Sint Jacobiparochie, 17 september 2021    

Topfitte Taeke Triemstra jaagt door voor de ultieme kaatstroon

Taeke Triemstra heeft plezier op het kaatsveld. FOTO HENK JAN DIJKS

Taeke Triemstra is ervan overtuigd dat hij binnen twee jaar de kaatstroon in het klassement allertijden kan bestijgen. Ferme taal aan de vooravond van de Oldehovepartij, de slotdag van het seizoen.

Myrddin Hilbrands

Taeke Triemstra droomt van de magische status die kleeft aan de troon van het kaatsklassement aller tijden. Hij beseft tegelijkertijd dat hij ook dit jaar, vanwege de coronacrisis, maar traag inloopt op Piet Jetze Faber, die met 885 punten nog altijd stevig de leiding in handen heeft.

Triemstra rekent zich daarom nog niet rijk, mr hij rekent wel degelijk. Met 818 punten heeft de 38-jarige kaatser er nog 67 te gaan. "Sjoen hoe fit ik dit jier wer bin, kin ik takom jier mei Gert-Anne van der Bos en Erwin Zijlstra yn in normaal seizoen al in grutte stap sette. Yn myn topseizoenen gie it om gemiddeld 50 punten. Yn 2023 kin ik Piet Jetze dan noch wol foarby." Dan is Triemstra 40 jaar.

Krasse veertigers

Dat het kan bewijst dit seizoen van de krasse veertigers. Chris Wassenaar spant de kroon met 48 jaar; hij won prijzen met invalbeurten bij Pieter Jan Leijenaar en Gabe Jan van Popta. En Wassenaar had op de PC moeten staan, daar is Triemstra het roerend mee eens. "As hy foar Jelle Attema keatst hie, dyt absolt net fit wie, hie dat partoer de heale finale helle. Chris broer Jacob (40) won als stand-in van Hylke Bruinsma met Minnertsga de bondspartij. Veertiger Danil Iseger presteerde uitstekend als invaller van Triemstra.

Triemstras missie betekent wel nog twee seizoenen bikkelen op de trainingen. "Ik ha it derfoar oer, ha nocht oan it spultsje en in doel foar eagen."

Triemstra is de berekenende analyticus. Zo ziet hij Van der Bos, zijn trouwe secondant sinds 2010, de glansvorm uit zijn beste dagen benaderen. Na het vertrek van Tjisse Steenstra, die vaak vanuit tactische oogpunt de eerste opslag overnam, is Van der Bos opgebloeid. Twee kapiteins aan de opslag was atypisch. Dit seizoen kaatst Van der Bos als bevrijd.

Vaker moeten winnen

Illustratief zijn de duels met toppartuur Bergsma, die meestal werden gewonnen. "Tsjin mindere partoeren as dy fan Youri de Groot ferlieze je dan twa kear. Ik bin derfan oertsjge dat wy wol fiif frije formaasjepartijen winne moatten hienen."

En dan is er nog Erwin Zijlstra, de nieuwe verrassende man, die volgens Triemstra een voortreffelijke ontwikkeling doormaakt. "Hy moast oan it idee wenne dat er no by s sit. Neat mis mei, hy kin it. Syn selsfertrouwen krige in boost neit wy de PC wn hawwe. Nei syn keningskip stie der in totaal oare selsfersekere Erwin yn it fjild. Hie er oan it begjin ek safier west, dan hie it fjild der alhiel oars hinne lein, yn teory, glimlacht Triemstra. "Faak stiet elk teinlik wrt er heart."

"Ik ha nocht oan it spultsje en in doel foar eagen.

Liever PC dan punten

Tot slot een gewetensvraag: 30 punten pakken zonder PC-overwinning f de winst op It Sjkeln? "Dylan Drent mei dit jier it klassemint winne, wy ha de PC-winst. It wie alwer seis jier lien dat wy dy wn hawwe. In die zes jaar ontbrak overigens wel de editie van 2020 vanwege corona.

Nog n wedstrijd en het seizoen zit erop voor de stilist Taeke Triemstra. Of hij tijdens de Oldehovepartij daadwerkelijk aan de start verschijnt, is overigens nog wel even afwachten. Hij kampt met een vervelende achillespeesblessure, waarbij het herstelproces toch vooral rust vereist.

Bron: Leeuwarder Courant