Aldebildsyl, 23 novimber 2020

De oanlis fan Voedselbos Ouwe-Syl set lang om let útein: “Wij sette deur”

Jan de Vries fan it Voedselbos yn Aldebiltsyl - Foto: Omrop Fryslân, Willem de Vries

It projekt hie al in lange oanrin, mar lang om let wurde dochs de earste stappen set om in Voedselbos yn Aldebildsyl oan te lizzen. Yn de bosk oan de râne fan it doarp moatte allegearre fruchten, beammen en planten ferboud wurde dy't je ite kinne. Inisjatyfnimmer Jan de Vries is der bliid mei: "Dut bos kon wel 'n update brúkke. En soa kon ik wat foor 't dorp betekene."

Der moat fan alles barre yn it gebiet, leit De Vries út. En der is ek al wat dien. "D'r is 'n groate fiver groeven en d'r mosten feul bomen út, want d'r stonnen 'n prot sike essen in. 't Bos waar toe an 'n opknapbeurt. Soa binne wij drie weken an 'e gang weest met rooien, fersnippere en ferwerke fan 't hout in 'hugelbedden'. Fan de grônd út de fiver hewwe wij heuvels maakt en der hewwe wij de boomstammen in deen, soadat se starigan fertere en hur foedingsstoffen ôfgeve. Der profitere planten dan weer fan."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 21 november 2020

Bestuurder belandt met voertuig in tuin

Foto: Stefan Postema/Ytzen Korf

De hulpdiensten kregen rond negen uur zaterdagavond een melding dat er een eenzijdig ongeval had plaatsgevonden op de Middelweg-West.

Een bestuurder komende vanuit de richting St. Jacobiparochie was door een nog onbekende oorzaak met zijn voertuig tegen een lantaarnpaal aangereden en tot stilstand gekomen in een naastgelegen tuin. De brandweer heeft de bestuurder, de enige inzittende, uit zijn benarde positie bevrijd. Een ambulance heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie leidde het overige verkeer langs het ongeval. Een berger heeft het voertuig geborgen. Omstanders hielpen de brandweer met het vasthouden van het scherm.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 21 november 2020

Ondergedoken, Joods en toch actief in het Friese verzet

Herman Natkiel (links op de foto) houdt burgemeester Auke Ykema en twee Nederlandse SS-ers onder schot. FOTO’S: SINY NATKIEL

"Waar haalde je de moed vandaan? Dat heb ik vaak gedacht toen ik het verhaal van mijn vader opschreef. Mijn vader was een ijzervreter, een vechter. Ook vóór de oorlog. Maar zeker tijdens en daarna.” Toen Siny Thuis-Natkiel uit Amstelveen een verzoek kreeg om een van de veertig portretten in het boek Gezichten van Joods verzet te schrijven, was ze best huiverig. Je mag weten: ik heb zeker drie maanden gedaan over het schrijven van het verhaal.”"

Siny Thuis wist dat haar vader en moeder vanaf 1943 beiden ondergedoken zaten in Fryslân. Herman Natkiel zat in het Bildt, bij de familie Postma aan de Oudebildtdijk. Vader Klaas Postma was smid. Hij was actief bij het Nationaal Steun Fonds en patrouillecommandant bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Zijn vrouw heette Beth (roepnaam Berber) en ze hadden drie kinderen.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 21 november 2020

Moniek Miedema

Miedema opent wel weer modezaken

De curator mag dan geen brood meer zien in het failliete modelabel ByOni, maar oprichter Moniek Miedema gaat wel onder haar eigen naam door.

De modeontwerpster heeft inmiddels te kennen gegeven dat ze haar winkels in Leeuwarden en Groningen opnieuw zal openen. Haar partner Leen Hofman heeft met zijn Nevasta Fashion bv weliswaar de handelsnaam ByOni van de curator gekocht, maar de door haar ontworpen kleding zal voortaan onder de labelnaam Moniek Miedema verkocht worden. "Ik kan haar natuurlijk niet verbieden dat ze verder gaat met ontwerpen", zegt curator Ide Jan Woltman.

Hij heeft inmiddels de boekhouding van het gestrande ByOni ontvangen en doet verder onderzoek naar de teloorgang van het bedrijf. Moniek Miedema schrijft op haar Facebookpagina: "Het fijnste is dat ik me enkel en alleen nog op het ontwerpen van de kleding en accessoires ga richten. Geen zakenvrouw, geen administratie maar gelukkig alleen nog maar doen waar ik goed in ben. En waar mijn passie ligt."

Bron: Leeuwarder Courant

Froubuorrem, 20 novimber 2020

Abe de Vries  Foto: Bob de Boer

'Sense of place': Waling Dykstra yn Froubuorren

Wat makket it út wêr’t in skriuwer weikomt? Of wat er yn syn jonge jierren meimakket?

Net folle, sizze guon dy’t oan de teksten fan de skriuwer genôch hawwe. Mar teksten roppe fragen op, of litte har űnderfreegje, en wat as de romans, ferhalen en gedichten fan dy skriuwer ferbân lykje te hâlden mei węr’t er weikomt en út watfoar fermidden er stammet? Dan wurdt ek it útdjipjen fan de biografyske aspekten fan in skriuwerslibben miskien nijsgjirrich. Soks kin mooglik mear ljocht smite op har of syn skriuwerij. En miskien ek mei soargje foar in better of in oar begryp derfan. .....

(Lêzing útsprutsen by de presintaasje fan Folksskriuwer yn it doarpshûs fan Froubuorren.)

Bron: Blog Abe de Vries
link Lęs de hiele 'blog' >>

Sint Annaparochie, 20 november 2020

Gevarieerd aanbod tijdens Doe-dagen op Campus Middelsee

Op Campus Middelsee in Sint Annaparochie waren afgelopen donderdag en de week daarvoor een doe-middag en -ochtend. Een kleine 350 leerlingen uit groepen 8 uit de wijde omgeving kwamen naar de school.

De doe-middag meer in het teken van de ‘gewone’ vakken als Engels, Biologie en Techniek, op de doe-ochtend lag de nadruk op de Talentstromen.

De leerlingen kregen een aantrekkelijk en aanstekelijk programma voorgeschoteld dat varieerde van judo, wand beklimmen, beeldhouwen tot Virtual Reality en gitaarspelen.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 20 november 2020

Woninginbraak in Sint Annaparochie

Op donderdag 19 november tussen 08.30 uur en 19.00 uur is er ingebroken in een woning aan de Jakkele Weidemastraat.

Hierbij zijn sloten van een raam verbroken aan de achterzijde van de woning.

Heeft u tussen genoemde tijdstippen iets verdachts gezien of gehoord of heeft u informatie over deze inbraak geeft dit dan door via het telefoonnummer 0900-8844.

Bron: Politie Noordwest Fryslân (FB)

Sint Jacobiparochie, 20 november 2020

Rolling Stones: bonkig, poëtisch, Trumpiaans zelfs

Hein Jaap Hilarides. 'Se jitte alles yn harren eigen, bonkige styl.' FOTO NIELS WESTRA

Hein Jaap Hilarides zat de jury voor bij de vertaalwedstrijd van deze krant: wie vertaalt The Rolling Stones het best in het Fries? Hij weet immers hoe dat moet.

Ruim dertig inzendingen leverde de oproep in deze krant op, om liedjes van The Rolling Stones in het Fries te vertalen. Dat was bedoeld voor een speciale thema-aflevering van onze culturele bijlage Freed , ter ere van de tentoonstelling Unzipped over die band, die vandaag in het Groninger Museum van start gaat. Met enige vertraging wegens corona, reden waarom ook deze themabijlage twee weken later verschijnt dan gepland.

Angie is het populairste lied onder het vertalende deel van het Friese publiek: het kwam niet minder dan vijf keer langs. Hoe kan dat? "Dat ha ik my ek ôffrege”, zegt Hilarides. "It is fansels ien fan de klassikers. It is net hiel dreech om oer te setten, mar it smyt ek net it measte op.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 18 november 2020

Sinterklaas 2020: Videojournaals, bij de kinderen thuis langs en schoentje zetten

Een beeld uit het Sinterklaasjournaal St.-Annaparochie: Roetveegpiet, met mondkapje, is aangekomen in St.- Annaparochie, waar de oude burgemeestersstoel al klaar staat voor Sinterklaas.

Ook Sinterklaas ontkomt er dit jaar niet aan: het coronavirus gooit danig roet in het eten. De gebruikelijke intochten zijn op het Bildt overal geschrapt. Maar de organiserende comités zijn niet voor één gat te vangen. Stuk voor stuk zijn ze met creatieve oplossingen gekomen om Sinterklaas en zijn Pieten toch te ontvangen, en zo de kinderen te verrassen.

Geen menigtes bij de Groate Kerk of het oude gemeentehuis, geen traditionele aankomst per boot op Ouwe-Syl en geen knutsel- of spelactiviteiten na afloop. Corona zet een dikke streep door de gewone manier van Sinterklaas onthalen. Toch hebben alle Bildtse dorpen snel iets nieuws gedacht, zodat de Goedheiligman de Bildtse kinderen alsnog blij kan maken.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 18 novimber 2020

fotoboek ’Knypoog naar ’t ferleden’

Bildts Aigene komt met unyk fotoboek

Dut jaar is 't presys twintig jaar leden dat d'r foor 't lest 'n fotoboek útkommen is. ’t Worde soa starigan ok wel weer ’s tiid, dochten wij, om met ’n nije fotoboek te kommen.

Dut nije fotoboek, met as titel ‘Knypoog naar ’t ferleden’, komt op 27 novimber e.k. út en ’t is gyn toefal dat dut krekt foor Sunterklaas is, der draaie wij niet omhine. Want hoewel wij niet neutraal binne, omdat wij ’t boek útgeve, fersekere wij jim dat dut echt ’n boek is datstou in huus hewwe motte. Dut is ’n prachtig Sunterklaaskedootsy, fine wij.

En werom dan wel? Goeie fraag en op syn Bildts, h’n: d’r niet omhine draaie. As eerste omdat ’t foto’s binne fan alle Bildtse dorpen. Dan fertelle wij jim dat ’t niet allenig maar hele ouwe foto’s binne, maar dat d’r ok ‘ouwe’ foto’s fan deuze eeuw bijsitte. Dus ok foor ’t jongereand is ’t interessant.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

St.-Annaparochie, 18 november 2020

'De kraak van de kluis' nogmaals uitgezonden

Van De kraak van de kluis is een film gemaakt. Die wordt zondagmiddag vertoond. "Foar eltsenien dy't it net sjen koe. Ek de spilers binne hiel benijd, dy hawwe noch neat sjoen", zegt schrijver Hein Jaap Hilarides van het stuk. Aanvankelijk zou het stuk begin dit jaar als iepenloftspul worden opgevoerd. Vanwege de lockdown werd de voorstelling door Hilarides en regisseur Sjoeke Marije Wallendal omgevormd tot een digitale theatrale thuisbeleving. De voorstelling werd eind september tijdens een livestream opgevoerd en zou aanvankelijk eenmalig te zien zijn.

De voorstelling is bekeken door een paar duizend mensen. De overwegend positieve reacties en de belangstelling van het basis- en middelbaar onderwijs in de gemeente Waadhoeke voor De kraak, was voor Hilarides aanleiding om er een film van te maken. Die zal worden gebruikt voor educatieve doeleinden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 november 2020

Masaoud Almohammad uit Syrië wacht in azc van Sint Annaparochie op eigen woonruimte

De 23-jarige Masaoud Almohammad ziet de toekomst ook rooskleurig tegemoet. Foto: Anke van der Meer

Enkele honderden asielzoekers met een verblijfsvergunning in Friesland wachten momenteel op een huis. De doorstroom stagneert vanwege een tekort aan sociale huurwoningen. Onder hen is de 23-jarige Masaoud Almohammad uit Syrië. Hij wacht al maanden in het azc van Sint Annaparochie.

