Goudplevier

Pluvialis apricaria (lat.)

Wylster (fries)

Wilster (bildts)

 
 
Kluut
 
 
Biotoop: Deze fraaie plevier boedt onder meer op IJsland, Fenno-SchandinaviŽ, Noord-Rusland, Schotland en in de Oost-zeelanden. Hij bewoont daar de schaars begroeide toendra, hoogveenmoerassen en heidevelden.
Trekken of blijven: De Goudplevier behoort tot die vogelsoorten die met de vorstgrens meetrekken en hun trekbewegingen dan ook sterk laten beÔnvloeden door vorst en sneeuwval. Het voedsel wordt onbereikbaar, dus dan moeten ze wel verder trekken. In het voorjaar volgen ze vaak de sterk wisselende dooigrens. In Nederland overwintert de Goudplevier in grote aantallen. Het geconstateerde maximum bedroeg ca 400.000 exemplaren in de maand november van 1976 en 1978. De bij ons doortrekkende Goudplevieren overwinteren in Groot-BrittanniŽ, West-Frankrijk, het Iberisch schiereiland en Marokko. Juni is de maand met de kleinste aantallen Goudplevieren en het aantal loopt dan langzaam op naar het maximum in november. In het voorjaar vinden we de hoogste aantallen in maart en april. Het overzomeren van kleine groepjes of paren schijnt regelmatig voor te komen.