Westhoek, 30 december 2023

De laatste percelen met bieten op de Friese klei bij Nij Altoenae worden gerooid door loonbedrijf A.G. de Vries uit Westhoek. Foto: Niels Westra

Geultjes moeten de laatste aardappelen en bieten redden van de verrotting: 'Het lijkt niet zo heel raar meer'

Het akkerbouwjaar werd getekend door nattigheid. Er werd volop gespit om het water zoveel mogelijk weg te werken. De hoop is dat een strenge winter nog wat extra lucht in de bodem brengt.

De spitmachine van loonbedrijf A.G. de Vries uit Westhoek stond jaren werkloos in de schuur. "Dit jaar hebben we hem weer volop gebruikt”, zegt eigenaar Anne de Vries.

Nadat het in oktober onophoudelijk begon te regenen werd het apparaat weer afgestoft om de grond open te trekken. Die heeft veel te lijden gehad van de nattigheid.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 december 2023

Muzikaal Spektakel van Nij Talint Orkest imponeert

Foto: Joachim de Ruijter

Een onvergetelijke muzikale ervaring werd zaterdag beleefd in Sint Annaparochie, toen het Nij Talint Orkest niet alleen de harten van familie, vrienden en muziekliefhebbers raakte, maar ook een overweldigende belangstelling wist te wekken.

Deze bijzondere middag, mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking tussen lokale muziekverenigingen, Mear Mei Muzyk en Seewyn Kunsteducatie, markeerde het hoogtepunt voor de groep fantastische nieuwkomers in de wereld van blaas- en slagwerkinstrumenten.

Onder leiding van Eric Roelofsen, die sinds september wekelijks inspirerende repetities leidde, groeide het Nij Talint Orkest uit tot een prachtige eenheid die het publiek verblufte. De deelnemers straalden in een mooie orkestopstelling in de Rembrandtzaal van Ons Huis. Nieuwe vriendschappen ontstonden, langgekoesterde dromen werden werkelijkheid en schijnbaar onmogelijke doelen werden bereikt.

Bron: Franeker Actueel
link Lees het hele artikel met foto's >>

Sint Annaparochie, 24 december 2023

"Welkom thuis in Middenhof in Sint Annaparochie"

Het plan Middenhof in vogelvlucht

In Middenhof verrijzen straks elf levensloopbestendige woningen, geschikt voor jong en oud. De levensloopbestendige woningen zijn ontworpen met jouw comfort in gedachten. Van de ruime tuinen tot de slimme indeling van de kamers: alles is ontworpen om het leven gemakkelijker en aangenamer te maken. Hierdoor staat wonen in Middenhof garant voor zorgeloos genieten van elk moment, ongeacht de levensfase waarin je je bevindt.

Grote bomen markeren de entree van Middenhof. De dam over het water voert je mee naar het woonhofje vlak achter de lintbebouwing aan de statige Stadhoudersweg. Hier geniet je van rust, ruimte en weidse vergezichten. Deze plek voelt bijna als een eilandje doordat het aan drie zijden omsloten is door water. Door middel van een dam over het water vanaf de straatkant bereik je het woonerf. Een tweede ingang zal dienst doen als fietspad.

Bron: Makelaardij Hoekstra
link Lees hier meer over dit plan >>

Sint Jacobiparochie, 22 december 2023

"Stroperige financiële stromen maken de handel momenteel enorm risicovol"

Tjerk Nagel

Minstens vijftig verouderde en vervallen dijkhuizen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk worden opgeknapt en verduurzaamd. Een rijkssubsidie en gemeentelijk geld zorgt voor een injectie van in totaal 5 miljoen euro.

Zeker vijftig woningen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk worden de komende jaren flink onder handen genomen. Gemeente Waadhoeke heeft een rijkssubsidie van 3,5 miljoen euro gekregen uit het Volkshuisvestingsfonds. Dat geld komt bij de gemeentelijke bijdrage van 1,5 miljoen euro om het historische karakter van het dijkgebied te behouden en verbeteren.

Langs de Bildtdijken staan ruim 500 woningen. Een aanzienlijk aantal van deze karakteristieke dijkhuizen is in matige tot slechte staat. De gemeente werkt al sinds 2015 samen met Stichting Herstel dorpen en Bildtdijken aan de leefbaarheid in het gebied.

Bron: UienNiewuws
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 19 desimber 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Kerstferhaal"

Oflopen saterdeg binne de jonges en maisys fan ôns fryndeploeg na de band Lays in Belkum weest. Op 'e fyts nag wel. Krekt as froeger. En in 'e kou. Froeger gâven je der niet om en nou worde d'r ok ferwacht dat gyneen hierover krimmenere sou.

De hineweg gaat fansels altiten goed, al binne d'r altiten goenent die't keetlelle en bewust op 't spatbôrd fan de foorganger rijen gaan. En dan hope dat die út balâns raakt.

Ons útstappy waar dan wel niet tidens de korsttyddagen, maar soafeul skeelt dat nou ok weer niet en omdat d'r tidens de baide feestdagen gyn kollum is, kom ik deuze week met myn aigen kerstferhaal. Nou ja, kerstferhaal is in myn gefal 'n rúm begrip.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Het Bildt, 18 december 2023

Miljoenen voor opknappen van zeker vijftig verloederde huizen aan Bildtdijken

Stichting Herstel dorpen en Bildtdijken zet zich al jaren in om de karakteristieke dijkhuizen aan de Bildtdijken te behouden. Foto: NIELS WESTRA

Minstens vijftig verouderde en vervallen dijkhuizen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk worden opgeknapt en verduurzaamd. Een rijkssubsidie en gemeentelijk geld zorgt voor een injectie van in totaal 5 miljoen euro.

Zeker vijftig woningen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk worden de komende jaren flink onder handen genomen. Gemeente Waadhoeke heeft een rijkssubsidie van 3,5 miljoen euro gekregen uit het Volkshuisvestingsfonds. Dat geld komt bij de gemeentelijke bijdrage van 1,5 miljoen euro om het historische karakter van het dijkgebied te behouden en verbeteren.

Langs de Bildtdijken staan ruim 500 woningen. Een aanzienlijk aantal van deze karakteristieke dijkhuizen is in matige tot slechte staat. De gemeente werkt al sinds 2015 samen met Stichting Herstel dorpen en Bildtdijken aan de leefbaarheid in het gebied.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 15 december 2023

Groep 8 van De Twiner uit Sint Jacobiparochie leert kleien en Engels van Koerdische vluchtelingen

Ammar Toptsi (met bril) spreekt van huis uit Nederlands, Grieks en Turks en werpt zich zo nu en dan op als tolk. Foto: Jacob van Essen

Groep 8 van basisschool De Twiner uit Sint Jacobiparochie krijgt handvaardigheid van twee Koerdische vluchtelingen uit het naburige azc. "Je leert twee dingen in één keer: Engels en kleien."

"Hi, how are you?" Uit tien kinderkelen klinkt luid ‘good’ op de vraag van Nazli Cicek Tüt (38) hoe het met ze gaat. Opgetogen schuifelt de helft van groep acht van basisschool De Twiner in Sint Jacobiparochie het kleurrijke atelier van netwerkcentrum De Opstap binnen voor een workshop handvaardigheid.De andere helft is een uur later aan de beurt. Om in de stemming te komen heeft Erdal Tüt (42) een playlist met klassieke en oriëntaalse muziek aangezet.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Menaam, 13 december 2023

Trekkertocht rijdt door stad en dorpen in Waadhoeke

Een stoet van verlichte trekkers rijdt zaterdag door Waadhoeke. Foto: Joachim de Ruijter

De Trekker Ljochtjestocht vindt zaterdag plaats door de gemeente Waadhoeke. Start en finish zijn in Menaam. Onderweg worden onder andere Beetgum, Sint Annaparochie, Tzummarum en Franeker aangedaan.

Er rijdt zaterdag een stoet verlichte trekkers door Waadhoeke. Een initiatief van de twee vrienden André Palsma en Siebe Postmus uit Menaam.

Na de start aan de Graldasingelin Menaam, gaat de route via ,Marsum, Ingelum, Bitgummole, Sint-Annaparochie, Minnertsga , Oosterbierum, Sexbierum, Franeker en Dronryp om een paar uur later weer te eindigen bij de Graldasingel in Menaam. Hier wacht de deelnemers een feestelijk onthaal.

Bron: Franeker Courant

Nij Altena, 12 desimber 2023

Leaver bisten as minsken

HEA! Oan 'e muorre: kattefrou

Sy stie bekend as it 'kattefroutsje' fan Nij Altena. Jacqueline Claus kaam yn 2008 geregeld yn it nijs omdat se mear as 100 katten opfong yn har 'Poezenparadijs.' De buorlju hiene dęr wol fan te lijen en op lęst fan de rjochter moast se úteinlik in grut tal katten fuortdwaan. Frou Claus wennet noch altyd yn har hűs oan de dyk, no noch mar mei in pear katten.

Sy hat net in maklik libben hân. As 'befrijingsbern' hat se har heit net meimakke en har mem stoarn doe't se noch gjin fjouwer jier wie. Se wurke as 15-jierrige al yn in fabryk en krige psychyske problemen.

Claus libbet no leaver mei bisten as minsken om har hinne. Dochs seit se noch folop fan it libben te genietsjen. Sy hopet wol 90 jier te wurden.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch hjir de fideo >>

Luwt, 12 desimber 2023

Gerard de Jong

't COA weet hur folgd deur 'n lúkse-gestapo

Boven is ônder. Frede is oorlog. Liefde is haat. In Bizarro World is alles 't tunoverstelde fan hoe't wij 't kinne.

Bizarro World is ‘n planeet út ‘t Superman-universum, der’t de mînsen mooiens hate en ‘n infesteerder himsels promoat deur te garanderen dat-y ‘t geld fan syn klanten kwytrake sil. Historikus Nadia Bouras - ‘n seldsem lichtpuntsy in de donkerens die’t X hyt - hout dut soort saken bij: Tekens fan planeet Bizarro World , maar dan op ôns aigen planeet.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 12 desimber 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Fan"

Wij binne hest halfweg desimber en dat betekent fansels stimme foor de Top-2000 en de Frise Top-100.