Over de kale akkers van het Bildt tuurt Masaoud richting het westen, want daar hoopt hij op korte termijn heen te verhuizen. Sinds 2019 woont hij in Nederland. Eerst wachtend op een verblijfsstatus en sinds die is toegekend, al 16 maanden wachtend op een eigen woonruimte.

Masaoud is toegewezen aan de gemeente Bloemendaal. De reden daarvoor kent hij zelf niet. Misschien omdat hij student elektrotechniek is en op de nabijgelegen Hogeschool InHolland zijn studie kan vervolgen? Of omdat een familielid in Haarlem is gehuisvest?

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >> <

Sint-Anne, 3 novimber 2020

Gerard de Jong

Fersameling

'n Oproep in de Bildtse Post lessen, en ok de Luwter fon 't 'n berichy wirrig: wie befrijdt bútsoeker Leendert Ferwerda fan syn fersameling bútgoed?

De Stannebuurtster strúnde dartig jaar bij de Bildtse kust lâns. De see braakte in al die jaren 'n onhurig soad spul tun de seedyk an. Boeien, fisopslagkissys, hout fan dekladings, tou, trossen, 'n seemânsfrou (opblaaspop), plestikene aintsys en mappen fol an flessepost. Elk objekt waar him even dierber; dankber anfaardde hij de geskinken fanút de Waddensee.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees det hele kollum >>

Sint Jacobiparochie, 16 november 2020

Energiecoaches komen ook in Sint-Jacob

Deze winter kunnen veertig huishoudens uit de dorpen Sint Jacobiparochie en Tzum in Waadhoeke en veertig uit Harlingen bezoek krijgen van een energiecoach.

De gemeenten houden een proef waarbij de energiecoaches mensen bewust maken van hun energieverbruik en bespaartips geven. De coaches worden opgeleid door de Hanzehogeschool Groningen. Zij nemen bij bezoek een gratis bespaarpakket mee.

Na de proef moet duidelijk zijn hoe meer huishoudens geholpen kunnen worden.

Bron: Franeker Courant

St.-Annaparochie, 16 november 2020

Sjoerd de Jong. (foto: Lauwers College)

Sjoerd de Jong nieuwe directeur Ulbe van Houten

Per 1 februari 2021 start Sjoerd de Jong als nieuwe directeur van CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie. De Jong volgt Eelco Bruinsma op, die naar AMS Franeker is vertrokken.

Op dit moment is De Jong directeur van de locaties Grijpskerk en Kollum van het Lauwers College. De 55-jarige in Rottum wonende De Jong is eerstegraads bevoegd voor aardrijkskunde en algemene natuurwetenschappen (anw) en heeft in 2015 de Master in Educational Leadership (MEL) afgerond.

“Hij heeft aan het Lauwers College, samen met zijn team, in een krimpgebied met succes de scholen laten groeien door de ontwikkeling van aantrekkelijk en gepersonaliseerd onderwijs. De Jong is als teamspeler gericht op samenwerking,” zo laat csg Ulbe van Houten weten.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 november 2020

Sinterklaasintocht online in Sint-Anne

Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest staat voor de deur en ondanks Corona komt Sinterklaas natuurlijk gewoon in St.-Anne! Helaas is het niet mogelijk om de Sint met een fysieke intocht te onthalen en daarom komt hij online!

Vanaf maandag 16 t/m zaterdag 21 november wordt iedere dag een sinterklaasjournaal voor alle Stannebuurtsters uitgezonden. Daarin worden de belevenissen gevolgd van een groep pieten die voor de Sint zijn uitgereisd en zich in het altijd mooie St.-Anne voorbereiden op de aankomst van de Sint op zaterdag 21 november.

Iedere dag om 16:00 uur komt de nieuwe aflevering online op het Youtube-kanaal van De Sint in St.-Anne. Tevens vind je de afleveringen op de website van Ons Huis, waar de pieten en de Sint zullen verblijven.

Bron: Sinterklaasintocht Sint Annaparochie (Facebook)

Oudebildtzijl, 13 november 2020

Appelmoes uit je eigen dorpsbos

Jan de Vries en Bartjan van der Velde controleren welke bomen gekapt kunnen worden. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN
alt=

In Oudebildtzijl moesten initiatiefnemers Jan de Vries en Bartjan van der Velde samen met de andere bestuursleden van de Stichting Voedselbos vier jaar wachten op realisatie. De voorschriften, het vergunningenwerk; er gingen maanden overheen voor dat klaar was.

Nu horen ze de zaag in hun stukje ruilverkavelingsbos aan de A.C. Bakkerstraat. Net als in Menaam een stuk bos waar de bomen veel te dicht op elkaar staan en elkaar het zonlicht ontnemen. Daarom moet 70 procent van de begroeiing wijken. Het zijn vooral essen die toch al weg moesten omdat ze lijden aan de essentaksterfte. De zwarte elzen blijven staan.

In plaats van maar één route het bos in en uit komen er meerdere paden. In het midden wordt een vijver gegraven. De Vries en Van der Velde hopen dat de dorpsbewoners zich straks meer bij het bos betrokken voelen. Het idee is om op de zomerse streekmarkten bijvoorbeeld appelmoes uit het bos te verkopen. De eerste appelboom spotten ze tot hun verrassing al. Die bleek wortel geschoten te hebben midden tussen alle essen en elzen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Of lees het artikel in de LC >>

Sint Annaparochie, 13 november 2020

Bildtse foto's

Smalle-kant, Sint-Anna. Foto: archief Bildts Aigene)

Na twintig jaar komt de Stichting Bildts Aigene weer met een fotoboek dat volgens de stichting ook voor jongeren interessant is.

Dit keer bevat de uitgave niet alleen historische foto’s, maar is van elke plek ook een hedendaagse foto gemaakt en kunnen lezers die vergelijken.

Als kers op de taart staan er waargebeurde verhalen in, waarmee het fotoboek tegelijkertijd een verhalenboek is.

Het boek is vanaf 27 november te koop voor 17,50 euro.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 12 novimber 2020

Foto: Omrop Fryslân, Marlinde van der Woude

Azc Sint-Anne wer coronafrij

It asylsikerssintrum fan Sint-Anne is wer coronafrij. Earder dizze moanne rekken twa bewenners besmet mei it firus en sân oaren sieten yn karantêne. Yntusken is de besmetting wer foarby, sa meldt Jacqueline Engbers fan it COA.

Yn de oare azc's yn Fryslân binne sa út en troch ek besmettingen mei it coronafirus, mar neffens Engbers is de situaasje oeral űnder kontrôle.

Bron: Omrop Fryslân

Westhoek, 12 novimber 2020

Douwe Gerlog Heeringa yn Fryslân DOK

Douwe Gerlof Heeringa

Dêr't de stêd foaral in massa beton is mei wat griene plakjes, is it plattelân ien grut lânskip mei hjir en dêr bebouwing. It lânskip is in węzentlik űnderdiel fan it plattelânslibben, mar de bewenners hawwe har hieltyd mear loskeppele. It lânskip krijt funksjes tabedield: natuer, lânbou, rekreaasje.

As wy as bewenner dy funksje net brűke, is it mar in hinderlik stik lân tusken de iene en de oare stęd. Mar węrom wenje op it plattelân, as dat lânskip gjin diel útmakket fan it libben? Filosoof Eric Brinckmann makket him soargen oer de loskeppeling tusken minsken en lânskip. Hy fynt it werombringen fan dy relaasje belangryk.

Douwe Gerlof Heeringa is it dermei iens. Middenyn coronatiid in restaurant iepenje freget moed. Syn Waadherberch 'The Friezinn' op De Westhoek wurdt in plak dęr't it lânskip sintraal stiet foar syn gasten. Mei lokale produkten, tochten oer it Waad en ferhalen fan it lân.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>      link Lees ook de aankondiging in de Bildtse Post >>

St.-Anna, 11 november 2020

Nieuwe inrichting park St.-Anna

Het plantsoen ongeveer 1960

Het plantsoen van St.-Annaparochie wordt opnieuw ingericht. Sinds de aanleg in 2008 regent het klachten over het parkje en de vijver, waar jarenlang elk voorjaar kuikentjes verdronken. Het park ligt er nu zo slecht bij, dat Plaatselijk Belang de handschoen heeft opgepakt en samen met de gemeente naar een nieuwe inrichting kijkt.

Plaatselijk Belang St.-Anne vroeg dorpsbewoners afgelopen najaar op facebook en in deze krant om ideeën over het parkje achter het voormalig gemeentehuis. Deze verzamelde reacties zijn besproken met gemeente Waadhoeke en een projectontwikkelaar.

Nog voor het eind van jaar zal Plaatselijk Belang (PB) een conceptplan presenteren, met een nieuwe inrichting. Bewoners krijgen nog alle gelegenheid daar op te reageren, verzekert Plaatselijk Belang.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Froubuorren, 11 novimber 2020

Waling Dykstra werom yn Froubuorren

Waling Dykstra (1821-1914)

Dichter en skriuwer Abe de Vries fan Aldsyl presintearret op freedtemiddei 20 novimber - as it kin - yn it doarpshûs fan Froubuorren in bondel ferhalen en lêzingen fan Waling Dykstra én syn eigen tsiende Fryske dichtbondel, ‘Blaumelly’.

Waling Dykstra (1821-1914) wie, lykas bekend, ien fan de belangrykste Fryske skriuwers fan de njoggentjinde ieu. Dykstra wie fan komôf in Bilkert en is berne yn Froubuorren. Yn de bondel ‘Folksskriuwer’ hat De Vries tweintich fan Dykstra syn bęste koarte proazastikken sammele en fan in ynlieding foarsjoen. De bondel is de opfolger fan ‘Duvelskeunstner’, de seleksje út Dykstra syn gedichten dy’t ferline jier ferskynde.

Bron: De Bildtse Post
link Lęs it hiele berjocht >>

Ljouwert, 11 novimber 2020

Adjunkt-griffier Plender: steateleden fertsjinje respekt en mear stipe

Steateleden nimme - op oardelmeter ôfstân - ôfskied fan adjunkt-griffier Jannie Plender - Foto: Omrop Fryslân

De 43 leden fan Provinsjale Steaten hawwe mear stipe en in hegere fergoeding nedich om it politike wurk goed dwaan te kinnen. Dat sei adjunkt-griffier Jannie Plender fan Provinsjale Steaten woansdeitemoarn by har ôfskied.

Frou Plender fan de Aldebiltdyk hat mar leafst 44 jier by de provinsje wurke. Se hat sjoen dat it wurk foar steateleden yn dy tiid in stik yngewikkelder wurden is en dęrtroch ek mear tiid en enerzjy freget.

"Steateleden fertsjinje respekt. Nim it feangreidedossier of de enerzjytransysje. Dat binne yngewikkelde dossiers. It duorret wol even foardat je soks hielendal trochsjogge. Gean dęr mar oanstean as ienmansfraksje."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Oudebildtzijl, 11 november 2020

Opnieuw loterij-spanning in Oude Bildtzijl

Aafke Tjepkema bij het zwembad van het chateau. (© Eigen foto)

De tennisbanen van tennisvereniging d' Ouwe Rij in Oude Bildtzijl hebben hun beste tijd gehad. De enthousiaste, kleine vereniging zou graag willen investeren in nieuwe banen, maar de middelen daartoe ontbreken. Om de banen toch te kunnen realiseren, doet d’ Ouwe Rij mee aan een verloting waarbij onder andere een appartement in Frankrijk te winnen valt.

