Sint Annaparochie, 30 juni 2022

PB: lelijke vijver vervangen door waterpartij met glooiende grasperken

'Het wordt een mix van toen en nu.'

Het plantsoen achter het voormalige gemeentehuis van Het Bildt in Sint Annaparochie gaat als het aan Plaatselijk Belang ligt grondig op de schop.

Vooral de vijver in het bestaande plantsoen is veel dorpsbewoners een doorn in het oog. Hij werd een kleine vijftien jaar geleden aangelegd, maar het was nooit een succes, aldus Roelof Santing van de plantsoenwerkgroep van Plaatselijk Belang. "Al snel bleek dat het niet werkte. Hij werd als minder mooi ervaren."

Plaatselijk Belang stelde vorig jaar vast dat de animo om het plantsoen aan te pakken groot was. Wat de inwoners vooral graag wilden, was een terugkeer naar de situatie van voorheen. Vanaf 1937 was er een waterpartij met glooiende grasperken eromheen. Met bloeiende vaste beplanting erbij. Het plan is om de situatie van toen te benaderen, vertelt Santing.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 30 juni 2022

Golf van onrust bij de blusvijver

De spelers van Golf van Onrust lopen samen met het publiek naar de speelplaats

Aan het einde van de negentiende eeuw kwamen de arbeiders die zich hadden verenigd in de vakbondsbeweging Broedertrouw op het Bildt in opstand tegen de boeren. De geschiedenis wordt berbeeld in de voorstelling Golf van Onrust, opgevoerd aan de rand van een blusvijver. "Wij motte dut fertellen blive".

Pauze en tijd voor een sigaretje. Er is net anderhalf uur geoefend en Boukje van der Meer-Dijkstra (72) puft even uit. Zweetdruppeltjes parelen over haar voorhoofd. Ze is een van de vijftig spelers en figuranten die meedoen aan het stuk Golf van Onrust dat vanavond in premičre gaat.

De ploeg is neergestreken aan de rand van de blusvijver achter de metaalfabriek van Meijer aan de Oude Bildtdijk in Sint Jacobiparochie. Op die plek, in het glooiende landschap, wordt de strijd van de landarbeiders tegen de oppermachtige boeren uitgebeeld. Zo’n honderd jaar geleden leefden de mensen op het Bildt in bittere armoede.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 juni 2022

Albert Heijn in Sint Annaparochie

Albert Heijn in Sint Anne en Stiens verkocht

Sint Annaparochie De familie Wassenaar heeft zijn Albert Heijn-supermarkten in Sint Annaparochie en Stiens verkocht.

Alle 225 (parttime) medewerkers kunnen mee over naar de nieuwe eigenaar Europa Have. Europa Have is een familiebedrijf uit Didam dat 25 AH-winkels in Nederland exploiteert, waaronder die in Lemmer.

Het was voor de zussen Josefine en Hetty, broer Marc-Siemon Wassenaar en hun vader Herman geen eenvoudig besluit. Door de verkoop komt er een einde aan 105 jaar ondernemerschap van vier generaties Wassenaar. "Dochs waar ‘t wel ‘n unanime beslissing wer’t wy 100 procent achter staan", benadrukt Hetty Wassenaar. "Wy hewwe ‘t met syn fieren opbouwd en wy slútte ‘t ok met syn fieren ôf.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Luwt, 28 juny 2022

Fuur

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Ik sit op 'n banky op 't dorpsplain de wervelwyn om mij hine te bekiken. Honderten mînsen die't feestfiere, drinke, ete, singe. Fan links komt tradisjonele floitmezyk, fan rechts populęre mezyk der’t de jongeren instudeerde dânsys op doen. Op de muren fan de gebouwen om ’t plain hine dânse de skâden fan ’t fuur. Boatsys met feestfierders fare fort en lęge an bij ’t plain, dat grînst an ’n see-ęrm die’t in de Golf fan Biskaie útmôndt.

’t Fuur begon met ’t ansteken fan ’n stapel hout, maar krijt nou foeding met allerhande spullen. Jongeren gooie hur skoalskriften of ’n min rapport in de flammen en dânse d’r omhine. Ouweren gooie d’r ok pepier in, maar ’t fuur lust like goed ’n oud paar skoenen, welige blommen, sels ’n loopkruk.

Dat waar fijf jaar leden, eand juny, doe’t ik ’n paar maanden in Baskenland weune mocht fanút ‘t útwisselingsprojekt Oare Wurden. ’t Waar myn leste aven, en ’t waar San Juan Eguna: Sint Johannes-dag. Pasai Donibane, ’t klaine fissersplakky der’t ik weunde, liep út. ’t Is ’n bekinde katholike feestdâg, flak na midseumer, die’t over de hele wereld fierd wort. Meskien nag wel ’n bitsy ekstra in Donibane, omdat dat Sint Johannes betekent.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 28 juny 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Boadskippen"

Na maar liefst 105 jaar is de femily Wassenaar fleden week út de súppermet in St.-Anne stapt. 't Sil eerst even winnen weze dat de femily de laiding niet meer het en je hur niet meer in 'e winkel teugenkomme sille. Maar goed, alles wint snel, het 't leven al faker angeven, en och, je binne ommers ok maar even in 'e súppermet.

Want je wille ommers altiten weer soa gau mooglik de súppermet út? Temînsen ik. Sou soks tipys manliks weze?

Met 'n wat haastige instelling stap ik namelik altiten de winkel in, maar aigenlik is't dan drekt helendal niet ferskriklik om der te wezen. Dochs wille je d'r weer soa gau mooglik út. Núvver, maar 't is soa.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Jacobiparochie, 25 juni 2022

'Alles komt samen'

Ted Hamlyn, Her Comis en Paulien Ploeger

Ted Hamlyn, Her Comis en Paulien Ploeger

Veertig jaar geleden openden Paulien Ploeger en Her Comis hun Slingerhaan Ateliers op de Oudebildtdijk. Niet zozeer vanwege dit jubileum, maar om de mooie expositie met kunstenaar Ted Hamlyn is het er nu feest.

De tuin onderaan de dijk ligt er stralend bij. Rond de perken met groente bloeien de goudsbloemen. Tussen de fruitbomen ligt een vloer van keramische ‘stenen’ van Paulien Ploeger (64). Het is alsof ze een vierkant stuk opgedroogd wad in stukken heeft gesneden en geglazuurd. Een opstaande steen van Her Comis (72) gaat deels schuil tussen de struiken.

Beide keramisten maken werk in natuurlijke tinten die opgaan in de omgeving. Het springt niet meteen in het oog, maar houdt de blik wel vast als die er eenmaal op valt. Er gaat een grote beheersing van het ambacht in schuil. De eenvoudige vormen zijn allerminst simpel. Om deze mate van controle én artistieke vrijheid te bereiken, is jarenlange ervaring nodig.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 23 juni 2022

Veranderd perspectief - Feranderd perspektyf (Nederlands-Bildts)

Kunstschilder Sieger Rodenhuis blikt terug

Schilder Sieger Rodenhuis schreef de Bildts-Nederlandstalige novelle Veranderd perspectief over zijn jeugd aan de Nieuwebildtdijk.

Het boekje is een mooie aanvulling op zijn schilderijen die worden geëxposeerd in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. Sieger Rodenhuis verliet als jongeman de veilige haven van het Bildt en wisselde de overzichtelijke wereld van kwelders, dorpen en dijken in voor een leven in de stad en een studie aan kunstacademie Minerva. In de tweetalige novelle Veranderd perspectief haalt hij samen met zijn vrouw Geertje Kingma herinneringen op aan zijn jeugd aan de Nieuwebildtdijk, aan een tijd die zowel paradijselijk als beklemmend is geweest.

Hij beschrijft de bescheiden levens van de dijkbewoners, de armoede langs de dijken, de vindingrijkheid, de lol die kinderen er hadden en hoe enkele Bilkerts ondernemingszin toonden, hoe de landbouw zich ontwikkelde, hoe zijn vaders bedrijf groeide. Het was een familiebedrijf, maar Rodenhuis was uit ander hout gesneden, hij was niet zo godsdienstig, meer artistiek, een vrije vogel die de wijde wereld introk. En dat werd hem niet in dank afgenomen door zijn vader.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Nieuwebildtdijk, 22 juni 2022

Haal uit de markt! Deze doorzonvilla in Friesland

(foto: GeenStijl)

Weet u waar het mooi is? Het Bildt. Vanaf de Afsluitdijk eerste afslag na Harlingen, en dan richting de Waddendijk. Overal skitterende terpdorpjes, en dan kunt de Oudebildtdijk op. Beter parkeert u bij The Friezinn (Westhoek), verorbert u een everzwijn en wandelt/fietst u het stuk, want het is er eigenlijk te smal voor auto's.

En als u loopt, kunt u 5000 x "goeie" zeggen tegen de vriendelijke lokalo's. En dan terug via de Nieuwebildtdijk, waar deze jaren 30-woning voor weinig te koop staat. Gewoon lekker onderbieden en uit de markt halen (zegt die tv-makelaar ook steeds).

Binnenkort breekt de pleuris uit, en slaan ze elkaar de hersens in bij het conservenschap in de super, en dan zit u geramd. Aardappels genoeg in de omgeving, en de garnalen zitten 500 meter naar het noorden.

Bron: GEENSTIJL
link Bekijk de video >>

Sint Annaparochie, 21 juni 2022

Boerenbonden zitten in hun maag met FDF-voorman Mark van den Oever en zijn vergelijking van boeren met Joden

FDF-voorzitter Mark van den Oever in de rechtbank. Foto: Jeroen Jumelet

FDF-voorzitter Mark van den Oever in de rechtbank

Mark van den Oever is het uithangbord van de extreme boerenbeweging Farmers Defend Force. Hij komt veel aan het woord in de media en zegt dan vrijwel altijd dwaze dingen. Bijvoorbeeld dat de Nederlandse boeren nu het net zo moeilijk hebben als de joden toen. Dat vinden andere boerenorganisaties heel vervelend.

"Alle boerenorganisaties distantiëren zich van deze wartaal”, verklaart voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond het het DvhN. "We balen ervan. We hadden met deze actiedag weer als een eenheid willen opereren. Samen tegen dit stikstofbeleid.”

De bekritiseerde oorlogsuitlatingen van Van den Oever hebben er niet toe geleid dat FDF uit de organisatie is gezet van de actiedag. Een bewuste keuze, zegt De Jong, die een akkerbouwbedrijf heeft in Sint Annaparochie. "Als we ze de deur wijzen, gaan ze zich mogelijk nog extremer opstellen. Dan blijft het niet bij een bezoekje bij de minister thuis.”

Bron: Welingelichte Kringen

Sint Anne, 21 juny 2022

Bouboeren Noard-Fryslân ferbjustere oer gefolgen stikstofoanpak foar Waadkust

Teun de Jong op syn ierappellân oan de Aldebiltdyk © Omrop Fryslân

De stikstofoanpak fan minister Christianne van der Wal is net allinnich in probleem foar de melkfeehâlders, mar ek foar de bouboeren by de Fryske Waadkust.

Op de stikstofkaart fan it ministearje fan Lânbou is in brede stripe lâns de Nederlânske kust oanwiisd as 'transysjegebiet'. Dat betsjut dat de stikstofútstjit yn it gebiet mei 47 prosint beheind wurde moat.

Foarsitter Teun de Jong fan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wie neffens eigen sizzen ferbjustere, doe't er seach dat ek syn pleats op It Bilt yn de transysjesône leit. "Gjinien hie ferwachte dat wy hjir yn falle soene. It is op it dit stuit noch folslein űnbekend foar ús wat de konsekwinsjes hjirfan binne."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint-Anne, 21 juny 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Roke"

"Minder rokers doen stoppoging, aantal rokers blijft hetzelfde." Dut ston fleden week boven 'n stikminnig nijsberichten.

Neffens een fan 't Trimbos-instituut is dut de eerste keer dat d'r soa'n daling is in 't antal stoppogings. Trimbos wiist foor de ferklaring hierfan na de overhyd. Bij 't infoeren fan nije maatregels is 't faak soa dat rokers 'n prikkel krije om met roken te stoppen, maar in 2021 binne d'r nauliks nije maatregels weest.

Sou dut meskien ok te krijen hewwe kinne met 't fait dat de mînsen die't stoppe wouwen, nou ok stopt binne en dat goenent die't gewoan niet stoppe wille, alleen nag overbleven binne? Of is dat te kort deur de bocht?

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Steenwijk, 20 juni 2022

Auke Heidinga met drie goals held Ouwe Syl

Opkomst in Steenwijk

Ouwe Syl keert na zeven jaar terug in de zaterdagse vierde klasse. De ploeg uit Oudebildtzijl versloeg in de finale van de nacompetitie Steenwijk, dat in de vijfde klasse ook een periodetitel had gewonnen.

In Akkrum werd het zaterdag 4-2 voor Ouwe Syl, dat een week eerder op de valreep aan uitschakeling ontsnapte door bij HJSC in blessuretijd op 2-2 te komen en daarna de strafschoppen beter te benutten.

Auke Heidinga was zaterdag de held van Ouwe Syl. Hij zette zijn team voor rust op 2-0. Steenwijk (dat in de halve finale Eastermar had verslagen) moest snel na rust met tien man verder toen keeper Boyd Remmerswaal de rode kaart kreeg. Nadat Remco Kooistra voor 3-0 had gezorgd leek de strijd beslist, maar het werd nog spannend toen de ploeg uit Overijssel in de slotfase twee keer scoorde. In de extra tijd stelde Heidinga de promotie veilig.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 19 juni 2022

Bergsma, Drent en Kootstra winnen in Sint Jacobipariochie

De finale in Sint Jacobiparochie. Foto LC

Na een paar mindere wedstrijden heeft het partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra de draad weer opgepakt. Het drietal won het hoofdklassekaatsen in Sint Jacobiparochie.

In de finale klopte Bergsma met zijn maten het partuur van Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar, dat de laatste weken juist goed op stoom kwam. Tot 4-4 ging het gelijk op in de finale, maar op 5-4 6-0 miste Steenstra met zijn opslag het perk.

Bergsma begon met wat foutjes aan de finale. "Us perk wie hjoed hiel goed. Sy helpe my en dęrnei holp ik harren", zei de opslager uit Minnertsga. Dat het de laatste weken wat minder ging, had hem niet verontrust. "We wűnen de lęste wiken gjin krânsen, mar we binne ek noch net alle trije goed west."

Bron: Leeuwarder Courant

Aldebiltsyl, 18 juny 2022

Waadsee Wrâlderfgoed fiert 13e jierdei

Foto: De Wadden

Op sneon 25 juny fiert Waadsee Wrâlderfgoed syn 13e jierdei. Elkenien is wolkom yn de Aerden Plaats yn Aldebiltsyl om it feestje mei te fieren. It is ek mooglik om ien fan de aktiviteiten op lokaasje fan űndernimmers te besytsjen en dęr it feestje te fieren.

Yn 2022 is it trettjin jier lyn dat Unesco dit moaie gebiet ta Wrâlderfgoed útrôp. Lykas wenst wurdt dat fierd op de lęste sneon fan juny op de Dei fan it Waad. De Aerden Plaats is de hiele dei fergees tagonklik en der is fan alles te dwaan. Lykas in optreden fan Arnold de Boer, ZEA, en âld-dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, de teaterfoarstelling Wat ’n Wad fan Pier21 of in muzykles fan in echte produsint: wat foar lűden fynt men op it Waad? En kin men dęr muzyk mei meitsje? It is ek mooglik om in eigen t-shirt of taske te seefprintsjen by de Safe Druk Brigade.

Bron: It Nijs
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 juni 2022

Auto in sloot na botsing op de Hemmemaweg

Foto: 112Fryslân/Ytzen Korf

Een auto belandde vrijdagavond in de sloot op de N383 tussen Berltsum en Sint Annaparochie nadat hij in botsing kwam met een andere auto.

Een automobilist die met zijn auto op de busbaan stond wou de weg opdraaien en botste daarbij op een tegemoetkomende auto uit de richting van Sint Anna. Een van de auto’s raakte in de slip en kwam in de sloot terecht.

Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse omdat er mogelijk letsel was bij het ongeval. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd maar bleken niet zodanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. De politie heeft het verkeer geregeld en een onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.

Bron: 112Fryslân/Ytzen Korf

Luwt, 14 juny 2022

Influencers

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

’n Dútser die't op TikTok an 420.000 folgers sien laat fan hoe't hij skildert. 'n Roemeense vlogger met hest 290.000 folgers. ’n Nederlâns maisy dat 110.000 folgers ôns lând sien laat. De groep influencers die’t hier ’n week lang waar op útnoadiging fan de European Influencers Academy beston út jongeloi, faak tieners nag.

Ik waar froegen om op de Swarte Haan wat te fertellen over ’t ontstaan fan ’t Bildt, de taal, ’t striidteneel fan netuur en landbou. Se waren niet na Frysland kommen om hur duckface te perfeksjoneren, maar pakten om met groate thema’s as klimaatferândering, nepnijs en filterbubbels.

Ik kin mij niet foorstelle hoe’t ’t is om je as 18-jarige dâg in, dâg út an hondertdúzzenden mînsen te toanen. Wat toane je, en wat niet? Welke ferzy fan jesels late je sien? Komt ’t wel goed met de jeugd? Ik foelde mij soawel oud as oplucht bij de gedachte an ’t make motten fan dat soort keuzes.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 14 juny 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Winkels dicht"

"Wat bin ik blij dat ik niet in Dantumadeel weun. Ik had mij der doadongelukkig foeld. In deuze gemeente leve namelik 'n prot mînsen nag in 't ferleden. In 'n tiid dat elkeneen nag 'n antinne op 't dak het, sęg ik overdreven.

't Sou mij niks ferbaze at d'r húshouwings binne die't nag hyltyd maar twee netten op 'e tillevizy hewwe en der't Fred Emmer nag 't sjoernaal prisinteert of se love nag dat dut Fred Emmer is.

Want se love der namelik graag En dat is dan ok de reden werom de winkels in die gemeente op sundeg dicht blive. En soa komme wij op 't onderwerp fan deuze week: winkels dicht op sundeg.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Oudebildtzijl, 9 juni 2022

Van grapje naar Foute Anthem bij Qmusic

De mannen van OBZ. Van links naar rechts: Jelte Jan van der Zee, Kees Postma en Dylan van der Feen. EIGEN FOTO

Na het lezen van dit artikel heb je het sowieso in je hoofd: 'Ik ben kachel' van OBZ. Het is een echte oorwurm én sinds dinsdag het Foute Anthem bij radiozender Qmusic. De muzikale vrienden Kees Postma (20), Dylan van der Feen (22) en Jelte Jan van der Zee (24) uit Oudebildtzijl kregen 62 procent van de stemmen en lieten daarmee ‘De laatste’ van Ammar & Snelle en ‘Pistolero’ van Elettra Lamborghini achter zich.

"We kregen dinsdag een paar minuten voor de bekendmaking te horen dat we hadden gewonnen. Ik heb toen snel mijn moeder en vrienden geappt dat ze moesten luisteren naar Qmusic omdat daar goed nieuws kwam”, zegt Kees Postma. Radio-dj’s Mattie Valk en Marieke Elsinga maakten in hun ochtendprogramma bekend welk lied het Foute Anthem van 2022 werd. Juni is namelijk ‘foute maand’ bij de radiozender.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 8 juni 2022

Huurprijs tuinen Dijk over de kop

'Hans Suss: 'Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt?'

Hans Suss transformeerde een lapje rommelige grond naast zijn huis op de Oudebildtdijk eigenhandig tot een waar tuinparadijsje. Jarenlang betaalde hij Wetterskip Fryslân een paar tientjes huur voor de grond. Die verhoogt het bedrag nu opeens met 1600 procent. "Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt?"

Hij heeft het slingergazon net weer strak gemaaid. De appel- en pruimenbomen staan er puik bij, net als de klapbessen en kruisbessen opgefrist door het welkome regenwater. In de borders wuiven de seringen in de Bildtse wind. Hans Suss stapt trots door zijn hof, pal naast zijn dijkhuisje aan de Oudebildtdijk in Westhoek.

