Oudebildtzijl, 8 juni 2023

Niet het afscheid waar Ouwe Syl op gehoopt had

Toni Bongearts scoort de vierde treffer van Delfstrahuizen. Oebele Twijnstra ziet het met lede ogen aan. Foto Dijks fotografie

De hernieuwde kennismaking met de vierde klasse was van korte duur voor Ouwe Syl. De ploeg degradeerde woensdagavond, terwijl Delfstrahuizen lijfsbehoud veiligstelde.

Marissa de Jong

Voor Delfstrahuizen begon het nacompetitieavontuur woensdag pas, waar Ouwe Syl er al een halve finale tegen Surhuisterveen op had zitten (3-0 winst). Een finale met een zuur randje voor Delfstrahuizen, want op slechts één doelpunt handhaafde de ploeg van interim-trainer Jan Slump zich niet rechtstreeks in de vierde klasse op zaterdag.

Op woensdagavond, want dat kwam beide ploegen om verscheidene reden goed uit. Voor gastheer TOP '63 was dat geen probleem, die zorgden voor een gesproeid veld en op de valreep zelfs nog voor gele in plaats van zwarte sokken voor Ouwe Syl: een eis van de scheidsrechter. Voorzitter Pier van der Meer moest er een half uur voor aanvang nog voor op de fiets langs huis.

Uiteindelijk redde Delfstrahuizen het, maar het draaide een vreemd seizoen volgens Slump. Halverwege stapte de clubman in, toen Jonne Boonstra plots overstapte naar sc Joure. "Doe ha ik eins de fout makke om hiel hurd te trainen, wźrtroch't we pyntsjes krigen", meent Slump. "Mar rjochting de ein rekke elkenien wol fit. Dan is it eins folle leuker om der sa yn te bliuwen as om fiifde of sechsde te wurden."

Lange ballen over en weer

Delfstrahuizen was het overgrote deel van de wedstrijd de bovenliggende partij. Over en weer vlogen de lange ballen, maar echt gevoetbald werd er in de eerste helft niet. Tot Delfstrahuizen het over de flanken probeerde op het einde van de eerste helft. Pardoes vielen er twee doelpunten: eerst een van Ditmer Slump, vervolgens schoot Kean Bakker uit een vroege voorzet knap binnen.

Ouwe Syl hoopte op een langer verblijf in de vierde klasse. Trainer Pier Beeksma wilde zijn ploeg in zijn laatste wedstrijd als trainer van de club graag netjes achterlaten. Hij vertrekt komend seizoen naar vv Nijland. "Je wilt gewoon in de vierde klasse afscheid

nemen", vertelt de trainer. "Je bent vorig jaar voor het eerst in jaren gepromoveerd, dan is het jammer dat je gelijk weer terugvalt, want eruit komen is heel moeilijk."

Een andere vertrekker is Oebele Twijnstra. De 36-jarige verdediger vertrekt naar Warga, op zondag, komend seizoen. Niet - net als Beeksma - met sportieve ambities, maar om een andere reden. "Ik sit ūnder de tomme. Mar ach, welke man net?", lacht hij. Al twee jaar woont hij in Wergea, maar nu het tweede kind is geboren vond zijn vrouw het welletjes met al dat gevlieg. "No sil ik besykje dochs noch in kear op snein te fuotbaljen, miskien kin ik dy jonge jonges dźr noch wat bybringe."

Stoļcijns kopte hij ballen weg, maakte hij slidings en hij stapte meestal op het juiste moment in. Monotoon bleef Twijnstra zijn medespelers coachen, nooit met stemverheffing, maar alsof hij via een oortje met ze communiceerde. Het mocht niet baten: Delfstrahuizen sneed er aan het einde van de eerste helft en halverwege de tweede helft zo doorheen. Hindrik Hof werkte de 3-0 tegen de touwen en even voor tijd deed Toni Bongearts er nog een schepje bovenop. De eretreffer voor Ouwe Syl kwam er nog wel, uit een vrije trap van aanvoerder Thomas Helfferich.

'Dat mei nea'

"Uteinlik dogge wy it sels. We krije flak foar it skoft gau efterinoar twa goals om 'e earen. Dat mei nea, dan moatst de bal gau fuortpegelje", weet Twijnstra. "Hjoed wie echt in off day , mar wy hawwe wol mear wedstriden sa spile. Dan woe it gewoan net en giene de kopkes nei ūnderen."

'Ik sit ūnder de tomme. Mar ach, welke man net?'

Realistisch zijn zowel Twijnstra als Beeksma wel. "It is wol skande, mar it siet der hjoed gewoan net yn", aldus Twijnstra. Beeksma: "We draaiden een heel wisselvallig seizoen. In de competitie lukte het gewoon niet. Smalle selectie, slechte velden: geef het een reden, maar je staat waar je staat. Dan degradeer je nu terecht."

De 'zwart-witten' uit Delfstrahuizen vierden ondertussen ingetogen feest. Volgens sommige supporters speelde Delfstrahuizen de beste wedstrijd van het seizoen in Oppenhuizen, precies op het goeie moment. "Yn Delfstrahuizen is it, krekt as it tenu, swart of wyt. Dźr tusken-yn sit net safolle", stelt Slump. "Wy hawwe echt wol prima wedstriden spile, mar net goed genōch, oars stean je hjir net. Mar ik bin hiel bliid dat we deryn bliuwe, want Delfstrahuizen heart wat my oanbelanget gewoan yn de fjirde klasse."

Bron: Leeuwarder Courant