St.-Annaparochie, 30 juni 2021

Zwanenzang

De mensen van de Bildtse Post

Toen ik op 1 juli 1976 als nieuwe, 23-jarige werknemer het bedrijf van mijn vader binnenkwam en die week meehielp met het maken van 'mijn' eerste Bildtse Post, kon ik in de verste verte niet vermoeden, dat ik exact 45 jaar later geroepen was de zwanenzang te schrijven voor diezelfde Bildtse Post.

En toch is het juist dát, wat ik nu ga doen. Mijn wens om na zoveel jaren met pensioen te gaan, het ontbreken van een opvolger en het sneuvelen van alle initiatieven om tot een overname van het bedrijf of van de krant te komen, het zijn zomaar drie aparte motieven, die gezamenlijk maken dat ineens in alle helderheid en heftigheid het moment zich aandient, dat je de wapens laat zwijgen, de maliënkolder van het hoofd trekt en je tot het besef komt: de strijd is gestreden, de vermoeidheid slaat onomkeerbaar toe, een weg terug is er niet meer.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebi;ldtzijl, 30 juni 2021

Wetterskip zoekt nesten met drone

Wetterskip Fryslân zet een drone met warmtebeeldcamera in om sneller en nauwkeuriger walkanten te inspecteren op de aanwezigheid van nesten voordat er wordt gemaaid.

Tot nu toe stuurt het waterschap medewerkers te voet langs de te maaien delen voor deze verplichte fauna-inspecties.

Morgen en vrijdag draait het nieuw opgetuigde droneteam proef langs de oevers van de Nije en de Ouwe Faart bij Oude- en Nieuwebildtzijl. Nesten worden gemarkeerd om wegmaaien te voorkomen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 29 juny 2021

Harnas

Gerard de Jong

Ons pake Gerryt Dirks waar de Bildtse Post. Gong fan jubilarishuldiging bij de brândweer naar 't kaatsen op saterdeg, fan de raad op donderdeg naar 't foetbâl op sundeg, fan bedriifsopening na búttenbrând. Hij waar overal bij: dat waar in syn tiid, foor 'n lokale krant, foor him, de enige menier om de Bildtse gemeenskap in kaart te bringen. Sjoernalist binne je 24 uur per dâg, 7 dagen in de week. Foor him gold dat letterlik.

Hij wou ok niet âns. Elkeneen die't dicht bij him ston kon syn motto: "Ik wil storve in 't harnas!" Hij ferkondigde 't faak en luud. Heroďse woorden foor myn jonge oortsys, 'n romantys ideaal. Ik dink der deuzer dagen 'n prot an werom, nou't 't môrn na 86 jaar de allerleste Bildtse Post fan de pers rôld. Roerige tiden: 'n femilybedriif hout op, 'n institút ferdwynt, d'r komt 'n eand an 21 jaar geweldig samenwerke met ôns hait. Maar d'r is ok myn nije baan as meertalighydskoördinator, en 'n nag niet útkristalliseerd maar hyltyd sterker worrend gefoel fan befrijding: foor 't eerst wort myn leven aansen niet domineerd deur 'n deadline.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 27 juni 2021

Bodien Grijpstra: "Het is iedere keer weer genieten"

Bodien Grijpstra & Rocksted - Foto: NH Photo

Bodien Grijpstra reed in Vrouwenparochie haar Rocksted (v.Stedinger) naar 62,214% en 64,929%. De combinatie kwam uit in het ZZ-Zwaar. Enthousiast vertelt de amazone: “Het was een super leuke dag in Vrouwenparochie en Rocksted heeft enorm zijn best gedaan. Het is voor mij nog wennen op dit niveau. Sted en ik zijn pas net een combinatie. We waren eigenlijk helemaal niet op zoek naar een paard. Mijn vriend en ik waren net met mijn ouders naar een woonboerderij verhuisd en we waren druk aan het klussen, daarnaast werk ik fulltime, rij ik een paar erg leuke Friezen en ga ik volgend jaar weer studeren. Via mijn instructeur Marc Peter Spahn kwam Sted echter op ons pad en we hadden direct een enorme klik. Het was een unieke kans, Sted is een fantastisch paard.”

“In maart kwam Sted bij ons thuis op stal en dan pas leer je elkaar echt goed kennen. Marc Peter heeft me daar super in begeleid. Toen Sted naar huis kwam, hadden we nog geen bak om te trainen, dus gingen we iedere keer met de trailer naar de manege. Inmiddels hebben we thuis een mooie bak liggen. Thuis kunnen trainen is echt een droom die uitkomt. In april reden we onze eerste online proef in het ZZ-licht. Zeven proeven later hadden we de punten al voor het ZZ-zwaar,” vertelt Grijpstra.

Bron: Hoefslag
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 25 juni 2021

"Dit seizoen liet weer zien dat de uienmarkt een ongrijpbaar fenomeen is en blijft"

Tjerk Nagel, Konaxx

Het seizoen zit erop bij Konaxx Onions uit het Friese Sint Jacobiparochie. "Deze week draaien we de laatste uien. Het is tenslotte ook alweer bijna juli."

"Als we het seizoen moeten samenvatten, is wel gebleken dat de uienmarkt een ongrijpbaar fenomeen is en blijft. Ondanks de exportcijfers die skyhigh gingen, is er toch veel geld verloren in de handel, alsook bij de telers. De uienmarkt laat zich nu eenmaal niet sturen, manipuleren of beďnvloeden, ook niet door social media met een agrarische pet op. Dat heeft dit seizoen wel weer bewezen", aldus Tjerk.

Ondertussen worden in het zuiden de eerste plantuien alweer geoogst, dus de tussenperiode zal niet lang duren. "Ondanks de valse start door het koude voorjaar heeft de natuur weer een groot corrigerend vermogen laten zien", vervolgt de uienverpakker. "Al vind ik de stand van de uien door de bank genomen matig en zijn de verschillen groot."

Bron: agf.nl

Den Haag, 24 juny 2021

Ofskiedsmail fan Nomie (19) fan Sint-Anne oanhelle troch Keamerlid Lisa Westerveld

Twadde Keamerlid Lisa Westerveld - Foto: ANP

Twadde Keamerlid Lisa Westerveld fan GrienLinks hat tiisdei by in debat oer de problemen yn de jongereinsoarch sitearre út de ôfskiedsmail fan de 19-jierrige Nomie Jongejan fan Sint-Anne. Nomie wie kliďnte fan de jongereinsoarch. Sy fielde har yn 'e steek litten troch helpferliening en socht kontakt mei Westerveld. Oardel wike letter die it bliken dat it om de lęste mail fan Nomie gie.

Nomie frege yn har mail omtinken foar oare jongelju yn deselde situaasje. Mei ynstimming fan de famylje ferwurke Lisa Westerveld de mail fan Nomie yn har bydrage.

"Ik wil graag het geluid van Nomie laten horen, omdat zij zo goed beschrijft wat nodig is in de jeugdzorg. Ik kan dat zelf niet beter", seit Westerveld. Heit Rutger Jongejan neamt it ferhaal fan Westerveld mei de sitaten fan Nomie 'heftig en intens', mar is ek bliid mei it omtinken. "Ik beschouw het als mijn plicht om de noodkreet van Nomie serieus te nemen."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Ouwe-Syl, 24 juny 2021

'Geweldig om weer live applaus te horen'

Jan de Vries en Ruben Bus. (foto: Geja Kuiken)

Draigende luchten dreven saterdegoverdâg over de flindertún bij de Aerden Plaats. Maar 't bleef droog, en sanger/fersyskriver Jan de Vries had 'n smoek hoeky útsocht om syn nije plaat, 'Keel', te presinteren. ’t Konsert-tapyt worde útrôld in de tún, der’t De Vries - assisteerd deur bassist Ruben Bus – syn nije plaat met Bildtse J.J. Cale nummers integraal speulde foor dartig besoekers. Niet ’n heel soad, maar ’t kon weer. De Vries foelde him as ’n fis in ’t water, nou’t-y aindlik weer foor publyk speule kon.

“’t Is geweldig om weer live applaus te horen,” saai De Vries an ’t begin fan de sjo. Syn nije plaat ‘Keel – J.J. Cale in ’t Bildts’ laai al even op de plank, maar de Ouwesylster muzikant ferdomde ’t om syn nije cd foor ’n skerm, fia ’n livestream, te presinteren, soa saai hij. Hij wachtte tot d’r weer wat mînsen bij anwezig weze mochten, maksimaal dartig en koronaproof. De cd-presintasy worde twee keer houwen, op saterdeg en sundeg, om soafeul mooglik mînsen de kâns te geven d’r bij te wezen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

Westhoek, 24 juni 2021&

De waanzin die ontpoldering heet

'Een polder omsloten door een zeedijk op deltahoogte.' foto archief LC

Ik woon in het noorden van Friesland en ben geboren op Het Bildt. Een gebied dat is ontstaan door inpolderingen gedurende ruim 500 jaar. De oude zeedijken liggen als iconen in het landschap. De hele geschiedenis van het gebied is af te lezen aan dit patroon van dijken en de ligging van kavels van zuid naar noord.

Opgegroeid als dochter van een loonwerker in Westhoek ken ik de Westhoekpolder op mijn duimpje. Ik heb er vele uren doorgebracht: eerst onkruid wieden, later helpen met aardappelpoten en rooien. Een polder die is ontstaan in het begin van de zeventiger jaren. Daarvoor was het een ruige kwelder, waar het water door een paar stroomgaten in palenrijen met het tij naar binnen en buiten stroomde

Mijn pake was de eerste die de nieuwe polder mocht omploegen. Met een Bolinder Munktell 350 en een nieuwe ploeg ging het los op de zware klei. Het kostte hem zijn ploeg toen die dwars doormidden brak op een stuk beton, dat in de nieuwe polder terecht was gekomen. Geen gelukkige start, maar het is wel goed gekomen: het is nu een 46 hectare grote vruchtbare polder, waar het goed boeren is.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

De Westereen, 23 juny 2021

Westereender giet fierder mei Bildtse Post

Pieter Jan Heidstra - Foto: Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust

De Bildtse Post bliuwt bestean. De lokale krante, dy't op It Bilt ferskynt, komt yn hannen fan útjouwer Pieter Jan Heidstra fan De Westereen. Heidstra makket der in nije krante fan dy't ien kear yn 'e moanne útkomt.

Yn maart fan dit jier waard dúdlik dat de hjoeddeistige útjouwer der mei ophâlde wol.

De nije útjouwer Heidstra is bekend yn Noardeast-Fryslân, fan de streekkrante De Westereender. Hy wol De Bildtse Post yn in nij jaske stekke. De krante feroaret fan in wykblęd mei 1.600 abonnees yn in fergees moanneblęd, dat hús oan hús besoarge wurdt mei in oplage fan 6.000.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>      link Lees en beluister ook het bericht op RTVNOF >>

Westhoek, 22 juny 2021

Yn de 'Nacht van het Wad' op syk nei 544 Fryske nammen foar nachtflinters

De ligusterpylksturt - Foto: Shutterstock.com (LecartPhotos)

Nachtflinterfotograaf Durk Schakel fan Deinum is op syk nei 544 Fryske of sels Biltske nammen foar nachtflinters. De bedoeling is dat eltsenien nammen oandrage kin. Dat wurdt dien yn it ramt fan it projekt Donkerte van de Wadden. Sneon stiet der mei de Nacht van het Wad in spesjale nachtflinteropstelling yn De Westhoek.

Foar lang net alle bisten en planten besteane Fryske nammen, dat jildt ek foar nachtflinters. "Ut in twaddehânsk boek oer Fryske nachtflinters fan de Fryske Akademy haw ik in soad Fryske nammen fűn. Letter is de list ek oanfolle troch Vlinderwerkgroep Friesland. Mar der űntbrekke noch flink wat," seit Durk Schaaf.

Hy is sneon as fotograaf by De Westhoek mei in opstelling, dęr't nachtflinters mei fotografearre wurde kinne. Dat docht hy yn gearwurking mei herberch The Friezinn yn De Westhoek.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Oudebildtzijl, 21 juni 2021&

J.J. Cale op z'n Bildts: 'Gúl niet maisy, gúl niet'

Jan de Vries uit Oudebildtzijl. ''t Is feul mooier om aigen fersys te maken, met Bildtse oversetiings.'

Zeven jaar lang onderweg geweest en afgelopen weekend gepresenteerd in de Vlindertuin in Oudebildtzijl: de cd Keel met Bildtstalige covers van J.J. Cale door singer-songwriter Jan de Vries. 'Ik fyn d'r niks an om een op een wat na te speulen.'

'Sanger-fersyskriver' noemt Jan de Vries (58) zichzelf. Dat 'fersyskriver' maakt hem kleiner dan hij is - en hij is al geen lange gestalte. Schijn bedriegt: De Vries was de fase van de 'liedjes' al voorbij op z'n eerste solo-cd Sieleroersels (2013). De afgelopen jaren blijkt hij zelfs niet te hebben geschroomd om americana-icoon J.J. Cale te vertalen en te verklanken. Gewoon, thuis in z'n kleine, goed geoutilleerde zolderkamerstudio in Oudebildtzijl.

Daar bespeelt hij onder meer de akoestische gitaar, elektrische gitaar, dobro, mandoline, accordeon, mondharmonica en een grote Apple-computer. Allemaal gegroeid uit de blokfluitlessen van meneer Norbruis in het gebouwtje dat vroeger in Sint Jacobiparochie achter de Groate Kerk stond. De Vries: "Derna bin ik na de mezykskoal in St.-Anne gaan. Der most ik etudes speule, doe waar de lol d'rôf. Mar dat durde ik niet teun ôns hait-en-die te sęgen, want die hadden 'n orgel foor mij kocht. Fan myn seuventynde tot myn 21e hew ik doe niks meer an mezyk deen."

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 20 juny 2021

Teun de Jong út Sint-Anne komt foar VVD yn gemeenteried Waadhoeke

Teun de Jong

De 60-jierrige Teun de Jong fan Sint-Anne komt foar de de VVD yn de gemeenteried fan de gemeente Waadhoeke. De Jong folget Emile Vogels op, dy't earder dizze moanne op 69-jierrige leeftiid ferstoar.