Samen met veertien andere verenigingen doet de tennisvereniging van Oude Bildtzijl mee aan een grote verloting. De hoofdprijs is een appartement in een chateau in Frankrijk met uitzicht op de Mont Ventoux. Maar er staan meer fraaie prijzen op de lijst: een auto, elektrische fietsen, een televisie, geldprijzen; in totaal zijn er zo’n dertig prijzen te winnen. Er moeten nog 2000 loten verkocht worden, dan gaat de verloting door en is d’ Ouwe Rij zeker van een geldbedrag. Vorige week werden in rap tempo 500 loten verkocht, de eindsprint is ingezet. Hoeveel de verloting oplevert voor de vereniging, hangt af van het aantal verkochte loten. De trekking is op 19 december.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 11 november 2020

Een zwembommetje op warmte van de industrie

Badmeesters Gillis van Maanen en Nynke de Vries in zwembad de Bildtse Slag in Sint Annaparochie. Foto DAGBLADEN

Doch it jild foar it iepenloftbad yn Menaam mar nei in nij swimbad Franeker. In de toekomst moet de gemeente Waadhoeke een duurzame zwemvoorziening krijgen die gebruikmaakt van industrieën die warmte afstaan.

Waar inwoners van de gemeente Waadhoeke in de toekomst hun zwembommetje kunnen maken, was gisteren onderwerp van discussie in het kernteam van de gemeente. Nu kan dat in de overdekte zwembaden Bloemketerp in Franeker en de Bildtse Slag in Sint Annaparochie, en in de open lucht bij Resort Waadhoeke in Menaam.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 11 novimber 2020

Corona nea fier fuort yn soarchsintrum: "Ik hoopje dat ik der mei omgean kin"

Betty en Biense Hoogland - Foto: Omrop Fryslân, Miranda Werkman

De kompjûter en filmkes op YouTube. Sa hat Biense Hoogland (95) him fermakke doe't er mei de earste 'yntelliginte lockdown' trije moanne soarchsintrum Beuckelaer yn Sint-Anne net út mocht. Hy fielde him opsletten. En ek no noch űnderfine hy en syn frou de gefolgen fan alle coronamaatregels.

Der binne gjin grutte aktiviteiten, lykas it koar of it korps. Dat mist Hoogland wol. "Op ús leeftiid wurdt de groep hieltyd lytser. Dan is it moai as je ek wat ôflieding ha." Corona liket nea fier fuort, follet syn frou Betty oan: "As it komt, dan komt it. Ik sis altyd: dat wat my tabedield wurdt, ik hoopje dat ik der mei omgean kin." Je leare der ek wer fan. "Je leare oare dingen wurdearjen", seit se. Se is tankber dat se noch tegearre binne op dizze leeftiid en mei-inoar prate en diele kinne.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Vrouwenparochie, 10 november 2020

Een kraan werkt aan de tuin en het junglepad van SWS de Fierljepper in Vrouwenparochie. (© FOTO SWS DE FIERLJEPPER)

Nieuw schoolplein in Vrouwenparochie vol sport en spel

Samenwerkingsschool De Fierljepper in Vrouwenparochie heeft een nieuw speel- en ontmoetingsplein.

Subsidies en een bijdrage van Dorpsbelang zorgden ervoor dat de opknapbeurt er kon komen.

Naast de school profiteren ook de peuters van het Hummelhűencky en de kinderopvang ervan. Ze kunnen nu ravotten op een junglepad, in een pannakooi, bij een basketbalnet en op een klimtoestel.

Ook is er een verkeersplein gekomen en een nieuwe ondergrond. Dorpsbelang schonk de tafeltennistafel.

Bron: Franeker Courant

Westhoek, 10 november 2020

Van verlegen meisje tot zelfbewuste vrouw

JANNIE PLENDER: 'Ik woe altyd hege sifers helje, ik wie serieus.' FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Ruim 44 jaar zette Jannie Plender (64) zich in voor Fryslân. Ze maakte zeven commissarissen mee en vervulde diverse functies. Vorige week beleefde ze als adjunct-griffier haar laatste werkdag. "Ik bin fan in dűbeltsje in kwartsje wurden."

In 1976 zei haar vader tegen Jannie Plender (64): 'Als je de kans krijgt om bij de provincie aan de slag te gaan, moet je niet aarzelen. Dan zit je goed, dan heb je zekerheid.'

Dus solliciteerde ze naar de functie van typiste. Ze kreeg de baan. Twintig jaar was ze toen, niet wetende dat ze ruim vier decennia later, in een totaal ander tijdperk en na een loopbaan om u tegen te zeggen, de deur van het Provinsjehűs achter zich zou dichttrekken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel hier >>      link of hier >>      link en hier het artikel in het FD >>

Sint-Anne, 9 novimber 2020

Mishannele asylsykster út azc yn Sint-Anne krijt twadde kâns fan IND

De mishannele asylsykster út it azc yn Sint-Anne, foto: Hart van Nederland

De mishannele asylsykster út it azc yn Sint-Anne, dy't útset driget te wurden, mei nochris har ferhaal dwaan oan de IND. Dat meldt foarsitter Sandro Kortekaas fan Stichting LGBT Asylum Support, dy't de Nigeriaanske lesbyske frou stipet. De stichting stjoerde moandeitemoarn in brânbrief nei steatssekretaris Ankie Broekers-Knol en de Twadde Keamer om de útsetting tsjin te hâlden.

Troch de brânbrief en de druk op de IND giet in plande rjochtsitting oer de útsetting fan de frou takom wike net troch, seit Kortekaas. "Happy (de namme fan de frou, red.) wordt opnieuw gehoord door de IND, maar nu samen met haar vriendin. En dat is heel bijzonder."

De frou soe gjin ferbliuwsfergunning krije, omdat de IND har ferklearringen oer węrom't se út Nigeria wei flechte net oertsjűgjend fűn. Happy is lesbysk en dat is yn Nigeria by de wet ferbean. As se weromgiet, kin se ferfolge wurde of sels de deastraf krije.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint-Anne, 9 novimber 2020

Mishannele lesbyske asylsykster út azc Sint-Anne wurdt mooglik útset

Foto: Omrop Fryslân, Marlinde van der Woude

De asylsykster út Sint-Anne dy't begjin augustus mei siedend wetter oergetten waard, moat mooglik werom nei Nigeria. De frou krijt gjin ferbliuwsfergunning, omdat de IND har ferklearringen oer węrom't se dęrwei flechte is net oertsjűgjend fynt.

De frou is lesbysk en homoseksualiteit is ferbean yn Nigeria. Har seksuele foarkar wie ek de oanlieding foar de mishanneling mei siedend wetter. Se wie op besite by har freondin yn it asylsikerssintrum fan Gilze. Der űntstie spul mei in oar Nigeriaansk stel. Se woene de frou út Gilze oanfalle mei siedend wetter, mar har freondinne út Fryslân sprong dertusken en rűn slimme brânwűnen op.

De aksjegroep Stichting LGBT Asylum Support, dy't de frou út it azc yn Sint-Anne stipet, hat in brânbrief nei de steatssekretaris en de Twadde Keamer stjoerd om de útsetting tsjin te hâlden.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Oudebildtzijl, 6 november 2020

Voedselbos Ouwe-Syl komt er!

Foto: Jan de Vries

Na 4 jaar bureaucratisch gehannes met de diverse instanties konden we afgelopen week eindelijk aan de slag. Voedselbos Ouwe-Syl gaat er komen! Een beetje onwerkelijk, dat wel; “gaat het nu dan echt gebeuren?”

Jawel, en het hakt er gelijk goed in. De firma Van Beets Groengroep is nu eerst alle zieke essen aan het weghalen, zodat er ruimte komt voor nieuwe aanplant. De bestaande Elzen willen we zoveel mogelijk laten staan, want die zorgen voor stikstof en ook de windhaag blijft in tact.

Volgende week beginnen de graafwerkzaamheden en worden de vijver en de hügelbedden aangelegd. Daarna kunnen we kijken wat er aan bestaande bomen kan blijven staan en kunnen we het voorlopige plan dat er nu ligt daarop aanpassen.

Bij Stichting Fruit yn Fryslân zijn de eerste bomen in bestelling en we hopen in december al het een en ander te kunnen planten. Een mooi permacultuurproject voor en door de bewoners van Ouwe-Syl. We gaan er wat moois van maken!

Bron: Jan de Vries, facebook

Mooie Paal, 6 november 2020

Foto: 112 Fryslân

Auto gaat in vlammen op

Vrijdagmiddag is er achter een boerderij een auto in vlammen opgegaan.

Rond kwart over vier werd de meldkamer gebeld dat er een auto in brand stond bij Moaije Peal. De korpsen van Menaam en Sint Annaparochie werden met spoed naar het opgegeven adres gestuurd. Bij aankomst stond het voertuig al in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het korps van Sint Annaparochie hoefde daarom niet in actie te komen en kon weer snel terug naar de kazerne.

Na een half uurtje was de klus geklaard. Er is niemand gewond geraakt. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Van de auto is weinig over.

Bron: 112 Fryslân

Sint-Jabik, 6 novimber 2020

'Enerzy krije fan de dingen die't je graag doen'

Bertina Algra. (foto: Fempics)

Een huiskamer waar Stjabuurtsters elkaar kunnen ontmoeten, met een atelier, moestuin en dieren. Met deze voorzieningen gaat het netwerkcentrum (NWC) de Opstap komend voorjaar in de voormalige openbare basisschool van St.-Jabik van start. De dagvoorziening moet een verbinding zijn tussen inwoners, zorg, lokale ondernemers en onderwijs. Voor projectleider en dorpsbewoner Bertina Algra komt een droom uit. “Ik hoop dat inweuners over ‘n paar jaar sęge: ik bin trots op dut dorp.”

Waar word jij blij van? Wat vind je écht leuk om te doen? Welke behoefte heb je als inwoner? Het zijn vragen die jeugdzorgwerker en kersvers projectleider van NWC de Opstap Bertina Algra (40) veel bezighouden. Ze veegt de kruimels van het ontbijt nog snel even van de keukentafel - tijdelijke thuiswerkplek - voor ze enthousiast over de komst van het netwerkcentrum vertelt.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>      link Besjoch ek it berjocht op Omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 6 november 2020

Leendert Ferwerda

Juttersverzameling

De juttersverzameling van de Bildtse 'bútsoeker' Leendert Ferwerda heeft een nieuw onderkomen nodig.

De jutter verzamelde decennia lang alles wat aanspoelde langs de Bildtse kust.

Hij gaf het in bruikleen aan recreatiebedrijf Seedykster Toer bij Marrum. Nu dat bedrijf verkocht is, kan hij de spullen er niet meer opslaan en tentoonstellen.

Aangezien een museum op het Bildt ontbreekt, doet Ferwerda in de Bildtse Post een oproep voor een andere plek of iemand die belangstelling heeft.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 5 november 2020

Zeldzame zilveren kaatslepel boven water

Kaatsverzamelaar Marty Slager uit St.-Jacobiparochie heeft onlangs via marktplaats een bijzondere zilveren lepel op de kop getikt. De lepel was één van de drie lepels die uitgereikt werden op Pinkstermaandag 1 juni 1914, tijdens een kaatspartij van de Nederlandse Kaatsbond in St.-Jacobiparochie.

Slager kocht de zilveren lepel van een particulier. De drie lepels werden in 1914 gesponsord door arts K. Tigler Wybrandy, notaris A. Tadema en landbouwer P.D. Bierma, allen ‘notabelen’ uit St.-Jacobiparochie. Ze werden gewonnen door het partuur van kaatsvereniging Jan Bogstra uit Franeker, met de kaatsers Jan Vlietstra, Anne Smids en Rinse Werkhoven.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 november 2020

Het voormalige bankgebouw in Sint Annaparochie. (© FOTO BOG AUCTIONS)

Voormalige Rabobank-gebouw in Sint Annaparochie onder de hamer

Het Rabobank-gebouw in Sint Annaparochie komt op 15 december onder de (online) hamer op het veilingplatform BOG Auctions.

