Minnertsga, 30 juni 2017

FFC Recreatieloop Minnertsga. Foto Geert Faber

Minnertsgeaster loop levert 5300 euro op voor stichting stophersentumoren.nl

De Minnertsgeaster loop voor de stichting stophersentumoren.nl heeft donderdag 5300 euro opgeleverd. Er deden ongeveer vijfhonderd personen mee.

De loop is gehouden in Minnertsga omdat in het dorp momenteel drie inwoners kampen met een hersentumor.

De loop betrof een hardloop- en wandelevenenement over vijf en tien kilometer. Voor jeugd tot en met 12 jaar was er een hardlooproute van 1,1 kilometer.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 30 juni 2017

Ondernemersfonds voor tweede sterke winkelkern Waadhoeke

De ondernemersvereniging van Sint Annaparochie gaat voor de oprichting van een ondernemersfonds. Tijdens een bijeenkomst bleek hier gisteren voldoende steun voor.

Iedereen in Sint Annaparochie met reclame-uitingen op z’n pand betaalt mee aan zo’n fonds waarmee men de economische leefbaarheid in het dorp wil verbeteren.

Als richtsnoer daarvoor dienen de punten en aanbevelingen uit het onderzoek van 2015 en het koopstroomonderzoek dat gisteren op de bijeenkomst werd gepresenteerd.

Eerst presenteerde Klaas-Holst Meijer, ondernemer in Sint Annaparochie, de uitkomsten van het onderzoek dat Urban Retail uitvoerde.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 29 juni 2017

Foto SV Friesland

Folkert Visser en Hinke Schokker winnaar jubileumloop AH Wassenaar

De jubilerende winkels van de AH Wassenaar in Sint Annaparochie (100 jaar) en Stiens (35 jaar) hebben samen met SV Friesland een hardloopavond voor jong en oud.

Voor de basisschooljeugd was er een route uitgezet van één kilometer in beide dorpen.

In Sint Annaparochie was er daarnaast een recreatieloop over vijf kilometer. De langste afstand was tien kilometer. De prijsuitreiking was na afloop op het plein in Sint Annaparochie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 juni 2017

Vastgelegd is dat het project Potatoes go Wild een officieel onderdeel is van het hoofdprogramma van CH2018. (Foto Loet Hin)

Bildtse Aardappelweken tekent contract met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

De stichting De Bildtse Aardappelweken heeft haar handtekening gezet onder het contract met de stichting Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Vastgelegd is dat het project Potatoes go Wild een officieel onderdeel is van het hoofdprogramma. De Bildtse Aardappelweken zijn volgend jaar van 21 juni tot en met 15 juli.

Rondom het thema zijn er onderdelen zoals kunst- en akkerbouwtentoonstellingen in boerenschuren, is er een muziekvoorstelling bij Zwarte Haan en een gewassen- en demonstratieveld aan de Oudebildtdijk.

Bezoekers kunnen momenteel al kennismaken met poëzie-uitwisseling met Poetic Potatoes uit Malta. Malta is in 2018, naast Leeuwarden, de tweede culturele hoofdstad van Europa.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 juni 2017

Klein schoolbestuur heft zichzelf op

De vereniging CBO G2, met zes christelijke basisscholen in Leeuwarderadeel en het Bildt, gaat zichzelf opheffen.

De scholen gaan over naar andere christelijke besturen. Het doek is gevallen voor de Vereniging Christelijk Basisonderwijs in de gemeenten het Bildt/Leeuwarderadeel, dat kortweg CBO G2 werd genoemd. De zes basisscholen gaan over naar andere christelijke schoolbesturen. De 61 leden hebben hier gisteravond unaniem mee ingestemd. Eerder werd al bekend dat De Sprankel in Stiens overstapt naar PCBO Leeuwarden en omgeving.

Dit ligt in de lijn met de komende gemeentelijke herindeling als Leeuwarderadeel aansluit bij Leeuwarden. De andere scholen, De Syl in Oudebildtzijl, De Noordster in Nij Altoenae, de Slotschool in Sint Annaparochie, De Wizebeam in Minnertsga en samenwerkingsschool De Swirrel in Britsum, gaan over naar CBO Noardwest-Fryslân.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Wier, 28 juni 2017

Simy Sevenster verwezenlijkt droom met optekenen liefde voor Wier

'Ik wilde de geschiedenis van Wier altijd al optekenen. De liefde voor de geschiedenis van het dorp heb ik meegekregen van mijn vader.' (Foto Suwarda Vis)

Al langere tijd liep Simy Sevenster-De Jong met het idee rond om een boek te schrijven over de geschiedenis van Wier, de historie van het kleine dorp moest worden opgetekend.

In 2000 begon Sevenster met het verzamelen van gegevens en nu, zeventien jaar later is het boek klaar. Het is een lijvig boekwerk geworden wat anderhalve kilo weegt en zo’n zeshonderd pagina’s telt. Alles wat met Wier en de Wiersters te maken heeft, heeft een plekje gekregen in het boek wat de titel ‘Wier is it en Wier silitbliuwe’ gekregen heeft.

"Ik wilde de geschiedenis van Wier altijd al optekenen. De liefde voor de geschiedenis van het dorp heb ik meegekregen van mijn vader. Iedere zondag schreef hij een stukje over de huizen van het dorp, de bewoners, wat ze deden en wat hun bijnamen waren. Stukje bij beetje heb ik alles over getypt, vele uren doorgebracht achter de computer om alle handgeschreven stukjes er in te zetten en er een verhaal van te maken."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 juni 2017

Herinrichting St.-Annaparochie van start

Vanaf medio juni is begonnen met een herinrichtingsproject in St.-Annaparochie. Het terrein van de voormalige Ulbe van Houten-locatie wordt opnieuw ingericht. De riolering in de omliggende wegen wordt vervangen en er wordt onderhoud gepleegd aan de straten er omheen. Met de herinrichting van de Beuckelaerstraat is op 15 juni jl begonnen.

Aan de Beuckelaerstraat wordt de riolering vervangen. Daarbij wordt een gescheiden systeem aangebracht. Dit betekent dat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. De klinkers in de weg worden vervangen door asfalt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de Beuckelaerstraat tegen de bouwvak (de week van maandag 31 juli) klaar zijn.

Tegelijk met deze werkzaamheden wordt ook begonnen met de bouw van de nieuwe Aldi supermarkt. Direct daarna start ook de bouw van de woningen op het voormalige terrein van de Ulbe van Houten school. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in 2018 voltooid.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 26 juni 2017

Historische kerken op het Bildt open tijdens kerkenpad

(Foto Julianakerk Oudebildtzijl)

De vijf historische kerken op het Bildt zijn ook deze zomer weer op zaterdag voor het publiek geopend tijdens kerkenpad op het Bildt.

De kerken die gratis te bezoeken zijn: de Meinardskerk van Minnertsga, de Groate kerk van Sint Jacobiparochie, Van Harenskerk in Sint Annaparochie, De Kerk van Vrouwenparochie en de Julianakerk van Oudebildtzijl.

De kerkenroute is open van 8 juli tot en met 9 september. Informatie via 0518-401890 en 06- 38384002 en via 0518-491308.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Holwert, 24 juny 2017

Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

Sjoerd de Jong kening yn Holwert

It partuer fan âld-Holwerter Gert-Anne van der Bos, Renze Hiemstra en Sjoerd de Jong hat sneontemiddei it haadklassekeatsen yn Holwert wûn.

Yn de finale wienen Van der Bos-en-dy te sterk foar Johannes van der Veen, Pier Piersma en Evert Pieter Tolsma.

Sjoerd de Jong fan Sint-Anne is foar it earst op in haadklassepartij útroppen ta kening.

Bron: Omrop Fryslân

Westhoek, 19 juni 2017

Naar de rechter om waarde dijkhuizen

Dijkhuisje bij Neerijnen

Bildtdijkbewoners stappen naar de rechtbank wegens een in hun ogen onterechte aanslag van Hefpunt inzake de waterschapsbelasting.

De stap is een vervolg op een uitspraak van de Hoge Raad dat dijken niet meetellen voor de onroerendezaakbelasting. Het Bildt heeft nogal wat dijkhuizen, die deels op dijkgrond liggen en dan niet mee zouden mogen tellen in de waarde.

De gemeente zoekt nog uit of dit klopt. Omdat de waterschapsbelasting gebaseerd is op de WOZ-waarde, zou die evenmin kloppen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 18 juni 2017

Trio Enno Kingma verrassend winnaar in St Jacob

Enno Kingma, Pier Piersma en Jouke Bosje wűnen by de manlju - Foto: Henk Bootsma, omrop Fryslân

Trio Enno Kingma (L'den), Pier Piersma (Oosterlittens) en Jouke Bosje (L'den) waren zondag op de vrije formatie wedstrijd in Sint Jacobiparochie de verrassende winnaars.

In een boeiende finale werd het partuur Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma, Erwin Zijlstra met 5-5 6-4 verslagen. De finale strijd werd tevens de partij van de dag. Daarvoor was er weinig spanning te beleven op een toch wel ideale kaatsdag. Alleen in de eerste omloop kwam er eenmaal een stand van 5-4 op de telegraaf. De rest van de partijen werd in rap tempo afgewerkt (5-0) (5-1) (5-2) (5-2) (5-2) (5-0) (5-1).

Alle favorieten hadden zondag een offday en mochten vroegtijdig de douche opzoeken. Zo kreeg trio Marten Bergsma, Hans Wassenaar, Dylan Drent (waar het leek dat een gedreven en opgefokte Hans Wassenaar meer met zichzelf aan het worstelen was dan met zijn tegenstanders) geen enkele kans tegen de latere winnaars. Ook het huizenhoge trio Gert Anne van der Bos vond zijn Waterloo in de tweede ronde.

Bron: Omroep LEO.nl
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 16 juni 2017

Borden voor bewustwording op Oude Bildtdijk

Mevrouw Boerma en wethouder Nel Haarsma bij één van de borden. Foto: gemeente Het Bildt

Op zeven locaties op de Oude- en Nieuwebildtdijk worden opvallende borden opgehangen. De eerste is woensdag onthuld door mevrouw Boerma, bedenker van dit bord, en wethouder Nel Haarsma.

De weg op de Oude- en Nieuwebildtdijk is een smalle weg waar veel verkeer overheen komt. Het is van belang om goed om de veiligheid te denken, maar ook om het gebruiksgenot. In het kader van het project Veiligheid Bildtdijken wordt al een tijd gewerkt aan verbetering. Van de weg op zich, maar ook van de manier van gebruik.

Mevrouw Boerma heeft haar idee daarover op een creatieve manier vormgegeven door een bord te ontwerpen. Het bord laat zien dat deze wegen door veel verschillende mensen en voertuigen gebruikt worden. Het geeft duidelijk weer dat het zaak is dit met z’n allen goed te doen, en om rekening te houden met elkaar.

"Dit is in prachtich foarbyld fan hoe’t bewenners sels meitinke en meiwurkje binnen dit projekt. Mefrou Boerma hat mei al har kreativiteit hiel moai it byld fan de diken sjen litten", aldus Nel Haarsma.

Bron: Franeker Courant

Oudebildtzijl, 14 juni 2017

Extra subsidie voor De Aerden Plaats

Stichting De Aerden Plaats in Oudebildtzijl krijgt vanaf 2016 jaarlijks 12.250 euro subsidie in plaats van 7750 euro.

Dat voorstel doen b. en w. van het Bildt aan de raad nadat het archeologisch steunpunt en bezoekerscentrum heeft aangegeven niet zonder dat extra geld te kunnen.

Zo moest er een beveiligingsinstallatie met abonnement komen na inbraken. Het voortbestaan komt in gevaar als het extra geld er niet komt.

Dat is zonde van alle investeringen van de laatste tijd, aldus het raadsvoorstel.

