Franeker, 29 maart 2019

Raad wil onderzoek naar serviceverlening in Waadhoeke

Douwe Kamstra van Gemeentebelangen: Motie met een signaalfunctie (© Suwarda Vis)

Dat er wat moet verbeteren op het gebied van serviceverlening, daar waren alle partijen het donderdagavond tijdens de raadsvergadering over eens. Maar de motie zoals ingediend door Gemeentebelangen en de ChristenUnie voor een servicepunt Burgerzaken in Sint Annaparochie en onderzoek naar een mobiel servicepunt, was volgens CDA, VVD en SAM te kort door de bocht. Een onderzoek door de onafhankelijke rekenkamer zal uit moeten wijzen wat de beste oplossing is.

"Het afgelopen jaar zijn wij als fractie verschillende keren benaderd met klachten over de bereikbaarheid van het gemeentehuis en dus de toegang tot de dienstverlening. Afgelopen maand werd er ook melding van gemaakt in het préadvies armoedebeleid. Deze klachten en opmerkingen in het préadvies hebben voornamelijk betrekking op de latende gemeente Het Bildt. Mede door de slechte openbaar vervoerverbinding met Franeker is men in het noorden van onze gemeente veel tijd en geld extra kwijt ten opzichte van Franeker en omstreken."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Ameland, 28 maart 2019

Vmbo-leerlingen leren over Smart Energy tijdens bezoek Ameland

(© Marieke Wijninga)

Op dinsdag 12 maart 2019 brachten 8 leerlingen van de vmbo-scholen Anna Maria van Schurman uit Franeker, Ulbe van Houten uit Sint Annaparochie en Comenius Zamenhof uit Leeuwarden een bezoek aan Ameland. Op de bouwplaats van Van der Weerd Installatietechniek leerden zij alles over installatietechniek en Smart Energy.

Het bezoek vond plaats op initiatief van ROC Friese Poort. De onderwijsinstelling wil toekomstige studenten warm maken voor installatietechniek en – meer specifiek – de opleiding Smart Energy. ‘Daarom organiseerden wij in samenwerking met Van der Weerd een praktijkdag voor de leerlingen’, aldus Lenze Kielstra, decaan Bouw, Infra en Techniek.

‘Naast de leerlingen van de vaste wal sloten ook vier jongeren van de Burgemeester Waldaschool op Ameland zich bij ons aan. Van der Weerd is onder meer bezig met de verbouw van een hotel/restaurant op Nes, een dorp op Ameland. Commercieel directeur Frank van Erp liet ons alle details van dit project zien; van schema’s tot bouwtekeningen. Het ging hierbij zowel om het installatiedeel als het luchtsysteem.’

Bron: Ondernemend Friesland nieuws
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 27 maart 2019

CDA grootste, Forum tweede in Waadhoeke

Bij de foto: Stemmen in ’t Jabikshuus. (foto: Jan Bonefaas)

Het CDA is in Waadhoeke de grootste partij geworden bij de provinciale statenverkiezingen van vorige week. Nieuwkomer Forum voor Democratie werd in één klap de tweede partij met 13,3% van de stemmen.

Het CDA haalde 19,8% van de stemmen in Waadhoeke, waar het opkomstpercentage 58,9% was. Forum voor Democratie hield PvdA (12,8%), FNP (11,2%) en VVD (8,7%) voor zich. Die partijen verloren alle drie licht, net als de PVV (5,3%). De SP zag het aantal stemmen in Waadhoeke gehalveerd worden (5,1%).

Op de Bildtse stembureaus in de Spitsroeden en het Jabikshuus was FvD de grootste partij. GroenLinks boekte ook in Waadhoeke een grote overwinning en behaalde 6,3% van de stemmen. Ook Partij voor de Dieren (3,0%), 50Plus (2,5%) en Prov. Belang Fryslân (2,4%) scoorden een bescheiden plusje.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 maart 2019

(© Marieke Wijninga)

Ouders en grootouders op bezoek bij peuters

Als afsluiting van het thema 'ik en mijn familie' mochten alle ouders en grootouders donderdag 21 maart een kijkje nemen op de peuteropvang Slotschool van Kids First COP groep in Sint Annaparochie.

Ouders en grootouders bekeken de werkjes die de peuters hebben gemaakt in het kader van het thema.

Na afloop kregen alle peuters de werkjes mee naar huis. Het was een gezellige ochtend.

Bron: Franeker Courant

Franeker, 26 maart 2019

Voormalig gemeentehuis Sint Annaparochie

Wens voor gemeenteloket in Sint Annaparochie

De fractie van Gemeentebelangen in Waadhoeke vindt dat er een gemeentelijk servicepunt in Sint Annaparochie moet komen.

Daarvoor wordt donderdag bij de raadsvergadering een motie ingediend. Bij het servicepunt burgerzaken moeten reis- en andere documenten te verkrijgen zijn.

Inwoners van de voormalige gemeente het Bildt moeten nu naar Franeker maar de openbaar vervoer-verbinding is slecht. Uitgangspunt bij de herindeling was dat de gemeente dichtbij aanwezig zou blijven.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 26 maart 2019

Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper en Iwan Hiddinga trots op de hoogste trede van het ereschavot

Pupillenpartuur KF St. Anne jeugdsportploeg van Waadhoeke

Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper en Iwan Hiddinga stonden gisteravond vol trots op de hoogste trede van het ereschavot in het gemeentehuis van gemeente Waadhoeke. Onze drie kanjers werden door de jury gekozen tot jeugdsportploeg van 2018.

Er was geduchte tegenstand: het C- korfbalteam van Spannum en het -13 voetbalteam van Sportvereniging Deinum.

De jury beoordeelde het winnen van het Nederlandskampioenschap, het winnen van het afdelings-klassement, en de nummers 1 en 2 van het individueel klassement als winnaar.

Bron: kfstannedriespulisut.nl

Eenrum, 25 maart 2019

EKC VR1 laat overwinning glippen tegen Sint Annaparochie

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) stonden zaterdag 23 maart op sportpark Eenrum tegenover koploper en kampioenskandidaat Sint Annaparochie uit het gelijknamige Friese dorp.

Eerder had EKC met 3-1 verloren dus men was gewaarschuwd. In de eerste helft zag men twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren alhoewel Sint-Anna toch wat gemakkelijker voetbalde. Beide ploegen kregen dan ook kansen maar het benutten was een tweede.

Keepster Nikki Werkman bij EKC en de Sint-Anna-keepster hielden hun doel schoon zij het met moeite. Zo redde Nicky Knol met het hoofd op de lijn in de 31e minuut. Zo stond het bij de rust nog 0-0. In de rust bleek dat Michelle Koster niet verder kon en nam Nina Korhorn haar plaats in.

Bron: tweenul.nl
link Lees het hele wedstrijdverslag >>

Westhoek, 25 maart 2019

Jan Dogterom yn algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân bereint it eigen terrein ek net - Foto: Omrop Fryslân

50PLUS Fryslân is wiis mei de sit yn it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân. Nei de wetterskipsferkiezingen ôfrűne tongersdei like it efkes as soe 50PLUS as iennige partij gjin sit krije yn it bestjoer fan it wetterskip. Mar doe't de stimmen op 'e nij ferdield waarden, die dochs bliken dat ek 50PLUS in sit krijt. ChristenUnie rekket ien sit kwyt.

Dizze stoel yn it bestjoer sil ynfuld wurde troch Jan Dogterom út Westhoek. Dogterom is gemykus en is al mei pensjoen, mar hat mear as 35 jier űnderfining yn wettermanagement. Spearpunten fan 50PLUS binne de feilichheid fan de seediken, herfoarming fan de wetterskipsbelestingen en it tsjingean fan fersilting en ferdroeging yn de provinsje.

Bron: Omrop Fryslân

Sint-Anne, 24 maart 2019

Pankoekefoarstelling fan flechtling wurdt opfierd yn asylsikerssintra

Foto: Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust

Wêr rinne je tsjinoan as je as asylsiker yn Nederlân telâne komme. Dy fraach stiet sintraal yn de foarstelling 'Pannekoeken uit Syrië', dy't snein spile waard op it azc yn Sint-Anne. Tsientallen bern, net allinne fan it sintrum mar ek út doarpen út de omjouwing, wiene derby. It stik, mei humor en in serieuze űndertoan, sil yn hiel Nederlân opfierd wurde.

Pankoeken steane sintraal yn de foarstelling fan Nour Mardini, in flechtling út Syrië dy't yn 2016 in status krigen hat. Hy krijt Nederlanske les fan frou Jansen, spile troch dramadosint en produsint Astrid Goedknegt.

Nour fynt it dreech om de taal űnder de knibbel te krijen, mar troch it bakken fan pankoeken wat hy ek kin fanút syn heitelân, űntstiet der oan de ein fan it stik in bân tusken beide spilers en dus ek tusken beide lannen en kultueren.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele artikel en hear de opname >>

Schipluiden, 24 maart 2019

Streekhistorie: Kasteel Keenenburg in beeld

Foto: Slot Keenenburg aan desselfs ingang 1727

Op dinsdag 26 maart 2019 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een dubbellezing in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur. Het onderwerp is: Kasteel Keenenburg te Schipluiden en zijn bewoners.

Verschillende heren van de Keenenburg in Schipluiden waren polderbestuurder, hoogheemraad of dijkgraaf. Eén van hen was Otto 1 van Egmond (1450-1510). Als waterstaatsbestuurder doet hij in Friesland iets opmerkelijks, waarvan in Oude Bildtzijl een verwijzing is te zien. In deze plaats, die in 1505 vijfhonderd jaar bestond, bevindt zich een Van Egmondstraat. Hoe is die naam daar te verklaren?

Ruim 500 jaar geleden (in 1505) werd het Bildt, het gebied van de monding van de voormalige Middelzee in Noordwest-Friesland, ingepolderd. Dit land staat bekend als ‘de Hollandse polder’. Bij de bedijking en exploitatie van het Bildt waren Hollandse investeerders betrokken. De beroepsambtenaar Gerrit van Loo, afkomstig uit Dordrecht, organiseerde het ‘Hollandse waterschap’ in Friesland. Hij werd hiervan ook de eerste dijkgraaf. Eén van de ruim veertig aandeelhouders woonde in Schipluiden. Dit was Otto 1 van Egmond (1450-1510), heer van de Keenenburg, de grootvader van de Otto 2 van Egmond, die een vertrouweling was van Willem van Oranje.

Bron: wos.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 22 maart 2019

De Sűnde fan Haitse Holverda

Dialogen yn it Bildtsk

Leeuwarden wil City of Literature worden, na Culturele Hoofdstad te zijn geweest. Bij de bekendmaking werd gezegd dat zo’n titel een mooi podium is om meer bekendheid te geven aan de Friese literatuur. Omdat maart Moanne fan it Fryske Boek is, vroegen we mensen om aanraders.

Vandaag Nynke Andringa uit Sint Annaparochie, lezer en tot voor kort manager van de bibliotheken in de gemeente Heerenveen. Het aanbod is zo groot, vindt ze, dat ze drie aanraders heeft, een klassieker, een modern boek en een gedicht.

De klassiker is De sűnde fan Haitze Holwerda fan Ulbe van Houten, ferskynd yn 1938. Dizze boerenroman spilet om 1900 hinne, doe’t de tsjinstellingen tusken boeren en arbeiders hieltyd mear nei foarren kamen en it sosjalisme opkaam. In boer yn de omkriten fan Blessum hiert yn de űngetiid in oantal arbeiders fan it Bilt yn, ek al hat hy syn betinkingen en foaroardielen. ‘Sokke minsken út dy Bilthoeke binne bretaal en read’.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

Franeker, 21 maart 2019

Jongerenraadslid Yaroslava Tymts woont nu drie jaar in Nederland

Yaroslava Tymts voor de fontein in Leeuwarden: ‘In de Jongerenraad leer ik heel veel dingen die ik later in mijn beroep kan gebruiken.’ (© Eigen foto)

Gemeente Waadhoeke heeft een jongerenraad. Jongeren kijken vaak met een eigen onbevangen blik naar zaken die de gemeente aangaan. Zij durven vaak nog ‘out of the box’ te denken en komen soms met verrassende inzichten. Daarom zijn we blij dat we met deze jongerenraad. Zij vergaderen over de thema’s die spelen in Waadhoeke. Deze raad is voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Lijkt het je leuk om eens te kijken hoe dit gaat, of wilt je zelf raadslid worden neem dan contact met Rymke Prins, zij is de griffier van de jongerenraad. Of als je iets wilt meegeven aan de jongerenraad kun je haar ook mailen. Het e-mail adres is: jongerenraad@waadhoeke.nl

We stellen in deze rubriek stapsgewijs de jongerenraad voor: Vandaag: Yaroslava Tymts
"Mijn naam is Yaroslava Tymts, ik ben 13 jaar oud en woon in Sint-Annaparochie. Ik heb heel veel hobby’s, zoals lezen, debatteren, tekenen… en ik zit op wedstrijdzwemmen, tennis en kunstrijden. Op school vind ik talen het leukst, ik zit in de eerste klas van het christelijk gymnasium Beyers Naudé."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 21 maart 2019

Nachtrust voor kerkklok en voor toeristen

Zicht op de Julianatoren, Oudebildtzijl

De klok van de Julianakerk in Oudebildtzijl slaat niet langer tijdens de nachtelijke uren. Zo krijgen de toeristen rust.

Om toeristen hun nachtrust te gunnen, zwijgt sinds begin deze maand de Julianaklok van Oudebildtzijl. De kerkklok die om het half uur slaat, staat voortaan stil tussen 23.30 uur en 7.30 uur. Dat is vooral voor hotel logement De Witte Klok een opluchting, vertelt de nieuwe uitbaatster Linda Kalkhuis.

Na 25 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, stapte Kalkhuis in mei vorig jaar in De Witte Klok, de verhuur van vier kamers met in totaal dertien bedden. In de reviews over haar gastenverblijf kwam steeds dezelfde klacht terug. Dat het klokgelui de toeristen uit de slaap hield. Met name de gasten van twee kamers klaagden daarover. Het logement ligt op de eerste verdieping, waardoor de kamers op dezelfde hoogte zitten als de kerkklok. "Dan kun je er van binnen alles aan doen om het verblijf aangenaam te maken, maar hier heb je geen invloed op."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 maart 2019

Stichting Bildts Aigene hevelt dorpsarchief Minnertsga over

Minnertsga in de jaren zestig. (© Minnertsga Vroeger)

De oude foto's en ander documentatiemateriaal die op de website van Stichting Bildts Aigene zijn te bekijken, worden overgeheveld naar de website van Minnertsga Vroeger. Daarmee ontstaat een scheiding van de dorpsarchieven van de echte Bildtdorpen en Minnertsga.

De gemeentelijke herindeling van vorig jaar is de reden dat er een scheiding komt. Het voordeel hiervan is dat zowel het aigene van het Bildts Aigene, als die van het Minnertsgeaster Eigene op deze manier wordt versterkt.

Een tijdlang was een dependance van het vroegere Bildts Dokumintasysintrum in de bibliotheek in Minnertsga gevestigd, maar na de opheffing van plaatselijke bibliotheek zijn alle documentatiespullen overgebracht naar de bibliotheek in St.-Annaparochie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

St.-Anne, 20 maart 2019

Gezonde lollies van verse frambozen

Op de foto zijn Daan Jensma en Yde Feenstra bezig met het  uitgieten van de demomodellen.

