Westhoek, 30 september 2021

Wisselpolder taboe voor AB Wetterskip

De Westhoekpolder. foto: Google Maps

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân is op voorhand tegen plannen voor een binnendijkse wisselpolder bij Westhoek.

Een meerderheid gaf dagelijks bestuurder Bé de Winter dinsdag per motie de opdracht mee om afstand te nemen van dit natuurplan in de stuurgroep die de dijkversterking tussen Koehool en Lauwersmeer voorbereidt.

Hier mag geen akkerbouwgrond voor worden opgeofferd, menen FNP, VVD, CDA, Lagere Lasten Burgers en landbouwfractie Geborgd Ongebouwd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees ook het artikel in Akkerwijzer >>

Westhoek, 29 septimber 2021

In stopljocht bûtendyks op It Bilt: Kin dat yn Natura 2000-gebiet?

Besikers oan Westhoek űnderweis mei klapstuollen - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

De FNP yn Provinsjale Steaten hat skriftlike fragen steld oan it provinsjebestjoer oer it stopljocht dat de Fûgelbeskerming op de pôlen bűtendyks by Westhoek hawwe wol. "Is it se yn de plasse slein?" wie de earste reaksje fan de steatefraksje, neffens wurdfierder Veenstra.

It ferkearsljocht op de pôlen fan It Bilt soe in proef węze fan de Fűgelbeskerming. Slacht it oan, dan komme der mooglik mear fan sokke stopljochten op de romte. By Westhoek soe it stopljocht soargje moatte foar minder minsken tagelyk achterdyk. De natuer soe dęrtroch minder fersteurd reitsje.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint-Anne, 28 september 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Ferkeershufters"

"'Strengere straffen voor verkeershufters', worde d'r lessen notabene op 't radionijs said. Ferkeershufters... Dat is al 'n bot woord, al sęg ik 't sels. Wanneer binne je aigenlik 'n ferkeershufter?

Niet at je 'n klain foutsy make fansels, maar al at je asoasjaal rijgedrag fertoane. Rije as 'n gek befoorbeeld of nergens 't gefaar in sien en 't allerslimste: ândere bestuurders in gefaar bringe. Kyk, en dŕn binne je 'n ferkeershufter. Der komt 't soa'n bitsy op del.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Westhoek, 27 september 2021

Friese klassieker 'De sûnde van Haitze Holwerda' is in het Bildts vertaald

De Bildtse vertaling van 'De sűnde fan Haitze Holwerda' is vrijdag gepresenteerd op CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie. Er werd een aantal scčnes gespeeld uit de bewerking van de roman voor toneel, die Buwalda al in 2009 schreef. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Ulbe van Houtens roman De sûnde fan Haitze Holwerda (1938) geldt als een Friese klassieker. Sytse Buwalda maakte een Bildtse vertaling. "De sfeer mot goed weze: motst ‘t hooi rúkke kinne.”

Het is stralend hooiweer in een zomer rond 1900 en boer Haitze Holwerda uit Blessum heeft mankracht nodig voor de űngetiid . Hij maakt via een tussenpersoon loonafspraken met drie arbeiders uit het Bildt. Het hooien duurt een week of vijf.

In feite gaat het om moraal: wat is hier rechtvaardig? "Soawel út ‘t geloof as út ‘t soasjalisme weg stride de boer en de erbaaiers over die fraag. Dat hew ik altyd al mooi fonnen an dut boek”, zegt vertaler Sytse Buwalda (78).

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 26 septimber 2021

Fryske klassiker oerset: boer Haitze Holwerda praat no ek Biltsk

Foto: Sytse Buwalda

De Fryske klassiker 'De sûnde fan Haitze Holwerda' is no ek yn Biltske oersetting ferskynd. Yn de roman dy't yn 1938 útkaam, waarden de wurden fan de Biltske boere-arbeiders doe al yn harren eigen taal oanhelle. En Biltsk yn de Fryske literatuer kaam doe net faak foar. It hiele boek is no yn it Biltsk te lęzen.

It ferhaal giet oer boer Holwerda, dy't trije Biltske arbeiders ynhiert foar it ynheljen fan it hea. Dy arbeiders wurkje folle flugger as tocht en en dan beslút Holwerda de ôfspraken oer de betelling iensidich oan te passen, yn syn foardiel. De Biltskerts protestearje, mar de boer jout net ta. oant er hielendal oan de ein ta ynkear komt.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Oudebildtdijk, 24 september 2021

Oudebildtdijk

Onderhoud Bildtdijken loopt langs elkaar heen

Het bermonderhoud in Waadhoeke is niet goed afgestemd. Vaak als de gemeente de wegen heeft geveegd, komt vlak daarna Wetterskip Fryslân om de bermen te maaien en te hooien, waarna afvoeren verstopt zitten.

Dit moet echt beter worden afgestemd, zegt VVD'er Teun de Jong die er gisteravond raadsvragen over stelde. Bij de Bildtdijken is het dijklichaam in onderhoud bij het waterschap en de weg bij de gemeente.

Wethouder Jan Dijkstra zei dat er afstemming is, maar dat aanscherping wellicht nodig is.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 23 september 2021

Watertoren Sint Jacobiparochie krijgt een extra zwevende ring en vijf slaapkamers

De watertoren van Sint Jacobiparochie wordt niet meer gebruikt door waterbedrijf Vitens en is verkocht. FOTO REBO ERA MAKELAARS

Erna en Willem Kolkman van Stal Hermes in Sint Jacobiparochie kochten de toren dit voorjaar van waterbedrijf Vitens die het bouwwerk niet langer nodig heeft. De nieuwe eigenaren willen een Będ en Brôchje maken van de iconische toren en willen dat die toegankelijk wordt voor publiek, zodat niet alleen slaapgasten maar iedereen die wil van het weidse uitzicht over de Waddenkust kan genieten.

Architect Herman Hoff maakte een ontwerp voor de toekomstige accommodatie en legde dat donderdag voor aan de commissie Hűs en Hiem voor een eerste oordeel. Hij wil bovenin het grote betonnen reservoir, dat rondom ramen krijgt, twee suites maken. De ruimte wordt bereikbaar via een glazen lift die in de schacht van de toren naar boven schiet.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 23 september 2021

Er komt een verkeerslicht midden op de kale Waddenkwelder

Archiefbeeld van de kwelder achter de dijk bij Westhoek. Foto LC

Het belooft een vervreemdend tafereel te worden: midden op de Waddenkwelder bij Westhoek staat volgend jaar een verkeerslicht. Het moet de rust van vogels helpen waarborgen.

Aan het ontwerp wordt nog gesleuteld, zegt Gerrit Dommerholt van Vogelbescherming Nederland. Maar het voornemen om in de buitendijkse natuur een verkeerslicht te plaatsen is hartstikke serieus. Anderhalf uur voordat het hoog water is moet het licht op oranje springen, om vogelaars en wandelaars duidelijk te maken dat ze rechtsomkeert moeten maken. Dat zal hen op een bord ook worden uitgelegd. ’s Nachts zal de lamp niet branden, om lichthinder te voorkomen.

Het onbegroeide deel van de kwelder voor de kust bij Westhoek is een van de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen voor de steltlopers die foerageren in het westelijke deel van de Waddenzee. De dieren ‘overtijen’ hier in afwachting van laag water.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 september 2021

Bloedende kastanjes in Sint Anna tegen de vlakte

De kastanje bloedingsziekte slaat genadeloos toe in de Kempenaerstraat in Sint Anna. Foto: Catrinus van der Veen

De bloedingsziekte slaat genadeloos toe onder kastanjes in Waadhoeke. Er is geprobeerd de bomen te redden met levensverlengende injecties. Tevergeefs. Vooral in Sint Annaparochie vallen statige oudjes ten prooi aan de kettingzaag.

Het bladerdak schiet langzaam in de herfsttooi met hier en daar groen dat verkleurt naar oker. Tussen de takken hangen dikke bolsters met glimmende kastanjes die al uit hun stekelige jasje zijn gegroeid. De oude kastanjebomen maken van de Kempenaarstraat in Sint Annaparochie een statige laan. Maar niet voor lang meer.

De kastanjes zijn ziek. Doodziek. Al jaren eigenlijk, maar nu zijn de bomen echt terminaal. Ze lijden aan de kastanjebloedingsziekte. Daarbij veroorzaakt een bacterie roestbruine vochtige plekken op de bast, van waaruit de boom gaat bloeden met een stroperige vloeistof uit de ‘wonden’. Uiteindelijk holt de conditie van de kastanje achteruit, de takken en de stam worden broos en kunnen zomaar afbreken. De ziekte heeft onvermijdelijk de dood tot gevolg.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 september 2021

Opknappen leugenbank (Johannes Ebbens)

Leugenbank weer helemaal 'bij de tijd'

De leugenbank voor de de Van Harenskerk in St.-Anne wordt weer helemaal opgeknapt.

Dit is te danken aan een goede samenwerking tussen medewerkers van Gemeente Waadhoeke en 3 Syrische bewoners van het AZC

Kapotte planken zijn vervangen en graffiti wordt verwijderd.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van de harde werkers kan de bank weer optimaal worden benut.

Bron: Bildt.nu

Sint Annaparochie, 22 septimber 2021

Stannemet afgeblazen om coronaregels

Foto: Stannemet, facebook

De kermis van Stannemet gaat niet door. De organisatoren van het driedaagse dorpsfeest in Sint Annaparochie zien ervan af omdat de coronarichtlijnen ervoor zorgen dat het niet het ongedwongen evenement wordt dat ze voor ogen hebben.

De kermis zou 8, 9 en 10 oktober midden in het dorp staan, maar de organisatie besloot afgelopen weekend een streep te zetten door het evenement. ‘De kermis is de kermis niet meer met al die regels’, schrijft de organisatie op sociale media.

De coronaregels maken het een ‘streng gereguleerd, ontzettend duur en een allesbehalve gastvrij evenement’. Eerder werden de plannen voor het dorpsfeest in Sint Annaparochie, dat normaal gesproken altijd in mei wordt gehouden, al verschoven vanwege de coronapandemie.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 21 septimber 2021

Arriva

Gerard de Jong

'Nieuwe Arriva-trein spreekt nog geen Fries,' ston d'r in de Luwter Krant fan ôflopene dînsdeg. De nije Wink-trainen spore al 'n halfjaar deur de prevînsy, maar de raiziger hoort 't omroepsysteem 'station Buitenpost' sęgen, in plak fan 'station Bűtenpost'. Sjoernalist Melle Veltman is de 'wer-make-jou-je-drok-om'-sęgers foor, deur te skriven: 'Klein bier, zullen sommige reizigers denken. Maar de uitspraak gaat in tegen de eigen regel van het vervoersbedrijf', 'n bedriif dat hur graag foorstaan laat op hur înset foor 't Frys.

Hello darkness, my old friend

Veltman probeert ferhaal te halen bij Arriva, maar de reden werom at d'r gyn Frise namen klinke raakt alleen maar meer út 't sicht. Arriva-woordfoerder Jacoba Hoeksma geeft eerst an 'het probleem niet te herkennen', de Frise plaknamen souwen al te horen weze. Dos gaat se op soek naar de oorsaak: 't sou an 't nije omroepsysteem lęge kinne. Myn toanen kromme. '': 't systeem' wort weer 's as skuldige anwezen. 'n Systeem is deur mînsen ontwurpen! 't Is gyn autonoom hannelende intiteit. 'n Systeem sil niks úthale dat mînsen niet opdroegen of infoerd hewwe.

Bron: Kollum fan Gerard de Jong, Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 21 septimber 2021

De toan fan Jan de Groot: "Fuchsiadeksel"

Jan de Groot

"Wij hewwe in ôns lând 'n paar slimme krisissen had, oorlog, 'n prot mînsen hewwe in hur leven feul leed en ferdriet had, slimme syktes deurmaakt en wij sitte nou al 'n heel skoft met die korona-pandemy. Dat binne allegaar slimme dingen wat ik nou opnoem.

Maar soks haalt 't fansels niet bij 't groate wereldprobleem dat hur in de naseumertiid in Luwt andiend het. 'n Frise ramp! Komme wij hier ooit weer over hine? Slimmer kin 't in elk gefal niet worre, soa likent 't, nou't wij d'r presys middenin insitte.

En dan hew ik 't fansels over die paarsrooie deksels op 'e smîrgenskonteners, al noeme se 't nou fuchsiadeksels, wil'k lo. Hoe krije je 't ok in 'e harsens, nou, om die deksels paarsroad te maken!? Der durve je fansels de dyk niet met út, nou, al sille je wel motte, want eenkeer in de twee weken mot-y an 'e dyk. Soks doen je in 't donker, at gyneen je siet, want je skame je doad. Kom op, sęg: 'n fuchsia-kleur. Krastes!

