Franeker, 10 december 2021

Sint Annaparochie hoeft niet te vrezen voor zwembad De Bildtse Slag

Zwembad De Bildtse Slag. FOTO: HOGE NOORDEN

Zwembad Bloemketerp in Franeker blijft open tot er ergens in Waadhoeke een vervangend nieuw duurzaam binnenbad is gebouwd. Sint Annaparochie hoeft niet te vrezen voor zwembad De Bildtse Slag, dat blijft voorlopig. Dat is wat het college van Waadhoeke voorstelt als voorkeursscenario voor de toekomst van de overdekte gemeentelijke zwembaden.

Elizabeth Vogelzang

Begin dit jaar liet de gemeente onderzoek doen naar het zwemwater. Daar rolden een aantal scenario’s uit over hoe het verder kan met de openbare binnenbaden De Bildtse Slag in Sint Annaparochie en Bloemketerp in Franeker. Onderzoeksbureau Synarchis legde vijf opties op tafel.

Een: instandhouding van beide baden voor een periode van vijf tot tien jaar. Twee: sluiting van Bloemketerp en De Bildtse Slag open houden. Drie: het Franeker bad openhouden en dat in Sint Annaparochie sluiten. Vier: beide baden dicht en een nieuw overdekt bad bouwen. Vijf: een nieuw gebouwd bad en instandhouding van Bildtse Slag.

Nieuw bad kost dik 9,4 miljoen euro

Het is nu aan de raad om één van de scenario’s te kiezen zodat dat plan verder kan worden uitgewerkt. Wat vast staat is dat alle vijf opties Waadhoeke flink geld gaan kosten. De investering voor een nieuw zwembad is berekend op dik 9,4 miljoen euro met structurele exploitatiekosten van 696.500 euro. In de huidige gemeentebegroting is hier geen rekening mee gehouden.

Toch stelt het college voor om te kiezen voor de bouw van een nieuw duurzaam zwembad, op een nader te bepalen locatie. Sint Annaparochie behoudt dan zwembad De Bildtse Slag. Ook Bloemketerp blijft eerst in bedrijf totdat het nieuwe zwembad klaar is. Burgemeester en wethouders willen eerst nog geen besluit nemen over renovatie het Bildtse bad. Dat is recent opgeknapt en kan zonder ingrijpende renovaties nog tien jaar mee.

Bloemketerp verouderd

Dat geldt niet voor Bloemketerp (gebouwd in 1984) dat alleen met flinke steun kan blijven bestaan. De raad besliste deze zomer het Franeker bad een overbruggingskrediet van 60.000 euro toe te schuiven. Zo kan het in elk geval tot aankomende maart openblijven. Wanneer er een nieuwe vervanger komt voor Bloemketerp wil het college nogmaals 100.000 euro verstrekken, zodat er tot januari 2023 in Franeker gezwommen kan worden. Of het bad al die tijd aan alle eisen kan blijven voldoen, durft wethouder Caroline de Pee niet te garanderen. "Als het niet meer verantwoord is, kan het zijn dat het bad toch dicht moet.”

Het college realiseert zich dat een nieuw (bijna) energieneutraal bad bouwen duurder is dan het bestaande Bloemketerp voor 20 jaar in standhouden. Daar hangt een prijskaartje aan van 309.000 euro aan jaarlijkse kosten en een eenmalige investering van 3.9 miljoen euro.

Toch geniet nieuwbouw de voorkeur, zegt De Pee, omdat dat uiteindelijk toekomstbestendiger en duurzamer is dan renoveren. "De investering van 9,4 miljoen kan afschrikken maar het mag geen rem zijn op ambitie.” Bovendien biedt het de kans om combinaties te maken met overige sport- en recreatievoorzieningen, waardoor misschien ook andere geldstromen aangeboord kunnen worden.

Het verouderde bad in stand houden, is hoe dan ook geen haalbare kaart, zo concludeert het college. De huidige financiële situatie van de exploitant is niet al te best. Er is een negatief eigen vermogen, geen geld voor groot onderhoud en een aanzienlijke betalingsachterstand bij de gemeente.

‘Geen rem op ambitie’

Jaarlijks 120.000 zwemmers

Het college kiest er ook bewust voor beide baden open te houden voor de spreiding in de gemeente, wat er volgens het onderzoek voor zorgt dat inwoners dichter bij huis kunnen zwemmen. Bijkomend effect is dat meer mensen vaker een baantje trekken. Beide baden voorzien in een behoefte, met in Franeker 71.000 bezoeken per jaar en in Sint Annaparochie jaarlijks 39.000 zwemmers.

Over hoe de investeringen moeten worden bekostigd, laat het college zich niet uit. De financiële consequenties moeten worden afgewogen bij de begroting. De raad behandelt het voorstel op 23 december.

Bron: Leeuwarder Courant