Bron: Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 13 juni 2017

Midseumer Môlnkoier blijvertje op activiteitenagenda het Bildt

V.l.n.r. de organisatoren Klaske Miedema, Arjen Hoogland en Atje Tadema. (Foto HoogMedia)

Wandelliefhebbers kunnen hun hart ophalen. De Midseumer Môlnkoier vanuit Vrouwenparochie krijgt namelijk een vaste plaats op de agenda.

De tweede editie die begint en start bij de Vrouwbuurstermolen in Vrouwenparochie is zaterdag 17 juni. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er nu afstanden van twaalf en tweeëntwintig kilometer. In 2016 was dat tien en eenentwintig kilometer.

Er worden tussen de zes- en achthonderd deelnemers verwacht. Dat is een flinke groei ten opzichte van vorig jaar. Toen deden er meer dan driehonderd wandelaars mee.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 juni 2017

Extra onderhoud wegen het Bildt

De gemeente het Bildt investeert 280.000 euro in de reconstructie van wegen. De reconstructies, die in feite een extra onderhoudsbeurt zijn, worden uitgevoerd als de wegen aan jaarlijks onderhoud toe zijn.

Het gaat om de Burgemeester Albardastraat, Dordtse Straat, Nassaustraat en W. Boumastraat in Sint Annaparochie, de G. van Tuinenstraat in Sint Jacobiparochie en de Tilledyk in Minnertsga. Soms gaat het om een gedeelte van deze straten.

De gemeenteraad beslist er op 6 juli over.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 juni 2017

Dordtse Straat

Sloop gymzaal kost ruim een ton

Sloop van de oude gymzaal aan de Dordtse Straat in Sint Annaparochie kost de gemeente het Bildt 107.379,39 euro.

Probleem is dat het gebouwtje verbonden is met de school ’t Fonnemint. Dit betekent dat één buitenmuur moet blijven staan en dat er een nieuwe buitenmuur voor de school moet komen.

De rest van het terrein wordt een plein.

Bron: Leeuwarder Courant

Zwarte Haan, 12 juni 2017

Starbarn: sterren zien, ’s nachts en overdag

Een impressie van de Starbarn van Sweder Spanjer en Murk Wijmenga

Twee jonge architecten met Friese wortels hebben het winnend ontwerp gemaakt voor de Starbarn, onderdeel van Nacht aan het Wad.

Op het recreatieterrein bij Zwarte Haan komt een nachttuin, met daarin de Sterrenschuur of Starbarn, een plek waar mensen bij heldere nachten de sterrenhemel kunnen bekijken. Als onderdeel van Culturele Hoofdstad is hier op 25 juli volgend jaar een stiltefestival, aansluitend op de pelgrimsestafette Camino der Lage Landen. Nacht aan het Wad zal daarom in juni 2018 gereed zijn.

Architecten Murk Wijmenga en Sweder Spanjer begonnen in hun ontwerp bij het middelste gedeelte van het gebouwtje: het observatorium. Deze ronde ruimte heeft een open dak. Op de houten vloer en wanden staat aangegeven waar het noorden en zuiden zich bevinden, en welke sterrenbeelden er te zien zijn in de verschillende seizoenen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 12 juni 2017

Alan Laws en René Tweehuysen vormen The Mudbirds. Zij wonnen de Dutch Blues Challenge al eens in 2011. (Foto The Mudbirds)

The Mudbirds door naar finale Dutch Blues Challenge

The Mudbirds uit Oudebildtzijl hebben zich geplaatst voor de finale van de Dutch Blues Challenge. Die vindt plaats op 8 oktober in Nieuw-Vennep.

Bij de jaarlijkse wedstrijd van de Dutch Blues Foundation kunnen bands, solo- en duo-artiesten binnen twintig zien en horen waarom zij op een gerenommeerd podium thuishoren.

The Mudbirds werden in de voorronde beoordeeld door juryleden afkomstig uit de mediawereld, de platenindustrie en de Nederlandse bluesscčne.

Alan Laws en René Tweehuysen vormen The Mudbirds. Zij wonnen de Dutch Blues Challenge al eens in 2011 en vertegenwoordigden Nederland tijdens de International Blues Challenge in Memphis in 2012.

Bron: Franeker Courant

Zwarte Haan, 9 juni 2017

Sterrenschuur voor het Bildt

Het project Nacht aan het Wad wil met een sterrenschuur en een nachttuin mensen de gelegenheid geven om van de nachtelijke duisternis bij de Waddenzee te genieten. Stichting Keunstwurk presenteerde gisteren in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie het ontwerp van de schuur van de architecten Murk Wymenga en Sweder Spanjer.

De houten sterrenschuur krijgt een rond oppervlak met een straal van zeven meter. De schuur wordt vijf meter hoog en het dak is gedeeltelijk open zodat men de sterrenhemel kan zien.

De schuur moet daarnaast overnachtingsmogelijkheden bieden aan wandelaars, onder wie pelgrims. Bij Sint Jacobiparochie begint het Sint Jabikspaad, de pelgrimsroute die vanuit Fryslân naar het Spaanse Santiago de Compostela leidt.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees ook het artikel "Sterren kijken in een starbarn aan het Wad" in De Moanne >>

Sint Annaparochie, 8 juni 2017

Archieven het Bildt moeten naar Franeker

Onderzoek heeft uitgewezen dat het Histories Argyf van de gemeente het Bildt na de fusie tot gemeente Waadhoeke niet in het Bildt kan blijven.

De provinciaal archiefinspecteur heeft dit de gemeente laten weten nadat de partij Frije Bilkerts een motie had ingediend om de archiefbewaarplaats ergens op het Bildt te handhaven.

Hiervoor zijn geen geschikte plekken aanwezig omdat een archiefbewaarplaats wettelijk aan strenge eisen moet voldoen. Daarom is het ook niet mogelijk de huidige plek, in het gemeentehuis van Sint Annaparochie, te handhaven. Deze plek wordt nu gedoogd, maar er is onvoldoende luchtcirculatie. Bovendien is onbekend welke bestemming het pand na 1 januari 2018 krijgt.

De archieven moeten daarom verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 7 juni 2017

Finn Eekkerk heeft de bal aan een touwtje. FOTO LC

Finn jongleert bal de wereld rond

Finn Eekkerk (13) uit Sint Annaparochie is de baas over de bal. Deze zomer doet hij zijn trucjes tussen de professionals op het WK Freestylen in Praag.

Achteloos wipt Finn Eekkerk de bal vanaf de grond in zijn nek. Daar laat hij hem een seconde of drie stil liggen. Dan glijdt de bal weer van zijn nek terug op zijn rechtervoet. Hij houdt een paar keer hoog en draait zijn been twee keer om de bal heen. ,"Dat was de ATW", zegt Eekkerk alsof de afkorting voor zich spreekt.

"Around The World", verduidelijkt hij. "Je tilt de bal op, draait er omheen en dan moet je zorgen dat je de bal weer opvangt. Twee keer lukt wel, maar drie keer ronddraaien is mij nog niet gelukt."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Hier ook een video >>

Sint Annaparochie, 31 mei 2017

St.-Anna doet nog volop mee in de detailhandel

Oene Krist en burgemeester Gerrit Krol

Het beeld van de middenstand in St.-Annaparochie is vaak die van een sterk teruglopend aantal winkels, en dat klopt niet met de werkelijkheid. Dat zegt Oene Krist van de gemeente het Bildt. "Dat beeld is ooit ontstaan, maar klopt niet."

Met een Bildts Koopstroomonderzoek van Bert Broekhuis in de hand, wijst hij op de juist nog levendige en welige detailhandel. Van de 64 winkels op het Bildt zijn de 46 in St.-Annaparochie goed voor ruim 11.000 vierkante meters. Bij een eerder onderzoek in 2007 lag dat aantal winkels nagenoeg op hetzelfde niveau.

En dat is in verhouding zelfs hoger dan het Nederlands gemiddelde voor kernen van deze omvang. Wat opvalt is de Stannebuurtsters de detailhandel in eigen dorp trouw zijn. Liefst 98 procent doet haar dagelijkse inkopen in St.-Anna. Voor de niet dagelijkse zaken als modeartikelen, ligt dat percentage op 38 procent. De overige 62 procent richt zich voor andere inkopen vooral op Leeuwarden.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 31 maaie 2017

Foto: Kappers Media

Boat op trailer rekket foarbygeande fytster

Oan de Hemmemawei yn Sint-Anne is woansdeitemiddei in fytster ferwûne rekke.

De frou ried mei har fyts by in trailer mei in boat del, doe't de boat troch noch űnbekende oarsaak losskeat. De frou waard rekke en foel op 'e grűn.

Hoe't it krekt mei har giet, is net bekend. Se is nei it sikehűs brocht.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch hjir de fideo >>

Minnertsga, 29 mei 2017

Busje mist op haar na fietsende wethouder

Bij de botsing kwam een deel van de voormuur naar beneden. FOTO ANTON KAPPERS

Veertig centimeter van de bank waarop Greetje Bekius zat, boorde zich zaterdag een bestelbusje met vermoeide Elfstedenroeiers in de gevel.

"Yniens in soad lawaai, en dernei in soad glęs." Bekius weet niet hoe ze het heeft als ze zaterdagmiddag op de nagelnieuwe bank appjes naar haar dochters zit te versturen. Juist in die zithoek knalt een busje zomaar tegen hun huis aan de Ferniawei in Minnertsga.

Vanwege de hitte heeft ze de gordijnen dicht en de zonneschermen neergelaten. Het voorkomt dat Bekius na de botsing het hele glasraam over zich heen krijgt. "Dat it sa waarm wie, hat myn gelok west."

Overstuur rent ze naar buiten waar ze wordt opgevangen door de fietsende wethouder Nel Haarsma van het Bildt, die het busje luttele meters voor haar tegen de gevel ziet botsen. "In pear sekonden letter, en ik hie der sels mei de fiets tusken sitten. Der siet in engeltsje op myn skouder."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 29 mei 2017

Na een korte introductie mochten de kinderen zelf aan de slag met het instuderen van een circusact. (Foto E. Hiemstra)

Kinderen OBS De Toverbal schitteren in circusvoorstelling

OBS De Toverbal in Sint Annaparochie heeft afgelopen week een circusproject gehouden.

Na een korte introductie mochten de kinderen zelf aan de slag met het instuderen van een circusact. Op het terrein van de school werd ondertussen met behulp van ouders een grote tent geplaatst.

’s Avonds was er een voorstelling. Het project is de school aangeboden door de Rotary Club De Oldehove uit Leeuwarden.

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 28 mei 2017

Busje roeiers uit Deventer ramt woning Minnertsga: veel schade, geen gewonden

Foto: omrop Fryslân

Een busje met deelnemers aan de Elfstedenroeimarathon heeft zaterdagmiddag de gevel van een woning in Minnertsga geramd. De schade aan het huis en aan het busje is groot. De drie inzittenden van het busje, roeiers van Roei- en Zeilvereniging Daventria uit Deventer, kwamen met de schrik vrij.

De mannen waren op weg naar het clubhuis van de Leeuwarder roeivereniging Wetterwille, de finish van de Elfstedenroeimarathon. De roeiers maakten deel uit van een team van zes mannen. Die zaten steeds op de beurt met z’n drieën in de boot en losten elkaar na elke drie etappes af.

De walploeg die tegen de gevel botste had net een zware inspanning geleverd. Voorzitter Rob Bilderbeek vermoedt dat vermoeidheid de oorzaak is geweest van de botsing. Bij de volgende editie van de Elfstedenroeimarathon stuurt de Deventer vereniging een chauffeur mee naar Friesland.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 27 mei 2017

Busje ramt woning: veel schade

Foto: Ytzen Korf, 112 Fryslân

Een bestelbus is zaterdagmiddag tegen de gevel van een woning gereden aan de Ferniawei. De woning staat hierdoor op instorten.