"Ja, fan die popband bin ik 'n fan", saai ik 's teugen 'n kammeraat. Maar hij sloeg hard werom: "fan? Dat hewwe alleen kines. Folwassenen binne nergens meer fan fan." Soa, der sat ik, 't fiel even stil en wilens nam ik maar 'n slokky bier.

Alle keren dangelt dut in myn hood om at ik praat over welke mezyk fan hokker popbands en sangers ik mooi fyn. Ik mot mij dan echt inhouwe om niet fan te sęgen. Dat ik sęg nou alle keren dat ik groat liefhewwer bin fan de mezyk fan 10CC, Pink Floyd, Fischer Z en Frans Halsema.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 11 december 2023

Vier opgeleide keurmeesters bij Smeding Groenten en Fruit

Op de foto vlnr: Arp Feitsma, Theo Weiland, Eelco Overzet en Rinze Peterzon met de ontvangen diploma’s. Foto Smeding

Een feestelijk moment bij Smeding Groenten en Fruit in Sint Annaparochie. Arp Feitsma, Theo Weiland, Rinze Peterzon en Eelco Overzet hebben het diploma Keurmeester AGF in ontvangst mogen nemen.

Naast de volledige diplomering van deze vier keurmeesters, is de verwachting dat komend jaar nog eens drie keurmeesters binnen Smeding de opleiding afronden. Momenteel zijn zes van de in totaal tien medewerkers op de afdeling Kwaliteit volledig gecertificeerd.

Het is bijzonder dat er bij Smeding vier nieuwe keurmeesters volledig zijn opgeleid. In een tijd waarin veel AGF-kennis verloren gaat door natuurlijk verloop met de pensionering van ‘de oude garde’ maar ook door de veranderende markt!

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 9 december 2023

Samen uienvlieg beheersen werkt goed: "Geen idee of het hier een probleem is"

Prachtige goudgele uien van de Maatschap Hoogterp liggen herfst 2023 te blinken achter de planken aan de Oudebildtdijk in het Noord-Friese Sint Jacobiparochie. “Alles moet kloppen voor een rendabele teelt”, zegt Andries Hoogterp, de oudste van de drie zonen deze huizes. Daarom omarmden ze de Steriele Insecten Techniek (SIT) direct toen deze jaren geleden aan ze werd voorgesteld./p>

Best opmerkelijk – en handig – dat het hele gezin een eigen plekje heeft gevonden aan deze lange en smalle weg, die vlak achter de Zeedijk met daarachter de Waddenzee ligt. Windstil is het hier dus nooit. “Pootgoed beregenen mag natuurlijk niet, maar de uien laten we ook het liefst met rust; met die wind komt het water meestal verkeerd terecht”, zegt Andries (37). Broers Willem (34) en Hessel (30) zitten, net als de ouders, ook in de maatschap. Andries had eerst nog een baan buitenshuis, in de ontwikkeling van precisielandbouwtechnieken. “Dat paste goed bij mijn studie agrotechnologie in Wageningen. Techniek vind ik mooi.”

Bron: Uien Nieuws
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 9 december 2023

Roelie (61), Judith (55), Wiebina (61) en Ali (66) uit Sint Annaparochie zijn verknocht aan tennis én aan elkaar

(v.l.n.r.) Judith Alberts (55), Roelie Hoekstra (61), Ali Bronger (66) en Wiebina Hoekstra (61) Foto: Ilva Stoelwinder

Samen een balletje slaan, dat doen (v.l.n.r.) Judith Alberts (55), Roelie Hoekstra (61), Ali Bronger (66) en Wiebina Hoekstra (61) al een hele poos. Zeg maar gerust een kwart eeuw, twee keer in de week op donderdag en zaterdag, bij sportcentrum De Buurfrou in Vrouwenparochie

Al is het potje tennis op de donderdag eigenlijk bijzaak. "Onze therapie! Dan wordt er meer gekletst dan getennist, haha", vertelt Wiebina. "Dat is meer voor de gezelligheid, de week met elkaar doornemen, je ei kwijt kunnen".

Op donderdag spelen ze altijd op de buitenbaan. Wiebina: "Dat proberen we het hele jaar door te doen. Judith en Ali proberen er nog wel eens onderuit te komen als het regent of hard waait". Gescherend: "Dat zijn de 'mietjes'. Roelie en ik zijn de diehards, wij zorgen dat ze wel gaan".

Bron: Dagblad v/h Noorden

Oudebildtzijl, 9 december 2023

Blues die nét een tikje anders is

The Mudbirds uit Oudebildtzijl: René Tweehuysen (links) en Alan Laws. Foto: Niels Westra (screenshot)

Bluesduo The Mudbirds uit Oudebildtzijl vertegenwoordigt Nederland volgende maand tijdens de International Blues Challenge in Memphis met blues die nét een tikje anders is.

De aanhouder wint, of beter nog, kwaliteit zal zich uiteindelijk, vroeg of laat bewijzen. Daarin geloven Alan Laws (62) en René Tweehuysen (66), ofwel The Mudbirds uit Oudebildtzijl.

Het bluesduo timmert sinds 2007 aan de weg, begon met eigenzinnige bewerkingen van blues-traditionals en componeert tegenwoordig ook eigen nummers. Geen doorsnee-blues, niet dat geijkte, maar blues die nét een tikje ander is, met een bluegrass-touch, een snufje jazz, wat folk-elementen hier en daar.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 december 2023

Foto’s: SR Fotografie

Kleine brand in appartementencomplex

Donderdagmiddag heeft er gedurende een korte tijd een brand plaatsgevonden in een appartement aan de Dordtse Straat in Sint Annaparochie.

De brandweer werd omstreeks 14:45 uur gealarmeerd en arriveerde met spoed ter plaatse. Vanwege de locatie in een appartementencomplex werd er direct opgeschaald naar een middelbrand. Ter plaatse bleek de omvang van de brand mee te vallen, waardoor de extra gealarmeerde eenheden retour konden naar de kazerne.

Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoners te controleren, de brandweer heeft het appartementencomplex geventileerd.

Bron: NoorderNieuws

Sint-Anne, 5 desimber 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Johan Derksen is 'n fainzer"

Ik hew 't helendal had met die Johan Derksen. Eerst sat ik in 't 'kamp' Derksen, maar der bin ik nou útgaan. Bij Derksen is't soa dat je him mâge of just niet; der tussenin sit niks.

Ik mocht, en mâg, him nag hyltyd wel lije at-y syn mening geeft; hij nimt gyn blâd foor de mônd. Maar deur de jaren hine betrap ik him d'r wel 's op dat-y 't de ene keer d'r soa over dinkt en 'n hutsy later staat syn mening loadrecht teugenover syn forige.

Niet alleen ik hew dat deur, maar ok presintator Wilfred Genee komt der gau 's achter en konfronteert him d'r dan met. In 'e regel krije je dan slop gelul fan Derksen werom.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Zwarte Haan, 4 december 2023

Sunjo Lee met een van haar robots op het wad bij Zwarte Haan. Foto Sandra Jansen

Terug naar de basis: hoe kan de mens (over)leven?

Hoewel de een zich met keramiekovens en de ander zich met robots bezighoudt, zijn kunstenaars Sunjoo Lee en Fraser Stewart eigenlijk bezig met evolutie. Hoe kan de mens (over)leven?

Tijdens de afgelopen drie weken verbleef Sunjoo Lee met steun van het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie in Het Lage Noorden in Marrum, waar ze verschillende robots bouwde. Kleine wezens van takken en afvalmateriaal, met een eenvoudig motortje op batterijen.

Elke week ging ze van haar residentie in Het Lage Noorden naar Zwarte Haan waar ze de robots liet wandelen op het wad. In haar video’s is de ene net een krab, die ploetert door de dikke modder. Hij maakt een koprol en komt helemaal vast te zitten. De batterij raakt leeg en hij kruipt daarna in het riet om te sterven, zo lijkt het.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 3 december 2023

Waadhoeke verlicht gebouwen oranje als signaal tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

Wethouder Rene de Vries voor NWC de Opstap in Sint Jacobiparochie foto: Joachim de Ruijter

Nog tot en met 10 december schijnen er oranje lampen op vier gebouwen in de gemeente. Dit zijn NWC de Opstap in Sint Jacobiparochie, en in Franeker het Museum Martena, het Stadhuis en het gemeentehuis van Gemeente Waadhoeke.

Wethouder Rene de Vries : „Tot 10 december is het ‘Orange the world’ ! Een periode waarin we aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen. Dit komt namelijk nog veel te vaak voor. Iedere tien dagen sterft er in Nederland een vrouw door geweld. Maar ook psychisch geweld, mishandeling en vernedering gebeutt vaker dan wordt gedacht. Dit moet stoppen. En daarom kleuren we oranje!”

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 30 novimber 2023

Keapjûnen ferdwine út it Fryske strjitbyld

Undernimmer Akke van Dijk fan Sint Anne © Omrop Fryslân, Johanna Brinkman

Tsjustere strjitten, tichte winkels en hast gjin minsk mear bûten. Yn lytsere doarpen is er al ferdwûn: de keapjûn. Lokale űndernimmers wrakselje dęrmei, docht bliken út in rűngong.

Op de freedtejűn is it no stil yn de winkelstrjitte fan Sint Anne. Nei de simmer ha de lęste űndernimmers besletten om net mear iepen te gean.

Akke van Dijk is tsien jier lyn al opholden mei de keapjűn fan har 'winkeltsy'. "Ik seach de feroaring doe al. De minsken woene thús wêze en telefyzje sjen. En sneons kamen se wol wer."

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Hollum, 30 november 2023

Foto: Politie Ameland

Auto op Ameland raakt in slip door sneeuw

Een 21-jarige bestuurster uit Sint Annaparochie raakte donderdagochtend bij Hollum op Ameland met haar auto in een slip door de sneeuw en het ijs en belandde vervolgens op de kop in de sloot.

