Oudebildtzijl, 29 mei 2021    

Water bergen met stro en groenbemester

Albert Jensma

Waterberging heeft dezer dagen even niet de hoogste prioriteit bij Albert Jensma. De boer uit Oudebildtzijl, die samen met zijn ooms Sjoerd en Gerlof en zijn broers Jan Syds en Sjoerd Watze een akkerbouwbedrijf heeft in Sint Jacobiparochie, is de afgelopen dagen vooral bezig met het graven van geulen om het overtollige water af te voeren. "Dit voorjaar is extreem nat. Met werktuigen het land op, is niet mogelijk."

Toch kan die wateroverlast deze zomer zomaar weer plaats maken voor extreme droogte. Menig akkerbouwer is de afgelopen zomers met de neus op de feiten gedrukt. Door de hitte en het wekenlang uitblijven van regen vielen de oogsten beduidend lager uit. "Bij pootaardappelen en uien wel zo'n 15 procent", schat Jensma. "En dat zijn toch de gewassen waarmee we onze boterham moeten verdienen."

Een optimale waterberging creŽren voor periodes van droogte is dan ook van groot belang. "En dat beseffen we terdege", verklaart Jensma. "Te meer omdat we onze pootaardappelen vanwege bruinrot (besmetteliijke aardappelziekte) niet mogen beregenen met oppervlaktewater."

De meest efficiŽnte manier van waterberging is volgens hem het creŽren van een gezonde, luchtige bodem door het verhogen van het organische stofgehalte. Jensma: "Dat doe je allereerst door ruimhartig tarwe en gerst in het bouwplan op te nemen. Die gewassen wortelen tot wel 1,5 meter diep en maken de grond los en luchtig.

Voorheen verkochten we na de oogst in augustus het stro aan veehouders. Dat doen we al ruim vijf jaar niet meer. Alle stro werken we onder, samen met aangevoerde(drijf)mest. We doen dat in een handeling met het zaaien van een groenbemester, bijvoorbeeld gele mosterd of bladrammenas. In december of januari werken we ook dat gewas onder en zodoende creŽren we een optimaal gezonde bodem die wel tien keer meer water kan bergen dan een bodem met een heel laag organisch stofgehalte."

Een gezonde bodem kan wel
tien keer meer water bergen

Een andere manier om de waterberging te verbeteren is het losmaken van de grond tussen de aardappelruggen. "Dat doen we met een zogenaamde freestand tijdens het opfrezen, om de aardappelruggen groter te maken. We gebruiken die technologie nu ook al zo'n vijf jaar en het bevalt prima. Het zorgt er voor dat er meer water in de grond blijft en minder uitspoelt naar het oppervlaktewater."

Bron: Leeuwarder Courant