Westhoek, 23 jannewaris 2021

Undersyk fûgelbeskerming: Waadfûgels by De Westhoek wurde faak fersteurd

Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Undersikers ha 160 oeren lang sjoen oft en hoe't fûgels op it Waad by heech wetter steurd wurde. Utkomst: alle oeren wie it wolris raak by De Westhoek. It ûndersyk is dien yn opdracht fan de Vogelbescherming Nederland. Dit soarte fan ûndersiken kin yn de takomst hiel wichtich wêze foar it oanlizzen fan fyts- of kuierpaden oan de Fryske Waadkust.

De kwelder by De Westhoek is in plak dêr't in soad fûgels komme by heech wetter, wêrûnder in soad bûnte wilsters en wylpen. De wilsters kinne folle better oer minsken dy't tichteby komme as bygelyks de wylpen en bercheinen, sa docht bliken.

In kwart fan alle fersteuringen komt troch minsken dy't de Waadrâne opsykje. Natuerbehearder It Fryske Gea freget de besikers oan it gebiet woansdei en tongersdei online om goede ideeën om der wat oan te dwaan. Minsken kinne harren dêrfoar noch oanmelde. Rûchwei in fjirde fan alle fersteuringen komt troch rôffûgels, mar foar it grutste part giet it om fersteuringen wêrfan't net alhiel dúdlik is wêrom't de fûgels opfleane.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele berjocht >>

Minnertsga, 23 januari 2021

Informatiebord insecten-idylle langs Griene Dyk

Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

In 2019 is plaatselijk belang Minnertsga vol enthousiasme gestart met de aanleg van een zogeheten 'vlinderidylle' op de Griene Dyk tussen Minnertsga en Sint Jacobiparochie. De idylle werd een feit met behulp van subsidie van de gemeente Waadhoeke.

Het initiatief heeft als doel het herstellen van de biodiversiteit – de soortenrijkheid – op het gebied van insecten en het creëren van bewustwording over dit onderwerp bij bewoners in de omgeving.

Op 19 oktober 2019 vond de opening plaats, waarbij de kinderen van de basisscholen in de twee dorpen hebben geholpen bij het inzaaien en het maken van de insectenhotels. Inmiddels hebben veel fietsers en wandelaars ruim een jaar volop kunnen genieten en er werden nu al een aantal bijzondere soorten gespot. Er ontbrak tot nu toe echter nog een heel belangrijk element: een informatiebord. Daar is vrijdag verandering in gekomen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 januari 2021

FOTO PIXABAY

Drugswoning in Sint-Annaparochie gesloten door burgemeester Waanders

In Sint-Annaparochie heeft burgemeester Waanders van de gemeente Waadhoeke woensdag een drugswoning gesloten. De woning werd voor drie maanden gesloten.

Hier vond de politie in november vorig jaar een handelshoeveelheid softdrugs en harddrugs.

Over dit pand hadden zowel de politie als de woningstichting en de gemeente meldingen gekregen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 22 jannewaris 2021

Pankoeksrestaurant De Struverij fan Sint-Anne slút de doarren

Teade en Monica Ynema fan pankoektsjerke De Struverij yn Sint-Anne - Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Pankoekrestaurant De Struverij yn Sint-Anne giet ticht. It restaurant is in begryp yn de Noardwesthoeke fan Fryslân, mar de eigeners kinne it finansjeel net mear rûn breidzje. Troch de coronakrisis is de omset ferdampt. Foar oerheidsjild komme se net yn oanmerking om't sy yn 2019 te min omset draaid hawwe.

Dit wurdt it lêste wykein foar Teade en Monica. Mei pine yn it hert nimme se dan ôfskied fan de tsjerke. Goed fjouwer jier sitte sy der al mei harren restaurant. Yn de midden fan it restaurant stiet in draaimûne. Dêrnjonken in stopknop om 'm wer stil te setten. "Wy hawwe in pear goede jierren hân. Mar no kin it net mear", seit Monica. "Wy hawwe mei de eigener fan it gebou om tafel sitten en doe hawwe wy de knoop trochhakt." As se trochgean soene, dan wie de saak fallyt, seit Teade. "No hawwe wy dat net en komme wy der goed foar wei."

