Welkom op 'e homepage fan  
 
KLAAS DANKERT

 


ADRES / TILLEFOAN / E-MAIL :

     Adres :   Noordeand 2
                    9076 JC ST. ANNAPAROCHIE

     Tillefoannr.: 0518-401252
Sture jou mij 's 'n e-mail ?
 
 
aktueel |  't Bildt |  bildtlinks |  fekânsys |  genealogy |  flora & fauna |  funksys |  't weer |  grappy |  home