Bonte vliegenvanger

Ficedula hypoleuca (lat.)

Swartkopmiggesnapper, Swartkopmiggefanger (fries)

Bonte mīgefanger (bildts)

 
 
Bonte vliegenvanger
 
 
Kenmerken: De Bonte vliegenvanger is ongeveer 13cm lang, een kop kleiner dan de Grauwe vliegenvanger.
Bonte vliegenvangers overwinteren in tropisch Afrika. Begin oktober zijn de meeste naar Afrika vertrokken. Rond de tweede helft van april worden de eerste weer in Nederland gezien.
Het geluid van de Bonte Vliegenvanger heeft in aanvang wel iets van een koolmees, maar het eindigt met een paar afwijkende tonen. Heeft weL iets van de Gekraagde Roodstaart. Imiteert soms Boompieper, Koolmees of Zwartkop. Opvallende wippende staart. Maakt zoals alle vliegenvangers vanaf uitkijkpost korte jachtvluchten om vliegende insecten te vangen.
Habitat: De Bonte vliegenvanger is een broedvogel van loof- en gemengde bossen, en broedt ook in oude parken en grote tuinen. Hij broedt in holen, maar maakt ook vaak gebruik van nestkasten op plaatsen waar natuurlijke broedplekken niet voorhanden zijn. Vanaf de eerste helft van de 20e eeuw broedt deze soort in Nederland.