Een toevallig passerende chauffeur van het plaatselijke transportbedrijf heeft haar uit het voertuig gehaald.

Gelukkig had het meisje lichte verwondingen en hoefde ze niet naar het ziekenhuis, zo liet de politie weten aan RTV NOF.

Bron: RTV NOF

Sint Annaparochie, 29 november 2023

Leerlingen Slotschool in Sint Annaparochie scheiden afval

Een paar van de trotse leerlingen en hun juf Jildou.

Bij bijna alle scholen gaat al het afval op een grote hoop, en al dat afval gaat naar de afvaloven in Harlingen. Daar wordt het verbrand.Bij alle scholen? Nee, één basisschool biedt daaraan dapper weerstand. Het is de Slotschool in Sint Annaparochie.

Op initiatief van de leerlingen uit groep 7 kan groenafval nu gewoon in een groencontainer. Tijdens de energie-challenge op de Slotschool verdiepten Diemer, Joylisa, Nika, Tiemen zich in afval. De groep van vijf verbaasde zich er over dat ze niet zoals thuis het groenafval in een aparte container bij de weg mochten zetten.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 november 2023

Mondial Uitzend Fryslân geopend in Sint Annaparochie

In april 2023 vertrokken Oscar en Marloes Boekel met hun 3 kinderen vanuit Noord-Holland naar Friesland. Zij kochten een huis in sint Jacobiparochie en startten er een tweede vestiging van het uitzendbureau waar zij in Noord-Holland beiden al jarenlang werkten.

De nieuwe vestiging voorziet sinds begin 2023 ook opdrachtgevers in Friesland en Groningen van gemotiveerde, met zorg geselecteerde uitzendkrachten. Wel onder een aangepaste naam: Mondial Uitzend Fryslân. Waar er tot en met oktober voornamelijk vanuit huis gewerkt werd, heeft het team inmiddels intrek genomen in een kantoorpand aan de Warmoesstraat 32 te Sint Annaparochie.

Bron: Franeker Aktueel
link Lees het hele artikel >>

Luwt, 28 novimber 2023

Gerard de Jong

't Fesy in Wildersland is inkeld foor PVV'ers

Twee menútten nadat de NOS de exit poll sien liet skakelde presintator Rob Trip woensdegaven over na Skeveningen. 'Hoe is de sfeer daar, Michiel?'

Michiel Breedveld most ferslag doen fanút kafee ‘t Seepaardje, der’t de PVV’ers bijnander waren. Nou ja, fanút ‘t kafee. .. Fan ergens in de buurt derfan. Want Breedveld ston niet tussen de mînsen, doe’t se kinnis nommen fan de enorme wînst.

Hij ston in ‘n lachwekkend onsigge rúmte, tussen met rooie kussens watteerde muren. Boven him hongen flachys en ballonnen. ‘t Leek nag ‘t meest op ‘n peeskamer der’t de leste besoeker sels de slingers maar ophongen had. Achter him liep ‘n befailiger in en út ‘t beeld.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 28 novimber 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Nije skoenen"

Nou, 't Nederlâns elftal het 't weer opr23den. Se wonnen fleden week fan de Ieren en Gibraltar en gaan ankem jaar na de Europese Kampioenskappen in Dútsland.

Hé, waar Dútsland in... Ja, ik weet wat jim sęge wille: in 1988 waar 't EK ok in Dútsland. Dut jaar 35 jaar leden.

Maar ik weet 't allegaar nag heel goed. Ik waar 'n snotneus die't krekt de jeugdpússys faarwel said had. Wij sâgen met 'n mooie groep de finale in 'e kroeg en fansels worde 't hyltyd geselliger. Helendal doe't de wedstriid ôflopen waar en wij feest fiere konnen.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Alde Biltsyl, 23 novimber 2023

Keunstner Ron Posthuma yn Alde Biltsyl

Bysûnder keunstwurk oan de muorre

In âld skeakelboerd dat no in lampe is. Dat hinget der by keunstner Ron Posthuma yn Alde Biltsyl oan 'e muorre.

Posthuma komt út Noard-Hollân en wennet no 7 jier op It Bilt en dat foldocht him skoan:

"Lekker rustig en een leuke mentaliteit nog, geen gejaag, perfekt.

Bron: Omrop Fryslân|Hea!
link Bekijk de video >>

Sint Jacobirochie, 22 november 2023

Slapen op grote hoogte in de oude watertoren van Sint Jacobiparochie

In het voormalige bassin komen twee luxe hotelkamers. Op het dak een uitkijkpunt met verrekijkers. Joachim de Ruijter

Nog een paar weken en dan kunnen de eerste gasten terecht in de oude watertoren in Sint Jacobiparochie. Het initiatief om er een kleinschalig luxe hotel van te maken werd vorige week in het kader van project Waddenkust K(l)eigoed van de provincie Fryslân beloond met een bijdrage van 200.000 euro.

Terwijl Erna Kolkman de knop ingedrukt houdt waardoor de lift in de glazen schacht van de oude watertoren langzaam omhoog gaat is echtgenoot Willem Kolkman al uit het zicht verdwenen. "Ik neem de trap wel, dat gaat sneller."

De lift houdt even later stil in het ronde deel waarin zich ooit 513 kubieke meter water bevond. Om het totale gewicht van het reservoir, zo’n 650 ton, te kunnen dragen werd het hele gebouw opgetrokken uit dik beton. Dat geldt ook voor de wand van het reservoir die op meerdere plekken werd opengebroken om er hoge ramen in te kunnen plaatsen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 november 2023

Werelderfenis

Pand waar voorheen de Wereldwinkel gevestigd was (Google Maps)

Wereldwinkel Het Bildt verdeelde afgelopen weekend zijn erfenis. De winkel in Sint Annaparochie sloot op 1 juli al definitief de deuren omdat de specifieke FairTrade-producten en kunstnijverheidsspullen ook in reguliere winkels liggen.

De Wereldwinkel doneerde alle eetbare producten aan de voedselbank in het dorp. De Aerden Plaats kreeg de kaartenmolens, een boekenkast, stellingen en tafels voor de nieuwe streekwinkel en de uitbreiding van het cultureel bezoekerscentrum. Vmbo De Ulbe van Houten in St. Anne mag overgebleven kaarsen verkopen bij de kerstactiviteit op school.

Een cheque van 20.000 euro gaat naar de importeur Gone Arty voor een praktijklokaal aan de Howgate school voor middelbaar onderwijs in Harare in Zimbabwe.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 21 november 2023

Slapen in een watertoren? Achter de Waddenzeedijk kan het

De watertoren in Sint Jacobiparochie wordt verbouwd tot kleinschalig hotel. Foto: Marcel van Kammen

Achter de Waddenzeedijk dreigt krimp en vergrijzing. Door toeristen te verleiden met luxe opgeknapte melkfabrieken, watertorens en brouwerijen moet het gebied levendig blijven.

De watertoren wordt omgebouwd tot kleinschalig hotel, in de oude brouwerij van Ferwert komen zorgappartementen en een bed&breakfast, in de oude Súvelfabryk van Ljussens worden inmiddels vakantieappartementen verhuurd en dat is ook de bedoeling in de historische kophalsrompboerderij bij Augsbuurt.

De 41 meter hoge watertoren in Sint Jacobiparochie, bouwjaar 1957, werd gekocht door Willem en Erna Kolkman die al op een steenworp afstand van het bouwwerk woonden. Ze droomden al langer van een hotel in de toren, en toen de kans zich voordeed sloegen ze toe.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 21 novimber 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Nabouwers"

At je 't as kolumnist over 'n crompouce hewwe motte, dan gaan je al naar 'n bedinklik nivo, docht ik doe't ik dut mooglike onderwerp foorbij kommen sâg. En dochs mot ik 't d'r even over hewwe.

Ik hoop fan 'even', want idere letter die't hier an spendeerd wort, is d'r naamlik een te feul, maar deur de dailis hierover kin ik 't dochs niet late om hierover te skriven.

Ja, lessen had kolumniste Anne-Meta Kobes 't d'r ok al over, maar sij had 't foornaamlik over de geneugten fan deuze súkkerbom. En ik gaan 't hewwen over wat d'r achter weg kommen is.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Jacobiparochie, 18 november 2023

Opknapper-kans: kluswoning in Friesland voor slechts 95.000 euro

Foto: Funda

Als we tegenwoordig een blik op Funda werpen, slaat de schrik ons om het hart vanwege de vaak exorbitant hoge prijzen. Gelukkig zijn er uitzonderingen die ons weer een beetje vertrouwen in de verhitte huizenmarkt geven. In het Friese Sint-Jacobiparochie wordt namelijk een karakteristieke woonboerderij aangeboden voor slechts € 95.000.

De betreffende boerderij op Funda staat in het dorp St. Jacobiparochie, een dorp in het uiterste noordwesten van Friesland, in de buurt van Harlingen. Daar, aan de Oudebildtdijk 738, staat een karakteristieke boerderij op een nieuwe eigenaar te wachten. Sint-Jacobiparochie heeft enkele winkels, een peuterspeelzaal, een basisschool en sportvelden voor onder meer voetbalwedstrijden. Het dorp heeft ongeveer 1800 inwoners. De Oudebildtdijk diende ooit als bescherming tegen de zee. Nu is er ruimte voor dergelijke karakteristieke panden.

Bron: MAN MAN
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 15 november 2023

De wagen staat de komende tijd in Sint Annaparochie

Bevolkingsonderzoek borstkanker: onderzoekscentrum staat in Sint Anna

Vanaf 22 november tot en met 19 januari kunnen vrouwen uit de gemeente Waadhoeke in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De onderzoekswagen is in die periode te vinden op het parkeerterrein achter sportcomplex De Bildtse Slag, Hartman Sannesstraat 9 te Sint Annaparochie.

