Sint Annaparochie, 28 september 2020

Hogere opbrengst KWF-collecteweek Het Bildt

Hoe zou het gaan in de Coronatijd met de KWF-collecteweek. Dat was de vraag voor alle collectanten KWF Het Bildt in de eerste week van september.

In St.-Annaparochie en Minnertsga moest noodgedwongen een aantal straten de collectebus aan zich voorbij gaan omdat de collectanten in de risicogroep zitten. Voor St.-Annaparochie had dit als gevolg dat er 200 euro minder opbrengst was ten opzichte van 2019. De opbrengst in de overige Bildtse dorpen maakte dit echter meer dan goed want de totale opbrengst was ruim 300 euro hoger (5.238 in 2020 en 4.910 in 2019).

De collectanten, groepshoofden en bestuur zijn hier geweldig tevreden over. ‘De minsen fonnen it fyn dat we lâns kwamen’ aldus voorzitster Sigrid de Jong uit St.-Annaparochie. ‘Bedankt dat jim foar ús wer jild ophelje’ was de reactie van iemand die zelf ziek is.

Bron: Leeuwarder Courant

Aldebiltsyl, 27 septimber 2020

Biltske foarstelling 'De kraak van de kluis' lûkt tûzenen online sjoggers

In diel fan de crew sjocht op grut skerm nei De Kraak van de Kluis - Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Sa'n twatûzen minsken hawwe online sjoen nei de foarstelling 'De kraak van de kluis'. De foarstelling oer it iepenbrekken fan it befolkingsregister fan It Bilt yn 1943 soe oarspronklik in teaterstik wurde, mar troch de útbraak fan it coronafirus is dat oanpast. No koene minsken sneontejűn thús ynlogge op de kompjűter om sa it stik te sjen.

It stik draait om in Biltske fersetsgroep dy't yn 1943 ynbruts yn it gemeentehűs fan it Bilt om dęr it befolkingsregister te stellen. Sa woene se foarkomme dat jongemanlju nei Dutslân stjoerd wurde soene om foar de besetter te wurkjen.

Om't it dit jier 75 jier lyn is dat Nederlân befrijd waard, wie it de bedoeling om it stik yn alle gefallen trije kear op te fieren. Mar al frij gau nei de útbraak fan corona besleaten de makkers dat dat der nei alle gedachten net yn sitte soe. En dus waard it stik sa werskreaun dat it online útfierd wurde koe.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Franeker, 27 september 2020

Europeeske Taledei: 'Minderheidstaal heeft jeugd nodig'

Froukje de Jong

Minderheidstalen hebben jongeren nodig die het belang ervan uitdragen, betoogt voorzitter Froukje de Jong van het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT).

De Jong is bezorgd over de vergrijzing bij de instellingen en organisaties die bij het bureau zijn aangesloten, zei ze zaterdag tijdens de viering van de Europeeske Taledei in het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker. Sinds 2001 wordt er op 26 september in Europa stilgestaan bij de meer dan 200 minderheidstalen die Europa rijk is. Daarvan zijn er inmiddels 80 officieel erkend.

De Jong prijst Waadhoeke om de voortvarendheid waarmee de gemeente na de herindeling het taalbeleid met behulp van een taalwerkgroep heeft opgepakt. "Elkeneen kin in syn aigen taal prate." En positief vindt ze ook dat de jongeren er actief bij worden betrokken.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 september 2020

Luistercursus klassieke muziek in bibliotheek Sint Annaparochie

Rudolf Nammensma vertelt. (© Foto: Jelle Zijlstra.)

Seewyn Kunsteducatie organiseert ook dit najaar samen met Bibliotheek Noord Fryslân en Stichting Welzijn Ouderen (SWO) een luistercursus klassieke muziek. Tijdens vier avonden worden in beeld en geluid de brandpunten van de klassieke en lichte muziek bezocht. De eerste bijeenkomst is op maandag 5 oktober. De cursus wordt verzorgd door muziekkenner Rudolf Nammensma.

Op 5 oktober staat het magisch universum van Gustav Holst centraal. In een tijd dat landschappen, de zee en zelfs steden op muziek werden gezet, ging Gustav Holst nog een stap verder. Hij gaf alle tot dan toe bekende planeten hun eigen klankbeeld.

Twee weken later gaat het over de ontroering van Arthur Rubinstein. Pianist en autodidact Arthur Rubinstein is blijven optreden, ook toen hij hoogbejaard was. Voor velen is hij nog steeds de beste Chopin-vertolker ooit.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Menaam, 26 september 2020

Silke Koopmans met de ukelele

Silke Koopmans: 'Ik fyn Sint-Anne geselliger as Menaam'

In de rubriek '20 in 2020' vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-) twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Silke Koopmans uit Menaam, zij wordt vandaag 20 jaar.

"Sint Annaparochie is wol in bytsje myn twadde hűs." Ze heeft er veel familie wonen en Silke werkt er, liep er stage en gaat er ook haar afstudeerstage doen. "Se ha harren eigen taal, it is mear in mienskip. Ik fyn it der geselliger as yn Menaam."

