Fietsroute Stiens: een eigenzinnig stukje Friesland

Foto: Bas Jongerius

De Sint Vituskerk in Stiens is het herkennings- en vertrekpunt van deze fietsroute door een eigenzinnig stukje Friesland. Ontdek van hieruit het Bildt, de streek rond de voormalige Middelzee, die in 1505 een van de eerste polders van Nederland werd.

De geschiedenis van het Bildt gaat vele eeuwen terug. Toen in 1500 een dijk werd aangelegd om het gebied in te polderen, ontstond de Oude Bildtdijk. De Zuid-Hollandse dijkwerkers bouwden niet alleen mee aan de dijk, maar ook aan het Bildts, een Fries-Hollandse mengtaal. Leuk weetje: de inwoners van deze streek heten Bilkerts.

Vanuit Stiens leidt de fietsroute je naar Oudebildtzijl, oftewel Ouwe Syl. Bij de gerenoveerde oude sluis staat een standbeeld van de Klaine Kaizer. Omwille van zijn lengte – hij was amper een meter lang – kreeg Gerrit Keizer die bijnaam en werd hij op kermissen als natuurwonder te kijk gezet. Je ontdekt zijn piepkleine opoefiets en onwaarschijnlijk verhaal in het culturele bezoekerscentrum De Aerden Plaats.

Bron: toeractief
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 juli 2021

De pootaardappel is net zo typisch Fries als koeien, zeilen en kaatsen (en gaan tot in de kurkdroge Sahel de grond in)

Akkerbouwer Teun de Jong toont enkele Hermosa-knollen, een nieuw ras dat prima gedijt in de kurkdroge delen van Noord-Afrika. Foto: JACOB VAN ESSEN

Bij karakteristiek Friesland denken we vooral aan koeien, paarden, zeilen en kaatsen. De pootaardappel in de noordelijke kustzone van de provincie verdient ook een plaatsje in dit rijtje, vindt akkerbouwer Teun de Jong in Sint Annaparochie.

Twee stoelen staan achter de imposante loods op het akkerbouwbedrijf van Teun en Froukje de Jong en hun zonen Roelof en Geertjan. Teun de Jong is de vierde generatie die boert op de Oudebildtdijk 487 in Sint Annaparochie. Hier vindt het gesprek plaats met uitzicht over akkers met bieten, granen en pootaardappelen. Een strakblauwe hemel, amper wind, het Bildt op zijn mooist.

"Inderdaad weinig wind”, beaamt De Jong. "Beduidend minder dan 4 meter per seconde. Dat is jammer, want dat komt mijn betoog niet ten goede.” Hij legt uit: meestal waait het langs de Friese Waddenkust harder dan die 4 meter per seconde. Als dat het geval is, zijn er veel minder bladluizen. En des te minder bladluizen, des te minder worden aardappelplanten aangevallen door virussen die van grote invloed kunnen zijn op de kwantiteit en kwaliteit van de oogst. Dat en het feit dat de Friese kustzone koeler is en vruchtbare en goed te bewerken zavelgronden kent, maakt deze regio bij uitstek geschikt voor de teelt van pootaardappelen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Ouwe-Syl, 24 juli 2021

Wad Noflik aanwinst voor Ouwe-Syl

Koffie- en Theetuin 'Wad Noflik' aanwinst voor Ouwe-Syl

Veel mensen werken een leven lang voor een werkgever, iets wat voor Ouwe-Sylster Carina van der Meer ook lange tijd het levenspad was. Tot het moment dat Carina denkt: “Dit kin ik sels ek”. Sinds 3 juli schenkt de geboren Dronrijpster koffie & thee met wat lekkers in haar eigen sfeervolle theetuin. ‘Wad Noflik’ staat voor kwaliteit, hartelijkheid, een noflike sit en … meer. Een aanwinst voor Ouwe-Syl!

In de periode dat Carina van der Meer bij bakkerij Salverda in Leeuwarden werkt komt ze tot conclusie dat, na 32 jaar in loondienst te zijn geweest, het moment daar is om een nieuwe stap te maken. Niet dat het werk bij de meesterbakker niet bevalt, integendeel. Het werk in de bakkerij, in de winkel, maar vooral in de koffiecorner, blijken juist de arbeidsvitaminen waarna de vriendin van Sybe van der Zee al enige tijd op zoek is. Het werken bij de bakker heeft Carina veel gebracht: “Ik hew by Salverda in hiele moaie leerskoalle hân en doe tocht ik, dit kin ik ek sels dwaan. Boppedat, wy hawwe der hjir (van Albadaweg 21) in prachtige lokaasje foar.”