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele ferhaal >>

Den Haag, 21 januari 2021

Defensie staat 'voor joker' met te luide radar Wier

De nieuwe radar (links) en de oude van de Defensiepost in Wier. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Politiek Den Haag eist opheldering van het kabinet over de nieuwe radar in Wier. Defensie moet hem 's nachts uitzetten, omdat hij te veel lawaai produceert.

"Ze staan voor joker" zegt Tweede Kamerlid Sietse Fritsma (PVV). "Dit is beschamend." Vrijwel alle fracties vragen zich af hoe het nu komt met de bewaking van het Nederlandse luchtruim. Volgens Defensie is er door de problemen in Wier ‘s nachts sprake van een ‘verminderde bescherming’.

De geluidsoverlast kwam woensdagavond aan de orde tijdens een digitale voorlichtingsbijeenkomst voor dorpelingen. De nieuwe radar die er vorig jaar is geplaatst, verkeert nog in de testfase. Het lawaai bleek ‘s nachts 5 decibel hoger dan het maximaal toegestane geluidsplafond. Daarom moet de stekker eruit tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 21 januari 2021

Zussen gaan voor grotere schapentak

© Marcel van Kammen

Sietske en Jantsje Elgersma willen van de melkschapenhouderij op het ouderlijk melkveebedrijf in Oudebildtzijl de hoofdtak maken. Ze leveren sinds dit jaar aan Rouveen Kaasspecialiteiten.

Wat doe je als je dolgraag het agrarisch bedrijf wilt overnemen, maar geen interesse hebt in het houden van koeien? Voor dit dilemma stonden de zussen Sietske (31) en Jantsje (30) Elgersma uit het Friese Oudebildtzijl. Samen met hun ouders en oudste broer Gerrit (34) begonnen ze aan een zoektocht naar een tak naast het melken van koeien.

'Alle drie hebben wij interesse in overname, alleen onze jongste broer niet. Om allemaal een inkomen te halen uit het bedrijf, moeten we fors uitbreiden met ons melkveehouderijbedrijf van negentig koeien', verklaart Sietske Elgersma.

Bron: Nieuwe Oogst
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 21 januari 2021

De nieuwe WINK-trein van Arriva in Amersfoort, op weg naar het Noorden. (© Foto: De Vries Media)

FNP wil Zwarte Haan in het Bildts op nieuwe Arriva-trein hebben

De raadsfractie van de FNP in de gemeente Waadhoeke wil dat de gemeente om tafel gaat met de provincie Fryslân en Arriva om de naam ‘Zwarte Haan’ op één van de nieuwe Arriva-treinen te laten veranderen in het Bildtse ‘Swarte Haan’.

Eerder deze maand werd bekend dat Zwarte Haan net als 17 andere bestemmingen in Groningen en Friesland op één van de nieuwe WINK-treinen van Arriva mocht prijken.

„Der is gyn plakky te finen soa mooi, soa unyk as ’t Bildt. ’t Is de taal dat maakt ’t ferskil. Wat soe it no moai wêze at dat better foar it foutljocht brocht wurde kin”, stelt FNP-woordvoerder Gea Iedema.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 21 januari 2021

Nieuwe radar in Wier maakt 's nachts te veel geluid

De plaatsing van de nieuwe post naast de oude bol. FOTO NIELS DE VRIES

De nieuwe Smart-L-radar van Defensie in Wier maakt 's nachts te veel geluid. De radar staat daarom tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends uit. Dit deelde Defensie woensdagavond mee op een online voorlichtingsbijeenkomst, die belegd was omdat er de laatste tijd uit de omgeving veel vragen en klachten over de nieuwe radar komen. Die klachten gaan over het geluid – "wij kunnen niet meer met de ramen open slapen" – en storingen in elektronische apparatuur. Lampen in woningen flikkeren, de televisie stoort en omwonenden ervaren wifi-storingen.