"Bedenk je even, toen we hier kwamen wonen in 1994 was het een grote woestenij", gebaart hij om zich heen. In dik 25 jaar toverde Suss, die voor de liefde vanuit het Gooi naar het Bildt kwam, een rafelige overhoek op de oude zeekering om tot een sierlijke bloementuin. Met instemming van de eigenaar Wetterskip Fryslân die in die beginjaren 25 gulden vroeg voor het gebruik van 460 vierkante meter talud.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 7 juni 2022

Ik ben Kachel van OBZ gekozen tot Foute Anthem 2022

OBZ

De maand juni is voor radiozender Q-music de foute maand, waar het 'Foute Anthem' onderdeel van is. Foute Anthem staat voor een fout populair pop- of rocknummer.

OBZ uit Ouwe-Syl, bestaande uit Kees Postma, Dylan v/d Feen en Jelte Jan v/d Zee, streed naast ‘De Laatste’ van Ammar & Snelle en “Pistolero van Elletra Lamborghini om deze titel. De luisteraars van het populaire radiostation hebben na stemming bepaald dat OBZ de titel “Foute Anthem 2022’ in de wacht heeft gesleept. Dit werd vanmorgen door Mattie Valk en Marieke Elsinga wereldkundig gemaakt.

Met liefst 62% van de stemmen werd het nummer de onbetwiste winnaar. Van dinsdag 7 juni tot vrijdag 10 juni wordt ‘Ik ben kachel’ enkele malen er dag op Q-music gedraaid. Wanneer de oplettende luisteraar op dat moment snel Q-music appt met “Ik wil naar de foute party”, dan kan deze kaarten voor het Foute 1500 winnen. Op 24 juni vindt dit festijn plaats in de Brabanthallen.

Bron: ouwe-syl.nl

Sint Jacobiparochie, 3 juni 2022

"Redelijke vraag, groot aanbod en zenuwachtige telers op uienmarkt"

Tjerk Nagel, Konaxx Onions

"De vraag is redelijk, het aanbod is groot en de telers zijn ietwat zenuwachtig." Zo vat Tjerk Nagel van Konaxx Onions uit het Friese Sint Jacobiparochie de situatie op de uienmarkt samen. "We moeten de vraag niet overdrijven, maar er gaan wat uien weg binnen Europa, naar Afrika en zelfs weer naar Oekraďne. Al die beetjes zorgen voor een redelijke vraag."

"Maar het aanbod is groot, er blijven zeker uien over dit seizoen", vervolgt Tjerk. "Dat zorgt er nu ook voor dat de telersprijzen zakkende zijn. De beursprijzen zijn gezakt. Het mooiste spul kopen we nu rond de 15 cent bij de boer. Ik vrees dat veel telers de informatie op de uienfora net iets te serieus hebben genomen. Dat is jammer, want door die informatievoorziening wordt er mijns inziens te vaak een wig gedreven tussen handel en telers. Ik zeg weleens gekscherend dat je nog de meeste verwarring kunt zaaien door de waarheid te vertellen."

Bron: agf.nl
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 3 juni 2022

Wordt 'Ik ben kachel' van deze vrienden uit Oudebildtzijl het Foute Anthem van Qmusic?

‘Ik ben kachel’ van OBZ maakt kans op titel Foute Anthem van Qmusic. FOTO OBZ

Juni is foute maand voor radiozender Qmusic. In die maand wordt altijd het Foute Anthem benoemd. ‘Ik ben kachel’ van OBZ, drie vrienden uit Oudebildtzijl, maakt kans op die titel.

OBZ bestaat uit Kees Postma, Dylan van der Feen en Jelte Jan van der Zee. De naam verwijst naar het dorp waar de vrienden wonen: Oudebildtzijl. Ze namen ‘Ik ben kachel’ destijds als geintje op, lieten ze eerder weten aan de Leeuwarder Courant .

‘Ik ben kachel’ neemt het op tegen ‘De laatste’ van Ammar & Snelle en ‘Pistolero’ van Elettra Lamborghini. De luisteraars van Qmusic bepalen de winnaar. Mattie Valk en Marieke Elsinga maken dinsdag bekend welk lied het Foute Anthem 2022 wordt.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 2 juni 2022

Ouwedykster Paul Dolk volbrengt bijzondere Elfstedentocht

Paul Dolk net voor de start

Paul Dolk net voor de start

Je hebt veel varianten waarop je de Elfstedentocht sportief kan bedwingen. De meest bekende zijn de schaats- en de fietsversie, die pinkstermaandag op de rol staat. Eentje wandelend met een op afstand bestuurbare Land Rover, zat er nog niet bij. Ouwedykster Paul Dolk ging de uitdaging met succes aan en haalde, naast veel positieve reacties en mooie verhalen, ruim €10.000,- voor Kika op. Op Ouwe-Syl kreeg de kilometervreter met een staande ovatie op de Pyp een verdiend welkomstonthaal.

In hun huiskamer genieten Paul en Sandra Dolk dagelijks in één blik van 'the best of both worlds'. Met het prachtige weidse Bildtse landschap en de wandbrede prent waarop hun woning op Newfoundland staat - geniet het stel na van wat hen de dagen daarvoor is overkomen. Toch ligt er deels een trieste gebeurtenis ten grondslag aan de bijzondere elfstedentocht van Paul.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 1 juni 2022

foto hoge noorden/jaap schaaf

foto hoge noorden/jaap schaaf

Beeld handjeklappers terug in het straatbeeld

Het beeld Boeren, van een handjeklappende boer en een veehandelaar, heeft weer een plek in het straatbeeld in Leeuwarden. Het kunstwerk stond een tijd in de opslag, maar is weer terug in de omgeving van de voormalige veemarkt, voor de ingang van de Achmeatoren.

Beeldhouwer David van Kampen (Zwarte Haan) maakte het stenen beeld in 1978 voor verzekeraars OTOS en FBTO (nu onderdeel van Achmea). Aanvankelijk stond het beeld aan het Wagenplein. Het stond ook jarenlang op de hoek van de Sophialaan en de Lange Marktstraat.

Het kunstwerk is gisteren door bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo van Achmea en burgemeester Sybrand Buma op de nieuwe plek onthuld. Ook Van Kampen (82) was daarbij.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 31 maai 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Slútte"

"Froeger openden burgemeesters panden, maar nou slútte se just panden. Tsja, tiden ferandere. 'n Lintsy deurknippe het plak maakt foor 'n lyntsy snúfgoed.

Je hore hyltyd faker dat hennepkwekerijen in panden oprôld worre. Alles wort dan ferfolgens innommen en fernietigd. En de burgemeester slút dan 't pand.

Krekt foor myn ferhuzing deen de plisy 'n infâl bij myn overbuurman. Ik weunde doe in 'n fletsy. At die man dat spul ok ferboude, om 't soa maar 's te sęgen, weet ik niet, maar hij handelde d'r al in.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 31 maai 2022

Onrust

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

De berichys flogen over en weer, in ferskillende app-groepen met frynden en werkrelasys, doe’t de prevînsy bekindmaakte dat se foor € 7.2 miljoen ’t mes in de aigen begroating sette. De swaarst troffen post is – quelle surprise – taal en kultuur. Fan 2025 ôf wort d’r jaarliks 1.6 miljoen euro op kort. Onrust.

D’r is gyn goeie menier om besúnnigings an te kondigen, maar al ’n hele minne menier. Soa-as hier. Węrom 1.6 miljoen euro, en niet de helft, of ’t dubbele? Wie wort troffen, wie blyft bútten skot? ’t Is niet dúdlik; inkeld wete wij dat de keesskaaf d’r ’n dik plak ôfskraapt. De provînsy het, klinkt ’t, keken na wat hur wetlike taken binne. Alles derbútten is feugelfrij ferklaard.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 30 mei 2022

Himmelwike Slotschool

Himmelwike Slotschool

Himmelwike 2022 groot succes

Van 9 mei tot en met woensdag 25 mei was de Himmelwike aan de gang. In de gemeente Waadhoeke deden dit jaar maar liefst 23 scholen mee, met een totaal aantal van 2084 kinderen.

In de hele gemeente ruimden de basisschoolleerlingen zwerfafval op. Ze leren wat zwerfafval is en dat het slecht voor het milieu is. Door het met elkaar op te ruimen dragen ze bij aan een schone wereld waar iedereen blij van wordt.

Afgelopen maandag 23 mei was Jan Dijkstra, Wethouder Duurzaamheid, aanwezig op CBS De Slotschool in St.-Annaparochie om de kinderen toe te spreken en wellicht ook zelf even meehelpen.

Bron: Bildt.nu

Oudebildtzijl, 27 mei 2022

Eke Folkerts uit Oudebildtzijl veel gebeld over bedrijfsovername

Eke Folkerts uit Oudebildtzijl (FR) van het NAJK

Eke Folkerts uit Oudebildtzijl (FR) van het NAJK wordt veel gebeld door jonge boeren met vragen over bedrijfsovername. Zij verwijst dan door naar bijvoorbeeld een deskundige fiscalist. Folkerts behartigt vooral de belangen van jonge boeren in Den Haag, opdat de politiek bedrijfsovername niet moeilijker maakt dat het al is. „Wat betreft die overname; vergeet niet om elkaar écht de vraag te stellen en naar het antwoord te luisteren. Wat wil jij eigenlijk?”

Eke Folkerts en haar broertjes zijn niet opgegroeid op een boerderij, maar alle vijf zijn ze werkzaam in de, deels Duitse, melkveehouderij. Als kind was zij vaak op vakantie bij haar moeders moeder die wél een boerderij had. Folkerts werkte tot vandaag -zij nam ontslag en begint voor zichzelf- bij Dairy Campus waar ze met name rondleidingen en presentaties verzorgde. Als eigen baas zal ze vooral deelnemen in projecten die bijvoorbeeld overheden optuigen. Folkerts brengt dan met al haar bestuurservaring, de vereiste agrarische kennis in. Nadat ze bestuurder was in de Friese tak van de Agrarische Jongeren, zit ze nu twee jaar in het bestuur van de NAJK, met de portefeuille bedrijfsovername.

Bron: vee-en-gewas.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 24 mei 2022

De Twiner uit St. Jabik finalist van SjONG Junior 2022

Deelnemers Sjong 2022

Het is bijna tijd voor de finale in de Lawei. Op vrijdag 10 juni gaan groepen 6, 7 en 8 het liedje ‘Thús’ zingen waarmee zij strijden tegen 7 andere scholen. Ze hebben dit liedje samen met Raynaud Ritsma geschreven. Na een mooie middag van brainstormen en schrijven is het resultaat indrukwekkend.

Met behulp van een Friese muziekles konden de 8 basisscholen werken aan het liedje voor de auditie voor SjONG Junior 2022. Het gekozen liedje is meerdere keren gerepeteerd, opgenomen en vervolgens opgestuurd. Na enkele weken kwam het verlossende woord van Raynaud; uit vele inzendingen mag de Twiner door naar de finale!

We ontvingen een envelop met daarin het onderwerp van ons liedje, dat is: Thús. Wat betekent thuis zijn voor jou? Waar voel jij je echt thuis? Bent u ook zo benieuwd naar onze antwoorden? Kijk dan naar de uitzending van Tsjil op YouTube.

Bron: Bildts.nu
link Kijk hier naar de uitzending van Tsjil op YouTube >>

Leeuwarden, 24 mei 2022

Stenen 'boeren' terug op vroegere veemarkt

Het beeld van de handjeklappers, in de tijd dat het op het Wagenplein stond. foto jan geerling.jpg

Het beeld van een handjeklappende boer en veehandelaar komt terug bij de Achmeatoren in Leeuwarden. Het stond al een tijd in opslag in Drachten.

Beeldhouwer David van Kampen uit Zwarte Haan maakte het beeld, dat hij 'boeren' noemde, in 1978 in opdracht van verzekeraar FBTO, die destijds in het gebouw op de hoek van de Lange Marktstraat en de Sophialaan zat. Dat is vlakbij waar vroeger de Leeuwarder veemarkt was.

Het beeld is een aantal malen verplaatst, onder meer naar het Wagenplein een eind verderop, toen de Lange Marktstraat onder handen werd genomen. De laatste jaren stonden de stenen boeren in timmerwerkplaats Heijmans in Drachten.

Nu komt het beeld bij de hoofdingang van de Achmeatoren, waar het op 31 mei onthuld wordt door bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo en burgemeester Sybrand Buma. Van Kampen (82) is erbij.

Bron: Leeuwarder Courant

Ni'jhooltpae, 24 mei 2022

Bildts

NOS Johan Veenstra.jpg

We hebben in disse perveensie een mooie lappedeken van taelen. Dat is een riek bezit daor we wies op wezen moeten. Veulvormighied is vule mooier as ienvormighied. Velden vol bluuiende tulpen in meerdere kleuren bin ok mooier as die mit mar iene kleur. Lao'we al die taelen dus bruken, d'r mit pronken en d'r van genieten. Overal, waor dat mar even kan. Wie wat ok zegt of beweert. Praot al die taelen en lees ze. En dat gemierk van meensken die zeggen dat ze dat niet kunnen... Gewoon de pochel d'r even op. Kan niet ligt op 't karkhof en wil niet ligt d'r naost, zee mien moeder vroeger altied.

Vule boeken in et Bildts kommen d'r niet uut, mar now is d'r een mooien iene uutkommen. Een omkeerboek, dus zowel in et Bildts as in et Nederlaans. Feranderd Perspektyf/Veranderd Perspectief van Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma. Ik hebbe beide versies lezen en ik vien die in et Bildts et mooiste. Veur mi'j is dat waarmer en komt et verhael dichterbi'j.

Bron: Leeuwarder Courant
link Leze de hiele kollum >>

Sint-Anne, 24 maai 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Jongereand, sterkte…"

"Op wat ik sels altiten gejeuzel fonnen hew dat 't froeger altiten beter waar, kom ik nou werom. Froeger waar gewoan alles beter. Wat? 'n Stikminnig jaar leden waar 't sels nag beter as teugenworig. Hierfoor hoeve je gyn ouwe kirl te wezen, want elkeneen weet dat 't teugenworig he-len-dal niet leuk is om te leven, laat staan in leven te bliven.

Fansels, froeger waren d'r ok oorlogen en aarmoed. Wat dat betreft is d'r niet feul feranderd. 't Ferskil met froeger is dat Nou, ja, wer begint presys froeger? Dat kin bij elkeneen âns weze.

Maar goed, 't ferskil met froeger is dat d'r op dut stoit gyn groate werkloazens is. At men kin, dan kin teugenworig elkeneen werke.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

De Westereen, 23 mei 2022

Metal leeft in De Westereen

Foto: Facebook

Zaterdag 21 mei jl wisten ongeveer 140 metalliefhebbers It Badhűs in De Westereen te vinden waar de tweede editie van het Metalcafé Winterfest plaatsvond. Vanwege het moeten schrappen tijdens de vorige twee winters had de organisatie, de makers van het RTV NOF programma RTV Metalcafé, deze editie omgedoopt naar Springfest.

Consternatie tijdens de linecheck vertraagde de aanvang van Insurrection een beetje, de melodieuze riffs en loeistrakke blastbeats maakten het wachten meer dan goed. Met 108 optredens in binnen- en buitenland op het conto werd bewezen dat melodieuze deathmetal zeker thuishoort in onze regio.

Als afsluiter was Incursion Dementa uit Het Bildt geboekt. Met gezamenlijk 200 jaar muziekervaring bewees deze meer dan 30 jaar bestaande band nog steeds garant te staan voor old school thrash, wat met een jeugdig enthousiasme de nog steeds goed bezochte zaal in geblazen werd.

Bron: RTV NOF

Sint Annaparochie, 23 mei 2022

Superieure Kootstra koning in Sint Anne

Hendrik Kootstra, eerder deze maand in actie in Franeker. Foto: Dijks Media

Voor Marten Bergsma en Dylan Drent kon het kaatsweekeinde niet stuk. Beide kregen twee vers geurende kaatskransen omgehangen, met Erwin Zijlstra na de winst in Wommels en met formatiemaat Hendrik Kootstra in Sint Annaparochie. De koningstitel in het Bildtdorp was voor diezelfde Kootstra.

Bergsma had al zo’n voorgevoel zaterdag, toen hij vertelde zin te hebben in de door elkaar lotenpartij in Wommels. Daar wordt voor het persoonlijk klassement ook het verschil gemaakt. Dylan Drent, vorig jaar de winnaar van de jaarprijs, weet er alles van en is vanaf het begin van het seizoen al gretig.

Na twee vrije formaties – waarvan hij met zijn formatie de eerste won – was vooral Bergsma in Wommels uitermate gefocust. "It is in iepen wedstriid, allegear krekt wat oars en dat makket je ek op in oare manier skerp."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 17 maai 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Nafloite"

"Sels bin ik nag nooit nafloaten. Ok niet útfloaten trouwens, maar dat is heel wat âns. Inderdaad, útfloite is hest 't teugenoverstelde fan nafloite.

Maar ik wil 't dus deuze week hewwe over 't op straat nafloite fan frôly en sels maisys. Dat waar fleden week in 't nijs. Naomi Kroese is fyftyn jaar en het der 'n prot last fan. Se sait dat se sels nafloaten wort at se met hur hait deur Luwt loopt. Ok dan durve die mânly wel. Ja, ik skriif 't in meerfoud, want neffens mij is dut puur groepsgedrag. Ik dink dat 'n man alleen namelik niet soa gau 'n frou of maisy nafloite sil, maar in 'n groep al. Want dan fersterke se nander en dut fine se op dat stoit stoer!

Maar Naomi is soa starigan helendal klaar met dat nafloiten.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 17 maai 2022

Mot

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

In hoefere kinne je de ânder werklik kinne? De ânder begripe, wilens jesels de enige rifferînsy is, met alle onfolledighyd en gebreken fan dien… ’t Is ’n sike grap. Jesels begripe is al ’n hele haister, ’n ânder mîns hest ondoenlik, maar ’n besy of ’n plantsy… Hou maar op.

Sont 'n hutsy hewwe wij weer ’n motflinder in huus. Dat is elk foorjaar soa. At ’t skemert en hest donker is – soa tussen halftien en tien uur – wort-y even aktyf, fladdert wat om, en lândt dan op ’n plakky der’t-y de nacht deurbringe sil. Kînst dyn klokky d’r op lyk sette.

Ik hou fan ’t geselsskap, maar fynt ’n mot ’t hier nou leuk of niet? Foelt hij him hier gefangen of de koaning te ryk? Mot ik him fange en bútten loslate, soadat-y ’t skakeltsy in de foedselketen weze kin soa’t dat foor him bepaald is? Ik hew de terrasdeuren en rútten open had; dan snoof hij even an de frijhyd, maar ferkoas dos ’t leven in huus.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 13 mei 2022

Vmbo geschiedenis was, deels in het donker, goed te doen

Sander, Hendrik, Aron, Ytsen (achter), Roel en Jelle (voor) na hun geschiedenisexamen. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Sander, Hendrik, Aron, Ytsen, Roel en Jelle

Het geschiedenisexamen voor de vmbo-leerlingen van CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie was goed te doen, klonk het na afloop in sporthal De Bildtse Slag. Behalve dan misschien vraag 4. "Er zijn zoveel wetten."

Ze staan er ontspannen bij, in de hal van sportcomplex De Bildtse Slag. Hendrik Wagenaar uit Hallum, Sander Born uit Berltsum, Ytsen Bosma uit Stiens en Thomas Beeksma uit Hijum hebben net het vmbo-examen geschiedenis achter de rug. Het ging goed, analyseert Sander. De heren waren te spreken over de vragen: veel Tweede Wereldoorlog, en interbellum. En ook wel wat staatsinrichting, maar gelukkig weinig eeuwenoude geschiedenis. "De oorlog vind ik altijd wel interessant", zegt Hendrik. "Het ging gewoon eigenlijk best wel goed", blikt Sander terug.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Mildam, 12 mei 2022

Pieter-Jan Plat (links) in actie tegen Mildam. Foto: Henk jan Dijks

Pieter-Jan Plat (links) in actie tegen Mildam

Topschutter Pieter-Jan Plat zwaait af met kampioenschap

Het zat er al even aan te komen, maar donderdagavond werd Sint Annaparochie kampioen van de derde klasse A. De 0-2 overwinning op Mildam bleek voldoende voor de titel.

