Wier, 7 oktober 2021    

Radarpost Wier krijgt gewenste koepel om bromtoon te dempen

Radartoren bij Wier. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De militaire radarpost in Wier krijgt een koepel waardoor de bromtoon waarover de inwoners klagen wordt aangepakt. Dat heeft defensieminister Henk Kamp besloten nadat vorige week een delegatie uit het dorp naar Den Haag toog voor een gesprek met de hoogste defensiebaas.

Elizabeth Vogelzang

Wier roept het al maanden: zet net als over de oude installatie waar decennialang geen klachten over waren, een koepel over de nieuwe radarpost. Wellicht is de geluidsoverlast daarmee opgelost. De roep lijkt gehoord in Den Haag. Demissionair defensieminister Henk Kamp stuurde donderdagochtend een brief naar de Tweede Kamer waarin hij mededeelt dat over de SMART-L radar bij Wier een koepel wordt gebouwd.

De SMART-L radar, die het luchtruim moet controleren op vijandig vliegverkeer, is vorig jaar neergezet om de in 1976 geïnstalleerde MPR-radar te vervangen. Sindsdien regent het klachten in de omgeving. Het station verspreidt een continue bromtoon en er is zorg over de straling die vrijkomt.

In januari werden Kamervragen gesteld over de situatie in Wier. Toenmalig staatssecretaris Barbara Visser antwoordde daar toen op dat Defensie de hoogste prioriteit zou geven aan het onderzoeken en aanpakken van de oorzaak van het te hoge geluidsniveau. De maanden die daarop volgden werden samen met fabrikant Thales uit Hengelo diverse metingen verricht in Wier en de directe omgeving.

Bromtoon

Defensie probeerde van alles om de decibellen van de brommende installatie terug te brengen. Het verzwaren van de constructie, gebruik van andere olie, het verlagen van de draaisnelheid en het dempen van ventilatoren. Maar niks helpt echt.

De bromtoon blijft en de radar voldoet niet aan de geluidsnormen voor de avond- en nachtelijke uren en wordt dan stilgezet. "Ik heb begrip voor de zorgen van de omwonenden daaromtrent”, schrijft minister Kamp.

Koepel

De inwoners van Wier en gemeente Waadhoeke hebben steeds aangestuurd op het plaatsen van een koepel om het geluid te dempen. Ook die mogelijkheid heeft Defensie afgelopen zomer onderzocht.

Minister Kamp schrijft nu dat het plaatsen van een koepel over de radar mogelijk is en dat die ingreep "naar verwachting het geluidsniveau merkbaar zou kunnen reduceren.” De kans bestaat wel dat daarna nog niet volledig wordt voldaan aan de nachtelijke geluidsnormen. Defensie blijft daarom ook zoeken naar andere maatregelen.

Een dakconstructie heeft wel effect op de prestaties van de radar. Om te voorkomen dat de installatie niet goed werkt moet die worden aangepast. Tijdens de ombouw - die mogelijk twee jaar in beslag neemt- zal de radar tijdelijk niet kunnen functioneren.

"Ik heb begrip voor de zorgen van de omwonenden"

Ingrijpende maatregel

Het is een ingrijpende maatregel, zegt Kamp. "Echter, gezien het overschrijden van de geluidsnorm en de geluidbeleving in de omgeving, acht ik het noodzakelijk om de koepel over de radar te plaatsen.”

Vorige week had een delegatie van gemeente Waadhoeke en de Kerngroep Wier een gesprek met Gea van Craaikamp, secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. Het dorp voelde zich niet gehoord en serieus genomen door Defensie. Kamp laat in de Kamerbrief weten dat de omgeving in het vervolg betrokken wordt en mee mag denken en bepalen over de verdere ontwikkeling van geluidsmaatregelen. "Een transparante werkwijze is van groot belang om het vertrouwen te versterken en gezamenlijk tot de best mogelijke oplossing(en) te komen.”

Bron: Leeuwarder Courant