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 14 november 2023

Vierde editie Bildtse Smaakroute trekt honderden belangstellenden

De familie De Jong in hun schuur in Sint Annaparochie. Tweede van links initiatiefnemer Sjoerd de Vries. Foto: Joachim de Ruijter

Honderden mensen kwamen zaterdag af op de vierde editie van de Bildtse Smaakroute. Bij tien Bildtse bedrijven kon de fietstas of kofferbak worden gevuld met lokale producten van het Bildt. Van jam, pruimenwijn en gerookte gans, tot kaas, groenten en – natuurlijk - aardappelen.

Sjoerd de Jong kijkt tevreden om zich heen. In de schuur en op het erf van de boerderij boven Sint Annaparochie waar hij opgroeide is het gezellig druk. De zon schijnt en dat is uitgerekend vandaag een hele opluchting na dagen vol regen. ,,Daar hebben we goed geluk mee.’‘ Buiten vinden de puntzakken met van eigen aardappelen gebakken frites gretig aftrek. Binnen schuifelt een gestage stoom mensen langs de klaarstaande papieren zakken vol aardappelen, uien en bemodderde winterpenen. Ze zijn die ochtend speciaal voor de Smaakroute met de hand uit de grond gehaald. De akker is door alle regen te drassig voor machines. "We proberen het aanbod ieder jaar wel wat uit te breiden. Nieuw dit jaar zijn de kant-en-klare pakketten voor een appel-aardappeltaart. Het recept is van mijn moeder en zit er ook bij. En de appels komen uit haar eigen fruithof naast de boerderij."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 14 november 2023

Kat gered bij woningbrand in Sint Annaparochie

Foto: Ytzen Korf

Bij een woningbrand aan de Steven Huygenstraat heeft de brandweer een kat uit een brandende woning gehaald. De brand brak maandagavond iets na elf uur uit. Bij aankomst van de brandweer was er forse rookontwikkeling zichtbaar vanuit de woning. Brandweer, politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse voor de hulpverlening.

De bewoner kon tijdig uit de woning komen, maar heeft wel rook ingeademd. Hij is door ambulance-personeel behandeld voor rookinhalatie en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Een dierenambulance kwam ter plaatse voor de kat die uit de woning is gered. De brandweer had het vuur snel onder controle. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Luwt, 14 novimber 2023

Gerard de Jong

Skier

Frijdeg, bij Meet me at the Lighthouse op Skiermonnikoog, bin ik skriver Nyk de Vries („ik sis net graach dichter, dęr kinne jo yn de Wâlden net mei oankomme”) wel tien keer teugen ‘t liif lopen.

Fia allerhande dwarsferbanden en deelde kinnissen komme wij de leste jaren wel ‘s op nanders pâd. En hij had onthouwen hoe’t fier jaar leden, in de kroeg op Ouwe-Syl, myn maat Hendrik skalen bitterballen anslepen bleef as ‘n beginnend skriver bijfoeglike naamwoorden. Dat skept ‘n bând.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 14 novimber 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Stadionnaam"

Krastes, 't nije stadion fan Cambuur krijt hoogstwaarskynlik de naam fan 'n bedriif. Jawis, ik begryp de beweegreden en sinten binne fansels och soa belangryk foor 'n profklup.

En d'r binne ommers feul meer klups die't hur stadion naar 'n bedriif noeme, in 'e regel de hoofdspônser. En at-y dan ophout, dan komt d'r gewoan weer 'n nije bedriifsnaam.

Soks is fansels niet mooi. 't Historise fan 't stadion gaat d'r op soa'n menier dochs wat fan ôf. En derbij komt 't saaklik en koud over.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 13 november 2023

Politie

Twee gewonden bij steekpartij in Sint Annaparochie

De politie is maandagavond gealarmeerd vanwege een steekpartij in Sint Annaparochie. Ter plaatse troffen agenten twee gewonde personen aan.

Rond 21.45 uur kreeg de politie een melding binnen over een steekpartij aan de Middelweg-West in Sint Annaparochie. Twee personen zijn gewond geraakt. Zij zijn voor behandeling van hun verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet ter plaatse onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Zie update op 112 Fryslân >>

Sint Annaparochie, 11 november 2023

Rick de Vries wint spannend Bildts Songfestival

oto: Omroep Zilt, Jan Kerkstr

Het 36e Bildts Songfestival is gewonnen door Rick de Vries. Maar vanzelf ging dat niet: de jury had deze keer lang nodig om een winnaar te kiezen.

Een echte talentenjacht is het Bildts Songfestival niet: het gaat vooral om de show en het feest. De 17 deelnemers moesten dan ook vooral het publiek vermaken. De sfeer zat er dus al goed in toen net na middernacht alle deelnemers het podium opkwamen voor de prijsuitreiking. Die liet wel even op zich wachten.

“We hebben wel een halfuur gezeten, dat heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt jurylid Pé Stienstra. “Er zijn harde noten gekraakt, we stonden in tweestrijd.” Maar het het lukte uiteindelijk wel: Rick Onijdes de Vries krijgt de eer dit jaar met zijn versie van Snelle’s In de Schuur

Bron: Omroep Zilt
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 11 november 2023

Bildts sportcentrum kan aan de slag met verduurzaming

Foto: Google Streetview

De Bildtse Slag krijgt vier ton van de gemeente om te verduurzamen. Extra geld om flink stijgende kosten te dekken komt er vooralsnog niet.

Het zwembad met sporthallen in Sint Anne vroeg om 432.000 euro voor onder anderen warmtepompen en zonnepanelen. De gemeenteraad van Waadhoeke besloot donderdagavond dat geld ook toe te kennen.

Maar daarmee is de wensenlijst van De Bildtse Slag nog niet af. Want het berekende volgend jaar bijna twee ton meer kwijt te zijn dan dit jaar. Dat komt onder anderen door 150.000 extra aan energiekosten en hogere kosten voor loon. Door te verduurzamen zouden de extra kosten worden teruggebracht naar 76.000 per jaar en het bestuur vroeg Waadhoeke dat geld jaarlijks toe te kennen. Maar omdat de kosten nog niet precies duidelijk zijn, doet de gemeenteraad dat vooralsnog niet.

Bron: Omroep Zilt

Sint Annaparochie, 10 november 2023

Celstraffen voor man en vrouw uit Sneek en Sint Annaparochie vanwege seksuele uitbuiting van prostituees

Foto ter illustratie

Twee voormalige partners uit Sneek (36) en Sint Annaparochie (34) zijn wegens seksuele uitbuiting van drie prostituees veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk zes maanden en een jaar.

Het stel heeft volgens de rechtbank drie vrouwen uit Roemenië en Colombia vanaf december 2020 ongeveer een jaar als prostituees laten werken in huizen in Leeuwarden, Sneek, Burgum en Bolsward. De vrouw uit Sneek plaatste advertenties met zelfgemaakte foto’s van de sekswerkers op internet en regelde de afspraken.

Haar inmiddels ex-partner uit Sint Annaparochie haalde het geld op en voorzag de vrouwen van handdoeken, glijmiddel en condooms. Hij vroeg ook om seksuele wederdiensten.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 7 november 2023

Stichting Theatersprookje het Bildt pakt weer uit in november

Het Bildts sprookje tijdens een eerdere editie.

Nadat het sprookje in Leeuwarden ophield te bestaan werd in 1985 Stichting Theatersprookje het Bildt opgericht in Sint Annaparochie. in die 38 jaar werd het sprookje al die jaren opgevoerd, behalve in coronatijd. Toen kon het twee keer niet door gaan. Dit jaar worden er op 22 november weer twee voorstellingen gegeven.

Over ongeveer een week is het zover, dan speelt Theatersprookje het Bildt hun jaarlijkse voorstellingen. Er hebben zich nog nooit zoveel vrijwilligers aangemeld: spelers, decorbouwers, stagiaires voor de schmink en de kleding en techniekstudenten met begeleiders van Faber Audiovisuals. Het kan niet anders dan dat regisseuse Pieta Machiela een prachtig sprookje gaat neerzetten. Het enthousiasme van de groep is namelijk enorm, kosten nog moeite worden gespaard om er iets heel moois van te maken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 7 november 2023

De aardappelen van Willem en Wybren uit Sint Jacobiparochie dreigen te verzuipen

Het bietenveld van de gebroeders Hoogterp in Sint Jacobiparochie is nog veel te zompig voor de oogst. Foto: Niels Westra

Oogstmachines blijven voorlopig in de schuur staan. Het land is veel te zompig. De aanhoudende regen drukt het suikergehalte van de bieten en consumptieaardappelen dreigen te verzuipen.

De gebroeders Hoogterp slijten hun dagen voorlopig in de schuur. De pootaardappelen zijn inmiddels binnen en die worden op grootte gesorteerd en klaargemaakt voor de export. "Op het land kunnen we niet veel beginnen”, zegt Andries.

Met zijn broer Willem en vader Wybren heeft hij een akkerbouwbedrijf in Sint Jacobiparochie. Veruit de meeste suikerbieten, zo’n twee derde, staan nog op het land. Het gaat om zo’n 38 hectare. "Normaal gesproken hebben we nu nog een kwart en zijn de bieten voor half november geoogst”, zegt Willem.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 november 2023

Mogelijk asbest vrijgekomen bij uitslaande brand in Sint Annaparochie

Foto: Edwin Brandsma

Bij een uitslaande brand aan de Stadhoudersweg is dinsdagmiddag mogelijk asbest vrijgekomen.

De brandweer van Sint Annaparochie ging rond twee uur met spoed ter plaatse. Omdat het ging om een uitslaande brand, werd opgeschaald naar middelbrand en kwam een tweede tankautospuit uit Stiens ter plaatse. Ook de hoogwerker uit Leeuwarden werd ingeschakeld om te assisteren bij de brand.

Omdat er een vermoeden was dat er asbest vrijkwam bij de brand, werd ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) opgeroepen. Of er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen zal onderzocht worden door een gespecialiseerd bedrijf. Zodra bekend is of er inderdaad asbest is vrijgekomen en hoe dit dan wordt opgeruimd, communiceert de gemeente Waadhoeke hierover. Stichting Salvage helpt de bewoners bij het afhandelen van de schade.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Sint-Anne, 7 novimber 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Flessys en blikkys"

Wij wete allegaar wel hoe't 't sit met de teugenworige inflasy: alles wort duurder. Maar der hew ik 't al 's 'n keer over had. Dut het de wereld in elk gefal feranderd.

