Leeuwarden, 28 juni 2019

Badmuts en een ereburgerschap voor vertrekkende Ferd Crone

Ferd Crone bekijkt de plaquette behorend bij zijn ereburgerschap samen met zijn dochters Bregtje (links) en Elin en zijn vrouw Cune. foto hoge Noorden / Jacob van Essen

'De burgemeester is weg, leve de burgemeester' zou men de Fransen na kunnen zeggen: Ferd Crone nam gistermiddag afscheid als burgemeester van Leeuwarden. Tegelijk benoemt commissaris Arno Brok diezelfde Ferd Crone volgende week gewoon weer als waarnemend burgemeester van Leeuwarden. Want Crones opvolger Sybrand Buma begint eind augustus pas.

Maar: gisteren was het afscheid, met hapjes, drankjes, Di Gojim, Jong Pasveer en Takostu, veel bezoekers, lofredes, en een verlate Dichter van Fryslân Eeltsje Hettinga.

Vooral het grote aantal (oud)-burgemeesters viel op. Sicko Heldoorn, Albert de Hoop, Marga Waanders, Roel Sluiter, Amerins Dikken, Klaas Dankert. Alleen de toekomst, in de persoon van Buma ontbrak. Dat hoort ook niet zo, als aankomend burgemeester naar zo’n receptie, legde Dankert uit. "Dan gaan ze daar allemaal mee praten." Buma’s vader, oud-burgemeester van Workum en Sneek, was er eerder die dag wel, bij het symposium over landbouw.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Easterwierrum, 28 juni 2019

Dorpen gaan aan de slag met biodiversiteit in project Natuerlik Ferskaat

(© Pixabay)

De dorpen Achlum, Berlikum, Boer, Burgwerd, Dongjum, Easterwierrum, Oosterbierum, Peins, Ried en Vrouwenparochie slaan de handen ineen. Samen zetten zij de schouders onder het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied en het vergroten van de leefbaarheid.

De initiatiefnemers hebben samen de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland het project Natuerlik Ferskaat in het leven geroepen. Het project gaat zaterdag 29 juni van start.

Ook het Noordwesten van Friesland kampt met achteruitgang van de biodiversiteit. Natuerlik Ferskaat zet zich in om de biodiversiteit op de vaste wal van het Waddengebied weer te laten toenemen door concrete maatregelen te treffen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 juni 2019

Leerlingen van christelijke scholengemeenschap Ulbe van Houten in Sint Annaparochie lopen over de rode loper naar hun diploma-uitreiking. Alle leerlingen van de school zijn geslaagd. foto hoge Noorden / Jacob van Essen

Alle leerlingen CSG Ulbe van Houten geslaagd

Voor het tweede achtereenvolgende jaar scoort CSG Ulbe van Houten in Sint-Annaparochie weer 100 procent. Alle leerlingen zijn geslaagd voor hun examen.

Vier leerlingen kwamen met een herexamen uit het eerste tijdvak. In de herkansing haalden ook zij voldoende punten voor hun diploma.

Directeur Eelco Bruinsma is ‘út de skroeven’ met dit resultaat. Vrijdagavond 28 juni is de diploma-uitreiking in de school in St. Anne. Voor de leerlingen wordt de rode loper uitgelegd, laat Bruinsma weten.

Bron: Franeker Courant

Vrouwenparochie, 26 juni 2019

Na 'Maarten! Maarten!' klinkt het 'Auke! Auke!'

Auke Kooistra op de volgboot. (foto: Jelke de Jager)

Opnieuw bewees Maarten van der Weijden dat hij een enorme massa op de been kan brengen, verenigd in het aanmoedigen van de zwemmer met een missie en het ondersteunen van het goede doel. Het is zondagmiddag, een uur of drie. Maarten van der Weijden heeft Franeker achter de rug en is begonnen aan wat alom de ’Hel van het Noorden’ genoemd wordt: het in de winter onherbergzame en ongenadige stuk tussen Franeker en Dokkum. Het Bildt en omstreken dus.

Op NOS Radio 1 worden ze wat nerveus. Na een - relatief, uiteraard - makkelijk begin, gaat het nu pittig worden. ”Tussen Franeker en Dokkum zijn geen steden meer. Er zijn alleen maar weilanden,” klinkt het. Hilversum weet het zeker: ”Daar is niets.”

Wel, dat ’niets’ ziet er als volgt uit: duizenden mensen zorgen er in de weilanden en op en rond de bruggen voor dat Van der Weijden zich ten minste net zo goed gesteund weet als in de steden. Er is haast geen plekje groen te vinden waar níet iemand staat. De Blikfaartsbrug puilt werkelijk uit van de mensen die hem aanmoedigen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 26 juni 2019

Bouwbedrijf Lont neemt zonneweide met 3.800 zonnepanelen in gebruik

Foto: Bouwbedrijf Lont

Bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie het eigen grondgebonden zonnepark officieel in gebruik genomen. De zonneweide, die 1 hectare en 3.800 panelen beslaat, is goed voor 1,1 megawattpiek aan vermogen.

Het zonnepark is gesitueerd op bedrijventerrein De Wisse in Sint Annaparochie. Mannen van Staal leverde de onderconstructie en Duurzame Energietechniek Nederland was als adviesbureau betrokken bij het project. ?De montage van de zonnepanelen vond plaats door Montage Service Friesland en de overige installatiewerkzaamheden werden uitgevoerd door Mensonides Installatie.

De zonnepanelen zijn afkomstig van LONGi Solar en hebben een vermogen van 315 wattpiek per stuk. De zonnepanelen die aangesloten zijn op 14 omvormers van Huawei moeten jaarlijks ruim 1 miljoen kilowattuur zonnestroom gaan produceren.

Bron: Solar Magazine
link Lees het hele artikel >>

Vrouwbuurtstermolen, 25 juni 2019

Burgemeester bezoekt Vrouwbuurtstermolen en Aerden Plaats

Foto: Stichting de Vrouwbuurtstermolen

Marga Waanders bracht vrijdag een kennismakingsbezoek aan de Vrouwbuurtstermolen en de Aerden Plaats.

Het Stichtingsbestuur van de Vrouwbuurtstermolen had gereageerd op een oproep van de burgemeester in de Franeker Courant en Bildtse Post aan inwoners, bedrijven en instanties en dergelijke in Waadhoeke om haar uit te nodigen voor een nadere kennismaking.

Waanders werd op de molen welkom geheten door de voorzitter van de Stichting, Arjen Hoogland. Onder het genot van versgebakken struven werd het wel en wee van de laatste historische Bildtse molen besproken, waarbij ook de financiën ter sprake kwamen en de rol hierin van de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 24 juni 2019

Opbrengst zomerfair 't Beerdhuus voor gedupeerd pleeggezin St. Jabik

Pixabay

De opbrengst van de zomerfair die zaterdag 29 juni in mfc 't Beerdhuus in Sint-Jacobiparochie plaatsvindt, gaat naar het Sintjabuurster pleeggezin dat eerder dit jaar alles kwijtraakte door een grote band in hun boerderij.

25 standhouders presenteren zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur binnen en buiten het gebouw hun koopwaar en activiteiten. Daarnaast vinden er doorlopend demonstraties, voorstellingen en workshops plaats en is er een barbecue.

De live-muziek wordt onder anderen verzorgd door Rick Onijdes de Vries en de Line-Dance groep uit Vrouwenparochie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 24 juni 2019

De 'Hel van het Noorden' openbaarde zich voor Maarten van der Weijden gistermiddag als een betoverend land, waarin zelfs het riet juichte.

De ‘Hel van het Noorden’ openbaarde zich voor Maarten van der Weijden gistermiddag als een betoverend land, waarin zelfs het riet juichte.

Heel zachtjes klinkt het, maar duidelijk hoorbaar. Steeds helderder, eigenlijk. "Maar-ten. Maar-ten." Waar komt dat vandaan? Rechts van ons, aan de oevers van de Blikfaart, staat de begroeiing manshoog. Een rietkraag. Lisdoddes. Een groene haag rond de Bildtse vaart, waar Maarten van der Weijden nu al voor het zoveelste uur met gecontroleerde halen doorheen ploegt. Weer praten de rietkragen: "Maar-ten. Maar-ten." Dan blijkt waar het geluid vandaan komt. Van een vrouw, haar broek opgerold tot boven haar knie, half verscholen in het oevergroen.

Rechts van ons wacht een plukje spontane meezwemmers tot Van der Weijden zijn drankje op heeft. ,,Hé, Maarten’’, roepen de watertrappelende volgers bemoedigend. Hij hoort het, rolt zich op zijn rug en zwaait even. Schippers Andringa en zijn collega Wybren van der Weg knikken. Wie na zo’n 130 kilometer zwemmen nog vrolijk kan groeten, voelt zich goed.

Het is niet ondenkbaar dat dit komt door de entourage langs de kant. Het Bildt gonst en betovert, deze zomerse junidag. Op elke brug heeft zich een koor gevormd, bestaand uit honderden kelen, die – zonder dat ze het hebben ingestudeerd, zonder dat ze elkaar überhaupt allemaal kennen – een eenheid vormen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 juni 2019

Bouwbedrijf Lont opent eigen zonnepark LontZon

Bouwbedrijf Lont opende op 21 juni zonnepark Lont Zon (© Suwarda Vis)

Het kon niet mooier treffen, op een zonovergoten dag een nieuw zonnepark openen. Gerard en Jetze Lont van bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie openden op de langste dag, het begin van de zomer het bijna een hectare grote terrein. De 3660 panelen kunnen zo’n 1,1 megawatt per jaar opleveren, daarmee kunnen zo’n driehonderd woningen een jaar lang van stroom worden voorzien.

De officiële handeling van de in gebruik name werd gedaan door de dochters van de beide broers. Marrit, de dochter van Gerard en Rixt, de dochter van Jetze mochten een flink uit de kluiten gewassen stekker in een al even groot stopcontact steken.

De plaats waar het park is gekomen, is volgens de broers Lont uitermate geschikt. "Het is een 'gadelijke' plek hier in de voormalige gemeente Het Bildt. Het waait hier vaak en de zon schijnt er veel. We denken dat alle records hier gebroken gaan worden".

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 juni 2019

Circus op obs De Toverbal

De kinderen genieten van hun eigen circus. FOTO OBS DE TOVERBAL

Feest op obs De Toverbal in St. Annaparochie. Met een circus door de leerlingen zelf werd het schooljaar vrijdag feestelijk afgesloten.

Onder begeleiding van Huub Cooijmans, Rinze Kooistra en de leerkrachten hebben de kinderen de hele dag geoefend aan hun circusacts. Er werd een circustent buiten opgebouwd waarin ’s avonds een voorstelling voor de ouders plaats vond. En deze voorstelling werd druk bezocht.

Dankzij bijdragen van de Rotary Oldehove en Stichting Bildtse Belangen hebben de kinderen van de basisschool een prachtige dag gehad. Het zorgde ervoor dat alle kinderen in de spotlights stonden. Het leverde veel stralende gezichten op.

Bron: Franeker Courant

Oude Leije, 21 juni 2019

Anne Peter en Remco Keizer zwemmen stuk met Maarten van der Weijden mee

Anne Pieter Keizer bij de Anita Andriesensluis in Oude Leije. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Ze werden vorig jaar zelf door Maarten benaderd. Met de vraag of ze niet met hem mee wilden zwemmen, de Friese elf steden langs om geld op te halen voor kanker. De langeafstandszwemmer kende blijkbaar het verhaal van de drie broers Remco, Anne Peter en Friso Keizer. Zij zijn de zoons van oud-gedeputeerde Anita Andriessen die in 2008 aan kanker overleed.

Het kwam er niet van; de meezwemmers moesten vanwege watervervuiling vorig jaar op de kant blijven. "Maar dit jaar werden we weer gevraagd", zegt Anne Peter. Hij en zijn broers besloten ervoor te gaan. "We zijn waterratten. Onze jeugd zat vol met bootjes en zwemmen." Ze zetten hun gelddoel op een bescheiden 500 euro. "Familie en vrienden gaven massaal. Binnen 24 uur hadden we al 600 tot 700 euro". Inmiddels staat de teller op 44 donateurs en bijna 1000 euro.

Echt getraind zijn de broers niet. Friso, de jongste, kan er door een stage in Duitsland niet bij zijn. En dus zwemmen Remco en Anne Peter samen. Bij Vrouwbuurtstermolen springen ze in het water, en ze zwemmen tot aan de sluis bij Alde Leije die naar hun moeder is vernoemd. Dat zal ongeveer zondagavond laat gebeuren, ergens tussen tien en elf uur. Eerder deze week zwom Anne Peter het stukje al even, ook om het verplichte wetsuit te passen. "Mijn broer en ik springen in het water voor iedereen die nu of in het verleden tegen deze rotziekte vecht of vocht. Want elke euro telt."

Was het wat voor hun moeder geweest, deze zwemtocht annex mega-evenement? Ze had het met hart en ziel ondersteund, weet Anne Peter, "maar ze had zelf niet meegedaan, dat weet ik wel". Dat blijkt ook uit de reacties. "Jim mem had trots op jim weest", reageert een donateur. "Anita wurdt net ferjitten en dit is in moaie manier om har ta eare te węzen", reageert een andere geldschieter.

Bron: Leeuwarder Courant

Ljouwert, 20 juni 2019

Anne Peter Keizer

Anne Peter Keizer oer de Alvestêdetocht fan Maarten van der Weijden

In bysûnder ferhaal no yn De middei fan Fryslân.

Want dit wykein is fansels de Alvestędetocht fan Maarten van der Weijden, hy sil foar de twadde kear besykje om de tocht der tochten te swimmen en dat alles om jild op te heljen foar kankerűndersyk.

En net allinnich Maarten, noch folle mear swemmers kinne in stik meiswimme. En doe't wy hearden fan dizze mannen dy't ek meidogge én it ferhaal dęrachter doe krige ik wol in bytsje pikefel.

Ik haw it oer Anne Peter Keizer en syn broer út Ljouwert.

Bron: Omrop Fryslân
 Harkje nei de reportaazje >>

Hurdegaryp, 20 juni 2019

Avontuurlijk duo in rammelbak door Europa voor gedupeerd pleeggezin St. Jabik

Het tweetal gaat de reis door Europa ondernemen in een auto met een bouwjaar van voor 2000 en een marktwaarde van niet meer dan 750 euro. (© Pixabay)

Nul verstand van auto's, nul verstand van techniek en hopeloos met navigatie. Maar om geld op te halen voor het pleeggezin in Sint Jacobiparochie dat op 16 april hun boerderij en al hun bezittingen verloor door brand gaan Bianca Wijnsma en Ytsje Damstra uit Hurdegaryp meedoen aan de Rammelbakkenrace door Europa.

De twee vriendinnen en tevens buren beginnen 15 september vanuit Breda aan hun zevendaags avontuur. Ze reizen in een week via Duitsland en Tsjechië naar Budapest in Hongarije. De terugreis verloopt via Kroatië, Slovenië, Oostenrijk en Duitsland.

Dit doen zij met ongeveer 150 andere teams, in een auto van voor 2000 en een marktwaarde van maximaal 750 euro. Budapest vice versa is niet zozeer het einddoel. Dat is namelijk zo veel mogelijk geld in zamelen voor het pleeggezin van Anneke de Groot uit Sint Jacobiparochie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 20 juni 2019

Ulbe van Houten profiteert van sluiting school in Ferwert

Ook jongeren hebben de elektrische fiets omarmd. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Scholen voor voortgezet onderwijs op het platteland hebben niet alleen last van de krimp van het aantal leerlingen. De trek naar Leeuwarden speelt hen ook parten. De elektrische fiets maakt de afstand kleiner.

Deze ontwikkelingen spelen een rol bij de samenwerking die AMS gisteren aankondigde met de CVO Noord-Fryslân, waar de scholen Ulbe van houten in Sint Annaparochie en Comenius en Beyers Naudé in Leeuwarden deel van uitmaken. De samenwerking van de scholen staat niet op zich, vult bestuurder Joost Visser van CVO Noord-Fryslân aan. De tendens is in alle krimpregio's van de provincie te zien. In de directe omgeving heeft ook de openbare scholengemeenschap Simon Vestdijk (Harlingen en Franeker) samenwerking aangekondigd met Piter Jelles in Leeuwarden en omstreken.

Ulbe van Houten in Sint Annaparochie heeft komend schooljaar profijt van de sluiting van de school van het Dockinga College in Ferwert en kan ondanks de leerlingenkrimp in de regio zelfs een flinke plus noteren.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 20 juni 2019

Schipper Auke volgt Maarten tijdens spannende 11Stedenzwemtocht

Beeld uit filmfragment

Een spannende 24 uur zijn aangebroken voor schipper Auke Kooistra uit Oudebildtzijl. Vanaf vrijdagmiddag staat hij namelijk achter het stuur van de volgboot die Maarten van der Weijden achterna gaat tijdens ‘zijn’ 11Stedenzwemtocht.

Het is zijn tweede jaar op rij en daar is Auke trots op. “Ik vind het een eer dat ik ook dit jaar weer langs al die steden mag varen. Dat gevoel van al die mensen langs de kant is echt onbeschrijfelijk.”

Hij neemt ongeveer acht mensen mee op zijn boot. Om alles voorspoedig te laten verlopen is de boot van voor tot achter gecheckt. “De pakolie is vervangen en de motor gecheckt. Want die tocht gaat wel een impact hebben. Op dit moment ligt de boot in Leeuwarden en worden de banken en tafels eruit gehaald en wordt er een 360 graden camera geplaatst."

Bron: Hart van Nederland
link Lees het hele bericht >>

Nieuwebildtzijl, 19 juni 2019

Magische momenten bij Nacht van de Voordracht

Beeld uit filmfragment

Zo’n 70 mensen waren zaterdagnacht aanwezig bij de eerste Nacht van de Voordracht, aan de Nieuwebildtdijk. Het kan niet anders of er komt volgend jaar een tweede editie, gezien de dicht- en prozakunst, de muziek en de verbroedering.

De deelnemers wisten niet waar ze aan begonnen, laat staan dat de organisator het zelf wist: Jolanda Miedema – yoga-docente, muzikante en bomvol energie – zette de afgelopen weken inderhaast een evenement op poten. De eerste Nacht van de Voordracht zou plaats vinden, bij haar thuis, in de buitenlucht, aan de Nieuwebildtdijk.

