Het Bildt, 28 juni 2008

Akkerbouwbedrijven als galerie

De Verenigde Naties hebben 2008 uitgeroepen tot het jaar van de aardappel. Reden voor aardappel-gemeente bij uitstek - het Bildt - om hier uitgebreid bij stil te staan. In negen boerderijen zijn de komende twee weken exposities te zien. Kunst aan de ene kant (ook van basisschool-leerlingen uit de regio), en landbouwkundige bijzonderheden aan de andere kant. Hieronder de verschillende locaties op een rij.

Akkerbouwbedrijf Mts YP/GK/YPjr van der Werff (Attesweg 29, Oude Bildtzijl): Hier een presentatie van de aardappelsorteermachine, een kweekveld met rassen van verschillende handelshuizen en een expositie van historische foto's.

In akkerbouwbedrijf Mts. B. & R. Siderius-Wassenaar (Nieuwebildtdijk 66, Oudebildtzijl) presenteren de boeren een snarenbedpootmachine. Er valt bovendien werk te zien van Abe Gerlsma.

In De Pollenhoeve (Nieuwebildtdijk 252, St. Annaparochie) huizen oude werktuigen, bedrijfszakken en naamlatten van aardappelkistjes. Onder de kunstenaars die hier exposeren bevinden zich Doet Boersma, Ina Pekken en Ids Willemsma.

Akkerbouwbedrijf familie Schuiling (Stadhoudersweg 80, Nij Altoenae) biedt onderdak aan onder anderen Henk Krist, Eddy Sik-ma en Sita Geerlings. Hier kan publiek een dvd zien van de bedrijfsvoering en verschillende rassen op demonstratievelden.Bij Akkerbouwbedrijf familie De Jong (Oude Bildtdijk 487, St. Annaparochie) zijn onder anderen Hendrik Elings, Melanie Pitz-Eich en Pieter Ploeger te gast. Ook hier een demoveld en een fotoreportage.

Akkerbouwbedrijf Van der Staag (Koudeweg 21, St. Jacobiparochie) ontvangt onder anderen Douwe Elias, Margreet Kramer en Tjits Peanstra en laat meer zien over stamselectie en de geschiedenis van de boerderij.

Jentsje Popma, Loes Kater en Ids Wiersma behoren tot de gasten in Akkerbouwbedrijf familie Jensma (Oude Bildtdijk 723, St. Jacobiparochie).

Akkerbouwbedrijf Piet en Gerrie Marra (Oudebildtdijk 1016, Westhoek) ontvangen onder anderen Gea Koevoet, Ulla Klomp en Mathijs Deen.

En tot slot valt onder meer werk te zien van fotografen Rommert Boonstra, Ton Aartsen en Francien Hoefnagels in Akkerbouwbedrijf Oosterhof (Oude Bildtdijk 1223, Westhoek).


Het Bildt, diverse locaties,
zaterdag t/m 13 juli, di t/m zo, 13-17 uur,
www.baw2008.nl


Bron: Leeuwarder Courant
UIT