In de lange vakantie na de middelbare school begon ze er te werken bij de Albert Heijn, inmiddels is ze ook hulpkracht bij de Etos. "Dat is deselde eigner." Vooral de gezelligheid maakt het werk leuk. "De klanten kinne dy, ik meitsje graach in kletspraatsje. At ik dingen űnthâld fan it foarige petear, fine minsken dat prachtich."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 26 september 2020

Swazi Candles wordt door de crisis hard geraakt

Kaarsenactie succesvol

De actie die Wereldwinkel Het Bildt uit Sint Annaparochie sinds augustus houdt om het bedrijf Swazi Candles in Swaziland te ondersteunen, is een succes.

De fabriek, die kunstzinnige kaarsen maakt, wordt hard geraakt door de coronacrisis doordat opdrachten geannuleerd worden. De wereldwinkel begon met korting op de kaarsen en heeft er sindsdien al meer dan duizend verkocht.

Omdat de actie landelijk opgepakt werd, levert Swazi Candles binnenkort 60.000 kaarsen aan de wereldwinkels.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 25 september 2020

De minifarm van Robin, verscholen in een straat: 'Het is wat uit de hand gelopen'

FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Midden in een woonwijk vinden meer dan honderd dieren een onderkomen op Minifarm Waadhoeke. Het is de grote hobby van de achttienjarige Robin Heida in Sint Annaparochie.

De schuttingdeur zwaait open en een lange jongeman heet ons welkom. Robin Heida is de naam, achttien jaar en de drijvende kracht achter Minifarm Waadhoeke in Sint Annaparochie. En nee, we zijn niet beland op een boerderij, maar zoals Robin het omschrijft op de Facebookpagina Minifarm Waadhoeke, ‘in een doodnormale straat waar een hele dierentuin zich in verschuilt’.

Een dierentuin van kleinvee welteverstaan: ‘Van minikwartels tot allerlei kippen, van reusachtige konijnen tot minivarkens aan toe!’, aldus de Facebookpagina. Die staat de laatste dagen vol met ‘biggenspam’. Robin was erbij toen zijn minivarken Aagje beviel van maar liefst negen biggetjes. Een uitzonderlijk aantal. "We hadden er een fotograaf bij en na vijf biggetjes dachten we dat het klaar was. Tot de fotograaf nog een koppie zag. Toen volgde de rest."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 25 september 2020

Minderjarigen met drugs in auto betrapt in Sint Annaparochie

Drie minderjarigen in Sint Annaparochie zijn vrijdagmorgen staande gehouden met verdovende middelen. De politie kreeg een melding dat er gedeald werd vanuit een auto op de J.J. Costerstraat.

Toen de bestuurder en de inzittenden werden gecontroleerd werden twee wikkels aangetroffen waarin volgens de inzittenden cocaďne had gezeten, twee gripzakjes wiet met bijbehoren en een bakje wiet met een grinder (om te vermalen) aangetroffen.

Het trio deed vrijwillig afstand van de goederen. Hun ouders zijn ingelicht.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 24 september 2020

De Waaie: Van sportpark naar MFC

Fitness van Benefit, maandagavond op De Waaie. (foto: Jan Bonefaas)

Stichting De Waaie slaat de vleugels uit. Er wordt allang niet meer enkel gevoetbald en gekaatst in het 'groene hart' van St.-Annaparochie. Ondanks - en in sommige gevallen zelfs dankzij - de coronacrisis wordt er meer dan ooit gesport. De stichting die het sportpark beheert heeft er veel nieuwe huurders bij gekregen en ziet bovendien kansen buiten de sport, zoals bijvoorbeeld werkplekken voor zzp’ers en lokale ondernemers.

“Wij hewwe ôns problemen wel had dut jaar,” vertelt Menno Hoekstra. De Stannebuurtster is voorzitter van stichting De Waaie. De stichting - opgericht in 1983 - beheert de sportfaciliteiten en de accommodatie. “Fooral ’t niet deurgaan fan Stannemet waar ’n klap. Wij draaie foor ’n groat part op de opbringsten derfan.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 24 september 2020

CdK Arno Brok neemt eerste jutezak 'De Kraak' in ontvangst

Arno Brok nam de jutezak in ontvangst van de spelers Eline de Vries (Riek) en Jitze Grijpstra (Jelle). Ook aanwezig was Piet Hoekstra namens de Bildtse Aardappelweken, sponsor van de jutezak. (foto: Monique Dijkstra)

Zaterdagmiddag 19 september nam Arno Brok, de Commissaris der Koning, de eerste jutezak van De Kraak van de Kluis in ontvangst. De organisatie van de ‘theatrale thuisbeleving’ bedankte zo in de persoon van initiatiefnemer Hein Jaap Hilarides de provincie Fryslân voor hun support. Zaterdag 26 september, precies om 19.43 uur, is het zover.

De CdK had nog een half uurtje in zijn overvolle agenda, en het projectteam en een aantal spelers stonden met de jutezakken in het Kaatsmuseum in Franeker. De overhandiging vond plaats in het zonnetje op de Voorstraat. Brok had complimenten voor de durf van de organisatie: “Moai dat yn koronatiid ek nije produksjes mooglik binne!” De productie kreeg provinciale financiële steun van de Stichting 75-jaar-vrijheid en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Brussel, 23 september 2020

Raad van Europa: kijk nog eens goed naar de positie van het Bildts

Nederland moet het onderwijs in en van het Fries op alle niveaus versterken. Dat staat in een brief die de Raad van Europa in Straatsburg naar het Nederlandse kabinet stuurt. De aanbeveling van de Raad komt uit een kritisch rapport over de naleving van het Europees Handvest voor minderheidstalen door Nederland. Het comité van ministers van de Raad van Europa heeft de conclusie dat het onderwijs van het Fries beter moet overgenomen en Nederland gewezen op de tekortkomingen.