Het voormalige bankgebouw van Sint Annaparochie staat tegenover de Van Harenskerk in het dorpscentrum. Aan de achterzijde van het pand zit een buitenterrein.

Het pand biedt mogelijkheden voor gebruik voor detailhandel, dienstverlenende bedrijven en instellingen, horeca, sociaal-culturele doeleinden en wonen.

Bron: Franeker Courant
link Ga naar BOG Auctions >>      link Maak en (virtuele) wandeling door het gebouw >>

Sint Anne, 4 novimber 2020

HEA! Robin syn minyfarm

Robin Heida yn Hea!

De 18-jierrige Robin Heida fan Sint Anne is gek fan bisten. Thús spane der sa'n 100 bisten om: kninen, einen, hinnen, kwartels en ek minybaarch mei in stel jongen.

Op syn Facebookside Minifarm Waadhoeke jout Robin geregeld updates oer de belibbenissen op syn pleats.

Syn minybarchje, dęr sit wol in kop op. "Soms is ze echt een trien, maar de andere dag wil ze weer een massage of dat je naast haar komt liggen."

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch de útstjoering >>

Sint-Anne, 3 novimber 2020

Angst

Gerard de Jong

Ik kin de man niet, maar hew him fia Google soa fonnen. Syn koazen medium is 't irpelbakky anno 2020: Facebook. Hij het d'r 'n dagtaak an om de wereld te waarskouwen. Teugen komplotten, môndkappys, de pedofile elite, de #coronahoax.

Syn Facebook geeft 'n inkiky in syn gemiddelde dâg. 8.43 uur: 'n bericht over regeringslaiders die't kines offere. 11.45: 'Boris Johnson bevestigt gebruik nanobots'. 13.27: 'Honderden doden door mondkapjes!' Na nag seuven berichten komt om 23.14 't leste bericht fan de dâg. Swart-omrând, gelyk 'n rou-adfertînsy: 'RIP Nederland: Spoedwet is einde democratie!' Ik dink an hoe angstig at deuze man wel niet weze mot, ok al kin ik him niet.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees det hele kollum >>

Drachten, 3 november 2020

'Bildtstars en Eigenheimers' van Jan de Vries in Gurbe Douwstra's Tip 5

"Ik heb dit jaar geen Top 5, maar wel een Tip 5!", vertelt Douwstra. "Dat zijn vijf liedjes die ik tegen ben gekomen waarvan ik vindt dat die een plek verdienen."

Het eerste nummer in de Tip 5, is 'Beppe sei noait nee' van Sytse Haima. "Het gaat over Sytse's moeder, maar zijn zoon zingt ook mee, die zingt dus over oma." Een net wat ouder nummer, is het nummer 'Noch ien tút' van Gerbrich en it Grutte Guod.

Het volgende nummer in de Tip 5, is 'Bildtstars en Eigenheimers' van Jan de Vries. "Jan heeft geweldige nummers geschreven, maar dit vind ik echt een nummer dat goed bij hem en het Bildt hoort," aldus Douwstra. "Dan heb ik nog Piter Wilkens met 'Op it hôf'. Het is een prachtig nummer over hoe je op oudere leeftijd toch nog de liefde kunt vinden, over een vrouw die bij de begraafplaats van haar man iemand tegenkomt die elke week bloemen brengt bij het graf van zijn vrouw."

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Westhoek/Sint Annaparochie, 2 november 2020

Smaakroute zorgt voor filevorming in Het Bildt

(© Foto: Joachim de Ruijter.)

Liefhebbers van streekproducten konden zaterdag langs verschillende adressen om hun fietstassen of kofferbak te vullen met lokaal voedsel op de Smaakroute door Het Bildt. Die mogelijkheid werd goed benut; het zorgde zowaar voor filevorming.,,Nog net te weinig voor een melding op de routeplanner, maar toch een teken van een succesvol initiatief”, zo laat de organisatie weten.

Het doel van hen was om de smaak van de streek bij de mensen op tafel te krijgen. Bezoekers kwamen uit de hele provincie. De zes locaties hadden rekening gehouden met flink wat animo, maar dit aantal bezoekers was boven ieders verwachting. Bij een aantal locaties was in de loop van de middag zelfs de volledige voorraad uitverkocht.

Wanneer er een vervolg komt op dit succes is nog niet zeker, maar zoals initiators Douwe Gerlof Heeringa en Sjoerd de Jong zelf zeggen: "Reken maar dat deze ‘Boppeslach’ smaakt naar meer!"

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 2 november 2020

Innovatieve 3D-techniek op campus Middelsee

Door de toename van leerlingen op Campus Middelsee is besloten om het 'Maaklab' op de Campus uit te breiden. Vooral onder de leerlingen binnen de technische talenstromen en de keuzevakken op alle niveaus is er sterk behoefte om zelf ontworpen producten in 3D tastbaar te maken.

Met de komst van maar liefst vijf nieuwe 3D-printers, bovenop de al bestaande printers, was er ook behoefte aan kennismaken op het gebied van lasersnijden en CNC technieken. Ook aan deze vraag is voldaan met een mooie moderne machine.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 1 november 2020

Bildtse Smaakroete smaakt naar meer

Foto: Sijbe Knol

Honderden automobilisten en fietsers hebben zaterdag 31 oktober de eerste Bildtse Smaakroete (deels) volbracht. Voor de producenten was het een groot succes. Het doel om de smaak van de streek bij de mensen op tafel zetten is meer dan gelukt. Een succes dat naar meer smaakt!

De streek en de mentaliteit van de Bilkerts heeft weer een goede indruk achtergelaten. Veel bezoekers brachten niet alleen een bezoekje aan een of meer de zes locaties, maar bleken ook blij verrast te zijn om te zien hoe mooi de uitgestrekte akkers erbij lagen en wat het gebied ook in deze tijd van het jaar te bieden heeft. De normaal zo rustige wegen op Het Bildt waren even ‘trending topic’. Er ontstonden zowaar heuse files. Nog net te weinig voor een melding op de routeplanner, maar toch een teken van een succesvol initiatief. De bezoekers waren afkomstig uit de hele provincie.

Bron: Bildtse Smaakroete op Facebook
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 31 oktober 2020

Bomenkap in St.-Anna en St.-Jacob

Stadhoudersweg Sint Annaparochie (Foto: Google Streetview)

In St.-Annaparochie worden aan de Stadhoudersweg 20 kastanjebomen gekapt. In St.-Jacobiparochie worden kastanjebomen gekapt aan de Hofstraat (1x), Kadal (7x) en de Van Wijngaardenstraat (7x). Deze bomen verkeren in een slechte conditie. Omdat dode takken kunnen vallen, zijn de bomen een gevaar voor de omgeving. Op de te kappen bomen staat een blauwe stip.

De werkzaamheden staan gepland voor half november en worden uitgevoerd door de Gebr. Drijfhout.

Na het rooien worden er op dezelfde plaats nieuwe bomen geplant. Dit gebeurt nog voor het einde van het jaar. De bomen die worden aangeplant zijn de Linde, Es en Esdoorn.

Bron: Persbericht gemeente Waadhoeke

It Bilt, 29 oktober 2020

Biltker 'smaakroete' moat streekprodukten oan de man bringe

Foto: Omrop Fryslân, Jantine Weidenaar

As je oan It Bilt tinke, dan tinke je oan... ierappels! Mar der is noch folle mear, en dus is der no sneon in spesjale 'smaakroete' troch de streek. Op seis lokaasjes is in drive-through of drive-by makke, dęr't belangstellenden de kofferbak of fytstas folje kinne mei iten út de streek.

De rűte sels is krekt eefkes fierderop yn Sint-Anne betocht troch, hoe kin it ek oars, in ierappelboer. Yn gearwurking mei restaurant De Friezin yn De Westhoeke. Beide manlju hiene űnôfhinklik fan inoar betocht om in soarte fan drive-through- of drive-by-middei te hâlden. Mar doe't se fan inoars plan hearden, like it har better om it te kombinearjen.

By de ierappelstop fan it Bildts Genot kinne de minsken sneon yn de auto sitten bliuwe, om sa dwers troch it bedriuw te riden. "Wij doen aansen 'n groate deur hier open en dan kinne se derin rije. De mînsen rije dan deur de loads en soa kinne se de tonnen eerappels sien en ok proeve." Dit priuwen bart fansels ek coronaproof, mei moffen en prikkerkes.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 29 oktober 2020

'Wat zal St.-Jacob straks mooi zijn...'

e voorzitter van Plaatselijk Belang, Marcel van der Vaart, pleitte voor het plan tijdens de raadsbehandeling

'Een prachtig voorstel', 'groat respekt foor St.-Jabik', en 'in foarbyld yn gearwurkje': de gemeenteraad van Waadhoeke kwam donderdagavond superlatieven tekort voor het nieuwe herinrichtingplan van St.-Jacob. Het dorp krijgt een park in het hart, voor de arbeidsmigranten is bij de Aardappelbeurs een plek gevonden. Tegelijkertijd krijgt Dronryp er als groeikern enkele bouwkavels bij.

Het plan werd twee weken geleden gepresenteerd aan de dorpsbewoners, die al zeer positief reageerden. De ‘rotte kies’ in het hart van het dorp wordt aangepakt en voor vijftig arbeidsmigranten wordt een plek gevonden aan de rand van het dorp, legde Plaatselijk Belang-voorzitter Marcel van de Vaart nog eens uit. “Foor St.-Jabik is dut ’n groate stap foorwaarts,” zei hij.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2020

De bevrijdingslap van Baukje Brouwers-Marra. (foto: Jan Bonefaas)

Unieke Bildtse 'bevrijdingslap' te zien in Beuckelaer

Ze werkte er een jaar lang aan, maar het resultaat mag er zijn. Baukje Brouwers-Marra borduurde een Bildtse ‘bevrijdingslap’, een uniek doek ter herinnering aan 75 jaar bevrijding. Voor Baukje was het niet alleen een groot borduurwerk, het leidde ook tot een ontdekkingstocht door de Bildtse oorlogsgeschiedenis. De lap hangt momenteel in Beuckelaer, in St.-Anna.

“Ik hew hele enthoesjaste bewonderers in Beuckelaer,” zegt Baukje Marra lachend. Marra, van Nij Altoenae, is thuiszorgmedewerker en heeft cliënten in het verzorgingscentrum. Een van hen, mevrouw Lub, vond het werk zo bijzonder dat ze de Bildtse Post belde om er aandacht voor te vragen.

Baukje borduurt graag en veel, maar dit Bildtse werk was ook voor haar een groot project. “’t Patroan worde anboaden op facebook. ’t Is maakt deur Jan Houtman, ’n bekind ontwerper. Elke week kwam d’r ’n stikky fan ’t patroan online. Soa hew ik fyftig weken lang alle weken ’n stik doen kinnen. In ’t begin wete je niet wat ’t worre sil. Op ’n gegeven momint docht ik: dut het wel wat. ’t Worde ’n soort befrijdingslap.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2020

De bezorgploeg, met v.l.n.r.: Siebrit, Marrit, Janneke en Emma.

'Met de hele húshouwing de skouders d'r ônder'

Voor de tweede keer dit jaar heeft de horeca te maken met een coronalockdown. De Bildtse horeca-ondernemers zetten alle zeilen weer bij om de klant te bedienen. Vorige week maakte deze krant al een klein ‘horeca-rondje’; vandaag een gesprek met Boudewijn Bleeker van Eethűs de Kaai. Hij is met zijn zaak overgegaan op bezorgen in St.-Annaparochie.

