Menaam, 31 desimber 2016

't Jaar 2016

Soa't al 'n paar jaar gebrúk is hè wy oudjaarsdâg in 'Even Bildts' op radio Eenhoorn 't jaaroversicht prissenteerd. 't Besoek fan Willem-Alexander en Máxima an 'e gemeente, 't gesteggel over de Bildtdiken wel of niet beskermd dorpsgesicht en fansels 't openbaar worren fan de 'deal' met Herman Wassenaar i.f.m. 'e bou fan 't Van Harenshuus is maar 'n klaine greep.

't Begint soa: "De oalybollekraam fan Willem Kooistra ston weer foor de Van Harenskerk; foor mij 't sinjaal dat ik weer an 'e gang most met 't jaaroversicht foor radio Eenhoorn. Gelukkig ston 't Bildt ok dut jaar weer gau 's in 'e krant. Soms gaat 't om saken die't al jaren fortslepe, dink an 't getoutrek om achter 'e inhoud fan die gehaime deal met Wassenaar over 't Van Harenshuus te kommen. Dat aveseert as 'n pôd op 'e klútten. Soms staat d'r 'n neskierig nijtsy in 'e krant en dan hore je d'r feerder niks meer fan."

Bron: Radio Eenhoorn
link Lees hier 't hele jaaroversicht >>      link of lúster 't hier ôf (wel efys geduld i.f.m. 't laden) >>

Den Haag, 29 december 2016

VVD komt op voor boeren bij Oudebildtdijk

Foto: Bram Buruma

Boeren bij de Oudebildtdijk in Friesland mogen niet in problemen komen door de aanwijzing van deze dijk als beschermd dorpsgezicht. Dat stelt de Kamerfractie van de VVD in schriftelijke vragen aan minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ).

Aanleiding voor de vragen is een artikel in Nieuwe Oogst van enkele weken geleden. Daarin uitten boeren hun zorgen over de plannen met de Oudebildtdijk. Ze vrezen dat de status beschermd dorpsgezicht hen belemmert in hun bedrijfsvoering.

De VVD wil nu van beide bewindslieten weten wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de agrarische ondernemers. De vragenstellers, waaronder landbouwwoordvoerder Helma Lodders, benadrukken dat volgens hen boeren de ruimte moeten hebben om te kunnen ondernemen.

Bron: Nieuwe Oogst
link Lees het hele artikel >>      link Bekijk ook het dossier 'Status Bildtdijken' >>

Den Haag, 29 december 2016

Aukje de Vries, VVD-lid Tweede Kamer

Vragen over gevolgen status Bildtdijken

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over wat de economische gevolgen voor ondernemers zijn wanneer de Bildtdijken worden aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

De VVD vreest nadelige gevolgen voor agrarische ondernemers in het gebied, omdat ze door de nieuwe status niet de ruimte hebben hun beroep goed te kunnen uitoefenen.

Ook wil de partij van het kabinet weten of er bij de toekenning aan nieuwe gebieden rekening wordt gehouden met ondernemers.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 28 december 2016

Nieuwelingen op route Slikwerk

De overzichtstentoonstelling van alle deelnemers aan atelierroute Slikwerk in de Aerden Plaats. FOTO LC/GITTE BRUGMAN

Twee dagen lang staan bij dertien ateliers in de gemeente het Bildt de deuren open. Figuurlijk, want met de straffe wind is het te koud om de daad bij het woord te voegen. Overigens wonen en werken niet alle deelnemers in het Bildt. In Tzummarum doen Fons Vandenbergh en Willemien van den Born mee. Zij heeft een impressionistische stijl, hij werkt realistisch.

Voor het eerst sinds de eerste Slikwerk doet Hiske Wiersma ook weer mee. In het verleden trok ze tijdens dit evenement nauwelijks bezoekers, omdat haar atelier in Berltsum buiten de route lag. Met de deelnemende ‘buren’ in Tzummarum zag ze nieuwe mogelijkheden. Ze blijkt gelijk te krijgen. Tegen twee uur rijden drie belangstellenden het erf op.

Als die haar mens- en dierportretten, Bildtse landschappen en stadse taferelen hebben bekeken, komen al weer nieuwe bezoekers over het grindpad aangereden. Ze heet ze van harte welkom, maar ze blijken niet voor haar te komen. De man in kwestie is een klant voor haar partner Anne Arjen Blanksma. Terwijl hij zaken doet met de ambachtelijk lijstenmaker, kijken zijn vrouw en twee dochtertjes in de galerie rond. "Ik ga hier zitten", zegt een van de meisjes en ze neemt plaats in een oude leren fauteuil.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 24 december 2016

Geen kansen op kunstopdrachten

Voor de opdracht voor het Stephensonviaduct zouden Friese kunstenaars een kans moeten krijgen. FOTO LC

'Niet piepen, naar buiten!', staat er boven het opiniestuk van Gitte Brugman in de LC van 16 december. Dat is een opmerking die wel heel kort door de bocht is. Natuurlijk ben je als kunstenaar ook ondernemer en probeer je kansen te benutten die zich aandienen en die passen in je beroepsactiviteiten. Ik heb ook niet het gevoel dat Friese kunstenaars op een stoel in het atelier zitten te wachten op opdrachtgevers.

Als ik naar mezelf kijk, ben ik als een in Friesland wonend en werkend kunstenaar meer buiten de provincie actief dan in Friesland zelf. Dat is geen keuze, maar een gevolg van uitnodigingen en mogelijkheden die zich aandienen.

Zo zijn werken van mij regelmatig te zien op tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Doe eens onderzoek naar procedures opdrachten in de openbare ruimte en bij particuliere opdrachtgevers.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Vrouwenparochie, 24 december 2016

Monument voor Bildtse elfstedenrijders

Alle inwoners van de gemeente het Bildt die een Elfstedentocht hebben uitgereden, worden vereeuwigd op een monument in Vrouwenparochie.

Niet zo maar een monument, licht initiatiefnemer Piet Bron (83) uit Vrouwenparochie toe. Het roestvrijstalen gevaarte van 1,70 meter lang en 1,10 meter hoog stelt een ‘houtsje’ voor, de oude houten schaats. Het gedenkteken is momenteel in de maak bij Meijer Metal in Sint Jacobiparochie. In het project doen de ijsclub Eendracht Maakt Macht en dorpsbelang Vrouwenparochie mee.

Bron hoopt dat volgende week de betonnen onderbouw voor het monument geplaatst kan worden. Dat komt te staan aan de vaart bij Vrouwbuurtstermolen. "Een beetje scheef zodat de molen mooi op de achtergrond staat." Bilkerts die ooit het Elfstedenkruisje haalden - Bron reed de tocht zelf in 1956 - krijgen er een plaatje op met hun naam, woonplaats en het jaartal dat de 200 kilometer volbracht werd.

Bron kreeg van het Bildt in 2005 een oorkonde van verdienste. Voor het monument heeft hij subsidie aangevraagd bij de gemeente en hij wil bij een bank aankloppen. Bron hoopt nog sponsors te vinden. Er is in totaal 8000 euro nodig.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 24 december 2016

Wethouder Boukje Tol

Duurzaam Bouwloket Fryslân en de gemeente het Bildt helpen bij energiebesparing

Bent u huiseigenaar en hebt u er ooit over nagedacht om zonnepanelen op het dak te installeren? Weet u niet goed waar te beginnen? Is het dak geschikt? Wat kost het en wat levert het op? Hoeveel CO2 kan ik besparen? Het Duurzaam Bouwloket Fryslân geeft antwoorden en helpt huiseigenaren gratis en met onafhankelijk advies bij het maken van keuzes! Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de samenwerkende Friese gemeenten en provincie Fryslân.

Wethouder duurzaamheid Boukje Tol onderstreept het belang van het loket en energiebesparing “Gezamenlijk met het Duurzaam Bouwloket kunnen we woningeigenaren op weg helpen met energiebesparende maatregelen en advies geven over het opwekken van energie. Het gaat daarbij niet alleen om het installeren van of investeren in zonnepanelen, maar juist het brede scala aan besparende maatregelen is in beeld. Er is bijvoorbeeld ook veel interesse voor ‘nul op de meter/energieneutraal’ maken van woningen.

Bron: Leeuwarder Courant WONENenCO
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 23 december 2016

'Supermarktdeal': acht ton voor AH

Foto: LC

Acht ton voor supermarkteigenaar Herman Wassenaar. Daarmee werd de slepende kwestie rond het Van Harenshuus in Sint Annaparochie opgelost.

Dat blijkt uit de ‘supermarktdeal’ uit 2013; die tot gisteravond geheim bleef. In de raadsvergadering besloot de raad gisteravond op voorspraak van b. en w. de omstreden geheimhouding op te heffen.

Deze krant toog meermaals naar de rechter om de geheimhouding opgeheven te krijgen. De eerste keer, toen een wob-verzoek om de overeenkomst te openbaren door b. en w. werd afgewezen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Bekijk ook het dossier 'Deal Van Harenshuus' >>

Oudebildtzijl, 23 december 2016

Actie 'Schuilschuur' brengt 5000 euro op

Neeltje van den Brand op GPTV

5000 Euro van de 30.000 euro die actrice en theatermaakster Neeltje van den Brand uit Oudebildtzijl nodig heeft voor haar schuilschuur is binnen.

Van den Brand hield een crowdfundingsactie waarbij ze 24 uur in touw was. Mensen konden haar voor 50 euro een opdracht geven.

De leukste kwam van de voetbalclub uit haar dorp, die een spotje wilde voor hun jubileum volgend jaar. Om elf uur woensdagavond meldden ze zich en werd het nog erg gezellig.

Van den Brand wil in haar schuur veilige en betaalbare noodopvang bieden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Bekijk hier de reportage op GPTV >>

Sint Annaparochie, 22 december 2016

Amnesty het Bildt houdt ermee op

Na ruim 35 jaar ziet de Amnestygroep het Bildt zich genoodzaakt te stoppen. Er zijn te weinig actieve leden waardoor er niet meer aan de acties meegedaan kan worden, en dat is de kern van haar bestaan.

Amnesty International is sinds 18 maart 1980 actief op het Bildt. Velen zullen het zich nog herinneren: de kunstveiling, de actie ”één miljoen handtekeningen met Angela Groothuizen”, een speciale Amnesty- middag in de Groate Kerk, een wandeltocht, de fakkeltochten en elk jaar weer de wake op 10 december.

Veel inwoners van het Bildt zijn actief geweest door het ondertekenen van brieven, het sturen van kaarten aan gevangenen, het collecteren en hebben geholpen bij het verzamelen van handtekeningen tijdens markten en braderieën. Een groot aantal donateurs steunde het werk en dankzij de collectanten werd er niet alleen in de dorpen, maar ook in het buitengebied geld opgehaald. De kerken hebben ook vaak meegeholpen met het verzamelen van handtekeningen en met de groetenkaarten rond Kerst en Pasen. Veel gevangenen mochten een kaart vanaf het Bildt ontvangen.

De Amnestygroep bedankt alle mensen die hen hebben gesteund. De verschillende schrijfkringen op het Bildt blijven wel doorgaan. U kunt thuis een voorbeeldbrief overschrijven, of deze digitaal ontvangen om zelf te versturen.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 22 december 2016

Gemeente heft geheimhouding Van Harenshuus op

FOTO DE BILDTSE POST

De gemeenteraad van het Bildt heft vanavond de geheimhouding rond woonzorgcentrum Van Harenshuus op. Het college zegt dat er "geen argumenten meer zijn om de geheimhouding in stand te houden". De andere betrokkenen – Zorgpartners Friesland, Wonen Noordwest Friesland en Albert Heijn Wassenaar – zijn hiermee akkoord.

De raad zal vanavond het voorstel van het college waarschijnlijk overnemen zonder er verder woorden aan vuil te maken; het is als hamerstuk aan de agenda van vanavond toegevoegd. Hiermee komt een einde aan drie jaar juridisch gesteggel over het akkoord.

Journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant vroeg om openbaarmaking van de stukken rond de Van Harenshuus-deal. De Raad van State vond tot twee keer toe dat de gemeente beter moest motiveren waarom men geheimhouding had opgelegd. De gemeente zat hiermee in z'n maag en kiest nu alsnog eieren voor z'n geld: de stukken worden nu openbaar gemaakt.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 21 december 2016

Inzamelingsactie voor 'Schuilschuur' op Bildt

Neeltje van den Brand tijdens de liveblog (Foto: Omrop Fryslân)

Actrice en theatermaakster Neeltje van den Brand uit Oudebildtzijl wil haar schuur openstellen voor mensen in nood. Van den Brand woont samen met haar zoon in een verbouwde schuur aan de rand van het dorp. Ze hebben niet alle ruimte zelf nodig en daarom willen ze een stuk van het huis delen met mensen die in nood zijn. "De wereld is mooi genoeg, maar je moet er wel wat van maken."

Om haar plannen gestalte te geven, houdt Van den Brand vandaag een 24 uur durende crowdfundingsactie. Vanaf negen uur vanochtend zit ze in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl achter de webcam. Voor 50 euro kunnen mensen haar opdrachten geven: van het produceren van een gezongen kerstkaart tot het inspreken van een bedrijfsfilm.

Van den Brand gaat het evenement live vloggen via ‘She Neel’s It’, haar YouTubekanaal. Voor de verbouwing van de schuur is 30.000 euro nodig. "Het moet een plek worden waar je op basis van vertrouwen en liefde terecht kunt", zegt Van den Brand. Zelf ondervond ze na haar echtscheiding hoezeer je ‘op het randje’ van het bestaan kunt raken. Als zzper heeft ze het ook niet bepaald breed. "Er is echt behoefte aan veilige en betaalbare noodopvang."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 21 december 2016

FOTO MARCHJE ANDRINGA

Ouderenbus voortaan aan de laadpaal

Bij Zorgcentrum het Bildt in Sint Annaparochie zijn ze zo trots op hun nieuwe ECObus dat gedeputeerde Michiel Schrier gisteren de eerste rit mocht maken.

Afgelopen jaar liet het zorgcentrum een bestaande personenbus ombouwen tot elektrisch aangedreven vervoermiddel. Leerlingen van ROC Friese Poort zetten er in samenwerking met Frisian Motors twintig accu’s in.

De bus heeft daarmee een actieradius van 100 kilometer en wordt gebruikt voor korte ritten met senioren.

De chauffeurs zijn vrijwilligers.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 21 december 2016

Opnieuw Super Supermarkt Keurmerk Albert Heijn Wassenaar

Albert Heijn Wassenaar in Sint Annaparochie heeft wederom het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen.

Het SSK keurmerk wordt uitgereikt aan zelfstandige ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van zeven criteria rondom duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie, en transport en logistiek.

Twee jaar geleden ontving de ondernemer voor het eerst het SSK keurmerk in aanwezigheid van mevrouw Haarsma, wethouder gemeente Het Bildt. Vooral voor hun inzet op het gebied van duurzaam met energie in de winkel, met optimaal gebruik van natuurlijk daglicht, volledig hergebruik van restwarmte en vrijwel alle verlichting is LED. Daarnaast op het gebied van onderscheidend assortiment door een uitgebreid aanbod regionale (vers)producten, op het gebied van lokale betrokkenheid door zeer veel lokale ondersteuning en sponsoring en voor de kleinste bezoekers de aanwezigheid van een kinderspeelhoek . Dit droeg bij aan de toekenning van het keurmerk. Ook nu weer is de familie Wassenaar daarvoor beloond.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 20 december 2016

Abold Bogeldijk en zijn creatieve broedplaats Asgaard

Abold Bogeldijk

Zijn woning zit niet op het lichtnet en ook ontbreekt een aansluiting op het gasnet. Abold Bogeldijk (47) heeft zelf een ongewoon huis gemaakt, een 'drakennest'. Binnen zet hij verse muntthee op een butagasstel en warmt zich bij de houtkachel.

Binnen in zijn zelfgemaakte woning zet Abold Bogeldijk (47), een slanke, blonde man met helblauwe ogen, verse muntthee. Op een butagasstel. Hij heeft geen gewone woning, maar een zelfgebouwd onderkomen in de vorm van een draak, dat omringd is door hoge grote bramenstruiken. Zelf noemt hij het 'een drakennest'. Muren en dak bestaan uit stukken tapijt en cement. Boven de ingang hangt een opgerold stuk tapijt. Binnen brandt de houtkachel ("Ik stook op pellets"), hond Dora ligt op een stoel te dutten. Onder de tafel liggen boeken van Roald Dahl en de Edda.

Abold groeide op een boerderij in Nieuwebildtzijl. "Ik was handig met auto’s, handelde er ook in. Ik werd lasser en daardoor deed ik veel kennis op van fabrieksprocessen in Nederland." Een vriend leerde hem timmeren en Bogeldijk bouwde zijn eigen huis in Nieuwebildtzijl. "Ik leerde ook metselen, rietdekken en was handig met elektronica. Later kreeg ik een eigen bedrijf, ik repareerde oldtimers en specialiseerde me in Jaguars." Hij was "superblij" met zijn leven: hij had een vrouw en twee leuke kinderen. Maar zijn vrouw wilde scheiden. "Toen ben ik een verhaal gaan schrijven voor mijn kinderen." Dat werd zijn boek, Rocket 69. "Hierin leg ik uit hoe belangrijk het is dat je dromen hebt en eraan vasthoudt."

