Oudebildtzijl, 4 december 2008

Politica met veel passie

foto PvdA Dantumadeel

Met Anita Andriesen verliest Friesland een politica zoals je die alle provincies, gemeenten en zelfs de Tweede Kamer zou gunnen.

Een provinciaal bestuurder die zich met zoveel passie stortte op haar werk als gedeputeerde Andriesen is een grote zeldzaamheid. Zij toonde passie voor de zaken waarvoor ze streed, voor de mensen die dat aanging, voor Friesland en de Friezen.

Het provinciaal bestuur heeft in het algemeen geen grote aantrekkingskracht. Weinig sexy. In de landelijke media wordt de provincie meestal neerbuigend afgedaan als de onzichtbare of zelfs overbodige bestuurslaag. In Friesland is dat gelukkig nog anders.

De provinciale politiek stelt hier nog iets voor. Rondom het Provinsjehüs heerst nog een klimaat dat talenten en persoonlijkheden aantrekt en waarin amateurpolitici kunnen uitgroeien tot spelers van landelijke allure. In deze categorie was Anita Andriesen de overtreffende trap.

Zij maakte van de provincie een persoonlijkheid waar niemand omheen kon. Waar Anita Andriesen verscheen kwamen de saaiste nota's tot leven. Besturen lijkt soms niet meer dan 'procesbeheersing'. Voor haar bleef de bezieling voorop. Zij ging het debat aan met een vuur en heftigheid die anderen wel eens deed verzuchten: 'Anita, kin it ek wat minder?'

Maar met haar opgeruimde karakter en aanstekelijke vitaliteit won ze ook de harten van mensen die het niet met haar eens waren. Met Anita Andriesen kon je van mening verschillen zonder dat de begroeting bij een volgende keer minder hartelijk was.

Als de onbetwiste nummer één van de partij gaf ze de PvdA in Friesland kleur en energie. Vanuit de landelijke burelen keken ze er met be- en verwondering naar. Waar anders stak een vrouw zich helemaal in het rood om met een ook al knalrood autootje de kiezers op te zoeken? Het leek on-Fries maar het was wel helemaal Anita Andriesen met haar hartstocht voor Friesland.

Dat juist dit brok levenslust werd geveld door die rotziekte raakt brede lagen in Friesland en ook daarbuiten.

'Het maakt een mens opstandig en verslagen, dat iets zo trots en fonkelend als jouw geest, geblust kan worden en ophoudt te bestaan.'

Zo drukte de dichteres Elisabeth Eybers het uit, maar dan in het Zuid-Afrikaans. Het geeft weer wat velen in Friesland zullen voelen bij het overlijden van Anita Andriesen.

Rimmer Mulder, Leeuwarder Courant