Sint-Anne, 29 desimber 2020

Ferantwoordlikhyd

Gerard de Jong

At d'r een aspekt is der't ôns liberaal-kristlike kabinet op hamert, is 't aigen ferantwoordlikhyd.

'n Sleets útgangspunt, bleek dut jaar, want at 't d'r echt om gaat ferstopt dut kabinet hur achter systemen en wiist 't elke ferantwoordlikhyd ôf. Minister-presidint Rutte gâf in de Volkskrant toe dat de overhyd as 'n bulldozer over de slachtoffers fande toeslagenaffęre reden is. Waar hij der ferantwoordlik foor? Der kon hij 'gyn ja of ni' op sęge.

Rôndút sinister ontdoet dut kabinet hur fan elke ferantwoordlikhyd at 't om fluchtelinge-opfang gaat. Fan de minimaal toesaide help wort soafeul mooglik ôfknabbeld. Knabbeld wort d'r ok op Lesbos. Deur rotten, die't nachts kines bite. Se sitte gefangen in 'n hel fan drek, overstromings en kouwe.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Leeuwarden, 29 december 2020

IMF-subsidie voor 2 projecten op het Bildt

Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân geeft aan 23 initiatieven uit de gemeenschap subsidie. Op het Bildt gaat het om bijna 19.000 euro voor twee leefbaarheidsprojecten.

Het betreft het Seumersproky 2021 met meerdere voorstellingen in de buitenlucht, op meerdere locaties in het dorp St. Annaparochie (8.800 euro) en het Duurzaam Beweegpark Vrouwenparochie, het realiseren van een laagdrempelig en multifunctioneel beweegpark, dat bestaat uit 7 verschillende duurzame buiten fitnesstoestellen en een lokaal activerings- en begeleidingsprogramma.

Bron: Provincie Fryslân

Leeuwarden, 29 december 2020

Politiefoto Sicco Cuperus

Tips gevraagd zaak vermiste marechaussee

Uit naam van de familie doet SAR Nederland opnieuw een oproep voor tips over de al zes jaar vermiste marechaussee Sicco Cuperus.

Cuperus woonde in Leeuwarden toen hij op 36-jarige leeftijd op 9 juni 2014 vermist raakte. Die dag verscheen hij niet op zijn werk bij de Koninklijke Marechaussee in Harlingen. Hij groeide op in Sint Annaparochie waar zijn ouders nog altijd in onwetendheid zitten over zijn lot.

De SAR, die met teams in actie komt bij vermissingen, heeft verschillende zoektochten naar Cuperus ondernomen maar zonder resultaat. Ook een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip heeft nog niets opgeleverd.

Op die bewuste pinkstermaandag bleek bij Cuperus thuis de tv nog aan te staan en zijn telefoon lag op tafel. Zijn auto was verdwenen en werd later teruggevonden bij de zuivelfabriek van Marrum. Tips zijn welkom bij de politie 0800-6070, politie misdaad anoniem 0800-7000 of SAR Nederland 06- 47959133.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 28 december 2020

Ouwe Syl zoekt trainer

Zoek jij een spelersgroep met potentie en een creatieve club met goede faciliteiten? Ben jij gedreven, kun jij goed met verschillende type spelers/mensen overweg en ben je goed in het verbinden/creëren van een team? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Ouwe Syl speelt op dit moment in de vijfde klasse B op zaterdag. Het team bestaat uit een mix van veel jonge spelers met een aantal ervaren spelers. Ouwe Syl is een bloeiende vereniging, dit blijkt onder andere uit de aanleg van het kunstgras trainingsveld in de zomer van 2020. Hierop kan fantastisch getraind worden.

De hoofdtrainer is degene die, in samenwerking met de assistent-trainer/leider, de trainingen verzorgt op dinsdag- en donderdagavond. Op zaterdag coach en begeleid je het team voor, tijdens en na de wedstrijd.

Bron: TweeNul.nl
link Lees het hele artikel >>

St.-Annaparochie, 28 december 2020

(foto: Gea Oevering)

Boom geveld door storm Bella

Storm Bella, die van zaterdag op zondag over het land raasde, heeft in St.-Annaparochie op het Rooie Dorp een boom geveld. De schade lijkt verder mee te vallen.

Storm Bella zorgde in het hele land voor problemen, al werd het nergens zo erg als gevreesd. De boom aan de Middelweg-Oost - ook wel 'het Rooie Dorp' - moest het wel afleggen tegen de harde wind, die met uitschieters naar windkracht 11 hard uithaalde.

Wetterskip Fryslân had al maatregelen getroffen om de waterstand op peil te houden. Langs de kust was geen sprake van hoog water. Sommige vaarten hadden daar wel last van, zoals langs de Kouweweg.

Bron: De Bildtse Post
link Meer foto's >>

Sint Jacobiparochie, 24 december 2020

De Opstap wordt een plek voor iedereen

Bertina Algra van Stichting Netwerkcentrum De Opstap in Sint Jacobiparochie. FOTO: CATRINUS VAN DER VEEN

In de voormalige basisschool aan het Oosteinde in Sint Jacobiparochie bruist het binnenkort van de activiteit. En iedereen mag meedoen, zegt Bertina Algra, initiatiefneemster van netwerkcentrum De Opstap.

Algra heeft het er nu al druk mee, samen met de vrijwilligers van de door haar opgerichte stichting. "Wy binne offisjeel noch net iepen, mar de minsken witte ús al goed te finen. Se helje in bakje kofje of tinke mei oer de plannen. Dęr bin ik fansels tige wiis mei.”

Algra riep Stichting Netwerkcentrum De Opstap in september in het leven. De stichting wil een plek bieden voor ontmoeting, een zinvolle dagbesteding en talentontwikkeling. Dat kan in het voormalige schoolgebouw heel goed, zegt ze. "Wy ha hjir de romte foar it ynrjochtsjen fan in húskeamer, wurkplakken, in atelier, nim mar op. Der is ek in keuken. Op it plein meitsje wy romte foar in bistetún. Dęr komme wat hinnen, kninen en geiten. Dat is foaral foar de bern hartstikke leuk. Wy lizze ek noch in buerttún oan.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 24 desimber 2020

Selstraf foar mishanneling fan asylsykster azc Sint-Anne mei siedend wetter

Foto: Omrop Fryslân, Marlinde van der Woude

De 21-jierrige frou dy't in Nigeriaanske frou út it azc yn Sint-Anne oanfoel mei siedend wetter krijt in selstraf fan acht moannen en moat in skeafergoeding betelje. It slachtoffer wie yn augustus op besite by har freondinne yn it azc yn Gilze doe't spul űntstie mei in oar Nigeriaansk stel om't de froulju in lesbyske relaasje hawwe. Omdat diskriminaasje net fęststeld wurde koe, is dat lykwols net meinaam by de straf.

It pear skold de froulju út foar 'stomme lesbiennes' en de frou fan it stel woe de frou út Gilze oanfalle mei siedend wetter. It slachtoffer út Sint-Anne sprong der tusken en rűn doe slimme brânwűnen op. Sy en har freondinne binne yntusken oerbrocht nei in oar azc, dęr wenje sy byinoar.

It slachtoffer is noch hieltyd net wersteld fan de brânwűnen, mooglik sil har hűd foar altyd skansearre bliuwe. De frou wachtet noch op in ferbliuwsfergunning.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 23 december 2020

Inspiratiedocument woningherstel Bildtdijken voor alle dijkbewoners

Oudebildtdijk 780, een van de gerenoveerde huizen

De Stichting herstel dorpen en Bildtdijken laat tussen Kerst en Oud- en- Nieuw, ter afsluiting van het project Bildtdijken eerste fase, bij alle woningen aan de Oudebildtdijk en de Nieuwebildtdijk het zogenaamde inspiratiedocument ‘Herstel Dykhúzzen Bildtdiken’ in boekvorm bezorgen.

In dit inspiratieboek worden tips gegeven voor het historisch verantwoord verbeteren van de dijkwoningen en handige ‘wat wel en niet te doen’ met betrekking tot detaillering en materiaalgebruik.

Ook wordt aangegeven waarom vroeger voor deze oplossingen is gekozen. Dat maakt het inspiratieboek een informatief boek voor iedereen die van de prachtige dijken geniet. Een deel van de informatie is verzameld bij de concrete aanpak van panden. De foto’s van de opgeknapte panden laten zien wat er zoal mogelijk is. Er is daarbij ook aandacht besteed aan een passende inrichting van de tuin en van de erfafscheidingen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Menaam, 19 desimber 2020

Andries Hogenhuis

Andries Hogenhuis in Ouwejaarssjo

In de 'Even Bildts' Ouwejaarssjo gâf Andries Hogenhuis krekt as ferleden jaar kommentaar op 't hest ôflopen jaar 2020. Dat waar weer och soa de moeite wirg.

De mînsen die't 't niet hoord hewwe kinne 't hier belústere:

Bron: 'Even Bildts', Radio Eenhoorn

Ljouwert, 19 desimber 2020

V.V. Ouwe Syl wint Penaltybokaal fan Omrop Fryslân

V.V. Ouwe Syl is winner wurden fan de Penaltybokaal fan Omrop Fryslân. De spannende finale tsjin V.V. Beetgum einige yn 2-2 en dus moast der noch in shoot-out komme. Dy wűnen de Biltkers en dus gie de beker mei de grutte earen nei Aldebiltsyl.

Foarôfgeand oan de finale wie de heale finale. Trije klups sieten dęryn: V.V. Beetgum, Voetbal Club Rinsumageest en V.V. Ouwe Syl. Mei fjouwer goals út tsien skotten hienen se dy heale finale berikt. Yn de grutte finale mochten se lykwols mar fiif kear sjitte.

V.V. Ouwe Syl mocht begjinne en skoarde 1 út 5. Voetbal Club Rinsumageest mocht dęrnei en skeat net ien kear binnen. Dęrnei wie it oan V.V. Beetgum. Dy helle ek in skoare fan 1 út 5. De finale gie dęrmei dus tusken V.V. Ouwe Syl en V.V. Beetgum.

Bron: Leeuwarder Courant
link Besjoch it hiele berjocht mei fideo >>

Sint Annaparochie, 19 december 2020

Verrassend kerstcadeau door samenwerking Campus Middelsee met Zonnebloem

Gasten van vereniging De Zonnebloem worden door de leerlingen van de Campus Middelsee verrast met een kersttas vol met leuke, uitdagende en lekkere spullen. De leerlingen hebben grotendeels voor de spullen gezorgd en de tassen ingepakt, vrijwilligers van de Zonnebloem hebben er de laatste hand aan gelegd. Door de samenwerking werd het een bijzonder leuke verrassing, zo laat het bestuur van de organisatie weten. Wethouder Dijkstra brengt samen met de vrijwilligers van de Zonnebloem de tas bij de gasten.

Voorgaande jaren bezochten de gasten, samen met de vrijwilligers, met veel plezier een of meerdere kerstmarkten bij tuincentra in de regio. Dit jaar zoekt de Zonnebloem naar alternatieven. ‘Toen Campus Middelsee ons benaderde met het voorstel kerstpakketten te geven hebben we geen moment geaarzeld en het aanbod met beide handen aangenomen’, schrijft het bestuur. ‘Er zijn voor elkaar is een klein, groots gebaar.’

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 19 december 2020

Jeugdhonk Minnertsga

De fjouwer inisjatyfnimmers yn jeugdhonk 't Alibi - Foto: Omrop Fryslân

Vier jongeren uit Minnertsga en Oudebildtzijl, Hedzer Miedema, Nine Siegersma, Rinke Miedema en Mats Wagenaar, laten zich komend weekeinde opsluiten in het jeugdhonk 't Alibi in Minnertsga.

Het honk dreigt te moeten sluiten omdat er geen geld meer binnenkomt. De jongeren gaan plaatjes draaien en spullen veilen.

Zo willen ze geld ophalen om hun ontmoetingsplek te behouden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lęs ek it berjocht op omrop Frysl&an >>

Westhoek, 19 december 2020

Lokale voedselproducenten stellen Bildts Kerstmenu samen

Beeld van de Smaakroete door ‘t Bildt, eind oktober.

Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen de lokale producten herontdekt. Deurverkoop aan huis- en boerderijwinkels beleefden een goed jaar.

Onder andere de Bildtse Smaakroute eind oktober was hier een voorbeeld van. Een aantal van deze producenten bundelen opnieuw haar krachten en komen met een uniek Bildts Kerstmenu!

Met de Bildtse producten is een kerstwaardig menu samengesteld. Zowel bewerkte als onbewerkte producten zijn inbegrepen. Het pakket bevat uitsluitend producten uit de streek. Recepten, geschreven door de producenten zelf, zijn inbegrepen en ook een boodschappenlijstje voor overige producten is toegevoegd. Liefhebbers kunnen het menu reserveren en afhalen tot en met 24 december tussen 13.00-17.00 uur aan de Oudebildtdijk 487.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 december 2020

Diefstal fiets St.-Annaparochie

Op woensdag 16 december tussen 15.00 uur en 15.10 uur is er een elektrische vouwfiets weggenomen bij het Groene Kruis gebouw aan de Kade te St.-Annaparochie.

De fiets was niet afgesloten.

Heeft u iets gezien van deze diefstal of ziet u de fiets ergens staan neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 onder vermelding van 202038362.

Bron: Politie Noordwest Fryslân

Sint Annaparochie, 17 december 2020

Biologisch bedrijf met 13.565 kilo melk per koe in 375 dagen

Over de sleufsilo met daarin de compost loopt de RotoKing, die Bouma ‘het hart’ van zijn bedrijf noemt. De machine mengt, verplaatst en belucht met grote peddels het compostmateriaal.

Hij groeide op in Azië, handelde in genetica met Japan, molk 750 koeien in Amerika en heeft nu een biologisch bedrijf in het Friese Sint Annaparochie. Wytse Bouma (50) melkt dertig koeien met een zeker voor biologische begrippen bijzonder hoge productie door ‘zuiver voer’ en zegt er goed van te kunnen leven. Alle mest wordt gecomposteerd en grotendeels verkocht.

Met een productie van 13.565 kilo melk met 3,41 procent vet en 3,31 procent eiwit in 375 dagen staan de op biologische wijze gehouden koeien van Wytse Bouma in de jaarstatistieken van Melkcontrole Nijland. De veehouder melkt tweemaal daags en heeft de koeien de afgelopen jaren zo’n 240 dagen geweid. „De gehalten waren er nog niet, maar we zitten inmiddels op een productie van 36 kilo melk met 4,30 procent vet en 3,65 procent eiwit.” Bouma weet dat te realiseren zonder eiwit aan te kopen. Maďs en soja maken geen deel uit van het rantsoen.

Bron: Veldpost
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 17 december 2020

Pluktuin Sint Jacobiparochie deelt 10.000 euro uit aan instanties

'De pluktuin in wording op het land van Gerlof Rienks (r), voor Mirjam Apperloo, links Johannes Osinga FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De Voedselbank in Leeuwarden kreeg donderdag 3750 euro uitgereikt van de Pluktuin in Sint Jacobiparochie.

Dit initiatief van de Rotary Club Leeuwarden Oldehove ontstond afgelopen zomer bij akkerbouw Gerlof Rienks in Sint Jacobiparochie. Mensen konden voor 10 euro een stuk bloementuin aanschaffen en er volop van plukken.

Kleinschalig wooninitiatief Us Dream in Leeuwarden kreeg ook 3750 euro en de Bildtse Fűgelwacht kreeg vanochtend 3000 euro.

De pluktuin keert volgend jaar terug.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 16 december 2020

‘Ik word gedragen, dat is zó bijzonder’

Kitty en Henriëtte en hun hondjes Woutert en Swaentje, op de laatste foto die van hen beide gemaakt is. (foto: Mark Moed)

Zes jaar geleden kwamen ze hier te wonen. Geliefden Kitty en Henriëtte verruilden de 'gehaaste en verhardende' Randstad voor Ouwe-Syl. Vanaf het allereerste begin voelden ze dat ze op een heel bijzondere plek terecht waren gekomen. “Wij, twee vrouwen zonder kinderen, altijd op de fiets met twee hondjes in de fietsmandjes, werden meteen geaccepteerd zoals we waren. Vaak zeiden we tegen elkaar: ‘We gaan hier nooit meer weg.’ Nu is Kitty plotseling overleden en ervaar ik de gemeenschap waarin ik opgenomen werd, nog veel sterker.” Henriëtte schrijft nu, twee maanden na het grote verlies van haar Kitty, een eerbetoon aan het Bildt en haar bewoners.

“Wat de mensen hier gewoon vinden, ervaar ik als heel bijzonder. En dat verdient, vind ik, in het zonnetje gezet te worden. Bijgesloten brief is een poging deze bijzondere plek en zijn bijzondere bewoners te beschrijven. Vanuit het perspectief van de ‘vreemdeling’ die zich opgenomen voelt in de gemeenschap, vooral nu haar een groot, persoonlijk verlies heeft getroffen. Zie dit stukje als een eerbetoon en als dank van mijn kant. Hopelijk heeft u ruimte het een keer te plaatsen. Een hartelijke groet.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

St.-Jabik, 16 desimber 2020

Nieuws over Netwerkcentrum 'de Opstap'

'still' út de fideo

Waadhoeke fynt it wichtich dat alle minsken yn de gemeente meidwaan kinne. Wat se dêrfoar nedich binne, witte minsken sels it bêste. Mei de ‘sosjale ynklusyaginda’ wol Waadhoeke ynwenners stypje dy’t inisjativen hawwe om harren wenomjouwing better te meitsjen. Sa hie Bertina Algra it idee fan in netwurksintrum yn har doarp St.-Jabik: in plak dęr’t elts terjochte kin en dat de ferbining tusken de ynwenners fergruttet.

Yn opdracht fan de gemeente űntwikkelet Bertina Algra no NWC de Opstap yn St.-Jabik. En wat docht bliken? De Opstap soarget al foar ferbining selfs noch foar de iepening yn it foarjier.

Bertina Algra hie in idee foar in talintesintrum yn har wenplak St.-Jabik. Dat űntstie űnder har dieltiidstúdzje Sosjaal Wurk. It die bliken dat it idee oanslute by de ynklusive mienskip-aginda fan de gemeente. Yn oanpaste foarm mocht sy har idee útfiere, yn opdracht fan de gemeente.

Bron: Gemeente Waadhoeke
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 15 desimber 2020

Ynienen de lêste skoaldei: 'Ik wie in bytsje lilk'

Yn de klasse by CBS De Slotschool yn Sint-Anne - Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

It skoaljier is ynienen in stik koarter, foar basisskoallebern is tiisdei de lêste dei foar de krystfakânsje troch de lockdown. Juffen en masters dogge harren bęst om der dochs noch in moaie ôfslutende dei fan te meitsjen. "We hebben nog even het kerstverhaal verteld en een kleine kerstviering met elkaar gehouden. Dat was niet helemaal zoals we het van tevoren bedacht hadden, maar het is toch even een gezellige afsluiting," seit juf Esther van Vliet fan CBS De Slotschool yn Sint-Anne.

"We hopen dat iedereen wel met een fijn gevoel naar huis gaat," seit Van Vliet. Dochs fielt it wol nuver foar har. "Ik had er niet op gerekend dat het vandaag de laatste dag zou zijn met z'n allen in de klas. We moesten wel even schakelen, maar gelukkig hadden we wat ervaring van de vorige keer en weten we een beetje wat er gebeuren moet. Maar de rest van de week nemen we wel de tijd om het thuisonderwijs op poten te zetten." Tiisdei krije de learlingen al de boeken mei nei hűs.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

St.-Annaparochie, 15 december 2020

Beauty Studio Kreas knipt door tot aan de lockdown

V.l.n.r.: Marijke, Jetty en Martianca tijdens hun voorlopig laatste avondje knippen.