De nieuwe radar, ontwikkeld door het bedrijf Thalen uit Hengelo, werd een jaar geleden in Wier geplaatst naast de zo vertrouwde oude radar in de groene bol. Deze stond er sinds 1976. De bol en de oude radar zijn daarna verwijderd. De leverancier heeft de nieuwe radar overgedragen aan Defensie, die de nieuwe apparatuur nu aan het testen is. De radar is dus nog niet operationeel en zal dat ook niet worden zolang de te hoge geluidsbelasting niet opgelost is. Daarover wordt nu overleg gepleegd met Thalen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Purmerend, 20 januari 2021

'As ’n haas deur 't lând fan Sundereklaas'

Jan de Vries (1944-2021)

Rustig en bescheiden als mens, maar op de motor een killer. Op donderdag 14 januari overleed in zijn woonplaats Purmerend tweevoudig wereldkampioen motorcross Jan de Vries. De geboren Stjabuurtster maakte in de jaren ’70 furore en geldt als een van de succesvolste Nederlandse motorsporters ooit.

De Vries werd in 1944 geboren en groeide op aan de Oudebildtdijk. Hij was nog Bilkert toen de coureur in 1971 als eerste Nederlander wereldkampioen in de 50cc-klasse werd. Uit de Bildtse Post van toen: “Jan de Vries werd op het gloeiend hete Circuito del Jarama, nabij het Spaanse Madrid, op zijn Kreidler wereldkampioen in de 50 cc klasse. St.-Jacobiparochie gaat de Bildtse en Nederlandse wereldkampioen een uitbundige hulde bereiden, maar woensdagavond 20 september is hij al door Aurora muzikaal binnengehaald.” Het feestelijk onthaal dat erop volgde trok honderden toeschouwers. “De triomftocht van Jan de Vries door het Bildtse land: St.-Jacob huldigde zijn kampioen op waardige wijze. ‘Jan floog as ’n haas deur ’t lând fan Sundereklaas.’”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 20 januari 2021

Beuckelaer weer coronavrij na bijna 40 besmettingen

Ageeth Visser

Zorgcentrum het Bildt is weer coronavrij. Medio december had Beuckelaer in St.-Anna te maken met een tweede uitbraak. Een kleine 40 bewoners en medewerkers raakten besmet met het virus. Het centrum is nu weer coronavrij, al zorgt de dreiging van de zogenaamde Britse variant van het virus ervoor dat men bijzonder waakzaam blijft.

“Wy binne wer koroanafrij,” vertelt directeur Ageeth Visser van Zorgcentrum het Bildt. “Wy soene krekt dizze wike de regels wer wat ferromje, mar troch de driging fan de Britse fariant giet dat net troch. Dêr hawwe ferpleechhûzen dochs grutte eangst foar. Alle soarchorganisaasjes hawwe itselde belied: sa min mooglik risiko’s.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 20 januari 2021

Hein Jaap Hilarides houdt de geschiedenis levend

Hein Jaap Hilarides met op de achtergrond het Bildt waar de verhalen zich afspelen. (© Suwarda Vis)

Afgelopen week verscheen het boek 'Beppe Xenia' van Hein Jaap Hilarides, het tweede deel van een trilogie waarvan eerder het derde deel al verscheen. Deel één gaat Hilarides nog schrijven. Voor de trilogie deed de schrijver jaren onderzoek en hoorde hij indringende verhalen over de oorlog, die hij in dit deel verwerkte. Die verhalen mogen wat Hilarides betreft niet verdwijnen.

"No’t der sprutsen wurdt oer in jûnsklok, wurdt der wol sein ‘it liket wol oarloch’, mar de tiid fan no meie we net mei de oarloch fergelykje. It wurdt my hieltyd mear dúdlik dat alle minsken dy’t de oarloch mei makke ha, beskeadige binne”, vertelt Hilarides. "Yn 2009 bin ik begûn mei it sammeljen fan ynformaasje. Ik woe it ferhaal skriuwe fan in fiktieve famylje Wassenaar oer in tiidsbestek fan 500 jier. It ferhaal spilet him ôf hjir, op de kavel wer’t ik wenje, mei wiids útsicht oer it Bilt. De kavel waard koartlyn noch troch myn heit, in bouboer, brûkt om jierpels en sa te telen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 20 januari 2021

1600 Euro voor de Schuilschuur

De Schuilschuur

Dankzij het programma Weet ik veel van RTL4 is de Schuilschuur in Oudebildtzijl 16.000 euro rijker.