Miedema ronselde via via – en met de hulp van Alice van der Ploeg – deelnemers. Ze regelde honderd jampotjes om waxinelichtjes in te doen, bemanning voor de geďmproviseerde bar, en een enorme tafel vol hapjes, gemaakt door bewoners van het asielzoekerscentrum in St.-Annaparochie. Een geluidsinstallatie had ze zelf, de fauteuils en kussens uitgestald in het natte groen van de dijk – het regende zaterdag nog tot ongeveer 15.00 uur, daarna werd het droog en scheen de zon – regelde ze zelf.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 19 juni 2019

Raad zet streep door Bildtse dorpsnamen

(© Pier Schuurstra)

Er komen geen Bildts en Friese plaatsnamen bij in gemeente Waadhoeke. Een voorstel hiertoe van de FNP kreeg donderdag geen steun. Het college en de andere partijen vinden dat de namen moeten blijven zoals ze zijn, ook al betekent dat Friese namen in voormalig Menameradiel en Littenseradiel, en Nederlandse plaatsnamen op het Bildt en in Franekeradeel. Voorstanders gaan nu waarschijnlijk naar de bestuursrechter om ‘harmonisatie’ alsnog af te dwingen.

Het onderwerp kwam op de agenda na een brief van Franeker Jehannes Elzinga, die voor harmonisatie van de dorpsnamen pleit. Harmonisatie betekent hier: trek voor het voormalige Bildt en Franekeradeel de situatie gelijk met die van Menameradiel en Littenseradiel, waar al wel officiële Friese plaatsnamen zijn. Dat dit op het Bildt en in Franekeradeel nu, in de nieuwe gemeente Waadhoeke, niet zo is, is in strijd met het ‘gelijkheidsbeginsel’, stelt Elzinga. Hij is bereid naar de rechter te gaan om een naamsverandering af te dwingen.

Zowel de Jongfryske Mienskip als de Topografyske Wurkgroep Fryslân spraken in om het voorstel van de FNP te steunen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 19 juni 2019

Auke gaat deze keer wél slapen

Auke Kooistra. Foto Arodi Buitenwerf

Beloofd is beloofd, en dus vaart Auke Kooistra uit Oudebildtzijl dit weekend weer met zijn sloep langs alle elf steden.

Auke Kooistra (52), eigenaar van eetcafé Het Grauwe Paard, mocht vorig jaar het begeleidingsteam van elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden en diens vrouw Daisy rondvaren over de Friese wateren. Hoewel Van der Weijdens poging strandde, zei Kooistra al direct beschikbaar te zijn voor een eventuele volgende keer.

Toen bekend werd dat Van der Weijden nog een keer ging zwemmen om geld op te halen voor de kankerbestrijding stuurde de uitbater direct een appje naar de organisatie. "En ik mag varen, ik ben vereerd." Kooistra zal "een stuk of acht" mensen vervoeren. De boot is zo goed als vaarklaar. De pakolie is vervangen omdat de motor tijdens zo’n lang weekend ook wel flink "op de donder zal krijgen" en de banken en tafels moeten er nog uit.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 18 juni 2019

Liefhebber Wim de Jong vierde in vlucht op St. Vincent

© Pixabay

Wim de Jong uit Sint Annaparochie houdt zich in de duivensport bezig met overnachting. Zijn duiven beschikken over een lange adem: ze worden op vrijdagmiddag gelost en komen pas de volgende dag thuis. Dit weekend werd hij met een duif vierde van Friesland.

De lossingsstations voor deze categorie liggen ver van de thuisbasis, zoals de klassieker St. Vincent dat op 1167 kilometer van St. Annaparochie ligt. De Jong is lid van Pv De Vliegende Post.

Wim de Jong klokte zijn duif zaterdag 17.56 uur en werd hiermee 4de van Afdeling Friesland. Andere duiven van hem werden 117de en 132de. Clubgenoot Ook Michiel Vlaskamp uit Tzummarum werd 5de. Klaas Buwalda uit St. Jacobiparochie werd 16e en 58e.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 18 juni 2019

Schipper Auke Kooistra van de volgboot van Maarten van der Weijden is klaar voor de Elfstedentocht

Auke Kooistra uit Ouwe Syl is opnieuw schipper van de volgboot van Maarten van der Weijden. Video | Arodi Buitenwerf

Auke Kooistra uit Oudebildtzijl mocht vorig jaar het begeleidingsteam van elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden rondvaren over de Friese wateren.

Toen bekend werd dat Van der Weijden dit jaar nog een keer gaat zwemmen om geld op te halen voor kanker, stuurde de uitbater van eetcafé Het Grauwe Paard direct een appje naar de organisatie. ,,En ik mag varen, ik ben vereerd.’ De boot is inmiddels zo goed als vaarklaar.

Het kriebelt al een tijdje, zegt Kooistra, die enorm uitkijkt naar het zwemspektakel. Hij kan niet wachten het water op te gaan en de drukte langs de kant te aanschouwen, net zoals hij dat vorig jaar deed. Er is een verschil, Kooistra gaat deze keer onderweg af en toe slapen in een camper.

Bron: Leeuwarder Courant
  Bekijk hier de video >>

Den Haag, 18 juni 2019

'Richt je je alleen op Nederland, dan is dit plan een fata morgana'

‘Dit plan is een samenraapsel van vage voornemens en pilots’

Minister Carola Schouten presenteerde gisteren haar plannen voor een nieuwe landbouw waar niet hoge producties centraal staan maar een efficiënt gebruik van grondstoffen. Volgens haar kan de Nederlandse agrarische sector met deze vorm van landbouw beter de doelen halen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit.

Teun de Jong uit Sint Annaparochie, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, vindt dat Schouten haar plan in Europa moet inbrengen. "Richt je je alleen op Nederland, dan is dit plan een fata morgana.”

Schouten had een voorbeeld moeten nemen aan Sicco Mansholt, de voormalige Europese landbouwcommissaris. "Die voerde in de jaren vijftig een grote systeemwijziging door. Hij zette in op schaalvergroting maar presenteerde tevens flankerend beleid: een saneringsregeling en prijsondersteuning. Wil kringlooplandbouw een succes worden dan moet je het Europees regelen en niet-kringloopproducten van buiten Europa belasten."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Hurdegaryp, 18 juny 2019

Freondinnen yn rammelbak nei Boedapest foar pleechgesin út Sint-Jabik

Foto Kampen

Bianca Wijnsma en Ytsje Damstra, buorfrouwen út Hurdegaryp, sette yn septimber útein mei de Rammelbakkenreis. Yn 7 dagen reizgje sy fan Breda nei Boedapest yn Hongarije. Dat dogge sy yn in âld barrel dat maksimaal 750 euro węze mei. De reis is net it eindoel, dat is harren pleechgesin út Sint-Jabik. Yn april 2019 gie de buorkerij fan Anneke de Groot en har 14 pleechbern ferlern by in grutte brân. Dizze roadtrip moat jild foar de hűshâlding byinoar harkje.

De freondinnen út Hurdegaryp hawwe nul ferstân fan auto's, technyk en navigaasje. Dochs dogge sy tusken 150 oare teams mei oan de saneamde Rammelbakkenreis, dy't op 15 septimber yn Breda begjint. Fia Dútslân en Tsjechje ride sy nei Boedapest yn Hongarije. De weromreis liedt harren troch Kroaasje, Sloveenje, Eastenryk en Dútslân.

Mei de rit wolle de twa froulje jild byien sammelje foar de hűshâlding fan Anneke de Groot fan Sin-Jabik. Yn april rekke har hűs yn 'e brân, al harren besittings giene ferlern. Yn de pleats waard pleechsoarch jűn oan 14 bern. Dy rekken troch de brân harren feilich thús kwyt.

Bron: Omrop Fryslân

link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 18 juni 2019

Biologieles waar je lef voor moet hebben

Je moet wel een grens over als je een vogelspin in je hand houdt. (© CSG Ulbe van Houten)

Levensecht onderwijs heeft het op CSG Ulbe van Houten. En zo zaten leerlingen van de eerste klassen vorige week tijdens de vakken Biologie en Life met vogelspinnen en ‘enge’ reptielen van Repticura in hun hand. Als ze tenminste durfden!

Repticura verzorgde donderdag en vrijdag gastlessen op de Sintannabuurster school. "Ze zijn een stuk wijzer geworden over het houden van reptielen en geleedpotigen en veel leerlingen hebben hun grenzen verlegd’’, zo laat directeur Eelco Bruinsma weten.

"Vooral het vasthouden van de vogelspin was voor velen een overwinning. Maar ook de slangen, duizendpoten en andere reptielen maakten onderdeel uit van de lessen over deze twee dagen verspreid."

Bron: Franeker Courant

Franeker, 15 juni 2019

Sint Annaparochie mag rekenen op plus bij woningbouw

Voor Harlingen en Waadhoeke een nieuwe woonvisie opstellen, is het noodzaak dat beide gemeenten de bouwplannen bijstellen. Dat blijkt uit het woningmarktonderzoek dat de gemeenten gezamenlijk hebben laten uitvoeren. Sinds de herindeling in 2018 vormen Harlingen en Waadhoeke de regio Noordwest Fryslân. Het onderzoek geeft een beeld over de woningmarkt in dit gebied en laat zien welke opgaven er de komende jaren liggen.

Krimp speelt in de periode na 2024 een belangrijke rol. Tot die tijd is er op een aantal plaatsen nog ruimte voor groei. De verwachte groei is echter minder fors dan de reeds bestaande bouwplannen. Daarin zal dus moeten worden gesneden.

De groei van het aantal huishoudens zit vooral in Harlingen (100-135) en Franeker (55-75). Daarnaast mag in Harlingen worden gerekend op enkele tientallen nieuwkomers uit Noord-Holland en de Waddeneilanden. Ook Sint Annaparochie en Dronryp mogen rekenen op een plus, evenals een paar kleinere dorpen. Deinum en Marsum kunnen mogelijk profiteren als overloop van Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 15 juni 2019

Plan Nije Kamers, december 2018

Gemeente neemt grond failliete bouwer over

Het college van Waadhoeke stelt de raad voor het woningbouwplan Nije Kamers in Sint Annaparochie vlot te trekken. Het plan is al achttien jaar in ontwikkeling.

Door faillissement van bouwer Mega BV bleven twaalf kavels en stukken openbare ruimte braak liggen. Waadhoeke wil dit overnemen en bouwrijp maken voor 400.000 euro.

Er zou dan in 2021 gebouwd kunnen worden. Grijpt de gemeente niet in dan zullen huidige en toekomstige bewoners nog jaren in een niet afgebouwd plan wonen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 15 juni 2019

Bouwer nu ook stroomproducent

Bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie exploiteert tegenwoordig zijn eigen zonneweide. Daarmee produceren de bouwers meer stroom dan ze zelf nodig hebben.

Op vrijdag 21 juni, de langste dag van het jaar, neemt bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie zijn nieuwe aanwinst officieel in gebruik: 3800 zonnepanelen die tezamen ruim 1 hectare in beslag nemen. Vanwege de ruimte die zulke zonneparken opslokken, zijn ze niet geheel onomstreden, weet directeur Jetze Lont. "Mar wy brűke gjin agraryske grűn, ús panielen steane op in bedriuwsterrein."

De bouwers benutten de komende vijftien jaar een lap grond aan het Jaagpad, op een steenworp van het bedrijfspand. De zonne-energie die ze daar winnen, levert zo’n 1,1 megawatt op, genoeg om de apparaten van duizend huishoudens gelijktijdig te laten draaien.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 14 juni 2019

Geen verandering plaatsnaamborden Waadhoeke

De plaatsnaamborden in Waadhoeke blijven zoals ze zijn. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het collegevoorstel waarin de plaatsnaamborden blijven zoals ze zijn. Een amendement van de FNP voor Friestalige borden en Bildtse borden op Het Bildt en een motie van SAM en Christen-Unie om ieder dorp zelf de taal te laten bepalen, werden verworpen.

Dat betekent dat de borden in voormalig Littenseradiel en Menameradiel Friestalig blijven en in het voormalige Franekeradeel en Het Bildt tweetalig met de Nederlandse naam bovenaan. Alleen de FNP stemde tegen het collegevoorstel. Een ‘kneppeltongersdei’ moest het maar niet worden zei Dit Bloem van de Christen Unie, en dat werd het ook niet.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Nieuwebildtzijl, 13 juni 2019

Nieuwe speeltuin Nieuwebildtzijl open op Buitenspeeldag

Kinderen in Nieuwebildtzijl konden zich woensdag op de Nationale Buitenspeeldag vermaken in de nieuwe speeltuin. Wethouder Caroline de Pee kwam naar het dorp voor de officiële opening.

De speeltuin in Nieuwebildtzijl was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. Dorpsbelang en gemeente Waadhoeke werkten samen bij het maken van een nieuw ontwerp voor de speeltuin.

Er zijn nieuwe toestellen geplaatst en ook het hekwerk is vernieuwd. In Oudebildtzijl is de speeltuin opgeknapt. Wonen Noordwest Friesland verstrekte hiervoor een subsidie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anna, 12 juni 2019

'Blommen fleure hart St.-Anna op'

Het straatbeeld van het centrum in St.-Annaparochie wordt sinds kort opgefleurd door geraniums. Vierentwintig bloembakken zijn aan lantaarnpalen in het winkelgebied bevestigd.

De bloembakken zijn een idee van Ondernemersvereniging St.-Annaparochie. De dag voor Lammetsymet werden ze geplaatst. De bloemen zijn bedoeld om het winkelhart van het dorp op te vrolijken, vertelt Sietske Boterhoek van OV St.-Annaparochie.

”Wij wouwen ’t dorp weer wat opfleure soa. ’t Idee kwam fan ôns. Dat hewwe wy indiend bij ’t Ondernimmersfôns St.-Anne (OFSA, het vroegere Bildts Ondernemersfonds BOF, red.). Sij hewwe ’t finânsjeel mooglik maakt. Elkeneen kin bij hur ideeën andrage foor ’t dorp.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 12 juni 2019

Voorstel voor Bildtse en Friese dorpsnamen

Wordt St.-Annaparochie dan toch St.-Anne? En Minnertsga Minnertsgea? Worden de namen geharmoniseerd, zodat Waadhoeke Friese plaatsnamen krijgt, en Bildtse op het Bildt? Of blijft het zoals het is?

Het onderwerp staat donderdag op de raadsagenda, geagendeerd door enkele burgers. Actiegroep Frije Fryske Grűn liet zich gelden door van vrijdag op zaterdag op verschillende komborden de Nederlandse dorpsnaam af te plakken, zodat de Friese en Bildtse namen overbleven.

FNP Waadhoeke vindt dat het nu tijd is om de dorpsnamen te ’harmoniseren’. Daarmee bedoelt de partij dat voor de hele gemeente zou moeten gelden dat er Friese - en op het Bildt Bildtse - plaatsnamen komen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Nieuwebildtzijl, 12 juni 2019

Poëzie en verhalen in alle talen op eerste 'Nacht van de Voordracht'

'Samen spreken we sterk'. Onder dat motto organiseren Jolanda Miedema en Alice van der Ploeg op zasterdag 15 juni de eerste 'Nacht van de Voordracht' aan de Nieuwebildtdijk. Een avond en nacht vol muziek, eten en drinken, en natuurlijk verhalen en gedichten. In alle mogelijke talen.

"Poëzie-avens, konserten, streekmarkten: 't Bildt is al soa ryk an evenementen. Maar 'n aven met ferhalen en gedichten, an 'e dyk, dat waar d'r nag niet. Bingo, docht ik, dat motte wy doen." Jolanda Miedema van de Nieuwebildtdijk kwam op het idee voor de eerste 'Nacht van de Voordracht'. Ze organiseert het samen met Alice van de Ploeg, die de opleiding Evenement Management volgt.

Bron: de Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 juni 2019

'Gouden jongen' Sicco Cuperus al vijf jaar vermist

Sicco Cuperus, die dit jaar op de coldcase-kalender staat, wordt al vijf jaar vermist. Sinds Pinksteren 2014 staat het leven van zijn ouders op de kop.

Een handgeschreven brief van de commandant van de Koninklijke Marechaussee ligt op tafel. Luitenant-generaal Harry van den Brink betuigt zijn medeleven met de ouders van Sicco Cuperus in Sint Annaparochie. Hun zoon, die destijds in Leeuwarden woonde en toen 36 jaar was, wordt vijf jaar vermist.

Vijf jaar geleden, op 9 juni, was het Pinksteren en verscheen Cuperus niet op zijn werk bij de Koninlijke Marechaussee in Harlingen. De datum is sindsdien altijd beladen gebleven voor Piet (69) en Gina (70) Cuperus. Dit jaar ligt er een extra sluier overheen omdat het opnieuw op Pinksteren valt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 juni 2019

Politie voert extra controles uit in Sint-Anne

Afgelopen donderdagmiddag en avond hebben collega's opvallend en onopvallend controle gehouden in en om St.Annaparochie. Dit vanwege de woninginbraken in het dorp.

Hierbij was er extra aandacht voor overlast jeugd, voorlichting bewoners en het verkeer (wat komt het dorp binnen en wat verlaat het dorp).

Bij de verkeerscontrole zijn er een aantal bekeuringen uitgeschreven, fijf keer voor te snel rijden, vier keer voor rijden onder invloed van alcohol en of drugs, vijf keer voor het niet dragen van de gordel en vier bekeuringen voor andere overtredingen.

Bron: Politie Noordwest Fryslan (facebook)

Leeuwarden, 6 juni 2019

Brecht Lautenbach naast haar examenwerkstuk De Klaproos. (© CSG Ulbe van Houten)

Brecht Lautenbach exposeert "De Klaproos" in het Fries Museum

Deze week was de opening van de eindexamenexpositie in het Fries Museum in Leeuwarden, waar 23 middelbare scholen uit Friesland aan meedoen.

Brecht Lautenbach vertegenwoordigt CSG Ulbe van Houten van Campus Middelsee uit Sint Annaparochie met haar werk: "De Klaproos". Het thema was dit jaar voor het VMBO: Identiteit. Brecht zegt over haar eigen werk: "Toen ik als klein meisje tijdens een wandeling met mijn Beppe een klaproos zou gaan plukken vertelde zij mij dat als je deze bloem plukt en deze in een vaas zet, de bloem meteen dood gaat. Hetzelfde is ook op mensen van toepassing. Als je je niet op je plek voelt, kom je niet verder en groei je niet door." Voor Brecht een uitgelezen kans om zich als kunstenares “in spé” te presenteren.