Toen maandag rond het middaguur doorsijpelde dat er een volledige lockdown aan zat te komen, besloten ze o.a. bij Beauty Studio Kreas in St.-Annaparochie om de hele avond door te werken. Eigenaar Jetty van Dijk belde de mensen die volgens de agenda het eerst aan de beurt zouden zijn deze week: ze wilden maar wat graag nog geknipt worden, voordat de zaak om middernacht op slot ging.

Het werd een latertje voor Jetty en haar collega’s Marijke en Martianca, in Beauty Studio Kreas in St.-Anna. Maar ze hadden het er graag voor over, vertelt ze uitgeslapen op dinsdagochtend. “Doe’t maandeg dúdlik worde dat wij de saak weer slútte motte, besloaten wij d’r met syn drieën ok maar fol foor te gaan. Wij hewwe drekt ôns klanten beld die’t foor de kommende dagen in de aginda stonnen, at se maandegaven ok nag knipt worre wouwen. Nou, dat wouwen se massaal. De tillefoan ston ok roadgloeiend fan mînsen die’t froegen at d’r nag plak waar, maar wij hewwe ôns an de aginda houwen, dat waar ’t eerlikst.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 15 december 2020

11 Andere Oorden | Zwarte Haan

11 oorden

December is altijd een donkere maand, maar dit jaar nog iets donkerder dan normaal. Voor veel van ons is deze maand nu somberder en ingetogener dan we gewend zijn. Daarom zorgt LUNA Collective, in samenwerking met Lichtendonker en Merk Fryslân en in opdracht van de provincie Fryslân, voor een culturele belevenis en een lichtje aan het einde van de tunnel. Gedurende elf avonden, van 14 t/m 24 december, wordt de aandacht gevestigd op bijzondere en onbekende plekken in heel Fryslân.

Met artistieke belichting en versterkt door geluidscollages, wordt de kerstgedachte verspreid met een verhaal dat past bij deze tijd en bij onze provincie. LUNA Collective en Lichtendonker zoeken fysieke plekken op die anders weinig of zelfs negatieve aandacht krijgen: afgelegen schuren, dichtgetimmerde panden, verlaten velden. Plekken die niet goed passen in een anders homogeen dorpsgezicht. Deze locaties staan symbool voor degenen die aan de randen van onze samenleving staan: de bonte vogels en grijze muizen, die niet passen in onze geijkte verwachtingspatronen. Daarom staan niet de iconische Friese plekken centraal, maar juist 11 Andere Oorden. Positieve aandacht maakt immers alles mooier.

Bron: Visit Friesland
link Naar de video >>

Zwarte Haan, 15 december 2020

'Duindoorn in opmars door campagne Werelderfgoed Waddenzee'

©Monika Balu

De vorig jaar gestarte marketingcampagne van Visit Wadden om het Werelderfgoed Waddenzee voor het voetlicht te brengen, heeft de vraag naar duindoorn aangezwengeld. Eén van de verhaallijnen binnen de 6-jarige campagne 'Smaak van de Wadden' legt zicht toe op de culinaire bijzonderheden van het Waddengebied. Duindoorn als bijzonder fruit van de Wadden plukt hier 'de vruchten' van en vooral de vraag naar plantmateriaal is toegenomen. Een teler heeft Duindoornstruiken doorgekweekt om ze in de Waddenstreek aan te planten. Zo heeft restaurant De Zwarte Haan 150 duindoornstruiken op het eigen erf aangeplant voor gebruik in eigen keuken.

650 jonge duindoornstruikjes heeft de teler uit De Friese Wouden nog beschikbaar voor de verkoop. Normaal teelt hij zelf duindoorn en oogst hij deze kleine oranje bessen in september. "Vooral producenten van voeding nemen duindoorn af. Zo is Waddendelicatessen in Dokkum altijd een groot afnemer. Ze maken er o.a. jams, sap en wijn van. Waren de telers voorheen vooral geconcentreerd aan de Noordoost-Friese Waddenkust, dit jaar kwamen ook mensen van elders uit de Waddenregio naar de teler toe om plantmateriaal", vertelt Henk Pilat van Stichting Waddengroep namens de teler.

Bron: Persbericht
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 15 desimber 2020

Gemeenskap

Gerard de Jong

't Blyft 't allermooiste fan sjoernalist weze: de spontane inkikys in nanders huus of siel. Tot fier dagen eerder had ik nag nooit hoord fan de frou die't nou krudethee foor mij an 't setten is.

Fier dagen kin genog weze foor 'n besondere ferstandhouwing. De blik die't wij wissele at wij foor 't eerst tunover nander sitte befestigt dat. Ik bin heel wat te weten kommen over hur, omdat sij mij heel wat toefertroud het, in 'n brief die't se na de Bildtse Post stuurde.

Ses jaar leden ontfluchtte se met hur geliefde 't 'ferharde westen'. De baide frôly kwammen op Ouwe-Syl te weunen. Hur fryndin waar aktyf in 't lokale fereningsleven, waar 't lyntsy na búttenen. Sij bleef liever binnen, leze of gedichten skrive.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 14 december 2020

Het wel en wee van voedselbos Ouwe Syl

Still uit reportage

Verslaggever Maarten Beumers maakte een vijfdelige radioreportage over Voedselbos Ouwesyl. Dit plan van Jan de Vries, inwoner van Oudebildtzijl, komt nu tot uitvoering na drie jaar voorbereiding.

Hij heeft daar ook het nodige overleg met de gemeente voor gehad, die graag met hem mee dacht. "Dit zijn initiatieven waar we als overheid van kunnen leren”, zegt Marga Waanders, burgemeester van gemeente Waadhoeke over Voedselbos Ouwe Syl.

Ook zij komt aan het woord in de radioreportage. Een schitterend initiatief vindt Waanders, ze komt zeker vaker langs.

Bron: Gemeente Waadhoeke
link Luister de volledige reportage >>

Sint-Anne, 14 desimber 2020

Oprop foar coldcase-saak fan Sicco Cuperus

Foto: omrop fryslan

Der is op 'e nij in oprop dien yn de fermissingssaak fan marechaussee meiwurker Sicco Cuperus. De frijwilligersorganisaasje SAR Nederland docht út namme fan de âlders in oprop oan minsken dy't wat witte, en dy't harren noch net melden hawwe, dat dochs noch te dwaan.

Sicco Cuperus ferdwűn op pinkstermoandei 9 juny yn it jier 2014. Syn auto waard fűn by de âld suvelfabryk yn Marrum. Der waard fuort grut űndersyk dien en ek letter hawwe der űndersiken west, mar dat hat neat opsmiten. Der wurdt no wer frege om ynformaasje oer Cuperus of de donkerblauwe auto dy't yn Marrum oantroffen waard.

De haadoffisier fan justysje hat in beleanning fan 15.000 Euro tasein foar in gouden tip.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 14 december 2020

Leerlingen Campus Middelsee bezorgen ruim zeshonderd kerstpakketten bij ouderen

De ‘muur van kerstpakketten’.

Leerlingen van campus Middelsee/Ulbe van Houten hebben vrijdag allemaal een kerstpakket gemaakt voor senioren die in een verzorgingshuis in de regio van de school wonen. Zo werden ruim zeshonderd dozen samengesteld.

Het idee komt van de leerlingen zelf. Zij vinden het jammer dat de gewone kerstmarkt van de school door corona niet kan doorgaan. Om toch wat te doen is het idee ontstaan om alle ouderen te verrassen met een kerstpakket. Vooral deze groep mist, juist door datzelfde coronavirus, veel bezoekjes en contacten.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 12 desimber 2020

Ien jier sel easke tsjin frou dy't asylsykster Sint-Anne mishannele mei siedend wetter

Rechtbank Noord-Nederland (RNN) yn Ljouwert - Foto: Omrop Fryslân, Sian Wierda

Tsjin de Nigeriaanske frou, dy't in oare Nigeriaanske frou út it azc Sint-Anne oanfallen hat mei siedend wetter, is troch it Iepenbier Ministearje tolve moannen sel easke. De frou út Fryslân wie yn augustus op besite by har freondinne yn it azc yn Gilze doe't spul űntstie mei in oar Nigeriaansk stel om't de froulju in lesbyske relaasje hawwe. Sy waarden útskolden foar 'stomme lesbiennen' en woene de frou út Gilze oanfalle mei siedend wetter. De frou út Fryslân sprong dertusken en rűn hjirby slimme brânwűnen op.

De Nigeriaanske frou wurdt fertocht fan swiere mishanneling. It slachtoffer hat noch in soad pine troch de brânwűnen en it better wurden sil noch in tiid duorje, sa seit it Iepenbier Ministearje. Op basis fan it dossier docht net foldwaande bliken dat it wetter allinnich oer it slachtoffer smiten is fanwegen har homoseksualiteit. De offisier fan justysje sprekt dus fan 'onvoldoende aanwijzigingen' om de diskriminaasje as strafferswierjend mei te nimmen.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 12 december 2020

Elfsteden-voorzitter 'blij verrast' met 500 aanmeldingen digitale jaarvergadering

Screenshot (LC)

Voorzitter Wiebe Wieling zei zaterdagochtend "blij verrast” te zijn door het feit dat 500 leden van de Friesche Elf Steden zich hadden aangemeld voor de digitale jaarvergadering van de vereniging.

"Het geeft aan hoe groot de betrokkenheid is”, zei Wieling. "Deze keer geen snert, geen roggebrood en geen spreker na de pauze. Laten we er vanuit gaan dat we volgend jaar weer op vertrouwde wijze bij elkaar kunnen komen.”

Wieling en de overige bestuursleden verzamelden zich zaterdag in een studio van Faber Audiovisuals in Sint Annaparochie. De leden deden vanuit huis mee via een livestream. Ze konden ook online stemmen. Gemiddeld waren er tijdens de vergadering 300 kijkers.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Lęs ek it ferslach fan omrop Fryslân >>

Roptazijl, 12 december 2020

Split tegen 'rammelende' basaltblokken in Waddendijk

Vader en zoon Marinus Dorst. FOTO: CATRINUS VAN DER VEEN

De basaltblokken onderaan de Waddenzeedijk bij Roptazijl zitten weer muurvast. Vader Marinus en zoon Sander Dorst uit Sint Jacobiparochie hebben namens Wetterskip Fryslân de voegen tussen de blokken afgevuld met een lading basaltsplit.

"Dit is regulier űnderhâld om foar te kommen dat de basaltblokken los komme te lizzen en begjinne te rammeljen, sa’t wy dat neame", zegt beheerder Bernard Visser.

De klus wordt bewust uitgevoerd in het stormseizoen, omdat de zee dan een handje helpt, door bij hoog water de steentjes stevig op hun plek te spoelen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 11 december 2020

Sint Annaparochie krijgt volgend jaar nieuw parkje

Veel inwoners van Sint Annaparochie zien de vijver in het parkje liever verdwijnen. FOTO: CATRINUS VAN DER VEEN

Het leek in 2008 zo'n goede keus. Bij de renovatie van het parkje achter het toenmalige gemeentehuis in Sint Annaparochie koos de gemeente samen met de inwoners voor de moderne variant. Het parkje kreeg een strak ontwerp, met rechte lijnen en paden, een strak vormgegeven vijver, een jeu-de-boulesbaan en speelveldje. Een heel contrast met hoe het vroeger was, toen het parkje een veel natuurlijker uitstraling had.

De keus voor de moderne variant paste in de tijd, zegt Erwin Schaap, bestuurslid van Plaatselijk Belang. Gemeente het Bildt legde destijds drie ton voor de inrichting van het parkje op tafel. Het ontwerp werd gemaakt door landschapsarchitect Nico Kloppenborg.

Veel inwoners van Sint Annaparochie kregen al snel spijt van de moderne uitstraling van het parkje. Het plantsoen oogt wat steriel, de jeu-de-boulesbaan wordt slecht onderhouden en amper gebruikt en de vijver bleek een miskleun. De keus voor de moderne variant paste in de tijd, zegt Erwin Schaap, bestuurslid van Plaatselijk Belang. Gemeente het Bildt legde destijds drie ton voor de inrichting van het parkje op tafel. Het ontwerp werd gemaakt door landschapsarchitect Nico Kloppenborg.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

St.-Jacobiparochie, 11 december 2020

Vinger aan de pols bij klauwgezondheid

Jos en Klaske Faassen

"Klauwverzorging is heel belangrijk om koeien gezond te houden. Ik geniet als ik in de stal vol met gezonde koeien sta, daar doe ik het voor", zegt melkveehoudster Klaske Faassen enthousiast.

Samen met haar man Jos en moeder heeft ze een maatschap. De boerderij telt 140 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Klaske liep al op jonge leeftijd door de stal en hielp mee. Geen wonder dat ze zelf als veehouder verder ging in het bedrijf. Daarnaast werkt ze ook als dierenarts.

Ze besteden veel aandacht aan intensieve klauwverzorging. Tot 2014 lieten ze een externe partij de koeien bekappen. Klaske: “Je wacht dan toch tot je een koppeltje met problemen hebt, zodat ze in één keer bekapt kunnen worden.” In 2014 gingen Klaske en haar man Jos bij haar moeder in de maatschap. Sindsdien bekapt Jos de koeien zelf. “We hebben enkele koeien met chronische klauwproblemen. Kreupele koeien bekappen we meteen. Daarnaast bekappen we iedere week ook meerdere koeien preventief die drooggezet worden of die drie maanden in lactatie zijn. Als je te lang wacht, worden de problemen alleen maar groter.

Bron: GD Diergezondheid
link Lees het hele artikel >>      link en hier een video over klauwgezondheid >>

Aldsyl, 11 desimber 2020

'Ik besykje myn gefoelens om te setten yn keunst. As tsjinreaksje: fan eat dat net moai is, wat moais te meitsjen.'

'Myn skriuwen is terapeutysk'

Abe de Vries (1965) fan Aldsyl wurdt troch guon beskôge as ien fan de grutste Fryske dichters fan dizze iuw. Yn Blaumelly, syn tsiende bondel dy't krekt ferskynd is, bewiist er dat mar wer ris. Mar wat hawwe je dęroan, sa seit er, as de taal ferdwynt węryn't er him uteret?

"Kom deryn!" Abe de Vries hâldt de doar fan syn lytse wente yn Aldsyl wiid iepen. "Plof dęr mar del", en hy wiist nei in rookstoel, sa'n eksimplaar dy't doetiids ek by in soad pakes en beppes yn 'e húskeamer stie. De helte fan de wenkeamer is folle mei boeken. Ut in laptop klinkt Schuberts njoggende symfony.

Syn hűs is net grut, mar De Vries jout neat om guod, seit er. Lúkse seit him net safolle. Hy makket der ek gjin geheim fan dat er yn de skuldsanearing sit. Troch in mislearre houlik siet er finansjeel oan 'e grűn. Oft dat slim is? Hy stoarret foar him út, siket om de júste wurden. "Nee, want oars hie ik nea safolle skriuwe kinnen as dat ik no doch. Dan hie de needsaak der ek net west", tinkt er.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lęs it hiele artikel >>

St.-Annaparochie, 10 december 2020

Opnieuw corona in Beuckelaer

Een uiting van dank tijdens de eerste corona-uitbraak in Beuckelaer, april dit jaar.

Verzorgingscentrum Beuckelaer is opnieuw getroffen door corona. Drie bewoners testten woensdag positief op het virus. Het verzorgingstehuis en het restaurant gaan tien dagen op slot. Het personeel wordt zo snel mogelijk getest.

Gistermiddag werd bij drie bewoners van het centrum het covid-virus vastgesteld, nadat ze symptomen vertoonden. Beuckelaer gaat nu zeker tien dagen ‘op slot’: dat betekent geen bezoek meer, tenzij er sprake is van ernstige of terminaal zieke bewoners. Het restaurant is per direct gesloten; klanten van buiten het centrum krijgen hun eten thuisbezorgd.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 10 december 2020

'Ik ferkoop fis der't pake dat 60 jaar leden deed, hoe mooi is dat?'

Loekie en vader Hans Kaper aan het werk in de nieuwe viskraam.

Wie op het Bildt Kaper zegt, zegt vis. Dat behoeft geen verdere introductie. Is het daarom geen verrassing dat Loekie de nieuwste Kaper is die in de vishandel gaat? Toch wel, want Loekie is pas 21 jaar en 2020 is niet het gemakkelijkste jaar om een nieuw bedrijf op te zetten. Ze treedt in de voetsporen van haar voorouders en gaat er vol voor.

Het is een vertrouwd gezicht: een viskraam met de naam Kaper erop. De nieuwste Kaper die het probeert is de pas 21-jarige Loekie (“ankem week wor ik 22!”). De wil om een eigen zaak te beginnen was er altijd al. “Ik hew an NHL-Stenden ‘ondernemerschap en retailmanagement’ deen. Ik wou altyd al heel graag foor mysels beginne, maar ik wist niet wat. Fan myn femily út intresseerde fis mij altijd al, en doe hew ik der ’s over nadocht. Doe’t Ynse Westra eerder dut jaar stopte, docht ik: dan kin ik meskien wel instappe.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

St.-Annaparochie, 9 december 2020

Afbeelding: Google Maps

Politie zoekt informatie over mishandeling in St.-Anna

Op 11 november 2020 tussen 15:00 uur en 16:15 uur heeft er een mishandeling plaats gevonden nabij de skatepark / pannenkooi in Sint Annaparochie. Het betrof een minderjarige slachtoffer. Het slachtoffer heeft meerdere schoppen gekregen. De politie is op zoek naar getuigen.

De persoon die geslagen zou hebben was met meerdere personen aan het voetballen. Deze persoon is later gezien op een witte meisjes fiets met een rek voorop op de van Harenstraat in Sint Annaparochie. Deze persoon zou een leger groene jas gedragen hebben.

Heeft u informatie over deze mishandeling bel dan met de politie op 09008844.

Bron: Politie Noordwest Fryslân

Sint Annaparochie, 8 december 2020

Leden Elfsteden vergaderen digitaal met bestuur in Sint Annaparochie

Vergadering in normale tijden

Leden van de Koninklijk Vereniging De Friesche Elf Steden moeten zaterdag inloggen voor de jaarlijkse algemene vergadering. Als gevolg van de coronacrisis vergaderen zij digitaal en vanuit huis.

Het bestuur van de Elfstedenvereniging is fysiek aanwezig in Sint Annaparochie. Voor de media is er een aparte ruimte. De vergadering start om 11 uur.

Voorzitter Wiebe Wieling gaf eerder te kennen dat een Elfstedentocht er deze winter niet komt zolang de anderhalvemeterregel geldt, ook al zou er genoeg ijs in vaarten en sloten liggen.

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 8 december 2020

'Elke week weer in inkt gedrukt: Bildts'

Het team van De Bildtse Post. Van links naar rechts Dirk de Jong, Gerard de Jong, Johannes Vogel en Hendrika Vrij.

Sla een willekeurige editie van De Bildtse Post open en je stuit beslist op een artikel in het Bildts. De in 1935 opgerichte krant vult haar redactiekolommen niet alleen met het Nederlands, maar ook met het Fries én de streekeigen taal. Sterker nog, volgens Dirk en Gerard de Jong is de krant zelfs hét aangewezen medium om de Bildtse taal levend te houden. 'Wie zou het anders moeten doen?' Een dubbel intervieuw met twee bevlogen krantenmakers, op een boogscheut van de Waddenzee.

