Sint Annaparochie, 14 september 2021    

Sint Annaparochie krijgt nieuwe wijk met 75 woningen

Sint Annaparochie zuidwest Bron: Google Earth Waadhoeke pakt het schreeuwend tekort aan woningen aan met een nieuwbouwplan in Sint Annaparochie. Het oude hoofddorp van het Bildt krijgt er een nieuwe wijk bij met 75 woningen.

Elizabeth Vogelzang

De druk op de woningmarkt is groot, ook in Sint Annaparochie. De Nije Kamers, de nieuwbouwwijk aan de noordwestzijde van het dorp, is vol en nagenoeg klaar. In 2000 werd daar al gestart met de bouw die onder meer zolang duurde door het failliet van de bouwer. Hierdoor bleven twaalf kavels en de openbare ruimte lang braak liggen. Uiteindelijk sprong de gemeente bij en trok het plan vlot.

En nu wordt er opnieuw gebouwd. Waadhoeke proefde op een onlangs gehouden maatwerkgesprek dat de huizenhonger nog niet is gestild in Sint Anne, dat als hoofd-

plaats van de voormalig gemeente het Bildt een regionale centrumfunctie heeft. De gemeente wil het dorp aan de zuidwestkant verder uitbreiden met zon 75 huizen.

En nu wordt er opnieuw gebouwd. Waadhoeke proefde op een onlangs gehouden maatwerkgesprek dat de huizenhonger nog niet is gestild in Sint Anne, dat als hoofdplaats van de voormalig gemeente het Bildt een regionale centrumfunctie heeft. De gemeente wil het dorp aan de zuidwestkant verder uitbreiden met zon 75 huizen.

Evenwichtige mix

De nieuwe wijk moet een evenwichtige mix worden met rijenwoningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande huizen, passend bij de aard en schaal van het dorp. De benodigde grond is voor het grootste deel al in eigendom van de gemeente.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor 70.000 euro uit te trekken voor een stedenbouwkundig ontwerp, civieltechnische en planologische onderzoeken en een bestemmings- en beeldkwaliteitsplan. De politiek vergadert erover op 23 september.

Bron: Leeuwarder Courant