Oudebildtzijl, 22 oktober 2019

Leerlingen en docenten in actie in de bouwwerkplaats. (© Campus Middelsee)

50woordenfoto: Adelaar boppe

Op het terras van het enige café in het gehucht Oudebildtzijl (N-Friesland) pronkt een zeldzaam Zaans reliek als provisorische vaas.

Een zinken zeepvaatje, formaat vintage vuilnisemmer, van de aloude Wormerveerse zeepziederij die ongetwijfeld elke Zaankanter kent, maar die wellicht door hooguit een handvol hoogbejaarden ooit in vol bedrijf is gezien.

De tekst en deze 50woordenfoto komen van Joost Weemhoff uit Zaandam.

Bron: De Orkaan, Zaans Nieuws

Sint Annaparochie, 22 oktober 2019

Kennismaken met werken in speksteen bij Seewyn

Rennie Steensma in hur winkeltsy

Van de zachte, eenvoudig te bewerken speksteen wordt tijdens een kennismakingsles 'Werken in speksteen' een sieraad gemaakt. De les onder leiding van beeldend kunstenaar Bianca de Gier is voor volwassenen op maandag 11 november bij Seewyn Kunsteducatie in Sint Annaparochie.

Speksteen is er in verschillende kleuren en kan worden bewerkt met vijl, rasp en schuurpapier. Tijdens de les wordt een amulet of hanger gemaakt. De steen is al voorzien van een gaatje voor een koord. Het is mogelijk om te werken aan de hand van een eigen ontwerp of voorbeeld. Aan het eind van de les wordt de steen in de was gezet. Er komt dan een fraaie kleur tevoorschijn. Mogelijk volgt er na de kennismakingsles een uitgebreidere cursus.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 oktober 2019

Leerlingen 'Ulbe' leren timmeren in bouwwerkplaats Friese Poort

Leerlingen en docenten in actie in de bouwwerkplaats. (© Campus Middelsee)

Leerlingen van de Ulbe van Houtenschool in St. Annaparochie hebben de afgelopen week timmerles gevolgd op de Friese Poort. De ‘uitwisseling’ is bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met een vervolgopleiding voor een baan in de bouw.

Tijdens eerdere bezoeken aan de bouwwerkplaats van de Friese Poort was onder andere aandacht besteed aan veilig werken en ruw hout machinaal bewerken tot een mooie gladde plank.

Vorige week kregen ze als opdrachten om een kist te maken. Gewapend met hun materiaal, werkschoenen, duimstok en potlood gingen de leerlingen aan de slag door eerst alles loepzuiver af te tekenen en te meten.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jabik, 17 oktober 2019

Bildts winkeltsy Aigenarigheden opent an de Kadal

Rennie Steensma in hur winkeltsy

Ankem saterdeg 19 oktober om 10.00 uur opent Rennie Steensma hur winkel Aigenarigheden an de Kadal in St.-Jakob.

Rennie Steensma had de hele seumer in ’t geboutsy fan de Spitsroeden ’n pop-up winkel wer’t se allegaar Bildtse kedootsys, kaarten en meer ferkocht om út te testen at ’t wat lope wou. Dat gong boven ferwachting. Per 1 oktober most se hier út omdat ’t winterseisoen foor de deur ston en d’r dan allegaar aktiviteiten organiseerd worre in de Spitsroeden.

Soa kwam se útaindlik bij Oene Krist út en mâg se in ’t pand fan OK Motorreizen hur Bildtse winkeltsy fortsette en feerder útbraide. Dut pand lait mooi sintraal en d’r is genog parkeergelegenhyd.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochiee, 17 oktober 2019

'Minsken, brûk dy tsjerke!'

Van Harenskerk, St.-Annaparochie

De Van Harenskerk in St.-Annaparochie staat er goed op: in 2012 werd de kerk door Alde Fryske Tsjerken overgenomen. In 2016 volgde een grootschalige renovatie, en met de hernieuwde aandacht voor Rembrandt is de kerk regelmatig op nationale televisie terug te zien. Toch kampt de kerk met een dringend tekort aan commissieleden en culturele activiteiten. De kerk komt nu in actie om nieuwe leden te vinden.

De stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) neemt in bijzondere gevallen (rijksmonumentale) kerken over van kerkelijke gemeenten. Een overname vindt plaats als er lokaal onvoldoende (financieel en bestuurlijk) draagvlak is overgebleven voor beheer en onderhoud van de kerk.

Sinds de Van Harenskerk in 2012 werd overgenomen tekst weggehaald is er een plaatselijke commissie aangesteld. Dat gebeurt met alle kerken die door SAFT worden overgenomen. De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de kerk en het organiseren van culturele activiteiten.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 oktober 2019

Afvalduiken St.-Anna levert 'hond-insect' op

Actie Skjin Wetter, foto: Jan Bonefaas

Kilo's aan blikjes, fietsen en ander afval werden zaterdag uit de vaarten van St.-Annaparochie opgevist. Skjin Wetter, de jaarlijkse opruimactie op het water, kwam naar het dorp om troep te bergen. En het leverde een door Marsja van der Ven vervaardigd kunstwerk op, een ‘hond-insect’.