Initiatiefneemster Neeltje van den Brand denkt dat na belastingaftrek 11.000 euro overblijft.

Dit stopt zij in de bouw van twee appartementen bij haar woning, die bedoeld zijn voor mensen die in een moeilijke situatie zitten en tijdelijk woonruimte nodig hebben.

Quizdeelnemers Romaiko Zuidema en Jan Joost van Gangelen wisten het bedrag bij elkaar te spelen. Van den Brand hoopt de Schuilschuur binnenkort in gebruik te kunnen nemen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 19 januari 2021

'Haal voedsel uit je eigen klimaatzone en eet wat seizoenen te bieden hebben'

Piet Hoekstra heeft gezorgd voor de terugkeer van de Dik Trom-erwt in het Waddengebied. FOTO GRIET HOEKSTRA-HOITSMA

Ruim vijf jaar geleden zorgde akkerbouwer Piet Hoekstra uit Sint Jacobiparochie voor de terugkeer van de Dik Trom-erwt. Hoe staat het er anno 2021 voor met dit waddenproduct?

Het huis en erf van Piet en Griet Hoekstra vormen een eilandje te midden van akkervelden. Het is de plek waar Piet 72 jaar geleden is geboren en waar hij slechts acht jaar niet heeft gewoond. "Maar toen woonden we om de hoek, aan de straat. Later ruilden mijn vader en wij van woning.”

In zijn jonge jaren was het voor hem en vele anderen een vanzelfsprekendheid: alles wat thuis werd gegeten, werd in de omgeving verbouwd. "Tot de jaren zestig, zeventig. Supermarkten gingen meer aanbieden, waaronder producten van ver, en lokale producten raakten in de vergetelheid.”

Daarnaast begon de mechanisatie in de landbouw. "Niet alle gewassen waren daarvoor geschikt. Ook hierdoor verdwenen bepaalde gewassen, waaronder erwten en bonen.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 januari 2021

Ga terug in de tijd met 'Films van Toen': dorpsfilm Sint Annaparochie uit 1976

'Still' uit de film

Oude dorpsfilms beleven nieuwe tijden bij de Leeuwarder Courant. En je kunt ze kijken vanuit de luie stoel. De Leeuwarder Courant, het Dagblad van het Noorden en Podium TV zenden elke week Friese, Groninger en Drentse archieffilms uit. Vandaag een dorpsfilm over Sint Annaparochie uit 1976.

'Films van Toen' is een samenwerking met Groninger Archieven, Drents Archief en Fries Filmarchief. Op zondagen vertoont de LC om 9.30 uur een film uit Friesland.

De film van zaterdag is ook te bekijken op Podium TV om 9.30 uur (Ziggokanaal 35). Op zondag om 9.30 uur is op dat kanaal een Friese dorpsfilm te zien.

Bron: Leeuwarder Courant
link Bekijk de film >>

Purmerend, 17 januari 2021

Succesvolste Nederlandse motorcoureur Jan de Vries uit Sint Jacobiparochie overleden

Motorcoureur Jan de Vries tijdens de 95ste verjaardag van de TT Assen

De uit Sint Jacobiparochie afkomstige motorcoureur Jan de Vries is gestorven. Hij werd 77 jaar. De Vries was de meest succesvolle Nederlandse coureur in een soloklasse op de weg.

De Vries veroverde twee wereldtitels in de 50cc-klasse. Van de 27 podiumplaatsen die hij bij de grand prix behaalde, eindigde hij veertien keer bovenaan.

De TT wist De Vries nooit te winnen. Tijdens zijn vijf deelnames haalde hij drie keer een derde plaats. Afgelopen zomer, toen de TT 95 jaar bestond, keerde De Vries nog eenmaal terug naar het parcours. Samen met Wil Hartog maakte hij een ereronde over het circuit in Assen.

Na zijn carrière als coureur werkte De Vries als monteur in de autosport. Volgens de website racesport.nl overleed hij afgelopen donderdag, 14 januari, aan een hartstilstand.