Door onbekende oorzaak reed de bestelbus bijna de woning binnen. De brandweer uit Menaam kwam ter plaatse vanwege de grote schade aan de woning. De brandweer is onder andere bezig met opruimwerkzaamheden en stutten van de woning. Voor assistentie zijn de hulpverleningsbak instorting en het STH team opgeroepen.

De bestuurde van het busje is door ambulancepersoneel gecontroleerd, vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. De persoon die in de woning aanwezig was kwam met de schrik vrij. Het busje zal door een berger geborgen worden.

Een fietser heeft ter ternauwernood de auto kunnen ontwijken. De weg is voorlopig afgesloten.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>      link Lees ook Roeiers uit Deventer rijden met bestelbusje tegen woning in Friesland >>

Sint Jacobiparochie, 26 mei 2017

Tusken it nasjonalisme en it neat

Hein Jaap Hilarides: 'Ik woe in famyljeskiednis skriuwe, mar it moast al wat mear węze’. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

It moat in jier as seis lyn wêze dat Hein Jaap Hilarides yn Brussel wie en in pear trekkers op het Schumannplein foar in grut gebou fan de Europese Kommisje stean seach. It wie in protest tsjin it lânboubelied fan de Europeeske Uny. Yn de fantasij fan de skriuwer bleau der ien trekker oer: in kręftich byld fan de űnmacht fan de lytse boer yn it grutte Europa.

Yn 1990 rűn Hilarides staazje by de Waddenadviesraad yn Ljouwert. Ien kear kaam er dęr foar de winige doar: dat wie op ’e dei dat boeren de yngong blokkearden. De blokkade wie űnderdiel fan in lanlike aksje tsjin de ferleging fan de nôtprizen.

Ek foar it Provinsjehűs, op de rűnwei fan Ljouwert en op it Binnenhof yn De Haach stie it fol mei trekkers. In oantal boeren ried troch nei Brussel om de boel ek dęr yn ’e bulten te jeien. It waard har net tastien, fierder as de rűnwei fan Brussel binne se net kaam.

De aksjes joegen mei de stjit ta De trekker fan Troje. Mar eins hie de skriuwer al folle langer – tsien jier op syn minst – mei it idee foar it boek omrűn. In famyljeskiednis woe er skriuwe. Buddenbrooks fan Thomas Mann, Het geslacht Wiarda fan Theun de Vries wiene boarnen fan ynspiraasje. En de Anton Wachter-syklus fan Simon Vestdijk net te ferjitten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Franeker, 26 mei 2017

Geen Franeker geld Bildts evenement

Terwijl de gemeente het Bildt 5000 euro bijdraagt aan de Keatswike die in 2018 in Franeker wordt gehouden, geeft de gemeente Franekeradeel geen subsidie voor Westhoek Búttendyks, ook een evenement in het kader van Culturele Hoofdstad.

De subsidievragers droegen in beide gevallen aan dat Franekeradeel en het Bildt in 2018 tot dezelfde gemeente Waadhoeke horen. Het college van Franekeradeel is daar blijkbaar niet gevoelig voor.

Westhoek Búttendyks is een vierdaags evenement in de plaatsen Sint Jacobiparochie, Westhoek en Oosthoek met een openluchtspel aan de voet van de zeedijk, een foto- en kunsttentoonstelling en een nostalgische zaterdag. Het wordt gehouden van 6 tot en met 9 september 2018.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 24 mei 2017

Iedereen schilt mee tijdens laatste kampioenschap Bildtstarschillen

Burgemeester Gerrit Krol van het Bildt en wethouder Anneke Haarsma schillen mee op het Open Kampioenschap Bildtstarschillen in Sint Annaparochie. FOTO ARODI BUITENWERF

Zoveel mogelijk aardappelen schillen in minder dan vijf minuten. Dat was gisteren de inzet tijdens het laatste Open Kampioenschap Bildtstarschillen.

Van Syriërs uit het naastgelegen asielzoekerscentrum tot burgemeester Gerrit Krol van het Bildt. Iedereen schilde een aardappel mee op de jaarlijkse braderie van Sint Annaparochie.

Met het kampioenschap hoopt Loet Hin van Stichting De Bildtse Aardappelweken de aandachtte vestigen op de herkomst van de ronde, vastkokende aardappel. "Kinderen denken soms dat aardappelen gewoon uit de supermarkt komen. Het doel van De Bildtse Aardappelweken is om begrip te krijgen voor waar voedsel vandaan komt."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link En bekijk hier de video >>

Exmorra, 23 mei 2017

Kunstfoto uit serie gestolen van expositie in Exmorra

Tijdens de kunstroute Kunst in de Tuinen in Exmorra is van een van de exposerende kunstenaars een werk gestolen. Het gaat om een foto van Ellen Floris uit Sint Annaparochie. "Ik baal uiteraard als een stekker", schrijft ze.

Het werk van 100 bij 150 centimeter, afgedrukt op gelakt dibond maakt deel uit van de serie For Your Eyes Only. De diefstal vond afgelopen weekend al plaats. Floris hoopt dat mensen met tips zich bij haar melden.

Het is de eerste keer dat 21 kunstenaars hier een verscheidenheid aan kunstobjecten tonen aan het publiek.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 23 maaie 2017

Maraton yn Sint-Anne: oeren op in waskmasine sitte

Yn Sint-Anne binne fiif minsken tiisdei dwaande mei in bysûndere maraton. Se drave net, mar se sitte in hiel lang skoft op ien plak. En dat plak is in waskmasine yn in elektroanikasaak.

It lanlike bedriuw achter de winkel bestiet dit jier fyftich jier, en dęrom meie yndividuele saken in eigen aksje op tou sette. De eigeners fan de winkel yn Sint-Anne binne dęrom mei dizze bysűndere waskmasine sitaksje op de proppen kaam. De dielnimmers moatte oant tiisdeitejűn njoggen oere op de masine sitten bliuwe, allinnich dan krije se de waskmasine fergees mei nei hűs.

De masinen steane midden yn de winkel, en de dielnimmers krije dan ek in soad bekijks. "Guon sitte te kaarten mei-inoar. En ek de telefoan is net mear fuort te tinken fansels, dus de dielnimmers spylje spultsjes dęrop om harren te fermeitsjen", sa fertelt de eigener fan de winkel, Janny de Vos.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 22 maaie 2017

Hema Sint Annaparochie krijgt internationale winkelconcept

De Hema aan de Beuckelaerstraat 27 in Sint Annaparochie wordt omgebouwd naar het voorbeeld van de internationale winkels in steden als Barcelona, Parijs en Londen van het bedrijf.

Het internationale winkelconcept wordt ook uitgerold in Nederland. De winkels zijn daarbij overzichtelijker ingedeeld in werelden. De verbouwing van de winkel in Sint Annaparochie begint vandaag en duurt tot en met vrijdag. Die dag is er een feestelijke opening.

Hema verwacht dat volgend jaar alle kleine winkels van het concern naar verwachting zijn omgebouwd.

Bron: Franeker Courant

Foto Gaatze Bosma

Sint Jacobiparochie, 21 mei 2017

Lian Boersma en Amber Bosma naar EK Acrogym in Polen

Lian Boersma uit Sint Jacobiparochie jeeft zich samen met Amber Bosma geplaatst voor het Europees kampioenschap acrogym. Dat is in oktober in Polen.

Het duo haalde limiet voor het EK tijdens de plaatsingswedstrijden voor het Nederlands kampioenschap. Die vonden dit weekend plaats in Zwolle.

In april, bij het vorige kwalificatiemoment, haalde het duo ook al een limiet voor het EK. Bij het tweede kwalificatiemoment voldeden zij wederom aan de limiet. Zij bekroonden hun optreden met goud in de categorie Jeugd.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 21 mei 2017

Trio Van der Bos wint in Sint Annaparochie

foto: 'still' uit video op website KNKB

Hij hoeft al lang niets meer te bewijzen, maar een plaagstoot van een tegenstander kan kaatser GertAnne van der Bos af en toe prima gebruiken. Dat bleek wel in Sint Annaparochie.

Gert-Anne van der Bos en zijn maten Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra stonden gisteren in een boeiende finale op een 5-5 en 6-2 voorsprong, toen Menno van Zwieten de opslager uit Mantgum begon uit te dagen. Hij wilde de druk op Van der Bos, die op het punt stond op te slaan, wat opvoeren. "Hé Bos, no moatst it mar even sjen litte baas!" Voorinse Hylke Bruinsma, aardig op stoom in de eindstrijd, sloeg vervolgens de kaats voorbij.

Opnieuw moest Van der Bos zich concentreren en nu deed Bruinsma - inmiddels goed voor 300 punten in het klassement aller tijden - aan psychologische oorlogsvoering. "Ik tink dat we nóch ien fan dy krije", riep hij. Maar Van der Bos liet zijn eergevoel spreken, laadde zich op en produceerde een zitbal, zijn achtste in de partij. Met een enorme oerkreet bejubelde hij de 101ste overwinning op hoofdklasseniveau.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 20 mei 2017

Zestien kilometer lopen met prothese

Pietsje Hannema met haar 'robotpoot'. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Loop Leeuwarden is een opstapje voor Pietsje Hannema naar de Nijmeegse Vierdaagse. Dat opstapje maakt ze zonder linkerbeen.

'De mevrouw met de robotpoot'. Zo noemen kinderen Pietsje Hannema (50) vaak. Ze vindt het niet erg. "Ik ha no ien kear in bysűndere proteze." Morgen doet ze mee aan Loop Leeuwarden, de 16 kilometer. "Rinne, hurddrave kin ik net mear." Dat hoeft ook niet, vindt ze zelf. Meedoen met deze loop overtreft al haar verwachtingen.

In 2007 hoorde de moeder van toen drie jonge kinderen het woord kanker. Het zat in knie en kuit. Haar been moest worden geamputeerd en een lange weg naar herstel volgde. Een operatie in het UMCG, revalideren in Beetsterzwaag: het waren zware maanden voor het jonge gezin. Maar de klap kwam later: Pietsje kon niet meer sporten. "Ik hie in soad pine yn myn stomp. Fantoompine en senuwpine. Ik koe net mear as 200 meter rinne."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >> <

Sint Jacobiparochie, 20 mei 2017

De Groate Kerk te Sint Jacobiparochie

Veertig motorrijders in de Groate Kerk

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is vanmiddag het domein van zo’n veertig motorrijders. Ze krijgen uitleg over hun reis naar Santiago de Compostela van reisorganistor Oene Krist.

De twee weken durende trip over 4800 kilometer wordt dit jaar in juni en in augustus verreden. Dagelijks wordt 350 kilometer afgelegd. De motoren rijden zoveel mogelijk op met fietsers en wandelaars.

De pelgrimage-oorkonde krijgen de motorrijders niet; hun inspanning is niet te vergelijken met lopen of fietsen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 20 mei 2017

Sint Annaparochie koestert nieuw sportcomplex De Waaie

Wethouder Wethouder Hillie Blaak opent het sportcomplex tussen kinderen die popelen om te sporten. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Voor 600.000 euro is in Sint Annaparochie een multifunctioneel sportcomplex verrezen. Wethouder Hillie Blaak opende gisteren De Waaie.

Terwijl de kermis – een van de inkomstenbronnen voor sportstichting De Waaie – draaide, werd gisteren in Sint Annaparochie het vernieuwde sportcomplex geopend.

Wat ooit weiland d’Avila was en in 1909 werd gekocht door Plaatselijk Belang is nu sportcomplex De Waaie. "Met een ligging die we moeten koesteren", haalde Gerald van der Boon van de stichting aan.

Liggen sportcomplexen meestal ongezellig aan de rand van een dorp of stad, De Waaie ligt midden in Sint Annaparochie. En het wordt ook nog eens door de helft van de inwoners gebruikt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Bekijk hier de foto's van Jelke de Jager in de Franeker Courant >>

Westhoek, 19 mei 2017

Sil Leystra (FOTO LC/ARODI BUITENWERF)

Stages voor het uitkiezen

Morgen is de Dag van de Bouw. De sector bruist van het optimisme. Ook studenten bouwkunde van het Friesland College in Leeuwarden merken dat. Zij hebben de opdrachtgevers voor het uitkiezen. Sil Leystra vertelt over hoe hij zijn toekomst ziet.

