Sint-Jabik, 19 oktober 2020

Gjin oerlêst mear fan jongerein yn Sint-Jabik: moreel appèl op ynwenners docht fertuten

Oene Krist. Foto: Omrop Fryslân

It groepke jongerein dat it doarp Sint-Jabik al in pear wiken wekker hold, wie ôfrûne wykein net warber. Dat fertelt Oene Krist fan Pleatslik Belang Sint-Jabik. It brief dy't ferline wike ferstjoerd waard nei alle ynwenners hat kenlik fertuten dien. "Der wie dit wykein suver neat te ręden. Dat wie ek wer efkes nij, mar wol hearlik."

"It feit dat it folle ręstiger is, docht ús goed", fertelt Krist. Neffens him is dat te tankjen oan it brief dy't seis foarsitters fan ferienings yn it doarp ôfrűne wike ferstjoerd hawwe. Kirst: "In hiel soad âlden wisten gewoan net wat harren bern op strjitte bydein hienen, tink ik. Węr't se binne en wat se krekt dogge, dat is net bekend. Ik tink dat in hiel soad heiten en memmen it petear oangong binne. Dat wie ek ús oprop yn it brief. En dy aksje is tige slagge."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 17 oktober 2020

Corona drijft jeugd de straat op

De overlast door rondhangende jeugd in Sint Jacobiparochie wordt steeds erger. De groep wordt groter en kan door corona nergens naartoe.Het gaat vooral om geluidsoverlast, meldt voorzitter Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang. Via de streekkrant de Bildtse Post is een brief uitgegaan aan ouders en jeugd om dit thuis bespreekbaar te maken.

De groep waar het om gaat, wordt steeds groter en bestond afgelopen weekend uit veertig personen in de leeftijd van 13 tot 35 jaar. Die verzamelen bij de Groate Kerk en op het plein bij dat gebouw. Er gaan ghettoblasters mee die tot diep in de nacht muziek de ruimte in schallen. Daarnaast was er afgelopen zaterdag sprake van geschreeuw en vuurwerk. Oudere bewoners in 't Loazjemint hebben er last van, maar durven er niets van te zeggen, weet Van der Vaart.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 16 oktober 2020

Vicevoorzitter Jan Willem Zwart van Stichting Staten en Stinzen overhandigt aan winnares Annet Wieringa de sleutel van haar kamer in b&b Huize Boschoord. (© Foto: Simon Bleeker.)

Weekendje weg voor winnaar prijsvraag Staten en Stinzen

Annet Wieringa en haar partner Cor van Veen uit Oudebildtzijl beleefden een gezellig weekend in B&B Huize Boschoord in Sint Nicolaasga. Annet won het weekendje met een prijsvraag die deze krant organiseerde.

Afgelopen zomer publiceerde deze krant een serie verhalen over het rijke erfgoed van staten en stinzen in Friesland. Daaraan was een prijsvraag gekoppeld.

Vorige week vrijdag zouden de vier eersteprijswinnaars feestelijk worden onthaald op Huize Boschoord, een villa uit 1871, die nu dienst doet als bed&breakfast. Dat ging niet door vanwege de nieuwe coronaregels.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2020

De Aardappelbeurs, Sint Jacobiparochie

Park in hart St.-Jacob, arbeidsmigranten gaan naar Aardappelbeurs

De locatie van het voormalige sportcomplex in St.-Jacobiparochie wordt een park. De 14 woningen aan de Geert Veenhuizenstraat worden afgebroken, de arbeidsmigranten verhuizen naar de Aardappelbeurs. Bij het café zullen maximaal 50 migranten gehuisvest worden, deels in chalets. Met de plannen is € 1.8 miljoen gemoeid.

Deze plannen presenteerde Plaatselijk Belang St.-Jabik donderdag in mfc ’t Beerdhuus. Gemeente, dorpsbelang en uitzendgroep VZM hebben de handen ineengeslagen. Gemeente Waadhoeke koopt de grond van het oude sportcomplex terug, en verkoopt tegelijkertijd een stuk grond aan de Puoledyk in Dronryp aan een projectontwikkelaar.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2020

Sanne-Esmee Walstra

'Ik wil laten zien dat je gewoon jezelf kunt zijn'

Sanne-Esmee Walstra is finalist van de Miss Teen Universe verkiezing. De 16-jarige Stjabuurtster doet samen met elf andere meiden een gooi naar de titel, om Nederland volgend jaar in Nicaragua te vertegenwoordigen. Walstra wil natuurlijk winnen, maar het gaat haar niet om de ‘likes’ of stemmen. “Ik wil jonge meiden inspireren.”