Skjin Wetter is een initiatief van de Friese Milieufederatie, samen met de gemeente, Plaatselijk Belang, het azc, jongerenwerk, ‘suppers’, duikers, hengelaars en scouts uit de regio. Tientallen waren in St.-Anna aanwezig om de Kaaisfaart en de Noorderfaart van zwerfafval te ontdoen. De vangst was groot: blikjes, fietsen, plastic flessen en verpakkingen werd boven water gehaald.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 oktober 2019

Verkeersles op CSG Ulbe van Houten

Alle goedgekeurde fietsen voorzien van een blauw zadeldekje. (© Campus Middelsee)

Alle klassen 1 en 2 van de CSG Ulbe van Houten hebben vorige week verkeersles gehad van vrijwilligers van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie in Drachten.

Tijdens de lessen voor klas 2 behandelde een gastdocent thema’s als waarnemen en afleiding, alcohol en drugs in het verkeer. De lessen waren interactief en de leerlingen werden uitgedaagd met allerlei testjes.

De verkeersmarkt voor klas 1 was afgestemd op de beleving in het verkeer van de leerlingen, hun eigen gedrag en concrete verkeerssituaties waarmee zij te maken kunnen krijgen in het verkeer.

Zo stonden er een tractor en een ambulance, was er aandacht voor de dode hoek en leerden leerlingen zich verplaatsen in mensen met een visuele beperking. Tot slot zijn alle fietsen gekeurd bij de zogenoemde Fiets APK.

Bron: Franeker Courant

Marsum, 16 oktober 2019

Meer bestedingen door zelfde toerist

In de Van Harenskerk in Sint Annaparochie werd het huwelijk van Rembrandt en Saskia al eens nagespeeld. FOTO ARCHIEF LC

De gemeente Waadhoeke zet niet in op meer toeristische bedden, maar op meer bestedingen door de toerist. Die moet langer blijven of meer uitgeven. 'Staar je niet blind op apps en QR-codes, een route is ook goed'.

Het aanbod moet in Waadhoeke komen van verhalen. Inwoners zijn trots op hun gebied en willen die trots delen met verhalen en belevingen. Die zijn er genoeg, maar niet altijd toegankelijk. Uit onderzoek is gebleken dat bussen met toeristen twee uur in Franeker verblijven. En terwijl de schilder Rembrandt en zijn Saskia ongekend populair zijn, is de kerk waar zij trouwden, de Van Harenskerk in Sint Annaparochie, alleen op zaterdag open. Ook hier komen busladingen vol toeristen voor een dichte deur.

Er zijn wel ideeën voor een Rembrandtmuseum, maar het vinden van vrijwilligers is een probleem. In een van de thematafels die gisteravond gevormd werden, werd geopperd om mensen zonder werk als zogenaamde reisgids voor de gemeente in te zetten. Voor een kleine vergoeding zouden zij de Van Harenskerk, maar ook andere kerken en monumentale gebouwen open kunnen stellen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Hier de video >>

Sint Annaparochie, 15 oktober 2019

Mem falt út

Wat gaat er om in het hoofd van iemand met alzheimer? Pia van Rees uit Canada schreef een boek over haar gesprekken met haar dementerende moeder in Minnertsga. "Yn it Frysk, omdat ús mem en ik Frysk tsjin elkoar prate.”

Pia (50) is zeven weken in Nederland, wat langer dan gebruikelijk, haar moeder wordt op 20 oktober tachtig. Ze woont sinds twintig jaar in Fergus in Canada, waar ze met haar man Theo Stork een bedrijf runt dat lichtreclamesystemen levert aan grote bedrijven als Louis Vuitton, Mazda, Disney en Adidas. Theo is na drie weken terug naar Canada gegaan. Pia logeert bij haar in Enschede studerende zoon. Ze bezoekt haar moeder in het Van Harenshuus in Sint Annaparochie zoveel mogelijk.

Tussendoor heeft Pia in Leeuwarden een boek uitgebracht over wat haar moeder overkomt. Toen ‘mem’ bijna drie jaar geleden de diagnose Alzheimer kreeg, begon Pia met het maken van aantekeningen van hun gesprekken. ,,In soarte fan deiboek. Ik woe it oantinken oan ús mem fęsthâlde”, vertelt ze. Veel later kwam het idee om er een boek van te maken, waarvan de opbrengst voor de Alzheimer-stichting is. "Ik tink dat it in goed ynsjoch jout yn wat it is om Alzheimer te hawwen, en hoe’t it is om mei in Alzheimer-pasjint om te gean. In eye-opener.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 oktober 2019

Burgemeester E.J. Bergsma (foto: argyf Bildts Aigene/Jelke de Jager)

Edo Bergsma (1892-1896), as 'n bok op 'e haverkist

Fleden week hè wy sien dat burgemeester Arend Vlaskamp op syn fersoek eerfol ontslag kreeg en dat op 24 novimber 1892 Edo J. Bergsma, tot dan toe gemeente-siktaris in Idaarderadeel, installeerd worde. Fandaag part twee fan de sery over hoe’t ‘t burgemeester Bergsma op ’t Bildt fergong.