De expositie is tot 30 juni te zien in het Fries Museum.

Bron: de Stienzer

Sint Annaparochie, 5 juni 2019

Foto Kampen

Nieuwe inbraken in St.-Anna

Afgelopen weekend is er opnieuw ingebroken in St.-Anna, bij zeker één woning op Kroanenburg en bij Foto Kampen.

De inbraken werden door betrokkenen zelf bekend gemaakt, o.a. via facebook.

Het westen van St.-Anna wordt al enige tijd geteisterd door inbraken.

Het lukte deze krant niet op tijd een reactie van de politie te krijgen.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 5 juni 2019

VNN sluit Gezonde schoolweek Campus Middelsee af

Theater Smoar (© Campus Middelsee)

Na de aftrap van de gezonde schoolweek op Campus Middelsee door de politie met het mobiele media lab, gaf theater Smoar onder meer een voorstelling. De themaweek werd afgesloten met een ouderavond met theater en voorlichting van Verslavingszorg Noord Nederland.

De leerlingen van klas 1 hebben met hun klas en mentor de voorstelling De la Noya van Theater Smoar bekeken en besproken. Op een interactieve manier werden leerlingen bewust gemaakt van groepsdruk en alcoholgebruik. ’s Avonds kregen de ouders dezelfde voorstelling gevolgd door een voorlichting van VNN.

Behalve dit theater voor klas 1 waren er nog meer activiteiten. Alle leerlingen van de eerste drie hadden een sportdag met twee workshops en een fittest. Klas 2 volgde een theater Klappen voor Bart over pesten. Klas 3 mocht een trip maken op een zogenoemde VR tripping bike.

Bron: Franeker Courant

Bolsward, 4 juni 2019

Hein Jaap Hilarides genomineerd voor Gysbert Japicxpriis

Hein Jaap Hilarides. (© Paul de Bruin)

Hein Jaap Hilarides uit Sint Jacobiparochie is een van de vijf genomineerde schrijvers voor de Gysbert Japicxpriis. Het is voor veel schrijvers de belangrijkste literaire prijs in Friesland.

Hilarides is genomineerd voor zijn werk De trekker van Troje dat is uitgegeven bij Bornmeer. De andere genomineerden zijn Aggie van der Meer (De Achttjin, Afűk), Elske Schotanus (Wurk, Afűk), Nyk de Vries (Renger, Afűk) en Ale S. van Zandbergen (Famke famke, Het Nieuwe Kanaal).

Dit jaar wordt de prijs uitgereikt voor de categorie proza. De genomineerden zijn geselecteerd door een onafhankelijke jury. Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra beoordeelden 70 Friese prozaboeken uit de periode 2015 tot 2018.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden/Marrum, 4 juni 2019

Sicco Jan Cuperus vijf jaar vermist

Sicco Jan Cuperus

Het is deze week vijf jaar geleden dat Sicco Jan Cuperus (36) uit Leeuwarden verdween. Op pinkstermaandag 9 juni 2014 zou de marechaussee moeten werken, maar verscheen hij niet op zijn werk in Harlingen. Een aantal dagen later wordt zijn auto aangetroffen in het Friese Marrum. Al vijf jaar lang is zijn verdwijning een groot raadsel.

De politie tast in het duister over wat met Sicco Jan is gebeurd. Na zijn verdwijning is met veel bekenden gesproken. Uit die gesprekken werd al snel duidelijk dat hij 7 juni 2014 had afgesproken met een vriend. Een dag later, op zondag 8 juni (Eerste Pinksterdag dus), is nog gebruik gemaakt van internet op de telefoon van Sicco Jan. 12 juni is zijn auto gevonden in Marrum. Al bleek later dat de auto daar in elk geval op 9 juni al stond.

Bron: politie.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 juni 2019

Schoolvuil verdeelt campus en buurt in Sint Annaparochie

De Kade

Buurtbewoners van Campus Middelsee hebben last van het vuil dat de leerlingen laten slingeren. De school doet er alles aan, zegt de directeur.

De plek van een welgemikte appel of sinaasappel heeft zijn sporen nagelaten op het voorraam van de woning van Jan Faber aan de Kade in Sint Annaparochie. De schuldige is volgens hem een leerling van de nabijgelegen campus waar meerdere middelbare scholen gehuisvest zijn en de "kines" in de pauzes hun afval laten slingeren.

Campus Middelsee telt 550 leerlingen, vertelt directeur Eelco Bruinsma. Volgend jaar zijn dat er 570, want het gaat de school goed. "Die leerlingen heb je niet allemaal aan een touwtje", benadrukt hij. Dat wil niet zeggen dat de campus er niet bovenop zit.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 juni 2019

Harde strijd om klandizie glasvezel

DFMopGlas en Glasvezel Buitenaf op klantenjacht in Sint Annaparochie. Op hetzelfde moment hield Kabelnoord een inloopbijeenkomst in Harlingen. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Het is heibel tussen coöperatie DFMopGlas in de gemeente De Fryske Marren en Kabelnoord in Dokkum. Beide zijn voor een eigen glasvezelnetwerk op klantenjacht in Noordwest-Friesland, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Op tal van avonden zijn er inloopbijeenkomsten in tal van plaatsen. Gisteravond bijvoorbeeld wierf Kabelnoord in Harlingen, terwijl DFMopGlas samen met een derde partij, Glasvezel Buitenaf (Almelo), actief was in Sint Annaparochie. Ze hebben allebei hun eigen aanbiedingen.

En dat niet alleen, DFMopGlas heeft afgelopen week een aangetekende brief laten bezorgen op het bureau van Kabelnoord-directeur Niek Geelhoed in Dokkum. Strekking: stop met te doen alsof ‘wij’ in de gemeente De Fryske Marren nog zouden samenwerken. Want dat veroorzaakt alleen maar verwarring bij potentiële klanten en deelnemers.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 3 juni 2019

Bildste Psalm en een hemels gezicht bij de zweef

Feestterrein Oudebildtzijl 2019

Nooit eerder was er op het dorpsfeest van Oudebildtzijl een kerkdienst in de tent. De plaatselijke Vrije Evangelische Gemeente en de protestanten van combigemeente Mariëngaarde, waar het dorp onder valt, hadden bij de premičre gisterochtend een flink gevulde tent.

'Kiek es', klinkt het bij het uitdelen van de liturgie bij de tent - met vele luchtgaten vanwege de warmte -, want in Ouwesyl wordt Bildts gesproken. Vooraf aan de dienst jaagt Excelsior er op tempo drie opwekkingsliederen door.

De viering is de middelste van drie tentdiensten in elf dagen tijd in Mariëngaarde. Feinsum had er donderdag een, Hallum volgt komend weekeinde. "In Feinsum was het bij het begin van het feest. Hier bij het eind, als mensen al heel wat sapjes hebben gehad", weet voorganger Johan Helfferich.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 juni 2019

Afrikaanse avond in azc Sint Annaparochie

Een groep Afrikaanse bewoners van het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie organiseren voor vrijdag 14 juni een avond, waarin muziek, theater en dans centraal staan.

De organiserende en deelnemende bewoners komen uit Gambia, Uganda, Sierra Leone, Niger, Somalië en Eritrea. Het feest vindt plaats op vrijdag 14 juni, vanaf 19.30 uur in het azc in Sint Annaparochie.

Wie het leuk vindt om deze avond bij te wonen kan zich opgeven door een mail te sturen naar mirjamalosery@coa.nl.

Bron: Franeker Courant

Oudebildtzijl, 31 mei 2019

Expositie Rianna Bak in de Aerden Plaats

Vincent. (© Rianne Bak)

Rianna Bak, 26 jaar, woonde tot twee jaar geleden in Oude Bildtzijl en komt nu hier haar schilderijen exposeren in de Julianakerk van de Aerden Plaats.

Rianna is een van de kunstenaars van Kunstgroep Atteljee Leeuwarden; een creatieve werkplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij elkaar komen om kunst te maken. De passie van Rianna is schilderen en dieren.

Het resultaat is een grote kleurrijke collectie schilderijen waar het plezier van af spat, een genot om naar te kijken. En, veel van het werk is ook te koop. Deel van de opbrengst gaat naar het Atteljee ten behoeve van nieuw materiaal.

Bron: Franeker Courant

Franeker, 31 mei 2019

Verscheidenheid plaatsnamen blijft in Waadhoeke

Het college van Waadhoeke houdt vast aan meerdere talen op de plaatsnaamborden.

Verzoeken van Friese bewegers als Jehannes Elzinga uit Franeker en Bertus Jans Postma uit Bitgummole om over te gaan op het Fries en in het Bildt de Bildtse namen te hanteren, legt het college naast zich neer.

Voor de herindeling is besloten de komborden te laten zoals ze zijn. Sindsdien is er volgens het college geen nieuwe wetgeving gekomen of andere feiten die verandering noodzakelijk maken.

Waadhoeke heeft Friese plaatsnamen in voormalig Littenseradiel en Menameradiel en Nederlandstalige in voormalig Franekeradeel en het Bildt.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 30 mei 2019

Voormalige doopsge\inde kerk te Oudebildtzijl

Doopsgezinden opnieuw bijeen in Ouwe-Syl

Pinksterzondag, 9 juni, staat er weer een predikant op de kansel in de Vermaning in Oudebildtzijl. De de gemeenteviering is een gezamenlijke initiatief van de Doopsgezinde Gemeenten Holwerd-Blija-Ternaard, Hallum en Stiens.

Jaren geleden was er een Doopsgezinde Gemeente in Oudebildtzijl. De kerk – de Vermaning – is er nog steeds en staat bekend als de Julianakerk en heeft een bijzondere historie.

Het huidige gebouw is van 1806 en de ervoor gebouwde pastorie van ruim een eeuw later. Het is een van de zeer weinige doopsgezinde kerkgebouwen waar een toren op staat en die een klok heeft. De doopsgezinde gemeente in Ouwe-Syl is in 1997 opgeheven. Het gebouw doet nu dienst als informatiecentrum bij de Aerden Plaats.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 29 mei 2019

Sint Jacobiparochie terug van 42 naar 8 woningen arbeidmigranten

Dorpen in Waadhoeke maken zich vooral zorgen over de handhaving door de gemeente wat betreft huisvesting van arbeidsmigranten. De meeste problemen ontstaan door wisselende buren.

In het kernteam van de gemeente werd gisteren het advies gepresenteerd van een werkgroep die zich boog over de huisvesting van arbeidsmigranten. Met maxima wat het aantal woningen in een dorp betreft. Op basis van die cijfers zou Sint Jacobiparochie terug moeten van 42 naar 8 woningen, vertelde de voorzitter van Plaatselijk Belang uit dit dorp, Marcel van der Vaart. Dat is niet zomaar te realiseren. Berltsum kampt met hetzelfde probleem.

Waadhoeke is een vreemde eend in de bijt als het gaat om arbeidsmigranten. Landelijk valt 70 procent van de arbeidsmigranten onder de 'longstayers', die langer dan een jaar in ons land wonen en werken. In Waadhoeke is dat andersom. Daar is 70 procent van de arbeidsmigranten een 'shortstayer', die hier zes tot acht maanden verblijft.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Harkje ek nei Omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 29 mei 2019

Politie geeft voorlichting over social media op Campus Middelsee

e voorlichting over het gebruik van social media vond plaats in het daarvoor ingerichte Mobile Media Lab. (© Campus Middelsee)

In het kader van de Gezonde Leefstijlweek heeft de politie de leerlingen van Campus Middelsee voorgelicht over het verstandig gebruik van sociale media. De voorlichting vond plaats in het daarvoor ingerichte Mobile Media Lab.

Een grote vrachtauto van Politie Nederland stond deze week op de oprit van de Campus, met aan boord allerlei materiaal om leerlingen de gevaren en nare gevolgen van misbruik van social media te laten zien.

De leerlingen van de klassen 1 werden meegenomen in de wereld van het onheus gebruik van met name de mobiele telefoon en de gevolgen daarvan en de eventueel daaruit voortvloeiende straffen. Maar ook het gebruik van dit medium op een goede wijze en de voordelen werden uitgebreid behandeld.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 28 mei 2019

PvdA stoot CDA van de troon in groot deel van Fryslân

Foto: Persbureau Noordoost

De PvdA stootte bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in veel Friese gemeenten het CDA van de troon als grootste partij. In een groot deel van de provincie was het de eerste keer in veertig jaar dat de christendemocraten niet de grootste werden.

Gisterochtend maakten de laatste Friese gemeenten de uitslag bekend van de Europese verkiezingen die donderdag werden gehouden. Zondagavond was al wel duidelijk dat de PvdA in Fryslân volop meeging in de landelijke trend: de partij steeg hier met bijna 8 procentpunt naar 22,3 procent van de stemmen.

De sociaaldemocraten zijn hiermee plotsklaps de grootste geworden in vijftien van de achttien Friese gemeenten. In 2014 waren ze dat alleen nog in Harlingen, Leeuwarden en Heerenveen. In veel Friese gemeenten komt daarmee een einde aan de jarenlange dominantie van het CDA. Dat geldt bijvoorbeeld voor Tytsjerksteradiel en twee van de drie Waadhoeke-gemeenten (Franekeradeel en het Bildt), waar de partij sinds de eerste Europese verkiezingen in 1979 altijd de meeste stemmen kreeg.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 28 maaie 2019

Hoe giet it mei de troch brân dupearre famylje út Sint-Jabik?

Foto: Omrop Fryslân, Simone Scheffer

De donearaksje foar de famylje fan Anneke de Groot fan Sint-Jabik stiet stil. De wenpleats, dęr't fjirtjin pleechbern wennen, fleach healwei april yn 'e brân. No, fiif wiken letter, wenje de bern wer byinoar yn in hierhűs yn it doarp, mar oan de pleats is noch neat bard.

"De online ynsammelaksje hat yntusken 30.000 euro opsmieten, mar dęr kin wierskynlik allinne de hier fan it hűs fan betelle wurde", fertelt Wouter de Groot. "En noch net de weropbou fan de pleats." Neist de online donearaksje hat it benefytkonsert yn TDF yn Berltsum noch 6.500 euro opsmiten.

De weropbou fan de pleats is noch net úteinset. De Groot wit ek net wannear't dat wol bart, mar hopet dat it sa gau as mooglik kin. "Wy sjogge it leafst dat alles plat giet", seit hy. "Wy hawwe ek wol mei oare minsken sprutsen dy't in brân meimakke hawwe en dy sizze ek dat as je binnen de besteande muorren bouwe, je yn 'e simmer noch hieltyd de brân rűke."

De Groot is tige bliid mei alle donaasjes, mar hopet ek dat der noch hieltyd jild binnen komt.

Bron: Omrop Fryslân

St.-Annaparochie, 27 mei 2019

Snel internet voor dorpen en buitengebieden steeds dichterbij

Snel internet dankzij glasvezel komt ook voor bewoners van buitengebieden en kernen in Noordwest-Friesland dichterbij. De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) en Glasvezel buitenaf starten een glasvezelcampagne.

Eind april sloegen beide partijen de handen ineen voor de aanleg van glasvezel in De Fryske Marren. De campagne loopt daar goed, de belangstelleing voor snel internet onder de inwoners en bedrijven is groot.

De initiatiefnemers koppelen ook het buitengebied en de dorpen in Noordwest-Friesland aan de actie. Bewoners kunnen zich tot 3 juli aanmelden voor een glasvezelabonnement. Als 35 procent van de bewoners binnen de bebouwde kom én 50 procent van de bewoners buiten de bebouwde kom dit doet, starten DFMopGlas en Glasvezel buitenaf nog dit jaar met de bouw van het glasvezelnetwerk.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Drachten, 25 mei 2019

Eeuwe en Tineke Geertsma-Koehoorn. Het samen wandelen bracht hen dichter bij elkaar. JILMER POSTMA

Pelgrimeren werd voor Eeuwe en Tineke een nieuwe levensweg

Ze hebben een verschillende achtergrond: hij niet-kerkelijk opgegroeid, zij in een gereformeerd gezin. Tineke was het tweede kind in een gezin van vier kinderen; ze heeft nog twee zussen en een broer. Haar vader had een fietsenzaak in Drachten. "Mijn ouders komen van het Bildt, maar ik ben hier geboren, in Drachten. We woonden in het centrum.” De fietsenzaak wordt nu gerund door haar broer en is een bekende naam in Drachten.

Eeuwe werd geboren in Dordrecht, maar zijn ouders waren 'Friezen om utens'. Zijn vader werkte bij vliegtuigbouwer Fokker. Eeuwe voelt zich meer Fries dan westerling. "Ik heb daar maar drie jaar gewoond. Toen keerden mijn vader en moeder terug, naar Drachten waar mijn moeder vandaan kwam."

Eeuwe was de oudste van de kinderen; na hem kwamen er nog vier. Het was een gezin waar het geloof geen rol speelde. "Ik was en ben niet kerks, maar ik heb er nooit afwijzend tegenover gestaan.”

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 25 mei 2019

Super Sundays en Jelle B. op Frourock

Jelle B. (© Eigen foto)

Dertig jaar geleden werd een aantal jongens door de kroegbaas van Café De Groene Papagaai in Vrouwenparochie uitgedaagd om eens een feestje te organiseren. In het pinksterweekend staat het inmiddels flink uitgedijde Frourock op het programma.

De 4 Musketiers organiseerden van alles in het dorp en ze werden een begrip. Zo werd jaar op jaar het feest Frourock gehouden maar waren er ook andere ludieke dingen zoals cabrio schieten, krat stapelen, eieren gooien en zijn er diverse droppings gehouden.

Na een flink aantal jaren vele jaren werd het organiseren allemaal wat lastiger en bleef het zelfs even stil rond de vier Musketiers. Toch bleeft het kriebelen bij een deel van de organisatie. Daarom werd er nieuw leven in De Musketiers geblazen door nieuwe leden te vragen en zo is er sinds 2012 alweer het jaarlijkse terugkerende festival Frourock. Dat begon in de kroeg, ging vervolgens naar het dorpshuis en vindt nu al weer een aantal jaren plaats in een 30 meter lange feesttent op het sportterrein.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 mei 2019

Hendrik Elings toont recent werk in thuisexpositie

(© Hendrik Elings)

Kunstenaar Hendrik Elings houdt de komende tijd een thuisexpositie waar hij zijn meest recente werk laat zien.

