Ni'jhooltpae, 24 mei 2022

Bildts

NOS Johan Veenstra.jpg

We hebben in disse perveensie een mooie lappedeken van taelen. Dat is een riek bezit daor we wies op wezen moeten. Veulvormighied is vule mooier as ienvormighied. Velden vol bluuiende tulpen in meerdere kleuren bin ok mooier as die mit mar iene kleur. Lao'we al die taelen dus bruken, d'r mit pronken en d'r van genieten. Overal, waor dat mar even kan. Wie wat ok zegt of beweert. Praot al die taelen en lees ze. En dat gemierk van meensken die zeggen dat ze dat niet kunnen... Gewoon de pochel d'r even op. Kan niet ligt op 't karkhof en wil niet ligt d'r naost, zee mien moeder vroeger altied.

Vule boeken in et Bildts kommen d'r niet uut, mar now is d'r een mooien iene uutkommen. Een omkeerboek, dus zowel in et Bildts as in et Nederlaans. Feranderd Perspektyf/Veranderd Perspectief van Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma. Ik hebbe

beide versies lezen en ik vien die in et Bildts et mooiste. Veur mi'j is dat waarmer en komt et verhael dichterbi'j.

Et is et verhael van Rodenhuis zien jonge jaoren op Et Bildt. Mar butendat is et boek ok een ode an Et Bildt. Et laand, de netuur, de oneindighied veurbi'j de zeediek. Ik herkenne me wel in Sieger Rodenhuis. Hi'j was vroeger een wat ienzem joongien op Et Bildt, ik was zoe'n soort joongien in de Stellingwarven. Ik woonde in een laand mit kleine kaampies laand en boswallen d'r ommehenne. Ik kon niet zo veer kieken as hi'j kon, mar tussen de boswallen vuult et heerlik smoek.

De oneindighied veurbi'j' de zeediek

As Stellingwarver, die niet wend is an kaele vlakten, kan 'k liekewel ok genieten van Et Bildt. Grote kloften gaanzen in de locht... Bluuiende velden mit eerpels... Ooit zag ik daor een lappe bluuiende mosterd. Zo mooi! En aj'dan aovens op 'e diek staon bi'j Zwatte Haene en de lochies van meerdere vuurtorens zien kunnen... Berichten uut een wereld an de overkaant van et waeter. En daor komt de tael van dat laand dan nog bi'j. Wi'j' et nog mooier hebben? Lao'we al dat moois niet versloeren en verkwaanselen, want dan doen we oonszels te kot en maeken we oons aarmer as dawwe now binnen.

Bron: Leeuwarder Courant