Dirk en Gerard zijn na grondlegger Dirk en diens opvolger Gerrit als derde en vierde generatie De Jong werkzaam bij De Bildtse Post. Een echt familiebedrijf dus, dat 86 jaar geleden werd opgericht door Binne van Leer en Dirk de Jong. Inderdaad e (over)grootvader van Dirk en Gerard.

Bron: 75! nnp (speciale uitgave)
link Lees het hele artikel >>      link Lees het tweede artikel >>

Westhoek, 8 december 2020

Bruno en korona

In de Bildtse kinderboekenserie Bruno is een nieuwe aflevering verschenen speciaal over de 'korona-krisis'.

Wat sait Bruno d'r fan is de titel. Hoofdpersoon Bruno is een hondsy.

Sytse Buwalda schreef de teksten, Ita Spoelman maakte de tekeningen. Ze kleurde ze niet allemaal helemaal in zodat kinderen zelf aan de slag kunnen met stift of kleurpotlood.

Voor 1 euro is het boekwerkje te koop.

Bron: Leeuwarder Courant

Marrum, 7 december 2020

De 'vuilnisophaler van Het Bildt' ruimt zijn mooie rommel op

De ‘vuilnisophaler van Het Bildt’ ruimt zijn mooie rommel op. Foto Harry Cock

Jaren struinde strandjutter Leendert Ferwerda (77) langs de kustlijn van het Noord-Friese Bildt. Nu werd het tijd zijn uitdijende verzameling van de hand te doen.

De opblaaspop die hij even voor een lijk hield, hardhouten dwarsliggers van de oude stormkering, boeien en drijvers, viskisten, helmen, slippers, schoenen, laarzen, een karton wasmiddel (Persil), flessen, pakjes sigaretten, fuiken, netten en touw, eindeloos veel touw.

‘Anderen vinden het waarschijnlijk rommel, maar ik vind het mooi. Want ik heb het zelf gevonden.

Bron: de Volkskrant (02-12-2020)
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 7 desimber 2020

Fûgelgryp yn Sint-Anne, 21.000 piken romme

Piken - Foto: Shutterstock.com

By in pikebedriuw yn Sint-Anne is fûgelgryp fêststeld. Om fersprieding fan it firus foar te kommen, wurde alle 21.000 piken op it bedriuw romme.

Binnen trije kilometer fan it besmette bedriuw yn Sint-Anne lizze gjin oare plomfeebedriuwen. Yn de sône fan tsien kilometer lizze wol trettjin oare plomfeebedriuwen. Der jildt in ferfiersferbod yn dy sône fan 10 kilometer. Dat ferbod jildt foar plomfee, aaien, plomfeedong, mar ek op oare bisten en bisten dy't komme fan bedriuwen mei fűgels.

Fierder jilde ek noch lanlike maatregels, lykas in ophokplicht foar kommersjeel holden plomfee.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees ook het bericht op nos.nl >>      link en het bericht van GGD Fryslân >>

Westhoek, 4 december 2020

De avonturen van twee vrijbuiters tijdens het beleg van Leiden, nu ook verkrijgbaar in het Bildts

Sytse Buwalda: 'Van al die boeken is dit de enige die ik me kan herinneren.' Foto Jan Bensliman

De jeugd aan de waddenzeekust benoorden Franeker en Leeuwarden, kan nu in de eigen taal lezen over Leidens Ontzet. Westhoeker Sytse Buwalda vertaalde Anton Hildebrands kinderboek ’Postduiven voor de Prins’ in het Bildts.

Een officiële presentatie van het boek op 3 oktober zat er vanwege persoonlijke omstandigheden niet in, maar inmiddels is ’Postduven foor de Prîns, ’t Beleg en ontset fan Leidena’ van Buwalda verkrijgbaar, met illustraties van Ita Spoelman. De Bildtse vertaling verschijnt 79 jaar na de oorspronkelijke eerste uitgave en is daarmee slechts twee jaar ouder dan de vertalend auteur.

Buwalda las zelf voor het eerst op zijn tiende over de avonturen van de twee jonge vrijbuiters Andries en Arie in het door de Spanjaarden bezette Leiden. "In die tijd was de gewoonte dat er een schoolbibliotheek was. Iedere zaterdag kreeg je een boek mee, dat dan de andere zaterdag weer terug moest", zegt Buwalda. "En van al die boeken is dit de enige die ik me kan herinneren."

Bron: Leidsch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 december 2020

Campus organiseert bingo, opbrengst voor goed doel

Leerlingen van de Campus Middelsee in Sint Annaparochie willen de senioren in de omgeving een 'extra kerstgevoel geven' in deze coronatijd. Zij hebben het idee opgevat om voor hen kerstpakketten samen te stellen.

Daar moet echter geld voor ingezameld worden. Dit doet de school door middel van verschillende acties. Eén daarvan is de online Kerstbingo op vrijdag 11 december van 16.00 tot 18.00 uur. Er zijn verschillende rondes en er is livemuziek van de schoolband ‘Trek & Trees’.

Via  deze link zijn kaarten te bestellen en is een verdere uitleg te lezen.

Bron: Franeker Courant

Marrum, 2 desimber 2020

'Mooie rommel krijt nije bestimming'

De Bildtse 'bútsoeker' Leendert Ferwerda geeft zijn juttersverzameling weg. Op de achtergrond zoeken Tryntsje Postma (links) en Tjallien Kalsbeek naar bruikbare buit. Foto Niels Westra

Fleden week in Hea! had Stannebuurtster Leendert Ferwerda al said, dat at een nag wat fan syn út de see anspoelde mooie rommel in de SeedyksterToer ônder Marrum hewwe wou, dat se dan saterdegoffen maar komme mosten om met te nimmen wat se hewwe wouwen. Storm liep ‘t niet, om maar in de terms fan ‘t bútsoeken te bliven. Maar d’r kwammen genog mînsen op ôf om na twaalven sęgen te kinnen dat de meeste bút bij ‘n ânder ‘n mooi plakky krije sil. Wij late de bútsoeker sels der nou over an ‘t woord.

An de reaksys die’t ik na HEA kreeg: “Hoe let kinne wy komme,” had ik wel de norige ânloop ferwacht. Maar myn înskatting dat ‘n stik of tien dan al heel mooi weze sou, waar feulsten te leeg. En op ‘t gemeentehuus in Dokkum wouwen se, met de ferkoop fan skoalplaten in Dainum as gyn goed foorbeeld, niet, dat fan de seedyk ôf tot in Marrum en de Hâlumerhoek de dyk fol met auto’s staan sou.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

Leeuwarden, 2 december 2020

De 'Zwarte Haan'

Straks met de 'Zwarte Haan' naar Groningen?

Uit ruim 3000 inzendingen voor namen voor de nieuwe WINK-treinen van Arriva heeft de jury 41 bestemmingen in Groningen en Friesland geselecteerd.

Hierop kan nu gestemd worden, zodat de 18 populairste bestemmingen overblijven.

De Friese bestemmingen waarop gestemd kan worden zijn: 11 Fountains, Bokwerd, Brandaris, De Alde Feanen, De Lauwers, De Potmarge, De Slachte, Elfstedentocht, Griend, Het Wad, Holwerd aan Zee, Kale Duinen, Middelsee, Oerol, Oldehove, Reaklif, Snitser Mar, Thialf, Thús, Woudagemaal en Zwarte Haan.

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 2 december 2020

Pilot met Bildts voor nieuwe digitale infrastructuur kleine talen

't Bildts woordeboek.

De Bildtse taal is uitgekozen voor een pilot-project om een nieuwe digitale infrastructuur voor kleine talen en taalvariëteiten aan te leggen. Deze nieuwe infrastructuur moet een digitaal platform opleveren, waar kleine talen en dialecten een online woordenboek, apps voor de smartphone en veilige omgeving om de taal te kunnen bespreken op kunnen bouwen. Het project wordt ondersteund door de Taalunie.

Het initiatief voor het nieuwe platform komt voort uit de afwijzing van de aanvraag voor een officiële taalstatus voor het Bildts, in 2017. Het Bildts kreeg niet de gewenste status, maar daar mocht het o.a. volgens de Taalunie niet bij blijven. Er moest in een andere vorm wel ondersteuning komen voor de Fries-Nederlandse contactvariëteiten, zoals het Bildts.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

St.-Jacobiparochie, 2 december 2020

Nog niet officieel geopend, maar nu al populair: netwerkcentrum de Opstap in Sint Jabik

Bertina Algra voor De Opstap, waar in januari de deuren open gaan.

Sinds begin november is netwerkcentrum de Opstap te vinden in de voormalige basisschool aan het Oosteinde in Sint-Jacobiparochie. Het centrum is nog niet eens open, maar nu al populair.

De sinds september bestaande stichting is in het leven geroepen om mensen een voorziening te bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hun talent kunnen ontwikkelen, vertelt oprichtster Bertina Algra. ,,We zijn nog niet eens officieel geopend, maar er zijn al zoveel aanmeldingen. Dat is ontzettend leuk om te ervaren.”

De stichting is het resultaat van een studieopdracht van september vorig jaar die Bertina kreeg in het kader van haar deeltijdopleiding Social Work. "Daarin werd heel erg ingegaan op de waaromvraag. Ik wilde graag het verschil maken voor mensen die het minder hebben getroffen en hen voorzien in een ontmoetingsmogelijkheid.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 1 desimber 2020

Pizza

Gerard de Jong

Stilte is as ônsichtber mos. 't Groeit starig maar nimt fastbesloaten syn plakky in. 't Is sacht en beeldskoan; 't dringt niet op maar wel deur. De stilte het in 'n prot húzzen frij spel had dut jaar.

Wij (fideo-)belle wat ôf, maar 't is kartonnen kontakt. Stimmen út 'n lúdspreker fulle de rúmte niet. Nou houwe Mirjam en ik 't thús mooi levendig, maar bezite fan frynden hew ik al mist: 't lachen, 't maken fan plannen die't tot leven komme deur se út te spreken… Wij sęge niet foor niks over 'n prot geluud: 'wat 'n leven!'

't Waar dus al weer even leden dat ik gastheer weze mocht, maar d'r most norig bijpraat worre en dus stonnen myn goeie frynden op 'e stoep: kűnstner Hendrik Elings ("Foordat se dij d'r bij de Luwter weer útgooie noemst myn naam al 's in dyn kollum h'n, bliksem!") en útgever Eddy van der Noord.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

St.-Anne, 30 novimber 2020

Poaterboeren yn noed oer natuerplannen om seediken mear iepen te meitsjen

Foto: Omrop Fryslan

Natuerplannen om seediken mear iepen te meitsjen binne desastreus foar bouboeren en de ekonomy yn de Waadregio. Dat seit ierappelboer en foarsitter fan it Nederlandse Akkerbouw Vakbond Teun de Jong.

Benammen poaterboeren yn it gebiet krekt űnder de Waadseedyk komme mei in needgjalp. De Waadregio's binne tige geskikt om poaters te ferbouwen, mar dat komt hieltyd mear yn 'e knipe mei de natuerdoelen foar dat gebiet.

It komt der op del dat natuerorganisaasjes de diken mear iepen hawwe wolle, sa komt der ek mear sâlt wetter efter de seedyk, en dat is net goed foar it gewaaks. Yn de Twadde Keamer wurdt tiisdei praat oer de konseptaginda Waadgebiet 2050. Underdiel dęrfan is it mear iepenstellen fan de diken.

Bron: Omrop Fryslân

Marrum, 30 november 2020

Bútsoeker blij met nieuwe plannen voor zijn 'rommel'

De Bildtse 'bútsoeker' Leendert Ferwerda geeft zijn juttersverzameling weg. Op de achtergrond zoeken Tryntsje Postma (links) en Tjallien Kalsbeek naar bruikbare buit. Foto Niels Westra

Het bútgoed van Leendert Ferwerda ging zaterdagochtend grif van de hand. De 77-jarige jutter zag dat het goed was: "Ik fyn 't mooi dat ânderen myn 'mooie rommel' ok mooi fine."

"'t Gaat soa mooi as wat." Het is zaterdagochtend tien uur en de Bildtse 'bútsoeker' Leendert Ferwerda geeft z'n indrukwekkende juttersverzameling weg. Een uur nadat hij de eerste liefhebbers heeft verwelkomd, kan hij oprecht zeggen dat hij blij is met z'n beslissing om het juttersgoed van de hand te doen. Verdriet om het afscheid heeft plaats gemaakt voor vreugde om de plannen die de nieuwe eigenaren hebben met zijn netten, boeien, drijvers en andere vondsten.

De 77-jarige jutter verzamelde decennialang alles wat aanspoelde langs de Bildse kust. Oktober 2006 verhuisde hij het grootste deel van zijn buit van zijn achtertuin in Sint Annaparochie naar Marrum, waar recreatiebedrijf Seedykster Toer de verzameling in bruikleen kreeg. Nu die onderneming verkocht is, kan Ferwerda er zijn spul niet meer tentoonstellen. "En węr most ik d'r met hine? D'r waren wel goenent dy saaien: 't kin wel tydlik bij mij. Maar dan most ik dęrna alles nag 'n keer deur de hannen hewwe."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 28 november 2020

Persoon overleden na incident in silo

Foto: 112 Fryslân

Bij een boerderij aan de Hamerenweg is er zaterdagavond een incident ontstaan in een silo, hierbij is een persoon om het leven gekomen.

Rond zes uur in de avond werden diverse hulpdiensten opgeroepen, waaronder de brandweer uit Stiens, Leeuwarden en Franeker. Ook twee ambulances en diverse politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Ook het mobiel medisch team werd opgeroepen, zij moesten per auto uitrukken, omdat men met de heli niet mocht vliegen door mistvorming.

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Een persoon was bezig met werkzaamheden in of bij een maďssilo. De brandweer is diverse malen in de silo geweest. De hulp mocht niet meer baten, de persoon is ter plaatse overleden.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval in de silo op het boerenerf.

Bron: 112 Fryslân
link Klik voor meer foto's >>      link Lees ook het bericht in de LC >>      link Bekijk alle berichten via 'Drimble' >>

Franeker, 28 november 2020

Zonnepanelen Bildtdijken liefst op het erf en onzichtbaar

Oudebildtdijk

Plaatsing van zonnepanelen bij monumenten zou mogelijk moeten zijn, maar liefst op het erf en onzichtbaar vanuit de openbare ruimte.

Dit advies geeft het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân aan de gemeente Waadhoeke. De gemeente vroeg het Steunpunt uit te zoeken hoe omgegaan moet worden met plaatsing van zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten. Specifiek werd gekeken naar de Oude- en Nieuwebildtdijk, Achlum, Dronryp, Marsum, Oudebildtzijl en de binnenstad van Franeker.

In deze gebieden heeft plaatsing op erven de voorkeur boven zonnepanelen op gebouwen. Ook kunnen ze beter op platte daken geplaatst worden dan schuine en op bijgebouwen in plaats van het hoofdgebouw.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Ferwert, 28 november 2020

Boer: van vertrouwen naar gezond wantrouwen

Parttime aardappelteler Sytse Zijlstra is tevens ICT-docent bij ROC Friese Poort. Hij liet de digitale veiligheid op zijn bedrijf controleren. 'Ik bin goed op streek.' foto jan Spoelstra

Aardappelboer Sytse Zijlstra uit Ferwert had de beveiliging van zijn computer goed op orde, leerde een scan. Toch leverde de doorlichtbeurt nog tips op.

Dat zijn computer cyberproof was, viel te verwachten. Want Sytse Zijlstra, geboren Bilkert, maar woonachtig in Ferwert, staat, behalve op het aardappelveld, als docent informatietechnologie voor studenten op ROC Friese Poort in Leeuwarden.

Verder werkt hij mee aan de ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen voor aardappelbedrijf HZPC in Joure, maar dat is weer een heel ander verhaal.

Zijlstra was de vijfde Friese boer wiens digitale wegen in het kader van het nieuwe cybersafetyprogramma werden gecheckt. Hij was nieuwsgierig hoe zijn bedrijf er qua digitale veiligheid voor stond. ,,Út de scan bleek dat ik op ’e goeie weg bin’’, zegt hij.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 november 2020

Al weer woninginbraak in St. Annaparochie

Tussen donderdag 26 november 23.00 uur en vrijdag 27 november 06.30 uur is er ingebroken in een woning aan de K van Zandbergenstraat.

Hierbij is de voordeur geforceerd.

Dit is al de derde keer deze week in St. Annaparochie.

De politie zoekt getuigen van deze inbraak. Bel met nummer 0900-8844.

Bron: Politie Noordwest Fryslân

Vrouwenparochie, 26 november 2020

25.000e bloembol geplant in Vrouwenparochie

© Foto: Ruurd Tadema

'Er is een echte mijlpaal bereikt', laat de groencommissie in Vrouwenparochie weten. ‘Ondanks alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, hebben we als vrijwilligers en werkgroep toch alle bollen kunnen planten.’

Eerder gingen bij de rotonde en bij de kerk bollen de grond in, nu zijn vrijwilligers opnieuw twee zaterdagen bezig geweest aan de west- en de oostkant van het dorp om totaal tot 25.000 bollen te komen. ‘We hopen dat er in het voorjaar met deze zee van bloembollen, niet alleen bestuurders van auto’s, fietsers en wandelaars met plezier door ons dorp komen, maar ook insecten, bijen, hommels hun weg weten te vinden’, zo schrijft de werkgroep.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Hallum, 26 novimber 2020

De 'moaie rommel' fan de Biltske bútsoeker

Omrop Fryslân

Jierrenlang hat Leendert Ferwerda by de Waadseedyk socht nei oanspield guod.

De 'Biltske bútsoeker' bouwde sa in hiele kolleksje op fan driuwers, netten, boeien, mar ek fan bysűndere fynsten. Lykas it 'lyk fan Swarte Haan', dat letter in opblaaspop bliek te węzen.

Mar de jutter moat syn bút no opromje. Rekreaasjebedriuw De Seedykster Toer by Marrum dęr't alles útstald stie, is ferkocht. En dat giet Ferwerda dochs wol oan it hert.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch hjir de útsjoering >>

Sint Annaparochie, 26 november 2020

De Jong zag zijn tl-buizen heen en weer gaan

Foto: Defensiekrant

De oefening van Nederlandse jachtvliegers op Vlieland is deze week niet geruisloos voorbijgegaan. Tot in de wijde omgeving waren geluid en trillingen merkbaar.

Doffe dreunen, spectaculaire beelden van omhoog spattend zand. Defensie is deze week weer actief op de oefenlocatie Vliehors Range op Vlieland. Jachtvliegers werpen zware bommen af van het type MK82. Het effect van de 500 ponders is tot op de vaste wal merkbaar.

Anco de Jong uit Nieuwe Bildtdijk vulde maar weer eens het klachtenformulier in op de website van Defensie. Ook sprak hij zoals wel vaker de klachtentelefoon van het ministerie in. ,,Vaak krijg je pas lang nadat de oefeningen zijn gestopt een antwoord. Maar bevredigend is het nooit. Echt serieus nemen ze het niet.’’ De Jong zag zijn tl-buizen heen en weer gaan en was even bang dat de deur in zijn schuur uit de scharnieren zouden vallen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

St.-Jabik, 25 november 2020

Leerlingen De Twiner bieden 'TaalTroost'

v.l.n.r. Nina, Thymo, Brecht, Aniek en Marije

De kinderen van groep 5 en 6 van basisschool de Twiner in St.-Jabik hebben onlangs meegedaan aan het project 'TaalTroost'.

Dit is een project van Inspirerend Meertalig Onderwijs van NHL Stenden. Het project is gericht op verbinding tussen leerkracht, leerling, ouders en het dorp/de buurt. De kinderen hebben een taalposter gemaakt met spreuken in hun eigen moedertaal.