Leerlingen voor het vak dienstverlening en producten van csg Ulbe van Houten hielden zich de afgelopen lesweken bezig met de zogenaamde keuzedelen. Na het afronden van ’basiskennis’ op het betreffende keuzedeel konden ze aan de slag met de praktijk.

Er konden keuzes worden gemaakt uit onder andere 3D tekenen en printen, robotica, zorg & welzijn, gamedesign maar ook uit ondernemen. Bij dit laatste keuzedeel (Candy for you) hoort onder meer het opzetten van een eigen bedrijf.

Het product wat ze op de markt wilden brengen was gericht op ’gezond snoep’. Daan Jensma en Yde Feenstra kozen ervoor om zelf een lolly te ontwerpen. Natuurlijk moest het product niet alleen gemaakt worden, het moest ook getest worden op smaak, kleur en vorm. Ze hebben uiteindelijk gekozen voor een lolly waar ze gezonde ingrediënten zoals verse frambozen gebruikten.

Bron: De Bildtse Post

Franeker, 20 maart 2019

Ook VVD wil vervolg opknapproject Bildtdijken

VVD Waadhoeke wil dat het opknappen van vervallen woningen aan de Bildtdijken ook na 2020 doorgaat. Raadslid Joke Osinga pleitte hiervoor tijdens de raadsvergadering donderdag.

Het opknappen van ’rotte kiezen’ is in 2018 gestart, op initiatief nog van de voormalige gemeente het Bildt. De stichting Dorpsherstel Bildtdijken heeft een miljoen euro gekregen om voor 2020 tien woningen te renoveren. De VVD wil dat het project ook na 2020 doorgaat.

Wethouder Nel Haarsma (CDA) zei dat ze het idee om het project te verlengen al ”yn de weak” gelegd heeft bij provincie Fryslân, partner in het project. De wethouder vond het een goed idee van mevrouw Osinga om een afvaardiging van de nieuw gekozen Provinciale Staten uit te nodigen voor een werkbezoek aan de Oude- en Nieuwebildtdijk. Eerder zei CDA Waadhoeke na een werkbezoek al dat het project ”schreeuwt” om een vervolg.

Bron: De Bildtse Post

Franeker, 19 maart 2019

Pupillen KF St.-Anne en Henry van der Steen genomineerd voor Sportprijs

Henry van der Steen © Hagen

De kiescommissie voor de Sportprijzen in Waadhoeke heeft de lijst samengesteld met genomineerden voor de Sportprijzen in Waadhoeke.

Maandag 25 maart worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke avond die geheel in het teken staat van sporters en sport. Op deze avond reikt wethouder Caroline de Pee de gemeentelijke sportprijzen uit aan sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet. De genomineerden zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

In een pittig overleg zijn alle inzendingen geëvalueerd en hieruit zijn de volgende Bildtse genomineerden gekomen:
Pupillen KF St.-Anne, St.-Annaparochie, Kaatsen voor Sportploeg jeugd 2018
Henry van der Steen uit Oudebildtzijl, Speedway voor Sporter 2018, 18+.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 19 maart 2019

(© Eigen foto)

Voorstelling Pannenkoeken uit Syrië verplaatst naar azc St. Anne

De voorstelling 'Pannenkoeken uit Syrië' vindt niet plaats in de bibliotheek in St Annaparochie, maar is verplaatst naar het asielzoekerscentrum in St. Anne. Het programma begint zondag 24 maart om 14.00 uur.

In de voorstelling is Nour nieuw in Nederland. Hij komt bij juffrouw Jansen voor Nederlandse les. Samen maken ze veel plezier en ondertussen leert Nour nieuwe dingen over het leven en werken in Nederland.

Het is een voorstelling waarin kinderen de verschillen en overeenkomsten tussen mensen ontdekken. Na de voorstelling worden er pannenkoeken geserveerd.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Frentsjer, 19 maart 2019

Teäter fan Frjentsjer giet de provinsje yn om amateurs te sykjen

Foto: Google Streetview

Om dy minsken te treffen binne meiwurkers fan it teäter moandei yn Frjentsjer begûn mei spesjale gearkomsten foar belangstellenden. Tiiisdeitejűn wie it yn Ons Huis yn Sint-Anne, en nije wike woansdei binne se yn de biblioteek yn Dronryp. It tal minsken dat der oant no ta op ôfkaam is, foel wat ôf.

De Koornbeurs wol dęrmei berikke dat op dagen dat der gjin profesjonele foarstellingen opfierd wurde, amateurs gebrűk meitsje fan it teäter. Njonken de profesjonele poadiumkeunsten binne der folle mear minsken dy't wat dwaan kinne yn de kultuer, seit Hetty de Wit fan De Koornbeurs.

Se sil meikoarten ek kontakt sykje mei ferieningen, bygelyks fanfares. Mar ienlingen of lytse groepkes binne ek tige wolkom. Fan it teäter krije se profesjonele begelieding by de opfieringen yn De Koornbeurs.

Bron: Omrop Fryslân
 Hetty de Wit fertelt wat se krekt siket >>

Oudebildtzijl, 15 maart 2019

Wethouder vindt sportvisie van Oudebildtzijl veel te ambitieus

Sportterreinen Oudebildtzijl

De sportvisie van Oudebildtzijl is wel heel erg ambitieus en maakt alleen kans in afgeslankte vorm, zei wethouder Caroline de Pee gisteren in de raad.

Wat zijn de kansen van het sportplan dat Oudebildtzijl heeft ingediend bij de gemeente Waadhoeke? De fractie van Gemeentebelangen wil dat wel eens weten. Het dorp heeft plannen voor een betere accommodatie die begroot is op meer dan 1 miljoen euro.

De plannen zijn in gang gezet toen voetbalclub Ouwesyl tonnen overhield aan een geslaagde loterij met als hoofdprijs een woonhuis. Het dorp wil met een vernieuwd sportpark een functie in de regio gaan vervullen. Gedacht wordt aan kunstgras, een betere indeling van de huidige velden en een nieuw clubgebouw met een nieuw plein. Voor de eerste fase van de plannen is een bijdrage van 450.000 euro aan de gemeente gevraagd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

St.-Jacob, 14 maart 2019

Kandidaten realistisch bij verkiezingsdebat in St.-Jacob

Sietske Poepjes (CDA) en Sijbe Knol (FNP) tijdens het debat in ’t Beerdhuus. (foto: Jan Bonefaas)

Het dorp zal het zelf moeten doen - De provincie kan ondersteunen en stimuleren, maar echte verandering moet toch uit een dorp zelf komen. Dat was de ontnuchterende maar realistische conclusie maandagavond in het nieuwe mfc ’t Beerdhuus in St.-Jacob, waar acht (kandidaat-)Statenleden met elkaar in debat gingen voorafgaand aan de verkiezingen van woensdag 20 maart.

’Het moet vanuit het dorp zelf komen’. ’Er moet draagvlak zijn in de dorpen’. ’De dorpen kunnen heel veel zelf, de provincie kan daarbij ondersteunen.’ ’Wees creatief en kom met plannen.’ Ongeacht de partij waren deze zinsneden maandag in een aardig gevuld ’t Beerdhuus het vaakst te horen.

Spreekstalmeester ds. Douwe Visser van de organiserende Protestantse Gemeente had vier stellingen bedacht, en één hoofdvraag: ’Wat kan de provincie betekenen voor een dorp als St.-Jacob?’ Het eerlijke antwoord luidde: misschien wel niet zo heel erg veel. Ze konden daarom op enkele prangende vragen van aanwezigen geen verlossend antwoord geven. Straatnamen? Dat is een bevoegdheid van de gemeente. Een fietspont van Zwarte Haan naar Ameland, zoals Hans Hilarides graag zou zien? ”In prachtich idee,” zei Sijbe Knol (FNP), ”kom mei in plan.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

St.-Jacob, 14 maart 2019

Terminaal zieke Tine bezoekt nog één keer 't Bildt

Op de foto:mevrouw Herrema met haar kleinzoon Peter.

Het was haar grootste, en laatste, wens: nog één keer terug naar het Bildt. De terminaal zieke Tine Herrema (92) uit Nieuwe Niedorp kon maandag 25 februari dankzij Stichting Ambulance Wens haar geboortegrond bezoeken en haar vriendinnen van vroeger ontmoeten. Omringd door familie werd Tryntsy ’Tine’ Herrema ’s ochtends in haar woonplaats in Noord-Holland opgehaald door Stichting Ambulance Wens.

De stichting Ambulance Wens laat wensen in vervulling gaan van mensen die niet lang meer te leven hebben. Tine Herrema werd geboren in St.- Jacob, waar ze jarenlang samenwoonde met haar man Harm, die 23 jaar geleden overleed.

Rond die tijd kreeg ze ook kanker. Die kanker is nu zoveel uitgezaaid dat ze terminaal ziek is. Op een mooie, zonnige maandag eind februari kon ze dankzij de stichting een wens in vervulling laten gaan. Het werd één grote reünie: in St.- Jacob bezocht ze de huizen waar ze gewoond heeft.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 14 maart 2019

Test met nieuwe typen asfalt op Waddenzeedijk

De Slikwerker op de dijk bij Zwarte Haan. (© Pixabay)

Wetterskip Fryslân gaat nieuwe types asfalt testen op negen proefvakkan op de Waddenzeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan.

Het gaat om het testen van innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies en aanbrengtechnieken op de dijk. Bedrijven worden uitgenodigd om deze vakken komende zomer te vullen met asfaltinnovaties.

Bé de Winter, DB-lid Wetterskip Fryslân: "In deze praktijkproef zoeken wij de samenwerking op met marktpartijen. Veel innovaties ontstaan door initiatieven vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daar zit gespecialiseerde kennis. Wij hebben een stuk zeedijk waarop we aan de buitenzijde veilig en verantwoord stukken bestaand asfalt kunnen vervangen door nieuwe asfaltmengsels en asfaltconstructies en met nieuwe aanbrengtechnieken. De komende jaren houden we nauwlettend in de gaten hoe deze proefvakken zich houden."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 14 maart 2019

Waadhoeke trekt na vijf jaar de stekker uit sloepproject

Promotie van het elektrisch varen met een gemeentelijke sloep, dat leek het Bildt in 2014 een goed idee. Waadhoeke wil nu van de boot af.

Op papier leek het een goed idee, maar de praktijk leert anders. Na vijf jaar trekt gemeente Waadhoeke de stekker uit het sloepproject van de voormalige gemeente het Bildt. De toenmalige beleidsbepalers in Sint Annaparochie meenden met de aanschaf van een elektrische sloep het elektrisch varen in de gemeente te bevorderen en tegelijkertijd de noordelijke Elfstedenvaarroute te promoten.

De vaart is echter nooit in het project gekomen. Rondom het café in Oude Bildtzijl, de ligplaats van de sloep, zijn de waterwegen onbegaanbaar. Ze zijn dichtgegroeid.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

Oude Bildtdijk, 13 maart 2019

Debuut van de Friese band Seewolf in analoge spoor

Seewolf ontstond een aantal jaren geleden uit voornamelijk leden van de voormalige band Melanocaster.   FOTO: TOM VAN HUISSTEDE

Met een oude tapemachine waarop ooit artiesten als Van Morrison en Neil Young hun muziek opnamen, werkte de Friese band Seewolf vier jaar lang aan een eigen EP. Op 5 april presenteert de band zijn debuutplaat Moonwater.

Herhaaldelijk repareren, uitvogelen hoe de apparatuur werkt, en ondertussen eindeloos repeteren om in één keer hun nummers foutloos analoog te kunnen opnemen. Zeggen dat het proces om met een oude tapemachine tot hun eerste plaat te komen nogal wat voeten in de aarde had, is voor Seewolf zwak uitgedrukt.

In de studio van zanger en gitarist Dolf Kuiken - aan huis, midden op de Oude Bildtdijk - werkte de vierkoppige band liefst vier jaar aan Moonwater. "We hebben er allemaal een baan naast. Het gebeurde geregeld dat we op zaterdag bij elkaar kwamen voor een opnamedag en dat de tapemachine dan weer eens was vastgelopen", verklaart basgitarist Bram Welbedacht. "Maar met soms kromme tenen hebben we voet bij stuk gehouden", vult Kuiken aan.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

St.-Jabik, 13 maart 2019

Fryske metaalbedriuwen sykje hurd nei personiel

Foto: Omrop Fryslân, Bauke Deelstra

Trije metaalbedriuwen yn Noardwest-Fryslân iepenje dizze wike harren doarren om minsken entûsjast te meitsjen foar in baan yn de sektor. Der is grut ferlet fan meiwurkers, allinnich yn Fryslân al steane 2700 fakatueren iepen.

It giet om funksjes lykas lasker, plaatwurker en masinewurker. Meijer Metaal yn Sint-Jabik, Oreel Hallum en Oostwoud International yn Frjentsjer organisearje tegearre mei útstjoerburo Randstad en de Friese Poort dizze 'wike fan de metaal'.

Mei help fan rűnliedingen en presintaasjes kinne belangstellenden yn de kunde komme mei it fak en it opliedingstrajekt dat oanbean wurdt. By Meijer Metaal binne op dit stuit gjin fakatueren, mar de ferwachting is dat dy ynkoarten wol komme sille. Yn Hallum by Oreel is dat oars, dęr steane fiif fakatueren iepen.

 Ferslachjouwer Bauke Deelstra kriget in rűnlieding fan Jacob de Haan by Meijer Metaal >>
Bron: Franeker Courant

De Jouwer, 13 maart 2019

Aucke van der Werff oansteld as formateur gemeente De Fryske Marren

Foto: Omrop Fryslân

Aucke van der Werff is oansteld as formateur yn gemeente De Fryske Marren. De âld-boargemaster fan It Bildt en de Noardeastpolder is woansdei begűn om de fjouwer partijen, CDA, VVD, PvdA en GrienLinks ta in koälysje te bringen.

It mat in deeglike mar net al te lange formaasje wurde, sa is de opdracht oan van der Werff. It nije kolleezje kriget fiif wethâlders dy't fjouwer fte ferdiele meie. Fraksjefoarsitter Jan van Zanden fan de grutste partij, it CDA, hat alle betrouwen yn Van der Werff. "Hy is in man mei in soad űnderfining."

It koälysje akkoart fan 2018 sil net de basis wurde. "Feitlik begjinne we op 'e nij. We sille noch wol ris sjen nei it koälysjeakkoart fan 2018, mar we hawwe der twa nije partijen by. Wy fine ek dat dy ta harren rjocht komme moatte", seit Van Zanden.

Bron: Omrop Fryslân
 Ferslachjouwer Willem de Vries yn petear mei Jan van Zanden oer de nije formateur >>

Maia (Portugal), 11 maart 2019

Acrogymnaste Lian Boersma vijfde op groot toernooi in Portugal

Lian Boersma met haar partners Famke van Wieren en Amber Bosma. (© Martine Hooijenga)

De Maia International Acro Cup vond van 7 tot 10 maart plaats in Maia, Portugal. Aan het toernooi doen honderden gymnasten uit ruim 20 landen mee. Topsportstichting Acro Academy Noord Nederland reisde met al haar teams af naar Portugal om zich hier te meten met de internationale wereldtop.