Vogels kaam by in ferkearsűngelok om it libben. Hy waard op 4 juny by Tsjummearum op syn sitmeaner oanriden troch in automobilist.

Teun de Jong is bouboer yn Sint-Anne. Hy is ek foarsitter fan it bestjoer fan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Yn maaie hold er nei 18 jier op as foarsitter fan keatsferiening Drie Spul is Ut fan Sint-Anne.

De Jong wurdt op 8 july offisjeel ynstallearre yn in riedsgearkomste fan de gemeente Waadhoeke.

Bron: Omrop Fryslân

Westhoek, 19 juni 2021

'Jonge hûn' Sijbe Knol praat met het hart en is de stem van de ergensmens

Sijbe Knol op de Oudebildtdijk bij Westhoek. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Sijbe Knol is de jonge hond in het provinciale politieke nest. De partijleider van de FNP praat met het hart en is de stem van de somewheres . Over een vrijbuiter die Provinciale Staten opschudt met zijn dwars denken.

Op de Oudebildtdijk kan Sijbe Knol na een hectische dag de kop leegschudden. Een wandeling in het landschap werkt ontnuchterend. Even geen drukte om niets, maar alle tijd om rustig de gedachten op een rijtje te zetten.

De dijk is vrijheid, zegt dertiger Sijbe Knol op het terras van The Friezinn. De Waddenherberg is op nummer 1226 het op drie na laatste huis op de 12 kilometer lange dijk. Zet nog vijf stappen en het vasteland van Friesland gaat over in de Waddenzee. "Hjir is ręst, hjir fielst de jiertiden, hjir sjochst de echte minsken. Ik rin hjir faak de dyk op en del en dan sjochtst wat hjir oan ferskate minsken wennet. Alles fynt syn plak hjir. It is de dyk fan de frijbűtsers. Se fine elkoar hjir, se kinne hjir węze wa’t se binne, sűnder dat it altiten beneamd wurde moat. Se dogge it gewoan."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 18 juni 2021

Succesvolle aanpak van de Bildtdijken krijgt vervolg

'In uitvoering'

Vandaag tekenden Stichting herstel dorpen en Bildtdijken en gemeente Waadhoeke een convenant om de leefbaarheid aan en op de Bildtdijken te verbeteren. De Bildtdijken is een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol woongebied in gemeente Waadhoeke. In het convenant staat omschreven dat zowel de stichting als de gemeente samen een vervolg geven aan het verbeteren van het woonklimaat aan de Bildtijken. Deze samenwerking gaat vanaf nu in en loopt tot 1 januari 2026.

De komende jaren heeft gemeente Waadhoeke te maken met diverse ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van de vergrijzing (er komen meer ouderen), minder kinderen (ontgroening) en minder bevolkings- en huishoudensgroei. De effecten hiervan zijn op basis van de huidige inzichten onder andere verpaupering en leegstand, in dorpen en wijken. Het herstel van het woonklimaat op de Bildtdijken, ter voorkoming van of voor het tegengaan van deze verpaupering en leegstand, is een belangrijk onderdeel van de volkshuisvestelijke taak van gemeente Waadhoeke.

Bron: Gemeente Waadhoeke
link Lees het hele persbericht >>

Sint Annaparochie, 18 juni 2021

Geeske Hoff, het vaste gezicht van de bibliotheek in St.-Anna.

Digitaal vaardig in de bibliotheek

Hoe maak ik een CV? Hoe werkt een iPad? En hoe leer ik internetbankieren? Met zulke vragen kun je bij voortaan ook bij de bibliotheek in St.-Anne binnenlopen. Ook worden allerlei activiteiten georganiseerd, die jong en oud digitaal vaardiger maken. “Ook als je niet van lezen houdt, ben je hier welkom.”

Pas geleden is een adviespunt van de Rabobank geopend in de bibliotheek van St.-Annaparochie, waar mensen binnenkort ook kunnen leren internetbankieren. De activiteit past bij de ingezette ontwikkeling om te werken aan digitaal burgerschap, wat simpel gezegd betekent dat iedereen zich kan redden in de digitale samenleving.

“De bibliotheek is van oudsher een betrouwbaar instituut dat je wegwijs maakt in de informatiesamenleving”, legt Leidinggevende Educatie Doetie de Jager van Bibliotheek Noord-Fryslân uit in de bibliotheek. “Het digitaal vaardig maken en houden van de Nederlandse burger is een van de grootste maatschappelijke opgaven van het moment en daar gaan wij als bibliotheken een grotere rol in spelen.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 18 juni 2021

't Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke

De laatste wadvissers van de Westhoek in 1970 (foto uit ’t Bildt compleet)

Een nieuwe Bildtse geschiedenis. De ondertitel van het nieuwe boek van dr. Kees Kuiken spreekt van een 'biografie' van 't Bildt, van 7500 jaar geleden tot nu. Het boek, dat dit najaar uitkomt bij Wijdemeer in Dokkum, is een bijgewerkte – en waar nodig verbeterde – combinatie van Kuikens proefschrift ‘Het Bildt is geen eiland’ (2013, uitverkocht) en het vervolgboek ‘Van Broedertrouw tot Bildtweb’ (2014).

In plaats van het theoretische eerste hoofdstuk van het proefschrift bevat het een kritisch overzicht van wat we nu weten over ’t Bildt vóór 1398, met de veelzeggende ondertitel: ‘sporen en dwaalsporen’.

De volgende hoofdstukken beschrijven de tijd van ‘aanwas, schouten en schikkingen’ (1398-1506), de inrichting van de polder (1505-1555), de groei en bloei van het boerenpatriciaat (1550-1650), de ‘aristocratische graanrepubliek’ van de Van Harens c.s. (1650-1750), Verlichting en democratisering (1748-1851), de eeuw van de Bildtsche Courant (1869-1963) en de tijd van de Bildtse Beweging, inclusief het wel en wee van het Bildts, de Bilkerts en hun Bildtgevoel in de gemeente Waadhoeke.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 17 juni 2021

Foto: Noordernieuws.nl

Brandweer en boer werken samen: koe op het droge

Donderdagmorgen werd de brandweer gealarmeerd voor een koe te water bij de Zwarte Haan in Sint Jacobiparochie.

De melding voor het brandweerkorps uit Sint Annaparochie werd omstreeks kwart over acht gemaakt. De brandweer is vervolgens samen met een boer bezig geweest om de koe weer op het droge te krijgen.

Dit bleek nog een lastige klus waarbij de brandweerlieden meer dan een uur bezig waren. Uiteindelijk kon de koe met behulp van de boer weer op het droge getakeld worden. De koe hield geen letsel over aan het avontuur.

Bron: Noordernieuws.nl

Sint Annaparochie, 14 juni 2021

20e editie Himmelwike feestelijk van start in gemeente Waadhoeke

Foto Els van Dongen, Omrin

Op maandag 14 juni startte de Himmelwike in de gemeente Waadhoeke. Wethouder Jan Dijkstra opende om 12.30 uur samen met de leerlingen van openbare basisschool 't Fonnemint in Sint Annaparochie op feestelijke wijze de 20e editie van het jaarlijkse zwerfafvalproject. In de gemeente Waadhoeke doen dit jaar ruim 2000 leerlingen mee van 22 basisscholen.

Dit jaar bestaat de Himmelwike 20 jaar. Dir jubileum moet gevierd worden en daarom krijgen dit jaar niet alleen de deelnemers een cadeau maar ook de scholen. Voor alle scholen die meedoen is er een duurzaam bijenhotel, voor alle deelnemers een bakje met bloemzaadjes. Op deze manier wil Omrin niet allen de 'Himmel Heroes' bedanken voor hun inzet, maar ook de biodiversiteit in Friesland vergroten en zo actief invulling geven aan het vorig jaar ondertekende Bijenpact.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 juni 2021

Wijkagenten_waadhoeke_buiten op Instagram

Man rijdt met scootmobiel op de N383

Een gevaarlijke actie op de N383 donderdag: een man reed met zijn scootmobiel over de provinciale weg in de buurt van Sint Annaparochie.

Een agent reed achter de man en heeft hem vervolgens begeleid naar het politiebureau in Sint Annaparochie, waar hij zich moest verantwoorden voor zijn gevaarlijke capriolen.

Het is verboden om met een scootmobiel op auto(snel)wegen te rijden, maar een scootmobiel mag verder wel gewoon op de rijbaan rijden met maximaal 45 kilometer per uur.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 9 juni 2021

Dolly Amy Tan-Hofman (l.) en Kitty van Dommelen. (foto: Ellen Schat)

'Het Digitaalhuis geeft mij zelfvertrouwen'

De bijeenkomsten van het Digitaalhuis in de bibliotheek van St.-Annaparochie zijn weer gestart. Deelnemers kunnen hier hun basisvaardigheden (rekenen, taal en digitale vaardigheden) verbeteren. Coördinator Kitty van Dommelen: “We stemmen af op de specifieke leerbehoefte en maken het leren ook heel gezellig.”

Toen de bijeenkomsten van het Digitaalhuis afgelopen jaar niet door konden gaan wegens corona probeerde coördinator en docent Kitty van Dommelen toch contact te houden met de deelnemers. “Ik ben heel Friesland doorgefietst met lesmaterialen, we zijn gaan wandelen in kleine groepjes en hebben elkaar ook online gezien”, vertelt ze aan de tafel in de bibliotheek waar straks de deelnemers weer samenkomen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 9 juni 2021

Ouwe Sylster Geraldina Dijkstra maakt in Tasmanië glow-in-the-dark boek

Geraldina Dijkstra met haar glow-in-the-dark boek 'Chasing the lights'

Een fascinatie voor de nachtelijke sterrenhemel en lichtgevende organismen bracht Geraldina Dijkstra (34) uit Ouwe Syl ertoe een kinderboek te maken. Chasing the lights is voor de Australische markt, maar eventueel ook in Nederland te koop.

Rond deze tijd is het soms te zien in de Waddenzee. Zeevonk. Algen die licht geven om vijanden af te schrikken. In het donker licht het zeewater op als er een vis doorheen zwemt of als het water op een andere manier in beweging komt. Deze bioluminescentie komt ook bij andere organismen voor, zoals inktvissen, kwallen, koralen, paddenstoelen of vuurvliegjes.

Geraldina Dijkstra (Ouwe Syl, 1986) heeft een fascinatie voor het fenomeen en maakte er een boek over. Op het Australische eiland Tasmanië. Ze heeft het kinderboek in eigen beheer laten drukken en distribueert het onder meer via scholen. Ze hoopt dat ze kinderen in Australië aanzet om op onderzoek uit te gaan, zoals ze dat zelf als kind graag deed. En niet alleen in Australië. Ook in Nederland is al belangstelling.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 6 juni 2021

Leerling Campus Middelsee werkt voor de Wereldwinkel

Sandav Liyange en Tineke de Jong: Wereldwinkel is weer veilig open! (Jellie Bakker)

Iedere leerling is uniek. Dit keer willen we graag een leerling aan u voorstellen. Op de foto ziet u Sandav Liyanage in de Wereldwinkel. Sandav werd op de Campus geďnterviewd. Sandav woont samen met zijn ouders, broertje en zusje in St Annaparochie. Oorspronkelijk komt het gezin van Sri Lanka, waar Sandav tot en met 2017 op school zat.

Toen het gezin in Nederland kwam en Nederlands sprak, kwam hij op de Campus. Sandav is 17 jaar oud en doet dit jaar eindexamen voor de vakken Nederlands, Engels, economie, wiskunde, natuurkunde en Dienstverlening & Producten. Sandav spreekt Nederlands, Engels en Singalees. Na het eindexamen gaat hij naar de Friese Poort, waar hij de opleiding “Bedrijfsadministratie” gaat volgen. In zijn vrije tijd speelt hij ook Euphonium bij Jeugdkorps “Belhamels”.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 juni 2021

Klik voor meer foto's

Eierstruif op speeltoestellen

Vandaag een boze inwoner uit Sint Annaparochie aan de balie op het politiebureau. Hij liet mij deze foto's zien.

Zijn kleinkinderen wilden hier net gaan spelen op deze speelplek aan de Kempenaestraat in Sint Annaparochie.

De speeltoestellen waren bevuilt met onder andere eierstruif.

Zijn kleinkinderen waren teleurgesteld dat ze nu niet konden spelen.

Bron: Oilitie Noordwest Fryslân

Sint Annaparochie, 4 juni 2021

Een ingegooide ruit. (© FOTO POLITIE NOORDWEST-FRYSLÂN)

Meerdere glazen ruitjes aan pand Hema in Sint Annaparochie vernield

Bij de Hema aan de Beuckelaerstraat in Sint Annaparochie zijn onlangs meerdere kleine glazen ruitjes aan de zijkant van het pand vernield.

Met stenen is er op de glazen tegeltjes gegooid, waardoor er een aantal is gesneuveld. Aan de zijkant van het pand is een hele wand bekleed met honderden van zulke tegeltjes.

De politie Noordwest-Fryslân heeft foto’s van de vernielde ruiten op social media geplaatst en hoopt zo de dader(s) te vinden.

Bron: Franeker Courant

Oudebildtzijl, 3 juni 2021

'We moeten een nieuwe relatie met de zee aangaan'

Nynke Agnes Postma

'Verstop' de zee niet langer achter de dijk, maar maak gebruik van haar kracht. Om Fryslân ook in de toekomst leefbaar te houden en te beschermen tegen de stijgende zeespiegel, zouden we water moeten binnenlaten. Het land kan zo door opslibbing verhoogd worden en op de lange termijn profiteert de landbouw ervan. Dat betoogt de 25-jarige Nynke Agnes Postma van Ouwe-Syl in haar scriptie, die genomineerd is voor een LC Award.