De spreuken helpen mensen in de buurt door troost te bieden in deze coronaperiode. De prachtige posters op pvc-doek krijgen een mooie plek in St.-Jabik en omgeving.

Een jury van NHL koos bovenstaande winnaars, v.l.n.r. Nina, Thymo, Brecht, Aniek en Marije.

Bron: De Bildtse Post

St.-Anna, 25 november 2020

Een volle lijn 70, woensdag 25 november om 7.28 uur, van St.-Anna naar Leeuwarden.

'Aandacht voor 'tjokvolle' bussen St.-Anna'

De provinciale FNP en ChristenUnie komen in actie tegen overvolle lijndiensten, o.a. in St.-Annaparochie. De partijen kregen de afgelopen tijd meldingen dat de bussen ’s ochtends veel te vol zitten, waardoor het ondoenlijk is om genoeg afstand te bewaren. De provincie moet aandringen op de inzet van extra bussen als dat nodig is om de drukte te laten afnemen.

Statenleden Wopke Veenstra (FNP) en Matthijs de Vries (ChristenUnie) stellen gedeputeerde Avine Fokkens hier vragen over. “De FNP en de ChristenUnie hawwe konstatearre dat guon Fryske buslinen yn de spits tsjokfol sitte. Fan maaie ôf hawwe ferskillende partijen fragen steld oer skoalbern en studinten yn it iepenbier ferfier en oer de wize węrtroch troch sprieding it oantal minsken dat tagelyk yn de bus of trein sitte nei űnder brocht wurde kin,” laten ze weten.

Volgens de Statenleden moet het college als concessieverlener toezicht houden op een goede uitvoering van het openbaar vervoer. “Yn de leeftiidsgroep fan skoalbern en studinten rinne de koroanasifers yntusken sterk op en dęrom stelle wy in tal fragen.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Boelenslaan, 25 november 2020

FNP Fryslân: Biedt perspectief

File tijdens de Bildtse Smaakroete

Wopke Veenstra, Statenlid van FNP Fryslân, roept op om de landbouw een meerjarig perspectief te geven. Zijn partij dient woensdag een motie in bij de behandeling van de startnotitie landbouw in Provinciale Staten voor minder regeldruk voor boeren. Hij schreef een opinie ter ondersteuning.

'Er zal een groene Sicco moeten komen' zo kopte de Leeuwarder Courant op 26 januari 2019. Aan het woord was de lijsttrekker van de FNP, die verwees naar Sicco Mansholt, de minister en Eurocommissaris verantwoordelijk voor de schaalvergroting in de landbouw. Het verdienmodel van de gangbare landbouw loopt economisch én ecologisch op zijn eind en de hoepels waar de boeren doorheen moeten springen (qua wetgeving en regeldruk) zijn door de jaren heen steeds hoger komen te liggen.

Wij zien de laatste tijd ook een andere houding van de consument. De consument is kritischer dan ooit tevoren als het om zijn of haar voedsel gaat. De streekboer heeft het noch niet eerder zo druk gehad. Ook een initiatief als de Bildtse smaakroute laat dat zien: honderden auto’s trokken naar het Bildt voor eten en drinken direct van het boerenerf.

Bron: Veldpost
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 novimber 2020

Woninginbraak St.Annaparochie

Tussen zondag 22 november 13.00 uur en maandag 23 november 07.15 uur is er ingebroken in een woning aan de Statenweg.

Men heeft zich de toegang verschaft door een raam te forceren.

Heeft u hier tussen genoemde data en tijdstippen iets verdachts gezien of gehoord dan hoort de politie dit graag.

U kunt hiervoor contact opnemen via het landelijke telefoonnummer 0900-8844.

Bron: Politie Noordwest Fryslân (FB)

Sint Annaparochie, 24 november 2020

Foto: Niels Westra

Kerk van Rembrandts huwelijk in de steigers

Het zal even wennen zijn. Geen sfeervolle kerstavond in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie, de kerk waar Rembrandt van Rijn in 1634 trouwde met Saskia van Uylenburgh.

De monumentale kerk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken staat in de steigers. Verrot hout moet vervangen worden en er wordt geschilderd.

Ook het pleisterwerk binnen aan de westkant wordt hersteld. De diensten vinden deze periode plaats in de Gideonkerk.

Bron: Leeuwarder Courant
link Klik voor grotere foto >>

Aldebildsyl, 23 novimber 2020

De oanlis fan Voedselbos Ouwe-Syl set lang om let útein: “Wij sette deur”

Jan de Vries fan it Voedselbos yn Aldebiltsyl - Foto: Omrop Fryslân, Willem de Vries

It projekt hie al in lange oanrin, mar lang om let wurde dochs de earste stappen set om in Voedselbos yn Aldebildsyl oan te lizzen. Yn de bosk oan de râne fan it doarp moatte allegearre fruchten, beammen en planten ferboud wurde dy't je ite kinne. Inisjatyfnimmer Jan de Vries is der bliid mei: "Dut bos kon wel 'n update brúkke. En soa kon ik wat foor 't dorp betekene."

Der moat fan alles barre yn it gebiet, leit De Vries út. En der is ek al wat dien. "D'r is 'n groate fiver groeven en d'r mosten feul bomen út, want d'r stonnen 'n prot sike essen in. 't Bos waar toe an 'n opknapbeurt. Soa binne wij drie weken an 'e gang weest met rooien, fersnippere en ferwerke fan 't hout in 'hugelbedden'. Fan de grônd út de fiver hewwe wij heuvels maakt en der hewwe wij de boomstammen in deen, soadat se starigan fertere en hur foedingsstoffen ôfgeve. Der profitere planten dan weer fan."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 21 november 2020

Bestuurder belandt met voertuig in tuin

Foto: Stefan Postema/Ytzen Korf

De hulpdiensten kregen rond negen uur zaterdagavond een melding dat er een eenzijdig ongeval had plaatsgevonden op de Middelweg-West.

Een bestuurder komende vanuit de richting St. Jacobiparochie was door een nog onbekende oorzaak met zijn voertuig tegen een lantaarnpaal aangereden en tot stilstand gekomen in een naastgelegen tuin. De brandweer heeft de bestuurder, de enige inzittende, uit zijn benarde positie bevrijd. Een ambulance heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie leidde het overige verkeer langs het ongeval. Een berger heeft het voertuig geborgen. Omstanders hielpen de brandweer met het vasthouden van het scherm.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 21 november 2020

Ondergedoken, Joods en toch actief in het Friese verzet

Herman Natkiel (links op de foto) houdt burgemeester Auke Ykema en twee Nederlandse SS-ers onder schot. FOTO’S: SINY NATKIEL

"Waar haalde je de moed vandaan? Dat heb ik vaak gedacht toen ik het verhaal van mijn vader opschreef. Mijn vader was een ijzervreter, een vechter. Ook vóór de oorlog. Maar zeker tijdens en daarna.” Toen Siny Thuis-Natkiel uit Amstelveen een verzoek kreeg om een van de veertig portretten in het boek Gezichten van Joods verzet te schrijven, was ze best huiverig. Je mag weten: ik heb zeker drie maanden gedaan over het schrijven van het verhaal.”"

Siny Thuis wist dat haar vader en moeder vanaf 1943 beiden ondergedoken zaten in Fryslân. Herman Natkiel zat in het Bildt, bij de familie Postma aan de Oudebildtdijk. Vader Klaas Postma was smid. Hij was actief bij het Nationaal Steun Fonds en patrouillecommandant bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Zijn vrouw heette Beth (roepnaam Berber) en ze hadden drie kinderen.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 21 november 2020

Moniek Miedema

Miedema opent wel weer modezaken

De curator mag dan geen brood meer zien in het failliete modelabel ByOni, maar oprichter Moniek Miedema gaat wel onder haar eigen naam door.

De modeontwerpster heeft inmiddels te kennen gegeven dat ze haar winkels in Leeuwarden en Groningen opnieuw zal openen. Haar partner Leen Hofman heeft met zijn Nevasta Fashion bv weliswaar de handelsnaam ByOni van de curator gekocht, maar de door haar ontworpen kleding zal voortaan onder de labelnaam Moniek Miedema verkocht worden. "Ik kan haar natuurlijk niet verbieden dat ze verder gaat met ontwerpen", zegt curator Ide Jan Woltman.

Hij heeft inmiddels de boekhouding van het gestrande ByOni ontvangen en doet verder onderzoek naar de teloorgang van het bedrijf. Moniek Miedema schrijft op haar Facebookpagina: "Het fijnste is dat ik me enkel en alleen nog op het ontwerpen van de kleding en accessoires ga richten. Geen zakenvrouw, geen administratie maar gelukkig alleen nog maar doen waar ik goed in ben. En waar mijn passie ligt."

Bron: Leeuwarder Courant

Froubuorrem, 20 novimber 2020

Abe de Vries  Foto: Bob de Boer

'Sense of place': Waling Dykstra yn Froubuorren

Wat makket it út wêr’t in skriuwer weikomt? Of wat er yn syn jonge jierren meimakket?

Net folle, sizze guon dy’t oan de teksten fan de skriuwer genôch hawwe. Mar teksten roppe fragen op, of litte har űnderfreegje, en wat as de romans, ferhalen en gedichten fan dy skriuwer ferbân lykje te hâlden mei węr’t er weikomt en út watfoar fermidden er stammet? Dan wurdt ek it útdjipjen fan de biografyske aspekten fan in skriuwerslibben miskien nijsgjirrich. Soks kin mooglik mear ljocht smite op har of syn skriuwerij. En miskien ek mei soargje foar in better of in oar begryp derfan. .....

(Lêzing útsprutsen by de presintaasje fan Folksskriuwer yn it doarpshûs fan Froubuorren.)

Bron: Blog Abe de Vries
link Lęs de hiele 'blog' >>

Sint Annaparochie, 20 november 2020

Gevarieerd aanbod tijdens Doe-dagen op Campus Middelsee

Op Campus Middelsee in Sint Annaparochie waren afgelopen donderdag en de week daarvoor een doe-middag en -ochtend. Een kleine 350 leerlingen uit groepen 8 uit de wijde omgeving kwamen naar de school.

De doe-middag meer in het teken van de ‘gewone’ vakken als Engels, Biologie en Techniek, op de doe-ochtend lag de nadruk op de Talentstromen.

De leerlingen kregen een aantrekkelijk en aanstekelijk programma voorgeschoteld dat varieerde van judo, wand beklimmen, beeldhouwen tot Virtual Reality en gitaarspelen.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 20 november 2020

Woninginbraak in Sint Annaparochie

Op donderdag 19 november tussen 08.30 uur en 19.00 uur is er ingebroken in een woning aan de Jakkele Weidemastraat.

Hierbij zijn sloten van een raam verbroken aan de achterzijde van de woning.

Heeft u tussen genoemde tijdstippen iets verdachts gezien of gehoord of heeft u informatie over deze inbraak geeft dit dan door via het telefoonnummer 0900-8844.

Bron: Politie Noordwest Fryslân (FB)

Sint Jacobiparochie, 20 november 2020

Rolling Stones: bonkig, poëtisch, Trumpiaans zelfs

Hein Jaap Hilarides. 'Se jitte alles yn harren eigen, bonkige styl.' FOTO NIELS WESTRA

Hein Jaap Hilarides zat de jury voor bij de vertaalwedstrijd van deze krant: wie vertaalt The Rolling Stones het best in het Fries? Hij weet immers hoe dat moet.

Ruim dertig inzendingen leverde de oproep in deze krant op, om liedjes van The Rolling Stones in het Fries te vertalen. Dat was bedoeld voor een speciale thema-aflevering van onze culturele bijlage Freed , ter ere van de tentoonstelling Unzipped over die band, die vandaag in het Groninger Museum van start gaat. Met enige vertraging wegens corona, reden waarom ook deze themabijlage twee weken later verschijnt dan gepland.

Angie is het populairste lied onder het vertalende deel van het Friese publiek: het kwam niet minder dan vijf keer langs. Hoe kan dat? "Dat ha ik my ek ôffrege”, zegt Hilarides. "It is fansels ien fan de klassikers. It is net hiel dreech om oer te setten, mar it smyt ek net it measte op.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 18 november 2020

Sinterklaas 2020: Videojournaals, bij de kinderen thuis langs en schoentje zetten

Een beeld uit het Sinterklaasjournaal St.-Annaparochie: Roetveegpiet, met mondkapje, is aangekomen in St.- Annaparochie, waar de oude burgemeestersstoel al klaar staat voor Sinterklaas.

Ook Sinterklaas ontkomt er dit jaar niet aan: het coronavirus gooit danig roet in het eten. De gebruikelijke intochten zijn op het Bildt overal geschrapt. Maar de organiserende comités zijn niet voor één gat te vangen. Stuk voor stuk zijn ze met creatieve oplossingen gekomen om Sinterklaas en zijn Pieten toch te ontvangen, en zo de kinderen te verrassen.

Geen menigtes bij de Groate Kerk of het oude gemeentehuis, geen traditionele aankomst per boot op Ouwe-Syl en geen knutsel- of spelactiviteiten na afloop. Corona zet een dikke streep door de gewone manier van Sinterklaas onthalen. Toch hebben alle Bildtse dorpen snel iets nieuws gedacht, zodat de Goedheiligman de Bildtse kinderen alsnog blij kan maken.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 18 novimber 2020

fotoboek ’Knypoog naar ’t ferleden’

Bildts Aigene komt met unyk fotoboek

Dut jaar is 't presys twintig jaar leden dat d'r foor 't lest 'n fotoboek útkommen is. ’t Worde soa starigan ok wel weer ’s tiid, dochten wij, om met ’n nije fotoboek te kommen.

Dut nije fotoboek, met as titel ‘Knypoog naar ’t ferleden’, komt op 27 novimber e.k. út en ’t is gyn toefal dat dut krekt foor Sunterklaas is, der draaie wij niet omhine. Want hoewel wij niet neutraal binne, omdat wij ’t boek útgeve, fersekere wij jim dat dut echt ’n boek is datstou in huus hewwe motte. Dut is ’n prachtig Sunterklaaskedootsy, fine wij.

En werom dan wel? Goeie fraag en op syn Bildts, h’n: d’r niet omhine draaie. As eerste omdat ’t foto’s binne fan alle Bildtse dorpen. Dan fertelle wij jim dat ’t niet allenig maar hele ouwe foto’s binne, maar dat d’r ok ‘ouwe’ foto’s fan deuze eeuw bijsitte. Dus ok foor ’t jongereand is ’t interessant.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

St.-Annaparochie, 18 november 2020

'De kraak van de kluis' nogmaals uitgezonden

Van De kraak van de kluis is een film gemaakt. Die wordt zondagmiddag vertoond. "Foar eltsenien dy't it net sjen koe. Ek de spilers binne hiel benijd, dy hawwe noch neat sjoen", zegt schrijver Hein Jaap Hilarides van het stuk. Aanvankelijk zou het stuk begin dit jaar als iepenloftspul worden opgevoerd. Vanwege de lockdown werd de voorstelling door Hilarides en regisseur Sjoeke Marije Wallendal omgevormd tot een digitale theatrale thuisbeleving. De voorstelling werd eind september tijdens een livestream opgevoerd en zou aanvankelijk eenmalig te zien zijn.

De voorstelling is bekeken door een paar duizend mensen. De overwegend positieve reacties en de belangstelling van het basis- en middelbaar onderwijs in de gemeente Waadhoeke voor De kraak, was voor Hilarides aanleiding om er een film van te maken. Die zal worden gebruikt voor educatieve doeleinden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 november 2020

Masaoud Almohammad uit Syrië wacht in azc van Sint Annaparochie op eigen woonruimte

De 23-jarige Masaoud Almohammad ziet de toekomst ook rooskleurig tegemoet. Foto: Anke van der Meer

Enkele honderden asielzoekers met een verblijfsvergunning in Friesland wachten momenteel op een huis. De doorstroom stagneert vanwege een tekort aan sociale huurwoningen. Onder hen is de 23-jarige Masaoud Almohammad uit Syrië. Hij wacht al maanden in het azc van Sint Annaparochie.

Over de kale akkers van het Bildt tuurt Masaoud richting het westen, want daar hoopt hij op korte termijn heen te verhuizen. Sinds 2019 woont hij in Nederland. Eerst wachtend op een verblijfsstatus en sinds die is toegekend, al 16 maanden wachtend op een eigen woonruimte.

Masaoud is toegewezen aan de gemeente Bloemendaal. De reden daarvoor kent hij zelf niet. Misschien omdat hij student elektrotechniek is en op de nabijgelegen Hogeschool InHolland zijn studie kan vervolgen? Of omdat een familielid in Haarlem is gehuisvest?

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >> <

Sint-Anne, 3 novimber 2020

Gerard de Jong

Fersameling

'n Oproep in de Bildtse Post lessen, en ok de Luwter fon 't 'n berichy wirrig: wie befrijdt bútsoeker Leendert Ferwerda fan syn fersameling bútgoed?

De Stannebuurtster strúnde dartig jaar bij de Bildtse kust lâns. De see braakte in al die jaren 'n onhurig soad spul tun de seedyk an. Boeien, fisopslagkissys, hout fan dekladings, tou, trossen, 'n seemânsfrou (opblaaspop), plestikene aintsys en mappen fol an flessepost. Elk objekt waar him even dierber; dankber anfaardde hij de geskinken fanút de Waddensee.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees det hele kollum >>

Sint Jacobiparochie, 16 november 2020

Energiecoaches komen ook in Sint-Jacob

Deze winter kunnen veertig huishoudens uit de dorpen Sint Jacobiparochie en Tzum in Waadhoeke en veertig uit Harlingen bezoek krijgen van een energiecoach.

De gemeenten houden een proef waarbij de energiecoaches mensen bewust maken van hun energieverbruik en bespaartips geven. De coaches worden opgeleid door de Hanzehogeschool Groningen. Zij nemen bij bezoek een gratis bespaarpakket mee.

Na de proef moet duidelijk zijn hoe meer huishoudens geholpen kunnen worden.

Bron: Franeker Courant

St.-Annaparochie, 16 november 2020

Sjoerd de Jong. (foto: Lauwers College)

Sjoerd de Jong nieuwe directeur Ulbe van Houten

Per 1 februari 2021 start Sjoerd de Jong als nieuwe directeur van CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie. De Jong volgt Eelco Bruinsma op, die naar AMS Franeker is vertrokken.

Op dit moment is De Jong directeur van de locaties Grijpskerk en Kollum van het Lauwers College. De 55-jarige in Rottum wonende De Jong is eerstegraads bevoegd voor aardrijkskunde en algemene natuurwetenschappen (anw) en heeft in 2015 de Master in Educational Leadership (MEL) afgerond.

“Hij heeft aan het Lauwers College, samen met zijn team, in een krimpgebied met succes de scholen laten groeien door de ontwikkeling van aantrekkelijk en gepersonaliseerd onderwijs. De Jong is als teamspeler gericht op samenwerking,” zo laat csg Ulbe van Houten weten.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 november 2020

Sinterklaasintocht online in Sint-Anne

Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest staat voor de deur en ondanks Corona komt Sinterklaas natuurlijk gewoon in St.-Anne! Helaas is het niet mogelijk om de Sint met een fysieke intocht te onthalen en daarom komt hij online!

Vanaf maandag 16 t/m zaterdag 21 november wordt iedere dag een sinterklaasjournaal voor alle Stannebuurtsters uitgezonden. Daarin worden de belevenissen gevolgd van een groep pieten die voor de Sint zijn uitgereisd en zich in het altijd mooie St.-Anne voorbereiden op de aankomst van de Sint op zaterdag 21 november.

