Sint Jacobiparochie, 31 oktober 2019    

Versterkt getijdenkunstwerk waddenbeleving bij Westhoek?

Het bouwwerk De Streken ligt gevoelig in de streek, merkte kunstenaar Marc van Vliet. 'Maar je kunt vergeten dat hier consensus wordt gevonden in Westhoek', zei een bezoeker van de avond tegen hem. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Zorgt het kunstwerk De Streken voor een rijkere beleving van het wad bij Westhoek? Dat was de vraag waarover gisteravond het meest geredetwist werd in buurthuis de Spitsroeden.

Tsjomme Dijkstra

Initiator van Sense of Place Joop Mulder en kunstenaar Marc van Vliet waren daar om hun verhaal te vertellen over het markante getijdenkunstwerk. Zij hebben het oog laten vallen op het wad bij Westhoek, waar het in zee aan het einde van een oude strekdam ingepast zou kunnen worden. De twee wilden van de streekbewoners weten wat die ervan vinden als het werk daar komt.

Voor het ontwerp – begin oktober door het publiek tot winnaar uitgeroepen van de Vredeman de Vries LC-publieksprijs 2019 – en de technische uitdagingen die de kunstenaar in het project tartte, was grote bewondering. Bij eb wordt de blik naar buiten gericht, bij vloed naar het water binnenin en bij springtij komt het water tot aan de hoogte van de loopbrug. De beoogde locatie, op de rand van een vogelfoerageergebied, riep echter ook veel weerstand op. "Het is het allereerste kunstwerk óp het wad, waarom moet het hier komen?", stelde een van de bezoekers. ,,In mijn beleving zou het object een fremdkörper zijn in de ongerepte natuur die ik zo mooi vind’’, verwoordde een ander haar ambivalente gevoelens. Er waren er ook die verwachtten dat het werk het wad voor veel mensen dichterbij kan brengen. "Veel mensen weten niet wat zich aan de andere kant van de dijk afspeelt."

Maker Marc van Vliet benoemde drie redenen waarom het kunstwerk volgens hem goed op deze locatie past: de aanwezige kwelder, parkeermogelijkheid voor de bezoekers en dat het toch moeite kost bij de plek te komen. Om het plateau te bereiken, moet er 2,2 kilometer worden gelopen; dat moet voor massatoerisme een drempel opwerpen en juist een magneetwerking op rustzoekers hebben.

Bron: Leeuwarder Courant