Zwarte Haan, 29 december 2021

Groen licht voor Sterrenschuur Zwarte Haan

Heldere nacht met stralende sterrenhemel. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De plannenmakers van Starn Barn bij Zwarte Haan kunnen verder. Waadhoeke neemt maatregelen om het verkeer op de Nijebildtdijk beter te sturen en reguleren en ziet daarom geen belemmering om in te stemmen met een toeristische sterrenschuur met vijf trekkershutten, een sterrenkijkplek en een nachttuin.

Elizabeth Vogelzang

Een door de raad gevraagd verkeersonderzoek heeft uitgewezen dat er nu geen ernstig verkeersprobleem is bij Zwarte Haan en dat de komst van de Star Barn (sterrenschuur) daarin geen noemenswaardige verandering zal brengen.

Wel blijkt dat er op piekmomenten onvoldoende parkeerplaats is waardoor bezoeker het onveilig vinden is bij de opgang van de zeedijk en omwoners klagen over overlast.

Keerlus

De raad stemde in met het voorstel van het het college om 90.000 euro uit te trekken om daarvoor verkeersmaatregelen te treffen. Bij de dijk wordt een keerlus aangelegd en een blauwe parkeerzone en worden bestuurders met extra borden verwezen naar een parkeerterrein.

De politiek wil de situatie elk jaar evalueren met bewoners en de ondernemer. Wethouder Caroline de Pee vindt dat een goed plan, maar denkt dat met deze maatregelen de situatie beheersbaar is en blijft. "Als het niet genoeg is dan komen we terug en kijken we wat meer nodig is.

Herrieschoppers

De zorg van omwonenden noemt ze begrijpelijk. "Maar de toeristen die komen naar Star Barn zijn geen herrieschoppers, maar rust- en ruimtezoekers die willen genieten van de sterrenhemel. De wethouder voorziet geen andere recreatieve ontwikkelingen in het dijkbuurtschap.

Bron: Leeuwarder Courant