Iedere dag om 16:00 uur komt de nieuwe aflevering online op het Youtube-kanaal van De Sint in St.-Anne. Tevens vind je de afleveringen op de website van Ons Huis, waar de pieten en de Sint zullen verblijven.

Bron: Sinterklaasintocht Sint Annaparochie (Facebook)

Oudebildtzijl, 13 november 2020

Appelmoes uit je eigen dorpsbos

Jan de Vries en Bartjan van der Velde controleren welke bomen gekapt kunnen worden. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN
alt=

In Oudebildtzijl moesten initiatiefnemers Jan de Vries en Bartjan van der Velde samen met de andere bestuursleden van de Stichting Voedselbos vier jaar wachten op realisatie. De voorschriften, het vergunningenwerk; er gingen maanden overheen voor dat klaar was.

Nu horen ze de zaag in hun stukje ruilverkavelingsbos aan de A.C. Bakkerstraat. Net als in Menaam een stuk bos waar de bomen veel te dicht op elkaar staan en elkaar het zonlicht ontnemen. Daarom moet 70 procent van de begroeiing wijken. Het zijn vooral essen die toch al weg moesten omdat ze lijden aan de essentaksterfte. De zwarte elzen blijven staan.

In plaats van maar één route het bos in en uit komen er meerdere paden. In het midden wordt een vijver gegraven. De Vries en Van der Velde hopen dat de dorpsbewoners zich straks meer bij het bos betrokken voelen. Het idee is om op de zomerse streekmarkten bijvoorbeeld appelmoes uit het bos te verkopen. De eerste appelboom spotten ze tot hun verrassing al. Die bleek wortel geschoten te hebben midden tussen alle essen en elzen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Of lees het artikel in de LC >>

Sint Annaparochie, 13 november 2020

Bildtse foto's

Smalle-kant, Sint-Anna. Foto: archief Bildts Aigene)

Na twintig jaar komt de Stichting Bildts Aigene weer met een fotoboek dat volgens de stichting ook voor jongeren interessant is.

Dit keer bevat de uitgave niet alleen historische foto’s, maar is van elke plek ook een hedendaagse foto gemaakt en kunnen lezers die vergelijken.

Als kers op de taart staan er waargebeurde verhalen in, waarmee het fotoboek tegelijkertijd een verhalenboek is.

Het boek is vanaf 27 november te koop voor 17,50 euro.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 12 novimber 2020

Foto: Omrop Fryslân, Marlinde van der Woude

Azc Sint-Anne wer coronafrij

It asylsikerssintrum fan Sint-Anne is wer coronafrij. Earder dizze moanne rekken twa bewenners besmet mei it firus en sân oaren sieten yn karantêne. Yntusken is de besmetting wer foarby, sa meldt Jacqueline Engbers fan it COA.

Yn de oare azc's yn Fryslân binne sa út en troch ek besmettingen mei it coronafirus, mar neffens Engbers is de situaasje oeral űnder kontrôle.

Bron: Omrop Fryslân

Westhoek, 12 novimber 2020

Douwe Gerlog Heeringa yn Fryslân DOK

Douwe Gerlof Heeringa

Dêr't de stêd foaral in massa beton is mei wat griene plakjes, is it plattelân ien grut lânskip mei hjir en dêr bebouwing. It lânskip is in węzentlik űnderdiel fan it plattelânslibben, mar de bewenners hawwe har hieltyd mear loskeppele. It lânskip krijt funksjes tabedield: natuer, lânbou, rekreaasje.

As wy as bewenner dy funksje net brűke, is it mar in hinderlik stik lân tusken de iene en de oare stęd. Mar węrom wenje op it plattelân, as dat lânskip gjin diel útmakket fan it libben? Filosoof Eric Brinckmann makket him soargen oer de loskeppeling tusken minsken en lânskip. Hy fynt it werombringen fan dy relaasje belangryk.

Douwe Gerlof Heeringa is it dermei iens. Middenyn coronatiid in restaurant iepenje freget moed. Syn Waadherberch 'The Friezinn' op De Westhoek wurdt in plak dęr't it lânskip sintraal stiet foar syn gasten. Mei lokale produkten, tochten oer it Waad en ferhalen fan it lân.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>      link Lees ook de aankondiging in de Bildtse Post >>

St.-Anna, 11 november 2020

Nieuwe inrichting park St.-Anna

Het plantsoen ongeveer 1960

Het plantsoen van St.-Annaparochie wordt opnieuw ingericht. Sinds de aanleg in 2008 regent het klachten over het parkje en de vijver, waar jarenlang elk voorjaar kuikentjes verdronken. Het park ligt er nu zo slecht bij, dat Plaatselijk Belang de handschoen heeft opgepakt en samen met de gemeente naar een nieuwe inrichting kijkt.

Plaatselijk Belang St.-Anne vroeg dorpsbewoners afgelopen najaar op facebook en in deze krant om ideeën over het parkje achter het voormalig gemeentehuis. Deze verzamelde reacties zijn besproken met gemeente Waadhoeke en een projectontwikkelaar.

Nog voor het eind van jaar zal Plaatselijk Belang (PB) een conceptplan presenteren, met een nieuwe inrichting. Bewoners krijgen nog alle gelegenheid daar op te reageren, verzekert Plaatselijk Belang.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Froubuorren, 11 novimber 2020

Waling Dykstra werom yn Froubuorren

Waling Dykstra (1821-1914)

Dichter en skriuwer Abe de Vries fan Aldsyl presintearret op freedtemiddei 20 novimber - as it kin - yn it doarpshûs fan Froubuorren in bondel ferhalen en lêzingen fan Waling Dykstra én syn eigen tsiende Fryske dichtbondel, ‘Blaumelly’.

Waling Dykstra (1821-1914) wie, lykas bekend, ien fan de belangrykste Fryske skriuwers fan de njoggentjinde ieu. Dykstra wie fan komôf in Bilkert en is berne yn Froubuorren. Yn de bondel ‘Folksskriuwer’ hat De Vries tweintich fan Dykstra syn bęste koarte proazastikken sammele en fan in ynlieding foarsjoen. De bondel is de opfolger fan ‘Duvelskeunstner’, de seleksje út Dykstra syn gedichten dy’t ferline jier ferskynde.

Bron: De Bildtse Post
link Lęs it hiele berjocht >>

Ljouwert, 11 novimber 2020

Adjunkt-griffier Plender: steateleden fertsjinje respekt en mear stipe

Steateleden nimme - op oardelmeter ôfstân - ôfskied fan adjunkt-griffier Jannie Plender - Foto: Omrop Fryslân

De 43 leden fan Provinsjale Steaten hawwe mear stipe en in hegere fergoeding nedich om it politike wurk goed dwaan te kinnen. Dat sei adjunkt-griffier Jannie Plender fan Provinsjale Steaten woansdeitemoarn by har ôfskied.

Frou Plender fan de Aldebiltdyk hat mar leafst 44 jier by de provinsje wurke. Se hat sjoen dat it wurk foar steateleden yn dy tiid in stik yngewikkelder wurden is en dęrtroch ek mear tiid en enerzjy freget.

"Steateleden fertsjinje respekt. Nim it feangreidedossier of de enerzjytransysje. Dat binne yngewikkelde dossiers. It duorret wol even foardat je soks hielendal trochsjogge. Gean dęr mar oanstean as ienmansfraksje."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Oudebildtzijl, 11 november 2020

Opnieuw loterij-spanning in Oude Bildtzijl

Aafke Tjepkema bij het zwembad van het chateau. (© Eigen foto)

De tennisbanen van tennisvereniging d' Ouwe Rij in Oude Bildtzijl hebben hun beste tijd gehad. De enthousiaste, kleine vereniging zou graag willen investeren in nieuwe banen, maar de middelen daartoe ontbreken. Om de banen toch te kunnen realiseren, doet d’ Ouwe Rij mee aan een verloting waarbij onder andere een appartement in Frankrijk te winnen valt.

Samen met veertien andere verenigingen doet de tennisvereniging van Oude Bildtzijl mee aan een grote verloting. De hoofdprijs is een appartement in een chateau in Frankrijk met uitzicht op de Mont Ventoux. Maar er staan meer fraaie prijzen op de lijst: een auto, elektrische fietsen, een televisie, geldprijzen; in totaal zijn er zo’n dertig prijzen te winnen. Er moeten nog 2000 loten verkocht worden, dan gaat de verloting door en is d’ Ouwe Rij zeker van een geldbedrag. Vorige week werden in rap tempo 500 loten verkocht, de eindsprint is ingezet. Hoeveel de verloting oplevert voor de vereniging, hangt af van het aantal verkochte loten. De trekking is op 19 december.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 11 november 2020

Een zwembommetje op warmte van de industrie

Badmeesters Gillis van Maanen en Nynke de Vries in zwembad de Bildtse Slag in Sint Annaparochie. Foto DAGBLADEN

Doch it jild foar it iepenloftbad yn Menaam mar nei in nij swimbad Franeker. In de toekomst moet de gemeente Waadhoeke een duurzame zwemvoorziening krijgen die gebruikmaakt van industrieën die warmte afstaan.

Waar inwoners van de gemeente Waadhoeke in de toekomst hun zwembommetje kunnen maken, was gisteren onderwerp van discussie in het kernteam van de gemeente. Nu kan dat in de overdekte zwembaden Bloemketerp in Franeker en de Bildtse Slag in Sint Annaparochie, en in de open lucht bij Resort Waadhoeke in Menaam.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 11 novimber 2020

Corona nea fier fuort yn soarchsintrum: "Ik hoopje dat ik der mei omgean kin"

Betty en Biense Hoogland - Foto: Omrop Fryslân, Miranda Werkman

De kompjûter en filmkes op YouTube. Sa hat Biense Hoogland (95) him fermakke doe't er mei de earste 'yntelliginte lockdown' trije moanne soarchsintrum Beuckelaer yn Sint-Anne net út mocht. Hy fielde him opsletten. En ek no noch űnderfine hy en syn frou de gefolgen fan alle coronamaatregels.

Der binne gjin grutte aktiviteiten, lykas it koar of it korps. Dat mist Hoogland wol. "Op ús leeftiid wurdt de groep hieltyd lytser. Dan is it moai as je ek wat ôflieding ha." Corona liket nea fier fuort, follet syn frou Betty oan: "As it komt, dan komt it. Ik sis altyd: dat wat my tabedield wurdt, ik hoopje dat ik der mei omgean kin." Je leare der ek wer fan. "Je leare oare dingen wurdearjen", seit se. Se is tankber dat se noch tegearre binne op dizze leeftiid en mei-inoar prate en diele kinne.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Vrouwenparochie, 10 november 2020

Een kraan werkt aan de tuin en het junglepad van SWS de Fierljepper in Vrouwenparochie. (© FOTO SWS DE FIERLJEPPER)

Nieuw schoolplein in Vrouwenparochie vol sport en spel

Samenwerkingsschool De Fierljepper in Vrouwenparochie heeft een nieuw speel- en ontmoetingsplein.

Subsidies en een bijdrage van Dorpsbelang zorgden ervoor dat de opknapbeurt er kon komen.

Naast de school profiteren ook de peuters van het Hummelhűencky en de kinderopvang ervan. Ze kunnen nu ravotten op een junglepad, in een pannakooi, bij een basketbalnet en op een klimtoestel.

Ook is er een verkeersplein gekomen en een nieuwe ondergrond. Dorpsbelang schonk de tafeltennistafel.

Bron: Franeker Courant

Westhoek, 10 november 2020

Van verlegen meisje tot zelfbewuste vrouw

JANNIE PLENDER: 'Ik woe altyd hege sifers helje, ik wie serieus.' FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Ruim 44 jaar zette Jannie Plender (64) zich in voor Fryslân. Ze maakte zeven commissarissen mee en vervulde diverse functies. Vorige week beleefde ze als adjunct-griffier haar laatste werkdag. "Ik bin fan in dűbeltsje in kwartsje wurden."

In 1976 zei haar vader tegen Jannie Plender (64): 'Als je de kans krijgt om bij de provincie aan de slag te gaan, moet je niet aarzelen. Dan zit je goed, dan heb je zekerheid.'

Dus solliciteerde ze naar de functie van typiste. Ze kreeg de baan. Twintig jaar was ze toen, niet wetende dat ze ruim vier decennia later, in een totaal ander tijdperk en na een loopbaan om u tegen te zeggen, de deur van het Provinsjehűs achter zich zou dichttrekken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel hier >>      link of hier >>      link en hier het artikel in het FD >>

Sint-Anne, 9 novimber 2020

Mishannele asylsykster út azc yn Sint-Anne krijt twadde kâns fan IND

De mishannele asylsykster út it azc yn Sint-Anne, foto: Hart van Nederland

De mishannele asylsykster út it azc yn Sint-Anne, dy't útset driget te wurden, mei nochris har ferhaal dwaan oan de IND. Dat meldt foarsitter Sandro Kortekaas fan Stichting LGBT Asylum Support, dy't de Nigeriaanske lesbyske frou stipet. De stichting stjoerde moandeitemoarn in brânbrief nei steatssekretaris Ankie Broekers-Knol en de Twadde Keamer om de útsetting tsjin te hâlden.

Troch de brânbrief en de druk op de IND giet in plande rjochtsitting oer de útsetting fan de frou takom wike net troch, seit Kortekaas. "Happy (de namme fan de frou, red.) wordt opnieuw gehoord door de IND, maar nu samen met haar vriendin. En dat is heel bijzonder."

De frou soe gjin ferbliuwsfergunning krije, omdat de IND har ferklearringen oer węrom't se út Nigeria wei flechte net oertsjűgjend fűn. Happy is lesbysk en dat is yn Nigeria by de wet ferbean. As se weromgiet, kin se ferfolge wurde of sels de deastraf krije.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint-Anne, 9 novimber 2020

Mishannele lesbyske asylsykster út azc Sint-Anne wurdt mooglik útset

Foto: Omrop Fryslân, Marlinde van der Woude

De asylsykster út Sint-Anne dy't begjin augustus mei siedend wetter oergetten waard, moat mooglik werom nei Nigeria. De frou krijt gjin ferbliuwsfergunning, omdat de IND har ferklearringen oer węrom't se dęrwei flechte is net oertsjűgjend fynt.

De frou is lesbysk en homoseksualiteit is ferbean yn Nigeria. Har seksuele foarkar wie ek de oanlieding foar de mishanneling mei siedend wetter. Se wie op besite by har freondin yn it asylsikerssintrum fan Gilze. Der űntstie spul mei in oar Nigeriaansk stel. Se woene de frou út Gilze oanfalle mei siedend wetter, mar har freondinne út Fryslân sprong dertusken en rűn slimme brânwűnen op.

De aksjegroep Stichting LGBT Asylum Support, dy't de frou út it azc yn Sint-Anne stipet, hat in brânbrief nei de steatssekretaris en de Twadde Keamer stjoerd om de útsetting tsjin te hâlden.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Oudebildtzijl, 6 november 2020

Voedselbos Ouwe-Syl komt er!

Foto: Jan de Vries

Na 4 jaar bureaucratisch gehannes met de diverse instanties konden we afgelopen week eindelijk aan de slag. Voedselbos Ouwe-Syl gaat er komen! Een beetje onwerkelijk, dat wel; “gaat het nu dan echt gebeuren?”

Jawel, en het hakt er gelijk goed in. De firma Van Beets Groengroep is nu eerst alle zieke essen aan het weghalen, zodat er ruimte komt voor nieuwe aanplant. De bestaande Elzen willen we zoveel mogelijk laten staan, want die zorgen voor stikstof en ook de windhaag blijft in tact.

Volgende week beginnen de graafwerkzaamheden en worden de vijver en de hügelbedden aangelegd. Daarna kunnen we kijken wat er aan bestaande bomen kan blijven staan en kunnen we het voorlopige plan dat er nu ligt daarop aanpassen.

Bij Stichting Fruit yn Fryslân zijn de eerste bomen in bestelling en we hopen in december al het een en ander te kunnen planten. Een mooi permacultuurproject voor en door de bewoners van Ouwe-Syl. We gaan er wat moois van maken!

Bron: Jan de Vries, facebook

Mooie Paal, 6 november 2020

Foto: 112 Fryslân

Auto gaat in vlammen op

Vrijdagmiddag is er achter een boerderij een auto in vlammen opgegaan.

Rond kwart over vier werd de meldkamer gebeld dat er een auto in brand stond bij Moaije Peal. De korpsen van Menaam en Sint Annaparochie werden met spoed naar het opgegeven adres gestuurd. Bij aankomst stond het voertuig al in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het korps van Sint Annaparochie hoefde daarom niet in actie te komen en kon weer snel terug naar de kazerne.

Na een half uurtje was de klus geklaard. Er is niemand gewond geraakt. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Van de auto is weinig over.

Bron: 112 Fryslân

Sint-Jabik, 6 novimber 2020

'Enerzy krije fan de dingen die't je graag doen'

Bertina Algra. (foto: Fempics)

Een huiskamer waar Stjabuurtsters elkaar kunnen ontmoeten, met een atelier, moestuin en dieren. Met deze voorzieningen gaat het netwerkcentrum (NWC) de Opstap komend voorjaar in de voormalige openbare basisschool van St.-Jabik van start. De dagvoorziening moet een verbinding zijn tussen inwoners, zorg, lokale ondernemers en onderwijs. Voor projectleider en dorpsbewoner Bertina Algra komt een droom uit. “Ik hoop dat inweuners over ‘n paar jaar sęge: ik bin trots op dut dorp.”

Waar word jij blij van? Wat vind je écht leuk om te doen? Welke behoefte heb je als inwoner? Het zijn vragen die jeugdzorgwerker en kersvers projectleider van NWC de Opstap Bertina Algra (40) veel bezighouden. Ze veegt de kruimels van het ontbijt nog snel even van de keukentafel - tijdelijke thuiswerkplek - voor ze enthousiast over de komst van het netwerkcentrum vertelt.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>      link Besjoch ek it berjocht op Omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 6 november 2020

Leendert Ferwerda

Juttersverzameling

De juttersverzameling van de Bildtse 'bútsoeker' Leendert Ferwerda heeft een nieuw onderkomen nodig.

De jutter verzamelde decennia lang alles wat aanspoelde langs de Bildtse kust.

Hij gaf het in bruikleen aan recreatiebedrijf Seedykster Toer bij Marrum. Nu dat bedrijf verkocht is, kan hij de spullen er niet meer opslaan en tentoonstellen.

Aangezien een museum op het Bildt ontbreekt, doet Ferwerda in de Bildtse Post een oproep voor een andere plek of iemand die belangstelling heeft.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 5 november 2020

Zeldzame zilveren kaatslepel boven water

Kaatsverzamelaar Marty Slager uit St.-Jacobiparochie heeft onlangs via marktplaats een bijzondere zilveren lepel op de kop getikt. De lepel was één van de drie lepels die uitgereikt werden op Pinkstermaandag 1 juni 1914, tijdens een kaatspartij van de Nederlandse Kaatsbond in St.-Jacobiparochie.

Slager kocht de zilveren lepel van een particulier. De drie lepels werden in 1914 gesponsord door arts K. Tigler Wybrandy, notaris A. Tadema en landbouwer P.D. Bierma, allen ‘notabelen’ uit St.-Jacobiparochie. Ze werden gewonnen door het partuur van kaatsvereniging Jan Bogstra uit Franeker, met de kaatsers Jan Vlietstra, Anne Smids en Rinse Werkhoven.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 november 2020

Het voormalige bankgebouw in Sint Annaparochie. (© FOTO BOG AUCTIONS)

Voormalige Rabobank-gebouw in Sint Annaparochie onder de hamer

Het Rabobank-gebouw in Sint Annaparochie komt op 15 december onder de (online) hamer op het veilingplatform BOG Auctions.