“’t Is heel spitig, deuze tweede ‘lockdown’, maar ‘t sat d’r an te kommen,” zegt Bleeker realistisch. “’t Ferskil met de eerste keer is dat wij d’r nou beter op inspeule kinne as in maart. Je kinne makliker skakele en wete wat de mînsen hewwe wille. De fraag is niet feranderd, die wort alleen maar breder: soa biede wij nou ok ’n driegangedinee an. Dat loopt as ’t spoor.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 oktober 2020

Fries kampioen Migchiel de Jong schuift aan bij Emanuel Lasker

Frieslands beste schaker Migchiel de Jong (links). Foto: Dijks Fotografie / Henk Jan Dijks

De coronacrisis houdt ook het schaakleven in zijn greep. Een meerderheid van de spelers ziet op tegen het spelen van verre uitwedstrijden.

Ongeveer eenderde deel van alle teams in de landelijke competitie ziet het schaken onder deze corona-omstandigheden niet zitten, waardoor in de meeste klassen niet meer dan zeven of acht in plaats van tien teams uitkomen, soms zelfs zes.

In de 2e klasse heeft het team van Emanuel Lasker uit Het Bildt, dat aanvankeleijk van plan was zich terug te trekken, toch besloten door te gaan. Emanuel Lasker heeft voor dit seizoen enkele spelers van Philidor ingelijfd, onder wie Fries kampioen Migchiel de Jong. Eddy Scholl namens Philidor: "Die zijn wel tot spelen bereid. Zodoende kan die club toch een team op de been brengen.

Overigens is het de vraag of er echt gespeeld gaat worden. De datum voor de eerste ronde, oorspronkelijk voor komende zaterdag gepland, is inmiddels al verschoven naar 21 november.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 27 oktober 2020

Golf 2.0. We zijn weer thuis

We schreven dat deze lockdown ons de tijd geeft om de kunst van het briefschrijven weer op te pakken. De dag erop lag er al een stapel op de redactie. Vorige week stond op deze plek een 'korte cursus briefschrijven', als aanmoediging om dat te gaan doen. Want het schrijven van brieven staat, schreven we, onder druk, een op de vier mensen heeft er al meer dan tien jaar niet een geschreven of gekregen, blijkt uit Engels onderzoek. We daagden lezers uit om een brief te schrijven aan iemand die naar een ander land is vertrokken, maar dat was niet eens nodig. Er kwam een stapel post binnen, over van alles. Dank! Op goed geluk maken we hier vijf open.

Pietje de Vries (85) uit Sint Jacobiparochie vertelt dat ze vroeger veel liefdesbrieven aan haar man heeft geschreven, toen die in dienst was, en nu schrijft ze er een aan de Leeuwarder Courant en aan het Bildtse landschap: "(LC-columnist) Gerard de Jong het gelyk, 't fietst hier prachtig", meldt ze.

Bron: Leeuwarder Courant

Westhoek, 26 oktober 2020

Undersyk nei 'fersteurders' fan waadfûgels by De Westhoek

Besikers oan Westhoek űnderweis mei klapstuollen - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Yn de kwelder by De Westhoek is ûndersocht hoe faak oft de fûgels dêr fersteurd wurde. Mei dizze resultaten wolle de űndersikers sjen hoe't je dęr én op oare plakken wat oan dwaan kinne. Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek en It Fryske Gea wurkje gear om dat foar elkoar te krijen. Dęrby is gebrűk makke fan de nijste techniken.

De űndjippe kwelders binne saneamde heechwetter-flechtplakken foar fűgels. As by heech wetter hieltyd mear fan de Waadsee űnder wetter komt te stean, moatte de fűgels in ręstich plak fine dęr't sy leech wetter ôfwachtsje kinne. It Waadgebiet by De Westhoek is ien fan de wichtichste heechwetter-flechtplakken.

"It is ien fan de wichtichste plakken fan de westlike Waadsee mei Gryn en mei de Richel en de Vliehors", seit Romke Kleefstra fan Sovon Vogelonderzoek. "Dat binne plakken dęr't tsientűzenen fűgels mei heech wetter by elkoar komme. De Westhoek is dęr ien fan en dat hat ek te krijen mei it feit dat it ek ticht by in wichtich itensgebiet leit, lykas de Ballastplaat. Ast as fűgel fan de Ballastplaat nei de Fryske kust fljochst, is De Westhoek de earste kwelder dy'tst tsjinkomst."

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 26 oktober 2020

Groen licht voor plannen Sint Jabik

Herinrichting oude sportveld

Sint Jacobiparochie mag los met de herinrichting van het dorp. De gemeenteraad stemde donderdag in met de herinrichtingsplannen.

Het oude sportveld in Sint Jacobiparochie wordt veranderd in een park. Veertien kleine woningen aan de rand van het veld in de Geert Veenhuizenstraat worden gesloopt. Die huisjes werden voornamelijk bewoond door arbeidsmigranten. Zij zullen ondergebracht worden in café De Aardappelbeurs, daar is ruimte voor 22 personen. Op het terrein zullen chalets worden geplaatst om alle arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. Ook zijn er mogelijkheden voor de bouw van enkele nieuwe koopwoningen.

Met de (her)ontwikkeling in Sint Jacobiparochie wordt invulling gegeven aan het gemeentelijk beleid en aan de wensen van de inwoners en andere betrokken partijen, waarmee de leefbaarheid in het dorp wordt verhoogd.

Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang Sint Jacobiparochie deed als inspreker een oproep om voor de plannen te stemmen. Hij stelde dat er prachtige plannen liggen, een win-win situatie voor het dorp. Hij zag zijn inzet beloond.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 24 oktober 2020

Klaske Miedema uit Oudebildtzijl. Werd vernoemd naar haar beppe Klaaske. Bij de aangifte vergat haar vader een a. FOTO NIELS WESTRA

De toekomst van Foekje, Sikke, Gjalt en Wietske: wie geeft zijn kind nog een echte Friese naam?

De meeste regionale voornamen van Nederland zijn te vinden in de provincie Friesland. Sijbe, Rimmer, Folkje en Loltsje horen tot de in totaal 279 voornamen die je met recht Fries kunt noemen. Taalkundigen Gerrit Bloothooft en David Onland deden er onderzoek naar.

Het vernoemen in de eerste voornaam is ingestort, constateren zij. Dat komt doordat tradities minder belangrijk worden. Ook speelt mee dat "ouders hun eigen keus kunnen maken. Ze hoeven dat niet meer te laten bepalen door hoe hun (groot)ouders heetten. De familiebanden zijn losser geworden en daardoor is die traditionele dwang tot vernoemen eraf." Als dit zo doorgaat, hoor je over vijftig tot honderd jaar weinig traditioneel Friese voornamen meer, denkt Bloothooft.

Als we in het Bildt beginnen, zijn de streekeigen namen bij vrouwen: Doutje, Lijsbert, Sieuwke, Tjerkje en bij mannen : Jarig, Waling.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 24 oktober 2020

Producenten starten ‘Bildtse Smaakroete’ voor afhalen lokaal voedsel

Producenten starten 'Bildtse Smaakroete' voor afhalen lokaal voedsel

Zaterdag 31 oktober is het mogelijk om lokaal eten geheel coronaproof op te halen bij voedselproducenten op Het Bildt in Friesland.

Boeren, tuinders, molenaars en jagers bundelen haar krachten en organiseren een ‘Smaakroete’. Liefhebbers hebben de gelegenheid op zes locaties de kofferbak of fietstassen te vullen en te ontdekken wat de streek biedt.

De route is een leuk uitje voor de liefhebber van lokaal, vers en puur voedsel, rechtstreeks van het erf van de producent. Naast een kijkje achter de schermen op het bedrijf, ervaart men de unieke smaak en eigenschappen van de streek.

Bron: Harlingen boeit.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 oktober 2020

(foto: Jan Keizer)

Verf- en onderhoudsbeurt voor Van Harenskerk

De Van Harenskerk is bovenin met blauw ingepakt en even stil. De kerk krijgt zijn achtjaarlijkse verf- en onderhoudsbeurt. Dat was nodig ook, want er werd aardig wat houtrot geconstateerd bovenin, aldus Teake Brandsma van de kerk.

”It houtwurk is der yn 1995 ynset. 25 Jier waar en wyn hat it hout behoarlik oantaast.” Het langer luiden van de klok om 8.00, 14.00 en 20.00 uur is even stilgelegd, de werkers hebben een grote zak om de klepel gedaan. ”Oars wurde de skilders doof, it is alderheislikst derboppe.” Naar verwachting is de klus over zo’n twee weken geklaard.

Bron: De Bildtse Post

Sint Jacobiparochie, 22 oktober 2020

De Kraak van de Kluis in reprise

Dat De Kraak van de Kluis een vervolg zou krijgen, was al bekend. Nu is ook de datum vastgesteld: op 22 november om 15.43 uur gaat de voorstelling in reprise.

De eerste uitvoerig van de Kraak van de Kluis is 26 september door naar schatting 2.500 mensen bekeken. Cilla Geurtsen van de Leeuwarder Courant noemde de zorgvuldigheid waarmee de uit nood geboren theatervorm van de De Kraak van de Kluis is uitgedacht en vormgegeven. ‘Je zit er als kijker echt bovenop: kijkt als het ware in de ziel van de personages.’

Het dramatische verhaal over verzet, verraad en liefde is sterk voor het voetlicht gebracht, en behoudt een zekere luchtigheid door hier en daar een licht humoristische kwinkslag.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 oktober 2020

Pizzeria Modena

Horeca weer over op afhalen, opening Friezinn uitgesteld

Voor de tweede keer dit jaar moet de horeca gedwongen sluiten - voor minimaal vier weken - vanwege het oprukkende coronavirus.

Een korte rondgang langs de horecabedrijven leert dat de Bildtse horeca-ondernemers het gelaten ondergaan, maar strijdbaar aanprijzen wat nog wél mogelijk is. En waar mogelijk zelfs nieuwe ondernemerskansen grijpen.

Zo laat eetcafé De Smalle Kant in St.-Anna weten dat men vanaf nu weer zeven dagen per week beschikbaar is voor afhaalmaaltijden. “Bizarre tijden dus wij gaan er volop tegen aan,” zo schrijven de eigenaren op facebook.

Wat wel opvalt is dat de horeca-ondernemers zonder uitzondering veel steunbetuigingen en warme reacties krijgen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 22 oktober 2020

Politie vraagt informatie over vandalisme met vuurwerk

Dit is een andere situatie!

Politie Noordwest Fryslân schrijft het volgende op Facebook:

"Op vrijdag 17 januari 2020, omstreeks 22.45 uur, is er bij een woning aan de Netaris Brungerstraat in Vrouwenparochie zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid. Door de explosie van dit vuurwerk is grote schade in de woning ontstaan. Bovendien is er letsel bij één van de bewoners ontstaan.

Een getuige heeft direct na de ontploffing twee personen zien wegrennen. Wij zijn nog steeds bezig met het onderzoek naar de verdachten. Uiteraard willen wij deze zaak graag ophelderen. In de dagen na de explosie is ook de hulp van burgers ingeroepen via Burgernet en social media. Iedere aanwijzing, hoe klein dan ook, kan ons helpen in het onderzoek. Mocht je iets weten over deze zaak, dan komen we graag met je in contact."

(De foto is van een andere situatie.)

Bron: Politie Noordwest Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 21 oktober 2020

KRO-NCRV programma BinnensteBuiten neergestreken in de Westhoek

Still uit de reportage

In het KRO=NCRV programma BinnesteBuiten van 21 oktober werd een reportage uitgezonden, gemaakt bij Westhoek in Friesland. Aan de rand van de Waddenzee, kan Camilla er rustig voor gaan zitten, want op deze plek speelt zich dankzij de getijden een waar schouwspel af.

Steltlopers zoeken op het wad naar voedsel en als het vloed wordt verplaatsen ze zich met duizenden tegelijk naar een plek waar het droog blijft. Dat levert een spectaculair plaatje op. Tussendoor wordt Camilla ook nog eens getrakteerd op de zeearend. Kortom, voor de vogelaar is het een topdag.