Verslaggever Onno Falkena heeft het rapport gelezen. Zeggen ze ook iets over Bildts?

"De Raad van Europa vindt het Bildts wel een geval apart. Het is geen Fries, maar zeker ook geen Nederlands, eerder een soort mengtaal volgens een rapport van de Fryske Akademy. De gemeente It Bildt heeft vlak voor de gemeentelijke herindeling Nederland gevraagd om het Bildts als minderheidstaal te erkennen. Den Haag was daar toen niet voor, op basis van een negatief advies van de Taalunie. Nu vraagt de Raad van Europa aan de Nederlandse regering om nog eens goed naar de positie van het Bildts te kijken. De Bilkerts vormen ook in die nieuwe gemeente Waadhoeke een aparte taalgemeenschap en ook die taal en cultuur verdient adequate bescherming."

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 23 september 2020

Wisselende oogst

Foto Marco Keizer

Er wordt door boeren en loonwerkers hard gewerkt om het laatste gras binnen te halen en de laatste aardappelen te rooien. Ook de maďs-oogst is sinds een week bezig. De opbrengst is per gewas anders. Nu het einde van het seizoen nadert, is het voor de loonwerkers flink aanpoten. Zij moeten slim plannen. "Soms is it wol even puzeljen."

Na twee enorm droge zomers achter elkaar was het dit voorjaar opnieuw zeer droog. Voor veel boeren reden tot zorg. Het land kreeg weer een klap en dat zou mogelijkerwijs weer resulteren in een te lage opbrengst in de zomer. Uiteindelijk lijkt dit relatief mee te vallen. Zo ook voor boer Eelco Goodijk uit Sint Jacobiparochie. Hij kon, ondanks de mindere eerste en tweede snee, genoeg gras van zijn land halen om zijn 190 koeien in de winter te voeren: "De lęste snedes binne bęst. Dat kompensearret de earste snedes, dy't dochs wat ôffoelen", concludeert hij. "Spitigernôch is de kwaliteit fan bygelyks de fiifde snede minder as de earste, mar wy binne bliid dat wy noch in soad fan it lân helje kinne. It gers woe de lęste wiken tige goed groeie."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 22 septimber 2020

Foorspelling

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Tun 'n skiere achtergrônd sien wij 'n kaal stik klaai, opdroogd deur de son. De roep fan ’n bonteluw draagt feer over ’t desolate lând, dat goed fijfhondert jaar leden út see skept worde. De kamera draait traag fan de krún fan de seedyk bij Swarte Haan ’t Wad over. ’n Nussy skapen bij de Nije-Dyk lâns laat hur genoeglik deur de wol kamme. En dan de salvende stim fan wijlen Johan van der Zee, die’t de argeloase kiker fertelt dat wij hier op ’t Bildt binne.

D’r staan werklik nijmoaderigere dingen in myn YouTube-geskidenis, maar fan alle filmpys hew ik deuze ôflevering fan Van Gewest tot Gewest ’t faakst bekeken. Pastorale 1986: ’n deur de tiid fergeten, fergeelde ânsichtkaart fanút myn jeugd. Met Bildtse groetnis!

Bron: Leeuwarder Courant, Column Gerard de Jong
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 21 septimber 2020

Eerste coronaproof vrouwenbingo in het Beerdhuus een groot succes

De eerste Coronaproof-Vrouwenbingo was een groot succes.

Het MFC kon maximaal 50 deelnemers -normaal 100- een 1.50 m plekje geven en dat was genoeg voor de gezelligheid, de prijzen, de spanning en het leuke avondje-uit!

De activiteitencommissie: Helma, Janneke en Emmy, hadden een aansprekende prijzenpot van 23 prijzen samengesteld.

Kortom, ondanks de beperkingen werd het een ouderwets geslaagde avond. In januari staat de volgende Vrouwenbingo al weer gepland.

Bron: sintjabik.nl

Leeuwarden, 21 september 2020

Gedreven Taeke Triemstra maakt een mooi feestje van slotstuk ‘gebroken’ seizoen

Taeke Triemstra juicht als de zege op de Oldehovepartij een feit is. Rechts een uitgelaten Tjisse Steenstra. foto Henk Jan Dijks

Hij was er hees van. Zo hard had Taeke Triemstra geroepen en gejuicht tijdens een geweldig optreden in de finale van de Oldehovepartij.

De overwinning die hij met Jelle Attema en Tjisse Steenstra boekte op het veld van LKC Sonnenborgh zorgde voor opluchting. Wat was Triemstra ongelooflijk blij met het fraaie slotstuk van wat voor hem in meerdere opzichten geen leuk seizoen was. "Dit soarget wol foar 'genoegdoening' sa oan it ein."