Om anstoat foor te kommen waren d’r gyn feestlikheden bij ’t binnenkommen fan de nije burgemeester organiseerd. Alleen op ’n stik of wat partikulire húzzen wapperde de driekleur. Avens laat worde ’t onrustig op ‘e buurt.

De Tijd skreef:“Eene schare jongelieden en opgeschoten jongeren verzamelde zich, die, socialistische liederen uitschreeuwende, het dorp doortrokken. In en naast een logement, hetwelk een weinig was geďllumineerd, werden glasruiten ingeworpen. Tegenover den burgemeester, met wiens benoeming ieder weldenkende is ingenomen, werd op straat eene zeer onbeleefde en zelfs uittartende houding aangenomen.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 oktober 2019

Subsidie voor theaterstuk over overval op Bildts bevolkingsregister

Plaquette

Tien projecten uit Fryslân over de 75-jarige vrijheid krijgen subsidie van de provincie. In totaal ontvangen ze 400.000 euro uit de subsidieregeling ’75 jier frijheid Fryslân’. De projecten staan stil bij gebeurtenissen uit de oorlog en vieren de vrijheid die we volgend jaar 75 jaar kennen. Een van de projecten is een theaterstuk over de overval op het bevolkingsregister van gemeente het Bildt.

'De Overval' bestaat uit een theaterstuk over de overval op het bevolkingsregister van de voormalige gemeente het Bildt in de nacht van 25 op 26 september 1943. Met de actie werd getracht te voorkomen dat de mannen die verplicht in Duitsland tewerk werden gesteld, zouden worden opgepakt. De overval werd uitgevoerd door een knokploeg uit Liauckemastate in Sexbierum.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Feanwâlden, 11 oktober 2019

Anita Andriesen

Gedenkteken Anita Andriesen bij Centrale As

Ter nagedachtenis aan voormalig gedeputeerde Anita Andriesen komt bij de Goddeloaze Singel bij Feanwâlden een gedenkteken.

Dat maakte Gedeputeerde Staten van Fryslân maandag bekend. De Ouwesylster Andriesen heeft veel betekend voor de gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As. Het gedenkteken krijgt een centrale plek in het gebied, aan het fietspad van de Goddeloaze Singel, vlakbij de nieuwe fietstunnel bij Feanwâlden.

Op Zwarte Haan staan ter nagedachtenis aan Andriesen - die zich sterk maakte voor de ruimtelijke kwaliteit van de provincie - twee zitbanken. Haar partij de PvdA houdt elk jaar een Anita Andriesen-lezing.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele dossier Anita Andriesen >>

Alde Leie, 11 oktober 2019

'Wereldhit' kooiaap geboekstaafd voor het nageslacht

Selma Kooi-Bierma overhandigt de eerste exemplaren aan haar kleinkinderen. (foto: Jan Bonefaas)

In de hal waar in 2009 de laatste kooiaap – een hefmechanisme voor achterop een vrachtwagen – van de band rolde, werd vrijdag ‘Hoe een kooiaap de wereld verovert’ gepresenteerd. Het boek, geschreven door Harry de Jong en uitgegeven door Uitgeverij Louise, vertelt de geschiedenis van het meest succesvolle geesteskind van Froubuurtster Hessel Kooi. Kooi bedacht de kooiaap en stampte een bedrijf uit de grond waar de hele regio wel bij voer. “Dit boek is voor de kleinkinderen.”

Boerenzoon Hessel Kooi (1942-2008) was een uitvinder en een kloeke zakenman. Een soort ‘Willy Wortel’, memoreerde uitgever Eddy van der Noord vrijdag bij de presentatie van het boek ‘Hoe een kooiaap de wereld verovert’. “Het boek over Kooi bv vertelt een stuk cultuurhistorie van het Bildt.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 11 oktober 2019

Campussysteem Sint Anne krijgt navolging

De twee middelbare scholen in Franeker willen het onderwijssysteem van de campus Middelsee in Sint Annaparochie overnemen. Het gaat dan om de band met het bedrijfsleven.

Die wens legde Sydo de Jong van de vestiging Simon Vestdijk in Franeker gisteravond neer bij de gemeente Waadhoeke tijdens een vergadering over de onderwijsvisie. Hij sprak mede namens de AMS in Franeker. Beide scholen zien dat de campus een plus biedt als het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven.

