Hallum, 23 juli 2020    

Markante 'vergaderboer' Herre Kingma overleden

Herre Kingma (1938-2020)

In Hallum is zondag Herre Kingma overleden, voormalig waterschapsbestuurder en onder anderen lokaal en provinciaal VVD-politicus. Hij was 82 jaar en al enige tijd ernstig ziek.

Pieter de Groot

Herre Teake Kingma, op 18 februari 1938 geboren in de Westhoek, was in de eerste plaats akkerbouwer, net als zijn vader Herre Sybren. Vader was ook dijkgraaf van het waterschap 't Nieuwe Bildt en de zoon kreeg de verantwoordelijkheid voor de Bildtdijken dus van jongs af mee.

Hij zat tot 1980 in het dijksbestuur van 't Nieuwe Bildt. Nadat dit met de tien andere zeewerende waterschappen was opgegaan in het Zeewerend Waterschap, werd hij in 1987 dijkgraaf in Harlingen. Ten slotte kwam hij in het dagelijks bestuur van Wetterskip FryslÔn, waarin hij tot 2008 de functie van loco-dijkgraaf vervulde.

Herre Kingma was een markant bestuurder, die streefde naar consensus. Het 'polderen' was hem op het lijf geschreven. "'t is mooi om ut spel te speulen", en niet alleen in de

waterschappen, maar ook in de besturen van de aardappelco÷peratie ZPC, de Suikerunie en het Instituut voor Landbouwco÷peratie.

Toen het erom ging in de jaren zeventig een hogere bietenprijs te bedingen, stond hij op de barricaden en voerde hij met succes het actiecomitÚ aan, dat een frisse wind deed waaien door de Friese Maatschappij van Landbouw.

VVD-lid werd hij pas toen hij voor de afdeling Het Bildt werd gevraagd om zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad. Na de raad zat hij van 1978 tot 1987 in Provinciale Staten. Daarna wenkte even de Tweede Kamer, hij stond als nummer 23 op de lijst: "Dan make je heel wat met. Wat 'n drokte. Ik docht, jonge jonge, laait Nederland hier nou wakker fan? Dat waar myn roeping niet."

Kingma was ook voorzitter van de commissie ter bevordering van de kaatssport in de Westhoek. Hij was de opa van hoofdklassekaatser Enno - zoon van zijn oudste zoon Herre - die hem in de maatschap opvolgde, maar in 2014 op 52-jarige leeftijd overleed. Een groot verdriet.

De laatste reis vanaf de boerderij in Hallum naar Andringa State in Marsum voert zaterdagmorgen over 'zijn' Bildtdijken.

Bron: Leeuwarder Courant