Bron: fryslan1.frl
link Lees het hele artikel >>

Heerenveen, 19 december 2016

Coach van de 'Sjinkies' van de toekomst

Wilma Boomstra (46) uit St. Jacobiparochie

Met 22 jaar ervaring als shorttrackcoach in de Verenigde Staten in haar rugtas, keerde Wilma Boomstra (46) uit St. Jacobiparochie vorig jaar zomer terug naar Nederland. Om voortaan de 'Sjinkies’ en 'Suzannes’ van morgen naar de wereldtop te loodsen.

Of ze nog een beetje Fries spreekt? Wilma Boomstra lacht en trekt een bedenkelijk gezicht. Nee, de beheersing van de taal die in haar 'heitelân’ gesproken wordt, is niet meer wat het geweest is. Na 22 jaar wonen en werken aan de andere kant van de Atlantische Oceaan komen er geen Friese volzinnen meer uit de mond van de 46-jarige shorttrackcoach, die deze zaterdagmiddag voor de vierde KNSB-cup van het seizoen naar Heerenveen is gereisd. "En bovendien", zo zegt ze, zittend op het middenterrein van het vernieuwde Thialf, "was ik de taal nooit echt machtig. Met mijn ouders sprak ik vroeger thuis wel eens Bildts. Maar dat was het ook wel. Nu ik zó lang in de Verenigde Staten heb gewoond, is mijn taalgebruik inmiddels een soort mengelmoes van Nederlands, Engels en Bildts geworden."

Het is de eerlijke uitleg van een bevlogen sportvrouw, die strooiend met Engelse termen over haar passie voor shorttrack verhaalt. Een passie die meer dan drie decennia geleden in de Bildtse klei van Sint Jacobiparochie begon en haar uiteindelijk naar Michigan en California voerde. Het was bij de Leeuwarder IJsleeuwen dat Boomstra als klein meisje haar eerste stappen op het ijs zette. Maar waar ze schaatsen toen vooral een leuke bezigheid vond ("Ik vond zóveel dingen leuk"), kwam de liefde voor de sport pas tijdens haar tijd op het cios écht bovendrijven.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees verder ... >>

Sint Annaparochie, 18 december 2016

Zorgcentrum het Bildt

Gedeputeerde Schrier neemt ECObus Zorgcentrum het Bildt in gebruik

De nieuwe Ecobus van Zorgcentrum het Bildt wordt dinsdag 20 december in gebruik genomen. Gedeputeerde Michiel Schrier neemt om 15.45 uur de bus in gebruik door eenmalig als chauffeur op te treden.

De Ecobus is een elektrische bus en is bedoeld voor senioren- en rolstoelvervoer. De bus wordt ingezet voor korte ritten op het Bildt en omgeving. De bus is ontwikkeld door ROC Friese Poort Centrum Duurzaam en Frisian Motors.

Met de bus gaat de wens van Zorgcentrum het Bildt in vervulling om een eigen duurzame vervoerservice op te zetten op het Bildt en omstreken. De chauffeurs zijn vrijwilligers van het zorgcentrum.

Het ontwikkelen van ECObus het Bildt is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit: het Iepen Mienskipsfűns van de provincie Friesland, steun van het RCOAK en het Oranje Fonds. Strukton schonk de installatie van de laadpaal.

Bron: Franeker Courant

Oudebildtzijl, 18 december 2016

Het Bildt komt in de werken tot uitdrukking. (Foto Ellen Floris)

Vijftien kunstenaars op het Bildt bij Atelierroute Slikwerk

Vijftien kunstenaars op het Bildt stellen dinsdag 27 en woensdag 28 december hun ateliers open voor de Atelierroute Slikwerk.

Publiek is tussen 13.00 en 17.00 uur welkom. De entree bij de ateliers is gratis. Het Bildt komt in de werken tot uitdrukking in diverse technieken en op allerlei manieren.

In de Aerden Plaats in Oudebildtzijl is een overzicht van de deelnemers te zien. Daar is ook de gratis folder met plattegrond verkrijgbaar. Meer informatie via www.slikwerk.nl.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 17 december 2016

Plasterk erkent het Bildts niet als taal

Bildts woordenboek

Het Bildts wordt niet erkend als een officiële taal. Dat heeft minister Ronald Plasterk gisteren gemeld aan de gemeente het Bildt.

De gemeente vroeg de minister in februari om het Bildts toe te voegen aan de lijst van beschermde talen, en werd daarin gesteund door de provincie. De gemeente vreest voor de toekomst van het Bildts, omdat de Bildtstaligen per 2018 een minderheid vormen in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

De minister onderschrijft in een brief het belang van het Bildts als onderdeel van de cultuur en identiteit van het Bildt. Toch kan hij het verzoek niet honoreren, omdat het Bildts geen taal, maar een dialect is. Plasterk baseert dat op een advies van de Taalunie, waarin het Bildts niet als een regionale taal, maar als 'een variëteit van zowel het Nederlands als het Fries' wordt gezien. Datzelfde geldt volgens de Taalunie voor het Amelands en het Stadsfries. Volgens het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden mogen dialecten niet op de lijst van beschermde talen staan.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Straatsburg, 17 december 2016

De Ried fan Europa

"Soad Friezen hawwe harren eigen taal net genôch yn macht"

De Ried fan Europa hat stevige krityk op Nederlân as it giet om it beskermjen fan de minderheidstalen Frysk, Nedersaksysk en Limburchsk. De Ried fan Europa fynt dat it űnderwiis yn it Frysk folle better moat.

Der is no mar sa'n bytsje Frysk op skoalle, dat in soad Friezen de eigen taal skriftlik űnfoldwaande yn de macht hawwe. Ek op guon trijetalige skoallen is it oantal oeren Frysk oan de meagere kant, sa skriuwt de Ried.

Yn it rapport hat de Ried fan Europa ek omtinken foar it Biltsk. Dy taal is noch net offisjeel erkend, mar de gemeente It Bilt hat earder it jier wol erkenning oanfrege yn ferbân mei de gemeentlike weryndieling. De Ried fan Europa fynt dat de Ryksoerheid hjir gau in beslút oer nimme moat. It Nedersaksysk - dęr't it Stellingwerfsk űnderdiel fan is - fertsjinnet neffens de Ried fan Europa de status fan 'regulier skoalfak'.

Bron: Omrop Fryslân
link Lęs it hiele berjocht >>

Sint Annaparochie, 16 december 2016

Sido Postma wordt gefeliciteerd

Dubbelfunctie Sido Postma in Friesland

Het bestuur heeft Sido Postma uit Sneek aangetrokken als de nieuwe trainer van de eerste selectie. Sido is allesbehalve een onbekende voor de club. Naast zijn functie als assistent-trainer van LSC 1890 is hij ook al vier seizoenen lang als trainer van de Vrouwen 1 van St.-Anna actief. Dit blijft hij trouwens volgend seizoen ook doen.

Dit betekent dat er iets unieks staat te gebeuren. Of dit ook voor Friesland uniek is, laten we in het midden, maar voor onze club is het in ieder geval een noviteit: een trainer die zowel Zondag 1 als Vrouwen 1 van dezelfde club onder zijn hoede heeft. Voor Sido wordt het echter alleen maar makkelijker: in plaats van twee richtingen uit (LSC 1890 Sneek en vv St.-Anna) hoeft hij vanaf volgend seizoen nog maar één richting uit: het Bildtse land.

Met Sido haalt de club een ervaren trainer binnen, want hij is trainer geweest van Drachten, Oldeboorn, Harkema Opeinde, Berlikum, WTOC en Jubbega.

Bron: vvstanne.nl

Leeuwarden, 16 december 2016

Nader onderzoek tragisch ongeval Minnertsga

Foto: LC

Er komt extra onderzoek naar een ongeval in Minnertsga op 8 augustus vorig jaar. Het slachtoffer (70) overleed in het UMCG aan haar verwondingen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak was voor gistermiddag gepland, maar wordt nu op verzoek van advocaat Tjalling van der Goot uitgesteldtum. Eerst moet de zaak op de meeste door de raadsman genoemde punten beter worden onderzocht, oordeelde de rechtbank.

Volgens het Openbaar Ministerie werd het ongeval op de Hearewei veroorzaakt door een 30-jarige kraanbestuurder uit Minnertsga, buurman van het slachtoffer.Aan de mobiele kraan was een aanhangwagen met stalen platen van 1,5 ton gekoppeld. De lading was volgens het OM niet goed gezekerd en stak uit, waardoor de vrouw, die in de berm stond, zou zijn geraakttoen de kraan naar rechts uitweek om ruimte te maken voor een tegenligger. De vrouw werd met onder meer ernstig schedel- en hersenletsel opgenomen in het UMCG. Daar overleed ze.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 15 december 2016

Onveilige kruisingen gaan op de schop

De Prúlhoek (streetview)

De provincie gaat zo’n 70 onveilige kruispunten en oversteken in Fryslân aanpakken. Drie daarvan liggen op of vlakbij het Bildt: de Prúlhoek tussen St.-Anna en Froubuurt, Mooie Paal, en de aansluiting op de Noordwesttangent, vlakbij Stiens.

”Het kruispunt Mooie Paal bij Minnertsga, in de N393, moet vooral veiliger worden voor fietsers,” aldus de provincie. ”Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen. De provincie zoekt eerst uit welke oplossing voor het kruispunt het meest geschikt is.”

Langs het N393-kruispunt bij de Langhuisterweg in St.-Annaparochie - ook wel de Prúlhoek genoemd - fietsen veel scholieren. ”Die steken op dit moment nog in één keer de provinciale weg over. Door een middengeleider in de weg aan te leggen, kunnen ze in de toekomst een tussenstop maken. Ze hoeven dan niet meer het verkeer van twee rijbanen in de gaten te houden.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 15 december 2016

 FOTO ARCHIEF LC

Ongeluk chauffeur: kranten later

Donderdagochtend vroeg is een bus vol kranten van NDC Mediagroep over de kop geslagen.

De bezorging van de Leeuwarder Courant en de overige dagbladen die NDC mediagroep verspreidt in Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie en Berltsum is daardoor later op gang gekomen.

De chauffeur maakt het naar omstandigheden goed. De depots worden opnieuw bevoorraad. De kranten worden in de loop van de dag bezorgd.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 14 december 2016

Nynke Andringa is manager van de bibliotheken in de gemeente Heerenveen.

De Uitdaging: "Het bruisende hart zijn"

In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Nynke Andringa, manager van de bibliotheken in de gemeente Heerenveen. Nynke is geboren in de Westhoek ewn woont in Sint Annaparochie.

Heel vroeger wilde Nynke Andringa (62) de verpleging in, maar het allerliefst was ze boer geworden. Ze komt van de boerderij en had graag het werk van haar vader overgenomen. Dat was in die tijd niet aan de orde en een van haar broers nam dan ook de boerderij over. In de loop van de tijd kwam Nynke erachter dat verpleegkunde niet haar roeping was, maar dat ze wel gek was van boeken. Ze belandde daarom ook in het bibliotheekwerk.

“Na de middelbare school kwam ik een vacature tegen bij de bibliotheek van Leeuwarden. Dat was een baan waarbij je tegelijkertijd een opleiding kon volgen en kon werken”, vertelt Nynke Andringa. Nynke heeft altijd iets met bibliotheken gehad. Vroeger heerste er een grote leestraditie in het gezin. “Omdat we op een boerderij woonden, vijf kilometer buiten het dorp, waren wij toch ook aangewezen op boeken. Ik vond het fantastisch. Een keer per week kwam de Bibliobus en kon je vijf boeken lenen. Die had ik na een dag al uit. Maar wij hadden gelukkig thuis ook heel veel boeken. Ik heb veel gelezen."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 14 december 2016

SCHUILSCHUUR

Neeltje van den Brand

Met een stunt wil Neeltje van den Brand uit Oudebildtzijl geld inzamelen om de Schuilschuur te beginnen. Deze opvangvoorziening komt in de grote verbouwde schuur waarin ze woont met haar zoon Jannes.

In 24 uur wil ze met crowdfunding de nodige financiën binnenhalen. Dit doet ze door vanaf 9 uur op 21 december opdrachten uit te voeren die te volgen zijn via een live stream.

De stunt moet ervoor zorgen dat ze straks plek kan bieden aan mensen die veiligheid en rust zoeken, tot zichzelf willen komen of bij willen tanken.

Bron: Leeuwarder Courant

GPTV Het promotiefilmpje van Neeltje van den Brand >>


Sint Jacobiparochie, 14 december 2016

St. Jacob maakt gehakt van arm Wispolia: 11-0

St. Jacob heeft Wispolia, de hekkensluiter van de zondag vijfde klasse B, gisteravond op de grootste seizoensnederlaag getrakteerd.

Op 't Bildt werd het maar liefst 11-0 voor St. Jacob. Bij de rust was het al 7-0.

Wispolia sprokkelde dit seizoen in twaalf duels precies één punt bij elkaar. Exact een maand geleden remiseerde de ploeg uit Terwispel tegen Langezwaag, de nummer voorlaatst, met 0-0.

St. Jacob steeg door de ruime zege naar een gedeelde derde plaats.

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 13 december 2016

Foto: Marcel Teensma

Leden werkgroep Friese Dorpentop leven zich uit bij Met Nocht Deur De Bocht

De werkgroepleden van de Friese Dorpentop hebben zaterdag een bezoek gebracht aan Laas Douma in Sint Annaparochie. Zelf zit hij ook in de werkgroep.

Naast zijn autobedrijf herbergt Douma in een van zijn loodsen de raceclub Met Nocht Deur De Bocht (MNDDB). Die club racet met mini-autootjes op professionele banen. Eenmaal per week is er een competitiewedstrijd.

Ditmaal mochten de leden van de Friese Dorpentop het racen uitproberen. De dorpentop is een burgerinitiatief om te experimenteren met een nieuwe vorm van democratie.

Het bleek een zeer geslaagde avond met een lach en een wedstrijdspirit.

Bron: Franeker Courant
link Meer foto's >>

Sint Jacobiparochie, 11 december 2016

PB Sint Jabik plaatst kerstboom

Op 10 december is door het bestuur van plaatselijk belang St Jabik de kerstboom weer voor de Groate Kerk geplaatst.

Voor dit karwei werd vakkundig hulp geboden door Tuinstra Verreiker Verhuur

Van de gelegenheid werd dankbaar gebruik gemaakt om een paar foto's 'van niveau' te maken.

Namens het bestuur van plaatselijk belang St Jabik alvast fijne feestdagen toegewenst.

Bron: www.sint-jacobiparochie.nl
link Klik hier voor de betreffende foto's >>

Sint Annaparochie, 10 december 2016

Hait en het witte hemd

Hendrik Elings in zijn atelier in Sint Annaparochie. Op de achtergrond een van de portretten die hij schilderde van zijn vader. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Een eerbetoon, een dankjewel aan zijn vader en alle andere vaders en moeders die door Alzheimer "verdwijnen in zichzelf". Kunstschilder Hendrik Elings sluit een rouwproces af met een expositie, een boek en een documentaire over ‘hait’ en het witte hemd.

Een lieve vader, maar ook een eigenwijze, die tot het laatst zijn eigen weg uitstippelde, ook toen het eigenlijk niet meer kon. ‘Hait’, zegt Hendrik Elingsnog altijd alshij over Rintje Elings (1928 - 2009) vertelt. En dat doet hij veel en graag. Eigenlijk bij toeval stond hait vaak model voor de kunstschilder uit Sint Annaparochie. Dat begon toen hait nog de sterke vaderrol vervulde, maar ging door toen hij afhankelijk werd van zorg en aandacht omdat Alzheimer langzaam maar zeker zijn geest vernevelde.

"Ik ben in hem gekropen en hij in mij", zegt Hendrik als hem gevraagd wordt of hij op zijn vader lijkt. "Dat ik hem ging schilderen was omdat ik destijds mijn atelier achter zijn huis had. Hij was altijd dichtbij. Maar het was natuurlijk ook weer geen toeval. Hait was volledig wars van ijdelheid en kon daarom als geen ander gewoon zichzelf zijn. En dat heb je maar weinig bij modellen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 9 december 2016

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Pupillenleger vv Minnertsga wint van het eerste

Het was een schitterend gezicht, gisteravond op het sportpark van vv Minnertsga. Vijftig van de jongste leden van de club namen het met z’n allen tegelijk op tegen het eerste elftal van de vereniging.

"Ik krige der wat in 101 Dalmatiërs-idee by. Allegear fan dat lytse spul, no", zegt Albert Helder van de jubileumcommissie. De wedstrijd was in het kader van het vijftigjarig bestaan van de voetbalclub.

Het vijftigtal won uiteindelijk met 4-3. Wat ook meehielp: ze speelden met drie keepertjes.

Bron: Leeuwarder Courant

GPTV Sjoch ek op HEA fan omrop Fryslân >>


Den Haag, 9 december 2016

De Rouwe: haast met herindeling én Bildts

Sander de Rouwe

Gedeputeerde Sander de Rouwe vraagt het rijk haast te maken met de finale goedkeuring voor de herindeling in NoordwestFriesland. Ook erkenning van het Bildts moet er snel komen.