Van 25 mei tot en met 16 juni vindt voor de negende keer de thuisexpositie van Hendrik Elings plaats. Behalve landschappen en dieren zijn er portretten uit de serie ‘Hait,… portret van een hemd te bezichtigen. Waaronder het portret van zijn vader waarmee hij de eerste prijs van de landelijke Schilderij van het jaar verkiezing 2017 heeft gewonnen.

De expositie is 25 mei tot en met 16 juni te zien op zaterdag en zondag van 14.00 uur - 17.00 uur. Daarnaast zijn belangstellenden ook welkom op 13 en 14 juli van 13.00 tot 17.00 uur tijdens de Slikwerkroute en op afspraak (06 44120199).

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Montpellier, 23 mei 2019

Leerlingen Travel Academy organiseren eigen vakantieweek

Het volledige gezelschap dat genoot van de door hen zelf georganiseerde vakantie. (© Eigen foto)

Leerlingen van CSG Ulbe van Houten van de talentstroom Travel Academy hebben na maanden voorbereiding hun reis naar Zuid-Frankrijk helemaal tot op het detail zelf geregeld.

Maandag 13 mei vertrokken leerlingen en docenten richting Montpellier. Het vervoer, de transfers, de vliegtickets, het bungalowpark en het programma is volledig door de leerlingen zelf geboekt en uitgewerkt. De prijzen zijn vergeleken er is gebudgetteerd en uiteindelijk na overleg is er besloten welke reis kon worden geboekt.

Een van de leerlingen maakte een verslag.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

St.-Annaparochie, 22 mei 2019

Vogelwacht brengt overlast steenmarters in kaart

Steenmarter

De steenmarter rukt op. Niet alleen in het zuiden van de provincie, ook op het Bildt en omgeving worden steeds vaker vogelnesten leeggeroofd door vossen en marters. Dat constateren de Vogelwacht Het Oud-Bildt en jagersvereniging WBE. De vereniging vraagt mensen om melding te doen als ze een steenmarter waarnemen.

“Het broedseizoen loopt weer naar het eind en we kunnen zo langzamerhand als vogelwacht de balans gaan opmaken. Ook dit jaar moesten wij weer vaststellen, dat er weer verschillende nesten leeggeroofd zijn, waarschijnlijk door kraaien, meeuwen, maar ook door vossen en steenmarters,” aldus Bauke Tuinhof van de vogelwacht.

“De toename van het aantal vossen en steenmarters bij ons in de regio heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat er meer legsels verloren zijn gegaan dan in de voorafgaande jaren. Naast het verlies van het broedsel, verliezen ook verschillende broedende vogels het leven, als zij op het nest worden verrast.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

St.-Annaparochie, 22 mei 2019

(foto: Jan Bonefaas)

Feestelijk Stannemet

Zonovergoten was het niet, maar wel droog en niet te koud: ruim voldoende voor een druk en feestelijk Stannemet. Een van de hoogtepunten was de ‘Klaailand-games’, met dit jaar een recordaantal deelnemers.

Daar zagen we voor het eerst ook een Bildtse groep ‘gele hesjes’, die humorvol protesteerden tegen Waadhoeke en deze ‘fake news’-krant.

De kinderspelen op maandag werden druk bezocht, en dat gold zeker ook voor Lammetsymet op dinsdag, waar zo’n 100 standhouders hun waar aanboden. De hoofdklassepartij kaatsen en het voetbal trokken zondag veel publiek.

Bron: De Bildtse Post

St.-Annaparochie, 22 mei 2019

Opstootjes in St.-Anna

De politie moest zaterdagavond twee keer in actie komen bij twee opstootjes vlakbij het kermisterrein in St.-Annaparochie.

Een 19-jarige man uit St.-Anna werd aangehouden na een vechtpartij met een bewaker. Beide betrokkenen doen aangifte tegen elkaar, zo zegt de politie, die de zaak onderzoekt. Ook werden drie jongens aangehouden na een opstootje. Hierbij werden vernielingen aangebracht aan een politievoertuig. Drie jongens werden zaterdagavond opgepakt.

Ze mochten zondag het bureau in Leeuwarden verlaten. Eén van hen, een 17-jarige jongen uit St.-Jacobiparochie, wordt verantwoordelijk gehouden voor de schade. Hij krijgt een dagvaarding en mag zich voor de rechter verantwoorden. De organisatie van Stannemet benadrukt dat de schermutselingen niets met de kermis zelf te maken hadden. Wel heeft men na zaterdagavond het aantal beveiligers opgeschroefd, na overleg met de politie.

Bron: De Bildtse Post

Franeker, 22 mei 2019

Lancering Albert Heijn kaatsplaatjesactie in Franeker, Stiens en Sint Annaparochie

Albert Heijn (AH) en de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) hebben op 16 mei een samenwerkingsovereenkomst ondertekend ten behoeve van een spaaractie voor kaatsplaatjes.

Nieuw is het niet want al in 2009 heeft de KNKB in samenwerking met de C1000 in Franeker een kaatsplaatjesactie georganiseerd en dit was destijds een daverend succes. De eigenaren van de C1000 toen, zijn nu de eigenaren van de Albert Heijn in Franeker en hebben de eigenaren van AH Wassenaar ook enthousiast gekregen voor deze actie.

Gert en Mirjam Kuipers van Albert Heijn Kuipers is gevestigd te Franeker, Hetty Wassenaar van Albert Heijn Wassenaar is gevestigd in Stiens en Sint Annaparochie. Samen met Rianne Bosma-Tanghe van de KNKB hebben de partijen donderdag 16 mei de overeenkomst getekend op het bondsbureau van de KNKB.

Bron: LEO Middelsé
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 mei 2019

Op de foto de drie prijswinnaars met daarnaast de driekoppige jury. (© Campus Middelsee)

Anna Benthe Kerlien wint Poetry Contest op Campus Middelsee

Anna Benthe Kerlien heeft met het gedicht Stepping Stones van Raymond A. Foss de Poetry Contest gewonnen op Campus Middelsee. De deelnemers droegen de gedichten uit het hoofd in het Engels voor.

De Poetry Contest was georganiseerd voor derdejaars leerlingen van de havo/atheneum-afdeling van Comenius van Campus Middelsee in Sint Annaparochie.

De leerlingen hebben daarvoor veel Engelse gedichten van bekende dichters opgezocht en gelezen en hieruit voor zichzelf een keuze gemaakt. De voorbereiding op zich was al heel leerzaam.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 19 mei 2019

Het partuur van Taeke Triemstra is het partuur in vorm aan het begin van het seizoen. (© Henk Bootsma)

Toppartuur Triemstra blijft winnen

Het toppartuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra deed ook dit weekend weer goede zaken. In Sint Annaparoche werd de finale gewonnen van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra met 5-4, 6-2. Op die stand miste de opslag van Van Zwieten het perk.

Taeke Triemstra, die geregeld de ballen boven sloeg, werd tot koning van de partij gekroond. Triemstra had sinds 2015 geen koningsprijs meer gehad.

De derde prijs in Sint Annaparochie was voor Johannes van der Veen, Sip-Jaap Bos en Klaas Pier Folkertsma.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 19 mei 2019

Van der Bos en dy bliuwe winnen: no de sterksten yn Sint-Anne

Taeke Triemstra - Foto: Henk Bootsma

De tredde frijeformaasjepartij fan it seizoen is, krekt as de earste twa, in proai foar Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Yn de finale fan Sint-Anne wiene se mei 5-4 en 6-2 te sterk foar Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra.

De start fan de finale wie foar it partoer fan Van der Bos. Sy kamen op 2-0. Yn it tredde earst kaam Van Zwieten mei 6-2 foar. Doe moast Van der Bos risiko nimme mei syn opslach: dy wie in goede meter foar en dus kamen Van Zwieten en dy werom. In earst letter wie it sels 2-2.

Van Zwieten en dy woene net fan opjaan witte. Sy kamen werom oant 5-4, nei in bűtenslach van Van der Bos op 6-2. In earst letter wie it dochs dien: op 5-4 en 6-2 miste Van Zwieten it perk. Taeke Triemstra waard útroppen ta kening.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele ferslach >>      link Sjoch ek dossier Taeke Triemstra >>

Westhoek, 17 mei 2019

Dromend onder het wadoppervlak

Galerie Westerstorm in Westhoek

Onder het wateroppervlak van de Waddenzee kun je van alles tegenkomen. Marjo Postma in elk geval wel. Ze verbeeldt ontmoetingen, tekent dromen en dan kan er zomaar een schildpad opduiken.

Al sinds ze als meisje ademloos naar de avonturen van Jacques Cousteau zat te kijken, heeft Marjo Postma een fascinatie voor natuur en vooral voor de onderwaterwereld. Op haar reizen over de wereld verzamelde ze schelpen, sponzen en andere nautische bijzonderheden, die ze verwerkt in tekeningen, borduursels, linosneden, bronzen beelden en schilderijen.

Vorig jaar bezocht ze Galerie Westerstorm in Westhoek, een nieuw platform voor hedendaagse kunst, dat het midden houdt tussen een atelier, expositieruimte en ontmoetingsplek. Gastvrouw en galeriehoudster Dorita Savert had daar als eerste gast haar zus Anneke Savert uitgenodigd, die haar omgeving als een onontdekte jungle beschouwde. Met Jungle Lab goes North bracht ze allerlei gejutte vondsten naar het atelier.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 mei 2019

Bouw zonnepark LontZon van ruim 1 megawattpiek in St. Annaparochie bijna klaar

Foto: Mensonides

Mensonides is bijna klaar met de bouw van een zonnepark van 1,15 megawattpiek in St. Annaparochie. Het zonnepark met 3.660 zonnepanelen wordt gebouwd op bedrijventerrein De Wissel.

Bouwbedrijf Lont is de opdrachtgever voor het zonnepark dat gebruikmaakt van een onderconstructie van de Mannen van Staal. De montage van de zonnepanelen vindt plaats door Montage Service Friesland en de overige installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door Mensonides Installatie.

De bouw van het project, dat gerealiseerd wordt met SDE+-subsidie, ging in april van start. Het gaat om een zogenaamde oost-westopstelling. De zonnepanelen zijn afkomstig van LONGi Solar en hebben een vermogen van 315 wattpiek per stuk. De zonnepanelen die aangesloten zijn op 14 omvormers van Huawei moeten jaarlijks ruim 1 miljoen kilowattuur zonnestroom gaan produceren.

Bron: Solar Magazine

Sint-Anne, 16 mei 2019

Stannemet 2019: Sport, spel en muziek

We schreven het vorig jaar al: als de lente begint voelt iedere Stannebuurtster de kermiskriebel in de buik! Gelukkig is het al weer bijna zo ver. De Stannemet is dit jaar van vrijdag 17 mei t/m dinsdag 21 mei. De kermiscommissie startte rond november al met de eerste voorbereidingen en ook dit jaar is het weer gelukt om een mooi programma samen te stellen.

Op het parkeerterrein van de Waaie komt weer een groot lunapark met diverse attracties waaronder uiteraard de vertrouwde botsauto’s en de zweefmolen. Het zal passen en meten worden want ook dit jaar komt er weer één nieuwe attractie bij. De kermis start vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur en is de gehele Stannemet ‘s middags en ‘s avonds open, op dinsdag zelfs al vanaf 10.00 uur.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 16 mei 2019

Keitjes kopen voor een Jacobsschelp

De Groate Kerk

Een zichtbaar symbool tussen de tegels voor het bordes van de Groate Kerk, en tegelijkertijd een goed doel steunen. Kultureel Sintrum De Groate Kerk in St.-Jacobiparochie start een actie om 1500 grijze keitjes te verkopen, waarmee een grote schelp voor de kerk geplaatst kan worden. Van elk verkochte steentje ŕ € 9 gaat € 2 naar het project ‘Pelgrimeren voor de jeugd’.

Een silhouet van een Jacobsschelp dat de entree van de Groate Kerk gaat sieren: het idee bestond al langer, maar is nu samen met het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob opgepakt.

Eelkje Hilarides en Akke Dijkstra pakken het project namens de Groate Kerk op. “De skelp sou eerst in ’t geel, groat op ’t midden fan ’t plain, anbrocht worre,” zegt Hilarides. “Hendrik Elings het die skelp der al ‘s forfd. Maar deur ’t ferkeer slytte die skelp heel gau. In 2015 binne wy bij de gemeente ’t Bildt weest en doe saai Piet Jetze Faber: werom doen jim ’t niet duursem, met steentsys? Dan hoeft ’t ok niet hyltyd opnij forfd te worren. Dat waar ’n bęst idee.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 16 mei 2019

Leerkracht geeft op het Bildt in 44 procent van de gevallen lager schooladvies dan CITO-eindtoets

(© Foto: Pixabay.com.)

In de komende weken krijgen kinderen in groep 8 uitslag van de verplichte Centrale Eindtoets. In februari hebben zij al een schooladvies van de leerkracht gekregen. Sinds 2015 is dit advies leidend in de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Maar, als het resultaat op de Centrale Eindtoets minimaal een half schoolniveau hoger is dan het schooladvies, dan moet de leerkracht opnieuw naar het advies kijken.

Vooral bij gemeenten in de regio Noordoost Fryslân worden lagere schooladviezen gegeven dan de eindtoets. Zo krijgt meer dan de helft (53%) van de leerlingen in Achtkarspelen een hoger advies op de eindtoets. In de voormalige gemeente het Bildt lag het percentage in schooljaar 2017/2018 op 44 procent, in Franekeradeel op 31 procent en in Littenseradiel op 40 procent. Het Friese gemiddelde lag op 39 procent.

Bron: Bolswards Nieuwsblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 maaie 2019

Plaatselijk Belang St. Anne oer azc: Ynsidinten binne der, mar 'ûnfeiligens is faak in gefoel'

Foto: Google Street View

Der binne soargen oer lytse groepen migranten dy't yn en om asylsikerssintra oerlêst feroarsaakje. It giet benammen om minsken dy't út feilige lannen as Marokko, Tunezië en Algerije komme en hjir asyl oanfrege hawwe. Se komme net yn oanmerking foar in ferbliuwsfergunning. Plaatselijk Belang St. Anne fynt it spitich dat minsken út feilige lannen opfongen wurde yn Sint-Anne.

Dochs docht út sifers fan it COA, dy't tiisdei bekend makke binne, bliken dat fan alle ynsidinten dy't plakfűn hawwe yn en om asylsikerssintra yn Nederlân in tredde feroarsake wurdt troch saneamde 'feiligelanners'.

Neffens boargemaster Marga Waanders fan gemeente Waadhoeke is dat soarchlik. Mei it COA en de plysje wurdt de situaasje yn de gaten hâlden. Se sille bygelyks oan dossierfoarming dwaan. As ien bűten syn boekje giet, wurdt dat registrearre. As dat te faak foarkomt, wurdt dy persoan oerpleatst. Waanders seit mei oare boargemasters fan asylgemeenten yn Fryslân prate te wollen.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 16 mei 2019

Rintje Kas

Benefietconcert voor door brand gedupeerd pleeggezin St. Jabik

Troubadour en gangmaker Rintje Kas treedt zondagmiddag 2 juni op in mfc 't Beerdhuus in Sint Jacobiparochie. De opbrengst van het concert is voor Anneke en haar pleeggezin dat enkele weken geleden hun boerderij verloor bij een grote brand.

Het wordt volgens Kas een gezellige en swingende middag met een bijzonder doel. Rintje Kas staat bekend om zijn repertoire met smartlappen, achtergrondmuziek, goud van oud, rock 'n roll en top 40. Een breed repertoire dus.

Ook in ‘t Beerdhuus komt die middag tussen 16.00 en 20.00 uur van alles voorbij. Een speellijst heeft Rintje niet: alles gaat spontaan in reactie op de zaal. De entree is vijf euro.

Bron: Franeker Courant

Marsum, 15 mei 2019

Om de hinder te beperken wordt het werk zoveel mogelijk ’s nachts uitgevoerd

Werkzaamheden N383 Marsum-Berlikum en kom Sint Annaparochie start op 17 juni; weg 's nachts afgesloten

Op maandag 17 juni start de provincie Fryslân met werkzaamheden aan de provinciale weg, de N383, tussen Marssum en Berlikum en de kom bij Sint Annaparochie. In dit bericht wordt uitgelegd wat wat er gaat gebeuren en wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe laag asfalt. De werkzaamheden voeren we uit in fasen van maandag 17 juni t/m vrijdag 19 juli. Om de hinder te beperken wordt het werk zoveel mogelijk ’s nachts uitgevoerd.

Bron: Marsum.info
link Lees verder >>

Oudebildtzijl, 15 mei 2019

De kerk van Oudebildtzijl is nu het thuis van een creatieveling

Simone van der Velden in de verbouwde gereformeerde kerk, met uitzicht op de keuken en de woonruimte. FOTO JAN SPOELSTRA

Het hele dorp uitnodigen voor een etentje. Portretschilderes Simone van der Velden doet het zaterdag tijdens de open dag in de tot woon/werkruimte omgebouwde gereformeerde kerk van Oudebildtzijl.

Het was een toevalstreffer. Simone van der Velden wilde na vijftien jaar Amsterdam de hectiek van de stad achter zich laten en zette lukraak een zoekopdracht op makelaarssite Funda. Haar vraag: een pand van meer dan 200 vierkante meter voor minder dan 250.000 euro. "En ploep, dit kerkgebouw in Oudebildtzijl kwam ervoor."

Het pand uit 1927 stond anderhalf jaar leeg. Bij bezichtiging trof Van der Velden een donker en bedompt gebouw. "Ik moest er even doorheen kijken, maar ik was gelijk verliefd." Op 2 juli vorig jaar werd ze de trotse eigenaar van wat nu Pand 61 heet. "Ik laadde een vrachtwagen vol spullen en heb ze zo hier de kerk ingegooid." Na bijna een jaar verbouwen is ze nog steeds verliefd op het pand. "Intussen heb ik bijna iedere steen in mijn handen gehad en met zweet in het lijf op hoge steigers gestaan."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 15 mei 2019

Repair Café azc St. Anne vaker open

Het Repair Café in azc Sint Annaparochie is zo’n succes, dat bewoners van het azc gevraagd hebben of het vaker open kan. (© COA)

Het Repair Café in azc Sint Annaparochie is zo’n succes, dat bewoners van het azc gevraagd hebben of het vaker open kan. De frequentie wordt opgevoerd naar twee keer per maand.