"Ik heb nog geen idee wat ik wil worden. Ik heb stage gelopen bij Kolthof in Stiens. We hebben vakantiehuisjes verbouwd op Terschelling. Toevallig was mijn projectleider ook timmerman, dus ik heb ook veel getimmerd en zelf verbouwd daar. Het was een goede ervaring.

In de vakanties werk ik vaak bij een timmerman uit het dorp, die heeft nu veel klussen. Een fijn bijbaantje, want zo doe ik ook ervaring op. Ik heb absoluut geen zorgen over het werk of de toekomst. Ik zie om me heen dat iedereen aan het werk komt en dat ze overal stagiaires willen hebben. Bedrijven hebben het superdruk, dus het komt allemaal wel goed."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Franeker, 18 mei 2017

3D Impressie gemeentehuis Waadhoeke

Omwonenden en geďnteresseerden kunnen dinsdag 23 mei met eigen ogen tussen 19.00 en 20.00 uur binnenkijken. (Foto Gemeente Franekeradeel)

Het huidige gemeentehuis van Franekeradeel wordt momenteel grondig verbouwd, op weg naar Waadhoeke. Via een impressievideo kan alvast een kijkje worden genomen in het pand. Zie ook de video onderaan dit artikel.

De toekomstige gemeente Waadhoeke neemt 1 januari 2018 haar intrek in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. Het pand wordt sinds april verbouwd voor Waadhoeke.

Het gemeentekantoor van Franekeradeel kenmerkte zich door brede gangen met veel deuren met daarachter veel kantoren. Het nieuwe gemeentehuis wordt zo ruimtelijk en open mogelijk ingericht met weinig muren, flexibele werkplekken en een grote gastvrije bezoekersruimte.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel en 'loop' door de 3D impressie >>

Sint Annaparochie, 17 mei 2017

Multifunctioneel sportcomplex siert dorpskern St.-Anna

Bij de foto: leden van de stichting De Waaie

Na de brand in 2009 leek de sportgemeenschap van St.- Annaparochie als tegen het canvas geslagen, uitgeteld. Uitgerekend in die geslagen positie steeg het dorp op diezelfde plek langzaam maar zeker boven zichzelf uit. Ideeën voor een multifunctioneel sportpark werden de afgelopen twee jaar realiteit voor stichting De Waaie, die het geld bijeenkregen voor een multifunctioneel sportpark.

Op het gebied van buitensporten is er bijna geen nee te koop. Komende vrijdag wordt het park om 18.00 uur officieel geopend. Terwijl er op het veld volop gevoetbald wordt door jeugd, de regen neerklettert op de vernieuwde kantine- en kleedaccommodatie, doen de Waaie-bestuurders Bennie Stapensea, Gerald van der Boon en Paulus Akkerman hun verhaal, dat veel weg heeft van een successtory na een dramaboek.

Toch moest sportend St.-Annaparochie eerst door een diep dal, vooral toen het complex in vlammen opging. Het is dat architect Anne Dorenbos een methode vond om bovenop de oude kleedgelegenheid een strak vormgegeven kantine- en vergaderverdieping te creëren.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Jabik, 17 maaie 2017

Hoe is it mei keatser Taeke Triemstra?

'Still' út de fideo mei it petear mei Sjoerd de Jong

Haadklassekeatser Sjoerd de Jong woe graach it ferhaal fan Taeke Triemstra út Sint-Jabik fertelle. "Taeke wie earder altyd in held fan my, mei Chris Wassenaar. Sűnt ik sels ek by de senioaren keats, ken ik him fansels wol wat better. Wy binne beide haadklassekeatser.

Mar hy is ek in keatser dy't, oars as ik noch in gesinslibben derneist hat en doe krige hy ôfrűne winter ek noch te hearren dat er siik is. Dat fűn ik allegear hiel nijsgjirrich. Want dit seizoen is eins de fraach, kin hy wol troch mei syn sykte?"

Taeke Triemstra hat de sykte fan Bechterew, in űntstekking fan de ręchbonke. It keatsseizoen is no trije partijen űnderweis. It falt Taeke noch wol ôf. Hy hopet dat it better wurdt, en dat de medisinen noch better wurkje sille, mar hy tinkt foarearst noch net oan ophâlden.

Bron: Omrop Fryslân

GPTV Sjoch hjir de fideo fan it petear mei Taeke Triemstra >>


Oudebildtzijl, 16 mei 2017

Coördinator Kirsten Zwijnenburg van de Aerden Plaats toont de spullen die weer terecht zijn. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Gestolen vondsten terug in de vitrines

Het leek voor altijd spoorloos, maar een groot deel van de archeologische vondsten uit de Aerden Plaats in Oudebildtzijl keert zaterdag terug in de vitrines.

Het bezoekerscentrum vormt dan het decor van de expositie ‘Hervonden vondsten’.

Vorig jaar gingen dieven aan de haal met de bodemschatten, maar kort geleden dook een groot deel van de buit plotseling weer op, toen een jongetje bij een sloot ten noorden van het dorp op een kruik stuitte.

Daar bleken meer geroofde schatten te liggen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 15 mei 2017

Samenwerkingsschool St.- Jacobiparochie wint Himmelwike bokaal

Op woensdag 10 mei heeft wethouder Boukje Tol van de gemeente het Bildt de Himmelwike bokaal uitgereikt aan de leerlingen van de Samenwerkingsschool in St.- Jacobiparochie.

Tijdens de Himmelwike leren kinderen hoe schadelijk zwerfafval is voor mens en omgeving en wat ze er zelf tegen kunnen doen. De leerlingen hebben met elkaar naar verhouding het meeste zwerfafval ingezameld van alle deelnemende scholen.

Dit voorjaar hebben drie basisscholen en het dorpsbelang van Froubuurt uit het Bildt meegedaan aan het Himmelwike project. Hierbij gingen de leerlingen, voorzien van een grijper en vuilniszak, de straat op om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen. De kinderen van de samenwerkingsschool hebben met 141 leerlingen maar liefst 100 kilo zwerfafval opgehaald, naar verhouding het meeste van alle deelnemers.

Bron: Gemeente Het Bildt
link Lees het hele Bericht >>

Sint Annaparochie, 15 mei 2017

Camping De Blikvaart

Fietsverhuur langs Elfstedenroute-Noord

Vanaf vandaag kunnen watersporters op tien locaties langs de Noordelijke Elfstedenroute fietsen huren.

Daarmee willen toeristische ondernemers de gasten verder de regio in sturen. Het gaat om een samenwerking tussen de Fietsmarkthal en Uytland Recreatie.

De organisatie is in handen van Teade Ynema (Café De Drie Gemeenten in Alde Leie) en Tinie Werkhoven (Recreatiebedrijf de Blikvaart Sint Annaparochie).

In totaal zijn er zestig fietsen beschikbaar.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 14 mei 2017

CycloMedia maakt foto's in de gemeente

Auto CycloMedia

Op dit moment worden in de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 14 mei 2017

Sint Annaparochie maakt zich op voor open kampioenschap Bildtstarschillen

Strijd om titel Open Bildts kampioen Bildtstarschillen 2017. (Foto Loet Hin

De Stichting Bildtse Aardappelweken en de commissie Lammetsymet houden dinsdag 23 mei het open kampioenschap Bildtstarschillen.

Er zijn geldprijzen van 25, 50 en 75 euro. De Bildtse Bildtstars worden ook dit jaar weer geleverd door Akkerbouwbedrijf Jensma. Om 15.15 uur strijden, onder leiding van de jury, de vijf deelnemers met de hoogste scores tegen elkaar om de titel Open Bildts kampioen Bildtstarschillen 2017.

Het startschot van het evenement is om 10.00 uur bij de stand voor Boterhoek Bloemen in Sint Annaparochie. Dan gaan eerst diverse sponsoren van Potatoes go wild, de aardappelweken in 2018, de strijd met elkaar aan.

Na de opening is iedereen welkom om in 268 seconden (het aantal jaren dat er aardappels worden verbouwd op het Bildt) zo veel mogelijk Bildtstars te schillen. De geschilde aardappels mogen na afloop worden meegenomen.

Bron: Franeker Courant

Oudebildtzijl, 13 mei 2017

Met een lot van 98 euro kans op een huis

De Kolk 12 (Streetview)

Het klinkt bizar: een lot kopen van 98 euro en daarmee kans maken op een huis van twee ton. Toch is dit wat gebeurt in Oudebildtzijl, waar de plaatselijke voetbalvereniging een huis wil verloten.

"Op een ochtend werd ik wakker en had ik ineens dit idee. Ik wist direct: dit is zo bizar dat het wel moet lukken. Dit is het", vertelt Anne Polstra (40), lid van de sponsorcommissie van voetbalvereniging Ouwe Syl, over het idee om een huis te verloten ten behoeve van de voetbalvereniging.

Het bestuur van de voetbalvereniging sliep twee nachten over het idee van Polstra, die in het eerste speelt en jeugdtrainer is, maar was daarna unaniem enthousiast. Het huis op de Kolk in Oudebildtzijl wordt nu op Funda voor 200.000 euro te koop aangeboden.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 mei 2017

De Oudebildtdijk

Het Bildt onderzoekt WOZ-zaak dijkhuizen

De gemeente het Bildt onderzoekt of een uitspraak van de Hoge Raad gevolgen heeft voor de WOZ-waarde van huizen langs de Oude- en Nieuwebildtdijk.

Dit naar aanleiding van een publicatie in deze krant. De uitspraak houdt in dat tuinen die op een waterverdedigingswerk als een dijk liggen, niet bij de WOZ-waarde meegerekend mogen worden.

Een aantal bewoners tekende daarom bezwaar aan tegen de aanslag. Krijgen zij gelijk, dan wordt de waarde van de objecten die hieronder vallen, aangepast.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees ook het bericht op de gemeentelijke website >>

Oudebildtzijl, 12 mei 2017

Huis van 200.000 euro te winnen bij loterij 50-jarige VV Ouwe Syl

Vlnr: Huiseigenaar Tjeerd Polstra, initiatiefnemer Anne Polstra en bestuurslid Taeke Zijlstra van VV Ouwe Syl. Op de achtergrond het te verloten huis.

VV Ouwe Syl viert haar jubileum op een wel heel bijzondere manier. De Voetbalvereniging die vijftig jaar bestaat verloot namelijk een huis ter waarde van 200.000 euro aan De Kolk 12 in Oudebildtzijl.

De loterij is donderdagavond bekendgemaakt bij de aftrap van het jubileum. De loten kosten 98 euro per stuk. De opbrengst van de loterij wordt gebruikt om de accommodatie van VV Ouwe Syl te renoveren. Initiatiefnemer is Anne Polstra. "De website www.verloterij.nl is nu online. Meer informatie over de te winnen woning is te vinden via funda.nl."

De loterij loopt tot en met 11 november. Op die dag wordt het winnende lotnummer getrokken. De Vries en Feenstra Notariaat uit Berltsum houdt toezicht op het verloop van de trekking. De accountantscontrole wordt verzorgd door Bentacera uit Leeuwarden. De vergunning voor deze loterij is op 3 april afgegeven door De Kansspelautoriteit.

Bestuurslid Taeke Zijlstra van VV Ouwe Syl zegt dat de voetbalvereniging meteen enthousiast was over het initiatief. "Het sluit prima aan bij ons streven om als club een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Wel was het voor ons cruciaal dat het hele proces veilig en betrouwbaar werd ingericht. Wij hopen natuurlijk dat de loten in no-time zijn uitverkocht."

Bron: Franeker Courant

Froubuorren, 11 maaie 2017

Monumint op It Bilt foar riders fan de Alvestêdetocht

Piet Bron - Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Op It Bilt binne plannen foar in monumint ta oantinken oan minsken dy't de Alvestêdetocht riden hawwe.