Het gemopper was niet van de lucht tijdens de warming-up. "Niet over het veld zeiken!”, klonk het vanaf de bank, maar dat hobbelige bijveld in Mildam deed het combinatievoetbal van de gasten geen goed. De betere kansen waren in de eerste helft voor de thuisploeg; zelfs de paal bracht redding voor Sint Anne.

Dubieuze buitenspelbeslissingen leidden tot meer frustraties bij Sint Anne, maar die verdwenen op slag van rust. Aanleiding was de 0-1, die topschutter Pieter-Jan Plat fraai binnenkopte. Hij verstevigde daarmee zijn eerste positie in het all-time topscorersklassement, maar de aanvaller zwaait na dit seizoen af.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 mei 2022

Kerken op Het Bildt bidden elke week voor Oekraïne

Beeld van verwoestingen in de stad Charkov, van afgelopen woensdag. Op Het Bildt wordt wekelijks gebeden met als motto 'Tijd van gebed voor Oekraďne'. Foto: EPA

Beeld van verwoestingen in de stad Charkov

Op verschillende locaties in Het Bildt worden sinds deze week wekelijks gebedsmomenten gehouden voor Oekraïne.

Woensdagavond was de eerste keer, in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. Het initiatief is gestart ‘omdat het einde van de oorlog niet in zicht is en meer en meer zorgt voor een machteloos gevoel’.

‘Een van de dingen die we als kerk kunnen doen, is bidden’, zo wordt gemeld in een persbericht. Daarom worden er tot en met 15 juni gebedsmomenten op de woensdagavond gehouden in verschillende plaatsen. Aanvang is steeds 19.30 uur.

Komende woensdag is de gebedssamenkomst in kerkgebouw Kerk tussen de Dijken in Nij Altoenae. Daarna volgen nog Oudebildtzijl (Vrije Evangelische Gemeente), Vrouwenparochie (Bordenakerk) Sint Annaparochie (De Skúl) en ten slotte Sint Jacobiparochie (‘t Beerdhús).

Bron: Friesch Dagblad

Sint Jacobiparochie, 12 maaie 2022

Joris Linssen en Caramba keren terug op het Bildt

Joris Linsen & Caramba

Joris Linssen komt op zondag 15 mei met zijn band Caramba voor de derde keer naar het Bildt. In Café de Aardappelbeurs in St. Jacobiparochie klinkt die zondagmiddag vanaf 16.00 uur de meeslepende muziek van Joris en zijn vier bandleden. Nederlandse muziek met Mexicaanse passie die de coronatijd en koude dagen met noordenwind van de afgelopen tijd snel doen vergeten.

Sinds eind vorige eeuw reizen de bekende televisiepresentator van onder meer “Hello Goodbye” en zijn bandleden met theaterconcerten door het hele land. Maar zij toerden ook door Mexico, waar zij in een stadion optraden voor 20.000 mensen, op pelgrimstocht gingen en al hun eten en drinken verdienden met muziek.

De muzikanten, die Joris Linssen deze maand meeneemt naar het Bildt, zijn contrabassist Erik van Loo, accordeonist Marcel van der Schot, gitarist Kees van den Hoogen en percussioniste Djem van Dijk.

Bron: sintjabik.nl

Froubuorren, 10 maaie 2022

In frou sjocht nei de huzeprizen

'Goedkeapste huzen fan Nederlân stean yn Froubuorren'

De goedkeapste huzen fan Nederlân stean yn Froubuorren. Dat docht bliken út ûndersyk fan Elsevier en it Kadaster. De gemiddelde priis de kante meter is yn Froubuorren 1.310 euro.

It is neffens it wykblęd foar it earst dat alle wiken yn Nederlân boppe de 1.000 euro de kante meter sitte. It djoerste plak om te wenjen is de Utrechtsebuurt Zuid yn Amsterdam. Dęr betellest gemiddeld 10.409 euro de kante meter. By de berekkening wurdt allinnich de wenoerflakte meinaam. De tún telt dus net mei.

Makeler Pieter Germeraad set wol wat lytse kanttekeningen by it űndersyk. "It lestige is dat der dęr net safolle wurdt ferkocht. Dus je hawwe gau wat útsjitters nei űnderen of nei boppen. Mar dat de prizen dęr leger binne as yn in stęd as Ljouwert is dúdlik", seit de makeler.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 10 mei 2022

Aanvoerder Danny Kampstra van Sint Annaparochie ziet zich omringd door spelers van Oosterlittens, waaronder aanvoerder Jurjen Hofstee. Foto: Simon Bleeker Fotografie

Sint Annaparochie is klaar voor een nieuwe uitdaging

Het had zondag al gekund, maar op de schaal moeten de voetballers van Sint Annaparochie nog minstens tot donderdag wachten. De koploper van 3A is klaar voor een stap hogerop, maar of iedereen wel op spelen in de tweede klasse zit te wachten?

Twee jaar geleden kregen ze al de kans, na het vroegtijdig afgebroken ‘coronaseizoen’ in 2019/2020. Na zeventien speelrondes bedroeg de voorsprong op naaste achtervolger Read Swart vier verliespunten. Clubs kregen de kans om een schriftelijk verzoek in te dienen bij de KNVB om te promoveren, iets waar Sint Annaparochie op dat moment ook recht op had. Maar liever bleef de koploper van de derde klasse A nog een jaartje langer op hetzelfde niveau.

Bron: Friesch Dagblad

Leeuwarden, 10 mei 2022

Gerechtsgebouw Leeuwarden

Vermeende mensenhandelaar uit Sint Annaparochie blijft vastzitten

Een 33-jarige man uit Sint Annaparochie mag zijn cel niet uit van de rechtbank. Zijn advocaat bepleitte dinsdagochtend opheffing of schorsing van zijn voorlopige hechtenis, maar de rechtbank wilde daar niet aan.

De man zit een halfjaar vast op verdenking van mensenhandel, seksuele uitbuiting en witwassen. Hem op vrije voeten laten zou "zeer gefronste wenkbrauwen" opleveren in de maatschappij, lichtte de rechtbankvoorzitter toe. En deze ‘geschokte rechtsorde’ telde voor de rechtbank zwaarder dan de persoonlijke omstandigheden van de man.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 10 maai 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Woudpiken"

"Wat hewwe Bilkerts met mînsen út 'e Wouden? Niet feul. En wat hewwe Woudpiken met Klaaiklútten? Ok niet feul. Nou, dat waar 't dan. Tot nije week.

Even serieus: d'r wort wel 's said dat Bilkerts en Woudpiken nander niet lęge. Maar is dat wel soa? Jawis, mînsen fan 'e Wouden binne al wat âns as Bilkerts binne, maar dat sille sij ok fan ôns fine. Ik fyn Woudmînsen al 'n wat apart slâg folk, sęg ik eerlik, maar dat binne de Bilkerts aigenlik ok.

Ik kom d'r niet soa faak om't ik der gewoan niet feul te soeken hew, maar die keren dat ik d'r weest bin, fiel 't mij op dat 'n prot mânly in befoorbeeld Swaagwesteinde klompen an hewwe.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Oudebildtzijl, 6 mei 2022

'Tarwe staat niet voorop, maar moet wél z'n geld opleveren'

Freerk van der Schaar heeft in maatschap met zijn vrouw Herta een akkerbouwbedrijf in Oudebildtzijl (Fr.).

"Qua saldo is het een sluitpost. Maar het belang van tarwe is groter dan alleen het saldo." Met deze woorden geeft Freerk van der Schaar in Oudebildtzijl (Fr.) de status van wintertarwe in zijn bouwplan aan. Met een aandeel van 40 procent (dit jaar door omstandigheden wat minder), houdt hij zijn bodem gezond en het bouwplan toekomstbestendig. Niettemin wil hij ook ‘gewoon de maximale opbrengst dorsen’. Aan de onkruid- en ziektebestrijding worden daarom geen concessies gedaan.

Freerk van der Schaar is standvastig als het om de invulling van zijn bouwplan gaat. "Ik laat me niet zo heel gauw verleiden om meer zaaiuien te gaan telen of nog even wat extra zomertarwe in te zaaien omdat de prijzen op dit moment hoog zijn", zegt hij tijdens een gesprek aan de keukentafel, waarbij de actuele ontwikkelingen in de akkerbouw de revue passeren. ,,Uiteindelijk zijn de pootaardappelen hier leidend, want daar wordt onze boterham mee belegd. De andere gewassen passen daar in de huidige verhoudingen goed bij – zowel qua arbeid als qua opslagmogelijkheden. En met gemiddeld 40 procent tarwe houden we het bouwplan en de grond gezond en toekomstbestendig’’, zo vertelt de Bildtse akkerbouwer.

Bron: Akkerwijzer.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 6 mei 2022

Balletje trappen tijdens voetbaldagen

Burgemeester Waanders temidden van alle deelnemers

Burgemeester Waanders temidden van alle deelnemers

Het was afgelopen week meivakantie voor de scholen en in Sint Annaparochie betekende dat voor veel kinderen: voetballen! Het was dit jaar de zevende keer dat de voetbaldagen in het dorp georganiseerd werden.

Ongeveer honderd kinderen in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar deden mee op 2, 3 en 4 mei. Burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke kwam de aftrap verzorgen en opende daarmee de dagen.

Extra leuk was dat lid zijn van de voetbalvereniging St. Anna of een andere club niet nodig was om mee te kunnen doen: iedereen was welkom, met dank aan onder andere hoofdsponsor Albert Heijn Wassenaar. Er waren dan ook kinderen uit vele dorpen in de omgeving naar St. Annaparochie gekomen, onder meer uit St. Jacobiparochie, Vrouwbuurt, Stiens, Berltsum, Oude Bildtzijl en Nij Altoenae.

De bedoeling van de voetbaldagen is dat kinderen voor een bescheiden bijdrage actief bezig kunnen zijn met leeftijdsgenoten. Jaarlijks gaat een deel van de opbrengst van de dagen, een bedrag van € 1000, naar een goed doel. Dit jaar is dat UNICEF.

Bron: Leeuwarder Courant

Luwt, 3 maai 2022

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Klaus

't Ferstorven fan ’n jeugdheld doet herinnerings opburrelen as skúm in 'n follopend bad. En je weromdinken an jesels in froeger tiden. Henny, Jan, Arno… Ik hoef de achternamen niet eens te noemen. ’n Groat part fan Nederland is de ôflopene twee weken deur ’t ferstorven fan ’n jeugd-idoal werom in de tiid doken. Op Koningsdag ontfiel ôns nag ’n sjeny: Klaus Schulze.

In 1996 sat ik in ’t eerste jaar fan de skoal foor sjoernalistyk in Swolle. Ik weunde nag thús in St.-Anne en had myn eerste redaksybaantsy bij deuze krant. Sundegs holp ik de sportredaksy met ’t fergaren fan de útslagen fan ’t amateurfoetbâl. Ik kom út ’n krantegeslacht maar most de praktyk nag lere: belle, fragen stellen, metdraaie in ’n redaksy met ‘cracks’ as sjef Siebe Annema en Gerrit Kloosterman.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 3 maai 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "De èchte Soldaat van Oranje"

"Ik wil fandaag 's even serieus met jim prate, want ik mot jim wat dúdlik make. Jim fertelle wat de èchte waarhyd is.

De inlaiding: al jaren bin ik 'n fanatyk fersameler en lezer fan fersetsboeken. En dan hewwe wij 't over de Tweede Wereldoorlog. Dat motte dan 't liefst biografieën weze en dus waargebeurde ferhalen.

Soa starigan hew ik al 'n prot fan deuze boeken fersameld en derom weet ik goed wie't ôns fersetshelden weest binne in 'e oorlogsjaren. En der wil ik nou even met jim hine.

Fansels hew ik ok de biografy over Erik Hazelhoff Roelfzema in 'e boekekast staan, oftewel: de Soldaat van Oranje. Hij wort deur 'n heel prot sien as 't groatste boegbeeld fan 't ferset, maar dan al deur goenent die't d'r niet soa insitte as ik d'rin sit.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Froubuurtstermolen, 2 mei 2022

Het Bildt markeert zijn grenzen met 'groate bôrden'

Sinds een paar weken markeren grote bruine streekborden de voormalige gemeente Het Bildt. Foto: Jelke de Jager

Wie het Bildt oprijdt, kan het niet meer ontgaan: de streek is sinds kort gemarkeerd met drie grote, bruine landschapsborden van de ANWB.

Op de Veluwe staan ze naast de snelweg met een groot burlend hert erop. In het Groene Hart zijn het oude windmolens die de streek aanduiden en automobilisten die door de Noardlike Fryske Wâlden rijden zien dat aan een bord met daarop koeien tussen boomwallen.

Door heel Nederland zijn ze te vinden: de landschapsborden van de ANWB. Sinds een paar weken staan ze ook op het Bildt. Langs de drie grote invalswegen zijn afgelopen maand de kenmerkende bruine streekborden geplaatst om de voormalige gemeente het Bildt te markeren. Eentje bij Berltsum, een bij Mooie Paal, Minnertsga en zaterdag werd de derde onthuld bij Vrouwenparochie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Emmen, 30 april 2022

Hendrik Elings toont werk in de Grote Kerk in Emmen

Werk van Hendrik Elings. Beeld: Hendrik Elings

In de Grote Kerk in Emmen is tot woensdag 6 juli werk van de Friese schilder Hendrik Elings te bewonderen.

Elings woont en werkt in een authentiek stelpboerderijtje in Het Bildt, in het noorden van Friesland. Dit bijzondere landschap, vlakbij de zeedijk, vormt de inspiratiebron en het onderwerp voor veel van zijn schilderijen. In de schuur van de boerderij heeft de kunstenaar zijn atelier gebouwd en tevens een ruimte gecreëerd om zijn werk permanent te kunnen tentoonstellen.

Naast de landschappen en dieren zijn het vooral portretten van mensen die Elings schildert: kwetsbaar, weerloos en zichzelf. Vaak zijn het zijn ouders, vertrouwd, dichtbij, maar ook ver weg. Gezichten waarin geluk en verdriet van deze wereld zichtbaar en herkenbaar worden. Met deze portretten geeft hij op een ontroerende wijze uiting aan een herkenbaar stukje van onszelf.

Bron: Emmer Courant

Sint Annaparochie, 29 april 2022

Foto: Ytzen Korf

Veel schade door brand in keuken

Vrijdagavond brak er een felle brand uit in de keuken van een woning aan de Nieuwebildtdijk. De brandweer schaalde op naar middelbrand.

De brand werd rond twintig over negen ontdekt in de keuken van een geschakelde woning. De brandweer meldt dat de brand uitslaand was en zich snel ontwikkelde, daarom werd opgeschaald naar middel brand. De brandweer van Sint Annaparochie en Stiens kwamen met twee tankautospuiten ter plaatse om de brand te blussen. Rond half elf was de brand onder controle en ging de brandweer over op nablussen en ventileren.

De bewoners van beide geschakelde woningen konden de woning op tijd verlaten en bleven ongedeerd. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners te helpen bij de afhandeling van de schade.

Bron: 112Fryslân

Sint Annaparochie, 28 april 2022

Botsing tussen mestoplegger van Wassenaar en personenauto

Foto: Ytzen Korf

Botsing tussen mestoplegger van Wassenaar en auto

Donderdagochtend rond half acht kwamen een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing op de Prúlhoek onder Sint Annaparochie.

Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Op de kruising van de Middelweg met de Langhuisterweg kwamen de auto en vrachtwagen met elkaar in botsing.

De automobilist is door ambulancepersoneel behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De politie regelde het verkeer, de auto is door een berger opgehaald.

Bron: 112Fryslân
Foto: Ytzen Korf

Franeker/Leeuwarden, 27 april 2022

Vier (oud)Bilkerts kregen lintje

Tijdens de lintjesregen bleek dat het de majesteit had behaagd twee Bilkerts en twee 'Bilkerts-om-ferens' een koninklijke onderscheiding toe te kennen.

In Franeker werden Teun de Jong en Foppe de Lang benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Jacob van der Wal mag zich in het vervolg Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

In Leeuwarden werd Ane Peter van Dijk verrast met zijn onderscheiding tot Ridder.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Woudsend, 26 april 2022

Paul Dolk zaterdag in Leeuwarden, kort na de start van zijn etappe van PostPlaza in Leeuwarden naar Sneek. Hij wandelt voor KiKa de Elfstedentocht met een radiografisch bestuurde auto. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Paul Dolk zaterdag in Leeuwarden, kort na de start

Kauwende koeienkoppen

Paul Dolk gaat als een speer met zijn 11StedenDefenderTocht. De schoolmeester uit Sint Annaparochie vertrok vorige week donderdag om voor Kika in elf dagen langs de elf steden te wandelen met een radiobestuurbare auto aan zijn zij.

Nadat hij Woudsend had aangetikt ging de route 400 meter door het land van Doniawerstal. Dolk kon gebruikmaken van een handig binnendoorpaadje.

Hij stuurde zijn bolide tussen de kauwende koeienkoppen door over de voergang van de stal van boer John Douma. De dieren leken weinig onder de indruk van de grommende minitrekker.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 26 april 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Fet"

Met 'n groepy mânly binne wij fleden week naar Ingeland weest. Na Liverpool om presys te wezen. Wij binne wel 's faker naar Ingeland weest met 't ekskús om der 'n foetbâlwedstriid te bekiken. Dat doen wij ok wel, maar wij mâge ok graag in 't Ingelse weer sien. Dat wij hewwe ok 'n prot pubs besocht.

De aventuren die't wij der beleefd hewwe, kinne wij maar beter foor ôns sels houwe, want elkeneen lústert nou fansels met.

Maar bútten 't fait dat Liverpool 'n smirge stâd is, is't ok 'n stâd met opfâlend feul hele dikke mînsen. Ni, niet dikke mînsen, al waren die d'r ok bij 't soad, maar ik bedoel echt hele dikke mînsen. Se frete der hest alleen maar fet en súppe as muzen.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Froubuurt, 25 april 2022

De ogen en oren van Froubuurt

In Memoriam Tinus Rusticus (1946-2022)

In Memoriam Tinus Rusticus (1946-2022)

Op 9 april jl. overleed in verzorgingscentrum het Bildt in St.-Annaparochie Catharinus Rusticus. Tinus woonde bijna zijn hele leven in Froubuurt; hij wás Froubuurt. CVO-coryfee, icoon van kaatsvereniging De Klaine Izak, gulle gever, dorpschroniqueur en vooral een heel plezierig mens, opgewekt ondanks toenemend fysiek ongemak. De ogen en oren van Froubuurt.

Het was jarenlang vaste prik, grofweg tussen april en september. Als we bij de Bildtse Post op maandagochtend de brievenbus openden, rolde daar een pak A4’tjes uit. Op de zondagavond, na het sportweekend, met de typemachine geschreven; een verslag compleet in kapitalen getikt (dan was het voor hem beter te zien), met bloemrijke zinnen, gedetailleerde en precieze verslaglegging van elke kaatsslag, elke voetbalgoal, elke uitgereikte prijs, of – als het om Frourock ging – elke gespeelde noot in de feesttent. Als Tinus Rusticus er niet bij geweest was, was het de vraag of het überhaupt wel plaatsgevonden had.

Bron: De Nije Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 april 2022

Oene Krist, Amy en Sigrid (vlnr) testen een robothondje, dat in het Engels is geprogrammeerd. 'Get the ball!' FOTO LC

Oene Krist, Amy en Sigrid (vlnr) testen een robothondje

Vmbo'ers in Sint Annaparochie maken kennis met zorgrobots

Campus Middelsee in Sint Annaparochie laat de eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen kennis maken met de robotisering in de zorg. "Dit nimt gau echt in flecht.”

"Grappig en leuk, dat had ik niet verwacht”, zegt Harold (13), terwijl hij druk is met het programmeren van een bijna één meter hoge witte robot in mensvorm. "Kijk, je kan hem laten rondkijken, dingen laten nazeggen en emoties laten tonen: blij, boos of verdrietig.”