Het Repair Café in azc Sint Annaparochie is nu ruim een jaar open en inwoners uit het dorp en de omgeving weten het Café inmiddels te vinden.

Een groep bewoners van het azc stond het afgelopen jaar één keer per maand klaar om huishoudelijke apparaten, kapotte kleding en nog veel meer te repareren. De vrouwenkamer was ook open waar druk wordt gehandwerkt.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 13 mei 2019

Tweederde deel van Bildtse koophuizen niet te betalen met modaal salaris

'Starter moet ferm putten uit eigen middelen' ANP

Wie een modaal salaris verdient (2778 euro bruto) kan voor het overgrote deel van de koopwoningen in Friesland geen hypotheek krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Uit een inventarisatie bij Calcasa blijkt dat wie een modaal inkomen heeft van 2778 euro bruto per maand, en geen eigen geld in kan leggen, 90 procent van de huizen onbereikbaar is. Het overgrote deel van de huizen kost namelijk meer dan de 162.000 euro die je met een modaal salaris maximaal kan lenen. Als ze al te koop staan.

Wie modaal verdient heeft in Friesland de meeste kans om in Leeuwarden een huis te kunnen kopen. Daar kost 38 procent van de huizen 162.000 euro of minder. Voor dat geld krijg je een huis van rond de 99 vierkante meter.

Ook aan de Waddenkust is er een redelijk aanbod. In Dongeradeel en Ferwerderadiel (beide sinds 1 januari opgegaan in Noardeast-Fryslân) is respectievelijk 37 en 31 procent van het woningaanbod met een modaal salaris te kopen. Op het Bildt is het 34 procent en een soortgelijk cijfer is er in Franekeradeel (beide nu Waadhoeke).

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 mei 2019

Onrust over reclamebelasting: ondernemers Sint Annaparochie kunnen reclame-uitingen verwijderen

Foto: Van Harenstraat, Sint Annaparochie

Na onrust over het heffen van reclamebelasting in Sint Annaparochie krijgen ondernemers de kans hun reclame-uitingen te verwijderen.

Ondernemers in Sint Annaparochie die voor 30 mei hun reclame-uitingen verwijderen, hoeven over 2018 en 2019 geen reclamebelasting te betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke besloten nadat er onrust onder de ondernemers was ontstaan.

In de voormalige gemeente het Bildt werd tijdens de allerlaatste raadsvergadering in december 2017 besloten reclamebelasting in te voeren. Het geld komt ten goede aan het ondernemersfonds dat de vitaliteit van het dorp moet bevorderen. De Stichting Ondernemersfűns Sint Anne (OFSA) beheert dit fonds.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Gasselternijveen, 11 mei 2019

Er valt een huis te winnen en weer zit er een Ouwesylster achter

Acrogymnasten bij de hoofdprijs van hun verloterij: een vakantiewoning in Gasselternijveen.

De man achter de verloting van een huis in Oudebildtzijl stort zich in een nieuwe verloting. Dit keer voor de Acro Academy Noord Nederland (AANN).

Anne Polstra uit Oudebildtzijl kreeg de smaak te pakken nadat hij in 2017 de succesvolle verloterij van een huis in zijn woonplaats organiseerde. Na alle hectiek van de actie die 775.000 euro opbracht, waarvan 300.000 euro voor VV Ouwe Syl, nam hij even rust. Daarna besloot hij naast zijn gastouderbureau professioneel met verloterijen aan de slag te gaan.

Toen de acrogymnasten uit Noord-Nederland hem benaderden, die op topsportniveau trainen in de sporthal van Marum, greep hij de kans om deze sporters te begeleiden bij het houden van hun verloterij. Hoofdprijs: een vakantiehuis in het Drentse Gasselternijveen ter waarde van 150.000 euro. Ook valt er een nieuwe Renault Clio te winnen en een reischeque van 2500 euro.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Hasselt, 10 mei 2019

Jacobsronde doet Hasselt weer aan

Foto: Gerrit Slurink

Deelnemers aan het zogenoemde Jacobsrondje deden vrijdagavond het Oude Stadhuis aan. Dit is zo langzamerhand een traditie. Sinds 2015 doen de fietsers Hasselt aan.

Eind 2014 vatte het toenmalig coördinatieteam van het Pelgrimsinformatiecentrum in Sint Jacobiparochie het plan op om voor aspirant-fietspelgrims naar Santiago een fietsdriedaagse te organiseren. Naast aspirantfietsers werden ook ervaren fietspelgrims gezocht die hun ervaring konden overdragen aan de nieuwkomers.

Het werd al snel het Jacobsrondje genoemd omdat ze van Sint Jacobiparochie, de startplaats van het Jabikspaad, via Uithuizen, de startplaats van het Jacobspad, naar Hasselt, de aankomstplaats van beide pelgrimroutes, reden. De derde dag reden ze weer terug naar Sint Jacobiparochie. Dat Hasselt de eindplaats is van de pelgrimroutes uit Friesland en Groningen, heeft te maken met het gegeven dat Hasselt in de Middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord was.

Bron: Hasselt Actueel
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 8 mei 2019

Bij de foto: Wethouder Jan Dijkstra legt bloemen bij het graf van Jan Kaper, op de begraafplaats van St.-Jacobiparochie. Op 4 mei werd op diverse plekken op het Bildt stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers, van tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. (foto: Jan Bonefaas)

Het Bildt staat stil bij oorlogsslachtoffers

Op 4 mei stond Nederland stil bij de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, en oorlogsmissies nadien.

Op het Bildt gebeurde dat traditiegetrouw bij het herdenkingsmonument in St.-Jacob en op de begraafplaats. ’s Middags werden de Indiëveteranen en Martijn Rosier herdacht.

Dit gebeurde bij de monumenten in de hal van wat nu gezondheidscentrum ’t Raadhuus is. Onder andere wethouders Jan Dijkstra en Caroline de Pee hielden toespraken, evenals kinderburgemeester Piter Murk de Groot.

Bron: De Bildtse Post

Sint Jacobiparochie, 8 mei 2019

Afval gedumpt aan Koudeweg

Foto: Politie Noordwest Fryslân

Op woensdag 1 mei 2019 tussen 08:00 en 17:30 uur is er op de Koudeweg te St.-Jacobiparochie afval gedumpt. Dit is gebeurd vlakbij de vogelkijkhut van Staatsbosbeheer.

Het afval bestond uit snoeiafval, onderdelen van een bed en schutting, maar ook een ondervloer, een zwarte kunststof tuinvijver en rolgordijnen.

Mocht u iets gezien of gehoord hebben van deze afval dumping of herkend u de spullen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Politie via het telefoonnummer 0900-8844 onder vermelding van nummer 2019114600.

Bron: Politie Noordwest Frydlân

Sint Jacobiparochie, 6 mei 2019

Fanfare Oranje geeft indrukwekkend herdenkingsconcert

Foto: Goffe Jensma

De fanfare van Christelijke muziekvereniging Oranje uit Minnertsga verleende zaterdag 4 mei haar medewerking aan de gemeentelijke herdenkingsceremonie in samenwerking met het 4 en 5 mei Comité. Ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum van de muziekvereniging verzorgde de fanfare een herdenkingsconcert. De presentatie was in handen van Andries de Haan.

Na de herdenkingsplechtigheid bij het monument en de kransleggingen op het kerkhof gaf de fanfare een herdenkingsconcert in een goed gevulde Groate Kerk met prachtige muziek passend bij 4 mei. De fanfare staat onder leiding van Bienze IJlstra.

Zo werd The Story of Anne Frank gespeeld ondersteund door foto’s uit het leven van Anne Frank. De zeer getalenteerde violiste Eline de Vries speelde hier ook in mee en wist daarnaast alle aanwezigen kippenvel te bezorgen met haar uitvoering van Schindlers List.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Berltsum, 4 mei 2019

Benefietconcert voor door brand getroffen pleeggezin Sint Jacobiparochie brengt 6500 euro op

Foto: Omrop Fryslân

Het benefietconcert in The Dance Factory in Berltsum voor het door brand getroffen pleeggezin in Sint Jacobiparochie heeft vrijdagavond 6500 euro opgebracht.

Meerdere bands traden op in Berltsum. De organisatie laat weten blij te zijn met het opgehaalde bedrag, de opkomst en het enthousiasme. Het bedrag -dat de verwachtingen overtrof- werd bijeen gebracht door de opbrengsten van de entree, muntverkoop, een veiling en vrijwillige bijdrage van het publiek. Het geld is direct overgemaakt naar het getroffen gezin.

Door de brand in de woonboerderij werden veertien pleegkinderen en hun mem in Sint Jacobiparochie plots dakloos. Van alle kanten kwam er daarna hulp op hulp op gang voor het gezin.

Bron: Leeuwarder Courant

Berltsum, 4 mei 2019

Foto Hoge Noorden/Jacob van Essen

Benefietconcert lichtpunt voor dakloos pleeggezin

Anneke de Groot en haar veertien pleegkinderen, die op 16 april dakloos raakten door een grote brand, hopen zo spoedig mogelijk weer in Sint Jacobiparochie te wonen. Er is zicht op een pand als tijdelijk onderdak, meldt zoon Wouter de Groot.

Gisteren was het even tijd voor feest voor het hele gezin, omdat The Dance Factory in Berltsum een benefietconcert hield. Vier bands verleenden belangeloos medewerking.

De opbrengst wordt later bekend. De doneeractie die al liep, staat op 28.000 euro.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 3 mei 2019

AZC-band fan Sint-Anne spilet op deadebetinking

Foto: Omrop Fryslân, Maaike van der Hoek

Doe't de bandleden fan it asylsikerssintrum yn Sint-Anne fan de deadebetinking hearden, woene sy ek wat dwaan. Dęrom binne sy no in tal nűmmers oan it ynstudearjen. Der sitte ek nűmers by dy't sels skreaun binne. Sneontejűn treedt de band op yn it AZC en elkenien is fan herte wolkom.

De band fan it AZC yn Sint-Anne bestiet út sa'n sân leden mei minstens seis nasjonaliteiten. Paroerj is ien fan inisjatyfnimmers, hy komt út Armenië en wennet al acht jier yn it AZC. Hy hat al in hiel soad minsken kommen en gean sjoen. "Wij houden van geen enkele oorlog", fertelt Paroerj.

Syn pake is omkaam yn de Twadde Wrâldoarloch en dat jout it foar him in ekstra betsjutting. "Ik vind het mooi dat we met verschillende culturen bij elkaar komen en kunnen herdenken", fertelt hy.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht en sjoch de fideo >>

Sint Annaparochie, 3 mei 2019

'Met muziek kun je alle oorlogen in de wereld stoppen'

Paroejr hoopt dat muziek leidt tot meer verdraagzaamheid. FOTO: JAN SPOELSTRA

Ze zijn Armeens, Turks, Syrisch, Russisch, Koerdisch, Turkmeens en Fries en maken samen muziek. De Vrienden voor Vrede geven morgen een herdenkingsconcert op het azc in Sint Annaparochie.

"Muziek heeft geen grenzen voor mij. Nationaliteit maakt niets uit”, zegt Paroejr (46) in de oefenruimte van het asielzoekerscentrum (azc) in Sint Annaparochie. In het lokaal staan een keyboard, djembé, drumstel, microfoons en grote geluidsboxen. Aan de muur hangen gitaren. Op een magneetbord zijn foto’s en krantenknipsels verzameld van eerdere optredens.

De samenstelling van de muziekgroep van het azc wisselt regelmatig, maar onder de naam Vrienden voor Vrede verzorgen zeven leden uit zeven verschillende culturen morgen een muziekavond op het azc. Om acht uur wordt twee minuten stilte in acht genomen om de slachtoffers van alle oorlogen te herdenken.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Den Bosch, 2 mei 2019

Wurk- en selstraffen foar belutsenheid by drugslab Aldebiltsyl

Foar it opbouwen fan in drugslab yn Aldebiltsyl hat de rjochtbank yn Den Bosch tongersdei acht manlju feroardiele ta wurk- en selstraffen oant trije jier sel. De groep hie plannen foar in grut amfetaminelab yn in skuorre yn Aldebiltsyl. Dat wie noch yn oanbou, doe't de fertochten oppakt waarden.

Ien fan de feroardielden komt út Aldebiltsyl sels. It giet om de bewenner fan de pleats dęr't de skuorre by heart. Hy krige in wurkstraf fan 240 oeren en in selstraf űnder betingst fan in heal jier. De oaren komme foaral út Brabân.

Der wiene hegere straffen easke tsjin de fertochten, omdat justysje der fanút gie dat sy ek belutsen wiene by in drugslab yn Drinte. Mar dęr wie neffens de rjochtbank te min bewiis foar.

Bron: Omrop Fryslân

Bolsward, 2 mei 2019

Andere route Elfstedenfietsers bij Dronryp en St. Annaparochie

De Elfstedenfietsers komen zoals eerder gemeld dit jaar niet door Dronryp, maar ook bij Sint Annaparochie is gekozen voor een andere route.

De fietsers gaan na Dongjum, Tzummarum, Minnertsga en Sint Jacobiparochie naar St. Annaparochie. Vervolgens voert de route hen nu via Nij Altoenae, Ouwe Syl naar de Hallumerhoek en de zeedijk naar Holwerd.

Omdat de nieuwe brug niet op tijd af is, rijden de fietsers dit jaar niet door Dronryp. De oversteek over de vlotbrug over het kanaal wordt voor 15.000 fietsers te riskant, vindt het bestuur van de Elfstedenrijwieltocht.

Bron: Franeker Courant

Leeuwarden, 2 mei 2019

Vergrijzing bij 1 meiviering is ook teken van eigen succes

Voorzitter Nelleke Vedelaar van de PvdA. 'De viering van 1890 leert ons wat solidariteit is, wat collectieve actie kan opleveren.'   FOTO: MARCHJE ANDRINGA

Per tram, trein, stoomboot en vanuit het Bildt lopend in rijen van vier kwamen duizenden arbeiders uit heel Fryslân naar die allereerste 1 meiviering in Nederland. Het was 1890 en het was in Leeuwarden Achter de Hoven, memoreerde landelijk PvdA-partijvoorzitter Nelleke Vedelaar haar toehoorders gisteren in De Koperen Tuin tijdens de viering van de Dag van de Arbeid.

Pieter Jelles Troelstra was erbij, in 1890. ‘Der giet in rop oer alle lannen, in rop om frijdom, witnis, ljocht’, dichtte hij nog datzelfde jaar in In nije tiid. ‘Wat fęststie, lange lange jierren, falt no fermôge tsjin ’e grűn.’

Duizenden arbeiders toen, zo’n honderd veelal wat grijzere partijleden gisteren. Bewijst dat getalsmatige verschil hoeveel de ‘rop oer alle lannen’ sindsdien bereikt heeft – niets meer om voor te strijden – of legt het een gebrek aan strijdlust onder jongere generaties bloot? „De viering van 1890 leert ons wat solidariteit is, wat collectieve actie kan opleveren”, vond Vedelaar. "De multinationals van vandaag zijn de industriëlen en kapitalisten van 1890. De flexwerkers van vandaag zijn de fabrieks- en veenarbeiders van toen.”

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>      link Lees ook de tekst van de bijdrage van Nelleke Vedelaar >>

Oudebildtzijl, 1 mei 2019

Na Mentelity Games denkt Sylster Anneke in mogelijkheden

Wanneer je om wat voor reden dan ook veelal aan een rolstoel bent gekluisterd, is dat vaak reden dit te accepteren en er mee leren leven. Voor Ouwesylster Anneke de Wilde niet, die bewijst dat je met een lichamelijke beperking niet bent afgeschreven. Sterker, na haar deelname aan de Mentelity Games denkt ze in mogelijkheden. Door dingen te doen die je nog wel kunt, hoopt Anneke anderen te inspireren.

Door een aangeboren lichamelijke beperking en domme pech bij een ongelukkige glijpartij anderhalf jaar geleden, moet de 52 jarige Ouwesylster Anneke de Wilde een aangepast leven leiden.

Van huis naar de auto lopen is geen probleem, langere en grote fysieke inspanningen laten haar beschadigde knie niet meer toe. ”Dan kom je in een rolstoel terecht en moet je leren hoe je je daarmee moet voortbewegen. Maar ja, bij je rolstoel krijg geen rolstoelcursus aangeboden. En wanneer je aan de dijk woont, is het gebruik van een rolstoel een behoorlijke uitdaging”, zo weet de dijkbewoonster.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 1 mei 2019

Ridder Rinze

Bij de foto: Burgemeester Marga Waanders speldt Rinze Kooistra zijn lintje op in het gemeentehuis te Franeker. (foto: Eddie Spoelstra)

Hij dacht vrijdagochtend te gaan goochelen voor een zakenclub in Franeker, maar dat liep even anders. Samen met drie andere inwoners van de gemeente mocht Rinze Kooistra uit St.-Anna op het gemeentehuis verschijnen. Daar werd de 64-jarige oud-onderwijzer tot zijn eigen grote verbazing benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Kooistra ging in 2017 met pensioen en nam afscheid van ’zijn’ kinderen van obs De Toverbal op het azc in St.-Annaparochie. Hij had er toen al een heel leven onderwijzen opzitten. Op het Bildt is Kooistra namelijk onlosmakelijk verbonden met de Westhoekschool, waar hij van 1978 tot 2003 de scepter zwaaide: directeur, leerkracht, bestuurder van de schoolbus... Kooistra zette zich met ziel en zaligheid in voor de kleine school, die in 2007 moest sluiten. In 2003 ging hij aan de slag op de school van het toen pas geopende asielzoekerscentrum.