De Rouwe zei dat gistermorgen tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Hij voerde er het woord samen met de burgemeesters Ferd Crone (Leeuwarden), Johanneke Liemburg (Littenseradiel) en Tom van Mourik (Menameradiel).

De Rouwe hoopt dat de Tweede Kamer voor de verkiezingen van maart akkoord gaat. Met name voor de betrokken ambtenaren in de zeven gemeenten zou dat "heel fijn zijn". Per 2018 wordt Littenseradiel opgedeeld en gaan Menameradiel, Franekeradeel en het Bildt op in De Waadhoeke. "Een huzarenstukje."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 8 december 2016

Buitendijks gebied afgesloten om vogelgriep

Foto: LC

Het hele buitendijkse gebied tussen Zwarte Haan en de veerdam bij Holwerd gaat op slot vanwege de vogelgriep.

Eigenaar It Fryske Gea wil zo het risico op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk houden. Langs het hele gebied komen waarschuwingsborden te staan. Wie er niets te zoeken heeft wordt teruggestuurd.

Samen met het Wetterskip en de gemeente Ferwerderadiel heeft It Gea een crisisteam gevormd. Dat gaat morgen in het afgesloten gebied inventariseren of en hoeveel besmette vogels er zijn.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 8 december 2016

Doorbraak in probleem eendjes St.-Anna

Foto: De Bildtse Post

Er lijkt eindelijk een oplossing in de maak voor de vijver achter het gemeentehuis in St.-Annaparochie. Sinds de aanleg van de nieuwe vijver verdrinken er elk voorjaar jonge eendjes omdat ze niet bij de rand op kunnen klimmen. Bewoners, gemeente en twee belangenorganisaties hebben nu de handen ineengeslagen en zijn met een concreet plan gekomen om de ’horrorvijver’ van zijn slechte bijnaam te ontdoen. Er komt een drijvend eiland dat de jonge eendjes tegemoet moet komen.

Terwijl het eerste laagje water in de sloten en vijvers vorige week bevroor, richtten omwonenden en gemeente afgelopen woensdag de blik op het voorjaar. Samen met de Dierenbescherming en Vogelopvang Leeuwarden probeerden ze eindelijk tot een duurzame oplossing te komen voor een al jaren terugkerend probleem: dode eendjes. Sinds de aanleg van de betonnenvijver in het parkje – die de ’natuurlijke’ vijver verving – is het elk jaar weer raak: jonge eendjes verdrinken. Ze kunnen de wal niet opkomen en laten het leven. Petities, handtekeningenacties, protesten op het gemeentehuis: bewoners en gemeente stonden lijnrecht tegenover elkaar. Tot nu.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 december 2016

Opknappen huizen moet impuls zijn voor Bildtdijken

Foto: LC

Tien slechte woningen aan de Bildtdijken in de gemeente het Bildt moeten in 2019 opgeknapt zijn of door nieuwbouw vervangen.

De Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken (SHDB) maakte dit streven woensdagavond bekend op de Raderaad. Projectleider Greetje de Heer gaf aan dat de stichting zover is dat twee of drie proefwoningen geselecteerd kunnen worden. Begin 2017 wordt de aanpak van deze huizen voorbereid.

Voor het project is tot en met 2019 1 miljoen euro subsidie van de provincie beschikbaar, 400.000 euro van de gemeente en particulieren moeten nog eens 600.000 euro bijdragen. Woningeigenaren betalen naar vermogen mee. Ze kunnen daarvoor ook een extra hypotheek afsluiten.

Uiteindelijk moeten de opgeknapte panden een impuls vormen voor verdere verbetering van woningen die direct aan de dijk staan.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 7 december 2016

Verkeerssnelheid verdeelt bewoners

Oudebildtdijk. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

De haren staan mij recht overeind en de tenen zitten mij krom in de schoenen als ik de berichten lees in de Leeuwarder Courant over de "onveiligheid" van de Oudebildtdijk. En dat overkomt niet alleen mij, maar de overgrote zwijgende meerderheid van de bewoners van de dijk.

Het is niet waar, de dijk is niet onveiliger dan andere wegen. De 30 kilometer-groep wil dit wel graag zo overbrengen en de leden betrekken tot mijn spijt de ongevallen die hier gebeuren daarbij. Als je met betrokkenen spreekt, hoor je dat zij wel weten dat snelheid niet het probleem was. De oorzaak moet meer gezocht worden in de onbekendheid met de dijk. En daar ligt een stukje verantwoordelijkheid voor de mensen zelf.

De kilometergrens van 60 kilometer per uur was totaal geen probleem voor de meeste bewoners. Doordat ik in het bestuur van Streekbelang Oosten Westhoek heb gezeten, heb ik de kans gehad de notulen vanaf 1960 door te lezen. Vanaf de eerste vergadering wordt er al geklaagd over de snelheid, maar altijd door dezelfde groep mensen. Mensen die hier van buitenaf zijn komen wonen, omdat er geadverteerd werd met "stiltegebied, rust en ruimte".

Bron: Leeuwarder Courant (TE GAST)
link Lees het hele stuk (pdf) >>      link Bekijk ook het dossier 'Veiligheid Bildtdijken' >>

Minnertsga, 6 december 2016

Verdachte aangehouden voor twee insluipingen

De politie heeft in de vroege ochtend van dinsdag 6 december een 34-jarige man uit Sint Annaparochie aangehouden. Hij wordt verdacht van twee insluipingen die in de nacht van maandag op dinsdag in Stiens gepleegd zijn.

De politie kreeg de melding dat er een insluiper was overlopen bij een woning aan de Adlansdyk in Stiens. De bewoner had iemand in zijn tuin zien lopen. De onbekende man ging er vandoor toen hij door de bewoner gezien werd. Vervolgens zag de bewoner buiten een doos met spullen uit zijn woning staan. De bewoner schakelde hierop direct de politie in. De politie is vervolgens met meerdere eenheden in de omgeving gaan zoeken.

Agenten troffen in de buurt van de woning een witte fiets aan, met daarop een doos met gereedschap. Zij besloten de fiets in de gaten te houden en zagen dat de 34-jarige verdachte aan kwam lopen. Zij hadden hem gecontroleerd en zijn identiteit vastgesteld. Er was op dat moment onvoldoende bewijs voor een aanhouding. De fiets stond niet als gestolen geregistreerd en de man leek geen gestolen goederen bij zich te hebben.

Bron: www.politie.nl
link Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 6 december 2016

Wereldkampioenschap kerstboom gooien

In Sint Annaparochie wordt op vrijdag 16 december het wereldkampioenschap kerstboom gooien gehouden.

Ook een Santarun maakt onderdeel uit van het programma dat plaatsvindt op twee kerstmarkten die voor het eerst met elkaar samenwerken. Het gaat om de markt op de campus Middelsee en die in sportcentrum de Bildtse Slag. De twee plekken worden met elkaar verbonden door een lichtslang.

De opbrengst van de kerstmarkt van de campus gaat naar de lokale voedselbank.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees ook de uitgebreide aankondiging in de Harlingen Online >>

Minnertsga, 6 december 2016

Minnertsga krijgt supermarkt terug

Jacob Lolkema vult de lege schappen van de supermarkt in Minnertsga.

Vanaf 9 december heeft Minnertga weer een supermarkt. Het dorp moest het een half jaar zonder stellen, nadat de Coöp Compact in juni de deuren sloot.

De sluiting van de buurtsuper was niet alleen een slag voor Minnertsga, ook omliggende dorpen als Tzummarum, Firdgum, Ried en Sint Jacobiparochie hadden er last van. Het was voor Plaatselijk Belang Minnertsga de reden om zich niet bij het verdwijnen van de winkelvoorziening neer te leggen.

En laat nu net de voorzitter van Plaatselijk Belang, Jacob Lolkema, uit de retailwereld komen. Lolkema werkte 28 jaar bij de keten Deen-supermarkten in Noord-Holland. Gaandeweg de besprekingen over het redden van de supermarkt, werd hij steeds enthousiaster. Het leidde tot de beslissing zijn baan bij Deen op te zeggen en in Minnertsga voor zichzelf te beginnen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf)>>

Alde Leie, 6 december 2016

Mogelijk grenscorrectie voor Alde Leie

Na 2018 buigen de nieuwe gemeenteraden van Leeuwarden en Waadhoeke zich mogelijk toch over een grenscorrectie in Alde Leie.

De grenscorrectie, die een aantal bewoners van de Arjen Roelswei en de Leijester Hegedyk willen, werd begin dit jaar nog afgewezen. Deze bewoners hebben huizen in Leeuwarderadeel maar kochten er grond bij voor hun tuin op het grondgebied van de gemeente het Bildt. Ook is er een bedrijf dat in het Bildt gevestigd is, maar gronden heeft in Leeuwarderadeel en staat er een bedrijfsloods in het Bildt, terwijl de woning in Leeuwarderadeel ligt.

De betrokkenen meldden het al voordat er een herindelingsvoorstel lag waarin het Bildt opgaat in Waadhoeke en Leeuwarderadeel bij Leeuwarden komt. Leeuwarderadeel regelde de grenscorrectie niet op tijd zodat dit niet meer voor 2018 mogelijk is. Een werkgroep uit de gemeenten Leeuwarderadeel, het Bildt en Leeuwarden doet alvast een voorstel waarover door de inwoners verschillend gedacht wordt. Het voorstel betreft ruil van gronden tussen de herindeelde gemeente Leeuwarden en de nieuwe gemeente Waadhoeke. Waadhoeke draagt 0,7894 hectare over een Leeuwarden en Leeuwarden 0,117 hectare aan Waadhoeke.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 2 december 2016

Afbeelding uit video omrop Fryslân

Oplossingen voor verdrinkende eendjes Sint Anne

Ieder jaar verdrinken jonge eendjes in de vijver achter het gemeentehuis van Sint Annaparochie. Het waterpeil is er te laag en de randen zijn te hoog.

Daardoor kunnen jonge eendjes niet goed uit het water komen. Onder meer buurtbewoners en Vogelopvang Leeuwarden konden het noodlottige dierenleed niet meer aanzien.

Woensdagmiddag werden daarom in het gemeentehuis oplossingen aangedragen, zoals drijfobjecten in de rivier plaatsen met daarop vegetatie. De precieze invulling van het plan volgt nog.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 2 december 2016

Meer 'blauw' op Bildtdijken

De politie stelt een plan op om te controlen op hardrijders op de Bildtdijken.

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland wordt specifiek gehandhaafd op plekken die bij VVN als klacht of knelpunt worden gemeld.

De weg is heringericht. Volgens de gemeente het Bildt komt het nu op gedragsverandering aan. Aanwonenden denken mee over acties.

Bron: Leeuwarder Courant
link Bekijk ook het dossier 'Veiligheid Bildtdijken' >>

Sint Annaparochie, 1 december 2016

Het Bildt zet in op positieve gedragsbeïnvloeding hardrijders

Foto: NDC Mediagroep

Uit twee bijeenkomsten tussen de gemeente het Bildt, verenigingen van plaatselijk belang en Veilig Verkeer Nederland (VVN) is gebleken dat gedrag de meest bepalende factor is voor positieve beďnvloeding automobilisten.

De bijeenkomsten waren de afgelopen twee weken in Oudebildtzijl en in Oosthoek. In totaal vijfendertig inwoners bogen zich over de vraag wat gedaan kan worden om bewoners en andere automobilisten zich aan de toegestane snelheid te laten houden en om meer rekening te houden met elkaar. De inwoners gaan samen met VVN, de plaatselijk belangen, agrariërs, scholen en de gemeente in groepjes bezig met uitwerking van de ideeën.

Vanuit Oudebildtzijl kwam het idee naar voren om te werken aan: welkomstborden met aandacht voor het gebruik en karakter van de weg bij de ingang van de Bildtdijken, stickers achterop auto`s en landbouwvoertuigen, regelmatig aandacht voor verkeersveiligheid in media, werken met slogans met een positieve insteek, voorlichting op scholen en opstapdagen vracht- en landbouwverkeer.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Hilversum, 30 november 2016

Herinneringen ophalen met virtual reality

'Still' uit uitzending Tijd voor Max

Hoe bestrijd je eenzaamheid onder ouderen? Anton Knipper, Fokko van der Woude en Arend Wouwenaar hebben een oplossing bedacht: herinneringen ophalen in een virtuele omgeving. Een virtual reality-bril brengt ouderen weer terug naar hun herinneringen en de plek waar ze vandaan komen.

Naarmate we ouder worden verliezen we steeds meer mensen om ons heen waar we herinneringen en een verleden mee delen. Dit brengt bij veel ouderen een groot gevoel van eenzaamheid teweeg.

Sociaal ondernemers Anton, Fokko en Arend bedachten een manier om het heden met het verleden te verbinden. Met een virtual reality-bril en een koptelefoon brengen ze mensen terug naar hun herinneringen en de plek waar ze vandaan komen. Die verhalen kunnen zij weer delen met mensen die nog wel in hun omgeving zijn, verzorgenden of familie bijvoorbeeld. Door de bril zien zij beelden van de plekken waar ze zijn opgegroeid. Daaronder wordt muziek waar diegene graag naar luisterde gezet. Dat helpt de herinneringen te versterken.

Bron: Omroep Max
link Lees het hele artikel en bekijk de uitzending >>

Sint Annaparochie, 30 november 2016

Fitte Tite Tulner-Wierstra viert 100e verjaardag

Burgemeester Krol op bezoek bij mevrouw Tulner-Wierstra

Geen rollator, geen stok, zelfs geen bril: Tite Tulner-Wierstra heeft al die hulpmiddelen niet nodig. De bewoner van Beuckelaer in St.-Annaparochie vierde zondag haar honderdste verjaardag. Burgemeester Gerrit Krol kwam maandagochtend op de koffie.

Ruim zeventig gasten kwamen zondag naar Beuckelaer in St.-Anna, om de verjaardag van mevrouw Tulner-Wierstra te vieren. Familie, (achter-)neven en nichten: een indrukwekkende opkomst voor de viering van een indrukwekkende leeftijd. Mevrouw had via de post al felicitaties ontvangen van de Commissaris van de Koning en van de Koning zelf. Voor het bezoek van burgemeester Gerrit Krol, maandagochtend, was ze echter het meest zenuwachtig geweest.

Tite Wierstra werd op 27 november 1916 geboren in Bitgum. Tijdens de oorlog ontmoette ze Stannebuurtster Marten Tulner, gardenier bij Tulner en De Vries. Na de oorlog trouwden ze en gingen ze in St.-Anna wonen. Het echtpaar kreeg één zoon, die helaas twee dagen na de geboorte overleed. Toch zouden ze een belangrijke opvoedende taak krijgen. Als de toen 14-jarige Jan Tulner zijn ouders verliest, komt hij bij oom en tante Marten en Tite te wonen. Tot op de dag van vandaag hebben ze een hechte band: Jan en zijn vrouw Fokje Blokland komen elke zondag vanuit Lelystad bij mevrouw Tulner op bezoek. Meestal spelen ze dan Rummikub, want daar mag je haar ’s nachts voor wakker maken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 30 november 2016

Ate Kalsbeek: ‘Kennis opdoen’

Zo'n 175 belangstellenden bij Publieksacademie over reuma

Reuma: de spieraandoening kent vele varianten, zo leerde de Publieksacademie van het MCL in Leeuwarden gisteren. De ziekte van Bechterew is een van de bekendste. Zo’n 175 belangstellenden lieten zich informeren over de de kwaal of deelden als patiënten hun ervaringen.

De Mexicaanse griep. Het is eigenlijk de enige kwaal die Ate Kalsbeek (72, Sint Annaparochie) de afgelopen jaren heeft gehad. "Ik denk dat ik kerngezond ben. Dat weet je natuurlijk zelf nooit helemaal, maar het gaat heel goed",vertelt de voormalig medewerker van de rijkspolitie lachend.

Met zijn echtgenote is hij een regelmatig bezoeker van de informatieavonden in het MCL. "Mijn vader heeft toen ik jong was een hersenbloeding gekregen. Sindsdien ben ik erg geďnteresseerd in gezondheidszorg. Deze avonden leveren toch iedere keer kennis op."

Zelf sport hij drie keer per week: zwemen, volleybal en badminton. "Je moet gezond eten en goed bewegen. En natuurlijk smokkel ik ook wel eens een beetje."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 29 novimber 2016

Still út Hea! fan 29 novimber 2016

It Biltse Sinteklazesprookje yn Hea!

It is al in tradysje: it Sinteklazesprookje op it Bilt. Al mear as 30 jier bringe tsientallen frijwilligers alle jierren yn de Sinteklazetiid in mearke op de planken fan doarpshűs Ons Huis yn Sint-Anne.

Bedoeld foar skoalbern út de wide omjouwing. De spilers en de minsken achter de skermen binne der al fan de simmer ôf mei dwaande.

Hea! mocht achter de kűlissen sjen űnder de foarstelling 'Het geheim van de Moddermakers'.

Bron: Omrop Fryslân

GPTV Sjoch hjirre de útsjoering fan Hea! >>


Minnertsga, 29 november 2016

'Grutsk' thema Oranje bij WMC in Kerkrade

De marsshow in Kerkrade krijgt ook een een Fries tintje. (Eigen foto)

'Grutsk' is het thema van de drumfanfare en majorettes van de christelijke muziekvereniging Oranje uit Minnertsga tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC). Dat vindt volgend jaar zomer plaats in Kerkrade.