Negen ballen timmerde Triemstra op indrukwekkende wijze over de boven in de eindstrijd tegen Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar (5-3 en 6-0). Hij raakte geen bal verkeerd. Sterker, een gedreven Triemstra kaatste in 2020 nog niet beter dan gisteren tijdens de prestigieuze door-elkaar-lotenpartij in Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 september 2020

VV St. Anna Zondag 1

Sint Anna wint op halve kracht

Sint Annaparochie heeft het seizoen in de DERDE KLASSE A van het zondagvoetbal als bijna vanzelfsprekend geopend met een daverende overwinning.

Op sportpark De Waaie versloeg het team van de nieuwe trainer Arnold Haanstra Oosterlittens met 7-1.

Tot de stillegging van de competitie was Sint Anna vorig seizoen bijna onverslaanbaar. "Maar dat zijn we nu niet meer", benadrukte Haanstra. "Ons spel liet vandaag te wensen over. De overwinning was geflatteerd. Oosterlittens had meer verdiend."

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 18 september 2020

Vrouwen huurden auto speciaal voor 'serieuze strooptocht' langs winkels

Rechtbank in Leeuwarden

Twee vrouwen uit Rotterdam en Leeuwarden hielden in de zomer van 2018 een ware strooptocht langs winkels in Sint Annaparochie, Franeker en Bolsward. Vrijdag moesten ze voor de rechter verschijnen, maar ze kwamen niet opdagen.

Voor de strooptocht had de 32-jarige Rotterdamse zelfs speciaal een auto gehuurd. Samen met haar 30-jarige vriendin uit Leeuwarden liep ze uiteindelijk in Bolsward tegen de lamp.

In een paar uur tijd hadden ze spullen gestolen bij Hema-vestigingen in Sint Annaparochie, Bolsward en Franeker. In die laatste twee plaatsen waren ze ook bij de Zeeman naar binnen geweest en in Bolsward hadden ze ook nog de Aldi met een bezoek vereerd.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 18 september 2020

Column in het Bildts: 'De taal fan 't hart in ôns hoeky'

Gerard de Jong

Naast het Stellingwerfs krijgt ook het Bildts een eigen column in de LC. Vanaf volgende week dinsdag wisselen Gerard de Jong (voor het Bildts) en Johan Veenstra elkaar af.

Gerard de Jong woont sinds kort in hoofdplaats Leeuwarden, maar dat maakt hem nog niet minder Bildts. "Ik kreeg al kommentaar, wat mot 'n Bilkert nou in Luwt? Maar ik bin d'r nag faak genog."

Tenslotte is en blijft hij hoofdredacteur/journalist bij de Bildtse Post, een functie die hij twintig jaar geleden overnam, na de dood van zijn grootvader Gerryt Dirks de Jong, die deze krant opzette. "'n Aigen krant, dat sil altyd in 't bloed sitte."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 18 september 2020

Een portret van Lolle Rondaan. EIGEN FOTO

Online theatervoorstelling De kraak van de kluis: verhaal over liefde, verzet en verraad

Een grote liefde, daadkrachtige verzetsstrijders en een afschuwelijk verraad op het Bildt. Het inspireerde Hein Jaap Hilarides tot het schrijven van De kraak van de kluis. Een verhaal over twee verliefde jonge mensen, de geslaagde overval op het bevolkingsregister in Sint Annaparochie en over verraad. De voorstelling wordt op 25 september eenmalig online opgevoerd en live uitgezonden.

Als Hein Jaap Hilarides vooraf had geweten wat hij zich nu allemaal op de hals heeft gehaald, dan had hij zich wel een paar keer achter de oren gekrabd. "It is hiel oars wurden dan de bedoeling wie”, zegt de schrijver van De kraak van de kluis.

Aanvankelijk zou het stuk in mei op een locatie in Sint Annaparochie worden opgevoerd voor publiek. Corona zette ook deze productie stil. Samen met regisseur Sjoeke Marije Wallendal bedacht schrijver Hilarides een plan om het stuk, dat naar aanleiding van 75 jaar bevrijding is geschreven, toch door te laten gaan. "Want je wolle dochs wat dwaan.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 september 2020

SWO het Bildt en de goedgemutste breicampagne

Door het coronavirus kwamen de activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen het Bildt tot stilstand. Daarom ging de SWO in die periode van start met de goedgemutste breicampagne.

De medewerkers bezorgden maar liefst 65 breipakketjes samen met een instructieboekje bij creatieve breisters in de regio. De einddatum van de campagne is op 1 oktober maar op dit moment zijn bij de SWO al heel veel mutsjes ingeleverd. De teller staat op 2102 en daar komen vast nog heel wat mutsjes bij.

Er is een grote verscheidenheid aan mutsjes binnengekomen. In allerlei kleuren, met strepen, kabels, pompoentjes en soms uitbundig versierd. In de Bibliotheek van St.Annaparochie is daarom een vitrine ingericht zodat een deel van de mutsjes voor iedereen te bewonderen is.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 septimber 2020

Commissaris der Koning ontvangt beleefpakket De Kraak van de Kluis

De Kraak van de Kluis

De Provincie Fryslân heeft in het kader van 75 jaar vrijheid een subsidie toegekend aan theaterproductie De kraak van de kluis. De organisatie is de provincie hier zeer erkentelijk voor en daarom bieden zij met grote trots de eerste jutezak aan de heer Brok aan. Op haar beurt is de provincie blij dat de organisatie van De kraak van de kluis er als enige in is geslaagd om in deze coronatijd een productie tot stand te brengen ondersteund met subsidie i.h.k.v. het herdenkingsjaar 75-jaar-vrijheid, zo laten de makers van ‘De Kraak’ weten.

