Oudebildtzijl, 2 november 2019    

Oudebildtzijl kan los met nieuwe sportaccommodatie

Sportterreinen Oudebildtzijl

Door versobering van de plannen kan Oudebildtzijl toch starten met de vernieuwing van het sportcomplex waar gekaatst, geschaatst, gevoetbald en getennist wordt.

Maria Del Grosso

Oudebildtzijl kan beginnen met het plan voor vernieuwing van de sportaccommodatie dat in 2017 gemaakt werd. Wel is het plan aangepast omdat de oorspronkelijke kosten van 1.050.000 euro op dit moment niet haalbaar zijn.

Er komt 350.000 euro beschikbaar van de gemeente Waadhoeke. Het dorp brengt eenzelfde bedrag in. Zij haalden in 2017 350.000 euro op met de verloting van een huis door voetbalclub vv Ouwesyl.

Voor het geld wordt de oefenhoek omgevormd tot pupillenkunstgrasveld, komt er een wandel- en hardlooppad om het sportpark, een nieuwe parkeergelegenheid, veldverlichting bij het wedstrijdveld en een nieuw clubgebouw dat verouderde gebouwen vervangt. De gemeente is terughoudend met kunstgrasvelden en laat aanleg, onderhoud en renovatie over aan de voetbalclub.

Oorspronkelijk vroeg Oudebildtzijl 450.000 euro van de gemeente Waadhoeke en waren de plannen ingrijpender. Het clubgebouw zou centraler gesitueerd worden, er zou een trainingsveld omgewisseld worden met het kaatsveld en er zou een voorziening voor padel (kooitennis) komen. Ook fitness- en speeltoestellen stonden op het wensenlijstje.

De toestellen komen er niet. Oudebildtzijl probeert dit met fondsenwerving later te realiseren. Waadhoeke hield aanvankelijk de hand helemaal op de knip omdat het college niet overtuigd was van de regiofunctie van het complex. Hoewel hier geen uitvoerig onderzoek naar gedaan is, concludeert het college dat er maar beperkt sprake is van gebruikers uit de regio.

Bron: Leeuwarder Courant