Swarte Haan, 30 juni 2023

Gemeenten wolle belibbingswearde Fryske Waadkust ferbetterje, omwenners hawwe noed

Byld fan de seedyk ôf © Omroep Zilt, Larissa Lokenberg

Mei it projekt 'Op Paad lâns it Waad' wurkje de gemeenten Harns, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslâ n gear oan it ferbetterjen fan de belibbingswearde fan de Fryske Waadkust. Guon omwenners binne lykwols benaud foar oerlêst.

It is de bedoeling dat parten fan de dyk tagonklik makke wurde foar fytsers en kuierders. Sa komt der in fytspaad by de hiele dyk del, ek mei stikken oan de kant fan de see. Fierder is it plan om saneamde 'natuurbeleefplekken' oan te lizzen, in soart bankjes wêrop't minsken nei de natuer sjen kinne.

Marilyn Arema-Scheffer is ien fan de omwenners dy't benaud binne foar problemen. "Veel autoverkeer, veel parkeerproblemen", sommet se op. "Dit is een afgesloten weg bij stiltegebied, en we hebben gewoon autorally's die voorbij schieten."

Omrop Zilt
link sjoch de fideo >>

Sint Annaparochie, 29 juni 2023

Modern aardappelsprookje op het Bildt: 'De ierappel is sa prachtich as de boarsten fan ús mem'

Een scène uit 'Axomama' met (vlnr) Lysbeth Welling, Theun Plantinga en Jitze Grijpstra. Foto Jacob van Essen

Tijdens de Bildtse Aardappelweken staat, hoe kan het ook anders, de aardappel centraal. De piepers worden op het Bildt volop verbouwd en tot en met 8 juli in de spotlights gezet. In een aantal aardappelschuren exposeren kunstenaars en in één daarvan wordt de voorstelling Axomama opgevoerd.

Tet Rozendal speelt de rol van de godin, Theun Plantinga die van de wetenschapper en aardappelveredelaar Victor, Lysbeth Welling is boerin Amanda en Jitze Grijpstra speelt aardappelboer Ralf. "It is in modern ierappelmearke", zegt Theo Smedes, die de voorstelling regisseert.

Victor wil graag de perfecte aardappel kweken, eentje die resistent is tegen ziektes, maar die toch ook lekker smaakt. Terwijl Victor de godin vraagt om hem te helpen met zijn onderzoek, vraagt Amanda om een partner en Ralf wil dat zijn oogst lukt. Boer en boerin worden door Axomama gekoppeld en natuurlijk komen er veel en gezonde aardappels van het land.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 juni 2023

Teun de Jong betreurt klappen landbouwakkoord

De Jong op zijn akker met aardappels aan de Oudebildtdijk. Foto: Omrop Fryslân

Net als de vertegenwoordigers van de biologische boeren en de NAJK (de jonge boeren) zag voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond wel heil in door onderhandelen over het landbouwakkoord. Hij zat aanvankelijk aan een van de zeven sectortafels. "Met een maand waren we er misschien wel uitgekomen”, zegt de akkerbouwer uit Sint Annaparochie. "Het was nu alleen nog niet rijp om te tekenen.”

Hij deelt de kritiek van LTO dat er te weinig garanties in het stuk stonden tegenover de verplichtingen die boeren moesten leveren. "Veel regels komen uit Europa, maar Nederland heeft zichzelf nog te veel strengere normen opgelegd.” Het plan van de supermarkten om voor hun huismerken alleen duurzamere Nederlandse producten te gebruiken was volgens hem niet voldoende.

"Dat ging alleen om onbewerkte producten, terwijl een groot deel van hun omzet bestaat uit bewerkte producten. De industrie wilde echter nog geen garanties geven om ook duurzamere Nederlandse producten als grondstof te gebruiken.”

Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 27 juny 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Elfstedentriatlon"

Aigenlik waar 't gekkewerk, maar niks is blykber te gek. Dan hew ik 't over Maarten van der Weijden die't fleden week 600 kilometer ôflaai in 'n week. En dat achternander! Eerst de Elfstedentocht swimme, dan fytse en as lêste koiere.

Maar foordat d'r ok maar een meter swommen waar, waar d'r al wat lijen tussen Van der Weijden en Stefan van der Pal. Lêstnoemde had fleden jaar 't selde deen as Van der Weijden met 't ferskil dat Van der Pal al hardliep.

En seker, 't waar niet netsys fan Van der Weijden dat-y in 'n praatprogramma gyn eerlik antwoord gâf op 'e fraag of't dut meskien wel 's faker deen waar. 't Leken wel dat-y metopsetsin 't eerlike antwoord ontweek; 't foelde al wou hij die eer sels hewwe en die sou meskien minder weze at-y fertelle sou dat-y niet de eerste waar die't dut oprêden had.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 27 juny 2023

Krabbel

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Met kollega's waar ik bij De Tijd in Bolswert. Imposant en indrukwekkend, toanbeeld fan herbestimming en 'n kultuurhistorys sintrum om jaloers op te worren. Wij kregen ‘n rondlaiding fan de beflogen en groatse direkteur, Pascal Arts. Hij wees op detais en simboalise eleminten, soa-as de twee houtene, karikaturale figuren fan tot-slaaf-maakten in de ouwe raadssaal. Maar hij wees niet inkeld, hij gâf ok kontekst; Arts plaatste ‘t in de tiid en fertaalde ‘t na nou.

Hij fertelde over de draagbalken, saagd út bomen fan wel fyftig, sestig meter, út Estland. Koopfaardijstâd Bolswert kon in de 17de eeuw ‘n part fan dat hout overnimme. De ôflopene desinnia echter liet de bonte knaagkever (‘t sil d’r niet een weest hewwe, maar feule generasys) him ‘t hout goed smake. Feule klaine happys make groate gatten, en teugen soa’n honger blykt fierhonderd jaar oud draaghout weerloas. Bij de in 2021 ôfrônde restaurasy binne d’r derom stalen konstruksys anbrocht foor fersteviging.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Het Bildt, 24 juni 2023

19 kunstenaars in 4 aardappelschuren tijdens Bildtse Aardappelweken

Jenny Boot - 'Laatste aardappelmaal'

Het Bildt staat bekend om zijn aardappelteelt. De vraag hoe duurzaam die is, staat centraal tijdens de Bildtse Aardappelweken. Vier boeren zetten hun schuren open om voorlichting te geven, én bieden expositieruimte aan negentien kunstenaars.

Galeriehouder Anita van Os deed het al vaker: kunst selecteren voor de Bildtse Aardappelweken. In 2018 verbond ze daar ook een beeldenroute aan in de buitenlucht, die duizenden bezoekers naar de regio trok. Dit keer is de opzet bescheiden: vier schuren met daarin negentien kunstenaars. Daarbij is de aardappel of het wad nooit ver weg.

Bij de familie Binnema lopen bezoekers recht af op een soort Aardappeleters . Niet het beroemde schilderij van Vincent van Gogh, maar een foto van Jenny Boot. Ze maakte het beeld voor de expositie @ard.app.el in 2016 in Martiniplaza Groningen, maar hier valt het op z’n plek.

Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 24 juni 2023

Kaart uit Geschiedkundige beschrijving der Lauwerszee door Mr. A.J. Andreae, circa 1890

Prachtige Historische wateratlas schildert ons waterland

Het documentaire boek de Historische wateratlas NL De drijvende kracht van Nederland van Martin Berendse en Paul Brood geeft onze historische en actuele verhouding tot water weer. De auteurs schilderen hoe ons millennia oude rivierdeltaland, Nederland, steeds verandert. De eeuwenoude vraag Bedijken of met water meebewegen? brengt steeds weer nieuwe inzichten, voorspellingen en ingrepen voort.

De auteurs hebben diverse paragrafen aan Friesland gewijd. ‘Friese en Groninger waterstaatkloosters’ biedt informatie over de kloosters, die veen afgroeven en afwateringssystemen aanlegden ten gunste van bouwland, zoals in onze omgeving. ‘Rivieren in het gebied van de Waddenzee en IJsselmeer’ en ‘Friesland en het lage midden’ legt uit hoe in voormalige veengebieden een nieuwe waterstructuur s gecreëerd. ‘Het Bildt’ verhaalt over de door Hollanders aangelegde inpoldering of opbolling van land aan de monding van de vroegere Middelzee en ‘Wandelende Waddeneilanden’ gaat over het verlies van voormalige eilanden en beheer van de resterende Waddeneilanden.

Bron: rtvNOF
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 23 juni 2023

Foto: 112Fryslân/Ytzen Korf

Twee meisjes geschept door auto op oversteekplaats in Sint Annaparochie

Twee jongedames zijn vrijdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Middelweg Oost. Toen de twee met een fiets de weg overstaken bij een oversteekplaats, werden zij geschept door een auto.

Twee ambulances en meerdere politie eenheden kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Een van de slachtoffers lag op de weg en de ander zat op de stoep. Na behandeling door ambulancepersoneel is een van de slachtoffers met spoed naar het ziekenhuis gebracht, de ander is eveneens per ambulance naar het MCL gebracht.

De politie regelde het verkeer tijdens de hulpverlening. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De automobilist is door de politie meegenomen.

Bron: 112Fryslân

Sint Annaparochie, 22 juni 2023

Laatste week voor wereldwinkel het Bildt

Alles moet weg bij wereldwinkel Het Bildt in Sint Annaparochie. De winkel gaat na 29 jaar definitief dicht.

De laatste week van (de opheffingsuitverkoop van) wereldwinkel het Bildt in Sint Annaparochie is ingegaan.

"Jammer, heel jammer natuurlijk”, vat Tineke de Jong van de wereldwinkel het sentiment van de vrijwilligers samen over de sluiting van de winkel. "Maar we zijn trots dat we veel mensen in ontwikkelingslanden hebben geholpen aan een betere toekomst - én daarmee nog even doorgaan. De opbrengst van de uitverkoop is namelijk bestemd voor langdurige werkgelegenheids-en scholingsprojecten in Afrika.”

Op zaterdag 1 juli is de winkel extra geopend, van 10.30 tot 16 uur. In de laatste week zijn er speciale aanbiedingen en is er voor iedere klant een attentie. "We maken er met elkaar iets gezelligs van”, aldus De Jong.

Leeuwarder Courant

Sint Jabik, 18 juni 2023

Taeke Triemstra (argyf) © Dijks Media

Taeke Triemstra is Hotze Schuil foarby op ranglist fan bêste keatsers ea

Taeke Triemstra hoecht allinnich noch Piet Jetze Faber foarby om de bêste keatser ea te wurden. De keatser fan Sint Jabik helle yn syn thúsplak de finale by de haadklassepartij en is dêrmei Hotze Schuil no passearre op de ranglist. It gat mei de listoanfierder Piet Jetze Faber is njoggen punten.

Om Schuil foarby te gean moast Triemstra op snein yn Sint-Jabik mei Gert-Anne van der Bos en Erwin Zijlstra de finale helje. Dat slagge nei in oerwinning fan 5-2 6-2 yn de heale finale tsjin Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar.