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollem >>

Sint Jacobiparochie, 18 september 2021

Topfitte Taeke Triemstra jaagt door voor de ultieme kaatstroon

Taeke Triemstra heeft plezier op het kaatsveld. FOTO HENK JAN DIJKS

Taeke Triemstra is ervan overtuigd dat hij binnen twee jaar de kaatstroon in het klassement allertijden kan bestijgen. Ferme taal aan de vooravond van de Oldehovepartij, de slotdag van het seizoen.

Taeke Triemstra droomt van de magische status die kleeft aan de troon van het kaatsklassement aller tijden. Hij beseft tegelijkertijd dat hij ook dit jaar, vanwege de coronacrisis, maar traag inloopt op Piet Jetze Faber, die met 885 punten nog altijd stevig de leiding in handen heeft.

Triemstra rekent zich daarom nog niet rijk, máár hij rekent wel degelijk. Met 818 punten heeft de 38-jarige kaatser er nog 67 te gaan. "Sjoen hoe fit ik dit jier wer bin, kin ik takom jier mei Gert-Anne van der Bos en Erwin Zijlstra yn in normaal seizoen al in grutte stap sette. Yn myn topseizoenen gie it om gemiddeld 50 punten. Yn 2023 kin ik Piet Jetze dan noch wol foarby." Dan is Triemstra 40 jaar.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 17 september 2021

Plukgeluk ruimt op met bosjes voor niks

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De tuinen van Plukgeluk ruimen op nu de herfst in aantocht is.

Op de bloemenvelden bij akkerbouwer Gerlof Rienks in Sint Jacobiparochie en collega Wigle Sinnema in Arum kan morgen naar hartenlust worden geplukt en de laatste bossen bloeiers mogen voor niks mee naar huis.

De tuinen zijn een initiatief van de Rotaryclubs van Leeuwarden Oldehove en Franeker. De opbrengst (Arum 7500 euro en St. Jabik 13.500 euro) gaat volledig naar het goede doel.

Op de foto geven Mirjam Apperloo (links) en Antje Swart van Plukgeluk het goede voorbeeld.

Bron: Leeuwarder Courant

Ljouwert, 16 septimber 2021

Fryske bioskoopfilm lûkt 3.000 besikers yn in wike tiid

Emiel Stoffers spilet de haadrol yn de film - Foto: Stjer

De Fryske film Stjer hat yn sân dagen tiid mear as 3.000 minsken nei de bioskoop lutsen. Janko Krist, dy't de film tegearre mei De Hűnekop makke, is oerrompele troch it s úkses.

"Dit is űnfoarstelber", seit Krist. "We hienen wol rekkene op freonen, famylje en hardcore Hűnekopfans, mar dat der binnen sân dagen 3.000 minsken nei de film gean soenen, dat hienen wy net ferwachte."Neffens Krist gie it benammen yn Ljouwert en Drachten mâl, mar ek yn oare plakken wie de film in súkses. "20 persint fan de omset yn It Hearrenfean is fan Stjer. Dat hat net allinnich mei de film te krijen, mar ek mei de bierferkeap. Dus it giet machtich."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 15 september 2021

Ulbe van Houten keert terug op zijn eigen school

Schrijver Ulbe van Houten. Zijn bekendste boek was De sűnde fan Haitze Holwerda.

De naamgever van de christelijke school voor Voortgezet Onderwijs in St.-Annaparochie, Ulbe van Houten keert terug op zijn eigen school om zijn bekendste boek, De sűnde fan Haitze Holwerda in een unieke Bildtse vertaling te zien verschijnen!

Ulbe van Houten werd in 1922 onderwijzer op de christelijke lagere school te St.-Annaparochie. In 1946, na de oprichting van de christelijke ULO, werd Van Houten leraar in onder andere godsdienst, Nederlands en Engels. Van Houten heeft 47 jaar les gegeven op die school, tot 1969. Hij gaf zo lang les dat soms wel drie generaties van hem les hebben gehad.

Een dag voor zijn zeventigste verjaardag overleed Van Houten op 22 maart 1974.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 15 septimber 2021

Dirk de Jong in HEA!

De Jong nimt ôfskied fan syn Bildtse Post

Op de dei dat de earste edysje fan de nije Bildtse Post ferskynt, is der yn HEA! in reportaazje oer Dirk de Jong. Fan 't simmer naam hy ôfskied fan syn krante, de oarspronklike Bildtse Post. Dat gie De Jong net yn 'e kâlde klean sitten.

HEA! is in programma oer gewoane minsken mei in bysűnder of somtiden “hea-larysk” ferhaal. HEA! is te sjen op telefyzje fan moandei o/m freed om 17.20 oere.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch hjir de útstjoering >>

Sint-Anne, 15 septimber 2021

'De nije Bildtse Post' ferskynt foar it earst: moanliks, mar wol fergees

De earste 'De nije Bildtse Post' wurdt útsutele yn Sint-Anne. Foto: Omrop Fryslân, Ronnie Porte

De nije Bildtse Post fâlt fan woansdei ôf op It Bilt oeral op de matte. De krante makket ûnder útjouwer Pieter Jan Heidstra in trochstart, neidat yn juny it doek foar de Bildtse Post nei 85 jier foel.

Net mear alle wiken, mar ien kear yn de moanne komt De nije Bildtse Post út mei lokaal nijs en mei ferhalen yn de Biltske taal. Utjouwer Pieter Jan Heidstra fan De Westereen hat de krante dęrmei nei libben jűn. Dat die er earder ek mei De Westereender.

De earste eksimplaren fan De nije Bildtse Post dielde hy tiisdeitemiddei út yn Sint-Anne. "Wat 85 jier bestien hat, is net samar wat. Ik tocht: it sil dochs net bestean dat der net mear wat foar te betinken is. De minsken fan It Bilt moatte it dochs misse. Dat hearde ik ek werom", jout Heidstra oan.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 15 september 2021

'Nije Bildtse Post' voorziet in behoefte

De eerste exemplaren van de Nije Bildste Post worden uitgedeeld door Pieter Jan Heidstra aan vlnr Jennie Velsma en Kobie Groen. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Veel mensen in Sint Annaparochie en omstreken misten De Bildtse Post al. Vanaf vandaag valt de opvolger, de Nije Bildtse Post op de mat. Uitgever Pieter Jan Heidstra deelde dinsdag de eerste editie al uit.

Ik zou het doodzonde vinden als zo’n streekkrant die 85 jaar bestond helemaal zou verdwijnen”, vertelt Heidstra. Zijn uitgeverij Heidstra Media heeft de krant nieuw leven ingeblazen. Heidstra deed dat eerder al bij het streekblad De Westereender in De Westereen, waar hij zelf vandaan komt. "Ik had een déjŕ vu-gevoel toen ik hoorde dat De Bildtse Post wegging. En ondernemers hier waren heel positief over het idee. Ze waren enthousiast om de streekkrant terug te brengen. Dus veel mensen hebben het blad toch gemist.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 14 september 2021

Swarte Haan niet op maar in Arrivatrein

FOTO ARCHIEF LC

De Arrivatrein met de naam Zwarte Haan wordt niet omgedoopt tot Swarte Haan, maar de Bildtse schrijfwijze komt wel terug in de coupé. Waadhoeke meldt dat in een memo aan de raad.

Dit voorjaar namen de fracties een motie aan waarin wethouder Jan Dijkstra werd opgeroepen om Arriva te bewegen de naam Zwarte Haan -de uitkomst van een namenwedstrijd- op een van de treinstellen te veranderen in het Bildtse Swarte Haan.

Dijkstra nam contact op met de vervoerder en de provincie. Arriva was niet vermurwen en hield vast aan de gekozen schrijfwijze op de buitenkant. Dijkstra laat weten dat Swarte Haan wel in de trein terugkomt op de schermen met informatie en op de website Treinvolverhalen.nl.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 14 september 2021

Sint Annaparochie krijgt nieuwe wijk met 75 woningen

Sint Annaparochie zuidwest Bron: Google Earth

Waadhoeke pakt het schreeuwend tekort aan woningen aan met een nieuwbouwplan in Sint Annaparochie. Het oude hoofddorp van het Bildt krijgt er een nieuwe wijk bij met 75 woningen.

De druk op de woningmarkt is groot, ook in Sint Annaparochie. De Nije Kamers, de nieuwbouwwijk aan de noordwestzijde van het dorp, is vol en nagenoeg klaar. In 2000 werd daar al gestart met de bouw die onder meer zolang duurde door het failliet van de bouwer. Hierdoor bleven twaalf kavels en de openbare ruimte lang braak liggen. Uiteindelijk sprong de gemeente bij en trok het plan vlot.

En nu wordt er opnieuw gebouwd. Waadhoeke proefde op een onlangs gehouden maatwerkgesprek dat de huizenhonger nog niet is gestild in Sint Anne, dat als hoofdplaats van de voormalig gemeente het Bildt een regionale centrumfunctie heeft. De gemeente wil het dorp aan de zuidwestkant verder uitbreiden met zo’n 75 huizen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>     link Lees hier het raadsvoorstel >>

Sint-Anne, 14 septimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Benijd"

"In 'e regel hew ik 't fooral over fan alles wat d'r op 'e wereld en Frysland gebeurt. Ik kin 't ommers niet altiten over 't Bildt hewwe. Maar deuze keer kin ik d'r niet omhine, want De Bildtse Post 2.0 komt namelik môrn út. De krant gaat trouwens niet de Bildtse Post hiten maar de Nije Bildtse Post. Dus 't woordsy 'nije' is d'r bijkommen.

Na de inhoud fan de krant bin ik och soa benijd. Omdat de krant eenkeer in 'e maand ferskynt, komt d'r fansels niet allegaar nijs in, maar meer achtergrôndferhalen en intervjoes die't dieper op 'e nijsfaiten ingaan.

En met mij binne d'r 'n prot benijd, bespeur ik om mij hine. Kyk, je hewwe 't al over de Bildtse Post, h'n, desennialang 'n institút op 't Bildt

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Westhoek, 12 septimber 2021

Hoe hâld Fryslân yn de midsiuwen drûge fuotten?

Jorris Kingma - Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma

"We wize no gau nei de gemeente, mar we moatte ús beseffe dat dit probleem fan ús allegear is, en dat we it mei ús allen oplosse moatte." Dat seit Jorris Kingma. Hy die histoarysk űndersyk nei wetterbehear.

De 25-jierrige Kingma die foar syn stúdzje European Studies oan de Ljouwerter hegeskoalle NHL Stenden histoarysk űndersyk nei wetterbehear. In nijsgjirrich fraachstik yn in tiid dęr't ekstreme drűchte, wetterkoarten en űnderhâld fan diken in soad omtinken freegje.

Opgroeid yn it doarpke Ried komt Jorris Kingma graach ta rêst by de kwelders fan de seedyk by Westhoek. "Troch de seizoenen hinne sjogge je hjir it lânskip feroarjen. As je hjir binne, dan hoege je net mear op fakânsje."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs en sjoch it hiele berjocht >>

Aldebiltsyl, 10 septimber 2021

Skûlskuorre yn Aldebiltsyl foar kwetsbere minsken yn akute wenningneed

Neeltje van den Brand yn har skűlskuorre

Tydlik en betelber ûnderdak foar minsken dy't yn skieding lizze oft finansjele problemen hawwe. Dat is de doelstelling fan stichting De Schuilschuur yn Aldebiltsyl. Om dy plakken te meitsjen is de ôfrűne moannen de skuorre fan inisjatyfnimster Neeltje van den Brand flink ferboud. Der sitte no twa nije apparteminten yn foar minsken mei akute wenningneed.

"De mail is ontploft", seit Van den Brand. "Wat ik natuurlijk fijn vind, maar aan de andere kant ook heel schrijnend. Het waren heel veel hulpvragen van vrouwen in nood, maar ook echt nood. We hebben veel lange mails gekregen over hoe de situatie zit. Ik ben er heel erg van geschrokken, dat het zo veel is."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs en sjoch it hiele berjocht >>

Leeuwarden, 9 september 2021

Oud St-Annebuurtster schrijft boek over strafkamp in Ommen

TWEE KAMPEN IS VERSCHENEN, UITGEVERIJ BOEKSCOUT

In juli verhuisde hij naar Luwt, maar het boek ‘Twee Kampen’ schreef hij op zijn zolderkamer in de Tulpappel te St. Annaparochie.