Bij de overhandiging van de eerste jutezak zijn verder aanwezig enkele spelers van het stuk en Theunis Jensma, namens de overkoepelende stichting van De kraak van de kluis. Namens de sponsor van de beleefpakketten, Stichting De Bildtse Aardappelweken, zal Piet Hoekstra vertegenwoordigd zijn. Na de overhandiging kunnen alle mensen die al een kaartje hebben gekocht hun beleefpakket ophalen op diverse plaatsen in de provincie.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

Sint-Anne, 16 septimber 2020

De overdracht fan de lessenaar met Frootje de Weert en frou Poppinga

Bildts Aigene krijt historise lessenaar

’n Hutsy leden nam frou Pottinga-Anema kontakt op met Bildts Aigene, ôdeling History. Omdat sij en de man fan doel waren klainer te weunen, hadden se gyn plak meer foor ’n historise lessenaar. Deuze lessenaar kwam út de femily fan frou Pottinga en is lang leden jarenlang brúkt deur dokter Van der Leij fan St.-Jabik.

Aigenlik wille wij gyn groate dingen beware bij Bildts Aigene. Wij hewwe dan wel ’n magasyn, maar dat is al gau fol. Maar deuze lessenaar, en ’t ferhaal d’rbij, waar te neskierig om him niet an te nimmen.

En soa kwammen woensdeg 9 septimber frou Pottinga en de man met de lessenaar del. Dokter Van der Leij praktiseerde in St.-Jabik. Hij leefde fan 1822 ant 1910. Hij waar ok “doctor in de verloskunde”. Hij waar troud met Martentje Koopmans. Hur dochter Antje troude in 1877 met Pieter Beerts Wassenaar.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 september 2020

Van slaapkamer tot eigen tassenwinkel: 'Het geeft een kick als nieuwe ideeên goed uitpakken'

© Eigen foto|  De zussen Beryl en Carmen gunnen elkaar het beste.

Beryl van der Mossel begon vier jaar geleden met het maken van tassen en etuis op haar slaapkamer. Inmiddels heeft ze, samen met zus Carmen, een winkel met atelier in Sint Annaparochie. Zelfs in het buitenland is vraag naar de tassen en etuis van het merk ‘Beryl’.

Beryl en Carmen van der Mossel zijn geboren en getogen in Sint Annaparochie. Creatief waren ze al als kind. Carmen vond het bijvoorbeeld leuk om verhalen te schrijven en spelletjes te bedenken.

Beryl zat ondertussen veel achter haar naaimachine. Ze maakte etuis en sleutelhangers. Toen ze een jaar of elf was, had ze met een vriendin een ‘winkeltje’ in het tuinhuis van haar ouderlijk huis. Hier verkocht ze haar allereerste creaties. "Als ik iets maakte, wilde ik het verkopen. Ik denk omdat ik er anderen blij mee wilde maken.”

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 15 september 2020

Annet Neudorfer FOTO SAM WAADHOEKE

Annet Neudorfer nieuw raadslid Waadhoeke

Annet Neudorfer (64) uit Oudebildtzijl wordt het nieuwe raadslid van SAM in de gemeente Waadhoeke.

Ze volgt Wim Hokken op. Neudorfer is verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie in de gemeente Waadhoeke. Ook begeleidt ze als verpleegkundige mensen met hersenletsel. Ze zat eerder in de gemeenteraad van het Bildt voor de PvdA in de periode 2010 tot 2014.

De PvdA ging bij de herindelingsverkiezingen van 2017 samen met D66 GroenLinks en werkgroep het Bildt verder als SAM.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 14 september 2020

Leeringen Campus Middelsee reiken cheque uit aan het Rode Kruis

foto Campus Middelsee

Vanaf het begin van de coronacrisis op 16 maart 2020, is een enthousiast trio leerlingen van de Campus Middelsee onder leiding van docenten Woudwijk, Stornebrink en Van Elst bezig geweest om mondkapjes te maken.

Dit team uit de vakgroep Zorg & Welzijn heeft hard gewerkt om aan de veiligheidsvraag op de school en die van de omgeving te voldoen. Dit hebben ze gedaan door ruim 300 mondkapjes te maken.

Omdat de vraag naar mondkapjes zo groot was, werden onder andere Buurtzorg, de Daklozenopvang en een aantal scholen met plezier bevoorraad.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 12 september 2020

Bergsma-en-dy pakke keatsoerwinning yn Sint-Anne

Foto: Henk Bootsma

It partuer fan Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra hat sneon de haadklassepartij yn Sint-Anne wûn. Yn de finale wiene sy mei 5-2 6-6 te sterk foar Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Bergsma waard nei ôfrin fan de wedstriid útroppen ta kening.

Bergsma-en-dy begűnen sneon mei in oerwinning tsjin Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Pieter Jan Leijenaar. Yn de twadde omloop waarden Bauke Triemstra-en-dy mei 5-5 6-0 ferslein.

De lytse preemje yn Sint-Anne gie nei Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa. Sy wűnen mei 5-5 6-2 fan Auke Boomsma-en-dy.