Bron: Franeker Courant

Westhoek, 17 januari 2021

Voormalige boerderij gaat in vlammen op

Foto: R. Kiestra

Aan de Oudebildtdijk is zondag aan het eind van de ochtend brand ontstaan in een woonboerderij. De bewoner kon het pand tijdig verlaten.

Bij de brand kwam veel rook vrij, een deel van Sint Jacobiparochie kwam onder de rook te staan. Vanwege de rook werd een NL-alert verzonden, daarin werd opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. De brand ontstond in het dak en was al snel uitslaand. De brandweer schaalde groot op, verschillende blusgroepen uit Sint Annaparochie, Menaam, Harlingen, Hallum en hoogwerker uit Leeuwarden werden opgeroepen om de brand te bestrijden.

Een deel van het pand kan als verloren worden beschouwd, een ander deel heeft rook- en waterschade opgelopen. Om de brandweer de nodige ruimte te geven, is de dijk een tijdje afgesloten geweest. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Leeuwarden, 14 januari 2021

'Wij ferbreke ôns nag te faak, wilens dat helendal niet hoeft'

Gerda Cuperus (foto: Ellen Floris)

Minderheidstalen over de hele wereld hebben één ding gemeen: de sprekers schakelen snel van taal als er een spreker van de meerderheidstaal aanwezig is. Ook als bijvoorbeeld iemand die Nederlands spreekt het Bildts of Fries gewoon kan begrijpen. Om mensen hiervan bewust te maken én het eigen gedrag te veranderen, heeft de Afûk samen met andere Europese minderheidstalen de cursus ‘Psychology fan dyn taal’ ontwikkeld. Bilkert Gerda Cuperus was een van de eersten die de cursus gevolgd heeft en mag de cursus straks zelf ook geven. Het liefst zou ze dat met een groep Bilkerts doen. “’n Prot Bildts- of Frys-praters hewwe onbewust nag ’n gefoel fan minderweerdigens. Dat hoeft echt niet: dut gaat ok om gewoan jesels weze kinne.”

Je stapt met je mandje vol boodschappen naar de kassa en groet in je eigen minderheidstaal (‘Môrn’, of ‘Goeiemoarn’) het kassameisje. Zij groet terug met ‘Goedemorgen’. Vervolgens gaat de interactie over de betaling, het laten zien van de bonuskaart en of je zegeltjes wilt in het Nederlands.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Ouwe-Syl, 14 januari 2021

'Foedselbos ferfult nou al soasjale funksy'

Voedselbos Ouwe-Syl

Te midden van de lockdown, waardoor er bijna niets meer kan of mag, heeft Jan de Vries een prachtig project om handen dat wél uitgevoerd kan worden. Samen met een ploeg vrijwilligers werkt De Vries momenteel druk aan ‘zijn’ Voedselbos op Ouwe-Syl. Sinds november wordt er elk weekend druk gewerkt. “’t Werk is nag lang niet klaar, maar ’t bos ferfult nou al ’n belangrike soasjale funksy.”

“’t Is naast ’t werk, en nou met alles nag in ’lockdown’, weer even wat âns.” Jan de Vries, mede-oprichter van Voedselbos Ouwe-Syl, prijst zichzelf gelukkig met deze uitlaatklep. Hij moest enkele jaren geduld hebben voordat het voedselbos eind vorig jaar eindelijk los kon, maar de timing is wat dat betreft helemaal niet slecht. “’t Is heerlik om búttendeur doende te wezen, met de neus in de frisse lucht.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwbuurtstermolen, 13 januari 2021

Restaurant De Molen

Restaurant De Molen tweede bij Top 10 restaurants in Friesland

Via Het Laatste Tafeltje laten veel gasten een review achter. Uit al die reviews is een top 10 gemaakt van best beoordeelde restaurants in Friesland in 2020.

Bij Restaurant de Molen in Vrouwenparochie (een klein dorpje in Friesland) geniet je van lekker eten, drinken en een ongedwongen sfeer.

Het restaurant grenst aan de Elfstedentochtroute, een ideale locatie in de winter én zomer.

Uit 61 reviews komt Restaurant de Molen op een tweede plek met een gemiddelde van 9,2.

