Sint Annaparochie, 1 mei 2020    

Een blik op de buitenwereld met El en Jel

Elly Koster. FOTO LC

Bewoners en medewerkers van zorgcentra beleven roerige tijden. De Leeuwarder Courant volgt lief en leed in zorgcentrum Beu-ckelaer in Sint Annaparochie. Vandaag deel 3.

Andr Horjus

"Goeiedei leave minsken van Beuckelaar. Hjir is it El en Jel Beuckelaersjoernaal." Zo opende activiteitenbegeleidster Jeltje Walinga op 25 maart de eerste nieuwsuitzending op de kabelkrant van het zorgcentrum. Naast haar collega Elly Koster. "Not wy yn dizze frjemde situaasje allegearre net nei bten meie, sille wy s bst dwaan om in stikje fan bten nei binnen te heljen", zei Elly. De eerste uitzending liep niet geheel vlekkeloos. Jel en El hingen ondersteboven in beeld, maar aan enthousiasme ontbrak het in ieder geval niet. "Ik soe sizze dat wolle jo net misse", besloot Jeltje het intro. "Allegearre plat foar de tillevyzje."

Het duo bedacht de dagelijkse uitzending om 10.30 en om 15.15 uur als alternatief voor de reguliere groepsactiviteiten zoals het samen koffiedrinken. De bewoners zitten aan de buis gekluisterd als El en Jel in beeld zijn. Inmiddels zijn 25 afleveringen opgenomen. "Mei echte filmkes", vertelt Elly in de tuin van Beuckelaer. "Sels makke." Reportages bijvoorbeeld uit de directe omgeving, varirend van de supermarkt in coronatijd en de geboorte van enkele veulentjes bij een collega van Beuckelaer tot de bloesemrijke bomen in het dorp en een ritje naar Zwarte Haan.

Eerder bruiste het zorgcentrum van de activiteiten zoals muziekmiddagen, bloemschikken, een filmmiddag en niet te vergeten de bingo. Die gezelligheid missen de bewoners, weet Elly. "It is folle stiller yn it hs." Voor de bewoners zijn extra dikke leesmappen samengesteld: n voor de man en n voor de vrouw. Ook het winkeltje voor dagelijkse boodschappen is wat langer open dan normaal.

En op vrijdagmiddag gaat de borrelkar langs de deuren. En borreltje per persoon en een lekker hapje. "Guon sette in ekstra grut gls by de doar , zegt de activiteitenbegeleidster lachend. Dat zijn de extraatjes in coronatijd wel zon beetje. Of in Ellys woorden: "No sa sawat."

Een enkele keer is er nog wat bijzonders, zoals het optreden van Griet Wiersma in de tuin op Koningsdag. De bewoners genoten op de balkons en het dakterras en in een afgezet deel van de tuin. Ook de muzikale keukenploeg heeft al eens een concert gegeven. Zeemansliederen schalden door alle gangen van Beuckelaer. Naar verluidt verzorgen ze vandaag opnieuw een optreden.

Sinds kort zien de bewoners Jeltje niet meer rondlopen. Door persoonlijke omstandigheden nee, geen coronabesmetting - werkt ze tijdelijk vanuit haar huis. Toch is ze nog te zien in het journaalintro. Elly heeft in overleg besloten dat maar gewoon te herhalen, terwijl het eerder steeds opnieuw opgenomen werd. Zo is Jeltje nog een beetje aanwezig.

Bovendien, Elly is er helemaal het type niet naar om alleen te shinen . Eigenlijk is ze veel liever achter de schermen aan het regelen. Voor komende zomer heeft ze bijvoorbeeld weer een plek gereserveerd op camping De Blikfeart, net buiten het dorp. Onder voorbehoud natuurlijk, want het is maar de vraag of het door kan gaan. Ook dat is voor bewoners een jaarlijks hoogtepunt. El en Jel slapen dan een week in een tent, terwijl iedere dag een ander groepje bewoners het vakantiegevoel komt proeven.

Ik besykje altyd fleurich fuort
te gean, mei in gekkichheidsje

"Se hawwe dan net it gefoel dat se yn eigen doarp kampeare", weet Elly uit ervaring. "As se de beammen yn de fjirte sjogge, tinke se: dit liket Appelskea wol. En wy ite eltse dei patat."

Tussen de bedrijven door probeert ze zoveel mogelijk bewoners te bezoeken. "Se sitte faak ferlegen om in praatsje. Dan hoech ik allinnich mar te lsterjen. De measten hawwe dochs wol fertriet, mar ik besykje altyd fleurich fuort te gean, mei in gekkichheidsje sadat se net yn dat swiere gefoel hingjen bliuwe."

 

Bron: Leeuwarder Courant