Bron: ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 22 july 2021

Via Gladiola troch de Fryske greide: fjouwerdaagse mei in proteze

Pietsje Hannema-Greidanus

De kuierfjouwerdaagse yn Nijmegen kin foar de twadde kear op rige net trochgean fanwege corona. Der is in alternatyf: kuierje yn eigen omjouwing. Pietsje Hannema-Greidanus út Sint-Jabik docht mei. Mei in keunstskonk.

It fjouwerdaagsegefoel hat se net echt, fertelt se, wylst se oer it fytspaad by de greide del rjochting Sint-Anne rint. Laitsjend: "Mar hjir kinst genietsje fan de natoer en fan de rêst."

Yn 2007 krige Pietsje lêst fan de hakke. In frjemd gefoel dat se omskriuwt as it gefoel fan rinnen op watten, mar dan mei pine. Dy pine waard slimmer en slimmer en luts ek yn de knibbel. Pas nei trije jier waard in MRI-scan makke. Diagnoaze: kanker. It 'ûnkrûd' wie sa bot ferspraat dat Pietsje har linkerskonk amputearre wurde moast. De frou dy net stilsitte koe, bedarre yn in rolstoel: "Ik woe keatse, hurddrave en dûnsje."

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele berjocht >>

Zwarte Haan, 22 juli 2021

Luguber

De lugubure vondst van Bertus Dijkstra bij Zwarte Haan: het opgezwollen kadaver van een 2 meter lange zeehond. foto Bertus Dijkstra

Bertus Dijkstra uit Oudebildtzijl deed maandag een lugubere ontdekking. Hij fietste met zijn vrouw naar Zwarte Haan om een blik over de dijk te werpen. Hij hoopte de flamingo’s die vorig jaar als elftal weken op het wad vertoefden terug te zien.

Maar de roze vogels waren in geen velden of wegen te bekennen. Toen Dijkstra toch even een wandelingetje over het drooggevallen wad maakte, zag hij in de verte iets ongebruikelijks. Hem wachtte een onsmakelijke vondst. In het slik lag een opgezwollen kadaver van een 2 meter lange zeehond, die er ogenschijnlijk al enige dagen had gelegen.

"Een soort van toeristische attractie, maar dan eentje met een luchtje”, constateert Dijkstra.

Bron: Leeuwarder Courant

Amsterdam, 22 juli 2021

Leo Wasch (65) uit Sint Annaparochie. FOTO LC

Ook Leo Wasch neemt in Amsterdam afscheid van Peter R. de Vries

Onder de vele duizenden die woensdag in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afscheid namen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries waren verschillende Friezen. Ze trotseerden de wachttijd, die in de ochtend was opgelopen tot 3,5 uur. In de loop van de middag nam die af tot een kleine drie kwartier.

Leo Wasch (65) uit Sint Annaparochie liet al menig traantje om Peter R. de Vries. Eerst na de aanslag, later na het overlijden. „Ik ben een Indo he, die zijn emotioneel”, verklaart hij. De plek waar De Vries werd neergeschoten bezocht hij vorige week, nu is hij weer in Amsterdam voor het afscheid. De misdaadverslaggever betekende veel in de Vaatstrazaak, zegt hij. En daarmee voor Friesland. „Daarom bewonder ik hem.”

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 17 juli 2021

Gewonde bij aanrijding tussen twee auto's in Sint Annaparochie

Foto: 112fryslan.nl / Stefan Postema

Bij een aanrijding tussen twee auto’s is zaterdagmiddag een gewonde gevallen.

Een van de auto’s kwam vanuit Sint Annaparochie en botste op een auto die vanaf de Koudeweg kwam. Vermoedelijk heeft de automobilist de grijze auto op de voorrangsweg over het hoofd gezien. Het ambulancepersoneel heeft een bestuurster nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis.

Omdat de voertuigen vloeistoffen lekten heeft de gealarmeerde brandweer absorptiemiddelen neergelegd. De brandweer kon vervolgens al gauw retour naar de kazerne. De weg tussen Sint Annaparochie en Sint Jacobieparochie is door het ongeval afgesloten geweest. Enkele automobilisten reden om de afzetting heen en werden door de politie aangesproken.

Een berger heeft beide beschadigde voertuigen afgesleept.

