Sint Annaparochie, 7 juli 2008

Kunst en aardappelen? Dat gaat best

Een werk van Piet van Riel - 'Polderlandschap in rood, waar straks de aardappels bloeien en groeien' -in de schuur van Alco de Jong uit Sint Annaparochie. Foto LC/Jan de Vries (gescand)

Kunst op locatie. In negen historische aardappelschuren op Het Bildt is tot en met zondag 13 juli beeldende kunst te zien. Bezoekers van de Bildtse Aardappelweken die meer geÔnteresseerd zijn in rooitechnieken of landbouwwerktuigen komen er ook aan hun trekken.

Door Kirsten van Santen

Waar doorgaans de kisten met aardappelen staan opgeslagen, hangen nu de acrylschilderijen van kunstenaar Plet van Riel uit Oosterhout. Aardappelboer Alco de Jong kijkt er een beetje meewarig naar. Hij schudt het hoofd. "Siestou irpels? Ik niet. Gyn een! Ik begryp niet wat dut met 't tema 'de aardappel' te maken het." Voor in de schuur brult Leendert Ferwerda, de bekende Bildtse strandjutter: "He-len-dal niks dus!"

Ferwerda stuift vervolgens naar een serie werken van Mark Glotzbach, een kunstenaar die aan de Nieuwebildtdijk woont. Hij wijst op een groot, kleurrijk werk met een aardappel en een schelp erop. "Kyk, dut fyn ik dus wel prachtig!" Boer De Jong grinnikt. Zelf geeft hij de voorkeur aan de oude landbouw-werktuigen die hij in een hoek heeft opgesteld.

De Bildtse aardappelweken maken de tongen los en dat is een van de aardige aspecten van de meerdaagse kunstmanifestatie in netten noordelijke aardappelschuren: bezoekers -veelal fietsers - die voor de schilderijen komen, raken zomaar in gesprek met de boer en zijn familie. Kunst en landbouwtechniek gaan hand in hand. Op veelplaatsen konden bezoekers zaterdag zelfs mee-eten, gewoon, gezellig aanschuiven in de boerenkeuken.

Diezelfde knusheid heerst er ' ook in de boerenschuur van de familie De Jong. Daar, langs de Oudebildtdijk, zit Geertje Wijmenga-van Dijk (voormalig VVD-raadslid van gemeente het Bildt) op belangstellenden te wachten. Ze is niet te beroerd om een rondleiding door het imposante bedrijf van haar dochter Froukje en schoonzoon Teun de Jong te geven, en tegelijk op een fraai schilderijtje van Hendrik Elings te wijzen of de komische video 'De aardappeleter' van Arjen Boerstra te starten. In 'De aardappeleter' staat de kunstenaar uit Den Horn met een zelfgebouwde patatkraam middenin een aardappelveld. Boeren die aardappels hebben geoogst, kunnen bij hem langsgaan om er meteen friet van te laten maken.

In de schuur van het akkerbouwbedrijf van de familie Schuiling in Mij Altoenae hangt onder meer werk van Eddy Sikma: ijle schetsen, inkt op papier, van het Bildts dijklandschap. Een tweeluik (olieverf) van de plaatselijke landschapsschilder Fred Thoolen van een ontsmet of 'gewalst' aardappelveld maakt indruk - hij lijkt er iets van de ziel van het gebied mee te vatten. Wie hier leeft en ook nog eens op het land werkt, zegt boerin Catherine Schuiling, beleeft het landschap ook heel anders, "'t Is interessant om te sien hoe't kŻnstners dÍrop reflektere."

Akkerbouwer Alco de Jong is er inmiddels wel over uit. "Aigenlik binne d'r helendal niet soafeul ferskillen tussen boeren en kŻnstners", zegt hij, terwijl de wind door het rieten dak van zijn Pollenhoeve waait. "Se binne baidegaar dwars foor de kop en dinke altyd dat ze de beste binne."

De Bildtse aardappelweken duren nog tot en met 13 juli. Routekaarten zijn te verkrijgen bij de startlocatie: Attesweg 29, op de hoek van de Oudebildtdijk, in Oudebildtzijl. Voor meer informatie: www.baw2008.nl

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Jan de Vries (gescand)