De servicerobot waar Harold zich in verdiept, wordt in ziekenhuizen of andere zorginstellingen gebruikt om bezoekers welkom te heten, zegt een vertegenwoordiger van de robotleverancier. "Hij kan ook waarschuwen: ‘hé, mondkapje opdoen’.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 19 april 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Hondert"

Hondert jaar worre likent hyltyd gewoaner te worren. Ik bedoel d'r met te sęgen dat d'r hyltyd meer hondertjarigen bijkomme fergeleken met 'n stikminnig desennia werom.

Doe waar 't 'n seldsemhyd, neffens mij. Maar deur de ontwikkeling fan 'e gesondhydssorg wort 'n mîns in 't algemeen teugenworig ouwer as froeger 't gefal waar.

Waar 't froeger soa dat d'r soa nou en dan 'n stikky in 'e Luwter krant ston dat d'r een hondert jaar worren waar, nou likent 't soa starigan 'n rubryk te worren. Krekt al wort d'r alle weken een hondert.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 19 april 2022

Inklúzzy

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Oflopene dînsdeg waar ik met Friuliërs, Sardijnen en Ladiniërs op stap. De Nederlânse Ambassade had foor deuze sprekers fan Italiaanse minderhydstalen ’n fierdaags programma opsteld om Frysland en ’t Frys, en de feule ândere talen in ôns prevînsy, te bestuderen. Ik hoor ’t keer op keer: Frysland het ’t soa goed foornander. Dat worre je gewaar at je in kôntakt komme met búttenlanders. ’n Utwisseling ferbreedt de blik, kweekt empathy en sorgt foor ’n beter bewustwezen over je aigen plak in de wereld en dat fan de ânder.

Op ’t selde momint gooide LC-hoofdredakteur Sander Warmerdam ’n bęste steen in de fiver. In ’n rede over de toekomst fan de sjoernalistyk in Frysland saai hij dat ’t brúkken fan Frys in de media mînsen die’t gyn Frys kinne búttenslút. Syn mim kon Omrop Fryslân niet folge, en Warmerdam wort wel ’s toebeten ‘gjin echte Fries’ te wezen. Hij waarskout foor ‘parallelle’ samenlevings, ’n Frise en ’n Nederlânse.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 17 april 2022

Verboden naveltruitjes en andere onverdraagzaamheid

Tjitske Annema, Mette de Vries en Yvette Boterhoek (vlnr), vierdejaars op Ulbe van Houten, deden onderzoek naar inclusie op school. Foto: Niels Westra

Tjitske Annema, Mette de Vries en Yvette Boterhoek

Niet iedereen is even verdraagzaam op Ulbe van Houten. Vierdejaars Mette de Vries, Yvette Boterhoek en Tjitske Annema vinden dat de school wel wat meer kan doen om inclusie te bevorderen.

Neem een gaaf en glad vel papier, verfrommel dit en stamp erop, vouw de prop vervolgens voorzichtig weer open en zie wat voor blijvende schade er is aangericht: de kreukels en het vuil gaan nooit meer weg. Het is een beproefde metafoor in het onderwijs om kinderen de impact van pesten te laten ervaren. En deze les maakte diepe indruk op Mette de Vries (15) uit Nij Altoenae, Yvette Boterhoek (15) Sint Annaparochie en Tjitske Annema (16) uit Stiens, vierdejaars vmbo op csg Ulbe van Houten in Sint Annaparochie.

Alle drie weten ze wat het is om gepest te worden. Omdat ze zelf wel eens slachtoffer waren - Yvette werd op de basisschool veelvuldig getreiterd met haar hoortoestel - of omdat een broer of zus de pineut was. Tjitske: "Veel mensen worden gepest omdat ze anders zijn, daar willen we iedereen wat meer bewust van maken." Voor hun profielwerkstuk gingen ze aan de slag met het onderwerp inclusie: hoe gaat Nederland in het algemeen, maar hun school in het bijzonder, om met verschillen tussen mensen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 14 april 2022

Seniore peddelaars trappen fit en veilig door naar de honderd

De sliert Doortrappers in Waadhoeke zette vanaf Sint Annaparochie koers noordwaarts naar de Waddendijk, trapte door naar Westhoek en reed terug via Sint Jacobiparochie. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Fietsen kunnen ze allemaal zo'n beetje hun leven lang, en het liefst blijven ze dat doen zolang ze leven. Hoe je als senior veilig op de pedalen blijft leerde een groep grijze Waadhoekers woensdag tijdens een tochtje langs de Waddendijk dat de Friese aftrap vormde van de landelijke campagne Doortrappen, een initiatief van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

In Waadhoeke schoven een kleine twintig seniore fietsers op het zadel om onder aanvoering van oud-burgemeester Klaas Dankert een ‘slachje om’ te maken over het Bildt.

De sliert zette vanaf Sint Annaparochie koers noordwaarts naar de Waddendijk, trapte door naar Westhoek en reed terug via Sint Jacobiparochie. Een route van zo’n 23 kilometer, uitgezet door Dankert zelf.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 12 april 2022

Boerenzwaluwen trotseerden kou

Boerenzwaluw Foto Edzard Osinga

Tijdens en vóór de sneeuwbuien rond 31 maart/1 april was in het midden en zuiden van Nederland de boerenzwaluw () al in flinke aantallen aanwezig. In Friesland waren rond die tijd nog maar slechts enkele boerenzwaluwen gezien. De boerenzwaluwen waren volkomen verrast door zoveel sneeuw.

Toch keerden nog vóór de sneeuwbuien 28 maart in Friesland al de eerste boerenzwaluw terug in de schuur bij Sophie Brakelé in Sint Anna Parochie. Bij Sophie Brakelé in Sint Anna Parochie was de dag daarop de tweede boerenzwaluw ook al op zijn vertrouwde plek in de schuur.

Door de plotselinge sneeuw, maar ook door stof en zandstormen vanuit Afrika naar Europa (bron NASA) hebben veel boerenzwaluwen en andere zangers, een moeilijke overtocht naar Europa gehad. Tijdelijk waren de oversteekgebieden bij de Middellandse Zee bij Gibraltar en via Italië versperd door stof en zandstormen. Vandaar ook dat verwacht wordt dat de aankomst in de broedschuren en stallen dit jaar in Friesland mogelijk wat later kan zijn.

Bron: Leeuwarder Courant / J. de Jong

Sint-Anne, 12 april 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Luwter met"

"In maai kinne wij in St.-Anne aindlik weer Stannemet fiere. Deur bekinde reden hewwe wij dat twee jaar niet doen kinnen. En ik hew 't mist, lústerers, oh, wat hew ik 't mist!

Aigenlik is 't mij letterlik met de breilepel ingeven, want 't mist mij niet dat ik der al in myn eerste levensjaar as poppy anwezig waar. Doe mot ik de Stannemetsfeer al opsnoven hewwe.

Hoewel, sels dink ik dat 't komt deur ôns hait die't krekt soa gek fan 'e met waar as ik. Ant soafeer myn inlaiding en toegelyk 'n mooi bruchetsy na de Lunatomet in Luwt, al sie se dat der gewoan 'Lunatokermis' noeme.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 11 april 2022

Girls' Day op Campus Middelsee

Girls'Day op Campus Middelsee

De meiden van klas 2 vmbo van Campus Middelsee hebben op donderdag 7 april deelgenomen aan Girls' Day, een landelijk techniekevenement, verzorgd door het regionale bedrijfsleven.

Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met én te enthousiasmeren voor techniek en IT. Na een kick off, door directeur Sjoerd de Jong, die achter op de motor van Oene Krist de Campus kwam binnenrijden hebben de meiden verschillende technische bedrijven bezocht.

Daar werden ze gastvrij ontvangen, kregen veel informatie over de techniek en gingen ze ook daadwerkelijk aan de slag met allerlei technieken. Met dank aan de regionale bedrijven kunnen de 2e klas girls’ van de campus terugkijken op een geslaagd en leerzaam evenement.

Bron: Bildt.nu

Sint Annaparochie, 6 april 2022

Elf Friese kerken op een andere manier bekeken

Baukje Venema, Eddy van der Noord en Hendrik Elings. BAUKJE VENEMA

Baukje Venema, Eddy van der Noord en Hendrik Elings

In hun boek Dak-Gebint-Verhaal bieden schilder Hendrik Elings en fotograaf Baukje Venema een andere blik op elf Friese kerken. Als waren het levende wezens.

"Zullen we een kunstboek maken over kerken?” Met die gedachte spelen kunstenaar Hendrik Elings en zijn vriend, uitgever en schrijver Eddy van der Noord in het voorjaar van 2021. Ze worden het snel eens. Ze willen Friese kerken van een andere kant laten zien, met schilderijen van Elings, teksten van Van der Noord en foto’s van Baukje Venema. Met haar werkten ze eerder samen voor onder meer Iisbaan yn’e maaitiid.

De ‘andere kant’ van de kerk, dat moet wel de bovenkant zijn, bedenken ze. De gebouwen zijn vaak de hoogste punten in het landschap. Wat als ze dat nu eens omdraaien? De mannen leggen contact met de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Directeur Hester Simons en impresario Joke Bakker zijn enthousiast over hun idee en in overleg kiezen ze elf kerken die het onderwerp zullen worden. Uiteenlopend in leeftijd en vorm, verspreid over de provincie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 5 april 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Afke"

"Binne jim ok 'n bitsy senuwachtig at Afke Boven 't NOS-nijs presinteerd? Ik al, bekin ik eerlik. En werom? Ik kin hur namelik niet eens persoanlik, laat staan dat sij mij kin. Maar ik hew al 'n fermoeden werom at ik wat senuwachtig bin. Maar der kom ik aansen op.

Ik hew dus wat kriebels at Afke presinteert. En niet deur hoe't se d'r út siet, foordat wij der praatsys over krije.

De oud-metwerkster fan Omrop Fryslân besloat fleden jaar feerder in 't weer te sien, om 't soa maar te sęgen. Ans said: Afke had ambisys, want âns gaan je niet naar 't groate Hilversum.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 5 april 2022

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Diktee

Ik loof niet dat ik eerder deur de snee naar 't jaarlikse Bildts Diktee reden bin. Oflopene donderdeg waar dat al soa. De steert fan maart roerde him nag even en strooide ’n bęste sneeboi over de wereld út. De wereld in de war, dan ’t weer ok maar. De blomtsys in de tún kinne ’t niet meer nafertelle.

In ’t dorpshuus fan Froubuurt waren ondanks ’t weer dos nag rúm twintig mînsen om ’t Bildts Diktee te maken. ’t Diktee, organiseerd deur Bildts Aigene, het ’n hutsy fort weest, maar worde ’n jaar of fijf leden weer nij leven inbloezen. Elk jaar is d’r ’n ândere skriver (de eer fiel mij twee jaar leden ten deel), en d’r binne prisys foor de top drie. Maar ’t gaat fansels om de eer, al krijt de eer gestalte in de form fan ’n wisselbeker.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 4 april 2022

Vleugels bij Sint Anna met dubbele cijfers

Sneeuw op het veld

31 Maart sneeuw op het veld

Het leek alsof alle spelers van Sint Annaparochie gisteren op sportpark De Waaie vleugels kregen. De doelpunten vlogen Jorrit de Boer, de keeper van Nieuweschoot, om de oren. Voor de pauze waren dat er zeven en in de tweede helft kwamen daar nog drie bij. De koploper in de DERDE KLASSE A droogde hekkensluiter Nieuweschoot af in één van de meest doelpuntrijke competitiewedstrijd van dit seizoen: 10-0.

Een ontketende Marc Bakker scoorde vijf keer. Piet de Winter, de trainer van Nieuweschoot die na dit seizoen naar vijfdeklasser Aengwirden vertrekt, beet thuis met drie gebroken ribben diep in het stof. "Met zo’n dikke nederlaag hebben we niks te zoeken in de derde klasse", foeterde De Winter.

Sint Annaparochie, dat eerder dit seizoen met 11-0 van Oosterlittens won, hoefde zich niet in te spannen om de bezoekers voor rust compleet van de mat te spelen. "In het tweede bedrijf namen we gas terug en heb ik de vijftienjarige Max van Kooten ingezet om hem ervaring op te laten doen", zei trainer Arnold Haanstra.

Bron: Leeuwarder Courant

Froubuorren, 31 maart 2022

’t Bildts diktee fiert lustrum yn Froubuorren: "'t is 'n begryp worren"

It Bilt by Sint-Anne - Foto: Shutterstock.com (Pedal to the Stock)

Foar de fiifde kear organisearret de stichting Bildts Aigene hjoed it Biltsk diktee. In útdaging foar kenners fan de streektaal, mar dat net allinnich: de organisaasje hopet op dielname út alle hoeken.

"Wij wille graag dat allegaar mînsen metdoen", seit Jan de Groot fan de stichting. "Niet alleen de bęsten. Mînsen motte foor hur gefoel faak 'n drumpel over, maar se hoeve niet benaud te wezen om fouten te maken."

Dielnimmers stekke wat op fan it diktee, mar it soe ek in goed byld jaan fan hoe't it derfoar stiet mei it Biltsk. "De lęste jaren fâlt 't mij hondert persint met."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Franeker, 30 maart 2022

Opening Fries Doortrappen-seizoen

Opening Fries Doortrappen-seizoen

Woensdagochtend 13 april is de opening van het Friese Doortrappen-seizoen.

Het programma Doortrappen heeft als ambitie om ouderen tot hun 100ste veiliger te laten fietsen.

In 16 gemeenten trappen we het Friese Doortrappen-seizoen af.

In de gemeente Waadhoeke doen we dat met een fietstocht onder begeleiding van Klaas Dankert, oud-burgemeester van vroegere gemeente Het Bildt.

Bron: Gemeente Waadhoeke
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 30 maart 2022

Sjoerd Simon Kuipers

Koninklijke onderscheiding voor Sjoerd Simon Kuipers

Tijdens de laatse bijeenkomst gisteravond van de 'oude' raad van Waadhoeke kreeg Sjoerd Simon Kuipers (61) uit Sint Jacobiparochie een lintje opgespeld door burgemeester Marga Waanders.

Het SAM Waadhoeke-raadslid is sinds 2006 politiek actief. Eerst als raadslid voor de PvdA en na de gemeentefusie sinds januari 2018 als fractievoorzitter voor SAM.

Waanders noemde Kuipers "een noeste werker die zich met humor en een snuf zelfspot altijd vol energie en enthousiasme inzette voor de lokale democratie en de mensen om hem heen. Een steunpilaar voor de fractie die probeerde Waadhoeke iets mooier te maken.”

Bron: Leeuwarder Courant

Diepenheim, 30 maart 2022

Fred Thoolen exposeert in Twente

Schilderij Fred Thoolen

Schilderij Fred Thoolen

Kunstenaar Fred Thoolen van de Nieuwebildtdijk neemt met enkele schilderijen van 15 t/m 24 april deel aan Kunstmoment Diepenheim in Twente. De expositie is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Een nieuw onderdeel van Kunstmoment Diepenheim is een overzichtstentoonstelling. Deelnemende kunstenaars kunnen bij deze tentoonstelling een kunstwerk exposeren, zodat bezoekers een impressie kunnen krijgen van alle geboden kunst. Bij interesse voor een bepaalde kunstenaar worden de bezoekers doorverwezen naar de desbetreffende locatie. Ook is er ruimte voor informatie of een portfolio van de kunstenaar. De overzichtstentoonstelling vindt plaats in Herberg de Pol, nabij de informatiebalie van Kunstmoment Diepenheim.

Fred Thoolen zal in ieder geval de 15e en de 24ste aanwezig zijn en wil zo mogelijk een afspraak maken voor andere dagen.

Bron: Bildt.nu

Sint-Anne, 29 maart 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Wolf"

"Wat is 't mooi om 't Bildtse woord 'hônd' út te spreken. Hônd. Ik hew 't 's in 'e tekst fan ôns kaberetgroep skreven en liet elkeneen 't woord 'hônd' sęge. Inderdaad, wer't ik al niet blij fan worre kin.

Maar eerlik is eerlik: at je 't Frise woord hűn sęge, dan klinkt dat seker ok niet ferkeerd. En at je dut 'n paar keer snel achternander sęge, dan is't krekt al hore je 'n hônd blaffen. Hoor maar: hűn hűn hűn. Fine jim dut ok of draai ik nou te feul deur?

Ik dink nou, eerlik said, dat jim jim nou al 'n hutsy ôffrage wer't deuze kollum hine gaat. Nou, der komt-y: wij gaan op soek naar 'n feer femilylid fan 'e hônd: de wolf.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Ljouwert, 25 maart 2022

Marsja van der Ven fan Aldebyltsyl skittert op Luna

Ljochtfestival LUNA Nights yn Ljouwert - Foto: Omrop Fryslân, Wendy Kennedy

Nachtlik Ljouwert kaam tongersdei ta libben mei it ljochtfestival LUNA Nights. Highlights wiene in projeksje op de Aldehou en in keunstwurk fan fluorisearjende triedden yn De Klanderij.

Sa'n 15 keunstners út binnen- en bűtenlân litte dit wykein harren ljochtkeunstwurken yn de binnenstęd sjen. De keunstners dy't meiwurkje oan LUNA komme út de hiele wrâld. Mar der binne ek twa Fryske keunstners fan de partij. Ien fan harren is Marsja van der Ven fan Aldebyltsyl.

Har wurk is te sjen yn de etalaazje fan poppoadium Neushoorn. "Ik heb een groot beest van bijna vier meter lang gemaakt van elektronisch afval. De schubben zijn van toetsenborden, de ruggengraat is van ledkoelers en harddisks en poten van isolatiebuizen. Hij beweegt en het licht gaat aan en uit op de beweging van z'n ademhaling. Mensen verwachten dat niet, ze zijn verrast." It is foar har de earste kear dat sy oan LUNA meidocht. "Het is te gek hier, heel tof. Het is fantastisch dat ik hiervoor uitgenodigd ben."

Bron: Omrop[ Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Zwarte Haan, 25 maart 2022

Zwarte Haan: 'It rammelet oan alle kanten.'

Zwarte Haan

Negen bewoners van Zwarte Haan stappen naar de rechter en beschuldigen burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke van belangenverstrengeling bij de goedkeuring van Starbarn aan de Waddendijk.

Zwarte Haan is faliekant tegen de komst van het toeristische project 'Starbarn' (sterrenschuur). De dijkbuurtschap keert zich al vanaf het begin van de plannen in 2017 tegen de komst van duisternistoeristen. Die vreest nachtelijke overlast van de bezoekers van de vijf trekkershutten, een sterrenobservatorium, een expositieruimte en een nachtbelevingstuin die onderdeel uitmaken van het project.

In december vorig jaar gaf de gemeenteraad van Waadhoeke groen licht voor de recreatieve ontwikkeling die een initiatief is van Stichting Keunstwurk. Zwarte Haan laat het er niet bij zitten en stapt nu naar de bestuursrechter om de vergunning alsnog van tafel te krijgen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 23 maart 2022

Fasil Kuipers yn programma Noardewyn

Fasil Kuipers yn programma Noardewyn

Biltske act Faske wol trochgroeie: "Ankem jaar op 'e groate festivals"

Mei Lucky Fonz III, Boudewijn de Groot en Ronnie Flex as ynspiraasjeboarnen makket Faske de lêste jierren namme as in frisse act yn de Fryske popkultuer. De muzyk skjirret en prikelet. Fasil Kuipers en Jurjen van der Molen binne de gesichten efter Faske. Faske timmeret lekker oan 'e wei en stiet yn ferskate sealen.

Fasil, dy't opgroeid is yn Sint-Jabik, wie as bern graach kreatyf dwaande mei teäter, muzyk en tekenjen. Letter op de middelbere skoalle gie er mei syn freonen op syk nei ferdivedaasje. Fan sjekjes smoke, fikkie stoke en in keet bouwe ta it meitsjen fan muzyk yn de studio fan it jongereinsintrum.

Bron: Omrop Fryslân
link Hjir it hiele berjocht >>

Sint-Anne, 23 maart 2022

Seuven Bilkerts koazen in nije raad Waddenhoek

Raadssaal, foto: omrop Fryslân

Op basis fan de útslag fan de gemeenteraadsferkiezings op 16 maart sitte d´r de kommende fier jaar seuven Bilkerts in 'e raad fan Waddenhoek. Fier fan deuze nije raadsleden hewwe dat plak ferdiend deurdat se genog foorkeurstimmen kregen.