Bron: 112fryslan.nl / Stefan Postema
link Hier meer foto's >>

Sint Jacobiparochie, 15 juli 2021

Marco Goldenbeld: een royaal jubileum

Kunstenaar Marco Goldenbeld in de tuin van Dekema State. Foto: Jaap Schaaf

Veertig jaar werkt Marco Goldenbeld (63) als beeldhouwer. En dat viert hij met een expositie rond Dekema State in Jelsum en koninklijke aandacht op het Lange Voorhout in Den Haag.

Het eeuwenoude Dekema State ligt er weelderig bij. Jonge peren wachten op zon. Kippen scharrelen tussen de struiken en de erfhond verwelkomt bezoek. Tuinlieden zijn druk met het opschonen van de appelboomgaard. Enkele zieke bomen moet het veld ruimen. Dat geeft het beeld Mirrored opeens een veel opener achtergrond.

Hoewel de tuinen en de kleine weiden rond Dekema State zich prima lenen voor een beeldenexpositie, is het zeker twintig jaar geleden dat hier voor het laatst werk is tentoongesteld. "Toen van Minerva-studenten", weet Marco Goldenbeld uit Sint Jacobiparochie te vertellen. De beeldhouwer viert dit jaar zijn veertigjarig kunstenaarsjubileum met een door hem zelf georganiseerde expositie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Froubuorren, 14 july 2021

Simmer yn Froubuorren

Arjen Hoogland

Goeiemoarn! It is de tredde dei fan Simmer yn Fryslân. Omrop Fryslân docht acht wiken lang ferslach fan alle simmerske aktiviteiten en sport yn Fryslân. Hjoed is Froubuorren oan bar. Al sizze se op It Bilt sels benammen Froubuurt. De Nederlânske namme wie foarhinne Lieve Vrouwenparochie. Dêr is no inkeld Vrouwenparochie fan oerblean. Yn it fiere ferline hiet it Kyfhôeck.

Arjen Hoogland is in echte Bilkert. Hy is hikke en tein yn Froubuurt en wennet der al 60 jier op wat útstapkes nei. Syn heit en mem en pake en beppe wennen der ek al. It is neffens him in eigentiidsk doarp. Earder wurken in soad minsken by de boer, mar troch de meganisaasje is it wurk wol feroare en sit it mear yn de transport. It wurk is noch wol lânbourelatearre.

Hy mei der graach wenje. "Je foële je thús. Der wordt een prot met een ander deen, sa as restauraasje van de molen." De mienskip makket it moai.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês de hiele simmerblog en sjoch hjir nei de telefyzje-útstjoering >>

St.-Anne, 13 july 2021

Gerard de Jong

Ferwondering

De jaarlikse eksposisymaand fan ôns kammeraat sat d'r soawat op, en wij wouwen der nag even kike.

'Kom maar an 't eand fan de overdâg, dan drinke wij d'r een op', saai Hendrik. Dat deden wij. Wij streken del in 'n smoek hoeky in de groate tún om de plaats hine. Hij had ôns wat te drinken brocht sprong nag even op 'e fyts om de groate flâg ('Expositie!') bij de oprel an de Ouwe-Dyk weg te halen.

Doe't wij na 'n uur of twee weer op huus an souwen, saai ik dat wij nag even saken doen mosten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Oudebildtzijl, 11 juli 2021

Beeldmaker: Edwin Brandsma

Caravan en auto gaan in vlammen op

Zondagmiddag omstreeks kwart voor twee werden de brandweerkorpsen van Hallum en Sint Annaparochie gealarmeerd voor een caravanbrand op de Nieuwebildtdijk.

De caravan bleek volledig in brand te staan, een achtergelegen hok had ook vlam gevat, evenals de auto waaraan de caravan vast zat. Dit zorgde voor een grote rookontwikkeling. Een gasfles kon uit het vuur worden gehaald en gekoeld. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend.

BCF heeft de auto en het onderstel van de caravan later op de middag geborgen.

Bron: Hard Nieuws.nl

Oudebildtzijl, 10 juli 2021

J.J. Cale in het Bildts: geen New Orleans maar Stiens

Jan de Vries. 'Dy heisa dêromhine en dat geregel...' Foto: Jan Spoelstra

Echt beroemd is J.J. Cale, uit Tulsa in Oklahoma, nooit geworden, al heeft hij wel bekende fans. Velen coverden hem, Eric Clapton maakte hits van zijn After Midnight en Cocaine en Mark Knopflers groep Dire Straits is hoorbaar beïnvloed door zijn stijl.