Het voormalige bankgebouw van Sint Annaparochie staat tegenover de Van Harenskerk in het dorpscentrum. Aan de achterzijde van het pand zit een buitenterrein.

Het pand biedt mogelijkheden voor gebruik voor detailhandel, dienstverlenende bedrijven en instellingen, horeca, sociaal-culturele doeleinden en wonen.

Bron: Franeker Courant
link Ga naar BOG Auctions >>      link Maak en (virtuele) wandeling door het gebouw >>

Sint Anne, 4 novimber 2020

HEA! Robin syn minyfarm

Robin Heida yn Hea!

De 18-jierrige Robin Heida fan Sint Anne is gek fan bisten. Thús spane der sa'n 100 bisten om: kninen, einen, hinnen, kwartels en ek minybaarch mei in stel jongen.

Op syn Facebookside Minifarm Waadhoeke jout Robin geregeld updates oer de belibbenissen op syn pleats.

Syn minybarchje, dęr sit wol in kop op. "Soms is ze echt een trien, maar de andere dag wil ze weer een massage of dat je naast haar komt liggen."

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch de útstjoering >>

Sint-Anne, 3 novimber 2020

Angst

Gerard de Jong

Ik kin de man niet, maar hew him fia Google soa fonnen. Syn koazen medium is 't irpelbakky anno 2020: Facebook. Hij het d'r 'n dagtaak an om de wereld te waarskouwen. Teugen komplotten, môndkappys, de pedofile elite, de #coronahoax.

Syn Facebook geeft 'n inkiky in syn gemiddelde dâg. 8.43 uur: 'n bericht over regeringslaiders die't kines offere. 11.45: 'Boris Johnson bevestigt gebruik nanobots'. 13.27: 'Honderden doden door mondkapjes!' Na nag seuven berichten komt om 23.14 't leste bericht fan de dâg. Swart-omrând, gelyk 'n rou-adfertînsy: 'RIP Nederland: Spoedwet is einde democratie!' Ik dink an hoe angstig at deuze man wel niet weze mot, ok al kin ik him niet.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees det hele kollum >>

Drachten, 3 november 2020

'Bildtstars en Eigenheimers' van Jan de Vries in Gurbe Douwstra's Tip 5

"Ik heb dit jaar geen Top 5, maar wel een Tip 5!", vertelt Douwstra. "Dat zijn vijf liedjes die ik tegen ben gekomen waarvan ik vindt dat die een plek verdienen."

Het eerste nummer in de Tip 5, is 'Beppe sei noait nee' van Sytse Haima. "Het gaat over Sytse's moeder, maar zijn zoon zingt ook mee, die zingt dus over oma." Een net wat ouder nummer, is het nummer 'Noch ien tút' van Gerbrich en it Grutte Guod.

Het volgende nummer in de Tip 5, is 'Bildtstars en Eigenheimers' van Jan de Vries. "Jan heeft geweldige nummers geschreven, maar dit vind ik echt een nummer dat goed bij hem en het Bildt hoort," aldus Douwstra. "Dan heb ik nog Piter Wilkens met 'Op it hôf'. Het is een prachtig nummer over hoe je op oudere leeftijd toch nog de liefde kunt vinden, over een vrouw die bij de begraafplaats van haar man iemand tegenkomt die elke week bloemen brengt bij het graf van zijn vrouw."

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Westhoek/Sint Annaparochie, 2 november 2020

Smaakroute zorgt voor filevorming in Het Bildt

(© Foto: Joachim de Ruijter.)

Liefhebbers van streekproducten konden zaterdag langs verschillende adressen om hun fietstassen of kofferbak te vullen met lokaal voedsel op de Smaakroute door Het Bildt. Die mogelijkheid werd goed benut; het zorgde zowaar voor filevorming.,,Nog net te weinig voor een melding op de routeplanner, maar toch een teken van een succesvol initiatief”, zo laat de organisatie weten.

Het doel van hen was om de smaak van de streek bij de mensen op tafel te krijgen. Bezoekers kwamen uit de hele provincie. De zes locaties hadden rekening gehouden met flink wat animo, maar dit aantal bezoekers was boven ieders verwachting. Bij een aantal locaties was in de loop van de middag zelfs de volledige voorraad uitverkocht.

Wanneer er een vervolg komt op dit succes is nog niet zeker, maar zoals initiators Douwe Gerlof Heeringa en Sjoerd de Jong zelf zeggen: "Reken maar dat deze ‘Boppeslach’ smaakt naar meer!"

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 2 november 2020

Innovatieve 3D-techniek op campus Middelsee

Door de toename van leerlingen op Campus Middelsee is besloten om het 'Maaklab' op de Campus uit te breiden. Vooral onder de leerlingen binnen de technische talenstromen en de keuzevakken op alle niveaus is er sterk behoefte om zelf ontworpen producten in 3D tastbaar te maken.

Met de komst van maar liefst vijf nieuwe 3D-printers, bovenop de al bestaande printers, was er ook behoefte aan kennismaken op het gebied van lasersnijden en CNC technieken. Ook aan deze vraag is voldaan met een mooie moderne machine.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 1 november 2020

Bildtse Smaakroete smaakt naar meer

Foto: Sijbe Knol

Honderden automobilisten en fietsers hebben zaterdag 31 oktober de eerste Bildtse Smaakroete (deels) volbracht. Voor de producenten was het een groot succes. Het doel om de smaak van de streek bij de mensen op tafel zetten is meer dan gelukt. Een succes dat naar meer smaakt!

De streek en de mentaliteit van de Bilkerts heeft weer een goede indruk achtergelaten. Veel bezoekers brachten niet alleen een bezoekje aan een of meer de zes locaties, maar bleken ook blij verrast te zijn om te zien hoe mooi de uitgestrekte akkers erbij lagen en wat het gebied ook in deze tijd van het jaar te bieden heeft. De normaal zo rustige wegen op Het Bildt waren even ‘trending topic’. Er ontstonden zowaar heuse files. Nog net te weinig voor een melding op de routeplanner, maar toch een teken van een succesvol initiatief. De bezoekers waren afkomstig uit de hele provincie.

Bron: Bildtse Smaakroete op Facebook
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 31 oktober 2020

Bomenkap in St.-Anna en St.-Jacob

Stadhoudersweg Sint Annaparochie (Foto: Google Streetview)

In St.-Annaparochie worden aan de Stadhoudersweg 20 kastanjebomen gekapt. In St.-Jacobiparochie worden kastanjebomen gekapt aan de Hofstraat (1x), Kadal (7x) en de Van Wijngaardenstraat (7x). Deze bomen verkeren in een slechte conditie. Omdat dode takken kunnen vallen, zijn de bomen een gevaar voor de omgeving. Op de te kappen bomen staat een blauwe stip.

De werkzaamheden staan gepland voor half november en worden uitgevoerd door de Gebr. Drijfhout.

Na het rooien worden er op dezelfde plaats nieuwe bomen geplant. Dit gebeurt nog voor het einde van het jaar. De bomen die worden aangeplant zijn de Linde, Es en Esdoorn.

Bron: Persbericht gemeente Waadhoeke

It Bilt, 29 oktober 2020

Biltker 'smaakroete' moat streekprodukten oan de man bringe

Foto: Omrop Fryslân, Jantine Weidenaar

As je oan It Bilt tinke, dan tinke je oan... ierappels! Mar der is noch folle mear, en dus is der no sneon in spesjale 'smaakroete' troch de streek. Op seis lokaasjes is in drive-through of drive-by makke, dęr't belangstellenden de kofferbak of fytstas folje kinne mei iten út de streek.

De rűte sels is krekt eefkes fierderop yn Sint-Anne betocht troch, hoe kin it ek oars, in ierappelboer. Yn gearwurking mei restaurant De Friezin yn De Westhoeke. Beide manlju hiene űnôfhinklik fan inoar betocht om in soarte fan drive-through- of drive-by-middei te hâlden. Mar doe't se fan inoars plan hearden, like it har better om it te kombinearjen.

By de ierappelstop fan it Bildts Genot kinne de minsken sneon yn de auto sitten bliuwe, om sa dwers troch it bedriuw te riden. "Wij doen aansen 'n groate deur hier open en dan kinne se derin rije. De mînsen rije dan deur de loads en soa kinne se de tonnen eerappels sien en ok proeve." Dit priuwen bart fansels ek coronaproof, mei moffen en prikkerkes.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 29 oktober 2020

'Wat zal St.-Jacob straks mooi zijn...'

e voorzitter van Plaatselijk Belang, Marcel van der Vaart, pleitte voor het plan tijdens de raadsbehandeling

'Een prachtig voorstel', 'groat respekt foor St.-Jabik', en 'in foarbyld yn gearwurkje': de gemeenteraad van Waadhoeke kwam donderdagavond superlatieven tekort voor het nieuwe herinrichtingplan van St.-Jacob. Het dorp krijgt een park in het hart, voor de arbeidsmigranten is bij de Aardappelbeurs een plek gevonden. Tegelijkertijd krijgt Dronryp er als groeikern enkele bouwkavels bij.

Het plan werd twee weken geleden gepresenteerd aan de dorpsbewoners, die al zeer positief reageerden. De ‘rotte kies’ in het hart van het dorp wordt aangepakt en voor vijftig arbeidsmigranten wordt een plek gevonden aan de rand van het dorp, legde Plaatselijk Belang-voorzitter Marcel van de Vaart nog eens uit. “Foor St.-Jabik is dut ’n groate stap foorwaarts,” zei hij.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2020

De bevrijdingslap van Baukje Brouwers-Marra. (foto: Jan Bonefaas)

Unieke Bildtse 'bevrijdingslap' te zien in Beuckelaer

Ze werkte er een jaar lang aan, maar het resultaat mag er zijn. Baukje Brouwers-Marra borduurde een Bildtse ‘bevrijdingslap’, een uniek doek ter herinnering aan 75 jaar bevrijding. Voor Baukje was het niet alleen een groot borduurwerk, het leidde ook tot een ontdekkingstocht door de Bildtse oorlogsgeschiedenis. De lap hangt momenteel in Beuckelaer, in St.-Anna.

“Ik hew hele enthoesjaste bewonderers in Beuckelaer,” zegt Baukje Marra lachend. Marra, van Nij Altoenae, is thuiszorgmedewerker en heeft cliënten in het verzorgingscentrum. Een van hen, mevrouw Lub, vond het werk zo bijzonder dat ze de Bildtse Post belde om er aandacht voor te vragen.

Baukje borduurt graag en veel, maar dit Bildtse werk was ook voor haar een groot project. “’t Patroan worde anboaden op facebook. ’t Is maakt deur Jan Houtman, ’n bekind ontwerper. Elke week kwam d’r ’n stikky fan ’t patroan online. Soa hew ik fyftig weken lang alle weken ’n stik doen kinnen. In ’t begin wete je niet wat ’t worre sil. Op ’n gegeven momint docht ik: dut het wel wat. ’t Worde ’n soort befrijdingslap.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2020

De bezorgploeg, met v.l.n.r.: Siebrit, Marrit, Janneke en Emma.

'Met de hele húshouwing de skouders d'r ônder'

Voor de tweede keer dit jaar heeft de horeca te maken met een coronalockdown. De Bildtse horeca-ondernemers zetten alle zeilen weer bij om de klant te bedienen. Vorige week maakte deze krant al een klein ‘horeca-rondje’; vandaag een gesprek met Boudewijn Bleeker van Eethűs de Kaai. Hij is met zijn zaak overgegaan op bezorgen in St.-Annaparochie.

“’t Is heel spitig, deuze tweede ‘lockdown’, maar ‘t sat d’r an te kommen,” zegt Bleeker realistisch. “’t Ferskil met de eerste keer is dat wij d’r nou beter op inspeule kinne as in maart. Je kinne makliker skakele en wete wat de mînsen hewwe wille. De fraag is niet feranderd, die wort alleen maar breder: soa biede wij nou ok ’n driegangedinee an. Dat loopt as ’t spoor.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 oktober 2020

Fries kampioen Migchiel de Jong schuift aan bij Emanuel Lasker

Frieslands beste schaker Migchiel de Jong (links). Foto: Dijks Fotografie / Henk Jan Dijks

De coronacrisis houdt ook het schaakleven in zijn greep. Een meerderheid van de spelers ziet op tegen het spelen van verre uitwedstrijden.

Ongeveer eenderde deel van alle teams in de landelijke competitie ziet het schaken onder deze corona-omstandigheden niet zitten, waardoor in de meeste klassen niet meer dan zeven of acht in plaats van tien teams uitkomen, soms zelfs zes.

In de 2e klasse heeft het team van Emanuel Lasker uit Het Bildt, dat aanvankeleijk van plan was zich terug te trekken, toch besloten door te gaan. Emanuel Lasker heeft voor dit seizoen enkele spelers van Philidor ingelijfd, onder wie Fries kampioen Migchiel de Jong. Eddy Scholl namens Philidor: "Die zijn wel tot spelen bereid. Zodoende kan die club toch een team op de been brengen.

Overigens is het de vraag of er echt gespeeld gaat worden. De datum voor de eerste ronde, oorspronkelijk voor komende zaterdag gepland, is inmiddels al verschoven naar 21 november.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 27 oktober 2020

Golf 2.0. We zijn weer thuis

We schreven dat deze lockdown ons de tijd geeft om de kunst van het briefschrijven weer op te pakken. De dag erop lag er al een stapel op de redactie. Vorige week stond op deze plek een 'korte cursus briefschrijven', als aanmoediging om dat te gaan doen. Want het schrijven van brieven staat, schreven we, onder druk, een op de vier mensen heeft er al meer dan tien jaar niet een geschreven of gekregen, blijkt uit Engels onderzoek. We daagden lezers uit om een brief te schrijven aan iemand die naar een ander land is vertrokken, maar dat was niet eens nodig. Er kwam een stapel post binnen, over van alles. Dank! Op goed geluk maken we hier vijf open.

Pietje de Vries (85) uit Sint Jacobiparochie vertelt dat ze vroeger veel liefdesbrieven aan haar man heeft geschreven, toen die in dienst was, en nu schrijft ze er een aan de Leeuwarder Courant en aan het Bildtse landschap: "(LC-columnist) Gerard de Jong het gelyk, 't fietst hier prachtig", meldt ze.

Bron: Leeuwarder Courant

Westhoek, 26 oktober 2020

Undersyk nei 'fersteurders' fan waadfûgels by De Westhoek

Besikers oan Westhoek űnderweis mei klapstuollen - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Yn de kwelder by De Westhoek is ûndersocht hoe faak oft de fûgels dêr fersteurd wurde. Mei dizze resultaten wolle de űndersikers sjen hoe't je dęr én op oare plakken wat oan dwaan kinne. Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek en It Fryske Gea wurkje gear om dat foar elkoar te krijen. Dęrby is gebrűk makke fan de nijste techniken.

De űndjippe kwelders binne saneamde heechwetter-flechtplakken foar fűgels. As by heech wetter hieltyd mear fan de Waadsee űnder wetter komt te stean, moatte de fűgels in ręstich plak fine dęr't sy leech wetter ôfwachtsje kinne. It Waadgebiet by De Westhoek is ien fan de wichtichste heechwetter-flechtplakken.

"It is ien fan de wichtichste plakken fan de westlike Waadsee mei Gryn en mei de Richel en de Vliehors", seit Romke Kleefstra fan Sovon Vogelonderzoek. "Dat binne plakken dęr't tsientűzenen fűgels mei heech wetter by elkoar komme. De Westhoek is dęr ien fan en dat hat ek te krijen mei it feit dat it ek ticht by in wichtich itensgebiet leit, lykas de Ballastplaat. Ast as fűgel fan de Ballastplaat nei de Fryske kust fljochst, is De Westhoek de earste kwelder dy'tst tsjinkomst."

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 26 oktober 2020

Groen licht voor plannen Sint Jabik

Herinrichting oude sportveld

Sint Jacobiparochie mag los met de herinrichting van het dorp. De gemeenteraad stemde donderdag in met de herinrichtingsplannen.

Het oude sportveld in Sint Jacobiparochie wordt veranderd in een park. Veertien kleine woningen aan de rand van het veld in de Geert Veenhuizenstraat worden gesloopt. Die huisjes werden voornamelijk bewoond door arbeidsmigranten. Zij zullen ondergebracht worden in café De Aardappelbeurs, daar is ruimte voor 22 personen. Op het terrein zullen chalets worden geplaatst om alle arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. Ook zijn er mogelijkheden voor de bouw van enkele nieuwe koopwoningen.

Met de (her)ontwikkeling in Sint Jacobiparochie wordt invulling gegeven aan het gemeentelijk beleid en aan de wensen van de inwoners en andere betrokken partijen, waarmee de leefbaarheid in het dorp wordt verhoogd.

Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang Sint Jacobiparochie deed als inspreker een oproep om voor de plannen te stemmen. Hij stelde dat er prachtige plannen liggen, een win-win situatie voor het dorp. Hij zag zijn inzet beloond.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 24 oktober 2020

Klaske Miedema uit Oudebildtzijl. Werd vernoemd naar haar beppe Klaaske. Bij de aangifte vergat haar vader een a. FOTO NIELS WESTRA

De toekomst van Foekje, Sikke, Gjalt en Wietske: wie geeft zijn kind nog een echte Friese naam?

De meeste regionale voornamen van Nederland zijn te vinden in de provincie Friesland. Sijbe, Rimmer, Folkje en Loltsje horen tot de in totaal 279 voornamen die je met recht Fries kunt noemen. Taalkundigen Gerrit Bloothooft en David Onland deden er onderzoek naar.

Het vernoemen in de eerste voornaam is ingestort, constateren zij. Dat komt doordat tradities minder belangrijk worden. Ook speelt mee dat "ouders hun eigen keus kunnen maken. Ze hoeven dat niet meer te laten bepalen door hoe hun (groot)ouders heetten. De familiebanden zijn losser geworden en daardoor is die traditionele dwang tot vernoemen eraf." Als dit zo doorgaat, hoor je over vijftig tot honderd jaar weinig traditioneel Friese voornamen meer, denkt Bloothooft.

Als we in het Bildt beginnen, zijn de streekeigen namen bij vrouwen: Doutje, Lijsbert, Sieuwke, Tjerkje en bij mannen : Jarig, Waling.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 24 oktober 2020

Producenten starten ‘Bildtse Smaakroete’ voor afhalen lokaal voedsel

Producenten starten 'Bildtse Smaakroete' voor afhalen lokaal voedsel

Zaterdag 31 oktober is het mogelijk om lokaal eten geheel coronaproof op te halen bij voedselproducenten op Het Bildt in Friesland.

Boeren, tuinders, molenaars en jagers bundelen haar krachten en organiseren een ‘Smaakroete’. Liefhebbers hebben de gelegenheid op zes locaties de kofferbak of fietstassen te vullen en te ontdekken wat de streek biedt.

De route is een leuk uitje voor de liefhebber van lokaal, vers en puur voedsel, rechtstreeks van het erf van de producent. Naast een kijkje achter de schermen op het bedrijf, ervaart men de unieke smaak en eigenschappen van de streek.

Bron: Harlingen boeit.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 oktober 2020

(foto: Jan Keizer)

Verf- en onderhoudsbeurt voor Van Harenskerk

De Van Harenskerk is bovenin met blauw ingepakt en even stil. De kerk krijgt zijn achtjaarlijkse verf- en onderhoudsbeurt. Dat was nodig ook, want er werd aardig wat houtrot geconstateerd bovenin, aldus Teake Brandsma van de kerk.