Dit weekend trapte Oranje officieel af met de voorbereidingen op het wereldkampioenschap voor amateurmuzikanten door het thema bekend te maken. Oranje zegt hoge te hopen scoren op het onderdeel mars in de World Division, waar de drumfanfare in uit komt.

Het thema Grutsk (trots) staat voor het gevoel dat de leden hebben. De afgelopen jaren is Oranje een nieuwe weg ingeslagen met de nieuwe instructeurs Guus Pieksma en Henriëtte Hijlkema, met nieuwe muziek en met een nieuwe benadering van hoe een drumfanfare moet klinken en zich moet presenteren. ,,Die aanpak werpt vruchten af, gezien de resultaten die zijn geboekt. Waaronder het behalen van het Nederlands kampioenschap”, aldus Oranje.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Arnhem, 29 november 2016

mr. V.A. Textor (Vera)

Belang van de uitspraak in de zaak Fierant versus gemeente het Bildt

In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS van 23 november j.l. heeft de Afdeling de kring van belanghebbenden bij een verzoek om opheffing van de geheimhouding verruimd. Ook heeft de Afdeling duidelijk gemaakt hoe een dergelijk verzoek zich verhoudt tot de Wob.

Een journalist was geďnteresseerd in de financiële gevolgen voor de gemeente Het Bildt van de afspraken die zijn gemaakt teneinde het conflict met betrekking tot de bouw van woonzorgcentrum Van Haarenshuus in Sint Annaparochie te beëindigen. Om die reden had hij de gemeente met een beroep op de Wob verzocht om openbaarmaking van de stukken die over dit onderwerp gingen. De gemeente had dit verzoek afgewezen en zich op het standpunt gesteld dat de stukken onder de bij besluit van 12 juni 2013 opgelegde geheimhouding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Gemeentewet vallen.

Tot op heden was in de rechtspraak niet duidelijk uitgemaakt wie belanghebbende is bij een verzoek om opheffing van de geheimhouding. Die duidelijkheid biedt de Afdeling nu wel.

Bron: Binnenlands Bestuur
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 november 2016

DTD in slotfase overrompeld door eerste van Sint Anne

In het duel tussen DTD en Sint Annaparochie vielen er uiteindelijk in de slotfase drie doelpunten binnen twaalf minuten.

De bezoekers wonnen verrassend met 0-3 van de Koarnjumers die normaal gesproken weinig weggeven achterin. Verleden jaar werd Sint Anne er in de nacompetitie nog uitgeknikkerd door DTD.

"We hawwe seker net ús bęste wedstriid fuotballe hjoed", zei trainer Steffen Hansma van DTD. "De útslach is wol flateard, mar se ha fertsjinne wűn. Helaas pindakaas. Gjin panyk. No steane we wer efkes mei beide fuotsjes op ’e grűn."

Bron: Leeuwarder Courant

Den Haag, 25 november 2016

'Doorbraak voor de hele journalistiek'

De uitspraak die de Raad van State woensdag deed in de WOB-zaak van deze krant tegen de gemeente het Bildt is een belangrijke doorbraak voor de journalistiek.

Dat zegt jurist en journalist Arthur Maandag, die deze krant bijstaat in de procedure. "Dit is een mooie dag", reageert Maandag. "Tot heden hadden overheden als gemeentes en provincies een vrijbrief bij het opleggen van geheimhouding. In de wetenschap dat journalisten het besluit toch niet bij de rechter konden aanvechten."

In WOB-zaken kan iedere burger, dus ook een journalist, naar de rechter stappen als hij opgevraagde informatie niet krijgt. Dat was tot nu toe anders als bijvoorbeeld gemeenteraden besloten bepaalde stukken geheim te houden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf)>>      link Lees ook het artikel in VILLAMEDIA >>

Den Haag, 24 november 2016

Foto: LC

't Bildt moet huiswerk geheime 'supermarktdeal' weer overdoen

De gemeenteraad van het Bildt moet motiveren waarom de omstreden 'supermarktdeal' al dan niet geheim moet blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Volgens de Raad van State is het raadsbesluit van 9 oktober 2014, waarin de gemeente ook al opnieuw over al dan niet opheffen van de geheimhouding moest beslissen, onvoldoende gemotiveerd. Binnen twaalf weken moet de raad dat besluit alsnog voldoende motiveren, of een nieuw besluit nemen.

Het is daarmee de tweede keer in een kleine drie jaar dat een rechter besluit dat de gemeente het Bildt haar huiswerk omtrent de geheime deal moet overdoen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf)>>

Sint Annaparochie, 24 november 2016

CSG Ulbe van Houtenschool toneel regiofinale First Lego League

De First Lego League (FLL) is een jaarlijke wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar (eigen foto)

De CSG Ulbe van Houtenschool in Sint Annaparochie is zaterdag vanaf 10.00 uur het toneel van de regiofinale van de First Lego League. Onder andere de RSG Simon Vestdijk is dan van de partij. Van de afdeling Harlingen doen drie drie teams mee. Die worden naast de techansiumdocenten begeleid door de deelnemers van vorig jaar.

De First Lego League (FLL) is een jaarlijke wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden opgehangen aan een thema. De kinderen werken in teams van maximaal tien deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales.

De teams moeten een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en bouwen. Daarbij maken ze gebruik van het Lego Mindstorms systeem. Dat is een Lego robot, die door de leerlingen zelf geprogrammeerd moet worden. Met deze robot moet tijdens de finaledagen wedstrijden worden gespeeld op een opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen zijn.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 23 november 2016

Vestiging Aldi lijkt al zeker

De Raad van State heeft een voorlopige goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan voor de verplaatsing van Aldi in St.-Annaparochie. De Raad verwierp maandagmiddag het verzoek van omwonenden om het plan te schorsen. Aldi kan nu in principe aan de gang, hoewel de Raad nog later met een eindoordeel zal komen in deze zaak.

Van onze rechtbankverslaggever - Er komt nog een vervolgzitting waarin alle bezwaren nog eens uitgebreid worden behandeld, maar de Raad heeft wel al een voorschot genomen op het eindoordeel. In het voorlopige oordeel van de Raad op maandag zijn alle aangevoerde bezwaren al uitgebreid bekeken en af geserveerd.

Het is niet te verwachten dat het plan later alsnog onderuit gaat. De Raad verwierp de bezwaren over aantasting van de leefomgeving van de omwonenden. De supermarkt blijft volgens de Raad op voldoende afstand van de woningen van overburen. Parkeeroverlast en lawaai van dichtslaande deuren en geratel van winkelwagentjes ziet de Raad ook niet als een probleem voor de buurt.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 23 november 2016

Actie 'Glas in 't Bakkie' van start bij super

Glas mag ook met restjes inhoud en deksel of dop in de glascontainer gegooid worden. Die boodschap staat centraal in de glasscheidingscampagne ‘Glas in ’t Bakkie’, die vandaag in Sint Annaparochie begint.

Wethouder Boukje Tol geeft het startsein in de Albert Heijn in Sint Annaparochie. Klanten wordt duidelijk gemaakt dat ‘leeg schoon genoeg is’ en dat glas scheiden nog makkelijker wordt als je de pot of fles niet hoeft schoon te maken.

Er verdwijnt nog steeds te veel verpakkingsglas bij het afval.

Bron: Leeuwarder Courant

Amsterdam, 23 november 2016

Taalkundige: weinig hoop erkenning Bildts

Met Bildtse groetnis

Taalkundige Marc van Oostendorp van het Meertens Instituut vraagt zich af of de recente wetenschappelijke publicatie over de status van de Bildtse taal wel een ondersteuning is voor de erkenning van deze taal.

Van Oostendorp brengt zijn twijfels naar voren in het online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek Neerlandistiek. Terwijl de schrijvers van het wetenschappelijk artikel in de International Journal of the Sociology of Language zeggen dat hun onderzoek uitwijst dat het Bildts een mengtaal is en geen dialect, wijst dit onderzoek volgens Van Oostendorp juist uit dat het Bildts een dialect van twee officiële landstalen is, namelijk van het Hollands en het Fries.

Om bij minister Ronald Plasterk stevig beslagen ten ijs te komen, is een wetenschappelijke publicatie een goede ondersteuning. Maar Van Oostendorp ontleedt Bildtse zinnen en stelt dat die duidelijk te traceren zijn tot het Hollands. Om preciezer te zijn: het Zuid-Hollands dat in de vroege zestiende eeuw gesproken werd tussen Rotterdam en Den Haag. Dit komt overeen met het feit dat de mensen die zich vroeg in de zestiende eeuw, nadat het Bildt bedijkt was, in het gebied vestigden uit deze regio kwamen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf)>>

Westhoek, 23 november 2016

Van links naar rechts Jan Dogterom, Roelof de Boer en Hans Suss in Westhoek, waar te snel gereden wordt. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Westhoek: 'De klap komt een keer'

Een uur de snelheid van het verkeer meten op de Oudebildtdijk in Westhoek levert 75 procent overtredingen op. Terwijl de weg opnieuw ingericht is.

Suiker hoeft Hans Suss uit Westhoek op het terras voor zijn huis aan de Oudebildtdijk niet in de koffie te doen. Het wordt vermengd met zand zodra er een vrachtwagen voorbij raast. Terwijl hij over dergelijke voorvallen vertelt, dendert daadwerkelijk een vrachtwagen voorbij. Roelof de Boer van Veilig Verkeer Nederland brengt zijn meetapparaatin stelling: 65 kilometer per uur, waar 30 kilometer per uur het maximum is.

De Boer is ingeschakeld door de bewoners van Westhoek en verrichtte gisteren zijn eerste metingen. Bewoner Jan Dogterom noteerde het resultaat: van de 23 gecontroleerde voertuigen reden er 15 sneller dan 50 kilometer per uur, 8 onder de 50, waarvan 3 onder de 40.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf)>>

Sint Annaparochie, 22 november 2016

Uit de reportage in 'Opgelicht' van AVROTROS op 22 november 2016

Chiel van der Werff in 'Opgelicht' van AVROTROS

De 42-jarige Chiel van der Werff is een gemoedelijke Fries. Hij speelt in een bandje, woont al jarenlang in hetzelfde dorp en werkte na zijn studie bouwkunde 8 jaar als projectleider bij verschillende bouwbedrijven.

Maar dan besluit hij in 2006 bouwbedrijf Procee uit Sumar over te nemen en dan beginnen de problemen.

Chiel van der Werff presenteert zich als een succesvolle projectontwikkelaar. Hij heeft een scala aan bv's zoals Procee, Woon-Plan en Bouw-Plan maar veel van zijn klanten vinden dat hij zijn bv's beter Rampenplan kan noemen.

Bron: Opgelicht 23-11-2016 (AVROTROS)
link Zie hier de uitzending >>

Sint Annaparochie, 22 november 2016

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De Moddermakers in 31ste sprookje

Het was een spannende middag, gisteren, voor de kinderen van de scholen De Wizebeam uit Minnertsga, De Fierljepper uit Vrouwenparochie, De Syl uit Oudebildtzijl en Op ’e Dobbe uit Hallum.

In het Sinterklaassprookje Het geheim van de Moddermakers dat zij bezochten in Ons Huis in Sint Annaparochie dreigden de ondergrondse wezentjes de Moddermakers het Regenboogfeest te verstoren.

Op het Bildt zijn 25 vrijwilligers al vanaf de zomervakantie bezig om het 31ste sprookje op de planken te brengen.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 22 november 2016

Erkenning Bildts stapje dichterbij

Er is weer een stap gezet naar de erkenning van het Bildts als zelfstandige taal.

Deze maand publiceerden onderzoekers Paulus van Sluis (University of Wales), Erik Hoekstra en Hans van de Velde van de Fryske Akademy een wetenschappelijk artikel in International Journal of the Sociology of Language.

Daarin concluderen ze dat Bildts niet een Fries of een Nederlands dialect is, maar een mengtaal.

Bron: Leeuwarder Courant
link Klik hier voor de samenvatting (engels) >>

Sint Annaparochie, 21 november 2016

Tamoil kleurt Esso-station op de Wissel om naar eigen merk

De Wissel 2, Sint Annaparochie / Google Maps

Tamoil heeft twee nieuwe stations geopend. Het gaat om onbemande locaties in het Friese Sint Annaparochie en in het Drentse Zwartemeer. Beide vestigingen waren voorheen Allesco-stations, waar Esso op de luifel stond. Het bedrijf uit Ridderkerk wil de komende jaren het aantal vestigingen verder uitbreiden.

Bij de Tamoil Express-stations kan ook betaald worden met de mobiele app van MyOrder. Daarmee kunnen klanten brandstof betalen aan de pomp met behulp van hun smartphone. Dit kan vanuit de auto. Alleen voor het tanken zelf moeten klanten de auto uit. Wie gebruikmaakt van deze afrekenmethode krijgt 1 cent extra korting per liter.

Tamoil-directeur Peter Etman wijst verder op het duurzame aspect van de stations: "Bij de twee nieuwe locaties wordt led-verlichting in de luifels gebruikt. We voeren een actief beleid op het gebied van duurzaamheid, dat zich niet alleen richt op de inkoop en het produceren van groene energie, maar ook op het reduceren van de energieconsumptie."

Bron: TankPro.nl

Minnertsga, 19 november 2016

Eigen foto

Rob Vijver wint Molenloop Froubuurt

De Franeker atleet Rob Vijver is zaterdag winnaar geworden van de langste afstand bij de Molenloop Froubuurt.

Hij legde de 21,5 kilometer van Sportvereniging Friesland af in 1.22,24 uur. Geale Simon Postma uit Kollum werd tweede in 1.32,50 uur. Derde werd Albert van der Ziel uit Berltsum in een tijd van 1.35,06 uur.

Bij de 21,5 kilometer, vrouwen won Inge van Schaick (Leeuwarden) in 1.50,52 uur, tweede werd Aafke Keizer (Sint Annaparochie) in 2.04,46 uur, en de derde plaats was voor Anke Peterson (Leeuwarden) in 2.13,01 uur.

Bron: Franeker Courant

Oosthoek, 19 november 2016

Publiek geniet in Café De Oosthoek van muzikale tijdreis Anneke Douma

Anneke Douma met combo in café De Oosthoek

De gasten van Café De Oosthoek genoten vrijdagavond zichtbaar van het concert 'In libben fol muzyk' van Anneke Douma en Combo. Met een groot aantal gevarieerde nummers keek de zangeres terug op haar carričre. Die begon op 14-jarige leeftijd in haar geboorteplaats Lioessens.

Dochter Agnes maakte als achtergrondzangeres deel uit van het begeleidingscombo. Dat bestond verder uit: Sjerk Faber (accordeon), Hans Sambrink (drums) en Roel van der Veen (toetsen en zang).

Aan bod kwamen rustige liedjes als ‘It Âldershűs’ en ‘As ik tink oandyjieren’, meezingers als ‘It woanskip’en ‘De Bonkefeart’ en in het Fries vertaalde wereldhits als ‘Merci Chérie’ van Udo Jürgensen ‘Padam, padam’ van Edith Piaf.

Ondanks de zelfgekozen achtergrondrol van Agnes, zette Anneke Douma haar dochter een aantal keren volop in de schijnwerpers. En terecht want zingen kan ze. Ook Agnes is als professioneel zangeres bezig aan een succesvolle carričre.

Bron: Franeker Courant

Brandweer doet nacontrole na blikseminslag

foto:  Stefan Postema / 112 Fryslân

Een vermoedelijke blikseminslag heeft de brandweer zaterdagavond bezig gehouden.

Buurtbewoners zagen een flits en hoorde een enorme doffe dreun. Vervolgens werd de brandweer gebeld.

Het opgeroepen korps van Menaam heeft de binnen- en buitenkant van de woning gecontroleerd op brand.

Toen hierbij vervolgens geen bijzonderheden werden aangetroffen, is de brandweer weer retour gegaan.

Bron: 112 Fryslân
link Nog een paar foto's >>

Leeuwarden, 18 november 2016

Asielzoekers uit veilige landen sneller uitgezet

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD)

Asielzoekers uit als veilig te boek staande landen als Marokko en Algerije zullen sneller worden uitgezet. Ook moeten ze rekening houden met versoberde voorzieningen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) neemt hiertoe een reeks extra maatregelen, zo heeft hij gistermiddag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Aanleiding is de overlast die een deel van deze groep asielzoekers, die nauwelijks kans op een vergunning maken, sinds enkele maanden veroorzaakt in en rond asielzoekerscentra.

In Noord-Nederland begint op korte termijn een gezamenlijke aanpak tegen overlastgevende vreemdelingen, schrijft Dijkhoff. Onder meer gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, rechtbank en de vreemdelingenopvang slaan de handen ineen. Alle noordelijke gemeenten met een asielzoekerscentrum binnen de grenzen worden hierbij betrokken, waaronder het Bildt, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en De Fryske Marren. Doel is om snel te kunnen optreden tegen criminele asielzoekers.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 18 november 2016

Fryslân telt de meeste zonneprojecten

zonnepanelen

Fryslân heeft de meeste collectieve zonne-energieprojecten van Nederland. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2016, die vandaag in Den Haag wordt gepresenteerd. Vorig jaar deden Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Holland het wat betreft collectieve zon een stuk beter dan Fryslân.