Maar Cales dood in 2013 kreeg niet de verdiende aandacht, vond Oudebildtzijlster Ruurd Hoftijzer. Het jaar daarop trommelde hij een aantal muzikanten op voor een tribute . Onder hen was zijn buurman, Jan de Vries, ooit van The Feetwarmers en maker van de Bildtstalige cd Sieleroersels. "Hartstikke leuk”, vond De Vries, "maar dan doen ik se al in ‘t Bildts.”

Omdat het zonde van de tijd en moeite zou zijn om er verder niets mee te doen, besloot hij om de acht nummers die hij voor die gelegenheid vertaalde, uit te breiden en ze op cd te zetten. Hij ging ermee aan de slag en begon ze zelf op te nemen. Om ze vervolgens uit te brengen. Niet onder eigen naam, want het zijn z’n eigen liedjes niet, maar als Keel.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 9 juli 2021

Nynke Deinema - Bildt-Gebaar nr. 13

Nynke Deinema op slag verliefd op Bildtse landschap

Haar naam verraadt Friese wortels, maar tot eind vorig jaar was Nynke Deinema daar nooit mee bezig geweest. Tot ze een expositie bezocht bij Galerie Westerstorm en op slag verliefd werd op het Bildtse landschap.

Een bevriend kunstenaar exposeerde in november in Galerie Westerstorm van Dorita Stavert . Nynke Deinema uit Amsterdam keek vanuit de ramen van de expositieruimte uit over de weilanden. In de verte kon ze de zeedijk zien liggen, die hier een bocht maakt naar de Oude Bildtdijk. ,,Het landschap deed me aan Mongolië denken’’, zegt ze. Uitgestrekt, schijnbaar zonder einde.

De sfeer van de streek sprak haar ook meteen aan. Er overviel haar een gevoel van vrijheid, van anarchie zelfs. Vrijbuiters wonen hier, dat had ze meteen wel in de gaten. Waar ze nooit zo over haar Friese wortels had nagedacht, kwamen opeens verhalen boven die haar moeder haar in haar jeugd vertelde. Over hoe die een paard bracht van Stiens naar Sint Annaparochie bijvoorbeeld. ,,Mijn moeder fokte Friese paarden.’’

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 8 juli 2021

Scootmobiel te water, geen letsel

Jesse Havinga vaart op het onderdeel sprint met de zonneboot van Ulbe van Houten over de Noordergracht. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Een vrouw op een scootmobiel belandde in de nacht van woensdag op donderdag in de sloot. Hulpverleners werden omstreeks kwart over een opgeroepen om zich naar de manege nabij Vrouwbuurtstermolen te begeven voor een voertuig te water. Hier werd niks aangetroffen. De juiste locatie was de Witewei nabij Vrouwenparochie.

Eenmaal ter plaatse bleek daar geen auto in de sloot te liggen maar een scootmobiel. Twee dames waren op een scootmobiel aan het rijden, een belandde door onbekende oorzaak naast de weg en in de sloot. Na onderzoek door ambulancepersoneel bleek vervoer naar het ziekenhuis niet nodig. Beide vrouwen hebben op de andere scootmobiel hun weg vervolgd. Het tweetal zou zelf zorgen voor het bergen van de te water geraakte scootmobiel.

Bron: Dit is Fryslân.frl

Den Haag, 7 juli 2021

Teun de Jong op Malieveld: 'Exportfabel'

Boeren demonstreren op het Malieveld tegen het stikstofbeleid. De Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en vooral Tjeerd de Groot (D66) werden regelmatig uitgejouwd. FOTO ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Het Nederlandse stikstofbeleid is volstrekt onrealistisch en daarom moet de politiek opnieuw naar de tekentafel. "Ga terug naar start”, stelde bestuurslid Erik Luiten van Agractie woensdagmiddag tijdens het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag.

Teun de Jong uit Sint Annaparochie, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, betoogde dat Nederland veel meer waarde moet hechten aan zijn vruchtbare landbouwgronden. Want dat Nederland een enorm overschot aan voedsel produceert, noemde hij de exportfabel. "Het PBL heeft becijferd dat je met een hectare landbouwgrond vijf mensen kunt voeden. In Nederland zitten we op gemiddeld tien mensen. We moeten dus wijs zijn met onze vruchtbare akkers en die niet laten uitmergelen door te strenge bemestingsnormen. En niet opofferen aan datacentra, zonneweides en natuur door weer dijken door te steken."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 7 juli 2021

Ode aan de vrouw met het gouden hart

Ryt Kooistra exposeert in Groate Kerk

In het Kultureel Sintrum Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is deze zomer de expositie 'Zwart-wit en meer' te zien van de veelzijdig kunstenaar Ryt Kooistra uit Koudum. Haar grote passie is wroeten met haar handen in de klei. Op deze manier maakt zij allerlei keramische beelden, waaronder vaak dieren. Maar ook in andere onderwerpen ziet zij een uitdaging, getuige de ‘Ode aan de vrouw met het gouden hart’. Het werk van Ryt kan zowel binnen als buiten geplaatst worden.