Maar wat de wereld ok feranderd het, is 't momint dat d'r sont dut jaar ok stasygeld fan 0,15 op blikkys is. Je make nou tafrelen met die't ik nag nooit eerder sien had.

Maar eerst even 'n inlaiding. In 'e krant ston al 's 'n stik over 'n sworver die't alles ôfstrúnt om maar blikkys en flessys bijnander te fandelen om die derna in te leveren. Soa komt niet alleen deuze sworver an sinten, maar feul meer fan syn lotgenoaten, soa fâlt in 'e krant te lezen.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 6 november 2023

Mirjam Bikker (CU) beweert dat er na zessen vanuit Sint Anne geen bus meer naar 'de stad' rijdt

Mirjam Bikker (r) op campagne in Zwolle. Foto: Sem van der Wal

Wie? Mirjam Bikker. Waar? Het Debat op Radio 1. Wat? ‘Als je in Sint Annaparochie woont, vlakbij Leeuwarden, kan je na zes uur niet met de bus naar de stad toe.’

Wel een stuk of twintig bushaltes heeft Sint Annaparochie, als je haltes aan beide kanten van de weg meetelt. Zoveel bushaltes voor de bijna 5000 inwoners, maar kennelijk niet één waarvandaan een bus ‘s avonds nog naar de stad rijdt.

Dat is tenminste wat ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker afgelopen vrijdag beweerde bij Het Debat op Radio 1. Zij voerde een kort een-op-een-gesprek met Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) over het klimaat.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Bitgummole, 3 november 2023

Oud-manegepaard Norbert uit Vrouwenparochie mag van z'n oude dag genieten

Ineke de Groot, spring- en dressuurpaard Norbert dat met pensioen is, Leonie Leemburg, Jeltien van der Velde (de buurvrouw van Janet Leemburg) en Janet Leemburg. Foto: Marchje Andringa

De stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland in Bitgummole verwelkomde vrijdagmiddag het 28-jarige manegepaard Norbert. Ineke de Groot (74) zet zich samen met haar vrijwilligers met hart en ziel in voor de negen paarden en pony’s die er al genieten van hun welverdiende pensioen. Norbert is het tiende paard dat erbij kwam.

In en buiten de stallen wemelt het van de mussen. De kippen, die voor een groot deel zijn opgevangen door De Groot, scharrelen tussen de paarden. „Sommige kippen zitten ’s avonds bij de paarden op de staldeur en slapen in de voerbakken”, vertelt De Groot. Ze wil laten zien dat een natuurlijke leefomgeving voor de dieren belangrijk is.

Bron: Friesch Dagblad

Sint Jacobiparochie, 2 november 2023

Beeldmaker: Ytzen Korf

Twee voertuigen botsen op kruising

Donderdagmiddag 2 november omstreeks 16.30 uur heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Koudeweg in St.-Jacobiparochie.

Op een kruispunt botsten twee voertuigen op elkaar. Beide voertuigen liepen forse schade op.

Meerdere personen worden nagekeken door het ambulancepersoneel maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Een berger zal de voertuigen afslepen.

Bron: HardNieuws

Sint Jacobiparochie, 2 november 2023

Tresoar krijgt bijzonder reisverslag van soldaat uit 1831: "Dit is uitzonderlijk"

Het verslag van de Friese soldaat © Omroep Leeuwarden

Tresoar heeft een bijzonder reisverslag gekregen van een Friese soldaat uit de Tiendaagse Veldtocht in 1831. Nabestaanden van de schutter uit St.-Jacobiparochie hebben het aan het archief geschonken.

In het reisverslag staan de persoonlijke ervaringen van de Friese schutter Sjirk Sybrens Prosje (1804-1878) uit St.-Jacobiparochie. Het document bestaat uit een schriftje van 16 bladzijden. Het is een klein boekje, maar het bleef altijd goed bewaard in de familie.

Met de Tiendaagse Veldtocht wordt het ingrijpen van Nederland bedoeld om de Belgische Opstand neer te slaan. In 1830 brak in het huidige België een opstand uit die uiteindelijk zou leiden tussen de scheiding tussen de Noordelijke - en Zuidelijke Nederlanden.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 2 novimber 2023

Sander Krist en Leendert Nauta

Bildtse-kultuurpriis toekind an potkast 'Nag Even Bildts'

De Bildtse-kultuurpriis 2023 is toekind an de podkast 'Nag Even Bildts.' Leendert Nauta en Sander Krist, de mânly derachter, timmere al ’n stikminnig jaren an ’e dyk met dut praatprogramma, want soa kinne je de podkast beskouwe.

De mânly hewwe in hur weeklikse programma fan alles bij ’t eand: fan (kulturele) aktiviteiten ant wat d’r speult op ’t Bildt. Wat ok de moeite wirg is om te melden is ’t fait dat ‘Nag Even Bildts’ foor ’n heel groat part ’t jongereand as doelgroep het. Dat is fansels och soa belangryk.

Tradisjoneel wort de priis op ’n frijdeg in desimber útraikt. At der meer over bekind is, dan sil dat deur Bildts Aigene bekindmaakt worre.

Bron: Bildts Aigene

Sint-Anne, 2 novimber 2023

Baide Bildtse kursussen weer út eand

Bildts woordeboek

D'r hewwe hur genog deelnimmers anmeld foor de baide kursussen Bildts, soawel foor die foor Bildtstaligen as foor de kursus bedoeld foor niet-Bildtstaligen. Se binne baide al begonnen.

Foor de kursus foor Bildtstaligen is d'r 'n nije kursuslaider. Jeroen Slager fersorgt tegaar met Janny Bouma de lessen. Jeroen Slager folgt Kees Zijlstra op die’t dut ’n heel hut deen het. Uteandlik binne d'r 7 deelnimmers an deuze kursus.

Foor de kursus foor niet-Bildtstaligen binne maar liefst 12 kursisten. Deuze lessen worre krekt as forige jaren geven deur Anna Leijstra.

Bron: Facebook (Janny Bouma)

Oudebildtzijl, 1 november 2023

De bladkorven staan weer klaar

Eén van de geplaatste bladkorven, deze staat in Oudebildtzijl. Sander van Werkhoven

In de hele gemeente Waadhoeke zijn de bladkorven weer klaargezet. De hierin verzamelde bladeren worden omgezet naar compost.

Tot nu toe kwam de herfst maar langzaam op gang. regen genoeg, maar door de hoge temperaturen zaten veel bomen tot eind oktober nog volop in het blad. De harde wind van de afgelopen dagen heeft veel bomen al een stuk kaler gemaakt. Als binnenkort de eerste nachtvorst een feit is zullen de bomen helemaal massaal hun bladeren laten vallen.

Inwoners van de gemeente Waadhoeke kunnen de gevallen bladeren verzamelen en deponeren in de bladkorven die afgelopen week weer overal werden neergezet. In totaal zijn er door de gemeentewerkers 45 stuks geplaats, verdeeld over bijna alle plaatsen in de gemeente. De verschillende locaties zijn uitgekozen in overleg met dorpsbelang of wijkraden. Zijn de korven vol, dan worden ze door de gemeente geleegd en verwerkt tot duurzame compost.

Bron: Leeuwarder Courant

Luwt, 31 oktober 2023

Gerard de Jong

Nietig

Wij sitte in 'n road-ferlichte kamer, op bankys teugen de muren an, en wij kike na bovenen. Op de muren staat 'machten van tien'. In ‘n sirkel in ‘t plafon boven ôns sit ‘n skerm, der’t ‘n filmpy op ôfdraaid wort.

Wij sien, fan bovenen filmd, drokte en speulende kines op ‘n plain, dat neffens de voice-over in Venetië is. De kamera zoomt tien meter út. Dan weer tien keer feerder - de mînsen worre krioelende amels. En weer keer tien, en weer. De rais deur ‘t heelal is nag maar krekt begonnen maar de mînshyd is al lang út ‘t sicht. ‘t Filmpy is in 27 ‘keer 10’-stappen op ‘n klaine 14 miljard lichtjaar belând; feerder kinne wij (nag) niet kike.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 31 oktober 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Oalykoekegate"

Je souwen 't niet sêge, maar in deuze tiid binne d'r nag hyltyd hele kristlike gemeentes. In Frysland hewwe wij d'r ok een: Dantumadeel.

In oktober ston 't folgende boven 'n artikel op de sait fan Omrop Fryslân en ik fertaal 't even naar 't Bildts: "Oud en nij sonder oalykoeken in Dantumadeel? Gemeente wusselt met ferkoop op sundeg."

Mînsen, mînsen, wat binne der 'n prot inweuners nag froom. Dat se 't d'r teugenworig nag over hewwe motte at se al as niet op sundeg 31 desimber oalykoeken ferkope mâge.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 30 oktober 2023

Koud en nat voorjaar leverde minder uien en suikerbieten op. 'Prijzen zijn nog gunstig'

screenshot

Boeren vreesden in het voorjaar al voor lagere opbrengsten. Het leed werd verzacht door een goede zomer en gunstige prijzen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt het percentage zaai-uien dat per hectare van het land wordt gehaald dit jaar 7,4 procent lager uit dan vorig jaar. Het gaat dan om 41,2 ton per hectare. Op 2018 na is dit de laagste opbrengst sinds 2000.

Het areaal waar de uien op geteeld werden lag dit jaar juist 6,9 procent hoger dan vorig jaar. Met meer land wisten boeren de bruto-opbrengst ongeveer op het zelfde niveau te brengen als vorig jaar.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 30 oktober 2023

Earmoed yn byld brocht: "Dit makket in protte yndruk"

Ien fan de inisjativen om de earmoed te bestriden is in 'dielstasjon' © Omrop Fryslân, Remco de Vries

It tal minsken dat yn earmoed libbet, is de ôfrûne tiid tanommen. Minsken en ynstellings dy't dęr wat tsjin dwaan wolle, witte net altyd goed hoe. Se krigen help yn Sint Jabik op de 'Dag van de Armoede'.