Tijdens een fietstocht in de buurt van Ommen, waar Tjeerd Schuhmacher en zijn vrouw Remmy een stacaravan hebben, schoot hem de eerste zin te binnen. Het werd het boek ‘Twee Kampen’ dat de geschiedenissen vertelt van de Sterkampen in de jaren ‘20 en het strafkamp Erika in de oorlog. Beide op dezelfde locatie bij Ommen: de plek waar Tjeerd en Remmy nu een jaarplaats hebben.

Het boek gaat over een jonge man, Abel Sanders, die opgroeit in Hamburg. Wanneer hij 18 jaar is bezoekt hij in Ommen de beroemde Sterkampen van de oosterse wijsgeer Krishnamurti. Tijdens de bezetting wordt hij gearresteerd door de nazi’s en veroordeeld tot een strafkamp. Opnieuw komt hij in Ommen terecht, maar nu van de hemel in de hel.

Bron: Bildt.nu

Harlingen, 9 september 2021

Zeerobben gastheer toernooi azc's

Voetbaltoernooi

Woensdag 15 september zal het Oostersportpark in Harlingen het decor zijn van een voetbaltoernooi voor noordelijke azc's.

De organisatie ervan is in handen van het azc in Sint Annaparochie en op zoek naar geschikte een centraal gelegen accommodatie kwamen ze terecht bij Zeerobben, met het verzoek gebruik te mogen maken van de kunstgrasvelden van het Oostersportpark. Natuurlijk stemde Zeerobben daarmee in en dus volgt er op 15 september een op z’n minst zeer internationaal en multicultureel getint voetbaltoernooi. Publiek is welkom, entree vrij, kantine De Robbenplaat geopend.

Deelnemende teams zijn de azc’s uit Drachten, Sneek, Den Helder en uiteraard gastheer Sint Annaparochie.

Bron: Harlinger Courant

Sint-Anne, 7 septimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Mimmetaal"

"Fleden week woensdeg waar Hessel Jansen op 'e tillevizy bij Omrop Fryslân. Niet elkeneen sil wete wie't Hessel Jansen is en dat is ok niet soa núvver, want 't is ok gyn BF-er. En BF staat foor Bekinde Frys.

Maar ik kin him al, omdat hij in St.-Anne opgroeid is. Hij is 'n stik jonger as ik bin en derom kon 't dat ik laider waar fan 't jeugdtiim der't hij in keepte. 'n Goeie, fetsoenlike en goed opfoede jongen. Ans kin ik niet sęge. En ik weet foor hest hondert persint seker dat 't die Hessel waar die't in St.-Anne weund het. Dat kon ik op tillevizy an syn gesicht sien.

Teugen mij praatte hij altiten Bildts, maar ik wist dat se fan huus út Frys praatten. En der wil ik 't fan 'e week met jim over hewwe. Hokker taal praatte je en werom waiger je om je mimmetaal nag langer te brúkken?

Bron: Omrop Fryslân
link Belúster de hele kollum >>

Sint-Anne, 7 septimber 2021

Hora est!

Gerard de Jong

Naseumers Maastricht deed Frâns an dut weekeand. De binnentúntsys, begroeide middeleeuwse muurtsys, de folle terrassys… 't Is sien en sien worre, in wat 't leste mooie weekeand fan 't jaar weze kon. Beweuners, toeristen, búttenloi: elkeneen waar onberisplik en sjyk in de kleren stoken. In Maastricht koiere je niet, in Maastricht flanere je.

't Arige is dat elkeneen dat doet. Ok de onwinnige búttenlândse studinten die't krekt lând binne in deuze Europese stâd foor hur nije stúddy. Ik overdriif niet at ik sęg dat ik in drie dagen tiid meer Frâns, Italiaans en Spaans hoord hew as Nederlâns. D'r klonk sels meer Frys, en dat kwam op 't konto fan Lysbeth Jongbloed-Faber. Frijdeg promofeerde se op hur proefskrift over 't brúkken fan Frys op sosjale media - se straalde frijdeg al prominint in deuze krant. 'n Klaine Friese infazy fan femily, frynden en kollega's streek del in de Maasstâd om hur te ondersteunen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Ljouwert, 4 septimber 2021

Makkers oer Hûnekopfilm Stjer: 'In soad wille en sliepeleaze nachten'

Stjer, Jeroen Seinstra (l.) en Janko Krist (r.) - Foto: Ormop Fryslân, Geertrui Visser

De Fryske film fan De Hûnekop giet moandei yn premjère yn bioskoop Tivoli yn Ljouwert. De film is makke troch Emiel Stoffers en Jeroen Seinstra fan de band De Hûnekop, en troch programmamakker Janko Krist, űnder oare bekend fan Hea! en Man bijt hond. Goede Tijden, Slechte Tijden-aktrise Bertrie Wierenga spilet ek in rol.

De makkers sitte by Op en Ut yn de studio fan Omrop Fryslân. "Ik sjoch dernei út om yn de seal te sitten en reaksjes fan minsken te sjen", seit haadrolspiler Emiel Stoffers fan De Fryske band De Hűnekop. Emiel spilet himsels yn de film.

"Wy woene in wat Dick Maas-horrorachtige film", seit Emiel. In searjemoardner makket oan de rinnende bân Fryske artysten dea. Emiel sjocht de bui al hingjen en freget in swalker syn plak yn de nimmen as sjonger dan de band.

Bron: Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 4 september 2021

Oogsten met horten en stoten

Simon Rienks (79) staat elke zomer te popelen om de 140 hectare graan van het familiebedrijf te oogsten. De grote gele maaidorser is zijn passie. Foto: Niels Westra

In droge warme zomers worden de graanvelden op de Friese klei in een paar dagen kaalgeschoren en liggen de schuren vol met tonnen tarwe. Nu met al die nattigheid hangen de akkerbouwers al weken in de oogst die een akelig lange staart heeft. "'t Gaat met hutten en stoaten, waardeloas."

Normaal staat de knalgele combine rond deze tijd al weer gepoetst en gesmeerd opgeborgen in de schuur bij de akkerbouwfamilie Rienks in Sint Jacobiparochie. Maar deze vrijdagmiddag in september klimt oude baas Simon Rienks (79) maar weer het trappetje op van de imposante New Holland csx7080. Hij werpt een blik naar de lucht. Die is bewolkt. Alweer. Geen zonnetje te bekennen. Wederom. Toch moet het vandaag gebeuren. De Rienksen willen als het even kan dit weekend toch echt de laatste hectares tarwe oogsten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 september 2021

hoek Brandsmalaan en burgemeester Hesselinkstraat

Politie zoekt getuigen aanrijding in Sint Annaparochie

Op 24 augustus omstreeks kwart over acht heeft op de hoek Brandsmalaan en burgemeester Hesselinkstraat in St. Annaparochie een aanrijding plaats gevonden tussen een fietser en een onbekende auto.

De bestuurder van de auto is wel gestopt maar heeft bij het slachtoffer geen gegevens achter gelaten. De politie verzoekt de bestuurder contact met haar op te nemen.

Ook vraagt de politie eventuele getuigen, die de aanrijding hebben zien gebeuren met haar te bellen.

Bron: Politie.nl

Sint Annaparochie, 3 september 2021

Schilder onbekend, nalatenschap groots

Piet Braaksma

Hij is als schilder onbekend, zijn nalatenschap in kunst groots. Piet Braaksma had soms last van een getormenteerde ziel. Na een lange en moeilijke periode stapt hij op 18 januari 2020 uit het leven, familie en vrienden in shock achterlatend. Zijn familie vertelt nu in fragmenten het verhaal achter de man van uitersten en eert hem met een besloten mini-expositie.

Tien jaar geleden staat Piet Braaksma in het Rijksmuseum in Amsterdam stil voor het schilderij Morgenrit langs het strand . Hij kijkt er ademloos naar en prevelt: 'Dit is perfekt. Hjir sit alles yn wat in skilderij węze moat.' De stijl, de sfeer.' Braaksma voelt verwantschap met dit werk van de overgevoelige Haagse School-schilder Anton Mauve (1838-1888). Hij staart naar de karaktervolle paarden, de ene viervoeter trots, de andere lomp, boerenpaard en aristocraat - alle rijden in het ochtendlicht over het strand.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 3 september 2021

In Fryske guerrillafilm

Sander Krist en Emiel Stoffers. Foto: Niels Westra

Hoe laat je een auto tegen een boom botsen? Hoe laat je er een exploderen? En hoe betaal je dat allemaal? De makers van de Friese film Stjer vonden het al doende uit. Zij hebben hun lol gehad - nu het publiek nog.

Stjer is de eerste speelfilm van Emiel Stoffers (1980, Kollumerzwaag), voorman van band De Hűnekop en televisiemaker Janko Krist (1981, Sint Annaparochie). Ze kennen elkaar van Buorkje foar begjinners , een programma uit 2018 van Omrop Fryslân waarin Stoffers op bezoek gaat bij boeren.

Natuurlijk waren bij Stjer , die maandag in Pathé in Leeuwarden in premičre gaat, meer mensen betrokken, maar we spraken met Krist en Stoffers, de Friese guerrillafilmmakers.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 september 2021

Ellen Floris biedt collega's een podium

Ellen Floris in haar gallerie

Aan de Nieuwebildtdijk, in atelier Elbow van Ellen Floris, is kunst te zien van mensen met wie Floris, zelf fotograaf en schilder, op het Friesland College werkt. Voor sommigen is het de eerste expositie van hun leven.

Waar het in het leven van kunstenaar en galeriehoudster Ellen Floris vooral om het artistieke draait, zal dat voor de tien exposanten die ze naar haar atelier aan de Nieuwebildtdijk haalt waarschijnlijk anders liggen. Zij werken 'gewoon' op het Friesland College, als docent op D'Drive, als administratief medewerker of ondersteuner. Hun baan staat centraal en het beeldende werk is 'hobby', ze doen het erbij, in stilte, in de schaduw van het dagelijks bestaan. Nu trekt Floris dit werk op een voetstuk: iedereen mag het zien.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 1 september 2021

Landsurfen op richel van Bildt en Wad

Landsurfen bij Zwarte Haan (Bertus Dijkstra)

Al jaren is Marcel Koster fanatiek beoefenaar van de surfsport. Op zijn favoriete eiland Vlieland heeft hij dan ook al veel surfuren gemaakt. Omdat je niet iedere dag op en neer kunt naar het eiland bedacht Koster ‘landsurfen’, een droge variant op water surfen.

Tot op heden is de omgeving van de Grote Wielen de droogsurfplek van de Leeuwarder. Zaterdag 28 augustus trotseerde Koster samen met zijn 16-jarige dochter Marlies de elementen van het wad. Of landsurfen in dit geval de juiste benaming is, valt te betwijfelen: het duo raast namelijk van oost naar west en andersom over de bovenkant van de zeedijk.

De surfplank heeft plaats gemaakt voor een plat surfkarretje op vier wielen. Per toerbeurt waaien/rollen vader en dochter met de wind letterlijk in de zeilen, met hoge snelheden bij Zwarte Haan over de dijk. Vader Marcel tikt de 43 kilometer per uur aan, Marlies doet het met 35 km p/u ietsje rustiger aan. Voor de liefhebber is dit ‘dijksurfen’ een prachtig schouwspel.

Bron: Bildt.nu

Sint-Anne, 31 augustus 2021

De toan fan Jan de Groot: "Dâg"

Jan de Groot

"Ik omêrm de emansipasy en derom borduur ik even deur op fleden week der't ik 'stikem' bekinde jareg te wezen. At se mij filesitere, sęge se d'r in 'e regel achteran: "Maak d'r 'n mooie dâg fan." Nou, 't waar in elk gefal 'n goed fulde dâg en der bedoel ik gyn taart ensoa met.

Om 6.39 uur ferskynt de eerste filesitasy al op myn tillefoan en soa gaat 't de hele dâg deur. Feul meer as âns en dat komt fast deur de kollum op Omrop Fryslân.

Offens froeg as de weerlicht na de bakker foor wat soetspul. Ik kies foor fijf stikkys oranjekoek met slagroom en met dut kostbere soet fyts ik na de kantine fan sportpark 'De Waaie'. At ik frij bin, dan haal ik der altiten even 'n bakky koffy. Ik hew wat te krinterig rekend, want d'r binne meer as fijf man anwezig. Dat ik slaan mijsels maar even over.