Lian Boersma uit Sint Jacobiparochie was één van die gymnasten. Zij is sinds enkele weken teruggekeerd in de acrobatische gymnastiek en bij de Acro Academy. Ze kwam hier met partners Famke van Wieren en Amber Bosma uit in de categorie Junior.

Door in de kwalificaties twee mooie oefeningen neer te zetten mochten zij naar de grote finale van het toernooi. Na hier opnieuw een prachtige oefening getoond te hebben bereikten zij hier een vijfde plaats. Een hele prestatie op dit gerenommeerd toernooi.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 11 maart 2019

Leerlingen Campus in Middelsee in bankjes Statenleden

Een van de leerlingen tijdens haar toespraak. (© Campus Middelsee)

De leerlingen van de huidige examenklas van Campus Middelsee hebben vorige week onder andere een bezoek gebracht het provinciehuis in Leeuwarden.

Het bezoek vormde de afsluiting van een themaweek waarin onder meer aandacht werd besteed aan het onderwerp politiek. Met de komende verkiezingen voor de deur een onderwerp dat de nodige aandacht verdient.

De leerlingen gaven hun mening over verschillende onderwerpen waarvoor ze zich verplaatsten in de willekeurige partijen. Met name 50 Plus was zeer nadrukkelijk aanwezig. Het behandelen van diverse onderwerpen leidde soms tot een heftig debat.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 10 maart 2019

Ook op het Bildt wordt sterfdag Domela Nieuwenhuis herdacht

Een pamflet uit die tijd. (© Eigen foto)

Het is 18 november precies 100 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis is overleden. Zijn sterfdag wordt op veel plaatsen herdacht, onder andere in Sint Annaparochie, waar in 1889 een vergadering met Nieuwenhuis 1200 tot 1300 mensen naar de Van Harenskerk trok.

In zijn tijd was Domela – als dominee, vrijdenker, socialist, anarchist, antimilitarist, maar bovenal als strijder tegen maatschappelijk onrecht – beroemd én berucht, en nog steeds spreken de persoon Domela én zijn ideeën bij velen tot de verbeelding.

Op zondag 24 november 2019 - op de kop af 130 jaar na de opzienbarende bijeenkomst in de Van Harenskerk - komt Domela Nieuwenhuis opnieuw naar de Van Harenskerk. Naast de toespraak van Domela gaat een drietal sprekers nader in op de persoon Domela Nieuwenhuis, de onvrede onder de landarbeiders die leidt tot de oprichting van Broedertrouw en de jarenlange strijd over het beschikbaar stellen van het kerkgebouw, de ‘Bildtse Kerkenkwestie’.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Nij Altoenae, 10 maart 2019

Vernieling speeltuin

Het vernielde speelhuisje in de speeltuin

Helaas moest rond het weekend van 2 en 3 maart jongsleden het speelhuisje in de gezamenlijke speeltuin bij dorpshuis De Utwyk het ontgelden.

Het huisje is grotendeels vernield. Daarbij is rond hetzelfde weekend het fietsenhok en een fiets bij school ook onder handen genomen. Andere kinderen die graag gebruik maken van de speeltuin zijn hier nu de dupe van en daarnaast heeft een kindje geen fiets meer om op te fietsen.

Dus mocht iemand iets gezien of gehoord hebben wat Plaatselijk Belang verder kan helpen, zou het erg op prijs gesteld worden als dit gemeld wordt bij het Pl. Belang. Indien nodig zullen vervolgstappen ondernomen worden. Uiteraard gaat Plaatselijk Belang discreet om met uw gegevens.

Bron: www.nij-altoenae.nl

Sint Annaparochie, 9 maart 2019

Stichting Bildt Aigene

Skeurkalinder

Een nieuw initiatief van de Stichting Bildts Aigene is de uitgave van een 'skeurkalinder'.

Maar eerst moeten er feiten worden verzameld over het Bildts en de Bilkerts, over de historie en gerechten.

Gedichten en zegswijzen zijn ook welkom bij 'Geef dat dan an ôns deur': pr@bildtsaigene.nl

Bron: Leeuwarder Courant
link Zie ook oproep op de website van Stichting Bildts Aigene >>

Sint Annaparochie, 8 maart 2019

Ulbe en Piter Jelles verder als 'Campus Middelsee'

Campus Middelsee

Csg Ulbe van Houten en osg Piter Jelles de Foorakker gaan vanaf de zomer verder als één school, Campus Middelsee. De leerlingen van beide scholen komen bij elkaar in de klas en zullen het onderwijssysteem van de Ulbe gaan volgen. Een complete scholenfusie is het niet: achter de schermen blijven beide scholen zelfstandig. Eelco Bruinsma, nu directeur van de Ulbe, wordt de directeur van de nieuwe samenwerkingsschool.

Sinds de opening in 2015 zaten beide scholen al samen onder één dak van de nieuwe Campus in St.-Anna. Ze boden tot nu wel elk een eigen onderwijssysteem aan. Osg Piter Jelles de Foorakker - de kleinste van de twee - bood onderwijs volgens het Zweedse ’Kunskapsskolan’- principe. Na de zomer volgen alle leerlingen van het eerste jaar het systeem van Ulbe van Houten.

Eelco Bruinsma, nu directeur van Ulbe van Houten, is de beoogd directeur van Campus Middelsee. "We zijn een heel eind op weg, al moet de juridische weg nog wel bewandeld worden. Vanaf de zomer krijgen alle leerlingen hetzelfde concept. Een werkgroep is bezig te bekijken hoe de identiteit van het openbaar onderwijs in de nieuwe situatie vorm gaat krijgen."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 8 maart 2019

Superkeuken SWS De Syl geopend

Wethouder Boukje Tol laat zien wat de pot schaft in de Superkeuken van Ouwe-Syl. (foto: Joachim de Ruijter)

Vrijdag 1 maart is de nieuwe keuken in SWS De Syl officieel in gebruik genomen. Onder toeziend oog van dertig genodigden en belangstellenden opende wethouder Boukje Tol - met het doorknippen van een met keukengerei behangen koord - het nieuwe oogappeltje van de school en de Sylster dorpsgemeenschap.

Tijdens de opening van SWS De Syl (Augustus 2015), werd de school door Plaatselijk Belang een bijdrage van € 500 in het vooruitzicht gesteld. De wens om een keuken in de school te plaatsen stond hoog op het verlanglijstje, dus werd de bijdrage vanuit het dorp dankbaar in ontvangst genomen.

Daarnaast kreeg dorpsbelang de vraag of men ook iets kon betekenen in de realisatie en uitvoering van de keukenwens. Vanuit verschillende geledingen werden de koppen bij elkaar gestoken en werd een projectgroep samengesteld. Haye Stellingwerf schreef een beleidsplan, waarna subsidieverstrekkers (Iepen Mienskipsfűns, Oranjefonds, Gemeente Waadhoeke, Leefbaarheidsfonds Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, Stichting Bildtse Belangen en Dorpsbelang Ouwe-Syl) als broodnodige sponsoren zijn binnengehaald.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 maart 2019

Spreuken

Bildtse levenswijsheid die we moeten vastleggen. Dat is wat de makers van stichting Bildts Aigene gedacht moeten hebben bij het horen van de wijze spreuken.

Al sinds de jaren negentig worden de populaire tegeltjes gemaakt. Maar de nieuwe varianten, met leuzen als 'At 't niet kin soa't t mot, dan mot 't maar soa't 't kin' en 'Folg dyn hart, want dat klopt', vliegen de deur uit.

Sommige zijn al uitverkocht, vertelt een medewerker van de bibliotheek in Sint Annaparochie waar de tegeltjes worden verkocht. Geen nood, er zijn inmiddels nieuwe besteld.

Bron: Leeuwader Courant / Gehoord en Gezien

De Westhoek, 7 maart 2019

CDA Waadhoeke: Project dijkhuizen Bildtdijken schreeuwt om vervolg

(© Stichtng Bildtdijken)

CDA Waadhoeke en een delegatie van Gedeputeerde Staten waren dinsdag te gast op de Oudebildtdijk bij De Westhoek waar zij een bezoek brachten aan de akkerbouwfamilie Jensma. Daarna werd nog een woning bezocht in het kader van het project van de Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken. Dat laatste is echt een zorg voor het CDA.

De Bildtdijken hebben een beschermde status. Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken zet zich in om de meest verpauperde dijkhuizen op te knappen. In het kader van de verdeling van de Nuon-gelden bedacht de toenmalige gemeente het Bildt dit plan. Om dit project goed te kunnen voltooien is er echter 10 miljoen nodig, het bleef na de aanvraag bij 1 miljoen euro.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 5 maart 2019

Rapport oer taalkontaktfariëteiten

Geografische situering van het gebied Het Bildt

De Fryske Akademy hat yn opdracht fan 'e Taalunie in ûndersyk útfierd nei de taalkundige posysje en it funksjonearjen fan 'e saneamde kontaktfariëteiten Frysk-Nederlânsk yn Fryslân. It űndersyk leit yn it ferlingde fan it Implementatieplan taalvariatie van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie. It beskriuwen fan taalfariaasje is ien fan ’e beliedslinen yn dat plan.

Yn ’e provinsje Fryslân wurde in stikmannich kontaktfariëteiten praat dy’t űntstien binne út it kontakt tusken it Frysk en it Nederlânsk. Dy Frysk-Nederlânske kontakttalen wurde yn ’e deistige omgong brűkt. Se hearre ta it kultuerhistoarysk erfgoed en binne fan grut belang foar de taalwittenskip.

De kontaktfariëteiten dy’t yn it rapport bestudearre wurde, binne: it Stedfrysk (fan Boalsert, Dokkum, Frjentsjer, Harns, It Hearrenfean, Kollum, Ljouwert, Snits en Starum), it Biltsk, it Amelânsk, it Midslânsk (Skylge) en it Súd-Lauwerslânsk.

Bron: Fryske Akademy
link lęs it hiele berjocht >>

Oudebildtzijl, 4 maart 2019

Bildtse preisoep bij samenwerkingsschool De Syl

(Vlnr) Bakbeppe Marijke Post, Gurbe, Reinder, Fimke, Rinske van der Meij en wethouder Baukje Tol in de nieuwe keuken van Ouwe-Syl. (© Joachim de Ruijter)

Dertig genodigden waren vrijdagmiddag aanwezig in samenwerkingsschool de Syl in Oude Bildtzijl. Onder hen bakbeppe Marijke Post. Het gezelschap staat geduldig te wachten achter een lint met strik en bakkersgereedschap. Wanneer wethouder Baukje Tol het lint om vier uur heeft doorgeknipt haast iedereen zich om de nieuwe gezamenlijke keuken van het dorp met eigen ogen te bekijken.

Bakbeppe Marijke niet. Zij heeft de keuken al gezien. Sterker, met kinderen van groep 4 en 5 heeft ze de keuken al uitgeprobeerd. Samen bakten ze cupcakes die daarna in de klas allemaal mochten worden opgegeten.

De nieuwe keuken van basisschool De Syl is de jongste loot aan de zeer vruchtbare stam van het dorpsleven in Ouwe-Syl. Al bij de opening van de samenwerkingsschool in 2015 smeden Dorpsbelang, Stichting Welzijn Ouderen het Bildt en de school het eerste plan om de school met een keuken te verrijken. Een keuken waar niet alleen de school van zou profiteren, maar het hele dorp.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Nijbeets, 2 maart 2019

Domela Nieuwenhuis herleeft in postzegels, boeken en opera in drie aktes

De postzegel waarmee het Ferdinand Coemla Nieuwenhuis Fonds komt, is verkrijgbaar in velletjes van tien.

Het honderdste sterfjaar van Ferdinand Domela Nieuwenhuis wordt in Friesland groots herdacht. Inclusief een opera in drie aktes van Albert Bonnema. De Friese tenor schrijft het stuk Domela – ús Ferlosser. Het wordt opgevoerd in het voorjaar van 2020 en gaat over het leven, de idealen en de strijd van Domela Nieuwenhuis. Ernst Bruinsma, uitgever van de Afűk en hoofdredacteur van De Moanne, vertelde het nieuwtje vrijdagmiddag tijdens het startschot van het Domela-jaar in It Damshűs in Nij Beets.

De socialist en latere anarchist heeft veel betekend voor de emancipatie van de Friese arbeiders. Op diverse plaatsen wordt komend jaar stilgestaan bij zijn gedachtegoed. Er zijn lezingen in Tresoar en diverse (theater-)opvoeringen.

De historische vereniging Appelscha komt met theaterspektakel Het Hongerproces en op het Bildt wordt stilgestaan bij een geruchtmakende Domela-rede in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. Die wordt op 24 november, precies 130 jaar later, dunnetjes overgedaan.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 1 maart 2019

Faber Audovisual en Friese Poort wurkje gear om goede fakminsken te krijen

Cees Jan Faber en Dick ter Wee - Foto: Omrop Fryslân, Gerrit de Boer

It evenemintebedriuw Faber Audiovisuals út Sint-Anne en ûnderwiissintrum ROC Friese Poort komme mei in nije oplieding foar fakminsken yn de poadium- en evenemintetechnyk. De gearwurking is yn it foarste plak bedoeld om Faber oan goede fakminsken te helpen.

De studinten kinne op de oplieding yn twa jier it diploma poadium- en evenemintetechnikus helje. Gewoanwei duorret dy oplieding in jier langer.

De gearwurking is freed bekend makke by Faber yn Sint-Anne. Studinten dy't oan de oplieding meidogge, geane ien jier nei skoalle en geane dęrnei in jier oan de slach yn de praktyk. De earste studinten starte yn septimber.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Wier, 28 febrewaris 2019

HEA! Gek mei skiep yn Wier

Marian Douma

"Skiep binne alles foar my!" Marian Douma fynt it machtige bisten om mei om te gean. As stazjęre kaam se op de pleats fan Feike Wiersma yn Wier. Dęr kinne se har hiel goed brűke yn de drokke lammetiid. Marian rędt har poerbęst mei de lammerij.

Bron: Omrop Fryslân
  Sjoch hjir de útstjoering fan HEA! op 28 febrewaris 2019. >>

Sint-Anne, 28 februari 2019

'Biltske les foar Biltske PABOstudinten'

Op de foto: Sijbe Knol.

Als het aan de provinciale FNP ligt krijgen Bildtse studenten aan de PABO voortaan ook Bildtse les tijdens hun opleiding. Dit zou in samenwerking met Bildts Aigene kunnen worden opgezet. De partij hoopt dat het onderwijzen in de eigen ’memmetaal’ - of dat nu Bildts, Fries of Stellingwerfs is - zo beter van de grond komt. "It is no noch te frijbliuwend."

Dat zegt kandidaat-Statenlid Sijbe Knol in een gesprek met deze krant. Knol (28) - zoon van oud-bankman Age Knol - groeide op in Berltsum en woont sinds augustus vorig jaar in St.-Annaparochie. Hij begon als raadslid in Menameradiel, en zit sinds de oprichting van Waadhoeke in de gemeenteraad voor die partij.

De leden van de provinciale FNP zien het in hem zitten en zetten hem op plek drie voor de komende Statenverkiezingen. Het vak Fries schiet op veel plekken in de provincie tekort, constateert Knol.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 27 febrewaris 2019

Foto: Jelke de Jager

Andries Hogenhuis wint it Biltsk diktee mei twa flaters

It Biltsk Diktee yn MFC 't Beerdhuus yn Sint-Jabik waard tiisdeitejûn goed besocht. Der diene goed tritich minsken mei.