Bron: tvgids.tv
link Bekijk hier de uitzending >>

Franeker, 21 oktober 2020

Modern monnikenwerk in Keatsmuseum Franeker

Marty Slager scant duizenden foto’s in en koppelt de informatie er aan. (© Suwarda Vis)

Een heel museum digitaal in kaart brengen, ga er maar aan staan. Niet alleen de voorwerpen die in het museum te zien zijn, maar ook alles wat in het depot opgeslagen is. Foto’s, medailles, lauwerkransen en ga zo maar door. In het Keatsmuseum in Franeker is een groep vrijwilligers ermee bezig. Een modern monnikenwerk.

Op de eerste verdieping van het kaatsmuseum zijn vrijwilligers druk bezig. Een secuur werkje, Marty Slager is bezig foto’s in te scannen en de informatie die bekend is erbij te zetten. In een andere ruimte zijn Annelies van Ruiswijk en Tineke Nauta druk met voorwerpen fotograferen en de gegevens er in de computer bij te zetten. Een hele puzzel. De naam van de kaatser die bijvoorbeeld de medaille won, waar, bij welke vereniging, wanneer. Bovendien wordt ieder voorwerp voorzien van een nummer en waar in het museum het voorwerp zich bevindt.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 21 oktober 2020

Opening nieuwe herberg uitgesteld

De Friezinn tijdens de verbouwing, foto: omrop Fryslân

De opening van de nieuwe Waddenherberg The Friezinn in Westhoek is uitgesteld in verband met corona.

Volgens eigenaar Douwe Gerlof Heeringa heeft het geen zin om een opening te organiseren als er daarna geen mensen mogen komen. De opening stond gepland op 27 oktober.

De bouwwerkzaamheden worden nu in lager tempo voortgezet. Heeringa had al een ploeg van tien personen aan personeel samengesteld.

The Friezinn is de opvolger van Gaya Indonesia dat hiervoor in het pand zat.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 20 oktober 2020

Aantrekkingskracht

Gerard de Jong

Een fan de mooiste, meest idillise plakkys op deuze wereld is de Bildtdiken. Ik hew 't foorrecht had der weune te mâgen, en hewwe jou dat niet had, dan motte jou mij maar op myn woord love. 't Foordeel fan de twifel, dat jou mij as nije kolumnist ongetwifeld gunne, fersulver ik bij deuze.

'n Mooier plakky om te weunen is d'r niet, maar eerlik is eerlik: de staat fan de weunings laat wel wat te wînsen over. Gemeente Waddenhoek begint derom an de tweede faze fan 't projekt 'Herstel Dorpen en Bildtdijken'. 't Het as doel ferpaupering teugen te gaan deur ôftakelde húzzen op te knappen en de Bildtdiken 't kasjet te geven dat hoort bij de offisjele status 'beskermd dorpsgesicht'

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 19 oktober 2020

Gjin oerlêst mear fan jongerein yn Sint-Jabik: moreel appèl op ynwenners docht fertuten

Oene Krist. Foto: Omrop Fryslân

It groepke jongerein dat it doarp Sint-Jabik al in pear wiken wekker hold, wie ôfrûne wykein net warber. Dat fertelt Oene Krist fan Pleatslik Belang Sint-Jabik. It brief dy't ferline wike ferstjoerd waard nei alle ynwenners hat kenlik fertuten dien. "Der wie dit wykein suver neat te ręden. Dat wie ek wer efkes nij, mar wol hearlik."

"It feit dat it folle ręstiger is, docht ús goed", fertelt Krist. Neffens him is dat te tankjen oan it brief dy't seis foarsitters fan ferienings yn it doarp ôfrűne wike ferstjoerd hawwe. Kirst: "In hiel soad âlden wisten gewoan net wat harren bern op strjitte bydein hienen, tink ik. Węr't se binne en wat se krekt dogge, dat is net bekend. Ik tink dat in hiel soad heiten en memmen it petear oangong binne. Dat wie ek ús oprop yn it brief. En dy aksje is tige slagge."

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 17 oktober 2020

Corona drijft jeugd de straat op

De overlast door rondhangende jeugd in Sint Jacobiparochie wordt steeds erger. De groep wordt groter en kan door corona nergens naartoe.Het gaat vooral om geluidsoverlast, meldt voorzitter Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang. Via de streekkrant de Bildtse Post is een brief uitgegaan aan ouders en jeugd om dit thuis bespreekbaar te maken.

De groep waar het om gaat, wordt steeds groter en bestond afgelopen weekend uit veertig personen in de leeftijd van 13 tot 35 jaar. Die verzamelen bij de Groate Kerk en op het plein bij dat gebouw. Er gaan ghettoblasters mee die tot diep in de nacht muziek de ruimte in schallen. Daarnaast was er afgelopen zaterdag sprake van geschreeuw en vuurwerk. Oudere bewoners in 't Loazjemint hebben er last van, maar durven er niets van te zeggen, weet Van der Vaart.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 16 oktober 2020

Vicevoorzitter Jan Willem Zwart van Stichting Staten en Stinzen overhandigt aan winnares Annet Wieringa de sleutel van haar kamer in b&b Huize Boschoord. (© Foto: Simon Bleeker.)

Weekendje weg voor winnaar prijsvraag Staten en Stinzen

Annet Wieringa en haar partner Cor van Veen uit Oudebildtzijl beleefden een gezellig weekend in B&B Huize Boschoord in Sint Nicolaasga. Annet won het weekendje met een prijsvraag die deze krant organiseerde.

Afgelopen zomer publiceerde deze krant een serie verhalen over het rijke erfgoed van staten en stinzen in Friesland. Daaraan was een prijsvraag gekoppeld.

Vorige week vrijdag zouden de vier eersteprijswinnaars feestelijk worden onthaald op Huize Boschoord, een villa uit 1871, die nu dienst doet als bed&breakfast. Dat ging niet door vanwege de nieuwe coronaregels.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2020

De Aardappelbeurs, Sint Jacobiparochie

Park in hart St.-Jacob, arbeidsmigranten gaan naar Aardappelbeurs

De locatie van het voormalige sportcomplex in St.-Jacobiparochie wordt een park. De 14 woningen aan de Geert Veenhuizenstraat worden afgebroken, de arbeidsmigranten verhuizen naar de Aardappelbeurs. Bij het café zullen maximaal 50 migranten gehuisvest worden, deels in chalets. Met de plannen is € 1.8 miljoen gemoeid.

Deze plannen presenteerde Plaatselijk Belang St.-Jabik donderdag in mfc ’t Beerdhuus. Gemeente, dorpsbelang en uitzendgroep VZM hebben de handen ineengeslagen. Gemeente Waadhoeke koopt de grond van het oude sportcomplex terug, en verkoopt tegelijkertijd een stuk grond aan de Puoledyk in Dronryp aan een projectontwikkelaar.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2020

Sanne-Esmee Walstra

'Ik wil laten zien dat je gewoon jezelf kunt zijn'

Sanne-Esmee Walstra is finalist van de Miss Teen Universe verkiezing. De 16-jarige Stjabuurtster doet samen met elf andere meiden een gooi naar de titel, om Nederland volgend jaar in Nicaragua te vertegenwoordigen. Walstra wil natuurlijk winnen, maar het gaat haar niet om de ‘likes’ of stemmen. “Ik wil jonge meiden inspireren.”

Bij missverkiezingen wordt al snel gedacht aan schaars geklede jonge dames, die als ‘boodschap’ nog even vertellen dat ze graag wereldvrede zouden hebben. Een achterhaald idee, zegt Sanne-Esmee. De 16-jarige uit St.-Jacob - die de opleiding Horeca & Hospitality volgt op ROC Friese Poort in Sneek - is finalist van Miss Teen Universe Nederland en heeft een hele andere missie. “Ik doe mee omdat ik jongere meiden wil inspireren en vertellen: je bent ok zoals je bent. Bij Miss Teen Universe kijken ze echt naar de persoon zelf, wie jij bent en waar je voor staat. Het gaat niet alleen om uiterlijke schoonheid, het maakt niet uit of je maat 32 of 42 hebt.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 oktober 2020

Hogere geluidswaarde nieuwe appartementen

Een artist impression van het nieuwe gebouw aan de Beuckelaerstraat, met links de Primera. (beeld: Sipma Architecten)

Om de bouw van appartementen op de plaats van de oude Aldi aan de Beuckelaerstraat in Sint Annaparochie mogelijk te maken, past de gemeente Waadhoeke de geluidswaarde aan.De wettelijke voorkeurs-grenswaarde van verkeerslawaai op woongevels is 48 decibel.

Akoestisch onderzoek wijst uit dat bij de vijftien geplande appartementen de geluidsbelasting kan oplopen tot maximaal 62 decibel.

Daarmee wordt net niet de maximaal toelaatbare grens van 63 decibel overschreden.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint_Jabik, 15 oktober 2020

Oerlêst yn Sint Jabik, Pleatslik Belang grypt yn: "Dut kin soa niet"

Groate Kerk, St.-Jabik - Foto: Google Streetview

Se stekke midden yn de nacht fjoerwurk ôf en raze alles byinoar. In groepke jongerein yn St.-Jabik hâldt it doarp al in pear wiken wekker. Om de oerlęst tsjin te gean hat it doarp in brief opsteld oan de ynwenners. Want dit kin sa net langer, fine se.

Marcel van der Vaart fan Pleatslik Belang leit út wat de situaasje is. It giet om in groep fan rűchwei 15 oant 35 jier, fertelt er. "Mînsen wille dochs ok eventsys metnander prate. D'r binne 'n paar bij die't te feul leven make en dat kin aigenlik niet.

"Die jonges en maisys kinne nergens hine en dat klit wat bijnander. Bij de Groate Kerk waar de groep soa groat dat de overlast ok groat waar. Der sit 'n loazjemint naast, der't feul ouwere mînsen weune. Die kinne niet slape en se foele hur 'n bitsy bedraigd." Net dat de jeugd rare dingen docht, mar sa'n grutte groep kin bedriigjend oerkomme, neffens Van der Vaart.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 14 oktober 2020

Jeugd zorgt in Sint Jabik voor overlast

Het is de laatste tijd erg onrustig is in Sint-Jabik. Groepjes jongeren zorgen geregeld voor problemen. Zo zijn er vernielingen aangericht bij de Groate Kerk, het MFC ’t Beerdhuus en de sportvelden. Vooral de laatste weken en zaterdagavonden wordt veel overlast ondervonden bij de Groate Kerk en op het plein.

Ook de aantallen en de leeftijdsverschillen worden groter. Zo waren er afgelopen zaterdagnacht ruim 40 jongeren, variërend in de leeftijd van 13-35 jaar. Zij zorgden van 23.00 uur tot diep in de nacht voor veel overlast: geschreeuw, vuurwerk en luide muziek. Vooral de omwonenden en de oudere mensen in ’t Loazjemint ervaren het als zeer bedreigend en slapen slecht.

Verschillende betrokken organisaties hebben besloten om te proberen dit gedrag en de overlast te veranderen. Zo worden bij het MFC ’t Beerdhuus, de sportterreinen en op het plein camera’s en extra verlichting aangebracht om precies in beeld te krijgen wat er aan de hand is en wie daarop kunnen worden aangesproken.

Via Facebook wordt een beroep gedaan op ouders en jongeren om aan de overlast een eind te maken.

Bron: Sint-Jabik op facebook
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 14 oktober 2020

Iepening hoarekasaak De Friezinn op De Westhoek moat útsteld wurde

Foto: Simone Scheffer

In hoarekasaak runne yn dizze tiid is dreech, mar in saak begjinne is hielendal in aventoer. Dochs sette Douwe Gerlof Heeringa dizze simmer syn hanteken űnder it keapkontrakt fan in restaurant op De Westhoek. Midden yn coronatiid. De saak soe oer twa wike feestlik iepene wurde mei kommissaris fan de Kening Arno Brok. Mar dęr is no in streek troch.

In teloarstelling foar de begjinnende hoareka-űndernimmer mar hielendal űnferwachts kaam it net. Dat de saak no op syn betiidst pas oer fjouwer wike iepenje kin, is fansels wol in tebeksetter. Neffens Heeringa rędt hy it earst wol mar folle langer as dy 4 wike moat it eins net duorje.

Der wurdt noch drok ferboud, der is in soad ynvestearre dus sil der dochs wol gau ek ynkomsten komme moatte. It ferfelende fynt hy benammen dat it perspektyf net dúdlik is. Hy hopet dat yn alle gefallen der mei de krystdagen wol folop draaid wurde kin. "De moanne desimber is in hiel wichtige moanne foar de hoareka" seit hy.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Franeker, 14 oktober 2020

Bijna vijftig huizen in vervolg Bildtdijken

Er komt een vervolg op het project Herstel dorpen en Bildtdijken in Waadhoeke, waarbij vervallen woningen langs de Oudebildtdijk worden opgeknapt.

Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een tweede fase waarin 13 slechte woningen en 35 matige woningen aangepakt zullen worden.

Daar is 450.000 euro voor nodig. Hiervan was 250.000 euro al begroot voor een project Bildtdijken 2 en komt 200.000 euro ten laste van de reserve risico’s dorpsherstel Bildtdijken.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 14 oktober 2020

Foto: Jan Kerkstra

Radarbol

Wat we vorige week vanwege te veel wind niet vast konden leggen, lukte Jan Kerkstra uit Sint Jacobiparochie gisterochtend wel.

De zo kenmerkende bol rondom de radarpost van Wier zou vorige week al gesloopt worden, maar te harde wind hield de takels aan de kant. Gisteren waren er al behoorlijke happen uit genomen.

Zorgen om onze veiligheid hoeven we ons niet te maken. De radar houdt tenslotte het luchtruim in de gaten voor Defensie. Daarvoor is inmiddels al een nieuwe radar geplaatst.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 oktober 2020

Vitens meldt storing aan waterleiding Statenweg

Huishoudingen in St.-Annaparochie hebben maandagochtend te maken gehad met een waterstoring. Vitens meldt dat er een waterleiding aan de Statenweg kapot was. Inmiddels is die weer gemaakt.

Als gevolg van de breuk in de waterleiding moeten bewoners hun water uit voorzorg drie minuten koken voordat ze het gebruiken. Ook kan het water een andere kleur hebben. Mensen die het water willen gebruiken voor flesvoeding wordt aangeraden mineraalwater te gebruiken.

Vitens heeft alle betrokken huishoudens een brief gestuurd met daarin de instructies.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 12 oktober 2020

Laatste schooldag van Eelco Bruinsma op Campus Middelsee

Eelco Bruinsma nam vrijdag afscheid van 'zijn' Campus Middelsee/CSG Ulbe van Houten. Hoewel al directeur van de AMS in Franeker, was hij ook nog steeds twee dagen in de week op de Ulbe. Daarmee kwam hij zijn woorden ‘Je moatte sjen wat jo efterlitte’ ruimhartig na: je laat de boel niet zomaar in de steek maar helpt om een goede start te maken.

Maar toch, vrijdag was dan het officiële afscheid. Door de corona-crisis in het beperkte gezelschap van slechts 25 gasten. Voor iedereen die er bij had willen zijn was er een live-stream zodat ook zij – zij het van op afstand – toch konden meemaken wat er gebeurde.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 12 oktober 2020

Verdere aanpak verpaupering van Bildtdijken

Een deel van de woningen op de Oudebildtdijk (zoals nummers 816 en 818) is in de afgelopen jaren opgeknapt, vele tientallen dreigen echter nog steeds te verpauperen. FOTO: CATRINUS VAN DER VEEN

De afgelopen jaren werden tien verwaarloosde huizen aan de Bildtdijken opgeknapt, maar daarmee is de verpaupering op deze plek nog geen halt toegeroepen.

Nog eens 97 huizen, waarvan 48 een hoge cultuurhistorische waarde hebben, verkeren in een matige tot slechte staat en zouden moeten worden aangepakt. De gemeente Waadhoeke schat de kosten op achttien miljoen euro. Dat bleek vorige week tijdens een kernteamsessie.

De raadsleden werden tijdens de sessie geďnformeerd over een woningscan die Adema Architecten aan de Bildtdijken heeft uitgevoerd. Het buro bekeek in opdracht van de gemeente vijfhonderd huizen, waarvan dus 20 procent bouwtechnisch niet meer voldoet. De huizen zijn gedateerd, slecht onderhouden en niet duurzaam. Vanwege die hoge energiekosten ligt energiearmoede voor de bewoners op de loer, zei gemeenteambtenaar Wietse Terpstra. "Zij zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan energielasten. Daardoor kunnen ze in de problemen komen en in armoede vervallen.”

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 oktober 2020

Een deel van de woningen op de Oudebildtdijk (zoals nummers 816 en 818) is in de afgelopen jaren opgeknapt, vele tientallen dreigen echter nog steeds te verpauperen. FOTO: CATRINUS VAN DER VEEN

Nieuwe bewoners op Campus Middelsee

Sinds een week herbergt de Campus Middelsee een aantal nieuwe bewoners. Binnen de talentstroom Nature Class verzorgen de leerlingen levende dieren en kweken zaden op tot planten.

In de tuin is een mooi nieuw kippenhok gebouwd dat na de herfstvakantie wordt uitgebreid met een ruime ren. Zo kunnen de ‘dames’ vrij los lopen en ontspannend een ‘graantje mee pikken’. Leerlingen kunnen dan ook beter hun natuurlijk gedrag bekijken en leren in een natuurlijke omgeving.

De aanvoerder van het stel - ‘Meneer de Haan’- is terug verhuisd naar de boerderij. Dit in verband met geluidsoverlast. Na de vakantie komen onder andere de konijnen hun intrede doen op de campus.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 11 oktober 2020

Gratis spreekuur in bibliotheek Sint Annaparochie

In de bibliotheek in Sint Annaparochie is wekelijks gratis spreekuur op het gebied van digitalisering.

Bezoekers kunnen iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur terecht in de bieb voor vragen over hun tablet, smartphone, laptop of e-reader, maar ook voor andere digitale vraagstukken. Daarnaast is het ook mogelijk om vragen te stellen over de online diensten van de Bibliotheek, zoals het downloaden van een e-book, het afspelen van een luisterboek of het gebruiken van de bibliotheek WiseApp.

Een afspraak maken is niet nodig.

Bron: Franeker Courant

Den Haag, 9 oktober 2020

Koehandel met een vluchteling van 14

Het Torentje in Den Haag

Ze haalde alle kranten als het eerste meisje dat in Nederland mocht blijven omdat ze te verwesterd was. Sahar Hbrahim Gel was veertien en woonde in het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie.

In april 2011 kreeg ze een verblijfsvergunning. Die kwam uit de lucht vallen. Het ministerie kwam op de proppen met een nagelnieuw argument: ‘deze vluchteling is te verwesterd om terug te gaan’. In het boek Mark Rutte blijkt waarom. Er was sprake van een ordinaire politieke ruilhandel in Den Haag om het gezicht te redden van het kabinet-Rutte I.

NRC-journaliste Petra de Koning beschrijft in Mark Rutte de tien regeringsjaren die achter ons liggen. De maniertjes van de premier, de sterkten en zwakten, de onderhandelingstechnieken, alles komt aan bod. Zo duikt op pagina 186 een boze partijvoorzitter Piet Adema (Drachten) van de ChristenUnie op, die er tijdens die lange zomerse formatie van Rutte-III het bijltje bij wil neergooien.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 8 oktober 2020

Opinie: Een hogere Waddendijk mét oog voor natuur, historie en recreatie

Zeedijk bij Zwarte Haan

De Waddenzeedijk zal over een lengte van 47 kilometer worden versterkt, tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer. Dit om de veiligheid te borgen. De plannen werden in Waadhoeke niet behandeld. Gemeentebelangen Waadhoeke diende bij de provincie daarom een zienswijze in.

De primaire taak van de Waddendijk is ervoor zorgen dat de inwoners van Fryslân veilig kunnen wonen, werken en recreëren, met andere woorden: droge voeten houden. Dat voor deze taak een bepaalde vorm, constructie en een omgeving van de Waddendijk nodig is die dit mogelijk maakt, staat buiten kijf. Enerzijds is dit mogelijk een beperkende factor, anderzijds blijven er nog voldoende mogelijkheden over om de Waddendijk en haar omgeving tot een aantrekkelijk gebied te maken voor de inwoners van Noord-Fryslân, de vele toeristen en de gebruikers, waaronder de landbouwers, in dit mooie gebied.

Wij willen graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Veel inwoners van Waadhoeke en met name veel inwoners van het Bildt voelen zich nauw verbonden met de Waddenzee en de Waddendijk. Een goede en beleefbare inrichting van het gebied rond de Waddendijk is dan ook van groot belang voor deze regio.

Bron: Friesch Dagblad, Opinie Douwe Kamstra, Gemeentebelangen Waadhoeke
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jacobiparochie, 9 oktober 2020

Park in hart St.-Jacob, arbeidsmigranten naar Aardappelbeurs

De locatie van het voormalige sportcomplex in St.-Jacobiparochie wordt een park. De 14 woningen aan de Geert Veenhuizenstraat worden afgebroken, de arbeidsmigranten verhuizen naar de Aardappelbeurs. Bij het café zullen maximaal 50 migranten gehuisvest worden, deels in chalets. Met de plannen is € 1.8 miljoen gemoeid.

Plaatselijk Belang St.-Jabik presenteerde de plannen gisteren in mfc ’t Beerdhuus. Gemeente, dorpsbelang en uitzendgroep VZM hebben de handen ineengeslagen. Het park in het midden van het dorp zou o.a. speeltoestellen, een pannakooi en een vijver kunnen krijgen. Een werkgroep met daarin dorpsbewoners zal zich over de precieze invulling van het park buigen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Annaparochie, 8 oktober 2020

Nieuwebildtdijk / Schuringaweg (foto: Google Maps

Politie zoekt getuigen van bedreiging

Vrijdag 2 oktober omstreeks 09.20 uur werd een fietser bedreigd met een ijzeren spit. Ook werden verbaal de nodige bedreigingen geuit.

Dit vond plaats nabij de T-splitsing Nieuwebildtdijk / Schuringaweg te St.Annaparochie.

De politie wil graag in contact komen met diegene die deze bedreiging heeft gezien danwel gehoord.

Bron: Politie Noordwest_fryslân

Sint-Jacobiparochie, 8 oktober 2020

Dak van de radarbol in Wier wordt verwijderd

Volgens de laatste berichten wordt het dak van de radarpost in Wier op 9 oktober, rond een uur of vijf 's ochtends verwijderd.Deze sloop is noodzakelijk omdat de 42 jaar oude bol verouderd is en wordt afgebroken. De vervanger is een kleinere radarpost met een soort ‘kam’ aan de bovenkant. Een beschermende bol er omheen is niet meer nodig omdat de nieuwe radar bestand is tegen weersinvloeden.

Vervanging is verder nodig omdat de techniek verouderd is en aan het eind van de levensduur. Ook verstoren windmolens het radarsignaal. Bij de nieuwe post is dat verleden tijd. Nieuw is ook dat de moderne radar afgebroken kan worden en op een andere toren geplaatst kan worden.

Bron: sintjabik.nl

Franeker, 8 oktober 2020

Gemeentebelangen: 'Golfbreker voor Bildtse kust'

Gemeentebelangen Waadhoeke wil dat bij de aanstaande dijkversterkingsoperatie gekeken wordt naar de mogelijke aanleg van een lage dijk of een golfbreker voor de Bildtse kust. De lage dijk, op enige afstand uit de zeedijk, zou nieuwe natuur mogelijk moeten maken en de golfoploop tegen de dijk verlagen. Ook wil de partij dat het Wetterskip de historie - zoals de Bildtse visserij en de veerboot van Zwarte Haan - in het land markeert.

Dat schrijft fractievoorzitter Douwe Kamstra in een brief aan Gedeputeerde Staten. Gemeentebelangen vindt het jammer dat de raad van Waadhoeke zich niet heeft kunnen uitspreken over de aanstaande zeedijkoperatie. Eerder dit jaar kondigde Wetterskip Fryslân aan dat de hele Friese zeedijk de komende tien jaar voor zo’n 330 miljoen euro verbeterd moet worden.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Annaparochie, 8 oktober 2020

Leerlingen van Campus Middelsee verschenen verschenen maandag met een mondkapje op school.

'Kwart leerlingen Campus draagt mondkapje'

Zo'n kwart van de leerlingen van Campus Middelsee verscheen maandagochtend in St.-Anna op school met een mondkapje op. Directeur Eelco Bruinsma is in zijn laatste week op de Ulbe vooral bezig met het uitleggen van de regels, en het benadrukken dat het dragen van een mondkapje een advies is, geen plicht. ‘Ik koest ouderlijke gevoelens voor deze school, maar het kindje is volwassen geworden.’

“Ik heb vanochtend van een tiental ouders een mailtje gekregen over het mondkapjesadvies. Die heb ik vanochtend rustig beantwoord. Er zijn er die luid verkondigen dat hun zoon of dochter geen mondkapje zal dragen. Vanwege astma, bijvoorbeeld. Dan benadruk ik nog maar eens het géén plicht is, maar slechts een advies. Dat het de keuze van de leerling zelf is en wij niet gaan ‘handhaven’.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 8 oktober 2020

Gedeputeerde Fokkens brengt werkbezoek aan Noordwest Fryslân

Aerden Plaats-voorzitter Dick Nauta geeft uitleg aan gedeputeerde Avine Fokkens. (foto: Janny Vellinga)

Op 1 oktober bracht gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder een werkbezoek aan vertegenwoordigers van de gastvrijheidssector in Noordwest Fryslân. Op het Bildt bezocht ze Zwarte Haan en de Aerden Plaats.

Na een bezoek aan Brouwdok in Harlingen, met uitleg over de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied, kwam de gedeputeerde in gezelschap van wethouder Caroline de Pee aan bij Restaurant de Zwarte Haan. Daar informeerden ondernemers Loes en Jacob Jensma hen over het fietspad ‘Op paad lans it Waad’, de camperplekken en de plannen voor een TOP Toeristisch Overstap Punt. Ook het project ‘Starbarn’ (Sterrenkijkplek) kwam aan bod.

Waddenkamer - Tenslotte bezochten Fokkens en De Pee bezoekerscentrum de Aerden Plaats te Oudebildtzijl. Enthousiast informeerde voorzitter Dick Nauta hen over wat er allemaal te zien is in de Aerden Plaats en hoe belangrijk de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers hierbij is. Geďnteresseerd nam de gedeputeerde kennis van het huidige archeologisch steunpunt en de exposities van de kunstenaars, in de Waddenkamer en “Op het Bildt rond 1900”.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Leeuwasrden, 7 oktober 2020

Moniek Miedema in betere tijden, poserend in haar winkel in de Folkingestraat van Groningen. Foto DUNCAN WIJTING

ByOni failliet, loon maanden niet betaald

Het Friese modelabel ByOni blijkt zijn personeel maandenlang niet te hebben betaald. Gisteren ging het bedrijf van de op het Bildt opgegroeide Moniek Miedema failliet. Mode-ontwerpster Moniek Miedema kan door corona niet meer betalen.

Op dezelfde dag dat de faillissementsrechter zijn oordeel over ByOni velde, zijn vier werknemers naar de Leeuwarder rechtbank gekomen. Sommigen wachten al drie maanden op loon, vertelt jurist Anke Bekkema van CNV Vakmensen.

In totaal zou het om tien mensen gaan. "Het is een hele creatieve dame", zegt Bekkema over Moniek Miedema. "Ze heeft een hele mooie collectie in eigen beheer ontworpen, maar ik denk dat het zakelijke deel haar boven het hoofd is gegroeid."

De vier gedupeerde dames vertellen dat Miedema hun wekenlang aan het lijntje heeft gehouden. Steeds als ze om geld vroegen, kwam er een "emotioneel verzoek" om daar nog even mee te wachten. Nu eist het viertal alsnog zijn salaris, maar de werkgever komt uiteindelijk niet opdagen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 oktober 2020

'Herstel slechte woningen Bildtdijken kost 18 miljoen'

Oudebildtdijk

Om alle verwaarloosde en in slechte staat verkerende woningen aan de Bildtdijken op te knappen is liefst 18 miljoen euro nodig. Van de meer dan 500 woningen verkeren er 97 in matig tot zeer slechte staat. Het college van Waadhoeke komt binnenkort met een voorstel om het project - dat enkele jaren geleden al begon - voort te zetten, al kan de grootschalige opknapbeurt enkel in fases worden uitgevoerd.

Dat vertelde ambtenaar Wietse Terpstra dinsdagavond tijdens een presentatie over de stand van zaken van het project Herstel Dorpen en Bildtdijken. Tijdens de eerste fase van het omvangrijke woningherstelproject zijn tien woningen helemaal opgeknapt en verkocht.

De gemeente hecht er waarde aan het project snel voort te zetten en een begin te maken met het herstel van de overige woningen die in slechte staat verkeren. Dat zijn er 97, zo’n 20% van het gehele woningaanbod aan de dijken, zo blijkt uit een scan.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 7 oktober 2020

Fietser aangereden, politie zoekt getuigen

Fietspad Sint Annaparochie-Vrouwenparochie

Vrijdag 2 oktober tussen 07.30 uur en 08.30 uur werd een fietser aangereden op het fietspad tussen St.Annaparochie en Vrouwenparochie. Deze fietser, fietste samen met nog iemand achter elkaar.

Uit tegenovergestelde richting kwamen 4 scholieren fietsen. 1 Fietser uit die groep kwam op het gedeelte van de tegenovergestelde richting en raakte de fietser. Deze kwam hard ten val. De scholieren fietsten allen door.

Heeft u iets gezien van deze val of weet u wie deze scholieren waren geef het door via het telefoon nr. 0900-8844, aldus de politie.

Bron: Politie Noordwest-Fryslân

Sint Annaparochie, 6 oktober 2020

'Bildts sechy' valt niet goed in taalcampagne van Waadhoeke

Bijna geen Bilkert gebruikt het en toch kwam de uitspraak 'Skite in 'n kedootsy' terecht in een taalcampagne van de gemeente Waadhoeke.

Een spreuk, ‘sechy’ op z’n Bildts, bedoeld om de Bildtse taal te promoten in een meertaligheidscampagne van Waadhoeke is op het Bildt verkeerd gevallen. De uitspraak wordt daarom niet langer in de campagne gebruikt, meldt een woordvoerder van de gemeente.

‘Skite in ’n kedootsy’ is de uiting die via sociale media verspreid werd. Het betekent zoiets als ‘blij maken met niks’, maar taalkundigen uit de streek weten de betekenis niet omdat het een onbekende uitspraak blijkt te zijn, terwijl er toch een boek bestaat van Sytse Buwalda met maar liefst 750 Bildtse uitdrukkingen. Bilkert Leendert Ferwerda noemt de keus dan ook "onbegryplik. Soa skite se op ’t Bildts."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 6 oktober 2020

Piele

Gerard de Jong

'n Befrynd ambachtsman kwam lessen bij ôns op kantoor wat ophalen.

"Hoe gaat 't hier?", froeg-y.

"Syn gangetsy", saai ik. "Wij piele mooi wat deur."

Hij het syn droom waarmaakt en is sont 'n paar jaar aigen baas. In syn ogen ferskeen 'n flonkering.

"Gerard jonge, wat hewwe wij nou aigenlik norig?"

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 oktober 2020

Leerlingen Campus Middelsee leren praktijk bij Woningstichting Noordwest

Sinds dit schooljaar is het voor leerlingen van derde jaar op Campus Middelsee mogelijk om een Techniekroute te kiezen.

De route start in leerjaar 3 en loopt door tot het einde van leerjaar 4, het examenjaar. Binnen de route is aandacht voor verschillende praktijkonderdelen.

De basis van de techniekroute start met het onderdeel 2D en 3D-tekenen. Na het aanleren van de basisvaardigheden gaan de leerlingen een praktijkopdracht ontwerpen.

De opdracht ontvangen ze in 2D en moeten ze omzetten naar een 3D-ontwerp. Vervolgens moet het ontwerp ook echt worden gemaakt. Hier speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 oktober 2020

Doutsy

De Stichting Bildts Aigene geeft twijfelaars nog een laatste doutsy, oftewel een duwtje.

Op de website roepen ze niet-Bildtstaligen op zich te melden voor de Bildtse taalcursus ‘foor niet-Bildtstaligen’. Die groep kan nog wel een paar ‘kursisten’ gebruiken.

‘Geef jim op, want ’t is och soa leersem en nag gesellig ok.’ De cursus voor Bildtstaligen, die hun taalkennis willen verbeteren, zit wel vol.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 2 oktober 2020

'Skite in ’n kedootsy'?

De frou op de Bildtse pooster fan de nije taalkampanje fan Waadhoeke sait: ‘Skite in ’n kedootsy’. Wat spelling angaat korrekt, en je kinne je d’r wat bij foorstelle. Maar is ’t wel ’n Bildts sechy?

Gyn Bilkert het d’r fan hoord. Sonder útsondering binne de reaksys op ’n facebook-bericht fan Bildts Aigene met de pooster, dat gyneen dut sechy kin. In ‘De beste fisser ontkomt wel ‘s ’n aaltsy’, ’t boek fan Sytse Buwalda dat 750 (!) Bildtse sechys en útdrukkings fersamelt, komt ’t niet foor.

Hoe komt ’t dan op deuze pooster, die’t ’t Bildts útdrage mot, telânde? Stjabuurtster Andries Hogenhuis oppert dat ’t fan de website www.mijnwoordenboek.nl plokt is. Op die site kin elkeneen die’t dat wil woorden en sechys toefoege an allerhande talen en dialekten in Nederland. Wie’t ’t der op set het is onbekind, maar ’t Bildts op die website sit stikfol fouten.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 2 oktober 2020

Kijkers deelden op facebook hun ’thuisbeleving’, zoals Henny Rinsma.

'De Kraak': Multimediatheater bij kaarslicht

Normaal check je voorafgaand aan een voorstelling wel twee keer of je telefoon uitstaat, maar zaterdagavond stond bij ruim 2000 kijkers alles aan: De wifi, de laptop, de speakers en de livestream. Wie daarnaast ook nog de sociale media in de gaten hield, zag dat legio toeschouwers met het bijgeleverde waxinelichtje een geschikte schuilruimte hadden opgezocht om ‘De Kraak van de Kluis’ te beleven.

Hoe creëer je een gevoel van verbinding en gezamenlijke beleving als iedereen thuis voor de buis een theaterstuk bekijkt? Het beleefpakket bleek een gouden greep: veel kijkers hielden zich trouw aan de bijgeleverde instructies bij de jutezak vol ‘goodies’, variërend van liefdesbrieven van Lolle en Riek, een irpel, thee, chocolaatje, tomatenpuree en ‘t lichy.

‘De Kraak van de Kluis’ van schrijver Hein Jaap Hilarides en regisseur Sjoeke Marije Wallendal was bedoeld als theater op locatie. Door corona ging de hele opzet op de schop en werd gekozen voor een ‘mixed media’-productie, compleet met hashtags als #ikbeleefdekraakzo en #DeKraak2020 om publieksinteractie te stimuleren.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>