Het werken met kinderen uit allerlei verschillende culturen - vaak getraumatiseerd door oorlog en de vlucht - was zijn passie. Hij kijkt daarom nog geregeld even bij de Toverbal, waar ’Mister Rinze’ met open armen wordt ontvangen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 1 mei 2019

Leerlingen CSG Ulbe van Houten op ontdekking in de wereld van kaas

Annemaj Wiersma, Sanne Esmee Walstra, Romana Visser en Demi van der Zee hebben hun eigen kaas gemaakt bij Kaasboerderij de Stelp in Oldeberkoop en bij kaasmakerij De Molkerei op de Nieuwe Bildtdijk. (© Ulbe van Houten)

Derdejaars vmbo-tl leerlingen van CSG Ulbe van Houten hebben sinds februari deelgenomen aan het Kaasproject voor scholen in Friesland. Doel van het project is leerlingen kennis laten maken met het bedrijfsleven in de zuivelsector en vervolgonderwijs in die sector.

De leerlingen Annemaj Wiersma, Sanne Esmee Walstra, Romana Visser en Demi van der Zee hebben hun eigen kaas gemaakt bij Kaasboerderij de Stelp in Oldeberkoop en bij een geitenkaasmakerij De Molkerei op de Nieuwe Bildtdijk. Hiermee sluit het project aan bij de LWP-methodiek 'Leren en werken in eigen regio' binnen de Campus Middelsee en de eigen regio.

Naast het maken van kaas zijn de leerlingen ook op bedrijfsexcursie geweest bij CSK-Food in Leeuwarden en hebben ze onderzoek gedaan aan hun eigen gemaakte kaas op het MBO Life Sciences.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 1 mei 2019

Inbrekers slaan weer toe in Sint Annaparochie

Tussen maandag 29 april en dinsdag 30 april 2019 is er ingebroken in een woning aan de W.Boumastraat te St.Annaparochie. Hierbij is een slot van de achterdeur geforceerd. (2019109362)

Tussen dinsdag 30 april en woensdag 1 mei was er een poging inbraak aan de Tulpappel te St.Annaparochie. Ook hier is het slot geforceerd.(2019109559)

Mocht u iets gezien of gehoord hebben van deze inbraken dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 onder vermelding genoemde nummers.

Bron: Politie Noordwest Fryslan

Sint Annaparochie, 30 april 2019

Johs. Kuikenstraat

Poging inbraak St. Annaparochie

Een inbreker heeft geprobeerd binnen te komen in een woning aan de Johs. Kuikenstraat in St.Annaparochie. Dat gebeurde op dinsdag 30 april omstreeks 02.40 uur.

De bewoonster werd wakker van een klap en heeft daarna direct 112 gebeld.

Heeft u omstreeks deze tijd iets gezien of gehoord, neem dan contact op via 0900-8844 (zaaknummer: 2019108398).

Bron: Franeker Courant

Oudebildtzijl, 30 april 2019

Subsidie voor project voedselbos

De Stichting Voedselbos Ouwe-Syl krijgt 20.000 euro subsidie van de gemeente Waadhoeke.

Met het initiatief willen inwoners van het dorp het ruilverkavelingsbos aan de noordwestkant van het dorp veranderen in een bos- en beleeftuin.

Er komen een vijver, houtwallen en een grote variatie aan fruit- en notenbomen en andere eetbare gewassen. Die worden gekweekt volgens de permacultuur, dus zonder gebruik te maken van kunstmest, bestrijdingsmiddelen of andere meststoffen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 29 april 2019

Soargen yn Sint-Anne oer gefaarlik krúspunt dêr't skoalbern del moatte

Foto: Omrop Fryslân

Der is noed oer in gefaarlike ferkearssituaasje yn Sint-Anne. By it meldpunt foar ferkearsűnfeilige situaasjes fan Omrop Fryslân kamen in protte meldingen oer de krusing fan de Warmoesstrjitte mei de Nassaustrjitte yn it doarp.

De krusing leit oan de râne fan it doarp. Foar de bern fan basisskoalle 't Fonnemint, dy't gauris nei gymnastyk rinne, smyt it gefaarlike mominten op. Neffens direkteur Margriet Leeuw fan de basisskoalle ride de auto's fierstente hurd it doarp yn en lűke de auto's foar it krűspunt al op nei 80 kilometer it oere, as se it doarp út wolle.

Rianne Bleeker, dy't oan it krúspunt wennet, sjocht ek gefaarlike situaasjes. Foaral fytsers ha it dreech, seit se. Se kinne hast net oerstekke.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch/harkje it hiele berjocht >>

Oudebildtzijl, 27 april 2019

Europa Kinderhulp is op zoek naar vakantiegezinnen

Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor deze zomer. Familie van der Meij uit OudeBildtzijl ging in de zomer van 2018 het avontuur aan. Dit is hun verhaal.

"Op een warme zomerse vrijdagmiddag staan we met een groep vakantieouders op een parkeerterrein in Leeuwarden de bus op te wachten uit Oldenburg. Wij gaan voor de eerste keer het avontuur als vakantiegezin tegemoet. Spannend en nieuwsgierig, wat voor type mensen zijn de andere ouders?

Hoe gaat het als zo’n bus aan komt? Goh, en vooral hoe zal het zijn voor de kinderen? Die stappen zometeen uit de bus en gaan zomaar met hun vakantiegezin mee! Nieuwsgierig proberen we door de geblindeerde ramen te zoeken naar onze gast, zou hij ons al hebben herkend en zien staan?

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 april 2019

'Mister Rinzy' is nu een ridder geworden

Familie en vrienden toosten op de koninklijke onderscheiding die Rinze Kooistra gisteren kreeg. Naast hem zit zijn vrouw Tjitske. Foto: Jan Spoelstra

Hij is alweer twee jaar geleden met pre-pensioen, maar Rinze Kooistra uit Sint Annaparochie komt nog altijd enthousiaste oud-leerlingen van azc-school obs De Toverbal tegen. "Dan giet it fan ‘hé, mister Rinzy’. Prachtich moai fyn ik dat. Der is niks moaiers as in glim op it gesicht fan in bern.”

De voormalige onderwijzer komt af en toe nog op zijn oude school, bijvoorbeeld om een klusje te doen, of voor het sinterklaasfeest. Vijftien jaar stond hij er voor de klas. Lange tijd deed hij de eerste opvangklas voor kinderen die zo uit het buitenland kwamen en nog geen woord Nederlands kenden. ,,Machtich moai wurk. Yn trije moannen tiid prate ik Nederlânsk mei dy bern. Se wiene sa begearich om te learen!”

Kooistra is ook al vele jaren actief voor Toneelfereniging De Oasthoek, die altijd in een aardappelschuur op Oudebildtdijk uitvoeringen verzorgt, en bij Stichting Sinterklaassprookje. Toen hij nog in Westhoek woonde, zette hij zich in voor Streekbelang Oost- en Westhoek. Gisteren werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het kwam als een totale verrassing. Ik hie it seker net ferwachte. Ik soe nei in optreden ta te gűcheljen. Ik hie der gjin tel oan tocht dat it miskien om in lintsje gean soe.”

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 26 april 2019

Rinze Kooistra benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Het viertal inwoners van Waadhoeke dat vrijdagmorgen een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen. (© Eddie Spoelstra)

Vier inwoners van Waadhoeke hebben vrijdag een Koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. De versierselen werden uitgereikt door burgemeester Marga Waanders. Rinze Kooistra werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau; Akke Goudberg-Hiemstra, Lysbeth van der Wal en Martha Burggraaff tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Rinze Johannes Kooistra (64) uit St.-Annaparochie was van 1978 tot 2003 directeur van Openbare basisschool De Westhoek. Jarenlang heeft hij gestreden voor het voortbestaan van de kleine school. Zo zorgde hij voor een schoolbus om kinderen uit omliggende dorpen te vervoeren. Uiteindelijk ging de school in 2007 toch dicht. Kooistra was betrokken bij allerlei activiteiten van de school, zoals de Westhoekse Winterspelen, de aankomst van Sinterklaas en schoolreisjes. Van 2003 tot 2017 was hij leerkracht en coördinator van de school op het asielzoekerscentrum te St.-Annaparochie, De Toverbal. Hij was onder meer nauw betrokken bij Toneelfereniging de Oasthoek, het Sinterklaassprookje en Streekbelang Oost-en Westhoek.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Menaam, 25 april 2019

Keatsseizoen 2019 set útein: Taeke Triemstra op jacht nei top-trije

Foto: Henk Bootsma

Mei de 68e edysje fan de Bangmapartij yn Weidum begjint op snein 28 april it keatsseizoen 2019. It is de earste fan trije ôfdielingspartijen dy't op it programma steane dit seizoen. Dęrnjonken fiif troch-elkoar-lotterspartijen en 24 frijeformaasjepartijen. Sportferslachjouwer en keatskenner Geert van Tuinen sjocht foarút op it nije seizoen.

Fan de trije ôfdielingspartijen is de Bangmapartij de earste. Tsjummearum (Himelfeartsdei) en de Bűnspartij (twadde Pinksterdei) kompletearje de ôfdielingspartijen. Bitgum hie de lęste jierren ek in ôfdielingspartij, mar dat wurdt feroare yn in troch-elkoar-lotterspartij. It keatsferstân komt dęr stadichoan wer werom.

Dit seizoen ha we noch net in bettere ferdieling fan troch-elkoar-lotterspartijen en frijeformaasjepartijen. Dy balâns hinget mei mar fiif troch-elkoar-lotterspartijen noch wat skeef, mar dat sil - as alle rankingproblemen oplost wurde - takom jier oars węze. Dit seizoen stean 24 frijeformaasjepartijen op it programma. Dat binne fansels de meast oansprekkende partijen, mei de PC op 31 july as hichtepunt fan it seizoen.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele artikel >>      link Sjoch ek dossier Taeke Triemstra >>

Froubuorren, 25 april 2019

Bou multyfunksjoneel sintrum Froubuorren kin trochgean mei gemeentlike jefte

Google Maps

Froubuorren kriget definityf in nij multyfunksjoneel sintrum. De ried fan de gemeente Waadhoeke is woansdeitejűn akkoart gien mei it foarstel in liening fan 75.000 euro om te setten yn in jefte.

De gemeente It Bilt hie earder al in subsydzje fan 300.000 euro beskikber steld foar de bou fan in nij sintrum. Der wie in oanfraach dien foar 400.000 euro, mar de gemeentlike bydrage foel in ton leger út en dus moasten de bouplannen fersobere wurde.

Boppe-op dy trije ton joech de doetiidske gemeente ek noch in liening. Dęrmei soene de boukosten dutsen wurde kinne. Mar de boukosten binne yn de tuskentiid bot omheechgien en in liening is net mear genôch om de bou te bekostigjen. No't de liening omset is yn in jefte kin de bou fan it nije sintrum yn Froubuorren dit jier wol úteinsette.

Bron: Omrop Fryslân

St. Annaparochie, 25 april 2019

De bieb als ontmoetingsplek: 'Een krantje, een praatje en koffie'

Omar Elmi, Frederik Piet Terpstra en Bana Teame aan de koffietafel in de bibliotheek van Sint-Annaparochie. FOTO LC

In Sint-Annaparochie is de koffietafel over het algemeen goed gevuld. „Op vaste tijden komen vaste groepjes langs voor een kopje koffie en een krantje, maar mensen komen ook in hun eentje”, vertelt Ali Bonger, bibliotheekmedewerker in Sint Annaparochie.

Ook Frederik Piet Terpstra (47) uit Minnertsga is een vaste gast: „Ik heb thuis een goede plek hoor, maar ik kom hier bijna iedere dag om ook onder de mensen te zijn”, vertelt hij. „Hier kan ik rustig mezelf zijn”. Bana Teame (18) uit Sint Annaparochie leest graag een boek in de bieb. „Thuis kijkt mijn broer televisie of luistert muziek, dan kan ik me niet concentreren”.

Ook Omar Elmi (38) uit Sint Annaparochie heeft plaatsgenomen aan de tafel. Hij leest een krantje terwijl hij wacht tot zijn dochtertje uit school komt. „Lekker binnen koffie drinken, waarom zou je dan buiten gaan zitten?”.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Nieuwebildtzijl, 24 april 2019

Nijesylster jeugd geniet van buikdijkglijden

foto: Bertus Dijkstra

Tijdens het zonovergoten paasweekend genoot de jeugd van een nieuw Bildts fenomeen: buikglijden vanaf de Nieuwebildtdijk.

Kort geleden zag Hilbrand Tjepkema bij zijn werkgever Hellema oude transportbanden in de afvalbak. ”Ik docht drekst, die mot met”. Vanaf de Nije-Dyk liggen de lange matten momenteel op z’n paasbest tot diep in de tuin van Tjepkema.

Met een bus zeepsop en de waterslang is het een verademing te zien hoeveel plezier kinderen hebben aan een paar afgedankte transportbanden. De één glijdt op de buik vanaf de dijk de tuin in, de ander glijdt al zittend met hoge snelheid en komt in het stootkussen tot stilstand.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 24 april 2019

Ouwesylster bouwboer verruilt aardappel voor toerist

De familie is bezig een alpaca te scheren

Ouwe-Syl ligt op een steenworp afstand van het Werelderfgoed Waddengebied en wil daarmee, in combinatie met de fraaie Bildtse vergezichten en zonsopkomst of ondergang, de toerist verleiden. Met de komst van Hoeve Noordveld is een einde gekomen aan de Van der Weg boerentraditie, maar is ook een nieuwe start gemaakt. Wybren en Tineke van der Weg bieden hun gasten het vakantiegevoel en laten deze in de voortuin genieten van een variété aan dieren. Het ultieme vakantiegevoel.

Nadat duidelijk wordt dat de zonen van de samenwerkende bouwboeren Wybren en Bauke van der Weg een werkzaam leven als aardappelboer niet zien zitten, komt Wybren (Bauke’s kiest om naar Portugal te emigreren) voor een zwaarwegende keuze te staan. Tot het bittere einde doorgaan als bouwboer, of zoeken naar een andere invulling van het boerenbedrijf. Een moeilijke keuze, temeer omdat de Van der Weg’s al generaties in één adem aan de landbouw zijn verbonden. Omdat de verkoop van een agrarisch bedrijf prijstechnisch voor particulieren niet aantrekkelijk is en omdat er geen opvolging is, besluit Wybren samen met echtgenote Tineke van der Weg- Bruinsma een andere invulling aan hun boerenbedrijf te geven.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 april 2019

Expositie examenwerk leerlingen in hal Campus Middelsee

Acht leerlingen van CSG Ulbe van Houten doen dit jaar examen in het vak Beeldende Vorming. Deze week hebben zij hun eindexamenwerkstukken gepresenteerd aan de examencommissie. De werkstukken worden tot en met 5 juli geëxposeerd in de hal van de school.

BEVO is volgens schooldirecteur Eelco Bruinsma een vak dat zeker in de creatieve omgeving van het noorden als belangrijk wordt bestempeld en volgens hem dus ook niet op het lijstje van examenvakken mag ontbreken.

De leerlingen hebben hun werkstukken gemaakt onder leiding van de docent beeldende vakken mw. Posthumus, samen met haar collega’s Diemersen en Wijga.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

St. Annaparochie, 23 april 2019

Poging inbraak woning St. Annaparochie

Tussen vrijdag 19 april 18.00 uur en zondag 21 april 16.30 uur is er gepoogd in te breken bij een woning aan de Sterappel te St.Annaparochie.

Hierbij ontstond er schade aan kozijn en scharnieren aan de zijkant van de woning.

Heeft u iets gezien of heeft u verder informatie van deze poging inbraak dan wil de politie dit graag weten.

Hiervoor kunt u contact met hen opnemen via het telefoonnummer 0900-8844.

Bron: Politie Noordwest Fryslân

Sint Jacobiparochie, 23 april 2019

Inzamelactie voor pleeggezin dat alles kwijtraakte bij allesverwoestende brand

De zorgboerderij van Anneke de Groot uit het Friese Sint Jacobiparochie was eigenlijk pas net af, als vorige week dinsdag het noodlot toeslaat. De boerderij aan het Noordeinde brandt die dag tot de grond toe af.

Op het moment dat de brand uitbreekt is de alleenstaande moeder thuis met drie van haar pleegkinderen. “Dat is echt een ramp. Binnen een uur ben je alles kwijt”, vertelt Anneke. “Alle spullen van de kinderen, wat heel belangrijk is.”

Sinds de allesverwoestende brand staat het gezin op straat. Ze hebben niets meer. Om de kwetsbare kinderen een rustig en veilig onderkomen te bieden is veel geld nodig, want er zijn maar weinig woningen die plek bieden aan vijftien personen.

Een onbekende vrouw trok zich het lot van het gezin aan en is een inzamelactie begonnen. De teller staat inmiddels op ruim 17,5 duizend euro. De pleegmoeder en haar kinderen zijn tijdelijk ondergebracht op een vakantiepark. Ze zijn erg blij met de actie.

Bron: Hart van Nederland
  Zie hier het video-verslag >>

Sint-Jabik, 22 april 2019

Benefytkonsert foar troch brân dupearre famylje Sint-Jabik

Veerdam Nes. (© Foto Oncko Quirijn van Kammen)

Der komt in benefytkonsert foar de dupearre famylje út Sint-Jabik, dy't ôfrûne tiisdei harren pleats yn flammen opgean seach. It konsert wurdt hâlden yn The Dance Factory yn Berltsum.

Mem Anneke de Groot en fjirtjin pleechbern rekken troch de brân dakleas. Yntusken ha se in tydlik űnderkommen fűn en rint der in donearaksje fia Facebook. It konsert is in ekstra middel om jild byinoar te krijen en is neffens soan Gerard Zijlstra bedoeld foar de bern. "Het is belangrijk dat ze hun eigen dingen weer kunnen kopen en dat ze gewoon weer kunnen genieten straks."

It benefytkonsert sil freed 3 maaie hâlden wurde yn The Dance Factory yn Berltsum. Hjir sille tusken fjouwer oere middeis en tsien oere jűns fjouwer bands út de omjouwing optrede. Der wurdt in tagongspriis fan 5 euro frege en besikers kinne dęrneist in frijwillige bydrage dwaan.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele ferhaal en harkje nei: Gerard Zijlstra, soan fan Anneke de Groot en inisjatyfnimmer fan it konsert >>

Oudebildtzijl, 21 april 2019

Torenklok zwijgen opgelegd: Hotelgasten in Oudebildtzijl kunnen 's nachts ongestoord doorslapen

Torenklok zwijgen opgelegd voor een goede nachtrust. JANSPOELSTRA.NL

Ze was lerares Nederlands, maar besloot het onderwijs te verlaten en de horeca in te gaan. Samen met haar partner Sietske Jousma runt Linda Kalkhuis sinds vorig jaar hotel-logement De Witte Klok in Oudebildtzijl. ,,Het was altijd mijn wens om een klein hotel te runnen. Een droom is werkelijkheid geworden”, zegt Kalkhuis.

