Den Haag, 18 januari 2011

VN: erken Sahar (14) als vluchteling

António Manuel de Oliveira Guterres, UNHCR

INES JONKER


Sahar Hbrahim Gel uit Sint Annaparochie moet erkend worden als vluchteling, zegt de organisatie UNHCR van de Verenigde Naties (VN).

De hoge commissaris heeft dat geschreven in een brief die is doorgestuurd aan minister Gerd Leers van immigratie en asiel en de immigratiedienst IND.

Het veertienjarige meisje uit Afghanistan dreigt samen met haar familie te worden uitgezet. De rechtbank van Den Bosch doet deze week uitspraak in het hoger beroep dat het gezin heeft aangespannen tegen de uitzetting.

De UNHCR kan op grond van bepaalde criteria lidstaten het dringende advies geven een individu te erkennen als vluchteling en aldus bescherming te bieden.

In het geval van Sahar geldt dat zij behoort tot de categorie schoolgaande meisjes uit Afghanistan die verwesterd zijn. Omdat de Taliban fel tegen scholing van vooral meisjes zijn, loopt Sahar een onaanvaardbaar risico als zij terugkeert naar Afghanistan.

Volgens Sahars advocaat Paul Stieger is het uitzonderlijk dat de UNHCR een brief schrijft over een individuele kwestie. „Dit zal haar kansen zeker verhogen." Ook hij heeft een afschrift van de brief ontvangen. „Ik heb hem doorgestuurd naar de rechtbank met het verzoek om haar zaak te heropenen."

De hoge commissaris, de Portugees António Guterres bracht vandaag een bezoek aan Nederland om te praten over de internationale vluchtelingenproblematiek. Hij heeft vanuit de VN de opdracht gekregen om het vluchtelingenbeleid te volgen. Uitspraken die hij doet, zijn niet dwingend maar wel belangrijk omdat het een gezaghebbend instituut is. Minister Leers heeft de bevoegdheid om in individuele gevallen de hand over het hart te strijken.

De commissaris bestrijdt dat er veel meisjes in dezelfde situatie als Sahar zitten. „De meeste van haar Afghaanse leeftijdgenoten vielen onder het generaal pardon. Sahar en haar familie vielen daarbuiten omdat zij tijdens hun asielprocedure even in een ander land zijn geweest", licht René Bruin van UNHCR Nederland toe.

De UNHCR werd opgericht op l januari 1951 met 'als doel het beschermen en ondersteunen van vluchtelingen met opvang, terugkeer, of vestiging in een ander land.

Guterres vervult de functie sinds 2005. Hij volgde Ruud Lubbers op, die de functie bekleedde van 2001 tot 2005.

Bron: Leeuwarder Courant