Bron: Omrop Fryslân
link Belúster de hele kollum >>

Vrouwenparochie, 30 augustus 2021

60-jarig huwelijksjubileum echtpaar Torensma-Monsma

Wethouder Nel Haarsma van de gemeente Waadhoeke in Vrouwenparochie op bezoek bij het echtpaar Torensma ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum. Naast een boeket ontving het eichtpaar een ingelijste kopie van de origindele trouwakte. (Meindert van Dijk)

Op maandag 30 augustus 2021 waren de heer Jurjen Torensma en mevrouw Renske Monsma uit Vrouwenparochie 60 jaar getrouwd. Wethouder Nel Haarsma gaat bij het echtpaar langs om namens het gemeentebestuur van Waadhoeke de felicitaties over te brengen.

Jurjen Torensma is 82 jaar, geboren in Brantgum en opgegroeid in Hantum. Renske Monsma is 83 jaar en geboren en opgegroeid in Vrouwenparochie. Zij hebben elkaar ontmoet bij het korfbal in Vrouwbuurt 65 jaar geleden. Na hun verkerings- en verlovingstijd gaven ze elkaar op woensdag 30 augustus 1961 het jawoord. Jurjen heeft tot zijn 18e jaar bij verschillende boeren gewerkt. Daarna volgde 18 maanden dienstplicht. Toen hij 20 jaar was heeft hij samen met zijn schoonvader, Pieter Monsma, een transportbedrijf opgezet. Hij heeft hier 10 jaar met veel inzet gewerkt. Op zijn 30ste is hij begonnen bij de CCF. Daar heeft hij als kwaliteitsman gewerkt.

Renske heeft vanaf haar schooltijd diverse werkhuizen gehad en heeft 4 jaar in de VIVO van de familie Wiersma gewerkt. Hiernaast runden ze nog een aardappelhandel en een bloemenzaak. Jurjen met een rijdende winkel en Renske met een winkel aan huis. Het was een mooie maar drukke tijd. Verder hebben zij ook nog veel gereisd door heel Europa. Eerst met de vouwwagen en later met de caravan en camper. Ze hebben 2 jongens gekregen, 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Bron: Persbericht gemeente Waadhoeke

Oudebildtzijl, 28 augustus 2021

De oude kerk van St. Jacobi Parochie

Groate Kerk

Twee jaar leden het Abe de Vries 'n bericht, met de hele (Nl.-talige) tekst fan 't gedicht 'De oude kerk van St. Jacobi Parochie' fan Wopke de Jong op facebook set.

Ok het hij doe, naast 'n groat artikel in It Beaken, groate stikken in 't FD en de Bildtse Post skreven, ok om te sien at der op 't Bilt nag informasy te krijen weze sou over De Jong en 'e boekys die't hij publiseard hat maar dęr't tunworig niet een eksemplaar meer fan antroffen worre kin in bibletheken.

Dat het spitiggenog gyn resultaat opleverd. Likegoed - 't bliift 'n 'wűnderaardich gedicht', fynt Abe de Vries. 't Bericht fan syn 'post' fan 24 augustus 2019 geve wy hier graag weer:

Bron: Abe de Vries op Facebook
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 28 augustus 2021

Manon Scheepstra verdient vierde wimpel

Foto Henk Bootsma

De winst op het NK Dames heeft Manon Scheepstra haar vierde wimpel opgeleverd. Zij was op het NK in Vrouwenparochie met Goutum te sterk voor alle tegenstanders. In de finale won Scheepstra met Nynke Sybrandy en Judith Wiering van Mantgum (5-2 en 6-2).

Manon Scheepstra is de vijfde kaatsster die de Vier Wimpels wint. Voor deze onderscheiding moeten de Ald Meiers, Jong Fammepartij, PC en het NK gewonnen worden. Fenna Zeinstra, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken en Sjanet Wijnia verdienden de onderscheiding eerder al.

Bron: Kaatsnieuws.com
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 augustus 2021

Bútsoekers: het mag weer!

Bútsoekers (Jan Weistra)

Na bijna een jaar van gedwongen rust branden de Bútsoekers weer los. Op dinsdag 7 september beginnen de repetities, het mag weer! Marijke heeft er heel veel zin in, het combo staat te popelen en vele zangers oefenen alvast hun roestig geworden stembanden. Daarom: noteer deze datum in je agenda. We zien elkaar om 19.30 in het MFC Ons Huis in Sint-Annaparochie.

Zingen is leuk. In een koor zingen nog leuker. En bij de Bútsoekers zingen…? We weten allen uit ervaring hoe mooi dat kan zijn. Daarom is het verheugend dat we binnenkort weer bij elkaar kunnen komen om onze voormalige tophits te zingen. Hopelijk ken je ze nog? Country Roads, The Rose of Allendale, California Dreaming. Hoor je Siebe nog zingen over Aren út skelpen? Herinner je je nog de soepele gitaarsolo van Joop bij het onvergetelijke Livin’ doll? En dan die basloopjes van Johannes en die prachtige begeleiding van Tseard. Kriebelt het al?

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 26 augustus 2021

Bildt krijgt groene zeedijk

Zeedijk met schapen

De 47 kilometer lange Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer bestaat straks voor de helft uit een groene dijk, zonder basaltblokken en asfalt.

Het voornemen is om over ruim 12 kilometer de afgekeurde 'harde' buitenbekleding te vervangen door een flauwer aflopend kleidek, gestoffeerd met gras en kruiden. Daarmee wordt de dijk 20 tot 35 meter breder. Zo'n groene dijk moet in combinatie met het bestaande voorland in staat zijn de komende vijftig jaar de zee te weerstaan.

De 'zachte' dijk is in beeld voor het 7 kilometer lange stuk tussen Zwarte Haan en Nieuwebildtzijl en een blok van 2,7 kilometer ten westen van de Holwerder veerdam. Tussen deze delen ligt voor het Noarderleech al 11,4 kilometer aan groene dijk. Ook oostelijker, bij de Peazemerlannen, wordt 2,6 kilometer vergroend.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 25 augustus 2021

Johannes Ebbens voor het kantoor van Bildt.nu. Foto Jelke de Jager

Alles wat er leeft op het Bildt

Inwoners van het Bildt maakten afgelopen maanden kennis met een nieuw communicatiemedium: Bildt.nu. “Een platform voor en van alle inwoners van het Bildt”, vertelt hoofdredacteur Johannes Ebbens.

Het platform Bildt.nu is in 2020 ontstaan. Het is een al wat langer gekoesterd initiatief van Stichting Bildtse Belangen. "Doel van die stichting is het bevorderen en de leefbaarheid op het Bildt", licht Johannes Ebbens, hoofdredacteur van Bildt.nu, toe. "Het bestuur constateerde dat er nog geen verzamelplek was voor alles wat zich op het Bildt afspeelt." Dat was voor de stichting aanleiding te zoeken naar een breder communicatieplatform. Een plek waar alle informatie van, voor en over (de inwoners) van het Bildt samenkomt. Die plek moet Bildt.nu bieden.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 24 augustus 2021

Tineke van Roozendaal debuteert op haar 71e met een roman

Tineke van Roozendaal op de dijk bij de kwelders van het Noarderleech, een van de plekken waar ze graag al wandelend inspiratie opdoet voor het schrijven. Foto: Jan Spoelstra

Dat het nooit te laat is om te doen wat je leuk vindt, bewijst Tineke van Rozendaal uit Oudebildtzijl. Op haar 71e bracht ze haar romandebuut uit: Koffers vol tranen. "Het scheppingsplezier staat voorop.”

Hoofdpersoon is Ida, die na haar pensioen graag alleen ver.der wil en niet doorheeft hoe ziek ze is. Dan is er haar moeder Nelly, die nog altijd gebukt gaat onder haar streng katholieke opvoeding. En dochters Ella en Bernadette, de muze van Ida’s man, met elk weer hun eigen uitdagingen.

Ook al voordat Tineke van Roozendaal Koffers vol tranen schreef hielden de personages uit haar boek haar bezig. Zo ook toen ze zo’n drie jaar geleden met haar man en kunstenaar Fred Thoolen op West-Kreta was.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 24 augustus 2021

Fekânsy

Gerard de Jong

Eand febrewary hadden wij de knoop al deurhakt. De draiging fan de soafeulste golf, ’t gegúchel met faksinasybewizen, QR-koades of gele boekys, ferplichte karantęne… Ni, wij souwen ok deuze seumer – foor ’t tweede jaar op rij – niet naar ôns liefde Baskenland op fekânsy.

De sjarme fan ’n fekânsy in ’t búttenland is ’t onbekinde. ’t Ongewoane is as ’n magneet: ’t trekt jesels út jesels. De Baskise taal is mezyk in myn oren; de geuren, kleuren, ’t eten en drinken, ’t ritme fan de stâd en de mînsen… Myn gedachten en gefoel, befrijd út myn daaglikse relative eenkinnighyd, rake in ferfoering en lave hur an ’t Andere. En dat wilens dat Andere soa subjektyf is as maar kin: foor ôns Baskise frynden waren Luwt en ’t Bildt, doe’t se hier waren, ’t toppunt fan eksoatys.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 24 augustus 2021

De toan fan Jan de Groot: 'Jareg'

Jan de Groot

"Hoi hoi, ik bin fandaag jareg. Wat 'n feest, wat 'n feest Ik kon de hele nacht niet slape Wat? Al heel feul nachten niet. Hoe feul nachys nag? Ik telde se ôf. En nou, fandaag, is't aindlik soafeer: ik bin jareg. Hoi, hoi...

Ni, der is niks mis met jim radio en ok niet met 'e technyk fan 't apparatuur foor de kollum. 't Het puur met mijsels te krijen dat ik soa metopsetsin monotoan klonk. Langer as nou kin ik dat beter ok niet doen, want dan raak ik jim, de lústeraars, foor deuze week kwyt. En der komt bij dat ik Hans Dorrestein ok niet nabouwe wil.

Dus dou bist fandaag jareg, jong Ja, maar ik loop d'r nooit met 'e koop, omdat 't niet leuk is. Nou ja, niet leuk, niet leuk Dat nou ok weer niet helendal. Aigenlik het 't twee kanten. Fansels binne je d'r wiis met dat je jareg binne, want je hewwe weer 'n jaar 'overleefd', tussen anhalingstekens. Maar an 'e ândere kant realiseer ik my dat ik weer 'n jaar ouwer worren bin en hyltyd meer ôfstand fan myn jeugd nim en dus dichter bij de doad. Pink Floyd song niet foor niks in 't nummer 'Time': "One day closer to death".

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 23 augustus 2021

Campus Middelsee weer van start

Campus Middelsee (Internet)

Vandaag (maandag 23 augustus) zijn de scholen weer begonnen. Nieuwe leraren, een nieuw lokaal, een nieuwe klas of misschien wel een nieuwe school? Dit laatste is voor bijna 200 leerlingen van Campus Middelsee het geval. De eerste schoolweek is altijd spannend voor iedereen.

De start van het nieuwe schooljaar is een nieuwe start. De afgelopen twee schooljaren zijn bijzonder verlopen door het thuisonderwijs. Dit was behoorlijk zwaar voor iedereen. Toch hoopt iedereen dat we dit schooljaar echt een nieuwe start kunnen maken en dat het schooljaar weer “normaal” jaar kan worden, waarin iedereen het volledige jaar de school kan bezoeken.

Voor de brugklassers begint een nieuwe fase in hun leven. Ook dit jaar komen de leerlingen weer uit verschillende hoeken van deze regio. Door het sterke opkomen van de elektrische fietsen wordt het voor kinderen makkelijker om grotere afstanden per fiets af te leggen, waardoor ook kinderen uit Marrum en Ferwerd de weg naar Sint Annaparochie hebben gevonden.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Oudwoude, 21 augustus 2021

Skelte Lep wint eerste prijs palingroken

Foto Fokke Jongsma

MFC Hústerwâld had zaterdag voor de eerste keer een palingrook wedstrijd georganiseerd. Op het terrein achter MFC Hüsterwald streden acht deelnemers om de eerste prijs. De deelnemers kwamen uit Kollum, Sint Annaparochie, Suameer, Twijzelerheide, Kollumerzwaag, Oudwoude en Kootstertille.

Na lang jury overleg kwam jury voorzitter Renze de Wilde met de uitslag. De eerste prijs was voor Schelte Lep uit Sint Annaparochie met 167 punten, de tweede prijs was voor Abele Dijkstra uit Kollum met 165 punten en de derde prijs was voor Peter de Bruijn uit Engwierum.