Bron: hetlaatstetafeltje.nl

St.-Jacobiparochie, 12 januari 2021

Defensie organiseert online informatiebijeenkomst over radarpost Wier

De installatie van de SMART L radar in Wier

Het Ministerie van Defensie organiseert op 20 januari van 19.00 tot 20.00 uur een online bijeenkomst over de nieuwe radarpost in Wier.

Na een algemene presentatie is er gelegenheid vragen te beantwoorden. Deelnemers aan deze bijeenkomst moeten zich vantevoren aanmelden

Defensie: "Heeft u vragen over de SMART L radar in Wier? Wilt u meer weten over de werking van de radar? U bent van harte welkom bij de online bijeenkomst die het ministerie van Defensie organiseert. Na de algemene presentatie over de radar is ruimte voor vragen die u heeft als inwoner van de gemeente Waadhoeke."

Bron: sintjabik.nl
link Lees hier de uitnodiging >>

Sint-Anne, 12 jannewari 2021

Gerard de Jong

Sokken

As konsuminten in 'n hiperkapitalistise wereld blive wy kwetsber foor de ferlokkings fan 't groatkaptaal. Ik prebeer op beskaiden wize 't goeie te doen: soa min mooglik rotsooi achterlate en lokaal en duursem kope.

Toegeven, 't gaat met fâlen en overeandkommen. Eand novimber brak myn ferset, doe't instagram mij 'n nussy kleurrike Noorse sokken foorskoatelde. Gletsjers, snee, en in groate letters - as de baltsroep fan 'n Noors damhert: 50 prosint korting! Ik weet niet at 24,98 euro nou soa goedkoop is, maar soa likent 't al, at d'rbij staat dat de priis deurmidden gaat.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

St.-Annaparochie, 11 jannewaris 2021

Woninginbraak in St.-Annaparochie

De politie zoekt getuigen in verband met een woninginbraak in St.-Annaparochie.

Tussen vrijdag 8 januari 2021 omstreeks 17:00 uur en zaterdag 9 januari 2021 omstreeks 10:30 uur is er ingebroken in een woning in de Nassaustraat.

Heeft u iets verdachts gehoord of gezien meldt u het dan bij de politie via 112(spoed) of 0900-8844(geen spoed wel politie)

Bron: Politie Noordwest Fryslân (fb)

St.-Annaparochie, 10 januari 2021

foto: Politie Noordwest Fryslân

Vernielingen bij 'leugenbank' Sint-Anne

In de nacht van zaterdag 9 januari zijn er aan en bij de 'leugenbank' vernielingen gepleegd en is er brand gesticht. De bank en een reclamekast zijn daarbij ernstig beschadigd.

De politie vraagt de daders of getuigen zich te melden. "Samen gaan we dan naar een oplossing kijken en breng ik je in contact met de eigenaar van deze vernielde goederen voor de schade afhandeling", aldus de politie Noordwest Fryslân op Facebook.

Bron: Politie Noordwest Fryslân (fb)
link Lees het hele bericht >>

Sint Jabik, 10 jannewaris 2021

Vouwwagen brandt uit op parkeerplaats

Foto: Ytzen Korf

In de nacht van zaterdag op zondag is er aan het Oosteinde een vouwwagen verloren gegaan door brand.

Om kwart over twaalf kwam er een melding bij de meldkamer binnen van een brandende vouwwagen op een parkeerplaats. Het brandweerkorps van Sint Annaparochie ging met spoed naar het opgegeven adres. Eenmaal ter plaatse stond de vouwwagen al in lichterlaaie. Met schuim is het vuur geblust. Na een klein half uurtje kon de brandweer inpakken en terug naar de kazerne.

Omdat het waarschijnlijk om brandstichting gaat, is de politie een onderzoek gestart. Ook hebben ze rondom een school in het dorp een zoektocht gedaan. Volgens omstanders zou daar op het moment van de brand een groepje jongens zitten. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.

Bron: 112 Fryslân
link Bekijk meer foto's >>

Aldebiltsyl, 8 jannewaris 2021

HEA! Fiskje yn Aldebiltsyl

As it in bytsje kin binne Rick Peperkamp en Levi Bouma oan de wetterkant te finen.

In ekstra frije skoaldei jout in moaie gelegenheid om yn Aldebiltsyl der nochris in snoekje út te heljen.