”It houtwurk is der yn 1995 ynset. 25 Jier waar en wyn hat it hout behoarlik oantaast.” Het langer luiden van de klok om 8.00, 14.00 en 20.00 uur is even stilgelegd, de werkers hebben een grote zak om de klepel gedaan. ”Oars wurde de skilders doof, it is alderheislikst derboppe.” Naar verwachting is de klus over zo’n twee weken geklaard.

Bron: De Bildtse Post

Sint Jacobiparochie, 22 oktober 2020

De Kraak van de Kluis in reprise

Dat De Kraak van de Kluis een vervolg zou krijgen, was al bekend. Nu is ook de datum vastgesteld: op 22 november om 15.43 uur gaat de voorstelling in reprise.

De eerste uitvoerig van de Kraak van de Kluis is 26 september door naar schatting 2.500 mensen bekeken. Cilla Geurtsen van de Leeuwarder Courant noemde de zorgvuldigheid waarmee de uit nood geboren theatervorm van de De Kraak van de Kluis is uitgedacht en vormgegeven. ‘Je zit er als kijker echt bovenop: kijkt als het ware in de ziel van de personages.’

Het dramatische verhaal over verzet, verraad en liefde is sterk voor het voetlicht gebracht, en behoudt een zekere luchtigheid door hier en daar een licht humoristische kwinkslag.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 oktober 2020

Pizzeria Modena

Horeca weer over op afhalen, opening Friezinn uitgesteld

Voor de tweede keer dit jaar moet de horeca gedwongen sluiten - voor minimaal vier weken - vanwege het oprukkende coronavirus.

Een korte rondgang langs de horecabedrijven leert dat de Bildtse horeca-ondernemers het gelaten ondergaan, maar strijdbaar aanprijzen wat nog wél mogelijk is. En waar mogelijk zelfs nieuwe ondernemerskansen grijpen.

Zo laat eetcafé De Smalle Kant in St.-Anna weten dat men vanaf nu weer zeven dagen per week beschikbaar is voor afhaalmaaltijden. “Bizarre tijden dus wij gaan er volop tegen aan,” zo schrijven de eigenaren op facebook.

Wat wel opvalt is dat de horeca-ondernemers zonder uitzondering veel steunbetuigingen en warme reacties krijgen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 22 oktober 2020

Politie vraagt informatie over vandalisme met vuurwerk

Dit is een andere situatie!

Politie Noordwest Fryslân schrijft het volgende op Facebook:

"Op vrijdag 17 januari 2020, omstreeks 22.45 uur, is er bij een woning aan de Netaris Brungerstraat in Vrouwenparochie zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid. Door de explosie van dit vuurwerk is grote schade in de woning ontstaan. Bovendien is er letsel bij één van de bewoners ontstaan.

Een getuige heeft direct na de ontploffing twee personen zien wegrennen. Wij zijn nog steeds bezig met het onderzoek naar de verdachten. Uiteraard willen wij deze zaak graag ophelderen. In de dagen na de explosie is ook de hulp van burgers ingeroepen via Burgernet en social media. Iedere aanwijzing, hoe klein dan ook, kan ons helpen in het onderzoek. Mocht je iets weten over deze zaak, dan komen we graag met je in contact."

(De foto is van een andere situatie.)

Bron: Politie Noordwest Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 21 oktober 2020

KRO-NCRV programma BinnensteBuiten neergestreken in de Westhoek

Still uit de reportage

In het KRO=NCRV programma BinnesteBuiten van 21 oktober werd een reportage uitgezonden, gemaakt bij Westhoek in Friesland. Aan de rand van de Waddenzee, kan Camilla er rustig voor gaan zitten, want op deze plek speelt zich dankzij de getijden een waar schouwspel af.

Steltlopers zoeken op het wad naar voedsel en als het vloed wordt verplaatsen ze zich met duizenden tegelijk naar een plek waar het droog blijft. Dat levert een spectaculair plaatje op. Tussendoor wordt Camilla ook nog eens getrakteerd op de zeearend. Kortom, voor de vogelaar is het een topdag.

Bron: tvgids.tv
link Bekijk hier de uitzending >>

Franeker, 21 oktober 2020

Modern monnikenwerk in Keatsmuseum Franeker

Marty Slager scant duizenden foto’s in en koppelt de informatie er aan. (© Suwarda Vis)

Een heel museum digitaal in kaart brengen, ga er maar aan staan. Niet alleen de voorwerpen die in het museum te zien zijn, maar ook alles wat in het depot opgeslagen is. Foto’s, medailles, lauwerkransen en ga zo maar door. In het Keatsmuseum in Franeker is een groep vrijwilligers ermee bezig. Een modern monnikenwerk.

Op de eerste verdieping van het kaatsmuseum zijn vrijwilligers druk bezig. Een secuur werkje, Marty Slager is bezig foto’s in te scannen en de informatie die bekend is erbij te zetten. In een andere ruimte zijn Annelies van Ruiswijk en Tineke Nauta druk met voorwerpen fotograferen en de gegevens er in de computer bij te zetten. Een hele puzzel. De naam van de kaatser die bijvoorbeeld de medaille won, waar, bij welke vereniging, wanneer. Bovendien wordt ieder voorwerp voorzien van een nummer en waar in het museum het voorwerp zich bevindt.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 21 oktober 2020

Opening nieuwe herberg uitgesteld

De Friezinn tijdens de verbouwing, foto: omrop Fryslân

De opening van de nieuwe Waddenherberg The Friezinn in Westhoek is uitgesteld in verband met corona.

Volgens eigenaar Douwe Gerlof Heeringa heeft het geen zin om een opening te organiseren als er daarna geen mensen mogen komen. De opening stond gepland op 27 oktober.

De bouwwerkzaamheden worden nu in lager tempo voortgezet. Heeringa had al een ploeg van tien personen aan personeel samengesteld.

The Friezinn is de opvolger van Gaya Indonesia dat hiervoor in het pand zat.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 20 oktober 2020

Aantrekkingskracht

Gerard de Jong

Een fan de mooiste, meest idillise plakkys op deuze wereld is de Bildtdiken. Ik hew 't foorrecht had der weune te mâgen, en hewwe jou dat niet had, dan motte jou mij maar op myn woord love. 't Foordeel fan de twifel, dat jou mij as nije kolumnist ongetwifeld gunne, fersulver ik bij deuze.

'n Mooier plakky om te weunen is d'r niet, maar eerlik is eerlik: de staat fan de weunings laat wel wat te wînsen over. Gemeente Waddenhoek begint derom an de tweede faze fan 't projekt 'Herstel Dorpen en Bildtdijken'. 't Het as doel ferpaupering teugen te gaan deur ôftakelde húzzen op te knappen en de Bildtdiken 't kasjet te geven dat hoort bij de offisjele status 'beskermd dorpsgesicht'

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 19 oktober 2020

Gjin oerlêst mear fan jongerein yn Sint-Jabik: moreel appèl op ynwenners docht fertuten

Oene Krist. Foto: Omrop Fryslân

It groepke jongerein dat it doarp Sint-Jabik al in pear wiken wekker hold, wie ôfrûne wykein net warber. Dat fertelt Oene Krist fan Pleatslik Belang Sint-Jabik. It brief dy't ferline wike ferstjoerd waard nei alle ynwenners hat kenlik fertuten dien. "Der wie dit wykein suver neat te ręden. Dat wie ek wer efkes nij, mar wol hearlik."

"It feit dat it folle ręstiger is, docht ús goed", fertelt Krist. Neffens him is dat te tankjen oan it brief dy't seis foarsitters fan ferienings yn it doarp ôfrűne wike ferstjoerd hawwe. Kirst: "In hiel soad âlden wisten gewoan net wat harren bern op strjitte bydein hienen, tink ik. Węr't se binne en wat se krekt dogge, dat is net bekend. Ik tink dat in hiel soad heiten en memmen it petear oangong binne. Dat wie ek ús oprop yn it brief. En dy aksje is tige slagge."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 17 oktober 2020

Corona drijft jeugd de straat op

De overlast door rondhangende jeugd in Sint Jacobiparochie wordt steeds erger. De groep wordt groter en kan door corona nergens naartoe.Het gaat vooral om geluidsoverlast, meldt voorzitter Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang. Via de streekkrant de Bildtse Post is een brief uitgegaan aan ouders en jeugd om dit thuis bespreekbaar te maken.

De groep waar het om gaat, wordt steeds groter en bestond afgelopen weekend uit veertig personen in de leeftijd van 13 tot 35 jaar. Die verzamelen bij de Groate Kerk en op het plein bij dat gebouw. Er gaan ghettoblasters mee die tot diep in de nacht muziek de ruimte in schallen. Daarnaast was er afgelopen zaterdag sprake van geschreeuw en vuurwerk. Oudere bewoners in 't Loazjemint hebben er last van, maar durven er niets van te zeggen, weet Van der Vaart.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 16 oktober 2020

Vicevoorzitter Jan Willem Zwart van Stichting Staten en Stinzen overhandigt aan winnares Annet Wieringa de sleutel van haar kamer in b&b Huize Boschoord. (© Foto: Simon Bleeker.)

Weekendje weg voor winnaar prijsvraag Staten en Stinzen

Annet Wieringa en haar partner Cor van Veen uit Oudebildtzijl beleefden een gezellig weekend in B&B Huize Boschoord in Sint Nicolaasga. Annet won het weekendje met een prijsvraag die deze krant organiseerde.

Afgelopen zomer publiceerde deze krant een serie verhalen over het rijke erfgoed van staten en stinzen in Friesland. Daaraan was een prijsvraag gekoppeld.

Vorige week vrijdag zouden de vier eersteprijswinnaars feestelijk worden onthaald op Huize Boschoord, een villa uit 1871, die nu dienst doet als bed&breakfast. Dat ging niet door vanwege de nieuwe coronaregels.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2020

De Aardappelbeurs, Sint Jacobiparochie

Park in hart St.-Jacob, arbeidsmigranten gaan naar Aardappelbeurs

De locatie van het voormalige sportcomplex in St.-Jacobiparochie wordt een park. De 14 woningen aan de Geert Veenhuizenstraat worden afgebroken, de arbeidsmigranten verhuizen naar de Aardappelbeurs. Bij het café zullen maximaal 50 migranten gehuisvest worden, deels in chalets. Met de plannen is € 1.8 miljoen gemoeid.

Deze plannen presenteerde Plaatselijk Belang St.-Jabik donderdag in mfc ’t Beerdhuus. Gemeente, dorpsbelang en uitzendgroep VZM hebben de handen ineengeslagen. Gemeente Waadhoeke koopt de grond van het oude sportcomplex terug, en verkoopt tegelijkertijd een stuk grond aan de Puoledyk in Dronryp aan een projectontwikkelaar.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2020

Sanne-Esmee Walstra

'Ik wil laten zien dat je gewoon jezelf kunt zijn'

Sanne-Esmee Walstra is finalist van de Miss Teen Universe verkiezing. De 16-jarige Stjabuurtster doet samen met elf andere meiden een gooi naar de titel, om Nederland volgend jaar in Nicaragua te vertegenwoordigen. Walstra wil natuurlijk winnen, maar het gaat haar niet om de ‘likes’ of stemmen. “Ik wil jonge meiden inspireren.”

Bij missverkiezingen wordt al snel gedacht aan schaars geklede jonge dames, die als ‘boodschap’ nog even vertellen dat ze graag wereldvrede zouden hebben. Een achterhaald idee, zegt Sanne-Esmee. De 16-jarige uit St.-Jacob - die de opleiding Horeca & Hospitality volgt op ROC Friese Poort in Sneek - is finalist van Miss Teen Universe Nederland en heeft een hele andere missie. “Ik doe mee omdat ik jongere meiden wil inspireren en vertellen: je bent ok zoals je bent. Bij Miss Teen Universe kijken ze echt naar de persoon zelf, wie jij bent en waar je voor staat. Het gaat niet alleen om uiterlijke schoonheid, het maakt niet uit of je maat 32 of 42 hebt.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 oktober 2020

Hogere geluidswaarde nieuwe appartementen

Een artist impression van het nieuwe gebouw aan de Beuckelaerstraat, met links de Primera. (beeld: Sipma Architecten)

Om de bouw van appartementen op de plaats van de oude Aldi aan de Beuckelaerstraat in Sint Annaparochie mogelijk te maken, past de gemeente Waadhoeke de geluidswaarde aan.De wettelijke voorkeurs-grenswaarde van verkeerslawaai op woongevels is 48 decibel.

Akoestisch onderzoek wijst uit dat bij de vijftien geplande appartementen de geluidsbelasting kan oplopen tot maximaal 62 decibel.

Daarmee wordt net niet de maximaal toelaatbare grens van 63 decibel overschreden.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint_Jabik, 15 oktober 2020

Oerlêst yn Sint Jabik, Pleatslik Belang grypt yn: "Dut kin soa niet"

Groate Kerk, St.-Jabik - Foto: Google Streetview

Se stekke midden yn de nacht fjoerwurk ôf en raze alles byinoar. In groepke jongerein yn St.-Jabik hâldt it doarp al in pear wiken wekker. Om de oerlęst tsjin te gean hat it doarp in brief opsteld oan de ynwenners. Want dit kin sa net langer, fine se.

Marcel van der Vaart fan Pleatslik Belang leit út wat de situaasje is. It giet om in groep fan rűchwei 15 oant 35 jier, fertelt er. "Mînsen wille dochs ok eventsys metnander prate. D'r binne 'n paar bij die't te feul leven make en dat kin aigenlik niet.

"Die jonges en maisys kinne nergens hine en dat klit wat bijnander. Bij de Groate Kerk waar de groep soa groat dat de overlast ok groat waar. Der sit 'n loazjemint naast, der't feul ouwere mînsen weune. Die kinne niet slape en se foele hur 'n bitsy bedraigd." Net dat de jeugd rare dingen docht, mar sa'n grutte groep kin bedriigjend oerkomme, neffens Van der Vaart.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 14 oktober 2020

Jeugd zorgt in Sint Jabik voor overlast

Het is de laatste tijd erg onrustig is in Sint-Jabik. Groepjes jongeren zorgen geregeld voor problemen. Zo zijn er vernielingen aangericht bij de Groate Kerk, het MFC ’t Beerdhuus en de sportvelden. Vooral de laatste weken en zaterdagavonden wordt veel overlast ondervonden bij de Groate Kerk en op het plein.

Ook de aantallen en de leeftijdsverschillen worden groter. Zo waren er afgelopen zaterdagnacht ruim 40 jongeren, variërend in de leeftijd van 13-35 jaar. Zij zorgden van 23.00 uur tot diep in de nacht voor veel overlast: geschreeuw, vuurwerk en luide muziek. Vooral de omwonenden en de oudere mensen in ’t Loazjemint ervaren het als zeer bedreigend en slapen slecht.

Verschillende betrokken organisaties hebben besloten om te proberen dit gedrag en de overlast te veranderen. Zo worden bij het MFC ’t Beerdhuus, de sportterreinen en op het plein camera’s en extra verlichting aangebracht om precies in beeld te krijgen wat er aan de hand is en wie daarop kunnen worden aangesproken.

Via Facebook wordt een beroep gedaan op ouders en jongeren om aan de overlast een eind te maken.

Bron: Sint-Jabik op facebook
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 14 oktober 2020

Iepening hoarekasaak De Friezinn op De Westhoek moat útsteld wurde

Foto: Simone Scheffer

In hoarekasaak runne yn dizze tiid is dreech, mar in saak begjinne is hielendal in aventoer. Dochs sette Douwe Gerlof Heeringa dizze simmer syn hanteken űnder it keapkontrakt fan in restaurant op De Westhoek. Midden yn coronatiid. De saak soe oer twa wike feestlik iepene wurde mei kommissaris fan de Kening Arno Brok. Mar dęr is no in streek troch.

In teloarstelling foar de begjinnende hoareka-űndernimmer mar hielendal űnferwachts kaam it net. Dat de saak no op syn betiidst pas oer fjouwer wike iepenje kin, is fansels wol in tebeksetter. Neffens Heeringa rędt hy it earst wol mar folle langer as dy 4 wike moat it eins net duorje.

Der wurdt noch drok ferboud, der is in soad ynvestearre dus sil der dochs wol gau ek ynkomsten komme moatte. It ferfelende fynt hy benammen dat it perspektyf net dúdlik is. Hy hopet dat yn alle gefallen der mei de krystdagen wol folop draaid wurde kin. "De moanne desimber is in hiel wichtige moanne foar de hoareka" seit hy.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Franeker, 14 oktober 2020

Bijna vijftig huizen in vervolg Bildtdijken

Er komt een vervolg op het project Herstel dorpen en Bildtdijken in Waadhoeke, waarbij vervallen woningen langs de Oudebildtdijk worden opgeknapt.

Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een tweede fase waarin 13 slechte woningen en 35 matige woningen aangepakt zullen worden.

Daar is 450.000 euro voor nodig. Hiervan was 250.000 euro al begroot voor een project Bildtdijken 2 en komt 200.000 euro ten laste van de reserve risico’s dorpsherstel Bildtdijken.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 14 oktober 2020

Foto: Jan Kerkstra

Radarbol

Wat we vorige week vanwege te veel wind niet vast konden leggen, lukte Jan Kerkstra uit Sint Jacobiparochie gisterochtend wel.

De zo kenmerkende bol rondom de radarpost van Wier zou vorige week al gesloopt worden, maar te harde wind hield de takels aan de kant. Gisteren waren er al behoorlijke happen uit genomen.

Zorgen om onze veiligheid hoeven we ons niet te maken. De radar houdt tenslotte het luchtruim in de gaten voor Defensie. Daarvoor is inmiddels al een nieuwe radar geplaatst.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 oktober 2020

Vitens meldt storing aan waterleiding Statenweg

Huishoudingen in St.-Annaparochie hebben maandagochtend te maken gehad met een waterstoring. Vitens meldt dat er een waterleiding aan de Statenweg kapot was. Inmiddels is die weer gemaakt.

Als gevolg van de breuk in de waterleiding moeten bewoners hun water uit voorzorg drie minuten koken voordat ze het gebruiken. Ook kan het water een andere kleur hebben. Mensen die het water willen gebruiken voor flesvoeding wordt aangeraden mineraalwater te gebruiken.

Vitens heeft alle betrokken huishoudens een brief gestuurd met daarin de instructies.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 12 oktober 2020

Laatste schooldag van Eelco Bruinsma op Campus Middelsee

Eelco Bruinsma nam vrijdag afscheid van 'zijn' Campus Middelsee/CSG Ulbe van Houten. Hoewel al directeur van de AMS in Franeker, was hij ook nog steeds twee dagen in de week op de Ulbe. Daarmee kwam hij zijn woorden ‘Je moatte sjen wat jo efterlitte’ ruimhartig na: je laat de boel niet zomaar in de steek maar helpt om een goede start te maken.

Maar toch, vrijdag was dan het officiële afscheid. Door de corona-crisis in het beperkte gezelschap van slechts 25 gasten. Voor iedereen die er bij had willen zijn was er een live-stream zodat ook zij – zij het van op afstand – toch konden meemaken wat er gebeurde.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 12 oktober 2020

Verdere aanpak verpaupering van Bildtdijken

Een deel van de woningen op de Oudebildtdijk (zoals nummers 816 en 818) is in de afgelopen jaren opgeknapt, vele tientallen dreigen echter nog steeds te verpauperen. FOTO: CATRINUS VAN DER VEEN

De afgelopen jaren werden tien verwaarloosde huizen aan de Bildtdijken opgeknapt, maar daarmee is de verpaupering op deze plek nog geen halt toegeroepen.