Alle deelnemers rookten hun paling elk op hun eigen wijze. Er was dan ook geen rookton gelijk. Ook verschilt het gebruik van soorten hout of houtsnippers en heeft de één wel en de andere géén vuur in het hout, ook verschillen de temperaturen. De jury bestond uit vier man. Er werd beoordeeld op kleur, reinheid, open snijden, gaarheid en smaak. Voor de kinderen was er een springkussen en muziek verzorgd door Aldwâld Audio.

Bron: Nieuws uit Kollum
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 21 augustus 2021

Ondernemers willen digitale zuil bij Van Harenskerk

De kapotte zuil aan de Rijksweg in Herbaijum

Iemand nog een digitale informatiezuil? Dat vraagt de gemeente Waadhoeke, die in de maag zit met een duur afscheidscadeau van voormalig Franekeradeel. Het doel was een mooi aandenken voor de eigen inwoners. Een bankje en een oplaadpunt moesten dat garanderen. Maar het liep anders. De ene zuil staat al jaren op zwart en de andere zuil is ten prooi gevallen aan vandalisme.

Belangstelling is er in Sint Annaparochie. Beoogde locatie is de Van Harenskerk, waar meesterschilder Rembrandt van Rijn trouwde met Saskia van Uylenburgh. Een digitale zuil biedt kansen om dat verhaal te vertellen aan inwoners en scholieren, zo denkt ondernemersvereniging St. Anna Vooruit.

Probleem is wel het onderhoud. De ondernemers willen graag de informatie op de zuil regelen. Maar kosten voor het onderhoud van zowel de behuizing als de software komen wat hen betreft nog steeds voor rekening van de gemeente. De gemeente Waadhoeke wil juist af van de zuilen. Dit ‘vanwege de simpele reden dat ook de gemeente kritisch moet kijken naar de beschikbare budgetten.’

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 20 augustus 2021

'Ik heb een nare jeugd gehad, maar erom huilen kan ik niet'

beeld Jacob van Essen

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: kunstenaar Fred van der Wal (78) uit Sint-Annaparochie. Hij vult zijn dagen met schrijven, tekenen en schilderen, werkt momenteel aan een zelfportret in kleurpotlood en gaat drie keer per week naar de sportschool om krachttraining te doen.

‘Tekenen en schilderen heb ik altijd al gedaan. Als kind was ik er al goed in, ik kon andermans werk zó goed namaken dat het origineel bijna niet van mijn tekening te onderscheiden was. Op de lagere school maakte ik stripachtige tekeningen, hoewel ik de techniek ervan toen natuurlijk nog niet goed beheerste. Pas in het vierde jaar van de kweekschool in Bloemendaal ben ik serieuzer met mijn talent aan de slag gegaan. Ik kwam namelijk in contact met een aantal jongens die op hoog niveau tafeltennis speelden en vier tot zes uur per dag trainden. Zo moet ik het ook aanpakken, dacht ik toen. Ik ging een atelier huren om mij volledig te kunnen richten op de kunst.

Bron: Nederlands Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 19 augustus 2021

Sido Martens

Sido Martens speelt in de Vlindertuin

Sido Martens treedt op in de Vlindertuin van de Aerden Plaats. De schrijver, zanger, gitarist en liedjesmaker uit Leeuwarden geeft weer een zondagmiddagconcert in Oudebildtzijl.

Martens werd een lokale bekendheid in Friesland als gitarist van het duo dat hij vormde met Piet Kok en werd landelijk bekend als lid van de folkrockgroep Fungus. Martens maakte al verschillende solo-albums sinds hij de groep in de jaren ’70 verliet.

Reserveren voor het concert kan via info@aerdenplaats.nl. Het concert vindt buiten plaats maar wordt verplaatst naar de kerk in het geval van regen.

Oudebildtzijl –Aerden Plaats: muziek, zo 15-17 uur, 7,50 euro

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 18 augustus 2021

Gerry Bleeker

Uniek beweegcentrum van start in St. Annaparochie

Vanaf 1 september is er een nieuw beweegcentrum in St. Annaparochie. Nee, niet een alledaags sportcentrum, maar één met een uniek karakter vandaar ook de naam Beweegcentrum Uniek.

Gerry Bleeker gaat na 25 jaar bewegingsonderwijs haar eigen weg inslaan en zich richten op kinderen en volwassenen die andere wensen en behoeften hebben.

Er kan op diverse manieren gesport worden; in klein groepsverband, individueel of bijvoorbeeld ouder-kind. In de eigen oefenruimte te St. Annaparochie zijn er volop mogelijkheden om het sport en beweegprogramma vorm te geven. Maar op locatie bij een deelnemer thuis, of een locatie buiten behoort allemaal tot de opties.

Bron: de Stienser
link Lees het hele artikel >>

Cornjum, 18 augustus 2021

Martin Sinnema, exploitant Túnmanswente (rechts) ontvangt stempel van Japikspaad-bestuurders Gerlof Katuin (links) en Janneke Schievink (midden)

Jabikspaad en Martenastate

De belangstelling voor lange afstandswandelingen is de laatste jaren enorm toegenomen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen zijn diverse trajecten die mensen in beweging en vervoering brengen. Het plezier van onderweg zijn, ontmoetingen met andere mensen en zichzelf, de natuur en het landschap, leveren ervaringen op die vele wandelaars zullen bijblijven.

De oorsprong van het Jabikspaad ligt in de geschiedenis van de eerste boeteling die vanuit Friesland op pelgrimage werd gestuurd. De route loopt van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt (Ov.) De route kan zelfs worden vervolgd naar Santiago de Compostella. De wandelroute kent o.a. een traject tussen Stiens en de Vierhuisterdijk in Leeuwarden, waarbij ook door het landschapspark van Martenastate wordt gewandeld. Wat is er mooier om ook deze groene parel in een overigens agrarisch landschap te bewonderen. De stichting die het Jabikspaad in leven houdt, stelt het op prijs dat Martenastate, lees in dit geval de Túnmanswente, een stempelpost blijft. Deze verbinding is onlangs nog eens bekrachtigd. Op de foto de overhandiging van een nieuwe stempel.

Bron: de Stienser

Sint-Anne, 17 augustus 2021

De toan fan Jan de Groot: "Stang"

Jan de Groot

Hewwe jim fleden week donderdeg 't groate nijs ok hoord? De beruchte horisontale stang bij de mânlysfyts ferdwynt! Nou, dat sou ok 's tiid worre! Dat de fyts wort aansen uniseks.

Ik hew 't sels nooit begrepen werom d'r al 'n stang weze most bij mânly- maar niet bij frôlyfytsen. Ja, ik weet ok wel dat die stang d'r sit foor de stevighyd. Maar 't kin dus ok âns, want bij de frôlyfyts is soa'n stang ommers ok niet norig. Der is 'n ândere konstruksy die't de fyts ok stevig hout en soks had bij de mânly dochs ok kinnen? Dus at ik mijsels goed begryp, dan had die stang d'r nooit hoeven. Klopt.

Foor de frôly hewwe se 't dus makliker maakt, maar dus niet bij de mânly. Mosten die mânly meskien weer soa norig 't sterke geslacht úthange? Neffens mij is d'r nag nooit 'n man weest die't niet 's 'n keer fan syn sadel skoven is en pynlik konfronteerd worde dat-y 'n man waar.

Bron: Omrop Fryslân
link Hjir de hiele kollum >>

Sint Annaparochie, 16 augustus 2021

Foto door Mariska de Groot

Techniek is ook: Op tournee met een bekende rockband

Hoe interesseer je meiden voor technische beroepen? Een terugkerend vraagstuk waarvan ze ook last hebben bij Faber Audiovisuals in Sint Annaparochie. En dan eist een klant, de rockband Within Temptation, opeens een vrouw in de crew. Waar moet je die vrouwen zoeken?

Minke Jager slaakt een zucht. Gezeten in een vergaderruimte in het strak ingerichte enorme pand van Faber Audiovisuals vertelt de manager over de inspanningen die het bedrijf verricht om jonge collega’s binnen te halen. Een kleine tweehonderd mensen werken bij Faber, van wie zo’n zestig in het veld.

Deze mensen zijn in heel Europa actief met het opbouwen, bedienen en afbouwen van videoschermen en geluidsinstallaties op grote evenementen, zoals concerten en sportwedstrijden. Twee van hen zijn vrouw. "Dat zouden we dus heel graag anders zien. Maar waar halen we ze vandaan?”

Bron: NoordZ
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 16 augustus 2021

Toeristen op bezoek in Sint Jacobiparochie

Twee Franse fietsers

Zo nu en dan 'host' Jan Kerkstra fietsers: fietsers die een ontzettend lange tocht maken. Deze vragen via de website Warmshowers of ze een nacht bij hem kunnen logeren. Hij biedt hen een warme douche (‘warm shower’), een warme maaltijd en een goed bed.

Jan doet dit sinds 2014 en sinds die tijd hebben mensen uit vele landen bij hem gelogeerd. Vooral Europeanen, maar ook Amerikanen, Canadezen en een enkele Australiër of Nieuw-Zeelander. Zelfs een fietser uit Iran en eentje uit Hong-Kong wist Sint Jabik te vinden. Wij liggen namelijk aan een lange afstandsfietsroute die de kust volgt.

Afgelopen week had Jan twee Fransen te gast. Ze zijn begonnen in Duinkerken (F) en zijn onderweg naar vrienden in Lodz, Polen. Van hun reis houden ze een dagboek bij: de Waikiki toer. De beide heren noemen zich zelf Wai en Kiki, maar is niet hun echte naam.

Bron: sintjabik.nl

Sint Annaparochie, 16 augustus 2021

94-jarige heer Biense Hoogland in het zonnetje gezet

V.l.n.r.: Jan Dijkstra, Jan en Bettie Hoogland, Piet Bil, Dirk Risendal en Jelle de Jong (foto: Ubbe Posthuma)

Op vrijdag 13 augustus is in 'Beuckelaer' te Sint Annaparochie, de 94-jarige heer Biense Hoogland door wethouder Jan Dijkstra, van de Gemeente Waadhoeke, in het zonnetje gezet.

In gezelschap van de overige bestuursleden, van het Veteranen Comité Het Bildt, kreeg de heer Biense Hoogland een aandenken en een bloemetje uitgereikt voor zijn meer dan 20-jarige voorzitterschap van dit Veteranen Comité. Er is alom waardering voor zijn inzet gedurende deze lange periode waarin hij zich meer dan sterk heeft gemaakt voor het plaatsen van een herdenkingsplaquette in het gemeentehuis van Sint Annaparochie.

Een monument voor zijn soebats die, tijdens de inzet van het Nederlandse leger in Nederlands-Indië, zijn gestorven. Biense Hoogland stond altijd klaar voor de veteranen en voor de nabestaanden van de veteranen. Een veteranenherdenking vindt nog jaarlijks plaats op 4 mei in het voormalige Gemeentehuis te Sint Annaparochie.

Bron: Persbericht gemeente Waadhoeke

Groningen, 14 augustus 2021

Waarom zou je nu nog Waling Dykstra lezen?

Portretfoto van Waling Dykstra uit 1861. FOTO TRESOAR

Vandaag precies 200 jaar geleden werd Waling Dijkstra geboren in Vrouwenparochie, in de bakkerij van zijn ouders. Moeten we de man ‘die de Friezen leerde lezen’ nog lezen? Professor Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal en letterkunde, geeft drie redenen om dat wel te doen.

Stelt u zich voor. Een bovenzaak van een dorpscafé, een dorpshuis. Het wapen van Jorwert, Ternaard, Gorredijk of Vrouwenparochie. Het staat er blauw van de sigarenrook en de pijptabak en het publiek is druk aan het roezemoezen, in afwachting. Ineens is het stil als twee mannen het toneel opkomen. De een is misschien verkleed als vrouw, de andere gaat als man.

Ze beginnen te spreken, de ene natuurlijk met een wat lagere stem, de ander met een hoge kopstem. Lachen, lachen, lachen, wat een pret. En het duurt maar kort tot u wegglijdt in die knappe, puntige dialoogjes, ze zuigen u de wereld in waar beide mannen het over willen hebben. En ze komen dichtbij, die twee, heel dichtbij, want anders dan u gewend bent in de kerk op zondag, of in de schoolbanken door de week, spreken ze in uw eigen taal: het Fries.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 14 augustus 2021

Smikkelen en wegwaaien

Foto: LC

Het waait. En niet zo'n beetje ook. Zomersoep zet koers naar Westhoek, aan het begin van de Oudebildtdijk, de langste straat van Nederland. Wij starten in Ouwesyl, met rechts huisnummer 2 en eindigen bij Waddenherberg The Friezinn, huisnummer 1226. Wind tegen, maar gelukkig zitten we in de auto. Sowieso een geweldige rit, langs gerestaureerde huizen en/of rafelige panden rechts boven op de dijk en vorstelijke boerderijen beneden op links.