Na diverse omzwervingen woont de in Leeuwarden geboren en in Stiens getogen Nynke op Ouwe-Syl, dicht bij haar geliefde Wadden. ‘Sterk Water’ heet de scriptie die ze schreef voor haar opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling aan hogeschool NHL Stenden. “Als onderdeel van een nieuwe generatie ontwerpers heb ik een verantwoordelijkheid om na te denken over klimaatverandering. Eén van de oplossingen tegen de stijgende zeespiegel - ik ga daarbij uit van de door de overheid verwachtte één meter zeespiegelstijging in 2100 - is het water toelaten en juist de kracht ervan te benutten, in plaats van de zeedijk steeds maar te verhogen.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 3 juni 2021

Cover 'Koffers vol tranen'

Koffers vol tranen, een roman van Bildtse grond

Uitgeverij Artenon van Fred Thoolen laat in de boekenweek de eerste roman van Tineke van Roozendaal het licht zien. Het is de debuutroman van Van Roozendaal, die eerder o.a. poëzie publiceerde en enkele vertalingen op haar naam heeft staan.

Van Roozendaal en Thoolen wonen al 30 jaar aan de Nije Dyk en werken ze met veel plezier aan hun creaties. Fred als beeldend kunstenaar en Tineke na haar loopbaan als onderwijsadviseur als schrijfster en vertaalster. Er is voldoende rust om te kunnen werken. De specht, de kiekendief en de buizerd vechten om aandacht. Het Noarderleech beschouwen ze als hun achtertuin en de lepelaars schrikken niet op wanneer ze daar rondzwerven.

e roman geeft de lezer een inkijkje in het leven van vrouwen die allen koffers vol tranen met zich mee zeulen čn krachtig genoeg zijn om door te lopen. Ze vinden ieder hun weg in het doolhof dat Leven heet. De draad van Ariadne gebruiken ze op eigen wijze. Het zijn vrouwen van deze tijd, tegelijkertijd vrouwen van alle tijden. De schrijfster neemt je mee in de gedachten en overwegingen van steeds een andere vrouw. Daarnaast verwijst ze naar de inspiratiebronnen die de vrouwen gebruiken om uit het labyrint te komen. Een feministische roman?

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 3 juni 2021

'Híér ontpolderen? Bij Westhoek? Dat kunnen we wereldwijd niet verkopen'

Willem Hoogterp bij het kunstwerk De Súdwester, dat aan de noordoostelijke zijde van de polder bij Westhoek staat. Op de achtergrond de polder, rechts de zeedijk. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Een polder die ideaal is voor de akkerbouw teruggeven aan de Waddenzee? De Hoogterps, die een deel ervan gebruiken, kunnen er met hun verstand niet bij.

Ze hebben deze woensdagochtend net de laatste pootaardappelen in het land gebracht. Bijna nooit is de akkerbouwfamilie Hoogterp daar zo laat in het seizoen nog mee bezig. Maar ja, met het regenachtige weer kon het nu niet anders.

En dan kwam deze week ineens het idee naar buiten om een gat te maken in de zeedijk bij Westhoek. De Waddenzee zou dan zo nu en dan de polder van 46 hectare in kunnen stromen en slib kunnen afzetten. Natuurorganisaties zien er wel wat in: zo zou een gebied kunnen worden gecreëerd dat ideaal is voor vogels. Een wisselpolder, zogenoemd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 3 juni 2021

Onderzoek naar zwemwater Waadhoeke: Bouw een nieuw bad in Franeker

Badmeesters Gillis van Maanen en Nynke de Vries in De Bildtse Slag. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Bouw een nieuw overdekt zwembad in Franeker of hou de hand op de knip en sluit Bloemketerp of De Bildtse Slag. Dat zijn de aanbevelingen van een onderzoek naar de toekomst van de baden in Waadhoeke.

De gemeente moet beslissen wat ze in de toekomst wil met haar zwembaden. Er zijn nu twee openbare overdekte zwembaden (De Bildtse Slag in Sint Annaparochie en Bloemketerp in Franeker), een openluchtzwembad in Menaam en een instructiebassin bij Shape Sportcentrum in Franeker.

Ze zijn allemaal eigendom van private partijen. De gemeente subsidieert jaarlijks alleen De Bildtse Slag. Het Menamer bad kreeg afgelopen jaren een incidentele bijdrage. De Bildtse Slag is recent opgeknapt en kan zonder ingrijpende renovaties nog tien jaar mee. Dat geldt niet voor Bloemketerp dat alleen met flinke steun kan blijven bestaan.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 3 juni 2021

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Vieze voeten in plaats van verkoelende duik

Svenja Gaastra en Pieter Veldman uit Witmarsum en Arum wilden gaan zwemmen bij Westhoek.

maar door de lage waterstand werd het een wandeling over het wad.

Dat werd voeten schoonmaken. Een behulpzame camperbezitter leende een theepot met water en wat doekjes.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 2 juni 2021

Omstanders redden te water geraakt persoon in Sint Jacobiparochie

Foto: Ytsen Korf

Omstanders hebben dinsdagmiddag langs de Koudeweg een persoon uit het water gehaald.

De hulpdiensten, waaronder brandweerduikers en een traumahelikopter, rukten omstreeks kwart over vier uit na een melding van een te water geraakt persoon. Ter plaatse gekomen bleek het slachtoffer al uit het water te zijn gehaald door omstanders. De brandweer kon daarom snel weer terug naar de kazerne.

Het slachtoffer reed op een scootmobiel langs het water en belandde door nog onbekende oorzaak in het water. De vrouw is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar bleek op een nat pak en een avontuur rijker, gelukkig geen verwondingen op te hebben gelopen.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Westhoek, 2 juni 2021

Boerenprotest tegen wisselpolder zet druk op dijkstuurgroep

Boerenprotest tegen wisselpolder zet druk op dijkstuurgroep

Een pril plan voor de aanleg van een wisselpolder aan de Waddenzee bij Westhoek leidt tot boerenprotest en zet de verhoudingen onder druk in de stuurgroep voor de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer.

Een wisselpolder is een binnendijks getijdengebied tussen zeedijk en zomerdijk dat in verbinding staat met de Waddenzee. Vogels kunnen in het brakke gebied foerageren, schuilen en nestelen en het slib dat er neerslaat kan uiteindelijk als klei worden gewonnen voor bijvoorbeeld dijkversterking. Bij Westhoek is dit een optie omdat de Waddenzee er tot aan dijk reikt.

Deze suggestie is vorige week aan de orde geweest binnen de stuurgroep, maar slechts als ‘mogelijk raakvlakproject’ dat later binnen een gebiedsproces kan worden besproken, zegt stuurgroepvoorzitter en waterschapsbestuurder Bé de Winter. "Der is absolút noch gjin yntinsje om ta in beslút te kommen." Er is ook nog geen gebiedscommissie aangtesteld.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint_Anne, 1 juny 2021

Weeklikse Bildtse kollum op Omrop Fryslân

De Bildtse flâg

Sont dînsdeg 1 juny fersorgt Jan de Groot alle dînsdegen 'n kollum op Omrop Fryslân radio. De kollum is tussen 8.00 – 8.30 uur te belústeren.

Dut betekent trouwens niet dat jim derfoor en derna niet hoeve te lústeren, want aigenlik motte jim dat seker doen. D’r komt namelik ’n prot nijs bij Omrop Fryslân ferbij. Soa blive je mooi op de hoogte fan alles. En d’r is fansels ok ’n prot mezyk.

De eerste kollum fan Jan hyt ‘Prikke’. De kollums binne skielk ok werom te lústeren op de websait fan de Omrop. Maar dat is nou nag niet ’t gefal. Bildts Aigene plaatst de tekst derom nou in elk gefal op de aigen websait, foor ’t gefal jim ’t mist hewwe.

Bron: Bildts Aigene
link Lees 't hele bericht >>

Sint Anne, 1 juny 2021

Netuur

Gerard de Jong

Ik hew Bildtse kútten: kútten die't niet wonnen binne om 'n prot te klimmen. De treden bij de seedyk op, dat is de groatste klim die't je op 't Bildt bedinke kinne. Dos hou ik fan bergen, fan klimmen. Utsicht geeft lucht, skept rúmte. 't Relatifeert ôns daaglikse aksys en hannelen op 't flakke der ônder. 't Is 'n bitsy soa't je naar 'n amelnęst kike, hest fertederd: 'Och, kyk 's hoe drok die klaine besys 't hewwe.'

Wij folgden 'n útpylde roete die't ôns over de Archemerberg (77,9 meter) brocht. Netuur in Nederland: t staat fol informasybôrden, pylken en keurig skaiden pâden foor fytsers, rútters en die't koiere wil. Anharkte Hollânse kneuterighyd? Soalang at de kâns dat ik sonder die pylkys hopeloas ferdwale sou niet nul is, sille jim mij nergens over hore.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 31 mei 2021

NL Doet herstelt schade door vandalen

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Op talloze plekken waren dit weekend vrijwilligers in touw voor NL Doet.

Op sportpark de Fijfskaar in Sint Jacobiparochie herstelden Joukje Marra, Michel Wobbes, Avelon Sijtsma, Rianne Dorst en Renske de Vries de netten van de goals.

De kaats-, tennis en voetbalverenigingen pakten er samen het terrein aan, dat de afgelopen jaren regelmatig geteisterd werd door vandalen.

De vrijwilligers vervingen onder meer kapotte sloten op de elektriciteitskastjes en pakten de kapotte grasmat aan. Ook de kantine kreeg een grote schoonmaakbeurt.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 31 mei 2021

Op een veldbedje slapen in de kerk in Sint Jacobiparochie

Frans Bakker op zijn veldbed in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. FOTO NIELS WESTRA

Pelgrims die graag in refugio’s overnachten, kunnen sinds mei ook terecht in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Een bijzondere plek, aangezien de kerk al twintig jaar het startpunt is van het Jabikspaad, de Friese aanlooproute naar Santiago de Compostella.

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie wordt al tijden niet meer als gebedshuis gebruikt, maar als cultureel centrum. Voor de coronatijd waren er dan ook regelmatig lezingen, tentoonstellingen en muzikale optredens. De zwarte blinkende vleugel die nu op het podium pronkt, staat er wat verlaten bij. Al tijden heeft hier geen muzieknoot geklonken.

Tegenover de vleugel staan vier legergroene veldbedden. Twee links en twee rechts, met daartussen grote kamerschermen voor privacy.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 31 mei 2021

Agenten troffen een puinhoop aan in het parkje. FOTO POLITIE NOORDWEST-FRYSLÂN

Agenten treffen puinhoop aan in parkje in Sint Annaparochie: 'Dit kan echt niet'

Agenten troffen bij een controle zondagnacht een ravage aan in een parkje bij De Keeg in Sint Annaparochie.

Lachgasballonnen, mondkapjes, plastic tassen en bekers, flessen en overal stickers met daarop de tekst ‘Covid vaccin=vergif’. Het lag op de grond en in de sloten, zo meldt de politie Noordwest-Fryslân.

„Dit kan echt niet”, aldus de politie. „We willen allemaal genieten van een schoon park en sloten. Afval hoort daar niet. Ouders en jeugdigen ga met elkaar in gesprek.”

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 29 mei 2021

Albert Jensma

Water bergen met stro en groenbemester

Waterberging heeft dezer dagen even niet de hoogste prioriteit bij Albert Jensma. De boer uit Oudebildtzijl, die samen met zijn ooms Sjoerd en Gerlof en zijn broers Jan Syds en Sjoerd Watze een akkerbouwbedrijf heeft in Sint Jacobiparochie, is de afgelopen dagen vooral bezig met het graven van geulen om het overtollige water af te voeren. "Dit voorjaar is extreem nat. Met werktuigen het land op, is niet mogelijk."

Toch kan die wateroverlast deze zomer zomaar weer plaats maken voor extreme droogte. Menig akkerbouwer is de afgelopen zomers met de neus op de feiten gedrukt. Door de hitte en het wekenlang uitblijven van regen vielen de oogsten beduidend lager uit. "Bij pootaardappelen en uien wel zo'n 15 procent", schat Jensma. "En dat zijn toch de gewassen waarmee we onze boterham moeten verdienen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 27 mei 2021

Stemmen voor LC Award

Nynke Agnes Postma is onze buurvrouw, want ze woont in Oudebildtzijl en kan Ameland zien liggen als ze op de dijk staat. Die dijk en het water intrigeert haar enorm en Postma heeft zich verdiept in de relatie tussen mens en water. Voor haar afstudeeropdracht voor de studie Ruimtelijke Ontwikkeling aan hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden deed ze onderzoek naar een aanpak om mee te groeien met de zeespiegelstijging en te blijven wonen en werken aan de kust. Postma liep onder meer stage bij gemeente Ameland. "Ik heb altijd een binding gehad met het Waddengebied en de Waddenzee. Die liefde voor dit gebied valt ook terug te zien in mijn afstudeerscriptie!"

De student is een van de achttien die meedingt naar de LC Award. Stuk voor stuk jonge mensen die mooie projecten hebben bestudeerd. Zij kunnen de komende week stemmen werven voor hun onderzoek of werkstuk en Nynke Agnes Postma, die geboren is aan de overzijde van de Waddenzee en daar graag wil blijven wonen, vraagt medewerking van de eilanders. Postma: "Om deze prijs te winnen en zoveel mogelijk aandacht voor het onderwerp van zeespiegelstijging te krijgen, moet er gestemd worden.

Bron: Persbureau Ameland
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 mei 2021

Scheidend voorzitter Teun de Jong benoemd tot erelid Drie spul is út

Kaatsvereniging Drie Spul Is Út uit Sint-Annaparochie heeft afscheid genomen van voorzitter Teun de Jong. Met het ceremoniële gedeelte om de hamer te overhandigen aan Murk de Jong kwam er een eind aan achttien jaar voorzitterschap.

De Jong werd bij zijn afscheid benoemd tot erelid van de vereniging. Secretaris Richard Miedema sprak de afzwaaiende voorzitter toe met hoogte- (samenwerking met vv St.-Anna, stichting De Waaie en Kantine exploitatie, diverse bondspartij overwinningen) en een paar dieptepunten (brand kantine, verlies finale Freule 2010).

Naast het het erelidmaatschap ontving Teun de Jong van bondsbestuurslid Lolke Jan Dijkstra de KNKB-bondsinsigne.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 27 mei 2021

Foto: instagram

Politie vindt grote hoeveelheid drugs in auto in Sint Annaparochie

Bij een voertuigcontrole in Sint Annaparochie hebben agenten dinsdag een grote hoeveelheid drugs gevonden.