Nog eens 97 huizen, waarvan 48 een hoge cultuurhistorische waarde hebben, verkeren in een matige tot slechte staat en zouden moeten worden aangepakt. De gemeente Waadhoeke schat de kosten op achttien miljoen euro. Dat bleek vorige week tijdens een kernteamsessie.

De raadsleden werden tijdens de sessie geďnformeerd over een woningscan die Adema Architecten aan de Bildtdijken heeft uitgevoerd. Het buro bekeek in opdracht van de gemeente vijfhonderd huizen, waarvan dus 20 procent bouwtechnisch niet meer voldoet. De huizen zijn gedateerd, slecht onderhouden en niet duurzaam. Vanwege die hoge energiekosten ligt energiearmoede voor de bewoners op de loer, zei gemeenteambtenaar Wietse Terpstra. "Zij zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan energielasten. Daardoor kunnen ze in de problemen komen en in armoede vervallen.”

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 oktober 2020

Een deel van de woningen op de Oudebildtdijk (zoals nummers 816 en 818) is in de afgelopen jaren opgeknapt, vele tientallen dreigen echter nog steeds te verpauperen. FOTO: CATRINUS VAN DER VEEN

Nieuwe bewoners op Campus Middelsee

Sinds een week herbergt de Campus Middelsee een aantal nieuwe bewoners. Binnen de talentstroom Nature Class verzorgen de leerlingen levende dieren en kweken zaden op tot planten.

In de tuin is een mooi nieuw kippenhok gebouwd dat na de herfstvakantie wordt uitgebreid met een ruime ren. Zo kunnen de ‘dames’ vrij los lopen en ontspannend een ‘graantje mee pikken’. Leerlingen kunnen dan ook beter hun natuurlijk gedrag bekijken en leren in een natuurlijke omgeving.

De aanvoerder van het stel - ‘Meneer de Haan’- is terug verhuisd naar de boerderij. Dit in verband met geluidsoverlast. Na de vakantie komen onder andere de konijnen hun intrede doen op de campus.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 11 oktober 2020

Gratis spreekuur in bibliotheek Sint Annaparochie

In de bibliotheek in Sint Annaparochie is wekelijks gratis spreekuur op het gebied van digitalisering.

Bezoekers kunnen iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur terecht in de bieb voor vragen over hun tablet, smartphone, laptop of e-reader, maar ook voor andere digitale vraagstukken. Daarnaast is het ook mogelijk om vragen te stellen over de online diensten van de Bibliotheek, zoals het downloaden van een e-book, het afspelen van een luisterboek of het gebruiken van de bibliotheek WiseApp.

Een afspraak maken is niet nodig.

Bron: Franeker Courant

Den Haag, 9 oktober 2020

Koehandel met een vluchteling van 14

Het Torentje in Den Haag

Ze haalde alle kranten als het eerste meisje dat in Nederland mocht blijven omdat ze te verwesterd was. Sahar Hbrahim Gel was veertien en woonde in het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie.

In april 2011 kreeg ze een verblijfsvergunning. Die kwam uit de lucht vallen. Het ministerie kwam op de proppen met een nagelnieuw argument: ‘deze vluchteling is te verwesterd om terug te gaan’. In het boek Mark Rutte blijkt waarom. Er was sprake van een ordinaire politieke ruilhandel in Den Haag om het gezicht te redden van het kabinet-Rutte I.

NRC-journaliste Petra de Koning beschrijft in Mark Rutte de tien regeringsjaren die achter ons liggen. De maniertjes van de premier, de sterkten en zwakten, de onderhandelingstechnieken, alles komt aan bod. Zo duikt op pagina 186 een boze partijvoorzitter Piet Adema (Drachten) van de ChristenUnie op, die er tijdens die lange zomerse formatie van Rutte-III het bijltje bij wil neergooien.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 8 oktober 2020

Opinie: Een hogere Waddendijk mét oog voor natuur, historie en recreatie

Zeedijk bij Zwarte Haan

De Waddenzeedijk zal over een lengte van 47 kilometer worden versterkt, tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer. Dit om de veiligheid te borgen. De plannen werden in Waadhoeke niet behandeld. Gemeentebelangen Waadhoeke diende bij de provincie daarom een zienswijze in.

De primaire taak van de Waddendijk is ervoor zorgen dat de inwoners van Fryslân veilig kunnen wonen, werken en recreëren, met andere woorden: droge voeten houden. Dat voor deze taak een bepaalde vorm, constructie en een omgeving van de Waddendijk nodig is die dit mogelijk maakt, staat buiten kijf. Enerzijds is dit mogelijk een beperkende factor, anderzijds blijven er nog voldoende mogelijkheden over om de Waddendijk en haar omgeving tot een aantrekkelijk gebied te maken voor de inwoners van Noord-Fryslân, de vele toeristen en de gebruikers, waaronder de landbouwers, in dit mooie gebied.

Wij willen graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Veel inwoners van Waadhoeke en met name veel inwoners van het Bildt voelen zich nauw verbonden met de Waddenzee en de Waddendijk. Een goede en beleefbare inrichting van het gebied rond de Waddendijk is dan ook van groot belang voor deze regio.

Bron: Friesch Dagblad, Opinie Douwe Kamstra, Gemeentebelangen Waadhoeke
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jacobiparochie, 9 oktober 2020

Park in hart St.-Jacob, arbeidsmigranten naar Aardappelbeurs

De locatie van het voormalige sportcomplex in St.-Jacobiparochie wordt een park. De 14 woningen aan de Geert Veenhuizenstraat worden afgebroken, de arbeidsmigranten verhuizen naar de Aardappelbeurs. Bij het café zullen maximaal 50 migranten gehuisvest worden, deels in chalets. Met de plannen is € 1.8 miljoen gemoeid.

Plaatselijk Belang St.-Jabik presenteerde de plannen gisteren in mfc ’t Beerdhuus. Gemeente, dorpsbelang en uitzendgroep VZM hebben de handen ineengeslagen. Het park in het midden van het dorp zou o.a. speeltoestellen, een pannakooi en een vijver kunnen krijgen. Een werkgroep met daarin dorpsbewoners zal zich over de precieze invulling van het park buigen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Annaparochie, 8 oktober 2020

Nieuwebildtdijk / Schuringaweg (foto: Google Maps

Politie zoekt getuigen van bedreiging

Vrijdag 2 oktober omstreeks 09.20 uur werd een fietser bedreigd met een ijzeren spit. Ook werden verbaal de nodige bedreigingen geuit.

Dit vond plaats nabij de T-splitsing Nieuwebildtdijk / Schuringaweg te St.Annaparochie.

De politie wil graag in contact komen met diegene die deze bedreiging heeft gezien danwel gehoord.

Bron: Politie Noordwest_fryslân

Sint-Jacobiparochie, 8 oktober 2020

Dak van de radarbol in Wier wordt verwijderd

Volgens de laatste berichten wordt het dak van de radarpost in Wier op 9 oktober, rond een uur of vijf 's ochtends verwijderd.Deze sloop is noodzakelijk omdat de 42 jaar oude bol verouderd is en wordt afgebroken. De vervanger is een kleinere radarpost met een soort ‘kam’ aan de bovenkant. Een beschermende bol er omheen is niet meer nodig omdat de nieuwe radar bestand is tegen weersinvloeden.

Vervanging is verder nodig omdat de techniek verouderd is en aan het eind van de levensduur. Ook verstoren windmolens het radarsignaal. Bij de nieuwe post is dat verleden tijd. Nieuw is ook dat de moderne radar afgebroken kan worden en op een andere toren geplaatst kan worden.

Bron: sintjabik.nl

Franeker, 8 oktober 2020

Gemeentebelangen: 'Golfbreker voor Bildtse kust'

Gemeentebelangen Waadhoeke wil dat bij de aanstaande dijkversterkingsoperatie gekeken wordt naar de mogelijke aanleg van een lage dijk of een golfbreker voor de Bildtse kust. De lage dijk, op enige afstand uit de zeedijk, zou nieuwe natuur mogelijk moeten maken en de golfoploop tegen de dijk verlagen. Ook wil de partij dat het Wetterskip de historie - zoals de Bildtse visserij en de veerboot van Zwarte Haan - in het land markeert.

Dat schrijft fractievoorzitter Douwe Kamstra in een brief aan Gedeputeerde Staten. Gemeentebelangen vindt het jammer dat de raad van Waadhoeke zich niet heeft kunnen uitspreken over de aanstaande zeedijkoperatie. Eerder dit jaar kondigde Wetterskip Fryslân aan dat de hele Friese zeedijk de komende tien jaar voor zo’n 330 miljoen euro verbeterd moet worden.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Annaparochie, 8 oktober 2020

Leerlingen van Campus Middelsee verschenen verschenen maandag met een mondkapje op school.

'Kwart leerlingen Campus draagt mondkapje'

Zo'n kwart van de leerlingen van Campus Middelsee verscheen maandagochtend in St.-Anna op school met een mondkapje op. Directeur Eelco Bruinsma is in zijn laatste week op de Ulbe vooral bezig met het uitleggen van de regels, en het benadrukken dat het dragen van een mondkapje een advies is, geen plicht. ‘Ik koest ouderlijke gevoelens voor deze school, maar het kindje is volwassen geworden.’

“Ik heb vanochtend van een tiental ouders een mailtje gekregen over het mondkapjesadvies. Die heb ik vanochtend rustig beantwoord. Er zijn er die luid verkondigen dat hun zoon of dochter geen mondkapje zal dragen. Vanwege astma, bijvoorbeeld. Dan benadruk ik nog maar eens het géén plicht is, maar slechts een advies. Dat het de keuze van de leerling zelf is en wij niet gaan ‘handhaven’.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 8 oktober 2020

Gedeputeerde Fokkens brengt werkbezoek aan Noordwest Fryslân

Aerden Plaats-voorzitter Dick Nauta geeft uitleg aan gedeputeerde Avine Fokkens. (foto: Janny Vellinga)

Op 1 oktober bracht gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder een werkbezoek aan vertegenwoordigers van de gastvrijheidssector in Noordwest Fryslân. Op het Bildt bezocht ze Zwarte Haan en de Aerden Plaats.

Na een bezoek aan Brouwdok in Harlingen, met uitleg over de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied, kwam de gedeputeerde in gezelschap van wethouder Caroline de Pee aan bij Restaurant de Zwarte Haan. Daar informeerden ondernemers Loes en Jacob Jensma hen over het fietspad ‘Op paad lans it Waad’, de camperplekken en de plannen voor een TOP Toeristisch Overstap Punt. Ook het project ‘Starbarn’ (Sterrenkijkplek) kwam aan bod.

Waddenkamer - Tenslotte bezochten Fokkens en De Pee bezoekerscentrum de Aerden Plaats te Oudebildtzijl. Enthousiast informeerde voorzitter Dick Nauta hen over wat er allemaal te zien is in de Aerden Plaats en hoe belangrijk de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers hierbij is. Geďnteresseerd nam de gedeputeerde kennis van het huidige archeologisch steunpunt en de exposities van de kunstenaars, in de Waddenkamer en “Op het Bildt rond 1900”.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Leeuwasrden, 7 oktober 2020

Moniek Miedema in betere tijden, poserend in haar winkel in de Folkingestraat van Groningen. Foto DUNCAN WIJTING

ByOni failliet, loon maanden niet betaald

Het Friese modelabel ByOni blijkt zijn personeel maandenlang niet te hebben betaald. Gisteren ging het bedrijf van de op het Bildt opgegroeide Moniek Miedema failliet. Mode-ontwerpster Moniek Miedema kan door corona niet meer betalen.

Op dezelfde dag dat de faillissementsrechter zijn oordeel over ByOni velde, zijn vier werknemers naar de Leeuwarder rechtbank gekomen. Sommigen wachten al drie maanden op loon, vertelt jurist Anke Bekkema van CNV Vakmensen.

In totaal zou het om tien mensen gaan. "Het is een hele creatieve dame", zegt Bekkema over Moniek Miedema. "Ze heeft een hele mooie collectie in eigen beheer ontworpen, maar ik denk dat het zakelijke deel haar boven het hoofd is gegroeid."

De vier gedupeerde dames vertellen dat Miedema hun wekenlang aan het lijntje heeft gehouden. Steeds als ze om geld vroegen, kwam er een "emotioneel verzoek" om daar nog even mee te wachten. Nu eist het viertal alsnog zijn salaris, maar de werkgever komt uiteindelijk niet opdagen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 oktober 2020

'Herstel slechte woningen Bildtdijken kost 18 miljoen'

Oudebildtdijk

Om alle verwaarloosde en in slechte staat verkerende woningen aan de Bildtdijken op te knappen is liefst 18 miljoen euro nodig. Van de meer dan 500 woningen verkeren er 97 in matig tot zeer slechte staat. Het college van Waadhoeke komt binnenkort met een voorstel om het project - dat enkele jaren geleden al begon - voort te zetten, al kan de grootschalige opknapbeurt enkel in fases worden uitgevoerd.

Dat vertelde ambtenaar Wietse Terpstra dinsdagavond tijdens een presentatie over de stand van zaken van het project Herstel Dorpen en Bildtdijken. Tijdens de eerste fase van het omvangrijke woningherstelproject zijn tien woningen helemaal opgeknapt en verkocht.

De gemeente hecht er waarde aan het project snel voort te zetten en een begin te maken met het herstel van de overige woningen die in slechte staat verkeren. Dat zijn er 97, zo’n 20% van het gehele woningaanbod aan de dijken, zo blijkt uit een scan.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 7 oktober 2020

Fietser aangereden, politie zoekt getuigen

Fietspad Sint Annaparochie-Vrouwenparochie

Vrijdag 2 oktober tussen 07.30 uur en 08.30 uur werd een fietser aangereden op het fietspad tussen St.Annaparochie en Vrouwenparochie. Deze fietser, fietste samen met nog iemand achter elkaar.

Uit tegenovergestelde richting kwamen 4 scholieren fietsen. 1 Fietser uit die groep kwam op het gedeelte van de tegenovergestelde richting en raakte de fietser. Deze kwam hard ten val. De scholieren fietsten allen door.

Heeft u iets gezien van deze val of weet u wie deze scholieren waren geef het door via het telefoon nr. 0900-8844, aldus de politie.

Bron: Politie Noordwest-Fryslân

Sint Annaparochie, 6 oktober 2020

'Bildts sechy' valt niet goed in taalcampagne van Waadhoeke

Bijna geen Bilkert gebruikt het en toch kwam de uitspraak 'Skite in 'n kedootsy' terecht in een taalcampagne van de gemeente Waadhoeke.

Een spreuk, ‘sechy’ op z’n Bildts, bedoeld om de Bildtse taal te promoten in een meertaligheidscampagne van Waadhoeke is op het Bildt verkeerd gevallen. De uitspraak wordt daarom niet langer in de campagne gebruikt, meldt een woordvoerder van de gemeente.

‘Skite in ’n kedootsy’ is de uiting die via sociale media verspreid werd. Het betekent zoiets als ‘blij maken met niks’, maar taalkundigen uit de streek weten de betekenis niet omdat het een onbekende uitspraak blijkt te zijn, terwijl er toch een boek bestaat van Sytse Buwalda met maar liefst 750 Bildtse uitdrukkingen. Bilkert Leendert Ferwerda noemt de keus dan ook "onbegryplik. Soa skite se op ’t Bildts."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 6 oktober 2020

Piele

Gerard de Jong

'n Befrynd ambachtsman kwam lessen bij ôns op kantoor wat ophalen.

"Hoe gaat 't hier?", froeg-y.

"Syn gangetsy", saai ik. "Wij piele mooi wat deur."

Hij het syn droom waarmaakt en is sont 'n paar jaar aigen baas. In syn ogen ferskeen 'n flonkering.

"Gerard jonge, wat hewwe wij nou aigenlik norig?"

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 oktober 2020

Leerlingen Campus Middelsee leren praktijk bij Woningstichting Noordwest

Sinds dit schooljaar is het voor leerlingen van derde jaar op Campus Middelsee mogelijk om een Techniekroute te kiezen.

De route start in leerjaar 3 en loopt door tot het einde van leerjaar 4, het examenjaar. Binnen de route is aandacht voor verschillende praktijkonderdelen.

De basis van de techniekroute start met het onderdeel 2D en 3D-tekenen. Na het aanleren van de basisvaardigheden gaan de leerlingen een praktijkopdracht ontwerpen.

De opdracht ontvangen ze in 2D en moeten ze omzetten naar een 3D-ontwerp. Vervolgens moet het ontwerp ook echt worden gemaakt. Hier speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 oktober 2020

Doutsy

De Stichting Bildts Aigene geeft twijfelaars nog een laatste doutsy, oftewel een duwtje.

Op de website roepen ze niet-Bildtstaligen op zich te melden voor de Bildtse taalcursus ‘foor niet-Bildtstaligen’. Die groep kan nog wel een paar ‘kursisten’ gebruiken.

‘Geef jim op, want ’t is och soa leersem en nag gesellig ok.’ De cursus voor Bildtstaligen, die hun taalkennis willen verbeteren, zit wel vol.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 2 oktober 2020

'Skite in ’n kedootsy'?

De frou op de Bildtse pooster fan de nije taalkampanje fan Waadhoeke sait: ‘Skite in ’n kedootsy’. Wat spelling angaat korrekt, en je kinne je d’r wat bij foorstelle. Maar is ’t wel ’n Bildts sechy?

Gyn Bilkert het d’r fan hoord. Sonder útsondering binne de reaksys op ’n facebook-bericht fan Bildts Aigene met de pooster, dat gyneen dut sechy kin. In ‘De beste fisser ontkomt wel ‘s ’n aaltsy’, ’t boek fan Sytse Buwalda dat 750 (!) Bildtse sechys en útdrukkings fersamelt, komt ’t niet foor.

Hoe komt ’t dan op deuze pooster, die’t ’t Bildts útdrage mot, telânde? Stjabuurtster Andries Hogenhuis oppert dat ’t fan de website www.mijnwoordenboek.nl plokt is. Op die site kin elkeneen die’t dat wil woorden en sechys toefoege an allerhande talen en dialekten in Nederland. Wie’t ’t der op set het is onbekind, maar ’t Bildts op die website sit stikfol fouten.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 2 oktober 2020

Kijkers deelden op facebook hun ’thuisbeleving’, zoals Henny Rinsma.

'De Kraak': Multimediatheater bij kaarslicht

Normaal check je voorafgaand aan een voorstelling wel twee keer of je telefoon uitstaat, maar zaterdagavond stond bij ruim 2000 kijkers alles aan: De wifi, de laptop, de speakers en de livestream. Wie daarnaast ook nog de sociale media in de gaten hield, zag dat legio toeschouwers met het bijgeleverde waxinelichtje een geschikte schuilruimte hadden opgezocht om ‘De Kraak van de Kluis’ te beleven.

Hoe creëer je een gevoel van verbinding en gezamenlijke beleving als iedereen thuis voor de buis een theaterstuk bekijkt? Het beleefpakket bleek een gouden greep: veel kijkers hielden zich trouw aan de bijgeleverde instructies bij de jutezak vol ‘goodies’, variërend van liefdesbrieven van Lolle en Riek, een irpel, thee, chocolaatje, tomatenpuree en ‘t lichy.

‘De Kraak van de Kluis’ van schrijver Hein Jaap Hilarides en regisseur Sjoeke Marije Wallendal was bedoeld als theater op locatie. Door corona ging de hele opzet op de schop en werd gekozen voor een ‘mixed media’-productie, compleet met hashtags als #ikbeleefdekraakzo en #DeKraak2020 om publieksinteractie te stimuleren.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>