De zon schijnt, maar het waait zo hard dat we het terras van The Friezinn toch maar laten voor wat het is, hoe gezellig ook, en binnen neerstrijken aan een tafeltje voor twee voor het raam. Geen uitzicht op water, maar wel op de dijk waarachter we de Waddenzee weten. De dijk is druk, er komen veel mensen even uitwaaien langs het wad. Een paar diehards tornen op de fiets tegen de wind in, een schaap komt onverstoorbaar in ons blikveld staan grazen. En oh ja, even later wippen ook twee konijnen langs.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Froubuorren, 13 augustus 2021

Waling Dijkstra

Waling Dykstra 200 jier lyn berne

Op 14 augustus is it 200 jier lyn dat Waling Dykstra berne is. Hy groeide op yn in bakkershúshâlding te Froubuorren. Hy soe sels ek bakker wurde, mar nei't er yn 1840 nei Spannum ferhuze wie om heite saak oer te nimmen, krige er al rillegau syn nocht fan dat fak ôf. Hy joech it bakken stadichwei oer en begűn om 1850 hinne mear en mear te suteljen mei allerhanne guod. Yn 1838 wie er op 17-jierrige leeftyd al begűn mei it skriuwen fan fersen en ferhalen en syn literęr wurk soe úteinlik fan tiidferdriuw ta kostwinning wurde.

Waling Dykstra hat yn syn hast 75-jierrige skriuwerskip mear as 120 boeken en boekjes skreaun; dęrűnder twa romans, fiif lietebondels, mear as tritich toanielstikken en net te tellen safolle gedichten en ferhalen. Sa likernôch 10 persint fan al it skreaune Frysk yn de twadde helte fan de 19e iuw is fan syn hân. Dęrby wie er de samler (redakteur) fan literęre tydskriften lykas De Byekoer (jierboek; 1846-1895) en De Fryske Húsfreon (twamoanliks; 1851-1869).

Bron: Sirkwy
link Lęs fierder >>

Sint Jacobiparochie, 13 augustus 2021

Al meer dan 10.000 euro opbrengst met Plukgeluk

Aan de Koudeweg is op dit moment weer een mooie bloemenpluktuin gezaaid. Dit is een project van Rotary Oldehove in Leeuwarden. Per 10 euro die je doneert mag je deze zomer zelf een bos bloemen komen plukken in de pluktuin. Denk aan een bos vol zonnebloemen, lupines, goudsbloemen, margrieten, azalea’s en nog meer andere soorten.

Er is dit jaar extra aandacht besteed aan biodiversiteit. Dit houdt in dat er een zaaizaadmengsel gebruik is dat insecten en vogels aantrekt. Voor slechts 10 euro pluk je een vierkante meter aan bloemen en maak je de natuur een stukje beter en steun je de goede doelen.

Op dit moment is er al meer dan € 10.000 opgehaald voor de goede doelen dankzij vele plukkers en de sponsoren! Voor meer in formatie: www.plukgeluk.frl 

Bron: Bildt.nu

Oosternijkerk, 10 augustus 2021

Friese boer blaast vlasteelt nieuw leven in

Oud-loonwerker Renze Hoekstra op de trekker. © Burt Sytsma

Op kleine schaal wordt in Noordoost-Friesland geëxperimenteerd met de teelt van vlas. Ambitie is om in drie jaar tijd op te schalen naar 50 hectare. Is dit haalbare kaart? En wat levert de teelt van het rustgewas een boer op?

Voordat de 65 jaar oude Depoortere-vlastrekmachine van oud-loonwerker Renze Hoekstra het land op kan, trekken vrijwilligers de randen handmatig. 'Je moet een rukje geven, zodat je de grond niet meeneemt', zegt Pieter van den Broeke (89). Drie dagen is hij in touw in het vlas. 'Als boerenzoon trok ik op de ouderlijke boerderij in het Zeeuws-Vlaamse Schoondijke ook vlas.'

De werkzaamheden die de vrijwilligers op het land van akkerbouwer Jouke Hoekstra in Oosternijkerk uitvoeren, hebben iets nostalgisch. Maar het project behelst veel meer dan de herleving van oude tijden.

Bron: Nieuwe Oogst
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 10 augustus 2021

De toan fan Jan de Groot: "Hússybrilledoekys"

Jan de Groot

"Op 't stoit sitte wij nag in 'e tiid fan 'e seumerfekânsy. Dus dan mot d'r even 'n fekânsyferhaal tussendeur, docht ik soa. Late wij hiermet úteand sette: froeger gongen wij, as gesin, 'n stikminnig jaren achternander op fekânsy na Flyland.

De kans dat de bolide het erf rijdend afkomt, is nihil. Toch lijkt het of iemand het Franse wagentje nog weer aan de praat probeert te krijgen. Onder het bestuurdersportier steken twee werkschoenen uit die van een monteur lijken te zijn.

Jan de Boer uit Aldtsjerk fietste voorbij en zag het vermakelijke tafereeltje. 'Sa klear', schreef hij met gevoel voor understatement onder de foto.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs of belústerje de hiele kollum >>

Sint-Anne, 10 augustus 2021

Oprúmme

Gerard de Jong

"Het voelt toch gek, om met zo'n gierige blik door het pand te gaan", saai Janna, de fryndin fan myn broer Johan. De drukkerij mot per 1 septimber leeg weze, en tegaar met hur waren wij d'r lessen om te sien wat wij metnimme souwen. Johan probeerde fooral praktys te kiken, saai-y. Hij keek na dingen die't bij him thús 'n plak krije kon. Hij is met twee stoelen, 'n ladekassy foor pepieren en 'n opsy op 'n prachtig oud drukkersmeubel ('n 'steen') na huus gaan.

'n Bedriifspând leeghale omdat 't bedriif stopt is niet heel âns as 't huus fan 'n fersturven femilylid útrúmme. 't Is ok gyn kataai: je plokke 'n generasys lang sorgfuldig bijnander skarrelde infintaris útnander. 'n Kureerde kolleksy der't de nadruk op gebrúksgemak lait, maar elk foorwerp esthetise en emosjonele weerde het. Fan nietmesine ant bero, fan tiidskrifte-rekkys ant de 'steen' die't ôns overpake in de jaren dartig nag kocht het, fan boeken tot ark dat nooit meer brúkt wort maar hier thús hoort… 't Fâlt in losse objekten útnander. Ontleed de fersameling in ôfsonderlike partsys en dierbere objekten, betroubere apperaten en snústerijen ferworre tot ontsielde gebrúksfoorwerpen. Wat foor mij pake's kefetopener waar (,,och ja, syn kefet-opener, ik sien 'm nag al die brieven openmaken'') is in 'n kringloopwinkel gewoan 'n izeren kefetopener der't ik an foorbij lope sou. De weerde foor mij is dat ôns pake 'm brúkt het. Fooruit, met na huus.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint Jacobiparochie, 6 augustus 2021

Zuiveringsinstallatie Sint Annaparochie (Google Maps)

Monteur

Bij een huis aan de Boonweg vlak tegen de zeedijk bij Sint Jacobiparochie staat een mosterdgele Citroën Dyane geparkeerd. Het nostalgische bestelwagentje zit vol gaten, roestplekken en is zichtbaar door zijn hoeven gezakt.

De kans dat de bolide het erf rijdend afkomt, is nihil. Toch lijkt het of iemand het Franse wagentje nog weer aan de praat probeert te krijgen. Onder het bestuurdersportier steken twee werkschoenen uit die van een monteur lijken te zijn.

Jan de Boer uit Aldtsjerk fietste voorbij en zag het vermakelijke tafereeltje. 'Sa klear', schreef hij met gevoel voor understatement onder de foto.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 4 augustus 2021

Sint Annaparochie pakt overlast jeugd aan met brief aan ouders

FOTO POLITIE NOORDWEST-FRYSLÂN

Jeugd zorgt voor onrust en overlast in Sint Annaparochie. Dorpsbelang doet in een huis-aan-huisbrief een dringend beroep op ouders om in gesprek te gaan met hun kroost.

'Beste jeugd, ouder(s) en verzorger(s). Het is de laatste tijd onrustig in ons mooie dorp. Groepjes jongeren zorgen voor overlast.’ Zo begint de brief die onlangs bij alle inwoners van Sint Annaparochie op de mat viel.

Het schrijven is afkomstig van Plaatselijk Belang. De organisatie is bezorgd over de vernielingen en overlast van jongeren die alsmaar verder uit de klauwen lopen en na het vervallen van de avondklok sterk zijn toegenomen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 4 augustus 2021

Zuiveringsinstallatie Sint Annaparochie (Google Maps)

Toch Rrnovatie voor rioolzuivering Sint Annaparochie

Wetterskip Fryslân zet in op renovatie van de rioolwaterzuiveringen in Bolsward, Sint Annaparochie en Franeker. Of de installatie in Akkrum blijft bestaan, is nog niet duidelijk.

Dit schrijft het Wetterskip in zijn nieuwe rioolwaterzuiveringsnota. Franeker heeft een zuivering die nog met zogeheten oxidatiebedden werkt. Dit verouderde systeem wordt vrijwel nergens meer in Nederland toegepast. Vooral in het voorjaar werken deze oxidatiebedden slecht, waardoor de stikstofuitstoot te hoog is.

Daarom wil het Wetterskip de installatie omstreeks 2025 vernieuwen. Dit gebeurt mogelijk in combinatie met de zuivering in Sint Annaparochie. Eerder werd voorgesteld om deze installatie op het Bildt te sluiten. Nu gaat de voorkeur toch uit naar behoud en vernieuwing in 2024.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 28 juli 2021

GGD Fryslân vrijdag 6 augustus met vaccinatiebus in St. Annaparochie

GGD-bus (GGD)

GGD Fryslân rijdt met een vaccinatiebus door Fryslân, om zo nog meer mensen dicht bij huis een prik te kunnen geven. Op vrijdag 6 augustus staat de bus in St. Annaparochie op het terrein van Sportpark de Waaie.

Vooraf een afspraak maken is niet nodig. U kunt gewoon komen op het tijdstip dat u past. Houd er wel rekening mee dat u misschien moet wachten. Er is een beperkt aantal vaccins in de bus aanwezig. Na de vaccinatie wordt meteen een afspraak voor de tweede prik gemaakt, vier weken later.

Om voor een prik in de bus in aanmerking te komen, is een uitnodiging uit naam van de Rijksoverheid nodig. Dus neem uw persoonlijke uitnodiging van het RIVM en ID-bewijs mee.

Bron: Bildt.nu

Sint Annaparochie, 88 juli 2021

Echtpaar Peeringa - de Vries 60 jaar getrouwd

Wethouder Nel Haarsma bezocht het jubilerende bruidspaar maandagochtend 26 juli 2021. Foto: Ubbo Posthuma

Willem Peeringa (87 jaar) geboren in Foudgum en opgegroeid in Ferwert en Neeltje de Vries ( 86 jaar ) geboren aan de Oude Bildtdijk hebben elkaar 64 jaar geleden ontmoet op het feestterrein in Ferwert. Na hun verkering -en verlovingstijd gaven ze elkaar op 26 juli 1961 elkaar het ja-woord in het gemeentehuis van Het Bildt.

Willem heeft tot zijn 55ste jaar als heftruckchauffeur gewerkt op de buitenlandse expeditie van de CCF. Neeltje zorgde voor de huishouding. Wanneer er aan Willem en Neeltje werd gevraagd om iets voor de gemeenschap te doen dan waren ze daar altijd bereid toe. Neeltje heeft zo vele collectes gelopen op voor goede doelen, buren geholpen waar nodig. En ook de naaimachine kwam op de tafel toen er gevraagd werd om vlagjes te naaien voor het dorpsfeest op Nij Altoenae. Willem maaide menig grasveldje voor buren en hielp mee, waar nodig met bouw van het dorpshuis te Nij Altoenae. Willem heeft na de werkzame periode bij de CCF nog het rijbewijs behaald en zo samen met Neeltje vele kilometers nog in de auto gemaakt.

In 2010 moesten Willem en Neeltje vanwege gezondheidsklachten en bijna 50 jaar gewoond te hebben bij de dijk, verhuizen naar Sint Annaparochie. Het was even wennen . Een huis zonder tuin maar ook hier plezierig gewoond. Sinds juni wonen ze in "Zorgcentrum Het Bildt". De zorg wat dichterbij. In hun huwelijk zijn twee kinderen geboren: Een dochter en zoon en zijn ze t trotse grootouders van drie kleinkinderen.