It idee komt fan de 84-jierrige Piet Bron fan Froubuorren, dy't ek sels oan de tocht meidie. Hy wol in stielen monumint oan de rűte by Buersterműne pleatse.

Riders út de gemeente kinne tsjin betelling in plaatsje mei har namme op it monumint sette litte. De earste riders dy't in plakje op it monumint wolle, hawwe har al by Bron meld. In Biltsk bedriuw is yntusken dwaande mei it meitsjen fan de stielen basis.

Bron: Omrop Fryslân

Bildtstarkampioen

Het kampioenschap Bildtstarschillen, een eerdere editie.

Ze houden de spanning erin, de organisatoren van het Open Kampioenschap Bildstarschillen in Sint Annaparochie.

Het jaarlijkse evenement tijdens de braderie Lammetsymet waar in 268 seconden zoveel mogelijk Bildtstars geschild moeten worden, is dit jaar mogelijk voor het laatst.

De organiserende stichting Bildtse Aardappelweken heeft het volgend jaar te druk met activiteiten voor Culturele Hoofdstad. En daarna is het misschien tijd voor iets nieuws, zegt Theunis Jensma.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 10 mei 2017

'Alsof hij met de wind is weggewaaid en ik hem niet heb uitgezwaaid'

 De kranslegging bij de plaquettes: De herdenkingsbijeenkomst

Er was grote belangstelling voor de herdenkingsbijeenkomst op donderdag 4 mei in de hal van het gemeentehuis in St-Annaparochie. Veteranen, nabestaanden, familie en andere belangstellenden waren aanwezig.

In de hal zijn een drietal herdenkingsmonumenten (plaquettes). Tijdens de herdenkingsbijeenkomst worden bij deze monumenten kransen gelegd, tussendoor is het een plek om te gedenken, om bloemen neer te leggen en een lichtje te laten branden. Met ingang van het nieuwe jaar is gemeentehuis het Bildt geen gemeentehuis meer. Het Bildt valt dan onder Waadhoeke met een gemeentehuis in Franeker. Wat gebeurt er dan met de plaquettes?

De zorg over de toekomst van de herdenkingsmonumenten kwam in een aantal toespraken naar voren. Na de opening van de bijeenkomst door Dirk Rosendal, lid van veteranencomité het Bildt, kreeg burgemeester Gerrit Krol het woord. "Waar houden we volgend jaar deze bijeenkomst zo wordt mij gevraagd. Het gemeentehuis wordt afgestoten. Dat is duidelijk maar er is nog geen concrete belangstelling. Wat ik u wel kan toezeggen is dat wij, zodra we weten waar we aan toe zijn, contact met u opnemen. Want zonder u maken we geen plannen", was zijn belofte.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 mei 2017

Andries Andries Swart kan weer met een gerust hart naar de eendenkuikens eendenkuikens gaan kijken. kijken. FOTO NIELS WESTRA

Kuikens dartelen weer vrolijk rond in 'horrorvijver'

Acht jaar geleden luidde de noodklok al: kuikentjes konden niet overleven in de nieuwe vijver achter het gemeentehuis. Dit jaar dartelen ze vrolijk rond.

Wat eens een‘horrorvijver’ was waar eendenkuikens spartelden tegen de verdrinking tot ze het niet meer vol konden houden, is nu een veilig thuis voor moedereenden met hun kuikens. De vijver achter het gemeentehuis van Sint Annaparochie is voorzien van drijfeilanden, bruggetjes en trappetjes.

"De kuikens vliegen nu bij de trappetjes op", vertelt Andries Swart die twee keer per dag een kijkje neemt bij de dieren.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 10 mei 2017

In het licht: Age de Lange

Age de Lange

Age liep voorop. Het liefst met zijn hoed op. Zijn groep, bestaande uit familie, vrienden en collega's liep achter hem aan. Hij was een natuurlijk leider.

Met zijn telefoon aan zijn oor of in zijn borstzak was hij altijd bereikbaar. Hij was zakelijk, doortastend en stond voor iedereen klaar. Zijn ogen sprankelden onaflatend. Age was een vrolijk gezelschapsmens.

Dat sprankelende had Age van zijn vader, zijn blauwe ogen kreeg hij van zijn moeder. Van beiden erfden hij en zijn broer een plastic verwerkingsbedrijf. Zijn ouders waren dat bedrijf gestart toen het gebruik van plastic in opkomst kwam.

Zijn vader begon met het vervaardigen van pastic hoelahoepen en plastic zakjes. Age en zijn broer gingen verder. Het bedrijf maakt tegenwoordig zelfs zwembaden en kan tanks en silo's verpakken in flexibele folie. De broers bouwden het hedendaagse DL Plastics uit tot een internationaal bedrijf.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 8 mei 2017

Bewoners Bildtdijken strijden voor lagere woz-aanslag

 Bewoners van de Bildtdijken komen in het geweer tegen hun woz-aanslag. Van links naar rechts Auke van Dijk, Carla van Leeuwen, Hans Suss en hun vertegenwoordiger Kees Atema. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Bewoners van dijkhuizen kunnen honderden tot duizenden euro's terugkrijgen van hun woz-aanslag. Een uitspraak van de Hoge Raad brengt ook bewoners van de Bildtdijken in het geweer.

Dijkbewoner Jan Boogaard uit Woerdense Verlaat won na twaalf jaar een zaak tegen zijn gemeente over de woz-aanslag voor zijn woning. Hij had ontdekt dat er een wettelijke uitzondering is waardoor waterverdedigingswerken en waterbeheersingswerken zoals dijken niet meetellen voor de onroerende zaakbelasting. Het is voor enkele bewoners van de Oudebildtdijk in de gemeente het Bildt aanleiding om te proberen ook hun recht te halen.

Een artikel in de NRC over de uitspraak die de Hoge Raad in deze zaak deed, schudde dijkbewoner Hans Suss uit Westhoek wakker. De Hoge Raad bevestigde een eerdere uitspraak van het gerechtshof dat dijken niet onder de woz-aanslag vallen. Het moet dan wel gaan om waterverdedigings- of waterbeheersingswerken die worden beheerd door een instelling als een waterschap, zocht Kees Atema uit. Hij schreef namens Suss en het paar Auke van Dijk en Carla van Leeuwen een bezwaarschrift naar de gemeente het Bildt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Ljouwert, 6 maaie 2017

Drokke jûn en nacht foar Ljouwerter plysje

It Aldehoustertsjerkhôf - Foto: Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust

De plysje yn Ljouwert hat it freedtejûn en yn de nacht fan freed op sneon drok hân mei útgeanspublyk fan Befrijingsdei. In 16-jierrige jonge út Sint-Anne waard op it Aldehoustertsjerkhôf oantroffen wylst er swier űnder ynfloed fan drank wie. Syn âlden hawwe de jonge fan it plysjeburo ophelle.

Yn in hoarekasaak oan it Ruterskertier is in 29-jierrige Ljouwerter oanhâlden, nei't er in oare man mishannele hie. It slachtoffer is behannele troch meiwurkers fan de ambulânse.

Oare fjochterijen koene troch yngripen fan de plysje foarkaam wurde. Fierders hat de plysje minsken oanhâlden foar drugsbesit, it besit fan in mes, it oantreffen fan pepperspray en foar wyldpisjen.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Jacobiparochie, 4 mei 2017

Burgemeester Krol: 'Blijf u inzetten voor vrede'

Burgemeester Gerrit Krol

Burgemeester Krol van de gemeente het Bildt heeft bezoekers in zijn toespraak tijdens dodenherdenking opgeroepen om zich te blijven inzetten voor vrede.

Burgemeester Krol: "Vandaag is het 72 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het is nauwelijks voor te stellen dat het al weer zo lang geleden is. Eigenlijk een heel mensenleven. Mijn gehele leven. Geboren in 1945. En het is nog altijd geen vrede op aarde.

Ik denk aan wat er in Syrië gaande is, aan de oorlogsdreiging rondom Noord Korea. Oorlog lijkt soms te horen bij het leven op deze aarde. Een gegeven wat eigenlijk niet te accepteren is.

En het is daarom, met alles wat in ons is, dat we ons moeten blijven inzetten voor de vrede, waar dan ook op deze aardbol. En het is merkwaardig dat het steeds opnieuw voorkomt, dat mensen opstaan, die niet het beste met de wereld voor hebben. Eigenbelang, macht, invloed, geldingsdrang, hoe je het maar wilt noemen."

Bron: Franeker Courant
link Lees de hele toespraak >>

Engelum, 3 mei 2017

Erfgoed Fundaasje wl historie boerenfamilies akkerbouhoek vastleggen

Willem Koopal op een maaimachine en Sije Jepma met een hark in de handen. (Ingelum 1932, collectie Baukje de Jong-Koopal

Erfgoed Fundaasje houdt zaterdag 6 mei vanaf 13.30 uur in de kerk van Ingelum een infomiddag over agrarische geschiedenis. Stichting Erfgoed Fundaasje zet zich in voor het documenteren van de agrarische geschiedenis van families uit de akkerbouwtak in Fryslân, vooral in de kleibouwstreek.

De bijeenkomst in Ingelum is de eerste van een serie van familie die op het programma staan. "Wy wille de geskidenis fan de boerefemilys en de handelshuzen failig stelle", vertelt Goasse Brouwer, secretaris van de stichting Erfgoed Fundaasje. "Elke femily het hur ferhaal. De Brouwers en de Hettema’s, der’t ik met anneks bin, femilys achter handelshuzen fan poaters, binne ’n foorbeeld. Al die handelshuzen metnander komponere de agrarise geskidenis. Dat mot niet ferloren gaan."

Brouwer vertelt dat hij en zijn gelijkgestemden binnen de stichting tot het inzicht kwamen, dat het vastleggen van de verhalen en het bewaren van wat de geschiedenis deze akkerbouwfamilies had geboden, nog onontgonnen terrein was. Ook Tresoar noemde het een witte vlek.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 3 mei 2017

Gevallenen geëerd

De oorlogsgraven op de begraafplaats te St.Jacobiparochie kregen een paar jaar geleden een schoonmaakbeurt van plaatselijke jeugd.

Traditioneel vindt de dodenherdenking op het Bildt plaats bij de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. Tegenwoordig gebeurt dat bij een herdenkingsmonument. De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog liggen verderop begraven. Zij worden hiermee ook geëerd.

Vanaf 19.30 uur wordt een sobere herdenking gehouden. Van 19.15- 19.30 uur speelt het korps, o.l.v. Tjipke Pasma. Leerlingen van de basisschool uit St.-Jacobiparochie lezen gedichten voor en burgemeester Gerrit Krol van de gemeente het Bildt houdt een toespraak.

Er worden kransen gelegd door de gemeente, vertegenwoordigers van de dorpen en scholieren bij het algemeen herdenkingsmonument van Verena Wagner op het kerkhof van St.-Jacobiparochie waar grafstenen van acht oorlogsslachtoffers staan. Er ligt een Pools slachtoffer, Kpl. Piotr Bednarski en vier graven van de Engelse bemanning van de Whitley bommenwerper Z9306: sergeant Eric Fieldsent, 21 jaar, Pilot Officer (Pilot) Charles Acton Chaplin Havelock 25 jaar, Flight Sergeant (Pilot) Donald Eric Ozment, 20 jaar, sergeant (Obs.) Ronald Shuttleworth, 21 jaar.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 1 mei 2017

Franeker jongeren willen verlicht fietspad

De Jongeren Adviesraad (JA) in Franekeradeel werkt aan een plan om de fietstroute tussen Franeker en Minnertsga verlicht te krijgen.

Het nu nog donkere fietspad, waar veel scholieren en forenzen gebruik van maken, zorgt voor onveilige gevoelens.