Foor SAM, de lokale samenwerking fan PvdA, GroenLinks en D66 komme Annet Neudorfer (Ouwe-Syl) en Laas Douma (Sint-Anne) in 'e Raad. Leendert Ferwerda en Emma Zuidema (baide út Sint-Anne) binne foor Gemeentebelangen in 'e raad koazen.

Dirk de Jong (Sint-Anne) kreeg genog foorkeurstimmen om foor de FNP 'n raadssit te feroveren. Ytsy de Groot út Froubuurt is foor ´t CDA in de raad koazen en Teun de Jong (Sint-Anne) het op basis fan foorkeurstimmen 'n plakky in 'e raad ferdiend foor de VVD.

Bron: Gemeente Waddenhoek

Sint-Anne, 22 maart 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Aaisoeke"

"Heel mooi dat myn dorpsgenoat Wietse Jan Dijkstra fleden week maandeg 't eerste kiewytsaai fan Frysland fonnen het. Hij doe't d'r ok 'n prot foor. Wietse Jan kin ik ônder ândere fan de foetbâlklup. In syn jonge jaren kon-y 'n drokke feugel weze, maar kônst al met him gnize."

Wietse Jan is 'n soort fan prof wat 't aaisoeken angaat. Ik weet dat-y om deuze tiid altyd 'n stikminnig weken frij nimt en him op 't aaisoeken richt en dan is't fansels geweldig dat-y dan nou 't eerste aai fan Frysland fynt. Syn prizekast staat al fol met trofeeën fan 't eerste aai fan 't Bildt, Skarsterland, Heerenveen en nou dus de eerste fan Frysland in de Workumerwaard. 'n Jongesdroom, soa saai-y over syn groatste fônst; de Europa League ônder de aaisoekers in Nederland. Hij is dus 'n túkke aaisoeker.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 22 maart 2022

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Groetjes

’t Is niet genog dat d’r al soa’n driedúzzend mînselevens ’n smirge doad injoegen binne. ’t Is niet genog dat d’r hele stâden met de grônd gelyk maakt worre. Dat jůst ’n theater en kűnstakademy – normaal bakens fan ekspressy en skoanhyd – met ônderdoken burgers onder fuur nommen worre.

De izingwekkende destruksy alleen is niet genog. At je nij speulgoed hewwe, wille je ok dat ’t ânderen opfâlt, âns is d’r niks an.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Vrouwenparochie, 20 maart 2022

'Hardloopmem' Josefien Kooistra herdacht in Vrouwenparochie

Tjerk Nagel

In Vrouwenparochie kwamen zaterdag 120 atleten naar de eerste Josefien Memoriamloop, ter nagedachtenis aan Josefien Kooistra, de ‘hardloopmem’ van Sportvereniging Friesland.

Josefien Kooistra-Zeeders overleed een jaar geleden. Met haar man Jan Kooistra was ze ruim 35 jaar nauw betrokken bij honderden hardloopwedstrijden in het Noorden. Zaterdag liepen alle deelnemers door Het Bildt met een zwart lintje op het startnummer. Voor aanvang werd, na een herdenkingswoord van hardloopcrack Herman Hoekstra, een minuut stilte gehouden.

De Memoriamloop viel samen met de Froubuurtster Molenloop. De halve marathon werd gewonnen door Pieter de Jong uit Marrum (1.23,38), voor Erik Folbert uit Ternaard en Martijn Schmit uit Grou. Bij de vrouwen was Monica Bruggenkamp uit Bolsward in 2.00,57 de snelste over 21 kilometer. Plaatsgenote Grietje Palstra werd tweede voor Anneke van der Zwaag uit Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 19 maart 2022

Uienprijs onderuit door oorlog in Oekraïne

Tjerk Nagel

Konaxx in Sint Jacobiparochie handelt in uien. Rusland vormde de belangrijkste pijler onder dit handelsbedrijf van Tjerk Nagel. Totdat de Russen in 2014 de Krim annexeerden. Er volgden sancties, die Vladimir Poetin beantwoordde met een handelsboycot voor westerse etenswaren. Konaxx wankelde, er is geen ui meer naar Sint Petersburg gegaan.

"Wy ha dat mei de hannel nei West-Afrika aardich opfange kinnen", vertelt Nagel. "Senegal, Mauritanië, Gambia, dęr ite se in soad sipels." Ook Oost-Europa vormt een belangrijke afzetmarkt, zeker in dit moment van het seizoen.

Oekraďne zelf is voor hem niet zo’n interessante handelspartner, maar de exporteur merkt dat zijn Poolse, Roemeense en Slowaakse afnemers nerveus zijn geworden. "De priis sakket", verduidelijkt Nagel. De uienprijs is van 15 naar 10 cent per kilo gedaald.

"Ik kin allinnich mar sizze: ‘moedig voorwaarts!’ Dit giet ek wol wer foarby." De Fries onderhoudt nog altijd contact met zijn Russische relaties. "Der bin eins mar twa emoasjes: of se binne hiel boas op it Westen, of se binne bang."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 18 maart 2022

SAM groate winnaar op 't Bildt bij gemeenteraadsferkiezings

Laas Douma

Laas Douma bij ferkiezingsbôrd

Bij de gemeenteraadsferkiezings fan ôflopen woensdeg het SAM, de lokale samenwerking fan PvdA, Groen Links en D'66, 'n groate overwinning haald in 'e stimburo's op 't Bildt. 't Risseltaat fan 30,4 persint fan 'e stimmen lait ok feul hoger as de 23,6 persint in heel Waddenhoek. 't CDA is de groate ferliezer. Sij sakke na 17,2 persint en belânde dermet op 't deeld dârde plak.

At wy de ferskillende partijen lâns lope sien wy op 't Bildt 't folgende beeld met tussen hakys 't persintazy in heel Waddenhoek: SAM Waadhoeke 30,4% (23,6); Gemeentebelangen 22,8% (23,1); FNP 15,8% (19,6); CDA 15,8% (19,5); VVD 10,0% (8,8) en ChristenUnie 5,2% (5,4).

De opkomst op 't Bildt laai met 46,3 persint wat leger as fan de hele gemeente der't 50,1 persint fan de stemgerechtigden hur stim útbrocht het.

Bron: Gemeente Waadhoeke

Sint Annaparochie, 17 maart 2022

Boomfeestdag 2022

Schoolkinderen planten nieuwe bomen tijdens boomfeestdag

Afgelopen woensdag was het nationale boomfeestdag. Op deze ‘groene’ dag zijn er door de kinderen van de basisscholen, ‘t Fonnemint, De Toverbal en de Slotschool nieuwe bomen aangeplant. Sint Annaparochie is weer 20 nieuwe bomen rijker, o.a in de Albardastraat en Jakkele Weidemastraat zijn bomen neergezet.

Een ../actueel maatschappelijk thema is het planten van (meer) bomen. Ze zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Dat is logisch, want bomen leveren verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!

Bron: Leeuwarder Courant

Spanga, 17 maart 2022

Vinder van het eerste Friese ei Wietse Jan Dijkstra met vader Jan naar eerste kievitsei Weststellingwerf

De Dijkstra's bij het eerste ei van Weststellingwerf. Foto BFVW

De Dijkstra's bij het eerste ei van Weststellingwerf.

Mét zijn vader Jan (75) heeft Wietse Jan Dijkstra (45) uit Sint Annaparochie donderdag het eerste kievitsei van Weststellingwerf gevonden.

Wietse Jan Dijkstra vond afgelopen maandag in de Workumerwaard een ‘twake’, waarmee hij het eerste ei van de provincie én Súdwest-Fryslân liet noteren. Hij ontving daarvoor maandag de Sulveren Ljip van de provincie. Dat succes beleefde hij zonder zijn vaste zoekmaat, omdat vader Jan de afgelopen dagen dienst deed als stembureaulid in Sint Anne.

Met de verkiezingen achter de rug togen de twee donderdag naar Spanga, waar ze boven een weiland een ‘âld hij’ achter kraaien aan zagen jagen, gevolgd door een ‘jokje’ (een vrouwtje) dat hetzelfde deed en daarna leek terug te keren naar een nest. Na een paar zoekslagen hadden de twee het nest gevonden.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 16 maart 2022

Hanna van der Werff

Hanna van der Werff

SAM wint in Waadhoeke, CDA krijgt gevoelige dreun

SAM Waadhoeke kwam als grootste partij uit de bus in Franeker. Het CDA dat de afgelopen vier jaar de leider van de coalitie was kreeg klop en levert twee zetels in.

Zware verliezen en jubelwinst in Waadhoeke. SAM Waadhoeke werd met zeven zetels de grootste partij, op de voet gevolgd door Gemeentebelangen, dat ook zeven zetels behaalde.

SAM-lijsttrekker Hanna van der Werff, Schingen en opgegroeid in Sint Jacobiparochie, zweefde zowat van geluk toen na lang wachten ook de allerlaatste uitslag binnenrolde. Haar partij is aan zet en mag de coalitie smeden. "Bizar. We mogen aan de bak en gaan dat sociaal en duurzaam doen.” SAM zat de afgelopen vier jaar ook in het college.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 15 maart 2022

Wietse Jan Dijkstra valt drie keer in de prijzen met eerste kievitseieren

Wietse Jan Dijkstra met de Sulveren Ljip, na de huldiging door gedeputeerde Douwe Hoogland (links) en commissaris Arno Brok (rechts). Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Met de eerste twee kievitseieren van Friesland valt Wietse Jan Dijkstra (45) uit Sint Annaparochie drie keer in de prijzen. Hij is ook de eerste van Súdwest-Fryslân én winnaar van de familiebeker.

Dijkstra vond maandagmiddag om 12.30 uur een nestje met twee eieren in de Workumerwaard, op grasland van boer Gerke Visser. Dat was geen toevalstreffer. Hij was hier de voorgaande dagen ook al een paar keer geweest, samen met zijn vader Jan (75). Zo hielden de twee ook het zicht op kievitkoppels bij Garyp, Drachten en Heerenveen.

Het illustreert hoe hoog de koorts de afgelopen dagen opliep, nadat woensdag bij het Twentse Hengevelde al het eerste Nederlandse ei was gevonden. Doorgaans volgt de Friese eersteling dan vlot, maar dat duurde nu toch nog vijf dagen. De vinddatum 14 maart is niet uitzonderlijk laat, maar wel duidelijk later dan die van de afgelopen drie jaar, toen het raak was op 28 februari (2019), 8 maart (2020) en 6 maart (2021).

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 15 maart 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Peerd fan Sundreklaas"

"En nou wille se ôns de skimmel fan Sundreklaas ok nag ôfnimme! In watfoor wereld leve wij soa starigan!

D'r komme hyltyd meer mominten dat ik an froeger dink, dat mâge jim gerust wel wete. En ik begin hyltyd meer te loven dat 't froeger dochs echt 'n stik beter waar as nou. Doe worde nag niet soa moeilik deen over dingen die't nou groat útmeten worre op fooral soasjaal media. Froeger waar swarte piet swart en gyneen die't him der drok om maakte.

Froeger gebeurde d'r fan alles met dieren en neffens ôns hadden se 't doe ok goed, maar der kinne je nou allang niet meer met ankomme. Wat!? In teugendeel: je komme d'r niet meer met fort.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Warkum, 14 maart 2022

Wietse Jan Dijkstra fynt yn Warkumerwaard earste Fryske ljipaai

Wietse Jan Dijkstra by it twake yn de Warkumerwaard - Foto: BFVW

It earste ljipaai fan Fryslân is om 12.30 fûn yn de greide by de Warkumerwaard, troch de 45-jierrige Wietse Jan Dijkstra fan Sint-Anne. It BFVW hat de fynst fan it twake goedkard.

Neffens tradysje krijt de fynder út hannen fan kommissaris fan de Kening Arno Brok de Sulveren Ljip. De oanbieding dęrfan fynt plak om 16.00 oere op it Provinsjehűs yn Ljouwert.

Ferline jier waard it earste ljipaai fan fryslân op 6 maart fűn by de buorskip Spriens, űnder Raard. De 39-jierrige Simon Spriensma fan Dokkum wie de fynder fan dat aai. Yn 2019 waard it earste ljipaai wol hiel betiid fűn: op 28 febrewaris al. Eduard van der Hoek trof it earste aai doe oan yn Vegelinsoard: nea earder waard in ljipaai sa betiid yn it jier fűn.

Bron: Omrop Fryslân

Almelo, 14 maart 2022

Tineke van Roozendaal

Tineke van Roozendaal tweede in Willem Wilmink Dichtwedstrijd

Voor de 26e keer organiseerde Bibliotheek Almelo de jaarlijkse Willem Wilmink Dichtwedstrijd. Het in te zenden gedicht diende ergens de door een gastdichter gegeven regel te bevatten.

Dit jaar was het de beurt aan Dorine Wiersma – zij werd door de vorige gastdichter, Mylou Frencken, uitgenodigd om deze regel te bedenken. Wiersma kwam met de volgende regel: “Het allerbeste is nog altijd rustig blijven”.

Na het spannende aftellen (de 10 overgebleven genomineerden werden van plaats nr. 10 tot aan de uiteindelijk eerste plaats naar het podium geroepen on daar hun gedicht voor te lezen) kwam Tineke van Rozendaal uit Oudebildtzijl met het gedicht "La vida es ahora" als tweede uit de bus.

Bron: Het vrije vers.nl
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 14 maart 2022

Nooit waren Froukje Offinga en Machiel Aarten zo verdrietig over de jeugdzorg als nu

Machiel Aarten en Froukje Offinga. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Machiel Aarten en Froukje Offinga

Froukje Offinga (49) uit Westhoek en Machiel Aarten (61) uit Sneek werken al dertig jaar of langer in de jeugdzorg. Nooit zijn ze zo verdrietig over de gang van zaken geweest als nu. "We blijven strijden voor het kind.”

Ervaren, goed opgeleid personeel loopt weg en keert niet meer terug in het vak. Nieuwe geschikte mensen vinden is steeds moeilijker. ,,Bij de uitzendbureaus hebben ze deze mensen ook niet voldoende, dit wordt echt een heel groot probleem”, zegt Offinga.

Op het Malieveld worden dinsdag zeker vierduizend jeugdzorgmedewerkers verwacht. Het is de tweede keer dat de jeugdzorg in 120 jaar staakt, de eerste keer was in 2019. Froukje Offinga en Machiel Aarten zijn beide kaderleden van vakbond FNV en gaan, gesteund door de eigen bestuurders, met een bus vol collega’s naar Den Haag. Offinga neemt steevast een Friese vlag mee om te laten zien dat ook Friesland aanwezig is.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 maart 2022

Plannen woningbouw St.-Annaparochie Zuidwest ter inzage

Foto: Jelke de Jager

Al lang is er sprake van mogelijke woningbouw aan de zuidwestzijde van St.-Annaparochie. Als antwoord op de vraag van Plaatselijk Belang doet de gemeente Waadhoeke een haalbaarheidsonderzoek om een kleinere en duurzame uitbreiding te ontwikkelen. Nog niet al het onderzoek is klaar. En afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het draagvlak voor de uitbreiding zal de gemeente besluiten of er een bestemmingsplan wordt gemaakt.

Om een idee van het draagvlak te krijgen nodigt Plaatselijk Belang iedereen uit voor een inloopmiddag en -avond op 23 maart a.s. van 17.30 uur tot 20.30 uur. De eerste idee-schetsen kunnen dan worden bekeken en er zijn formulieren beschikbaar waarop opmerkingen/kanttekeningen kunnen worden aangegeven. Er zijn meerdere mensen aanwezig van Plaatselijk Belang en van de gemeente om een toelichting te geven. De bijeenkomst vindt plaats in De Bining, van Harenstraat 69 in St.-Annaparochie.

Bron: Bildt.nu

Sint Annaparochie, 12 maart 2022

Foto: Kynosport

Plaatsing afvalbakken voor hondenpoep

Deze week zijn er op verschillende plekken in het dorp zo'n 20-tal hondenpoepbakken geplaatst. Het verzoek lag al een tijdje bij de Gemeente Waadhoeke en gelukkig is dit plan in samenwerking met Plaatselijk Belang Sint Annaparochie inmiddels tot uitvoering gekomen.

Met het plaatsen van de afvalbakken wordt getracht de overlast, die op diverse plekken in het dorp gemeld worden over hondenpoep, te beperken en hopelijk op te lossen. Mis je ergens een bak en moet er misschien ergens nog één extra geplaatst worden? Geef het dan door aan de Gemeente Waadhoeke.

Uiteraard is het van belang dat hondenbezitters de afvalbakken ook gaan gebruiken voor de uitwerpselen van hun hond. Binnen de bebouwde kom geldt altijd een opruimplicht voor hondenpoep. Met het plaatsen van de bakken wordt het opruimen voor de hondenbezitter gemakkelijker gemaakt.

Bron: Facebook

Oudebildtzijl, 12 maart 2022

Prins Mignon

Charmant prinsje

De nog geen meter lange Gerrit Keizer kwam uit een arm Fries gezin. Hij groeide uit tot een fenomeen, en niet alleen om zijn lengte. Van acrobatiek tot zang: Keizer had grote talenten.

Hij was nog maar zeventien, toen de kleine man uit het Friese dorpje Oudebildtzijl furore maakte op het toneel van het gerenommeerde Ronacher. Dat grootse theater in Wenen, waar je eind negentiende eeuw aan tafeltjes zat en waar je mocht eten, roken en drinken, was afgeladen. Gerrit Keizer, zoals de jongen heette, noemde zich prins Mignon en was met zijn lengte van tachtig centimeter een opvallende verschijning. Niet alleen omdat hij van een ‘puppenhaften, erstaunlichen Kleinheit’ was, maar ook omdat hij echt wat kon. Vooral de acrobatiek en het komisch talent van de prins vielen bij de Weners in de smaak. ‘Der kleine Wundermann’ legde tijdens zijn atletische capriolen ‘eine erstaunliche Komik’ aan de dag. Het Weense publiek ontving elk stuk dat hij opvoerde met een donderend applaus en aan het slot van de voorstelling werd hij in zijn ‘reichen Phantasie-Uniform’ in de zaal ‘herumgetragen’. De conclusie: Ronacher mocht zich gelukkig prijzen met zo’n enorme publieksmagneet.

Bron: Quest Historie
link Lees het hele artikel >>

Frentsjer, 11 maart 2022

Waadhoeke: hoe sjocht It Bilt werom op fjouwer jier yn 'e nije gemeente?

Foto: Omrop Fryslân

De gemeente Waadhoeke is ien fan de nijere gemeenten yn Fryslân: yn 2018 waarden It Bilt, Frjentsjerteradiel en Menameradiel mei in tal doarpen yn Littenseradiel omdoopt ta Waadhoeke. Sűnder stjit of slach gie dat net, benammen op It Bilt wie in soad argewaasje.

De Bilkerts, ynjűn troch harren unike űntsteansskiednis, taal en kultuer, seagen harren identiteit bedrige wurden troch de fúzje. De partij Frije Bilkerts sette de aksje 'Stop de Fusie' op.

Uteinlik kaam de fúzje der wol. Yn de gemeente stimden Werkgroep Het Bildt, CDA, VVD en PvdA foar de fúzje en Frije Bilkerts tsjin. Dochs oerhearske yn dy stimming by alle partijen benammen fertriet oer it opsizzen fan de 511-jierrige Biltske autonomy.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 9 maart 2022

George (links) en zijn vader Jelte Pars bij een van de grote tarwebergen vlak na de oogst afgelopen zomer in een opslagloods bij hun graanhandel in Sint Jacobiparochie. FOTO NIELS WESTRA

'Het zaaigoed voor zomertarwe is al bijna op'

De oorlog in Oekraïne jaagt de graanprijzen door het dak. Voor Friese akkerbouwers zou het lucratief zijn om extra tarwe te zaaien. Maar zo makkelijk is het niet, zegt graanhandelaar George Pars uit Sint Jacobiparochie.