Dat waard dien troch minsken earst fiele te litten mei watfoar dilemma's je sawat deistich te krijen ha as je elts dűbeltsje omdraaie moate. Dat barde troch fjouwer dilemma's nei te spyljen.

Op in ynformaasjemerk mei besteande inisjativen foar earmoedbestriding koene minsken dęrnei ynspiraasje opdwaan of help krije by it berikken fan minsken yn earmoede.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Wier, 26 oktober 2023

Met dank aan Bertus Hogendorp

Radar Wier verwijderd

Vandaag is de radar in Wier verwijderd.

Vermoedelijk beginnen nu de werkzaamheden aan de koepel.

Deze moet ervoor gaan zorgen dat de klachten over het geluid, met name van mensen in Wier en Sint Jacobiparochie, na het plaatsen van de koepel voorbij zullen zijn.

De verwachting is dat deze werkzaamheden een behoorlijke tijd in beslag gaan nemen.

Bron: sintjabik.nl

Sint-Anne, 24 oktober 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Nije auto"

Ik hew niks met auto's, maar mot een hewwe om mobyl te wezen. Ik rij d'r twee keer in 'e week met naar 't werk toe en haal der de weeklikse boadskippen met in huus. Feerder staat-y stil.

Dus at ik 'n auto inlever, dan kin de ferkoper hest sonder te ligen teugen 'n gegadigde sęge dat 't fan 'n oud mantsy weest is, al klopt oud dan weer niet, altiten in de gerazy staan het en alleen maar brúkt is foor de boadskippen.

En at ik toe bin an 'n nije auto, dan maakt 't mij werklik niet út hokker auto 't wort. 't Het puur te krijen met wat de gerazy op dat stoit foor auto's staan het en wat de priis is.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Vrouwenparochie, 21 oktober 2023

Foto: AS Media

Auto belandt in Súdhoekster Faart bij Froubuurt

Zaterdagmiddag 21 oktober tegen 16.10 uur is een auto te water geraakt aan de Súdhoekstermiddelweg in Vrouwenparochie.

Veel hulpdiensten zijn met spoed ingezet. Onderweg naar het ongeval bleken de inzittenden zelf uit het voertuig geklommen te zijn en zijn de hulpdiensten afgemeld.

Op een nat pak na raakte niemand gewond. Een berger heeft het voertuig uit het water gehaald.

Bron: Hard nieuws

Sint Jacobiparochie, 21 oktober 2023

Mariska de Vries heeft nieuwe nier: "Het gaat supergoed, ik zit alweer in bed!"

Mariska de Vries © Bodil de Jong

Mariska de Vries uit Sint Jacobiparochie heeft een nieuwe nier. Vorige week kreeg ze het verlossende bericht dat er een donormatch was. Een donor heeft zich gemeld na veel oproepen via social media.

Ze deed in mei haar verhaal bij Omrop Fryslân. Ook andere media besteedden aandacht aan haar verhaal. Het werd massaal gedeeld.

Donderdag is ze geopereerd en het gaat goed met haar. "Vandaag ben ik geopereerd. Ik heb een nier mogen ontvangen van een heel lief en bijzonder persoon. Het gaat goed en de nier werkt tot nu toe goed. Alleen moet ik nog een tijdje in het ziekenhuis blijven", stuurt ze via WhatsApp.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 20 oktober 2023

Eask: 24 en 18 moanne sel foar Friezen fanwege seksueel útrûpeljen jonge froulju

© Shutterstock

It Iepenbier Ministearje easket 24 moannen selstraf tsjin in 34-jierrige man út Sint-Anne dy't derfan fertocht wurdt fiif bűtenlânske froulju seksueel útrűpele te hawwen. Syn twa jier âldere eks-frou hearde in eask fan 18 moanne sel.

By beide easken jildt dat in heal jier fan de straf op betingst is en dat it foararrest ôflutsen wurdt.

De twa, dy't doe noch byinoar wennen, soene de froulju op ferskate plakken yn Fryslân en België oan it wurk set hawwe. Dit barde yn de perioade fan desimber 2020 oant novimber 2021. Doe makke de plysje in ein oan de praktiken.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele artikel >>      link Lęs ek it ferslach yn de Ljouwerter >>

Vrouwenparochie, 18 oktober 2023

Foto: AS Media - Ytzen Korf

Gaslekkage door werkzaamheden in Mathijs Beckstraat

Woensdagmiddag 18 oktober rond 12.30 uur was een gaslekkage ontstaan aan de Mathijs Beckstraat in Vrouwenparochie.

De lekkage ontstond door werkzaamheden tijdens de aanleg van glasvezel. De brandweer heeft afzetlint opgehangen en metingen in en bij de woning verricht.

Het lek is overgedragen aan netbeheerder Liander.

Bron: Hardnieuws
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 18 oktober 2023

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Sint Annaparochie wordt over een paar jaar opgedoekt. FOTO: JILMER POSTMA

Doek valt voor rwzi in Sint Annaparochie

De kogel is door de kerk. De Bilkerts raken hun eigen rioolwaterzuivering (rwzi) kwijt. Dat staat in meer Friese streken te gebeuren.

Net buiten Sint Annaparochie, schuin tegen het asielzoekerscentrum, verwerkt de rwzi sinds bijna vijftig jaar al het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit het vroegere Bildt. Na zuivering wordt het water geloosd, waarna het via de Kouwe Faart in de Friese boezem belandt. Soms, na een plensbui, gebeurt dat ook ongezuiverd. Het nabezinkbassin kan zoveel water ineens niet aan en stroomt dan over.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Luwt, 17 oktober 2023

Torre

Gerard de Jong

Torre troande ôns deur de smâle straatsys fan Cagliari, dat in 'n behaaglik sontsy baaide. Hij is ‘n kynd fan Sardinië, het tv-kanalen en set him in foor ‘t Sardijns. Hij organiseerde ok ‘t kongres fan ‘t European Language Equality Network (ELEN), der’t ik as bestuurslid fan ‘t Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) bij waar.

Elkeneen kin Torre, Torre kin elkeneen. Om de haverklap is ‘t "ciao!” of mot hij even foeste met een. Niet dat hij dan stopt met lopen of praten; hij kin dat allegaar toegelyk.

Hij nam ôns met na syn favorite restaurant. Ferfrissend ouwerwets, ‘n soort Sardijnse húskamer, met blokte gerdyntsys foor de rútten. ‘t Ouwere stel dat de saak runt hyt ôns hartlik welkom. Wij kieze sels gyn gerechten út: bij frynden ete je niet fan de kaart.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 17 oktober 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "An 'e deur"

"Wille jou ok lotten kope foor de Grote Clubactie?" Jawis, maisy, kom d'r maar even in. Trrriiing! "Wille jou ok lotten kope foor de Grote Clubactie?" Jawis, jonge, kom d'r in.

En dut gong nag wel 'n hutsy deur. Fier kines. Bij nummer drie perbeerde ik d'r dochs wat fanôf te kommen, maar doe't ik hoorde dat dut foor de foetbâlklup waar, wist ik niet hoe gau ik weer lotten kope most.

Die kines kin ik fansels niet deursture. Ja, ik had die segel op 'e deur plakke kinne, dat ik al kocht had, maar dan hewwe se al foor de deur staan, h'n. Dat fyn ik soa sneu.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 16 oktober 2023

Foto: Robin Heida

Ontsnapte zwangere koe in Sint Anne doodgeschoten

Afgelopen vrijdag zijn drie zeboes ontsnapt uit de trailer van boer Robin Heida uit Sint Anne. De koeien zouden bij een boerderij in Wolvega van hun pensioen gaan genieten. Een koe was snel weer gevangen, de stier is na verdoving terug gebracht in de trailer en de zwangere koe werd na twee mislukte verdovingspogingen doodgeschoten om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De bedoeling was dat drie zeboes afgelopen vrijdag een nieuw onderkomen zouden krijgen bij een boerderij in Wolvega om van hun welverdiende pensioen te genieten. Maar bij het inladen in de trailer ging het afgelopen vrijdagochtend vreselijk mis.

Bron: Omroep Zilt
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 16 oktober 2023

Frijspraak foar jager dy't twa rotguozzen deaskeat

In 59-jierrige jager fan De Westhoek is frijsprutsen fan it mei opsetsin deasjitten fan twa rotguozzen, in beskerme ynlânske bistesoarte. Ein oktober 2020 hie de fertochte op in perseel yn de buert fan Sint Jabik de twa guozzen sketten, mei ien kűgel. Hy soe him rjochte hawwe op in skiere goes, mar dy miste er troch in ôfwiking yn it fizier. In tsjűge dy't dwaande wie mei in fűgeltelling seach it barren.

De man rekke syn jachtakte kwyt. De offisier fan justysje fűn dat der sprutsen wurde koe fan 'voorwaardelijke opzet'. Hy easke in boete fan 400 euro. De rjochter wie der net fan oertsjűge dat it mei opsetsin barde, en spruts de fertochte ek frij fan 'voorwaardelijke opzet'. Dat betsjut dat de man nei 2,5 jier nei alle gedachten syn jachtakte wer weromkrijt en wer it lân yn mei om te jeien.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch ek it artikel yn 'e Ljouwerter >>

Sint Annaparochie, 15 oktober 2023

Uitzicht vanaf de Nieuwebildtdijk: steeds hetzelfde, altijd anders

Eén van de Bildtse luchten van Ellen Floris. Foto: Ellen Floris

Wolkenluchten. We houden van de veranderlijkheid ervan. Van schapenwolkjes en donderkoppen, van regenboog of windveren. En nergens zie je de lucht zo ongehinderd als aan de Bildtdijken. Dat laat Ellen Floris zien in haar fotoboek Bildtse luchten.