De raad onderzocht verschillende verlichtingstypes en heeft gekozen voor dynamische straatlantaarns met bewegingssensor. Permanente verlichting zou te veel lichtvervuiling en verstoring van wild veroorzaken.

De jongeren maken van hun plan een advies voor de gemeenteraad.

Bron: Leeuwarder Courant

Weidum, 1 mei 2017

Weidum afzeggen is geen optie

Hans Wassenaar Wassenaar (rechts) (rechts) keert in de finale een bal. Bauke Triemstra Triemstra kijkt toe. FOTO HENK JAN DIJKS

De PC-koning gaat op de ingeslagen weg voort. Een tweede prijswinnaar mocht, medisch gezien, na een ooroperatie eigenlijk helemaal niet op het veld staan. Het kaatsseizoen is weer begonnen.

Het meest aangrijpende verhaal werd na de afdelingswedstrijd in Weidum, met Leeuwarden als winnaar, opgetekend uit de mond van opslager Bauke Triemstra. Eigenlijk mocht hij niet kaatsen, maar hij deed het toch. "Ik wol sa graach."

Drie weken geleden onderging de Sint Jabuurster een zes uur durende operatie aan het rechteroor. Aan het orgaan heeft hij al eens twee keer vaker een ingreep ondergaan. Steeds kwamen de klachten terug. "Eins moat ik noch trije wike wachtsje, mar ik woe dizze net ôfsizze. Ik baalde al dat ik twa wiken net traine koe." Dat tekent de ware liefhebber.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Weidum, 30 april 2017

Ljouwert iepenet keatsseizoen mei winst op Bangmapartij

It winnende partoer Hillebrand Visser, Hans Wassenaar en Enno Kingma fan LKC Sonnenborgh Ljouwert - Foto: Henk Bootsma

LKC Sonnenborgh Ljouwert hat snein de 66e edysje fan de Bangmapartij yn Weidum wûn. De keatsers Enno Kingma, Hillebrand Visser en Hans Wassenaar fersloegen yn de finale troch in boppeslach fan Visser mei 5 om 4 en 6-4 Sint-Jabik.

Dit partoer bestie út de keatsers Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Renze Hiemstra. Foar LKC wie it de sânde oerwinning op de Bangmapartij en foar Hilbrand Visser syn earste yn de haadklasse. De tredde priis gong nei de ôfdielingen Easterein en Bitgum.

Taeke Triemstra kaam troch syn twadde priis op it tsiende plak yn it ivich klassemint mei 639 punten. De Bangmapartij is de iepener fan it keatsseizoen fan 2017.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Anne, 26 april 2017

Raad heeft geen extra geld over voor Culturele Hoofdstad 2018

De Bildtse gemeenteraad heeft donderdag een verzoek van Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018), om € 1 per inwoner bij te dragen aan het cultuurfeest, naast zich neergelegd. De meerderheid voelt er niets voor € 11.000 bij te dragen terwijl niet duidelijk is waarvoor. Alleen het college en de PvdA wilden de aanvraag toekennen. ’Ik waar al bang dat ’t weer súnnighyd worre sou fanaven.’

De organisatie van CH2018 heeft alle Friese gemeenten gevraagd om een euro per inwoner bij te dragen. Lang niet alle gemeenten hebben daar gehoor aan gegeven, waar toch veel scepsis uit blijkt voor het culturele feest. ’Zij niet, dan wij ook niet’ klonk het donderdag in St.-Anna: Waadhoeke-partners Menameradiel en Franekeradeel hadden het verzoek al afgewezen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 26 april 2017

De gedecoreerde Geke Postma met burgemeester Gerrit Krol

Koaninklike Onderskaiding foor Geke Postma

Gusteraven kreeg Geke (Geeske) Postma (75) út St.-Anne ’n Koaninklike Onderskaiding. Ut hannen fan burgemeester Gerrit Krol kreeg sij de fersiersels opspeld die’t hore bij de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Postma krijt de onderskaiding fanwege hur feule ferdiensten op ’t gebied fan de Bildtse taal en kultuur. De útraiking waar tidens ’n drokbesochte jaarfergadering fan Stichting Ons Bildt.

Dúdlik waar dat gyneen in Ons Huis ’t Postma misgunde. Frou Postma waar metoprichtster fan de Stichting Ons Bildt in 1980 en sat liefst 37 jaar in ’t bestuur. De eerste fijf jaar gewoan bestuurslid, derna 31 jaar pinningmeester en ’t leste jaar weer as gewoan bestuurslid. Se houde krekt en hândmatig alle betalings bij en maakte jaarferslagen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 26 april 2017

Koninklijke onderscheiding voor Piet Haagsma

Piet Haagsma net gedecoreerd door burgemeester Gerrit Krol

Piet Haagsma (69) uit Minnertsga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Gerrit Krol van de gemeente het Bildt.

Haagsma ontving deze onderscheiding voor de jarenlange mantelzorg die hij gedurende jaren verleende aan een alleenstaande en hulpbehoevende vrouw.

Daarnaast was Haagsma van 1980 tot 1997 lid van de kerkvoogdij van de toenmalige Nederlands hervormde gemeente in Minnertsga. In 2013 nam hij de functie van voorzitter van de kerkenraad op zich, van de inmiddels protestantse gemeente Minnertsga. Die functie vervult hij nog altijd. Daarnaast was hij van 2002 tot 2014 lid van de orgelcommissie van de protestantse gemeente.

Sinds 2012 is Haagsma actief als secretaris in het bestuur van de Voedselbank. Die functie vervult hij ook bij de Stichting Welzijn Ouderen het Bildt. Sinds 2015 is hij ook actief als ondersteuner bij dagcentrum De Nije Fenne van Zorgcentrum het Bildt.

Bron: Franeker Courant

Sint Anne, 26 april 2017

Lintsje foar Geke Postma (75) fan Sint-Anne

Boargemaster Krol lokwinsket Geke Postma mei har űnderskieding - Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

De 75-jierrige Geke Postma fan Sint-Anne hat tiisdeitejûn in lintsje krigen foar ûnder oare har wurk foar de Stichting Ons Bildt. Se waard beneamd ta lid yn de Oarder fan Oranje Nassau.

Frou Postma rjochte de stichting yn 1980 mei op en siet 37 jier yn it bestjoer. Se sette ek boeken, toanielstikken en gedichten oer nei it Biltsk.

Behalve foar de Stichting Ons Bildt wie se ek aktyf as ynstekster by toanielferiening Excelsior en mear as tritich jier bestjoerslid fan de begraffenisferiening yn Sint-Anne. Dęr is se yn 2015 mei ophâlden, mar se makket noch wol altyd de aula skjin.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch ek de fideo >>

Wenen, 26 april 2017

Hoge internationale prijs voor Friese bodemkundige

Johan Bouma ontvangt vandaag in Wenen de Alexander Von Humboldtmedaille.

De 76-jarige Johan Bouma, geboren in Vrouwenparochie en woonachtig in Rhenen, ontvangt vandaag de prestigieuze Alexander Von Humboldt-medal.

Bouma ontvangt de medaille wegens zijn buitengewone verdiensten op het gebied van de bodemkunde. Hij weet wetenschappelijke toepassingen praktisch te vertalen voor boeren in ontwikkelingslanden. Hij werkte ook jaren in deze landen.

De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt door de EGU (European Geosciences Union) op de algemene vergadering waar wetenschappers uit de hele wereld elkaar vijf dagen treffen.

De boerenzoon, die de rijks-hbs in Leeuwarden volgde, sloot in 1966 zijn studie bodemkunde met lof af. Hij promoveerde in 1969 aan de Wageningen Universiteit en vertrok als postdoc naar de Universiteit van Wisconsin in Amerika. Daar werkte hij aan afvalwaterzuivering in de bodem. In 1973 werd hij er Associate Professor in vaste dienst.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Zwolle, 24 april 2017

Foto Foto Martine Hooijenga-Le Duc

Lian Boersma en Amber Bosma voldoen aan limiet EK acrogym

De 10-jarige Lian Boersma uit Sint Annaparochie heeft zaterdag samen met aar partner Amber Bosma de limiet gehaald voor deelname aan het Europees kampioenschap acrogym in oktober in Polen.

Het duo haalde de limiet bij een plaatsingswedstrijd in Zwolle. Die wedstrijd stond in het teken van het NK acrogym in juni in Ahoy. Boersma en Bosma wonnen de wedstrijd in de categorie A-jeugd.

Voor deelname aan het EK moet tweemaal worden voldaan aan de limiet. Lian Boersma traint bij de Acro Academy Noord-Nederland. Dat is een topsportstichting in Marum.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 24 april 2017

GETUIGEN OPROEP

Afgelopen weekend is er tijdens het SILT Festival op zaterdagavond 22 april in Sint Jacobiparochie een fiets gestolen welke daarna in brand is gestoken.

De fiets stond in een fietsenrek op het Oosteinde nabij OBS de Opstap. De resten van de fiets zijn later aangetroffen op een parkeerplaats achter genoemde school.

Mocht u iets gezien hebben wat ons kan leiden naar de daders neem dan contact op met de Politie 0900-8844.

Bron: Politie Noordwest Fryslân

Ureterp, 24 april 2017

Blaast de Bazuin pakt fiks uit

Paulus de Jong dirigeert dirigeert Blaast de Bazuin. Bazuin. FOTO JESSE BOUMA

Vier jaar geleden wist Blaast de Bazuin al eens het Gouden Spiker Festival (GSF) naar haar hand te zetten. Onder leiding van Paulus de Jong herhaalde de brassband het kunstje dit weekeinde in een hogere divisie. De brassband uit Oude/Nieuwe Bildtdijk steeg in het avondprogramma van de derde divisie boven zichzelf uit en pakte in een veld van negen concurrenten bijna alle prijzen.

Het prachtige verplichte Tameside Ouverture was de band vanuit de fraaie openingsakkoorden op het lijf geschreven. Naast de bokaal voor het beste verplichte werk ging de band naar huis met een tweede plaats voor cornetsolist Johan Leistra en de gouden spiker voor het beste totaalprogramma.

Brassband Opsterland maakt muzikaal sprongen vooruit en prolongeerde haar tweede plaats op beide bandonderdelen met Looft den Heer Wirdum netjes op plaats drie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 21 april 2017

Gestolen historische spullen teruggevonden in sloot

Coördinator Kirsten Zwijnenburg van de Aerden Plaats toont de spullen die weer terecht zijn. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Zeker de helft van de vorig jaar met Pinksteren gestolen voorwerpen uit bezoekerscentrum de Aerden Plaats in Oudebildtzijl is teruggevonden.

De vondst kwam aan het licht toen voor Pasen een van de duurdere spullen uit de buit, een baardmankruik, bij het archeologisch centrum werd aangeboden.

Een jongetje had de kruik gevonden in de buurt van een sloot ten noorden van Oudebildtzijl. Zijn moeder bood het kleinood nietsvermoedend aan bij coördinator Kirsten Zwijnenburg van de Aerden Plaats, in de veronderstelling dat het een mooie aanwinst zou zijn voor de vitrines.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Zie ook het gesprek met Kirsten Zwijnenburg op Omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 21 april 2017

Sjoerd de Jong yn de studio

Nieuw bankroet van Chiel van der Werff

Opnieuw is een bv van ondernemer Chiel van der Werff uit Sint Annaparochie failliet verklaard. Dat gebeurde op verzoek van een werknemer.

Het vastgelopen Eco-plan heeft volgens curator Romana Bremer niks te maken met Waterrijck Burdaard, de failliete vennootschap die Van der Werff oprichtte voor het ontwikkelen van een vakantiepark in Burdaard. Bij het ploffen van dit project bleef een schuld van 800.000 euro achter. Gedupeerden drongen aan op een strafrechtelijk onderzoek. "Maar ik ben geen gekke dingen tegengekomen", zegt de curator. "Dat faillissement ligt al weer een tijdje stil."