De leidende positie in 2016 dankt de provincie vooral aan de zonneparken op Ameland en Garyp. Ameland is al in gebruik, Garyp gaat eind dit jaar energie leveren. Deze twee zonneweides hebben een vermogen van respectievelijk zes en zeven megawattpiek. Daarmee zijn ze goed voor een stroomproductie van 5,6 en 6,4 kilowattuur.

Ook voor volgend jaar staan in Fryslân de nodige zonneprojecten op stapel. Zo wordt gewerkt aan zonneparken in de Leeuwarder wijk Westeinde en in Harlingen. Daarnaast zijn in Opsterland en het Bildt projecten in voorbereiding met zonnedaken. In die laatste gemeente wil men in zeven dorpen een gezamenlijk gefinancierd zonnedak aanleggen.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 november 2016

foto: Jan Bonefaas

Zwembad De Bildtse Slag heropend

Na ruim vier maanden verbouwing en reparaties is het vernieuwde sportcomplex De Bildtse Slag in St.-Anna zaterdag weer heropend.

Onder grote belangstelling is zaterdag sportcentrum De Bildtse Slag in St.-Annaparochie heropend. Bijna vijf maanden nadat het dak van het zwembad door zware regenval dreigde te bezwijken kan er nu weer gezwommen worden.

Ook het nieuwe gymnastieklokaal, dat sinds 20 juni al in gebruik is, werd alsnog officieel geopend door wethouder Nel Haarsma. Daarin is ook de nieuwe klimwand gevestigd. De totale schade, zo’n 4 ton, wordt door de verzekering gedekt.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 17 november 2016

St. Anne: overlast azc'ers voorbij

Het AZC in Sint Annaparochie

De overlast en winkeldiefstallen door een groep van zo’n dertig jonge asielzoekers in Sint Annaparochie is voor het grootste deel opgelost.

Dit zegt burgemeester Gerrit Krol van het Bildt. Drie weken geleden trok Krol (CDA) bij het ministerie vanVeiligheid en Justitie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de bel over de groep jeugdige Noord-Afrikanen, die verantwoordelijk zouden zijn voor tal van winkeldiefstallen in het centrum van het dorp.

"Het is goed opgelost door extra toezicht hiernaartoe te sturen", zegt Krol. "Sindsdien is het probleem vrijwel voorbij. Al zal het ook helpen dat een deel van de overlastgevende groep weer is doorgereisd." Meerdere jongeren kregen een winkelverbod opgelegd. Vooral AH Wassenaar, de grootste winkel in het dorp, had te kampen met de groep.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 17 november 2016

Alfred Miedema

Alfred Miedema krijt Bildtse Kultuurpriis

De Bildtse Kultuurpriis fan 2016 wort dut jaar toekind an Alfred Miedema. Hij krijt de priis foor de wize werop at hij teneelstikken, faak (foor 'n part) in de Bildtse en Frise taal foor ’t foetlicht bringt.

Miedema het de ôflopene jaren op lokasys binnen- en búttendeur foorstellings organiseerd en regisseerd. Hij het der syn aigen teneelgeselskap AM foor opricht.

Soa worden der Op knibbels foor de kroeg, Twa en ’n nijjaarsrevu opfoerd in MFS Ons Huis in St.-Anne. As regisseur koas Miedema foor De gouden sweep as lokasy sportterrain de Waaie, werbij sels Frise peerden akteerden, en worde Wylde Rixt organiseerd bij akkerbouwer Rienks op ’t hiem.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 16 november 2016

Gemeentehuis Sint Annaparochie

Het Bildt krijgt goedkeurende accountantsverklaring

De helft van de Nederlandse gemeenten heeft geen goedkeuring van een accountant gekregen voor hun jaarrekening van 2015. Een jaar eerder doorstonden de financiële jaarverslagen van bijna alle gemeenten de toets nog.

Flevoland, Drenthe en Groningen scoren het slechtst. Friesland doet het niet veel beter. Hier hebben alleen vijf gemeenten in de Noordwesthoek – Harlingen, Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel – goedkeurende verklaringen gekregen.

De problemen lijken samen te hangen met de overheveling van zorgtaken van het rijk naar de gemeenten, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. In Zeeland en Zuid-Holland hebben de meeste gemeenten de zaken prima voor elkaar.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 15 november 2016

De winnares heeft laten weten met het geld een reis te willen maken in Noorwegen, om het noorderlicht te zien. (Eigen foto)

Inwoner Sint Annaparochie wint 100.000 euro bij BankGiro Loterij

Een inwoner uit Sint Annaparochie heeft 100.000 euro gewonnen bij de BankGiro Loterij. Afgelopen week is zij verrast met de prijs, in het bijzijn van haar zus.

De winnares heeft laten weten met het geld een reis te willen maken in Noorwegen, om het noorderlicht te zien. Om dat vast te leggen wil zij ook een camera kopen.

Voor de uitreiking werd de winnares naar het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker gelokt. Het Planetarium ontving in 2015 een eenmalige bijdrage van de BankGiro Loterij om het pand uit te breiden.

Bij het Planetarium stond BankGiro Loterij-ambassadeur Leontine Borsato klaar met de cheque.

Bron: Franeker Courant

Menaam, 14 november 2016

Herinneringen via virtual reality

Foto: LC

Hoe bestrijd je eenzaamheid onder ouderen? Drie mannen uit Sneek, Leeuwarden en Sint Anne denken de oplossing te hebben gevonden in virtual reality.

Sippy Koning groeide op op de Lüneburger Heide. Ver van de bewoonde wereld maakte ze kennis met Duitse volksliedjes. Rook de geur van het moeras. En nu, nu is ze er even terug. Met heldere stem zingt ze een liedje. Als het uit is, verzucht ze: "Wat is it hjir prachtich."

Dat ze de heide weer kan zien, dankt ze aan haar kleinzoon Fokko van der Woude. Hij is niet met beppe naar Duitsland gereden, nee hij zette haar in haar appartementje in een zorgcentrum in Menaam een vr-bril en een koptelefoon op. Hij zocht een 360 graden-foto van de heide en een liedje uit haar jeugd op en dat was genoeg.

Bron: Noordz/Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 14 november 2016

Tjarda de Vries op de nieuwe klimwand in sportcentrum de Bildtse Slag. FOTO HOGENOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Zwembad onder nieuw dak

Een nieuw dak boven het zwembad, een nieuwe gymzaal, sportcentrum de Bildtse Slag in SintAnnaparochie kan weer vooruit. Zaterdag was het open dag.

Directeur Jelte Dijkstra van de Bildtse Slag zal zich de dag van 20 juni nog lang herinneren. ’s Morgens werd een nieuwe gymzaal opgeleverd, ’s middags moest het zwembad direct op slot vanwege instortingsgevaar van het dak na langdurige en hevige regenval.

Vorige week kon er weer overdekt gezwommen worden, het dak is compleet vernieuwd. Kosten inclusief bedrijfsschade: een kleine 4 ton.

Gelukkig voor de stichting die het sportcentrum exploiteert, dekt de verzekering de schade. Onderzoek wees uit dat de lijm tussen de gelamineerde balken in de dakconstructie was aangetast, waardoor de draagkracht was afgenomen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Minnertsgea, 11 novimber 2016

Minnertsgea krijt de supermerk werom

Foto: Omrop Fryslân, Miranda Werkman

Minnertsgea krijt wer in supermerk. Lokale ûndernimmers hawwe de winkel kocht. In opmerklik inisjatyf. Se dogge dit omdat se it fan belang fine dat ynwenners yn eigen doarp boadskippen dwaan kinne.

"It is fan libbensbelang foar in doarp. In winkel is mear as allinne in plak om te boadskipjen. It is ek in plak om inoar te moetsjen, fandęr dat wy deryn ynvestearje" seit ien fan de űndernimmers dy't net mei namme neamd wurde wol. "De lęste hantekens moatte noch set wurde. Mar dan hoopje wy dat foar de kryst de doarren iepen kinne".

Pleatslik Belang is wiis mei it inisjatyf fan de űndernimmers en neame it 'in boppeslach foar it doarp'.

Bron: Omrop Fryslân

Berltsum, 11 november 2016

Broer Siderius Siderius (1947 - 2016)

De koopman is niet meer

Handel. Overal zag hij handel. Was het een lange periode droog voor de boeren? Dan stapte Broer Siderius in zijn Mercedes, reed ’s avonds laat de Afsluitdijk over om een serie beregeningsinstallaties te halen die hij op de kop had getikt. Handel. Dat was zijn drijfveer.

Toen de mechanisatieondernemer uit Berltsum als jonge knaap in het bedrijf van zijn vader Pieter en oom Jarig stapte, deed hij de mannen gelijk al versteld staan. Zonder enig overleg kocht hij een vrachtwagen vol heftrucks. "Dat waard him net yn dank ôfnaam." Maar Siderius had de nieuwerwetse apparaten in een oogwenk verkocht onder de akkerbouwers die wel oren hadden naar de handige machine. "Hy bliek wol los fertroud." Het was de eerste stap naar zijn latere bedrijf: Siderius Heftrucks B.V.

De wortels van het bedrijf liggen op het Bildt. Vader Pieter had een mechanisatiebedrijf in Oudebildtzijl. Van de vier zonen was Broer degene die in de zaak stapte.

Bron: Leeuwarder Courant IN MEMORIAM
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 10 november 2016

Sint Annaparochie is in trek op Bildtse woningmarkt

Sint Annaparochie is in de gemeente het Bildt het meest in trek als het gaat om betaalbare huurwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van Companen.

Companen, adviesbureau voor de woningmarkt en de leefomgeving, deed op verzoek van de gemeente het Bildt onderzoek naar de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen. Omdat de gemeente een lage sociaal-economische structuur kent en daardoor lage inkomens,wilde het Bildtwetenof er voldoende aanbod is voor deze categorie, aldus wethouder Nel Haarsma gisteravond in de Raderaad.

Uit het onderzoek blijkt dat er in de sociale huurwoningvoorraad geenschaarste is, aldus adviseur Roy Nieuwenhuis van Companen. Ook voor de komende jaren wordt geen schaarste voorzien.

Uit de cijfers, die verstrekt werden door woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland, blijkt dat Sint Annaparochie in trek is en dat er in de andere dorpen enige mate van ontspanning is. Bij dit laatste moet in de gaten gehouden worden dat ontspanning niettotleegstand leidt, aldus Nieuwenhuis.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 9 november 2016

Zwembad Bildtse Slag weer open

Op 20 juni jl. werd St.-Annaparochie geconfronteerd met hevige en langdurige regenval. Dit leidde tot een ophoping van water op het dak van het zwembad, met als gevolg een verzakking in de dakconstructie. De schade was zo groot dat het volledige dak moest worden vervangen. Het bad is gisteren weer open gegaan.

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het herstel en inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Sinds 8 november is het zwembad weer geopend voor publiek.

Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van de schade kan worden toegeschreven aan de houtenliggers, gelamineerde balken die bestaan uit meerdere in elkaar verlijmde balken. Uit het onderzoek blijkt dat de lijm in deze balken in de loop der jaren is aangetast, waardoor de draagkracht van deze constructie is afgenomen en de verzakking kan optreden. De verzekering heeft geconcludeerd dat de oorzaak op geen enkele manier verwijtbaar is en dekt de schade volledig.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 november 2016

Buurt nieuwe Aldi bang voor parkeerchaos

Omwonenden van de voormalige schoollocatie Ulbe van Houten in Sint Annaparochie willen dat de Raad van State voorlopig een streep zet door de vergunning voor de bouw van een nieuwe Aldi.

Ze vrezen voor parkeerchaos in hun buurt omdat het parkeerterrein bij de winkel geschikt is voor 72 auto’s terwijl er 132 parkeerplaatsen nodig zijn, zei hun raadsman S. Boer dinsdag in Den Haag. Het Bildt heeft volgens de advocaat de parkeerbehoefte te laag ingeschat. Zo is de gemeente ervan uitgegaan dat het autobezit in Sint Annaparochie en Het Bildt onder het landelijke gemiddelde ligt.

Het parkeerterrein wordt ook een openbare parkeerplaats waar iedereen kan parkeren. Wie zijn auto daar niet kwijt kan, parkeert hem langs de openbare weg, zeggen de omwonenden. Ze zijn verder bang voor geluidsoverlast van winkelwagentjes, dichtslaande autoportieren en laad- en losverkeer.

De gemeente Het Bildt, Aldi Drachten en Wonen Noordwest Friesland spraken alle bezwaren tegen. Het aantal parkeerplaatsen is volgens Aldi en de gemeente groot genoeg en 72 plekken zijn alleen nodig tijdens de piekuren.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 7 november 2016

Kinderen CBS De Slotschool ontbijten samen met burgemeester en wethouders

Kinderen van groep zeven van CBS De Slotschool uit Sint Annaparochie ontbijten dinsdagochtend in het gemeentehuis van het Bildt samen met burgemeester Krol en de wethouders Blaak, Haarsma en Tol.

Zij doen dat in het kader van de week van Het Nationaal Schoolontbijt. Daar doen landelijk ruim 500.000 kinderen aan mee op zo’n 2.600 basisscholen. Aan de ontbijttafel maken de kinderen, de burgemeester en wethouders kennis met elkaar.

Aan het eind van de veertiende editie van het ontbijt betaalt burgemeester Krol symbolisch voor zijn ontbijt met een donatie aan Jantje Beton. De leerlingen nemen dan een cheque van honderd euro in ontvangst.

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 7 november 2016

Minnertsga uiterst effectief

Bart Stroosma (4) rent juichend weg nadat hij Minnertsga op voorsprong heeft gezet. FOTO HENK JAN DIJKS

In vrijwel alle opzichten was Minnertsga zaterdag de mindere van WTOC, behalve in het maken van doelpunten. De thuisclub maakte er een meer en nam de koppositie over.

Eigenlijk verdiende Minnertsga de overwinning niet, voor zover een overwinning onverdiend kan zijn. WTOC dicteerde de topper vanaf de eerste minuut, was technisch beter, combineerde veel sneller en drukte de thuisclub vaak ver terug op eigen helft.

Minnertsga oogde periodes lang machteloos en gokte vooral op de counter. De spitsen werden nauwelijks bereikt, want lange hoge ballen van achteruit gingen vrijwel allemaal richting de arme Rienk van der Veen, die als kleinste man op het veld kansloos was in de lucht.

Het was al met al een middag van lang wachten op dat ene doelpunt van de gasten uit Oudwoude. Dat doelpunt viel niet omdat WTOC eindeloos bleef breien. Vooral als de ploeg bij het strafschopgebied van Minnertsga aankwam. "It duorre gewoan fiersten te lang", vond WTOCtrainer Oane Westra.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Heerenveen, 5 november 2016

Binnenkijken bij Martinus en Louwina Wijma

Tijdens de Duurzame Huizen Route 2016 heten de deelnemers je welkom in hun energiezuinige woning. Zo ook Martinus en Louwina in Heerenveen.

Tijdens de Duurzame Huizen Route 2016 heten de deelnemers je welkom in hun energiezuinige woning. Zo ook Martinus en Louwina in Heerenveen. In hun huis speelt zon de hoofdrol.

"It mei seker net", schoot weleens door de gedachten van het in juni getrouwde stel toen ze met het ontwerp van hun Passiefhuis bezig waren. Hadden ze eindelijk een geschikte plek gevonden, waren ze wel een jaar met welstand in de weer om een ontwerp te krijgen dat paste binnen de lintbebouwing van de Tolhuisweg. Toen architectenbureau Sipma voor de vijfde keer een nieuwe tekening moest maken, spraken ze onderling af ermee te stoppen als die niet goedgekeurd werd. Achteraf zijn ze ingenomen met het proces. Vergeleken met de laatste versie was het eerste ontwerp in de woorden van Louwina "in gedrocht".

Louwina (56) en Martinus (68) maakten het zich dan ook niet gemakkelijk. Martinus had in 2004 een huis in Oostenrijk laten bouwen. Een goed geďsoleerd huis, dat heel comfortabel bleek. Zoiets wilde hij in Heerenveen ook. Gek op googlen, kwam het duo bij de stichting Passief Bouwen terecht en bij het idee van het Passiefhuis. Een woning die optimaal gebruik maakt van de zon en waarin de meest energiezuinige installaties en apparatuur worden toegepast.

Louwina, die in Sint Annaparochie woonde, leerde Tinus eind 2011 kennen. Dat jaar had Tinus totaal onverwacht zijn vrouw Jikke verloren. Louwina kende de twee alleen van verjaardagen bij haar zwager, waarmee Tinus bevriend was. De stap naar Heerenveen betekende voor haar afscheid nemen van de Werkgroep het Bildt, waarvoor ze in de gemeenteraad van het Bildt zat. Daar moest ze wel even een zomer over nadenken. In november 2012 zette ze de stap. Dat kwam voor de medefractieleden niet als verrassing. "Sy hienen al lang troch dat ik smoarferliefd wie."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 5 november 2016

Herkenning en respect na pestverhaal Jurjen

Jurjen Schat

Kaarten, ook van onbekenden, appjes, mails en telefoontjes. De ouders van Jurjen Schat uit Sint Annaparochie zijn overdonderd door de reacties nadat ze zaterdag in deze krant het verhaal over zijn pestverleden naar buiten brachten.