Zeker, Friese akkerbouwers kunnen nu heel lucratief graan telen, zegt George Pars. De prijzen voor tarwe en gerst gaan door het dak nu het oorlog is in Oekraďne, de graanschuur van Europa. Op de internationale markt en op de termijnbeurzen in Parijs en Chicago zijn de prijzen elk kwartier anders. "Het gaat echt als een malle”, zegt Pars. "Een ton tarwe kostte tien dagen geleden nog 250 euro. Dat zit nu al op dik boven de 400 euro.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Lęs ek it berjocht op omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 8 maart 2022

Halma Agro in Sint Annaparochie: "Dy priisstigings binne puer it gefolch fan spekulaasjes"

Dure klanten bij Oliehandel Postma in Tytsjerk, op iedere verkochte liter verliest het bedrijf een handvol centen.

De dreiging van een boycot op Russische olie en gas heeft de energieprijzen doen exploderen. Niet alleen de gasprijs steeg maandag zelfs even met 70 procent, naar dik boven de 300 euro per megawattuur, aan de pomp betaalt ook de automobilist de hoofdprijs. Toch verdiende de brandstofhandel maandag geen cent aan die prijsstijging. Sterker nog, ze schoten er zelfs bij in.

Ook Halma Agro uit Sint Annaparochie merkt het effect. Het bedrijf heeft negen onbemande tankstations in Friesland en Groningen en levert bovendien aan het bedrijfsleven. "Aan de pomp zelf merken we niet dat het heel veel drukker is", vertelt Schelte Halma. "Dat was twee weken geleden, toen de Russische inval begon, wel anders. Mensen waren aan het hamsteren. Dat is er nu wel weer een beetje vanaf."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Luwt, 8 maart 2022

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

De boom in

‘Hoe wistest dat ik hier sat?’ froeg de kat.

’t Waar al donker, twee lichtgevende oochys keken mij an. Ik ston in de Spoorstraat, in Luwt. Die overdâg had ik op de site fan deuze krant lezen dat der ’n kat in ’n boom sat. De diere-ambulânse had niks doen kinnen. Ok de brandweer waar ôfdropen. Ik ferforste ’t bericht fijf uren later nag ’s: gyn anfullings, gyn ‘breaking news’ dat ’t besy út de boom waar.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 8 maart 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Anti-tsjetgemeente Waddenhoek"

"Hier kon wel 's 'n kollum in sitte", docht ik al bij mijsels, doe't ik nag maar krekt de eerste letters intikte in de tsjet met 'e gemeente Waddenhoek. 't Waar 'n foorgefoel. Ik geef toe: 't waar de kat op 't spek bine deur op frijdegoverdâg met de gemeente te tsjetten.

Maar ik had de brief, der't ik kontakt over hewwe wou, de daags derfoor kregen. En ik bin fan: niet te lang wachte, maar drekt deurpakke.

In plak fan belle of e-poste besloat ik om foor 't eerst met de gemeente te tsjetten. 't Begin beloofde niet feul goeds, want na mij 'n goeie dâg wînst te hewwen deur de kompjoeter en wat myn fraag waar, kreeg ik ok al fort de metdeling dat at ik fon dat 't te lang duurde foordat ik 'n metwerker an de tsjet kreeg, ik myn gegevens achterlate kon en dan sou ik snel werombeld worre.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 7 maart 2022

VV St. Anna

Sint Anna blaakt van vertrouwen

Sint Annaparochie heeft ook in de derde wedstrijd na de winterstop zoveel zelfvertrouwen vergaard dat het tegen elke tegenstander in de derde klasse A van het zondagvoetbal durft aan te vallen. Het team van trainer Arnold Haanstra maakte daarop in de thuiswedstrijd tegen Mildam geen uitzondering. Die lef betaalde zich uit: 3-0. Het was alweer de elfde seizoenzege voor de koploper die acht punten voorsprong heeft op nummer twee Read Swart.

Na de 2-0 van Jurre Brouwer in de 29ste minuut was er voor Sint Annaparochie geen vuiltje aan de lucht. "We hebben daarna een beetje gas teruggenomen", bekende Haanstra na afloop. "Het was niet onze beste wedstrijd, maar dat zegt niks. Het gaat om winnen en daar krijgen mijn spelers weer zelfvertrouwen van."

Bron: Leeuwarder Courant

Ljouwert, 6 maart 2022

Hanna van der Werff (SAM Waadhoeke): "Gemeenten moeten meer sturen met geld in het Sociaal Domein"

Hanna van der Werff (SAM) - Foto: Omrop Fryslân, René Koster

Hanna van der Werff (SAM)

In grut part fan de gemeentlike útjeften wurde dien yn it Sociaal Domein. Yn de praktyk wurdt der kwealik yn de rieden praat oer de bestimming fan dizze grutte bedragen, fernimt Hanna van der Werff, listlűker fan SAM Waashoeke.

It giet dan om de kosten foar de WMO lykas húshâldlike help en foarsjenningen, mar benammen ek de Jeugdsoarch. Dizze taken binne earder troch it ryk oerhevele nei de gemeenten, om't dy tichter by de minsken stean dy't it nedich ha.

Yn de praktyk wurdt der kwealik yn de rieden praat oer de bestimming fan dizze grutte bedragen, seit Hanna van der Werff fan SAM Waadhoeke. Van der Werff is opgroeid yn Sint Jabik en wurket yn it deistich libben as psycholooch by GGZ-Fryslân. Se die har útspraken snein yn it Nijsfoarum fan Buro de Vries.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 4 maart 2022

VV St. Anna hier tegen VC  Trynwalden

Sint Anna steviger aan kop na zevenklapper

Sint Annaparochie heeft gisteren tegen naaste belager Read Swart het maximale resultaat behaald.

De koploper in deDERDE KLASSE A van het zondagvoetbal won het inhaalduel op eigen veld met 7-0 en heeft nu acht punten voorsprong op de nummer twee uit De Knipe.

De wedstrijd zou aanvankelijk niet in Sint Anna worden gespeeld. Maar Read Swart beschikt niet over een verlichtingsinstallatie op het hoofdveld.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 2 maart 2022

De Groate Kerk

Klok 'Groate Kerk' luidt voor de vrede

Alle kerkklokken in Nederland luidden woensdag 2 maart om kwart over vijf de klokken voor vrede en recht in Oekraïne. Alle kerkklokken in Nederland luiden vandaag om kwart over vijf de klokken voor vrede en recht in Oekraďne.

De Raad van Kerken heeft alle kerken in Nederland gevraagd om voorafgaand aan een speciale viering voor Oekraďne de klokken te luiden.

Ook op het Bildt is er steun. Precies om kwart over vijf begon de klok fan 'de Groate Kerk' in St Jabik te luiden voor de vrede en vrijheid fan Oekraďne en Europa.

Bron: sintjabik.nl

Minnertsga, 1 maart 2022

Wethouder Nel Haarsma van Waadhoeke stopt na gemeenteraadsverkiezingen

Nel Haarsma. FOTO ARCHIEF LC

CDA-wethouder Nel Haarsma van de gemeente Waadhoeke is na de komende gemeenteraadsverkiezingen niet beschikbaar voor een nieuwe termijn.

Dat heeft de fractie van het CDA dinsdagavond bekendgemaakt. Haarsma is zestien jaar wethouder geweest, waarvan de langste periode in de gemeente Het Bildt. De afgelopen vier jaar was ze in fusiegemeente Waadhoeke wethouder leefbaarheid, wonen, onderwijs en VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving).

Haarsma zat voor het CDA ook acht jaar in de raad in de gemeente Het Bildt. "Ik haw in prachtige baan hân en mei in protte nocht dit wurk dien. It is no tiid foar wat oars", aldus Haarsma.

Bron: Leeuwarder Courant

APH Group bood onderdak aan, 'maar ze zijn gaan vechten'

Wytse Oosterbaan

Wytse Oosterbaan

Vorige week nog dacht hij dat het zo’n vaart niet zou lopen in Oekraïne. "Nu zijn onze Oekraïense adjunct-directeur en monteur aan het vechten." Dat zegt directeur en oud-Bilkert Wytse Oosterbaan van landbouwmachine-exporteur APH Group in Heerenveen. "Ik had hen onderdak aangeboden. We hebben nog wel plek in ons achterhuis. We hebben op ze ingepraat: ‘Je krijgt de Red Army tegenover je, hier is het veilig.’ Maar het zijn geen weglopers", zegt Oosterbaan over de medewerkers van APH in Oekraďne.

Hoever de vaderlandsliefde gaat, blijkt wel uit het feit dat de adjunct-directeur in Nederland zat toen de oorlog uitbrak en terstond terugkeerde. "Het is daar de mentaliteit, ze zijn heel blij met hun land."

Oosterbaan heeft ook aan andere Oekraďense vrienden aangeboden onderdak te regelen in Nederland, maar ook die hebben hulp tot nu toe afgeslagen. "Het zijn geen vluchters. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en blijven in hun vaderland. We houden ons hart vast. Het is verschrikkelijk om te zien hoe alles kapot gaat."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 1 maart 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Humbertus"

Tidens de finale fan 't programma 'De Slimste Mens' kwam lessen 't burlen ferbij. Burle En fansels, elkeneen mâg 'n hobby hewwe, hoor, maar burle is al 'n hele aigenarige hobby, kin ik jim fertelle.

Nou kin ik mij goed foorstelle dat d'r 'n prot fan jim nag niet wete wat ik nou presys saai. Ik herhaal 't derom even: bur-le.

Ik realiseer mij dat d'r dan bij 'n prot mînsen nag hyltyd gyn lichy brannen gaat, krekt as bij die finalist in 'De Slimste Mens.'

Burle Ik hew 't even opsocht wat d'r as betekenis bijstaat. Dut: "Brônstig loeie fan herten." Ant soafeer niks besonders. Dat is ommers de netuur. Dut doen se in paartiid. Stoer doen foor de hindes. Der komt 't op del.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Hallum, 25 februari 2022

Tineke de Vries nieuwe voorzitter LTO-akkerbouw

Tineke de Vries

Tineke de Vries (55) wordt de nieuwe voorzitter van de vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente van LTO Nederland. De Vries, akkerbouwer in het Friese Hallum en geboren op het Bildt, start op 1 april en volgt Jaap van Wenum op. Die stelde zich na zes jaar voorzitterschap niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn.

De Vries zegt „vereerd te zijn met onze akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers, ketenpartijen én andere sectoren aan de slag te mogen voor onze mooie sector.” Daarin zijn wel forse uitdagingen: „Inspelen op wensen van de samenleving, wet- en regelgeving, grondhonger en een verdienvermogen dat (ook) in de transitieperiode onder druk staat.” De Vries ziet wat dat betreft al wel een omslag in denken komen. „De sector moet naar een systeembenadering en daarin zijn de eerste stappen echt wel gezet. We komen er wel, maar er moet wel wat verdiend worden. Dat is de uitdaging.”

De nieuwe voorzitter benadrukt dat de Nederlandse akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt dankzij onze grond, klimaat, ervaring en expertise en sterke ketens uniek in de wereld is. „Daar profiteren miljoenen mensen in binnen- en buitenland dagelijks van. Van dagverse groenten in de supermarktschappen tot pootgoed en veredeling die over de hele wereld productie mogelijk maken.”

Bron: Veld-Post

Leeuwarden, 24 februari 2022

Janko Krist

Janko Krist geselecteerd voor talentprogramma First Wave

De negen noordelijke regisseurs zijn bekend gemaakt die dit jaar starten met het talentprogramma 'First Wave'. Deze talenten krijgen een persoonlijk en gezamenlijk ontwikkelingsprogramma aangeboden. In zes weekenden werken zij aan hun zakelijke, artistieke en persoonlijke ontwikkeling. Het programma levert aan het einde van het traject 9 nieuwe filmprojecten op die in November 2022 worden gepresenteerd aan fondsen, producenten, streamers en omroepen.

Creatief directeur Joris Hoebe: "Er is veel talent in het Noorden dat nog onvoldoende wordt gezien. Met dit programma zetten we negen talenten in de schijnwerpers en maken we van hen sterkere makers. Door hen te presenteren aan de industrie en fondsen vergroten we de kans dat er meer films en documentaires van Noordelijke makers worden gemaakt en hopen wij dat de talenten andere Noordelijke makers inspireren."

De geselecteerde makers zijn Max Lunter, Daphne Lücker, Janko Krist, Froukje van Wengerden, Tom Tieman, Eza Doortmont, Remco Efdé, Rachel van Bruggen en Karim Ouri. Ze zijn aangedragen door Noordelijke festivals en organisaties en geselecteerd door New Noardic Wave. De makers vertegenwoordigen een divers en breed palet aan opkomend talent uit het Noorden.

Bron: Persbericht First Wave

Sint Annaparochie, 24 februari 2022

De politiek in Waadhoeke doet één belofte: eerlijk zijn

Vlnr: Hanna van der Werff (SAM), Bert Vollema (FNP), Douwe Kamstra (Gemeentebelangen), Caroline de Pee (CDA), Joke Osinga (VVD), Bernita Hakvoort (CU).

Tijdens het eerste verkiezingsdebat in Waadhoeke werden amper verschillen blootgelegd en klonken geen grote beloftes. Wat opviel? Alle partijen willen vertrouwen winnen met een eerlijk verhaal.

Ze zijn het vaak roerend met elkaar eens, de zes lijsttrekkers in Waadhoeke: Hanna van der Werff (SAM), Bert Vollema (FNP), Douwe Kamstra (Gemeentebelangen), Caroline de Pee (CDA), Joke Osinga (VVD) en Bernita Hakvoort (CU). De programma’s hebben veel overlap en de politici zijn ‘ienriedich’, constateerde gespreksleider Jan van Friesland bij de aftrap van het verkiezingsdebat dat Bildt.nu, het lokale mediaplatform, donderdagavond organiseerde in mfc Ons Huis in Sint Annaparochie.

Echt spannend en prikkelend wilde het maar niet worden. Allemaal vinden ze betaalbaar wonen belangrijk. Allemaal onderschrijven ze het belang van goed onderwijs. Allemaal willen ze zich uitrekken voor een duurzame maatschappij.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Heerenveen, 22 februari 2022

Wytse Oosterbaan nuchter onder internationale spanningen: 'Dit is niet de eerste crisis met Rusland'

Wytse Oosterbaan is trots op het 25-jarige jubileum van APH Beeld: APH Group

'Bilkert-om-ferens' Wytse Oosterbaan exporteert jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s naar Rusland en Oekraïne. Bang dat die handel in elkaar zakt door de oplopende spanningen tussen beide landen is hij niet.

Oosterbaan is de oprichter en directeur-eigenaar van de APH Group in Heerenveen. Dit bedrijf verzorgt de export, marketing en service voor meerdere producenten van machines en productielijnen voor de aardappel- en vollegrondgroenteteelt. Onder meer de Dewulf in Winsum en Wifo in Ferwert zijn erbij aangesloten.

Rusland en Oekraďne zijn vanouds zeer belangrijke afzetmarkten voor APH. Oosterbaan: "Onze totale omzet is circa 75 miljoen euro en daarvan zijn beide landen goed voor zo’n 30 miljoen euro. Ook nu hebben beide landen weer veel machines besteld die we dit voorjaar moeten afleveren. Vanwege dat grote belang hebben we in beide landen meerdere vestigingen met in totaal 65 medewerkers.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 22 febrewary 2022

Streektalen in 't sontsy/wyntsy op UNESCO Dâg fan de Mimmetaal

Bildts tegeltsy

't Bildts en Franekers staan sont fandaag, maandeg 21 febrewary – de UNESCO Dâg fan de Mimmetaal – op de spraakatlas fan minderhydstalen in Europa. Baide streektalen hewwe de fabel ‘De noordewyn en de son’ fan Aesopus fertaald en insproken.

Elkeneen kin de fabels ‘de kip met de goudene aaien’ en ‘de haas en de skildpad’. Deuze fabel, ‘De noordewyn en de son’ is fan deselde skriver, Aesopus. In de taalwereld is dut ’n bekinde fabel, omdat dut ‘ferhaal met ’n moraal’ faak brúkt wort om (streek-)talen metnander te fergeliken, ok at ’t gaat om fonetise ferskillen in kaart te bringen.

De fabel is fertaald na de aigen taal deur Bildts Aigene en ’t Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers. Stannebuurtster en Bildts Aigene-bestuurslid Leendert Nauta het de Bildtse tekst insproken, Theo Kuipers fan ’t Genoatskap het dat met de Franeker tekst deen.

Bron: Bildt.nu
link Lees 't hele artikel >>

Luwt, 22 febrewary 2022

Brussel

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

De grîns rije je tunworig ongemurken over. Je merke krekt dat je in België binne at je 't eerste ôfskeurde stik rubber fan 'n klapbând lêgen sien. Dat waar 35 jaar leden al soa, doe’t wij met de femily na Spanje reden. Goent saken ferândere niet. Ok nou laai de eerste stikkene bând binnen ’n kilometer fan ’t blauwe grînsbôrd. Welkom in België.

Op Studio Brussel gongen se út hur plaat. Doe’t ik België inreed worde ankondigd dat de meeste koronamaatregels opheven worre souwen. ‘Lekker karren’ – losgaan – se sâgen d’r naar út. Ik karde lekker over de minne Belgise diken (dat ferândert ok nooit), onderweegs na Brussel foor ’n kongres over meertalighyd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 22 febrewary 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Wegwiis"

"Fleden week koierde ik even in 'e pauze fan 't werk. Fan feren hoorde ik twee protters dailis hewwen. Ik liep se ferbij en treedde fort onbedoeld op as fredestichter, want doe't se mij gewaar worden, flogen se, met 'n prot leven, baidegaar 'n ândere kant út.

Maar d'r waar blykber nag een die't mij gewaar worde. 'Mister!', hoorde ik een sęgen en ik fermoedde dat dut de jonge waar die't mij krekt ferbij lopen waar. Ik keek om en besefte fortendaliks dat ik die 'mister' waar.

Hij kon hest gyn Ingels. Ik had wel deur dat-y ergens hine most dat-y niet fine kon. Maar ja, krij dat d'r maar 's út. "I speak only Arabian", ferontskuldigde-y him, "I'am Libian." Hoe't ik 't nou sęg, soa goed saai hij dat dus niet.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 21 febrewaris 2022

Wendy Nijenhuis: "Ik ben me wezenloos geschrokken"

De stiennen binne op de auto bedarre - Foto: Omrop Fryslân, Ronnie Porte

Foar de sechsde dei op rige is op minstens ien fan de offisjele KNMI-mjitpunten in oere lang gemiddeld wynkrêft 9 metten. Dat is in rekôr. De stoarmen Dudley, Eunice en Franklin hâlde Fryslân yn har greep.

Op ferskate plakken yn Fryslân is de skea nei it swiertepunt fan freedtejűn noch net fuort. Bygelyks yn Sint-Anne, dęr't de gevel fan in rychjeshűs oan de Willem Lodewijkstraat fuortfage is.

"Ik ben me wezenloos geschrokken", seit ien fan de bewenners, Wendy Nijenhuis. "Ik had net de kinderen op bed gelegd. Zelf ging ik tv kijken en opeens hoorde ik een dikke knal. Toen ik uit het raam keek lagen er allemaal bakstenen op de grond."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Firdgum, 20 februari 2022

Blusgroep Sint Anne naar Firdgum voor forse schoorsteenbrand

Fotograaf - Ytzen Korf

De brandweer is zaterdagavond ingezet voor een forse schoorsteenbrand aan de Camstrawei.

Rond kwart over negen rukten de blusgroepen van Menaam en Sint Annaparochie uit voor de brand. Ook kwam er een hoogwerker uit Harlingen ter plaatse. Bij aankomst bleek er een felle schoorsteenbrand te woeden, waarbij flinke rookontwikkeling was ontstaan. De bewoners konden de woning tijdig verlaten en raakten niet gewond.

De brandweerlieden hebben flink wat sloopwerkzaamheden moeten verrichten om de brand onder controle te krijgen. De woning heeft flinke schade opgelopen. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te helpen met de schade.

Bron: 112 Fryslân

Sint Annaparochie, 19 februari 2022

FOTO KAPPERS MEDIA

Zijgevel van huis aan Willem Lodewijkstraat naar beneden gevallen
door stormwind

Aan de Willem Lodewijkstraat in Sint Annaparochie is vrijdagavond de zijgevel van een hoekwoning naar beneden gevallen. Niemand is gewond geraakt.

Wel is er veel materiele schade. Zo is een auto, die naast het huis stond, fors beschadigd.

