Sint Annaparochie, 30 juni 2022

PB: lelijke vijver vervangen door waterpartij met glooiende grasperken

'Het wordt een mix van toen en nu.'

Het plantsoen achter het voormalige gemeentehuis van Het Bildt in Sint Annaparochie gaat als het aan Plaatselijk Belang ligt grondig op de schop.

Pier Abe Santema

Vooral de vijver in het bestaande plantsoen is veel dorpsbewoners een doorn in het oog. Hij werd een kleine vijftien jaar geleden aangelegd, maar het was nooit een succes, aldus Roelof Santing van de plantsoenwerkgroep van Plaatselijk Belang. "Al snel bleek dat het niet werkte. Hij werd als minder mooi ervaren."

Leilindes en berceau blijven

Plaatselijk Belang stelde vorig jaar vast dat de animo om het plantsoen aan te pakken groot was. Wat de inwoners vooral graag wilden, was een terugkeer naar de situatie van voorheen. Vanaf 1937 was er een waterpartij met glooiende grasperken eromheen. Met bloeiende vaste beplanting erbij. Het plan is om de situatie van toen te benaderen, vertelt Santing.

Daarnaast komt er ruimte voor een speelplek voor kinderen met toestellen die bij de omgeving passen.

Ook blijven er enkele elementen van het huidige plantsoen behouden, die wel mooi gevonden worden. "Het wordt dus een mix van toen en nu." Het gaat dan om de leilindes, die afkomstig zijn van het Zaailand in Leeuwarden, en de booghaag aan De Kempenaerstraat. Deze booghaag, ook wel berceau genoemd, geldt als een fraaie plek voor trouwfoto’s, aldus Santing.

Boom adopteren

Het plan is al aan een technische blik onderworpen en het is uitvoerbaar, zegt Santing. Een uitdaging ligt er nog op het vlak van de financiering. Plaatselijk Belang schat dat de metamorfose 300.000 euro zal kosten, terwijl de gemeente Waadhoeke 35.000 euro beschikbaar heeft. De vereniging hoopt op bijdragen van fondsen, maar wil ook de inwoners van het dorp erbij betrekken.

'Het wordt een mix van toen en nu.'

"Mensen kunnen bijvoorbeeld een boom adopteren of tijd en middelen beschikbaar stellen voor de aanleg of het onderhoud." Plaatselijk Belang gaat ervan uit dat zowel bedrijven als particulieren willen bijdragen. "We zijn wel hoopvol, het zal iets worden van vele kleintjes maken een groot bedrag."

Als het benodigde budget bij elkaar komt, kunnen de werkzaamheden op zijn vroegst najaar 2023 beginnen, aldus Santing. De werkgroep heeft de plannen woensdagavond in het plantsoen gepresenteerd aan omwonenden en betrokken partijen.

Bron: Leeuwarder Courant