Mar der koe mar ien de winner węze. En dat wie Andries Hogenhuis fan Sint-Jabik. Hy hie mar twa flaters makke yn syn diktee.

Hogenhuis krige in wikselbeker, in tegeltsje mei in Biltske siswize, in paraplu mei it logo fan Stichting Bildts Aigene en in boskje blommen.

Bron: Omrop Fryslân

Sint-Jabik, 26 februari 2019

Dochsto ek mei oan it Biltsk diktee?

Janny Bouma, Stichting Bildts Aigene

It Frysk diktee is wierskynlik by eltsenien wol bekend, mar jildt dat ek foar it Biltsk diktee? En hoefolle Bilkers soene dęr in foldwaande foar helje? Dy fraach sil tiisdeitejűn beäntwurde wurde, want dan is it Biltsk diktee.

It diktee wurdt organisearre troch Stichting Bildts Aigene. De Stichting waard op 3 juny 2015 oprjochte en bestiet út trije organisaasjes dy't gearwurkje op it gebiet fan de Biltske taal en kultuer: Stichting Ons Bildt, 't Bildts Dokumintasysintrum en Kemissy Meertalighyd. Dy organisaasjes hawwe allegear in oare doelstelling, in eigen skiednis en eigen frijwilligers.

Dit is de tredde kear dat de wedstriid organisearre wurdt. It diktee wurdt dizze kear skreaun troch Hein Jaap Hilarides. It set om 20.00 oere útein yn MFC 't Beerdhuus yn Sint-Jabik. Foarich jier wie Geke Postma fan Sint-Anne de winner.

Bron: Omrop Fryslân
 Harkje hjir nei de útsjoering >>

Workum, 25 februari 2019

De ogen van de vader van Hendrik Elings gingen steeds droever staan.

Ouders met een verhaal

Is het nog nooit eerder vertoond, een groepsexpositie van kunstenaars die hun ouders portretteerden? Dan is Geschenk uit de hemel in het Jopie Huisman Museum een primeur.

De vader van Hendrik Elings was een "heel lieve man". Op latere leeftijd kreeg hij Alzheimer, een proces dat zijn zoon vastlegde. In de expositie hangt een heel groot portret, waarbij Hait de kijker recht aanziet. "In de ogen gebeurt het. Hier kijkt mijn vader zo treurig. (...) Zijn ogen gingen steeds droeviger staan. Hij kijkt ook een beetje kinderlijk. Je ziet dat hij zich afvraagt: wat is er toch met me aan de hand?"

Omdat hij zo uitgebreid aandacht besteedde aan zijn vader, heeft hij zich wel eens schuldig gevoeld tegenover zijn moeder. "Hoewel ik haar als eerste heb geschilderd." Zij overleed eerder, aan kanker, maar "bij haar zat niet dat verhaal".

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

Ljouwert, 25 febrewaris 2019

Plysje bout 'plak-delikt-keamer' nei om ljocht te krijen yn ûnoploste saken

Sicco Cuperus op de ColdCase-kalinder - Foto: Omrop Fryslân, René Koster

De plysje wol nije techniken ynsette om âlde saken op te lossen. Sa wolle se it plak dęr't bygelyks in moard dien is, neibouwe in in spesjale romte. Dy wurdt in 'plak-delikt-keamer' neamd.

"By âlde saken is it sa dat fan it plak-delikt faak neat mear oer is. Wy besykje no mei hjoeddeistige techniken dochs werom te gean yn 'e tiid, sadat we mear te witten komme kinne", seit Jitcia Tamminga, koördinator fan it Coldcaseteam Noard-Nederlân

Yn Fryslân binne op dit stuit tsien saken dy't troch it spesjale coldcase-team Noard-Nederlân űndersocht wurde. Yn seis gefallen dęrfan giet it om moard of deaslach, lykas de saak fan Fokko Werkman fan De Haule yn 2003 en Simone de Laat fan Ferwert yn 1989. Dęr sitte trije sededelikten by en ien fermissing: Sicco-Jan Cuperus fan Ljouwert dy't op 9 juny 2014 samar ferdwűn.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 februari 2019

Van Harenslezing over naoorlogse walvisvaarders

Anne-Goaitke Breteler. (© Eigen foto)

Anne-Goaitske Breteler (23) uit Nes schreef vorig jaar het boek 'De traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders’. Zondag 3 maart verzorgt zij de Van Harenslezing in de Van Harenskerk in St.-Anne, ’s middags vanaf 15.30 uur.

Op 14 juni 2018 heeft Anne-Goaitske Breteler, dochter van Gerrit Breteler en Anke Bijlsma, haar debuut 'De traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders' uitgebracht bij de Amsterdam University Press.

In het boek beschrijft zij op de herinneringen van oud-walvisvaarders die allemaal, net na de Tweede Wereldoorlog, meegingen op de reizen richting de Zuidpool. De sfeer aan boord en de avonturen in de havens passeren de revue evenals de walvisjacht zelf, maar ook de twijfel en ambivalentie die tot op de dag van vandaag als een schaduw over deze herinneringen hangen.

Bron: Franeker Courant

Sint-Jabik, 21 februari 2019

'Bildts is 'n mooie taal: brúk 't en hew d'r fooral nocht an'

Wethouwer Jan Dijkstra folgt de kursus Bildts skrive. Jannie Bouma van stichting Bildts Aigene ‘coacht’ Dijkstra in ’t skriven fan ’t Bildts. (© Foto Simon Bosma)

Op 'n winege frijdegoverdâg om half fijf skuuft wethouwer Jan Dijkstra bij de keukentafel an op de plaats fan Jannie Bouma in St.-Jabik. De regen tikt sachys tun ’t keukenrút en Jan en Jannie binne ferdiept in de pepieren. ’t Is nou de negende keer dat Dijkstra hier sit. Hij is d’r foor ’n kursus Bildts skriven. Ok doet de wethouwer met an ’t Bildts Diktee, op 26 febrewary.

Ofkomstig fan de 'Frise klaai' út Hitsum, is de mimmetaal fan Jan Dijkstra ’t Fries. "Ik bin wethouwer fan de gemeente Waadhoeke en ’t Bildt is dęr onderdeel fan. Om nander te begripen en an te foelen is ’t beter nanders taal te praten. ’t Praten gaat my al goed ôf, maar ik wil ’t skriven ok graag soa goed mooglik kinne. Dan brúkke je de taal nou eenmaal wat makliker en faker."

Jannie Bouma fan stichting Bildts Aigene ‘coacht’ de wethouwer in syn Bildtse faardigheden. De kursus Bildts prate het Dijkstra met syn FNP-fraksy al met súkses ôfrond.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 20 februari 2019

Kerk Ouwe-Syl blijft na metamorfose mensen verbinden

De nieuwe eigenaar Simone van der Velden

Het lijkt een trend, steeds vaker verliezen kerken de status van godshuis. Zo werd zondag 17 januari 2016 voor het laatst gekerkt in de Gereformeerde kerk op Ouwe-Syl. Het imposante gebouw werd anderhalf jaar later aan de Amsterdamse Simone van der Velden verkocht.

Na een metamorfose blijft Simone met het kerkgebouw op haar manier de verbinding met mensen zoeken. Momenteel siert ”GER. KERK” de voorgevel, echter niet lang meer. Als training/coachingsbedrijf gaat de voormalig kerk als ’Pand 61’ de toekomst in. Wanneer ik in de Gereformeerde kerk in gesprek kom met Simone van der Velden, wordt duidelijk dat de 46-jarige nieuwe Bilkert al een rijk leven achter de rug heeft.

Op 18-jarige leeftijd verruilt de reislustig geboren Tilburgse haar geboorteplaats voor New York, waar ze drie fantastische jaren aan de toneelschool beleeft. Het uitblijven van een verblijfsvergunning noopt haar terug te keren: "Van New York naar Tilburg is toch wel een grote overgang, daarom besloot ik naar Amsterdam te vertrekken. Ik pakte een andere studie (communicatie) op, omdat ik merkte dat de toneelschool mijn kansen wel heel erg beperkte."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oude-Bildtzijl, 20 februari 2019

Onlosmakelijk verbonden met muziek

Jan de Vries over het schrijven van liedjes: 'Ik mot alleen weze om te skriven en ik mot ok gewoan ‘n antal uren d’rfoor sitten gaan. ‘t Rôlt niet út de mou.' (© Foto: Tineke Laverman)

Hij is een muzikant die graag werkt aan verschillende projecten, grafisch vormgever en initiator van een voedselbos op Oude-Bildtzijl. Een eenzijdig leven heeft Jan de Vries allerminst.

De Vries is een echte 'Bilkert'. Hij is geboren in Sint Jacobiparochie, waar hij op zijn achtste blokfluitles krijgt. In een klein gebouw achter de kerk komt elke week een leraar, meneer Norbruis, die de lessen geeft. De man speelt ook orgel, en dat spreekt De Vries aan. Zijn ouders gaan akkoord met de aanschaf van een orgel, en Norbruis wordt muziekdocent aan huis. ,,Hij had ‘n flessy Berenburg in de bús en nam an ‘t begin altyd ‘n slokky. De lessen waren altyd heel leuk,” lacht De Vries.

Door persoonlijke omstandigheden stopt Norbruis na wat jaren met lesgeven. De Vries krijgt voortaan les op de muziekschool in Sint Annaparochie. ,,Fan ‘n stringe meester in krytstreeppak. Ik most etudes speule. Dat fon ik helendal niks.” Maar zijn ouders hebben dat orgel gekocht, dus krijgt hij het niet over zijn hart om te stoppen. Hij maakt er maar het beste van: speelt vooral liedjes van de radio na, en de stukken die hij eigenlijk moet leren blijven erbij. "Ik fon ‘t ok wel mooi om dingen sels út te finen."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 19 februari 2019

Twee dijkhuizen Oudebildtdijk opgeknapt, nog acht te gaan

Dit dijkhuis aan de Oudebildtdijk wordt gerenoveerd in opdracht van Herstel dorpen en Bildtdijken. FOTO: MARCHJE ANDRINGA

Dichtgetimmerde deuren, rotte kozijnen, ingezakte daken. Het is aan de Oudebildtdijk geen ongewoon beeld. Stichting Herstel dorpen en Bildtdijken bindt er de strijd mee aan.

We boeken vooruitgang, meldde Stichting Herstel dorpen en Bildtdijken onlangs. Aanleiding was de oplevering van twee volledig gerenoveerde woningen aan de Oudebildtdijk. Beide dijkhuizen staan er weer prachtig bij, aldus de stichting.

Het opknappen van de twee woningen is het eerste zichtbare resultaat van het opknapproject. Doel is om vóór 2020 minimaal tien verwaarloosde woningen aan de Oude- en de Nieuwebildtdijk te renoveren, waarbij rekening wordt gehouden met het historische karakter van de dijkhuizen. Herstel dorpen en Bildtdijken voert het project uit met subsidie van de provincie Fryslân en de voormalige gemeente het Bildt (nu Waadhoeke). De provincie steekt er een miljoen euro in, de gemeente stelde vier ton beschikbaar.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Wier, 19 februari 2019

Voorjaar in Wier: vierling op boerderij Feike Wiersma

© Marcel Teensma  |  Marian Douma in het hokje met de vierling die zaterdag werd geboren. Om de twee uren worden de diertjes bijgevoerd.

Topdrukte op de boerderij van Feike Wiersma in Wier. Alsof ze de warmte voelden aankomen, zaterdag 9 februari werd het eerste lammetje geboren en daarna kwam het jonge grut aan de lopende band. Zaterdag kwam er een vierling.

Het viertal kwam zonder probleem ter wereld. De boer is heel blij met zo’n vierling, maar weet ook dat zo’n kwartet veel extra werk en zorg betekent, vertelt Marian Douma (22) uit Sint Annaparochie.

In het verleden liep ze stage op het bedrijf van Wiersma aan het Tsjerkepaed. ,,Ik bin wat hingjen bleaun. Hjir rinne no ek 7 skiep en in geit fan my, en no’t we fakânsje hawwe, kin ik moai even helpe.’’ Het viertal moet om de twee uur worden bijgevoerd. Moeder schaap heeft namelijk te weinig melk voor haar hele kroost.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 19 februari 2019

Nieuw tenue

Met dank aan Loonbedrijf A.G. de Vries, de club van 100 en een anonieme sponsor hebben nu ook de jongsten van de VV St. Jacob een schitterend nieuw voetbaltenue!

Met dank aan Loonbedrijf A.G. de Vries, de club van 100 en een anonieme sponsor hebben nu ook de jongsten van de VV St. Jacob een schitterend nieuw voetbaltenue!

Bron: www.sint-jacobiparochie.nl

Oosterwolde, 19 februari 2019

Lian Boersma

Goud voor acrogymster Lian Boersma

Dit weekend werd in Oosterwolde de Valentijnscup gehouden - een groot acrogym toernooi voor alle niveau's georganiseerd door SV Donkerbroek, met deelnemers uit heel Nederland. Lian Boersma uit Sint Jacobiparochie legde met haar team beslag op goud.

Met haar nieuwe team Amber Bosma en Famke van Wieren komt zij uit in een trio Junioren, en ondanks dat het team pas een paar weken bij elkaar is wisten zij toch een prachtige oefening neer te zetten die hen het goud opleverde

Een van de gymnasten die hier op de vloer kwam was Lian Boersma uit Sint Jacobiparochie, die vorig jaar nog op de Werelkampioenschappen Acrogym in de finale stond. Hoewel zij van plan was geweest na dat seizoen te stoppen, is Lian kortgeleden toch weer opnieuw begonnen met acrogym.

Bron: Franeker Courant

Ljouwert, 18 febrewaris 2019

Twa hurdriders op 'e bon slingere

De plysje hat snein twa Fryske hurdriders oanhâlden.

In 24-jierrige bestjoerder út Sint Anne waard op de Harnzerstrjitwei yn Ljouwert troch de plysje oan de kant set. De man ried 49 kilometer te hurd op de 80-kilometerdyk. Der is proses-ferbaal tsjin de man opmakke.

In 41-jierrige Ljouwerter ried op de Wâldwei by Warten 47 kilometer te hurd op de 100-kilometerdyk. Ek tsjin him is proses-ferbaal opmakke.

Bron: Omrop Fryslân

Oudebildtzijl, 17 februari 2019

No Land X laat het ontstaan van de Oude Bildtdijk in 3D zien

Nadine Bors en Ulf Langheinrich

No Land X is een 3D-film in wording over de geschiedenis van de Oude Bildtdijk. De film wordt vrijdag 22 februari gedraaid in de Julianakerk in Oude Bildtzijl. Sytse Keizer houdt eerst een inleiding, na afloop geven de makers Ulf Langheinrich en Nadine Bors een toelichting op de stereoscopische film. Aanvang: 20.00 uur.

No Land X is een kunstfilm in wording door Ulf Langheinrich (Oostenrijks/Duits) en Nadine Bors die de ontstaansgeschiedenis van de Oude Bildtdijk laat zien door stereoscopische fotografie en video.

