Sint Annaparochie, 15 oktober 2009

    Het Bildt door campus financieel op slot

Het onder een dak brengen van de beide middelbare scholen in Sint Annaparochle is een project van enorme omvang voor Het Bildt. De gemeente moet er zelf 6 miljoen in steken, wat betekent dat er daarna geen geld meer over is voor andere wensen. Alleen door bezuinigingen kan nieuw beleid dan nog mogelijk worden gemaakt.

Dit zei burgemeester Aucke Van der Werff gisteravond tegen de gemeenteraad. Tegelijkertijd moedigde hij de raadsleden aan voor de schoolcampus te stemmen. Het samenbrengen van Ulbe van Houten en Piter Jelles is volgens hem een diepte-investering in de jeugd. "Het zal een dapper besluit van de raad vergen, maar hiermee bewijzen we de gemeente de grootst mogelijke dienst."

De raadsleden zaten nog wel met vragen. Waarom moet de campus aan de Dirk Janszstraat komen en is niet gekozen voor een locatie aan de rand van het dorp? Is opknappen en verbouwen van de afzonderlijke schoolgebouwen niet veel goedkoper? Haalt de gemeente de benodigde 4 miljoen aan subsidies wel binnen?

 

Wethouder Nel Haarsma legde uit dat ervoor gekozen was om op de locatie van Piter Jelles te bouwen, omdat deze school vrij recent nog voor meer dan een miljoen verbouwd was. Dit schoolgebouw opgeven zou kapitaalvernietiging zijn. Bouwen op een geheel nieuwe plek zou miljoenen euro's duurder zijn. Wat de kosten zouden zijn van handhaving van beide huidige schoolgebouwen, rekent de gemeente op verzoek van de raad nog uit.Haarsma vertelde dat de gemeente een gespecialiseerd bureau in de arm genomen heeft om subsidies in de wacht te slepen. Provinciale steun alleen is niet genoeg, dus richt de gemeente zich op ministeries. Omdat de bouw raakvlakken heeft met verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, economie en sociale zaken, zijn er meer mogelijkheden. Ook het subsidieverhaal is een enorme opgave, maar volgens het bureau is er een rele kans dat het lukt, aldus Haarsma.De bewoners van wie de huizen gesloopt worden, zullen niet in noodwoningen terechtkomen, beloofde de wethouder. Er komt eerst vervangende nieuwbouw en dan hoeven de mensen pas te verhuizen. Veel andere zaken, zoals de verkeersstromen, de onderwijstechnische mogelijkheden en de beheersvorm, moeten nog in plannen uitgewerkt worden.

De raad besluit over twee weken of het college verder mag gaan met het onderzoek naar de mogelijkheden voor de campus.

Bron: Leeuwarder Courant