De oerwinning yn Sint-Jabik gie úteinlik net nei Triemstra-en-dy. Yn de finale wienen Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra nammentlik mei 5-3 6-6 te sterk.

Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 16 juni 2023

Tankstationketen Tanqyou wil transferium bij Marsum en wijkhubs in dorpen

Jan-Harmen Akkerman bij het tankstation van TanQyou in Franeker. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Als het aan Tanqyou uit Franeker ligt, gaat hoe we van A naar B komen de komende jaren flink veranderen. Om daarop in te spelen, wil het bedrijf starten met de bouw van een transferium in Marsum. Hier zouden 360 parkeerplekken, bushaltes, deelvervoer en een tankstation voor waterstof moeten komen. De voorbereidingen daarvoor zijn al behoorlijk ver gevorderd. "Doel is dat het er in 2025 staat, bij het begin van de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer."

Ondertussen is Tanqyou ook bezig om in Sint Annaparochie, Berltsum en Stiens kleinere wijkhubs te bouwen. Bij die hubs zijn laadpalen, kluisjes, deelfietsen en -scooters en reizigersinfo te vinden. De drie wijkhubs zijn dan weer verbonden met het transferium in Marsum. Die in Sint Annaparochie zou eind dit jaar operationeel moeten zijn. De huidige tankstations ziet Tanqyou als een startpunt voor meer hubs.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 14 juni 2023

Radioprogramma 'Even Bildts' dreigt te verdwijnen door gebrek aan vrijwilligers

Klaas Dankert in de studio in Menaam, Foto: Gea Kuiken

Klaas Dankert, voormalig burgemeester van het Bildt, is sinds vijf jaar vaste presentator van het programma 'Even Bildts' bij radio Eenhoorn. Maar het programma dreigt te verdwijnen als er op korte termijn geen nieuwe vrijwilligers zich aanmelden.

De 81-jarigew Klaas Dankert groeide op als Bilkert. Later verhuisde hij naar de Noordoostpolder en kwam weer terug naar het Bildt in 1989 als burgemeester. Na zijn ambtstermijn in 2003 is hij op het Bildt blijven wonen. Hij heeft altijd de Bildtse taal een warm hart toegedragen.

"As burgemeester fon ik 't 'n búttenkâns dat ik 'n bijdrage levere kon deur konsekwint Bildts te praten en dat worde ok op priis steld at ik b ij mînsen thús kwam die't bijfoorbeeld 60 jaar troud waren. Dat waren se niet wonnen fan myn Frystalige of Nederlânstalige foorgangers. Al 500 jaar wort hier de Bildtse taal praat. Besonder hoe't 't ontstaan is en dat 't d'r nag altiten is."

Bron: De Nije Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 14 juny 2023

Bewenners soarchsintrum yn Sint Anne genietsje fan Vermeer: "Gewoan formidabel"

In bewenner fan soarchsintrum De Beuckelaer genietet fan it skilderij Het melkmeisje fan Vermeer © Omroep Zilt, Larissa Lokenberg

In soad senioaren komme net faak yn in museum. Om harren dochs genietsje te litten fan Nederlânske keunststikken, helle soarchsintrum Beuckelaar replika's fan Johannes Vermeer nei Sint Anne.

De wurken fan Vermeer hingje fansels yn in soad musea, mar de measte bewenners fan de Beuckelaar komme dêr nea.

"Ons doelgroep blyft faak in huus", seit Sjoerd Swart. "Derom hewwe wij ôns inskreven foor de raizende eksposisy." Dat is in inisjatyf fan it Rijksmuseum yn Amsterdam, dat mei replika's fan de masterwurken lâns soarchsintra toert.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>

Sint-Anne, 13 juny 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Onderseeërs"

Ja, late wij dat doen: fier spiksplinternije onderseeërs kope fan een miljard 't stik. Dêr hewwe wij ferlet fan. En der hewwe je wat an. Niet dus. Wij sitte al 'n arig hut in 'n krisis, dat hoef ik gyneen út te lêgen, werdeur 'n prot mînsen in ôns lând 't och soa dreeg hewwe om rônd te kommen.

De regering pompt derdeur flink wat sinten in deuze krisis, soadat elkeneen watertrappele blive kin en niet met 't hood ônder water komt en blyft. Miljarden worre d'r inpompt en fansels sille wij dat an 't eand fan de rit wel op een of ândere menier werombetale motte.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 13 juny 2023

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Magy

't Haar gemaakt nonsjalant in de war, sonnebril op, de ontwapenende sachte 'g'. As 'n rockster, soa sat Connie Palmen d'r bij saterdeg, tidens ‘t Literair Festival in de tún achter Van der Velde en de bibletheek in Harlingen.

Se worde interviewd deur Kirsten van Santen. Kirsten - ik had eerst ‘Van Santen’ skreven, maar wij kinne nander te lang en te goed om niet te tutwajeren - is ‘n open water swimmer en romantikus. In hur openingspraatsy laai se de lat hoog: ‘Harlingen is ‘n fanselssprekende biotoop fan de literatuur. ‘n Havenstâd tussen niet meer en nag niet. ‘n Plak der’t ‘t fastomlynde ‘t fluïde moet. Lând moet see.’ ‘n ‘Dun plak’, ‘n tussenwereld, wiig fan de magy.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint Anne, 11 juny 2023

Aktrise Tet Rozendal sleat harsels jierrenlang op, mar stiet no wer op 'e planken

© Omrop Fryslân, Roelof Lousma

Aktrise Tet Rozendal út Menaam stie yn 2017 op de top fan de sprekwurdlike berch doe't se, troch glêdens, op in paadsje achteroer foel en slim harsentrauma oprûn. Dit barde midden yn de lanlike toernee fan it teäterstik Mata Hari. Trije jier lang sleat se harsels frijwillich op yn it tsjuster.

Troch ûnder oare kraniosakraal terapy giet it de lêste tiid in stik better. Sa goed sels dat se wer as aktrise op de planken stiet. Rozendal spilet mei yn de produksje Axomama fan de Bildtse Aardappelweken. Se spilet dêryn de haadrol fan Axomama, de godin fan de ierappel by de Inka's.

Spesjaal foar Rozendal is it repetysjeskema oanpast. Fierder hâldt regisseur Theo Smedes ekstra rekken mei har enerzjy. Dernjonken bestiet de hiele cast út bekenden. Akteur Theun Plantinga is al sûnt har jeugd har bêste freon. Hy spilet yn it stik de oare haadrol.

Bron: Omrop Fryslân

Oudebildtzijl, 8 juni 2023

Niet het afscheid waar Ouwe Syl op gehoopt had

Toni Bongearts scoort de vierde treffer van Delfstrahuizen. Oebele Twijnstra ziet het met lede ogen aan. Foto Dijks fotografie

De hernieuwde kennismaking met de vierde klasse was van korte duur voor Ouwe Syl. De ploeg degradeerde woensdagavond, terwijl Delfstrahuizen lijfsbehoud veiligstelde.

Voor Delfstrahuizen begon het nacompetitieavontuur woensdag pas, waar Ouwe Syl er al een halve finale tegen Surhuisterveen op had zitten (3-0 winst). Een finale met een zuur randje voor Delfstrahuizen, want op slechts één doelpunt handhaafde de ploeg van interim-trainer Jan Slump zich niet rechtstreeks in de vierde klasse op zaterdag.

Op woensdagavond, want dat kwam beide ploegen om verscheidene reden goed uit. Voor gastheer TOP '63 was dat geen probleem, die zorgden voor een gesproeid veld en op de valreep zelfs nog voor gele in plaats van zwarte sokken voor Ouwe Syl: een eis van de scheidsrechter. Voorzitter Pier van der Meer moest er een half uur voor aanvang nog voor op de fiets langs huis.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Spannum, 7 juni 2023

Spannum in de ban van Wat bisto leaflik!?

Waling Dijkstra

Dat er uitgerekend in Spannum een openluchtspel over hem zou worden opgevoerd, had Waling Dijkstra wellicht nooit kunnen bedenken. Het boterde namelijk destijds helemaal niet tussen hem en de inwoners van Spannum. De steeds vrijzinniger Waling stond vaak recht tegenover de orthodox-protestantse meerderheid van de dorpsbewoners.

Waling Dijkstra is één van Frieslands grootste schrijvers en dichters en grondlegger van de Friese theatercultuur. Dijkstra werd op 14 augustus 1821 geboren in Vrouwenparochie als zoon van een bakker. Zijn ouders huurden in 1824 een bakkerij in Spannum. Als jongetje van drie jaar oud bleef hij in eerste instantie bij zijn opa wonen in Vrouwenparochie. Na de dood van zijn vader in 1840 ging hij alsnog naar Spannum om zijn moeder te helpen.

Bron: Klankwijzer
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 6 juny 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Automatyk"

Let op myn woorden: de muur fâlt! Goeie trouwens. In 1989 is de bekindste muur fansels al fâlen, maar skielk sil d'r dus nag 'n muur fâle: de snekmuur.

De snekmuur, hoor ik jim sêgen? Ja, ik loof dat dut teugenworig soa noemd wort, maar bekinder is meskien wel 't woord automatyk. Dat je sels wêrme sneks út fakkys hale kinne fan 'n eetgelegenhyd, maar dat hoef ik jim feerder niet út te lêgen, nim ik an.

En ik hew dus 't gefoel dat 't niet soalang meer dure sil foordat soks ferdwine sil. De reden is simpel: 't is ongesond en derom wille se d'r fanôf. Ons lând draait ommers al jaren deur at 't op 't gebied fan gesond en ongesond eten gaat.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 5 juni 2023

Aanleg van het netwerk

Start gemaakt met aanleg glasvezel in Sint Annaparochie

De aanleg van het glasvezelnetwerk in Waadhoeke is begonnen. In november vorig jaar werd besloten tot het opzetten van een netwerk in de 34 kernen van de gemeente. Daarmee wordt het internet een stuk sneller.

Aannemer BAM bezocht al woningen in Sint Annaparochie, Dronryp en Berlikum om met de inwoners te kijken waar de glasvezelaansluiting kan worden geplaatst. Deze week zijn Achlum, Bitgum, Bitgummole, Boksum en Hitzum aan de beurt. In Sint Annaparochie is gestart met de graafwerkzaamheden. In totaal komt er in Waadhoeke meer dan 250 kilometer aan glasvezelnetwerk.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 5 juni 2023

Waddenfonds steunt herbestemming watertoren Sint Jacobiparochie

'

De oude watertoren in Sint Jacobiparochie krijgt een nieuwe bestemming. Er komt onder andere een uitkijkpost voor publiek en een bezoekerscentrum met expositieruimte. Het totale investeringsbedrag bedraagt bijna € 1,5 miljoen, waarvan het Waddenfonds € 398.533, – bijdraagt. Ook de omgeving van de watertoren wordt aangepakt met de aanleg van waterpartijen, wandelpaden en beplanting, passend bij de omgeving. Verder komt er een rustpunt voor wandelaars en fietsers.

De karakteristieke voormalige watertoren behoort tot het cultuurhistorisch erfgoed in het Waddengebied. Door de nieuwe functies blijft de beeldbepalende toren behouden. Het project draagt hiermee bij aan meerdere doelstellingen van het Waddenfonds, zoals behoud van erfgoed en versterking van natuur- en landschapswaarden.

