Blauwe reiger

Ardea cinerea (lat.)

Ielreager (fries)

Riger (bildts)

 
 
Blauwe reiger
 
 
Kenmerken: Een grote lichtgrijswitte vogel met zwarte tekening. Lange, in de vlucht S-vormig gebogen hals en bleekgele steeksnavel.
Habitat: In de ondiepe oeverstroken van elk water van de kust tot aan de spoorsloot. In de nazomer jaagt hij muizen in het veld. Zwerfvogel.
Voedsel: Hij sluipt of zit te loeren met onuitputtelijk geduld. Hoofdvoedsel vissen; daarnaast alle dieren die hij vindt en kan slikken, zoals kikkers, slangen, muizen, insecten.
Voortplanting: Broedt in kolonies in de toppen van hoge bomen. De imposante takkennesten bevatten 3-5 eieren. Broedduur 25-28 dagen. Zelden meer dan 3 jongen, die nestblijvers zijn en de kolonie verlaten als ze 8-9 weken oud zijn. De reiger is door menselijke activiteit in veel landen zeldzaam geworden. In ons land niet. Er komen hier nog duizenden broedparen voor en ze broeden tot in de stad.