Bron: Omrop Fryslân

Oudebildtzijl, 11 september 2020

Subsidie uit Waddenfonds voor Archeologische Steunpunten

FOTO (© WADDENFONDS)

Het Waddenfonds heeft vrijdag twee Friese projecten subsidie toegekend, die volgens de organisatie de leefbaarheid in het waddengebied versterken.

Het project ‘TerpEnLand, Archeologie langs het Wad’ krijgt een bedrag van 50.000 euro uitgekeerd. Daarmee worden in Firdgum, Wijnaldum en Oude Bildtzijl nieuwe vitrines gerealiseerd voor exposities over het ontstaan van sluizen, dijken en terpen. De organisaties in de drie dorpen werken onderling en met ondernemers en amateurarcheologen samen bij de tentoonstellingen.

Nog eens hetzelfde bedrag gaat naar Stichting Amelands Produkt. Deze groep zet zich in voor het gebruik en promotie van lokale producten op Ameland. Op het eiland is vanuit de horeca grote vraag naar deze ambachtelijk en duurzaam gemaakte streekproducten.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 11 september 2020

Theaterlivestream 'De kraak van de kluis', gebaseerd op waargebeurde overval in 1943 in Sint Anna

Scene uit de voorstelling

Op 26 september exact om 19.43 uur speelt eenmalig het online theaterstuk 'De kraak van de kluis'. De productie is gemaakt in het kader van het herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid en vertelt het verhaal van vijf Friese verzetsstrijders die onder leiding van Lolle Rondaan op 26 september 1943 een gewapende overval pleegden op het gemeentehuis in Sint Annaparochie en daarmee het bevolkingsregister uit de handen van de Duitse bezetters wisten te veroveren. Om zo te voorkomen dat mannen vanaf 18 jaar tewerkgesteld zouden worden in de Duitse oorlogsindustrie.

Schrijver Hein Jaap Hilarides en regisseur Sjoeke Marije Wallendal noemen de onlinevoorstelling een ‘theatrale thuisbeleving’. Vier van de verzetshelden werden 2 maanden later verraden, drie ter dood veroordeeld en gefusilleerd in de buurt van Amsterdam, maar uiteindelijk in november 1945 herbegraven op de erebegraafplaats in Bloemendaal in aanwezigheid van de koninklijke familie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 september 2020

Piet Wikkes Hoekstra en Ulbe van Houten

Op zaterdag 26 september, om precies 19.43 uur, wordt de theaterbeleving 'De Kraak van de Kluis' opgevoerd. Het theaterstuk - geschreven door Hein Jaap Hilarides, geregisseerd door Sjoeke Marije Wallendal - kon vanwege corona niet in de openlucht opgevoerd worden, maar binnen. Om precies te zijn: in de huiskamer van iedereen die een kaartje koopt. Het stuk wordt live gestreamd via internet, en de bezoeker wordt een interactief, multimediale theaterbeleving beloofd. In aanloop naar de premičre licht de Bildtse Post enkele hoofdrolspelers en mooie verhalen uit, die te maken hebben met de overval op het bevolkingsregister van gemeente het Bildt, in 1943. Vandaag het eerste deel.

Piet Wikkes Hoekstra was de achtste verzetsstrijder van de Liauckemagroep. Hij had mee zullen doen aan de overval op het gemeentehuis in St.-Annaparochie. Maar op het allerlaatste moment kon hij niet mee.

‘Het plan voor de kraak van de kluis werd in de smederij van mijn vader bedacht,’ zo vertelt Bill Hoekstra, zoon van Piet Hoekstra, vanuit Nova Scotia in Canada. ‘Op de avond van de overval had de knokploeg zich hier verzameld. Maar onverwacht kregen hait en mem bezoek. Terwijl hait de bezoekers ontving, vertrok de verzetsgroep door de achterdeur. Hait kon zich niet meer bij de groep aansluiten en de kraak werd zonder hem gezet.’

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 september 2020

Interne brand bij Beuckelaer valt mee: ouderen gauw weer aan de koffie

Brandweermensen bij de ingang van Beuckelaer waar sprake was van zware rookontwikkeling. FOTO CAMJO MEDIA

Dat er brand had gewoed in zorgcentrum Beuckelaer in Sint Annaparochie was voor velen dinsdagochtend een verrassing. De situatie was dan ook snel onder controle.

Binnen drie uur nadat zorgcentrum Beuckelaer in Sint Annaparochie dinsdagochtend werd opgeschrikt door een brandmelding, was de rust weergekeerd. "Mar goed ek", zegt facilitair manager Jan de Vries. "Kinne we aanst gewoan mei syn allen oan ‘e kofje."

De lift moet dan wel weer werken. Die wordt bij een brand automatisch buiten dienst gesteld. Er blijft alleen een speciale lift voor de brandweer in gebruik. Om vijf uur dinsdagochtend ontdekt de nachtdienst op de eerste verdieping bij afdeling Melkmeisje dat op een van de appartementen de meterkast in brand staat. Later blijkt dat de waterleiding is gesprongen en het water op het meterbord spuit. De rookontwikkeling is enorm.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 8 september 2020

Speedway-avontuur in Denemarken: Henry van der Steen kan eindelijk passie weer uitoefenen

Na maanden van stilte mag Henry van der Steen (vooraan rechts) eindelijk weer met tegenstanders de baan in. FOTO TINEKE BARELS

Maandenlang stonden de vier gloednieuwe grasbaan- en speedwaymotoren van Henry van der Steen werkloos in de schuur. Eindelijk kan het gas open. Hij moet er wel elk weekeinde voor naar Denemarken.