In de auto vond de politie 550 xtc-pillen, hennep, ketamine, hash en een mes. De bestuurder van de auto is aangehouden.

De politie zet op dit moment extra in op jeugdoverlast in Sint Annaparochie en omgeving. Deze actie was daar een onderdeel van.

Bron: Franeker Courant

Franeker, 26 mei 2021

Naam op treinstel blijft 'Zwarte Haan'

De nieuwe WINK-treinen van Arriva. (© FOTO DAGBLAD VAN HET NOORDEN)

e naam van het nieuwe Arriva-treinstel Zwarte Haan wordt niet veranderd in de Bildtse schrijfwijze Swarte Haan. Vervoerder Arriva heeft dat aan de provincie laten weten.

De gemeenteraad van Waadhoeke had aan de provincie gevraagd of de naamgeving niet kon worden veranderd. Gedeputeerde Avine Fokkens stapte daarop naar Arriva, maar die liet weten vast te houden aan de eerder gekozen schrijfwijze. Dat was overigens ook de wens van wijlen Joop Mulder, die vorig jaar als lid van een speciale commissie de naam voor het treinstel expliciet met een Z had aangedragen.

Fokkens laat nu in een brief aan Waadhoeke weten dat het uiteindelijk de keuze is van Arriva welke namen de treinen dragen. Wel heeft de vervoerder een ander aanbod gedaan: er wordt gekeken of op de digitale schermen in de treinen aandacht kan worden besteed de verschillende schrijfwijzen van de bestemmingen en ook van Zwarte Haan. Fokkens schrijft in haar brief, in het Bildts, dat ze daar ‘ferheugd’ over is.

Bron: Franeker Courant

Oudebildtzijl, 26 mei 2021

Ouwesylster ondernemers slachtoffer coronamaatregelen

De Snackmobyl fan ‘e Syl met inzet de al deels gestripte wagen. (eigen foto)

Dat met de versoepeling in het verschiet ondernemers door spelbreker COVID-19 de deuren moeten sluiten, is een hard gelag. De aanhoudende 1,5 meter maatregel nopen Ouwesylsters Annie en Douwe hun Snackmobyl te sluiten. Simone van der Velden, startend tatoeëerder, ontbeert het ook aan inkomsten door de crisis, terwijl rekeningen en aanslagen zich opstapelen. Het voormalig kerkgebouw wordt verkocht.

Op Black Friday 2018 openen Annie Delfstra en Douwe Draaisma aan de Oudebildtdijk de deuren van hun ‘Snackmobyl fan ‘e Syl’. Dorpsgenoten, passanten en inwoners uit de buurt weten de snackhut te vinden. Het goedlopende familiebedrijfje wordt afgelopen jaar zelfs uitgebreid met solexverhuur. Eerst een nostalgisch groeps-solexritje door de regio maken en vervolgens in de snackhut gezamenlijk de dag afsluiten met een overheerlijke barbecue of met plateservice. Het ene moet het andere versterken.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochioe, 26 mei 2021

Foto: Henk Zielman

Gewonde bij botsing op de Prúlhoek, Sint Annaparochie

Op de kruising Langhuisterweg – N393 met de Middelweg-Oost is woensdagavond een persoon gewond geraakt bij een aanrijding.

Door een voorrangsfout kwamen twee auto’s met elkaar in botsing op de kruising. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen.

Een persoon is door het ambulancepersoneel uit de auto gehaald en overgebracht naar het MCL. De politie zette een deel van de weg af en heeft het ongeval op papier gezet.

Bron: 112 Fryslân

Sint Annaparochie, 25 mei 2021

De Skûle Welzijn en het AZC bezorgen 'Thuiszorg tasjes'

1300 ‘Thuiszorg Tasjes’ zijn samengesteld en verspreid

Vanaf half mei ontvangen 1300 cliënten van de thuiszorg in de gemeente Waadhoeke een hart onder de riem in de vorm van een 'Thuiszorg Tasje'. Dit komt voort uit een gezamenlijk project tussen De Skűle Welzijn en het AZC in Sint Annaparochie.

De Skűle heeft eerder al andere doelgroepen gesteund in coronatijd, nu wilden zij iets doen voor alle cliënten van de thuiszorg in de gemeente Waadhoeke, ongeacht bij welke organisatie zij zorg afnamen. Het AZC in Sint Annaparochie wilde iets betekenen voor de ouderen in hun omgeving en toen hebben zij de handen ineen geslagen en is het Thuiszorg Tasje ontstaan.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 25 mei 2021

Sanne Verhoef

Arnhemse Sanne Verhoef (52) te plak op het Bildt en start In Balans & Vitaal

Sanne Verhoef, voormalig Arnhemse, die in 2017 een huis in Oudebildtzijl won en er ging wonen, lanceerde op 21 mei haar website voor In Balans & Vitaal, praktijk voor massage en (vitaliteits)coaching. Hiermee wil zij eraan bijdragen dat mensen (weer) lekker in hun vel zitten. Iets wat volgens de inmiddels Ouwe Sylster in deze tijd extra aandacht vraagt. Belangstellenden voor een massage of coaching kunnen 5 dagen per week terecht aan De Kolk 12 in Oudebildtzijl.

Eind 2017 won Verhoef bij een loterij, opgezet door VV Ouwe Syl, een huis. Even daarvoor was ze boventallig geworden na een 23-jarig dienstverband bij Centraal Beheer waar zij de laatste jaren als communicatiespecialist werkte. Verliefd op de prachtige omgeving besloot ze het avontuur aan te gaan en verhuisde in maart 2018 naar Oudebildtzijl om daar haar geluk te beproeven.

Bron: Ondernemend Friesland nieuws
link Lees het hele artikel >>

Rotterdam, 24 maaie 2021

850 fjouwerkante meter LED by Songfestival fan Frysk bedriuw: "Kan alleen maar trots zijn"

Foto: Ben Augenbroe

"Ik kijk met een heel goed gevoel terug op afgelopen week. We hadden een fantasisch team en ik kan alleen maar trots op ze zijn." Projektmanager Ben Augenbroe fan Ljouwert wie, út namme fan it bedriuw Faber Audiovisuals út Sint-Anne, ôfrűne wike ferantwurdlik foar it grutste part fan de technyk by it songfestival yn Ahoy.

Hoewol't sneontejűn de finale al wie, binne Augenbroe en syn team noch in pear dagen dwaande mei it opromjen fan alle apparatuer. "We hebben intussen de eerste vier trailers met spullen uit Ahoy gehaald," seit Augenbroe tusken it wurk troch. "We moeten er nog zes doen, want in totaal zijn we met tien trailers vanuit Fryslân naar hier gereden. Ik denk dat we woensdag klaar zijn."

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Nij Altoenae, 23 mei 2021

Johannes de Best

Ga terug in de tijd met 'Films van Toen':
Dorpsfilm Nij Altoenae uit 1959

Oude dorpsfilms beleven nieuwe tijden bij de Leeuwarder Courant. En je kunt ze kijken vanuit de luie stoel. De Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en Podium TV zenden elke week Friese, Groninger en Drentse archieffilms uit. Vandaag een dorpsfilm over Nij Altoenae uit 1959.

'Films van Toen' is een samenwerking met Groninger Archieven, Drents Archief en Fries Filmarchief. Op zondagen vertoont de LC om 9.30 uur een film uit Friesland.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 21 mei 2021

Vroegere Gereformeerde Kerk Ouwe-Syl staat te koop

Van Albadaweg 61, Ouwesyl

Duinstra Melis Makelaars hebben een byzonder project in Oudebildtzijl te koop: de voormalige gereformeerde kerk. Op Facebook is de woning alvast virtueel te bekijken. De presentatie wordt als volgt aangekondigd:

Met het Pinksterweekend voor de deur moésten we natuurlijk vandaag deze prachtige woning aan je presenteren! Nieuw bij ons in de verkoop een bijzondere verbouwde kerk aan de Van Albadaweg 61 in Oudebildtzijl. Giorgio neemt je in onderstaande video helemaal in stijl mee door dit unieke object met vrij uitzicht over de prachtige Friese weilanden. Met behoud van authentieke elementen geniet je hier van heerlijk veel ruimte met eindeloze mogelijkheden. Dit is toch écht een plek waar je al je dromen kunt gaan waarmaken?

Bron: Facebook
link Bekijk hier de video >>

Franeker, 21 mei 2021

Gerard de Jong wordt meertaligheidscoördinator in gemeente Waadhoeke

Gerard de Jong

Gerard de Jong gaat in Waadhoeke aan de slag als meertaligheidscoördinator. Om de vier talen in de gemeente de juiste plek, aandacht en zichtbaarheid te geven, is er behoefte aan een sterke en stabiele verbinding met partners in het veld, zo meent de gemeente. Een meertaligheidscoördinator kan hier voor zorgen.

De Jong is op dit moment nog hoofdredacteur van de Bildtse Post. Per 1 juni zal hij in zijn nieuwe functie een signalerende, stimulerende en verbindende rol spelen bij bestaande en ontluikende taalinitiatieven. Daarnaast gaat hij het taalveld in Waadhoeke vertegenwoordigen en haar belangen behartigen in het netwerk van relevante overheden en provinciale, landelijke of Europese taalorganisaties.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtdijk, 19 mei 2021

Zeldzame lammergier zweeft boven het Bildt

(foto: Renze Hoekstra)

Een bijzondere verschijning vorige weekend op het Bildt: een grote lammergier zweefde door de blauwe lucht boven de Bildtdijken. De zeldzame roofvogel verblijft normaal vooral bij Corsica, Kreta en in Azië, maar wordt hier niet vaak waargenomen.

Het nieuws verspreidde zich razendsnel onder vogelaars, die van heinde en ver naar de Oudebildtdijk kwamen om het machtige dier op de foto te zetten.

Seke Zijlstra-Brouwer kon het spektakel gewoon van bij haar huis aan de Ouwe-Dyk bekijken, en maakte deze mooie foto’s: “Wat een beleving, en wat een drukte ineens op het Bildt, zo bijzonder!” Of het dezelfde is, is niet te zeggen, maar enkele dagen later werd ook bij de Lemelerberg (nabij Ommen) een lammergier gespot.

Bron: De Bildtse Post

Westhoek, 19 maai 2021

Twee nije boeken fan skriver Sytse Buwalda

De Bildtse Boekerij-BildtTaal het ’t fijfde boeky in de sery Bruno útgeven. ’t Boeky wort op donderdeg 20 maai om 9 uur an alle leerlingen fan groep 3 en 4 fan de legere skoal De Twiner, Georg van Saksenstraat 14 in St.-Jabik deur wethouwer Dijkstra fan Waadhoeke anboaden.

De lees- en kleurboekys worre fergeefs beskikber steld deur De Bildtse Boekerij-BildtTaal an alle leerlingen fan groep 3 en 4 fan de legere skoalen op ‘t Bildt. De tekst is fan Sytse Buwalda en de tekeningen fan Ita Spoelman.

Feerder sil bij deuze gelegenhyd an wethouwer Dijkstra ’t eerste eksimplaar overhandigd worre fan ’t Gehaim fan ’t Ameland en ândere ferhalen, de nijste ferhalebundel fan de skriver Sytse Buwalda.

Bron: Bildt.nu

Sint Annaparohie, 17 mei 2021

Klopjacht politie op twee inbrekers in Sint Annaparochie

Foto: W.M.

Na een inbraak aan de Warmoesstraat zocht de politie maandagavond naar twee inbrekers.

In een pand aan de Warmoesstraat zou zijn ingebroken door twee personen. Beide verdachten zouden een korte broek dragen, één heeft een zwarte jas aan en de ander een bloemetjesshirt. Ze zijn lopend gevlucht in de richting van de Statenweg. De politie zette meerdere eenheden en een hondengeleider in bij de zoektocht naar de inbrekers.

Door een Burgernetactie werd de hulp van het publiek ingeroepen. Er werd massaal meegezocht door dorpelingen.

De verdachten zijn tot op heden niet gevonden.

Bron: 112 Fryslân

Sint Annaparochie, 17 mei 2021

Echtpaar Talsma viert 65-jarig huwelijk

(© Foto: Joachim de Ruijter.)

Maandag 17 mei was een bijzondere dag voor het echtpaar Hinne en Dieke Talsma-van der Veen in St.-Annaparochie. Het was die dag precies 65 jaar geleden dat zij elkaar het ja-woord gaven. Burgemeester Marga Waanders kwam het echtpaar feliciteren met dit briljanten huwelijk.

Hinne en Dieke zijn beide geboren in het jaar 1934, Dieke in het buurtschap Kletterbuorren onder Holwerd en Hinne in de Súdhoek onder Vrouwenparochie. Het gezin Van der Veen verhuisde naar St.-Annaparochie toen Dieke 18 jaar was. Daar leerde ze ook Hinne kennen. Drie jaar later zijn ze getrouwd.

Het echtpaar ging wonen op het Haverspook aan de Nieuwe Bildtdijk, daar werden ook de eerste twee zonen geboren. Later verhuisde het gezin naar de Oude Bildtdijk waar een dochtertje werd geboren, maar ze wilden graag een eigen woning en toen de arbeiderswoning aan de Stadhoudersweg te koop kwam werd de knoop doorgehakt. Daar werd ook hun vierde kind, nog een zoon, geboren.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparohie, 15 mei 2021

Jelte Pars

Kritiek op toenemende speculatie

De prijzen voor de grote landbouwgewassen tarwe, soja en mais pieken. Graanhandelaar Jelte Pars uit Sint Jacobiparochie hekelt de toegenomen rol van speculanten.

'Graanprijzen slaan op hol' en 'Hoogste Tarwenotering sinds 2013'. Zomaar wat koppen van recente nieuwsverhalen in de agrarische vakbladen. De nerveuze spanning op de graanmarkt is uiteraard een gevolg van vraag en aanbod waarbij de toegenomen vraag vooral afkomstig is uit China. Dit land is druk doende om de zwaar door varkenspest getroffen varkenshouderij weer op te bouwen. Het koopt derhalve meer veevoergrondstoffen in dan in voorgaande jaren.