Bron: Waddenfonds
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 4 juni 2023

Schatten uit Billând op expo

Het terpenlandschap van 't Bildt anno 900.

De expositie Billând, te zien tot en met 30 juni in de Julianakerk van de Aerden Plaats in Oude Bildtzijl, geeft een beeld van de ontdekkingstocht van Sytse Keizer door ‘zijn’ het Bildt. De streekhistoricus bracht in november een boek uit over de ontstaansgeschiedenis van ’t Bildt.

Aan de hand van kaartreconstructies, metingen en ander onderzoek ontwikkelde Keizer een nieuwe kijk op de geschiedenis van deze streek. ’t Bildt was de naam van de gemeente vanaf 1505. Het landschap dat zich gedurende 3000 jaar vóór 1505 ontwikkelde, noemt Keizer Billând.

Het boek ligt ter inzage bij de expositie. Verder zijn er vondsten uit Billând te bewonderen. Dagelijks open (behalve op dinsdag) van 10.30 tot 16.30 uur, entree is gratis. Info op www.aerdenplaats.nl.

Bron: Franeker Courant

Oudebildtzijl, 4 juni 2023

Wie wint de Nederlandse portretprijs?

'The Writer 1', 2022 Olieverf op doek, 50 x 60 cm

Drie leden van FRIA, de beroepsvereniging beeldend kunstenaars in Noord-Nederland, zijn genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs (DNP). Hun portretten zijn vanaf 9 juni drie maanden lang te zien in Slot Zeist. Op 8 juni wordt de winnaar bekendgemaakt.

De voorrondes voor de tweejaarlijkse Nederlandse Portretprijs namen de nodige tijd in beslag. Tot 18 februari ontving de organisatie ruim 1200 tekeningen, schilderijen of beelden van kunstenaars die wilden meedingen bij deze vierde editie.

Esther Eggink uit Oudebildtzijl is geselecteerd met haar portret The Writer 1 . Ze vindt het in haar vrije werk niet belangrijk dat het portret lijkt op degene die ze afbeeldt, wil vooral dat het een mooi portret is. "Als ik zeg wie het is, is de magie weg."

Ze wordt vaak geïnspireerd door verschrikkelijke en mooie dingen, verwondering en afschuw. "De mooie dingen zie ik vooral bij schrijvers en toneel. Boeken en films, theater en muziek." Het genomineerde portret is gebaseerd op een foto die ze zag van de schrijver. "Toen ik erachter kwam wie hij was, bleek dat ik op mijn 18de een boek van hem had gelezen. Ik was dit keer geraakt door de foto."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 31 mei 2023

BBB Fryslân draagt Eke Folkerts uit Oudebildtzijl voor als gedeputeerde

Een walvisstaart bij zonsondergang. Foto: Paul Dolk

BBB Fryslân draagt Eke Folkerts uit Oudebildtzijl voor als kandidaat-gedeputeerde. Eerder werd al duidelijk dat de partij Femke Wiersma uit Holwert naar voren zou schuiven als kandidaat. Met Folkerts zijn nu alle vijf kandidaat-gedeputeerden bekend.

Folkerts is bestuurder voor het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en werd in oktober 2022 namens Geborgd Ongebouwd lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Folkerts is zelfstandig ondernemer en doet projecten en opdrachten voor verschillende opdrachtgevers in de landbouwsector. Zij was eerder medewerkster bij de Dairy Campus in Leeuwarden en voorzitter van de Agrarische Jongeren Friesland.

BBB Fryslân laat weten blij te zijn om twee jonge vrouwelijke kandidaten voor te kunnen dragen. Folkerts wil zich sterk maken voor een gezond ondernemersklimaat en het beschermen van het unieke Friese landschap en cultureel erfgoed.

Bron: Leeuwarder Courant

Luwt, 30 maai 2023

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

’n Dâg as alle ândere

(Soa wort wel said, al is gyn dâg as 'n ândere dâg. 't Suggereert dat, 1) 'alle ândere dagen' dagen binne werop d'r niks búttengewoans gebeurt; dat ’t gros fan de tiid ’n grize dagensmurry is, sonder begin of eand, en 2) dat d’r inkeld bij útsondering wat útsonderliks gebeurt. Baide dur ik te bestriden. Elke dâg gebeurt d’r wat besonders, wat bútten-‘t-gewoane. De paradoks is dat, at je ’t soa besien, elke dâg as alle ândere dagen is, want unyk, maar dat wort niet met ’t sechy bedoeld.)

Ik waar al ’n paar dagen best ferkouwen weest en had ’t smoor in. Kop fol snot, spliterige neusgatten. ‘t Werk bleef lêgen, ik most ôfspraken ôfsêge. Ferkouwen in ’n natregende novimber of befrorene febrewary? Fooruit. Maar ik kin ’t moeilik met maai rime.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 30 maai 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Trend"

Laat ik met 'n dúdlik fait beginne: ik skouder gyneen en ik diskrimineer nooit. Ni, sels woudpiken niet! Grappy Woudpiken en Bilkerts akkedere naamlik goed metnander, maar se mâge nander graag wat beskimpe.

Dut dúdlik said hewwende wil ik 't deuze week met jim hewwe over 't konstateerde fait dat teugenworig bij heel feul programma's, films en fooral reklames hoe dan ok ok 'n persoan met 'n donkere húdskleur sitte mot. Dut likent wel 'n ferplichting dat ok nag 's swart op wit op papier set is. En ni, dut is seker niet as woordspeuling bedoeld.

Is jim dut ok opfâlen? 'n Prot mînsen om mij hine al en 'n stikminnig kwammen hier met op 'e proppen. Maar sij fertelden mij niks nijs; 't waar mij al opfâlen. 't Likent d'r naamlik op dat at d'r gyneen met 'n ândere húdskleur insit dat 'n sery, film of reklamefilmpy niet deurgaat! Maar ik fyn dut allegaar flink overdreven. Wij slaan weer 's deur in Nederland.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 29 mei 2023

Meester Paul uit Sint Annaparochie heeft zijn jongensdroom waargemaakt

Een walvisstaart bij zonsondergang. Foto: Paul Dolk

Paul Dolk (51) uit Sint Annaparochie leidt een soort dubbelleven. Het grootste deel van het jaar staat hij als meester voor de klas in Leeuwarden, maar elke zomer vertrekken hij en zijn vrouw naar hun huis in Canada, waar een andere passie wacht: natuurfotografie. Een gesprek over het waarmaken van jeugddromen, de grote liefde voor Newfoundland en of walvissen fotograferen gevaarlijk is.

Hij kan het zich nog goed herinneren. Dat specifieke moment waarop zijn grote droom ontstond. 41 jaar geleden zat Paul Dolk met grote ogen en open mond naar de televisie te kijken. Op het scherm zag hij uitgestrekte naaldbossen, ruige rotspartijen en walvissen kalmpjes rondzwemmen in de baaien van Newfoundland. Dat was het moment waarop Dolk een afspraak maakte met zichzelf: ooit in zijn leven zou hij de reis naar Canada maken om daar, met eigen ogen, zijn favoriete dieren te kunnen zien: orka’s.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 mei 2023

Brandweer Sint Anne zoekt nieuwe collega's

De brandweer in St. Anne bestaat louter uit vrijwilligers

De vrijwillige brandweer in Sint Annaparochie zoekt nieuwe collega’s. Daartoe zijn er op 2 juni van 19 tot 21 uur en 3 juni van 11 tot 15 uur voorlichtingen in de kazerne aan de Warmoesstraat.

Om in te kunnen schatten of je het werk en de ploeg leuk vindt, draai je een periode mee met oefenavonden. Daarna maak je de keuze om te starten met de opleiding, die anderhalf jaar duurt en in de avonduren is te volgen. Deze wordt vergoed.

Werken als brandweervrijwilliger doe je naast je dagelijkse bezigheden. Er staat een vaste vergoeding tegenover, met extra’s voor uitruk- en oefenuren. Voor zzp-er of andere mensen die plaats-onafhankelijk kunnen werken is er in de kazerne een werkplek beschikbaar.

Bron: Franeker Courant

Heerenveen, 28 mei 2023

'Ambacht in uitvoering centraal' - fototip van de maand

De foto is gemaakt tijdens een rondleiding bij het Meijer museum in Sint Jacobiparochie, dat historische motors toont. FOTO BETTY EDENS

In de maandelijkse rubriek Fototip van de Heerenveense Courant staat ditmaal het thema ambacht in uitvoering centraal. Deze foto is een van de zes gekozen foto’s van de clubavond van de Fotoclub Heerenveen en is gemaakt door Betty Edens.

We zien een lasser die met zijn ene hand het lasapparaat vasthoudt en met zijn andere hand nauwkeurig de lans van het lasapparaat stuurt. Juist de positie van die sturende hand maakt deze foto origineel.

Voor bovengenoemd thema staat er precies genoeg op de foto en dus ook niets teveel, want dat kan weer afleidend of storend werken. Ook de achtergrond, het gebruikte licht en de aanwezige kleuren dragen bij aan een rustig beeld. De foto is gemaakt tijdens een rondleiding bij het Meijer museum in Sint Jacobiparochie, dat historische motors toont.

Bron: Heerenveense Courant

Sint Jacobiparochie, 26 mei 2023

Taeke Triemstra: "Misschien nog een afscheidsjaar"

Taeke Triemstra, foto: Henk Bootsma

Taeke Triemstra uit Sint Jacobiparochie staat op het punt om de bovenste positie in het kaatsklassement aller tijden over te nemen. Het zou hem de meest succesvolle kaatser aller tijden maken. Is dat een moment om ermee op te houden of knoopt hij er nog een jaar aan vast?

Triemstra zelf zegt daarover in Nieuw Tijdperk, een uitgave van de KNKB: “Dat klassement bemachtigen moet nu gebeuren. Vervolgens kan ik uitbouwen en het seizoen daarna mogelijk als afscheidsjaar beschouwen. Ik durf nu nog niet te zeggen, dat ik volgend jaar doorga.”

Met de kans, dat hij de top van het klassement niet bereikt, houdt Triemstra eigenlijk geen rekening: “Ik denk niet dat dat een relevante vraag is. Daar hoef ik niet over na te denken.”

Bron: Kaatsnieuws.com
link Lees het hele artikel >>      link Nei it dossier Taeke Triemstra >>

Amsterdam, 25 mei 2023

Lezing Sytse Buwalda op Universiteit van Amsterdam over het ontstaan van het Bildt en streektaal het Bildts

Sytse Buwalda tijdens zijn lezing

Sytse Buwalda (1943), Westhoek, hield op 9 mei in het kader van de minderheidstalen in Europa een lezing op de Universiteit van Amsterdam over het ontstaan van het Bildt en Bildts en de sociale functie die een taal heeft in een verdergaande maatschappelijke ontwikkeling.