Nadine Bors groeide op aan de Oudebildtdijk aan de Waddenzeekust, een plek die op elk moment verandert door wind, water en licht. Bors produceerde jaren het Media Art Festival Friesland, maar woont en werkt sinds 2010 in Dresden. Uitgangspunt voor de samenwerking is de verbinding tussen de twee ‘Heimatten’ - die van de Oudebildtdijk en Dresden.

 

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 16 februari 2019

Bildtse lunch op Zwarte Haan

Heinjaap Hilarides. (© Paul de Bruin)

In restaurant De Zwarte Haan is zondag 10 maart een Bildtse Lunch waaraan wordt meegewerkt door Hein Jaap Hilarides, Gerard de Jong en Hendrik Elings.

Schrijver Hein Jaap Hilarides zal voorlezen uit zijn recent verschenen bundel Ofskaid en útsicht. Daarnaast zal hij boogiewoogie spelen, waaronder bewerkingen van klassieke boogiewoogie-nummers. Beeldend kunstenaar Hendrik Elings laat zien hoe en met welk materiaal hij werkt.

Gerard de Jong, hoofdredacteur van de Bildtse Post en schrijver, zal enkele gedichten en gedachten over afscheid en uitzicht voordragen. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hilarides en Elings, zij spelen Bildtse nummers. Gastheer is uitgever Eddy van der Noord.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 15 februari 2019

(© Politie Noordwest Friesland)

Politie zoekt eigenaar van deze fiets

De politie is op zoek naar de eigenaar van deze fiets.

Hij is woensdag 13 februari aangetroffen in een sloot bij de voetbalvelden in Vrouwenparochie.

Wie zijn fiets herkent kan contact opnemen met de politie via 0900-8844.

 

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 15 februari 2019

Bildtse sechys

Folg dyn hart, want dat klopt. Een Bildtse spreuk die nu op een tegeltje te verkrijgen is.

Er zijn nieuwe uitgebracht door www.bildtsaigene.nl. De stichting constateert dat de tegeltsys populaire geschenken zijn.

Andere spreuken die nieuw op tegel staan, zijn: ’t Leven is ’n fesy, maar most sels wel de slingers ophange en Ok de klaine dingen stimpele je leven.

Bron: Leeuwarder Courant / Gehoord en Gezien

Sint Annaparochie, 15 februari 2019

't Bildts diktee dut jaar in 't Beerdhuus in St.-Jabik

Schuringaweg Nij Altoenae, februari 1979 (Foto: Bildts Aigene)

Soa starigan is 't Bildts diktee 'n begryp worren. Der is 't Bildts Aigene wakker wiis met. Ok deen d’r fleden jaar ’n prot an met en der waren sy nag wizer met. Dut jaar sil ‘t diktee op dînsdeg 26 febrewary heve.

Elk jaar wort ’t diktee deur ’n ânder skreven. Dut jaar is Hein Jaap Hilarides beraid fonnen om de tekst fan ’t diktee te skriven. En elk jaar ok in ’n ânder plak. Na 2017 in St.-Anne, 2018 in Nij Altoenae wort dut jaar ’t Bildts diktee houwen in ‘t MFC ’t Beerdhuus in St.-Jabik.

Jan de Groot: "Wy sęge ’t nag maar ‘s ’n keer: ’t gaat d’r niet om ’t te winnen. Je hoeve echt niet bij de allergoeisten te sitten om met te doen. Ommers, ok bij de Elfstedentocht hewwe je ok te krijen met wedstriidrijers en toerrijers. En allenig de bęste drie worre trouwens bekindmaakt."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 14 februari 2019

Foto: De Bildtse Post

Sanne Esmee gaat voor titel 'Miss Teen of Friesland'

Sanne Esmee Walstra uit St.- Jacobiparochie is een van de achttien finalisten van 'Miss Teen of Friesland'. De 14-jarige leerlinge uit klas 3TB van csg Ulbe van Houten doet mee aan de jaarlijkse missverkiezing. Ze zet zich daarvoor ook in voor het goede doel, en zamelt statiegeldflessen in voor de Linda Foundation.

Een van de onderdelen van de missverkiezing is het ondersteunen van een goed doel. Sanne Esmee koos voor de Linda Foundation, een fonds opgezet door Linda de Mol. ”De Linda Foundation zet zich in voor kinderen die in armoede leven.

Met financiële steun kunnen ze studeren, kleding kopen of speelgoed krijgen. Ik vind het een belangrijk doel en zet me daar graag voor in,” zegt Sanne Esmee. Samen met haar zusje trekt ze de komende tijd van deur naar deur om statiegeldflessen in te zamelen. ”Ik ben al in Bolsward en Sneek geweest, en op maandag 18 februari ga ik in St.-Anna statiegeldflessen ophalen voor het goede doel."

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 14 februari 2019

Zonder Froukje Monsma was ik doodgevroren

Op 14 februari was melkrijder Tjeerd Vrieswijk 's ochtends om half zeven uit Minnertsga vertrokken.

'De wegen waren spekglad, dat kwam doordat het eerst veel had geregend en daarna was het 5 graden gaan vriezen. Toen lag er ook al veel sneeuw op de wegen maar plichtsgetrouw als ik toen was, ging ik toch op weg om de melkbussen bij de boeren op te halen. Vanaf Minnertsga naar St. Jacobiparochie en toen door naar St. Annaparochie, al waaide het een storm en was er veel stuifsneeuw.

Er hadden zich ondertussen al wat sneeuwduinen gevormd, maar ik dacht: ik moet verder. Daarna via St. Annaparochie naar Vrouwenparochie en naar Oude Leije. Hier hadden zich al enorme sneeuwduinen gevormd. Maar gelukkig, er was een sneeuwschuiver van de gemeente al druk aan het werk. Hij reed erg langzaam omdat hij ook al heel veel moeite had om door al die stuifsneeuw te komen die al bij veel huizen omhoog was gewaaid. Maar na 1,5 uur konden we weer richting Hallum en daarna naar Holwerd.'

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 14 februari 2019

Openbare Bibliotheek Sint Annaparochie

Zadenbibliotheek ook in Sint Anna

De bibliotheken in Noord-Friesland breiden uit met een zadenbibliotheek, een initiatief dat al in Joure en Leeuwarden bestaat.

Bij een zadenbibliotheek kunnen gebruikers zaden van bloemen of groentes ‘lenen’. Die moeten geplant worden en na de bloei levert de lener de zaadjes in. Die zaden kunnen dan weer uitgeleend worden.

Vanaf eind maart bieden de bibliotheken in Buitenpost, Schiermonnikoog, Sint Annaparochie, Terschelling, Vlieland en De Westereen deze mogelijkheid.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 11 februari 2019

Pak slaag in eigen huis voor Sint Anne

In de zondagse Tweede Klasse K kreeg Sint Annaparochie in eigen huis ongenadig hard op de broek van Frisia. De Leeuwarders wonnen met 0-6. Tot overmaat van ramp zag de thuisploeg Gerlof Glazema en aanvoerder Sytse Jorritsma voortijdig met rode kaarten het veld verlaten.

"Dat maakt het allemaal wel extra zuur", concludeerde verliezend trainer Duco Mulder. Hij had bovendien gezien dat zijn ploeg vanaf de eerste minuut achter de feiten aanliep.

"Dit was een fikse, maar terechte nederlaag. We waren in alle duels te laat en zijn afgetroefd op slimmigheid en snelheid."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 9 februari 2019

Elfstedentocht 1963, bron: Pinterest

Elfstedentocht

De Leeuwarder Courant plaatste een oproep om herinneringen van lezers aan de Elfstedentocht te delen. Eén van de inzendingen is afkomstig van J. Hilarides en heeft als titel 'Naar huis Alle inzendingen zijn terug te vinden op link www.lc.nl/silitnochheve

Ondergetekende was in 1963 militair in Nunspeet. De verhalen over een Elfstedentocht werden steeds nadrukkelijker. En op vrijdag 18 januari was het zover. Ik had twee Friese maten, die minstens zo goed reden als ik, maar die haakten af. "Fierstente swier, it wurdt dochs neat", zeiden ze.

Na een grondige voorbereiding vertrokken we donderdags per bus naar Leeuwarden. We sliepen in de oude kazerne op het Hoeksterend, waar nu de parkeergarage is. In het donker startten we op het Van Harinxmakanaal. Mijn maat viel al gauw. Even later viel hij weer en had een kromme schaats, dus leende ik hem mijn reserveschaatsen, die ik op advies van mijn vader bij me had. Het bleek een kansloze missie. Ik besloot de tocht alleen te vervolgen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele verhaal (pdf) >>

Sint Annaparochie, 8 februari 2019

Pleidooi voor een bed-bad-broodregeling

Talea Jansma pleit voor een bed-bad-broodregeling in de gemeente. (© Suwarda Vis)

Rond het azc in Sint Annaparochie zwerven uitgeprocedeerde asielzoekers. Waadhoeke moet daarom met een bedbad-broodregeling komen.

Er moet snel een oplossing komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat zwerven. Ook in Waadhoeke speelt dit probleem, aldus Talea Jansma uit Sint Jacobiparochie. Zij sprak gisteravond in bij de gemeenteraad van Waadhoeke en vroeg om een bed-bad-broodregeling.

Het gaat dan om een vaste plek waar uitgeprocedeerden terecht kunnen voor de eerste levensbehoeften en een kans krijgen om in beroep te gaan. Het landelijk beleid wordt dat bestaande bed-bad-broodregelingen zo snel mogelijk afgebouwd worden om plaats te maken voor vijf LVV’s (Landelijke Vreemdelingen-voorzieningen). Jansma wil weten of Waadhoeke dan door gaat verwijzen naar de LVV in Groningen of zelf de verantwoordelijkheid neemt voor daklozen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 8 februari 2019

Alde Biltdyk krijt wer wat glâns werom

Foto: Omrop Fryslan

It is ien fan de langst bewenne strjitten yn Nederlân, in begryp, en dochs wiene de huzen oan de Alde Biltdyk bot fertutearze. Sa bot dat der yngrypt wurde moast. It projekt Herstel Dorpen en Bildtdijken moast dit oplosse, en nei wat wurk hawwe se no de earste resultaten.

Twa wenningen op de Alde Biltdyk dy't der min oan ta wiene, binne wer hielendal opknapt. Ek is úteinset mei it renovearjen fan trije wenningen dy't eigendom binne fan de stichting.

De wenningen wurde as se klear binne oanbean op de huzemerk. De stichting krige fan de eardere gemeente It Bilt de opdracht om minimaal tsien huzen op te knappen om it oansjen fan de dyk te ferbetterjen.

It projekt wurdt finansjeel stipe troch de provinsje en de gemeente Waadhoeke. It doel is om yn 2019 de opdracht foar de tsien opknapte wenningen klear te krijen.

Bron: Omrop Fryslân
 Harkje nei in reportaazje oer de opknapte wenningen >>

Sint Annaparochie, 7 februari 2019

Bezorgde inwoners Waadhoeke willen bed-bad-broodregeling

Open dag azc St.-Anna, 2018

Een groep inwoners pleit vanavond bij gemeente Waadhoeke voor een bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat zijn beland. Volgens hen zijn er rond het azc van St.-Anna opnieuw dakloze asielzoekers. Ze willen van de gemeente weten of zij kunnen worden opgevangen.

De actie is op touw gezet door Talea Jansma uit St.-Jacobiparochie, namens een groep van zestien vrouwen uit de gemeente. "Enige jaren geleden is in de gemeente het Bildt onder de aandacht gebracht dat er in de straten van St. Annaparochie dakloze asielzoekers waren. Burgemeester Gerrit Krol reageerde toen: 'Ze kunnen zich melden bij mij. In mijn gemeente slapen er geen mensen op straat.' Helaas had de burgemeester buiten de angst van uitgeprocedeerden gerekend. Niemand meldt zich vrijwillig in het hol van de leeuw om opgepakt te worden door de I.N.D.," zo schrijft Jansma namens de groep inwoners aan het college van B en W.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparoxhie, 7 februari 2019

Gewonde bij botsing tussen auto en bus

(© Van Oost Media)

Op de Van Harenstraat in Sint Annaparochie zijn woensdagavond een auto en een bus tegen elkaar gebotst. Omdat sprake zou zijn van een beknelling, werd ook de brandweer gealarmeerd. Al vrij snel werd duidelijk dat er geen sprake was van een beknelling, waarna de komst van de brandweer kon worden geannuleerd.

De automobilist knalde op de Van Harenstraat met zijn voertuig op de lijnbus van Arriva. De bestuurder van de personenauto heeft vermoedelijk een black-out gehad.

De man is gecontroleerd in de ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bus als de personenauto raakten beschadigd door de klap.

Een berger heeft de bus en de auto afgevoerd. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht. Passagiers in de bus kwamen met de schrik vrij. Ze zijn met een andere bus naar hun bestemming gebracht.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 7 februari 2019

Stichting herstel dorpen en Bildtdijken boekt vooruitgang

Voor de verbouwing (© SHDB)

Het afgelopen jaar zijn aan de Bildtdijken twee woningen die er slecht aan toe waren helemaal gerenoveerd. Het gaat in beide gevallen om woningen waar de eigenaren zelf flink hebben bijgedragen aan het eindresultaat. De stichting Herstel dorpen en Bildtdijken (SHDB) hoopt dat aan het eind van dit jaar tien woningen zijn opgeknapt.

Inmiddels is in opdracht van de stichting gestart met de grondige renovatie van drie van haar eigen woningen. Het betreft de panden Oudebildtdijk 1066, Oudebildtdijk 816 én Oudebildtdijk 818. Deze woningen staan al langere tijd leeg en zijn recent door de stichting aangekocht.

Samen met architectenbureau Adema in Dokkum zijn hiervoor aansprekende renovatieplannen gemaakt. Deze woningen worden te koop aangeboden, waarbij het de verwachting is dat oplevering rond de bouwvak van dit jaar zal plaatsvinden.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 7 februari 2019

Waadhoeke wil Fairtrade-gemeente worden

Uitreiking Fairtrade-logo aan gemeente het Bildt, 16 augustus 2010

Gemeente Waadhoeke wil een Fairtrade-gemeente worden. Het college heeft dat dinsdag besloten.

Wethouder Jan Dijkstra maakt zich hard om het label ‘Fairtrade Gemeente’ te krijgen. Waadhoeke wil zo meewerken aan de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling, het behalen van de titel is een belangrijke stap richting een duurzame en groene gemeente.

Gemeente het Bildt was de eerste gemeente in Friesland die de titel ‘Fairtrade-gemeente’ behaalde. Met het opgaan van het Bildt in Waadhoeke is deze titel verdwenen. In 2018 heeft Waadhoeke geďnventariseerd en de voorbereidende stappen gezet om Fairtrade gemeente te worden. Jan Dijkstra: "Fairtrade biedt de kâns om sjen te litten hoe’t wy yn de wrâld stean.”

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 februari 2019

Nij Bildts kynderboeky over 't hondsy Bruno

Sytse Buwalda leest foar an Joutsen Buwalda, syn pakesęger. Links Ita Spoelman dy de tekeningen maakte. (© Eigen foto)

D'r is deur De Bildtse Boekerij/BildtTaal 'n kynderboeky útgeven dat gaat over 'n heel lief hondsy, dat Bruno hyt.