Ook een muur en een schutting naast de woning zijn door de gevallen zijgevel beschadigd.

Bron: Leeuwarder Courant

Bitgum, 18 februari 2022

FryslânDOK: Misschien zie 'k je nooit meer

Foto: Omrop Fryslân

De FryslânDOK 'Misschien zie 'k je nooit meer' vertelt het verhaal van verzetsman Lolle Rondaan, aan de hand van recent ontdekte brief- en dagboekfragmenten. Van zijn eerste ontmoeting met het Amsterdamse meisje Riek Stork tot aan de herbegrafenis op Eerebegraafplaats Bloemendaal. De FryslânDOK is te zien op 19 februari bij NPO2 en op 20 februari bij Omrop Fryslân.

Lolle zat in een verzetsgroep met als thuisbasis boerderij Liauckema State in Sexbierum. Op 25 september 1943 overviel de knokploeg het gemeentehuis van Het Bildt in Sint Annaparochie. Daarbij werd het bevolkingsregister en een groot aantal blanco persoonsbewijzen buitgemaakt. In november 1943 werd de groep verraden en opgepakt. Er wachtte hen zware mishandeling in het beruchte Scholtenhuis in Groningen. Vijf leden van de groep overleefden de oorlog niet.

Bron: GrootHeerenveen

Tzummarum, 18 februari 2022

Brandweer Sint Anne naar grote brand in Tzummarum

Brandweer Sint Anne in Tzummarum

Vrijdagochtend rond half negen brak er brand uit in een boerderij aan de Swaerderwei, de brand was al snel uitslaand.

De brandweer schaalde op naar zeer grote brand om voldoende blusmiddelen ter plaatse te krijgen. Brandweer Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie, Menaam, Leeuwarden en Heerenveen kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Er werden vier tankautospuiten en twee hoogwerkers ingezet bij de brand. Er ware geen personen en dieren meer aanwezig in het brandende pand.

Bij de brand is het achterste gedeelte van de boerderij ingestort. De brandweer heeft ingezet op het behoud van het woonhuis. Bij de brand kwam veel rook vrij. Een kraan is ingezet om delen van het achterste gedeelte van de boerderij uit elkaar te halen om op deze manier de brand beter te kunnen bestrijden.

Bron: 112 Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 15 febrewary 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Postloper"

"Soms binne je neskierig na bepaald nijs. Wat d'rachter dat nijs sit. Soa ston d'r 'n paar weken leden 'n berichy op internet dat 'n postloper út Eindhoven jarenlang dúzzenden brieven, kaarten en ândere poststikken niet besorgd het.

Kyk, dan bin ik benijd wérom hij dat niet deen het. Wou-y niet werke, loi dus, of sat 't niet goed in syn hoofd? Derover aansen meer.

Eerst worde angeven wat d'r met 'e post gebeurde. Die nam-y namelik met na huus en der liet-y 't dan lęge. Fooropsteld: 't blyft núvver, maar ik hew wel 's faker berichten lezen werbij postlopers de post niet besorge.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Mangalali, 14 februari 2022

Tweede leven

Sint Anne in Tanzania. Gehurkt, tweede van rechts, Didier Kick

Gehurkt, tweede van rechts, Didier Kick

Shirts van Sint Annaparochie hebben op de hoogvlakte van Tanzania een tweede leven gekregen. De spelers van Mangalali stelen sinds deze week de show in de wit-zwarte tricots, die zijn meegenomen door Didier Kick, zoon van Raymond, trainer van de vrouwenselectie van Sint Annaparochie. Didier doet in Mangalali vrijwilligerswerk op een zorgboerderij, waar mensen wonen met een psychische of verstandelijke handicap. De shirts werden met gejuich begroet door de spelers, van wie sommigen geen voetbalschoenen hebben. Ze zijn er niet minder fanatiek om, aldus Didier, die dapper zijn partijtje meeblaast.

Voorzichtigheid is daarbij geboden, want het veld in Mangalali bevat meer gaten dan gras en telt diverse hobbels. Ook de enige beschikbare bal heeft zijn beste tijd gehad: de buitenkant is versleten. Daarvoor wordt nog een sponsor gezocht. Ondanks alles probeert FC Mangalali uit te groeien tot het beste elftal van de regio. Daarvoor moeten vier teams worden verslagen. In elk geval heeft de vrouw van de clubvoorzitter toegezegd om na elke wedstrijd de shirts te wassen.

Bron: Leeuwarder Courant

Den Haag, 12 februari 2022

Still uit video NOS

Jappie Groeneveld bij het Binnenhof: 'En we kunnen het heel lang uithouden'

Tegenstanders van de coronamaatregelen hebben in Den Haag de toegang tot het Binnenhof geblokkeerd. Dat deden ze onder meer met vrachtwagens.

"We willen onze vrijheid terug", zegt een van de demonstranten bij het Binnenhof. Daar hebben de vrachtwagens de toegang tot het Binnenhof geblokkeerd.

Ze hebben een onder meer een container met daarin eten en drinken meegenomen.

Bron: NOS
link Zie videofragment >>

Sint-Anne, 11 febrewari 2022

Faksinasygraad per dorp

Faksinasygraad per dorp

Meeste prikken op 't Bildt in Ouwe-Syl en Sint-Anne

't RIVM het deuze week foor 't eerst de faksinasygraad op wyknivo priisgeven. 't Betreft de gewoane faksinasy teugen korona, de boosterprik is niet meerekend.

't Bildt skoort met soa'n 77 persint faksneerden dúdlik leger as 't gemiddelde in Frysland der't 81 persint fan 'e mînsen fan 12 jaar en ouwer al twee prikken had het.

De inweuners fan Ouwe-Syl en fan Sint-Anne hewwe in ferhouding 't faakst al twee prikken had. 69 Persint is al twee keer faksineerd en soa'n 73 persint het een prik sette laten.

Sint-Jabik skoort 't leegst op 't Bildt. Hier is 62 persint folledig faksineerd en 66 persint het een prik had.

't Kaartsy geeft 't persintazy folledig faksineerden fan 12 jaar en ouwer an. Hoe donkerder de kleur hoe hoger de faksinasygraad.

Bron: RIVM

Sint Annaparochie, 9 februari 2022

Het dorpsplantsoen achter het voormalige gemeentehuis in Sint Annaparochie in 1950. FOTO Bildts Aigene

Het dorpsplantsoen in 1950

Parkeerplaatsen gaan voor aanpak plantsoen

Plannen voor de herinrichting van het plantsoen achter het voormalige gemeentehuis in Sint Annaparochie lopen vertraging op en worden duurder door nieuwbouwplannen op de oude plek van de Aldi.

De parkeerruimte die daar is gepland mag niet worden opgeofferd voor het plantsoen, zo klonk in het dorp. De schetsen die er al waren, moeten nu worden aangepast.

Dorpsbelang wil eerst verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De werkgroep gaat nu op zoek naar meer financieringsmogelijkheden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Luwt, 8 febrewary 2022

Ferbreke

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Lessen waar ik op 'n interessante 'inspirasysessy' om na te dinken over 't ferhaal fan Noordwest-Frysland. Soa'n dartig mînsen út Waddenhoek en Harlingen waren noad om hur te bugen over de 'branding' (niet die bij see, maar 't in de met setten fan 'n merk) fan de regio.

De anwezigen kwammen allegaar út 't gebied sels. Inkeld de sessylaider kwam út 't oasten fan 't lând. Doe't hij in 't Nederlâns foorsteld had om 'n korte introduksyrônde te doen froeg 'n Fries de andacht: "Zullen we de voorstelronde in het Nederlands doen? , saai hij. "Dan verstaat de projectleider het ook." De projektlaider saai: "Oh, maar ik versta het Fries prima hoor. En anders vraag ik het wel."

De Fries wou fan gyn wiken wete: "Toch lijkt het me beter het in het Nederlands te doen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 8 febrewary 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Mindset"

"Werom ik dut programma folg, weet ik niet recht, maar ik fermoed om't ik 't allegaar al 's metmaakt hew en nou noflik op 'e bank sien hoe't se ôfbeuld worre. Ik hew 't over 't tillevizyprogramma 'Kamp van Koningsbrugge.'

Hierin worre burgers klaarstoomd om bij de kommando's te kommen, de swaarste oplaiding fan 't Nederlânse leger. En se hewwe 't swaar, hoor. Neffens mij hewwe 'n prot fan hur dut swaar onderskat. Op 'e eerste dâg haakten d'r al drie ôf.

Wer't ik mij an erger, en dat waar in myn tiid ok soa, is de toan werop de beroepsmilitęren teugen de soldaten prate. Ik loof niet dat ik jim hoef út te lęgen hoe't dat gaat.

Blykber fine se in 't leger dat die befeltoan d'rbij hoort, maar ik fraag mij ôf werom? Je kinne dochs, as folwassenen, gewoan teugennander prate? Ophouwe met dat halfwize gedoe der't soldaten ferbaal as beesten behanneld worre. Trouwens, beesten hoeve ok niet soa behanneld te worren, maar dat is weer 'n ânder ferhaal.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 7 februari 2022

Plannen groeien voor vernieuwing dorpsplantsoen

Bovenaanzicht plantsoen

Bovenaanzicht plantsoen"

Al enige maanden is een werkgroep actief in Sint Annaparochie om te komen tot vernieuwing van het dorpsplantsoen. Om de inwoners en bezoekers van het dorp op de hoogte te houden komt de werkgroep regelmatig met een update. Met deze eerste update via de pers hoopt de werkgroep een breder publiek te informeren over de plannen die groeien rondom het plantsoen. Plaatselijk Belang Sint Annaparochie (PB) heeft eind 2019 het initiatief genomen om zorgen te uiten over de staat van het dorpsplantsoen achter ’t Raadhuus ( red: huidig gezondheidscentrum, voormalig gemeentehuis) bij de gemeente Waadhoeke. PB was gewapend met enkele voorzichtige peilingen (via Facebook en persoonlijke ontmoetingen). Deze waren bedoeld om inzicht te krijgen in de meningen over de huidige staat van het plantsoen en het draagvlak en wensen met betrekking tot eventuele veranderingen.

De gemeente heeft die zorgen onderschreven en stelde een beperkt bedrag beschikbaar om nader onderzoek te laten doen naar de wensen, (on)mogelijkheden en draagvlak.

Begin 2021 werden daarom enkele digitale bijeenkomsten georganiseerd door PB. Hieruit bleek draagvlak onder omwonenden van het plantsoen en betrokken inwoners en ondernemers om een werkgroep op te richten die het doel heeft om het plantsoen ‘werom te br ingen na de sfeer fan froeger’. Daarbij wordt gedacht aan een inrichting als Engelse tuin zoals ontworpen en gerealiseerd in de jaren 30 van de vorige eeuw, waaronder glooiende grasperken rondom een waterpartij, met bloeiende vaste beplanting. Elementen van het huidige park zouden daarbij behouden moeten blijven: o.a. de leilindes en de booghaag aan de De Kempenaerstraat.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 februari 2022

Klaas Tuinstra

Oud-Kamerlid Klaas Tuinstra (76) van het CDA overleden

In Sint Annaparochie is deze week politicus Klaas Tuinstra overleden. Hij was raadslid, Statenlid en Tweede Kamerlid namens het CDA en voorganger ARP. Tuinstra is 76 jaar geworden.

Tuinstra was tussen 1986 en 1994 lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Daarvoor was hij vijftien jaar lid van Provinciale Staten van Friesland en combineerde hij dat acht jaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad in Het Bildt. Na zijn Kamerlidmaatschap werkte hij voor het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Tuinstra was een christelijke-sociaal denker die niets moest hebben van een dominante overheid. De overheid moest vooral als vangnet fungeren voor hen die het nodig hadden. Tuinstra schreef als Kamerlid en lid van het Wetenschappelijk Instituut mee aan het toeslagenstelsel, de zorgverzekeringswet en tal van grote en kleine wetten. Ook was hij nauw betrokken bij de hervormingsagenda van de kabinetten-Balkenende, na de eeuwwisseling.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 4 februari 2022

'Door beperkte voorraden bij verpakkers is de boer de baas op de uienmarkt'

Tjerk Nagel

Van drukte is momenteel geen sprake bij Konaxx Onions in het Friese Sint Jacobiparochie. "We kunnen net aan bezig blijven", zegt Tjerk Nagel. "Het is een beetje een aparte situatie. De export naar Afrika is flink geminderd, maar het valt me niet tegen wat er nog naar Afrika gaat. Alleen toen Afrika afgelopen maanden volop aan de markt was, deden we ook best veel voor het Oostblok. Daar hadden we momenteel iets meer van gehoopt en verwacht. Wel gaan er vrij veel ongesorteerde partijen naar Polen."

"Tegelijkertijd zit de uienprijs stevig in het zadel. De boer is even de baas op het moment. Alhoewel de vraag op de markt minimaal is, hebben we allemaal getracht niet een al te grote voorraad de jaarwisseling over te tillen, omdat we vorig jaar tot en met maart daarmee op de blaren hebben gezeten. Hierdoor zijn de voorraden bij de sorteerders vrij laag en dat voelen de telers. Daarbij zit er een bodem in de markt, omdat de export van mindere partijen naar Polen vlot verloopt", constateert Tjerk.

Bron: agf.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 februari 2022

Volop activiteiten in De Doarpskeamer

De Staten Generaal

Ook deze maand worden er weer activiteiten georganiseerd in De Doarpskeamer! De activiteiten die de komende tijd plaatsvinden zijn koffiemiddag op 8/2, 15/2 wordt gezamenlijk een vlag gemaakt en 22/2 is er 'high tea'.

De Doarpskeamer is iedere dinsdagmiddag geopend van 15u- 17u in Den Staten Generaal in St Annaparochie (Statenweg 10). Voor activiteiten geldt altijd meedoen mag, maar moet niet. Langskomen voor een kopje koffie/ thee of een frisje kan altijd, voor consumpties wordt een bijdrage gevraagd van €0,50.

Tijdens de inloop houden wij ons natuurlijk wel aan de Coronarichtlijnen die Sociaal Werk Nederland en het RIVM adviseert; 1,5m aftstand houden tijdens het lopen en zitten, tijdens het lopen mondkapje op, geregeld handenwassen/ ontsmetten en zorgen we voor voldoende ventilatie. Daarnaast vragen wij aan de bezoekers om thuis te blijven bij klachten als koorts, verkoudheid, etc.

Bron: De Skűle Welzijn/Stjoer.frl

Sint Annaparochie, 3 februari 2022

Klaas Tuinstra

Oud-Kamerlid Klaas Tuinstra (CDA) overleden

In Sint-Annaparochie is op 76-jarige leeftijd Klaas Tuinstra overleden. Tuinstra was in de periode 1986-1994 lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

Al op jonge leeftijd was Tuinstra politiek actief als ARP-raadslid van Het Bildt (1974-1982) en als Fries Statenlid (1971-1986). Vanaf 1986 hield hij zich in de Tweede Kamer vooral bezig met inkomens, pensioenwetgeving, onderwijs en volksgezondheid.

 

Bron: Parlement.com

Minnertsga, 2 februari 2022

Verdachte drugslab Minnertsga (72) ontkent betrokkenheid: 'Ik heb doodsangsten uitgestaan'

Zo zag het drugslab in Minnertsga eruit. FOTO POLITIE FRYSLÂN

Zo zag het drugslab in Minnertsga eruit

Ze had niets met het methadonlaboratorium te maken dat de politie op vrijdag 19 februari 2021 aantrof in haar achtertuin in Minnertsga, beweerde een 72-jarige vrouw dinsdag in de rechtbank.

In tranen zei de verdachte van medeplichtigheid tegen de drie rechters van de meervoudige kamer dat ze doodsangsten had uitgestaan. "U weet niet half wat ik door heb gemaakt en heden ten dage nog doormaak."

Ze beweerde bijvoorbeeld dat ze twee dagen voor de politie-inval was bedreigd door de man - een ex-gedetineerde - aan wie ze eerder tegen betaling een schuur ter beschikking had gesteld om te timmeren en muziek te maken. Hij vertelde volgens de vrouw dat hij een drugslab had ingericht. Tot die tijd wist ze van niks, aldus de verdachte. "Ben je gek?" zou ze gezegd hebben. "Dat wil ik niet".

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 1 febrewary 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Winterspeulen"

"Frijdeg beginne de winterspeulen en deuze speulen binne in 'e winter altiten 'n och soa'n welkomme traktasy foor de allround-sportliefhewwers. Feerder is d'r hest niks te beleven en derom wort dut groate evenemint met baide hannemoffen anpakt. Ik mâg dan graag naar 't rijen kike.

Naast 't gewoane skiën, langlaufen en foor ôns lând fansels 't reedrijen, binne d'r ok nag 'n prot núvvere sporten of farianten fan 'e klassike wintersporten.

Late wij beginne met skiën en dan wete jim fast wel over hokker fariant ik 't hewwe wil. Presys: de biatlon. Dan motte je langlaufe en skiete. En skiete je niet goed, dan motte je strafrôndys lope, al noeme se dat offisjeel ekstra rôndys, wil'k lo.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Nijmegen, 29 januari 2022

'Ik vloek nooit, maar ik ben vaak genoeg boos'

Lisa Westerveld

Vanaf haar studietijd komt Lisa Westerveld op voor anderen. Als Kamerlid weten mensen haar vooral te vinden als het om de jeugdzorg gaat. Ze woont bewust in Nijmegen en niet in Den Haag en leestgraag lokale kranten: 'Ik zit in de Kamer om namens mensen te spreken. Zo zie ik mezelf ook, als volksvertegenwoordiger, in plaats van politicus.'

Deze zomer kreeg Lisa een mailtje van Nomie Jongejan (19) uit Sint Annaparochie, cliënt van jeugdzorg. Ze schreef: 'Je bent geen persoon meer, je bent je problemen. Als die problemen ingewikkelder zijn dan gedacht, dan ga je weg bij de zorginstelling en mag een ander het proberen.' Later bleek het haar afscheidsbrief te zijn. Lisa: 'Dat was heel heftig. Hoe slechter het met je gaat, hoe minder hulp er eigenlijk voor je is. Veel specialistische zorg is wegbezuinigd, of je wordt eindeloos doorgeschoven, of er zijn wachtlijsten. Of je gaat naar een gesloten afdeling omdat je een gevaar bent voor jezelf, maar dan word je niet per se behandeld, dan word je gewoon in een scheurjurk in de isoleer gezet.'

Ik weet het moment nog dat ik de mail kreeg van de vader van Nomie, die schreef: 'Mijn dochter heeft jou een mail gestuurd maar je hoeft niet meer te beantwoorden, want ze is er niet meer. Het was geen verwijt, helemaal niet, maar toch. Ik heb nog veel contact met hem. Afgelopen najaar is hij naar de Kamer gekomen om ook andere Kamerladen het verhaal van Nomie te vertellen.

Bron: Volkkrant Magazine 22-01-2022
link Lees het hele artikel >>

Heerenveen, 28 jannewaris 2022

Ellia Smeding: "Tijdens college keek ik naar de Spelen van vier jaar geleden"

'De laatste Spelen zag ik tijdens college'

"De laatste Spelen zag ik tijdens college"

Ellia Smeding giet nei de Olympyske Spelen ta foar Grut-Brittannië. Dêr rydt se de 1.000 en 1.500 meter. Se is ynbliid dat se nei Peking ta mei. "Ik weet nog dat ik vier jaar geleden college had van mijn studie en toen keek ik tijdens mijn college. Toen dat ik: dat is gaaf, daar wil ik over vier jaar staan."

"Dat was 2008 in Peking. Ja, ik weet niet, ik zat ergens in de kantine van een camping. Op een scherm zag ik de openingsceremonie en ik dacht echt: wow dat is echt gaaf. Alles was synchroon met elkaar, met die dansjes en zo. Het was wel echt zo'n moment van: nu zijn de Spelen ook in Peking, dat zou wel heel gaaf zijn."

Binne dat bysűndere oantinkens? "Ja dat wel. In 2012 ben ik naar Londen afgereisd voor de Zomerspelen. Daar heb ik wedstrijden gezien van het hockeyen, volleybal. Het zijn niet mijn sporten, maar ik vind het wel super gaaf. Zo'n toernooi. Dat heeft wel indruk op mij gemaakt."