Jurjen maakte op twintigjarige leeftijd in mei van dit jaar een eind aan zijn leven en liet een boodschap na. Dat hij door pesten op de basisschool, de middelbare school en het jeugdkorps heel onzeker was geworden en dat hij wilde dat er in het onderwijs iets verandert in de aanpak van pesten.

Daarom brachten vader Anne-Jelle en moeder Hennie zijn verhaal naar buiten. Ook als waarschuwing, zegt Hennie: "In bern is net in besit, dat ha je krigen. Węs der sunich op. Pesten kin jierren letter noch gefolgen ha. Ek al giet it better mei in bern, let op!" Jurjen bracht in zijn afscheidsbrief heel goed onder woorden waar hij mee worstelde en dat leidde tot herkenning bij anderen.

"Ik herken mij in Jurjen", schrijft een moeder aan de ouders. "Ik ben als kind ook vaak gepest. Ook ik kan niet tegen onrecht. Ik ben jaren onzeker geweest." Iemand anders schrijft: "Wij, Jurjen en personen met een gevoelig, klein hartje worden altijd geraakt."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Hallum, 5 november 2016

'Provincie aan zet bij Vitale Waddenkust'

Theo Hoogerbrug, Gerrit Hellema, Romy van den Berg en Siebe Post buigen zich in cafe ’t Hoekje over de plannen voor een vitaal waddengebied. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Verschillende dorpen in het waddengebied hebben de handen ineengeslagen om de krimp te overleven. Nu is de provincie aan zet, vinden ze. "Gjin wurden, mar dieden."

Van Holwerd tot Oude Bildtzijl zijn veel dorpelingen er volgens de initiatiefnemers van overtuigd dat ze elkaar nodig hebben om de krimp te bestrijden en te blijven investeren in de toekomst. Met het pilotproject Vitale Waddenkust bieden ze een prioriteitenlijst, maar laten ze ook zien dat ze bereid zijn andere voorzieningen in te leveren of met elkaar te delen.

In totaal worden zeventien projecten aangedragen. Het plan Hallum Bruisend Hart krijgt een voortrekkersrol. Het dorp wil een multifunctioneel centrum voor sport en cultuur en ziet in ruil daarvoor af van plannen voor een grotere sporthal of investeringen in de ijsbaan. Voor Hallum Bruisend Hart is een bijdrage van 920.000 euro nodig. Voetbalclub Wykels Hallum vraagt daarnaast nog zo’n 320.000 euro voor een kunstgrasveld.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Zwarte Haan, 4 november 2016

Heel veel water wint prijs: gaap, gaap

Het Wad 'achter de dijk'

In 2006 beklom ik bij Zwarte Haan de zeedijk. Boven aangekomen zag ik water. Heel veel water. Onlangs besteeg ik die waterkering andermaal. De situatie was onveranderd. Heel veel water. Toch gingen 15.135 mensen hierdoor uit hun dak.

Vooropgesteld: ik raak niet gemakkelijk ontroerd. Er zijn museumbezoekers die voor een schilderij met een rood vlak en een zwarte streep helemaal vol schieten. Ik denk: hee, een schilderij met een rood vlak en een zwarte streep. En loop door. Ook bij muziek, of dit nu Bach of Hazes betreft, denk ik hooguit: dit is een niet onaardig stukje muziek. Natuurlijk heb ik wel eens tranen in de ogen, maar dat komt of van het lachen of van uitjes snijden.

Op de dijk bij Zwarte Haan wilde ik eindelijk wel eens weten waar mijn toenmalige en zeer gewaardeerde collega Kirsten, van oorsprong uit het bosrijke Soest, aan de Waddenzee nou zo lyrisch over werd. Natuurlijk kende ik die waterplas door een deel van mijn jeugd in Harlingen. Maar daar was het aan de haven, op de pieren en bij de veerboten altijd druk. Gezellig druk. Bij Zwarte Haan was het stil. Erg stil. Met water. Heel veel water. Dat had ik na vijf minuten dus wel bekeken. Naar beneden maar weer.

Bron: Fryslân1.frl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 november 2016

Restauratie Van Harenskerk is uitgevoerd door Julianus Timmerbedrijf te Marsum

Munten, gebrandschilderd glas, botten en autootje onder kerk

Bij de opknapbeurt van de Van Harenskerk in Sint Annaparochie is dit jaar een groot aantal – vooral kleine – archeologische vondsten gedaan.

Amateur-archeologen Hendrik de Jong en Jan Veltman van het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy bekeken de weggegraven grond en speurden met een prikker de bodem af naar ondergrondse verhardingen. Samen met het Genealogysk Wurkferbân bogen zij zich over de resten van graven en zerken.

Er zou eerder op deze plek een houten kerk hebben gestaan, maar hiervan werd geen spoor gevonden. Wel doken er veel scherven en allerlei resten van gebruiksvoorwerpen op.Het gaat bijvoorbeeld omtientallen gebrandschilderde glasscherven. "Zij maakten waarschijnlijk deel uit van het wapen van Friesland in een door de Staten bij de totstandkoming van de kerk geschonken glas", meldt het verslag.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 2 november 2016

Marjolein Lautenbag

Marjolein als eerste geslaagd voor digitale cursus Bildts

Op een zondagmiddag ging ze er voor zitten, en enkele weken later voltooide Marjolein Lautenbag uit St.-Annaparochie als eerste met goed gevolg de nieuwe digitale cursus Bildt. Deze ’mylpaal’ werd maandag onderstreept: uit handen van Janny Bouma van Stichting Ons Bildt kreeg ze – net als de mensen die de ’analoge’ cursus voltooien - het bijbehorende ’getuugskrift’.

”Ik fon ’t heel goed te doen. Ik hew ’t faak drok, maar op ’n sundegoverdâg hew ik my anmeld. At ik ergens an begin wil ik ’t ok ôfmake, dus bin ik d’r met deurgaan." Marjolein Lautenbag (25) is daarmee de allereerste die de onlinecursus Bildts voltooid heeft. EduBildts werd dit voorjaar door Stichting Ons Bildt gelanceerd.

De stichting investeerde er € 15.000 in. De cursus – die door de Afűk gehost wordt – bestaat uit achttien lessen, die vooral ingaan op de grammatica en zinsopbouw van het Bildts. Om het leuk te houden zit de cursus vol multimedia. Zo zijn er uitlegfilmpjes met een knipoog door leraar Bildts Henk Kas en Femke Keizer, en er zit een audiodictee in. "Dat helpt seker bij ’t doen fan de kursus, dat hout ’t interessant," zegt Marjolein. "Echt belangrike saken skreef ik in ’n skriffy, krekt as op skoal!"

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 2 november 2016

Kinge Zandringa (foto: twitter)

'Koele Kinge' Zandringa wil stap naar top maken

Dat ze hard kan zwemmen is bekend in Fryslân. In de zomer heeft ze het zwembad van Drachten verlaten en vanaf augustus zwemt de in Sint Annaparochie geboren Kinge Zandringa haar baantjes in het Nationale Trainings Centrum te Amsterdam. De achttienjarige is blij met de keuze die ze heeft gemaakt en dit weekeinde wil ze zich laten zien op het Open Nederlands Kampioenschap kortebaan in Hoofddorp. "Daar wil ik gewoon hard zwemmen en zien hoever ik kan komen."

Na een mislukte Olympische Spelen voor de Nederlandse zwemploeg in Rio de Janeiro deze zomer, staat de volgende generatie zwemsters inmiddels te trappelen langs de rand van het zwembad. Kinge Zandringa is één van die talenten. De specialiteit van het huis? De vlinderslag. Daarbij zit ze al tegen de top aan, maar de definitieve stap omhoog moet in Amsterdam gezet worden. "Ik leer hier elke dag en maak flinke stappen vooruit", vertelt ze enthousiast. "Er is zoveel meer mogelijk hier. We werken met een camerasysteem onder water en daarmee kun je gelijk beelden van jezelf terugzien. Dan roepen de trainers je uit het zwembad en dan kun je samen de beelden bekijken. Daar leer ik veel van."

Bron: Friesch Dagblad

Sneek, 1 november 2016

RSG wijdt les aan pesten na artikel

Biologiedocente Pytrik de Groot van RSG Magister Alvinus heeft haar les van gisteren omgegooid, nadat ze dit weekend in de LC-bijlage Sneon en Snein het artikel over Jurjen Schat uit Sint Annaparochie had gelezen.

Schat kwam afgelopen voorjaar op twintigjarige leeftijd door zelfdoding om het leven. Hij was op school jarenlang gepest. In zijn afscheidsbrief schreef Schat dat hij wenste dat de pestprotocollen op scholen worden aangescherpt en dat docenten en leerlingen beter over het probleem worden geďnformeerd.

De Groot besteedde haar les niet aan biologie, maar aan cyberpesten.

Bron: Leeuwarder Courant

Reduzum, 31 oktober 2016

Inwoners Het Bildt betrokken bij ongeval Reduzum

Foto: LC

Het ongeluk op de Tsienzerbuorren bij Reduzum zondagmiddag kwam doordat een auto in de slip raakte.

Bij het ongeval knalden twee auto's frontaal op elkaar op de N354 bij Reduzum. In de auto die slipte zaten een man (27) en vrouw (24) uit gemeente Súdwest-Fryslân.

Een 46-jarige man zat met twee kinderen van 14 en 11 in de andere auto. Zij komen uit gemeente Het Bildt.

De vijf gewonden zijn verspreid overgebracht naar het UMCG in Groningen, het MCL in Leeuwarden en naar Tjongerschans in Heerenveen.

Bron: Leeuwarder Courant

Zwarte Haan, 30 oktober 2016

Friesland leidt Europees project NightLight

Na een informatieve wandeling kwamen de ondertekenaars van de intentieverklaring rond zonsondergang terug bij Zwarte Haan. FOTO GITTE BRUGMAN

Friesland geeft de komende jaren leiding aan het Europese project NightLight, waarin acht regio’s de duisternis beschermen en lichtvervuiling tegengaan. Hiervoor is bijna 2 miljoen euro beschikbaar.

De acht samenwerkende regio’s hebben al ervaring met het beschermen van duisternis, of hebben de ambitie hiermee aan de slag te gaan. Door kennisuitwisseling willen ze initiatieven ontwikkelen om duisternis van natuur en landschap te beschermen en te benutten als drager van duurzaam toerisme.

Friesland werkt in dit project samen met het Spaanse Avila, het Canarische eiland La Palma, Észak-Alföld in Hongarije, het natuurpark Our in Luxemburg, de Deense Samsř Energy Academy (gelieerd aan culturele hoofdstad Aarhus 2017), de Italiaanse regio Basilicata (culturele hoofdstad Matera/Basilicata 2019) en de Sloveense regio Gorensjka.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Reduzum, 30 oktober 2016

Vijf gewonden bij ernstig ongeval N354

Foto: 112 Fryslân

Bij een ernstig ongeval op de Tsienzerbuorren (N354) zijn zondagmiddag rond half vier, vijf gewonden gevallen, onder wie twee kinderen.

Een van de betrokken voertuigen reed in de richting van Dearsum. In een flauwe bocht ging het mis en raakte door onbekende oorzaak de automobilist(e) de macht over het stuur kwijt, vloog over de kop en kwam half bovenop een tegemoetkomende auto tot stilstand.

Direct werd er direct groot opgeschaald door de meldkamer waarop zeven ambulances, meerdere brandweer- en politie-eenheden en het mobiel medisch team ter plaatse kwamen. De hulpverlening en het bevrijden van de slachtoffers nam geruime tijd in beslag. De traumaheli’s konden wegens slecht zicht niet ter plaatse komen, het MMT uit Groningen kwam daarom met de auto ter plaatse. De traumaheli uit Amsterdam landde in Joure, het MMT personeel werd door de politie per auto naar de N354 gebracht.

Bron: 112 Fryslân
link Lees het hele bericht en bekijk meer foto's en de video >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2016

De innerlijke strijd van Jurjen

Jurjen Schat

Na zijn zelfgekozen dood liet de 20-jarige Jurjen Schat uit Sint Annaparochie een wens na: voorkom pestgedrag op school en begin met voorlichting zowel aan leerlingen als aan docenten.

Ze verstijven als ze erover vertellen. Hennie en Anne-Jelle Schat uit Sint Annaparochie. De ouders van Jurjen Schat die op 25 mei 2016 op twintigjarige leeftijd door zelfdoding om het leven kwam. Hoe groot hun verdriet ook is, ze voelen zich geroepen zijn verhaal naar buiten te brengen. Omdat het zijn wens was de gevolgen van pestgedrag bespreekbaar te maken.

Jurjen kreeg al langer psychische begeleiding vanwege zijn geestelijke nood. Een lijden dat terug te brengen is naar zijn schooltijd. Zowel op de basisschool als op de middelbare school werd Jurjen gepest.

Een van zijn behandelaars vertelde op de crematie: "Het is duidelijk dat een belangrijke oorzaak van zijn negatieve gedachten en emoties liggen bij de pesterijen waar hij jarenlang het slachtoffer van was. Op de lagere school, het jeugdkorps, het vmbo. Herinneringen aan de vernederende situaties en de daarbij horende gevoelens van verdriet, onrechtvaardigheid en angst dringen zich vrijwel elke dag aan hem op. Hij stelt een lijstje op met tien namen van pestkoppen met daaronder wat zij hem hebben aangedaan."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2016

FOTO PIXABAY

Friese finale Lego League in Sint Anne

Dertig Friese teams strijden op 26 oktober in Sint Annaparochie om de Friese titel in de First Lego League.

De populariteit van de wedstrijd met Lego-robots neemt nog steeds toe; niet eerder meldden zich zoveel teams van basisscholen en het voortgezet onderwijs aan. Plaats van handeling is christelijke scholengemeenschap Ulbe van Houten.

De teams strijden om een plaats in de Benelux-finale. Vorig jaar haalde het team van Comenius uit Leeuwarden de wereldfinale in de Verenigde Staten.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 29 oktober 2016

RECHTGEZET

Of het mogelijk is het Historys Argyf van de gemeente het Bildt in de gemeente zelf te houden, is nog in onderzoek.

Het is daardoor nog niet zeker, zoals deze krant gisteren meldde, dat verhuizing naar de nieuwe hoofdplaats van de gemeente Waadhoeke in Franeker van de baan is.

Aan het bewaren en toegankelijk houden van een archief zitten veel haken en ogen, die onderzocht moeten worden.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 28 oktober 2016

Foto: Bildtse Post

Kunstwerk entree het Bildt krijgt steun

Het kunstwerk van Henk Rusman uit Oudebildtzijl krijgt steun van de Bildtse gemeenteraad. Door sponsoring is wellicht minder gemeentelijk geld nodig.

In de gemeente was ophef ontstaan over het bedrag van 92.000 euro dat het college voor het kunstwerk Entreepoort naar het Bildt had gereserveerd. Vooral dat dit bedrag afgaat van het totaalbedrag voor het afscheid van de gemeente, 125.000 euro, stak de tegenstanders. Daarmee hebben inwoners geen inspraak meer over het afscheidscadeau en blijft er nog maar 33.000 euro over om te besteden.

Burgemeester Gerrit Krol verwacht dat die 33.000 euro nog zal toenemen, door sponsoring en andere financiële steun voor de entreebogen op de rotonde in Sint Annaparochie. De partij Frije Bilkerts tekende wel aan het kunstwerk absoluut niet te zien als afscheid van de gemeente. Ook al gaat de gemeente in 2018 op in Waadhoeke, het Bildt blijft leven, stelde fractievoorzitter Leendert Ferwerda. Hij hamerde er opnieuw op dat de gemeente moet onderzoeken of de aardrijkskundige naam het Bildt ergens vastgelegd kan worden.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 28 oktober 2016

Leendert Ferwerda

Historie Bildt verhuist niet mee naar hoofdplaats Waadhoeke

Het Historys Argyf van de gemeente het Bildt verhuist niet mee naar het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Waadhoeke in Franeker.

Het oude archief van het Bildt moet bewaard en toegankelijk blijven op het Bildt zelf. Een motie van die strekking diende de partij Frije Bilkerts gisteravond in, naar aanleiding van het huisvestingsplan van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Daarin is opgenomen dat alle gemeente-archieven van de gemeenten die in Waadhoeke opgaan naar de hoofdplaats Franeker gaan.

Burgemeester Gerrit Krol zegde toe dat het Bildts Historys Argyf van de verhuizing uitgezonderd wordt. Naar Franeker gaan vooral digitaliseerbare stukken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>     link Bekijk ook het dossier 'Herindeling' >>

Zwarte Haan, 28 oktober 2016

Brede steun donkere nacht

Het moet ’s nachts weer echt donker worden, is het streven van Feel the Night

Veertig partijen tekenen zaterdag een intentieverklaring om de Waddenzee als donker gebied te behouden en uit te bouwen. Een persoonlijke overwinning van initiatiefnemer Nynke Rixt Jukema van Feel the Night.

De waddenprovincies, de waddeneilanden, Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, de waddengemeenten, de Coalitie Waddennatuurlijk (natuurverenigingen), de Waddenzeehavens en de Nationale Parken Waddengebied.