De mannen meie graach fiskje en hielendal no't der fierder ek net in soad oars te dwaan is.

Mar de skoalresultaten fan Levi hawwe der wolris wat fan te lijen.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch hjir de útsjoering >>

Ouwe-Syl, 8 jannewari 2021

Oudebildtdijk krijgt kleurrijke nieuwjaarsgroet

foto: Bertus Dijkstra

2020 gaat de geschiedenis in als het jaar welke we graag in het vergeetboek plaatsen. Een veel gehoorde nieuwjaarswens is de hoop om gezond te blijven en dat we grip mogen krijgen op het geplaagde coronavirus. En dat we vervolgens weer langzaam naar het oude normaal mogen terugkeren.

Het mag door de komst van het wereldwijde virus één van de donkerste jaren van de afgelopen jaren zijn, het signaal dat het Bildt zaterdag 2 januari kreeg geeft hoop.

Een prachtige eindeloze Nieuwjaarsregenboog over de Oudebildtdijk onder Ouwe-Syl geeft al vroeg kleur aan het nieuwe jaar. En dat geeft de Bildtse burger moed.

Bron: De Bildtse Post

St.-Jabik, 8 januari 2021

foto: Jan Bonefaas

'Dorpskerstboom' straalt in St.-Jacob

Een ieder ziet elk jaar in St.-Jacob een mooie grote met lichten versierde kerstboom voor de Groate Kerk staan. Deze wordt elk jaar door het bestuur van Plaatselijk Belang en Hans Hilarides opgezet en weer weggehaald.

Plaatsing van de kerstboom is geen sinecure. Met name het optuigen heeft nogal wat voeten in de aarde. De lampjes moeten van hoog naar laag rondom in de kerstboom worden aangebracht. Indien dit niet juist wordt gedaan volgt er ‘commentaar’ van de oudste bewoners van St.-Jabik die zijn gehuisvest in ’t Logement. Zij kijken immers de hele decembermaand tegen deze boom aan.

Met behulp van de heftruck van Hans kan men op grote hoogte werken en bestuurslid Bauke heeft aardig kijk op het versieren van kerstbomen, zodat de overige bestuursleden de nodige hand- en spandiensten kunnen uitvoeren om zo het gehele plaatje kloppend te maken.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 8 januari 2021

Frije Bilkerts blijft overeind na vertrek Ferwerda uit FNP

Sytse Buwalda

De partij Frije Bilkerts is nooit opgeheven na aansluiting bij de FNP in Waadhoeke en blijft ook zelfstandig na de aansluiting bij Gemeentebelangen.

Bestuurslid Sytse Buwalda van Frije Bilkerts is er stellig over. Ook al vertrekt degene die Frije Bilkerts in 2008 oprichtte, Leendert Ferwerda uit Sint Annaparochie, van de FNP naar Gemeentebelangen, de oorspronkelijke partij blijft bestaan. Bij de gemeentelijke herindeling besloot Frije Bilkerts zich uiteindelijk bij de FNP aan te sluiten, terwijl er ook toen al oriënterende gesprekken met Gemeentebelangen werden gevoerd.

Het probleem destijds was dat Ferwerda op de provinciale kieslijst voor de FNP stond, vertelt Buwalda en dat was voor Gemeentebelangen niet te rijmen. De kandidaten van Frije Bilkerts kwamen daarom op de gemeentelijke FNP-kieslijst van Waadhoeke. FNP-bestuurslid van Waadhoeke, Johannes Rozenga van Westhoek, was daar destijds blij mee. Hij was ook betrokken bij de Frije Bilkerts en denkt dat de Bildtse taal veel beter vertegenwoordigd is bij de FNP.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Heerenveen, 7 januari 2021

Zwarte Haan

Arriva vernoemt trein naar Zwarte Haan

Een van de achttien namen voor de nieuwe 'Wink'-treinen van Arriva is Zwarte Haan. Het publiek kon een stem uit brengen, wat geleid heeft tot namen als Thús, Hongerige Wolf, Reaklif en de naam van het Bildtse buurtschap.