Oudebildtzijl blijkt een gewilde bestemming voor toeristen die de rust opzoeken. Deze paasdagen zijn alle hotelkamers bezet. "Maar eigenlijk is het al de gehele maand april druk. Het is veel drukker dan anders”, vertelt de uitbaatster. De Witte Klok staat vlakbij de brug, aan de doorgaande weg, in het gezellige centrum van Oudebildtzijl. Het pand heeft een rijke historie, al sinds halverwege de zeventiende eeuw was het in gebruik als herberg.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Nes, 20 april 2019

"Verplaatsing veerdammen realistische optie"

Veerdam Nes. (© Foto Oncko Quirijn van Kammen)

Het wordt niet uitgesloten dat de beide veerdammen in Nes en Holwerd in de toekomst worden verplaatst naar het westen.

Mieke Attema directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland zegt woensdagochtend op Omrop Fryslân Radio dat een mogelijke verplaatsing van de veerdammen een realistische optie is, omdat de geulen van de Waddenzee aan de westkant dieper zijn.

De veerboten van en naar Ameland varen nu vaak met vertragingen doordat de geulen dichtslibben. Er wordt van alles aangedaan om het eiland ook in de toekomst bereikbaar te houden. De huidige veerdam van Holwerd zou verplaatst moeten worden naar Zwarte Haan en de veerdam van Nes zou bij Hollum moeten komen. Rijkswaterstaat moet nu op het huidige traject tussen Holwerd en Nes veel baggeren om de geulen bevaarbaar te houden voor de veerboten van rederij Wagenborg.

Bron: Nieuwe Dockumer Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 20 april 2019

Jaren pleegzorg in de as gelegd bij brand Sint Jacobiparochie, dorp start inzamelingsactie

 Sander Bermond (rechts) en Wouter de Groot bij de zwartgeblakerde ruďnes van hun ouderlijk huis in Sint Jacobiparochie. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Een huis voor allemaal. Dat heeft de prioriteit nadat een brand in Sint Jacobiparochie dinsdag veertien pleegkinderen en hun mem dakloos maakte.

In een ommezien ging het huis waar mem Anneke de Groot veertien pleegkinderen opvoedt in vlammen op. Sindsdien staat de telefoon van Wouter de Groot (25) roodgloeiend. De enige eigen zoon van Anneke en Piet woont zelfstandig in Berltsum. Ook zijn pleegbroer Sander Bermond (30) heeft een eigen huis, in Sint Annaparochie. Hij noemt Wouter gekscherend "elitekind".

De twee vertellen dat hun ouders weliswaar gescheiden zijn, maar wel veel contact hebben. De scheiding ging in goed overleg. De twee zien elkaar dagelijks en vader is er nog steeds voor alle pleegkinderen. Dat zijn er in de loop van de jaren wel dertig geweest. Sommigen jarenlang, enkelen verbleven tijdelijk bij mem. Haar drijfveer volgens de zonen: een groot hart. In Sint Jacobiparochie wordt Anneke wel de mem van het dorp genoemd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 19 april 2019

Troch brân dupearre famylje út Sint-Jabik fynt tydlik ûnderdak

Sander Bermond

De famylje mei 14 pleechbern út Sint-Jabik fan wa't dizze wike it hûs ôfbaarnde, hat de kommende trije moanne ûnderdak fûn yn in hûs yn de gemeente Waadhoeke.

Se hiene tydlik űnderdak, mar dęr moasten se freed út. Yn it wykein ha se in oar plak en foar de kommende trije moanne binne se dus ek űnder dak. De húshâlding is ek dwaande mei oare lokaasjes foar dęrnei, dęr't se langer bliuwe kinne.

De famylje rekke by in fűle brân tiisdei alles kwyt. De mem en haar pleechbern krije yntusken fan alle kanten help oanbean.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 19 april 2019

Oproep Politie Noordwest Fryslan

Politie Noordwest Fryslan

Afgelopen nacht, vrijdag 19 april 2019, zijn er verdachten aangehouden in het dorp Sint Annaparochie. Zij reden in een grijze bestelbus. In de bestelbus stond onder anderen een jerrycan met brandstof.

Rondom de jerrycan was het vochtig van de brandstof en ook naast het voertuig lag er brandstof. Vermoedelijk is de brandstof weggenomen uit een andere auto.

Als u het vermoeden heeft dat er vanuit uw auto brandstof is weggenomen neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844.

Bron: Politie Noordwest Fryslan

Sint Jacobiparochie, 18 april 2019

Brand verwoest boerderij St.-Jacob

Foto: Jelke de Jager.

Een zorgboerderij aan het Noordeinde in St.-Jacob is dinsdagmiddag door brand volledig verwoest. De voormalige bibliotheek ging compleet in vlammen op. Niemand raakte gewond, omwonenden moesten korte tijd hun huis uit. De brandweer rukte massaal uit.

Iedereen was op tijd uit het brandende gebouw, toen even na 13.00 uur dinsdag de brand uitbrak. De brandweer rukte massaal uit, met naast het Bildtse korps een pompwagen uit Harlingen en een hoogwerker uit Leeuwarden.

Volgens onbevestigde berichten verrichtte een dakdekker werkzaamheden aan het pand. Gemeente Waadhoeke en Stichting Salvage begonnen nog tijdens de brand met het zoeken naar vervangende slaap- en woonruimte voor de bewoners.

Bron: De Bilkdtse Post

Sint Annaparochie, 18 april 2019

Inbraakgolf teistert St.-Anna

De ravage, die Nynke Andringa aantrof

Acht woninginbraken in een kleine drie weken tijd, alle acht in het westen van St.-Annaparochie. De politie zet vol in op het pakken van de daders, maar kan daarbij niet zonder de hulp van de inwoners. Wel komt er extra surveillance.

Er mag gerust van een inbraakgolf gesproken worden, vind ook wijkagent Timo Kloosterman. ”Ter vergelijking: ik denk dat het er heel vorig jaar niet eens acht waren in St.-Annaparochie. Het is wel erg vaak raak nu.”

De inbraken zijn gepleegd in de appelbuurt, de K. van Zandbergenstraat en omgeving, acht in totaal tussen 22 maart en 13 april. ”Voorheen was het hier compleet rustig,” zegt Kloosterman.

Een overeenkomst tussen de inbraken is dat ze veelal gepleegd worden met wat de ’Bulgaarse methode’ heet: het uit de deur schroeven van het hele slot. ”De buit betreft vooral sieraden en geld. We hebben een dadergroep in beeld, al kan ik daar nog niet teveel over zeggen. Maar het is volop in onderzoek.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 18 april 2019

Nieuw elan in oude herberg in Waddenland: De Witte Klok in Oudebildtzijl

Hotel De Witte Klok in Oudebildtzijl.

De sluis van Oudebildtzijl en de Oudebildtdijk, 15 kilometer ten noorden van Leeuwarden, zijn een erfenis van de inpoldering van de noordelijke Friese Middelzee in 1505 door zo’n 1500 arbeiders uit Holland, Zeeland en Brabant, dit in opdracht van de in Franeker zetelende Duitse hertog George van Saksen. Na de aanleg van bijna 15 km dijk, een succesvolle inpoldering, bleven veel dijkwerkers, en later slikwerkers, in het gebied Het Bildt wonen. Er ontstond een nieuwe taal: Bildts.

Linda Kalkhuis pacht sinds 1 mei 2018 de vier kamers op de eerste verdieping van de eigenaar van het monumentale pand, de Stichting DBF in Heerenveen. Deze organisatie geeft historische panden na restauratie of opknapbeurt een nieuwe bestemming en verbetert aldoende de leefbaarheid in Friese dorpen en steden.

Op de begane grond zetelt het museum en archeologisch steunpunt De Aerden Plaats waartoe ook de aangrenzende Julianakerk en de daarachter liggende vlindertuin behoren. Linda Kalkhuis’ driesterren hotelletje bevindt dus midden tussen drie bezienswaardigheden.

Bron: Frysk Nijs
link Lees het hele artikel >>

Nes, 17 april 2019

"Ferpleatsen feardammen Holwert en Nes rjochting it westen realistysk"

Foto: Omrop Fryslân

It ferpleatsen fan feardammen nei it westen, dêr't de geulen djipper binne, is in hiel realistyske opsje foar de feartsjinst tusken It Amelân en de fêste wâl. Dat sei direkteur Mieke Attema fan Rykswettersteat Noard-Nederlân tiisdei op in bewennersjűn yn Nes op It Amelân.

Rykswettersteat, de gemeenten Amelân, Noardeast-Fryslân en de provinsje Fryslân wurkje oan in langetermynfyzje foar in betrouberdere feartsjinst. Dy is nedich omdat it iepenhâlden fan de hjoeddeistige geulen mei baggerjen net fol te hâlden is. De feardaam op it eilân soe dan rjochting Hollum komme moatte en de feardaam fan Holwert skoot dan op rjochting Swarte Haan.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht en it petear mei űnder oaren direkteur Mieke Attema fan Rykswettersteat >>

Sint-Jabik, 17 april 2019

Famylje Sint-Jabik: "We hebben een opvangplek voor minstens een jaar nodig"

Foto: Omrop Fryslân

De troch brân troffen pleechfamylje út Sint-Jabik krijt massaal stipe fan doarpsbewenners. Har wenbuorkerij baarnde tiisdei folslein ôf. Dęrtroch binne 14 pleechbern en harren mem dakleas. Mei in crowdfundingsaksje en kleanynsammelaksje binne omwenners begűn om de famylje te helpen. Mar der is noch ien grut probleem: űnderdak foar in langere periode. Yn Fryslân Hjoed prate mei twa bern út de húshâlding.

Piet is ien fan de pleechbern en wie op skoalle doe't hy der efter kaam dat syn hűs yn 'e brân stie. "Ik werd een beetje boos en verdrietig. Ik kwam thuis en ik zag dat het hele huis weg was", fertelt er. De famylje fan 14 is opfongen yn in fakânsjebuorkerij. Se binne net ferwűne rekke, mar de skrik sit der aardich yn. De klean dy't Piet in dei letter oan hat binne net fan him, fertelt er. Dy hat er krigen fan in freon dy't de famylje helpt.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht en sjoch Fryslân Hjoed fan 17 april 2019 >>

Sint-Jabik, 17 april 2019

Ynwenners fan Sint-Jabik wolle dupearren fan de brân helpe

Foto: Robin Kiestra / 112Fryslân

De troch brân troffen famylje út Sint-Jabik hat de nacht fan tiisdei op woansdei trochbrocht op in pleats yn Ingelum, neidat se yn earste ynstânsje opheind waarden yn it MFC yn it doarp. It giet om in frou mei fjirtjin pleechbern. Dat űnderdak wie regele troch de stichting Salvage. It giet om needopfang.

De grutte brân yn de wenbuorkerij fan de famylje hat bot yndruk makke op de ynwenners fan Sint-Jabik. Der binne in soad minsken dy't wol wat foar dizze grutte pleechfamylje dwaan wolle.

In soad minsken wolle wat foar de pleechmem mei 14 bern dwaan. In grut part fan de bern sit yn it doarp op skoalle. Ferskate minsken út it doarp hawwe fuort oanbean om guon fan de bern op te heinen, mar de pleechmem woe it gesin leaver byinoar hâlde en sa is it gien.

Bron: Omrop Fryslân
link Harkje ek nei Marcel van de Vaart, foarsitter fan Pleatslik Belang >>

Leeuwarden, 17 april 2019

Grieteke Schrama wint het Lyts Frysk Diktee 2019

© Foto Provinsje Fryslân | Siem Akkerman  |  De winnaars met Lida Dijkstra

Grieteke Schrama van basisschool Mooitaki uit Bitgummole kan het beste Fries schrijven van alle basisschoolleerlingen in Fryslân. Met 16 fouten werd zij vandaag de winnaar van het Lyts Frysk Diktee in het provinciehuis.

Tweede werd Baukje Anna Klimstra van basisschool De Griffel in Lioessens met 20,5 fouten. Emma Koree van basisschool De Eker in Anjum eindigde op de derde plek met 21,5 fouten. Er deden in totaal 22 leerlingen van 10 scholen mee aan de finale van het Lyts Frysk Diktee.

Schrijfster Lida Dijkstra schreef de dicteetekst en las dit jaar het dictee voor. Lida Dijkstra is al 25 jaar schrijfster van kinderboeken. Binnenkort verschijnt haar nieuwe kinderboek ‘It spűkskip en 24 oare koarte ferhalen’ met 25 verhalen van de schrijfster.

Bron: Franeker Courant

Sint-Jabik, 16 april 2019

Soad emoasje yn Sint-Jabik nei brân: 'Het doet wel zeer...'

Foto: Omrop Fryslân

In wenpleats oan de Noordeinde yn Sint-Jabik is tiisdeitemiddei folslein útbaarnd. Yn de pleats waard pleechsoarch jűn oan fjirtjin bern. Doe't de brân űntstie wiene der noch bern binnen, mar dy koene der allegear op tiid útkomme. De brân makket in soad emoasjes los yn it doarp.

"We hebben hier te maken met een locatie van pleegzorg. En helaas hebben we die niet kunnen behouden", fertelt in wurdfierder fan de brânwacht. "De eenheden waren snel ter plaatse, maar bij aankomst was eigenlijk al duidelijk dat dit een zeer snel ontwikkelende brand was."

Doe't de brân útbruts, wiene der ferskate bern oanwęzich yn it gebou. "Iedereen die aanwezig was, is nagekeken door ambulancepersoneel en is niet gewond geraakt gelukkig."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 16 april 2019

Grote brand in woonboerderij Sint Jacobiparochie

Foto: Robin Kiestra/112Fryslân

Aan het Noordeinde is dinsdag aan het begin van de middag een felle brand uitgebroken in een woonboerderij.

Rond één uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen van een brand in het pand. Al snel werd er opgeschaald naar grote brand, waarna vele brandweerkorpsen werden opgeroepen. De korpsen van Sint Annaparochie, Menaldum, Leeuwarden, Harlingen, Stiens en Franeker waren ter plaatse om de brand te bestrijden. Daarnaast werd de Mobiele Commando Unit vanuit Drachten opgeroepen, omdat er werd opgeschaald naar GRIP-1.

De brand sloeg zeer snel om zich heen, waardoor de hele boerderij al snel in vuur en vlam stond. Volgens de brandweervoorlichter waren de bewoners snel uit het pand. Een aantal kinderen zouden rook hebben ingeademd.

Bron: 112Fryslân
link Lees het hele artikel met foto's en video >>

Sint-Jabik, 16 april 2019

Wenpleats giet ferlern by brân yn Sint-Jabik; omlizzende wenten ûntromme

Brân yn Sint-Jabik - Foto: AS Media

Yn in wenpleats oan de Noordeinde yn Sint-Jabik is tiisdeitemiddei brân útbrutsen. Yn de pleats waard pleechsoarch jűn oan fjirtjin bern. Doe't de brân űntstie wiene der noch bern binnen, mar dy koene der allegear op tiid útkomme. Neffens de brânwacht binne alle persoanen út it gebou. Mei de gemeente Waadhoeke wurdt der soarge foar opfang.

Meardere korpsen en in heechwurker rieden út om de brân te bestriden. De wenpleats kin as ferlern beskôge wurde. Omlizzende wenten waarden űntromme, in oantal hat lichte skea oprűn.

Neffens omstanners wie der in dakdekker oan it wurk doe't de brân űntstie.

Bron: Omrop Fryslân
link Hjir stiek ek in fideo-opname >>

Sint Annaparochie, 15 april 2019

Spannende week op Ulbe van Houten

De praktijkexamens zijn voor leerlingen als school altijd weer spannend. (© Foto: CSG Ulbe van Houten)

Op Veel vmbo-scholen in Nederland vonden afgelopen week de praktijkexamens plaats. Op de CSG Ulbe van Houten mochten leerlingen van de sectoren Zorg en Welzijn en Dienstverlening aan de slag.

De leerlingen moesten zichzelf mondeling in een ‘vreemde taal’ uitdrukken voor de talen. Voor de Beeldende vakken moesten ze een werkstuk maken en dit vervolgens presenteren aan de hand van een voorgeschreven opdracht. Voor Dienstverlening en Producten vervaardigden de leerlingen per module werkstukken en zelfs eten als examenopdracht.

Het was een spannende uitdaging voor zowel de leerlingen als de school, zo laat de school weten. "Zeker als je minder valide leerlingen hebt die jarenlang het schoolprogramma hebben gevolgd en nu dan ook het examen moeten gaan doen."

Bron: Franeker Courant

Cornjum, 15 april 2019

Sint Anne richt zich op

Harmen Visser slalomt tussen twee DTD-spelers door

Sint Annaparochie heeft zich na driekwart seizoen worstelen op een veilige positie genesteld. Meer dan terecht, aldus uitblinker Harmen Visser.

Met nog een minuutje of twee op de klok weet DTD-trainer Marcel Frankena het lot van zijn ploeg. DTD had een grote stap richting lijfsbehoud kunnen zetten, maar gaat in de streekderby op eigen veld verliezen van Sint Annaparochie en kan weer naar beneden kijken.

"Hij was voor de wedstrijd geblesseerd, ik hoopte dat hij niet mee zou doen", bromt Frankena dan richting enkele toeschouwers. De coach doelt op Harmen Visser, uitblinker en doelpuntenmaker bij de opponent, die het veld even daarvoor heeft verlaten. "Een prachtig compliment, schitterend als zo’n trainer dat zegt", vertelt Visser even later, weliswaar trekkebenend, maar met een glimlach van oor tot oor.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jabik, 14 april 2019

'Kûnst op fekânsy bij de Mooie Paal'

Talea Jansma bij één van de 'Mooie Palen'

Vanaf de paasdagen gaat kunstenares Talea Jansma uit Sint Jacobiparochie op pad met haar caravan vol kunst. Dit jaar doet Jansma alle invalswegen van de vroegere gemeente het Bildt aan. Haar reis stopt bij de Mooie Palen, die geslagen zijn in 2018. Het project heet dan ook ‘Kűnst op fekânsy bij de Mooie Paal.’