De eerste negen huizen zijn inmiddels opgeleverd. "En we zitten in de laatste fase van onderhandelingen met een nieuwe projectontwikkelaar", zegt burgemeester Wil van den Berg van Ferwerderadiel. "We zitten weer in een opgaande lijn." Op vijftien kavels aan de Jislumerdyk mogen huizen gebouwd worden voor permanente bewoning.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 20 april 2017

Helft geroofde schatten Aerden Plaats terug

Bij de foto: Kirsten Zwijnenburg en Jan van Gent halen gestolen goederen van de bodem van de sloot.

De Aerden Plaats op Ouwe-Syl beleefde onverwacht een prachtig Pasen. Ongeveer de helft van de vorig jaar gestolen kunstschatten, opgravingen en oude objecten is teruggevonden. Ze zijn aangetroffen in een sloot ten noorden van het dorp. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Ze is er nog een beetje beduusd van. Kirsten Zwijnenburg van de Aerden Plaats laat foto’s zien van wat er sinds vorige week woensdag allemaal uit die ene sloot is opgedoken. ”Munten, kruikjes, een tas met een dvd-speler, een boek over astronomie, een oud mes, flacons… Het is allemaal weer terecht.”

In 2016 werden bij een grote inbraak in het cultureel centrum alle vitrines met kunst en bodemopgravingen leeggeroofd. Daarnaast werden schilderijen, apparatuur en boeken ontvreemd. De politie heeft de dader nooit gevonden. Nu blijkt dat een groot deel van de gestolen waar – van grote cultuurhistorische waarde voor het Bildt – het dorp nooit verlaten heeft: het ligt op de bodem van een sloot in het bosje boven de A.C. Bakkerstraat.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 18 april 2017

De keatswrâld fan freonskip, striid en konkurrinsje

Sjoerd de Jong yn de studio

Haadklassekeatser Sjoerd de Jong nimt ús de kommende tiid mei yn de wrâld fan freonskip, striid en spikerhurde konkurrinsje.

Hy giet mei op it traningskamp fan keatsploech Puur Passie, mei dęryn it partuer Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.

Mei it partuer fan Gert-Anne en dy traint Sjoerd mei syn keatsmaten Hendrik Tolsma en Allard Hoekstra en mei de partueren fan Ilse Tuinenga en Tineke Dijkstra.

Bron: Omrop Fryslân

GPTV Sjoch hjir de útstjoering >>


Sint Jacobiparochie, 12 april 2017

Een middag op pad met de politie op de Oudebildtdijk

Bij de foto: Agent Geert Boersma (niet de agent uit het artikel) aan het ’laseren’ langs de Oudebildtdijk

En zo werd Joan Brakke van de projectgroep Bildtdijken op een middag opgehaald door de politie om mee te gaan met een snelheidscontrole op de Oudebildtdijk. ’Gewapend’ met een lasergun kijken hoe het op deze zonnige middag gesteld is met het verkeer op de dijk.

De werkwijze van vanmiddag wordt even kort doorgesproken. De politie houdt snelheidsovertreders aan, waarna ik vervolgens ook even wat aan de bestuurders mag vragen. De meeste mensen die voorbij komen wonen of werken op de dijk en ze merken allemaal dat je zomaar harder rijdt dan de 30 km die toegestaan is. 60 gaat prima, maar 30 is lastig.

Een van de eerste voertuigen die staande gehouden wordt is een tractor. Ook al mag een auto 30 of 60 km op de dijk rijden, een tractor mag nooit harder dan 25 km per uur. Dat is de snelheid die bij dat voertuig hoort. De bestuurder van deze tractor heeft die middag dus wat bijgeleerd.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 april 2017

Bou supermerk Sint-Anne kin trochgean

De bou fan in supermerk yn Sint-Anne kin trochgean.

Omwenners makken beswier tsjin de bou fan de supermerk op 15 meter fan harren wenten, mar hawwe fan de Ried fan Steat gjin gelyk krigen.

De omwenners binne benaud foar lűdsoerlęst en fine ek it parkearterrein dat by de supermerk komt te lyts. Mar neffens de steatsried is in parkearterrein foar 71 auto's grut genôch.

Ek meie derop it terrein wenten boud wurde troch de wenningstichting.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 11 april 2017

Foto OSG Piter Jelles

ISK-leerlingen OSG Piter Jelles leren ins en outs over 112

De ISK-leerlingen van OSG Piter Jelles uit Sint Annaparochie hebben afgelopen week les gekregen over 112. De scholieren uit de internationale schakelklas werkten aan een project over de hulpdiensten. De uitkomsten hebben zij ondertussen gepresenteerd. De leerlingen zelf zijn minderjarige vluchtelingen zonder ouders.

Onder andere wanneer het alarmnummer te bellen kwam aan bod. Ook werd een minicursus reddingzwemmen gevolgd en was er een speurtocht door het dorp met opdrachten over het verkeer.

Het hoogtepunt van de week was het bezoek van de brandweer, de politie en de ambulancemedewerker. Tijdens de workshops van de hulpdiensten konden leerlingen zelf ervaren hoe het was om een brandweerpak te dragen, mochten ze in een politieauto zitten en kregen ze een rondleiding in een ambulancewagen.

Bron: Franeker Courant

Hasselt, 10 april 2017

Leon Bloemhof

Prima afsluiting shorttrackseizoen Leon Bloemhof

Eind maart werden in het Belgische Hasselt de finales gehouden als afsluiting van de Star Class serie die eerder in het seizoen zijn verreden. De beste 8 per categorie uit de Star Class nemen het op tegen de beste 8 uit dezelfde categorie uit de Danubia Series, zoals de Star Class in Oost-Europa wordt genoemd.

Het doel van het finaletoernooi in Hasselt was duidelijk gesteld: eindigen als nummer 1 en dat met de maximale score, oftewel alle ritten winnen. Het hele seizoen is aan de techniek gewerkt, eerst samen met Wilma Boomstra in Utrecht en later in Heerenveen met Dave Versteeg en dat moest nu het gewenste resultaat brengen. De trainingen liepen beter dan ooit, daar zou het niet aan liggen!

De 1.500 meter leverde met 2 ritwinsten direct de eerste plaats met medaille op. De 500 meter daarna gaf hetzelfde beeld, 2 maal de ritwinst met royale voorsprong. Bij de afsluitende 1.000 meter was een derde plaats in de A-finale genoeg voor de overall-overwinning. De eerste rit werd een gemakkelijke overwinning. In de A-finale trapte in het begin van de rit een Fransman echter hard tegen Leon zijn ijzer waardoor de grip op rechts een stuk minder werd. Hierdoor kon de maximale aanzet niet meer worden gedaan waardoor een beslissende actie vanuit plek 2 naar de koppositie niet lukte. Om het risico van wegbreken te voorkomen werd daarom de 2e plaats vastgehouden. Overall de 1e plaats dus, doel gehaald, al was het net niet met de maximale punten.

Bron: sint-jacobiparochie.nl

Sint Anne, 10 april 2017

Opstekker foar swimbad De Bildtse Slag yn Sint-Anne

Swimbad De Bildtse Slag yn de tiid dat it tydlik ticht wie... - Foto: Omrop Fryslân, Timo Jepkema

It swimbad fan sportsintrum De Bildtse Slag yn Sint-Anne is it ôfrűne wykein keazen ta 'Beste Uitje' yn de kategory yndoor swimbaden. It swimbad krige lanlik mei in trochsneed sifer fan 9,4 de heechste wurdearring en waard ek winner fan Fryslân.

It 'Beste Uitje' is in inisjatyf fan de Persgroep. De meiwurkers fan it swimbad holden de lęste wiken in soad aktiviteiten om safolle mooglik stimmen te fertsjinjen. Dęrby waarden ek sosjale media as Facebook ynset.

Ferline jier kaam it swimbad yn it nijs doe't it dak drige yn te stoarten omdat der in grutte plasse reinwetter op lizzen bleau. De brânwacht waard der by helle en dy seage it trochsakke dak stikken. Op 14 novimber gie it fernijde swimbad wer iepen.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs ek it artikel yn de Bildtse Post fan 12 april >>

Puurs, 10 april 2017

Lian Boersma en Amber Bosma negende bij Flanders International Acro Cup

Foto Martine Hooijenga

De 10-jarige Lian Boersma uit sint annaparochie is met haar partner Amber Bosma negende geworden bij het internationale acrogym toernooi FIAC in het Belgische Puurs.

Lian Boersma uit Sintannaparochie mocht met haar partner Amber Bosma mee doen in de categorie jeugd damesparen. Een pittige categorie van maar liefst 28 duo’s uit allerlei landen, waarbij alleen de eerste 12 naar de finaledag mochten.

Na twee kwalificatiedagen waarin Lian en Amber hun prachtige oefeningen mochten draaien was al snel duidelijk dat zij zich konden meten met de top van de wereld. Het duo, dat traint bij topsport stichting Acro Academy Noord Nederland, ging als 9e de finale in. Op de finaledag draaiden zij wederom een mooie oefening en wisten de 9e positie te verdedigen.

Een prachtige prestatie op een groot toernooi als dit. En een mooie voorbereiding voor Lian, want haar volgende uitdaging is dat zij zal proberen de limieten voor de Europese kampioenschappen te behalen, om Nederland ook dáár te mogen vertegenwoordigen.

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 10 april 2017

Femke IJlstra staat te boek als één van de meest talentvolle saxofonisten van haar generatie. (Foto Femke IJlstra)

Publiek geniet van Femke IJlstra en CMV Oranje Minnertsga bij lenteconcert

Ongeveer honderd bezoekers hebben zaterdagavond genoten van muziek van saxofoniste Femke IJlstra. Zij was als gastsolist aanwezig op het lenteconcert van de fanfare van CMV Oranje Minnertsga. IJlstra staat te boek als één van de meest talentvolle saxofonisten van haar generatie. Ze is in binnen- en buitenland te beluisteren.

Ieder jaar nodigt de muziekvereniging een toonaangevende solist uit om samen op te treden. De keuze om dat dit keer samen met de uit Augustinusga afkomstige saxofoniste te doen, bleek een schot in de roos.

Ook de fanfare onder leiding van Bienze IJlstra liet van zich horen. Het programma van ruim anderhalf uur bood alle ruimte aan het orkest om haar kunnen te tonen. Zo schitterde Oranje onderandere in A Farewell to Arms, Crimson Tide, The Lord of the Rings en Shine Down. En met de uitvoering van Boogie WoogieBugle Boy als toegift, ging iedereen met een glimlach om de mond naar huis.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 8 april 2017

De Bilkerts en hun geld

De Bildtse Bank wortelt in de landbouwcrisis van 1880, toen een op de negen Bilkerts uit pure armoede emigreerde. De bankencrisis van 2008 luidde het definitieve einde in. Die bancaire geschiedenis staat nu opgeschreven in een prachtig boek.

In de laatste twintig jaar van de negentiende eeuw kreeg de Friese landbouw zware klappen te verwerken. Boeren zagen de markt overspoeld worden door goedkoop Amerikaans graan. Daar bovenop veranderde de pas uitgevonden kunstmest ook nog eens de armetierigste zandgronden in weelderige akkers. Die nieuwe concurrentie had enorme gevolgen voor het Bildt.

In 1880 telde de gemeente 9501 inwoners. Twintig jaar later woonden er nog maar 8667 mensen op de vruchtbare zeeklei aan de Waddenkust. Veel arbeidersgezinnen waren naar de Verenigde Staten vertrokken. Thuis was de handel nagenoeg stilgevallen. Die leemte leidde tot een opmerkelijk initiatief. Op 7 september 1897 zette het Departement St.Annaparochie van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de eerste stap richting het stichten van een kleine dorpsbank, waar de lokale bevolking kon sparen en lenen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 8 april 2017

De laatste melkboeren

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Optrekken, remmen, optrekken, remmen. Gerrit van der Kuur (57) maakt wekelijks tweehonderd stops voor zijn klanten in de omgeving van Sint Annaparochie. Dat waren er meer, geeft Van der Kuur toe. Toch ziet de melkboer, die sinds vijftien jaar op de route vergezeld wordt door zijn vrouw Betty (55), het niet somber in. "It fak sil ferdwyne, mar ik sjoch foar mysels noch de sinne. As de minsken it dy gunne, komt it wol goed."