Jelte Pars van het gelijknamige graanhandelsbedrijf in Sint Jacobiparochie erkent dat er sprake is van krapte. Maar de nerveuze stemming wordt volgens hem meer dan ooit aangewakkerd door speculanten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 15 mei 2021

Zangeres Samantha Steenwijk (35) kocht haar Friese paard bij Stal Hermes in Sint Jacobiparochie

Samantha Steenwijk met veulen Samantha

Samantha Steenwijk (35) kocht haar Friese paard bij Stal Hermes in Sint Jacobiparochie en was daar onlangs getuige van de geboorte van veulentje Samantha. De zangeres over haar creativiteit in coronatijd en de groeiende status van bekende Nederlander. "Wat kan er nou vervelend zijn aan mensen die je groeten of met je op de foto willen? Alleen als er ondergoed terug moet naar de Hema, doe ik dat niet zelf."

"Ik wilde eerst een Spaans paard kopen, maar die bleken best schrikkerig. Er werd me van diverse kanten geadviseerd een Fries te kopen. Ik ben gaan googlen en ik maakte een selectie van zes stallen. Niks ten nadele van die andere stallen, maar het ging vijf keer zo van: ‘daar staat het paard, ga er maar op zitten en ga maar rijden’. Dan ging zo’n paard onder mijn kont aan de klepper en dan voel je je natuurlijk niet prettig. Toen kwam ik bij Stal Hermes in St. Jacobiparochie en daar pakten ze het nét even anders aan. Ik mocht eerst even rijden op een mak paard, puur om te kijken hoe ik reed. Aan de hand daarvan gaven ze een advies welke hengst bij mij past."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oude Bildtzijl, 14 mei 2021

Selfies maken bij LoveFryslân op het Bildt

Selfies maken bij #LoveFryslân (foto: Ellen Floris)

Niet alleen de kleurrijke tulpenvelden langs de Oudebildtdijk trekken momenteel de aandacht van fotografen en instagrammers.

Sinds kort staat ook het #lovefryslan ’landmark’ op het land, met de bloemen als decor. Er wordt geregeld gestopt voor selfies en andere foto’s, zoals deze vader en dochter.

Van hen maakte Ellen Floris dan weer een foto. Het beeldmerk is van Visit Friesland en reist door de provincie.

Bron: De Bildtse Post

St.-Annaparochie, 14 mei 2021

Piet Bil en Dirk Rosendal leggen een krans namens het Veteranencomité het Bildt in de hal van het Gezondheidscentrum in St.-Annaparochie.

Herdenking Veteranencomité het Bildt op 4 mei 2021

Het Veteranencomité het Bildt heeft op dinsdag 4 mei een sobere herdenking gehouden in gezondheidscentrum 't Raadhuus (het voormalige gemeentehuis) in St.-Annaparochie. De herdenking werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Waadhoeke en het 4 en 5 mei comité.

In verband met de maatregelen van de rijksoverheid, om het Coronavirus te bestrijden, was de herdenking ook dit jaar zonder genodigden. Slechts enkele leden van het veteranencomité het Bildt en het 4 en 5 mei comité waren aanwezig evenals de vader van Martijn Rendert Rosier. Wethouder Nel Haarsma werkte mee aan de herdenking namens de gemeente Waadhoeke.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 mei 2021

Faber Audiovisuals gaat actiever worden in Electronic sports

Faber Audiovisuals en H20 Esports Campus Amsterdam gaan partnerschap aan

Faber Audiovisuals uit Sint Annaparochie gaat veel actiever worden in Esports, online-gamen in wedstrijdverband. Het Friese bedrijf wordt de vaste partner van H20 Esports Campus in Amsterdam.

Op de campus in Amsterdam vinden wekelijks virtuele massa-evenementen plaats met spelers uit de hele wereld. Ze gaan de competitie aan in games als Counter Strike, FIFA, League of Legends, Starcraft, Heartstone of Overwatch. Dat gebeurt op dit moment in virtuele arena’s. Maar er is ook een echte arena, die na coronatijd heropent.

"De toppers verdienen miljoenen", zegt Cees-Jan Faber, directeur van Faber Audiovisuals. "Nog even en electronic sports is groter dan echte sporten. Het is echt gigantisch."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 12 mei 2021

Ree komt vast te zitten op het wad bij Zwarte Haan

FOTO AS MEDIA

Bij Zwarte Haan is de brandweer woensdagmiddag in touw geweest om een ree te bevrijden die daar het wad was opgelopen. Het dier kwam vermoedelijk vast te zitten toen ze te ver door het slib zakte en leek niet meer zelf los te kunnen komen.

Twee brandweermannen gingen in waadpakken op het dier af. Ze waren al een eind het wad op toen de ree omhoog kwam en verder het wad op liep. Daarop zijn de brandweermannen terug naar de dijk gelopen.

Reeën kunnen goed zwemmen en de kans is groot dat het dier een eindje verder ook wel weer zijn weg terug naar de wal heeft gevonden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Meer foto's op 'Dit is Fryslân' >>

Oude Bildtzijl, 9 mei 2021

Dorpsfilm Oudebildtzijl en Nieuwebildtzijl uit 1966

Beeld uit de film

Oude dorpsfilms beleven nieuwe tijden bij de Leeuwarder Courant. En je kunt ze kijken vanuit de luie stoel.

De Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en Podium TV zenden elke week Friese, Groninger en Drentse archieffilms uit. Vandaag een dorpsfilm over Oudebildtzijl & Nieuwebildtzijl uit 1966.

'Films van Toen' is een samenwerking met Groninger Archieven, Drents Archief en Fries Filmarchief. Op zondagen vertoont de LC om 9.30 uur een film uit Friesland

Bron: Leeuwarder Courant
link Naar de film >>

Dronryp, 6 maaie 2021

Oarlochsferhalen by it sop: "Hy wiuwde noch efkes, it wie in goede Dútser"

Befrijingssop yn Fryslân

De soptocht op Befrijingsdei gie ûnder oare del by Ina de Haan-Van der Weg yn Dronryp. As famke fan 5 wenne se yn de oarloch mei har heit en mem op in pleats by Sint-Jabik. Dęr hiene se in űnderdűkershol mei alle drokte dy't dęrby heart. Der kaam ek altyd in Dútser om aaien. Ina: "It wie in goede Dútser, sei ús mem." By de ôftocht fan de Dútske troepen seagen se him rinnen. Hy wiuwde noch efkes nei harren.

Yn hiel Fryslân wurde op Befrijingsdei tűzenen blikken frijheidssop besoarge by senioaren en meiwurkers yn de soarch. Dat wurdt dien mei in spesjaal transport. Alde militęre weinen bringe it sop troch de hiele provinsje by de minsken thús of yn it tehűs.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 6 mei 2021

Sobere 4 mei-herdenking

Wethouder Haarsma legt een krans bij het oorlogsmonument in St.-Jacob. (foto: Jan Bonefaas)

Door de coronamaatregelen is het voor het tweede jaar op rij niet mogelijk om met veel mensen deel te nemen aan de Nationale Dodenherdenking. Ook op het Bildt had de herdenking gisteren daarom een sober karakter.

Wethouder Nel Haarsma legde dinsdagochtend kransen bij het oorlogsmonument van Verena Wagner in St.-Jacob. Ze deed dit ook bij de herdenking op het voormalige gemeentehuis, bij het monument voor de veteranen van Nederlands-Indië en militair Martijn Rosier. Een verslag hiervan leest u volgende week in deze krant.

’s Avonds werd namens de Bildtse dorpsbelangen een krans gelegd in St.-Jacob. Het 4 en 5 Mei Comité legde ook kransen bij de graven van verzetsstrijders Klaas Groeneveld en Jan Kaper, en bij de negen graven van omgekomen vliegeniers. Lisanne Wielinga, leerlinge uit groep 8 uit Nij Altoenae, las een gedicht voor. Het korps uit dat dorp verzorgde het taptoe-signaal en het Wilhelmus.

Bron: De Bildtse Post

Zwarte Haan, 6 mei 2021

Nachtbeleving Zwarte Haan onzeker na kritiek raad

Lammetjes spelen verstoppertje rond het beeld van de Slikwerker, op Zwarte Haan. (foto: Ellen Floris)

Het is nog maar de vraag of de plannen voor trekkershutten, een sterrenkijkhut en een nachttuin op Zwarte Haan doorgang kunnen vinden. De gemeenteraad was donderdag kritisch op hoe de plannen tot stand gekomen zijn, en hekelen het ontbreken van zowel een akoestisch onderzoek ter plaatse als een gedegen verkeersplan. Dat laatste zal er eerst moeten komen, voordat men akkoord gaat.

De raad was donderdag unaniem: er is onrust over de bewoners op Zwarte Haan, er is geen gedegen verkeersplan voor het buurtschap en mogelijke negatieve gevolgen voor de omwonenden worden gebagatelliseerd.

“Zijn de bewoners hier op het verkeerde been gezet?” vroeg Dit Bloem (ChristenUnie) zich hardop af. Ook Haaye Stellingwerf (SAM Waadhoeke) zei met het voorstel te worstelen. “Wy binne foar rekreaasje, mar binne der ek foar ús bewenners, dy’t űnevenredige oerlęst erfare kinne. Hâlde wy ússels sa net foar de gek?” Leendert Ferwerda (Gemeentebelangen) zei dat de bewoners bij dit soort plannen vanaf het beginstadium betrokken dienen te worden.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Waterloo, 5 mei 2021

Lolle Gerrits Bosma uit Sint Jacobiparochie naar Waterloo

Uitbraak van de Royal Scots Greys, tijdens de Slag bij Waterloo

Hoelang duurt herdenken? Hoe hou je het levend? Is het na een eeuw of zo voorbij? Dat vraag je je af als je het boekje leest dat Wopke Eekhoff, stadsarchivaris van Leeuwarden, in 1865 schreef ter gelegenheid van de herdenking van de slag bij Waterloo, toen vijftig jaar geleden. 'Nooit mogen wij vergeten ons voor te stellen hoe rampzalig het lot van Nederland zou zijn geweest als de Geweldenaar bij Waterloo had gezegevierd en wanneer hij, als overwinnaar van ons volk, had prijs gegeven aan de schrikkelijke woede en wraak zijner roofzuchtige krijgsbenden, die zich op onze rijke steden en provinciën zouden hebben uitgestort' , schrijft hij.

Toch zat de klad erin. Een jaar na die slag was in Nederland de jaarlijkse Waterloodag ingesteld. Zoiets als nu 5 mei, maar dan op 18 juni. Vlaggen hingen uit, in Leeuwarden waren harddraverijen en 's avonds vuurwerk. Maar de belangstelling nam gestaag af en de herinnering aan dat enorme bloedbad vervaagde.

In 1865 was er een opleving. Voor zijn boek had Eekhoff geprobeerd verhalen over Friese Waterlooveteranen te achterhalen. Hij had sterke staaltjes gevonden, als Lolle Gerrits Bosma uit Sint Jacobiparochie, die in de winter door zijn maat Reinder Simons de Haan uit Tzum onder het ijs vandaan was gehaald. Uit dankbaarheid ging Bosma in de plaats van De Haan naar Waterloo. (Hij keerde levend terug, is uit allerlei aktes op te maken).

Bron: Leeuwarder Courant (Asing Walthaus)

Sint Annaparochie, 5 mei 2021

Vijftig kilo zaadjes moeten Afsluitdijknatuur helpen herstellen

Gerard de Jong

Een Fries uit Sint Annaparochie was in 2018 de eerste die zich bekommerde om de bedreigde kliffenflora van de Afsluitdijk. Ben Bruinsma heeft respect voor het groen dat spontaan tussen de basaltblokken is opgekomen, en het wonderwel volhoudt. Ondanks warmte, droogte, zout water en permanente wind. “Je vindt er duinplanten en riviersoorten, en aan de zeekant de kliffenflora. Daar zitten ook zeldzame en bedreigde planten bij zoals wilde kool”, aldus Bruinsma. Uit zorg begon hij zaadjes te verzamelen en te drogen. Op zijn eigen zolder, op zolder bij zijn ouders.

Eén kilo werd tien kilo, en de zolders bleken te klein. Bruinsma vond steun bij Het Levend Archief uit Nijmegen, kweekbedrijf De Cruydt-Hoeck in het Friese Nijeberkoop en bij de gemeente Leeuwarden. “Dat is een van de weinige steden die zelf zaden verzamelt en plant. Er is een zaadzolder van 30 bij 20 meter, boven de maaimachines.” Drogen doet hij thuis, daarna moet het naar een echte opslag, omdat er makkelijk schimmel inkomt.

Bron: Trouw
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 mei 2021

Wie bekladde de ramen van een coronapatiënt in Sint Annaparochie?

Foto: Metronieuws

Via camerabeelden moet duidelijk worden wie verantwoordelijk is voor het bekladden van de ramen van een coronapatiënt in Sint Annaparochie. De vrouw werd afgelopen donderdagavond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. In de nacht van zaterdag op zondag zijn de ramen van haar woning ondergekalkt. Haar partner ontdekte ‘s ochtends dat iemand er ‘Covid=fake!’ op had geschilderd en heeft aangifte gedaan.

Burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke spreekt van "een walgelijke actie." Ze heeft maandag een bezoek gebracht aan de echtgenoot van de covidpatiënt om hem een hart onder de riem te steken. "Ik stond bij de voordeur", legt ze uit.

Ook de politie reageerde ontzet op de bekladding. "Je kunt het met dingen niet eens zijn, maar verf het dan op je eigen raam", meldden de wijkagenten van Waadhoeke Buiten van het Basisteam Noordwestfryslân op hun Instagramaccount.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Hjir it berjocht op Omrop Fryslân >>

Sint Anne, 4 maai 2021

Maklike bâlen

Gerard de Jong

Eand april kin d'r - naast de foorjaarsklassikers bij 't hardfytsen, fansels - maar een andere sport weze die't hier op tv komt: 't WK snooker. 't Flústerkommintaar, de útspraken ('Where's the cue ball going…?!'), 't gifgroene laken, de minimalistise registrasy, 't slaapferwekkende. Heerlik.