De campus werkt met een leerwerkplein waardoor leerlingen stages kunnen lopen bij bedrijven in de regio. De hoop is dat dit meer toekomstige werknemers voor deze bedrijven oplevert. De Franeker middelbare scholen willen graag gemeentegeld om dit ook op te zetten.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 11 oktober 2019

Carrièreswitch uit overtuiging

Monique van Etten Uithof bezig met de inrichting van Jouw Dagelijkse Kost in Leeuwarden. foto hoge Noorden/Jacob van Essen

Zij was sociaal-cultureel werkster, hij zat in het verzekeringswezen. Nu maken Monique van Etten-Uithof (46) en Ronny Uithof (52) een radicale carričre-switch. Ze gaan uit overtuiging streekproducten verkopen.

De ambitie is dat over zeven jaar elk dorp in Noord-Nederland minimaal een afhaalpunt, miniwinkel of SRV-wagen met eerlijke, duurzame, lokale producten heeft. Monique en Ronny uit Sint Annaparochie openen zaterdag een eerste winkel: Jouw Dagelijkse Kost aan de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden.

Alle producten bij Jouw Dagelijkse Kost komen uit de regio, dat is het grote verschil met de biologische supermarkt. Nadeel is dat daardoor nog niet elk product verkrijgbaar is. "Onze boeren exporteren alle grondstoffen weg, ze telen voor de grootschaligheid. Dat is het systeem. Zo lijken we rijk, maar eigenlijk hebben we niks. Als de logistiek wegvalt, ligt er binnen een week geen eten meer in de schappen”, zegt Monique.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Hurdegaryp, 11 oktober 2019

Rammelopbrengst

© Eigen foto  |  Geen verstand van auto’s, techniek of navigatie. Toch beginnen drie vriendinnen aan een soms hachelijke reis naar Boedapest.

De Europese reis die drie dorpsgenoten uit Hurdegaryp in september in een oude rammelbak maakten, heeft 3605 euro opgeleverd.

De vrouwen, die zich de rammeldiva’s noemden, stapten in hun oude auto en reden 4000 kilometer voor het goede doel.

Bianca Wijnsma, Ytsje Damstra en Nynke Roeloffs schenken het geld aan het grote pleeggezin in Sint Jacobiparochie dat door een brand in april van dit jaar dakloos werd en nu in tijdelijke huisvesting wacht op nieuwbouw.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 10 oktober 2019

Schoonmaakactie Skjin Wetter in Sint Annaparochie

(© Foto Friese Milieu Federatie)

In en rond het water van zeven Friese dorpen en steden vindt zaterdag de grote schoonmaakactie Skjin Wetter plaats.

In Sint Annaparochie en op zes andere locaties zullen ruim vierhonderd duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de iese Milieu Federatie (FMF), Wetterskip Fryslân en zeven gemeenten.

De locaties waar de schoonmaakactie zal plaatsvinden zijn Harlingen, Sint Annaparochie, Kollum, de Westereen, Heerenveen, Drachten en Lemmer. Naast het opruimen van de wateren is er op iedere locatie een ludieke actie rond het thema zwerfafval.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 oktober 2019

Diamanten bruidspaar Halbertsma-Groeneveld

Marten Halbertsma en Maartje Halbertsma-Groeneveld met een afdruk van de huwelijksakte die ze ontvingen van wethouder Boukje Tol. (© Foto Joachim de Ruijter)

Marten Halbertsma en Maartje Halbertsma-Groeneveld, beiden 83 jaar, vierden maandag hun diamanten huwelijksjubileum.

Het paar had jarenlang een melkhandel in Bitgum en Bitgummole. Marten Halbertsma ging in die tijd met de SRV-wagen langs de deur. Na zijn bestaan als melkboer kwam hij in dienst van het Heineken-concern. Als vertegenwoordiger ging hij langs winkels, cafés en campings. Maartje Halbertsma was van huis uit boekhoudster. Zij ging later werken op de administratie van het Rode Kruis in Leeuwarden.

Het paar stapte op 7 oktober 1959 in het huwelijksbootje in het gemeentehuis in Sint Annaparochie. Ze hebben 34 jaar in Bitgum gewoond, maar verhuisden 26 jaar geleden naar de burgemeester Vlaskampstraat in St. Annaparochie. Ze kregen twee dochters. Het huwelijksfeest is in kleine kring gevierd.

Bron: Franeker Courant

Oudebildtzijl, 8 oktober 2019

Auto's vernield op de Oudebildtdijk

Tussen vrijdag 04-10 21:00 uur en zaterdag 05-10 09:30 zijn er vernielingen gepleegd aan diverse auto's op de Oudebildtdijk.

De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord.

Heeft u informatie. Bel dan met 090088

Bron: Politie Noordwest Fryslân

Sint Annaparochie, 7 oktober 2019

Sint Anna wint ook tweede thuisduel

Sint Annaparochie heeft in de derde klasse A van het zondagvoetbal ook z’n tweede wedstrijd gewonnen. In een amusante wedstrijd bedwong de gedegradeerde club uit Sint Anna (2K) Geel Wit met 8-1.

