Sint Annaparochie, 17 november 2020    

'De kraak van de kluis' nogmaals uitgezonden

Van De kraak van de kluis is een film gemaakt. Die wordt zondagmiddag vertoond.

"Foar eltsenien dy't it net sjen koe. Ek de spilers binne hiel benijd, dy hawwe noch neat sjoen", zegt schrijver Hein Jaap Hilarides van het stuk. Aanvankelijk zou het stuk begin dit jaar als iepenloftspul worden opgevoerd. Vanwege de lockdown werd de voorstelling door Hilarides en regisseur Sjoeke Marije Wallendal omgevormd tot een digitale theatrale thuisbeleving. De voorstelling werd eind september tijdens een livestream opgevoerd en zou aanvankelijk eenmalig te zien zijn.

De voorstelling is bekeken door een paar duizend mensen. De overwegend positieve reacties en de belangstelling van het basis- en middelbaar onderwijs in de gemeente Waadhoeke voor De kraak, was voor Hilarides aanleiding om er een film van te maken. Die zal worden gebruikt voor educatieve doeleinden.

De kraak van de kluis gaat in hoofdzaak over Lolle Rondaan en zijn geliefde Riek Stork.

Rondaan maakte deel uit van de verzetsgroep die in september 1943 het gemeentehuis van Sint Annaparochie overvielen en persoonsbewijzen buit maakten. De mannen werden verraden, opgepakt en door de Duitsers doodgeschoten.

"Lokkich wiene de sÍnes en bylden sa goed, dat wy der in film fan meitsje koene", zegt Hilarides. De film duurt 50 minuten en is ondertiteld. Er is een aantal scŤnes geschrapt en er zijn beelden aan toegevoegd. Ook is er een interview in gemonteerd met Lolle en Sanne Rondaan, familie van de hoofdfiguur. Het interview gaat over de herinneringen die er in de familie zijn aan Lolle. En over de vraag of hij al dan niet een held kan worden genoemd.

'Foor elkeneen die't 't niet sien het'

Wie de film wil zien, kan dat zondagmiddag vanaf 15.43 uur online doen. Die dag is het dan 77 jaar geleden dat de verzetsgroep tijdens een razzia op Liauckemastate in Sexbierum wordt opgepakt.

Kaarten (15 euro) zijn te koop via: www.dekraakvandekluis.nl

Bron: Leeuwarder Courant