Sint Annaparochie, 7 januari 2021    

FNP woest over vertrek Ferwerda

Leendert Ferwerda

Bilkert Leendert Ferwerda keert de FNP de rug toe en sluit zich aan bij Gemeentebelangen in de gemeete Waadhoeke. De Frysk nasjonalen zijn "bitter teloarsteld".

TIM FIERANT

Ferwerda zegt zich niet langer thuis te voelen bij de Frysk nasjonalen. Voor die partij haalde hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 ruim 500 stemmen; in zijn eentje goed voor n zetel.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar staat hij op de lijst van Gemeentebelangen. Tijdens de resterende raadsperiode zal hij die partij ook al vertegenwoordigen in de raad.

Volgens Ferwerda bracht hij de FNP half december al op de hoogte van zijn voornemen zich aan te sluiten bij Gemeentebelangen. Dat hij nu de toorn van de Frysk nasjonalen over zich heen krijgt, begrijpt hij dan ook niet. "Ferdien ik dut?"

De FNP laat weten 'ferbjustere' te zijn en spreekt van een "dolkstjit yn de rch". Die uitdrukking gebruikt Ferwerda ook.

Ferwerda had moeite met de rolverdeling tussen coalitie en oppositie, zegt hij. De FNP zit in Waadhoeke met het CDA en SAM in de coalitie. Volgens Ferwerda was het vanuit de coalitie ongebruikelijk om met open blik naar de oppositie te luisteren. "'t Waar al heel gau: 'wy stimme dochs niet met dy moasy met', of 'wy lstere der dochs niet na'? Ik sg niet dat der fraksydwang is, maar de rijen sloaten altyd wel."

Ook vindt Ferwerda het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad zich niet mocht uitspreken over de dorpsnamen in Waadhoeke, en hoe deze in de gemeentelijke basisadministratie en op de komborden staan. Volgens hem is het nu een rommeltje.

'Ik sg niet dat der fraksydwang is,
maar de rijen sloaten altyd wel.'

De FNP zegt desgevraagd dat Ferwerda altijd alle ruimte heeft gekregen om op zijn eigen manier te stemmen in de raad. Ferwerda beaamt dat. Maar dat zijn afwijkende stemgedrag soms werd ingecalculeerd bij het inschatten van de stemverhoudingen zat hem menigmaal niet lekker, bekent hij.

Ferwerda is al de tweede FNP'er die deze raadsperiode naar Gemeentebelangen vertrekt. Eerder deed Haaye Hoekstra dat.

Bron: Leeuwarder Courant