Vanaf de aftrap werd Geel Wit onder de voet gelopen. Binnen het half uur stond het al 5-0 . De openingsgoal viel al na drie minuten en werd gemaakt door Marc Bakker, die ook de tweede treffer liet aantekenen. Nadat ook Harmen Visser (2) en Timo Bijma het doel hadden gevonden scoorde Marwin Kooiker het enige Amelander doelpunt. Na de hervatting ging de doelpuntenmachine van de thuisclub door en maakten Marc Bakker en Pieter Jan Pilat (2) de acht vol.

Het was de tweede thuiszege voor het team van trainer Duco Mulder. Vorige week kwam de formatie van Mulder niet in actie tegen Mildam. Het modderige veld was niet bespeelbaar. Op het kunstgras veegden de spelers van Sint Anna met goed spel de bezoekers van de mat. Na ruim een half uur stond er al een 5-0 voorsprong op het scorebord. "Het klasseverschil was heel groot", zei Mulder. "Het team van vorig seizoen is intact gebleven. Dat is een enorm voordeel."

Bron: Leeuwarder Courant/Persbureau Ameland

Sint Annaparochie, 6 oktober 2019

Tolsma's zetten tijd terug met heropening pand St. Anne

Piet, Ali en Cees Tolsma, ‘pakesegers’ van P. Tolsma die het pand in 1929 bij de onthulling van de klok op Van Harenstraat. (© Foto Klaas Koopmans/Stichting Bildtse Belangen)

Stichting Bildtse Belangen is na P.S. Tolsma, de ABN-bank en advocaat Koen Meijer de vierde eigenaar van het karakteristieke pand naast de Van Harenskerk in het hart van St. Anne. ‘Pakesegers’ van P.S. Tolsma die het pand liet bouwen, verrichten vrijdagmiddag de heropening.

Het pand is gebouwd op de plek waar voorheen het grietenij- en gemeentehuis van Het Bildt stond. Hier werden de eerste zittingen van de Bildtse Bank gehouden. En laat dit nou net de voorloper van Stichting Bildtse Belangen zijn.

Op basis van originele bouwtekeningen is de gevel weer in oude staat teruggebracht. Originele raampartijen en de terugkeer van rode baksteen zorgen ervoor dat het pand weer helemaal past bij zijn omgeving. Ook de binnenzijde werd grondig gerenoveerd. Hierbij werden karakteristieke elementen in de vorm van een oude werkbank van eerste eigenaar Tolsma en een kluis van de ABN-bank behouden.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 5 oktober 2019

De laatste Ouwesylster Markt van 2019 is zondag 6 oktober. (© Foto Kirsten Zwijnenburg)

Laatste Ouwesylster Markt dit jaar

De laatste Ouwesylster Markt van dit jaar vindt zondag 6 oktober plaats van 13.00 tot 17.00 uur op de Keuningsstreek midden in het dorp.

Deze kleinschalige markt met allerlei producten van en uit de regio biedt voor ieder wat wils. ‘Struufmeel, heuning, kaas en rikke iel, aardappelen en overige oogst’, volgens Kirsten Zwijnenburg is het er allemaal.

Plus diverse, ook vaak zelfgemaakte artikelen en koopjes, vult ze aan.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 5 oktober 2019

Prijzen Rembrandtmarkt uitgereikt op Campus Middelsee

Met een goed gevuld creatief pakket gingen Jochum Jan, Walter, Nikita, Kim en Nathalie naar huis. (© Eelco Bruinsma)

Leerlingen van Campus Middelsee maakten voor de Bildtse Rembrandtmarkt in augustus schilderijen die een plek kregen langs de route door het dorp. Aan de opdracht van de winkeliersvereniging was een prijsvraag verbonden. Donderdag was de prijsuitreiking op school.

De Bildtse Rembrandtmarkt vond plaats rondom de Van Harenskerk in Sint Annaparochie, de plek waar Rembrandt in 1634 met Saskia trouwde. Leerlingen van klas 1 en 2 van Campus Middelsee hadden in juli schilderijen van Rembrandt nagemaakt. Vanuit de winkeliersvereniging in Sint Annaparochie kwam de vraag of de leerlingen werkstukken konden maken om de markt op te fleuren.

Als beloning zouden de werkstukken een mooie plek krijgen langs de Rembrandt route in het dorp en werd er voor de mooiste inzendingen een prijs aan verbonden, beschikbaar gesteld door de regionale Rabobank.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 5 oktober 2019

Een boekenhondje in de klas

Schrijver Sytse Buwalda en illustrator Ita Spoelman presenteren hun creaties Bruno en Svenson in de klas. foto Jan Spoelstra

Kinderboekenweek en dierendag kwamen gisteren samen in groep 1, 2 en 3 van basisschool De Twiner in Sint Jacobiparochie. Dankzij 'hondsy' Bruno.