Bron: Gemeente Waadhoeke

Sint-Anne, 27 july 2021

De toan fan Jan de Groot: "Positivo"

Jan de Groot

"Weet jij wel wat jij bent?" 'n Hutsy bleef 't stil. "'n Omkoal seker", mompelde ik in mysels. Maar ik hoefde sels gyn antwoord te geven, want ik bespeurde al gau dat 't antwoord deur de fragesteller sels wel geven worre sou. Kyk, der kwam 't al: "'n Positivo!"

'n Positivo Tsong, meester Mulschlegel noemt mij 'n positivo. Mwa, dat klinkt niet ferkeerd. "Weet jij eigenlijk wel wat 'n positivo betekent?", stelde de leraar syn tweede fraag. Ik kreeg starigan 't idee dat 't fast niet de betekenis had die't ik sels docht.

"Dut is niet foor 'n sifer, wel?", perbeerde ik mij d'r út te ręden. De klas lachtte. Mooi, die had ik in elk gefal achter mij.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs de hiele kollum >>

Sint-Anne, 27 july 2021

Koehoorn

Gerard de Jong

In de jaren '70 fan de forige eeuw fersorgde Drukkerij Van Leer en De Jong 't drukwerk fan fersekerer Otos. Doe't Otos ferhuusde kreeg ôns pake fan de direksy fier stoelen út de direksykamer. Sont die tiid staan se op kantoor der't wij de Bildtse Post maakten. 't Binne fier swartlerene stoelen, met mooie houtene leunings die't op 'n punt útlope. Se kromme wat, en hewwe de form fan 'n koeiehoorn.

D'r wort al fyftig jaar op sitten. Met mooi weer setten wij se gau 's bútten foor bij 't koffydrinken. En na 't koffydrinken worden die stoelen wel 's fergeten. Se hewwe menig regenboi te ferneren had, maar gâven gyn krimp: 't leer, 't hout, 't bleef allegaar geef.

Sont 'n jaar of acht komme d'r, fooral seumerdâgs, hyltyd faker onbekinden achterom 't kantoor in. "Die stoelen die jullie hier buiten hebben staan, zijn die ook te koop?" Soa waar d'r 'n Hollander die't ter plekke 250 euro út de beurs haalde. "Dat is 'n best bedrag," saai ik, "Maar ni, want węr motte wij dan op sitte bij 't koffydrinken?"

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sumar, 26 july 2021

Bron: Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie

Regenrekord fan 31 augustus 2012 in Sint-Anne sneuveld

In 't noordoasten fan de provînsy kwam sundegoffen batsen regen naar onderen. De klusterboien met onweer bleven lang hangen en sorgden foor rekordhoge delslagsifers en hewwe dermet 't regenrekord fan Sint-Anne út 2012 út de boeken regend.

't KNMI-meetpunt krekt oastelik fan Sumar kwam tot 'n etmaalhoefeulhyd fan 113 millimeter. Ant guster toe ston de groatste etmaalsom op 110 millimeter, op 31 augustus 2012 meten in Sint-Anne.

Meer as 100 millimeter regen in 24 uur wort in Frysland hest nooit meten. 't Waar sundeg nag maar foor de darde keer sont 1900 dat soa'n groate bak water meten worde.

Bron: Leeuwarder Courant

Fietsroute Stiens: een eigenzinnig stukje Friesland

Foto: Bas Jongerius

De Sint Vituskerk in Stiens is het herkennings- en vertrekpunt van deze fietsroute door een eigenzinnig stukje Friesland. Ontdek van hieruit het Bildt, de streek rond de voormalige Middelzee, die in 1505 een van de eerste polders van Nederland werd.

De geschiedenis van het Bildt gaat vele eeuwen terug. Toen in 1500 een dijk werd aangelegd om het gebied in te polderen, ontstond de Oude Bildtdijk. De Zuid-Hollandse dijkwerkers bouwden niet alleen mee aan de dijk, maar ook aan het Bildts, een Fries-Hollandse mengtaal. Leuk weetje: de inwoners van deze streek heten Bilkerts.

Vanuit Stiens leidt de fietsroute je naar Oudebildtzijl, oftewel Ouwe Syl. Bij de gerenoveerde oude sluis staat een standbeeld van de Klaine Kaizer. Omwille van zijn lengte – hij was amper een meter lang – kreeg Gerrit Keizer die bijnaam en werd hij op kermissen als natuurwonder te kijk gezet. Je ontdekt zijn piepkleine opoefiets en onwaarschijnlijk verhaal in het culturele bezoekerscentrum De Aerden Plaats.

Bron: toeractief
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 juli 2021

De pootaardappel is net zo typisch Fries als koeien, zeilen en kaatsen (en gaan tot in de kurkdroge Sahel de grond in)

Akkerbouwer Teun de Jong toont enkele Hermosa-knollen, een nieuw ras dat prima gedijt in de kurkdroge delen van Noord-Afrika. Foto: JACOB VAN ESSEN

Bij karakteristiek Friesland denken we vooral aan koeien, paarden, zeilen en kaatsen. De pootaardappel in de noordelijke kustzone van de provincie verdient ook een plaatsje in dit rijtje, vindt akkerbouwer Teun de Jong in Sint Annaparochie.

Twee stoelen staan achter de imposante loods op het akkerbouwbedrijf van Teun en Froukje de Jong en hun zonen Roelof en Geertjan. Teun de Jong is de vierde generatie die boert op de Oudebildtdijk 487 in Sint Annaparochie. Hier vindt het gesprek plaats met uitzicht over akkers met bieten, granen en pootaardappelen. Een strakblauwe hemel, amper wind, het Bildt op zijn mooist.

"Inderdaad weinig wind”, beaamt De Jong. "Beduidend minder dan 4 meter per seconde. Dat is jammer, want dat komt mijn betoog niet ten goede.” Hij legt uit: meestal waait het langs de Friese Waddenkust harder dan die 4 meter per seconde. Als dat het geval is, zijn er veel minder bladluizen. En des te minder bladluizen, des te minder worden aardappelplanten aangevallen door virussen die van grote invloed kunnen zijn op de kwantiteit en kwaliteit van de oogst. Dat en het feit dat de Friese kustzone koeler is en vruchtbare en goed te bewerken zavelgronden kent, maakt deze regio bij uitstek geschikt voor de teelt van pootaardappelen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Ouwe-Syl, 24 juli 2021

Wad Noflik aanwinst voor Ouwe-Syl

Koffie- en Theetuin 'Wad Noflik' aanwinst voor Ouwe-Syl

Veel mensen werken een leven lang voor een werkgever, iets wat voor Ouwe-Sylster Carina van der Meer ook lange tijd het levenspad was. Tot het moment dat Carina denkt: “Dit kin ik sels ek”. Sinds 3 juli schenkt de geboren Dronrijpster koffie & thee met wat lekkers in haar eigen sfeervolle theetuin. ‘Wad Noflik’ staat voor kwaliteit, hartelijkheid, een noflike sit en … meer. Een aanwinst voor Ouwe-Syl!

In de periode dat Carina van der Meer bij bakkerij Salverda in Leeuwarden werkt komt ze tot conclusie dat, na 32 jaar in loondienst te zijn geweest, het moment daar is om een nieuwe stap te maken. Niet dat het werk bij de meesterbakker niet bevalt, integendeel. Het werk in de bakkerij, in de winkel, maar vooral in de koffiecorner, blijken juist de arbeidsvitaminen waarna de vriendin van Sybe van der Zee al enige tijd op zoek is. Het werken bij de bakker heeft Carina veel gebracht: “Ik hew by Salverda in hiele moaie leerskoalle hân en doe tocht ik, dit kin ik ek sels dwaan. Boppedat, wy hawwe der hjir (van Albadaweg 21) in prachtige lokaasje foar.”

Bron: ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 22 july 2021

Via Gladiola troch de Fryske greide: fjouwerdaagse mei in proteze

Pietsje Hannema-Greidanus

De kuierfjouwerdaagse yn Nijmegen kin foar de twadde kear op rige net trochgean fanwege corona. Der is in alternatyf: kuierje yn eigen omjouwing. Pietsje Hannema-Greidanus út Sint-Jabik docht mei. Mei in keunstskonk.

It fjouwerdaagsegefoel hat se net echt, fertelt se, wylst se oer it fytspaad by de greide del rjochting Sint-Anne rint. Laitsjend: "Mar hjir kinst genietsje fan de natoer en fan de ręst."

Yn 2007 krige Pietsje lęst fan de hakke. In frjemd gefoel dat se omskriuwt as it gefoel fan rinnen op watten, mar dan mei pine. Dy pine waard slimmer en slimmer en luts ek yn de knibbel. Pas nei trije jier waard in MRI-scan makke. Diagnoaze: kanker. It 'űnkrűd' wie sa bot ferspraat dat Pietsje har linkerskonk amputearre wurde moast. De frou dy net stilsitte koe, bedarre yn in rolstoel: "Ik woe keatse, hurddrave en dűnsje."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Zwarte Haan, 22 juli 2021

Luguber

De lugubure vondst van Bertus Dijkstra bij Zwarte Haan: het opgezwollen kadaver van een 2 meter lange zeehond. foto Bertus Dijkstra

Bertus Dijkstra uit Oudebildtzijl deed maandag een lugubere ontdekking. Hij fietste met zijn vrouw naar Zwarte Haan om een blik over de dijk te werpen. Hij hoopte de flamingo’s die vorig jaar als elftal weken op het wad vertoefden terug te zien.

Maar de roze vogels waren in geen velden of wegen te bekennen. Toen Dijkstra toch even een wandelingetje over het drooggevallen wad maakte, zag hij in de verte iets ongebruikelijks. Hem wachtte een onsmakelijke vondst. In het slik lag een opgezwollen kadaver van een 2 meter lange zeehond, die er ogenschijnlijk al enige dagen had gelegen.

"Een soort van toeristische attractie, maar dan eentje met een luchtje”, constateert Dijkstra.

Bron: Leeuwarder Courant

Amsterdam, 22 juli 2021

Leo Wasch (65) uit Sint Annaparochie. FOTO LC

Ook Leo Wasch neemt in Amsterdam afscheid van Peter R. de Vries

Onder de vele duizenden die woensdag in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afscheid namen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries waren verschillende Friezen. Ze trotseerden de wachttijd, die in de ochtend was opgelopen tot 3,5 uur. In de loop van de middag nam die af tot een kleine drie kwartier.

Leo Wasch (65) uit Sint Annaparochie liet al menig traantje om Peter R. de Vries. Eerst na de aanslag, later na het overlijden. „Ik ben een Indo he, die zijn emotioneel”, verklaart hij. De plek waar De Vries werd neergeschoten bezocht hij vorige week, nu is hij weer in Amsterdam voor het afscheid. De misdaadverslaggever betekende veel in de Vaatstrazaak, zegt hij. En daarmee voor Friesland. „Daarom bewonder ik hem.”

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 17 juli 2021

Gewonde bij aanrijding tussen twee auto's in Sint Annaparochie

Foto: 112fryslan.nl / Stefan Postema

Bij een aanrijding tussen twee auto’s is zaterdagmiddag een gewonde gevallen.

Een van de auto’s kwam vanuit Sint Annaparochie en botste op een auto die vanaf de Koudeweg kwam. Vermoedelijk heeft de automobilist de grijze auto op de voorrangsweg over het hoofd gezien. Het ambulancepersoneel heeft een bestuurster nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis.

Omdat de voertuigen vloeistoffen lekten heeft de gealarmeerde brandweer absorptiemiddelen neergelegd. De brandweer kon vervolgens al gauw retour naar de kazerne. De weg tussen Sint Annaparochie en Sint Jacobieparochie is door het ongeval afgesloten geweest. Enkele automobilisten reden om de afzetting heen en werden door de politie aangesproken.

Een berger heeft beide beschadigde voertuigen afgesleept.

Bron: 112fryslan.nl / Stefan Postema
link Hier meer foto's >>

Sint Jacobiparochie, 15 juli 2021

Marco Goldenbeld: een royaal jubileum

Kunstenaar Marco Goldenbeld in de tuin van Dekema State. Foto: Jaap Schaaf

Veertig jaar werkt Marco Goldenbeld (63) als beeldhouwer. En dat viert hij met een expositie rond Dekema State in Jelsum en koninklijke aandacht op het Lange Voorhout in Den Haag.