Bij missverkiezingen wordt al snel gedacht aan schaars geklede jonge dames, die als ‘boodschap’ nog even vertellen dat ze graag wereldvrede zouden hebben. Een achterhaald idee, zegt Sanne-Esmee. De 16-jarige uit St.-Jacob - die de opleiding Horeca & Hospitality volgt op ROC Friese Poort in Sneek - is finalist van Miss Teen Universe Nederland en heeft een hele andere missie. “Ik doe mee omdat ik jongere meiden wil inspireren en vertellen: je bent ok zoals je bent. Bij Miss Teen Universe kijken ze echt naar de persoon zelf, wie jij bent en waar je voor staat. Het gaat niet alleen om uiterlijke schoonheid, het maakt niet uit of je maat 32 of 42 hebt.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 oktober 2020

Hogere geluidswaarde nieuwe appartementen

Een artist impression van het nieuwe gebouw aan de Beuckelaerstraat, met links de Primera. (beeld: Sipma Architecten)

Om de bouw van appartementen op de plaats van de oude Aldi aan de Beuckelaerstraat in Sint Annaparochie mogelijk te maken, past de gemeente Waadhoeke de geluidswaarde aan.De wettelijke voorkeurs-grenswaarde van verkeerslawaai op woongevels is 48 decibel.

Akoestisch onderzoek wijst uit dat bij de vijftien geplande appartementen de geluidsbelasting kan oplopen tot maximaal 62 decibel.

Daarmee wordt net niet de maximaal toelaatbare grens van 63 decibel overschreden.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint_Jabik, 15 oktober 2020

Oerlêst yn Sint Jabik, Pleatslik Belang grypt yn: "Dut kin soa niet"

Groate Kerk, St.-Jabik - Foto: Google Streetview

Se stekke midden yn de nacht fjoerwurk ôf en raze alles byinoar. In groepke jongerein yn St.-Jabik hâldt it doarp al in pear wiken wekker. Om de oerlęst tsjin te gean hat it doarp in brief opsteld oan de ynwenners. Want dit kin sa net langer, fine se.

Marcel van der Vaart fan Pleatslik Belang leit út wat de situaasje is. It giet om in groep fan rűchwei 15 oant 35 jier, fertelt er. "Mînsen wille dochs ok eventsys metnander prate. D'r binne 'n paar bij die't te feul leven make en dat kin aigenlik niet.

"Die jonges en maisys kinne nergens hine en dat klit wat bijnander. Bij de Groate Kerk waar de groep soa groat dat de overlast ok groat waar. Der sit 'n loazjemint naast, der't feul ouwere mînsen weune. Die kinne niet slape en se foele hur 'n bitsy bedraigd." Net dat de jeugd rare dingen docht, mar sa'n grutte groep kin bedriigjend oerkomme, neffens Van der Vaart.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 14 oktober 2020

Jeugd zorgt in Sint Jabik voor overlast

Het is de laatste tijd erg onrustig is in Sint-Jabik. Groepjes jongeren zorgen geregeld voor problemen. Zo zijn er vernielingen aangericht bij de Groate Kerk, het MFC ’t Beerdhuus en de sportvelden. Vooral de laatste weken en zaterdagavonden wordt veel overlast ondervonden bij de Groate Kerk en op het plein.

Ook de aantallen en de leeftijdsverschillen worden groter. Zo waren er afgelopen zaterdagnacht ruim 40 jongeren, variërend in de leeftijd van 13-35 jaar. Zij zorgden van 23.00 uur tot diep in de nacht voor veel overlast: geschreeuw, vuurwerk en luide muziek. Vooral de omwonenden en de oudere mensen in ’t Loazjemint ervaren het als zeer bedreigend en slapen slecht.

