Oudebildtzijl, 23 juni 2022

Kunstschilder Sieger Rodenhuis blikt terug

Veranderd perspectief - Feranderd perspektyf (Nederlands-Bildts)

Schilder Sieger Rodenhuis schreef de Bildts-Nederlandstalige novelle Veranderd perspectief over zijn jeugd aan de Nieuwebildtdijk.

Kirsten van Santen

Het boekje is een mooie aanvulling op zijn schilderijen die worden geëxposeerd in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. Sieger Rodenhuis verliet als jongeman de veilige haven van het Bildt en wisselde de overzichtelijke wereld van kwelders, dorpen en dijken in voor een leven in de stad en een studie aan kunstacademie Minerva. In de tweetalige novelle Veranderd perspectief haalt hij samen met zijn vrouw Geertje Kingma herinneringen op aan zijn jeugd aan de Nieuwebildtdijk, aan een tijd die zowel paradijselijk als beklemmend is geweest.

Hij beschrijft de bescheiden levens van de dijkbewoners, de armoede langs de dijken, de vindingrijkheid, de lol die kinderen er hadden en hoe enkele Bilkerts ondernemingszin toonden, hoe de landbouw zich ontwikkelde, hoe zijn vaders bedrijf groeide. Het was een familiebedrijf, maar Rodenhuis was uit ander hout gesneden, hij was niet zo godsdienstig, meer artistiek, een vrije vogel die de wijde wereld introk. En dat werd hem niet in dank afgenomen door zijn vader.

Rodenhuis verhaalt in hink-stap-sprong over zijn familiegeschiedenis en daarbij valt vooral op hoe groot zijn liefde voor het noordelijk landschap is, voor het kweldergebied waar hij als jongen zo graag rondstruinde.

Toen er sprake was van een verdere inpoldering wierp hij zich op als natuurbeschermer en wekte daarmee de toorn van zijn vader. Maar dat deerde de zoon niet: ‘Een dijk om dit prachtige stuk land zou ik als een groot persoonlijk verlies hebben beschouwd. Door het gebied in te polderen zou ik moeten leven met mijn herinneringen aan alle vrije uren die ik er had doorgebracht als ik weer eens was gevlucht voor de dwingende ogen van mijn bedrijvige vader.’

een tijd die zowel paradijselijk
als beklemmend is geweest

Diezelfde landschapsliefde spreekt ook uit de expositie van zijn schilderijen in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. Nog tot en met 3 juli te zien, van woensdag tot en met maandag van 10.30 tot 16.30 uur.

verscheen bij uitgeverij Louise, 17,50 euro.
Tekst en foto’s: Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma
Veranderd perspectief, de Waddendijk voorbij

Bron: Leeuwarder Courant