Als je zeventig landschappen op een rijtje zet heb je een verzameling, maar als je zeventig keer dezelfde plek fotografeert heb je een getuigenis, schrijft columnist Gerard de Jong in het boek Bildtse luchten van fotograaf Ellen Floris. Haar getuigenis is een eerbetoon aan het Bildt, aan de ruimte en de leegte. ‘Het is niets, en tegelijk alles’, zei iemand hier ooit over.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 oktober 2023

Mark Boode: 'Als je in een klas vraagt ‘waar word je gelukkig van’, dan is dat bijna altijd terug te brengen tot vriendschap, gezondheid en een groene leefomgeving.' Foto: Laura Ponchel

Leerlingen van CSG Ulbe van Houten krijgen toekomstles

Begin volgende week krijgen de leerlingen van CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie drie dagen toekomstles. "Ik wil ze laten zien dat de toekomst niet vastligt, maar dat er wat valt te kiezen”, vat schrijver en ‘toekomsdocent’ Mark Boode de lessen samen.

"De brief die Hanna Sixma van het Beyers Naudé schreef voor de schrijfwedstrijd van Nieuws in de klas en waarin ze vroeg om toekomstles kwam bij me binnen”, zegt Mark Boode (56). "Verbijsterend dat ze moet vragen om informatie over de klimaatcrisis. Dat betekent dat het onderwijs dat nu onvoldoende biedt.”

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 12 oktober 2023

Tijdens de uitreiking door de Commissaris van de Koning Arno Brok

Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie eindelijk hofleverancier

Vier maanden na het 100-jarig bestaan heeft bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie dan toch het felbegeerde predicaat van hofleverancier te pakken.

Commissaris van de koning Arno Brok heeft het predicaat donderdagmiddag uitgereikt aan directieleden Jetze Lont en Gerard van der Duim. Brok was in november vorig jaar ook de stuwende kracht achter de aanvraag voor het predicaat. Hij stelde destijds voor om hofleverancier te worden, al moest Jetze Lont daar eerst niets van weten.

Hij liet zich toch overtuigen door Brok, die zei dat de directeur het niet alleen voor zichzelf deed maar dat het ook een gebaar is naar de omgeving en de honderd medewerkers.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 11 oktober 2023

De neurostimulator van Lize wordt uitgelezen door pijnspecialist Eric van den Bosch. Foto: Marchje Andringa

Lize (30) uit Sint Annaparochie heeft veel minder pijn dankzij elektrische schokjes

Elke dag pijn: een op de vijf mensen heeft er last van. Voor een kleine groep met chronische pijnklachten blijkt een vorm van ruggenmergstimulatie een uitkomst: elektrische schokjes als pijnbestrijding. MCL biedt deze als enige ziekenhuis in Friesland.

Als iemand weet wat pijn is, is het Lize uit Sint Annaparochie. Jarenlang overheerste het haar leven. De nu dertigjarige moeder kon haar kind niet optillen, laat staan het huishouden doen. In 2020 werd ze geopereerd aan een driedubbele hernia, in de hoop dat dit de oplossing zou zijn. Maar de zenuwpijn bleef.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Beetsterzwaag, 10 oktober 2023

Door hersenschade kregen Fardau (16) en Leonie (17) afasie

Fardau Mulder (l) en Leonie Theodore hebben Afasie. Ze gaan beiden naar School Lyndensteyn in Beetsterzwaag. Foto: Jilmer Postma

Hoe pak je je leven op als je als jongere een hersenbloeding of -infarct krijgt en je je 'normale' tienerleven vaarwel moet zeggen? Fardau Mulder (16) uit Luinjeberd en Leonie Theodore (17) uit Vrouwenparochie lijden door niet aangeboren hersenletsel aan afasie en moeten veel dingen op het gebied van taal opnieuw leren. Er zijn obstakels, maar ze genieten samen toch ook van het nu en kijken naar de toekomst.

De kans dat Fardau en Leonie elkaar zouden ontmoeten was vrij klein: Fardau woont in Luinjeberd en ging naar school in Heerenveen en Leonie woont in Vrouwenparochie en ging naar school in Leeuwarden. Nu zien ze elkaar regelmatig ergens in het midden: in Beetsterzwaag. Hier zijn ze onder begeleiding van logopedist Annemieke Tabak en gaan ze naar School Lyndensteyn, waar speciaal onderwijs wordt geboden aan kinderen en jongeren met een beperking.

Bron: Friesch Dagblad

Nieuw-Vennep, 10 oktober 2023

Fotografie Paul Scholman

The Mudbirds winnen de Dutch Blues Challenge

The Mudbirds bestaande uit Alan Laws en René Tweehuysen was bij de Dutch Blues Challange 2023 in Nieuw-Vennep de beste in de categorie 'solo-duo'.

Zij vertegenwoordigen Nederland in januari 2024 tijdens de prestigieuze International Blues Challenge in Memphis in de Verenigde Staten en de European Blues Challenge in april in het Portugese Braga.

The Mudbirds kreeg de meeste punten vanwege de eenvoud, de authenticiteit, het speelplezier en het constant hoge niveau.

Bron: Dutch Blues Foundation

Sint-Anne, 10 oktober 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Ekskússes"

Mark Rutte het 't de lêste jaren maar drok met 't anbieden fan ekskússes. Foor de toeslagaffêre befoorbeeld, foor de gasborings of foor de slavernij. Fleden week worde Tula fan Kurasau rehabiliteerd, nadat Rutte eand fleden jaar al ekskússes anboaden had.

En nou't blykt dat prins Bernard in 'n feer ferleden lid fan de NSDAP waar, sil Rutte skielk fast ok hierfoor syn ekskússes anbiede of het dat meskien al deen.

Dut alles geeft mij nageraden wat 'n onbehaaglik gefoel. Mot ik, as soa starigan meskien foornaamde Bilkert, ok ergens ekskússes foor anbiede wat wij op 't Bildt niet goed deen hewwe?

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Haren, 9 oktober 2023

De bakermat van de Bildtse beweging

Hotze Buwalda door J. Rotgans

De wieg van de twintigste-eeuwse beweging voor het behoud ('hoeden en noeden') van het Bildts stond inderdaad in Lúwt - niet in de Bildtsestraat maar in de nabije Deinumerstraat. Eind oktober 1940 verhuisde het Bildtse bruidspaar Hotze en Tietje Buwalda-Veenbaas, geboren en getogen aan de Ouwe-Dyk, daarheen. De nieuwjaarswens van 'inkele Bilkerts in Lúwt' in de Bildtse Courant, twee maanden later, kwam ongetwijfeld uit hun koker. Buwalda, opgeleid als onderwijzer, schreef in 1941 zijn eerste artikel over het Bildts in een onderwijzersvakblad. Hij werkte toen al bij de Fryske Akademy als lexicograaf. Na de Bevrijding begon hij een Bildtstalige column in de Bildtse Post, die meer oog had voor de 'taal der't men in dinkt en die't men praat' dan de Bildtse Courant.

In die tijd werd in Lúwt nog veel 'Luwadders' gesproken - tot in de Statenvergaderingen toe. De overeenkomsten en verschillen met het Bildts hebben Buwalda's taalkundige oor zeker gescherpt. Dat kwam in 1963 tot uiting in 'Hoe skrive wy 't in 't Bildts', de eerste wetenschappelijke beschrijving van wat Buwalda in 1946 de 'Bildt-taal' had genoemd. Het kwam uit bij Van Leer & De Jong in St.-Anna en kreeg erkenning van de gemeente 't Bildt in de vorm van een subsidie. Ook de Coöperatieve Voorschotbank (de latere Bildtse Bank) en de Fryske Akademy betaalden mee.

Bron: Dr. Kees Kuiken
link Lees het hele artikel >>

Aldebiltsyl, 8 oktober 2023

Troch twa sussen hat Aldebiltsyl aanst ien fan de gruttere melkskiepbedriuwen

Jantsje en Sietske melke de skiep © Omrop Fryslân

De sussen Jantsje en Sietske Elgersma hawwe in skieppemelkbedriuw yn Aldebiltsyl. Sy begűnen mei in keppeltsje fan 30, mar sy wreidzje harren bedriuw ynkoarten út nei 600 skiep.

Yn de eardere lisboksstâl fan boer Elgersma skarrelet hjoed-de-dei skiep om yn stee fan kij. Seis jier lyn setten Jantsje (33 jier) en Sietske (34 jier) Elgersma útein mei it melken.

Yntusken hawwe se 400 skiep, mar dat wurde der dus nochris 200 mear. Dęrmei wurde se ien fan de gruttere melkskiepbedriuwen fan Nederlân.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 oktober 2023

Als yin en yang

Foto: Anco de Jong

Alco de Jong uit Sint Annaparochie stuitte onlangs op een bijzonder natuurverschijnsel: "Deze foto maakte ik zo’n drie weken geleden. Dit was tijdens een wandeling met hond Baldr over ons veld - wij hebben een akkerbouwbedrijf. We liepen langs de zeedijk toen mijn oog op iets wits viel. In de slootwal lag dit vredig stel slakken beschermend om hun kroost. Perfect als yin en yang. Ik dacht eerst: wat is dit voor aparts? Ik had dit nog nooit eerder gezien, zo’n slakkenfamilie, heel bijzonder!"

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jabik, 7 oktober 2023

De Roger Federer fan it keatsen: "Wat Taeke Triemstra prestearret is unyk"

Taeke Triemstra © Dijks Fotografie

Taeke Triemstra (1982) mei him de bêste keatser fan alle tiden neame. Ofrűne simmer gie hy Piet Jetze Faber foarby yn it ivige keatsklassemint en sette himsels dęrmei op de allerheechste tręd fan dizze sportljedder.

Triemstra keatst al sűnt er in bal fęsthâlde kin. Hy wűn syn earste wedstriid doe't er fiif wie. En noch hat er syn nocht net: ek takom jier is de bęste keatser noch op de sportfjilden te sjen. "In unike prestaasje", seit keatshistoarikus Jan Braaksma.

Programmamakker Albert Jensma folge him dizze simmer by it berikken fan dizze status. Kloppet it dat it súkses fan 'de Roger Federer fan it keatsen' ek fuortkomme kin út beskiedenheid?

