Westhoek, 8 januari 2021    

Frije Bilkerts blijft overeind na vertrek Ferwerda uit FNP

Sytse Buwalda

De partij Frije Bilkerts is nooit opgeheven na aansluiting bij de FNP in Waadhoeke en blijft ook zelfstandig na de aansluiting bij Gemeentebelangen.

Maria Del Grosso

Bestuurslid Sytse Buwalda van Frije Bilkerts is er stellig over. Ook al vertrekt degene die Frije Bilkerts in 2008 oprichtte, Leendert Ferwerda uit Sint Annaparochie, van de FNP naar Gemeentebelangen, de oorspronkelijke partij blijft bestaan. Bij de gemeentelijke herindeling besloot Frije Bilkerts zich uiteindelijk bij de FNP aan te sluiten, terwijl er ook toen al oriŽnterende gesprekken met Gemeentebelangen werden gevoerd.

Het probleem destijds was dat Ferwerda op de provinciale kieslijst voor de FNP stond, vertelt Buwalda en dat was voor Gemeentebelangen niet te rijmen. De kandidaten van

Frije Bilkerts kwamen daarom op de gemeentelijke FNP-kieslijst van Waadhoeke. FNP-bestuurslid van Waadhoeke, Johannes Rozenga van Westhoek, was daar destijds blij mee. Hij was ook betrokken bij de Frije Bilkerts en denkt dat de Bildtse taal veel beter vertegenwoordigd is bij de FNP.

Rozenga heeft na de overstap van Ferwerda van de FNP naar Gemeentebelangen zijn bestuurslidmaatschap bij Frije Bilkerts opgezegd. Zijn functie is inmiddels overgenomen door Buwalda. Rozenga zegt niets te maken te willen hebben met Gemeentebelangen omdat deze partij "neat oan it Frysk en Biltsk docht".

Buwalda erkent dat Frije Bilkerts een slapend bestaan leidt, maar dat is geen reden de vereniging op te heffen. Er is volgens hem sprake van aansluiting bij Gemeentebelangen, maar niet van een fusie. Ferwerda noemt het penningmeesterschap van Rozenga bij Frije Bilkerts een passieve functie. "De pot is nou overdroegen."

Bron: Leeuwarder Courant