toneelvereniging 'Excelsior' Toneelvereniging 'Excelsior',
St. Annaparochie
Voetbalvereniging Ouwe Syl Toneelvereniging
'De Oosthoek'
Tot Ons Genoegen Toneelvereniging
Tot Ons Genoegen,
St. Jacobiparochie
Yn in oare wr‚ld Toneelvereniging
Yn in oare wr‚ld,
Minnertsga
Toi Toi Ouwesyl Toneelvereniging
Toi Toi Ouwesyl,
Oudebildtzijl