Bruno is geboren in St.-Jabik en opgroeid in St.-Anne. Hij weunt in ‘e huus bij hait en mim met twee lieve kines. Baide kines kinne och soa fijn met Bruno speule. De hait fan de kines waar heel wiis met ‘t hondsy. Bruno mocht soms wel de hele aven bij him op de skoat sitte. En mim maakte altyd lekker eten foor him klaar.

’t Boeky, in kleurendruk, het ’n handig formaat en is foor kines fan fijf jaar en ouwer, om foor te lezen en ok om sels te lezen. De tekeningen binne fan Ita Spoelman, de tekst fan Sytse Buwalda.

Bruno is te koop bij Primera, slachterij Bijlsma en Albert Heijn in St.-Anne, in Luwt bij de AFUK, en in Beetgummoln bij bakkerij Friso. Feerder te bestellen bij elke boekhandel.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 6 februari 2019

Blije mensen van Bildts mannenkoor

Het Christelijk Bildts Mannenkoor repeteert voor de jubileumuitvoering onder leiding van dirigent Sieb Leenstra. FOTO NIELS WESTRA

'Zingende mensen zijn blije mensen', is de leus van het Christelijk Bildts Mannenkoor, dat komend weekend het vijftigjarig bestaan viert.

Negentien mannen meldden zich in 1969 aan als lid van het nieuw op te richten Christelijk Bildts Mannenkoor. Ze waren enthousiast geraakt door een optreden van het Sexbierumer Mannenkoor. De onkosten van het optreden moesten nog wel worden gedekt. De negentien lapten ieder 5 gulden.

Niet veel later voegde Jelte Pars zich bij de groep, nu met Geert Dijkstra verantwoordelijk voor de organisatie van het jubileum. Pars heeft vijf medekoorleden die er vanaf het begin bij zijn: Remmeren Snijder, Wijmer Snijder, Girbe Kerkstra, Freek Dijkstra en Aldert Cuperus.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

Sint Annaparoxhie, 5 februari 2019

Leerlingen Campus Middelsee op snuffelstage

Anouck de Groot en stagebegeleider Marja Terpstra van sportcentrum Benefit bezig met de warming-up voor een leerzame stagedag. (© Foto Ulbe van Houten/Comenius)

De leerlingen van Campus Middelsee uit klas drie van de theoretische leerweg zijn vorige week op snuffel- of oriëntatiestage geweest. Het krijgen van een goed beroepsbeeld moet ze helpen bij de juiste opleidingskeuze.

Om te kijken in de praktijk hebben de leerlingen zich eerst op school georiënteerd. Daarbij stelden ze vragen aan zichzelf zoals ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’. Als leerlingen na het vmbo een vervolgopleiding willen volgen, is het van belang dat ze de opleiding kiezen die past bij het beroep dat ze in de toekomst mogelijk willen uitoefenen.

Loopbaancoördinator Jellie Smit van de Ulbe van Houten/ Comenius: "Stage lopen kan jongeren daar goed bij helpen. Kom je er namelijk na of tijdens de stage achter dat een bepaald beroep niet biedt wat je ervan had verwacht, dan is het duidelijk wat je vooral niet moet kiezen, klikt het wel, dan is dat mooi meegenomen. Het is namelijk altijd goed!”

Bron: Franeker Courant

Westhoek, 4 febewaris 2019

Biltsk berneboek oer hûntsje Bruno

Foto: Afűk Fryske boek- en kadowinkel

De Bildtse Boekerij en BildtTaal hawwe in berneboek útjûn yn it Biltsk. Sytse Buwalda hat it skreaun en Ita Spoelman hat foar de tekeningen soarge. It boek giet oer it hűntsje Bruno.

Bruno is hikke yn Sint-Jabik en tein yn Sint-Anne. It boek is foar bern fan fiif jier en âlder.

"Bruno weunt in 'e huus bij hait en mim met twee lieve kines. Baide kines kinne och soa fijn met Bruno speule. De hait fan de kines waar heel wiis met 't hondsy. Bruno mocht soms wel de hele aven bij him op de skoat sitte. En mim maakte altyd lekker eten foor him klaar."

Bron: Omrop Fryslân

Maarssen, 2 februari 2019

Syrische Mohammad Azkahi na klein jaar wachten herenigd met vrouw en zoons

 Mohammad bij zijn caravan op het azc van Sint Annaparochie, waar hij van maart tot oktober woonde. FOTO LC

De 57-jarige Mohammad landt op Schiphol vanuit Turkije. Het was een lange reis. Vanuit zijn woonplaats is hij per auto met mensensmokkelaars de Turks-Syrische grens overgestoken. In Istanbul is hij op het vliegtuig naar Amsterdam gestapt.

Als hij bij de douane vertelt dat hij vluchteling is, wordt hij naar het aanmeldcentrum Schiphol gebracht. Hier krijgt hij een paar dagen om bij te komen van de reis voordat de echte asielprocedure begint. Tijdens deze rust- en voorbereidingstijd krijgt hij informatie over de procedure, medisch advies en hulp van een advocaat. Tijdens een gehoor van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), in aanwezigheid van zijn advocaat en een tolk, vertelt hij wat hij in zijn land heeft meegemaakt en waarom hij is gevlucht.

Op 11 maart wordt Mohammad met een taxi naar het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie gebracht, een dorp helemaal in het Noorden van Nederland, zo krijgt hij te horen. Hier mag hij de uitkomst van zijn asielaanvraag afwachten. Hij krijgt een slaapplek toegewezen in een van de witte caravans op het winderige terrein, samen met twee andere Syrische mannen en twee jongemannen uit Turkmenistan.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 2 februari 2019

Rijke oogst aan LF2018-boeken op het Bildt

foto: Ellen Floris

Wie schrijft die blijft. Een deel van de erfenis van LF2018 zit 'm in een aardige stapel papier. Boeken met terugblikken op evenementen van het afgelopen jaar, catalogi van exposities of speciale uitgaven die verschenen met het oog op de duizenden bezoekers die het culturele topjaar zou trekken naar Leeuwarden en de provincie.

Een eveneens tijdig verschenen dichtbundel was Poetic Potatoes, omdat de organisatoren dit evenement al ver voor 2018 waren begonnen met de gedichtenuitwisseling tussen het Bildt en Malta. Poetic Potatoes was onderdeel van Potatoes Go Wild, zoals het 2018-programma van het Bildt werd gedoopt. Onderdeel hiervan was de kunstmanifestatie Fruchtbere Grônd/Fertile Soel/Vruchtbare grond, waarbij een drietalige catalogus verscheen.

De grootste evenementen van afgelopen jaar zijn bedacht met hun eigen fotoboek. Van De Stormruiter zagen zelfs twee exemplaren het levenslicht. Een vertaling van de novelle De Stormruiter van Theodor Storm, en een boek over de voorstelling met interviews met allerlei betrokkenen (acteurs, film- en decormakers en anderen) voorzien van tientallen foto’s. Bij de LF2018-exposities in het Fries Museum verschenen eveneens catalogi: Escher op reis en – op de valreep van 2018 –Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Amsterdam, 1 februari 2019

Rembrandt als voyeur

Teake Brandsma wijst Jan Six waar de zuster van Saskia woonde

Rembrandt was dol op vrouwen maar hij trouwde er maar eentje. Veel vaker zette hij met zijn nietsontziende en eerlijke blik naakte vrouwen op het doek.

Modellen hiervoor waren in zijn tijd moeilijk te vinden. Waarschijnlijk kijken we op zijn schilderijen regelmatig naar het lichaam van zijn vrouw Saskia.

Jan Six – nazaat van Rembrandts goede vriend Jan Six 1e – en tevens Rembrandtkenner, neemt ons in het leven van Rembrandt als voyeur. Benieuwd wat in de 17de eeuw het meest sexy en shockerend was?

Bron: uitzendinggemist.net
  Bekijk hier de uitzending >>

Vrouwenparochie, 1 februari 2019

Natalie Monsma 2000 - 2019

Bruisende Natalie, opeens was ze weg

Er zijn boeken over zwangerschap, over ziektes, over opvoeden. Maar hoe je verder moet als opeens je achttienjarige kind overlijdt? "Daar zijn geen boeken over", zegt Jan Sikke Monsma uit Vrouwenparochie. Was er maar een malletje waarin je je verdriet kon stoppen of een methode waardoor je antwoorden krijgt hoe je in vredesnaam verder moet na zo’n onnoemlijk groot verdriet. "Niks kan verwoorden hoe je je voelt."

Natalie Monsma overleed op 13 januari. Zomaar, plotsklaps eindigde haar jonge leven. Zonder afscheid, verrast door de dood. "Elk moment verwacht ik een appje van haar: wat eten we vandaag? Maar ze komt hier nooit meer binnenstormen", zegt moeder Maria Monsma. Uit hun gezin van drie meisjes is de middelste, de vrolijke, sociale, energieke Natalie weggerukt. Die harde werkelijkheid is nog maar amper te bevatten voor het gezin.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele IN MEMORIAM (pdf) >>

Sint Annaparochie, 30 januari 2019

foto: Jan Bonefaas

Kerstmarkt-cheque Ulbe voor World Servants

Woensdagmiddag 23 januari is op de Campus Middelsee de uiteindelijke opbrengst van de Kerstmarkt 2018 aan Renate Wolswinkel, coördinator support van World Servants, overhandigd.

De opbrengst bedroeg liefst € 6.000. Ewoud Struiksma en Sylvana Hellinga, beide leerling van het 3e leerjaar van de Campus Middelsee, gaan binnenkort op reis naar Ghana om daar een school te gaan bouwen. Het geld, tijdens de Kerstmarkt opgehaald, komt daaraan ten goede.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 30 januari 2019

Try-out Margje Wittermans in Schuilschuur op Ouwe-Syl

Actrice Margje Wittermans en acteur/componist Jeroen Mesker

Actrice Margje Wittermans en acteur/componist Jeroen Mesker werken aan een nieuwe theatervoorstelling, ‘Nestgoud’. Poëzie, muziek en theater ineengevlochten tot een intieme vertelling over de innerlijke strijd van een vrouw die moeder is geworden. De eerste try-out van Nestgoud wordt op 2 februari gespeeld in het schuurhuis van Neeltje van den Brand op Oudebildtzijl.

Nestgoud gaat over de magie van het blijven op een plek en wat thuis betekent. Slauerhoff heeft plaatsgemaakt voor de dichteres Vasalis. Margje over haar nieuwe voorstelling: “Nestgoud is een voorstelling over de zoektocht naar: waar kom je thuis? Een huis bouwen, nestdrang, het creëren van je eigen thuis, familie en werkelijkheid. ‘Een onderneming die alleen kan slagen in een gedicht, lied of toneelstuk.’ (J.J Slauerhoff).

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Nieuwebildtzijl, 30 januari 2019

foto: Ellen Floris

Nog altijd containerafval op het Noorderleeg

Fotograaf Ellen Floris van de Nieuwebildtdijk is vaak op het Noorderleeg te vinden. Ook zij zet zich in met het opruimen van de rotzooi die aanspoelt uit de over boord geslagen containers van de MSC Zoe.

“Ik heb deze week in totaal vier vuilniszakken verzameld bomvol plastic flesjes, verroeste blikjes, grote en kleine stukken piepschuim, verpakkingsmateriaal, roze poppenpispotjes en andere troep. Maar de troep komt echt niet alleen van deze containerramp. Ik hoop dat het wad en de kwelders deze woestenij overleven.”

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 30 januari 2019

Opnames Van Harenskerk in tv-programma Six over Rembrandt

Dit meesterwerk van Rembrandt is na ruim 250 jaar terug in Nederland en te zien in het Fries Museum. (© Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel)

In vijf korte afleveringen vertelt Jan Six over Rembrandt van Rijn op NPO 2. Voor het tv-programma zijn ook opnamen gemaakt in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie.

In Six over Rembrandt komt Rembrandtkenner Jan Six met een aantal verrassende weetjes over onze belangrijkste schilder.

Zo vertelt Six dat Rembrandt dol was op drama en hij heeft overwogen om theoloog te worden. En ook dat hij aan het begin van zijn carričre wel heel veel van zijn voorgangers heeft afgekeken en niet bepaald de leukste man was om mee samen te wonen.

Er zijn opnames gemaakt in de Van Harenskerk in verband met het huwelijk van Rembrandt en Saskia in de kerk in 1634.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 30 jannewaris 2019

HEA! Groene Loods yn Sint-Anne hâldt op

Momint út útstjoering fan HEA!

De 'Groene Loods' is in begryp yn Sint-Anne en omkriten, mar dy namme ferdwynt. Tjeerd van der Veen hâldt der nei sawat tritich jier mei op. De hannel yn âld guod wurdt him te swier. De hannel is ek bot feroare. Guod dat in pear jier lyn noch goed jild opbrocht, stiet no foar in pear euro te keap. Dochs sjocht soan Roelof der takomst yn.

Hea! is in programma oer gewoane minsken mei in bysűnder of somtiden “hea-larysk” ferhaal. Hea! is te sjen op telefyzje fan moandei o/m tongersdei om 17.35 oere. Hawwe jo in tip? Mail dan nei hea@omropfryslan.nl of sjoch op omropfryslan.nl/hea.

Bron: Omrop Fryslân
  Sjoch hjir de útstjoering fan HEA! >>

Oudebildtzijl, 30 januari 2019

Nooit klaar met graven in de geschiedenis

Sytse Keizer: 'Geschiedenis is geen exact vak. Er is geen waarheid. Je zoekt naar een waarheid die het meest aannemelijk is, en probeert vooral veel aanwijzingen en bewijzen te vinden. FOTO MARINE VAN DER LINDEN

Een desastreuze stormvloed trof Zuidwest-Nederland in 1953 met vernietigende kracht. Het nieuws schokte heel het land. Doordat op een gegeven moment de wind draaide naar het noordwesten, ontstond in het Noorden de vrees dat hier het natuurgeweld eveneens zou toeslaan. De angst sloeg onder meer toe bij een zwangere vrouw in een dijkshuisje aan de Oudebildtdijk. Ze nam het zekere voor het onzekere, en vluchtte de zolder op.

Gelukkig: het Noorden bleef gespaard. Dat jaar wordt Sytse geboren. Toen de timmerman, die dat jaar bezig was met de bouw van het broeihok, later hoorde van de vlucht naar de zolder tijdens de angstige uren van de storm, zei hij: "Uw zoon wordt vast en zeker weg- en waterbouwer." Dat kwam uit. Mischien toeval, misschien geďnspireerd door deit verhaal, misschien ook wel doordat grond en water altijd een rol in zijn leven hebben gespeeld.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 januari 2019

Eelco Bruinsma: Campus Middelsee groeibriljant

Campus Middelsee: groeibriljant Waadhoeke 'tegen de krimp in'

De CSG Ulbe van Houten/Campus Middelsee blijkt als middelbare school een groeibriljant van de Waadhoeke. Het groeit zelfs tegen de krimp in, omdat steeds meer ouders kiezen voor het aantrekkelijke aanbod van de school, constateert directeur Eelco Bruinsma. "Geen leerling is dezelfde. De mogelijkheden van elk individu staan centraal. Wij spelen daarop in met maatwerk, in aandacht, het Leerwerkplein met werkgarantie en Talentstromen."

De deur van Eelco Bruinsma, directeur van de Ulbe van Houten/Campus Middelsee in St. Annaparochie staat wagenwijd open. Dat is meer regel dan uitzondering. "Leerlingen, leraren en anderen kunnen gewoon binnenlopen", zegt de derecteur met een brede glimlach.