Jansma heeft een nieuwe collectie tekeningen achter glas met afbeeldingen van dieren, bloemen, antieke huishoudelijke voorwerpen en Ouwe-Dyksterhússys. Het programma zal de hele zomer beslaan en is weergevoelig. Daarom worden op de website (http://taleajansma.jouwweb.nl) van Jansma onder Kűnst op fekânsy de maandindeling en halteplaatsen vermeld.

In april gaat de route via de Armedyk in Westhoek en de Hoarnestreek onder Firdgum naar de Mooie Paal bij Minnertsga. Belangstellenden zijn welkom als de Bildtse vlag bij de caravan uit is en op het bord ‘expo open’staat. En een kijkje nemen kost natuurlijk niets.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 12 april 2019

Meiden duiken in wereld van techniek tijdens Girls Day

De meiden mochten zelf aan de slag met een camera. (© Foto: CSG Ulbe van Houten)

Op het bedrijventerrein van Sint Annaparochie was het donderdag een drukte van belang. De meisjes van leerjaar 2 van CSG Ulbe van Houten bezochten een aantal bedrijven in het kader van Girls Day.

Faber AV, Smeding, Woningstichting NW en Meijer hadden hun deuren opengesteld om deze 55 “druktemakers” te ontvangen met een gevarieerd programma. Zo mochten de meiden achter de camera en de in de wereld van de “Voice of Holland” bij Faber AV, gingen ze echt metselen bij de Woningstichting, kregen ze een bedrijfspresentatie bij Smeding en sloten ze af bij Meijer met het maken van een metalen vorkheftruck en een rondleiding door het bedrijf en het museum.

De meiden hebben deze dag de wereld van techniek leren kennen. Wellicht dat het beeld dat ze nu van de branche hebben, bepalend is voor hun beroepskeuze.

Bron: Franeker Courant

Vrouwenparochie, 12 april 2019

Lening kwijtgescholden voor MFA Vrouwenparochie

De Kyfhűeck en jeugdhonk ’t Honnegat, Foto: Google Maps

Vrouwenparochie hoeft eenrenteloze lening van 75.000 euro voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) niet terug te geven aan de gemeente.

Dat voorstel doet het college van de gemeente Waadhoeke aan de raad, nadat de werkgroep hierom verzocht heeft. In 2015 kreeg het dorp 300.000 euro subsidie van de toenmalige gemeente het Bildt. Daar kwam later een renteloze lening van 75.000 euro bij, onder de voorwaarde dat dit bedrag terugbetaald zou worden zodra het oude dorpshuis de Kyfhűeck verkocht werd. De Kyfhűeck en jeugdhonk ’t Honnegat zijn inmiddels verkocht voor 150.000 euro.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

Sint-Anne, 11 april 2019

Skoalle yn krimpgebiet wit mei bysûndere lessen dochs te groeien

Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Jierrenlang seach it der net goed út foar de Ulbe van Houtenskoalle yn Sint-Anne. De kristlike middelbere skoalle ferlear alle jierren sa'n tsien prosint oan learlingen. Mar dit jier wurdt al foar it tredde jier op rige in flinke groei foarsein. En dat yn in krimpregio. Hoe kin dat?

"Ik sit by Travel Academy. Dęr lear ik hoe't ik in reis organisearje moat", sa fertelt Mats, ien fan de learlingen fan it Ulbe van Houten. "Ik lear dan hoe't ik sykje moat op ynternet, mar ek hoe't ik dan praktyske saken regelje moat. En it moaiste is dat we dy reis dan ek echt meitsje sille. Dat fyn ik wol hiel bysűnder oan dizze skoalle."

It is samar in foarbyld fan de ekstra aktiviteiten dy't de learlingen op skoalle oanbean krije. Mar ek wurkje se mei robots en leare se hoe't se omgean moatte mei drones en hoe't in restaurant wurket.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Ouwe-Syl, 10 april 2019

foto: Jan Bonefaas

Lammetsys kike

Een vrolijke drukte zaterdag bij de familie Elgersma op Ouwe-Syl.

Hun boerderij d’Ouwesylster hield een lammetjesdag, en dat trok met het mooie weer veel bekijks.

De lammeren, veulens en kalveren op de boerderij lieten zich de aandacht welgevallen.

Op het bedrijf werd tevens de eerste ’melktap’ in de gemeente in gebruik genomen.

Bron: De Bildtse Post

Froubuurt, 10 april 2019

Spreekbeurt Stephanie met burgemeester: 9,2

Stephanie Ritmeester (10) uit groep 7 hield vorige week woensdag haar spreekbeurt op De Fierljepper in Froubuurt. Het leek Stephanie (rechts) leuk de spreekbeurt te houden over de burgemeester. En wie kon daar nu beter bij zijn dan burgemeester Marga Waanders zelf?

De leerlinge had de advertentie van gemeente Waadhoeke gezien, waarin Waanders aanbiedt om bij inwoners van de gemeente langs te komen. ’Waarom nodig ik haar niet uit voor mijn spreekbeurt?’ dacht Stephanie.

Burgemeester Waanders nam de uitnodiging graag aan, en was er woensdagochtend bij in Froubuurt. Dat het een goede spreekbeurt was, bleek wel na afloop: Stephanie kreeg met 9,2 een prachtig cijfer.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 10 april 2019

Liefde brengt postduiven van Cor Tolsma snel weer thuis

Cor Tolsma van duivenvereniging De Vliegende Post in Minnertsga bij zijn duiven in de tot duiventil verbouwde voormalige mobiele kleuterschool op de Nieuwe Bildtdijk. FOTO: JAN SPOELSTRA

Het postduivenseizoen staat voor de deur. Er was afgelopen weekeinde al een kort trainingsvluchtje, maar zaterdag gaan de postduiven voor de eerste keer dit seizoen echt op stap. De bestemming is Gennep.

Het draait eigenlijk allemaal om de liefde. Voordat de mannetjesduiven van Cor Tolsma uit Oudebildtzijl komende zaterdag op reis gaan voor hun eerste officiële wedstrijd mogen ze heel even aan het vrouwtje snuffelen. Wanneer ze dan in Gennep worden losgelaten hebben ze maar een doel: zo snel mogelijk naar huis. "It mantsje wol sa gau mooglik nei it wyfke. En by thúskomst is it feest", zegt Tolsma.

Duivenhouder Tolsma, de algemeen kampioen 2018 van de postduivenvereniging De Vliegende Post uit Minnertsga, weet al welke duiven er zaterdag in de vrachtwagen mee mogen. "Der geane sa’n tweintich dowen fan my mei." Aan de wedstrijd doen duizenden duiven uit het gehele land mee, die allemaal hun eigen route naar huis vliegen.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 april 2019

Fries Duurzaam Bedrijf plaatst 1.690 zonnepanelen bij Rodenhuis Agro

Fries Duurzaam Bedrijf  plaatst 1.690 zonnepanelen bij Rodenhuis Agro, foto: FDB

Het Fries Duurzaam Bedrijf (FDB) is momenteel drukdoende met het plaatsen van 1.690 zonnepanelen bij Rodenhuis Agro in Sint Annaparochie.

De groothandel in groente en fruit laat de zonnepanelen met subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) plaatsen.

De zonnepanelen worden gemonteerd met behulp van het speciale montagesysteem van Esdec voor stalen daken. Het gaat om zonnepanelen van Suntech met een vermogen van 290 wattpiek per stuk. Verder wordt er gebruikgemaakt van 15 omvormers en 845 power optimizers van SolarEdge. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Tolsma Elektrotechniek, Montage- en Technisch bedrijf Dijkstra en Technisch en Montagebedrijf De Mol.

Bron: Solar Magazine

Enschede, 9 april 2019

Andries Woudstra gaat voor de vijf kilometer

Andries Woudstra (86): 'Ik denk dat ik de halve marathon nog wel kan halen, maar mijn vrouw zegt van 'dat doen we niet'.' (Foto: Livio)

Of hij de oudste deelnemer aan de Enschede Marathon is? "Dat ben ik al jaren", zegt Andries Woudstra (86) uit Enschede. Hij loopt zondag de 5 kilometer. "Ik denk dat ik de halve marathon nog wel kan halen, maar mijn vrouw zegt van 'dat doen we niet'. Waarschijnlijk is dat wel verstandig."

Andries Woudstra is naar eigen zeggen al jaren de oudste deelnemer aan de Enschede Marathon. "Het levert me geen prijzen op, maar wel wat extra aandacht", zegt de 86-jarige Enschedeër.

De halve marathon was jaren lang zijn afstand, maar de laatste jaren werd het de 10 kilometer en tegenwoordig is het de 5 kilometer. Ook om zijn vrouw gerust te stellen. "De halve kan ik nog wel halen denk ik, maar dan moet je ook meer trainen. Ik train nu twee keer week. Als het weer goed is. Ik denk dat ik een kilometer of acht, negen loop. Hoe lang ik er over doe weet ik niet. Ik ga niet zo snel meer, maar bijna nooit is het stapvoets."

Bron: Huis aan Huis, Enschede
link Lees het hele artikel >>

Marsum, 9 april 2019

Marsum doet de groenperkjes voor het laatst met elkaar

Wethouder Jan Dijkstra (links) en wijkbeheerder Henk Osinga harken een perkje schoon. FOTO: JAN SPOELSTRA

In 2013 kreeg Marsum er nog de Kern met Pit-prijs voor: dorpelingen beheerden het openbare groen zelf. Zes jaar later blijkt het toch niet vol te houden. Zaterdag gingen ze voor het laatst met zijn allen de straat op.

Deze zaterdag wordt het beheer en onderhoud van het groen weer overgedragen aan de gemeente Waadhoeke. Dijkstra: "It projekt is doedestiids begűn mei tamtam en de flagge derby, no nimme wy ek mei de flagge derby it behear mei genoegen werom.”

Mensen die al die jaren het perkje voor hun deur onderhielden, mogen dat desgewenst gewoon blijven doen. Even doorgeven aan de wijkbeheerder en de jongens weten dat ze dat perkje niet hoeven te doen. ,,Dat is de kręft fan fęste wykteams”, zegt hoofd buitendienst Piet Jetze Faber. Want dit is meteen het startsein van het nieuwe beheerbeleid van de gemeente Waadhoeke, overgenomen van de voormalige gemeente het Bildt.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 9 april 2019

Studiemiddag leerkrachten CBO Noardwest Fryslân in Slotschool

Jolanda Verhoef van Bureau Meesterschap vertelt over de herkomst en verscheidenheid van een portfolio dat als alternatief voor het rapport wordt gezien. (© Eigen foto)

Mede door het afschaffen van de verplichte Cito-toetsen bij de kleuters in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, bezinnen leerkrachten van cbo Noardwest Fryslân zich op het maken van portfolio’s voor de leerlingen.

Zijn de traditionele rapporten nog wel van deze tijd of kan een kind zijn eigen ontwikkeling in beeld brengen door tekeningen en verhaaltjes te bundelen? Het onderwijs verandert, dus, wat vraagt het 21ste-eeuwse onderwijs van een rapport?

Over deze vraag hebben ruim vijftig leerkrachten en Intern Begeleiders van de basisscholen van de vereniging Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân zich vorige week gebogen. Dat gebeurde tijdens een studiemiddag in de Slotschool in Sint Annaparochie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 april 2019

© Van Oost Media

Auto knalt tegen boom na klapband

Een automobilist is maandagmiddag tegen een boom aan de Hemmamaweg in Sint Annaparochie gereden. De auto was onbestuurdbaar door een klapband.

De auto was zodanig beschadigd dat deze moest worden afgesleept.

De automobilist raakte niet gewond.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 5 april 2019

Foto: Leeuwarder Courant

Weromkomavens

Wie zijn Bildts bij wil spijkeren, kan weer terecht op de weromkomavens van de Stichting Bildts Aigene.

Ze worden gehouden op 23, 24 en 25 april in de bibliotheek van Sint Annaparochie en zijn bedoeld voor oud-deelnemers aan de cursus Bildts of mensen die nooit een cursus volgden, maar wel Bildts schrijven.

Aanmelding is noodzakelijk via kursusbildtsaigene@gmail.com. "Graag sels al even ’n pin en pepier metnimme", luidt de oproep.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtdijk, 5 april 2019

Psychedelica van de dijk

Seewolf: Joop Visser, Dolf Kuiken, Willem Bijma (achter), Bram Welbedacht. FOTO TOM VAN HUISSTEDE

De Friese band Seewolf liet een 24-sporen-tapemachine uit Amerika komen en maakte daarmee op de Oudebildtdijk, strikt analoog, een prachtep vol uitgesponnen liedjes.

Het ding is zo groot als een flinke koelkast. Erop: twee grote spoelen met geluidsband, 2 inch ofwel 5 centimeter breed. Kost 300 euro voor een spoel van 40 minuten, maar dan heb je ook wat – 24 sporen, zo veel kan deze oude Ampex aan. "Warm, diep en rond”, zegt Dolf Kuiken. "Door de schakelingen, door het magneetveld. Dat vormt het geluid. Digitaal opnemen is puur objectief misschien beter. Maar op deze manier komt er een soort crčme over het geluid. En dat is prettig voor de oren.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 3 april 2019

Lammetsysdâg d'Ouwesylster

De Melktap

Eerste 'melktap' in gebruik - Op zaterdag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur houdt schapenmelkerij en kaasboerderij d'Ouwesylster een lammetjesdag.

Tijdens de lammetjesdag zijn de schapen met lammetjes, koeien, pony’s en andere dieren bij de familie Elgersma te bewonderen. Ook kan er een kijkje worden genomen in de kaasmakerij, hier wordt van de schapenmelk kaas gemaakt. De schapenkaas is tevens te koop. Voor de kinderen is er een speurtocht over de boerderij.

Om 11.00 uur wordt door het dorpsbelang van Ouwe-Syl tevens de eerste melktap van de gemeente Waadhoeke geopend. De toegang is gratis. D’Ouwesylster is gevestigd aan de Van Egmondstraat 27.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 3 april 2019

OM eist 15 maanden tegen Bilkert met enorm drugslab (dat door Brabanders gebouwd werd)

Foto: Leeuwarder Courant

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft een celstraf van 15 maanden geëist tegen een 30-jarige man uit Oudebildtzijl voor het verhuren van een schuur voor een druglaboratorium.

Een deel van de gevraagde straf, 5 maanden, is voorwaardelijk. De officier van justitie wil voor de Bilkert een proeftijd van twee jaar.

Het in aanbouw zijnde drugslaboratorium werd precies een jaar geleden ontdekt aan de Albadaweg, tussen Oude- en Nieuwbildtzijl. Er werd 4000 liter aan chemicalien in beslag genomen. De politie omschreef het lab destijds als "een topper in aanbouw”.

Eenmaal voltooid kon er volgens het OM voor vele miljoenen euro’s aan speed worden geproduceerd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Lees ook het artikel in het Brabants Dagblad >>

Oudebildtzijl, 3 april 2019

Leerlingen Travel Academy op bezoek bij Aerden Plaats

De leerlingen van de talentstroom Travel Academy die een bezoek brachten aan de Aerden Plaats. (© Campus Middelsee)

Leerlingen van de talentstroom Travel Academy van Campus Middelsee brachten onlangs een bezoek aan de Aerden Plaats in Ouwe Syl.

Er werd begonnen met een kopje thee met een speciaal ‘Ouwesylster keky’ en hebben daarbij wat gepraat over de Aerden Plaats en wat ze allemaal doen. Daarna hebben we een rondleiding gekregen. Er werd verteld over de geschiedenis van het Bildt en over de verschillende tentoonstellingen die er zijn.

Ook werd even in de Julianakerk gekeken en mochten leerlingen op het orgel proberen te spelen. Daarna is nog in de vlindertuin gekeken en uiteindelijk is het bezoek afgesloten met een gesprekje over de Aerden Plaats. De leerlingen hebben zo kunnen zien, wat er bij een VVV-kantoor allemaal nodig is en wat daar allemaal wordt gedaan.

Bron: Franeker Courant

Den Bosch, 1 april 2019

By Brabânske drugssaak sit Frysk spoar; skuorre yn Aldebiltsyl moast drugslab wurde

Het nieuwe Paleis van Justitie in Den Bosch. Foto: Wikipedia

Brabânske drugskriminelen stienen moandei foar de rjochter yn Den Bosch. Se wienen űnder oare dwaande yn Fryslân. Yn in skuorre yn Aldebiltsyl wienen se dwaande in drugslab te bouwen.

Nei in tip yn 2017 űntduts de plysje in netwurk fan sa'n tsien man. Goed in healjier letter hat de plysje ynfallen dien en ferskate minsken oanhâlden.

It spoar yn it űnderyk late ek nei Aldebiltsyl. Dęr wienen se neffens it Iepenbier Ministearje dwaande mei it opbouwen fan in speedlab yn it bűtengebiet fan it doarp. Cornelis hat in skuorre achter hűs dy't te hier stie. Hy is ek fertochte yn de saak.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Heerenveen, 1 april 2019

Ook tranen tussen de ronkende motoren bij WK ijsspeedway

Simon Reitsma - Foto: www.orange-pictures.nl

Spannende races, valpartijen en emotie waren de ingrediënten van drie dagen ijsspeedway. Thialf vormde een passend decor voor de afsluiting van het mondiale seizoen.

Voor de tweede Friese gladiator, Simon Reitsma uit Sint Annaparochie, was het een gedenkwaardig weekeinde in Thialf. Op de vrijdagavond knokte hij zich naar een fraaie zevende plaats in de wedstrijd om de Roelof Thijs Bokaal. Zondag sloot hij voor de laatste keer de gaskraan. ,,Vorig jaar ben ik er hier in Thialf heel hard afgereden. Dit jaar heb ik ook weer een flinke crash gehad. Dat zet je wel aan het denken”, zegt Reitsma.

Het peinzen leidde ertoe dat Reitsma besloot na de races in Heerenveen een punt te zetten achter zijn actieve carričre. Het deed hem wel wat. De anders zo stoere Reitsma kon de tranen maar met moeite bedwingen toen hij na zijn ereronde bij vrouw en zoon in de armen viel.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2019 (1e kwartaal)>