Verschillende betrokken organisaties hebben besloten om te proberen dit gedrag en de overlast te veranderen. Zo worden bij het MFC ’t Beerdhuus, de sportterreinen en op het plein camera’s en extra verlichting aangebracht om precies in beeld te krijgen wat er aan de hand is en wie daarop kunnen worden aangesproken.

Via Facebook wordt een beroep gedaan op ouders en jongeren om aan de overlast een eind te maken.

Bron: Sint-Jabik op facebook
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 14 oktober 2020

Iepening hoarekasaak De Friezinn op De Westhoek moat útsteld wurde

Foto: Simone Scheffer

In hoarekasaak runne yn dizze tiid is dreech, mar in saak begjinne is hielendal in aventoer. Dochs sette Douwe Gerlof Heeringa dizze simmer syn hanteken űnder it keapkontrakt fan in restaurant op De Westhoek. Midden yn coronatiid. De saak soe oer twa wike feestlik iepene wurde mei kommissaris fan de Kening Arno Brok. Mar dęr is no in streek troch.

In teloarstelling foar de begjinnende hoareka-űndernimmer mar hielendal űnferwachts kaam it net. Dat de saak no op syn betiidst pas oer fjouwer wike iepenje kin, is fansels wol in tebeksetter. Neffens Heeringa rędt hy it earst wol mar folle langer as dy 4 wike moat it eins net duorje.

Der wurdt noch drok ferboud, der is in soad ynvestearre dus sil der dochs wol gau ek ynkomsten komme moatte. It ferfelende fynt hy benammen dat it perspektyf net dúdlik is. Hy hopet dat yn alle gefallen der mei de krystdagen wol folop draaid wurde kin. "De moanne desimber is in hiel wichtige moanne foar de hoareka" seit hy.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Franeker, 14 oktober 2020

Bijna vijftig huizen in vervolg Bildtdijken

Er komt een vervolg op het project Herstel dorpen en Bildtdijken in Waadhoeke, waarbij vervallen woningen langs de Oudebildtdijk worden opgeknapt.

Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een tweede fase waarin 13 slechte woningen en 35 matige woningen aangepakt zullen worden.

Daar is 450.000 euro voor nodig. Hiervan was 250.000 euro al begroot voor een project Bildtdijken 2 en komt 200.000 euro ten laste van de reserve risico’s dorpsherstel Bildtdijken.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 14 oktober 2020

Foto: Jan Kerkstra

Radarbol

Wat we vorige week vanwege te veel wind niet vast konden leggen, lukte Jan Kerkstra uit Sint Jacobiparochie gisterochtend wel.

De zo kenmerkende bol rondom de radarpost van Wier zou vorige week al gesloopt worden, maar te harde wind hield de takels aan de kant. Gisteren waren er al behoorlijke happen uit genomen.

Zorgen om onze veiligheid hoeven we ons niet te maken. De radar houdt tenslotte het luchtruim in de gaten voor Defensie. Daarvoor is inmiddels al een nieuwe radar geplaatst.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 oktober 2020

Vitens meldt storing aan waterleiding Statenweg

Huishoudingen in St.-Annaparochie hebben maandagochtend te maken gehad met een waterstoring. Vitens meldt dat er een waterleiding aan de Statenweg kapot was. Inmiddels is die weer gemaakt.

Als gevolg van de breuk in de waterleiding moeten bewoners hun water uit voorzorg drie minuten koken voordat ze het gebruiken. Ook kan het water een andere kleur hebben. Mensen die het water willen gebruiken voor flesvoeding wordt aangeraden mineraalwater te gebruiken.

Vitens heeft alle betrokken huishoudens een brief gestuurd met daarin de instructies.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 12 oktober 2020

Laatste schooldag van Eelco Bruinsma op Campus Middelsee

Eelco Bruinsma nam vrijdag afscheid van 'zijn' Campus Middelsee/CSG Ulbe van Houten. Hoewel al directeur van de AMS in Franeker, was hij ook nog steeds twee dagen in de week op de Ulbe. Daarmee kwam hij zijn woorden ‘Je moatte sjen wat jo efterlitte’ ruimhartig na: je laat de boel niet zomaar in de steek maar helpt om een goede start te maken.