Het eeuwenoude Dekema State ligt er weelderig bij. Jonge peren wachten op zon. Kippen scharrelen tussen de struiken en de erfhond verwelkomt bezoek. Tuinlieden zijn druk met het opschonen van de appelboomgaard. Enkele zieke bomen moet het veld ruimen. Dat geeft het beeld Mirrored opeens een veel opener achtergrond.

Hoewel de tuinen en de kleine weiden rond Dekema State zich prima lenen voor een beeldenexpositie, is het zeker twintig jaar geleden dat hier voor het laatst werk is tentoongesteld. "Toen van Minerva-studenten", weet Marco Goldenbeld uit Sint Jacobiparochie te vertellen. De beeldhouwer viert dit jaar zijn veertigjarig kunstenaarsjubileum met een door hem zelf georganiseerde expositie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Froubuorren, 14 july 2021

Simmer yn Froubuorren

Arjen Hoogland

Goeiemoarn! It is de tredde dei fan Simmer yn Fryslân. Omrop Fryslân docht acht wiken lang ferslach fan alle simmerske aktiviteiten en sport yn Fryslân. Hjoed is Froubuorren oan bar. Al sizze se op It Bilt sels benammen Froubuurt. De Nederlânske namme wie foarhinne Lieve Vrouwenparochie. Dęr is no inkeld Vrouwenparochie fan oerblean. Yn it fiere ferline hiet it Kyfhôeck.

Arjen Hoogland is in echte Bilkert. Hy is hikke en tein yn Froubuurt en wennet der al 60 jier op wat útstapkes nei. Syn heit en mem en pake en beppe wennen der ek al. It is neffens him in eigentiidsk doarp. Earder wurken in soad minsken by de boer, mar troch de meganisaasje is it wurk wol feroare en sit it mear yn de transport. It wurk is noch wol lânbourelatearre.

Hy mei der graach wenje. "Je foële je thús. Der wordt een prot met een ander deen, sa as restauraasje van de molen." De mienskip makket it moai.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs de hiele simmerblog en sjoch hjir nei de telefyzje-útstjoering >>

St.-Anne, 13 july 2021

Gerard de Jong

Ferwondering

De jaarlikse eksposisymaand fan ôns kammeraat sat d'r soawat op, en wij wouwen der nag even kike.

'Kom maar an 't eand fan de overdâg, dan drinke wij d'r een op', saai Hendrik. Dat deden wij. Wij streken del in 'n smoek hoeky in de groate tún om de plaats hine. Hij had ôns wat te drinken brocht sprong nag even op 'e fyts om de groate flâg ('Expositie!') bij de oprel an de Ouwe-Dyk weg te halen.

Doe't wij na 'n uur of twee weer op huus an souwen, saai ik dat wij nag even saken doen mosten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Oudebildtzijl, 11 juli 2021

Beeldmaker: Edwin Brandsma

Caravan en auto gaan in vlammen op

Zondagmiddag omstreeks kwart voor twee werden de brandweerkorpsen van Hallum en Sint Annaparochie gealarmeerd voor een caravanbrand op de Nieuwebildtdijk.

De caravan bleek volledig in brand te staan, een achtergelegen hok had ook vlam gevat, evenals de auto waaraan de caravan vast zat. Dit zorgde voor een grote rookontwikkeling. Een gasfles kon uit het vuur worden gehaald en gekoeld. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend.

BCF heeft de auto en het onderstel van de caravan later op de middag geborgen.

Bron: Hard Nieuws.nl

Oudebildtzijl, 10 juli 2021

J.J. Cale in het Bildts: geen New Orleans maar Stiens

Jan de Vries. 'Dy heisa dęromhine en dat geregel...' Foto: Jan Spoelstra

Echt beroemd is J.J. Cale, uit Tulsa in Oklahoma, nooit geworden, al heeft hij wel bekende fans. Velen coverden hem, Eric Clapton maakte hits van zijn After Midnight en Cocaine en Mark Knopflers groep Dire Straits is hoorbaar beďnvloed door zijn stijl.

Maar Cales dood in 2013 kreeg niet de verdiende aandacht, vond Oudebildtzijlster Ruurd Hoftijzer. Het jaar daarop trommelde hij een aantal muzikanten op voor een tribute . Onder hen was zijn buurman, Jan de Vries, ooit van The Feetwarmers en maker van de Bildtstalige cd Sieleroersels. "Hartstikke leuk”, vond De Vries, "maar dan doen ik se al in ‘t Bildts.”

Omdat het zonde van de tijd en moeite zou zijn om er verder niets mee te doen, besloot hij om de acht nummers die hij voor die gelegenheid vertaalde, uit te breiden en ze op cd te zetten. Hij ging ermee aan de slag en begon ze zelf op te nemen. Om ze vervolgens uit te brengen. Niet onder eigen naam, want het zijn z’n eigen liedjes niet, maar als Keel.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 9 juli 2021

Nynke Deinema - Bildt-Gebaar nr. 13

Nynke Deinema op slag verliefd op Bildtse landschap

Haar naam verraadt Friese wortels, maar tot eind vorig jaar was Nynke Deinema daar nooit mee bezig geweest. Tot ze een expositie bezocht bij Galerie Westerstorm en op slag verliefd werd op het Bildtse landschap.

Een bevriend kunstenaar exposeerde in november in Galerie Westerstorm van Dorita Stavert . Nynke Deinema uit Amsterdam keek vanuit de ramen van de expositieruimte uit over de weilanden. In de verte kon ze de zeedijk zien liggen, die hier een bocht maakt naar de Oude Bildtdijk. ,,Het landschap deed me aan Mongolië denken’’, zegt ze. Uitgestrekt, schijnbaar zonder einde.

De sfeer van de streek sprak haar ook meteen aan. Er overviel haar een gevoel van vrijheid, van anarchie zelfs. Vrijbuiters wonen hier, dat had ze meteen wel in de gaten. Waar ze nooit zo over haar Friese wortels had nagedacht, kwamen opeens verhalen boven die haar moeder haar in haar jeugd vertelde. Over hoe die een paard bracht van Stiens naar Sint Annaparochie bijvoorbeeld. ,,Mijn moeder fokte Friese paarden.’’

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 8 juli 2021

Scootmobiel te water, geen letsel

Jesse Havinga vaart op het onderdeel sprint met de zonneboot van Ulbe van Houten over de Noordergracht. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Een vrouw op een scootmobiel belandde in de nacht van woensdag op donderdag in de sloot. Hulpverleners werden omstreeks kwart over een opgeroepen om zich naar de manege nabij Vrouwbuurtstermolen te begeven voor een voertuig te water. Hier werd niks aangetroffen. De juiste locatie was de Witewei nabij Vrouwenparochie.

Eenmaal ter plaatse bleek daar geen auto in de sloot te liggen maar een scootmobiel. Twee dames waren op een scootmobiel aan het rijden, een belandde door onbekende oorzaak naast de weg en in de sloot. Na onderzoek door ambulancepersoneel bleek vervoer naar het ziekenhuis niet nodig. Beide vrouwen hebben op de andere scootmobiel hun weg vervolgd. Het tweetal zou zelf zorgen voor het bergen van de te water geraakte scootmobiel.

Bron: Dit is Fryslân.frl

Den Haag, 7 juli 2021

Teun de Jong op Malieveld: 'Exportfabel'

Boeren demonstreren op het Malieveld tegen het stikstofbeleid. De Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en vooral Tjeerd de Groot (D66) werden regelmatig uitgejouwd. FOTO ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Het Nederlandse stikstofbeleid is volstrekt onrealistisch en daarom moet de politiek opnieuw naar de tekentafel. "Ga terug naar start”, stelde bestuurslid Erik Luiten van Agractie woensdagmiddag tijdens het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag.

Teun de Jong uit Sint Annaparochie, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, betoogde dat Nederland veel meer waarde moet hechten aan zijn vruchtbare landbouwgronden. Want dat Nederland een enorm overschot aan voedsel produceert, noemde hij de exportfabel. "Het PBL heeft becijferd dat je met een hectare landbouwgrond vijf mensen kunt voeden. In Nederland zitten we op gemiddeld tien mensen. We moeten dus wijs zijn met onze vruchtbare akkers en die niet laten uitmergelen door te strenge bemestingsnormen. En niet opofferen aan datacentra, zonneweides en natuur door weer dijken door te steken."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 7 juli 2021

Ode aan de vrouw met het gouden hart

Ryt Kooistra exposeert in Groate Kerk

In het Kultureel Sintrum Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is deze zomer de expositie 'Zwart-wit en meer' te zien van de veelzijdig kunstenaar Ryt Kooistra uit Koudum. Haar grote passie is wroeten met haar handen in de klei. Op deze manier maakt zij allerlei keramische beelden, waaronder vaak dieren. Maar ook in andere onderwerpen ziet zij een uitdaging, getuige de ‘Ode aan de vrouw met het gouden hart’. Het werk van Ryt kan zowel binnen als buiten geplaatst worden.

Behalve in haar keramiekbeelden laat deze kunstenaar ook op een andere manier haar veelzijdigheid zien. De toeschouwer kan op de expositie ook genieten van haar prachtige tweedimensionale pentekeningen die met uiterste precisie, geduld en veel toewijding zijn gemaakt. Hiervoor gebruikt zij lichtechte en watervaste pennen die, zoals zij zelf zegt, vooral het werk doen. Zij gaat nooit uit van een vooropgezet plan, dus haar tekening kan op elk willekeurig punt beginnen. Soms is er tweezijdige symmetrie, soms vierzijdige en soms is er helemaal geen symmetrie. De tekeningen groeien gaandeweg onder haar handen ,net zoals tijdens het tekenen de titel van het werk ontstaat.

Bron: Koudum.nl
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 5 juli 2021

Onder de indruk van twee zonnepanelen en een stukje hout

Jesse Havinga vaart op het onderdeel sprint met de zonneboot van Ulbe van Houten over de Noordergracht. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Evenementen komen weer gestaag op gang. Zaterdag deden twintig teams van middelbare scholen in de Noordergracht in Franeker mee aan de Young Solar Challenge.

"Zo zien de leerlingen hoe ze duurzame energie kunnen toepassen, zo belangrijk.” Docent en begeleider van het leerwerkplein Harry Hoefakker vertelt aan de waterkant enthousiast waarom zijn school csg Ulbe van Houten uit St. Annaparochie voor het eerst meedoet aan de Young Solar Challenge, een Nederlandse scholencompetitie voor boten die varen op zonne-energie. "Een uitdaging.”

Het is begin van de middag heerlijk zonnig weer. Ideaal voor een zonnebotenrace zou je denken, maar Kiki Merkies had liever nog een beetje bewolking en wat regen gehad. "Voor het spelletje is dat leuker. Je moet dan allerlei berekeningen maken voor je race”, vertelt de projectleider van de Young Solar Challenge uit.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 juli 2021

Reza (links) en Lyla Rezaie tonen samen met hun dochtertje hun creaties in de recyclewinkel van Estafette. Foto Hoge Noorden/Jacob van Essen

Azc en Estafette slaan handen ineen

Tassen, kussentjes, vogelhuisjes en gerestylede meubels. De Estafette-recyclewinkel in Sint Annaparochie heeft zijn assortiment deze week flink uitgebreid. Alles handgemaakt door bewoners van het verderop gelegen azc.

Reza Rezaie (38) was kleermaker in Afghanistan. Nadat hij zes jaar geleden met zijn gezin naar Nederland kwam, kon hij jarenlang niet werken, en dat was een groot gemis. Dus begon hij in het voorjaar van 2020, vlak na de eerste corona-uitbraak, met het naaien van mondkapjes. In het begin gemaakt van oude lakens, later van de meest kleurrijke stoffen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Nieuwebildtdijk, 2 juli 2021

Yede van der Kooij was de 'plasticprofessor'

Yede van der Kooij 1954-2021

Yede van der Kooij (Rinsumageest, 1954) spendeerde zijn werkzame leven aan het winnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Op het randje van zijn werkzame leven lukte het: de bioplasticreactor aan de Greunsweg in Leeuwarden maakt plastic uit riool-slib. "De kroan op myn wurk", noemde de innovator en chemisch technoloog het. Vorige maand overleed hij, nog geen halfjaar met pensioen.

En dus zit zijn weduwe, kunstenares Anke van Westerlaak, nu alleen in de knusse dijkwoning aan de Nieuwebildtdijk die zij en Yede een paar jaar geleden kochten. "Hij had hier allemaal plannen. Wilde een eb- en vloed-reactor in de achtertuin bouwen, maar die plannen bleken groter dan zijn portemonnee."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2021 (2e kwartaal)
archief 2021 (1e kwartaal)
archief 2020 (4e kwartaal)
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>