Oudebildtzijl, 3 juni 2020    

De gashendels beperkt open

Henry van der Steen trekt de gashendel open bij een training op de baan in het Duitse Norden. Foto: Tineke Barels

Drie races in drie dagen zijn voor een grasbaancoureur niet vreemd tijdens het pinksterweekeinde. Dit jaar bleef het bij een training. De grasbaanracers hebben zeen van tijd. "Ik tink dat it in verloren jaar wurdt."

Johan Stobbe

Hij hoeft er niet eens over na te denken. Zaterdag Loppersum en zondag Bielefeld. Henry van der Steen (32) heeft de grasbaansportkalender van het seizoen 2020 nauwkeurig in zijn hoofd zitten. Elk weekeinde meerdere races. In het afgelopen pinksterweekeinde stonden er zelfs drie gepland. "Gewoanwei libbest fan wykein nei wykein. Troch de wike it materiaal wer op oarder bringe en sneon en snein race."

Tot 1 september staat achter elke race in Nederland in zijn agenda het woordje afgelast. Stiekem is er de hoop dat er half augustus wellicht al ergens de gashendel mag worden opengetrokken. En anders is Noordwolde in september zoals het nu lijkt de opening van het seizoen. "Gewoanwei is dat de finalerace fan it NK", weet Van der Steen.

Het is wennen, al die lege weekeinden. "En dan is t ek noch sok moai racewaar. Silst sjen dat wy yn septimber wer oan de ankels ta yn de drek steane." Het is niet anders, aldus de specialrijder. De gezondheid staat voorop. "Myn freondinne wurket yn it sikehs, dus ik hear de oare kant ek. Mar as sporter wolst sa graach ride. It kribelt altyd."

Voor de jeugd is het gemis van een groot deel van het seizoen nog groter dan voor hemzelf, stelt Van der Steen. Hij kan nog teren op ervaring. Een tijdje stilstaan, is geen ramp. Hij heeft geen maanden nodig om in vorm te raken. "Mar de jonkies moatte eins al wer efkes ride."

Jarno de Vries knikt. De 19-jarige Jubbegaster is een van de racetalenten die meters moeten maken. "We moatte leare, leare, leare. Dit binne foar my echt de learjierren." De Vries was vastbesloten om dit seizoen weer een stukje dichter bij de toppers in de buurt te komen. "Mar no ha we niks. En de leeftyd giet wol troch. Lze en skriuwe moatst ek leare op jonge leeftyd. Ast lder bist, wurdt dat dreger."

Dolgraag wil hij racen. Gelukkig mag er wel worden getraind, al is dat nog niet zo gemakkelijk. "Yn e winter kinst noch wolris op in dea spuite stik ln ride, mar dat is der no ek net", zegt De Vries. Gelukkig zijn er een paar banen open. Vandaag gooit De Vries in het Baansportcentrum van Roden de gashendel open. "En yn it wykein binne wy yn Norden yn Dtsln west. As ik net traine koe, soe ik my echt ferfele."

Ook Henry van der Steen reisde met de pinksterdagen naar Norden, waar hij anders een grote wedstrijd had gereden. De coureur uit Oudebildtzijl zorgt dat hij fit blijft. Mocht het seizoen toch ineens beginnen, dan wil hij er staan. Volledige rust is geen optie. "Dan bist te let as wy al wer begjinne."

Daarom was Norden, op een uur rijden van Nieuweschans, een welkome trainingsdag. Een coureur en een begeleider mochten de baan op, voor anderen bleven de hekken gesloten. Samen met zijn 5-jarige zoon Rick trainde Van der Steen daar in het stadion.

Dat is een van de kleine voordeeltjes die bij de coronacrisis komen kijken. Van der Steen heeft alle tijd gehad om de motortjes van de kleine Van der Steen gereed te maken. Die heeft het racevirus van zijn vader overgenomen.

Vanaf zijn derde zit Rick van der Steen al op quads en motortjes. Nu hij vijf is, heeft hij ook een licentie om wedstrijden te rijden. "Mar dat dogge we noch net", zegt Van der Steen senior beslist. "It moat earst fertroud wze. Ik ha faak gench ngelokken sjoen drt se letter fan seinen: dat hie sa net moatten. Hy wol hiel graach, hear. Miskien as de corona foarby is."

Ook op de vaste crossbaan van Flying Boetoe in Joure klinken de motoren weer. Jong en oud mag onder strenge voorwaarden trainen. Routinier Wybe Valkema (51) is regelmatig van de partij. Hij scheurt vooral over de zandbulten op het Jouster circuit. "Foar de kondysje. En dan ryd ik ek noch in pear rntsjes oer de snbaan foar de snelheid."

Hij mist de weekenden op en rond de grasbaan. Het samenzijn in het rennerskwartier tijdens de pinksterraces in Stadskanaal of komend weekeinde in Loppersum. Of de vijftigste editie van de grasbaanrace in Joure, die op 23 mei ook niet doorging. "Dan is it gemis grut."

"Mar ik ferfeel my net, hear", vervolgt de nummer twee van het NK shorttrack van vorig seizoen. "Eins kaam it noch net iens sa hiel min t." Eind december is de Jouster voor de derde keer vader geworden. Ook tijdrovend. "Gelokkich ha ik seen fan tiid. No sjochst pas hoefolle tiid der yn gersbaanracen sitten giet."

Of er dit jaar nog geracet wordt? De coureurs hopen het, maar durven er geen geld om te verwedden. De clubs die wedstrijden organiseren, hebben de inkomsten van de toeschouwers hard nodig om de kosten te dekken. "Al dy sjueryleden, trekkers om de baan klear te meitsjen", zegt Van der Steen. Valkema: "Der moatte skuttingen hierd wurde en opboud. It kostet in protte."

Henry van der Steen zet zijn zoon Rick zijn helm op. Foto: Tineke Barels

Clubwedstrijden ziet Valkema niet zitten. Liever rijdt hij op een goede baan met een schutting eromheen. Ook Van der Steen zal niet snel naar clubwedstrijden komen, mochten die weer georganiseerd worden. In de protocollen staat immers dat een coureur bij een clubwedstrijd op maximaal 20 kilometer van de baan moet wonen. "Dan sitst yn Oudebildtzijl net geunstich", zegt hij lachend. Van der Steen heeft wel geluiden opgevangen dat in Frankrijk half augustus de halve finale van het EK misschien doorgang kan vinden. "Mar dat soe dan de earste wedstryd wurde. Kinst dy ffreegje of dat ferstannich is."

Ook Jarno de Vries heeft dat gehoord. En door de EK-race in Engeland staat ook nog geen streep. "Mar dan moatst twa wiken yn quarantaine. Dat is net handich, want ik moat ek gewoan oan it wurk, no."

En hoe gaat het eraan toe op de baan, als het weer mag? Iedereen zal staan te popelen. Valkema vreest een beetje voor wildwesttaferelen als de gashendels uiteindelijk weer open gaan, met links en rechts tegenstanders tegen het startlint. "In protte riders ha dan hielendal noch net traind."

Bron: Leeuwarder Courant