Bruno was het hondje van de Bildtse schrijver Sytse Buwalda uit Westhoek. Het hondje is er niet meer, maar is opnieuw tot leven gekomen in de serie Bildtstalige kinderboekjes waarin het hondsy de hoofdrol speelt. Begin dit jaar waagde Buwalda, die al dikke geschiedenisboeken over zijn streek schreef, zich voor het eerst aan een kinderboek.

Als oud-leraar aan de middelbare school viel het hem niet echt moeilijk om zich in de jeugdjaren te verplaatsen. "En ik hew pakesęgers." Bovendien heeft hij zich altijd al aangeleerd om dingen op te schrijven, zoals je ze zou vertellen. Zo ontstond zijn eerste kinderboek en verscheen in de kinderboekenweek deel twee.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf) >>

Joure, 5 oktober 2019

Eerpel

Bildtstar

De trotse Bildtse boer... Zijn leven lang heeft hij de mooiste en beste aardappelen verbouwd. Het was zijn lust en leven. Maar ook deze boer werd ouder en er kwamen gebreken. Het verzorgingstehuis was zijn volgende halte. Een drama voor de vrije man die hij altijd geweest was. De verzorging bestond uit hardwerkende lieve mensen en ze deden alles wat mogelijk was om hem een waardig leven te bieden.

Helaas lukte dat niet met het eten. Het verzorgingshuis krijgt eten via een distributeur die trots roept dat alles altijd ‘vers’ is. Als de Bildtse boer warm eten kreeg, was het echter steevast: "Die eerpel hoef ik niet." Dat was ook wel te begrijpen want de glazige, plakkerige bolletjes leken in niets op het mooie product dat hij ooit verbouwde.

Na overleg met de voedseldistributeur kon ook de Bildtstar aardappel besteld worden en bij de eerstvolgende maaltijd wachtte iedereen met enige spanning op zijn reactie. "Die eerpel hoef ik niet...", klonk het echter. Geschrokken werd er op onderzoek uitgegaan en zo werd de verpakking nog eens gecontroleerd. En daar stond het: ‘De Bildtstar pootaardappel is volgroeid in Israël’... Het zijn van die momenten dat ik denk: ,,Wat zijn we met zijn allen toch de weg kwijt.”

Steven van der Bles. Joure

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 4 oktober 2019

Foto: Ytzen Korf/112Fryslân

Felle binnenbrand in woning

Vrijdagochtend even voor zes uur heeft er een brand gewoed in een woning aan de Evert C. Slimstraat.

Politie en brandweer gingen met spoed naar het opgegeven adres. Eenmaal ter plaatse bleek er een felle brand te woeden in een woning. De brandweer had het vuur snel onder controle. Na het blussen werd de woning geventileerd. De politie heeft de buren uit hun woningen gehaald.

Omdat de bewoner rook had ingeademd is er een ambulance ter plaatse gekomen. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. De bewoner is opgevangen door een overbuurvrouw. De oorzaak van de brand is niet bekend. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner te helpen bij de afhandeling van de schade en het vinden van tijdelijke woonruimte.

Bron: 112Fryslân

Sint Annaparochie, 4 oktober 2019

In het voormalige gemeentehuis van het Bildt herinnert een glazen plaquette aan het drama.

Subsidie '75 jier frijheid' voor theaterstuk over overval door knokploeg Sexbierum

Het theaterstuk over de overval door de knokploeg uit Sexbierum waarbij het bevolkingsregister van Sint Annaparochie werd veilig gesteld, is een van de tien projecten die subsidie krijgen in het kader van ‘75 jier frijheid Fryslân. Provinsje Fryslân stelt €400.000 beschikbaar.

De overval werd gepleegd in de nacht van 25 op 26 september 1943. Met de actie werd getracht te voorkomen dat de mannen die verplicht in Duitsland tewerk werden gesteld, zouden worden opgepakt. De overval werd uitgevoerd door een knokploeg uit Liauckemastate in Sexbierum.

De verzetsstrijders kwamen uit de huidige gemeentes Waadhoeke en Harlingen en ook de burgemeester speelde een belangrijke rol. De overval werd verraden en zeven leden van de knokploeg werden in februari 1944 gefusilieerd. In het voormalige gemeentehuis van het Bildt herinnert een glazen plaquette aan het drama. De voorstelling wordt 4 keer opgevoerd op de plek waar de overval plaatsvond. Voor het project wordt €20.000 beschikbaar gesteld.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Bakkeveen, 4 oktober 2019

Hait, Hendrik Elings

Oogsten na bemesting

Vlak na hun afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, exposeerden ze samen in Leeuwarden. De tentoonstelling van Hendrik Elings, Irma Kamp en Froukje de Vos heette toen Dongje út 'e sek, wat zoveel betekent als ambachtelijk bemesten. 25 jaar later kan de oogst bekeken worden dankzij een nieuwe groepsexpositie in Galerie Natoer in Bakkeveen.