Die gunfactor heeft Van der Kuur wel. Hij doet alles om het zijn klanten naar de zin te maken. Geregeld loopt hij met hen mee om de pakken melk in de koelkast te zetten. "Dat is ús fak", zegt hij. "Kwa priis kinne wy de konkurrinsje mei de supermerken net oan, mar wol as it giet om service." De crisis maakte het werk vanaf 2008 wel moeilijker. Luxe producten als salades en dure kaas kon Van der Kuur maar moeilijk verkocht krijgen. Vandaar dat Betty en Gerrit die spullen even op een laag pitje hebben gezet. "De ekonomy lűkt wol oan, mar wy fernimme wol dat it yn Fryslân wat stadicher giet."

Van der Kuur kan prima leven van zijn bestaan als melkboer, al wordt hij niet rijk van alles wat bij hem over de toonbank gaat. Maar wat is rijkdom, vraagt hij zich af. Ze zijn gezond, komen rond en doen hun werk met veel plezier. "Neffens my bin ik dan hartstikke ryk." Een opvolger heeft hij nog niet klaar staan. Hij verwacht die ook niet binnen te halen. "It is in oare tiid. Doe 't ik begűn wiene der 1700 molkboeren yn Fryslân", zegt hij. "De measte minsken fine de ynfestearing no te grut en it rindemint op koarte termyn te lyts. It kostet in soad tiid en do moatst ek noch sosjaal węze kinne."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 7 april 2017

''n Bilkert bin 'k in hart en nieren'

Aukje van der Staag 1957 - 2017

Aukje van der Staag werd geboren op het Bildt. Boerendochter. Ze was diëtiste in Harlingen, tot de aardappelteelt haar terug naar haar geboortegrond trok. Boer werd ze, net als hait. Je moest haar vooral geen boerin noemen.

De aardappel was nooit ver weg in het leven van Aukje van der Staag. Tussen mooie gezonde pootaardappelen was ze gelukkig. De liefde reikte verder: geboren en getogen op het Bildt liep ze over van warmte voor het Bildt, het Bildts en de cultuur die daarbij hoort. Ze verbond zich aan de Bildtse Aardappelweken, een enorm jarenlang project om burger en aardappel nader tot elkaar te brengen. "De burger en de boer zijn uit elkaar gegroeid", zei ze ooit in een interview.

Voor de aardappel en het Bildt liep ze zich het vuur uit de sloffen. Hard werken, handen uit de mouwen. Maar altijd bescheiden en het liefst op de achtergrond. Tot het moment dat ze vond dat ze ergens iets van móest zeggen. "Als iets haar niet zinde, dan zei ze dat", vertelt haar zus. Haar buurman, minstens zo gek van aardappels: "Als Aukje wat zei, dan sneed dat hout. Dan werd het even stil, en dan ging men achter haar staan."

Bron: Leeuwarder Courant / IN MEMORIAM
link Lees het hele 'In Memoriam' (pdf) >>

Sint Annaparochie, 5 april 2017

St.-Jacob's mfc-droom komt uit

De droom van St.-Jacobiparochie – een multifunctioneel centrum met daarin de school, kerk, kinderopvang en ouderenactiviteiten – komt uit. De gemeenteraad ging donderdag akkoord met € 75.000 extra subsidie om het laatste gat in de begroting te dichten. “’n Unike kombinaasje.”

Een klaterend applaus klonk van de opvallend goed bezette publieke tribune woensdag. De raad gaf in een extra raadsvergadering groen licht aan een extra bedrag van € 75.000 voor het mfc in St.-Jacob. De gemeente trok eerder al €550.000 uit voor de nieuwe ‘huiskamer van het dorp’, waarin de school (de samengevoegde obs De Opstap en cbs De Koppel), SWO, kinderopvang en de kerk samenkomen. De school wordt door een overdekte sluis verbonden met de andere huurders. Het project kost totaal € 850.000, het dorp zelf gaat nog € 150.000 bijeen sprokkelen uit subsidies.

“Dit is in unike kombinaasje. Us komplimenten foar de foortfarendheid,” zei CDA-raadslid Wietskevan der Veen. Ze was niet de enige die vol lof was over de inspanningen van het dorp. "Wij feliciteren het dorp met dit mooie plan," zei Jaap de Haan namens de VVD.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Drachten, 4 april 2017

Vanavond finale Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar

Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie, Probo uit Dokkum en Van Vuuren uit Grou zijn vanavond de finalisten van de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar.

De jury heeft de laatste tijd alle drie de finalisten bezocht om meer te weten te komen over de bedrijfsvoering, het product, de markt en de mensen die er werken.

De jury van de ondernemersprijs bestaat uit ondernemer Thecla Bodewes, ondernemer Jetze Botma, ondernemer en winnaar van vorig jaar Emile Stuy en staat onder leiding van gedeputeerde Sander de Rouwe.

De drie finalisten presenteren zich vanavond in het ‘actiecentrum’ van Kijlstra Personenvervoer en Ambulancegroep Fryslân in Drachten aan ondernemend Fryslân, fans en de jury. De laatste vragen van de jury zullen beantwoord worden tijdens een finaleronde onder leiding van Marijke Roskam.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 4 april 2017

Bilkert op wei nei San Sebastiân

It momint fan de oprop hie net better komme kind, fynt Gerard de Jong, dy’t yn maaie nei de Baskyske stęd San Sebastián ôfreizget foar it projekt Oare Wurden / Other Words. Nei André Looijenga en Bart Kingma is De Jong (37), al santjin jier haadredakteur fan de Bildtse Post, de tredde Fries dy’t útstjoerd wurdt nei in oare regio yn Europa mei in lytse taal of minderheidstaal.

Der wie dizze kear in frije ‘call’ yn Fryslân; dat hâldt yn dat skriuwers dy’t in oare skriuwtaal as it Frysk brűke har ek oppenearje koenen. De Jong rűn sels al in skoftke mei it plan om om in novelle te skriuwen doe’t dizze kâns fan Other Words him oantsjinne. It doel fan it projekt is om in bestendich Europeesk netwurk op te bouwen fan kreative plakken foar skriuwers út regio’s fan minderheidstalen. De Jong hopet dat hy it grutste part fan wat syn literęr debút wurde sil yn de Baskyske stęd oan de golf fan Biskaje skriuwe kin.

Mar hy giet perfoarst net allinnich op reis om syn eigen literęr produkt wurkje te kinnen, fertelt er. Fia de frije call gie nammers de doar iepen foar it Bildtsk: it Bildtsk hat gjin literęre tradysje, stelt de sjoernalist en kranteman. “Poëzy is d’r wel. Maar d’r is gyn tradisy kwa boeken en institusys.” Alles wat der op literęr męd útjűn wurdt yn it Bildtsk kin dan ek helpe om in tradysje yn de taal libben yn te blazen.

Bron: De Moanne
link Lęs it hiele artikel >>

Nij Altoenae, 4 april 2017

FOTO MARCHJE ANDRINGA

Theaterles over zwerfafval

Gekke anekdotes, opdrachten en vragen werden gistermiddag afgevuurd op de leerlingen van christelijke basisschool De Noordster in Nij Altoenae.

Ze hadden theater Smoar op bezoek die theaterles gaf over zwerfafval.

Hiermee werden de kinderen op een ludieke manier voorbereid op de Himmelwike die deze week is. Ze gaan dan zelf de deur uit om hun omgeving vrij te maken van zwerfafval.

De week is onderdeel van ‘Samen Fryslân Schoon’, uitgevoerd door de Friese Milieufederatie.

Bron: Leeuwarder Courant

Oosthoek, 4 april 2017

Achmea Culpa speelt 700ste voorstelling

Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma, die samen het Friese theatergezelschap Achmea Culpa vormen, spelen op 7 april hun 700ste voorstelling in café Oosthoek in Sint Jacobiparochie.

Kunstenaar Gerrit Breteler schreef de vier opeenvolgende stukken die zich afspelen in café De Bűnte Bok, met Bijlsma en Haaksma als kasteleinsduo: Katarsis, Kredo, Krimp en, sinds vorig jaar, Kredyt.

Regisseur van deze laatste voorstelling is Rients Gratama, eerder werkte Achmea Culpa met Joop Wittermans en Jan Jaap van der Wal.

Bron: Leeuwarder Courant

Arum, 3 april 2017

Willem Westra, Arum 18-04-1862, Leeuwarden 21-02 1923, was onderwijzer. Werkte in Franeker. Richtte in 1897 de Nederlandse Kaatsbond op.

Zilveren speld

Robbert Velt uit Oude Bildtzijl heeft zaterdagmiddag bestuursleden van de Arumer kaatsvereniging Willem Westra blij gemaakt met een bijzonder cadeautje.

Twee weken geleden vond hij - amateurarcheoloog - in de landerijen bij Feinsum een zilveren speld met hierop de beeltenis van Westra.

Deze geboren Arumer was in 1897 oprichter van de Nederlandse Kaatsbond, die later het predikaat koninklijk zou verwerven.

De speld is in 1937 gemaakt ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 3 april 2017

Snakken naar goede serie

Herre de Vries schiet fraai de 1-0 binnen voor Minnertsga. FOTO HENK JAN DIJKS

Een zucht van verlichting bij Minnertsga na de eerste zege in 2017. De ploeg versloeg zaterdag de bijna zekere degradant AVC.

Tientallen jaren geleden stond de wedstrijd tussen Minnertsga en AVC te boek als een echte derby. Tijdens de Barradeelcup stond het langs de lijn zwart van de mensen en was de clash tussen beide ploegen dé wedstrijd van het seizoen.

Inmiddels is dat anders. Het was zaterdag relatief rustig langs de lijn en de sfeer was lauw. Het zoet van de overwinning smaakte echter niet minder lekker voor trainer Oege van der Mossel van Minnertsga. Na maanden zonder winstpartij pakten zijn mannen eindelijk weer eens drie punten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 2 april 2017

De leukste 1 april-grappen: Evacuatieoefening in het Bildt

Het gemeentebestuur van het Bildt heeft volgens de Bildtse Post besloten zaterdagmorgen (!) een grote evacuatieoefening te houden om het eigen calamiteitenplan te testen op bruikbaarheid. Burgemeester Gerrit Krol wil in het laatste jaar dat het Bildt als gemeente bestaat, het vernieuwde evacuatieplan op bruikbaarheid testen.

Het nieuwe gemeentebestuur van Waadhoeke weet dan hoe men bij overstroming de Bilkerts moet redden. Bijzonder is ook dat de sluisdeuren in de Syl op Oudebildtzijl om tien uur worden gesloten. In 1717 en 1825 was dit een zwak punt in de zeewaterkering. De overstromingsoefening vindt zaterdag tussen 10 en 12 uur plaats.

Via Radio Eenhoorn en Omrop Fryslân zullen de Bilkerts worden gevraagd de gemeente het Bildt zo spoedig mogelijk per auto of fiets te verlaten. Bussen worden ingezet voor vervoer vanaf de gebruikelijke halteplaatsen, met de beperking dat tot 1 koffer per persoon aan persoonlijke bezittingen mag worden meegenomen.

Bron: Leeuwarder Courant

 
archief 2017 (1e kwartaal)
archief 2016 (4e kwartaal)
archief 2016 (3e kwartaal)
archief 2016 (2e kwartaal)
archief 2016 (1e kwartaal)
archief 2015 (4e kwartaal)
archief 2015 (3e kwartaal)
archief 2015 (2e kwartaal)
archief 2015 (1e kwartaal)
archief 2014 (4e kwartaal)
archief 2014 (3e kwartaal)
archief 2014 (2e kwartaal)
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)>