Taal stimuleert de sociale interactie en het sociale leven stimuleert op zijn beurt weer de taal. Het behoud van streektalen is van belang voor de onderlinge communicatie. Elke taal en dus ook een streektaal moet als een volwaardige taal gezien worden en heeft recht op een taalkundige basis. Is de toekomstverwachting van het Bildts anders dan van andere streektalen? Of moeten we genoegen nemen met een terugloop van de Bildtse taal? Buwalda voorziet het laatste.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 24 mei 2023

Waadhoeke plaatst vlinderrotsen voor verloren baby's

De Vlinderrots in het plantsoen vlakbij het station van het Noord-Hollandse Hoorn is een herdenkingsmonument voor geweldslachtoffers. Foto: Mediahuis

De gemeentelijke begraafplaatsen in Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie en Franeker krijgen alle vier een vlinderrots. Met het monument worden baby’s herdacht die tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte zijn overleden.

Waadhoeke gaat op alle vier gemeentelijke begraafplaatsen een grote zwerfkei plaatsen waarop ouders een glazen vlinder kunnen zetten om hun verloren baby te gedenken. Er is vaak stil verdriet, omdat ouders hun kinderen geen eigen plek konden geven. Met de vlinderrots is er alsnog een tastbaar herinneringsmonument, stelt de gemeente in het Beheerplan Begraafplaatsen 2023-2026.

Waadhoeke pakt op de begraafplaatsen van Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie en Vrouwenparochie gelijk de grindpaden aan. Die maken de begraafplaatsen slecht toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers en baarwagens. Ook is er veel onderhoud nodig omdat het onkruid er makkelijk doorheen schiet. Het grind maakt plaats voor een natuurlijk ogende halfverharding; een klus die 280.000 euro kost.

Bron: Franeker Courant

Sint Annee, 23 maaie 2023

HEA! Bilkerts yn de HEA!-caravan

In feestlike stimming yn Sint Anne: it is merke en de oldtimers fan de Alvestêderally komme troch it doarp. Ferskate Bilkerts komme del yn de HEA!-caravan by de Van Harenstsjerke om har ferhaal te dwaan.

Sa wol Jacob Herrema fan de Aldebiltdyk syn samling stasjonêre motoaren wol graach sjen litte. Hy mei der graach hiele dagen mei dwaande wêze.

Yn it lytse winkeltsje fan Tjipke Pasma is alles te finen op it mêd fan blaasmuzyk. Pasma is sels hoarnist, en hy reparearret ek blaasynstruminten. Mark de Jong hat in oar doel: hy komt efkes del yn de caravan om te fertellen dat hy noch in freondinne siket.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch hjir de fideo >>

Sint-Anne, 23 maai 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Ti-grek"

'Pls', wille jim even lústere? Check. Ja? Thxx. Wacht even, sil 'n dúmpy omhoog plaatse, hoor. Done. Begripe jim 't nou al niet meer? 'NP.' Ik lêg 't jim út.

Kyk, dat taal ferandert, der berust ik in. Nou en dan nim ik nag wel de gedaante fan Don Quichotte an, maar faker nag bedank ik derfoor. Ik wil gyn karikatuur fan 'n taalmantsy weze.

'n Prot prate naamlik niet goed Frys en Bildts meer, ferbildtse en ferfrise Nederlânse woorden, wilens der gewoan bestaande Frise en Bildtse woorden foor binne. Feerder doen 'n soad de werkwoordsformen omkeerd.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Jacobiparochie, 22 mei 2023

Zeehondenpup verstoord bij Sint Jacobiparochie

Zeehondenpup Crista © Zeehondencentrum Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen heeft de eerste zeehondenpup van dit seizoen weer binnen. De pup werd verstoord door omstanders, die de pup meenamen omdat de moeder niet in de buurt was.

Vrijdagmiddag kwamen de omstanders de pup in de buurt van Sint Jacobiparochie tegen, vertelt Floor Bierma van het zeehondencentrum. "We kregen 's middags een telefoontje van iemand die zei: 'Ik zag een zeehondenpup en er was geen moeder bij, dus ik heb hem maar meegenomen. Wat moet ik doen?' Dat was voor ons even schakelen."

"Mocht je een zeehond zien in het wild, dan is het belangrijk om afstand te houden. Kom je dichter dan 30 meter in de buurt dan geeft dat de zeehond stress."

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>      link Beelden van de zeehondenpup >>

Sint Annaparochie, 22 mei 2023

Graaf van Medwert maakt bundel over Het Bildt

Als we in het uiterste westen van Noardeast-Fryslân de grens overgaan komen we niet alleen in een andere gemeente, maar ook in een andere cultuur, namelijk in die van Het Bildt. Een eigenzinnige streek in Friesland, met een ander landschap, een andere geschiedenis, een andere cultuur, een andere taal en een verzamelplaats voor bijzondere mensen. Dat de Graaf van Medwert, naast dichter ook radiopresentator van de SmachtWacht bij RTV NOF, zich aangetrokken voelt door dit gebied mag duidelijk zijn. Zijn nieuwe bundel is hier getuige van.

De titel van de bundel ‘Gedichten uit schelpen’ geeft precies aan waar de gedichten over gaan: over Het Bildt. Over een eigenzinnige streek en voormalige gemeente waarvan de wapenspreuk luidt ‘Land uit zee, aren uit schelpen’. In de 82 tellende pagina’s bundel lezen we poëzie over de dorpen, de dijken, de zee, de mensen, de cultuur en de historie. Maar ook over de dichter zelf. De geboren en getogen Amsterdammer groeide deels in Het Bildt op.

link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 21 mei 2023

Triemstra nei winst yn Sint Anne wer trije punten tichter by top keatsklassemint

Taeke Triemstra © Dijks Fotografie

De tredde frijeformaasjepartij fan it jier by de manlju is in proai wurden foar Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Yn de finale yn Sint Anne wienen se te sterk foar it partoer fan Marten Bergsma.

It betsjut ek dat Triemstra wer trije punten tichter by de top fan it ivige keatsklassemint is. Mei de acht punten dy't er dit seizoen pakt hat, stiet er noch njoggen punten achter de nûmer twa (Hotze Schuil) en noch achttjin achter listoanfierder Piet Jetze Faber.

Van der Bos-en-dy moasten it yn Sint-Anne yn de earste omloop fuort opnimme tsjin in oar toppartoer: dat fan Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Dat smiet in op papier ienfâldige oerwinning op: 5-1 6-4.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>      link Nei it dossier Taeke Triemstra >>

Oudebildtzijl, 20 mei 2023

Pim Rodenboog uit Oudebildtzijl wint gedichtenwedstrijd over de lente

Dichter Pim Rodenboog bij haar kruidentuin in Oudebildtzijl. Foto: Jan Spoelstra

Pim Rodenboog uit Oudebildtzijl is de winnaar van de gedichtenwedstrijd over de lente die het Friesch Dagblad eind maart uitschreef. Met haar gedicht Opromme tiid kiest zij volgens de jury voor een originele insteek.

"Sa hat sy it bygelyks oer snoeie yn plak fan groeie”, zegt juryvoorzitter Abe de Vries, dichter en eindredacteur van het Friesch Dagblad . "En yn de tredde strofe: elts tinkt oan fioelen as it plantsje, mar sy doelt – ek – op it ynstrumint.”

Voor de wedstrijd kwamen 82 inzendingen binnen. "In geweldige rispinge”, vindt De Vries. Verreweg de meeste dichters brachten een ode aan de ontluikende natuur. Logisch, maar tegelijk de makke van een groot deel van de inzendingen. "Se lykje te folle op elkoar. It leit sa foar de hân om te skriuwen oer griene greiden, kleurrike blomkes en boartlike lamkes… Dan moatst it technysk wol hiel goed formulearje kinne om dochs nochs derút te springen.”

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 17 mei 2023

"Met ekstra beperkings kin de sektor niet meer út 'e foeten"

De Jong op zijn akker met aardappels aan de Oudebildtdijk. Foto: Omrop Fryslân

Nog deze maand moet er een Landbouwakkoord liggen, vindt minister Adema. Maar het gesprek zit in patstelling, zegt Bildtse boer en voorzitter van de Akkerbouw Vakbond, Teun de Jong.

Met het Landbouwakkoord wil de overheid een gemeenschappelijke visie ontwikkelen op de toekomst van de agrarische sector in Nederland. Maar dat laat nog op zich wachten, want het akkoord zit vast, zo zegt Teun de Jong.

De boer uit Sint Anne is voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en onderhandelt mee in de sectortafels van het akkoord.

“Minister Van der Wal wil krekt bewege met sinten at dr ’n landbou-akkoord is, en minister Adema kin krekt ’n landbou-akkoord slútte at die de sinten het. Dat is aigenlik ’n batstelling”, stelt De Jong vast.

Bron: Omroep ZILT
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 17 mei 2023

Dorpsbelang Ouwe-Syl vindt zichzelf achterhaald

Ouwe-Syl. Foto: Richard de Boer, Omroep Zilt

Dorpsbelang Ouwe-Syl ziet geen toekomst meer voor zichzelf. Het bestuur wil met de gemeente Waadhoeke kijken naar nieuwe vormen van overleg. Aan de huidige rol van dorpsbelang Ouwe-Syl komt hoe dan ook een eind, zo luidt de boodschap van het bestuur.

“We merken dat in Ouwe-Syl al een boel dingen goed lopen en van onderop worden georganiseerd”, zegt bestuurslid Wies ten Have. “Er is een voedselbos opgericht, de voetbalvereniging houdt een loterij. Voor dit soort initiatieven is dorpsbelang niet per se nodig. En als het gaat om langhangende takken of losse stoeptegels, kunnen inwoners rechtstreeks appen met de gemeente.”

Maar op beleidsterrein is de relatie met de gemeente een bron van frustratie en irritatie. Zo overlegt dorpsbelang al jaren met de gemeente over het ’te smalle’ fietspad langs de vaart richting Oude Leije. Maar dat leidt tot weinig tot geen respons vanuit het gemeentehuis in Franeker.

Bron: Omroep ZILT
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 mei 2023

Vmbo-leerlingen Johan Postma, Megan de Vries, Hielke Kloosterman, Gwen Hettema en Rixt de Koe (vlnr) luchten hun hart bij hun economiedocent Anneke Hempenius. Foto: Niels Westra

Vmbo'ers op Ulbe van Houten in Sint Annaparochie mopperen over lange teksten en moeilijke woorden

'It wie in shit-toets' Lange teksten, lastige woorden. Economie voelde voor de vmbo-leerlingen op Ulbe van Houten in Sint Annaparochie als een examen Nederlands.

In de klamme hal van sportcomplex De Bildtse Slag in Sint Annaparochie hangen plukjes leerlingen van de naburige scholengemeenschap Ulbe van Houten. Ze hebben net het economie-examen vmbo GL/TL achter de rug. Pas als iedereen klaar is, mogen ze terug de gymzaal in om de kladbriefjes te halen waarop ze hun antwoorden overgeschreven hebben. Voor de een zal dit rust geven, voor de ander juist stress.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 16 maai 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Kangeroe"

Hoorde ik dat nou goed? Hewwe se fleden week 'n dooie kangeroe bij Makkinga fonnen? Die waar anreden. Worde mij echt gyn bak wiis maakt? Opsoeke die hannel. Goinen, 't is nag waar ok. Hoe dan?