Behalve in haar keramiekbeelden laat deze kunstenaar ook op een andere manier haar veelzijdigheid zien. De toeschouwer kan op de expositie ook genieten van haar prachtige tweedimensionale pentekeningen die met uiterste precisie, geduld en veel toewijding zijn gemaakt. Hiervoor gebruikt zij lichtechte en watervaste pennen die, zoals zij zelf zegt, vooral het werk doen. Zij gaat nooit uit van een vooropgezet plan, dus haar tekening kan op elk willekeurig punt beginnen. Soms is er tweezijdige symmetrie, soms vierzijdige en soms is er helemaal geen symmetrie. De tekeningen groeien gaandeweg onder haar handen ,net zoals tijdens het tekenen de titel van het werk ontstaat.

Bron: Koudum.nl
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 5 juli 2021

Onder de indruk van twee zonnepanelen en een stukje hout

Jesse Havinga vaart op het onderdeel sprint met de zonneboot van Ulbe van Houten over de Noordergracht. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Evenementen komen weer gestaag op gang. Zaterdag deden twintig teams van middelbare scholen in de Noordergracht in Franeker mee aan de Young Solar Challenge.

"Zo zien de leerlingen hoe ze duurzame energie kunnen toepassen, zo belangrijk.” Docent en begeleider van het leerwerkplein Harry Hoefakker vertelt aan de waterkant enthousiast waarom zijn school csg Ulbe van Houten uit St. Annaparochie voor het eerst meedoet aan de Young Solar Challenge, een Nederlandse scholencompetitie voor boten die varen op zonne-energie. "Een uitdaging.”

Het is begin van de middag heerlijk zonnig weer. Ideaal voor een zonnebotenrace zou je denken, maar Kiki Merkies had liever nog een beetje bewolking en wat regen gehad. "Voor het spelletje is dat leuker. Je moet dan allerlei berekeningen maken voor je race”, vertelt de projectleider van de Young Solar Challenge uit.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 juli 2021

Reza (links) en Lyla Rezaie tonen samen met hun dochtertje hun creaties in de recyclewinkel van Estafette. Foto Hoge Noorden/Jacob van Essen

Azc en Estafette slaan handen ineen

Tassen, kussentjes, vogelhuisjes en gerestylede meubels. De Estafette-recyclewinkel in Sint Annaparochie heeft zijn assortiment deze week flink uitgebreid. Alles handgemaakt door bewoners van het verderop gelegen azc.

Reza Rezaie (38) was kleermaker in Afghanistan. Nadat hij zes jaar geleden met zijn gezin naar Nederland kwam, kon hij jarenlang niet werken, en dat was een groot gemis. Dus begon hij in het voorjaar van 2020, vlak na de eerste corona-uitbraak, met het naaien van mondkapjes. In het begin gemaakt van oude lakens, later van de meest kleurrijke stoffen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Nieuwebildtdijk, 2 juli 2021

Yede van der Kooij was de 'plasticprofessor'

Yede van der Kooij 1954-2021

Yede van der Kooij (Rinsumageest, 1954) spendeerde zijn werkzame leven aan het winnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Op het randje van zijn werkzame leven lukte het: de bioplasticreactor aan de Greunsweg in Leeuwarden maakt plastic uit riool-slib. "De kroan op myn wurk", noemde de innovator en chemisch technoloog het. Vorige maand overleed hij, nog geen halfjaar met pensioen.

En dus zit zijn weduwe, kunstenares Anke van Westerlaak, nu alleen in de knusse dijkwoning aan de Nieuwebildtdijk die zij en Yede een paar jaar geleden kochten. "Hij had hier allemaal plannen. Wilde een eb- en vloed-reactor in de achtertuin bouwen, maar die plannen bleken groter dan zijn portemonnee."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2021 (2e kwartaal)
archief 2021 (1e kwartaal)
archief 2020 (4e kwartaal)
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>