Doe't begin jaren '90 de BBC op de kabel kwam, sorgde dat foor 'n klaine snooker-hype. Snookersintra skoaten de grônd út, 't tal tafels in Luwt alleen al waar 'n stik as dartig. At je niet risserfeerden kregen je gyn tafel, alles beset. (Apart: D'r worde in die sintra altyd soul of adult contemporary draaid der't je moeilik anstoat an nimme konnen: Marvin Gaye, Sade, Luther Vandross, Christopher Cross… Ik assoasjeer dat nou meer met snooker as met romantyk. Soa werkt dat.)

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 mei 2021

Vandalen bekladden huis van coronapatiënt in Sint Annaparochie: 'Covid=fake'

Het raam van de vrouw werd beklad. (© FOTO WIJKAGENTEN WAADHOEKE BUITEN INSTAGRAM)

Vandalen hebben afgelopen weekend het huis van een vrouw uit Sint Annaparochie beklad. Met grote letters werd er ‘COVID=FAKE’ op het raam geverfd. De bewoonster ligt momenteel in het ziekenhuis in verband met corona, zo stelt de politie.

„Je kan het met dingen niet eens zijn, maar verf het dan op je eigen raam in plaats van op het raam waarvan de bewoonster met hoge koorts in het ziekenhuis ligt in verband met Covid”, zeggen wijkagenten uit de gemeente op Instagram.

Ze zetten er ook bij dat het de daders zou sieren om hun excuses bij de bewoners aan te bieden.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 3 mei 2021

Campus Middelsee sport bijna 6000 euro bij elkaar voor Hartstichting

Op de foto is de eerste startgroep te zien. Zij hebben de cheque overhandigd aan Eelco Bijlstra van de actie ‘Hartinbeweging’.

De maand april stond op Campus Middelsee in Sint Annaparochie in het teken van de Hartstichting. Gymdocenten Joostema, Cats en Hekkema ondersteunden een sponsorloop van vakcollega Eelco Bijlstra van CSG Comenius Esdoorn. Het doel was om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. Eelco is deze actie om persoonlijke reden gestart.

Leerlingen konden zich online aanmelden om vrienden en familie om een donatie te vragen. In totaal deden er 100 deelnemers van de Campus mee en dit resulteerde in 668 sponsoren en €5.933,03. Op vrijdag 30 april was er de mogelijkheid om in kleine groepjes een afstand om de sportvelden van St.-Annaparochie af te leggen.

Op de foto is de eerste startgroep te zien. Zij hebben de cheque overhandigd aan Eelco Bijlstra van de actie ‘Hartinbeweging’. Redmer Bleeker (€670) en Luuk Stellingwerf (€370) overhandigden hun persoonlijke aandeel.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 30 april 2021

AZC Sint Annaparochie

Ruzie in asielzoekerscentrum

Vrijdagmorgen 30 april heeft een ruzie plaatsgevonden in een asielzoekerscentrum aan de Middelweg-West - N393 in Sint Annaparochie.

De aanleiding voor de ruzie is niet bekend. Meerdere politiewagens waren aanwezig.

Agenten zijn een onderzoek gestart. De verdachte is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Bron: Hard nieuws

Zwarte Haan, 30 april 2021

Gemeenteraad vreest overlast Trekkershutten en sterrenkijkplek in Zwarte Haan

Zwarte Haan

De gemeenteraad van Waadhoeke stemt niet in met het plan voor trekkershutten, een sterrenkijkplek en een nachttuin voordat er een nieuw verkeersplan voor Zwarte Haan komt.

Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Daarin bleek dat veel raadsfracties verwachten dat de recreatieplannen in de toekomst voor meer verkeer in het dijkdorpje kunnen zorgen. Omwonenden uiten daarover nu al hun zorgen.

Een lokale ondernemer heeft het plan om in Zwarte Haan vijf trekkershutten, een sterrenobservatorium en een expositieruimte te bouwen. De omringende grond wordt een ‘nachtbelevingstuin’.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 30 april 2021

Waadhoeke moet keuzes maken: met welke zwembaden gaat ze door en met welke niet?

Badmeesters Gillis van Maanen en Nynke de Vries in een lege Bildtse Slag. (© FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF)

De gemeente Waadhoeke moet ‘keuzes maken’ als het gaat om de zwembaden in de gemeente. Daarom vraagt de gemeente haar inwoners om - in de vorm van een enquęte - mee te denken over de toekomst van de zwembaden. De zwembaden zijn verouderd en kunnen niet zonder gemeentelijke steun.

De gemeente telt nu twee openbare overdekte zwembaden, een openluchtzwembad en een instructiebassin. Die zijn allemaal eigendom van private partijen. De gemeente subsidieert jaarlijks alleen het overdekte zwembad De Bildtse Slag in Sint Annaparochie. Het openluchtzwembad Waadhoeke Resort heeft de afgelopen jaren een incidentele bijdrage ontvangen

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 april 2021

Groep 5b It Fonnemint in St.-Anna verrast door Heero

Mascotte Heero verrast de kinderen van groep 5b van ‘t Fonnemint met de bokaal. (foto: Jan Bonefaas)

Groot feest vrijdag op basisschool It Fonnemint in St.-Annaparochie. De school deed mee aan de leesactie van de bibliotheek en sc Heerenveen: Scoor een Boek. Groep 5b las in tien weken tijd 180 boeken en scoorde van alle scholen uit Noord-Fryslân de meeste punten tijdens de sportieve afsluiter. Heero, de mascotte van de Friese voetbalclub kwam de prijs vrijdag persoonlijk overhandigen.

Naast sporten en spelen, is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing is de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met Scoor een Boek! wil de bibliotheek dat bereiken. De afgelopen tien weken lazen vijfhonderd leerlingen uit groep 5 en 6 van vijftien scholen, waaronder It Fonnemint (St.-Annaparochie) en De Syl (Oudebildtzijl), zo veel mogelijk boeken in de klas.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 29 april 2021

'Jutkast' toont met 105 blikjes de kwetsbaarheid van het Wad

Daniëlle van InBildt en wethouder Tol openen de ‘jutkast’

Lapin Kulta bier uit Lapland, Asaki uit Japan, een Australische bitter en Coca Cola uit Disneyland Amerika. Het zijn enkele van de 105 blikjes die sinds maandag te bewonderen zijn bij Waddenherberg The Friezinn. De blikjes komen uit de verzameling ‘mooie rommel’ van bútsoeker Leendert Ferwerda: ze spoelden allemaal ooit aan op het Bildt. Dagbesteding InBildt uit Minnertsga maakte er een prachtige ‘jutkast’ van.

Marije van der Kuur van InBildt meldde zich enkele maanden geleden bij Heeringa, of ze samen iets konden ondernemen. Heeringa: “Ik hie doe krekt wat bútguod fan Leendert Ferwerda oernaam, mar ik woe hjir net in bulte rommel om der omhinne te rinnen; ik woe der in ‘twist’ oan jaan, dat it ferhaal fan it Waad fertelt.”

Zo ontstond het idee om een ‘jutkast’ te maken, die maandag werd onthuld. De mensen van de dagbesteding konden zich helemaal creatief uitleven op het idee. Uit Ferwerda’s collectie kwamen 105 blikjes - bier en frisdrank - die ooit langs de Bildtse kust aangespoeld zijn.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 april 2021

HEA! fan 29 april 2021

'Still' út de útsjoering

De bruorren Ritske en Rintsje Kas fan Sint-Anne hannelje yn merke-attraksjes foar lytse bern, lykas treintsjes, draaiműntsjes en bewegende bisten. Troch corona leit de hannel wat stil, en dęrom hawwe de bruorren no in online-feiling opset om sa in wat grutter publyk te berikken. De taakferdieling tusken de mannen is dúdlik: Ritske docht de ferkeap en Rintsje is der foar de reparaasjes en de opknappers.

In jier lyn krige se in sup-board fan de bern op jierdei kado. En no in Martina Onderstijn geregeld al standup-peddeljend op de Feinsumerfeart te finen. It suppen hat se harsels sa'n bytsje oanleard mei help fan filmkes op Youtube. En no genietet Martina geregeld fan it bűten węzen en de beweging.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch de útsjoering >>

Sint Annaparochie, 29 april 2021

Kunstenaars uit Zimbabwe in de schijnwerpers bij Wereldwinkel

Kunstenaar Gibson Makarutse maakt werk van ‘scrab-metal’

Iedere maand zet Wereldwinkel het Bildt een producentengroep extra in de spotlights. In de maand mei zijn dit de kunstenaars uit Zimbabwe.

De lockdown heeft nog steeds grote economische gevolgen. De werkloosheid in het land is enorm. Al ruim een jaar komen er geen toeristen en nauwelijks orders uit het buitenland. Dat betekent geen inkomsten voor deze kunstenaars.

Wereldwinkel het Bildt heeft daarom een extra grote bestelling geplaatst van serpentijn beelden en scrabmetalen producten van kunstenaars uit Zimbabwe. Deze worden voor een voordelige prijs aangeboden, maar dat gaat niet ten koste van de makers. ‘Zij krijgen een faire prijs’, zo benadrukt de winkel.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 29 april 2021

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Foto LC/Arodi Buitenwerf

Refugio voor pelgrims in Groate Kerk

In de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie wordt zaterdag een refugio geopend.

Er kunnen vier pelgrims slapen op veldbedjes, in hun eigen slaapzak. De kerk is al twintig jaar het startpunt van het Jabikspaad, de Friese aanlooproute naar het Spaanse Santiago de Compostela.

Eerder dit jaar kwamen er al refugio’s bij in Oostrum, Rottevalle en Jubbega-Schurega. Friesland kent nu achttien refugio’s en vier pelgrimsroutes: Jabikspaad, St. Odulphuspad, Claercamppad en Bonifatius Kloosterpad.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 29 april 2021

Driehonderd stakers in Friese metaal

De stakingstraat eind januari op het Jacob Catsplein in Leeuwarden. Foto Jacob Van Essen

Circa driehonderd werknemers in de Friese metaal deden gisteren mee aan een staking voor een nieuwe cao. De stakers zijn werkzaam bij tien bedrijven, ook bij Meijer Metal in Sint Jacobiparochie.

De vakbondsbestuurders Wilma Nieveen (FNV) en Tristan Westra (CNV) tonen zich tevreden over de opkomst, te meer omdat ook de nodige niet-leden zich solidair hebben getoond door een vrije dag op te nemen.

"En omdat we meer en meer signalen krijgen dat werkgevers werknemers onder druk zetten om niet meer te staken”, aldus Nieveen. Volgens haar heeft Meijer Metal om die reden al op eigen houtje een loonsverhoging doorgevoerd.

Bron: Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 28 april 2021

'Dit wil je als dorp natuurlijk niet'

MFC Froubuurt. Foto: Siebe Kuipers

Inmiddels leven we al een jaar met maatregelen rondom Covid-19. Dit betekent ook dat er weinig activiteiten in de dorpen zijn. Toch staat het leven in Froubuurt niet helemaal stil. De afgelopen twee jaren is er veel veranderd.

In de zomer van 2019 werd er met vele vrijwilligers begonnen met het slopen van de sportkantine. In september kon er toen gestart worden met de verbouw. Het doel was om er een prachtig MFC van te maken, zodat sport en welzijn met elkaar verbonden zouden worden.

In januari 2020 werd het nieuwe Multifunctionele Centrum opgeleverd. Er moest de eerste weken nog veel werk verzet worden door de vrijwilligers. In februari konden de vaste huurders al gebruik maken van de accommodatie. Uiteindelijk zou het gebouw op 3 april 2020 geopend worden. Helaas kon dit op die termijn niet plaatsvinden. Het MFC was dicht voor alle activiteiten. Dit wil je als dorp natuurlijk niet. Na meer dan 10 jaar voorbereiding en uitvoering stond er eindelijk een nieuw gebouw en gelijk moesten de deuren op slot.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 23 april 2021

Waadhoeke wil instemmen met sterrenhut bij Zwarte Haan

Zwarte Haan. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Waadhoeke wil meewerken aan de komst van een nachtbelevingsplek met sterrenhut en trekkershutten bij Zwarte Haan aan de Nieuwebildtdijk. Bewoners zijn bang dat nachttoeristen hen uit de slaap houden.

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven zodat een vergunning kan worden verleend voor de recreatieve voorziening. Er zijn plannen om bij Zwarte Haan een toeristische plek te maken waar het donker en de nacht kan worden beleefd. Aan de Nieuwebildtdijk komt dan een gebouw met 5 trekkershutten, een sterrenobservatorium, expositieruimte en belevingstuin.

Bewoners van Zwarte Haan zijn niet blij met de plannen en hebben bezwaar gemaakt. Ze zijn bang dat hun woongenot wordt aangetast als er ‘s nachts mensen in de sterrenhut of de nachttuin zijn. Ze vrezen dat ze uit de slaap worden gehouden door gasten die met auto’s komen aanrijden, geluid van dichtslaande portieren, knerpende wandelschoenen op het schelpenpad en pratende bezoekers.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 april 2021

De jaren dartig: strenge winter en krisis

Fier peerden foor de selfbinder

Fleden week hè wy sien dat Klaas Doekes Oosterbaan boer is op 'n knap mingd bedriif an 'e Ouwe-Dyk. D'r binne soa'n acht faste erbaaiers op 't bedriif, seumers anfuld met nag 's twee of drie losse erbaaiers. En dan bij 't irpelrooien komme d'r nag 's 'n stikminnig losse mînsen bij. D'r binne 'n stik of seuven peerden. 't Fokken sit 'm in 't bloed en hij het 'n bęst beslag melkkoeien op 'e stâl met Zwartje 10 as 'stammim'. Hij is fan 't begin ôf aktyf as irpelkeurmeester en om 1926 hinne begint-y al met de teelt fan setters naast de konsumpsy-irpels.