Ik sil 't jim útlêge: in 't bericht staat dat 'n walibi, want om die kangeroesoort gaat 't, helendal gyn nijs meer is in 't bos bij Makkinga en Oosterwolde.

Twintig jaar leden skafte 'n man 'n stikminnig fan die bueldieren an. Doe waar 't hek 's 'n keer niet goed dicht deen werdeur deuze beesten ontsnapten en sont die tiid springe d'r kangeroes om in dat stik bos. En dut in Nederland en ok nag in Frysland. 't Mot niet gekker worre.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 16 maai 2023

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Floerd

D’r ston 'n handsyfol mînsen bij de skuufdeuren fan de winkel te smoezen. 't Is wonderlik hoe gau at 't ferstand 'n onferwacht tafreel skent, ordent en alles ôfpelt ant je ’n reedlik idee hewwe fan wat d’r speult. Je sien: die mînsen kinne nander ok niet, se flústere, durre niet te wizen maar knikke al met hur hoofd ’n bepaalde kant op. Nag foor ik de súppermet inliep wist ik dat d’r wat waar.

Ik had ’t boadskippelissy ôffinkt, en doe’t ik as leste de aaien pakt had sâg ik him. Hij laai langút op de grônd, op ’e rûg. In de opene rúmte tussen de boadskiprijen en de kassa’s. Elke klant in de winkel sou him teugenkomme. Je konnen niet om him hine; je mosten wel om him hine.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Feinsum, 13 mei 2023

Wiep Koehoorn heeft alle 512 uitgaven van de Kristlik Fryske Folksbibleteek

Wiep Koehoorn uit Feinsum heeft alle 512 boeken van de KFFB. Foto: Marcel van Kammen

2024 Wordt het jaar van de opheffing van de Kristlik Fryske Folksbibleteek, de KFFB. "Tige spitich", vinden alle betrokkenen het dat er na negentig jaar een einde komt aan de boekenclub die een belangrijke rol heeft gespeeld in de Friese literatuur.

De studeerkamer van Wiep Koehoorn heeft wel wat van een bescheiden bibliotheek. Hij had nog veel meer boeken, maar toen hij en zijn vrouw Durkje van Stiens naar Feinsum verhuisden, besloot de inmiddels ‘geprepensioneerde’ beleidsmedewerker van NHL Stenden Hogeschool opruiming te houden. ,,De measte boeken sitte no yn doazen op souder.” Via internet verkoopt hij dubbele exemplaren of boeken waaraan hij inmiddels minder waarde hecht.

In de Billy-kasten nu alleen maar z’n mooiste boeken en natuurlijk z’n verzamelingen. Bijna alle ooit uitgegeven Nederlandse boekenweekgeschenken heeft hij, evenals honderden wandelboeken. Maar z’n trots is toch wel de complete collectie KFFB-boeken. De aanleiding van z’n verzameling was de erfenis van ‘pake en bep’ van het Bildt.

Bron: Friesch Dagblad

Franeker, 10 mei 2023

Hoe Mariska (34) uit Sint Jacobiparochie vastliep in het medisch systeem en nierpatiënt werd

Mariska de Vries is er van overtuigd dat ze geen nierschade had opgelopen als haar dossier in orde was geweest. Foto: Jaap Schaaf

Mariska de Vries is naarstig op zoek naar een nierdonor. De 34-jarige vrouw uit Sint Jacobiparochie heeft een nierfunctie van 12 procent. Het nierfalen is veroorzaakt door medische fouten en een patiëntendossier met gegevens die niet kloppen, stelt zij.

Ze had al jaren last van haar galblaas, maar het was eind november 2019 dat het helemaal misging. Na een winkelbezoekje aan Leeuwarden kreeg ze opeens last van heftige buikpijnaanvallen. Een acute galblaasontsteking die gepaard ging met diarree, braken met bloed en uiteindelijk flauwvallen.

Haar ouders in Menaam, waar ze was, belden 112. In de ambulance kreeg ze fentanyl, een pijnstiller die sterker is dan morfine. De hoge dosering in combinatie met een spierontspanner werd haar bijna fataal, zegt Mariska. "Mijn ademhaling ging steeds langzamer tot mijn hart stopte en ik een hartstilstand kreeg."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jaik, 11 maaie 2023

Wurdt Taeke Triemstra de bêste keatser oait? "Potferdikke, hy is sa tichtby"

Taeke Triemstra © Henk Bootsma

26 punten. Dat is wat Taeke Triemstra skiedt fan de titel bêste keatser fan alle tiden. De Sint-Jabuorster hopet noch foar de PC fan begjin augustus dy titel op syn namme te krijen.

Foar it ivige keatsklassemint kinne keatsers punten fertsjinje. Helje je de krâns, dan krije je trije punten. In twadde plak smyt twa punten op en in tredde plak ien punt. Al sûnt 1990 stiet de top fan it klassemint fêst: yn dat jier gong Piet Jetze Faber nei 28 jier Hotze Schuil foarby.

Yn de earste twa wedstriden fan it keatsseizoen helle Triemstra noch gjin punten. Op de ôfdielingswedstriid yn Weidum kaam er net fierder as de twadde omloop. Ofrûne snein yn Frjentsjer wie it partoer fan Tjisse Steenstra yn de earste omloop te sterk.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>

Franeker, 10 mei 2023

Het wandelpad tussen Boer en Schalsum is onderdeel van het Jabikspaad. Foto: Jan de Vries

Belabberd kerkenpad bij Boer is een 'onneembare hindernis'

De wandelvierdaagse loopt er langs, de trimvereniging gaat er op een holletje overheen en pelgrims stappen er hun eerste kilometers van het Jabikspaad. Het fiets- en wandelpad tussen Boer en Schalsum is populair, maar in beroerde staat. Zes omliggende dorpen trekken aan de bel.

Door de landerijen tussen Boer en Schalsum loopt een oud kerkenpad dat populair is bij recreanten van divers pluimage. De omliggende dorpen maken zich echter zorgen over de ,,zeer slechte staat” waarin het pad - onderdeel van het Jabikspaad en het fiets en wandelknooppuntennetwerk - verkeert.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 10 maai 2023

Deskundigen telle soa'n 120 'monumintale' bomen op 't Bildt

Bjorn Olthof ûndersocht beammen yn gemeente Waadhoeke © Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort

Maandenlang hewwe groeneksperts prebeard om 30 dúzzend belangrike bomen in de gemeente in kaart te bringen. De rissultaten fan dat ondersoek wurde woensdegaven in 't gemeentehuus in Franeker bekind maakt.

Op 'n kaartsy fan gemeente Waddenhoek staat met groene kleurtsys angeven wer't de bysondere bomen fan de gemeente staan. Lichtgroen foor 'kânshewwer', groen foor 'weerdefol' en donkergroen foor 'monumintaal'.

Ut dat kaartsy blykt dat d'r op 't Bildts ruugweg 190 bomen as 'monumintaal' waardeerd binne. Dut binne bomen die't mînsens 80 jaar oud binne en nag foldoende gesond. Ok binne dut bomen die't skore op een fan de fijf punten die't de deskundigen belangryk fine.

De meeste 'monumintale' bomen binne te finen in St.-Anne (120), folgd deur Ouwe-Syl (33), Sint-Jabik (29) en Froubuurt (6).

Bron: Omrop Fryslân
link Klik hier foor de kaart >>

Zwarte Haan, 9 mei 2023

Dijkdorp stapt opnieuw naar rechter om sterrenschuur

Starbarn wil donkertetoeristen laten genieten van de sterrenhemel op de Waddendijk bij Zwarte Haan. Foto: Marcel van Kammen

In Zwarte Haan willen ze victorie kraaien. Nu de gemeente Waadhoeke een door de rechter vernietigde vergunning voor de komst van een sterrenschuur voor donkertetoeristen heeft gerepareerd, stapt het dijkbuurtschap naar een hogere rechter. "Hiel frjemd allegear hoe’t it rint.”

De voorzieningenrechter was glashelder in zijn oordeel in september vorig jaar toen hij de vergunning voor Starbarn bij Zwarte Haan van tafel veegde.

Burgemeester Marga Waanders had bij de goedkeuring de ‘schijn van vooringenomenheid’ gewekt omdat ze het besluit had ondertekend als burgemeester en tegelijk voorzitter was van Keunstwurk, de stichting die de vergunning aanvraagt als penvoerder van de initiatiefnemers.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 9 maai 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Stomme sporten der't je al fan lere kinne"

D'r wort altiten soa denigrerend deen over korfbal en dat fyn ik terecht! Soks mot ik fansels ok onderbouwe. As eerste souwen je sêge kinne dat korfbal op 't eerste gesicht gyn onderskaid maakt, want soawel frôly as mânly sitte in 't selde tiim.

Mooi fansels, maar neffens mij mâge de mânly alleen de mânly opsoeke en de frôly de frôly. De ferskillende geslachten mâge in 't feld niet metnander in kontakt kommen.

En dat d'r trouwens nag nooit wat said is dat 'e frôly rokkys an hewwe en de mânly broekys. Dat is ommers och soa rôlbefestigend. Ik ferbaas mij d'r echt over dat dut nag nooit groat in 't nijs weest is. Ik hew even op 'n stikminnig websaits keken at 'e frôly nag hyltyd rokkys an hewwe en dat waar bij alle besochte klups 't gefal.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Jabik, 8 maaie 2023

Mariska de Vries út Sint Jabik siket donornier

Mariska de Vries © Bodil de Jong

In nije nier, dat is wat Mariska de Vries (34) fan Sint Jabik driuwend nedich hat. Sy is net de iennige nierpasjint mei dizze winsk. De wachtlist foar in donornier telt hast tûzen minsken.

Fan de iene op de oare dei is Mariska swier nierpasjint. Op 24 november 2019 wurdt sy net goed, yn de ambulânse krijt sy in medisyn, wêrtroch se in hertstilstân krijt. Dêrnei folgje ûndersiken mei kontrastfloeistof en dat giet folslein ferkeard.

Har nieren krije in grutte klap. Se funksjonearje noch mar foar tolve persint. Nierdialyze is foar har gjin opsje, want dat kin it hert net oan.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>

Oudebildtzijl, 7 mei 2023

VV Ouwe Syl verloot nu luxe Audi A5 van ruim 58.000 euro

De Audi A5 Sportback, die te winnen is door eenmalige sponsors van VV Ouwe Syl. Foto: VV Ouwe Syl

Opnieuw komt VV Ouwe Syl met een uitzonderlijke verloting: wie voor 9,78 euro 'sponsor’ wordt van de club, kan een Audi A5 van ruim 58.000 euro winnen.

In 2017 haalde de voetbalvereniging uit Oudebildtzijl het landelijke nieuws toen de club een woning in het eigen dorp ter waarde van 200.000 euro verlootte. Bijna zes jaar later komt VV Ouwe Syl met een nieuw concept: wie eenmalig sponsor wordt van de club, maakt kans op meerdere prijzen, waaronder een Audi A5 Sportback van 58.698 euro.