Van Hendrik Elings (Sint Annaparochie, 1967) - verreweg de bekendste van het drietal - worden portretten en landschappen getoond in zijn gebruikelijke vlotte schilderstijl. Hoogtepunt maakt onderdeel uit van een bijzondere reeks schilderijen over de vader van de kunstenaar, die Alzheimer had. De publieke reactie op de serie was vanaf het begin groot, niet alleen vanwege de kwaliteit van de doeken, maar ook de herkenbaarheid van het onderwerp.

Er kwam een boek, er werden verschillende tentoonstellingen aan gewijd en er is een documentaire van gemaakt. Bovendien won Elings in 2017 met een groot, ijl geschilderd portret van zijn hait de landelijke verkiezing voor schilderij van het jaar. Al met al een terechte zegetocht voor deze gevoelige en persoonlijke serie, die blijft verrassen door het samenvallen van vorm en inhoud.

Bron: Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 3 oktober 2019

De kooiaap veroverde de wereld vanuit Vrouwenparochie

De kooiaap wordt achter een vrachtwagen gehangen.   FOTO: UIT BESPROKEN BOEK

Boerenzoon Hessel Kooi ontwikkelt in de vorige eeuw verschillende machines om het werk in de akkerbouw en bloembollenteelt te vergemakkelijken. Dit heeft hij van huis uit meegekregen, op het bedrijf van zijn ouders. Zijn vader ontwikkelde al een sorteermachine voor aardappelen. Zoon Hessel wordt nationaal en internationaal bekend om zijn uitvinding van de meeneemheftruck achterop vrachtauto’s.

De bekendheid wordt zo groot dat de zogeheten kooiaap een merknaam is geworden. ‘Achter de trailer hangt een heftruck die zich als een lenige aap vastklampt aan de vrachtwagen. Een kooiaap’, zo valt te lezen in een boek dat deze week verschijnt over Hessel Kooi (1942-2008) en de opkomst van zijn bedrijf.

Auteur Harry de Jong beschrijft in het zeer leesbare boek Hoe een kooiaap de wereld verovert hoe de ondernemer opgroeit en hoe de dyslectische jongeman met een groot technisch inzicht wereldwijd furore maakt met zijn bedrijf. In de hoogtijdagen werken er op de vestiging op de grens van Vrouwenparochie en Alde Leie honderd mensen.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 3 oktober 2019

Stone Crobs en dichters op huiskamertour Liet Ouwe-Syl

The Stone Crobs

Als onderdeel van de nieuwe Liet-organisatie start in oktober een nieuwe onderdeel: Satelliet. Bij twee speciale 'huiskamertours' op Oudebildtzijl en in Grou is in drie huiskamers muziek en poëzie te beluisteren.

De huiskamertour Ouwe-Syl vindt op 4 oktober plaats. Er is een bont gezelschap aan oud-Liet winnaars te zien, de winnaars van 2012, 2015 en 2018 treden allen aan. Er wordt tussen 19.30 en 20.00 uur verzameld bij de Aerden Plaats.

Hoofdact op Ouwe-Syl is de Stone Crobs, de winnaar van Liet 2018, in de Aerden Plaats op Oudebildtzijl. In de ‘huiskamers’ zijn te zien: dichters Janneke Spoelstra (Alde Leie) en Carla van der Zwaag (Heerenveen) in het Graauwe Paard, en Marit en Pa (Marit & Nigel, winnaar Liet 2015) in Neeltje’s Schuur.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

St.-Anne, 3 oktober 2019

Arend Vlaskamp laai d'r nachts wakker fan

Burgemeester A. Vlaskamp, argyf Bildts Aigene

In 'e foorberaiding fan 't programma 'Domela op 't Bildt' op 24 novimber in 'e Van Harenskerk had ik my ferdiept in wat d'r eand negentiende eeuw over 't Bildt skreven worde. Ik fon 't wel neskierig 's na te gaan hoe't de burgemeesters op 't Bildt hur rol ferfulden in dy tiden fan groate soasjale spannings.

Myn soektocht bin ik begonnen na 't ôfskaid fan burgemeester IJnso Oosterlo die't desimber 1886 de overstap maakte na Luwteradeel. Syn opfolger waar Arend Vlaskamp, koopman in St.-Anne. Vlaskamp waar fan 1864 ôf al 'n paar keer raadslid weest en 1 septimber 1885 had 'e raad 'm as wethouwer koazen. 'n Prot mînsen mochten graag over 'm en doe't d'r eand 1886 'n nije burgemeester komme most binne d'r handtekenings fersameld en opstuurd na de Kommissaris fan 'e Keuning met 't fersoek Arend Vlaskamp bij de keuning foor te dragen as de nije burgemeester fan 't Bildt.