Allemaal onderschrijven ze het belang van een donkere Waddenzee. Zaterdag - aan de vooravond van de Nacht van de Nacht- zetten vertegenwoordigers van veertig partijen in Zwarte Haan(als ‘centrum van het Nederlands waddengebied’) hun handtekening onder een intentieverklaring met een aantal belangrijke kernboodschappen. Hoewel Nederland een van de meest verlichte plekken ter wereld is, geldt de Waddenzee als een van de donkerste van Europa. "Dat willen we behouden en uitbouwen", beloven de ondertekenaars.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 27 oktober 2016

De gerestaureerde vloer van grafstenen in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. FOTO NIELS WESTRA

Vloer van oude zerken in Van Harenskerk in Sint Anne

Na ruim driekwart jaar restaureren heeft de Van Harenskerk in Sint Annaparochie een vloer van oude grafstenen.

Gerhard Bakker, directeur van de stichting Alde Fryske Tsjerken, hoopte dat er tijdenshet restaureren van de vloer bruikbare zerken uit de tijd van Rembrandt, die in de voorloper van de huidige kerk trouwde met Saskia van Uylenburgh, tevoorschijn zouden komen.

Dat was het geval: zeker dertig grafzerken kwamen onder de krakkemikkige houten vloer vandaan. De slechte staat van de vloer was de reden van restauratie. "De zerken moesten verplaatst worden naar het midden van de kerk. Daar moest toestemming voor komen en daarom liep de restauratie uit", vertelt Bakker.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint-Anne, 26 oktober 2016

Foto: Omrop Fryslân

Skiednis fan It Bilt bleatlein yn tsjerke Sint-Anne

De Van Harentsjerke yn Sint-Anne is woansdei weriepene nei in wiidweidige renovaasje. In stikje fan de Biltske skiednis is hjirby oan it ljocht kaam. Under de houten flier sieten al iuwenlang gręfsarken ferstoppe. De sarken foarmje nei de resinte renovaasje wer in part fan de flier fan de tsjerke.

Meastentiids wurde sarken űnder de houten flier fan de tsjerke timmere. It omheech heljen fan de stiennen is nammentlik djoer. Stichting Alde Fryske Tsjerken fűn it yn dit gefal wol de muoite wurdich om de sarken bleat te lizzen.

De minsken dy't yn de tsjerke fan Sint-Anne lizze, komme út de tiid dat Rembrandt van Rijn yn de tsjerke troude mei Saskia van Uylenburgh. De frou fan Rembrandt waard berne yn Ljouwert, maar groeide op yn Sint-Anne.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 26 oktober 2016

Bord na 70 jaar naar gemeentehuis

Dieuwke Kuperus-Smit komt haar wandbord aanbieden aan burgemeester Gerrit Krol. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Dieuwke Kuperus-Smit bood het college van gemeente het Bildt een wandbord aan. Het is na de oorlog als dank gemaakt voor de onderduikadressen van de oud-burgemeester.

Ze valt bijna weg achter het grote bord. Dieuwke Kuperus-Smit (88), schoondochter van oud-burgemeester Gerrit Hendrik Kuperus van Heerenveen en het Bildt, is heel blij dat ze het aan huidig burgemeester Gerrit Krol heeft overhandigd. "Ik wol it graach dwaan, út earbied foar myn skoanheit", zegt ze.

Kuperus-Smit woont zelf in Heerenveen, haar man is overleden. Hij was gemeentesecretaris in Ten Boer. "It sit yn de famylje."

Volgens Krol heeft het wandbord van Makkumer aardewerk "een bijzondere betekenis en een speciaal verhaal." Het wapen van de gemeente het Bildt is verwerkt in de schaal, samen met de data 18 april1944 en 15 april1945. Deze data staan respectievelijk voor het moment dat Kuperus en consorten onderdoken en het moment dat de gemeente bevrijd werd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 26 oktober 2016

Verenigingen sporten door op kunstgras

De gemeente het Bildt ziet geen reden om te stoppen met sporten op kunstgras.

Wel deelt de gemeente de hoofdconclusie van het televisieprogramma Zembla dat er snel gedegen vervolgonderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico’s van de rubberkorrels op deze velden.

De uitzending van 5 oktober riep ook vragen op bij sporters, ouders en clubs in het Bildt.

De gemeente stelt dat de kunstgrasvelden in Minnertsga en Sint Annaparochie aangelegd zijn door erkende bedrijven en conform de KNVB-eisen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 25 oktober 2016

Ierdewurk fan âld-boargemaster Kuperus foar It Bilt

Foto: Omrop Fryslân

In bysûnder ierdewurken boerd fan krekt nei de Twadde Wrâldoarloch is in hannen kaam fan gemeente It Bilt. It boerd is meitsje litten troch Gerrit Hendrik Kuperus, dy't fan 1937 oant 1946 boargemaster fan It Bilt wie.

Doe't Kuperus yn 1944 fan de Dútsers opdracht krige de it fernielde fleanfjild Fliegerhorst te reparearen, wegere hy dat en moast hy mei syn famylje űnderdűke. De helpers krigen letter as tank in boerd fan Makkumer ierdewurk.

Frou D. Kuperus-Smit, skoandochter fan Kuperus, hat it boerd oerlange oan boargemaster Gerrit Krol.

Bron: Omrop Fryslân
link Harkje nei de petearen mei frou Kuperus-Smit en boargemaste Krol >>

Sint Annaparochie, 25 oktober 2016

Bedrag voor kunstwerk voor afscheid het Bildt valt verkeerd

Kunstenaar Henk Rusman met een maquette van de ‘entreepoort naar het Bildt’. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Een kunstwerk als afscheidscadeau voor de gemeente het Bildt, die in 2018 opgaat in Waadhoeke, valt niet bij iedereen in goede aarde.

In de gemeente het Bildt is een discussie losgebrand over het kunstwerk ‘entreepoort naar het Bildt’ van kunstenaar Henk Rusman uit Oudebildtzijl. Leendert Nauta uit Sint Annaparochie is een Facebookpagina tegen de komst van het kunstwerk gestart onder de naam ‘Wij willen geen 92k kunstwerk op ’t Bildt’.

Nauta stelt voorop dat hij niets heeft tegen de kunstenaar of de kunst zelf. Het gaat hem om het bedrag enhet kaderwaarinde gemeente het voorstel nu gegoten heeft. Het college heeft voorgesteld 125.000 euro in de begroting van 2017 te reserveren voor het afscheid van de gemeente. Van dit afscheidsbedrag is 92.000 euro bestemd voor het kunstwerk op de rotonde in de N383 bij Sint Annaparochie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Vrouwenparochie, 25 oktober 2016

150 ton voederbieten per hectare bij melkveebedrijf Hettinga

Tjebbe Hettinga

Melkveehouder Tjebbe Hettinga uit het Friese Vrouwenparochie teelde afgelopen jaar voor het eerst voederbieten. Met 150 ton product per hectare lag de opbrengst erg hoog. Hij liet de bieten versnipperd in lagen door de maďskuil rijden.

Hettinga verwacht uit de voederbieten een hogere melkproductie te bereiken met een hoger eiwitgehalte in de melk bij een hogere opbrengst per hectare. Die drie factoren hebben hem ertoe gebracht om voederbieten te gaan verbouwen.

Door de goede weersomstandigheden verliep de oogst dit jaar optimaal. "Ik denk dat voederbieten een aantrekkelijk gewas kan worden met name met de strenger wordende bemestingsnormen. Je moet meer kilo's droge stof van een hectare halen, dan krijg je meer bemestingsruimte", aldus Hettinga.

Bron: Melkvee.nl
link Bekijk hier de videoreportage >>

Sint Jacobiparochie, 25 oktober 2016

Inez Timmer als mademoiselle Chanel

Mademoiselle Chanel indrukwekkend vertolkt door Inez Timmer in de Groate Kerk

Een solo-musical over het leven en werk van Coco Chanel. De eenvoudige komaf achtervolgde haar het hele leven. Zij bleef hangen in de eenzaamheid, die de grote successen altijd overschaduwden. De ras-artieste Inez Timmer, schrijfster actrice, zangeres en danseres. Op een bijzondere flitsende, creatieve manier ging het leven van Coco Chanel aan ons voorbij.

Het ontwerpen en het maken van de prachtige eenvoudige Chanel/stijl werd met een ijzeren discipline groots uitgebouwd, met op het toppunt van haar carričre had ze 2500 naaisters in dienst. Ze kleedde o.a. wereldsterren en presidentsvrouwen. En zij creëerde een verrukkelijke parfum.

Ook het spannende liefdesleven ging niet aan Madam Chanelle voorbij. ´t is prachtig Inez te volgen op de levensreis van Coco Chanel en te genieten van de vele verkleedpartijen ŕ la Chanel. Een grootse voorstelling, vertolkt door Inez, werd afgesloten met het prachtige meeslepende lied `Non, je ne regrette riën.` van Edith Piaff.

Bron: Sint-Jacobiparochie.nl

Sint Jacobiparochie, 24 oktober 2016

Foto: Gerrit Sytsma

Appelplukseizoen 2016 is alweer voorbij

Prachtig weer (meer dan 210 zon uren, bron meneer Aart) en slechts enkele buien (15 tot 20 mm, bron meneer Aart) hebben dit seizoen de pluk bepaalt. Met een geweldige groep van enthousiaste medewerkers, van allerlei pluimage, Aziaten, Polen, Nederlanders en zelfs een verdwaalde Duitse, is ook dit jaar weer de fruitoogst binnen gehaald bij maatschap De Groot – Kolthof in Sint Jacobiparochie. De sfeer was erg goed omdat, en dit weet iedereen natuurlijk, het weer geweldig meezat, in tegenstelling tot vorig jaar.

Er werd al vroeg begonnen met de pluk van de pruimen omdat het erg heet was en de pruimen er wel af wilden. Daarna even een korte pauze van een dag of tien omdat de appels en de peren graag een koude nacht en een warme dag hebben, ze kleuren en rijpen dan optimaal. Omdat er een vrij grote groep was, en Griet dit jaar alles onder controle had, (waar een cursus hoe ga ik met mijn personeel om al niet goed voor is), en Dirk zijn zoon, Wilke (ik mag niet appen op de trekker) er bij ingeschakeld had ging alles van een leien dakje.

Op dinsdag 19 oktober werd dan ook de laatste appel geplukt, door wie is onduidelijk want zowel Ger jo als Renate geven aan dat zij de laatste top hebben geplukt en helaas is er in tegenstelling tot vorig jaar hier geen foto van. En dan denk je heerlijk wat lekker vroeg het slechte weer komt eraan en daar zijn we dus van gevrijwaard gebleven. Al met al weer een seizoen waar we met zijn allen weer vol trots op terug kunnen zien.

Bron: Sint-Jacobiparochie.nl

Sint-Anne, 24 oktober 2016

Ophef over kunstwerk voor 'einde van het Bildt'

Foto: Bildtse Post

Het Bildtse college stelt de raad morgen voor € 125.000 uit te trekken om 'het einde van gemeente het Bildt' – als er in 2018 geherindeeld wordt – te markeren. Daarvan gaat € 92.000 naar een kunstwerk van Henk Rusman. Het werk – op de rotonde aan het begin van St.-Anna – moet als 'poort naar het Bildt' fungeren, en het Bildt verbeelden lang nadat deze gemeente is opgegaan in Waadhoeke. 'Een kunstwerk als geschenk voor de Bildtse bevolking', vinden college en raad. Maar zit de Bildtse bevolking daar wel op te wachten?

Kort nadat het voornemen van het college in deze krant stond werd een facebookpagina opgericht, 'Wij willen geen 92k kunstwerk op 't Bildt'. Initiatiefnemer was Leendert Nauta uit St.-Annaparochie. Volgens hem gaat er teveel geld van het beschikbare budget voor het "einde van het Bildt" naar één kunstwerk.

Volgens burgemeester Gerrit Krol is het simpel: "Gemeente 't Bildt stopt wel, maar 't Bildt sels blyft bestaan. Dat wille wy markere met 'n kűnstwerk, 'n blivend elemint in de openbare rúmte." Het kunstwerk van Henk Rusman bestaat uit drie stalen bogen, acht meter hoog. Aan weerskanten van de rotonde staat de tekst: "Tussen de diken rust de see in myn akkers." De kunstenaar had de tekst eerst in het Nederlands geschreven, maar daar stak de burgemeester een stokje voor. "Die tekst hoort in 't Bildts."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 oktober 2016

Veel foutjes in nieuwe Friese encyclopedie

Ruim 3000 pagina’s, volgeschreven door honderden mensen, en een gewicht van zo’n 8 kilo: vorige maand verscheen de Nieuwe Friese Encyclopedie. Een ongekend groot naslagwerk, niet eens zozeer bedoeld om specifiek iets op te zoeken, maar vooral om in te grasduinen. Het Bildt, de Bildtse taal en bekende Bilkerts krijgen voldoende aandacht. Al valt er op de nauwkeurigheid van de informatie behoorlijk wat af te dingen.

Acht jaar lang werkten zo’n 200 mensen – veelal wetenschappers – aan de eerste Friese encyclopedie sinds 1975. Uitdaging voor de makers was: hoe maken we een informatieve encyclopedie die ook in het digitale tijdperk de moeite waard is om aan te schaffen en na te slaan? De opzet van het enorme werk is er daarom naast te informeren vooral op gericht om te verwonderen. Sla hem open, blader en lees wat, en je bent zo een halfuurtje verder. In dat opzicht is de kleurrijke encyclopedie – er staan liefst 1100 illustraties in – geslaagd.

Bekende Bilkerts’ genoeg in het naslagwerk: Hartman Sannes, Waling Dijkstra, Ulbe van Houten, Thys Polstra, Jan de Vries, Tjebbe Walburg, Chris Wassenaar, Hiske Penninga, Gerryt Dirks de Jong, H.S. Buwalda, Aldert Cuperus, Henk Hornstra en meer: ze staan er allemaal in. Net als oud-burgemeesters Jacob Klok en Klaas Dankert (“die opzien baarde als Bildts sprekende burgervader”, zo staat er), maar huidig burgemeester Gerrit Krol ontbreekt.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 oktober 2016

burgemeesterswoning (Kuperus) in 1944 afgebrand door Duitsers

Gemeente krijgt burgemeester Gerrit Hendrik Kuperus wandborden

Gemeente het Bildt krijgt dinsdag van de familie van voormalig burgemeester Gerrit Hendrik Kuperus wandborden van Makkumer aardewerk.

Die moeten de herinnering aan het onderduiken in 1944 van burgemeester, wethouders en voltallige secretarie levend houden.

Kuperus weigerde arbeiders te leveren aan de bezetter voor werk op de gebombardeerde vliegbasis. Als wraak staken de Duitsers de woning van Kuperus in brand.

Op de foto de burgemeesterswoning die in 1944 door de Duitsers is afgebrand (foto: Bildts Bildts Dokumintasysintrum - fotocollectie).

Bron: Leeuwarder Courant / Gehoord & Gezien

Sint Annaparochie, 20 oktober 2016

Foto: 112Fryslân / Ytzen Korf

Stacaravan uitgebrand op terrein AZC

Een felle binnenbrand donderdagmiddag in een stacaravan aan de Middelweg-West heeft voor veel schade gezorgd.

Rond 16:30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor de brand in de stacaravan op het terrein van het AZC. Bij aankomst van de brandweer was er al sprake van een felle binnenbrand. Mogelijk is de brand begonnen in de keuken.

De bewoners konden tijdig ontkomen en worden tijdelijk elders opgevangen.

 

Bron: 112 Fryslân

Sint Annaparochie, 20 oktober 2016

Sievert, Lubbert, Jannie en Willem Schreiber (van links naar rechts) met hun prijswinnende rookworst. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Gouden worst, gewoon in Sint Annaparochie

De r zit weer in de maand en dan weet u het wel, toch? Mosselen of juist niet? Oesters of juist niet? Meer vitaminen slikken? Misschien ook, maar vooral: het rookworstenseizoen is weer begonnen.

Als het aan keurslagerij Schreiber uit Sint Annaparochie ligt, kan dat niet lang genoeg duren. Zij verkopen immers, zo bleek vorige week, een Gouden Rookworst. De vereniging van Keurslagers waar ze lid van zijn,liet een bataljon experts aantreden om ’s lands rookworsten te toetsen op bite, geur, smaak enstructuur. De honderd punten nam Schreiber mee terug het Bildt in voor de varkensrookworst.

"We wisten het eind september al, maar vorige week hebben we het bekend gemaakt bij de officiële opening van het rookworstenseizoen. Het was nog koud ook", zegt een trotse Sievert Schreiber (25). De slagerij gaf gelijk de derde worst gratis weg, al duurde die actie tot afgelopen maandag.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel >>

Sint Annaparochie, 15 oktober 2016

Verkoop Enexis levert het Bildt 435.000 euro op

Twaalf Friese gemeenten hebben volgend boekjaar een eenmalig voordeeltje door de verkoop van aandelen in het netwerkbedrijf Enexis. Het levert ze in totaal bijna achttien miljoen euro op. In de meeste gevallen gaat het geld naar de reserves of de algemene middelen.

