Sint Jacobiparochie, 22 september 2021    

Bloedende kastanjes in Sint Anna tegen de vlakte

De kastanje bloedingsziekte slaat genadeloos toe in de Kempenaerstraat in Sint Anna. Foto: Catrinus van der Veen

De bloedingsziekte slaat genadeloos toe onder kastanjes in Waadhoeke. Er is geprobeerd de bomen te redden met levensverlengende injecties. Tevergeefs. Vooral in Sint Annaparochie vallen statige oudjes ten prooi aan de kettingzaag.

Elizabeth Vogelzang

Het bladerdak schiet langzaam in de herfsttooi met hier en daar groen dat verkleurt naar oker. Tussen de takken hangen dikke bolsters met glimmende kastanjes die al uit hun stekelige jasje zijn gegroeid. De oude kastanjebomen maken van de Kempenaarstraat in Sint Annaparochie een statige laan. Maar niet voor lang meer.

Doodziek

De kastanjes zijn ziek. Doodziek. Al jaren eigenlijk, maar nu zijn de bomen echt terminaal. Ze lijden aan de kastanjebloedingsziekte. Daarbij veroorzaakt een bacterie roestbruine vochtige plekken op de bast, van waaruit de boom gaat bloeden met een stroperige vloeistof uit de ‘wonden’. Uiteindelijk holt de conditie van de kastanje achteruit, de takken en de stam worden broos en kunnen zomaar afbreken. De ziekte heeft onvermijdelijk de dood tot gevolg.

Waadhoeke houdt alle kastanjes op gemeentegrond al lange tijd nauwlettend in de gaten. De patiënten aan de Kempenaarstraat worden regelmatig gecontroleerd om te kijken hoe de toestand is. Net als de bomen aan de Middelweg Oost en de Stadhoudersweg elders in Sint Anne.

De gemeente schakelde specialisten van Wagingen Universiteit in die probeerden met levensverlengde injectie de bomen te redden. Maar tevergeefs. Waadhoeke kan niet anders dan binnenkort de zaag zetten in 37 kastanjebomen. Het is onvermijdelijk, schrijft het college in een memo waarmee ze de raad informeert.

Ernstige situatie

Vooral in Sint Annaparochie is de situatie ernstig. De zieke bomen vormen een risico waardoor de gemeente ze om de veiligheid op korte termijn zal moeten omhalen. De kaalslag zal effect hebben op het straatbeeld en het aanzien van het dorp. Waadhoeke gaat daarom herplanten en heeft een ververvangingsplan besproken met Plaatselijk Belang.

In de Kempenaarstraat worden alle kastanjebomen in één keer gekapt en krijgt de hele straat nieuwe bomen. De zilveresdoorns die er staan zijn in slechte staat, zegt de gemeente, en gaan daarom ook tegen de vlakte. Aan de Middelweg Oost worden zeven kastanjes geveld, een wordt gesnoeid en zes blijven staan en worden nader onderzocht. Dat gebeurt ook met de 33 kastanjebomen aan de Stadhoudersweg in Sint Anne, maar Waadhoeke verwacht dat deze bomen op korte termijn wel moeten worden gekapt.

In de Kempenaarstraat worden alle
kastanjebomen in één keer gekapt

Ook op andere plekken in de gemeente zal de motorzaag knetteren. Aan de Buorren in Bitgum worden zeven zieke exemplaren omgezaagd en in Dronryp zes. In Franeker worden in totaal zestien stuks gekapt aan de Parklaan, Marien Oostwoudstraat en Burgemeester Westerhuisstraat. Hier geldt een herplantplicht.

Bron: Leeuwarder Courant