Zijn telefoon zat bijna vastgeplakt aan zijn hand. Elk uur keek Henry van der Steen (33) donderdag en vrijdag op de buienradar om te zien hoe het weer in het Deense Esbjerg zich ontwikkelde. "De hiele simmer wie it elk wykein perfekt racewaar", zegt de coureur uit Oudebildtzijl. "En no mei ik einlings ride en dan reint it elke wike."

Vorig weekeinde reden Henry van der Steen, broer Hans en neefje Wesley al in Duitsland toen er een telefoontje kwam vanuit Munkebo, de thuishaven van de club waarvoor hij racet. Regen zette een streep door de wedstrijden. "En it earste wykein dat we derhinne soenen, wienen we ek al in aardich ein űnderweis doe’t we werom koenen. Doe wie it ek min waar."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 8 septimber 2020

Rêst weromkeard yn fersoargingshûs Beuckelaer nei brân

Foto: 112Fryslân

Yn fersoargingshűs Beuckelaer oan de Beuckelaerstraat yn Sint-Anne is tiisdeitemoarn om 5.00 oere hinne brân útbrutsen. Der wie in soad reekűntwikkeling en de brânwacht skaalde grut op, węrnei't in oantal apparteminten űntromme waard.

"De brânwacht, de plysje en it soarchpersoniel hawwe de apparteminten űntromme en minsken binne opfongen", fertelt Baukje de Wal fan de brânwacht. De brân is yntusken út en der is gjin gefaar mear. "Allinnich de reek op de galerijen spilet noch parten."

De brân liket neffens de brânwacht űntstien te węzen yn in meterkast. It gebou is fentilearre en wer frijjűn. De bewenners binne yntusken wer werom yn harren apparteminten. De Wal: "Sy binne fansels bot skrokken. Twa persoanen binne neisjoen op reekynhalaasje, mar ferfier nei it sikehűs wie net nedich."

Bron: Omrop Fryslân
link Hjir it hiele berjocht >>      link Lees het ook het bericht op 112Fryslân >>

Westhoek, 8 september 2020

FOTO FOEKE DE JONG

Jager en prooi

Een havik heeft de rust wreed verstoord op de hoogwatervluchtplaats bij Westhoek.

Waddenvogels zoeken elkaar hier op om te wachten op afgaand tij.

Met een bontbekplevier als buit verlaat de roofvogel het jachtterrein.

FOTO FOEKE DE JONG

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 5 september 2020

Auto belandt in sloot bij eenzijdig ongeval

Foto: 112Fryslân/Ytzen Koef

Zaterdagmiddag rond kwart over vijf is er op de Monnikebildtdijk een auto in de sloot beland bij een eenzijdig ongeval.

Politie en ambulance gingen met spoed op de melding af. Eenmaal ter plaatse bleek er een auto door nog onbekende oorzaak in de sloot te zijn beland. Omdat er sprake zou zijn van beknelling, werd ook de brandweer van Hallum opgeroepen. Zij konden echter snel weer retour, aangezien van beknelling geen sprake bleek te zijn.

De bestuurster is door het ambulancepersoneel onderzocht, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Een berger heeft het voertuig uit de sloot gehaald en geborgen.

Bron: 112Fryslân
link Meer foto's >>

Aldebiltsyl, 4 septimber 2020

VV Ouwe Syl hat nij keunstgersfjild mei tank oan ferlotting hûs

Petear mei Natascha van der Laan, foarsitter fan VV Ouwesyl en Anne Polstra, inisjatyfnimmer fan de ferlotting

Yn Aldebiltsyl nimme se by VV Ouwe Syl freed offisjeel in nij keunstgersfjild yn gebrûk. Yn 2017 waard foar de finansiering fan dit fjild in ferlotting holden, dęr't in wenhűs yn Aldebiltsyl de haadpriis fan wie.

It fjild is nei de simmerfakânsje al yn gebrűk naam, en der is al in soad op traint. Ofrűne sneon is de earste wedstriid op it fjild spile.

Neffens Natascha van der Laan, de foarsitter fan de feriening, binne de spilers entűsjast. "Iedereen is heel blij, ze trainen nu niet meer in een modderpoel. Het was echt nodig, ons trainingsveld had nog maar weinig gras en met iedere regenbui werd het een modderpoel. Dat is leuk voor de kinderen om in te spelen, maar niet voor het trainen. De trainingen werden regelmatig afgezegd, want het was niet meer verantwoord. De kinderen konden uitglijden, en de senioren werden er ook niet blij van."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>      link Lees ook het artikel van Maria Del Grosso in de LC >>

Sint Annaparochie, 3 september 2020

Theatrale thuisbeleving: De Kraak van de Kluis

Scčne uit De Kraak van de Kluis, de overval op Liauckemastate waar Jitske van Liauckema woont.