Het idee komt van Anne Polstra, die eerder ook aan de basis stond van de huizenverloting. Sinds die actie, die de vereniging onder meer een nieuw kunstgrasveld opleverde, houdt hij zich professioneel bezig met dit soort kansspelen. Hij kon er zijn beroep van maken, omdat veel clubs hem benaderden voor advies.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 5 mei 2023

Tjerk Nagel, Konaxx Onions

"Een markt als deze vraagt van de uienhandel kloten als kanonskogels"

Het uienseizoen is in de laatste fase aangekomen. "Het is een spannende markt, waarin er toch wel meer uien blijken te zijn dan iedereen had verwacht. Sommige partijen zijn dan ook al drie of vier keer van eigenaar verwisseld", lacht Tjerk Nagel van uiensorteer- en pakstation Konaxx uit het Friese Sint Jacobiparochie. "De vraag is momenteel door het nog altijd hoge prijsniveau minimaal.

Het is voornamelijk Europa wat de klok slaat met af en toe een verdwaalde order van overzee. De prijs staat de laatste week iets onder druk en ligt nu op een niveau tussen de 65 en 70 cent, hoewel ik het gevoel heb dat we de bodem voor nu weer even hebben bereikt."

"Maar laten we eerlijk zijn, een markt als deze, vraagt van ons als handel ook wel kloten als kanonskogels. Er gaat gewoon ontzettend veel geld mee om. Dat maakt het gewoon buitengewoon risicovol.

Bron: agf.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 mei 2023

De nieuwe doortraproute in Sint Annaparochie wordt voor geopend verklaard. Foto gemeente Waadhoeke

Doortraproute

In Sint Annaparochie is woensdag een nieuwe doortraproute geopend. Wethouder Kees Arendz van de gemeente Waadhoeke verzorgde de feestelijke opening van deze vierde doortraproute.

Er werden fietsspiegels gemonteerd door de Fietsersbond. De gemeente meldt dat de route door de fietsers goed werd ontvangen.

Doortraproutes zijn speciale, veilig ontwikkelende routes die zijn opgezet om ouderen meer te laten bewegen, Dit omdat die steeds minder vaak op de fiets durven te stappen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 2 maai 2023

Asielzoekers Sint Annaparochie protesteren tegen langere wachttijden

Bewoners van het asielzoekerscentrum bij Sint Annaparochie zijn het lange wachten op een IND-besluit meer dan zat. Eigen foto

Enkele tientallen asielzoekers van het azc bij Sint Annaparochie hielden dinsdag een protestactie, omdat de asielprocedures steeds langer duren. Zolang ze geen verblijfsvergunning hebben, kunnen ze niet werken, onderwijs volgen of een woning toegewezen krijgen. De asielzoekers hadden in het Nederlands teksten op grote vellen papier geschreven zoals: ‘Waar is de mensheid?’ Of: ‘Is mijn ontmoeting met mijn familie een luchtspiegeling geworden?’

"De meesten van ons ontvluchtten gevaarlijke landen en hebben dierbaren achter moeten laten in de hoop op een veiliger leven", laat een woordvoerder weten. "Het enige waar we op hopen is een beetje genade en gerechtigheid."

Eind september besloot het kabinet vanwege de hoge asielinstroom de beslistermijn te verlengen van zes naar maximaal vijftien maanden, terwijl de asielzoekers juist snellere procedures willen. Eind vorig jaar werd het besluit verlengd tot eind dit jaar.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 2 maai 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Angela"

In 'e feesttint staat de mezyk knalluud. Ik kin as barman de bestellings fan 'e mînsen hest niet ferstaan. D'r komt 'n frou an 'e lange bar staan en sait wat werfan ik alleen de naam "Angela!" ferstaan.

"En ik bin Jan" en toegelyk geef ik hur 'n hând. "Is Angela d'r ok?", fraagt se, hur stim klinkt nou 'n stik luder en derom ferstaan ik hur. Ik kin gyn Angela. Kin se mij dan? Ik hur in elk gefal niet. Of sit sij meskien met mij te flirten? Die flarde...!

Ik bin d'r suver wat met an, maar om mij hine skreeuwe se myn naam om't se bier bestelle wille. Ik toog bier die kant út. Wilens foel ik ogen op myn rûg priemen. Ik kyk om en skrik: "Sien ik der nou wanhoop in hur ogen?" Wat wil se fan mij?

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 2 maai 2023

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Ferstrooide tiid

Fan Koaningsdâg ôf waar d'r weer soa'n nussy dagen. Ik noem 't tussentiid: om feestdagen hine swevende frije tiid om dingen te doen der't je âns niet an toe komme maar der’t útaindlik niet feul fan terechtkomt. Want útslape, leze, snooker op tv, ’t gedicht most bijskaafd, en happys en drank hale foor ‘n burrel ...

Ik hou mijsels foor dat ‘t gyn gebrek an dissipline is, maar ’n noadsaaklik op asem kommen deur ’n fersnelling leger te leven. Jesels je aigen gebreken fergeve kinne is ’n deugd. Ik werk graag en feul, en jùst derom smaakt ’t genoegen je sans gêne over te geven an de tussentiid soa goed. Loitere, omgrieme: ’t is ’n lúkse.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint Jacobiparochie, 1 mei 2023

Insluiper in schuurtje aangetroffen

Op maandagmorgen 01 mei tussen 03:45 en 04:10 uur werd er door een bewoner van het Oosteinde in Sint Jacobiparochie in zijn schuurtje achter de woning een man aangetroffen. De bewoner heeft deze man vervolgens weggejaagd waarop de insluiper op de vlucht is geslagen.

De politie is op zoek naar getuigen van deze insluiping. Heeft u rond genoemde tijdstippen iets verdachts in deze omgeving gezien of heeft u andere informatie over deze insluiping? Beschikt u over (deurbel) camerabeelden waarop iets te zien is van de insluiper? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, www.politie.nl of via een privé-bericht. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Bron: Politie.nl

Leeuwarden, 29 april 2023

75 jaar Israël: 'In Friesland is veel liefde voor het Joodse volk'

Arjen Lont met de Israëlische vlag

Op 14 mei is het 75 jaar geleden dat de staat Israël werd uitgeroepen door de Joodse leiders. Sinds 1948 kent het land een geschiedenis van veel strijd met onder andere de Palestijnen. Aan de andere kant zijn daar de mensen die het land en het volk altijd zullen blijven steunen. Zoals vanuit Friesland en Groningen.

Arjen Lont (72), een Bilkert die inmiddels ruim twintig jaar in Leeuwarden woont, is honorair consul voor Israël in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. "Je bent de rechterhand van de Israëlische ambassadeur in Den Haag." We spreken hem op een moment dat het opnieuw onrustig is in Israël vanwege spanning tussen Palestijnen en de Israëlische politie op de Tempelberg in Jeruzalem. "Ik betreur wat er op de Tempelberg gebeurt, maar ik bemoei me niet met de politiek", zegt hij daarover. "Ik steun het land en de bevolking."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 april 2023

Arriva zet beveiligers in op buslijn 70

Reizigers stappen in op lijn 70 richting Minnertsga vanaf busstation Leeuwarden. ANP

Tussen Minnertsga en Leeuwarden zet busbedrijf Arriva sinds maart beveiligers in. Een toename van het aantal incidenten bij het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie is de aanleiding. Om chauffeurs van buslijn 70 te beschermen, is bovendien afgesproken dat ze niet langer ingrijpen bij zwartrijden. In plaats daarvan spelen zij de informatie door aan handhavers op de eindhalte, zo meldt Friesch Dagblad.

De toename van verbaal geweld op deze lijn wordt gemeld in het jaarrapport van Arriva. Alleen al in het laatste kwartaal van 2022 ging het om 32 incidenten. In dezelfde periode in 2021 waren dat er 5. De meeste voorvallen hebben te maken met ‘betaalproblematiek’, laat Arriva weten. Denk aan: ‘niet willen of kunnen betalen’, ‘pogingen tot niet betalend meereizen’ en ‘vervelend gedrag tegen de chauffeur’.

Eén keer was er een melding van fysiek geweld. Vanwege het toegenomen aantal incidenten op lijn 70 rijden er sinds maart twee beveiligers mee. Tot nu toe draait Arriva op voor de kosten. Die beveiligers hebben trouwens niet de bevoegdheid om mensen aan te houden, zegt het vervoersbedrijf. ‘Daarom is in sommige gevallen de aanvullende inzet van handhavers gewenst.’

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 26 april 2023

Wereldwinkel het Bildt sluit na 29 jaar de deuren

Tineke de Jong van de Wereldwinkel met de vrijwilligers Thisev en Sandav © Omrop Fryslân, Ronnie Porte

Het begon met een standje op Lammetsymet, 1994, dicht bij het eerste onderkomen in de Van Harenstraat. Het was de eerste keer dat Wereldwinkel het Bildt naar buiten trad, met mensen van het eerste uur Sytske van Diepen, Hennie Spoelhof en Tineke de Jong. Bijna dertig jaar zetten ze zich vol in voor eerlijkere handel en een eerlijke prijs voor producenten in derdewereldlanden. Nu komt er noodgedwongen een eind aan, maar Tineke de Jong sluit straks met opgeheven hoofd de deur van de winkel aan de Warmoesstraat. ,,Wij hewwe echt wat betekend.”

Een kaarsenactie voor Swaziland die zo succesvol was dat het landelijk navolging kreeg. De inzet die ertoe leidde dat het Bildt in 2009 de eerste Friese FairTrade-gemeente werd, en pas de derde in Nederland. De voedseltechnoloog uit Sri Lanka, die het Bildt bezocht en een Slikwerker-beeldje mee terug nam. En – persoonlijk – haar reis naar dat land nadat de verwoestende tsunami had toegeslagen, en waarvan ze uitgebreid verslag deed voor de Bildtse Post.

Bron: De Nije Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 25 april 2023

Ontrafelt Sytse Keizer het mysterie van het Bildt?

Sytse Keizer, streekhistoricus

Het Bildt is veel ouder dan we dachten, zo stelt Sytse Keizer. De Bilkert vertelt over Romeinen en Vikingen in zijn oude Billând. Maar zijn theorieën staan soms haaks op de geschiedenisboekjes.

Sytse Keizer is momenteel in menig zaal op het Bildt te zien. Toeschouwers horen van hem over Romeinen en Vikingen aan de Noordwest-Friese kust en vooral over een veel ouder ‘Billând’, zoals hij het Bildt voor 1505 noemt.

“De anname dat in 1505 de Ouwe-Dyk as ‘n soort ôfslútdyk deur ’n nag kolkende Middelsee anlaid is, soa is ’t niet weest”, zegt Keizer, die zichzelf regiohistoricus van het Billând noemt.

Bron: Omroep Zilt
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 25 april 2023

Bouboeren lizze troch wiete waar wiken efter op skema: sinne en wyn nedich

Teun de Jong © Omrop Fryslân, René Koster

Wylst de moanne maaie al hast begjint, hawwe Fryske bouboeren noch hieltyd kwalik sipels en biten siedde. De ynskatting is dat 60 persint noch hieltyd moat.