Enexis heeft de Friese gemeenten een eenmalig aanbod gedaan. Sinds 1 januari is Enexis door een ruil met Liander geen netbeheerder meer in Fryslân. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Alle twaalf gemeenten met Enexis-aandelen gaan op het aanbod in. De waarde is in de loop der tijd sterk gestegen. Zo kwam Ooststellingwerf ooit voor enkele tienduizenden euro's in bezit van de aandelen van toen nog Frigem. Die worden nu voor 1,1 miljoen euro verkocht.

Enexis is zes jaar geleden ontstaan uit Essent, toen energiebedrijven verplicht opgesplitst moesten worden in een leveranciersbedrijf en een netwerkbedrijf. De Friese gemeenten verkochten destijds al hun aandelen Essent. Dat bracht bijna 37 miljoen euro in het laatje.

Leeuwarden heeft de meeste Enexis-aandelen en strijkt nu 4,7 miljoen euro op, gevolgd door Súdwest-Fryslân die er 4,2 miljoen euro aan overhoudt. De andere gemeenten die Enexis-aandelen verkopen zijn De Fryske Marren (2,5 miljoen), Opsterland (1,1 miljoen), Weststellingwerf (een miljoen), Franekeradeel (800.000), Harlingen (689.000), Littenseradiel (513.000), Menameradiel (512.000), het Bildt (435.000) en Leeuwarderadeel (365.000).

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 13 oktober 2016

FNP Waadhoeke op Bildtse les

Foto: LC

Om aan te geven dat ze er serieus mee om willen gaan, zijn vijf FNP-raadsleden uit de gemeenten Franekeradeel en Menameradiel op Bildtse les gegaan.

Ze lopen hiermee vooruit op de nieuwe gemeente Waadhoeke in 2018. Daar voegt zich ook de gemeente het Bildt bij en de FNP’ers willen dan in het Bildts met de Bilkerts kunnen communiceren.

Onder leiding van Anna Leistra kregen Jan Dijkstra, Gea Iedema, Bert Vollema, Hans Nauta en Haaye Hoekstra hun eerste Bildtse les. De Friestaligen zijn blij dat dit taalgebied erbij komt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Bekijk ook het dossier 'Herindeling' >>

Ouwe-Syl, 12 oktober 2016

Kritiek op verkeersmaatregelen Bildtdijken

Verkeerswethouder Nel Haarsma en haar ambtenaren wachtte een heet avondje in café Het Graauwe Paard op Ouwe-Syl, waar dinsdag 2 oktober gesproken werd over de genomen verkeersmaatregelen op de Oude- en Nieuwebildtdijk. Er was veel kritiek van enkele bewoners. Pas aan het eind kwamen beide partijen nader tot elkaar.

Ze hadden het vooraf zo mooi bedacht. De gemeente zou presenteren wat voor werk er de afgelopen zomer verricht is aan de Oude- en Nieuwebildtdijk. Daarna zou de gemeente samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en bewoners in kleine groepjes de plannen en mogelijke obstakels doornemen. Het liep anders, dinsdag 2 oktober in Het Graauwe Paard op Ouwe- Syl. De wethouder en verkeersambtenaren kregen een groep boze dijkbewoners tegenover zich waarvan een deel direct hun gal wilde spuwen. De plannen gingen overboord.

Wethouder Nel Haarsma begreep het wel. "In soad minsken fűnen de plannen of de útwurking net goed. Mar dé oplossing bestiet net, dat moat eltsenien witte. Snelhydsduvels binne der, dęr helpt gjin inkele maatrigel tsjin."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>     link Bekijk ook het dossier 'Veiligheid Bildtdijken' >>

Sint Annaparochie, 10 oktober 2016

Wethouders lezen voor op dag van de Duurzaamheid

Wethouder Boukje Tol las voor aan groep 8 van CBS De Slotschool in St.-Annaparochie

De wethouders Haarsma en Tol lazen op maandag 10 oktober voor tijdens de Dag van de Duurzaamheid.

Wethouder Boukje Tol las voor aan groep 8 van CBS De Slotschool in St.-Annaparochie. Nel Haarsma deed dit voor de groepen 6,7 en 8 op SWS De Fierljepper in Vrouwenparochie.

Op maandag 10 oktober is het de landelijke dag van de Duurzaamheid tijdens de Kinderboekenweek. Er wordt een Fries verhaal: In bysűndere pake voorgelezen. In Fryslân doen meer dan 125 basisscholen mee. Onder de voorlezers bevinden zich burgermeesters, wethouders of raadsleden van 16 gemeenten in Fryslân, maar ook provinciale statenleden en vele pakes en beppes.

Bron: Gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 10 oktober 2016

Arjen Lont initiatiefnemer grien10tour

Een hele stoet Tesla’s arriveerde zaterdag bij Windpower Centre in Harlingen. De elektrisch voortgedreven auto’s maakten deel uit van de Grien10toer. FOTO NIELS WESTRA

Voorvechters van schone energie maakten dit weekeinde een groene autotour langs Friese energieprojecten. Hun doel is een veel snellere vergroening.

Het is de Grien10toer, een schone autotocht langs energiebezuinigende of anderszins groene projecten in de provincie. Tientallen deelnemers willen hiermee de ‘energietransitie’ promoten en versnellen. De tocht ging bijvoorbeeld langs het ECOmunity Park in Oosterwolde en renovatieprojecten voor ‘nul-op-de-meter’ in Heerenveen en Bolsward.

"We hebben vandaag weer gezien wat voor prachtige provincie Friesland is, met heel veel groen", zegt voormalig bouwondernemer in Sint Annaparochie Arjen Lont, de belangrijkste initiator achter de tour. Die schoonheid is alleen houdbaar als de energieproductie drastisch verandert: "We willen laten zien dat het anders moet en kan."

"Door mijn bedrijf kan ik me een Tesla veroorloven en ik weet natuurlijk dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Maar alle inwoners van Friesland kunnen zelf wel iets doen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te nemen of door woningisolatie."

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtdijk, 10 oktober 2016

Foto: Willy Steen (facebook)

Eerste 'Stroffeltocht' levert 4500 euro op

De eerste 'Stroffeltocht' die zaterdag langs Wad en Bildtdijken werd gehouden, heeft 4500 euro opgeleverd.

De deelnemers aan de wandeltocht tegen kanker liepen 12 of 22 kilometer.

"Zowel de lopers als het publiek zijn zo enthousiast dat we volgend jaar zeker de tweede editie organiseren", zegt Tineke van der Woude van de organiserende Stichting Samen Kunnen We Alles.

De tocht werd genoemd naar het ‘stroffelen’, struikelen, dat mensen met kanker (figuurlijk) doen tijdens het ziekteproces.

Bron: Leeuwarder Courant
link Klik hier voor een videoverslag >>

Zwarte Haan, 8 oktober 2016

BONNE STIENSTRA

Mooiste plek

Op weg naar Zwarte Haan tekenen zich al prachtige luchten af boven het wad. Hendrik Elings-luchten, denk ik. Bij een felrood ondergaande zon denk ik aan een andere kunstschilder: Jerre Hakse.

Staande op de dijk bij Zwarte Haan ontwaar ik op de grens van slik en gras drie mannen, camera’s met gigantische telelenzen in de aanslag. Ik loop naar ze toe en zeg: "Goedemor ..."

"Sitte", zegt de middelste streng.

Dat wil ik wel, maar het is er sompig. Dan maar steunen op één knie, die onmiddellijk nat wordt. De middelste vogelaar is Wil Grond uit Ingelum, links van hem zit Henk Laverman uit Wirdum, rechts Roland Kalé uit Amsterdam.

Het is maandagmorgen, half elf. Het is springtij, legt Grond uit. Over twee uren, om 12.25 uur om precies te zijn, staat het water op zijn hoogst. Dan komt het tot aan hun tenen. "Sjoch", zegt Grond, "dęr achter dat slyk, dat wetter, dęr komt it al, de floed."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele column >>

Franeker, 8 oktober 2016

Inwoners De Waadhoeke krijgen inspraak

Inwoners van de nog te fuseren gemeente Waadhoeke, krijgen inspraak. De nieuwe gemeente nodigt bewoners uit om samen te kijken naar de inrichting.

De gemeente hoopt zo te ontdekken hoe de bewoners denken over de nieuwe fusiegemeente. Inwoners kunnen aangeven welke visie volgens hen het best zou passen bij De Waadhoeke.

Volgens de gemeente is samenwerking met bewoners nodig om er achter te komen hoe zij denken over zaken als dienstverlening, samenwerking met ondernemers en de inrichting van de fusiegemeente.

Bron: Leeuwarder Courant

De nadruk ligt op recent werk, Bildtse landschappen en keramiek. (Eigen foto)

Expositie Fred Thoolen in Melkfabriek Ried

Fred Thoolen exposeert vanaf vandaag tot en met 29 november in de Melkfabriek aan de Hoofdstraat 7 in Ried.

De nadruk ligt op recent werk, Bildtse landschappen en keramiek.

De Bildtse kunstenaar woont al ruim twintig jaar bij de zeedijk. Het Noordelijk landschap is zijn bron van inspiratie. Van daar uit maakt hij ook regelmatig uitstapjes naar stedelijke landschappen.

De expositie is open op zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur en op afspraak via 06-50597558.

Bron: Franeker Courant

Sint Anne, 6 oktober 2016

’Basisskoalen kinne weer an ’e gang met Bildts’

Coos van Kooten (rechts) geeft Bildtse les aan zijn collega leerkrachten

Op woensdag 28 september organiseerde de Kemissy Meertalighyd van Stichting Bildts Aigene weer een studiemiddag voor alle Bildtse basisscholen.

De nieuwe Friese digitale lesmethode Spoar 8, geschikt voor de gehele basisschool, werd door Dorien Hemstra van het Cedin met veel interesse gevolgd door de 35 belangstellende leerkrachten, taalcoördinatoren en directeuren van de scholen.

Deze rijke digitale taalmethode biedt een scala van taalactiviteiten aan. Je kunt denken aan verhalen, liedjes, prentenboeken, filmpjes, versjes en educatieve games. Ook alle ontwikkelde materialen van de Kemissy Meertalighyd zijn opgenomen in deze nieuwe Friese methode, zodat ook het Bildts toegankelijker wordt voor de Bildtse basisscholen.

Coos van Kooten, leerkracht van groep 7 op obs ’t Fonnemint, gaf voor de bovenbouw leerkrachten een boeiende inspirerende en duidelijke Bildtse les. Verrassend was dat hij hiervoor iedere week de Bildtse Post gebruikt. Voor de onderbouw leerkrachten was er een ‘Bob de Krôb-workshop’.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 6 oktober 2016

'Oudebildtzijl was een warm bad'

Matthias König: 'Ik ben onder de arm genomen genomen en meegesleurd.' FOTO NIELS WESTRA

In een oude SRV-wagen, met een platenspeler op het dashboard rijdt kunstenaar Matthias König door Friesland. Hij is op expeditie. Met open oren en ogen.

Vorig weekend bivakkeerde hij met zijn reizende SRV-atelier in Oudebildtzijl. "Ik ben er onder de arm genomen en meegesleurd." Hij zag er roze flamingo’s, leerde alles over de lokale historie en draaide plaatjes op de streekmarkt. Ook werden zijn kapotte broeken gerepareerd, door kunstenares Wies Noest.

Toen hij het dorp binnentufte hoopte hij vurig dat er ergens voor een raam een poster van het kunstinitiatief VHDG zou hangen. Op de VHDG-site kunnen raambiljetten gedownload worden waarop de kunstenaar welkom wordt geheten, en warempel, in Oudebildtzijl hing er een. "Matthias, je bent hier welkom voor kledingreparatie", meldde het affiche van Noest.

Oudebildtzijl was een warm bad. Letterlijk zelfs. Hij mocht badderen in de badkamer van een dorpsbewoner. Verheerlijkt: "Ik heb er een half uur in gezeten."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 5 oktober 2016

'Plank misgeslagen' met verkeer op Bildtdijken

Op de Bildtdijken is 900.000 euro geďnvesteerd om duidelijk te maken waar je 60 kilometer per uur en waar je 30 kilometer per uur mag rijden. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

De avond over de Bildtdijken verliep gisteren chaotisch. De gemeente wilde het over verkeersgedrag hebben, de zaal wilde alleen maar klachten kwijt.

Wethouder Nel Haarsma van de gemeente het Bildt kon haar geplande praatje over de herinrichting van de Bildtdijken gisteravond wel vergeten. Een volle zaal in eetcafé Het Graauwe Paard in Oudebildtzijl wilde vooral de frustraties kwijt over de nieuwe verkeersmaatregelen waarbij "de plank is misgeslagen."

De frustraties liepen nog hoger op toen een van de eerste mededelingen van gemeentekant over de investeringen van 900.000 euro luidde: "Het budget is op. Dit was het, veranderingen zijn niet meer mogelijk. Heeft u opmerkingen, schrijf een brief en wij komen kijken."

Dat pikte de zaal niet. Enkelen dreigden op te stappen. Na veel geroep over en weer, konden twee sprekers toch hun zegje doen: verkeersdeskundige Jelle Linting van de gemeente en Margot Blaauw van Veilig Verkeer Nederland.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>     link Bekijk ook het dossier 'Veiligheid Bildtdijken' >>

Sint Annaparochie, 4 oktober 2016

Bron: COA

Meeste incidenten gemeld in AZC St. Annaparochie

In de Friese azc's is in de eerste helft van 2016 392 keer melding gemaakt van een incident. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De meeste meldingen (135) werden gedaan in het azc van St. Annaparochie. Dit centrum is met een gemiddelde bezetting van 394 bewoners het op een na grootste van de provincie.

In veel gevallen (131) ging het om het overtreden van de huisregels van het COA. Het gaat dan om het niet schoonmaken van de eigen kamer, het afplakken van de rookmelder of het veroorzaken van geluidsoverlast.

Ernstiger incidenten zoals verbale agressie (onder meer schelden en dreigen) kwamen in totaal 73 keer voor. 69 keer was sprake van fysieke agressie waarbij bijvoorbeeld geschopt en geslagen werd.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 3 oktober 2016

Slecht weer verhindert Lichtjesavond

Zaterdag 1 oktober 2016 stond alles klaar om het skeelerseizoen van skeelervereniging Slikrollers in Sint Annaparochie af te sluiten met de inmiddels traditionele Lichtjesavond.

Helaas gooide het weer roet in het eten. Een paar dikke buien trokken aan het einde van de middag en begin van de avond over Sint Annaparochie. De Lichtjesavond werd afgelast, tot teleurstelling van veel skeeleraars.

De enige lichtjes die de baan nog sierden, waren die van de aangrenzende flat Burdine Sathe die weerkaatsten op de natte skeelerbaan. Het natte slot van een verder mooi seizoen.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 3 oktober 2016

Foto: 112Fryslân / Ytzen Korf

Paard uit sloot gered door brandweer en politie

Maandagmiddag rond kwart voor vier werd de brandweer op pad gestuurd om een paard uit een sloot te redden bij het politiebureau aan de Hemmemaweg.

De brandweer ging met spoed ter plaatse omdat het dier zo spoedig mogelijk uit het water gered moest worden. Ter plaatse bleek dat het paard heen en weer liep door het water. Na overleg besloot men om met behulp van slangen ervoor te zorgen dat het paard niet verder kon. Twee brandweerlieden zijn vervolgens te water gegaan om een touw aan het paard vast te maken en een slang om het dier heen te doen.

Binnen een half uur lukte het om het paard uit het water te halen. De politie regelde tijdens de reddingsactie het verkeer, maar ze hielpen ook een handje bij het redden van het paard.

Bron: 112 Fryslân

Sint Annaparochie, 1 oktober 2016

De Waaie is al park van de toekomst

Jonge sporters oefenen op de kaatswand. Rechts daarvan ligt het beachvolleybalveld en daarnaast het multifunctionele veld. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Sportpark De Waaie in Sint Annaparochie is klaar voor de toekomst. Alleen moeten de puntjes nog even op de i. Daarvoor is 50.000 euro nodig.

Een doordeweekse avond op sportcomplex De Waaie in Sint Annaparochie. Tientallen, soms honderden, actievelingen van alle leeftijden vermaken zich. Met voetbaltraining, beachvolleybal, jeu de boules, kaatsen, kickboksen of oefenen voor een openluchtspel. Sinds het sportcomplex vorig jaar een kunstgrasveld kreeg en een multifunctioneel gedeelte, is de bezetting omhoog geschoten.

Dat bezorgt Stichting De Waaie wel een probleempje, vertellen bestuursleden Bennie Stapensea en Gerald van der Boon. Er staan twee oude verlichtingsmasten bij het multifunctionele veld, maar die geven niet voldoende licht om ’s avonds veilig te kunnen sporten. En als ze hun sportcomplex overzien op een drukke dag zien ze dat één groep nog niet aan zijn trekken komt. Dat zijn de jongste kinderen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2016 (3e kwartaal)
archief 2016 (2e kwartaal)
archief 2016 (1e kwartaal)
archief 2015 (4e kwartaal)
archief 2015 (3e kwartaal)
archief 2015 (2e kwartaal)
archief 2015 (1e kwartaal)
archief 2014 (4e kwartaal)
archief 2014 (3e kwartaal)
archief 2014 (2e kwartaal)
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken