Ee, 30 december 2017

Renze Hoekstra wint Open Nederlands Kampioenschap Vlasrepelen

Renze Hoekstra hier rechts in actie

Zaterdag 30 december werd in de oude melkfabriek van Ee het Nederlands kampioenschap Vlasrepelen gehouden. Vanaf 10.00 uur werden er diverse demonstraties van ambachtelijke beroepen gedemonstreerd. Veel belangstelling bij het Open Nederlands Kampioenschap Vlas repelen dat om 14.00 uur begon.

Zo was er een eenden korf vlechter, een glazenier en er werd gedemonstreerd hoe je met een oliepers lijnzaadolie kunt maken. Ook was het mogelijk om alvast te oefenen met vlas repelen. Bij het repelen van vlas worden de knoppen van de vlasstengels verwijderd. Dit gebeurt met behulp van een repelbank met kam. Het evenement werd georganiseerd door akkerbouwer Jaap Wilman in samenwerking met Vlasmuseum It Braakhok in Ee. Iedereen kon meedoen.

Bron: RTV NOF
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 31 december 2017

't Bildt is doad, leve 't Bildt!

Klaas Dankert

'n Paar maanden leden mosten wy 'n arighydsy foar 'n kennis fan ôns metnimme. 'n Bildts slokky leek ôns 'n passend presintsy. Maar och heden; bij Gall en Gall hadden se helendal gyn Bildts slokky meer, d'r ston nou 'n Waadhoeke slokky in 't skap.

Meneer Gall en Gall had 't dus niet goed begrepen. Dat 'e gemeente 't Bildt op 1 jannewary niet meer bestaat wil ommers niet sęge dat dat hoeky grônd fan krapan 8000 morgen en wat d'r later an lând bij beskrept is in 'e monding fan 'e ouwe Middelsee inenen fan 'e eerdbooiem ferdwenen is. Gyn sprake fan!

Fansels is 't niet niks. Op 1 jannewary hout 'e gemeente 't Bildt, de rechtsopfolger fan 'e in 1579 útropen negende grietenij van Westergo, op te bestaan. Hest 440 jaar history der't Sannes fier dikke boeken over folskreven het.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 30 december 2017

Elf mooie Friese sportmomenten

Hendrik Kootstra met Bauke Triemstra

Geen Friese sportverkiezingen over het jaar 2017. De formule van het sportgala bleek niet aan te slaan bij de Friese toppers. Organisator Sport Fryslân bedacht iets anders: elf mooie Friese sportmomenten.

Toch wil Sport Fryslân het Friese sportjaar niet zomaar voorbij laten gaan. In deze terugblikmaand bij uitstek is daarom in overleg met de sportredacties van Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant een selectie gemaakt van opvallende Friese sportmomenten van 2017.

- Hendrik Kootstra uit Minnertsga werd koning van de PC. Daar had niemand rekening mee gehouden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 30 december 2017

Het Bildt 61 inwoners erbij

Loop der bevolking (stand 1 december 2017)

Friesland is de afgelopen twaalf maanden ruim 700 inwoners rijker geworden. De groei zat net als in 2016 in het overschot van verhuizers en immigranten.

De provincie had volgens de maandstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 1 december 647.497 inwoners, de hoogste stand in zes jaar. Vergeleken met vorig jaar beliep de groei 0,11 procent. Ter vergelijking: Drenthe kende een bevolkingsgroei met 0,04 procent, Groningen een krimp met 0,14 procent. Over heel Nederland was de groei met 0,6 procent fors hoger

De gemeente Het Bildt liet een groei van 61 inwoners zien. Met een toename van 0,58 procent benaderde Het Bildt het landelijke gemiddelde. Daarmee was deze gemeente op de Friese vaste wal de gemeente met de hoogste bevolkingsgroei.

link Lees het hele artikel (pdf) >>
Bron: Leeuwarder Courant

Skingen, 30 december 2017

Intuïtie

Jantien de Boer

Op Netflix zapte ik langs de IJslandse documentaire Innsaei, over empathie en intuïtie. Een wijze man, een van de vertellers in de film, sprak over lawaai, over hoe we ons daardoor laten afleiden. Zijn betoog werd onderbroken door een rinkelende telefoon. Hij schoot in de lach. "Kijk", zei hij. "Dat bedoel ik."

Ik dacht aan alle kerstbijlagen die ik las. Aan Thierry Baudet die de laatste weken overal opdook. Het dondert niks als je urenlang met een Amerikaanse racist dineert. Het maakt ook geen fluit uit als Theo Hiddema zegt dat debatten in de Kamer er niets toe doen. Het Forum voor Democratie moet het hebben van de zaaltjes in het land en van opschudding. In november nog gebruikte Hiddema in een debat in de Tweede Kamer het woord ‘neger’. Hij treitert graag, zei hij.

Bron: Jantien de Boer, Leeuwarder Courant
link Lees de hele column (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 29 december 2017

Avondwandeltocht naar Oudebildtzijl

Stichting Lucht Licht Land 2000 houdt een verlichte avondwandeltocht van 12 kilometer. De tocht begint bij De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie en gaat via de Oudebildtdijk naar Oudebildtzijl.

De wandeltocht wordt Lopend ’t Bildt ut genoemd omdat de gemeente het Bildt per 31 december opgaat in Waadhoeke. Maar ’t Bildt blijft ’t Bildt, want de streeknaam blijft behouden.

Tijdens deze tocht kunnen de wandelaars genieten van boerderijen en panden die in de schijnwerpers staan. De donkere delen van de route worden verlicht met brandende vuurkorven.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 29 december 2017

Nieuwe gezichten op kunstroute Slikwerk

David van Kampen exposeert zijn reliëfwerken in zijn opgeknapte huis aan de Nieuwe Bildtdijk. FOTO LC

Twee keer per jaar stellen kunstenaars hun ateliers in het Bildt (en een stukje daarbuiten) open voor het publiek tijdens de Slikwerkroute. Tot en met zaterdag is het weer zover.

De kunstroute Slikwerk is een jaarlijks terugkerend fenomeen, maar toch steeds weer anders.In de zomer is het aantal deelnemers meestal groter dan in de winterse editie. Wie er meedoen, varieert bovendien. Dit jaar doken bijvoorbeeld Harry Wever in Sexbierum en Toos Pander in Pietersbierum op.

De twee waren aangesloten bij kunstenaarsvereniging Facit uit Franeker, maar die is opgeheven wegens gebrek aan bestuursleden. Wever was op het laatst zowel penningmeester, secretaris als (deels) voorzitter. Sinds een aantal jaren woont hij in Sexbierum, waar hij en zijn vrouw drie pandjes hebben opgeknapt tot één woning.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 28 december 2017

Kanker de wereld uit knallen

Ate de Jong. Foto: Omrop Fryslân

Vandaag wordt Gerrit de Vries uit Minnertsga dertien. Misschien wordt hij twintig, misschien ook niet. Hij is niet bang om hier weg te gaan, maar heeft geen zin in heel veel pijn: "Laat het dan maar over zijn. En wees dan niet te verdrietig. Huilen mag, maar niet de hele dag."

Gerrit ziet uit naar oudejaarsavond: "Vuurwerk is het leukste dat er is. Iedereen moet dan knallen. Ook als ik er niet meer ben. Want ik geloof niet in een God en de hemel, maar ik denk dat ik, waar ik later ook ben, op oudejaarsnacht het vuurwerk zie."

Jij gelooft in vuurwerk, Gerrit. Ik ook. En ik ga de grootste vuurpijl kopen die er is. En oudejaarsnacht om 13 over 12 gaat die de lucht in. Ik hoop dat meer mensen dat gaan doen. Om 13 over 12. Voor jou. Sterren toveren en de kanker de wereld uit knallen.

Bron: Huis aan Huis / Stileven, Ate de Jong
link Lees ook het artikel 'Mijn moeder moet niet te veel huilen als ik er niet meer ben' in het AD van 16 december 2017 >>

Minnertsga, 28 december 2017

Half nieuw dak voor Meinardskerk

Projectleider Jan Piet de Jager (r) van SBKG Noord-Nederland en Andries Vrieswijk van het college van kerkrentmeesters in Minnertsga kijken vanuit de kerktoren uit op het leien dak van de Meinardskerk dat in de steigers staat. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Een stevige bries en de dakleien lagen eraf. Daarom staat de Meinardskerk in Minnertsga sinds kort in de steigers. Met nieuwe leistenen kan het dak zo weer een eeuw verder.

In zijn rechterhand draagt Jan Piet de Jager een oude daklei. Steeds harder tikt hij ermee op de rand van de bouwcontainer. Er klinkt een dof geluid en langzaam brokkelt het grijze gesteente af. "Het is zo bros. Als poeder valt het uit elkaar."

Het dak van de zestiende-eeuwse kerk in Minnertsga lag er tot voor kort vol mee. In 1947 ging het binnenwerk geheel in vlammen op, inclusief orgel en glas-in-loodramen. De oorzaak was mogelijk een loodgieter die op een hete zomerdag bezig was met een brander.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint-Anne, 27 december 2017

Nijsblêd de Bildtse Post komt mei spesjale gemeente-edysje

Foto: Omrop Fryslân, Geert van Tuinen

Yn de lêste wike fan it jier falle der yn de gemeente It Bilt spesjale krante-edysjes fan de Bildtse Post op de doarsmatten. Dizze edysje giet oer It Bilt, dat fan 2018 ôf opgiet yn de nije gemeente Waadhoeke. De edysje fan it nijsblęd wurdt hűs-oan-hűs yn de gemeente besoarge.

Haadredakteur Gerard de Jong fan de Bildtse Post oer de spesjale edysje: "We wilden iets extra's doen en stilstaan bij het feit dat de gemeente ophoudt te bestaan. We hebben een special gemaakt met verschillende interviews, verhalen en het gaat allemaal over Het Bildt.

Ook een afscheidsinterview met burgemeest Gerrit Krol die ophoudt. We laten de mensen zelf aan het woord."

Bron: Omrop Fryslân

It Bilt, 27 desimber 2017

Keunstners op de Biltdiken stelle atelier iepen

Foto: Omrop Fryslân

Trettjin keunstners op de Biltdiken ha dizze wike de ateliers iepensteld. Se litte sjen hoe't de omjouwing har ynspirearret yn it wurk.

Fan Swarte Haan oant Ingelum, oan de Nije- en de Aldebiltdyk, yn de omlizzende doarpen en oan de Waadkust binne keunstners te finen.

Sy wurde bot oanlutsen troch It Bilt. Miskien om't se yn it lânskip in skeppingsferhaal sjogge fan slykwurkers, dy't it gebiet mei skep en kroade ynpoldere ha. De iepen atelierrűte is dan ek Slikwerk neamd.

De ateliers binne oant en mei sneon iepen fan ien oant fiif oere.

Bron: Omrop Fryslân

Oudebildtzijl, 27 december 2017

Sanne Verhoef is nu een ‘maissy’ van het Bildt. FOTO NIELS WESTRA

Winnares loterijhuis wil oud worden in Oudebildtzijl

De kerstboom staat. Voor het eerst sinds jaren heeft Verhoef er weer één gekocht, in Stiens. Om het alvast gezellig te maken in de woning die ze op 11 november won bij de gewaagde loterijactie van voetbalclubVV Ouwe Syl. Op de vensterbank staan kaarten en bossen bloemen. Van Ouwe Sylsters die haar welkom heten in het dorp. En als Verhoef even naar de Aerden Plaats loopt om daar de kunst te bekijken, komt ze niet verder dan de theetuin omdat ze volop in gesprek raakt met de vrijwilligers.

"Ik ken hier nu al meer mensen dan in Arnhem. De aansluiting gaat zo makkelijk. Dat komt door de hartelijkheid van de mensen." Verhoef woonde overal. In Duitsland, Breda, Apeldoorn, Arnhem. En altijd voelde ze zich een vreemde eend in de bijt. "Maar hier niet. Hier kom ik mensen tegen die op mij lijken." Niet dat ze Arnhem makkelijk achter zich laat. Daar heeft ze een mooi huis met een singel erachter waar de ijsvogeltjes rondvliegen. Daar heeft ze haar vaste hardlooproutes.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Nij Altoenae, 27 december 2017

Wensboom verenigt inwoners Nij Altoenae

Kerstboom vol met goede wensen in Nij Altoenae. FOTO SIMON BLEEKER

Inwoners van Nij Altoenae verzamelden zich zaterdag rond een grote kerstboom die ze hadden volgehangen met goede wensen.

Het is aan het eind van de middag een drukte van belang bij de PKNkerk aan ‘ut wechie’, zoals oude Biltkerts de Schuringaweg in Nij Altoenae noemen. Vol overgave speelt jeugdkorps De Blaasbend(e) Jinglebells. Het dorp loopt uit om voor het eerst samen in de open lucht kerstte vieren onder het genot van een hapje en een drankje.

Bijzonder is dat de jubileumcommissie zo’n driehonderd kaarten in het dorp en de omgeving heeft verspreid met de bedoeling dat de ontvangers er een wens op zouden schrijven om die tijdens de viering in de kerstboom te hangen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 25 december 2017

Theaterstuk Stormruiter zoekt ervaren amateurzangers

Stormruiter vertelt het verhaal van Hauke Haien, die een dijk bouwt die de Friezen tegen het water moet beschermen. (Foto Remco Veurink)

Het theaterstuk Stormruiter van CH2018 zoekt ervaren amateurzangers. De zangers en zangeressen spelen de Friese bevolking in het verhaal over de eeuwige strijd tegen het water. Volwassen mannen en vrouwen in diverse leeftijden kunnen zich aanmelden voor de audities. In totaal zijn er vierentwintig koorleden nodig.

Stormruiter vertelt het verhaal van Hauke Haien, die een dijk bouwt die de Friezen eeuwenlang tegen het water moet beschermen. Zijn vrouw Elke gebruikt Hauke’s schimmel om een nieuw paardenras te fokken, en met succes. Het werk van het echtpaar moet de inwoners van het Bildt voorspoed en welvaart brengen, maar dan keren de inwoners en de natuur zich tegen hen.

Onder anderen Ellen ten Damme, Jelle de Jong en Annemaaike Bakker spelen in het stuk, evenals honderd Friese paarden.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Minnertsgea, 25 desimber 2017

Laaien dak tsjerke yn Minnertsgea wurdt ferfongen

Foto: Omrop Fryslân, Maaike van der Hoek

It dak fan de tsjerke yn Minnertsgea is in spesjaal dak fan laaien, en dat wie oan ferfanging ta. De tsjerke stiet dęrom yn de steigers. "Mei hurde wyn heardest de laaien op it dak gewoan klapperjen," fertelt Jan Pieter Jager dy't it projekt begeliedt. "Dat is aanst oer. De laaien dy't der op sieten, wienen folslein op.

Se binne der nei de oarloch op lein, en dat woe doe minne kwaliteit. We ha in soad reparaasjes oan dit dak dien en it wie as karton, de laaien knapten dy gewoan űnder de knibbels."

No komt der in skublaai op, in healrűne laai. "It giet fan grut nei lyts yn de nok, dan krijst in boartlik effekt en wat fariaasje yn it patroan." Troch it minne waar, stoarm en rein, hat it wurk wat fertraging oprűn. "It hie eins al klear węze moatten, mar de planning is no twadde wike fan jannewaris."

Bron: Omrop Fryslân

Holwerd, 24 december 2017

Diamanten huwelijk echtpaar Zaturdag in ouderlijke woning

Culinaire avonturen met groente uit eigen tuin geven nu het leven van Hotze Zaturdag en Neeltje Zaturdag-van Sinderen een extra dimensie. Foto: Jelle Raap

De Batavusfiets spreekt boekdelen bij het 60-jarig huwelijk van Hotze Zaturdag (83) en Neeltje Zaturdag-van Sinderen (79) aan de Fonteinstraat in Holwerd. Tijdens de verkeringstijd fietste Hotze veelvuldig vanuit zijn geboorteplaats Holwerd naar Neeltje in toentertijd Vrouwenparochie. “In oerke hinne en in oerke werom”.

Hij toog samen met zijn kameraad Gerrit van der Bos achterop de fiets naar Vrouwenparochie. Deze had een relatie met een zuster van Neeltje. “En ik wie doe de iennichste mei in fyts. Wy hiene it der graach foar oer en hiene űnderweis altyd in protte wille”.

Hotze Zaturdag leerde de in Finkum als dochter van Hendrik Van Sinderen en Tiettje Halma geboren Neeltje kennen tijdens het dansen. “Dat wie yn Stiens. Jo hiene doedestiids oeral wol dűnsjűnen, mar Stiens bliuwt yn it űnth?ld”.

Bron: Nieuwe Dockumer Courant
link Lees het hele artikel >>

Oostmahorn, 23 december 2017

Tegen de kolkende watermassa’s van de kerstvloed in 1717 bleek vrijwel niets bestand

Op eerste kerstdag 1717 teisterde een zware noordwester storm de kust van Fryslân, Groningen en het noordwesten van Duitsland. In Fryslân vielen 150 doden, in Groningen ruim 2000. Voor provinciale besturen was het een aanleiding de zwakke zeedijken snel te versterken.

Oostmahorn aan de Lauwerszee verdween bijna in zijn geheel in de golven. Het dorp veranderde in een ruďne. In het dorp zochten 25 mensen hun toevlucht op de zolder van een woning. Het huis stortte in, de mensen verdronken.

Ook het Nieuw-Bildt kwam geheel onder water te staan. Door de sluizen van de Oude Bildtzijl tijdig te versterken met puin kon op het nippertje worden voorkomen dat het water voor nog meer schade in het Bildt zorgde. Het puin was afkomstig van enkele huizen, die in allerijl voor dit doel werden afgebroken. Zo bleef het Oude Bildt gespaard.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 23 december 2017

Sido Postma verlaat Sint Annaparochie

Sido Postma

St.-Anna gaat op zoek naar een nieuwe trainer voor Zondag 1 en Vrouwen 1. De club en trainer Sido Postma hebben besloten om na dit seizoen de samenwerking te beëindigen. Sido is dit seizoen zowel trainer van Zondag 1 als Vrouwen 1.

Bij Vrouwen 1 is Sido aan zijn vijfde seizoen bezig en heeft nu aangegeven dat het goed is dat er na dit seizoen een andere trainer voor de groep komt te staan. En in al die jaren heeft hij met de speelsters uitstekende prestaties neergezet. Hoogtepunten zijn het kampioenschap van de 2de klasse in 2016 en het spelen van de bekerfinale. Ook in 2016. Bij het ingaan van de winterstop staat St.-Anna dit seizoen vierde in de 2de klasse.

Bron: VV Sint Anne
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 23 december 2017

Voorontwerp SWS/MFC Sint Jacobiparochie klaar

Het voorontwerp voor het SWS/MFC Sint Jacobiparochie

De Stuurgroep SWS/MFC Sint Jacobiparochie heeft een nieuwsbrief verspreid over de vorderingen van het Multifunctionele Centrum en de Samenwerkingsschool van Sint Jacobiparochie.

Na de zomervakantie heeft een architectenselectie plaatsgevonden, waarbij uiteindelijk is gekozen voor het ontwerp dat is gemaakt door Johan Sijtsma Architecten. De schets die is gepresenteerd werd unaniem door de stuurgroep als beste gewaardeerd.

Dit ontwerp wordt nu nader besproken met diverse betrokken partijen. U wordt uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 8 februari 2018, aanvang 19.30 uur in de Open Hof. Op deze avond wordt u nader geďnformeerd over de ontwikkelingen rondom het SWS/MFC. Op deze avond zal ook de architect aanwezig zijn.

Bron: sint-jacobiparochie.nl
link Lees de hele nieuwsbrief >>

Sint Annaparochie, 23 december 2017

Bildtse vrachtwagenchauffeuse 'en route' in Frankrijk

Stien Bruinsma (65) in de cockpit van haar vrachtwagen EIGEN FOTO

"Do bist gek", zeggen de kinderen. "Stop ermee", zegt de dokter. Maar ook al wordt Stien Bruinsma uit Sint Annaparochie met de kerst 65 jaar, ze blijft chauffeuren op haar immense vrachtwagen in Frankrijk.

Het kost meer moeite dan vroeger om de hoge inen uitstap van haar vrachtwagen te nemen. Als Stien Bruinsma dan eenmaal op vaste grond staat, meestal op een Frans industrieterrein, dan wordt ze niet altijd als de ‘vrouw achter het stuur’ gezien. "Węr is de sjauffeur, hear ik dan. Leit dy op będ?"

Het komt zelfs voor dat mannen weglopen als ze ontdekken dat Bruinsma de chauffeur is en niet willen helpen met laden en lossen. Dat speelt nog wel eens bij culturen uit het Midden-Oosten, die hun toevlucht hebben gezocht in Parijs en omstreken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint-Anne, 22 december 2017

Militêr út Sint-Anne krijt postúm oarlochskrús útrikt

Boargemster Krol oerlanget it Mobilisatie-Oorlogskruis

IJede van der Kooi fan Sint-Anne hat freedtemoarn postúm it Mobilisatie-Oorlogskruis útrikt krigen. Boargemaster Gerrit Krol oerlange de űnderskieding oan de trije bern fan Van der Kooi.

Hy tsjinne yn de oarloch oan it front by de Grebbeberg. Yn 1939 moast er dęr opkomme en wurke er as sjauffeur en hospik. Van der Kooi stoar yn 1949.

Syn trije bern ha him eins net kend en ha gjin oantinkens oan him. Dat wie de reden dat soan Klaas van der Kooi de űnderskieding oanfrege. Hy woe witte wat syn heit allegearre dien hie, om sa in better byld fan him te krijen.

Bron: Omrop Fryslân

Ljouwert, 21 desimber 2017

Hayo Apotheker waarnimmend boargemaster Waadhoeke

Hayo Apotheker - Foto: Gemeente Súdwest-Fryslân

De nije gemeente Waadhoeke begjint op 1 jannewaris mei Hayo Apotheker (67) as waarnimmend boargemaster. Kommissaris fan de Kening Arno Brok hat him tongersdei yn dy funksje beneamd. Dat is bard nei oerlis mei de beëage fraksjefoarsitters fan de nije gemeenteried.

Oant 1 jannewaris is Apotheker noch boargemaster fan Súdwest-Fryslân. Dęr hat er krekt ôfskied nommen. Súdwest-Fryslân krijt der yn it nije jier fyftjin doarpen út de gemeente Littenseradiel by en makket dan in nije start mei in nije ried en in nij kolleezje. Apotheker fűn dat in gaadlik momint om romte te meitsjen foar in opfolger.

Yn Waadhoeke is neffens kommissaris Brok ferlet fan in boargemaster mei űnderfining dy't bekend is mei weryndielings. Hayo Apotheker foldocht hielendal oan dat profyl. Mei 36 tsjinstjierren is de D66'er de langstsittende boargemaster fan Nederlân. Hy makke earder weryndielings mei yn Muntendam/Menterwolde yn Grinslân, yn Steenwijkerland yn Oerisel en as lęste yn Súdwest-Fryslân.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 21 december 2017

Afscheid van burgemeester, raad en ambtelijk apparaat op laatste vergadering

Zilveren penning voor burgemeester Krol uit handen van Commissaris van de Koning Arno Brok

De laatste bijeenkomst op het gemeentehuis stond in het teken van afscheid: van de gemeente, maar ook van de burgemeester en gemeenteraad. Vijf raadsleden kregen een Koninklijke Onderscheiding, burgemeester Gerrit Krol kreeg een zilveren penning uit handen van CdK Arno Brok.

Commissaris van de Koning Arno Brok werkte eerder al samen met Gerrit Krol. Beide kennen elkaar goed. Zo goed, dat een steekje onder water er van beide kanten wel vanaf kon. Brok, tegen Krol: ”Ik snap waarom de mensen hier zo tevreden over u zijn. Een man een man, een woord een woord. U kunt een boefje zijn, een boef zelfs, maar op een echte streek heb ik u nog nooit kunnen betrappen. U bent de scheids die het spel nooit stukfluit,” zo typeerde Brok de burgemeester.

Krol deed vervolgens een boekje open: ”Brok noemde mij vaker een boefje. Maar ik noemde hem dan een rat of ratje. Maar dat mag niet in de krant!” Het leidde tot de nodige hilariteit, die ook binnen de middag paste. Het was een en al afscheid, maar zwaar werd het nooit.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 21 december 2017

Waadhoeke wil gat dichten tussen zeggen en doen politici

Soepel, snel en keurig. CDA, FNP en SAM vonden elkaar gauw in hun plannen voor de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Gistermiddag werd het coalitieakkoord 'Nieuwe grenzen, nieuwe kansen' en het beoogde college van vier wethouders gepresenteerd na amper twee weken onderhandelen. De naam van de waarnemend burgemeester wordt vandaag bekend.

"We willen het gat dichten tussen wat politici zeggen en wat ze doen", aldus Govert Geldof van SAM. "Dat is namelijk het gat waardoor het populisme naar binnenstroomt."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Franeker, 20 december 2017

Nieuwe wethouders Waadhoeke zijn bekend

De Lijttrekkers van de drie coalitiepartijen presenteren het coalitieakkoord

Nel Haarsma (CDA), Caroline de Pee (CDA), Baukje Tol (SAM) en Jan Dijkstra (FNP) worden de wethouders van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt in Franeker.

Voor de inwoners van de nieuwe fusiegemeente zijn het vertrouwde gezichten. Haarsma en Tol waren al wethouder in Het Bildt, De Pee in Franekeradeel. Dijkstra, jarenlang raadslid in Franekeradeel, werd begin dit jaar FNP-lijststrekker voor Waadhoeke.

Ook het nieuwe coalitieakkoord voor Waadhoeke, ‘Nieuwe grenzen, nieuwe kansen’ is woensdag gepresenteerd.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 19 desimber 2017

Nij ûndernimmersfûns foar de promoasje fan Sint-Anne

Bestjoer fan it Bildts Ondernemersfonds Foto: Foto Koopmans Dronrijp

Sint-Anne moat better op de kaart set wurde as kearnplak yn de nije gemeente Waadhoeke, dêrom is der in Bildts Ondernemersfonds oprjochte. De stichting hat as doel om Sint-Anne sawol yntern as ekstern te promoatsjen. Dit moat barre troch it finansjeel stypjen fan bygelyks aktiviteiten en ferieningen dy't it doarp better op de kaart sette.

It jild foar it nije űndernimmersfűns sil binnen helle wurde troch middel fan de reklamebelesting dy't bedriuwen en ynstellingen betelje yn de nije gemeente. Ek sil it fermogen fan de Stichting Bildts Starters Fonds yn fazen oergean nei it Bildts Ondernemersfonds. Dit betsjut dat de nije stichting de kommende trije jier, alle jierren sa'n 10.000 euro krije sil. De űndernimmers yn de regio hawwe yn oktober harren akkoart jűn oan it finansjele plan foar it űndernimmersfűns.

Klaas Holst Meijer is beneamd ta foarsitter fan it bestjoer fan de nije stichting. De oare bestjoersleden binne Ruurd Toren, Harm Jensma, John IJnema en Lieuwe Greidanus.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 19 december 2017

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Nieuwe Aldi 'flak foor je neus'

Ze streden tot de Raad van State om het tegen te houden, maar de eigenaren van koopwoningen in de Beuckelarstraat in Sint Annaparochie konden niet voorkomen dat gisterochtend officieel de nieuwe Aldi in hun woonplaats openging.

Voorheen stond daar de Ulbe van Houtenschool die veel verder verwijderd was van de woningen.

De Aldi staat "flak foor je neus", zegt bewoonster Nellie Bil die vindt dat de straat "ferkwânseld" is. Ze wil de komende tijd eerst eens aanzien hoeveel overlast er komt van laden en lossen en parkerende klanten.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 19 december 2017

Het Bildt bestaat al niet meer. FOTO BERTUS DIJKSTRA

Bildt weg

Officieel bestaat de gemeente het Bildt nog tot en met 31 december 2017, maar wie sinds enige tijd Oudebildtzijl inrijdt, waant zich al in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Net als eerder in Bitgummole is het plaatsnaambord hier al aangepast op de toekomstige situatie.

"Het Bildt bestaat nu al niet meer", constateert de maker van de foto Bertus Dijkstra.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 december 2017

Aldi Sint Annaparochie onder grote belangstelling geopend

Foto Aldi

Onder grote belangstelling heeft burgemeester Krol van het Bildt maandagochtend samen met samen met filiaalleider Thom Schuitmaker de nieuwe Aldi aan de Beuckelaerstraat in Sint annaparochie geopend.

Iets voor 7.00 uur stonden de eerste klanten al in de rij. De parkeerplaats stond bovendienn iet veel later tot aan de straat vol met honderden mensen. De eerste vierhonderd klanten kregen bij aankoop van minimaal tien euro een tas met daarin een prijs. Die avrieerde van cadeaucheques ter waarde van: 100, 150 of 250 euro. Ook werd kans gemaakt op: een jacuzzi, smartphones, tablets, keukenmachines, zakloze stofzuigers en diverse versartikelen.

Voor klanten die geen prijzentas meer konden krijgen, was er zolang de voorraad strekte een gratis herbruikbare Aldi-tas beschikbaar. Ook stond er op een foodtruck op de parkeerplaats. Daarbij konden gratis hapjes worden geproefd. De gerechtjes waren vers klaargemaakt met producten van Aldi.

Bron: Franeker Courant

Froubuorren, 17 desimber 2017

Foto: Stefan Postema / 112Fryslân

Bestjoerder scootmobyl by Froubuorren te wetter

De brânwacht hat moandeitemoarn by Froubuorren de bestjoerder fan in scootmobyl út it wetter rêden.

De man wie troch noch űnbekende oarsaak yn de sleat lâns de Atteswei telâne kaam.

It slachtoffer is earst űndersocht troch meiwurkers fan de ambulânse en is dęrnei meinaam nei it sikehűs.

Bron: Omrop Fryslân

Minnertsga, 17 december 2017

Volle bak bij sfeervol kerstconcert Oranje Minnertsga

Koperklanken en vierstemmige muziek bij kerstconcert Oranje Minnertsga in Meinardskerk. (Foto’s Hilco Wagenaar)

Volle bak was het zaterdag bij het jaarlijkse kerstconcert van de christelijke muziekvereniging Oranje Minnertsga.

Het kerstconcert vond plaats in de Meinardskerk. Te gast ditmaal was het dameskoor Different Sound uit Minnertsga.

Bij het kerstconcert was er een programma vol koperklanken en vierstemmige muziek. Daarbij kwamen diverse kerkelijke en populaire kerstnummers voorbij. Daarin speelde het kerkorgel een grote rol.

Ook namen solisten van jong tot oud de bezoekers mee in het aloude kerstverhaal. Voor de bezoekers was er daarnaasr glühwein.

Bron: Franeker Courant

Ljouwert, 15 desimber 2017

Interieur Van Harenskerk met zicht op de Van Harensbank

Mei app en mobyl lústerje yn seis Fryske tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken hat foar seis fan har tsjerken in lústerrûte meitsje litten.

Minsken kinne fia in app op de mobile telefoan meilústerje yn de tsjerken fan Bears, Britsum, Huzum, Jorwert, Sint-Anne en Sint-Jabik.

In froulike ferteller liedt besikers rűn en fertelt nijsgjirrige saken oer de tsjerken.

De rűte is benammen bedoeld foar bűten it simmerseizoen. Dan binne der genôch frijwilligers om in rűnlieding te jaan.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 15 december 2017

Eer voor raadsleden en burgemeester Bildt

V.l.n.r: Frans Hiemstra, Griet de Boer-Zoodsma, Rikus Bruinsma, Jaap de Haan en Wiebe Postma. Burgemeester Krol speldt de lintjes op. FOTO NIELS WESTRA

Niet alleen vijf raadsleden werden onderscheiden in het Bildt, ook burgemeester Gerrit Krol werd bedankt voor zijn inzet als bestuurder.

Krol kreeg gisteren van commissaris van de koning Arno Brok de zilveren cdk-penning. Hij is de dertiende die deze eer kreeg.

Krol noemde de herindeling, waardoor de gemeente het Bildt verdwijnt, zakelijk prima, "maar gevoelsmatig had ik het er wel eens te kwaad mee". Brok beloofde de zorg over de toekomst van de Bildtse taal en cultuur over te brengen aan de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Het Bildt is vijf leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Bij hun afscheid kregen Griet de Boer-Zoodsma (CDA), Frans Hiemstra (PvdA), Jaap de Haan (VVD), Wiebe Postma (VVD) en Rikus Bruinsma (CDA) de koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allemaal omdat ze minimaal twaalf jaar deel uitmaakten van de Bildtse raad. Burgemeester Krol nam als oudste burgemeester van Nederland (72) afscheid.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 15 desimber 2017

De lêste wiken: de ein fan It Bilt

Anneke Bögels-Brouwer

Nei in proses fan jierren mei ideeën, ynspraak, tsjinstân en kompromissen is it oer in pear wiken echt safier. Mei yngong fan 1 jannewaris 2018 sille fiif Fryske gemeenten definityf ferdwine. Frjentsjerteradiel, Ljouwerteradiel, Menameradiel, Littenseradiel en It Bilt geane op yn Ljouwert, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. We hearden en seagen dizze wike yn de fiif gemeenten dy't der aanst net mear binne. Hjoed it lęste diel: nei mear as 500 jier komt der in ein oan de gemeente It Bilt.

Ferslachjouwer én Bilkert Geert van Tuinen gie freedtemoarn nei Sint-Anne, werom nei syn eardere wurkplak op it âlde gemeentehűs fan It Bilt. It gebou hat in nije bestimming krigen en Anneke Bögels-Brouwer sil der har húsdokterspraktyk yn fęstigje. Der komme ek acht nije sprekkeamers, in fysiopraktyk en yn de âlde riedsseal komt de apoteek.

Hoewol't Bögels-Brouwer sels gjin Bilkert is, is it gemeentehűs bekend terrein foar har. Har pake Wiebe Brouwer wie nammentlik 35 jier lang, en dęrmei de langstsittende, gemeentesekretaris op It Bilt. As lyts famke gie se faak útfanhűs by pake en beppe en helle se him op fan it wurk. Pakes âlde wurkkeamer wurdt no har kantoar foar de administraasje.

link Lęs it hiele artikel >>
Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 12 december 2017

Raadsgriffier stapt in hotel

Frans Meijerink bij zijn hotel De Griffier in Valkenburg met rechts dochter Pien en links dochter Jolien. EIGEN FOTO

De start van de nieuwe gemeente Waadhoeke betekent voor de griffier van het Bildt afscheid van zijn beroep. Zijn toekomst ligt in hotel De Griffier in Valkenburg.

Het is een positieve keuze, stelt hij voorop. Frans Meijerink (54), raadsgriffier van de gemeent het Bildt, wilde zelf niet in beeld zijn als nieuwe griffier voor Waadhoeke. Toen de opheffing van de gemeente het Bildt steeds reëler werd, werd het tijd om een lang gekoesterd idee in vervulling te laten gaan: de wens om zo’n tien jaar nog eens iets heel anders te gaan doen.

Dat dat een hotel zou worden, had Meijerink nooit kunnen denken. Maar in 2016 vielen de puzzelstukjes op hun plek. Zijn dochter Pien heeft de hotelschool gedaan, liep daarvoor stage in het Limburgse Valkenburg en bleef daar werken. Toen haar ouders op bezoek waren en een rondje door het gebied maakten, merkte Pienop dat ze er best zou willen wonen. "Dat trok mij ook. Bovendien had ik gezien dat er veel te koop stond. Dat houd je dan in het oog en zo ging het balletje rollen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 12 december 2017

Oudebildtzijl houdt XL dorpsreünie rondom Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

De kleuterklas van Oudebiltdzijl uit 1982/1983. (Fotograaf onbekend)

Rondom Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018 wordt er volgend jaar van 15 tot en met 17 juni een XL dorpsreünie gehouden in Oudebildtzijl. In dat weekend wordt het dorp voor de gelegenheid omgedoopt in Culturele Hoofdstad van het Bildt.

De reünie moet volgens de initiatiefnemers de grootste Ouwe Sylster dorpsreünie aller tijden worden. Er zijn dan diverse activiteiten en tentoonstellingen voor jong en oud. Hoe het weekend er uit komt te zien, wordt nog uitgewerkt.

De commissie roept (voormalige) dorpsbewoners op om zich aan te melden. Daarnaast is de reüniecommissie, bestaande uit Jouke Zijlstra, Henk de Vries, Hennie Delfstra, Afke Valkema, Johannes Post en Sieger Polstra op zoek naar (oud-)inwoners die verhalen en anekdotes uit heden of verleden hebben.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 12 december 2017

CBO G2 schenkt vier Bildtse basisscholen bij afscheid elk veertig zonnepanelen

Foto: Bildtse Stroom

De vereniging CBO G2 houdt eind dit jaar op te bestaan. Vijf van de scholen gaan per 1 januari 2018 op in CBO Noardwest Fryslân.

Als afscheidscadeau geeft CBO G2 haar Bildtse scholen de Slotschool, de Wizebeam, de Noordster en de Syl elk veertig zonnepanelen. De in totaal honderdzestig panelen worden geplaatst op de zonnedaken van de Bildtse Energie Coöperatie.

De zonnepanelen zijn vanochtend aangeboden op SWS de Syl in Oudebildtzijl. Daarbij waren niet alleen de bestuurders van de vier Bildtse basisscholen aanwezig, maar ook directeur Jaap Jansma van CBO G2 en Klaas Bijlsma van de Bildtse Energie Coöperatie.

Bijlsma lichtte het project Bildtse Stroom toe. Dat is een vrijwilligersinitiatief zonder winstoogmerk en is opgericht op 1 november 2014. Ook werd stilgestaan bij de overgang van de scholen van CBO G2 naar CBO Noardwest Fryslân.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 10 december 2017

Kunstenaar Ber Stekelenburg verkoopt werken vanwege verhuizing naar Bretonse kust

Vanwege de verhuizing naar Frankrijk biedt kunstenaar Ber Stekelenburg werken aan met flinke korting. (Foto Kunstenaar Ber Stekelenburg)

Kunstenaar Ber Stekelenburg verruilt binnenkort de Oude Bildtdijk in Sint Annaparochie voor de Bretonse kust.

Vanwege de verhuizing wordt al het werk wat in voorraad is aangeboden met vijftig tot tachtig procent korting. Het betreft zo’n: honderd schilderijen, objecten, beelden in hout, steen en staal en werk uit de privécollectie. Ook zijn kunstfoto’s geprint op aluminium te koop.

Tijdens de winter Slikwerk atelierroute van 26 tot en met 30 december is iedereen welkom van 13.00 tot 17.00 uur aan de Oude Bildtdijk 490 in Sint annaparochie.

Zie link  www.berstekelenburg.nl >>

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 9 december 2017

Burgemeester Krol opent nieuwe Aldi in Sint Annaparochie

Omwonenden maakten bij de Raad van State bezwaar tegen de nieuwbouw van de Aldi op vijftien meter van hun woningen. (Archieffoto)

Burgemeester Krol van de gemeente het Bildt opent maandag 18 december om 8.00 uur samen met filiaalleider Thom Schuitmaker de Aldi-vestiging aan de Beuckelaerstraat in Sint Annaparochie.

In de nieuwe vestiging is er meteen bij binnenkomst al de geur van afgebakken brood. Daarnaast is het assortiment vernieuwd en ligt de nadruk op veel verse producten zoals: vlees, vis, groente en fruit.

De eerste vierhonderd klanten krijgen bij aankoop van minimaal tien euro een tas met daarin een prijs. Die kan variëren van cadeaucheques ter waarde van: 100, 150 of 250 euro. Ook wordt kans gemaakt op: een jacuzzi, smartphones, tablets, keukenmachines, zakloze stofzuigers en diverse versartikelen.

Voor klanten die geen prijzentas meer kunnen krijgen, is er zolang de voorraad strekt een gratis herbruikbare Aldi-tas beschikbaar.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 december 2017

Raad beslist voor het laatst over dat 'mooie stikky Bildtse grônd'

De laatste reguliere daarsvergadsering (eigen foto)

Een historische dag. Zo omschreef burgemeester Gerrit Krol de laatste raadsvergadering over "dat mooie stikky Bildtse grônd".

De stickers zaten al op de meubelen, de inboedel is verdeeld, het gemeentehuis verkocht en de ambtenaren hielden gistermiddag een gezamenlijke opruimmiddag. Een historische dag die afgesloten werd met de laatste besluitvormende raadsvergadering.

"In prachtige ôfslútting" noemde CDA-raadslid Griet de Boer het raadsbreed gesteunde amendement, ingediend door Frije Bilkerts, om de gebiedsnaam voor topografische kaarten vast te leggen op de Bildtse schrijfwijze als ’t Bildt. Het college was met het voorstel voor de naam het Bildt gekomen. Daarmee wordt het gebied vastgelegd van voor de gemeentelijke herindeling van 1984.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Zie het dossier 'Herindeling' >>

Sint Jacobiparochie, 7 december 2017

Afscheid van gemeente bij verlichte avondwandeltocht Lopend 't Bildt ut

Bij Lopend ’t bildt ut kunnen wandelaars genieten van boerderijen en panden die in de schijnwerpers staan. (Foto Lopend ’t bildt ut)

De Stichting Lucht Licht Land 2000 houdt een verlichte avondwandeltocht Lopend ’t bildt ut. Daarmee nemen deelnemers al wandelend afscheid van de gemeente het Bildt, die per 1 januari 2018 opgaat in Waadhoeke.

De wandeltocht is op zaterdag 30 december en start tussen 19.00 en 20.00 uur vanuit de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Onderweg kunnen de wandelaars genieten van boerderijen en panden die in de schijnwerpers staan. De donkere delen van de route worden verlicht met brandende vuurkorven.

De verlichte route is twaalf kilometer lang en loopt van Sint Jacobiparochie over de Oude Bildtdijk naar Oudebildtzijl.

De kaartverkoop is ondertussen gestart. Kaarten zijn te bestellen via www.lllhetbildt.nl. Met een deelnemerskaart kan ook de bus terug naar het beginpunt worden gepakt.

Bron: Franeker Courant

Franeker, 7 december 2017

'Coalitie Waadhoeke van CDA, SAM en FNP'

Foto: Leeurarder Courant

Informateur Fred Veenstra heeft de winnaar van de verkiezingen, het CDA, vrijdag voorgesteld om een coalitie met SAM en FNP te onderzoeken. Het CDA heeft zijn advies omarmd en het vrijdagmiddag gedeeld met de overige partijen. Gemeentebelangen - die een zetel meer kreeg dan FNP - valt buiten de boot.

Na de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag, heeft het CDA Fred Veenstra gevraagd om als informateur aan de slag te gaan. In de voorbije week heeft hij met alle partijen gesprekken gevoerd. Veenstra’s voorstel voor de Waadhoeker coalitie is een samenwerking tussen het CDA, SAM en FNP. Op basis van de partijprogramma’s en de gevoerde gesprekken acht hij deze combinatie het meest kansrijk.

”De belangrijkste argumenten voor de samenwerking zijn: De partijen onderschrijven de werkwijze van het betrekken van de inwoners bij de beleidsvorming en –uitvoering; Alle drie de partijen hebben een duidelijke visie op duurzaamheid.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>      link Lees ook het hele artikel in de Leeuwarder Courant >>

Amsterdam, 7 desimber 2017

Frisian fashion van ByOni op designspektakel 'Masters of LXRY' in Amsterdam

Moniek Miedema, een altijd stralende, hardwerkende Friese modeontwerpster die onder de naam ByOni betaalbare haute couture produceert. Augustus 2017 opende ze haar zesde zaak, in Haarlem. Fotografie: ByOni, Anne van der Woude.

De inmiddels landelijk bekende Friese modeontwerpster Moniek Miedema opende vier jaar geleden haar eerste ByOni-winkel in de Sint Jacobsstraat 2-4 in Leeuwarden. In augustus opende ze haar zesde modezaak, in Haarlem. Aanstaande zaterdag, 9 december 2017, showt de creatieve in Wirdum woonachtige ondernemer voor het eerst haar collectie op de Masters of LXRY in de RAI in Amsterdam. De voor “krachtige vrouwen” gemaakte modelijn, die Moniek Miedema showt op dit Europese lifestyle-event, is een stap richting Düsseldorf, of zelfs Parijs.

“De half uur durende show start om 16.30 uur en bestaat uit waanzinnige jurken die allemaal in Nederland worden gemaakt. Ze variëren van draagbaar tot kunstzinnig. Zo zijn er outfits gemaakt van leer uit de Nederlandse industrie, maar ook jurken van yogamatjes en gerecyclede houten pallets. In totaal worden er zo’n 70 outfits getoond, die stuk voor stuk opvallen door hun kleurgebruik, bijzondere detaillering en materiaal,” vertelt Monieks woordvoerder Sabine Zurel.

Bron: Frysk Nijs
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 december 2017

'Nooit met tegenzin'

Wiebe Postma

De 78-jarige Wiebe Postma uit Vrouwenparochie was zeventien jaar raadslid voor de VVD. De nieuwe gemeente is niet de reden dat hij stopt, wel zijn leeftijd.

Met fractiegenoot Jaap de Haan is Postma in het Bildt al jaren op zoek naar opvolgers. "Die zijn niet te vinden. Wij wilden vier jaar geleden al stoppen, maar zijn om die reden doorgegaan." Postma blijft daarom actief in het bestuur van de VVD Waadhoeke. Ook hiervoor is het moeilijk om kandidaten te vinden.

Postma begon voor de VVD in de voormalige gemeente Wonseradeel. Niet dat hij de raad in wilde, maar er dreigde een ongeschikt persoon voor deze partij in de raad te komen. Toen werd ondernemer Postma, die onder andere producten ontwikkelt voor de landbouw, benaderd. "Ik vond dat ik mij daar niet aan kon onttrekken, ook niet toen ze mij later in het Bildt vroegen. Je hebt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je zit daar voor het algemeen belang."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Amsterdam, 4 desimber 2017

Een op de zeven burgemeesters is waarnemend

Burgemeester Gerrit Krol zit al sinds mei 2010 in het Friese het Bildt

Jozias van Aartsen is sinds maandag waarnemend burgemeester van Amsterdam. Nederland kent veel waarnemende ambtsdragers: een op de zeven beoefent de functie tijdelijk. Van alle 388 Nederlandse gemeenten worden er 59 bestuurd door waarnemers, zo blijkt uit onderzoek van FD Research. Gemiddeld duurt hun tijdelijke rol 21 maanden.

Sommige ambtsdragers vervullen de tijdelijke functie in meer gemeenten. Zo was Annelies van der Kolk al drie keer eerder waarnemend burgemeester, vóór haar huidige tijdelijke functie in de gemeente Twenterand. Ook Ella Schadd-de Boer is in Rijnwaarden met haar vierde tijdelijke burgemeesterschap bezig. Zij was hiervoor onder meer in twee verschillende perioden waarnemend burgemeester in Vlieland.

De langst zittende waarnemend burgemeester is Gerrit Krol. Hij zit al sinds mei 2010 in het Friese het Bildt, dat begin 2018 met Franekeradeel en Menaldumadeel fuseert tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Die worden beide ook bestuurd door een tijdelijke burgemeester.

Bron: Het Financieele Dagblad (FD)
link Lees het hele artikel >>

Naaldwijk, 4 december 2017

Het acroduo Lian Boersma (voorgrond) en Amber Bosma. (Foto Martine Hooijenga-Le Duc)

Acroduo Lian Boersma en Amber Bosma voldoet meteen aan WK-limiet

Lian Boersma uit Sint Jacobiparochie en Amber Boersma hebben dit weekend in Naaldwijk goed gepresteerd op de eerste kwalificatie gehouden voor de wereldkampioenschappen acrogym in april in Antwerpen.

Het duo van de Acro Academy Noord-Nederland draaide drie oefeningen: tempo, balans en combinatie. Op elk onderdeel scoorden zij boven de limiet.

Als een team zich wil kwalificeren moet het binnen drie wedstrijden zowel een hoog limiet, berekend op de mogelijkheid van het halen van finaleplaatsen op het WK, als een zogenaamd laag limiet van maximaal een half punt per oefening minder halen om constante kwaliteit te bewijzen.

Met meteen in de eerste wedstrijd de WK-limiet op zak, komt de droom van het duo om aan het mondiale toernooi deel te nemen een stap dichterbij. Beiden trainen zeventien tot twintig uur per week bij de Acro Academy in Marum.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 4 desimber 2017

Van hobby naar tassenmerk

Beryl van der Mossel met links naast haar vriendin Vera Miedema en rechts zus Carmen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Wat begon als een hobby werd al heel snel een serieus bedrijf. De tassen die Beryl van der Mossel in haar atelier in Sint Annaparochie maakt zijn niet aan te slepen.

In het atelier van Beryl van der Mossel in Sint Annaparochie liggen tientallen kleine tasjes strak in het gelid in de kast. Aan een haak hangen enkele grotere exemplaren. Een flinke voorraad zou je zeggen, maar wie denkt zo bij haar binnen te kunnen lopen om een tas te kopen, komt bedrogen uit. "Alles is al ferkocht." Hoe dat kan? "Myn tassen binne by in oantal winkels te keap en dy dogge faak bestellingen fan fyftich tassen de kear. Dit is de foarried."

Dat had Van der Mossel (20) niet verwacht toen ze twee jaar geleden begon met het maken van leren tassen. Toen nog gewoon voor de lol. Voor haar opleiding Mode & Design aan het Friesland College liep ze stage en mocht wat restjes leer mee naar huis nemen. "En doe bin ik begűn. Gewoan mei in 'huistuin-en keuken'-naaimasine."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 2 december 2017

Bildtse gangsterfilm 'Orakel'

Het lijk wordt in de Kolk gesmeten.

De eerste Bildtse speelfilm in premičre. Gangsterfilm 'Orakel' werd met enthousiasme gemaakt. Op de hoek van Sint Annaparochie vallen een aantal schoten. Een jongeman op een bromfiets met een hoog stuur stort ter aarde. Zijn brommer blijft ronkend liggen, twee duistere figuren stoppen hem in een grote zak en even later wippen ze het lijk in de Kolk. Het is het lugubere einde van Rembrandt, de misdadiger die dubbel spel wilde spelen en meende zowel in de bende van Kartoffel als van Pikkie zijn zakken met het slijk der aarde te kunnen vullen.

De beide gangsterbenden willen de formule in handen zien te krijgen waarmee vrachtwagenchauffeur Bote Groen al drie keer de voetbalpool heeft gewonnen. Donderdag 3 april 1969 is de premičre en u zult zich anderhalf uur uitstekend vermaken.

Bron: De Bildtse Post / Sândloper
 Orakel deel I >>       Orakel deel II >>

Oudebildtzijl, 30 november 2017

Kinderen De Syl uit Oudebildtzijl maken mooiste verjaardagskalender

De kinderen uit groep vijf en zes van samenwerkingsschool De Syl, die de mooiste verjaardagskalender maakten. (Foto Kemissy Meertalighyd)

De kinderen uit groep vijf en zes van samenwerkingsschool De Syl in Oudebildtzijl hebben samen de mooiste verjaardagskalender gemaakt in het kader van het meertalige prentenboek 'Plek voor een feestje!'.

Dat betrof een wedstrijd van de Kemissy Meertalighyd (KMT) van de gemeente het Bildt. Volgens de KMT was het vooral origineel dat bij iedere maand op de tekening de Bildtse vlag stond afgebeeld.

De tweede plaats was voor de samenwerkingsschool SWS uit Sint Jacobiparochie. Beide gemaakte kalenders zijn in januari 2018 samen met de orginele tekeningen van het meertalige boek te zien in de Bibliotheek van Sint Annaparochie.

Alle basisscholen van de nieuwe gemeente Waadhoeke krijgen het meertalige prentenboek cadeau in januari.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 29 november 2017

'Stimme? Se hewwe 't Bildt al kapot maakt'

Franeker burgemeester Van Zuijlen maakt verkiezingsuitslag officieel bekend

De Bilkerts liepen zacht gezegd niet warm voor de eerste herindelingsverkiezingen voor de gemeente Waadhoeke. Nu kennen herindelingsverkiezingen – weg van het landelijke verkiezingsgeweld en media-aandacht – traditioneel lage opkomsten. Waadhoeke scoorde een opkomst van 44%. Het Bildt deed het van de drie fuserende gemeenten duidelijk het slechtst: maar 42,5% leverde het stembiljet in.

Tijdens de uitslagenavond in café De Doelen in Franeker hielden de meeste Bildtse (kandidaat-)raadsleden zich op de achtergrond. Behalve hen van de winnaar, het CDA. Een verslag van een verkiezingsavond op voor Bilkerts onbekend terrein.

Geen Johan Postema of Sonja van der Bij die koffie schonken dit keer, wachtend in de hal van het gemeentehuis van St.-Anna. De uitslagenavond van de verkiezingen voor Waadhoeke vond woensdag plaats in café De Doelen, in Franeker. ’Hoofdstad’ van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Bilkerts waren er – op de (kandidaat-) politici na - op één hand te tellen. Dit in tegenstelling tot eerdere verkiezingsavonden, waarop het Bildt uitliep en er meer dan honderd Bilkerts traditiegetrouw op het gemeentehuis in St.-Anna samen kwamen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 november 2017

Historisch lage opkomst verkiezingen Waadhoeke

Burgemeester Krol bij stembureau beuckelaer

Het CDA is de glansrijke winnaar geworden van de eerste verkiezingen voor de gemeente Waadhoeke. Met acht zetels heeft lijsttrekker Caroline de Pee vrijdag burgemeester Fred Veenstra aan het werk gezet als formateur. SAM Waadhoeke deed het verrassend goed met zes zetels, evenveel als Gemeentebelangen. FNP deed het op het Bildt goed, maar bleef op vijf zetels steken. De opkomst was met 42,5% op het Bildt historisch laag.

Gemiddeld togen in het hele Waadhoeke gebied 44,1% van de kiezers naar de stembus woensdag. Op het Bildt lag dat percentage nog lager. Stembureau ’t Jabikshuus in St.-Jacob scoorde het slechtst van alle 39 stembureaus: slechts 35,7% kwam opdagen. Ook de Spitsroeden, de Kijfhueck en de Aerden Plaats bleven ruim onder de 40%. In omvang vergelijkbare dorpen in andere gemeenten scoorden makkelijk tussen de 50 en 60 procent.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Peins, 29 november 2017

'Zeeuwen leerden Friezen kaatsen'

Amateurkaatsonderzoeker Germ Gjaltema speurt in het archief naar informatie over kaatsen in Zeeland. (Foto Lex de Meester)

"Dat er in het verleden veel gekaatst werd in Zeeland zal menigeen verbazen. Er werd gespeeld op alle eilanden in elk dorp, gehucht of stad vanaf circa 1300 tot 1800.' De Provinciale Zeeuwse Courant van 3 oktober 2005 heeft er een artikel aan gewijd. Maurits Sep schreef het verhaal met de kop: ‘Zeeuwen leerden Friezen kaatsen’.

Dit naar aanleiding van een bezoek aan Rijksarchief Middelburg. Zeeuwse en Zuid-Hollandse dijkwerkers uit de regio Alblasserwaard werden aan het werk gezet eind 1400 – begin 1500 om de Middelzee (het huidige het Bildt ) in te polderen en die jongens namen het kaatsspel mee naar Friesland.

Daar mogen we hun wel dankbaar voor zijn. Dijksluiting was in 1505 en sindsdien bestaat ook de Bildtse taal door dat vele dijkwerkers hier hun geluk vonden door met mooie Friese meisjes te trouwen.

Bron: Franeker Courant / Germ Gjaltema, amateurkaatsonderzoeker
link Lees het hele artikel >>

Nijland, 29 november 2017

Mediastorm kan Rosalyn aan draagmoeder helpen

Rosalyn Pultrum en Jeroen Kloosterman kunnen geen kinderen krijgen, maar willen er wel graag een. Ze zoeken daarom een draagmoeder. FOTO NIELS DE VRIES

Rosalyn Pultrum en Jeroen Kloosterman uit Nijland zijn al bijna twee jaar op zoek naar een draagmoeder. Aandacht in de media kan het beslissende zetje geven.

De geboren en getogen Drachtster heeft door een zeldzaam syndroom (MRKH) geen baarmoeder, waardoor ze zelf geen kinderen kan dragen. Daar kwam ze halverwege haar puberteit achter. Ze heeft zich er altijd heel moeilijk bij neer kunnen leggen dat ze hierdoor haar kinderwens moest laten varen. Met haar collega Jeroen – ze zijn allebei docent op de vmbo-opleiding van Ulbe van Houten in Sint Annaparochie – heeft ze sinds vijf jaar een relatie en zijn ze de mogelijkheden gaan onderzoeken hoe ze mogelijk toch samen een kind kunnen krijgen.

"Het is prachtig dat Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie Steger nog een tweede kindje hebben kunnen krijgen met behulp van een draagmoeder in Amerika, maar zoiets zit er voor ons helaas niet in", zegt Jeroen Kloosterman.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 29 november 2017

'Voor sommigen intocht Sint Jacobiparochie beetje triestig gebeuren'

Sinterklaas is uiteindelijk wel voorbijgekomen in Sint Jacobiparochie. Vanwege natte weersomstandigheden en een kapotte geluidsinstallatie was het voor sommigen een beetje een triestig gebeuren.

Dat schreef Ton Achterberg bij het drieluik dat hij stuurde naar de Franeker Courant.

"Op de foto is het: ‘Waar blijft ie? Ach jochie. Sint komt zo, nog eventjes’ of: ‘Het wachten duurde wel wat lang’."

"Wij vonden zelf de foto’s namelijk erg aandoenlijk en willen ze graag delen."

Bron: Franeker Courant

Amsterdam, 28 november 2017

Groter is niet altijd beter bij gemeenten

Nederland telt vanaf 1 januari nog 380 gemeenten. Een gevolg van de niet aflatende gemeentelijke herindeling. De bestuurlijke landkaart zal nieuwe namen vertonen zoals Midden-Groningen, Waadhoeke en Westerwolde. Andere, nieuwe combinaties zijn in aantocht waardoor het aantal zelfstandige gemeenten na volgend jaar opnieuw zal dalen. Ter vergelijking: na de Tweede Wereldoorlog waren er nog 1.015 gemeenten.

Doelmatigheid en het vergroten van de bestuurskracht zijn de trefwoorden achter de gemeentelijke herindeling. De prijs van deze schaalvergroting is afname van de herkenbaarheid van het bestuur. De ruim 10.000 inwoners van Het Bildt, dat overigens ook bestaat uit diverse dorpen en buurtschappen, kunnen zich nu makkelijker identificeren met hun bestuur dan straks, als zij zijn opgenomen in het 47.000 mensen tellende samenwerkingsverband Waadhoeke.

Bron: NRC
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 november 2017

SAM de grootste bij herindelingsverkiezingen op het Bildt

Uit het overzicht per stembureau blijkt dat SAM, de samenwerkingspartij van PvdA, Werkgroep het Bildt, D66 en Groen Links, bij 6 van de 9 stembureau's als grootste uit de bus is gekomen. Op de overige drie stemlocaties werd het CDA de grootste.

SAM haalde het meest aantal stemmen in de locaties De Bildtse Slag, Gemeentehuis (beide Sint Annaparochie),Sint Jacobiparochie, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en De Westhoek. Het CDA kwam als grootste uit de bus in Minnertsga, Beuckelaer (Sint Annaparochie) en Nij Aloenae.

Op basis van de uitslag op het Bildt zouden SAM en CDA beide 8 zetels in de raad van Waadhoeke gekregen hebben, de FNP zou op 6 zetels uitgekomen zijn, VVD en Gemeente Belangen op 3 en de CU tenslotte op 1 zetel in de raad.

Bron: Eigen nieuwsgaring
link Lees de hele analyse >>

Breda, 27 november 2017

Vier medailles voor Lian Boersma en Amber Bosma bij Breda Open Acrobatic Cup

Lian Boersma (links) en Amber Bosma na ontvangst van hun eerste gouden medaille. (Foto Martine Hooijenga-Le Duc)

Lian Boersma uit Sint Jacobiparochie heeft samen met haar partner Amber Bosma vier medailles gepakt op het groot internationaal acrogymtoernooi Breda Open Acrobatic Cup.

De jonge gymnaste uit Sint Jacobiparochie deed samen met haar partner Amber Bosma mee in de categorie A-junioren. Met een prachtige oefening mocht het damespaar allereerst een gouden medaille omgehangen krijgen voor de tempo-oefening.

Bij de balansoefening was een Belgisch team te sterk en haalden zij een zilveren medaille, maar zij namen revanche door een schitterende combinatieoefening op de vloer te zetten, die hen opnieuw goud opleverde. Door deze prestaties wisten zij ook het allround goud te verdienen. Rinkelend van eremetaal mocht Lian terug naar huis.

De wedstrijd was voor Lian een fantastische voorbereiding op de kwalificaties van komende maand voor de Wereldkampioenschappen Acrogym. Om zich hier te kunnen kwalificeren trainen Lian en Amber zo’n 17 uur per week hard bij topsportstichting Acro Academy.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 27 november 2017

Alles zit Minnertsga mee

Minnertsga-doelman Jorn Helder: 'Dat we twadde stean is prachtich, al libje we wol wat boppe ús stân.' FOTO HENK JAN DIJKS

'Wat duorret dizze helte lang!' Winnen van Kollum was wel het allerlaatste waaraan Minnertsgagoalie Jorn Helder zaterdag in de eerste helft dacht.

Een overwinning op het eigen kunstgras leek voor Minnertsga net zo ver weg als een zege van Feyenoord in de Champions League. Maar de ene helftis de andere niet. De topper in 3B tegen Kollum (4-1) was het bewijs dat voetbal rare uitslagen kent en de bal rond is.

Kollum, vooraf de eerste achtervolger van koploper ‘t Fean’58, verloor een wedstrijd die het afgaande op de eerste helft nooit had mogen verliezen. Minnertsga had niets te vertellen. Het was eenrichtingverkeer naar het domein van aanvoerder Jorn Helder. De ervaren keeper (dertig jaar, bezig aan zijn dertiende seizoen) coachte continu, maar kon niet verhinderen dat de Kollumer armada steeds opnieuw voor hem opdook.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint-Jabik, 27 novimber 2017

Frysk oernachtingsnetwurk foar pylgers krijt foarm

De Groate Kerk yn Sint-Jabik - Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

Der wurdt hurd wurke oan in netwurk fan spesjale oernachtingsplakken foar pylgers yn Fryslân. Dizze saneamde refugio's kinne dan brűkt wurde foar in pylgertocht nei Sint-Jabik takom jier, en as it heal kin ek dęrnei. Fryske leden fan it Nederlands Genootschap van Sint Jacob binne hjirfoar frege. It projekt hjit Santiago oan it Waad en makket diel út fan de aktiviteiten rűnom Kulturele Haadstęd.

Dan kuierje en fytse der minsken yn estafettefoarm oer in ferskaat oan rűten, fan de Belgyske grins nei Sint-Jabik en Swarte Haan, in soart omkearde pylgertocht. Nei it suden ta hawwe je spesjale refugio's dęr't je as pylger oernachtsje kinne en betiden ek wat te iten krije kinne. Foar de reformaasje wienen der ek dat soart plakken yn Fryslân, mar dy binne der noch mar kwealik.

Njonken âld-pylgers dy't oan de rűte wenje, docht ek de stichting Alde Fryske Tsjerken mei. Lokale kommisjes besjogge oft se ek sliepplakken oanbiede kinne yn harren tsjerke. De tocht set op 3 febrewaris útein en de minsken komme op 25 july oan.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 27 november 2017

Anne Anema (1872-1966)

Scholieren gaan elkaar te lijf met zelfgebouwde Lego-robotjes

Zelfgebouwde en geprogrammeerde Lego-robotjes gingen de strijd met elkaar aan, zaterdag tijdens de eerste Friese regiofinale van de 'First Lego League' in Sint Annaparochie.

Het loopt tegen het einde van de middag en ergens in een bovenlokaaltje van de Campus van de Ulbe van Houten in Sint Annaparochie zit Tom Dunant Maurits (12) bij te komen van de regiofinale ‘First Lego League’.

Samen met zijn team ‘H2Go’ sleutelde hij wekenlang aan een zelfgebouwde en -geprogrammeerde Lego-robot. Die robot nam het vandaag op tegen robots van andere scholieren uit Friesland. De robotjes moesten op een tafel opdrachten vervullen, waarmee punten te verdienen zijn.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Zuidhorn, 25 november 2017

Wat bezielde Tjebbe Feenstra?

Amateurhistoricus Erik Dijkstra werkt aan een boek over strafkamp Yde in de Tweede Wereldoorlog.

Amateurhistoricus Erik Dijkstra uit Zuidhorn heeft al behoorlijk leren speuren in het verleden en weet welke bronnen hij kan aanboren. Toch lukt het hem niet meer gegevens boven tafel te krijgen over de Bilkert Tjebbe Feenstra. Dijkstra brengt in 2018 een boek uit over het strafkamp Yde in Drenthe, waar zijn grootvader Eelke Dijkstra heeft gezeten. Drie jaar geleden zette hij het dagboek van zijn grootvader op internet en ging hij op zoek naar overlevenden voor verhalen in zijn boek.

In het dagboek stuitte Dijkstra op adressenlijsten van medegevangen. Dat de meeste kampbewoners, pakweg 90 procent, uit Friesland kwamen was bekend. Ze werden verplicht mee te werken aan de zogenoemde Frieslandlinie, een verdedigingslinie van de Duitsers om een eventuele aanval vanuit het westen af te slaan.

Dijkstra vindt dat er opvallend veel gevangenen uit de gemeente het Bildt bij zaten. Veel adressen bij elkaar in de buurt uit Zwarte Haan en Sint Jacobiparochie. Eén van die Bilkerts, een melkboer, vertrouwt de grootvader van Dijkstra toe dat hij vermoedt dat hij verraden is door 'een oom'.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 25 november 2017

Anne Anema (1872-1966)

Anne Anema, de oudste senator ooit

Met zijn scherpe trekken, zijn schrandere, lichte ogen, zijn martiale snor en nog altijd fiere houding is prof. mr. A. Anema een markante figuur in ons parlementaire leven. (Uit: de Leeuwarder Courant van 6 februari 1952)

Verslaggevers waren lyrisch toen Anne Anema, geboren in Minnertsga, zijn tachtigste levensjaar bereikte in de Eerste Kamer. ARP’er Anema zou het er uithouden tot zijn 88ste. De Fries staat in de parlementaire geschiedenis nog immer te boek als oudste senator ooit van zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

Deze week dook zijn naam weer op. Dat kwam door Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50Plus, die alle ogen op zich gericht kreeg vanwege zijn marathondebat over de afschaffing van de Wet-Hillen waarvoor hij 900 minuten spreektijd had aangevraagd. Van Rooijen (75) is het oudste Tweede Kamerlid. Hij hield moedig stand.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 24 november 2017

Stichting Urgente Noden krijgt gift De Bildtsche Stichting

Foto: Jan Bonefaas

Voorzitter Rimmer Mulder van Stichting Urgente Noden Friesland (SUN Friesland) ontving dinsdag uit handen van burgemeester Krol symbolisch twee cheques met een gezamenlijke waarde van € 11.250.

Burgemeester Krol overhandigde de cheques in zijn functie als voorzitter van De Bildtsche Stichting, die wordt opgeheven vanwege de gemeentelijke herindeling. De Bildtsche Stichting werd in 1893 opgericht om armoede onder arbeiders op het Bildt te lenigen.

“De noodzaak tot armoedebestrijding is er helaas nog steeds, SUN Friesland verricht daarbij uitstekend werk” aldus Krol. Rimmer Mulder benadrukte dat SUN Friesland mensen steunt die financieel tussen wal en schip dreigen vallen en waarvoor geen andere mogelijkheden zijn.

Bron: Gemeente het Bildt
link Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 23 november 2017

Op bezoek bij de Plusklas van het Bildt

Foto: De Bildtse Post

Ze zijn met veertien en komen van vijf verschillende basisscholen. Samen met juf Roxanne Feikema vormen Hannes, Dido, Britt, Jonas, Haie Hisse, Inge, Amber, Devin, Dorine, Jelmer, Jacob, Sanna, Eldert en Lieke de nieuwe Plusklas op het Bildt. Deze kinderen leren erg gemakkelijk en worden in deze klas wat meer uitgedaagd. Iedere week komen ze in St.-Annaparochie één ochtend bijeen op de Slotschool.

Ook vorige week dinsdag was het weer zover. De kinderen moeten nog wennen aan elkaar en aan deze nieuwe juf. Samen spellen spelen helpt daarbij. Sanna en Eldert hebben ’Anti Virus’ voor zich, een lastige ’schuifpuzzel’. Met zijn tweeën moeten ze uitvinden wat de regels van het spel zijn. Dat gaat nog niet vanzelf. Ook aan drie andere tafels zijn kinderen met elkaar en een nieuw spel in de weer.

Na een halfuur roept juf Roxanne de kinderen bij zich in een kring. Ze bespreken het weekend, maar ook de opdracht van de filosofieles van de week daarvoor. Die ging over helpen en wat het met henzelf en de ander doet als je iemand helpt. Iedereen komt aan de beurt en met de veelzijdige vragen van juf blijft ieders aandacht er tot het eind bij.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 23 november 2017

SAM verrast in Waadhoeke, CDA wint

Caroline de Pee is het stralende middelpunt na de verkiezingswinst van haar CDA in de nieuwe gemeente Waadhoeke. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Vier jaar rijpen gaf de nieuwe partij SAM zichzelf in Waadhoeke, maar lijsttrekker Govert Geldof constateerde dat hij die tijd niet nodig heeft.

De nieuwe gemeenteraad van Waadhoeke ziet er hoogstwaarschijnlijk zo uit: CDA 8 zetels, SAM 6, FNP 5, Gemeentebelangen 6, VVD 3, ChristenUnie 1. Op eentotaal van29 zetels heeft het CDA daarom aan SAM of Gemeentebelangen erbij niet genoeg voor een meerderheidscollege.

Frije Bilkert Leendert Ferwerda, die met zijn partij aansloot bij de FNP, is teleurgesteld dat hij bij deze partij de enige Bilkert is die in de raad komt. Hij feliciteerde de nieuwe partij SAM, die het volgens hem verrassend goed gedaan heeft. Als tweede op de lijst bij de FNP is zijn terugkomst in de raad zeker. Zijn verwachting is dat hij het anders wel met voorkeurstemmen zal halen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 23 november 2017

Foto van Google Maps

Woningen op plek gesloopte boerderij

Op een perceel aan de Stasjonsstrjitte in Minnertsga komen vijf woningen als de eigenaar de procedures rondkrijgt.

De huizen komen tussen de bestaande bebouwing van het dorp op de plek waar voorheen een vervallen boerderij stond. Deze kop-hals-rompboerderij, waarin grote gaten in het dak vielen, is inmiddels gesloopt.

De boerderij stamde uit 1875 en stond al enkele jaren leeg. Onderhandelingen met een koper die er een zorgbestemming aan wilde geven, zijn op niets uitgelopen.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 23 november 2017

SAM ûnbekend mar wol bemind

Het stembureau in het gemeentehuis van het Bildt

"In nagelnije gemeente, dus elkenien begjint op nul." Dat wiene de wize wurden fan boargemaster Eduard van Zuijlen fan Frjentsjerteradiel doe't er de úteinlike ferkiezingsútslach bekendmakke.

Foar nije partij SAM wie it lang űndúdlik hoe't se it dwaan soene yn de fúzjegemeente. "Wij hadden het droomscenario van twintig procent, als onbekende partij", sei partijlieder Govert Daan Geldof, krekt nei it tellen fan de lęste stimmen. It like lang in wier dreamscenario te bliuwen, want de partij like net al te bekend yn de nije gemeente.

"Gisteren liepen we over straat en vroegen wij mensen 'kent u SAM?' 'Nee, wat is dat.' Toen dachten wij nog, oh dit gaat fout," fertelt Geldof, mar úteinlik wie de minne generale in goeie útfiering. "21,5 procent voor een onbekende partij en dan tweede in aantal stemmen, dat had ik nooit verwacht."

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 22 november 2017

Albert Cuperus in de reportage van PowNews

500 jaar cultuur weggefuseerd

In veertien plaatsen in ons land zijn vandaag gemeentelijke herindelingsverkiezingen gehouden.

Eén gemeente hield gelijk maar even op te bestaan. Het betreft het Friese dorpje Het Bildt.

Ruim 500 jaar stond het op eigen benen, maar vanaf vandaag is het samengevoegd met drie andere gemeenten.

Tot groot verdriet overigens van de echte Bilkerts.

Bron: PowNews
 Bekijk hier de reportage van PowNews >>

Sint Annaparochie, 22 november 2017

Aanvraag evenementenvergunning voor Ode aan M.C. Escher op het Bildt

Op 10 november 2017 is bij degemeente het Bildt een aanvraag voor een evenementenvergunning binnengekomen voor een 'Ode aan M.C. Escher op het Bildt' van 21 juni t/m 15 juli 2018 met diverse graantekeningen langs de Oudebildtdijk.

Gedurende de periode van 21 juni t/m 2 juli wordt een reuzenrad geplaatst op de bietenopslagplaats langs de Stadhoudersweg in St.-Annaparochie.

Bovengenoemde aanvraag ligt van 23 november 2017 veertien dagen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Wonen en Werken. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden ten aanzien van het verzoek hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij de Burgemeester van het Bildt, postbus 34, 9076 ZN St.-Annaparochie, t.a.v. afd. Wonen / evenementen of per e-mail g.haisma@hetbildt.nl.

Bron: Gemeenteblad

Hilversum, 22 november 2017

Burgerprotest en kritisch onderzoek: waarom dan toch herindelingen?

Vandaag zijn er in veertien gemeenten in Friesland, Groningen en Gelderland verkiezingen voor nieuwe gemeenteraden. Die zijn nodig omdat de gemeenten per 1 januari fuseren tot nieuwe, grotere gemeenten.

Gemeentelijke herindelingen leiden geregeld tot verzet. Het Limburgse Landgraaf doet weliswaar niet mee aan deze verkiezingen, maar er is morgen wel een referendum waarin de burgers mogen laten weten of ze aansluiting willen bij de grotere buur Heerlen. Een meerderheid van de eigen gemeenteraad is in elk geval tegen.

Ook in de gemeenten waar vandaag raadsverkiezingen zijn, is verzet, zoals in Het Bildt (Friesland), dat vandaag moet stemmen omdat het binnen enkele maanden opgaat in de grotere gemeente Waadhoeke.

Bron: NOS
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 november 2017

Na vijfhonderd jaar strijd houdt Friese gemeente het Bildt op te bestaan

Oude Bildtzijl, een kleine dorpskern, vlakbij de Waddenzee in de Friese gemeente het Bildt. © Reyer Boxem

Door een herindeling verdwijnt de gemeente het Bildt. Maar dit stukje Friesland heeft zo'n eigen karakter, dat de naam moet voortleven, vinden de 'Bilkerts'.

Het heeft iets droefmoois: op je sterfbed regelen dat je naam behouden blijft. De gemeente het Bildt in Noordwest-Friesland houdt op 7 december haar laatste raadsvergadering - op 1 januari gaat ze op in de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke. Het allerlaatste raadsbesluit betreft de streeknaam 'het Bildt', die wordt vastgelegd. De gemeente mag dan verdwijnen, de streek blijft bestaan: het Bildt is dood, leve het Bildt.

Dat die naam zo belangrijk is, heeft te maken met de geschiedenis. Rond 1300 ontstond het gebied als aangeslibde kwelder, in 1505 werd het ingedijkt door inpolderaars uit de omgeving van Dordrecht. Zij bleven op het nieuwgemaakte land wonen en namen hun taal mee: Nederlands, dat gaandeweg steeds meer Friese invloeden kreeg. Hun nakomelingen noemen zichzelf Bilkerts, die Bildts spreken: geen Nederlands, geen Fries, maar een beetje van beide, net als zijzelf.

Bron: Trouw
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 november 2017

Auto in sloot na botsing op kruising

Foto: Kevin van der Velde / 112Fryslân

Op de kruising Langhuisterweg met de Middelweg-Oost zijn woensdagochtend twee auto’s met elkaar in botsing gekomen.

Rond acht uur werden de hulpdiensten opgeroepen om ter plaatse te gaan bij het ongeval. Twee auto’s zijn vermoedelijk door een voorrangsfout met elkaar in botsing gekomen. Eén van de auto’s belandde hierdoor in de sloot. De inzittenden van deze auto zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Overig verkeer ondervond geen hinder van het ongeval. De auto’s zijn geborgen door een bergingsbedrijf.

Bron: 112Fryslân
link Nog een paar foto's >>

Sint Annaparochie, 22 november 2017

Het Bildt tegen heug en meug naar de stembus

 Gerard Jongsma (links) en Sjirk Brouwer bouwen stemhokjes op in Zorgcentrum het Bildt in Sint Annaparochie. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Onvrede over het opgaan van het Bildt in een groter geheel kan er woensdag voor zorgen dat het stil blijft op de stembureaus in deze gemeente.

Uitgestorven was het dinsdag in de Bildtse dorpen. De aanhoudende regen hield iedereen binnen. De angst is dat de verkiezingen woensdag eenzelfde beeld zullen oproepen. Stille stemlokalen waar de stembureauleden een lange dag voor de boeg hebben. Niet met het weer als oorzaak, maar door onvrede.

Het steekt de inwoners dat ze geen stem hebben gehad in de herindeling. Dat ze zich niet, zoals de Harlingers, in een referendum mochten uitspreken of ze naar de fusiegemeente Waadhoeke wilden. De Bildtse Post liet een peiling uitvoeren, waaruit bleek dat 72,1 procent van de ondervraagden voor een zelfstandig Bildt was. Een deel van deze groep zou uit protest de stembus kunnen mijden, vrezen de campagnevoerende partijen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Harderwijk, 20 november 2017

Honderdste verjaardag voor Neeltje Algera-Kuiken

Neeltje Algera-Kuiken bereikte zondag 19 november haar 100ste verjaardag. Burgemeester Harm-Jan van Schaik bracht haar daarom op maandag 20 november een felicitatiebezoek in de Sonnevanck.

In de buurt van Wolfsburg in Duitsland werd ze geboren waar haar ouders enkele jaren daarvoor naartoe waren geëmigreerd, omdat daar werk voor haar vader was. In totaal hebben haar ouders tien jaar in Duitsland gewoond. In 1923 werden de omstandigheden daar ook slechter en zijn haar ouders met de kinderen weer terug naar Nederland gegaan. Daar zijn ze gaan wonen in de gemeente Het Bildt in Friesland. Het gezin bestond uit vader, moeder en zeven kinderen. Eén broer is in Duitsland overleden.

Na een zware jeugd, waarin hard moest worden gewerkt, trouwde ze in 1942 op haar verjaardag. Dus is 19 november 2017 niet alleen de dag dat ze 100 jaar wordt, maar het is dan ook 75 jaar geleden dat ze is getrouwd met Albert Algera. Ze had hem ontmoet in Sint Jacobiparochie waar hij als bakker werkte.

Bron: Lokaal, Het Kontakt Harderwijk
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 20 november 2017

Hardlopers Molenloop Froubuurt door weer en wind

Foto Janke van der Schaaf

Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik trof het zaterdag 18 november niet met het weer toen de door hen georganiseerde Molenloop in Froubuurt van start ging.

Men wist van te voren wel dat er geen honderden lopers zouden komen. In Dokkum was er de landelijke intocht van Sinterklaas, in Havelte werd een trail gelopen, er was de Wampex in Marum en op zondag de Zevenheuvelenloop bij Nijmegen plus de Kikarun in Hemelen, Gaasterland.

De hardloper had dus heel veel keus en met de slechte weersvoorspellingen zou het wel eens afzien kunnen worden op Het Bildt. Alleen de bikkels die niet bang zijn voor een bui en wat wind en gingen de uitdaging aan.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 20 november 2017

Sanne gaat proefwonen in loterijhuis Oudebildtzijl

Foto: Leeuwarder Courant

Sanne Verhoef, de Arnhemse winnares van het loterijhuis in Oudebildtzijl, gaat er proefwonen om te beoordelen of ze definitief in het huis wil wonen. Volgende week is de overdracht, de verzekeringen zijn geregeld en Verhoef richt het huis op korte termijn zo in dat ze er fatsoenlijk kan slapen en koken. Dan kan ze er verblijven, uitvinden waar de winkels zijn en hoe het is om in een klein dorp te wonen.

Definitief verhuizen is nog steeds een serieuze optie voor de Arnhemse. Daar speelt haar werksituatie zeker een rol in. Verhoef won het huis met haar personeelsnummer van Centraal Beheer, waar ze na 23 jaar werken boventallig werd. Ze besloot een carričreswitch te maken en zich om te laten scholen tot vitaliteitscoach. "Vanwege die switch wil ik het zondermeer een kans geven. Het zou geweldig zijn als ik in Friesland een baan kan vinden."

Een tip kreeg ze al van zorgverzekeraar De Friesland die een vitaliteitsconsultant vraagt. De vacature daarvoor is inmiddels gesloten. Verhoef had al gesolliciteerd en kreeg te horen dat ze niet bij de eerste selectie zit. Wel houdt De Friesland haar in portefeuille.

Bron: Leeuwarder Courant

Feanwâlden, 19 november 2017

Foto Marloes de Jong

Jacob Schaap wint goud met micro teamgym

Andries Groenewoud (Hardegaryp), Jacob Schaap (Sint Annaparochie) en Stefano Tienstra (Bergum) deden namens GVV Feanwâlden mee aan de nieuwe discipline micro teamgym.

Bij de discipline mico teamgym wordt gesprongen met een team van drie tot vijf springers. De onderdelen airtrack, trampoline pegasus en trampoline valmat zijn verplicht en het springen gebeurt op muziek.

De jongens lieten prachtige series zien op airtrack en ook op pegasus trampoline en trampoline valmat werd keurig gesprongen. Met 32,950 punten mochten ze tijdens de prijsuitreiking op het podium komen om het goud in ontvangst te nemen.

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 18 november 2017

Racen door Minnertsga is verleden tijd

A Het kon nog één keer: racen door Minnertsga. Op een kartbaan weliswaar, maar wel op de provinciale weg die voorheen als racebaan werd ervaren. Deze N393 is heringericht door de provincie. De maximum snelheid is verlaagd naar 30 kilometer per uur en het dorp kreeg een pleintje. Gisteren werd de opening gevierd. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Nog één keer racen door Minnertsga”, zo luidde het motto van het openingsfeestje in het dorp. Op vrijdagmiddag 17 november stond er een kartbaan op het nieuwe pleintje. Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Nel Haarsma sprongen in de karts en mochten het eerste rondje racen. Hiermee openden zij officieel de vernieuwde provinciale weg door Minnertsga.

Na Sietske Poepjes en Nel Haarsma volgde de rest van het dorp. Ook zij kregen de kans om nog één keer te racen door Minnertsga. Peter Sinnema, inwoner van Minnertsga, stond samen met zijn vrouw en drie dochters op het bouwbord. Peter: “It ferkear fleach it doarp yn en út. Lokkich meist yn it sintrum no 30 kilometer it oere ride. Dit jout mear feiligens, seker as jo mei bern de dyk opgean!” Naast het verlagen van de maximumsnelheid nam de provincie ook een aantal andere maatregelen om te zorgen dat het verkeer langzamer door Minnertsga rijdt. Zo werden er zogenaamde ‘verkeerssluisjes’ geplaatst. Dit zijn obstakels in de weg die er voor zorgen dat het verkeer even op elkaar moet wachten als ze over de weg rijden.

Bron: Provincie Fryslân
link Lees het hele bericht >>

Leeuwarden, 18 november 2017

Bestuurders beloven gebruik Friese taal op peil te houden

Als de provincie het niet oppakt, komt er niets van terecht, zei commissaris van de koning Arno Brok over de bestuursovereenkomst Frysk Taalbelied.

"Tsjoch, op it Biltsk". Met het uitbrengen van die toost werd gistermiddag op het Provinciehuis de ondertekening gevierd van de bestuursovereenkomst Frysk Taalbelied. De bestuursovereenkomst is opgesteld in verband met de herindeling die per 1 januari drie nieuwe gemeenten oplevert: Waadhoeke, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.

Er waren dan ook negen bestuurders aanwezig om hun handtekening te zetten. Wethouders en burgemeesters van de gemeenten die aan de fusies meedoen, gedeputeerde Sietske Poepjes en commissaris van de koning Arno Brok. Er komt nog een tiende handtekening.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 17 november 2017

Politiek in de bres voor sport in Waadhoeke

Sportverenigingen mogen door de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke niet met al te grote kostenstijgingen geconfronteerd worden.

De PvdA in het Bildt waarschuwde woensdag in de Raderaad voor kostenstijgingen voor de sport. Vrijstelling van heffingen vervalt in Waadhoeke. Daar zou meer subsidie tegenover moeten staan, vindt de PvdA.

Ook de FNP zal zich hier in de nieuwe gemeente sterk voor maken. De partij wijst erop dat volgend jaar alle sportclubs een aanslag voor de onroerendzaak-belasting krijgen, terwijl dit in de gemeenten die straks Waadhoeke vormen nu nog niet overal het geval is. Het eerste jaar kunnen de verenigingen deze kosten terug krijgen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 16 november 2017

Afscheid met 'mooie palen' en streeknaam in het Bildts

De 'mooie paal' bij Minnertsga

De streeknaam in het Bildts geschreven en 'mooie palen' als extra afscheidscadeau. De gemeente het Bildtlaat een erfenis na na de opheffing.

Niet het Bildt maar ’t Bildt moet de naam worden die straks deze streek aanduidt op topografische kaarten. De partij Frije Bilkerts zal voor deze schrijfwijze in de Bildtse taal op de laatste raadsvergadering in december met een voorstel komen. Volgens fractievoorzitter Leendert Ferwerda wordt het idee raadsbreed gesteund.

Het college stelt in deze laatste raadsvergadering, voordat de gemeente opgaat in Waadhoeke, voor het Bildt vast te leggen als streeknaam. Dit gaat dan gelden voor het gebied van voor de herindeling in 1984 toen Minnertsga nog niet bij de gemeente hoorde.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Zwarte Haan, 16 november 2017

Zwarte Haan

Meer parkeerruimte wandelaars zeedijk

Het semi-verharde recreatieterrein bij restaurant De Zwarte Haan in Zwarte Haan wordt beter verhard zodat er meer auto’s kunnen parkeren.

Hiermee wil de gemeente het Bildt voorkomen dat auto’s doorrijden tot de dijk en parkeren voor de huizen van bewoners. Dit gebeurt omdat bij het restaurant een beperkt aantal parkeerplekken is.

De meeste parkeerders komen om te wandelen. Daarom komt er vanaf het terrein een pad door de bosjes en een bruggetje over de sloot zodat bezoekers de dijk op kunnen.

Bron: Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 16 november 2017

Voor niemand bier tijdens het WK

Marten Feenstra, Marrit Zeinstra en Sjoerd de Jong (van links naar rechts) vertrekken vandaag naar Colombia. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Friese kaatsers vertrekken vandaag niet slechts voor de lol naar het WK in Colombia. "Wy geane der hinne om te prestearjen."

Daar stond hij negen jaar geleden, in Ibarra, Ecuador. Het Wilhelmus klonk en tot Marten Feenstra drong toen pas goed de prachtige waarheid door: zijn team was, ver van huis, wereldkampioen geworden in het internationale kaatsspel llargues. De tranen stonden in zijn ogen. Het gevoel was onbeschrijflijk mooi.

"Dęr kin ik oer fertelle, mar ik kin noait útlizze hoe’t echt it is om wrâldkampioen te węzen", zegt de voormalige hoofdklassekaatser, die in 2012 in Franeker opnieuw op het hoogste podium stond. "Dat moatst űnderfine. Dat jildt ek foar keatsen yn Súd-Amearika. Ik ha dat twa kear meimakke (in 2002 was hij in Argentinië, red.) en itis in hiele poppekast. Allinnich de iepeningsseremoanje al, en de besite oan de boargemaster..."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint-Anne, 15 novimber 2017

Lennie Bronsveld op besite op It Bilt

Lennie praat Biltsk - Foto: Jelke de Jager

Fiif Fryske gemeenten hâlde mei yngong fan 2018 op te bestean. It giet om Littenseradiel, It Bilt, Menameradiel, Frjentsjerteradiel en Ljouwerteradiel. De ynwenners fan dizze gemeenten meie 22 novimber nei de stimbus en ek de ynwenners fan de gemeenten Ljouwert en Súdwest-Fryslân stimme om’t har gemeente grutter wurdt.

Ferslachjouwers Afke Boven (Ljouwert), Lennie Bronsveld (Waadhoeke) en Bauke Deelstra (Súdwest-Fryslân) dogge fanút de trije nije gemeenten yn vlog-foarm alle dagen ferslach fan de saken dy’t yn dy gemeente spylje.

Bron: Omrop Fryslân
link Lennie Bronsveld praat mei Bilkerts oer identiteit en de nije gemeente Waadhoeke >>      link Lennie Bronsveld krijt les yn de Biltske taal >>

Sint Annaparochie, 15 november 2017

Bildts gemeentehuis wordt gezondheidscentrum

Het gemeentehuis van het Bildt is gered. Huisartsenpraktijk Bögels en Impuls Fysiotherapie hebben samen het pand gekocht. In het najaar van 2018, na de nodige verbouwing, doet het gemeentehuis in St.-Anna dienst als gezondheidscentrum. De komende vijf jaar zal het zorggebiedsteam er ook onderdak vinden. Het karakteristieke uiterlijk van het pand blijft behouden, en de oorlogsmonumenten in het pand blijven toegankelijk. Burgemeester Krol: "Wij zijn hier echt heel blij mee."

Veel Bilkerts maakten zich zorgen dat door de herindeling het karakteristieke gebouw tegen de vlakte zou gaan. Niet zonder trots kan burgemeester Gerrit Krol nu zeggen dat het pand behouden blijft voor het Bildt. "Dit is echt prachtig nieuws. Het gemeentehuis stond te koop, maar het liep niet bepaald storm. Er was één andere gegadigde, maar dat ketste af. Toen kwamen Impuls en Bögels. Zij geven een geweldige invulling aan het gebouw. Dit is met recht een bovenslag, wij zijn hier echt heel erg blij mee," aldus Krol.

Bron: De Bildtse Post

Minnertsgea, 15 november 2017

Noch ien dei 'race' troch Minnertsgea

Sintrum fan Minnertsgea - Foto: Peter Sinnema

Ynwenners fan Minnertsgea krije tongersdei noch ien kear de gelegenheid om mei 50 kilometer yn 'e oere troch de buorren te "racen", mar dan wol op in kartbaan.

Doarpsbewenners hiene de ôfrűne jierren it idee dat de dyk troch it doarp as racebaan brűkt waard. Dęr komt no in ein oan, want de dyk is omboud en de maksimumsnelheid wurdt nei űnderen brocht: fan 50 nei 30 kilometer yn de oere.

Yn it midden fan it doarp is in pleintsje oanlein en it hiele trajekt hat nij asfalt krigen. Freedtemiddei wurdt de nije dyk offisjeel yn gebrűk naam.

Bron: Omrop Fryslân

Sint-Jabik, 13 novimber 2017

Freerk docht mei oan it Biltsk sjongfestival

Freerk van der Leij ('Still' út Hea fan 13 novimber 2017

It is it hichtepunt fan it jier foar Freerk van der Leij út Sint-Jabik: it Biltsk sjongfestival. Ek dit jier is er wer fan de partij. Janko Krist folget him foar Hea! en sjocht hoe't er thús al drok oan it oefenjen is. "Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam" sjongt er mei it tekstpapier yn de hannen.

Tusken de byldsjes en knuffels op de bank fertelt er oer syn dielname. "It sjongfestival, dęr moatst hinne. Dęr libbest nei ta en sjochst nei út." Freerk is in "geboren vrijgezel", hy wenne altyd mei syn mem, mar dy is seis jier lyn ferstoarn. "Ik ha dęrnei neat feroare oan it hűs."

Yn Sint-Anne is it sjongfestival. Freerk keapet fuort tsien munten foar bier, mar dy binne samar wer op. "Je moatte in bytsje sfear meitsje, der net as in kanarje stean." Nei in skoft wachtsjen, en flink wat pilskes fierder, is er oan bar. Hy sjongt in medley fan Koos Alberts, "nee net yn in rolstoel", fan Amsterdamske lieten.

Bron: Omrop Fryslân
 Sjoch de útstjoering fan Hea fan 13 novimber 2017 >>

Oudebildtzijl, 13 november 2017

Loterijwinnares Sanne voelt zich nu al thuis in Ouwe-Syl

"Fantastisch, ik sta hier een partij te glimmen dat is niet normaal meer". De Arnhemse Sanne Verhoef (48) kan zelfs een dag na het winnen van het vrijstaande huis in Oudebildtzijl haast niet geloven dat ze als winnares uit bijna achtduizend loten is getrokken.

Het ontvangst in het dorp, waar voetbalvereniging VV Ouwe Syl het huis verlootte, voelde zo warm dat Verhoef er steeds harder over denkt haar huis in Arnhem te verruilen voor de Friese woning. ,,Een van de inwoners bood me zaterdagavond gelijk een bed aan zodat ik niet helemaal terughoefde te rijden naar Arnhem. Dat zegt toch genoeg.”

Volgens haar vrienden had Verhoef deze meevaller, gezien haar tegenslagen van de afgelopen tijd, verdiend. "Ik had het winnende lotnummer 5140 gekozen omdat het 23 jaar lang mijn personeelsnummer was bij Centraal Beheer. Daar werkte ik tot voor kort op de afdeling communicatie. Door een reorganisatie ben ik boventallig geworden", vertelt Verhoef.

Dankzij de winst van het huis en de nieuwe start die ze wil maken als vitaliteitscoach ziet Verhoef de toekomst weer zonnig in. "Het is de taart, de slagroom en de kers ineen. Ik ben al stiekem verliefd op het huis. De plek is fantastisch met een prachtige tuin waar ik van de zomer met al mijn vrienden en kennissen heerlijk kan barbecueën."

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 12 november 2017

Lisette Kuiken met 'Listen'

Lisette Kuiken wint het Bildts Songfestival 2017

De editie 2017 van het Bildts Songfestival is gewonnen door Lisette Kuiken met haar geweldige versie van "Listen" van Beyonce.

Nummer twee is geworden Alissa Kuiken. In een prachtige rode jurk zong zij van Whitney Houston "I Will Always Love You".

Michella Grit zong de sterren van de hemel met het nummer "Wild Love van Elle King. Zij won de derde prijs.

De originaliteitsprijs ging met de Wilde Wieven mee op de trekker. Zij zongen het nummer "Melken Doe Je Zo" van De Suskes.

Bron: Bildts Songfestval op Facebook

Aldebiltsyl, 13 november 2017

Winneres ferlotting: "Tien gaten in de lucht gesprongen"

Foto: Omrop Fryslân

5140. Mei dat nûmer wûn Sanne Verhoef út Arnhem by de ferlotting fan fuotbalferiening Ouwe Syl sneontemiddei in hûs oan De Kolk yn Aldebiltsyl. Mei in lot dat 'mar' 98 euro koste hat, hat se in hűs wűn dat in wearde hat fan 200.000 euro.

Sanne wie sels net by de űntknoping oanwęzich, mar kaam fuortendaliks fanút har wenplak nei Aldebiltsyl ta. Se hearde live, thús yn Arnhem, dat se it hűs wűn hie. "Onvoorstelbaar", sei Sanne oer it momint dat har nűmer oplęzen waard. "Dit verwacht je natuurlijk nooit. Ik bedoel, hoe groot is nou de kans dat ze net jóuw nummer uit die pot trekken? Echt ongelooflijk. Ik heb niet een, maar wel tien gaten in de lucht gesprongen en dat worden er steeds meer."

Wat moast in ynwenster fan Arnhem no mei in lot węrmei't je in hűs yn Fryslân winne kinne? "Ik ben vaak in Friesland geweest en vind het een prachtige provincie. Op Facebook zag ik de actie voorbijkomen. Dat vond ik zo'n schitterende actie dat ik besloot een lot te kopen."

Bron: Omrop Fryslân
 Sjoch de reportaazje fan omrop Fryslân >>

Arnhem, 12 november 2017

Sanne uit Arnhem wint huis in Friesland: 'Ik ben helemaal hyper!'

Foto: Voetbalvereniging Ouwe Syl

'Ik kan het niet geloven! Je ziet de notaris op de livestream je nummer voorlezen, maar je denkt gewoon dat je in een aflevering van Bananasplit zit!'

Sanne Verhoef is onderweg naar Friesland helemaal hyper. Ze heeft zojuist een huis met een waarde van 200.000 euro gewonnen in een loterij die werd georganiseerd door de Friese voetbalvereniging Ouwe Syl. 'Ik zag het op Facebook voorbij komen en vond het een creatieve manier om een club te steunen. Ik dacht: laat ik de gok nemen.'

Sanne kocht het winnende lot (nummer 5140) voor 98 euro. Daarmee is ze nu de nieuwe eigenaar van een huis ter waarde van twee ton (foto's) aan De Kolk 12 in het Friese Oudebildtzijl. Ze is nog helemaal vol van de uitslag. 'Ik kwam net terug van het hardlopen en zat met natte haren in een makkelijk kloffie op de bank. Ik ben direct in de auto gesprongen om naar Friesland te rijden.

Bron: Omroep Gelderland
link Lees het hele artikel >>       Sanne geeft een rondleiding door het huis dat ze won in een Friese loterij, video van Omroep Gelderland >>

Oudebildtzijl, 12 november 2017

Sanne gokte met haar personeelsnummer en won

Sanne Verhoef voor het huis in Oude Bildtzijl, dat ze bij de Verloterij van VV Ouwe Syl won. FOTO BERTUS DIJKSTRA

5140, dat was 23 jaar het personeelsnummer dat Sanne Verhoef uit Arnhem bij Centraal Beheer had. En ook het lotnummer waarmee ze een huis in Oude Bildtzijl won.

Stel, je woont in Friesland en je krijgt ineens een huis cadeau in een dorp ergens aan de rand van Nederland waar je nog nooit bent geweest. Waspik, bijvoorbeeld. Of Urmond. Zwilbroek. Dan kun je je misschien een beetje voorstellen wat Sanne Verhoef meemaakt. De 48-jarige Arnhemse is sinds zaterdagavond eigenaar van een huis in Oude Bildtzijl, dankzij de loterij die VV Ouwe Syl op poten zette.

Het doel van die Verloterij was om het terrein van de vijftigjarige voetbalclub te kunnen renoveren. Dat het dorp zaterdagavond ineens een wildvreemde nieuwe huiseigenares mag verwelkomen, is een mooie bijvangst.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel plus video >>

Oudebildtzijl, 12 november 2017

Loterijhuis-winnares Sanne uit Arnhem wacht in Oudebildtzijl warm bad

FOTO NATASCHA VAN DER LAAN

Winnares Sanne Verhoef (48) uit Arnhem wacht in Oudebildtzijl een warm bad als zij het huis van de loterij van VV Ouwe Syl gaat betrekken. Dat zegt voorzitter Natascha van der Laan van de jubilerende voetbalvereniging tegen De Gelderlander.

Of de Arnhemse ook daadwerkelijk in het Bildt gaat wonen, weet ze nog niet. Verhoef kwam via Facebook in aanraking met de loterij en kocht wat uiteindelijk het winnende nummer bleek te zijn. "Nummer 5140, dat is ook 23 jaar lang mijn personeelsnummer geweest bij Centraal Beheer." Daar werkte ze 23 jaar, maar aan de baan kwam onlangs een einde.

Toen Verhoef haar vrienden die ook een lot hadden gekocht had overtuigd dat ze niet door haar in de maling werden genomen, stapte ze in de auto richting Oudeblidtzijl. Waar ze warm werd onthaald. De Arnhemse antwoordde op gepaste wijze. Op het podium van de feestzaal greep ze de microfoon en begon een potje te zingen.

Bron: Leeuwarder Courant

Arnhem, 11 november 2017

Arnhemse Sanne wint een huis in Friesland via loterij lokale voetbalclub

FOTO NATASCHA VAN DER LAAN

Voor de zekerheid had ze een flesje wijn in huis gehaald. Want ja, je weet maar nooit. Maar dat ze ook echt zou winnen? "Nee, daar heb ik geen moment aan gedacht. Net als met de Staatsloterij waar ik aan meedoe: zoiets overkomt altijd een ander."

/p

Maar niet deze zaterdag dus. Deze zaterdag is alles anders. Sanne Verhoef (48) uit Arnhem, die nog nooit iets van betekenis won, sleept de hoofdprijs van de jubilerende Friese voetbalclub Ouwe Syl in de wacht. Een echt en heel huis, ter waarde van twee ton, gelegen aan De Kolk in Oudebildtzijl, een dorp met 900 inwoners. En straks misschien met 901.

Nummer 5140 werd door burgemeester Gerrit Krol als winnend lot uit de koker getrokken. Het nummer waarvoor Sanne Verhoef 98 euro had neergeteld, nadat ze op Facebook had gelezen van de bijzondere loterij en nadat ze had besloten daar uit sympathie aan mee te doen. "Nummer 5140, dat is ook 23 jaar lang mijn personeelsnummer geweest bij Centraal Beheer."

Bron: De Gelderlander
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 11 november 2017

Inwoonster van Arnhem wint verloting VV Ouwe Syl: huis ter waarde van twee ton

Foto: Leeuwarder Courant

Sanne Verhoef uit Arnhem die lotnummer 5140 voor 98 euro kocht in de loterij van VV Ouwe Syl is nu de eigenaar van een huis ter waarde van twee ton aan De Kolk 12 in Oudebildtzijl. Burgemeester Gerrit Krol van gemeente het Bildt heeft zaterdag onder toeziend oog van notaris Sjoukje de Vries en heel veel camera's de winnaar bepaald van de loterij van de jubilerende voetbalclub.

7908 loten gingen in de koker. De notaris telde ze twee keer na. Alle aanwezigen in het bomvolle Grauwe Paard hoopten vurig op dat ene nummer. 'Hun' nummer. Na het verlossende woord van Krol ging er gejuich op in het café. Even leek het erop dat de winnaar in de zaal zat, maar dat bleek toch niet het geval. De vrouw uit Arnhem zou vanavond nog naar Oude Bildtzijl afreizen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Bekijk ook de video: Verwarring na 'bingo!' bij woningverloting VV Ouwe Syl >>

Sint Annaparochie, 10 november 2017

Het Bildt wil weer een Mooie Paal als markering

Leendert Ferwerda kon de gemeenteherindeling niet tegenhouden. Maar: ‘Als het Bildts-eigene ­verdwijnt, ligt dat toch echt aan onszelf.

In de verste verte van het noordwesten van Fryslân ligt een kleine enclave: Het Bildt. Pas in 1505 werd dit stuk land aan de zee ontfutseld. Het waren niet de Friezen die het deden, maar import-dijkwerkers uit Holland, Brabant en Zeeland. Die bleven er wonen. En dat merk je nog altijd: Het Bildt heeft een heel eigen taal.

Tenminste, officieel. Op een grijze woensdagmiddag blijkt Sint Annaparochie, de hoofdplaats van de gemeente, eigenlijk vooral … Fries. In bakkerij Wijnsma begroet de bakkersvrouw je hartelijk, in het Fries. Als je daar — in het Fries — je verbazing over uitspreekt, zegt ze onmiddellijk: 'Ik kan het ook in het Bildtkers doen hoor!'

Ook op straat is de voertaal Fries. Dan maar naar eetcafé De smâle kant. Dat klinkt Bildts, en dat is het ook. Maar John Ynema, de gastheer, staat met twee klanten te praten in het … Fries. Wat is dit eigenlijk voor een dorp?

Bron: Nederlands Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 november 2017

Kinderen willen stad met sport, groen en dieren

Basisschoolleerlingen spelen voor raadslid en bespreken met elkaar hoe hun ideale stad eruit ziet. FOTO NIELS WESTRA

De plek Democracity. Als kinderen het voor het zeggen hebben, dan is er in die woonplaats ruim baan voor sport, voor groen en voor dieren.

Daar zitje danineens als leerling van It Fonnemint uit Sint Annaparochie of de Wizebeam uit Minnertsga. Op de plek van een raadslid van de gemeente het Bildt met voor je een speelveld met alleen woningen. Wat daar nog bij moet, mag je zelf bepalen.

In totaal 61 leerlingen van deze twee scholen waren gisteren te gast op het gemeentehuis om het spel Democracity te spelen. ProDemos begeleidde het rollenspel dat de gemeente het Bildt aan meerdere scholen aanbiedt als afscheidscadeau, omdat de gemeente per 1 januari 2018 wordt opgeheven.

In het spel richten de kinderen politieke partijen op. Door overleg en het bereiken van een meerderheid moeten ze hun idee erdoor zien te krijgen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 10 november 2017

Teun de Jong is voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Dramatische sterfte insecten: wat nu?

Door meteen naar de boeren te wijzen en hun gegevens op te eisen, loopt men het risico om mogelijke andere oorzaken van de insectensterfte op voorhand uit te sluiten.

Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat insecten in natuurgebieden met zo’n 75 procent zijn afgenomen. De onderzoekers zijn voorzichtig in het noemen van oorzaken, hoewel klimaatverandering, habitatverkleining en intensieve landbouw als mogelijke maar niet de enige factoren worden genoemd. In Nederland spitst de discussie zich nu toe op insecticidengebruik in de landbouw en opende Natuurmonumenten een petitie ‘Teken tegen gif’.

CLM en het Bijencentrum willen boeren verplichten hun middelengebruik op te geven in de jaarlijkse Gecombineerde Opgave (GO) van landbouw en areaalgegevens aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bron: Leeuwarder Courant / OPINIE
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 10 november 2017

Hoe de woningloterij Oudebildtzijl toch slaagde

Het Te Koop-bord kan uit de tuin. Het idee van Anne Polstra om een huis voor de voetbalclub te verloten, werd een succes. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Zaterdag wordt bekend wie de winnaar is van de woning in Oudebildtzijl. Een feestdag voor de voetbalclub die de ludieke actie bedacht.

De kansspelautoriteit raadt het af om een huis als inzet van een loterij te kiezen. "Dat zullen we nog wel eens zien", dachten ze bij voetbalclub VV Ouwe Syl in Oudebildtzijl. Want zo’n actie is zo uniek dat je er automatisch publiciteit mee haalt en zo een heel eind kunt komen, redeneerde Anne Polstra die het lumineuze idee in januari lanceerde toen VV Ouwe Syl zich boog over het vijftigjarig bestaan. "Dit brengt heel wat teweeg, dan is de slagingkans groot."

Een huis had hij ook al op het oog. Van zijn broer Tjeerd aan De Kolk 12. De woning, die getaxeerd is op 200.000 euro, stond al meer dan een half jaar te koop. Het bord bleef in de tuin staan, maar Tjeerd moest bereid zijn zijn eigendom vanaf februari uit de verkoop te halen, zonder dat hij wist of de tot ‘Verloterij’ omgedoopte actie zou slagen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Warten, 10 november 2017

"Ruge romantyk"

Foto: omrop Fryslân

"Ik doen myn stikky fandaag in ’t Bildts, want der is op ’t heden heel wat over in ‘t nijs met de herindeling fan de gemeentes. Ik kom sels fan Ouwe Laai en der staat ‘n kroechy met de naam ‘De Drie Gemeenten’, want ‘t klaine dorpy hoorde froeger bij Luwteradeel, Ferwerderadeel čn bij ‘t Bildt.

Ons huus ston in Luwteradeel, maar ‘t kaatsen hew ik leerd op ‘t Bildt en dat het altyd myn favoryt weest. Ik fyn de hele omgeving fan Ouwe Laai mooi, maar at ik na ‘t Bildt gaan, dan gaat myn hart echt open. Ik weun nou in Warten en dat is ok ‘n leuk dorp met arige minsen. Wij hewwe ‘n heel fijn huus, maar ‘t Bildt blyft myn thús.

Ik hew ok ‘n paar jaar op Nije-Syl weund en der fon ik ‘t ok heerlik. At ik met de hônd na de seedyk ging, had ik altyd ‘t gefoel al liep ik in ‘n skilderij. D’r binne mînsen, die’t d’r doad niet lęge wille, omdat se ‘t feul te kaal en te koud fine. Maar ik kon altyd soa geniete fan de seisoenen, de rúmte, de rust, ‘t een wezen met de eleminten; ‘t taaltsy fyn ik ok prachtig.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs de hiele kollum >>

Sint Annaparochie, 8 november 2017

Krol: 'Opnieuw met Bildts naar Den Haag'

Bergemeester Gerrit Krol en gedeputeerde Sietske Poepjes tijdens de onthulling van het kunstwerk op de rotonde in de Hemmemaweg

Nieuws dat er uit nieuw onderzoek zou blijken dat het Bildt geen taal is, hield de gemoederen afgelopen weekend bezig; juist op de 'afscheidsdag'. Burgemeester Gerrit Krol vatte de koe zaterdag direct bij de hoorns: ”We moeten opnieuw een taalstatus aanvragen in Den Haag.”

De discussie of het Bildts wel of niet officieel een taal is, is vooral een linguďstische, wetenschappelijke discussie. Dát Bilkerts Bildts praten, is een feit, zo wilde ook burgemeester Krol aangeven zaterdag, in zijn toespraak na de onthulling van het kunstwerk van Henk Rusman, op de rotonde bij St.-Annaparochie.

"Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor het Bildts als dit jaar. Dat moeten we ook zien vast te houden. Uit nieuw onderzoek zou blijken dat het Bildts geen taal maar een dialect is. Het is de ene onderzoeker tegenover de andere. Ik vind dat dat verder onderzocht moet worden. Maar het laat onverlet dat voor de Bilkerts het Bildts hun taal is. Het zou goed zijn om wederom naar Den Haag te gaan, om bij de nieuwe minister opnieuw te pleiten voor een status voor het Bildts," zo zei Krol.

Bron: De Bildtse Post

Sint-Anne, 8 novimber 2017

Learlingen krije les yn programmearjen fan LEGO-robots

Foto: omrop Fryslân

De learlingen fan de middelbere skoalle Ulbe van Houten yn Sint-Anne krije les yn it programmearjen fan LEGO-robots. Dit dogge se foar de LEGO League, in ynternasjonaal toernoai dęr't se by leare gear te wurkjen, te presintearjen en te programmearjen.

Troch de learlingen op boartlike wize yn 'e kunde komme te litten mei dizze feardichheden, wol de skoalle de bern tariede op it wurkfjild fan de 21ste iuw.

De learlingen binne no drok dwaande harren robots klear te krijen foar de regionale kompetysje, węrnei't se trochgean kinne nei de nasjonale, de Europeeske en úteinlik de wrâldkampioenskippen.

Bron: Omrop Fryslân

Minnertsga, 8 november 2017

Politie en OM blunderen in verkeerszaak

Foto: Omrop Fryslân

Ruim twee jaar na een verkeersongeval met dodelijke afloop in Minnertsga en ná aanvullend onderzoek is er opnieuw onderzoek nodig. Net als in december 2016 wordt de rechtszaak aangehouden omdat er te weinig informatie is om de rechtszaak inhoudelijk te behandelen. Het ongeluk, waarbij een zeventigjarige vrouw om het leven kwam, vond op 8 augustus 2015 plaats.

Op die dag reed een nu 31-jarige man uit Minnertsga met een kraanwagen met aanhanger over de Hearewei. Op de aanhanger lagen stalen rijplaten die niet gezekerd waren.

Het slachtoffer werd geraakt op het moment dat de combinatie langs kwam. Of dat was door een band van de kraanwagen, zoals de verdediging stelt, of door een uitstekende stalen plaat is niet duidelijk maar wel bepalend voor de schuldvraag. Net als onduidelijk is of het slachtoffer in de berm stond of juist net op de weg. Getuigen spreken elkaar hierover tegen.

Bron: Friesch Dagb lad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 november 2017

Raadzaal het Bildt

Jeugd het Bildt speelt democratie na

Het afscheidscadeau van de gemeente het Bildt aan de jeugd is het spel Democracity dat ze op het gemeentehuis mogen spelen.

De gemeente wordt opgeheven en nodigt de oudste basisschoolleerlingen en de jongsten van de middelbare school uit in de raadszaal.

Daar zullen ze zich een dagdeel met democratie bezighouden door samen de stad Democracity te bouwen. De klassen vormen de gemeenteraad en moeten beslissingen nemen over hun stad. ProDemos begeleidt het rollenspel.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 7 november 2017

Het Graauwe Paard dertig plaatsen gestegen in de Café Top 100

Pieter Jan Plat probeert doelman Maikel Hottinga te verschalken. FOTO HENK JAN DIJKS

In de Café Top 100 van vakblad Misset Horeca prijken dit jaar vijf Friese horecazaken. Eén meer dan vorig jaar.

De hoogste notering is voor Nobel in Ballum op Ameland. Het café staat op plek 19, terwijl het vorig jaar nog tien plekken lager stond. Op plek 23 volgt speciaalbiercafé De Markies in Leeuwarden. Zij ontbraken vorig jaar.

Het Graauwe Paard in Oudebildtzijl was vorig jaar nog de hekkensluiter maar staat nu op de 79e plaats. Heerenveen is met twee cafés vertegenwoordigd in de lijst met De Buurman op 27 (vorig jaar op 38) en ‘t Gerecht op 34 (nieuw in de lijst).

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 6 november 2017

"Tussen de diken rust de see in myn akkers"

Na de onthulling was er een dansact te zien van De Slikwerkers.

Op zaterdag 4 november werd aan de rotonde aan de Hemmemaweg in St.-Annaparochie een bijzonder kunstwerk onthuld.

Ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente het Bildt, is een speciaal kunstwerk vervaardigd door beeldend kunstenaar Henk Rusman. Per 1 januari gaat de gemeente het Bildt op in de gemeente Waadhoeke. Het kunstwerk werd onthuld door gedeputeerde Sietske Poepjes en burgemeester Gerrit Krol.

Met het wegtrekken van de het zeil werd de volgende tekst zichtbaar: "Tussen de diken rust de see in myn akkers".

Bron: Gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 6 november 2017

Honkvaste topschutter

Pieter Jan Plat probeert doelman Maikel Hottinga te verschalken. FOTO HENK JAN DIJKS

Hij werd meerdere keren benaderd door andere verenigingen, maar Pieter Jan Plat wil voor de rest van zijn leven niets anders dan Sint Annaparochie.

Een paar seconden twijfelde Pieter Jan Plat en zocht hij contact met zijn teamgenoten. Daarna pakte hij gedecideerd de bal, legde deze op de stip en ramde vervolgens zijn Sint Annaparochie vanaf elf meter naar een 2-0 voorsprong tegen de buren van DTD.

Hoewel Plat zelf werd neergelegd en bovendien zijn vorige strafschop op de paal schoot, ging hij toch achter de bal staan. "Als ik hem aan iemand anders had gegeven, was ik onzeker overgekomen op mijn teamgenoten", gaf Plat kort na het laatste fluitsignaal aan. Hij voorkwam dit door zelf aante leggen. Het schot belandde in het dak van het doel. DTD-keeper Maikel Hottinga had geen schijn van kans.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 6 november 2017

Brenda van der Zee uit Westhoek achter een maquette van de ‘zuidwesters’ waar haar dorp voor kiest. Links een impressie van de jakobsschelp van Sint Jacobiparochie. FOTO’S HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Keur aan kunstwerken bij afscheid gemeente het Bildt

Een bronzen standbeeld, een houten zitbank en een serie attentiestenen behoren tot de zeven kunstwerken die gemeente het Bildt als erfenis achterlaat.

Alle zeven dorpen hebben 10.000 euro gekregen om een object neer te zetten in verband met het afscheid van gemeente het Bildt. "Het moet duurzaam zijn, iets in de openbare ruimte en het moet in samenspraak met de inwoners", vertelt Ruud Goeman namens de gemeente.

De dorpen presenteerden hun plannen zaterdag tijdens festival ’t Bildt Leeft! in sporthal De Bildtse Slag.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 5 november 2017

Gemeente op grootse wijze uitgezwaaid bij ’t Bildt Leeft!

Afscheid van de gemeente het Bildt, die opgaat in Waadhoeke. (Foto's Timen Dijkstra)

Het Bildt heeft zaterdag samen met haar inwoners op grootse wijze afscheid genomen van de gemeente die per 1 januari 2018 opgaat in Waadhoeke.

Dat gebeurde met het evenement ’t Bildt Leeft! Daarbij waren er in de tot theaterzaal verbouwde sporthal De Bildtse Slag diverse activiteiten. Het festival werd geopend door JazzDance BalletStudio Nynke van Duinen uit Leeuwarden.

Ook is de Bildtse Kultuurpriis 2017 uitgereikt. Die ging dit jaar naar de Stichting Bildtse Belangen. Zij kregen de prijs voor hun inzet voor de Bildtse taal- en cultuur.

Daarnaast is voor het eerst een oeuvreprijs toegekend. Die ging naar Geertje Wijmenga-Van Dijk, die zich haar hele leven al inzet voor het Bildt(s).

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel met een heleboel foto's >>      link Lees het artikel in het Friesch Dagblad >>

Sint Annaparochie, 5 november 2017

Entree Kunstwerk bij rotonde Sint Annaparochie onthuld

Het stalen en zwart gecoate Entree Kunstwerk beeldt de cultuurhistorie van het Bildt uit. (Foto's Timen Dijkstra)

Na tien jaar heeft Sint Annaparochie dan toch een Entree kunstwerk op de rotonde aan de Hemmemaweg in Sint Annaparochie. Dat is zaterdag onthuld door gedeputeerde Sietske Poepjes.

Het zes meter brede en acht meter hoge kunstwerk was donderdag 12 oktober al geplaatst. Tot die tijd zat er een doek voor de tekst op de grondkering. Door het doek te verwijderen werd het standbeeld officieel onthuld. De tekst op de grondkering luidt: ‘Tussen de diken rust de see in myn akkers’.

Het stalen en zwart gecoate kunstwerk van Henk Rusman uit Oudebildtzijl beeldt de cultuurhistorie van het Bildt uit. De gemeente ontstond door inpoldering.

Dat is in het beeld terug te zien doordat de Oudebildtdijk, Nieuwe Bildtdijk en Zeedijk erin worden uitgebeeld. Daarnaast zijn er bij de rotonde grondkeringen aangebracht waarop de historie van het Bildt is terug te lezen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel met een heleboel foto's >>       Roel Nauta heeft een schitterend filmpje van de openingsact op Facebook staan >>

Oudebildtzijl, 4 november 2017

Basisscholieren uit regio ontbijten met burgemeester

Basisischolieren van SWS De Syl uit Oudebildtzijl, De Diamant uit Harlingen en de Staetlânsskoalle uit Tzum ontbijten komende week met de burgemeester uit hun gemeente.

Het ontbijt bij SWS de syl is op donderdag 8 november, bij de Staetlânsskoalle op Staetlânsskoalle en bij De Diamant op vrijdag 10 november.

Bij het ontbijt maken kinderen kennis met de burgemeester. De activiteit gebeurt tijdens de vijftiende editie van het Nationaal Schoolontbijt. Dan nuttigen ruim 550.000 kinderen op ongeveer drieduizend scholen in heel Nederland samen een gezond ontbijt met hun burgemeester.

Voor het ontbijt wordt door de burgemeesters symbolisch betaald. Dat gebeurt in de vorm van een donatie aan het Jeugdcultuurfonds. Dat is dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt.

Bron: Franeker Courant

Het Bildt, 4 november 2017

Welke zeven uiteenlopende kunstwerken laat Het Bildt na?

Oudebildtzijl plaatst een bronzen standbeeld voor 'Klaine' Gerrit Keizer, een dorpsgenoot van 94 centimeter lang, die ooit furore maakte als circusartiest.

Omdat het Bildt opgaat in de fusiegemeente Waadhoeke, heeft de gemeente alle zeven dorpen 10.000 euro voor een zelf te verzinnen kunstwerk gegeven. Zaterdagmiddag presenteerden de dorpen hun plannen in sporthal De Bildtse Slag.

- Oudebildtzijl plaatst een bronzen standbeeld voor 'Klaine' Gerrit Keizer, een dorpsgenoot van 94 centimeter lang, die ooit furore maakte als circusartiest.

- Sint Annaparochie krijgt zestien 'attentiestenen' van 50 bij 50 centimeter op de stoepen, die vooral verwijzen naar gebouwen die er niet meer zijn, zoals onder meer het grietenijhuis.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 4 november 2017

Afscheid nemen van gemeente Het Bildt met muziek en theater

Kooroptreden op 't Bildt Leeft, afscheid van de gemeente Het Bildt.

Met een programma van muziek en theater voor jong en oud nemen inwoners van de gemeente Het Bildt zaterdagmiddag in sporthal De Bildtse Slag in Sint Annaparochie afscheid van hun gemeente.

't Bildt Leeft! is als naam aan het programma gegeven dat kort na drie uur begon met een optreden van JazzDance BalletStudio Nynke van Duinen uit Leeuwarden. In een bijzondere act verbeelden de dansers het zware monnikenwerk van de Slikwerker op het lied 'de Slikwerker' uit de Bildtse Revue. Daarnaast is er (koor-)muziek en theater.

Om 17.50 uur wordt op het festival de Bildtse Kultuurpriis uitgereikt. De prijs gaat dit jaar naar Stichting Bildtse Belangen. Tegelijk krijgt Geertje Wijmenga-van Dijk (83) een oeuvreprijs overhandigd voor haar jarenlange inzet voor de Bildtse taal.

Bron: Leeuwarder Courant
 Bekijk hier de video >>

Minnertsga, 4 november 2017

De verbouwing is mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van In Bildt. (Foto In Bildt)

Wethouder Boukje Tol opent verbouwde dagbesteding In Bildt

Wethouder Boukje Tol van de gemeente het Bildt opent zaterdag 11 november de verbouwde dagbesteding In Bildt aan de Meinardswei 38 in Minnertsga.

De ruimten waar de cliënten hun werk doen worden vanaf 13.00 uur in gebruik genomen. Daarna is er tot 15.00 uur een feestelijke middag.

De verbouwing is mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van In Bildt. Zij ondersteunt de dagbesteding door het verlenen van (financiële) steun en het verstrekken van goederen. Het doel is het verblijf van mensen met een zorgbehoefte en de werksfeer in het dagbestedingcentrum te verbeteren.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 4 november 2017

'Se motte my eerder ôfremme'

Geertje Wijmenga-van Dijk: 'Ik sil andere mînsen niet fertelle wat se thús prate motte.' FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Niet dat Geertje Wijmenga (83) uit Sint Annaparochie iets tegen prijzen heeft, het punt is alleen dat de Bildtse Kultuurpriis te boek staat als een stimuleringsprijs. Toen ze zelf een aantal jaren geleden uit de nominatiecommissie van de Bildtse Kultuurpriis stapte en een van de achterblijvers aankondigde dat zij de volgende keer aan de beurt was, zei ze: "Ik bin soa oud, ik hoef niet meer stimuleerd te worren. Se motte my eerder ôfremme."

Geertje Wijmenga krijgt de prijs omdat ze zich al jaren – meestal op de achtergrond, maar ook als schrijfster – inzet voor de Bildtse taal. Ze zat in allerlei besturen, maar ze vertaalde ook elf toneelstukken in het Bildts en ze schrijft columns in onder andere de Bildtse Post.

Dat het Bildts praten en schrijven haar zo gemakkelijk afgaat, is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Haar moedertaal is niet het Bildts, maar het Fries. Toen ze als meisje van elf van Holwerd naar de Ouwe Dyk verhuisde, bleven haar heit en mem thuis Fries praten. Omdat de kinderen in de nieuwe omgeving uitsluitend Bildts spraken, kreeg ze die taal erbij. Ze hoefde er niks voor te doen, het ging vanzelf.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Amsterdam, 3 november 2017

"Het Bildts is van oorsprong een Nederlands dialect"

Biltsk wurdboek - Foto: Omrop Fryslân

Het Bildts is van oorsprong een Nederlands dialect dat later Friese invloeden heeft gekregen. Dat concludeert onderzoeker Arjen Versloot van de Universiteit van Amsterdam. En dat is opvallend, want een jaar geleden kwamen drie andere onderzoekers tot een andere conclusie: zij schreven dat het Bildts een mengtaal is. Dat het Fries en het Bildts op sommige gebieden toch op elkaar lijken, komt volgens Versloot onder andere door Friese taalontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw en later door Nederlandse invloeden op het Fries.

Versloot: "Het Bildts is begonnen als variant van het Nederlands. Toen Het Bildt in de 16de eeuw werd ingepolderd, trokken Hollanders en Friezen naar het gebied om er te gaan wonen. Zij spraken Hollands mei elkaar, maar niet het Nederlands zoals wij dat nu kennen. Dus geen 21ste eeuws standaard-Nederlands. Het was Hollands uit de 16de eeuw. Die taal heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld tot het standaard-Nederlands zoals wij dat nu kennen. Het Fries is ook veranderd door de eeuwen heen.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Swarte Haan, 3 november 2017

It moaiste fan Fryslân fan 2 novimber: Seedyk lâns de waadkust

Dizze kear stiet yn It Moaiste fan Fryslân de seedyk lâns sintraal. De seedyk tusken Harns en Lauwerseach hat in rike histoarje. De earste diken, dy’t de Friezen beskermje moasten tsjin de see, wiene amper in meter heech. Se waarden yn de tolfde iuw oanlein troch muontsen, dy’t spesjaal nei Fryslân helle waarden omdat se bekend stiene as goeie diken bouwers. Foar dy tiid sochten Friezen in feilich hinnekommen tsjin de see op terpen.

Streekhistoarikus Sytse Keizer en keunstskilder Hendrik Elings fertelle beide út eigen perspektyf hokker betsjutting de seedyk foar harren hat. "It is in griene rups dy ’t oerdeis troch it lânskip krűpt en nachts feroaret yn in ridende trein mei ferljochte coupé’s", sa seit Elings.

Bron: Omrop Fryslân
 Sjoch de útstjoering fan omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 3 november 2017

Presentatie nieuwe publicatie Kemissy Meertalighyd

Presentatie nieuwe publicatie van de Kemissy Meertalighyd van de gemeente het Bildt. (Foto's Paul de Cock)

De raadszaal van het Bildt iss woensdagmiddag de plek voor een feestje vanwege de presentatie van een nieuwe publicatie van de Kemissy Meertalighyd van de gemeente. Belangstellenden komen in groten getale. Als de zaal vol is worden zelfs stoelen in de hal bijgeplaatst. Met de deuren open kan iedereen zo toch alles volgen.

Aanleiding voor het feestje is de presentatie van een nieuwe publicatie van de Kemissy Meertalighyd van de gemeente. Dit keer betreft het een kleurrijk prentenboek naar een verhaal van Heleen Zoethout met aquarellen van Lotte de Vries. Beide vrouwen komen ook van het Bildt en zijn dus talenten van eigen grond.

Lotte is vierdejaars studente illustratie aan Academie Minerva in Groningen. Voor haar is het de eerste keer dat ze een boek illustreert. ‘Ik ken Heleen al lang en vond het mooi om dit verhaal van haar te mogen illustreren. Het prentenboek ‘Plek voor een feestje’ gaat over verdriet, maar dat thema wordt door haar op een andere manier benaderd. Het heeft een mooie wending.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 november 2017

Naam het Bildt blijft behouden na herindeling

Een wens van de raadsfractie Frije Bilkerts gaat in vervulling.

Nog voor de opheffing van de gemeente het Bildt neemt deze gemeente het besluit de naam als streeknaam vast te leggen. Aan beheerders van topografische kaarten zal dit besluit meegedeeld worden.

De streeknaam het Bildt gaat gelden voor het gebied van de gemeente voor de herindeling van 1984, zodat Minnertsga, dat er in 1984 bijkwam, er niet onder valt. Het college doet het voorstel omdat de gemeentenaam het Bildt verdwijnt als deze gemeente per 1 januari 2018 opgaat in de fusiegemeente Waadhoeke. "Het Bildt moet voor de vergetelheid behoed worden."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees ook het artikel in het Friesch Dagblad >>

Sint Annaparochie, 2 november 2017

Ondernemersfonds Sint Annaparochie komt er

Het deze zomer aangekondige ondernemersfonds voor winkeliers in Sint Annaparochie komt er.

Het college van het Bildt stelt in de laatste raadsvergadering voor de opheffing van de gemeente voor reclamebelasting in te voeren en die ten goede te laten komen aan het fonds dat voor versterking van de winkelkern moet zorgen.

Ondernemers die zichtbaar reclame maken, betalen 200 euro per jaar. De gemeente schat dat het om 110 ondernemers gaat, die gezamenlijk per jaar 22.000 euro opbrengen. Een stichting gaat het fonds beheren.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 2 november 2017

Smeding zoekt extra telers bijzonder fruit

Smeding Groenten en Fruit

Smeding Groenten en Fruit uit Sint Annaparochie gaat per provincie telers werven voor de teelt van bijzondere groenten en fruit. Het Bildtse bedrijf wil daarmee het merk Mijnboer versterken.

Op dit moment werkt Smeding bij dit merk met elf telers, het streven is om dit aantal fors uitte breiden tot minimaal 25 per seizoensmoment, verklaart marketing manager Anneke Bergsma.

Smeding is voor 49 procent eigendom van horecagroothandel en supermarktexploitant Sligro. Het bedrijf telt 560 medewerkers, waar van 450 in Sint Anne, en realiseerde vorig jaar een omzet van 185 miljoen euro en een winst van 3,8 miljoen euro.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 1 november 2017

'Meester Dijkstra' brengt de Bilkerts samen

 Zoon Filip Dijkstra bij de presentatie van het boek met leven en werk van hait, Arjen H. Dijkstra. (foto: Lysbert Faber)

Bijna 200 mensen die afkomen op de presentatie van een boek over een dichter? Een dichter die in zijn eigen kleine taal dichtte nog wel, hoe bijzonder is dat? ”D’r binne jůst soafeul mînsen omdŕt ’t om ’n boek fan ’n Bildtse dichter gaat,” zei een van de bezoekers zondag in Ons Huis. Ze had gelijk: ’Worre weze weest’, het boek met het verzameld werk en levensverhaal van de vorig jaar overleden dichter Arjen Dijkstra, bracht heel veel Bilkerts op de been.

De middag leek nog het meest op een schoolreünie: een warm treffen tussen oude bekenden. Allemaal mogelijk gemaakt door ’meester Dijkstra’. Het was een integere en warme middag, de boekpresentatie van het door Jan de Groot prachtig opgetekende levensverhaal van de oud-leraar Duits - ’dat fintsy fan de Smalle Kant’. De Groot werkte een jaar hard aan het boek, beperkte zich niet tot dossiers en papier maar trok de provincie door om vrienden en bekenden te interviewen. ”Behalve de Wouden. Ik kin de Wouden niet fine en wil ’t ok niet fine kinne,” zei De Groot in een humorvol relaas over de totstandkoming van het boek.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 1 november 2017

'Het Bildt' als streeknaam vereeuwigd

Het Bildt blijft, in naam, bestaan. Het Bildtse college stelt voor om het gebied van de gemeente het Bildt - van voor de herindeling in 1984, dus zonder Minnertsga - officieel als streeknaam ‘het Bildt’ te benoemen.

In de laatste reguliere raadsvergadering van gemeente het Bildt, op 7 december, vormt dit bijzondere voorstel het allerlaatste besluit dat de gemeenteraad zal nemen.

Door de fusie van het Bildt met Menameradiel en Franekeradeel - die per 1 januari verder gaan als Waadhoeke - verdwijnt ‘het Bildt’ als juridische en geografische naam.

"Om ‘het Bildt’ voor vergetelheid te behoeden, wordt voorgesteld om het grondgebied van de gemeente het Bildt van voor de herindeling (het gebied dat voor 1984 het Bildt heette) te benoemen als ‘het Bildt’," zo schrijft het college in haar voorstel. Gemeenten hebben deze bevoegdheid.

Bron: De Bildtse Post (fb)
link Lees het hele bericht >>

Ouwe-Syl, 1 november 2017

Verloting huis VV Ouwe Syl uitverkocht

Alle 7908 loten van 98 euro per stuk van de verloting van VV Ouwe Syl zijn verkocht. De trekking van de loterij waarmee het woonhuis aan De Kolk 12 in Oudebildtzijl kan worden gewonnen, is op zaterdag 11 november.

Met de opbrengst, minus belasting en kosten, van de loterij gaat VV Ouwe Syl het sterk verouderde sportcomplex opknappen. Onder andere het veld en de ruim veertig jaar oude kantine worden onder handen genomen.

Initiatiefnemer van de loterij is Anne Polstra van VV Ouwe Syl. Hij zegt maar wat blij te zijn met het feit dat alle loten zijn verkocht. "De loten zijn door het hele land heen verkocht. Alleen al in Amsterdam zijn er vierhonderd verkocht. Daarnaast is er geen stad in Nederland waar geen loten zijn verkocht."

De trekking wordt vanaf 17.00 uur in Eetcafé Het Graauwe Paard in Oudebildtzij verricht door burgemeester Krol van de gemeente het Bildt. De winnaar krijgt het vrijstaande huis ter waarde van 200.000 vrij op naam.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 31 oktober 2017

Het Bildt valt op door weinig herhaalde jeugdhulp

© LC 311017 | Bron: cbs

Bijna een op de drie jongeren in Friesland die het afgelopen halfjaar een jeugdhulptraject in ging, heeft al eerder zulke hulp gehad. De gemeente het Bildt geeft wat dit betreft een afwijkend beeld te zien. Hier bedroeg dit aandeel zelfs minder dan een kwart.

Of dit beeld als gunstig of ongunstig moet worden beoordeeld is uit deze cijfers niet af te leiden. Gaat het bijvoorbeeld om minder jongeren met langdurige problemen of voert het Bildt een terughoudender verwijzingsbeleid?

In de meeste Friese gemeenten gebeurt dit vaker dan landelijk, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is voor het eerst dat het CBS heeft uitgezocht hoeveel jongeren herhaaldelijk jeugdhulp krijgen. Het gaat dan om door de gemeente vergoede hulp bij psychische, gedrags- en psychosociale problemen, hulp aan jongeren met een verstandelijke beperking en ondersteuning voor ouders met opvoedproblemen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2017

Eerste exemplaar 'Worre Weze Weest' overhandigd aan zoon van Arjen H. Dijkstra

Het boek ‘Worre Weze Weest’ van Jan de Groot uit Sint Annaparochie is vandaag overhandigd aan Filip Dijkstra. Foto: Jelke de Jager

Het eerste exemplaar van het boek 'Worre Weze Weest' van Jan de Groot uit Sint Annaparochie is vandaag overhandigd aan Filip Dijkstra. Hij is de zoon van dichter Arjen H. Dijkstra die overleed in 2006.

Het is voor het eerst dat er een Bildtstalig boek is verschenen over het leven van een Bildtse dichter. Dijkstra (1931-2006) schreef veel gedichten in het Bildts. Veel Bildtkers werden en worden er vrolijk van. Ook schreef hij gedichten die de mensen tot troost kunnen zijn in moeilijke tijden.

Het boek kwam tot stand nadat in oktober 2016 een werkgroep ontstond, die als doel had om een boek uit te brengen over Dijkstra. Naast zijn levensverhaal zijn ook al zijn gedichten erin opgenomen. De overhandiging van het eerste exemplaar vond plaats onder toeziend oog van tal van belangstellenden plaats in dorpscentrum Ons Huis Sint Annaparochie.

Bron: Franeker Courant
link Meer foto's van Jelke de Jager >>

It Bildt, 27 oktober 2017

Fryslân DOK fan 29 oktober 2017 giet oer It Bildt

'Still' út Fryslân DOK fan 29 oktober 2017

It Bildt is in moaie plattelânsgemeente yn it noardwesten fan Fryslân, deun tsjin de Waadkust oan. No noch, mar takom jier net mear, want dan giet it op yn de nije fúzjegemeente Waadhoeke.

Nei sa’n 500 jier rekket de streek har ‘selsstannigens’ kwyt. In mearderheid fan de Bildtkerts wie tsjin, mar hat it kwea net keare kinnen.

Guon freegje har besoarge ôf hoe’t no it komt mei it Bildts eigene, de taal en kultuer dy ’t sa sterk ferbűn is mei de unike skiednis fan it gebiet.

Fryslân DOK fan 29 oktober 2017 17:00

Bron: Omrop Fryslân
 Sjoch de útstjoering fan Fryslân DOK fan 29 oktober 2017 >>

Sint Annaparochie, 25 oktober 2017

'Myn Bildt, dou bist 'n keuninkryk'

Op saterdeg en sundeg is bij Omrop Fryslân en op NPO2 de dokumintêre 'Myn Bildt, dou bist 'n keuninkryk' te sien. De dokumintęre is neffens maker Albert Jensma ’’n liefdesbetúging’ an de Bilkerts en ’t Bildt, dat per 1 jannewary opgaat in gemeente Waadhoeke.

”’t Bildt is ’n mooie plattelânsgemeente in Noordwest-Frysland, dicht tun de Waddenkust an. Nou nag, maar ankem jaar niet meer, want dan gaat-y op in de nije fúzzygemeente Waadhoeke. Na soa’n 500 jaar raakt de streek hur ’selsstandigens’ kwyt.

’n Meerderhyd fan de Bilkerts waar teugen de herindeling, maar dat het ’t kwaad niet kere kinnen. Bilkerts frage hur nou besorgd ôf hoe’t ’t aansen komt met ’t Bildts aigene, de taal en kultuur die’t soa sterk ferbonnen is met de geskidenis fan dut unike stikky Nederland,” soa beskriift maker Albert Jensma fan Omrop Fryslân de dokumintęre.

Bron: De Bildtse Post
link Lees 't hele stikky >>

Ouwe-Syl, 25 oktober 2017

Verloting huis Ouwe-Syl gaat definitief door

Bij de foto: Anne Polstra prijst de woning bij potentiele lotenkopers aan. (foto: Bertus Dijkstra)

Op 11 mei werd tijdens het 50-jarig jubileum van VV Ouwe Syl het startsein van de eerste legale huis verloterij van Nederland gegeven. Lange tijd bleef het onzeker of de magische ondergrens van 5709 verkochte loten tijdig zou worden bereikt. Met nog precies drie weken voor de boeg, werd afgelopen zaterdag een tweede bezichtiging georganiseerd. Daar werd duidelijk dat de loting definitief doorgaat.

Tijdens de open dag is het een drukte van belang, meer dan zestig geďnteresseerden nemen een kijkje in de knusse bungalow. Vol overtuiging en genietend van de mooie reacties, praten de Polstra’s bezoekers bij over het huis, de omgeving en de verloterij. De kijkers komen uit alle windstreken, uit de regio, maar ook uit Amsterdam, Rotterdam, Zoetermeer, ’t Gooi, Apeldoorn, Meppel, Huizen, Egmond aan Zee, ja zelfs de zachte G wordt gehoord. En velen verschijnen met een bijzonder verhaal. Een mevrouw uit Zoetermeer heeft bij de Hema een voordeeltreinkaartje gekocht met als traktatie een gratis tompouce. Vanuit Leeuwarden krijgt de reis een vervolg met de belbus.

Zaterdag 11 november zal burgemeester Krol de trekking verrichtten, die om 17.00 uur in Eetcafé Het Graauwe Paard plaatsvindt.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 22 oktober 2017

Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

Ferlotting hûs Aldebiltsyl giet troch

De ferlotting fan in hűs yn Aldebiltsyl foar de fuotbalferiening VV Ouwe Syl giet definityf troch. Der binne no mear as 6.000 lotten ferkocht, mear as 75 persint fan it totaal.

De aksje begűn yn maaie, dat wie nei oanlieding fan it fyftich-jierrich bestean. Op 11 novimber sil it winnende lot lutsen wurde. In lot kostet 98 euro.

Dielnimmers meitsje kâns op in hűs fan 200.000 euro, dat stiet oan De Kolk. Mei de opbringst wol de fuotbalferiening it ferâldere sportkompleks renovearje.

Bron: Omrop Fryslân

Oudebildtzijl, 21 oktober 2017

Bijna driekwart van loten voor woning Ouwe Syl verkocht

De woning in Oudebiltdzijl die gewonnen kan worden bij de verloting. FOTO AISE VAN BEETS

Voor de verloting van een woning in Oudebildtzijl door voetbalclub Ouwe Syl is bijna driekwart van de loting verkocht.

Zaterdagmiddag waren na een open dag 5600 loten van 98 euro per stuk verkocht. Daarmee heeft de club bijna genoeg loten verkocht om de loterij ook daadwerkelijk door te mogen laten gaan. Vanwege strenge regels rondom een loterij van dit formaat is het nodig dat er 5700 tot 5800 van de bijna 7900 loten verkocht moeten zijn.

De open dag werd georganiseerd om de lotenverkoop een duwtje in de rug gegeven. Eerder deze week stond de teller op 4800. Tientalen mensen kwamen een kijkje nemen. De opbrengst van de woning, getaxeerd op 200.000 euro, is voor renovatie van het sportcomplex.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 20 oktober 2017

Gemeentelijke kunst naar Bildtse organisaties

De Van Harenskerk in Sint Annaparochie en Zorgcentrum het Bildt nemen de kunst en het antiek over dat de gemeente het Bildt in bezit heeft.

De gemeente gaat per 1 januari 2018 op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. De organisaties krijgen de spullen in bruikleen. Alleen de miniaturen van het standbeeld de Slikwerker, dat op de zeedijk bij Zwarte Haan staat, blijven in gemeentelijk beheer.

Het Bildt stelde speciaal een commissie van afscheid in om dit soort zaken te regelen. Voor deze commissie werd geďnventariseerd wat de gemeente aan kunst en antiek heeft.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 20 oktober 2017

Leerlingen Campus Middelsee ervaren 'dronken' rijden

Onder leiding van de Responsible Young Drivers konden de leerlingen 'dronken rijden' erv aren. Foto's: Responsible Young Drivers

Leerlingen van de Campus Middelsee uit Sint Annaparochie hebben woensdag zelf kunnen ervaren hoe het is om dronken te rijden. Dat gebeurde bij een voorlichting door Responsible Young Drivers. Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag.

De stichting Responsible Young Drivers was actief om scholieren bewust te maken van de gevaren van alcohol in het verkeer. Met behulp van de zogeheten ‘alcokart’ konden de jongeren zelf ervaren hoe gevaarlijk het kan zijn om ‘dronken’ te rijden.

In de RYD-Alcokart nemen twee personen plaats, één bestuurder en één passagier. Deze krijgen vervolgens een korte instructie en mogen een uitgezet parcours afrijden.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 19 oktober 2017

Bilkert oanhâlden foar it sjen litten fan syn spultsje

In 27-jierrige ynwenner fan de gemeente It Bilt is oanhâlden om't er fertocht wurdt fan it sjen litten fan syn spultsje.

Dat wie woansdeitemoarn yn Ljouwert. De plysje krige om 12.15 oere in melding fan de 'potleadsuteler'.

Nei in sykaksje waard de fertochte oanhâlden.

It űndersyk is noch geande.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 18 oktober 2017

Stichting Bildtse Belangen krijt Bildtse-Kultuurpriis 2017, Geertje Wijmenga-Van Dijk 'n oeuvrepriis

Geertje Wijmenga-Van Dijk

De Bildtse-Kultuurpriis fan 2017 wort dut jaar toekind an Stichting Bildtse Belangen. D’r waren meerdere heel úteenlopende nominasys binnenkommen. De sjury het ’n weloverwogen beslút nommen met deuze foordracht an wethouwer Tol.

D’r binne ‘n heel prot organisays en persoanen die’t hur met hart en siel insette foor de Bildtse taal en kultuur. Maar d’r is een organisasy die’t fooral op de achtergrônd oppereert. ‘n Organisasy die’t hur d’r sterk foor maakt dat anderen hur sterk make kinne foor de Bildtse taal en kultuur. Die organisasy is Bildtse Belangen.

Dernaast raikt de gemeente ’t Bildt ’n eenmalige kulturele oeuvrepriis út. Die wort toekind an frou Geertje Wijmenga-van Dijk foor al hur werk dat se, meest achter de skerms, deen het foor de Bildtse taal en kultuur.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 18 oktober 2017

Bilkerts roken het meest en zijn het minst tevreden

Bilkerts roken het meest

In de gisteren gepresenteerde gezondheidsmonitor van de GGD Fryslân springt de gemeente het Bildt er op twee punten in ongunstige zin uit. In vergelijking met het gemiddelde in Friesland wordt er op het Bildt meer gerookt en zijn minder Bilkerts tevreden over hun eigen leven.

Van alle Friezen is 93 procent voldoende tevreden over hun eigen leven terwijl dit percentage op het Bildt 'slechts' 89 procent scoort. Blijkens de enquęte gaan inwoners van Friesland gestaag minder roken: 21 procent doet daar nog aan, tegen 24 procent in 2012. Het Bildtse percentage van 34 procent steekt daarbij schril af.

In het noorden van Friesland lijken de inwoners minder gezond te leven. Inwoners van gemeenten als Kollumerland, Achtkarspelen, Dantumadiel, het Bildt en Menameradiel duiken hoog op in statistieken die minder goed zijn voor de gezondheid. Tegelijk woont nergens een groter aandeel senioren dat tevreden is met zijn eigen leven dan in Kollumerland en Leeuwarderadeel.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 17 oktober 2017

FOTO: ...HET MAG BEST WAT MEER ZIJN...

Leeuwarder Courant liet zich niet afbluffen

De gemeente Het Bildt moet, na een slepende procedure over openbaarheid van stukken, toch de proceskosten van de Leeuwarder Courant betalen. Dit heeft de Raad van State bepaald. Na drie jaar juridisch touwtrekken na een afgewezen Wob-verzoek maakte de gemeenteraad van Het Bildt eind december 2016 geheime afspraken rond de zogeheten “supermarktdeal” alsnog openbaar.

De afspraken richtten zich op de bouw van zorgflat Van Harenshuus in Sint Annaparochie; bezwaren van supermarkteigenaar Herman Wassenaar werden voor acht ton afgekocht.

De openbaarmaking van de geheime deal volgde nadat meerdere rechters de gemeente hadden gemaand om het informatieverzoek van de krant beter te beoordelen.

Bron: De Couturektant
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 15 oktober 2017

Soarchkompleks Sint Anne evakuearre fanwege brân

Foto: AS Media

In part fan in soarchkompleks yn Sint Anne is yn de nacht fan sneon op snein ûntromme fanwege in brân. Trettjin minsken moasten tydlik harren appartemint ferlitte. De brân űntstie yn ien fan de wenningen op de tredde ferdjipping fan soarchkompleks De Beuckelaar.

It wie in lytse brân mar der wie in soad reek. De bewenner fan it appartemint wie ynearsten fermist mar waard úteinlik fűn yn de reek. Hy is troch ambulânsepersoniel neisjoen mar koe dęrnei gewoan werom nei de opfang yn it soarchsintrum.

De twa plysjes dy't der as earste wienen soenen ek reek ynazeme ha. Se binne fersoarge troch ambulânsepersoniel.

Bron: Omrop Fryslân
GPTV Sjoch hjir ek de fideo >>      link Meer foto's op Dit is Fryslân>>      link En een heleboel foto's van Ytzen Korf op 112 Fryslân>>

Sint Annaparochie, 15 oktober 2017

Zorgcomplex Friesland ontruimd om brand

Ambulance bij zorgcomplex in Sint Annaparochie ANTON KAPPERS

In Sint-Annaparochie ten noordwesten van Leeuwarden is een zorgcomplex ontruimd vanwege een brand. Het vuur ontstond in een aanleunwoning. Zeker dertien mensen zijn geëvacueerd naar een ander zorgcentrum.

Het vuur ontstond rond middernacht door nog onbekende oorzaak op de derde verdieping van het gebouw. Het ging om een kleine brand, maar er was sprake van een grote rookontwikkeling.

De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak had rook ingeademd, maar kon ter plekke worden behandeld. De woning liep wel veel rook- en waterschade op.

Er wordt gekeken wanneer de overige bewoners terug naar huis kunnen.

Bron: NOS

Zwarte Haan, 14 oktober 2017

De slechterik van het Wad

Ruben Smit wacht op de slechtvalk op het wad bij Zwarte Haan. FOTO: Marcel van Kammen

Al een paar jaar werkt de befaamde natuurfilmer Ruben Smit aan zijn waddenfilm WAD! Hij legt de mooiste dingen vast, maar filmt ook de wreedheid die zich in de natuur voordoet. Niet alle beelden zullen geschikt zijn voor "tere zieltjes".

Het wachten is op de bad guy van de Waddenzee. Op de komst van de slechtvalk die in de waddenfilm de rol van de slechterik speelt. "Dat moet het ultieme beeld worden", zegt Ruben Smit. "De slechtvalk die zich op een kluut of een bergeend stort.

Nee, het is niet alleen maar romantiek wat zich in de natuur afspeelt. En zeker niet in de waddennatuur. Het is een kwestie van overleven, als een storm het water over de kwelders jaagt. Muizen verdrinken, legsels van vogels spoelen weg.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel, deel 1 (pdf) >>      link Lees het hele artikel, deel 2 (pdf) >>

Sint Annaparochie, 14 oktober 2017

Bildt moet krant toch proceskosten betalen

Het Van Harenshuus

De gemeente het Bildt betaalt toch de 2970 euro proceskosten aan de Leeuwarder Courant die zij verschuldigd was na de slepende procedure rond de geheime 'supermarktdeal'.

Na drie jaar juridisch touwtrekken na een afgewezen wob-verzoek maakte de gemeente eind december 2016 de geheime afspraken alsnog openbaar. Meerdere rechters maanden de gemeente om het informatieverzoek beter te beoordelen.

De afspraken richtten zich op zorgflat Van Harenshuus in Sint Annaparochie; de bezwaren van supermarkteigenaar Herman Wassenaar werden voor acht ton afgekocht. De gemeente betwistte eerder dit jaar bij de Raad van State de proceskosten; volgens advocaat Ivo van der Meer had de LC slechts recht op 495 euro. De Raad van State heeft vorige week evenwel bepaald dat het Bildt het volledige bedrag moet betalen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 oktober 2017

Bildts bedrijf levert beelden Volvo Ocean Race

De eerste boog van de entree naar het Bildt staat. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Faber Audiovisuals in Sint Annaparochie reist acht maanden lang mee met de Volvo Ocean Race om de zeilwedstrijd in beeld te brengen. Het is voor het eerst dat het Bildtse bedrijf is aangewezen als beeldleverancier van het wereldberoemde, driejaarlijkse evenement.

De Volvo Ocean Race begint op 22 oktober in het Spaanse Alicante. Zeven teams varen in 45.000 zeemijlen de wereld rond. Daarbij zullen continu drie medewerkers van Faber aanwezig zijn. Er gaan twee complete videosets mee.

Faber is wereldwijd actief en leverde eerder grote videoschermen voor onder meer het WK in Brazilië, de Red Bull Air Race in Japan en voor het concert van de Toppers in de Arena.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 13 oktober 2017

'Garanties voor Bildts vastgelegd in overeenkomst'

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben maandag een bestuurlijke overeenkomst opgesteld, waarin afspraken staan om het Bildts in Waadhoeke te beschermen. De provincie wil dat alle (herindeling-)burgemeester, de CdK Arno Brok en ook minister Roland Plasterk de overeenkomst ondertekent.

Provincie Fryslân gaat in de overeenkomst verder dan wat de gemeenten zelf over de Bildtse taal afspraken in het herindelingsontwerp. De provincie wil garanties dat het Bildts beschermd en de meertaligheid ‘gekoesterd’ wordt. De overeenkomst moet voor 1 januari 2018 ondertekend worden, richt zich ook op het Fries en geldt voor alle herinrichtingsgemeenten.

De provincie neemt haar rol als ‘taalschipper’ serieus, blijkt uit de overeenkomst. Dit is opmerkelijk, omdat de Bildtse taal niet onder het Europees Handvest wordt erkend. Toch wil de provincie dat het taalbeleid van Waadhoeke ook voor het Bildts verder gaat dan nu het geval is. Men stelt er enkele eisen aan: Waadhoeke moet een concreet plan van aanpak opstellen over de uitwerking van het taalbeleid en de borging ervan.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 oktober 2017

Entree-kunstwerk van het Bildt staat voor een deel overeind

De eerste boog van de entree naar het Bildt staat. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Sint Annaparochie krijgt een nieuwe entree. Kunstbogen vormen de toegang tot het dorp, als aandenken aan de tijd dat het Bildt zelfstandig was.

De wind bemoeilijkte de plaatsing enigszins, waardoor het gisteren niet lukte het gehele kunstwerk van Henk Rusman bij de entree van Sint Annaparochie te plaatsen. De kunstenaar schatte zelf in dat twee tot drie van de in totaal vijf elementen op hun plek zouden komen. De rest volgt vandaag.

De entree naar het Bildt, zoals de bogen al genoemd worden, is een afscheidscadeau van de gemeente het Bildt aan de inwoners omdat de gemeente per 1 januari 2018 opgaat in Waadhoeke. Het heeft 92.000 euro gekost.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Zwarte Haan, 13 oktober 2017

Trekvissen vinden hun passages

Onderzoeker Jeroen Huisman in een uitzending van Omrop Fryslân over de vispassage op Zwarte Haan

Vispassages helpen trekvissen als stekelbaars en aal bij het passeren van de harde grens tussen zee en binnenwater, zo blijkt uit onderzoek.

Onderzoeker Jeroen Huisman van Van Hall Larenstein heeft het uitgerekend. Alleen al bij het gemaal van Zwarte Haan komt gemiddeld in het voorjaar 1500 kilo aan stekelbaars binnen. Een stekelbaars weegt 4 gram, vertelt Huisman er bij. Met 250 in een kilo gaat het in totaal om 375.000 stekelbaarsjes, alleen al op deze plek.

Die visje bereikten dus met enige hulp hun voortplantingsgebied. Wat er zonder speciale passages zou zijn gebeurd? Huisman: "Dan hadden ze in zee moeten blijven."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Aldebiltsyl, 12 oktober 2017

V.V. Ouwe Syl posityf oer trochgean ferlottingsaksje

Dit is de haadpriis fan de lotterij fan VV Ouwe Syl - Foto: Omrop Fryslân, Evert van den Berg

V.V. Ouwe Syl hat op dit stuit 4722 lotten ferkocht yn de ferlotting fan it hûs fan 200.000 euro oan De Kolk. Inisjatyfnimmer Anne Polstra hat goeie hoop dat it oantal lotten helle wurdt dat nedich is om de aksje troch gean te litten: tusken de 5700 en 6000.

"Oardel moanne lyn wiene der noch mar goed 1800 lotten ferkocht. Doe ha wy de pr-strategy feroare: we meitsje no folle mear reklame fia Facebook en dat slacht oan. De keapers komme benammen bűten Fryslân wei, út de Rânestęd bygelyks", sa seit Polstra.

As alles trochgiet, makket de fuotbalferiening nei alle gedachten in winst dy't leit earne tusken de 200.000 en 300.000 euro leit. Fan dat jild moat in nij sportkompleks boud en in keunstgersfjild oanlein wurde.

Bron: Omrop Fryslân

Swarte Haan, 12 oktober 2017

Fiskpassaazjes binne goed foar de fiskstân

Het H.G. Miedemagemaal bij Zwarte Haan

De fiskpassaazjes by de kust soargje foar in bettere fiskstân yn de Fryske wetteren. Dat docht bliken út űndersyk fan fjouwer noardlike wetterskippen. Troch de passaazjes kinne ferskate soarten fisk ienfâldiger trochswimme fan de see nei de binnenwetters. Benammen de iel profitearret goed fan de fiskpassaazjes by de kust.

De ôfrűne trije jier is der űndersyk dien nei wat sa'n passaazje opsmyt. De útkomsten binne helder: in soad. De konklúzje is wol dat der ek yn it binnenlân sokke passaazjes komme moatte, sadat fisk dęr ek op folle mear plakken komme kin.

Bron: Omrop Fryslân
GPTV Sjoch hjir de fideo >>

Sint-Anne, 12 oktober 2017

Nije blikfanger by tagongsdyk Sint-Anne

Út 'e fideo fan Omrop Fryslân

Gemeente It Bilt hat súnt tongersdei in blikfanger derby. In keunstwurk fan acht meter heech dat op de rotonde fan in tagongsdyk fan Sint-Anne stiet.

Keunstner Henk Rusman wie tsien jier lang dwaande mei it stielen keunstwurk, dat bestiet út trije bôgen.

Troch meardere oarsaken bedarre it plan yn de iiskast, mar doe't dúdlik waard dat de gemeente It Bilt opgiet yn Waadhoeke is besletten it keunstwurk dochs noch ôf te meitsjen en del te setten.

Bron: Omrop Fryslân

GPTV Sjoch hjir de fideo >>


Westhoek, 12 oktober 2017

Verbetering verpauperde huizen Bildtdijken van start met koevoet

Deze ‘rotte kies’ aan de Oudebildtdijk in Westhoek is de eerste die wordt opgeknapt door de Stichting herstel dorpen en Bildtdijken. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Door met een koevoet een deur open te breken gaf wethouder Nel Haarsma gisteren het startschot voor een project om verpauperde huizen te verbeteren.

De deur van het huis aan de Oudebildtdijk 1066 in Westhoek laat zich vrij eenvoudig openwrikken. Erachter ligt een hele stapel vochtige folders. Op de muren zit bloemetjesbehang uit lang vervlogen tijden. Wethouder Haarsma van het Bildt moet uitkijken dat ze geen dikke spinnenwebben in haar haar krijgt.

Dit is het eerste huis dat de Stichting herstel dorpen en Bildtdijken laat opknappen. Door de beeldkwaliteit van verpauperde huizen te verbeteren, moet de leefbaarheid aan de Bildtdijken toenemen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      LC Hier een video-opname >>      link Lees ook het bericht op de gemeentelijke site >>

Sint Annaparochie, 11 oktober 2017

Ouders en kinderen spelen samen in de Bildtse Slag

Afgelopen woensdag organiseerde het Bildt het Smakelijk Sport- en Spellencircuit. Het gebiedsteam van de gemeente het Bildt riep in het kader van de landelijke Week van de Opvoeding verschillende collega-organisaties bijeen om samen een mooie middag te organiseren.

Het thema van dit jaar was “Buiten de Lijntjes”. Kinderen en hun zelf gekozen begeleider lieten zich verrassen en vermaken door buurtsportcoaches, GGD, jongerenwerkers en gebiedsteammedewerkers. Van de stormbaan tot aan geblinddoekt goalballen en van spinning tot aan volleybal.

Verschillende ouders gaven aan het deze middag waardevol te vinden om samen met hun kind te spelen. Een moeder vertelde dat zij en haar dochter thuis vaak ruzie maken. Deze middag hadden ze samen leuke sportieve activiteiten gedaan. Ook Sonja Ritmeester (foto) vertelt hoe waardevol ze het vindt dat ouders er zijn voor hun kinderen. Zij is zelf thuis voor haar vijf kinderen, maar voor veel mensen is dat niet mogelijk, vertelt ze, en dan is zo'n middag belangrijk voor het samenspel tussen ouder en kind.

Bron: Gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 oktober 2017

Sint Annaparochie krijgt na tien jaar Entree kunstwerk op rotonde Hemmemaweg

Het entree kunstwerk wordt donderdag 12 oktober geplaatst. Op zaterdag 4 november wordt het officieel onthuld door gedeputeerde Sietske Poepjes. (Foto Henk Rusman)

Na tien jaar komt er dan toch een Entree kunstwerk op de rotonde aan de Hemmemaweg in Sint Annaparochie. Donderdag 12 oktober wordt het zes meter brede en acht meter hoge kunstwerk geplaatst. Op zaterdag 4 november wordt het om 15.00 uur officieel onthuld door gedeputeerde Sietske Poepjes.

Het stalen en zwart gecoate kunstwerk van Henk Rusman uit Oudebildtzijl beeldt de cultuurhistorie van het Bildt uit. De gemeente ontstond door inpoldering. Dat is in het beeld terug te zien doordat de Oudebildtdijk, Nieuwe Bildtdijk en Zeedijk erin worden uitgebeeld. Daarnaast zijn er bij de rotonde grondkeringen aangebracht waarop de historie van het Bildt is terug te lezen.

Tien jaar geleden werd het voorstel voor het kunstwerk gedaan aan de raad. De rotonde valt echter onder provinciaal beheer. Hoewel de besluitvorming op zich liet wachten, is het kunstwerk met het naderende afscheid van de gemeente het Bildt die per 1 januari 2018 opgaat in Waadhoeke in een stroomversnelling gekomen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 9 oktober 2017

Aanpak verpauperde huizen het Bildt van start

Met het openbreken van een dichtgetimmerd pand aan de Oudebildtdijk in Westhoek start op 11 oktober het project verbetering woningen Bildtdijken.

De Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken kocht het pand aan. Het stond tientallen jaren leeg. De Stichting knapt ook woningen op van mensen die zelf eigenaar blijven.

Voor het project is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. De provincie betaalt 1 miljoen euro, de gemeente het Bildt 400.000 euro en particulieren moeten de rest bijdragen. In 2019 moeten tien verpauperde huizen opgeknapt zijn.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 9 oktober 2017

'Mengtaalburgemeester' voor Bildts en stadsfries

Het Bildts kreeg vorig jaar niet de status van taal. Hoe kunje het dan toch beschermen, nu het Bildt opgaat in een grotere gemeente?

Het Bildts is geen zelfstandige taal, maar een mengtaal, oordeelde de Taalunie. Op basis daarvan wees minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vorig jaar het verzoek af om het Bildts als taal te erkennen. Dat betekent dat het Bildts niet dezelfde overheidsbescherming krijgt als het Fries of het Stellingwerfs (het Nedersaksisch).

Wel kwam er van de Taalunie 10.000 euro voor onderzoek naar de toekomst van het Bildts en andere mengtalen. De eerste stap van dat onderzoek is zaterdagochtend gezet met een symposium in Aerden Plaats in Oudebildtzijl.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Jorwert, 8 oktober 2017

De Om ‘e Toer wedstrijd vindt jaarlijks plaats. (Archieffoto Franeker Courant)

Sportvisser Albert Abbink uit Sint Annaparochie wint Om 'e Toer wedstrijd

Sportvisser Albert Abbink uit Sint Annaparochie is zaterdag met 5.410 gram gevangen vis winnaar geworden van de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd.

Bij de wedstrijd van HSV de Voorn en de Deinende Dobber. Was de tweede plaats voor Bert Dorenbos uit Hitzum met 4.100 gram gevangen vis. Derde aan de Jorwerdervaart werd Teake Wielinga uit Makkinga met 2.510 gram gevangen vis.

Wielinga ving ook een brasem van 31,7 centimeter en won daarmee de prijs voor de grootste vis.

Bron: Franeker Courant

Leeuwarden, 7 oktober 2017

Dingetjes doen

Met een in Volendam gestolen speedboot van zo’n 65.000 euro werden twee heren op 30 juni aangehouden op de N353 ter hoogte van Oosterstreek in de gemeente Weststellingwerf. De ene man, 35 jaar geleden geboren in Amsterdam en nu zonder vaste woonplaats, had de andere man, een 44-jarige inwoner van St. Annaparochie, gevraagd om samen met hem de boot weg te brengen.

Beiden worden verdacht van witwassen, maar daar is volgens de verdachten geen sprake van. "Ik kan er niet zo veel over vertellen", zegt de Bilkert tegen rechter Marc Brinksma. "Heb de boot alleen voor hem weggereden. Die moest hij voor andere mensen wegbrengen."

"Klopt", beaamt de medeverdachte. "Ik doe dingetjes voor mensen." Tien dagen voor de aanhouding voer hij zelf nog met de boot over de Gouwzee, een water waar ook Volendam aan gelegen is. Die dag werd hij gecontroleerd door de waterpolitie. "Alles was oké", zegt de verdachte.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 6 oktober 2017

Burgemeester Gerrit Krol

Het Bildt verrast door fors begrotingstekort

De gemeente het Bildt stevent af op een tekort van 495.000 euro op de begroting van 2017. "Een steen op mijn maag", zegt burgemeester Gerrit Krol.

De gemeente had gerekend op een overschot van 21.000 euro. De gemeenteraad is gisteravond ingelicht over de onjuiste raming, die is ontstaan door fouten. Volgens Krol gaat het om een combinatie onvoldoende interne controle en van een systeemfout in de software.

Het college werd er deze zomer in ieder geval "onaangenaam door verrast", meldde de gemeente. Het college stelde een intern onderzoek in toen ambtenaren de fouten ontdekten. "Omdat ik het niet wilde en kon geloven", licht Krol toe.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 6 oktober 2017

Typisch Tine: wat je ziet is wat je krijgt

"Wy sêge 't soa't 't is en at 't 'n keer bútten de lyntsys is, dan hindert dut niks." In plat Bildts, recht voor zijn raap, ‘met ’e bek in baide hannen’. Tine van der Feen-Wassenaar ten voeten uit. Een "bruut frouminsk" met pit, levenslustig, belangstellend, volks, no nonsens: Wat je ziet, is wat je krijgt. Een grote vrouw, letterlijk en figuurlijk niet te missen en aanwezig, met een luide stem, grote mond en een nog groter hart. Waar Tine was, was reuring. Het Bildt nam op 19 september afscheid van Beppe Tine.

Haar wieg stond in Sint Jacobiparochie. Toen mem Japke op 21 april 1948 moest bevallen deed ze dat in het achterhuis van de boerderij. En dat was maar goed ook want was haar dochter in het voorhuis geboren, dan was ze geen rasechte Bilkert geweest. Dwars door het boerenspul van Krist en Japke Wassenaar liep de gemeentegrens en de achterkant viel net op de ‘hailige Bildtse grônd’.

Bron: Leeuwarder Courant / In Memoriam
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 5 oktober 2017

Begrotingstekort het Bildt

Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2017 zijn fouten gemaakt. Het begrotingsresultaat werd onjuist geraamd: in plaats van een positief begrotingssaldo van € 21 duizend dreigt een tekort in de begroting te ontstaan van € 495 duizend. Het college van B&W heeft de raadsleden gisteravond geďnformeerd en bekijkt welke maatregelen genomen kunnen worden om het tekort te verminderen.

Nadat de fouten zijn geconstateerd heeft het college van BenW de accountant opdracht gegeven om de bevindingen en analyse daarvan te toetsen. De accountant heeft bevestigd dat een aantal posten onjuist in de begroting is opgenomen. Dit is te wijten aan zowel onvolkomenheden in de software die de gemeente gebruikt voor haar begroting als beoordelingsfouten bij de analyse.

Het college constateert dat de interne controle op en beheersing van het begrotingsproces ditmaal onvoldoende is geweest. Dit heeft onder meer te maken met veranderingen in regelgeving waardoor vergelijkbaarheid van cijfers met voorgaande jaren gecompliceerder was en fouten onontdekt bleven.

Bron: Gemeente het Bildt
link Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 3 oktober 2017

'Bildts staat 1-0 achter in Waadhoeke'

Bij de foto: Harry van der Molen in gesprek met Ali Bronger.

Het Bildts begint op achterstand als het per 1 januari 2018 opgaat in de gemeente Waadhoeke. Dat waren de waarschuwende woorden van CDA-Kamerlid Harry van der Molen afgelopen vrijdag, bij zijn bezoek aan Bildts Aigene in St.-Annaparochie. Het Bildt en de Bilkerts zullen zelf hun plek moeten bevechten in de nieuwe gemeente, was zijn boodschap. “It taalbelied moat fan it begin ôf goed regele wurde.”

Van der Molen kwam vrijdag langs bij Bildts Aigene. Hij loste daarmee een belofte in die hij gedaan had nadat een Bildtse delegatie eerder dit jaar een petitie aan de Tweede Kamer aanbood om de Bildtse taal erkend te krijgen. De petitie zorgde voor veel media-aandacht en ‘goodwill’ op het Bildt en daarbuiten, maar een status kwam er niet. En het bleef daarna oorverdovend stil vanuit Den Haag.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 3 oktober 2017

'Potatoes go Wild' ien fan de highlights fan Kulturele Haadstêd 2018

De jeugd van VV Ouwe Syl hielp afgelopen week nog een handje mee de huisverloting onder de aandacht te brengen. (Foto VV Ouwe Syl)

Der wurdt al oan wurke sûnt 2011, en oer trije moannen is it dan lang om let safier: Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 kin los. Nei jűnen fan praten, tarieden, kleien, oparbeidzjen, diskusjearjen en mienskip leit der no in programma foar it folsleine kulturele jier. Omrop Fryslân hat foar dy it programma besjoen, en hellet hjir de alve opfallendste, nuveraardichste of grutste eveneminten út. Alle moannen ien.

Juny: Ete by de Boer XL (23 juny)
Ierappels, wa is der net grut mei wurden? Dizze oerbekende griente stiet mei Ljouwert Fryslân 2018 it hele jier sintraal op It Bilt. Dit bart űnder de titel 'Potatoes go Wild'. Ien fan de eveneminten is op 23 juny: 'Ete by de Boer XL'. Besikers kinne dan by de boer út iten, om dęrnei in rűnlieding oer it bedriuw te krijen. De ierappel stiet fansels sintraal op it menu, dat fierder noch ynfolle wurdt mei oare streekprodukten. De gasten kinne fan harren ierappels genietsje wylst se sicht hawwe op it lân dęr't harren iten krekt wei komt. Ek is it de bedoeling dat strjitartysten űnder it iten de gasten fermeitsje.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch hjir alle highlights >>

Sint Annaparochie, 3 oktober 2017

Het Bildt, ant kikens

De Bildtskrivers Gerard de Jong en Hein Jaap Hilarides Opmerking: Gerard de Jong, hoofdredacteur Bildtse Post en Hein Jaap Hilarides, dichter/performer zijn door de gemeente als Bildtskrivers benoemd om de taal ook in de nieuwe gemeente Waadhoeke onder de aandacht te brengen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Het is het einde van de gemeente het Bildt, maar noem het geen ôfskaid, zegt Bilkert pur sang Leendert Ferwerda uit Sint Annaparochie. ,,Ik bin d’r fan overtuugd dat wy as Bildt ’t Bildt blive.’’ Ferwerda hoorde als aanvoerder van de viermansfractie Frije Bilkerts lange tijd tot de tegenstanders van de gemeentelijke fusie tot Waadhoeke. Een naam die hij nooit in de mond zal nemen. Net als Fryslân Frysland is voor Bilkerts en Ljouwert Luwt duidt hij de nieuwe gemeentenaam steevast aan met Waddenhoek.

Dat deze nieuwe gemeente over een paar maanden een feit is, voelt niet goed. "Hoe dichterbij, deste minder goed 't foelt. Want nou binne wy nag de gemeente ’t Bildt. En dat floeit weg. 't Foelt as dat je leeglope." Van de vier deelnemende gemeenten, kwamen de meeste bezwaren tegen herindeling uit Sint Annaparochie en omstreken. Bijna 350 inwoners verzetten zich nadat de actiegroep Stop de Fusie tot protest had opgeroepen. "Dy aksy waar niet realistys. 't Proses waar doe al niet meer te keren."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 1 oktober 2017

De jeugd van VV Ouwe Syl hielp afgelopen week nog een handje mee de huisverloting onder de aandacht te brengen. (Foto VV Ouwe Syl)

'Huisverloting VV Ouwe Syl al winstgevend'

Er zijn ondertussen meer dan 3600 loten verkocht voor het te winnen huis bij een verloting van voetbalclub VV Ouwe Syl.

De voetbaljeugd van V.V. Ouwe Syl ging woensdag op pad voor hun club. Gewapend met flyers en onder begeleiding van trainers, leiders en ouders, maakten ze reclame voor de ‘Verloterij’ van V.V. Ouwe Syl. Met het geld van de loterij wordt het verouderde sportcomplex opgeknapt.

Het de eerste keer dat er in Nederland op legale wijze een huis wordt verloot. Volgens woordvoerder Anne Polstra loopt de verkoop voorspoedig: "De loterij is al winstgevend, maar het doel is nog niet bereikt. We hopen de overige loten nog kwijt te raken vóór de trekking op 11 november."

De jeugd van VV Ouwe Syl hielp afgelopen week nog een handje mee door samen met trainers, leiders en ouders de loterij onder de aandacht te brengen in omliggende Bildtse dorpen, in Stiens en in Leeuwarden.

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 1 oktober 2017

Hevige rookontwikelling bij keukenbrand

foto: Ytzen Korf

De brandweer van Menaam is zondagmorgen al vroeg gealarmeerd voor een keukenbrand.

De spuitgasten werden gealarmeerd en zijn met spoed ter plaatse gegaan. De brand woedde in een woning aan de Havenstrjitte. Hier kwam veel rook bij vrij. De brandweer trad bij aankomst direct de woning binnen, deed een binnenaanval en wist het vuur snel te doven.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om een bewoner te controleren op het inademen van rook. Meerdere politie eenheden kwamen eveneens ter plaatse. Over de oorzaak is niks bekend.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>
 
archief 2017 (3e kwartaal)
archief 2017 (2e kwartaal)
archief 2017 (1e kwartaal)
archief 2016 (4e kwartaal)
archief 2016 (3e kwartaal)
archief 2016 (2e kwartaal)
archief 2016 (1e kwartaal)
archief 2015 (4e kwartaal)
archief 2015 (3e kwartaal)
archief 2015 (2e kwartaal)
archief 2015 (1e kwartaal)
archief 2014 (4e kwartaal)
archief 2014 (3e kwartaal)
archief 2014 (2e kwartaal)
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)>