Arriva was met de namenwedstrijd op zoek naar de favoriete bestemmingen van de inwoners van Groningen en Friesland. De 18 nieuwe namen zijn: Het Wad, d'Olle Grieze, Noar hoes, Museumspoorlijn STAR, Noorderzon, De Drie Gezusters, Westerwolde, Hongerige Wolf, Hangende Keukens, Oldehove, Holwerd aan Zee, Thús, Oerol, Reaklif, Alvestêdetocht, Zwarte Haan, De Slachte, Snitser Mar.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 januari 2021

FNP woest over vertrek Ferwerda

Leendert Ferwerda

Bilkert Leendert Ferwerda keert de FNP de rug toe en sluit zich aan bij Gemeentebelangen in de gemeete Waadhoeke. De Frysk nasjonalen zijn "bitter teloarsteld".

Ferwerda zegt zich niet langer thuis te voelen bij de Frysk nasjonalen. Voor die partij haalde hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 ruim 500 stemmen; in zijn eentje goed voor één zetel.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar staat hij op de lijst van Gemeentebelangen. Tijdens de resterende raadsperiode zal hij die partij ook al vertegenwoordigen in de raad.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Hjir it berjocht op omrop Fryslân >>

St.-Annaparochie, 6 januari 2021

Ferwerda verlaat FNP voor Gemeentebelangen

Foto: LC, Catrinus van der Veen

Raadslid Leendert Ferwerda verlaat per direct de FNP. Hij sluit zich aan bij Gemeentebelangen en is voor die partij beschikbaar voor de verkiezingen van maart 2022. Ferwerda zegt zich “niet langer thús te foelen” bij de FNP. De partij is verbijsterd door het besluit.

Ferwerda (77) is al het tweede FNP-raadslid dat deze periode overstapt naar Gemeentebelangen (GB): een jaar geleden verliet ook Haaye Hoekstra de FNP, dat met het CDA en SAM Waadhoeke in de coalitie zit. De coalitie heeft met 17 van de 29 zetels nog wel een ruime meerderheid.

Het was volgens Ferwerda geen optie om de rit bij FNP uit te zitten: “De pertijen binne na de raadsferkiezings toe al doende met pertijprogramma’s en de kieslist. Myn beslút is derdeur in de nag lopende raadsperioade niet langer te kombineren met ‘t raadslid wezen foor FNP Waadhoeke.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Goutum, 5 januari 2021

Henk Rusman voert beeld van collega uit

Evert en Riet Steutel uit Goutum vielen als een blok voor een beeld van Rinus Roelofs uit Hengelo. Ze kochten het, en collega beeldhouwer Henk Rusman uit Oude Bildtzijl voerde het uit.

In september verschenen Structuren van Rinus Roelofs in de Ster en Cultuurladder op televisie. Een heel kort berichtje tussen andere reclameboodschappen. Evert en Riet Steutel zagen het en besloten af te reizen naar Hengelo, waar acht sculpturen van de kunstenaar te zien waren op het Stationsplein. Ze kregen gezelschap van vriend en beeldhouwer Henk Rusman.

Rusman en Roelofs kennen elkaar. Beiden werken geometrisch abstract en behoren daarmee tot een kring van kunstenaars die elkaar treffen in beeldentuinen of op grote buitententoonstellingen. Roelofs houdt zich vooral bezig met zogeheten polyhedra, structuren van dezelfde figuren, die ingenieus in elkaar passen. Ook een kunstenaar als Leonardo da Vinci tekende dergelijke composities. Wereldwijd de bekendste polyhedra zijn die van Maurits Cornelis Escher.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 1 jannewaris 2021

It azc yn Sint-Anne - Foto: Omrop Fryslân, Marlinde van der Woude

Persoan oanholden by stekynsidint by azc yn Sint-Anne

De plysje hat yn de nijjiersnacht in fertochte oanholden foar in stekynsidint by it azc yn Sint-Anne. Dat meldt de plysje.

By it ynsidint rekke ien persoan lichtferwûne.

Wat der presys bard is by it azc en wat de rol fan de fertochte west hat, is noch net bekend.

Bron: Omrop Fryslân

Sint-Anne, 1 jannewary 2021

Gelukkig Nieuwjaar!
Happy New Year!

 
archief 2020 (4e kwartaal)
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>