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>     link Sjoch ek it dossier Taeke Triemstra >>

Sint Annaparochie, 6 oktober 2023

De Slikwerker. Foto: Marchje Andringa

Jarig beeld 'De Slikwerker' bij Zwarte Haan in het 'sontsy'

Het bronzen beeld De Slikwerker staat veertig jaar op de zeedijk in buurtschap Zwarte Haan. Op vrijdag 20 oktober wordt het jubileum gevierd in St.-Annaparochie.

Het initiatief voor de jubileumviering is genomen door de Stichting Bildts Aigene. Deze stichting zet zich in voor de taal, de cultuur en de geschiedenis van het Bildt.

Bildts Aigene vindt het veertigjarig bestaan "'n mooie gelegenhyd om de slikwerker in ’t sontsy te setten", zegt Monique Dijkstra van de stichting.

Bron: Friesch Dagblad
link Meer informatie >>

Leeuwarden, 4 oktober 2023

Man en vrouw verdacht van aanslagen met vuurwerkbommen in Vrouwenparochie

Een medewerker van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toont illegaal vuurwerk

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt een voormalig echtpaar uit Drachten verantwoordelijk voor een reeks aanslagen met vuurwerkbommen in Stiens – hun toenmalige woonplaats – en Vrouwenparochie. In zijn allerlaatste optreden als officier van justitie eiste Roelof de Graaf celstraffen van respectievelijk 18 maanden voor de man en een jaar voor de vrouw.

Beide verdachten ontkenden betrokken te zijn geweest bij de aanslagen. De zaak voert een hele tijd terug. De eerste keer dat er bij een bewoner van de Dr. S. Huismanstrjitte in Stiens een vuurwerkbom in de brievenbus werd gegooid, was in de vroege nacht van 20 mei 2019. De bom zorgde voor enorm veel schade. Daar zou het niet bij blijven. In de nacht van 22 op 23 november 2020 werd bij dezelfde woning opnieuw een explosief tot ontploffing gebracht.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 4 oktober 2023

Waddenzeedijk versterken is moeilijker dan gedacht

De dijkversterking Koehool-Lauwersmeer loopt niet lekker. Een keur aan problemen plaagt het project. Het duurt langer en er moet geld bij.

"We komme hiel wat tűkeltjemmen tsjin", vatte portefeuillehouder Frank Jorna in Wetterskip Fryslân de zorgen maandagavond samen. Met name tussen Koehool en Zwarte Haan loopt het waterschap "tsjin grinzen oan". Er is 1 miljoen euro extra nodig.

Wat maakt de versterking van de Waddenzeedijk zo lastig? Het waterschap noemt een aantal oorzaken. Zo blijkt werken in een gebied dat beschermd wordt door Natura2000-regels complexer dan gedacht. Nieuwe stikstofregels en jurisprudentie maken de vergunningverlening tijdrovend.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 oktober 2023

De riooelwaterzuivering vanuit de lucht

De oude rioolwaterzuivering van Sint Annaparochie trekt een regenbui niet meer

Als het regent op het Bildt, en de toevoer van water verzesvoudigt, kan de rioolwaterzuivering in Sint Annaparochie dat niet meer aan. "Het water loopt dan rechtstreeks, ongezuiverd de boezem op", aldus bestuurder Remco van Maurik van Wetterskip Fryslân.

De rioolwaterzuivering (rwzi) van Sint Anne is een ouwetje. Na bijna vijftig jaar dienst voldoet de installatie niet meer aan de eisen. Grootschalige renovatie op korte termijn is onontkoombaar. Tenzij de volksvertegenwoordigers in het waterschap een alternatief omarmen: ‘Sint Anne’ sluiten, een persleiding van 17 kilometer aanleggen naar de rwzi in Franeker, en die installatie uitbreiden en moderniseren. Deze optie heeft de voorkeur van Van Maurik.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 oktober 2023

De kaart waarover in het bericht wordt gesproken

Gewonde bewoners azc maken het goed

Bij de frontale botsing tussen de lijnbus naar Leeuwarden en een taxibus in Berlikum raakten ook bewoners van het azc in Sint Annaparochie gewond. Deze bewoners waren allen passagier van de lijnbus. Bijna iedereen keerde, op één persoon na, na uitgebreid onderzoek in het MCL of het ziekenhuis in Sneek diezelfde avond laat nog terug naar het azc. De persoon die moest blijven, kwam de volgende dag ‘thuis’.

Hoewel de verwondingen meevallen, hebben de betrokken bewoners heftige beelden op het netvlies staan. Het COA heeft voor nazorg gezorgd.

Er zijn veel reacties geweest van mensen die de gewonde bewoners een hart onder de riem wilden steken. Heel bijzonder is een kaart van mensen, die aanwezig waren tijdens Burendag, en warme woorden voor de slachtoffers in het azc op papier zetten (zie foto).

Bron: COA azc Sint Annaparochie

Sint Jacobiparochie, 3 oktober 2023

Wie komt er 'samenwonen' met Rembrandt en Saskia in Sint Jacobiparochie?

Marc Bakker (l) van Sint Annaparochie draait slim weg bij Victor de Roos. Foto: Dijks Media / Henk Jan Dijks

Vraag in Sint Jacobiparochie naar 'het huis met het torentje' en zo'n beetje iedereen weet wel om welke woning het gaat. De monumentale Seulle State uit 1915 staat te koop. ,,Dit huis heeft iets overweldigends.”

Het kost weinig verbeeldingskracht om hem te zien zitten. Gebogen over een complex dossier op zijn imposante bureau, tussen de bedrijven door schakend met een vriend of even met de voeten omhoog na een lange dag vol patiënten: in de voormalige studeerkamer van dokter Tj. Wassenaar in Sint Jacobiparochie lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Het vertrek is sinds de bouw in 1915 in oude staat gebleven en dus kijken schilder Rembrandt van Rijn en zijn echtgenote Saskia van Uylenburgh al 108 jaar de kamer in.

Bron: sintjabik.nl/Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Luwt, 3 oktober 2023

Gerard de Jong

Boat drinks!

Bilkert-om-ferens Cees Krottje gâf twee weken leden 'n presintasy op 't jaarlikse Streektaalkôngres fan de Stichting Nederlandse Dialecten, dat ik as bestuurslid tegaar met ânderen na Franeker haald had.

‘n Puike presintasy over de kommende digitale ferzy fan ‘t Bildts Woordeboek en woordelisten, der’t wij baidegaar met anneks binne. Cees sloat syn presintasy ôf met ‘t welbekinde plaatsy fan Leonardo DiCaprio út Wolf of Wall Street , die’t ‘t glâs heft: ‘Proost!’

Temînsen, dat souwen je sęge, maar de ontnuchterende – rôndút beskamende – waarhyd is dat ‘t Bildts gyn aigen woord foor ‘proost’ het.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 3 oktober 2023

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Tongfal"

Fleden week donderdeg kregen de Friezen 'n groate klap te ferwerken. 'n Hoogleraar saai naamlik dat niet de sachte g maar de harde g 'n ôfwiking is. Fooropsteld: foordat dut nijs bekind worde, wiste ik niet eens dat de sachte g as 'n ôfwiking beskoud worde, al ferbaast mij dat nou ok weer niet...

Ik wist niet âns as dat se der in 't súdden âns praatten en dat de Limburgse taal foor mij och soa moeilik te ferstaan is. Op myn werk krij ik naamlik ok Limburgers an 'e tillefoan en at se flug prate, dan hoort 't foor mij krekt as dat fooral de klinkers 'n rais metkrije.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Vrouwenparochie, 2 oktober 2023

Foto: Omroep Zilt, Douwe Talma

Amsterdams stel knapt ruïneboerderij op

Het onderhoud en restauratie van een monumentaal pand kost veel geld. Zeker als het vervallen is en helemaal opgeknapt moet worden. Zo ook een boerderij aan de Hamerenweg in Froubuurt. Die werd in 1860 gebouwd en ziet er nu uit als een ruďne.

Toch kochten Dylan Offenberg en Fathaya Offenberg-Beerends uit Amsterdam de boerderij: “We zijn de uitdaging aangegaan.” Want een uitdaging is het zeker. “De meeste mensen die hier voorbij komen denken, wat is dit voor ruďne?”, zegt Dylan.

Bron: Omroep ZILT
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 oktober 2023

Sint Annaparochie wacht zwaar jaar na overstap naar zaterdag, maar wanhoopt niet

Marc Bakker (l) van Sint Annaparochie draait slim weg bij Victor de Roos. Foto: Dijks Media / Henk Jan Dijks

Sint Annaparochie sprak vorig jaar in de tweede klasse op zondag een aardig woordje mee. Dit seizoen wacht de Bilkerts, inmiddels overgestapt naar zaterdag, een zware degradatiestrijd.

Twee gespeeld, nul punten en een doelsaldo van min zeven. Het zijn de harde feiten voor Sint Annaparochie na twee rondes competitievoetbal. Vorige week walste Heerenveense Boys met 6-0 over de ploeg van trainer Albert Ruitenberg heen, zaterdag was VV Heerenveen te sterk: 2-3. Cijfermatig presteren alleen Leeuwarder Zwaluwen en Dronrijp tot nu toe minder goed.

Zo bekeken beleeft Sint Annaparochie geen lekkere start van het seizoen in de tweede klasse K, maar niemand op sportpark De Waaie die daar wakker van ligt. Want, zo zegt Marc Bakker (25), "dat we het lastig zouden gaan krijgen, was al lang bekend”. Het niveau is in de zaterdag-tweede klasse een stuk hoger dan op zondag, weet de spits. "En bovendien zijn er deze zomer een paar ervaren spelers gestopt.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2023 (3e kwartaal)
archief 2023 (2e kwartaal)
archief 2023 (1e kwartaal)
archief 2022 (4e kwartaal)
archief 2022 (3e kwartaal)
archief 2022 (2e kwartaal)
archief 2022 (1e kwartaal)
archief 2021 (4e kwartaal)
archief 2021 (3e kwartaal)
archief 2021 (2e kwartaal)
archief 2021 (1e kwartaal)>