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Heerenveen, 28 januari 2022

Ellia Smeding schenkt in Thialf een kop van haar eigen koffie in. FOTO HENK JAN DIJKS

Ellia Smeding

Ellia Smeding gaat naar Peking

Ellia Smeding leerde schaatsen in Leeuwarden. Voor Groot-Brittannië reisde ze woensdag naar Peking om deel te nemen aan de olympische 1000 en 1500 meter. "Een droom komt uit."

Ze ververst de pagina met de verzendgegevens van het pakket met de olympische kleding elke dag meerdere keren. Ellia Smeding en haar vriend Cornelius Kersten zitten met smart te wachten op hun Britse schaatsoutfit.

Smeding zou woensdag naar Peking reizen en het zou fijn zijn als de kleding in de koffer kan. "Ze hebben het vorige week dinsdag al opgestuurd, maar door de Brexit duurt het best lang", zegt Smeding. "Ik heb net nog gecheckt en de pakketjes liggen nog steeds bij de douane. Dat wordt echt last-minute."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 27 jannewaris 2022

Nederlân komt wer fan 't slot, foar de artysten feroaret neat

Faske - Foto: ESNS

It coronabelied mei ferromme wêze, mar foar in soad minsken yn de kultuersektor betsjut it neat. Se kinne troch alle beheiningen kwealik oan it wurk. In soad wurkje as zzp'er en krije amper stipe fan de oerheid.

Fasil Kuipers, ek wol bekend as Faske, hat mingde gefoelens oer de ferrommingen. "An de ene kant kinne wij, as band, 'n aginda make. Maar 't is heel lastig plenne, om't je niet wete at 't wel deurgaat en hoefeul mînsen in de saal binne. 't Blyft dan finansjeel spannend at je d'r 'n leuk stikky bôl an over houwen gaan of dat 't 'n goeie erfaring is."

It betsjut foar Faske ek dat hy noch net al te bot ynvestearje kin: "Wij speule nou in klaine salen met wainig besetting. 'n Geluudstechnikus annimme om met te gaan op tour kin gewoan niet út."

Dochs giet it him goed op it stuit. Syn aginda rint fol en stil hopet hy útnűge te wurden foar in grutter festival. "Dat hangt wat ôf fan hoe't de nije single 't doen gaat fan't maityd."

Bron: Omrop Fryslân
link Zie ook het dossier 'Faske' >>

Luwt, 25 jannewary 2022

Flksjfdmsaljdh

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Deuze kollum die't ik nou skriif is al 's útskreven. Alle boeken die't ooit skreven binne en ooit skreven worre sille bestaan al. De krant fan 25 jannewary 2075, de adfertînsy fan myn ferstorven, 't misbrúkskandaal bij , 'n anklacht werin at ik fan moord beskuldigd wor: 't staat allegaar al skreven.

In 't korte ferhaal 'The Library of Babel' beskriift Jorge Luis Borges 'n bibletheek der't alle mooglike teksten in opsloegen staan. Alle teksten - of: letterkombinasys - die't wij met de 26 letters skrive kinne, binne fersameld in boeken fan 410 pagina's, op nummerde planken an nummerde muren in nummerde heksagonale kamers in de bibletheek fan Babel. 'n Niet oneandige, maar al onfoorstelber groate hoefeulhyd: 104.677 boeken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 25 jannewary 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Niet welkom in Pylkywierum"

"Doen 't nou niet, jonge", kreeg ik te horen doe't ik angâf dat ik 't over die útwrykse en dústere persoanen in deuze pandemy hewwe wou. Neffens myn kammeraat sit d'r gyneen op te wachten om't elkeneen meer as genog het fan korona.

"En dan nag wat", soa gong-y feerder, "dou wilst dochs niet 'n steen deur 'e rútten hewwe of âns folforfd met leuzen?" Ik skrok al even, maar skokskouderend gâf ik an dat 't fast soa feer niet komme sou.

Kyk, elkeneen mâg sels bepale at hij of sij faksineerd worre wil. Laat elkeneen in syn of hur aigen weerde. Maar ik hew gyn goed woord over foor Willem Engel, deur mij ok wel 'Willem Dúvvel' noemd, en Thierry Baudet.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Grins, 21 jannewaris 2022

Fryske talinten op Eurosonic: ek online fan grutte wearde foar start karriêre

Fasil Kuipers Foto: Friesch Dagblad

Foar it twadde jier op rige kinne artysten dy't oan de wei timmerje har allinnich online profilearje op it grutste showcasefestival fan Europa: Eurosonic/Noorderslag yn Grins. Faske út Sint-Jabik en Blondeau út Ljouwert binne al lang bliid dat se spylje kinne.

Singer-songwriter Faske (Fasil Kuipers) stiet mar leafst twa kear op it programma fan ESNS (Eurosonic/Noorderslag) yn Grins. En de optredens giene goed. "Ik sien tefreden werom. Ok al waar d'r gyn peblyk bij, 't optreden foelde wel goed. Op 'n stoit leek 't krekt al ston d'r peblyk in de saal, met de band gongen wij heerlik in de mezyk op."

Nei syn optreden foar Eurosonic, as űnderdiel fan it talintűntwikkelingstrajekt Hit the North, koe er ek noch op Noorderslag spylje. "Ik meende altiten dat je der as band foor froegen worden, maar 't blykt datstou dy gewoan oanmelde kinst. Om't wij dat niet wisten, waren wij te laat. Later froegen se ôns dochs en dan saitst fansels gyn ni."

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>      link Zie ook het dossier 'Faske' >>

Groningen, 20 januari 2022

Faske in programma Bevrijdingsfestival

Fasil Kuipers oftewel: Faske

Popfestival Eurosonic Noorderslag is los en vindt dit jaar wederom digitaal plaats. In de Groningse Oosterpoort maakten veel, voornamelijk Nederlandse, artiesten de afgelopen dagen opnames. Zo ook Fasil Kuipers en zijn muzikale partner Jurjen van der Molen.

Met Faske timmeren ze vanuit Friesland hard aan de weg, mede dankzij de hit Jij belt mij alleen wanneer jij dronken bent. Ook zij werken samen met Hoogendorp en maakten eerder deze week al opnames voor zowel Eurosonic als Noorderslag.

"We zijn hier nu om Bente even te spreken”, vertelt Kuipers. En er is mooi nieuws, in maart mogen ze als voorprogramma met haar op tournee door het land. En ja, ook optredens tijdens het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden en Grasnapolsky in Scheemda liggen in het verschiet. "Of mogen we dat nog niet zeggen?” Ze lachen. "Eerst mogen we vrijdag naar het tv-programma. Dan kunnen we onze show die dan wordt uitgezonden door ESNS zelf niet eens zien”, aldus Van der Molen. Komt vast goed, de meeste registraties zijn later terug te kijken.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 20 jannewaris 2022

De 'ambachtskoalle' werom op Campus Middelsee<

Campus Middelsee

De LTS komt werom yn it noardwesten fan de provinsje. Twa skoallen yn Frjentsjer en Sint-Anne wolle dęrmei mei in antwurd komme op de grutte fraach oan technysk personiel yn it bedriuwslibben.

De CSG Anna Maria van Schurman yn Frjentsjer en de Campus Middelsee/CSG Ulbe van Houten yn Sint-Anne ha in nije learrűte Technyk űntwikkele, dy't nei eigen sizzen in 2.0-ferzje is fan de âlde LTS, de Legere Technyske Skoalle.

De nije learrűte fan skoalkoepel CVO-NWF begjint takom jier septimber. It belang fan de learlingen bliuwt foarop stean, sizze de twa skoallen, mar ek it bedriuwslibben yn de regio soe der profyt fan ha moatte.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 19 januari 2022

Faske brengt ode aan de nederpop

FASKE: 'Nederpop zou meer gewaardeerd moeten worden.' Foto Christian Kamminga

'Nederpop zou meer gewaardeerd moeten worden'

Twaalf acts uit Groningen, Friesland en Drenthe deden het afgelopen jaar mee aan Hit the North. Op Eurosonic sluiten ze dit talentontwikkelingstraject af met een showcase. Friezen Faske en Blondeau zijn er ook bij.

Faske, ofwel Fasil Kuipers, is iets te laat voor onze afspraak. Maar hij heeft er een goede reden voor. Afgelopen vrijdag werd het optreden van hem en zijn band al opgenomen in het kader van Hit the North, maar zondagavond kwam er ineens dat telefoontje. Faske moest en zou ook in het Noorderslag-programma. Toch een upgrade . "Ik zat net lekker voetbal te kijken met mijn vrienden!"

Gelukkig lukte het Faske om zijn hele band bij elkaar te krijgen, en zo stond het gezelschap maandagmiddag voor de camera's in De Oosterpoort in Groningen, voor die Noorderslag-opnames. En dat ging nog beter dan de sessie op vrijdag. "Toen hebben we heel veel gerepeteerd, we speelden echt wel met veel druk. Voor deze hebben we niet meer echt geoefend. En toch speelden we beter, heel frappant."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Alde Leie, 17 januari 2022

Bildtse bikkels plonzen en dippen hele jaar door

Het kwartet koud zwemmers, met links Wytske Zaal ‘dipt’ met een tevreden gevoel in het Alde Leiester water (Bertus Dijkstra)

Het kwartet koud zwemmers 'dipt' in water

Toen begin 2021 haar vriend Bas voor enkele maanden naar Ierland ging, besloot Ouwe-Sylster Wytske Zaal samen met Sanne Verhoef en Else Kingma een zwemgroepje op te richtten. Sindsdien zwemmen, plonzen of dippen de dames, én meer enthousiastelingen, ’s ochtends vroeg in het water in Alde Leie. “Koud? Nee hoor, je moet je intern kacheltje activeren door niet aan kou te denken”.

Wytske Zaal is fervent zwemster, regelmatig is ze in het water bij het haventje in Alde Leie te vinden. Op een terrasje vindt de Shaitsu therapeute in dorpsgenoten Sanne Verhoef en Else Kingma gelijkgestemden wat betreft haar liefde voor het zwemmen. Het ‘terraspetear’ resulteert in de geboorte van een fanatiek zwemgroepje, welke sinds mei 2021 drie keer per week het Alde Leiester water trotseert. Door alle jaargetijden heen!

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 januari 2022

Cees Jan Faber van Faber Audiovisuals uit Sint Annaparochie laconiek over stopzetten The Voice

The Voice of Holland

De bom die rond The Voice of Holland is gebarsten, raakt ook Faber Audiovisuals in Sint Annaparochie. Dit bedrijf levert al tien jaar de LED-schermen en het videodesign voor de populaire tv-show.

RTL heeft het programma per direct van de buis gehaald na aantijgingen van seksueel wangedrag van meerdere personen achter en voor de schermen. Faber zat midden in het opnameseizoen. "Geen idee wat het precies betekent. We hebben een contract voor alle uitzendingen. Ik ga de annuleringsvoorwaarden er maar eens bijhalen", zegt directeur Cees Jan Faber.

De opwinding rond het programma laat Faber bij zich afglijden. "Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel afzeggingen meegemaakt als in de afgelopen twee jaar. Eentje meer of minder maakt ook niet uit." Het bedrijf deed voor coronatijd veel live evenementen. Vanwege de coronabeperkingen is de koers verlegd. Faber is zich veel meer gaan toeleggen op virtuele events, hybride events en e-sports.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 15 jannewaris 2022

Fan Makkum oant Aldebiltsyl: hoarekasaken sneon út protest iepen

Auke Kooistra en Nynke Boterhoek, foto: facebook

Auke Kooistra en Nynke Boterhoek

Tal fan hoarekasaken yn Fryslân dogge sneon mei oan in lanlike protestaksje tsjin de coronamaatregels fan it kabinet. It giet net allinne om kafees en restaurants yn de grutte plakken, ek űndernimmers yn lytse plakken dogge mei.

It liket it der op dat der gjin strange hanthavening is. "Wy hâlde tafersjoch, mar proporsjoneel. Wy sinjalearje en as it nedich is geane wy it petear oan. Men seit ek dat it net in grutte rebelly is", seit boargemaster Marga Waanders fan Waadhoeke.

Ek Auke Kooistra en Nynke Boterhoek fan Eetcafé Het Graauwe Paard yn Aldebiltsyl lieten juster al op facebook witte dat se op 15 jannewaris út protest foar ien dei iepen binne fan middeis fjouwer oant jűns njoggen oere. "We houden ons aan de corona maatregelen. Alleen op reservering", litte se witte.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Jacobiparochie, 15 januari 2022

Fasil Kuipers (25)

Fasil Kuipers (25)

Een naam om in de gaten te houden

Een nieuw jaar is begonnen. Dat betekent nieuwe kansen voor aanstormend talent van Friese bodem. Onze verslaggevers tippen o.a. deze naam om in de gaten te houden het komende jaar.

Faske is de artiestennaam van Fasil Kuipers, uit Sint Jacobiparochie (maar eigenlijk uit Ethiopië). De Nederlandstalige pop van vorige decennia is zijn grote inspiratiebron, luister maar naar fris klinkende nummers als Jij belt mij alleen wanneer jij dronken bent en Underweis nei dy.

Op Spotify en YouTube tref je meer van dat soort juweeltjes aan. Zo ook , zijn Nederlands-, Fries- en Bildtstalige bijdrage aan de Yung Frysk-campagne waarmee de provincie het Fries bij jongeren wil promoten. Zijn eerste ep kwam net deze week uit, aan het eind van het jaar komt er een album. Faske deed mee aan het 'crossover'-project van minderhedensongfestival Liet, won de talent award van stichting Friesland Pop en zit in het ontwikkelingstraject Hit The North. Officieel erkend als jong talent, dus.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jabik, 14 jannewaris 2022

Wettertoer Sint Jabik

Wettertoer Sint Jabik wurdt bêd en brochje

Op grutte hichte sliepe mei sicht op it Waadseegebiet: tenei kin it yn de wettertoer fan Sint Jabik. It âlde gebou is net mear yn gebrűk, mar om it te behâlden krijt de toer in nije funksje. It sil in będ en brochje wurde.

Der komme keamers tichteby de grűn en op sa'n 40 meter hichte. It bassin boppeyn de wettertoer moat dęrfoar wol hielendal ferboud wurde en der komt in lift nei ta, mar de leafhawwer kin de toer ek mei de trep beklimme. De eigners hoopje sa gau as mooglik útein te setten mei de realisaasje fan harren plannen mei de wettertoer.

Bron: Omrop Fryslân
link Besjoch de fideo >>

Sint-Anne, 11 jannewary 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Molestere"

"Wat binne d'r dochs idioaten op 'e wereld! Want wie fâlt d'r nou de hulpdiensten lastig!? Dan deuge je gewoan niet, souwen je sęge en dat sęg ik dan ok planút. Fleden jaar waar 't gau 's raak.

Befoorbeeld tidens de lęste jaarwisseling. In bepaalde plakken in ôns provînsy keerden groepys mînsen hur teugen de plisy en brandweer en denen dat met swaar fuurwerk. 'n Plisyman raakte sels lichtgewond doe't-y 'n foorwerp teugen syn hoofd kreeg.

Ik weet niet wat sokke persoanen beweegt om hulpdiensten an te fâlen. Wacht, ik loof dat ik 't al weet: d'r sit ok 'n heel groat stik demagogy bij. Ans said: mînsen worre deur ânderen fan deselde groep oproit teugen 't sikeautopersoneel, plisy en brandweer. Metlopers an 'e hând fan de demagogen dus.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne 11 jannewary 2022

Tante Gelske

Beppe Wike (l.) en tante Gelske

't Kiky sil om 1948/1949 hine nommen weze, in 'n fotosaak in Luwt. Nag foor de pasfotohokkys en selfys waar dat al 'n ding: met je bêste fryndin op de foto. Ons beppe Wike (l.) en tante Gelske. Se werkten doe baide as kapster in St.-Anne. Twee prachtige, jonge frôly, 't levenspâd foor hur oorlogsfrij en wiid open.

Gelske Rienks (1928, Ouwe-Dyk) bleef alleen en wijde hur leven an 't fersorgen en helpen fan ânderen. Ons bep en Gelske bleven bęste fryndinnen. Doe't ôns bep hursels niet meer met de auto fertroude, brocht ik hur sont 2010 elke frijdegoverdâg na Gelske. 't Waar hur weeklikse 'uitje' dat niet overgaan mocht.

't Waar elke week feest. At ik an 't eand fan de overdâg bep weer ophaalde waar de weunkamer nag fol fan plesier. Hur baider gnizen echode as 't ware na, en twee paar ondeugende oochys sâgen mij an: se foelden hur betrapt, in de goeie sin fan 't woord, soa'n lol hadden se had.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Oudebildtzijl, 5 januari 2022

Echtpaar Talsma 60 jaar getrouwd

Echtpaar Talsma - Kammenga viert 60-jarig huwelijk

Op dinsdag 4 januari 2022 brengt wethouder Nel Haarsma een bezoek aan de heer Jelle en mevrouw Saapke Talsma-Kammenga in Oudebildtzijl. Ze zijn dan 60 jaar getrouwd. De wethouder overhandigd een bos bloemen en de trouwakte die ze in 1961 hebben ondertekend.

Saapke en Jelle zijn beide twee echte Ouwe Sylsters, al 78 jaar lang. Jelle, 80 jaar, is geboren in St.-Jacobiparochie en Saapke, 78 jaar, komt van de Syl. Ze hebben elkaar leren kennen in het diaconessenziekenhuis in Leeuwarden. Saapke bezocht Jelle daar regelmatig nadat Jelle een ernstig ongeluk had gehad. Hij zou toen bijna naar Australië emigreren, maar door het ongeval ging dit niet door.

Bron: Persbericht gemeente Waadhoeke
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 4 januari 2022

Sylsters knallen coronajaar naar vergetelheid

Het carbidschieten aan de Nieuwebildtdijk brengt kleur op laatste dag 2021 (Bertus Dijkstra)

Iedereen heeft de afgelopen twee jaar veel aan vrijheid moeten inleveren. Ondernemende jongeren, die van uitdagingen en chillen houden, zijn hiervan met name slachtoffer. Corona trekt een zware wissel op met name de expansiedrift van jongeren. En dan komt ook nog het bericht, dat het voor de tweede keer op rij verboden is om tijdens oud & nieuw vuurwerk af te steken. Er blijft bitter weinig over van wat de jeugd nog wel kan en mag.

In Friesland is er gelukkig een oudejaarstraditie die op veel plaatsen ‘nog’ wel wordt getolereerd: Carbidschieten! Op 31 december maakt een vriendengroep uit Ouwe- en Nije-Syl dankbaar gebruik van deze ‘escape’ traditie. Ergens ver van de openbare weg aan de Nieuwebildtdijk, wordt tussen 10.00 en 15.00 uur met zes melkbussen onophoudelijk geknald. Hoe luider de knal en hoe groter de daaropvolgende steekvlam, des te meer geeft dit een kick.

Bron: Bildt.nu

Sint-Anne, 4 jannewary 2022

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Reedrije"

"En wer waarstou op 4 jannewary 1997? Op 'e dâg fan 'e Elfstedentocht? In 'e kroeg, meneer De Kock, met c-o-c-k. De tillevizy ston op 'e stamtafel en wij satten met 'n groepy foor de tocht. Kachel an, glassy bier en 'n flaubyt. Och soa gesellig. Ik kin 't mij nag heel goed heuge.

En ni, ik ston dat jaar niet an 'e Blikfaart. Foor myn aigen begripen waar 't roetkoud, al mot ik d'r drekt achteran sęge dat 't foor mij al gau te koud is.

In 'e jaren tachtig bin ik d'r al weest en ok bij de huldiging in de 'Frieslandhal'. Der liep ik doe om met 'n button met derop de tekst: 'I love Sipkema.' Smoordrok waar 't doe, maar 't waar och soa gesellig, weet ik nag.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

An alle lezers fan Bildts Nijs:

Alles wat wînslik is!


 
archief 2022 (1e kwartaal)
archief 2021 (4e kwartaal)
archief 2021 (3e kwartaal)
archief 2021 (2e kwartaal)
archief 2021 (1e kwartaal)
archief 2020 (4e kwartaal)
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>