Op 20 oktober 1886 worde Vlaskamp plechtig installeerd. St.-Anne waar fersierd met flâgen, de skutterij-mezyk út Franeker speulde d'r fleurig op los, foor de skoalkines en 'e oudsys in 't aarmhuus worden spelletsys organiseerd, avens waar d'r 'n optocht met mezyk, lampions tussen de bomen en fuurwerk en in 'e herbergen waar d'r frij bal. De inweuners waren dúdlik innommen met 'e nije burgemeester.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 3 oktober 2019

Stannebuurtster wint € 10.000 in BankGiro Loterij

Een grote verrassing voor een man uit St.-Annaparochie. Hij heeft in de trekking van de BankGiro Loterij een bedrag van 10.000 euro gewonnen. De winnaar werd onlangs verrast met het goede nieuws.

Dat maakte de loterij vandaag bekend. ‘Henk’ (zijn achternaam is niet bekend gemaakt) vertelt volgens de loterij blij: "Ik doe samen met mijn vrouw mee en dit is de eerste grote prijs die we winnen.

Het is hartstikke welkom. We zetten het voor nu even weg. Later hopen we de kinderen te helpen met hun studiebeurzen. Fijn dat we dat door deze prijs kunnen doen."

Bron: De Bildtse Post

Sint Jacobiparochie, 2 oktober 2019

Meijer Metal vervangt 3 kantbanken

Meijer Metal

Meijer Metal in het Friese Sint Jacobiparochie heeft kortgeleden 3 nieuwe E-Brake Ultra kantbanken van SafanDarley aangeschaft, als vervanging van 3 oude kantbanken. “We kwamen qua capaciteiten tonnage tekort”, verklaart productiemanager Reinder Hoekstra de fikse investering.

“We hebben bij meerdere partijen ons eisen-en wensenpakket voor de drie nieuwe kantbanken neergelegd”, vertelt Hoekstra. ,,Uit het oogpunt van Quick Response Manufacturing en duurzaamheid passen de SafanDarley E-Brakes daar het beste bij.”“Bovendien”, vervolgt hij, “is de elektrische aandrijving niet alleen duurzaam, maar ook stil. Daarnaast is SafanDarley een Nederlands bedrijf dat qua karakter aansluit bij Meijer. Als je vragen hebt, bel je gewoon en krijg je meteen goed en deskundig advies.”

Bron: De MetaalMagazine.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 oktober 2019

Stichting Bildtse Belangen 25 jaar suikeroompje 't Bildt

De SBB deelde cheques uit aan (vlnr) Wies ten Have (Dorpsbelang Ouwesyl), Ali Bronger (Bildts Aigene), Ruurd Tadema (Dorpsbelang Vrouwenparochie), Rudolf Rodenhuis (Dorpsbelang Nij Altoenae), Laas Douma (Plaatselijk Belang St. Anne), SBB-voorzitter Anne Vlaskamp met de cheque van Streekbelang Oost- en Westhoek en Harm van der Vaart (Plaatselijk Belang Sint Jabik). (© Foto Klaas Koopmans)

De Stichting Bildtse Belangen (SBB) kreeg bij het 25 jarig bestaan geen cadeaus, maar deelde juist uit aan diverse organisaties die zich inzetten voor de leefbaarheid op ‘t Bildt.

Bijna een eeuw vormde de Bildtse Bank de financiele hoeksteen in de Bildtse samenleving. Deze eigenzinnige, lokale bank zag voor zichzelf ook een sociale functie op het Bildt wegegelegd. In 1994 kwam er een einde aan het zelfstandige bestaan van de bank en ging de Bildtse Bank op in de toenmalige Frieslandbank.

Bij de onderhandelingen werd de jarenlange bijdrage aan de Bildtse leefbaarheid veilig gesteld met de oprichting van een nieuwe stichting, de SBB. Hierdoor speelt dit aspect van de bank tot op de dag van vandaag een rol in het sociale leven op het Bildt. Sportverenigingen, culturele organisaties en evenementen op het Bildt kunnen nog steeds rekenen op financiele bijdragen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Nij Altoenae, 2 oktober 2019

CBS De Noordster in Nij Altoenae krijgt predicaat 'zeer zwak'

Foto van website cbs Noordster

Friesland heeft op dit moment vijf basisscholen die van de Onderwijsinspectie het predikaat 'zeer zwak' krijgen. De scholen staan nu onder verscherpt toezicht.

De vijf scholen zijn: De Noordster in Nij Altoenae (van de vereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs in Noardwest-Fryslân), integraal kindcentrum Aventurijn in Leeuwarden van openbare scholenkoepel Proloog, de openbare basisscholen De Pôlle in Marsum en De Opslach in Franeker (beide onderwijsgroep Elan) en openbare basisschool It Haskerplak in Oudehaske (koepel Primus).

Voor alle scholen geldt dat naar het oordeel van de inspectie de leerresulaten onvoldoende zijn. De scholen staan nu onder verscherpt toezicht van de inspectie, die zo toeziet op maatregelen ter verbetering van de situatie. Alle scholen zijn onderzocht tussen januari en juni van dit jaar.

Bron: Leeuwarder Courant

 
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)
archief 2018 (4e kwartaal)
archief 2018 (3e kwartaal)
archief 2018 (2e kwartaal)
archief 2018 (1e kwartaal)>