De Kraak van de Kluis is van locatietheater omgevormd tot 'thuis een avond uit'. De theatrale thuisbeleving wordt uitgezonden als live televisie maar dan via internet. Bij het ticket inbegrepen is een jutezak met inhoud.

De kijker krijgt een paar dagen voor de thuisbeleving bericht wanneer de zak bij hem of haar in de buurt kan worden opgehaald. De Kraak van de Kluis vindt plaats op zaterdag 26 september vanaf 19.43 uur.

Bezoekers worden aangemoedigd om de voorstelling samen met een oudere of juist een jongere generatie te beleven (vanaf 13 jaar). De Kraak van de Kluis wordt gemaakt in het kader van 75 jaar Vrijheid. Het is de enige productie (van deze omvang) die in dit herdenkingsjaar doorgaat.

Bron: Harlinger Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 september 2020

Eén betaalde kracht voor meertaligheid in Waadhoeke

Er moet één 'meertaligheidsfunctionaris' in Waadhoeke komen, die de belangen van zowel het Bildts, Franekers en Fries moet gaan dienen. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de coördinator van Bildts Aigene.

Bildts Aigene heeft in twee jaar twee betaalde coördinatoren gehad. Beide keren werd dat niet wat ervan verwacht werd en eindigde het dienstverband voortijdig. De gemeente vroeg daarop extern advies over hoe deze coördinatorrol het beste kan worden ingevuld.

De uitkomst van dit onderzoek luidt: “Verbreed de functie naar 'regionale meertaligheidsfunctionaris' die naast het Bildts ook het Fries en het Franekers positioneert in regionale, provinciale en nationale meertaligheidsnetwerken,” zo staat in de nieuwe Kadernota van gemeente Waadhoeke te lezen.

Voor de verbreding is € 20.000 nodig: de gemeente en provincie zouden beide 50% voor hun rekening nemen. De nieuwe functie zou vooreerst voor vier jaar zijn. Wethouder Jan Dijkstra stuurt deze week meer informatie over de nieuwe invulling naar de gemeenteraad.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 3 september 2020

Campus Middelsee breidt uit naar oude Foorakker-gebouw

Het aantal leerlingen van Campus Middelsee is dit jaar opnieuw toegenomen. Dik 600 leerlingen bezoeken nu de school, verdeeld over 34 klassen. Maar zoveel lokalen waren er niet en dus is voor en in de vakantie het oude Foorakker-gebouw onder handen genomen.

Er is geverfd, gespijkerd en er zijn leidingen getrokken voor o.a. de wifi-punten en schermen. Op de wanden van de gang verschenen foto’s van een kenmerkend stukje Bildt om ook daar kleur en fleur te krijgen. Alles werd op deze wijze weer spic-en-span, up-to-date en bij de tijd.

Een paar lokalen zijn samengebracht tot één groot technieklokaal zodat ook die sector meer en beter aan bod kan komen. Het maakte ook een nieuw Talentstroom mogelijk: Tools & Crafts, waar leerlingen die techniek leuk vinden zich kunnen uitleven en hun vaardigheden kunnen vergroten.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 2 september 2020

Deze zomer 309 mm regen in Sint Annaparochie

Onweer boven het Bildt. Foto: Marty Slager

Augustus was een maand van contrasten. Een droge, snikhete eerste helft werd gevolgd door een nat en koel slot. Gemiddeld was het op een na de warmste oogstmaand na 1900.

De zomer (juni/juli/augustus) kwam gemiddeld op 17,6 graden uit tegen normaal 16,4. Dit is goed voor een vijfde plaats na 1900. De beide vorige zomers waren nog warmer. De zomers van 2018 tot en met 2020 vormen daarmee het warmste trio ooit gemeten.

Met gemiddeld 240 mm regen was de zomer natter dan normaal (225 mm). De hoeveelheden varieerden van 309 mm in Sint Annaparochie en 297 in Hijum tot 185 mm in Lippenhuizen. Leeuwarden noteerde 650 uren zon tegen 606 normaal. Beide vorige zomers waren zowel droger als zonniger.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 1 september 2020

Dieronvriendelijke 'horrorvijver' verdwijnt

Van de vijver achter het voormalige gemeentehuis van het Bildt is weinig charmants over. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Na jaren dierenleed is de vijver achter het huidige gezondheidscentrum in Sint Annaparochie aan zijn eind. Jonge eendjes verdronken er omdat de randen te hoog waren. Door lekkage staan de bakken nu grotendeels droog.

"Niet om aan te zien", "goor water", "dieronvriendelijk", "straalt niets uit". Het zijn maar enkele van de negatieve kwalificaties die inwoners van Sint Annaparochie geven aan de vijver achter het voormalige gemeentehuis van het Bildt, waar nu gezondheidscentrum 't Raadhuus zit. De reacties kwamen binnen op een oproep van Plaatselijk Belang die inwoners heeft uitgenodigd mee te denken over een nieuwe inrichting van het gebied.

Een nieuw plan is noodzakelijk nu de vijver lek is. De gemeente Waadhoeke heeft het water er daarom uit laten halen. Het water dat nu nog in de kunstmatig aangelegde ijzeren bakken ligt, is het regenwater dat erin blijft staan. De vijver is al jaren een bron van ergernis. Sinds het plantsoen in 2009 plaatsmaakte voor deze bestemming.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>