De eerst tien jaar op 't Bildt geve met útsondering fan 1922 reedlik goeie finansjele útkomsten. De erbaaiers fine dat se nou ok wel wat hogere loanaisen stelle mâge. 't Gefolg is dat in 'e maaitiid fan 1926 wekenlang staakt wort met - neffens Oosterbaan - foor baide partijen ongűnstige gefolgen. Dut is met anlaiding om 'n wiedmesine an te skaffen. Dat kin beskoud worre as 't begin fan de meganisasy op dut bedriif. D'r worre in die tiid tot in 'e oorlog 'n prot irpels boud. D'r binne nag gyn restriksys en soms beslaat 't areaal irpels meer as 22 morgen. Die worre allegaar foor de keuring angeven. Twee man binne seumers soa'n ses weken met 't súvveren besteld.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

St.-Anne, 21 april 2021

Foto: BP

Blije steen

Directeur Dirk de Jong spotte donderdagochtend een bijzondere steen, bij de achterdeur van Drukkerij Van Leer & De Jong. De steen is prachtig beschilderd, met de afbeelding van het gemeentewapen van het Bildt. Heel secuur gedaan, afgelakt en al. Een topvondst waar je blij van wordt! Op de achterkant van de ‘happy stone’ stond het instagram adres happy.stones.stc.

Een anoniem account waar wat meer informatie gegeven werd: “Aren út skelpen... En nog een prachtige variant van ‘t prachtige wapen van t Bildt. Verstopt op een speciaal plekje...wij vonden dat dit wel het juiste plekje was voor deze steen!”

Toen collega Hendrika Vrij op instagram gemeld had dat de happy stone gevonden was, voegden de initiatiefnemers er aan toe: “Nou die hebben jullie snel gevonden. Wij vonden dat dit geluksmomentje voor jullie was.” Dat was het zeker, zeer veel dank!

Bron: De Bildtse Post

St.-Anne, 20 april 2021

Sien

Gerard de Jong

Ik hew 'n hônd útlaten. Foor 't eerst in myn leven.

Nou is d’r ’n heel soad dat ik nag nooit deen hew in myn leven, en dinklik nag feul meer dat ik nooit doen sil. ’n Hônd útlate fiel foor mij altyd in de tweede kategory: dat leken mij ’n erfaring die’t ik simpelweg niet hewwe sou. Prima met te leven, trouwens. Ik had die behoefte gewoan nooit foeld.

Dat ferânderde ôflopene donderdeg. Arjen, de skilder die’t ôns huus weer in ’e pronk set het, froeg at ’t goed waar at hij de ândere daags de hônd metnimme sou, Sien. ’n ‘labradoodle’ fan seuven maanden, och soa fryndlik, en se ‘doet niks’, klonk ‘t.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

St.-Anne, 20 april 2021

't Fonnemint yn Sint-Anne is de bęst skoarende skoalle

Byld út de fideo fan omrop Fryslân

De measte learlingen yn groep acht begjinne hjoed wer oan de eintoets yn it basisûnderwiis. Mei it advys fan harren juf of master bepaalt de toetsútslach nei hokker nivo op de middelbere skoalle de bern trochstreame. Omrop Fryslân hat yn kaart brocht hoe't de Fryske basisskoallen skoare.

De bęst skoarende skoalle is 't Fonnemint yn Sint-Anne, in iepenbiere basisskoalle. Yn it skoaljier 2018-2019 leinen 21 learlingen dęr de toets ôf, węrby't se in gemiddelde skoare fan 544 punten behellen. De útslach fan dy toets kin tusken de 500 en 550 punten lizze. Op in skaal fan 0 oant 100 prosint hellet de skoalle dęrmei it earste plak yn ús provinsje, mei in skoare fan 88,3 prosint.

Bron: Omrop fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 19 april 2021

Foto veilinghuis Troostwijk

Inboedel van Ballorig-vestiging wordt geveild

Bij veilingbureau Troostwijk staan veilingen van Ballorig vestigingen in o.a. te Sint Annaparochie (aan de Langhuisterweg) op het programma. Onder de inventaris bevinden zich enkele kleine attracties.

Dat indooracommodaties een lastige tijd doormaken behoeft geen nadere toelichting. Ondanks dat corona een enorm grote uitdaging is en we al maanden geen dubbeltje hebben verdiend, houden we ons hoofd boven water en zijn we klaar om weer open te gaan."

Beide online veilingen lopen nog door t/m 30 april (wel verschillende sluitingstijdstippen.). Onder de kavels bevinden zich o.a. enkele kleinere attracties, speeltoestellen, coin operated speeltoestellen, arcade-spellen, decoratiemeteriaal, horeca-inventaris en nog veel meer.

Bron: Pretwerk.nl

Sint Annaparochie, 19 april 2021

Girls Day op scholen in Franeker en Sint Annaparochie

Girls Day op scholen in Sint Annaparochie en Franeker

Donderdag 15 april was het nationale Girls Day. Deze dag wordt jaarlijks landelijk georganiseerd om meisjes in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met bčta, techniek en ICT.

Ook Campus Middelsee in Sint Annaparochie sloot aan bij het landelijke initiatief. Vanwege de coronamaatregelen werd gekozen voor een combinatie van een online en fysiek programma. De bedrijven gingen hier digitaal met de meiden aan de slag en in aanvulling daarop maakten ze in de school in kleine fysieke groepjes een aantal opdrachten. Zes bedrijven uit de regio verleenden hun medewerking.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 april 2021

Songfestival megaklus voor Faber

Eigenaar Cees Jan Faber van Faber Audiovisuals FOTO NIELS WESTRA

Hologramprojecties? Video-effecten? Elke Songfestivaldeelnemer kan zijn wensen indienen bij Faber Audiovisuals uit Sint Annaparochie. Miljoenen kijkers over de hele wereld kijken er volgende maand naar tijdens de 65ste editie van het zangconcours.

"Zelf hoor ik liever André Hazes, dan een Songfestivallied", grapt eigenaar Cees Jan Faber (50) van Faber Audiovisuals in Sint Annaparochie. Het Bildtse bedrijf is officieel videopartner van het Eurovisie Songfestival 2021 volgende maand in Rotterdam. "Voor ons is dat een megaklus, waar we heel blij mee zijn. Ik geniet van de technische complexiteit van het evenement. En dat het grootschalig is. Wereldwijd kijken er 180 miljoen mensen naar."

Vorig jaar werd het Songfestival door corona uitgesteld, maar tussen 18 en 22 mei gaat de 65ste editie los. Een team van 25 mensen van Faber is nu twee weken druk bezig om de speciale wensen van alle 40 deelnemers perfect in beeld te krijgen. "We doen in opdracht van de NOS de videoregie en hebben met alle landen contact. De een wil extra video-effecten, de ander hologramprojecties van personen of vormen. Twee weken geleden zijn we begonnen met de fysieke opbouw. Het decor uit meer dan 750 vierkante meter aan ledschermen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 16 april 2021

Een auto botste achterop een bedrijfsbusje met aanhanger. (© FOTO POLITIE NOORDWEST-FRYSLÂN)

Auto knalt achterop bedrijfsbusje met aanhanger bij Moaije Peal

Op de Moaije Peal bij Minnertsga is vrijdagochtend een auto achterop een bedrijfsbusje met daarachter een aanhanger gebotst.

Op de aanhanger lag hout. Door de botsing is de aanhanger als het ware bovenop de motorkap van de auto geduwd.

Vooral de auto lijkt flinke schade te hebben opgelopen.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 16 april 2021

Politie houdt hangplekken in St.-Anne in de gaten

De laatste weken is er door de politie veel contact gelegd met de jeugdigen rondom de hangplekken in Sint Annaparochie zoals de pannelooi, bij de Campus en achter de Keeg en er zijn duidelijke afspraken gemaakt.

Afgelopen weekend zijn er op deze plekken dan ook minder overlast-meldingen geweest. "Hier zijn wij als politie echt blij mee en dat mag ook gezegd worden!"

Maar de klachten die nu binnen komen is dat er veel rotzooi achter gelaten wordt en dingen vernield worden. Politie: "Veroorzaak geen overlast, ruim je rotzooi op en verniel geen dingen!"

Bron: Politie Noordwest Fryslân

Sint Annaparochie, 15 april 2021

'Bep sâg fernúvverd dat pake Rînse met kûnstgebit deuze sachte wêrme trompybôl jussys wegkrije kon'

Janny Lautenbag met hur pangram op ’t broadbôrd

'n Stikminnig weken leden het Bildts Aigene froegen wie't 't mooiste (en kortste) Bildtse pangram skrive kon: ’n soa kort en orizineel mooglik sintsy der’t alle letters fan ’n taal in foorkomme, krekt as ’t Ingelse ‘the quick brown fox jumps over the lazy dog’. In ’n Bildts pangram motte der dus de 31 karakters a, â, b, c, d, e, ę, f, g, h, i, î, j, ij, k, l, m, n, o, ô, p, r, s, t, u, ú, ű, v, w, y en z in sitte.

Wij hewwe heel wat mooie insturings binnenkregen, goenent heel kort, ânderen weer wat langer, ok satten d’r ‘n paar tussen die’t spitig genog niet alle karakters hadden, maar de sjuryleden (Bauky Luinstra, Jan de Groot en Cees Krottje) hewwe d’r och soa fan genoaten.

Nou het ’t even duurd foor’t de útslag en de priis d’r waren, maar de winner fan ’e priisfraag is Janny Lautenbag út Menaam, met hur pangram: Bep sâg fernúvverd dat pake Rînse met kűnstgebit deuze sachte węrme trompybôl jussys wegkrije kon.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

St.-Jacobiparochie, 14 april 2021

'Als we hem nu zien denk ik: jaaa, daar staat 'ie!'

De watertoren bij St.-Jacob

Al jaren liepen ze met plannen om: ooit, als het kon, zouden ze de watertoren van St.-Jacob wel willen kopen. Toen hij eindelijk te koop kwam te staan moesten ze het van een vriend horen omdat ze niet op het Bildt waren. Maar ze sloegen direct toe, en sinds twee weken zijn Erna en Willem Kolkman van Stal Hermes de trotse bezitter van het markante bouwwerk. ‘We willen dat de hele Bildtse gemeenschap er van kan genieten.’

Twee weken geleden werd het koopcontract getekend, later deze maand volgt de sleuteloverdracht. Dan is het helemaal officieel. Erna Kolkman is nog steeds in de wolken over hun droomaankoop, de 41 meter lange watertoren onder St.-Jacob. “Het aantal treden heb ik niet geteld, maar het is een behoorlijke klim omhoog kan ik je zeggen,” vertelt Erna Kolkman. “Ik ben met angst en beven naar boven geklommen: Ik heb een beetje hoogtevrees, haha.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 15 april 2021

Rintje Kas veilt kermisspullen

foto hoge noorden/jacob van essen

Ondernemer Rintje Kas vermaakt zich opperbest in zijn bedrijfsloods in Sint Annaparochie die vol staat met attracties treinbanen, draaimolens en de bek van een dinosaurus.

Zijn handel ligt wegens de coronacrisis al een tijdje stil. De spullen staan nu op een veilingsite en worden vanaf 30 april geveild.

Zo hoeven zijn bestaande klanten niet te reizen en trekt hij misschien nieuwe klanten, zegt Kas, die een grote voorliefde heeft voor het kermisspul: "Soms maak ik ‘s avonds ook nog wel een rondje op een draaimolen."

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Anne, 14 april 2021

Hoe't de Oosterbaans op 't Bildt belânde

Klaas D. Oosterbaan en syn frou Jetske Oosterbaan-Dijkstra op 'e Ouwe-Dyk

'n Paar maanden leden hew ik 'n sery artikeltsys skreven an 'e hând fan de insinding 'Van haver tot gasolie' der't Doeke K. Oosterbaan 'n priisfraag fan 'e Friese Maatschappij van Landbouw ter gelegenhyd fan 't 125-jarig jubileum met wonnen had. Derin beskreef-y de ontwikkelings op syn bedriif fan na 1945. Hij het ok 'n femilyboek 'Wel en wee' skreven, fooral bedoeld foor syn kines. Dut geeft 'n beeld fan de femily Oosterbaan fan 't momint ôf dat syn hait Klaas D. Oosterbaan boer wort op de Noorderhoeve onder Tsjummarum. Wy leze over 't ferhuzen na de Ouwe-Dyk, de krisisjaren en de oorlog. Ok dut is te mooi om niet met jim te delen.

Klaas D. Oosterbaan is nag maar 23 jaar at-y in 1901 boer wort op 'n huurplaats met graide en bou an 'e Honnestreek. In 1904 trout hij met Jetske Dijkstra út Minnertsga. De feefokkerij het-y fan huus út metkregen en hij het al gau 'n bęst beslag fan 11 ŕ 12 melkkoeien op 'e stâl staan. In 'e naseumer fan 1920 komt de 'uitmuntende sate en landen' op bôrden. Wil hij der dus boer blive dan mot-y de plaats kope en de algemene ferwachting is, dat dat ok gebeure sil. Derdeur wort d'r op 'e eerste sitting in 'Het Wapen van Barradeel' frij hoog inset op 'e ôfsonderlike stikken lând. Soafeul dat 't Klaas Doekes te duur wort. Ferskaidene strykgeldskrivers blive d'r bij de finale ferkoop dan ok tot hur skrik met sitten.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 12 april 2021

Slapen in een hoog watertorenbed. In Sint Jacobiparochie kan het straks misschien

De watertoren van Sint Jacobiparochie wordt niet meer gebruikt door waterbedrijf Vitens en staat te koop.

Bij het ontwaken vanuit je hotelbed op 41 meter hoogte een weidse blik werpen over de Waddenzee en 's middags abseilend naar beneden roetsjen. Als het even meezit kunnen toeristen straks een nachtje boeken in de watertoren van Sint Jacobiparochie.

Als het even meezit kunnen toeristen straks een nachtje boeken in de watertoren van Sint Jacobiparochie. Plaatselijk Belang St. Jabik heeft het idee om het marktante bouwwerk uit 1959 geschikt te maken als Będ en Brochje of in te richten met unieke hotelkamers. Het watertorenhotel in Nes bij Akkrum dient als voorbeeld. Sint Jabik droomt er nog een uitkijktoren met klim- en abseilmogelijkheden bij.

Het kan niet missen of er is animo voor, denkt Dorpsbelang. Sint Jacobiparochie is vertrekpunt op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Veel wandelaars willen er daarom graag overnachten. De Groate Kerk in het midden van het dorp is startpunt en fungeert als informatiecentrum. De enige B&B in het dorp is dicht.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 april 2021

De uitersten van het Bildt

De Telegraaf

De Stamvader van de familie De Jong startte in 1935 een krant die strijdt voor het Bildts, een eigen taal. Nu De Bildtse Post dreigt te verdwijnen, roert het volk zich. De stamvader van de familie Faber - ook uit Sint Annaparochie - plaatste in 1938 een eerste geluidsbox langs een kaatsbaan. Nu is Faber Audiovisuals een wereldspeler. Twee mediafamilies uit hetzelfde Friese dorp in het Bildt, twee uitersten.