Bron: Van Wad tot Stad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 januari 2019

Met elektrische fiets naar de bus

De bus van Arriva neemt de rotonde bij de invalsweg van Sint Annaparochie. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Minder buslijnen in de Noordwesthoek van de provincie is aanvaardbaar, maar dan moeten de reizigers met elektrische fietsen op de opstapplek kunnen komen.

Subsidieer elektrische fietsen of stel ze gratis beschikbaar bij openbaar vervoerplekken. Dan zouden er minder buslijnen kunnen rijden en kan iedereen toch bij de haltes komen. Voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn, zou een taxi naar de opstapplekken moeten rijden.

Het is een van de meest genoemde oplossingen voor de toekomst die bedacht zijn door inwoners van Noordwest Friesland, vertelt Alies Hoitsma van Partoer. De organisatie houdt in opdracht van de Provinsje Fryslân zes bijeenkomsten verspreid over het gebied onder het motto Bűtengewoan Berikber. Gisteravond was de vijfde in Sint Annaparochie. Er volgt nog één in Marsum op donderdag.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Amsterdam, 29 januari 2019

De Facebookvrienden van Rembrandt

Detail van het portret van de negentienjarige Titus, dat rond 1660 is geschilderd en voor het eerst in Europa tentoongesteld wordt. BALTIMORE MUSEUM OF ART

Als Rembrandt een Facebookprofiel had gehad, had hij nog voor zijn huwelijk met Saskia zeker drie gemeenschappelijke vrienden met haar gehad.

Hoe kende hij Saskia van Uylenburgh, de Leeuwarder burgemeestersdochter, die bij haar zus in Sint Annaparochie woonde?

Volg de links, zegt de tentoonstelling. Saskia had familie in Amsterdam, en die kende Rembrandt weer. Zo was daar nicht Aeltje van Uylenburgh, die getrouwd was met predikant Jan Sylvius. Saskia was in 1633 bij ze op bezoek in de hoofdstad. Een jaar later trouwde ze met de schilder, Sylvius was erbij. Hij was ook bij de doop van twee van hun kinderen. Saskia zou er vier krijgen, alleen Titus zou volwassen worden, maar hij stierf ook jong.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 29 januari 2019

Burgemeester: (on)gewilde baan

Waarnemer Gerrit Krol mocht de rit uitzitten en werd uiteindelijk de langstzittende waarnemend burgemeester van Nederland.

De wil om in Friesland burgemeester te worden neemt af, zegt de provincie. Het is maar hoe je het bekijkt: het aantal sollicitanten blijkt per keer en per gemeente enorm te verschillen. Waarom eigenlijk?

Eén van de oorzaken is het voortdurende fuseren van gemeenten. Als het duidelijk is dat een kleinere gemeente mogelijk wordt opgeheven, is het lastig nog een goede kandidaat te vinden voor een kroonbenoeming. Het was de reden dat de sollicitatieronde op het Bildt in 2010 (13 kandidaten) mislukte. Waarnemer Gerrit Krol mocht de rit uitzitten en werd uiteindelijk de langstzittende waarnemend burgemeester van Nederland.

Het Bildt laat zien dat het fout kan gaan. En Vlieland ook, waar bij de sollicitatieronde in 2014 alle 39 kandidaten ongeschikt werden bevonden. Dat er veel sollicitanten zijn, is dus geen garantie voor succes.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 27 januari 2019

Het Chr. Bildts Mannenkoor bestaat in 2019 een halve eeuw. (© Eigen foto)

Christelijk Bildts Mannenkoor viert 50-jarig bestaan met jubileumweekend

Het Christelijk Bildts Mannenkoor viert het 50-jarig bestaan in het tweede weekend van februari met een jubileumconcert, een Sing-In en een dankdienst in de Gideonkerk in Sint Annaparochie.

Op 1 februari 1969 organiseerde een aantal zangliefhebbers in de toenmalige gereformeerde kerk van St. Annaparochie een zogenoemde ‘propaganda zangavond’, waar het Sexbierumer Mannenkoor optrad.

De heren wilden op deze manier bekijken of er draagvlak was voor het oprichten van een mannenkoor in St. Anne. Via een inschrijfformulier kwamen er op die avond 19 aanmeldingen binnen. Er was dus draagvlak.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >> <

Hallum, 26 januari 2019

In de put op Doniaweg Hallum

foto: Sawn Stjerren Nijs

Heel veel automobilisten waren er al lang aan gewend dat de putdeksel in Hallum op de Doniaweg ter hoogte van De Haan klepperde als je er met de auto overheen reed. Totdat het echt mis ging en voor een bizar ongeluk zorgde.

Dirkje Bakker uit Oudebildtzijl kreeg woensdag rond het middaguur de schrik van haar leven, toen een vóór haar rijdende auto er voor zorgde dat de putdeksel in de Doniaweg de lucht in vloog. Heel even dacht Bakker dat de auto vóór haar een wieldop verloor, tot zij pardoes in de put reed. Haar auto was van het ene op het andere moment onbestuurbaar, de airbags klapten uit en de remmen deden het niet meer.

Afhandeling van de schade aan de auto is uiteraard een zaak van de verzekering, maar Bakker weet dat zij met een financiële strop zit. Zij gaat de gemeente daarom aanklagen voor nalatigheid omdat al heel lang bekend was dat de putdeksel los lag en rammelde.

Bron: De Stienzer/Sawn Stjerren Nijs

Sint Annaparochie, 26 januari 2019

Opnamen in kerk voor Rembrandtserie

Rembrandt en Saskia in EO-documentaire uit 2011

Voor een vijfdelige televisieserie over de schilder Rembrandt van Rijn zijn ook opnamen gemaakt in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie.

In de kerk vond in 1634 het huwelijk plaats van de schilder met Saskia Uylenburgh.

De serie Six over Rembrandt wordt vanaf woensdag uitgezonden op NPO2 om 22.45 uur. Er is elke dag een aflevering tot en met 3 februari.

Documentairemaker Jan Six beschouwt in de serie Rembrandt van Rijn als denker, dief, voyeur, regisseur en als vader.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 24 januari 2019

Het Ulbe van Houten organiseert een bijzondere open dag

foto: Google Streetview

Voor kinderen uit groep 8 en hun ouders is het bijna weer tijd om een middelbare school te kiezen. Dus: van open dag naar open dag en kijken wat het beste bij de kinderen past. Voor middelbare scholen de taak om deze kinderen aan te trekken. School Ulbe van Houten in St.-Annaparochie doet dat al jaren met succes, want de kinderen komen overal vandaan.

De open dag in St.-Annaparochie is dit jaar echter iets anders dan anders. Als de kinderen met hun ouders arriveren, worden ze ieder een andere kant opgestuurd. De vaders en moeders zitten in een andere ruimte dan de kinderen. "De kinderen zijn elders in de school met het programma bezig.

Het is een doe-avond voor ouders én kinderen. Als ze de dag erna bij het ontbijt zitten, kunnen ze het er eens over hebben hoe leuk het hier was", vertelt Eelco Bruinsma, directeur van de school.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 23 januari 2019

Sportaccomodatie Oudebildtzijl

Vragen over vertraging van sportplannen

De fractie van Gemeentebelangen in Waadhoeke heeft vijftien vragen bij het college ingediend over de vertraging van de sportplannen in Oudebildtzijl.

Het dorp wil investeren in verbetering van de sportaccommodatie nu er geld beschikbaar is uit een succesvolle huisverloterij in 2017.

Het college wil eerst een totaalbeeld van de staat en spreiding van alle sportaccommodaties in de gemeente hebben.

"Op deze manier gaat het nog jaren duren. Dorpsbelang ervaart dat ze aan het lijntje gehouden worden.”

Bron: Leeuwarder Courant

Nij Altoenae, 23 januari 2019

Egon Kracht en Noortje Braat. (© Eigen foto)

Nieuwjaarsconcert Blaast de Bazuin met Egon Kracht en Noortje Braat

Tijdens de muziektheatervoorstelling Altyd Seumer kwam brassband Blaast de Bazuin in contact met Egon Kracht en Noortje Braat uit Almere. De samenwerking krijgt nu een vervolg tijdens het nieuwjaarsconcert.

Egon was als muzikaal leider betrokken bij het project en Noortje als dirigent van het koor. Ook vormden ze samen met toetsenist Paul Maassen, het combo voor de muzikale begeleiding van de hele voorstelling.

Egon Kracht is een zeer veelzijdig musicus. Hij speelt contrabas en is een veelgevraagd componist. Zijn muzikale bereik ligt tussen jazz en Mattheus Passion, breed en vooral vernieuwend.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 22 januari 2019

Loterijgeld Ouwe Syl blijft op de plank liggen

Burgemeester Gerrit Krol maakt winnend lot bekend

Het geld dat voetbalclub Ouwe Syl in 2017 verdiende met de verloting van een huis, moet noodgedwongen op de plank blijven liggen. De gemeente Waadhoeke wil wachten op nieuw sportbeleid.

In 2017 hield voetbalclub Ouwe Syl zo’n 350.000 euro over aan een succesvolle verloting. Toen was al bekend dat de opbrengst ten goede zou komen aan het hele dorp. Dorpsbelang Ouwe-Syl stapte daarom naar de gemeente Waadhoeke met een omvangrijk plan om het huidige sportcomplex te vernieuwen.

De overtuiging van het dorp is dat de nieuwe sportvoorziening een regiofunctie gaat vervullen. Het college van Waadhoeke vindt dat dit onvoldoende aangetoond is. Burgemeester en wethouders willen daarom eerst nader onderzoek naar de regiofunctie en vitaliteit van verenigingen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Nij Altoenae, 21 januari 2019

Marijn de Vries

Waarom er nooit meer een Elfstedentocht komt

Nu de nachtvorst al een dag of drie de neus aan het venster drukt en er flinterdunne vliesjes ijs op sloten en plassen ontstaan, moet het hoge woord er maar eens uit. Er komt geen Elfstedentocht meer. Nooit meer. Ja, dat is een heel ongezellige mededeling. Maar ik denk het echt.

Mijn opwinding was groot, in de nacht van 3 op 4 januari 1997. Ik was 18 en samen met mijn vriendje was ik naar mijn oom en tante gereden. Zij bewoonden de pastorie van het dorpje Nij Altoenae, helemaal bovenin Friesland, vlak bij de Waddenzee.

Een grote pastorie was het, zo'n mooie oude. Ruime vertrekken. Nauwelijks geďsoleerd. Dikke ijsbloemen bedekten de ramen van de slaapkamer waar wij logeerden. Onder een dikke vracht dekbedden lagen we. Mijn vriendje had het zo koud dat hij een muts tot ver over zijn oren getrokken had. Zo sliep hij die nacht.

Bron: Trouw
link Lees de hele column >>

Franeker, 19 januari 2019

Nijjaarsresepsy gemeente Waddenhoek

Bildtse raadsleden over een jaar Waddenhoek

De nije gemeente Waadhoeke, of Waddenhoek op syn Bildts bestaat inmiddels een jaar. Dat waar anlaiding foor 'Even Bildts' om op 'e nijjaarsresepsy 'e Bildtse folksferteugenwoordigers te fragen naar hur erfarings.

Ok Luwter Krant-sjoernalist Maria Delgrosso is deselde fraag foorlaid. 't Is nag niet allegaar 'Joechij en lange dagen', dat is wel dúdlik.

Fooral de wize werop de inweuners betrokken worre bij de foorberaiding fan 't belaid werkt nag niet goed. En dat 'Nabij besturen' is just speerpunt bij de gemeente.

Bron: Radio Eenhoorn: Even Bildts
 Belúster hier de opname >>

Sint Annaparochie, 19 januari 2019

Voormalige school Piter Jelles verkocht

Foto: Google Maps

Het voormalige pand van middelbare school De Foorakker van Piter Jelles, voorheen de openbare mavo van Sint Annaparochie, aan de Hartman Sannesstraat, is verkocht.

De school zetelt nu aan de overkant in de campus. Sinds de verhuizing beheert antikraak-instelling Carex het pand.

Dat is nu door de gemeente Waadhoeke voor 265.000 euro verkocht onder de voorwaarde dat het gebouw behouden blijft en een nieuwe invulling krijgt. Er is ruimte voor maximaal tien woningen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 18 januari 2019

'De Skimmelrútter' nou as boeky te krijen

De fleden jaar in de Bildtse Post publiseerde sery De Skimmelrútter is nou as boeky útgeven deur De Bildtse Boekerij/BildtTaal.

Al heel wat jaren leden waar Der Schimmelreiter deur Sytse Buwalda en (wijlen) Arjen Dijkstra op pepier in ’t Bildts útskreven.

De Stormruiter waar foor Sytse Buwalda anlaiding om met Leendert Ferwerda, de skrevene tekst onder de titel De Skimmelrútter as sery geskikt te maken foor publikasy.

De opfoerings fan De Stormruiter, septimber en oktober in ’t WTC in Luwt, waren ok baseerd op ’t oorspronklike werk Der Schimmelreiter fan de Dútse skriver Theodor Storm.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 16 januari 2019

Brandweer Fryslân zoekt ook nieuwe collega's in Sint Annaparochie

Brandweer Fryslân is op zoek naar mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor een veilig Fryslân. Wij zoeken brandweercollega’s voor de posten in Hallum, Stiens, Menaldum, Franeker, Harlingen, Sint Annaparochie, Grou, Marssum, Leeuwarden (post Noord) en Vlieland.

Jouw inzet voor de brandweer is goed te combineren met een fulltime baan. Het verschil met je beroepscollega’s is dat zij bij de brandweer een dagtaak hebben. Jij wordt ingezet wanneer het nodig is. Dit kan bij brand zijn, maar ook bij verkeersongevallen, het redden van dieren, stormschade en tal van andere soorten incidenten.

Hoe vaak dit is, is onvoorspelbaar. Je moet dus klaar kunnen staan om op onverwachte momenten in actie te komen.

Bron: Franeker Actueel
link Lees het hele bericht >>

Vrouwenparochie, 16 januari 2019

(foto: Laas Bonnema)

Zieke bomen in Froubuurt gerooid

Op vrijdagmorgen 11 januari zijn de laatste kastanjebomen gerooid aan de Waling Dijkstrastraat in Vrouwenparochie.

De klus werd geklaard door de boomrooier de firma Drijfhout uit St.-Annaparochie.

De karakteristieke bomen voor de voormalige schoolmeesterswoning waren aangetast door een schimmelziekte en moesten daarom het veld ruimen.

Bron: De Bildtse Post

Franeker, 16 januari 2019

Jan en Josefien Kooistra zijn 'Sterren van Waadhoeke'

Bij de foto: v.l.n.r.: Josefien Kooistra, Thijs Span, burgemeester  Waanders, kinderburgemeester Piter Murk de Groot en Jan Kooistra. (foto: Joachim de Ruijter)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis in Franeker dinsdag 8 januari zijn Jan en Josefien Kooistra uit St.-Jacobiparochie uitgeroepen tot 'Ster van Waadhoeke'.

Het echtpaar Kooistra werd in het zonnetje gezet voor hun inzet voor SV Friesland. Ze stonden aan de basis van deze vereniging, die in 1980 werd opgericht. Inmiddels heeft SV Friesland ruim 700 leden en is het de grootste loopvereniging van Noord-Nederland.