Ek it ierappelsetten rint fier efter by gewoane jierren. Al wikenlang is it te kâld en foaral fierstente wiet foar de boeren. Allinnich it ôfrûne wykein al is der wer 30 milimeter rein fallen.

"Normaliter hewwe wij om deuze tiid al 't saadwerk fan die biten en sipels al klaar en waren wij folop in de irpels an 'e gang", seit Teun de Jong. Hy is al fjirtich jier bouboer op It Bilt en de lêste fjirtjin jier foarsitter fan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 25 april 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Swimme"

Na 'n hutsy op 'e wachtlist staan te hewwen, kreeg ik eand maart de goeie boadskip dat d'r een útfâlen waar en dat ik lid worre mocht fan 'e 'Froege Feugels', de swimklup foor goenent die't graag tweekeer in 'e week baantsys swimme wille.

Soa, dat is 'n lange eerste sin; eerst maar even útpoeste. Dat most ik trouwens na de eerste keer swimme ok. Maar laat ik bij 't begin beginne in plak fan jim drekt in 't diepe dúkke te laten.

De ferening de 'Froege Feugels' is 'n swimkluppy fan krapan feertyn mânly en een frou en dut kluppy bestaat al heel lang. 't Doel is heel simpel: swimme is gesond, goed foor de kondisy en je binne dochs an 't sporten.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 24 april 2023

Foto: Ytzen Korf

Brand in shoarmazaak Sint Annaparochie snel onder controle

Maandagavond brak er brand uit in shoarmazaak Jimy Paradijs aan de Warmoesstraat.

De brandweer werd rond kwart voor zeven gealarmeerd voor een keukenbrand en ging, evenals de politie, met spoed ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer hadden medewerkers de brand al geblust. Om er zeker van te zijn dat de brand uit was heeft de brandweer een nacontrole gedaan in de zaak en op het dak. Tevens is de zaak geventileerd middels een overdrukventilator.

Twee personen zijn door ambulancepersoneel behandeld, mogelijk vanwege rookinhalatie. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

Bron: 112 Fryslân

Sint Annaparochie, 24 april 2023

Vandaag is alle in Friesland geproduceerde groene energie op

Simon Visbeek op een van de zonnedaken van de Bildtse Energie Coöperatie. Foto: Catrinus van der Veen

Als we in Friesland alleen maar duurzame energie zouden gebruiken die we in eigen provincie opwekken, dan was vandaag alle energie op. In de overgang van fossiel naar groen moet die datum steeds verder worden opgeschoven naar uiteindelijk 31 december in 2050. Op talloze plekken wordt daaraan gewerkt.

Dat beseffen ze ook op het Bildt, waar de Bildtse Energie Coöperatie sinds oktober 2014 duurzame energie opwekt door grote daken in de dorpen vol zonnepanelen te leggen. Onlangs kwam het negende dak gereed, bij Houtkonstruktie Friesland in Sint Annaparochie. En er zijn al plannen voor nummer tien. "En elf en twaalf hebben we ook al wel op het oog", zegt penningmeester Simon Visbeek.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 april 2023

Jan van der Werf kreeg de Vrijwilligers van de jaar Bokaal uitgereikt door voorzitter Obe Veldman

Jan van der Werf uit Lemmer vrijwilliger van het jaar Sportvisserij Fryslân

Sportvisserij Fryslân heeft Jan van der Werf onlangs uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Dit gebeurde tijdens een vrijwilligersdag c/q sportvisdag bij de Forellenvisvijvers Forel for All in Sint Annaparochie.

Super-vrijwilliger Jan kreeg de Vrijwilligers van de jaar Bokaal uitgereikt door voorzitter Obe Veldman. Genoemd werd dat Jan een supervrijwilliger is en dat het niet meer dan logisch is dat hij is onderscheiden.

"Jan staat altijd klaar voor de sportvisserij, is het niet als vismeester dan wel als controleur, wedstrijdcontroleur of als lid van het calamiteitenteam. Hij reist verder voor Sportvisserij Nederland door het hele land om bij veel activiteiten te ondersteunen".

Bron: Lemster Nijst
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 19 april 2023

Jongeren in azc Sint Annaparochie krijgen kleding om er weer netjes bij te lopen

De doazen stean klear om ferfierd te wurden © Omrop Fryslân

De minderjarige vluchtelingen die in het azc van Sint Annaparochie wonen, krijgen deze week kleding van het project Buurvrouw & Buurvrouw uit Leeuwarden. De jongens uit Syrië, Afghanistan en Eritrea hebben zelf te weinig truien, broeken en schoenen.

"Ze willen net zoals ons eigen kinderen netjes naar school", zegt Sippie van der Meer. Zij is manager van de afdeling AMV (Alleenstaande Minderjarige Vluchteling)

Omdat er steeds meer minderjarige vluchtelingen naar Nederland komen, is het azc in St. Annaparochie gevraagd om ondersteuning te bieden. Sinds maart wonen er daarom 35 jongens tussen de 15 en 17 jaar in het opvangcentrum. "Ze zijn hier met bijna niks gekomen. Daarom is er veel behoefte aan kleding", zegt Van der Meer.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 19 april 2023

Movacolor uit Sneek wint verkiezing Friese Onderneming van het Jaar

Marc Aandeweg en Bas Nieuwenhuis van Movacolor krijgen de bokaal voor de Friese onderneming van het jaar uit handen van commissaris van de Koning Arno Brok. Foto: Marcel van Kammen

Movacolor is dinsdagavond in Sint Annaparochie uitgeroepen tot Friese Onderneming van het Jaar. De Snekers wonnen in de finale van Megahout uit Drachten en Nedcam uit Heerenveen.

De drie finalisten kwamen op het plein van Campus Middelsee in Sint Annaparochie het podium op met een kaatskrans om de nek. De opkomst was de culminatie van een maandenlang proces waarin de drie grondig werden doorgelicht. Zo kregen ze een bedrijfsbezoek van de jury en werden de financiën onder de loep genomen.

Dinsdagmiddag presenteerden Movacolor, Megahout en Nedcam hun bedrijf op verschillende plekken in Sint Annaparochie. Het publiek, zo’n 300 man, trok van sportkantine De Waaie naar de Van Harenskerk en vervolgens het pand van Faber Audiovisueel.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 18 april 2023

Eise moet erin en Alma Tadema, maar Rembrandt dan?

In 2006, het vierhonderdste geboortejaar van Rembrandt, werd zijn huwelijk met Saskia nagespeeld in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. De grote meester zou vast een plekje in de canon van Waadhoeke verdienen. FOTO ARCHIEF LC

De fractie van het CDA in Waadhoeke had het mooi bedacht. Omdat kennis over geschiedenis, cultuur en tradities een belangrijke bijdrage levert aan identiteit en gemeenschapsgevoel leek het de partij goed om een lokale canon te maken.

Op het Bildt is een vergelijkbaar initiatief. Zou de gemeente geen trekker kunnen worden van een historische canon van de hele Waadhoeke; een overzicht van belangrijke historische gebeurtenissen die gezamenlijk het verhaal van de streek vertellen? Het CDA legde het idee in schriftelijke vragen voor aan burgemeester en wethouders.

Die reageerden met duidelijke taal. Geschiedenis doorgeven is belangrijk, daarom subsidieert de gemeente cultuureducatieprojecten op scholen en allerlei musea die het lokale verhaal vertellen. ,,Daar nog een canon aan toevoegen draagt weinig bij”, denken de bestuurders.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 4 april 2023

Sint Annaparochie, 18 april 2023

Echtpaar Vellinga 60 jaar getrouwd

Echtpaar Vellinga

Siem Vellinga en Jetske Vellinga – Miedema trouwden op 11 april 1963 en vieren dit jaar hun 60-jarig huwelijk. Een feestelijke gebeurtenis en daarom kwam wethouder René de Vries het echtpaar op 12 april persoonlijk feliciteren namens het gemeentebestuur van Waadhoeke.

De eerste kennismaking was op 4 mei 1957. Siem (Simon) was met zijn vriend op de brommer in Sexbierum, toen Jetske en haar zus Dirkje en ik naar de dodenherdenking wilden gaan. Daar zijn ze dus niet geweest. Na een ritje achter op de brommer hebben ze een nieuwe afspraak gemaakt. Siem was 17 jaar en ik net 16 jaar. Siem is opgegroeid in Ried en heeft nog 2 zussen.

Na 6 jaar verkering hebben ze een huis gekocht in Sint Jacobiparochie. Ze hebben 1 zoon, 2 dochters en schoonzoons en 4 kleinkinderen en een heel lief achterkleinkind (Menno Siem) gekregen.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 18 april 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Krimpflasy"

De lêste maanden komme hyltyd deselde fraagstikken ferbij en dat is ok wel loochys, want 't binne belangrike punten: stikstof en de inflasy. En ik wil 't deuze week over dat lêste hewwe.

De prizen in befoorbeeld de súppermet binne behoorlik stegen en dat merke fooral goenent die't moeilik rônd komme kinne. Die motte besúnnige op produkten en kope alleen 't broadnoadige; en dat lêste woord sait genog.

Die leve in 'n hele drege tiid en d'r motte hyltyd meer mînsen na de foedselbank en dat in dut lând dat hoog opgeeft dat 't gyn bananerepublyk is. Nou, soa starigan...

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Luwt, 18 april 2023

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

As

Je kinne 't niet lere, derfoor doen je 't niet faak genog. En at 't leven genadig is, sit d’'r 'n hele lange tiid tussen de keren dat je 't doen. De keer hierfoor waar 22 jaar leden, ôns pake Gerryt-Dirks, fanôf ‘n boat die’t bij Harlingen de Waddensee opgong. Wij foeren op ‘n stille seumeraven richting de son, die’t ‘t water in sakte foordat wij ‘m anrake konnen.

D’r blyft fan ‘n mîns meer as over dan ik docht. De as sat in ‘n grize, plestikene doas, formaat waspoeier-femilyferpakking. ‘n Plaatsy met ôns mims naam d’r op, en derbij ‘n licht-geel, hartformig steentsy.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Nijedyk, 14 april 2023

Foto Bildt.nus

Skorstynbrând an 'e Nijedyk

Donderdegaven waar d'r 'n skorstynbrandsy an ‘e Nijedyk. De beweuners ontdekten achter de houtkachel in de pyp 'n beginnend brandsy.

Binnen tien minuten na de 112 melding waar de brandweer fan St.-Anne anwezig. 'n 20 Minuten later kwam de hoogwerker fan Luwt om fan boven ôf de boel te inspekteren.

Danksij 't snelle en adekwate optreden fan de beweuners en de brandweer waar d’r amper ska.

Bron: Bildt.nu

Franeker, 13 april 2023

Recreatiebedrijf De Blikvaart

Waadhoeke als sloepeneldorado

Waadhoeke wil meer vaartoeristen lokken naar de kop van Friesland. De hardware - de vaarten en kanalen - is op orde, maar met het aankleden, optuigen en promoten is onvoldoende doorgepakt. Dat moet anders, want onbekend, maakt onbemind.