In de inmense hal van Faber Audiovisuals aan de rand van Sint Annaparochie - dorp op het Bildt, goddelijke Friese streek langs de Waddenzee - staat een deel van de 15.000 vierkante meter led-schermen die het bedrijf rijk is te wachten op mondiale mega-evenementen.

Wat Friezen uit het Bildt bijzonder maakt? "We zijn toch wel een beetje de Galiërs van het polderland. Onverschrokken. Niet lullen maar poetsen. We hebben hier zelfs een eigen taal."

Dat Bildts wordt gekoesterd door de andere markante media-familie uit Sint Annaparochie: De Jong. Overgrootvader Dirk Gerryts de Jong begon in 1935 met De Bildtse Post, opa Gerryt Dirks was hoofdredacteur, vader Dirk Jan is nog altijd directeur en diens zoon Gerard weer hoofdredacteur.

Bron: De Telegraaf
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 april 2021

Een dichte Van Harenskerk?

Foto: Wikipedia

De Van Harenskerk in Sint Annaparochie is vaker op slot dan open, stond in een stuk over de nieuwe aandacht die het dorp aan Rembrandt van Rijn en zijn vrouw Saskia van Uylenburgh wil schenken (LC 2 april). Daar wil ik wat kanttekeningen bij plaatsen.

Sinds jaren zorgen de vrijwilligers van de Commissie Open Deuren ervoor dat bezoekers in de zomermaanden op zaterdagmiddagen de Van Harenskerk kunnen bezoeken. Door Covid-19 was de kerk in 2020 zaterdags gesloten, we hopen in 2021 weer open te zijn.

Wie onze website bezoekt, vindt daar de namen van twee vrijwilligers, die op elk moment van de dag bereid zijn om de deur te openen. Aan de westkant van de kerk vindt een bezoeker een bordje met de vermelding van het sleuteladres. Wie zich daar meldt, krijgt een aanbod voor een bezoek en een rondleiding. De vorige zomer is dat één keer gebeurd.

De Plaatselijke Commissie (drie leden, gemiddelde leeftijd 78 jaar) heeft voor de coronacrisis via de Bildtse Post een oproep gedaan voor nieuwe leden. Reactie: twee belangstellenden. Zodra de coronacrisis voorbij is, hopen we een grote bijeenkomst voor het hele dorp te organiseren, waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden voor een open Van Harenskerk.

T. Brandsma. Sint Annaparochie, voorzitter Plaatselijke Commissie SAFT

Bron: Leeuwarder Courant (Ingezonden)

Sint Jacobiparochie, 9 april 2021

Josefien Kooistra, de geliefde hardloopmem en stille kracht van SportVereniging Friesland

Josefien Kooistra 1948 - 2021

Honderden loopjes organiseerde ze samen met haar man Jan: Josefien Kooistra, stille kracht van SportVereniging Friesland. De hardloopmem overleed op 18 maart.

Op 20 mei 1948 werd ze geboren in de Hoven onder Sint Jacobiparochie, als dochter van Jan Zeeders en Christina Kooyman die zonder enige bezittingen van Terschelling naar de wal waren vertrokken om hier een nieuw leven op te bouwen. Na de lagere school ging ze naar de Huishoudschool in Sint Annaparochie. Als oudste van vijf kinderen was er thuis ook genoeg te doen; schoonmaken, steentjes bikken, schilderen en timmeren: Josefien hielp graag mee en bleek een handige meid.

Toen haar moeder ziek werd, kwam daar de zorg voor haar broertje en zusjes nog bij. Een zware taak, die ze met liefde vervulde.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 9 april 2021

Watertoren in de race voor hoogwaardige overnachtingsaccommodatie

Watertoren Sint Jacobiparochie

Acht dorpen in de gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân krijgen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed.

De dorpen kunnen aan de slag met het maken van een plan om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor ondersteuning van maximaal 200.000 euro.

"Ik bin grutsk op dit projekt”, vertelt erfgoedgedeputeerde Klaas Fokkinga. "Ik fyn it unyk dat de doarpsbewenners dit sels sa oppakke en wurkje oan leefberens, rekreaasje en erfgoed”.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 april 2021

Man uit Syrië in azc Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van terrorisme

Het AZC in Sint Annaparochie FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

In een stacaravan van het azc in Sint Annaparochie heeft de politie dinsdag een 43-jarige man uit Syrië aangehouden. Hij zou van 2011 tot 2016 mogelijk betrokken zijn geweest bij terroristische acties van IS en andere strijdgroepen in Syrië en Irak.

De man verblijft sinds 2019 in Nederland. Bij de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waren meldingen binnengekomen dat de man deel zou hebben uitgemaakt van de ‘brigade van revolutionairen van Khan Shaykun’, een rebellengroep die strijd voerde tegen het regime van Assad. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij het terroristische Jabhat al-Nusra.

De politie heeft de afgelopen tijd verklaringen van getuigen vastgelegd. De rechter-commissaris bij de rechtbank in Rotterdam heeft donderdag besloten dat de man twee weken langer vast blijft zitten.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 7 april 2021

Het Bildt, een hedendaags historisch reisverslag

Nieuwebildtdijk 69, Nieuwebildtzijl

Wakker worden in een vreemde omgeving is altijd een beetje wennen. Voor het uitvoeren van onze eigen ochtendrituelen, komen we tot de ontdekking, dat we nu eens niets vergeten zijn. Er hoeft alleen maar nagedacht te worden, waar we de benodigde spullen gisteren hebben neergezet. Het slapen is prima verlopen. En hoewel we 'buren' hebben, we hebben ze niet gehoord. Het valt dan ook op dat de ruimtes met vakmanschap zijn gemaakt door Plantinga. En dat er over na is gedacht hoe mogelijke hinder te vermijden. Zo is bijvoorbeeld de trap niet bevestigd aan de muur van de buren, maar is het 'vrijstaand' gemaakt. De trillingen van het 'doordreunen' van de trapvoetstappen blijven daarmee beperkt tot de eigen ruimte.

Voor vandaag bedenken we een kerkroute om te gaan bekijken. En om te beginnen lopen we eerst naar de Dominee Schuilingstraat. We beginnen de route bij het informatiepunt in Aerden Plaats. Boven de deur hangt de Witte Klok aan een stellage, waarop dit tevens geschreven staat. Dit wekt enige verwarring, aangezien er ook nog een Hotel | Logement De Witte Klok is. Deze is geadresseerd op Ds Schuilingstraat 6 - het gebouw met de witte Julianatoren, terwijl Aerden Plaats op Ds. Schuilingstraat 4-6 gevestigd zit.

Bron: Weiko Piebes
link Lees het hele verslag >>

Sint-Annaparochie, 7 april 2021

Ook met de Paasdagen werd er volop gebruik gemaakt van de pannakooi annex skatebaan in St.-Anna.

'Skatebaan en pannakooi moeten blijven'

De skatebaan en pannakooi in St.-Annaparochie staan niet op de nominatie om te verdwijnen. Een eerder bericht daarover bleek wat te voorbarig. Gemeente en Plaatselijk Belang St.-Anne zien dat de jonge gebruikers van de faciliteit er in coronatijd juist veel aan hebben, en er alles aan doen om hun plekje schoon te houden.

Tijdens een vergadering van Plaatselijk Belang St.-Anne over het plantsoen in het dorp, twee weken geleden, ging het ook breder over overlast door jongeren. Daarbij werd gezegd dat de pannakooi ook zou verdwijnen, maar dat bleek wat te voorbarig.

Jennifer Batteram van gemeente Waadhoeke: “Het is zeker niet zo dat de pannakooi op de nominatie staat om te verdwijnen. Ja, er is soms overlast door jongeren, ook zijn er in het verleden vernielingen gepleegd. En de naastgelegen kinderopvang ervaart dat die overlast ook. Maar we zien tegelijkertijd dat de gebruikers, de skaters, in coronatijd juist erg blij zijn met de pannakooi en skatebaan.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 7 april 2021

'Kombinasy fan beesten en rekreäsybedriif is fantastys'

Wybren van der Weg hoeft de bakjes maar in de hand te nemen en zijn alpaca’s komen naar hem toe

Toen Wybren van der Weg vijf jaar geleden stopte met zijn akkerbouwbedrijf op Ouwe-Syl wist hij één ding zeker: er komt hier een hertenkamp. Al gauw ontstond ook het idee om een recreatiebedrijf op het boerenerf te beginnen. Inmiddels weten gasten voor het vierde jaar de trekkershutten en camperplaatsen te vinden en lopen er meer dan honderd dieren rond. “Wij binne gek op die beesten.”

De combinatie van dieren en recreatiebedrijf op een boerenerf is een grote kracht van Hoeve Noordveld, zo ontdekken Wybren en zijn vrouw Tineke steeds meer. En dat was niet eens zo gepland of bedoeld. “De dieren binne ôns hobby”, vertelt Wybren aan de keukentafel, waar hij de gasten ziet aankomen en zicht heeft op de dieren die op de boerderij rondscharrelen. “Kyk, der loopt 'n muntjak”, wijst hij. “Die noeme se ok wel blaffend hert.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

St.-Anne, 6 april 2021

Froubuurtsterbakky

Gerard de Jong

In 2018 kalkte myn broer Johan 't Bildtse woord 'Froubuurtsterbakky' op 'n stik tripleks in Taalpaviljoen MeM in Luwt. Elkeneen mocht de muren fersiere met hur of syn mooiste woord.

Maisy, betúltsys, hally-trawally, sluge aaigooier (strikt nommen niet een woord, maar te mooi om niet te fermelden), en Johan syn ’Froubuurtsterbakky’: ’n daalders nussy Bildtse woorden wrong him soa tussen ’t internasjonaal behang.

Wat is ’n Froubuurtsterbakky? Ik sou graag naar ’t Bildts Woordeboek ferwize, maar der staat ’t niet in. Ok in ’n boeky met Bildtse sechys komt ’t woord niet foor. Op google: nul hits . Bildts is (nag) gyn wereldtaal, maar dos ferbaast mij dut. Dat op dat immîns groate internet, dat wij metnander soa onhurig folskrive ‘t woord ‘Froubuurtsterbakky’ ontbreekt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Mackay, 6 april 2021

Operaasje Fryske Flagge: Bauke Hovinga, in 'Biltker' yn Australië

Foto: Bauke Hovinga

Alle lannen op ierde hawwe in emoji fan de eigen flagge, mar de Fryske flagge stiet der net by. Om dęr feroaring yn te bringen, hat Omrop Fryslân Operaasje Fryske Flagge betocht. De Fryske flagge moat yn de list fan emoji's komme, mar dat slagget ús net allinnich. Dęrom kinne Friezen om utens harren Fryske flagge op ús online wrâldkaart pleatse. Dizze wike Bauke Hovinga, in 'Biltker' dy't hjoed-de-dei yn Australië wennet.

Bauke Hovinga (44) is berne yn Sint-Anne, mar wennet no yn Mackay (Queensland) yn Australië. Dat hy dęr bedarre is, hat alles te krijen mei in learaar fan syn middelbere skoalle. "Doe't ik in de fierde klas fan 't VWO sat, had myn wiskundeleraar mij 'n adres geven fan 'n maisy út Papoea-Nieuw-Guinea om brieven út te wisselen. Myn Ingels waar niet niet heel goed en dus waar dut foor mij de menier om myn Ingels te ferbeteren. Ik skreef 'n brief en kreeg d'r een werom."

En dat wie noch mar it begjin, want hy hat acht jier lang brieven skreaun en krigen. "Doe hewwe wij op 'n bepaald stoit besloaten om nander te treffen in Australië. En drie jaar later binne wij troud."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

St.-Anne, 3 april 2021

Iisbaan yn 'e maaitiid

Hendrik Elings, iisbaan Wikel

"Ondanks 't prachtige plak der't de iisbaan lait, bleef dochs 't bordsy an 'e boom mij 't meest bij. 'Max 10 km per uur' staat d'r op. Souwen d’r flitspalen op ‘e iisbaan staan?"

"Ondanks de prachtige ligging van de ijsbaan, bleef het bordje aan een boom mij het meest bij. ‘Max. 10 km per uur’ staat erop. Zouden er flitspalen op de ijsbaan staan?"

"Net tsjinsteande it prachtige plak węr’t de iisbaan leit, bliuwt it boardsje oan de beam my it measte by. “Maks 10 km yn de oere’ stiet der op. Soene der flitspeallen by de iisbaan stean?"

‘Iisbaan yn ‘e maaitiid’ is een digitale presentatie waarmee Friese ijsbanen in het voorjaar in beeld worden gebracht.

Bron: Tresoar
link Mear sjen? >>

St.-Annaparochie, 2 april 2021

'We gaan Saskia en Rembrandt hier weer laten leven'

In 2006, het vierhonderdste geboortejaar van Rembrandt, werd zijn huwelijk met Saskia nagespeeld in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. FOTO NIELS WESTRA

Rembrandt trouwde in Sint Annaparochie, maar daar zijn weinig sporen van te vinden. Het dorp wil daar verandering in brengen: 'We gaan Saskia en Rembrandt hier weer laten leven'

Een beeldje en een dichte kerk. Daarmee moeten Rembrandtfans het doen als ze een bezoekje brengen aan de plek waar de wereldberoemde schilder trouwde met zijn Saskia. Sint Annaparochie wil het paar weer laten leven.

Wie nu in Sint Annaparochie op zoek gaat naar sporen van Rembrandt van Rijn en zijn vrouw Saskia van Uylenburgh is gauw klaar. In het hart van het dorp staat natuurlijk de imposante Van Harenskerk, de opvolger van het godshuis waar het beroemde paar elkaar in 1634 het jawoord gaf. Maar die zit vaker op slot dan dat hij open is.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2021 (1e kwartaal)
archief 2020 (4e kwartaal)
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>