Maar toch, vrijdag was dan het officiële afscheid. Door de corona-crisis in het beperkte gezelschap van slechts 25 gasten. Voor iedereen die er bij had willen zijn was er een live-stream zodat ook zij – zij het van op afstand – toch konden meemaken wat er gebeurde.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 12 oktober 2020

Verdere aanpak verpaupering van Bildtdijken

Een deel van de woningen op de Oudebildtdijk (zoals nummers 816 en 818) is in de afgelopen jaren opgeknapt, vele tientallen dreigen echter nog steeds te verpauperen. FOTO: CATRINUS VAN DER VEEN

De afgelopen jaren werden tien verwaarloosde huizen aan de Bildtdijken opgeknapt, maar daarmee is de verpaupering op deze plek nog geen halt toegeroepen.

Nog eens 97 huizen, waarvan 48 een hoge cultuurhistorische waarde hebben, verkeren in een matige tot slechte staat en zouden moeten worden aangepakt. De gemeente Waadhoeke schat de kosten op achttien miljoen euro. Dat bleek vorige week tijdens een kernteamsessie.

De raadsleden werden tijdens de sessie geďnformeerd over een woningscan die Adema Architecten aan de Bildtdijken heeft uitgevoerd. Het buro bekeek in opdracht van de gemeente vijfhonderd huizen, waarvan dus 20 procent bouwtechnisch niet meer voldoet. De huizen zijn gedateerd, slecht onderhouden en niet duurzaam. Vanwege die hoge energiekosten ligt energiearmoede voor de bewoners op de loer, zei gemeenteambtenaar Wietse Terpstra. "Zij zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan energielasten. Daardoor kunnen ze in de problemen komen en in armoede vervallen.”

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 oktober 2020

Een deel van de woningen op de Oudebildtdijk (zoals nummers 816 en 818) is in de afgelopen jaren opgeknapt, vele tientallen dreigen echter nog steeds te verpauperen. FOTO: CATRINUS VAN DER VEEN

Nieuwe bewoners op Campus Middelsee

Sinds een week herbergt de Campus Middelsee een aantal nieuwe bewoners. Binnen de talentstroom Nature Class verzorgen de leerlingen levende dieren en kweken zaden op tot planten.

In de tuin is een mooi nieuw kippenhok gebouwd dat na de herfstvakantie wordt uitgebreid met een ruime ren. Zo kunnen de ‘dames’ vrij los lopen en ontspannend een ‘graantje mee pikken’. Leerlingen kunnen dan ook beter hun natuurlijk gedrag bekijken en leren in een natuurlijke omgeving.

De aanvoerder van het stel - ‘Meneer de Haan’- is terug verhuisd naar de boerderij. Dit in verband met geluidsoverlast. Na de vakantie komen onder andere de konijnen hun intrede doen op de campus.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 11 oktober 2020

Gratis spreekuur in bibliotheek Sint Annaparochie

In de bibliotheek in Sint Annaparochie is wekelijks gratis spreekuur op het gebied van digitalisering.

Bezoekers kunnen iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur terecht in de bieb voor vragen over hun tablet, smartphone, laptop of e-reader, maar ook voor andere digitale vraagstukken. Daarnaast is het ook mogelijk om vragen te stellen over de online diensten van de Bibliotheek, zoals het downloaden van een e-book, het afspelen van een luisterboek of het gebruiken van de bibliotheek WiseApp.

Een afspraak maken is niet nodig.

Bron: Franeker Courant

Den Haag, 9 oktober 2020

Koehandel met een vluchteling van 14

Het Torentje in Den Haag

Ze haalde alle kranten als het eerste meisje dat in Nederland mocht blijven omdat ze te verwesterd was. Sahar Hbrahim Gel was veertien en woonde in het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie.

In april 2011 kreeg ze een verblijfsvergunning. Die kwam uit de lucht vallen. Het ministerie kwam op de proppen met een nagelnieuw argument: ‘deze vluchteling is te verwesterd om terug te gaan’. In het boek Mark Rutte blijkt waarom. Er was sprake van een ordinaire politieke ruilhandel in Den Haag om het gezicht te redden van het kabinet-Rutte I.

NRC-journaliste Petra de Koning beschrijft in Mark Rutte de tien regeringsjaren die achter ons liggen. De maniertjes van de premier, de sterkten en zwakten, de onderhandelingstechnieken, alles komt aan bod. Zo duikt op pagina 186 een boze partijvoorzitter Piet Adema (Drachten) van de ChristenUnie op, die er tijdens die lange zomerse formatie van Rutte-III het bijltje bij wil neergooien.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 8 oktober 2020

Opinie: Een hogere Waddendijk mét oog voor natuur, historie en recreatie

Zeedijk bij Zwarte Haan

De Waddenzeedijk zal over een lengte van 47 kilometer worden versterkt, tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer. Dit om de veiligheid te borgen. De plannen werden in Waadhoeke niet behandeld. Gemeentebelangen Waadhoeke diende bij de provincie daarom een zienswijze in.

De primaire taak van de Waddendijk is ervoor zorgen dat de inwoners van Fryslân veilig kunnen wonen, werken en recreëren, met andere woorden: droge voeten houden. Dat voor deze taak een bepaalde vorm, constructie en een omgeving van de Waddendijk nodig is die dit mogelijk maakt, staat buiten kijf. Enerzijds is dit mogelijk een beperkende factor, anderzijds blijven er nog voldoende mogelijkheden over om de Waddendijk en haar omgeving tot een aantrekkelijk gebied te maken voor de inwoners van Noord-Fryslân, de vele toeristen en de gebruikers, waaronder de landbouwers, in dit mooie gebied.

Wij willen graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Veel inwoners van Waadhoeke en met name veel inwoners van het Bildt voelen zich nauw verbonden met de Waddenzee en de Waddendijk. Een goede en beleefbare inrichting van het gebied rond de Waddendijk is dan ook van groot belang voor deze regio.

Bron: Friesch Dagblad, Opinie Douwe Kamstra, Gemeentebelangen Waadhoeke
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jacobiparochie, 9 oktober 2020

Park in hart St.-Jacob, arbeidsmigranten naar Aardappelbeurs

De locatie van het voormalige sportcomplex in St.-Jacobiparochie wordt een park. De 14 woningen aan de Geert Veenhuizenstraat worden afgebroken, de arbeidsmigranten verhuizen naar de Aardappelbeurs. Bij het café zullen maximaal 50 migranten gehuisvest worden, deels in chalets. Met de plannen is € 1.8 miljoen gemoeid.

Plaatselijk Belang St.-Jabik presenteerde de plannen gisteren in mfc ’t Beerdhuus. Gemeente, dorpsbelang en uitzendgroep VZM hebben de handen ineengeslagen. Het park in het midden van het dorp zou o.a. speeltoestellen, een pannakooi en een vijver kunnen krijgen. Een werkgroep met daarin dorpsbewoners zal zich over de precieze invulling van het park buigen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Annaparochie, 8 oktober 2020

Nieuwebildtdijk / Schuringaweg (foto: Google Maps

Politie zoekt getuigen van bedreiging

Vrijdag 2 oktober omstreeks 09.20 uur werd een fietser bedreigd met een ijzeren spit. Ook werden verbaal de nodige bedreigingen geuit.

Dit vond plaats nabij de T-splitsing Nieuwebildtdijk / Schuringaweg te St.Annaparochie.

De politie wil graag in contact komen met diegene die deze bedreiging heeft gezien danwel gehoord.

Bron: Politie Noordwest_fryslân

Sint-Jacobiparochie, 8 oktober 2020

Dak van de radarbol in Wier wordt verwijderd

Volgens de laatste berichten wordt het dak van de radarpost in Wier op 9 oktober, rond een uur of vijf 's ochtends verwijderd.Deze sloop is noodzakelijk omdat de 42 jaar oude bol verouderd is en wordt afgebroken. De vervanger is een kleinere radarpost met een soort ‘kam’ aan de bovenkant. Een beschermende bol er omheen is niet meer nodig omdat de nieuwe radar bestand is tegen weersinvloeden.

Vervanging is verder nodig omdat de techniek verouderd is en aan het eind van de levensduur. Ook verstoren windmolens het radarsignaal. Bij de nieuwe post is dat verleden tijd. Nieuw is ook dat de moderne radar afgebroken kan worden en op een andere toren geplaatst kan worden.

Bron: sintjabik.nl

Franeker, 8 oktober 2020

Gemeentebelangen: 'Golfbreker voor Bildtse kust'

Gemeentebelangen Waadhoeke wil dat bij de aanstaande dijkversterkingsoperatie gekeken wordt naar de mogelijke aanleg van een lage dijk of een golfbreker voor de Bildtse kust. De lage dijk, op enige afstand uit de zeedijk, zou nieuwe natuur mogelijk moeten maken en de golfoploop tegen de dijk verlagen. Ook wil de partij dat het Wetterskip de historie - zoals de Bildtse visserij en de veerboot van Zwarte Haan - in het land markeert.

Dat schrijft fractievoorzitter Douwe Kamstra in een brief aan Gedeputeerde Staten. Gemeentebelangen vindt het jammer dat de raad van Waadhoeke zich niet heeft kunnen uitspreken over de aanstaande zeedijkoperatie. Eerder dit jaar kondigde Wetterskip Fryslân aan dat de hele Friese zeedijk de komende tien jaar voor zo’n 330 miljoen euro verbeterd moet worden.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Annaparochie, 8 oktober 2020

Leerlingen van Campus Middelsee verschenen verschenen maandag met een mondkapje op school.

'Kwart leerlingen Campus draagt mondkapje'

Zo'n kwart van de leerlingen van Campus Middelsee verscheen maandagochtend in St.-Anna op school met een mondkapje op. Directeur Eelco Bruinsma is in zijn laatste week op de Ulbe vooral bezig met het uitleggen van de regels, en het benadrukken dat het dragen van een mondkapje een advies is, geen plicht. ‘Ik koest ouderlijke gevoelens voor deze school, maar het kindje is volwassen geworden.’

“Ik heb vanochtend van een tiental ouders een mailtje gekregen over het mondkapjesadvies. Die heb ik vanochtend rustig beantwoord. Er zijn er die luid verkondigen dat hun zoon of dochter geen mondkapje zal dragen. Vanwege astma, bijvoorbeeld. Dan benadruk ik nog maar eens het géén plicht is, maar slechts een advies. Dat het de keuze van de leerling zelf is en wij niet gaan ‘handhaven’.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 8 oktober 2020

Gedeputeerde Fokkens brengt werkbezoek aan Noordwest Fryslân

Aerden Plaats-voorzitter Dick Nauta geeft uitleg aan gedeputeerde Avine Fokkens. (foto: Janny Vellinga)

Op 1 oktober bracht gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder een werkbezoek aan vertegenwoordigers van de gastvrijheidssector in Noordwest Fryslân. Op het Bildt bezocht ze Zwarte Haan en de Aerden Plaats.

Na een bezoek aan Brouwdok in Harlingen, met uitleg over de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied, kwam de gedeputeerde in gezelschap van wethouder Caroline de Pee aan bij Restaurant de Zwarte Haan. Daar informeerden ondernemers Loes en Jacob Jensma hen over het fietspad ‘Op paad lans it Waad’, de camperplekken en de plannen voor een TOP Toeristisch Overstap Punt. Ook het project ‘Starbarn’ (Sterrenkijkplek) kwam aan bod.

Waddenkamer - Tenslotte bezochten Fokkens en De Pee bezoekerscentrum de Aerden Plaats te Oudebildtzijl. Enthousiast informeerde voorzitter Dick Nauta hen over wat er allemaal te zien is in de Aerden Plaats en hoe belangrijk de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers hierbij is. Geďnteresseerd nam de gedeputeerde kennis van het huidige archeologisch steunpunt en de exposities van de kunstenaars, in de Waddenkamer en “Op het Bildt rond 1900”.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Leeuwasrden, 7 oktober 2020

Moniek Miedema in betere tijden, poserend in haar winkel in de Folkingestraat van Groningen. Foto DUNCAN WIJTING

ByOni failliet, loon maanden niet betaald

Het Friese modelabel ByOni blijkt zijn personeel maandenlang niet te hebben betaald. Gisteren ging het bedrijf van de op het Bildt opgegroeide Moniek Miedema failliet. Mode-ontwerpster Moniek Miedema kan door corona niet meer betalen.

Op dezelfde dag dat de faillissementsrechter zijn oordeel over ByOni velde, zijn vier werknemers naar de Leeuwarder rechtbank gekomen. Sommigen wachten al drie maanden op loon, vertelt jurist Anke Bekkema van CNV Vakmensen.

In totaal zou het om tien mensen gaan. "Het is een hele creatieve dame", zegt Bekkema over Moniek Miedema. "Ze heeft een hele mooie collectie in eigen beheer ontworpen, maar ik denk dat het zakelijke deel haar boven het hoofd is gegroeid."

De vier gedupeerde dames vertellen dat Miedema hun wekenlang aan het lijntje heeft gehouden. Steeds als ze om geld vroegen, kwam er een "emotioneel verzoek" om daar nog even mee te wachten. Nu eist het viertal alsnog zijn salaris, maar de werkgever komt uiteindelijk niet opdagen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 oktober 2020

'Herstel slechte woningen Bildtdijken kost 18 miljoen'

Oudebildtdijk

Om alle verwaarloosde en in slechte staat verkerende woningen aan de Bildtdijken op te knappen is liefst 18 miljoen euro nodig. Van de meer dan 500 woningen verkeren er 97 in matig tot zeer slechte staat. Het college van Waadhoeke komt binnenkort met een voorstel om het project - dat enkele jaren geleden al begon - voort te zetten, al kan de grootschalige opknapbeurt enkel in fases worden uitgevoerd.

Dat vertelde ambtenaar Wietse Terpstra dinsdagavond tijdens een presentatie over de stand van zaken van het project Herstel Dorpen en Bildtdijken. Tijdens de eerste fase van het omvangrijke woningherstelproject zijn tien woningen helemaal opgeknapt en verkocht.

De gemeente hecht er waarde aan het project snel voort te zetten en een begin te maken met het herstel van de overige woningen die in slechte staat verkeren. Dat zijn er 97, zo’n 20% van het gehele woningaanbod aan de dijken, zo blijkt uit een scan.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 7 oktober 2020

Fietser aangereden, politie zoekt getuigen

Fietspad Sint Annaparochie-Vrouwenparochie

Vrijdag 2 oktober tussen 07.30 uur en 08.30 uur werd een fietser aangereden op het fietspad tussen St.Annaparochie en Vrouwenparochie. Deze fietser, fietste samen met nog iemand achter elkaar.

Uit tegenovergestelde richting kwamen 4 scholieren fietsen. 1 Fietser uit die groep kwam op het gedeelte van de tegenovergestelde richting en raakte de fietser. Deze kwam hard ten val. De scholieren fietsten allen door.

Heeft u iets gezien van deze val of weet u wie deze scholieren waren geef het door via het telefoon nr. 0900-8844, aldus de politie.

Bron: Politie Noordwest-Fryslân

Sint Annaparochie, 6 oktober 2020

'Bildts sechy' valt niet goed in taalcampagne van Waadhoeke

Bijna geen Bilkert gebruikt het en toch kwam de uitspraak 'Skite in 'n kedootsy' terecht in een taalcampagne van de gemeente Waadhoeke.

Een spreuk, ‘sechy’ op z’n Bildts, bedoeld om de Bildtse taal te promoten in een meertaligheidscampagne van Waadhoeke is op het Bildt verkeerd gevallen. De uitspraak wordt daarom niet langer in de campagne gebruikt, meldt een woordvoerder van de gemeente.

‘Skite in ’n kedootsy’ is de uiting die via sociale media verspreid werd. Het betekent zoiets als ‘blij maken met niks’, maar taalkundigen uit de streek weten de betekenis niet omdat het een onbekende uitspraak blijkt te zijn, terwijl er toch een boek bestaat van Sytse Buwalda met maar liefst 750 Bildtse uitdrukkingen. Bilkert Leendert Ferwerda noemt de keus dan ook "onbegryplik. Soa skite se op ’t Bildts."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 6 oktober 2020

Piele

Gerard de Jong

'n Befrynd ambachtsman kwam lessen bij ôns op kantoor wat ophalen.

"Hoe gaat 't hier?", froeg-y.

"Syn gangetsy", saai ik. "Wij piele mooi wat deur."

Hij het syn droom waarmaakt en is sont 'n paar jaar aigen baas. In syn ogen ferskeen 'n flonkering.

"Gerard jonge, wat hewwe wij nou aigenlik norig?"

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 oktober 2020

Leerlingen Campus Middelsee leren praktijk bij Woningstichting Noordwest

Sinds dit schooljaar is het voor leerlingen van derde jaar op Campus Middelsee mogelijk om een Techniekroute te kiezen.

De route start in leerjaar 3 en loopt door tot het einde van leerjaar 4, het examenjaar. Binnen de route is aandacht voor verschillende praktijkonderdelen.

De basis van de techniekroute start met het onderdeel 2D en 3D-tekenen. Na het aanleren van de basisvaardigheden gaan de leerlingen een praktijkopdracht ontwerpen.

De opdracht ontvangen ze in 2D en moeten ze omzetten naar een 3D-ontwerp. Vervolgens moet het ontwerp ook echt worden gemaakt. Hier speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 oktober 2020

Doutsy

De Stichting Bildts Aigene geeft twijfelaars nog een laatste doutsy, oftewel een duwtje.

Op de website roepen ze niet-Bildtstaligen op zich te melden voor de Bildtse taalcursus ‘foor niet-Bildtstaligen’. Die groep kan nog wel een paar ‘kursisten’ gebruiken.

‘Geef jim op, want ’t is och soa leersem en nag gesellig ok.’ De cursus voor Bildtstaligen, die hun taalkennis willen verbeteren, zit wel vol.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 2 oktober 2020

'Skite in ’n kedootsy'?

De frou op de Bildtse pooster fan de nije taalkampanje fan Waadhoeke sait: ‘Skite in ’n kedootsy’. Wat spelling angaat korrekt, en je kinne je d’r wat bij foorstelle. Maar is ’t wel ’n Bildts sechy?

Gyn Bilkert het d’r fan hoord. Sonder útsondering binne de reaksys op ’n facebook-bericht fan Bildts Aigene met de pooster, dat gyneen dut sechy kin. In ‘De beste fisser ontkomt wel ‘s ’n aaltsy’, ’t boek fan Sytse Buwalda dat 750 (!) Bildtse sechys en útdrukkings fersamelt, komt ’t niet foor.

Hoe komt ’t dan op deuze pooster, die’t ’t Bildts útdrage mot, telânde? Stjabuurtster Andries Hogenhuis oppert dat ’t fan de website www.mijnwoordenboek.nl plokt is. Op die site kin elkeneen die’t dat wil woorden en sechys toefoege an allerhande talen en dialekten in Nederland. Wie’t ’t der op set het is onbekind, maar ’t Bildts op die website sit stikfol fouten.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 2 oktober 2020

Kijkers deelden op facebook hun ’thuisbeleving’, zoals Henny Rinsma.

'De Kraak': Multimediatheater bij kaarslicht

Normaal check je voorafgaand aan een voorstelling wel twee keer of je telefoon uitstaat, maar zaterdagavond stond bij ruim 2000 kijkers alles aan: De wifi, de laptop, de speakers en de livestream. Wie daarnaast ook nog de sociale media in de gaten hield, zag dat legio toeschouwers met het bijgeleverde waxinelichtje een geschikte schuilruimte hadden opgezocht om ‘De Kraak van de Kluis’ te beleven.

Hoe creëer je een gevoel van verbinding en gezamenlijke beleving als iedereen thuis voor de buis een theaterstuk bekijkt? Het beleefpakket bleek een gouden greep: veel kijkers hielden zich trouw aan de bijgeleverde instructies bij de jutezak vol ‘goodies’, variërend van liefdesbrieven van Lolle en Riek, een irpel, thee, chocolaatje, tomatenpuree en ‘t lichy.

‘De Kraak van de Kluis’ van schrijver Hein Jaap Hilarides en regisseur Sjoeke Marije Wallendal was bedoeld als theater op locatie. Door corona ging de hele opzet op de schop en werd gekozen voor een ‘mixed media’-productie, compleet met hashtags als #ikbeleefdekraakzo en #DeKraak2020 om publieksinteractie te stimuleren.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>