De Junior Ster ging dit jaar naar Thijs Span uit Franeker. De eretitel ‘Ster van Waadhoeke’ is bestemd voor inwoners die zich op buitengewone en onbaatzuchtige wijze inspannen voor de samenleving. Behalve de titel krijgt de Ster een zilveren lepel met inscriptie, die speciaal voor dit initiatief is ontworpen.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 16 januari 2019

Bron: Google Maps

Buren in geweer tegen windmolens

Opnieuw staan Watze en Nynke Binnema uit Oudebildtzijl vandaag voor de rechtbank in Groningen om planschade te claimen wegens windturbines achter de Monnikebildtdijk.

In 2015 stonden er twee windmolens die vervangen zouden worden door drie. Dat probeerde het stel toen tegen te houden. Inmiddels staan er drie, ondervinden de Binnema’s er overlast van en zijn er andere molens gekomen dan was aangekondigd.

Op 31 januari volgt een andere rechtszaak over handhaving.

Bron: Leeuwarder Courant

Haren, 16 januari 2019

Bijzonder boek over een bijzondere plek

Baukje Venema (links) en Gitte Brugman demonstreren het gebruik van Mooie plaatsys. FOTO KEES VAN DE VEEN

Fotografen Baukje Venema en Gitte Brugman grepen een gemeentelijke herindeling aan voor een lofzang op dat wat verandert en blijft. Het resultaat, de cassette Mooie plaatsys, is een potentiële kandidaat voor de titel ‘Best verzorgde boek’.

Als je het in één zin wilt samenvatten, dan is Mooie plaatsys een monument voor het Bildt, de gemeente die is opgegaan in de gemeente Waadhoeke, vertellen de fotografen Baukje Venema en Gitte Brugman in de studio van eerstgenoemde in de verdwenen gemeente Haren.

Op tafel staat een rood-grijze cassette van karton met daarin vier handgebonden fotoboekjes. In drie van de vier boekjes wordt verslag gedaan van een onderzoek: naar de band van Venema met haar geboortestreek, naar het landschap van het Bildt en naar de taal, het Bildts. Het vierde boekje is een album waarin de portretfoto’s van inwoners van het Bildt ontbreken. Ze worden bijgeleverd, de gebruiker mag ze zelf inplakken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Zie ook de video op lc.nl >>

Nieuwebildtzijl, 15 januari 2019

It Fryske Gea lit plastik fuorthelje út Noard-Fryslân bûtendyks

Noard-Fryslân Bűtendyks - Foto: Remco de Vries

Noard-Fryslân bûtendyks like gjin lêst te hawwen fan de troep dy't der op grutte parten fan de Waadseekust oanspielde as gefolch fan de kontenerramp. No wurdt dúdlik dat der ek hjir it ien en oar opromme wurdt en grypt it Fryske Gea yn.

Der leit foaral lyts guod yn it floedmerk op de dyk tusken de kwelders en de simmerpolder. En dat moat der wei. Dęrom is moandei besletten om in oannimmer yn te hieren dy't it guod masinaal opromje kin.

Neffens distriktshaad Jan Jelle Jongsma fan it Fryske Gea kin it net oars: "Dat lytse guod is folle minder goed te sjen, en it is minder goed op te romjen dus dat sil masinaal barre moatte." En elts stikje plestik kin foar in fűgel as oar bist fataal węze.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 15 januari 2019

Rechtbank Leeuwarden

Werkstraf na slaan met bezem in azc

Politierechter Willem Sikkema heeft gisteren een ex-bewoner van het azc in Sint Annaparochie veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur omdat hij op 31 oktober 2017 een medebewoner met een bezem op het hoofd had geslagen.

Het slachtoffer hield er een hoofdwond aan over die met vijf hechtingen moest worden gedicht. Een even oude medeverdachte werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Beide mannen werden vanwege het incident uit het azc verwijderd. Ze wonen nu in Amsterdam.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 11 januari 2019

Leendert Ferwerda: vervuiling NW-hoek door containerschip MSC Zoe valt mee

Het containerschip MSC Zoe verloor in de nacht van nieuwjaarsdag 270 containers boven de Waddeneilanden. FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

Aan de vaste wal lijken de gevolgen in de Noordwesthoek van Friesland mee te vallen, zegt jutter Leendert Ferwerda uit Sint Annaparochie. Het zijn hoofdzakelijk grote stukken piepschuim die aangetroffen zijn en makkelijk op te ruimen waren. Het meeste is naar de binnenkant van de dijken gewaaid en is daar eenvoudig op te rapen. Ferwerda tekent daarbij aan dat hij de situatie onder water niet kent en dat door de storm begroeiing van de kwelders weggetrokken is en over het vervuilde plastic kan liggen.

De onderwaterwereld blijft vaak onderbelicht als het gaat om de wadden, stelt Lies van Nieuwerburch van de Waddenvereniging. "Het is op dit moment onduidelijk hoe de situatie precies is, maar dat ditjarenlang gevolgen zal hebben, kun je nu wel stellen." Pas als alle containers zijn geborgen is duidelijk watis weggespoeld en waarheen.

Bron: Leeuwarder Courant

Zwarte Haan, 9 januari 2019

Rommel van MSC Zoe langs Bildtse kust

Een  speelgoedbadje (nog in de verpakking) en een treintje, aangespoeld bij Zwarte Haan.

De 270 containers die vorige week van het schip MSC Zoe zijn gevallen, vormen ook een bedreiging voor de Bildtse kust. Het afgelopen weekend ruimden vrijwilligers op langs de Bildtse kustlijn, waar vooral piepschuim aanspoelde. Er wordt met angst uitgezien naar de gevolgen van de westerstorm van dinsdag op woensdag door Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. Zij vrezen dat de kust nog lang geteisterd kan worden door afval van de verloren buit.

Ze kwamen met velen, ook op het Bildt. Vrijwilligers die afval prikken en de rotzooi opruimen. De eilanden werden enorm geholpen door grote groepen mensen die gingen opruimen op de stranden. Maar ook bij Zwarte Haan waren afgelopen week diverse mensen die belangeloos de handen uit de mouwen staken en rommel uit het buitendijkse land opruimden. Dat was nodig ook. Bij Zwarte Haan en Westhoek was vooral piepschuim te vinden, waarschijnlijk afkomstig van het enorme containerschip dat door harde wind een deel van zijn lading verloor. It Fryske Gea is vooral bezorgd over het Noorderleech: daar kan de komende weken (of maanden) veel rotzooi aanspoelen dat het buitendijkse land vervuilt.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 8 januari 2019

Vlnr Josefien Kooistra, Thijs Span, burgemeester Marga Waanders, kinderburgemeester Piter Murk de Groot en Jan Kooistra. (© Foto Joachim de Ruijter)

Jan en Josefien Kooistra Ster van Waadhoeke

Tot Ster van Waadhoeke is dit jaar een echtpaar benoemd, maakte burgemeester Marga Waanders bekend op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in Franeker.

Het zijn Jan en Josefien Kooistra uit Sint Jacobiparochie, in december nog uitgebreid geportretteerd in deze krant. De oprichter van SV Friesland en speaker bij loopwedstrijden staat samen met zijn vrouw altijd paraat in de loopwereld.

Junior Ster werd Thijs Span uit Franeker, voetbalscheidsrechter, Zwarte Piet en bestuurslid van het Sinterklaassprookje.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 4 januari 2019

Douwe Offringa stopt na 49 jaar met súttelen

Bij de foto: Douwe Offringa (l.) en Jan de Jong in Douwe’s Fruithal.

Een vaste klant komt voor zijn wekelijkse zakje Bildtstars, en Douwe Offringa (65) wenst hem een gelukkig nieuwjaar. Het is woensdag 2 januari, maar geen gewone woensdag dit keer: voor het eerst in 49 jaar staat Douwe niet in de Greidhoeke groente en fruit te ’súttelen’. Eind vorig jaar nam hij afscheid van zijn klanten in Easterlittens, Marsum, Winsum en Wommels. ”’t Is nag wat onwinnig. ’t Súttelen waar myn lust en myn leven.”

Pake Douwe begon in 1920 met de groentehandel, op de hoek van de Beuckelaerstraat en Van Harenstraat in St.-Anna. Hait Jan nam de zaak over in de jaren ’50. Toen de 16-jarige Douwe van school kwam, ging hij ook meteen in de zaak te werken. In 1980 begon Douwe aan de Beuckelaerstraat zijn zaak ’Douwe’s Fruithal’.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 4 januari 2019

Sylster oliebollenactie voor Ylse groot succes

Bij de foto: Tjitske Adema (links) overhandigt de oliebollen aan Julia Rodenhuis met daarnaast Susan van Caspel. (foto: Bertus Dijkstra)

Kort geleden berichtten we over de oliebollenactie n.a.v. de door JDM getroffen Ouwesylster Ylse van der Bij. De actie die de ouders Johan van der Bij en Tjitske Adema hebben opgezet, is een overweldigend succes geworden. Meer dan 1700 oliebollen werden verkocht, stichting BAS kan inclusief de hartverwarmende gulle giften minimaal € 1000 tegemoet zien.

De 8-jarige Ouwesylster Ylse van der Bij lijdt aan de zeldzame ziekte Juveniele dermatomyositis (JDM). Om meer aandacht voor de vervelende ziekte te krijgen is begin december een oliebollenactie op touw gezet. Om geld voor onderzoek naar oorzaak en oplossing van JDM te genereren. En om de getroffen lotgenoten een leuke middag te laten beleven.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Nij Altoenae, 4 januari 2019

Nij Altoenae gooit Franeker uit de Elfstedenroute

Franeker eruit, Nij Altoenae als ’Elfstedendorp’ erin.

Franeker eruit, Nij Altoenae als 'Elfstedendorp' erin. Met hun nieuwjaarsstunt stoot Nij Altoenae Franeker uit de Elfstedenroute. Rond de jaarwisseling werd bij het ’Kroan op ’t Bildt’-monument een stempelpost geplaatst. Er lag een ’klúnmat’ naar de vaart, waarin tevens twee schaatsters te zien waren.

Friese doorlopers sierden de brug over het water. Een groot bord liet over de achterliggende gedachte van de stunt niets te raden over: ”Franeker ôns gemeentehuus ôf, derom nimme wij de status Elfstedenstâd over.” De nieuwjaarsstunt verwijst hiermee naar de herindeling; sinds 1 januari 2018 hoort het Bildt bij de gemeente Waadhoeke. Het nieuwe gemeentehuis staat in Franeker.

Om de boodschap in de hele provincie over te brengen werd op het beeld bij de Elfstedenhal in Leeuwarden over de plaatsnaam Franeker een Nij Altoenae-sticker geplakt.

Bron: De Bildtse Post

Zwarte Haan, 4 januari 2019

Ook langs Bildtse kust aangespoeld afval van de Zoe

Beeld uit video van Jan Keizer

Op 2 januar1 verloor de MSC Zoe 277 containers in een noorderstorm. De komende periode houdt Wetterskip Fryslân verscherpt toezicht langs de zeedijk van Zurich tot aan Lauwersoog om te kijken of er spullen zijn aangespoeld. Dit naar aanleiding van de 270 containers die dinsdagnacht overboord zijn geraakt boven het Duitse eiland Borkum. Op basis van de inspecties wordt bekeken waar opruimacties nodig zijn.

De rederij van het schip MSC Zoe is verantwoordelijk voor het opruimen van de goederen die overboord zijn geraakt. Zij heeft hiervoor het bedrijf BDS uit Harlingen ingeschakeld.

Ook langs de kust van het Bildt spoelt verspreid afval aan. Afgaand op door Jan Keizer gemaakte dronebeelden betreft het voor het grootste gedeelte verpakkingsmateriaal van piepschuim.

Bron: Wetterskip Fryslân
   De video van Jan Keizer >>

Sint Annaparochie, 4 januari 2019

Inspiratie opdoen en kennis delen tijdens Faber University

Liefst zeventig gasten reisden voor één van de vier University-dagen noordwaarts in nieuwsgierige afwachting van hetgeen hen te wachten stond.

Twee keer per jaar zet Faber Audiovisuals de deuren van haar hoofdvestiging in Sint Annaparochie wagenwijd open. Relaties en partners met interesse in kennis en innovaties in de evenemententechniek wordt ruimhartig een kijkje gegund in de keuken.

'We zijn trots op wat we doen en dat laten we graag zien aan iedereen die daar belangstelling voor heeft', verklaart Jeroen Boere het initiatief. De gemeenschappelijke noemer voor het evenement is Faber University.

'Binnen dit concept bieden we speciaal aan onze relaties en partners een eendaags kennisevent, waarin ze een aantal interactieve workshops volgen. Het doel is elkaar inspireren en kennis uitwisselen. De bonus: het felbegeerde Faber University Certificaat.'

Bron: events.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 4 jannewary 2019

Het Bildt bij Waadhoeke: 'k mot sêge, 't falt niet teugen'

Het voormalige gemeentehuis van het Bildt (© Foto Jelke de Jager)

Het eerste jaar 'Waadhoeke' zit er op. Een jaar geleden alweer dat de gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en een paar dorpen van Littenseradiel werden samen gesmeed tot de gemeente Waadhoeke.

De gemeente Het Bildt stond niet te juichen, met de eigen taal was het noordelijkste stuk van de gemeente een ‘apart geval’. De Bilkers waren bang dat de taal in de verdrukking zou komen. Jan de Groot van Bildts Aigene uit Sint Annaparochie blikt terug.

"Wij dochten dat wy ondersneeë souwen. ’t Bildt ferdwynt. D’r is gyn stimulâns. De fuzy kwam d’r, maar leuk waar âns. Wij waren liever selfstandig bleven. Wij binne nag al wat onwinnig fan de ouwe sitewasy. Je slape niet meer in je aigen będsy, je binne út-fan-huus. Wij binne d’r nag niet. Maar ik mot sęge, ’t falt niet teugen. D’r is wel andacht foor de Bildtse taal, meer dan ik docht had."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 2 januari 2019

Nij Altoenae prijkt op elfstedenbeeld

Nij Altoenae vervangt Frjentsjer op het elfstedenbeeld in Leeuwarden. FOTO JOHAN VAN DER KOOI

Niet Frjentsjer maar Nij Altoenae prijkt als plaatsnaam op het elfstedenbeeld in Leeuwarden.

De sticker met de dorpsnaam is over die van de academiestad geplakt. "It sil wol dien węze troch de âldjiersploeg fan Nije Altoenae", zegt Johan van der Kooi van de Elfstedenhal. Het beeld staat op het terrein voor de ijshal. "It is net fan ús mar wy passe der wol in bytsje op fansels. En wy seagen dit fannemoarn. It is frij űnskuldich. Wy litte it earst sa moai sitte en as it net fuorthelle wurdt troch de minsken dy’t it der op plakt hawwe, dan dogge wy dat oer in pear dagen sels."

Nij Altoenae ligt overigens niet aan de elfstedenroute. Alleen als de Blikfeart ten zuiden van Sint Annaparochie onbegaanbaar is, dan is een omleiding via Ouwe Faart langs Nij Altoenae mogelijk.

Bron: Leeuwarder Courant

Gelukkig Nijjaar!

Foor alle lezers fan Bildts Nijs:

GELUKKIG NIJJAAR!

 


>