Het heeft een kilometerslange Waddenkust, de Oude Zee - Middelzee - loopt er dwars doorheen en de Elfstedenroute kronkelt als een slagader door het land. Waadhoeke is een echte watergemeente en is van oudsher doorweven met vaarten, sloten en zijlen.

Veel water is in de loop der jaren verdwenen maar er ligt nog steeds een netwerk van op- en trekvaarten. Gemeente Waadhoeke wil daar meer mee doen en er toeristische vruchten van plukken.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 april 2023

Foto Jordy Donders

Brand in een woning aan de Langhuisterweg

Maandagavond 10 april om 19.40 uur was brand ontstaan in een woning aan de Langhuisterweg in Sint Annaparochie.

In de woning was rookontwikkeling waargenomen waarna de brandweer opgeschaald heeft naar het sein 'middelbrand'. De brand was snel onder controle.

Tijdens de brand was niemand aanwezig in de woning. Wat precies gebrand heeft is onduidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Bron: Hard Nieuws

Westhoek, 12 april 2023

Besikers hâlde har amper oan de 'Getijdenwijzer'

De 'Getijdenwijzer' by De Westhoek © Vogelbescherming Nederland

"Een heel geslaagd mislukt project", sa neamt Arnold van Kreveld fan de Vogelbescherming de 'Getijdenwijzer' by De Westhoek. It fertelt besikers oft sy de kwelder op kinne, mar dy hâlde har der lang net oan.

De 'Getijdenwijzer' stiet sûnt july ferline jier by de kwelder. It bedoeld as in soarte ferkearsljocht: it fertelt mei live ynformaasje oft der op dat stuit waadfûgels rêste yn it bûtendyks gebiet. "De wijzer geeft bij hoogwater aan, als de vogels rusten, de kwelder te mijden. Bij laag water kunnen mensen gewoon doorlopen."

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>

Drachten, 11 april 2023

Enquête 'Dijkversterking Middelsee'

De zeedijk bij de Westhoek

Mijn naam is Merel Tesselaar en ik ben op dit moment mijn studie Kust- en Zeemanagement aan het van Hall Larenstein te Leeuwarden aan het afronden. Mijn afstudeeronderzoek heeft als onderwerp “Dijkversterking Koehoal-Lauwersmeer deelgebied Middelsee”.

Om mijn studie met een positief resultaat af te ronden is uw hulp ontzettend nodig! Er is namelijk nog weinig bekend over de wensen van u als omwonende wat betreft de dijken. Ik wil graag van u weten hoe u de dijken van Het Bildt voor u ziet in de toekomst. Het invullen van de enquête is anoniem.

Bron: Persoonlijk verzoek
link Naar de enquête >>

Burgum, 11 april 2023

Yaroslava Tymts © Omrop Fryslân

Oekraïense Yaroslava Tymts mag blijven

Na acht jaar in Nederland komt er een einde aan de onzekerheid: de Oekraïense Yaroslava Tymts en haar gezin mogen in Nederland blijven. Ze hebben een verblijfsvergunning gekregen.

De familie Tymts verliet Oekraïne in 2014 toen de Krim, waar ze woonden, illegaal werd geannexeerd door Rusland. De eerste jaren zat het gezin in verschillende azc's in Nederland. Uiteindelijk kwamen ze terecht in St.-Annaparochie, inmiddels wonen ze in het azc van Burgum.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele berjocht >>

Sint-Anne, 11 april 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Roete 77"

Sont oktober hew ik last fan myn rechterskouder. Ja, ik hoor jim sêgen: "Wat kin ôns dat nou skele?" Maar wees gerust: 't wort gyn krimmeneerferhaal. Dat met jim goedfinen gaan ik derom feerder: de fysiotherapeut saai dat dut SAPS waar.

En krekt as jim nou had ik d'r sels ok nag nooit fan hoord. Ik socht 't op en ik sil jim de betekenis derfan bespare en dan begin ik al helendal niet over wer't de letters S-A-P-S foor staan.

De fysio het mij 'n stikminnig weken behanneld. Massere befoorbeeld en ik kreeg naalden in mij dout. Dry Needling hyt soks. Dut is niet letterlik in 't Bildts te fertalen, want dan sou 't 'droge naald' of sokssoawat worre.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 9 april 2023

Beeld uit de video

Paasdienst vanuit de Gideonkerk in Sint Annaparochie

Omrop Fryslân zendt iedere zondag een kerkdienst met een oecumenisch karakter uit. Deze Paaszondag kwam de dienst vanuit de Gideonkerk in Sint Annaparochie.

De leiding van de dienst was in handen van Rina Tadema, Gerrie Brouwer en Jaep van der Wal. De muzikale medewerking kwam van Burdine.

Klik link hier >> voor de video-opname van de dienst.

Bron: Omrop Fryslân

Froubuorren, 9 april 2023

Plysje sjit twa ûntsnapte deimen ôf yn Froubuorren

De hûnebrigade fan de plysje hat sneon yn Froubuorren twa deimen (damherten) ôfsjitten. De bisten wiene ûntsnapt út in tydlik ferbliuw yn in tún, en sieten dêrnei yn in glêzen kas fierderop yn de buert.

"Wy waarden belle troch in man, dy hat dêr in kweekkas yn Froubuorren en der sieten twa deimen yn syn kwekerij", seit Tiny Tichelaar fan de biste-ambulânse. "Dat is fansels gjin leuke situaasje, ûnfeilich sels want in deim dy't stress hat kin sa troch de ruten fleane."

Se giet hurd te plak en by oankomst docht bliken dat de bisten al net mear yn de kas sitte. De deimen komme by in buorfrou wei, dy hâld de bisten op in stik hiem mei allinnich in sleat deromhinne.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>

Het Bildt, 8 april 2023

Piet, Klaas en Alco zagen hoe zwanebloemen en grutto verdwenen en hoe brandnetels en fazanten kwamen

Piet Hoekstra in zijn land bij Sint Jacobiparochie. Foto: Niels Westra

>Wat is natuur eigenlijk? In een serie buigen we ons over die vraag. Drie Bildtse akkerbouwers vertellen over wat zij zien als ze naar hun land kijken. Piet, Klaas en Alco zagen hoe de zwanebloemen, de klaprozen, de grutto en de kievit verdwenen en hoe de brandnetels, de witte reiger, de Turkse tortels en de fazanten kwamen.

De patrijzen zijn weg. Sinds hoe lang precies weten Piet en Griet Hoekstra niet, maar als ze vanuit hun woonkamer naar het veld dat hen omringt turen - met blote ogen of door de verrekijker - valt het ze op. Nooit meer een patrijs. Dat komt waarschijnlijk doordat de bramenbosjes zijn verdwenen, zegt Piet. Vroeger stond er vaak zo’n bosje middenin het weiland. Patrijzen zijn gek op bramen en wonen onder de struiken. Braambosje weg, betekent patrijzen weg. En waarom zijn de braambosjes weg? De boer-in-ruste zucht en grijnst. Daar is het S-woord weer. Schaalvergroting. En het E-woord. Efficiëntie. Iedere vierkante meter telt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 6 april 2023

Ouwehoerende Bildte podcasters willen Kultuurpriis

Foto: Omroep Zilt, Douwe Talma

Al meer dan 100 afleveringen zijn ze aan het ouwehoeren: Leendert Nauta en Sander Krist. Maar hun podcast Nag Even Bildts heeft nog steeds de Bildtse Kultuurpriis niet binnengehaald.

Toen de drive-in show van Nauta en Krist door corona stil viel, wilden ze wat anders samen doen. Het werd een podcast, helemaal in het Bildts.

“Wij fonnen ’t dochs wel leuk metnander te ouwehoeren. Dat kinne wij wel ’n bitsy. Wij saaien dat ’t wel grappig weze sou om dat ’s op te nimmen en ’t internet op te sturen”, zegt Krist.

Bron: Omroep Zilt
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 april 2023

Tristan van der Mars is voor de tweede keer op rij genomineerd voor verkiezing beste praktijkopleider 2023 in de sector ICT en Creative Industrie

Titelkandidaat

Tristan van der Mars van Faber Audiovisueel uit Sint Annaparochie is genomineerd voor de titel beste praktijkopleider van Nederland 2023.

Van der Mars won op 31 maart voor het tweede jaar op rij de prijs voor beste praktijkopleider in de sector ICT en Creatieve Industrie en mag opnieuw meedingen voor de nationale titel.

De winnaar wordt tijdens het Dit is mbo Ambassadeursgala op 15 mei in theater Orpheus in Apeldoorn bekendgemaakt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Meer informatie >>

Sint Annaparochie, 4 april 2023

Bildts woordeboek

Allergoeiste

Wie een prima stukje Bildts kan schrijven of denkt te kunnen schrijven, kan zich melden bij Bildts Aigene.

De stichting houdt op donderdag 13 april voor de zesde keer 't Bildts diktee in Sint Annaparochie.

"Elkeneen is hierfoor útnoa-digd", laat het bestuur weten. "Je hoeve niet de allergoeiste in 't skriven fan 'e Bildtse taal te wezen. Men steekt d'r op soa'n avend in elk gefal feul fan op."

Bron: Leeuwarder Courant

Luwt, 4 april 2023

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Gobbere

't Is teugen slúttingstiid. Nou't de ândere gasten hur fertier ergens âns opsoeke en de stamgasten nag even plakken blive, is ’t tradisjoneel tiid foor koffy en amaretto na. ‘t Is ôns stamkafee, maar maakt ôns dat ok hur stamgasten?

H. wiist op twee heren, even feerderop, die’t de skifting fan ’t gewoane kroegfolk en de stamgasten ok overleefd hewwe. De man rechts lepelt syn sop met bôl op. De man links likent de tefredenhyd in hoogstaigen persoan, de hannen innander, met ’n forstlike snor. ’n Snor die’t wat metmaakt het. ’t Is ’n snor met twee útlopers na ônderen, lykas de wizers fan ’n klok; de snor geeft fijf foor halfseuven an.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 4 april 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Skoane slaper"

Krastes, Johan Derksen slaapt al jaren met syn hônd in bêd. Niet dat 't beest syn frou ferfange mot, want die lait d'r gewoan tussen. Ni, niet tussen, herstel: de hônd lait tússen dut stel.

Ik fyn dat goor, fys, smirg en ik kin nag wel 'n stikminnig synonimen opnoeme. Je late de hônd dochs niet boven komme, laat staan dat 'n bêd fan 'e femily Derksen toegelyk syn mând is?

Ja, se houwe soa'n prot fan dat beest dat se deuze labradoedel as hur kynd beskouwe. Ik bin froeger thús ok opgroeid met honnen, maar die mochten nooit boven komme. En soa hoort 't ok, fyn ik.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>
 
archief 2023 (1e kwartaal)
archief 2022 (4e kwartaal)
archief 2022 (3e kwartaal)
archief 2022 (2e kwartaal)
archief 2022 (1e kwartaal)
archief 2021 (4e kwartaal)
archief 2021 (3e kwartaal)
archief 2021 (2e kwartaal)
archief 2021 (1e kwartaal)>