Sint Annaparochie, 29 september 2016

De Waaie

Geld voor MFA's, De Waaie en CH2018

In de allerlaatste begroting van gemeente het Bildt wil het college nog wat geld uittrekken voor enkele projecten. Zo kunnen de MFA’s in Vrouwenparochie en St.-Jacobiparochie rekenen op € 75.000 en € 150.000, krijgt De Waaie de gewenste € 50.000 en is er € 15.000 voor Culturele Hoofdstad 2018.

De begroting voor 2017 en verder is de laatste voor de zelfstandige gemeente. Per 1 januari 2018 gaat het Bildt op in Waadhoeke. Het college heeft besloten enkele projecten nog wat - soms zeer verlangd - geld toe te schuiven. Naast de € 125.000 voor activiteiten rond het opheffen van de gemeente, is er nog een kleine twee ton beschikbaar voor andere zaken. Voor 2017 en 2018 wordt per jaar € 7.500 uitgetrokken als subsidie voor de organisatie van culturele evenementen in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.

De Waaie - Sportcomplex de Waaie in St.-Anna krijgt de gewenste € 50.000. Na de metamorfose van afgelopen jaar kunnen met dit geld de puntjes op de i gezet worden. Stichting de Waaie gaat er voorzieningen zoals verlichting, beveiligingsfaciliteiten, bankjes, prullenbakken en beplanting mee aanbrengen.

Bron: De Bildtse Post

Leeuwarden, 25 september 2016

Aanhoudingen vanwege diefstal in Leeuwarden

Een 23-jarige man uit Het Bildt en een 28-jarige inwoner van de gemeente Pekela zijn zondagochtend in Leeuwarden aangehouden op verdenking van diefstal.

Een 25-jarige man uit Leeuwarden werd bij de Nieuwesteeg aangesproken door een viertal personen met de vraag of de coffeeshop nog open was. Dit was niet het geval. De Leeuwarder liep verder en ontdekte dat zijn telefoon was gestolen.

Hij zocht de politie op en gaf een signalement door. Twee mannen werden door cameratoezicht op de Groentemarkt gezien. Beiden zijn aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Bron: Huis aan Huis

Roosendaal, 24 september 2016

'Daar kun je rijkdom en armoede in één blik vangen'

Piet Schepers

Voormalig aardrijkskundedocent Piet Schepers, werkzaam geweest op de Michellemavo en het Gertrudiscollege, heeft in april de Ronde van Nederland gefietst. Een afstand van zo’n 1.300 kilometer in 13 dagen tijd. Omdat Zuid-Limburg officieel niet in die route zit heeft Schepers er zelf 150 km aan toegevoegd. Want daar is Schepers principieel in te noemen.

"Dankzij het Landelijk Fietsplatform is er een kant-en-klare route, die je kunt fietsen. Je rijdt dan echt langs de buitengrenzen van Nederland, maar Zuid-Limburg zat daar niet bij. Dat deel heb ik, voor de volledigheid, zelf uitgezet en dus zo’n 150 kilometer extra gereden.

Het was mooi om te ervaren dat mijn theoretische kennis en de vergelijking met de werkelijkheid zoveel hebben toegevoegd”. De oud-docent trekt daar dan onmiddellijk de conclusie uit dat de werkelijkheid vaak vele malen mooier en aangrijpender is dan het beeld dat je hebt vanuit de lesboeken. Hij duidt op de grootsheid van de Deltawerken, de grote aalscholverkolonie onder Egmond aan Zee, de jonge Wieringermeerpolder, de eindeloze Afsluitdijk en het gebied Het Bildt in Noord-Friesland. "Daar kun je rijkdom en armoede in één blik vangen, maar proef je ook de harmonie waarin die naast elkaar leven."

Bron: Roosendaalse Bode
link Lees het hele artikel >>

Den Haag, 22 september 2016

Raad van State oordeelt over monumentenstatus Bildtdijken

Hebben de ministeries van OCW en Infrastructuur en Milieu niet te gemakkelijk het gebied Oude- en Nieuwebildtdijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht? De Raad van State gaat die vraag beoordelen op verzoek van akkerbouwers en landeigenaren. Ze vinden dat met de aanwijzing het gebied van meer dan 2500 hectare ’op slot is gezet’ voor nieuwe ontwikkelingen op hun bedrijven.

”We moeten voorkomen dat het gebied een museumdorp zoals Orvelte wordt,” zei woordvoerder Teun de Jong namens de akkerbouwers, maandag tijdens de zitting. ”We willen graag als akkerbouwer ons brood verdienen. De bedrijven moeten zich gewoon kunnen ontwikkelen.” Volgens een woordvoerder van de ministeries ligt er geen slot op het gebied. Met de aanwijzing is alleen de cultuurhistorische waarde van de dijken en de polders daartussen vastgelegd. De gemeenten moeten met hun bestemmingsplannen die waarden gaan beschermen.

Op dit moment verandert er niets, zegt de woordvoerder in navolging van de rechtbank in Groningen. Het huidige bestemmingsplan voor dit buitengebied beschermt de cultuurhistorische waarden al genoeg. En met dit bestemmingsplan kunnen de akkerbouwers gewoon verder boeren.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>      link Bekijk ook het dossier 'Status Bildtdijken' >>

Franeker, 22 september 2016

Waadhoeke wordt gevestigd in Franeker

Gemeentehuis gemeente Franekeradeel

Franeker wordt de nieuwe standplaats voor de fuseringsgemeente de Waadhoeke.

Dat is donderdagochtend bekendgemaakt tijdens de persconferentie in Franeker. Naast het vaste punt in de Hanzestad komen er ook twee 'ontmoetingsplekken' in het Bilt en in Menameradiel.

De herindeling die ingaat op 1 januari 2018 is een samenvoeging van gemeentes Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel. Van Littenseradiel gaan de dorpen Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp mee in de Waadhoeke.

De rest van Littenseradiel wordt verdeeld over Leeuwarderadeel en Súdwest-Fryslân.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Bekijk ook het dossier 'Herindeling' >>

Minnertsga/Kaatsheuvel, 22 september 2016

Harmen en Dorine zitten voor de Gelaarsde Kat (Dorine) en de koning (Harmen). (Eigen foto)

Leden Kinderkoor Minnertsga actief in musical De Gelaarsde Kat in De Efteling

De 9-jarige Dorine en 11-jarige Harmen uit Minnertsga hebben zondag meegedaan aan de opvoering van de nieuwe musical De Gelaarsde Kat in het Efteling Theater in Kaatsheuvel. Beiden zijn lid van het Kinderkoor Minnertsga.

Het tweetal kreeg in het voorjaar opnieuw een uitnodiging om mee te spelen in de musical. Eerder hadden zij de kans gekregen om mee te spelen in de musical Sprookjesboom in hetzelfde Efteling Theater. Dat was zo goed bevallen, dat ze graag nog een keer wilden meedoen.

Meer dan 1500 kinderen hadden zich aangemeld. Voor de zomervakantie waren er een zaterdagmiddag lang zang-, dans- en spelworkshops om zich in te leven in hun kattenrol.

Bron: Franeker Courant

Ljouwert, 21 septimber 2016

Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Krimp slacht de kommende acht jier ta yn Fryslân

It tal basisskoalbern yn Fryslân giet de kommende jierren hurd omleech. Dat foarseit it Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Iennichste útsűndering is Ljouwert. Yn dizze gemeente nimt it tal bern tusken de 4 en 12 jier mei 5% ta.

Oan de oare kant is de delgong tusken 2015 en 2023 it grutst yn de gemeenten yn Noardwest en Súdeast-Fryslân. De krimp giet it hurdst yn Menameradiel en It Bilt: beide gemeenten soenen yn 2023 31% minder basisskoalbern telle.

Dęrachter folgje Skierműntseach (-30%), Ljouwerteradiel (-27%), Littenseradiel (-26%) en Opsterlân en Eaststellingwerf (beiden -22%).

Bron: omrop Fryslân

Leeuwarden, 21 september 2016

Op het Bildt 8,6 procent jongeren buiten beeld

Drie Friese gemeenten scoren hoger dan landelijk gemiddeld bij jeugd die buiten beeld is. Het zijn Vlieland, het Bildt en Leeuwarden.

Het landelijk gemiddelde voor jongeren die buiten beeld zijn geraakt, ligt op 5,4 procent. Vlieland scoort 11,8 procent. Het gaat dan om twintig jongeren. In het Bildt ligt het percentage op 8,6 procent, in Leeuwarden op 5,6 procent. In totaal scoort Friesland lager dan het landelijk gemiddelde. Van de 90.900 jongeren tussen 15 en 27 jaar is 4 procent (3680) niet in beeld.

Buiten beeld zijn betekent dat jongeren geen bekostigd onderwijs volgen, geen werk hebben, niet staan ingeschreven als werkzoekende en ook geen uitkering hebben aangevraagd. Het Fries Sociaal Planbureau baseerde de cijfers op een eenmalig onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Voor 1500 van de 3680 Friese jongeren kon het CBS niet achterhalen waarom ze buiten beeld zijn. Dit wordt zorgwekkend genoemd.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 20 september 2016

Lont bouwt laatste tien huizen Zuiderburen

Súder Stienplaat, Zuiderburen

Bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie bouwt de laatste tien woningen in Zuiderburen. Daarmee is de de Leeuwarder nieuwbouwwijk vol.

Directeur Jetze Lont heeft het project overgenomen van Van der Werf’s Bouwbedrijf uit Sint Nicolaasga, dat in het voorjaar van 2013 - midden in de economische crisis -failliet ging. De laatste woning aan de Súder Stienplaat is onlangs verkocht, de huizen worden in de zomer volgend jaar ‘woonklaar’ opgeleverd. "Dan kunnen we de laatste paal wel slaan", merkt Lont op.

Volgens de bouwer waren er geen andere partijen die het project wilden oppakken. Door gebruik te maken van het zogeheten versnellingsgeld – middelen die toenmalige minister Eberhard van der Laan beschikbaar stelde om de huizenverkoop te stimuleren – kon het project worden vlotgetrokken. Inmiddels is de nieuwbouw in een stroomversnelling gekomen. Na een upgrading van de huizen (261.000 euro) waren ze vlot weg, aldus Lont.

Bron: Leeuwarder Courant

Den Haag, 20 september 2016

Boeren te hoop tegen beschermen Bildtdijken

Raad van State

Akkerbouwers en grondbezitters tussen de Oude en Nieuwe Bildtdijk vroegen maandag aan de Raad van State om de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht ongedaan te maken.

"Nu hebben we er misschien nog geen last van", zei akkerbouwer en woordvoerder Teun de Jong. "Maar in de toekomst krijgen we met steeds meer beperkingen te maken en kunnen we als agrariers niet meer in de vaart der volkeren mee."

Volgens akkerbouwer De Jong is het voor het behoud van de typische lintbebouwing van de Oude en Nieuwe Bildtdijk niet nodig om de ruim 3000 hectare rondom en tussen de dijken zwaar te beschermen. "De ministers willen de openheid en typische kavelstructuur behouden. Maar dat gebeurt sowieso omdat het om een weids landbouwgebied gaat."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 14 september 2016

College en raad botsen over panden Minnertsga

De oude gymzaal en bibliotheek in Minnertsga worden voorlopig niet gesloopt. Het college wilde de panden afbreken: ze krijgen ze niet verkocht, de buurt verpaupert erdoor en er ontstaat mogelijk een gevaarlijke situatie. De raad wil echter wachten met de beurs trekken: eerst de allerlaatste begroting van het Bildt, volgende maand, bekijken en dan pas besluiten.

Hij was duidelijk 'not amused': burgemeester Gerrit Krol hamerde de stemming van het sloopvoorstel voor de Minnertsgaaster panden zó snel af dat nauwelijks te zien was wie voor of wie tegen was. ‘Jullie willen dwars? Dan kunnen jullie het krijgen ook’, zo straalde Krol uit. Het voorstel van Krol en zijn wethouders om een kleine 90.000 euro uit te trekken om de vervallen panden in Minnertsga te slopen was net verworpen.

De gemeente heeft geprobeerd de panden in Minnertsga te verkopen, maar meer dan een bod van nog geen derde van de prijs kwam er niet binnen. Dat was onbespreekbaar, het zou een te groot verlies betekenen. Gooi beide panden daarom maar tegen de vlakte, zo redeneerde het college, en leg er een gazon aan zodat de verpauperde panden niet op de buurt afstralen of voor gevaar zorgen.

Tot ieders verrassing dacht PvdA’er Frans Hiemstra er anders over. Hij wilde de centen op zak houden tot de gemeenteraad de allerlaatste Bildtse begroting voor de herindeling vaststelt. De PvdA wil wachten tot in oktober duidelijk is hoeveel geld het Bildt nog te besteden heeft, en waaraan. Hij kreeg de meeste andere raadsleden mee. “Meskien hewwe wy ’t geld wel norig foor de ripperasy fan ’t dak fan de Bildtse Slag. En in Froubuurt wille se ok nag wat met ’n MFA,” zei PvdA’er Sjoerd Simon Kuipers. “Late wy nou even wachte, dan sien wy in oktober wat d'r te besteden is. En niet nou drekt soa'n groat bedrag hierfoor úttrekke."

Bron: De Bildtse Post

Zwarte Haan, 17 september 2016

De tweedeling als grootste bedreiging

Voorafgaand aan de lezing was er een korte herdenking bij het bankje op de zeedijk dat de naam draagt van Anita Andriesen. FOTO HOGE NOORDEN /JAAP SCHAAF

De Sociaal Economische Raad (SER) werkt aan een adviesrapport over de oprukkende robotisering. Die heeft grote gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal Economische Raad lichtte gisteravond een tipje van de sluier op in Zwarte Haan, waar zij de jaarlijkse Anita Andriesenlezing uitsprak. "We staan op een kruispunt."

Het is de vraag of er in de toekomst betaald werk zal zijn voor iedereen. "We weten het echt niet." Het Nederlandse bestel van sociale zekerheid en pensioen moet op de schop.

De robotisering geldt als de vierde industriële revolutie. Bij de voorgaande transities bleef er uiteindelijk voldoende werk voor iedereen. Maar de nieuwste omslag gaat vele malen sneller. Hamer: "Ik ben bang dat die in bepaalde sectoren gaat leiden tot minder werk. Dus: ja, daar is een herverdeling nodig."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Wierum, 14 september 2016

Waddenzeedijk Zwarte Haan, Holwerd en Wierum is weer veilig

Foto: rtvnof

De Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum is weer veilig. Over een traject van 13 kilometer heeft Heijmans de dijk de afgelopen maanden verbetert met een laag Elastocoast. Innovatief en natuurvriendelijk materiaal dat de dijk ook de komende 50 jaar duurzaam beschermt tegen erosie en hoogwater. Het werk was nodig omdat de dijk niet meer voldeed aan de wettelijke veiligheidseisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Woensdag 14 september geeft dagelijks bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân de dijk symbolisch terug aan de wethouders van de betrokken gemeenten: Nel Haarsma (Het Bildt), Jaap Hijma (Ferwerderadiel) en Pytsje de Graaf (Dongeradeel). Hiermee is de afronding van deze dijkverbetering een feit.

Om kinderen bewust te maken van het belang van de strijd tegen het water heeft het waterschap de scholen in de omgeving gratis lesmateriaal en een excursie aangeboden. Aan het einde van deze maand zijn ruim 500 kinderen rondgeleid op de Waddenzeedijk langs de Friese kust.

Bron: RTV Noordoost-Friesland

Sint Annaparochie, 14 september 2016

Babymassage

Café over en voor drukke kinderen

In de week van de opvoeding vindt in de gemeente het Bildt op 5 oktober het 'Drukke Kinderen Café' plaats.

Kinderen kunnen zich uitleven, terwijl hun ouders ervaringen kunnen uitwisselen. Dit gebeurt in Zorgcentrum het Bildt.

De organisatie is in handen van Stichting Welzijn Ouderen, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, GGD, buurtsportcoaches, Jongerenwerk Welzijn Middelsee en het Gebiedsteam.

Kinderen kunnen op het springkussen of een speurtocht doen. Voor de kleinsten is er babymassage.

Bron: Leeuwarder Courant

Harlingen, 14 september 2016

Havenslib beschermt kwelderkust Westhoek

Het baggerschip Adelaar. FOTO MARTIN BAPTIST

Om de kwelderkust bij Westhoek te beschermen, wordt de komende maanden 300.000 kubieke meter slib uit de monding van de Harlinger haven daarnaartoe verplaatst.

Dat gebeurt via een zogeheten slibmotor. Het havenslib wordt in kleine hoeveelheden 7 kilometer verderop voor de kust gedropt en moet door de stroming verder worden gebracht. Het moet de kwelder beschermen en verder doen aangroeien.

Het gaat om een experiment van de gemeente Harlingen, It Fryske Gea en bureau Ecoshape, dat tot en met maart volgend jaar duurt. Om de haven van Harlingen goed bereikbaar te houden voor de zeevaart moet er ieder jaar 1,2 miljoen kuub havenslib uit de vaargeul gebaggerd worden.

Een deel van het slib zal de kwelder bereiken, een ander deel zal terugstromen naar de haven, maar dat zal minder zijn dan normaliter. Projectleider Martin Baptist: "We zijn al begonnen en varen elke dag een paar keer met een slibboot de Waddenzee op. We dumpen het slib alleen bij opkomend tijd, zodat het met de noordoostelijke stroming langs de kust wordt meegenomen. Zo komt er elke dag een klein beetje bij."

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 13 september 2016

Twee drugspanden in Sint Jacobiparochie gesloten

De straat waarin de drugspanden liggen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Twee drugspanden aan de K.L. de Vriesstraat in Sint Jacobiparochie zijn door de burgemeester van het Bildt voor de duur van een half jaar gesloten. In de panden werd drugs aangetroffen en mogelijk werd er ook drugs verwerkt. De politie bezocht de onderkomens op 7 juni in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

In het ene pand werd een hennepdrogerij aangetroffen en een ruimte waar hennep werd geknipt en verpakt. Daarnaast werd er ongeveer 10 kilo aan gedroogde henneptoppen en afval gevonden en waren er diverse goederen die aan de productie en verwerking van hennep zijn gerelateerd. In hetzelfde pand werd in 2012 ook al een hennepkwekerij ontmanteld.

Ook in het naastgelegen pand werden diverse zaken aangetroffen. Diverse sealbags met bijna 6 kilo aan henneptoppen, transformatoren, jerrycans met groeimiddel en een afzuiginstallatie.

De eigenaren van de panden kwamen bij de rechtbank in het geweer tegen het besluit van de burgemeester, maar de rechter oordeelde dat de sluiting volgens de regels is gebeurd.

Bron: Leeuwarder Courant

Ljouwert, 9 septimber 2016

Man oanhâlden om't er mei joint op oan it riden wie

In 21-jierrige ynwenner fan de gemeente It Bilt is yn de nacht fan snein op moandei syn rydbewiis kwytrekke, om't hy mei in joint op efter it stjoer fan syn brommobyl siet.

De man waard op de Jelsumerstrjitte yn Ljouwert oanhâlden. De plysjes koene in sterke himplucht rűke en seagen op it dashboard in joint lizzen. De man joech fuortendaliks ta dat hy in joint smookt hie.

Dęrneist sei er dat er medisinen brűkte dy't fan ynfloed węze kinne op syn rydgedrach. Njonken dat syn rydbewiis yn beslach naam is, is der proses-ferbaal tsjin de man opmakke.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Jacobiparochie, 9 september 2016

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Voetjes in de klei

Kinderen van IKC Franciscus en de Wilhelminaschool in Leeuwarden gingen gisteren op onderzoek uit bij het bedrijf van de familie Jensma aan de Oude Bildtdijk.

Daar worden zowel aardappelen als graan verbouwd. De kinderen verbaasden zich erover hoeveel aardappelen uit de grond kwamen.

Over twee weken volgt weer een uitje, naar de tomatenkassen van Smeding en Koopmans Meelfabriek in Leeuwarden. Eind september krijgen de kinderen een ontbijt gerserveerd met lokale producten.

Ook komt er dan een dichter in de klas met wie de kinderen gedichten gaan maken. Het project is een initiatief van Leeuwarden Smaakstad.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 8 september 2016

Het Bildt vreesde ophef om deal

Het Van Harenshuus

De gemeente het Bildt vreesde in 2013 gedoe over de aan supermarkteigenaar Herman Wassenaar toegekende planschade. De gemeente betaalde de grutter destijds drie ton om de jarenlange strijd rond de bouw van zorgflat Van Harenshuus af te kopen.

Die deal bleef geheim, naar nu blijkt uit angst voor "aantasing van de persoonlijke levenssfeer" van Wassenaar.

De Raad van State dwong het Bildt de reden voor de geheimhouding te publiceren, naar aanleiding van een wobverzoek van deze krant om de gehele overeenkomst te openbaren.

Het bedrag van drie ton lekte al eerder uit.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 8 september 2016

Sloop panden in Minnertsga uitgesteld

Verlichting in de raadzaal van de gemeente het Bildt

De sloop van twee panden in Minnertsga gaat voorlopig niet door. Op initiatief van de PvdA op het Bildt ging het voorstel van de agenda.

Het college van het Bildt stelde sloop van de gymzaal en bibliotheek voor om het gebied daarna in te richten als openbaar groen. Met name de sloop van de bibliotheek is hard nodig. Het pand verpaupert. "Wij zijn verantwoordelijk als er iets gebeurt", aldus burgemeester Gerrit Krol.

Omdat de gymzaal niet meer als zodanig in gebruik is sinds het dorp een multifunctionele accommodatie heeft, kan dit pand in de sloopplannen meegenomen worden, vinden burgemeester en wethouders. Er is één serieuze gegadigde voor koop geweest, die veelte laag bood. De ingreep kost 88.429 euro.

De PvdA vindt dat de raadsfracties te weinig informatie hebben gekregen over de mogelijkheden die er zijn met dit gebied. Bovendien wil de partij de uitgave afwegen tegen andere kostenposten en dat kan pas bij de begrotingsbehandeling over twee maanden. Het idee om het voorstel dan pas te behandelen, werd door alle partijen heen gesteund. Drie raadsleden wilden het wel gisteren behandelen.

Bron: Leeuwarder Courant

Berltsum, 8 september 2016

Brandweer Sint Annaparochie houdt bijzondere oefening bij Garage Rinsma Berlikum

De brandweer van Sint Annaparochie oefent maandag hoe te handelen in het geval ven een vrachtwagenongeval. (Foto Stefan Postema)

De brandweer van Sint Annaparochie houdt maandag een oefening waarbij een ongeval met een vrachtwagen wordt nagebootst.

De oefening mag gerust bijzonder worden genoemd. Zo vaak krijgen de brandweerlieden namelijk niet de kans om een vrachtwagenongeval te kunnen nabootsen. Dat was ook Garage Rinsma in Berltsum, waar de oefening vanaf 19.00 uur is, ter ore gekomen. Die regelde daarop drie oude cabines.

Eentje daarvan wordt bij de oefening gebruikt. De cabine wordt op een kar gezet, zodat deze op ware vrachtwagenhoogte staan. De beide andere cabines zijn voor de Veiligheidsregio Fryslân. Die stelt ze beschikbaar voor andere korpsen, zodat deze ook een dergelijke oefening kunnen houden.

Aan de oefening zelf zijn weken van voorbereiding vooraf gegaan. Niet alleen zijn de cabines in die periode vakkundig ingedeukt, zodat het lijkt alsof er een echte ongevalsituatie is.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 7 september 2016

Het bos bij het Spoorrondsy

Het bos bij het Spoorrondsy lijkt net dat er een orkaan door heen gewaaid is, de bomen liggen plat en worden niet opgeruimd. Maar hier is wel een oorzaak voor: Dit deel van het bos bestaat uit populieren. Van deze populieren is al enige tijd bekend dat ze spontaan kunnen afbreken op een meter of vier a vijf hoog.

Dit verschijnsel was al langer bekend voordat het zich op het Bildt ook begon voor te doen. Eerst leek het er op dat het zich vooral binnen in het bosje voordeed, en dat we er niet te veel gevaren van hoefden te verwachten. Gaandeweg werden echter steeds meer bomen aangetast.

Omdat het niet te voorspellen is welke bomen op welk moment gaan bezwijken is het advies van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren om niet alle populieren te rooien, maar om een inventarisatie te maken van de risico’s. Dat heeft de gemeente ook gedaan. Die hebben de bomen die (als ze afbreken) risico’s opleveren voor fietsers en wandelaars op de paden in beeld gebracht en deze bomen preventief gerooid.

Bron: sint-jacobiparochie.nl
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 6 september 2016

Ruim baan voor vissentrek

Jeroen Huisman, Jan Roelsma en Siebold Krol (v.l.n.r.) bekijken de vis uit de doorvoerkelder bij het gemaal bij Zwarte Haan. FOTO NIELS WESTRA

Modern water- en kustbeheer laat ruimte voor vismigratie tussen zee en boezem. De maatregelen zijn kostbaar en het blijft pionierswerk.

Tot voor enkele jaren zat het H.G. Miedemagemaal op Zwarte Haan potdicht voor trekvis. Glasaaltjes die via de Waddenzee het zoete water wilden opzoeken, stuitten na 6000 kilometer zwemmen pardoes op de Deltadijk.

Geslachtsrijpe palingen, die aan hun retourmissie richting Sargassozee waren begonnen, konden via de gemaalpompen niet heelhuids naar buiten. Ze werden tot brokstukken vermalen. Alle trekvissen tussen zout en zoet water – zoals de driedoornige stekelbaars, bot en spiering – was hetzelfde lot beschoren. Het Miedemagemaal was slechts een van vele knelpunten tussen Den Helder en Nieuw Statenzijl.

De toestand liet geen ruimte voor gezonde vispopulaties en was daarmee ook een obstakel voor verbetering van de waterkwaliteit. De vier waterschappen langs de Waddenzee sloegen de handen ineen voor een investeringsprogramma (Ruim baan voor vissen), dat flink werd gespekt door het Waddenfonds.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Pingjum, 5 september 2016

Het boek kan dicht voor toppartuur

Daniël Iseger sloot zijn imposante periode met Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra gisteren af met een zege in Pingjum. FOTO HENK JAN DIJKS

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger vormden zeven jaar lang een ongekende succesformatie. Gisteren wonnen ze voor de 63ste en laatste keer.

Op zondag 27 juni 2010 kaatsten ze in Berltsum voor het eerst samen. Een paar dagen later boekten de drie op vrijdag 2 juli in Heerenveen hun eerste overwinning. De rest is geschiedenis. Zeven jaar lang domineerden Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger het hoofdklassekaatsen.

Het drietal won 63 kransen en verpulverde het record van Sake Saakstra, Johannes Brandsma en Piet Jetze Faber (41 overwinningen). „Der wienen dagen by dat ik moarns yn ’e auto altocht: wy helje hjoed de krânsen efkes op”, vertelde opslager Gert-Anne van der Bos onlangs over de ongekende zegereeks van zijn partuur. De PC-overwinningen van 2010, 2011 en 2015 waren de absolute hoogtepunten.

Dieptepunt was de ernstige schouderblessure die Taeke Triemstra het seizoen 2014 kostte. In dat jaar won het partuur wel de PC. Jacob Wassenaar stond toen klaar om de geblesseerd uitgevallen Triemstra te vervangen. Van der Bos en Iseger bleven vertrouwen houden in hun voorinse en zagen de Sint Jabuurtster in 2015 ijzersterk terugkeren. „Ik ha der doe alles oan dien om wer fit te wurden. Moai dat Gert-Anne en Daniël yn my leauden en my net falle litten ha”, aldus Triemstra.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>      link Bekijk ook het dossier 'Taeke Triemstra' >>

Oudebildtzijl, 2 september 2016

'Tikskerm', Bildts digitaal portaal voor bezoekers Aerden Plaats

Vrijdag 2 september is het eindelijk zover, na jaren voorbereiding wordt het 'Tik-Skuuf-Skerm' officieel in gebruik genomen. De eerste stappen naar dit stukje hightech zijn al in 2012 gezet, maar de het prijzige scherm heeft de nodige hoofdbrekens gekost.

Uit de woorden van Dick Nauta valt op te maken, dat conflicten tussen de aangeleverde bestanden en de software, de nodige problemen hebben veroorzaakt. Dankzij inschakeling van externe technische kennis, is nu alles tiptop in orde.

Met name Janny Vellinga heeft veel werk verzet, zo laat Nauta zich ontvallen. Vellinga is voor een groot deel verantwoordelijk voor de invulling van wat het tikskerm bezoekers van de Aerden Plaats te bieden heeft. Daarbij heeft Janny de nodige input vanuit verschillende hoek ontvangen, waarmee er heel veel kijk-lees- en luisterplezier in huis is gehaald.

Bron: ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel >>

Den Haach, 2 septimber 2016

Kabinet giet akkoart mei weryndieling Noardwest-Fryslân

De weryndielingen yn it noardwesten fan Fryslân binne wer in stap tichteby. It kabinet is freedtemiddei akkoart gien mei de plannen derfoar.

It giet om de fúzje tusken Frjentsjerteradiel, It Bilt en Menameradiel, it taheakjen fan Ljouwerteradiel oan Ljouwert en it opdielen fan de gemeente Littenseradiel.

De Ried fan Steat bűcht him de kommende tiid oer de weryndielingsplannen. As dy gjin problemen sjocht, giet de weryndieling op 1 jannewaris 2018 offisjeel yn.

Bron: Omrop Fryslân
link Bekijk ook het dossier 'Herindeling' >>

Oudebildtzijl, 31 augustus 2016

Aerden Plaats neemt digitaal 'tikskerm' in gebruik

Bij de foto: Voorzitter Dick Nauta bij het nieuwe tikskerm in de Aerden Plaats.

Scrollen door de Bildtse tijdlijn, gedichten en muziek horen, lezen over wat het Bildt zo bijzonder maakt, of een puzzeltje leggen. Het kan allemaal met het nieuwe touchscreen in de Aerden Plaats, die vrijdag wordt onthuld. De ingebruikname markeert een nieuw begin voor de Aerden Plaats, dat in mei door een inbraak berooid achterbleef.

De zomer begon desastreus voor de Aerden Plaats. In de nacht van 12 op 13 mei werd er bij het centrum ingebroken: bijna alles werd meegenomen. Alle archeologische vondsten, kunst, apparatuur: het was allemaal weg. Ook nadien is nooit meer een spoor van de inbrekers of de voorwerpen zelf gevonden.

"Alles waar leeg," zegt voorzitter Dick Nauta van het centrum. "Het was heel sneu," vult medewerker Kirsten Zwijnenburg aan. "Vooral ook voor alle vrijwilligers, en de mensen die hun voorwerpen en kunst hier in bruikleen hadden natuurlijk. We waren dus wel weer toe aan iets leuks."

De eerste grote opsteker is dat het touchscreen (“wij noeme ’t tikskerm”) vrijdag wordt onthuld. Het is een interactief digitaal apparaat, te vergelijken met een iPad maar dan tien keer zo groot. “Wy sâgen soa’n ding ‘n paar jaar leden bij ’t Zodenhuis in Furgum. Dat leken ôns ok wel wat,” zegt Nauta. De ingebruikname is het slotstuk van zo’n tweeënhalf jaar werk. Eerst moest het geld bijeen gebracht worden, zo’n € 10.000.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 31 augustus 2016

'Terwijl de boot uitvaart richting Harlingen zwaait Rymer vanaf het Groene Strand naar de mensen op het dek.' (Foto Amanda Binnema)

Amanda Binnema tweede en laatste winnaar fotowedstrijd Franeker Courant

Amanda Binnema uit Minnertsga is de tweede en tevens laatste winnaar van de vakantiefotowedstrijd van de Franeker Courant en Jellema Specialiteiten.

Zij zocht het, net als diverse andere inzenders, dicht bij huis. „Terwijl de boot van 15.30 uur wegvaart richting Harlingen zitten wij op het Groene Strand. Rymer zwaait naar de mensen op het dek. Een prachtig gezicht.”

De winnares ontvangt van ons persoonlijk een verrassingspakket van Jellema Specialiteiten. Deze wordt overhandigd bij de Franeker Cheesery, een winkel vol lekkers zelf.

 

Bron: Franeker Courant
link Zie meer ingezonden foto's >>

Sint Annaparochie, 31 augustus 2016

Enquête verkeersveiligheid Bildtdijken

Veilig Verkeer Nederland en gemeente het Bildt praten binnenkort graag met bewoners en weggebruikers verder over hoe we de verkeersveiligheid op de Bildtdijken verder kunnen verbeteren. De fysieke werkzaamheden zijn bijna helemaal klaar. Nu is het aan de gebruikers van de Bildtdijken om ook het verkeersgedrag nader te bekijken en aandacht te vragen voor verkeersveilig gedrag.

"De wegen op de Oudebildtdijk en Nieuwebildtdijk hebben inmiddels een flinke opknapbeurt gehad, dat is u vast niet ontgaan. De parkeer- en passeerstroken zijn aangelegd. Er zijn nieuwe komborden geplaatst. Er is veel kleur gebruikt, zodat voor iedereen duidelijk is, wat de toegestane snelheid is. Kruispunten zijn gemarkeerd, zodat u ze beter ziet en tijdig snelheid kunt minderen en dat de voorrangssituatie beter opvalt", aldus de gemeente.

Op dinsdag 4 oktober om 19:30 uur is er in Eetcafé Het Grauwe Paard te Oudebildtzijl een bijeenkomst samen met VVN. U kunt hierbij aanwezig zijn en meepraten. Deze week valt er bij bewoners van de Bildtdijken een uitnodiging in de bus.

Bron: Gemeente het Bildt
link Hier het hele bericht met enquęte >>     link Bekijk ook het dossier 'Veiligheid Bildtdijken' >>

Sint Annaparochie, 30 augustus 2016

'Dubbele cijfers zal ons niet gebeuren'

Olga Kolkman speelt inmiddels twintig jaar bij Sint Annaparochie en debuteert met haar club in de landelijke eerste klasse. Foto: Henk Jan Dijks

Wat begon met lekker ballen in de vijfde klasse, is inmiddels een behoorlijk serieuze zaak geworden. De vrouwen van Sint Annaparochie zij eerste-klasser.

Olga Kolkman zegt het met grote vastberadenheid: Sint Annaparochie mag dan nieuw zijn in de eerste klasse, geen enkele tegenstander, hoe gerenommeerd ook, zal het gemakkelijk krijgen tegen de promovendus. "Wij geven ons niet over en dubbele cijfers zal ons al helemaal niet overkomen".

Een paar maanden terug veloor Sint Annaparochie de districtsbekerfinale van rivaal Stiens. Op zich te billijken, volgens Kolkman. "Zij zijn een stapje verder en bovendien hadden wij na onze laatste competitiewedstrijd al een maand niet gevoetbald". Maar de 7-0 zege die Stiens boekte, dat deed pijn. "Zoiets nooit weer, hebben we ons voorgenomen".

Hopelijk helpt de ervaring van Sido Postma om rustig te blijven als het komend seizoen eens wat minder lekker gaat. De Sneker trainer - op zondag assistent van Bart Hollander bij eersteklasser LSC - heeft al een aardig cv in het vrouwenvoetbal ONS, MKV'29 en Oranje Nassau.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtdijk, 29 augustus 2016

Wonen in de langste straat

beeld Maarten Boersema

De Oude Bildtdijk in Noord-Friesland is met ruim 14 kilometer lengte de langste straat van Nederland. De dijk is een wereld op zich waar ”Ouwedyksters” wonen, maar ook verfrieste Hollanders en Duitse zomergasten. Een wereld met arbeiders, kunstenaars, pensionado’s en vakantiegasten.

Aldert Cuperus is streekhistoricus van het Bildt, geboren op de Oude Bildtdijk. Hij woont nu aan de rand van het nabijgelegen Sint Annaparochie, maar is nog vaak op de dijk te vinden voor het ophalen van herinneringen of het rondleiden van mensen. „Het wonen op de Oude Bildtdijk geeft een vrijheid die moeilijk te omschrijven is. Bewoners op de dijk zijn vrijer dan de mensen uit de dorpen. Ze zijn wat ongebondener om zo te zeggen. Maar dat is ook niet gek als je voor en achter onbeperkt uitzicht hebt. Er heerst op de dijk het credo van leven en laten leven.”

Dat credo wordt onderschreven door een relatief jonge bewoonster van nummer 1024. „Ik ben op de dijk geboren en een paar jaar weg geweest. Nu woon ik er weer en met plezier. Je hebt hier de ruimdenkendheid van de stad, maar dan op het platteland. Het wonen op de dijk is ook goed voor mijn creativiteit. Het is hier open en je hebt hier weinig prikkels.”

Bron: Reformatorisch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 29 augustus 2016

Laatste rijsttafels geserveerd in Gaya Indonesia in Westhoek

Gaya Indonesia in Westhoek

Meer dan twintig jaar lang serveerden Cor van der Weide en Agus Aguswan Indonesische rijsttafels aan de Oude Bildtdijk in Westhoek. Van heinde en verre kwamen mensen speciaal naar het opmerkelijke restaurant. Dit weekeinde werd de laatste rijsttafel geserveerd.

Het is een van de meest opvallende locaties aan de Oude Bildtdijk: Gaya Indonesia. Ruim twintig jaar al zit het café, restaurant, toko en winkel in Indonesische kunst aan de dijk. De tuin staat vol beelden, en ook binnen staat en hangt de zaak vol met traditionele Indonesische beelden, houtsnijwerk en andere voorwerpen.

"Het was maar een hutje, toen we het kochten. Een hutje met wat asbestplaten op het dak", vertelt Cor van der Weide die samen met zijn partner Agus Aguswan in 1995 in Westhoek neerstreek om te beginnen met Gaya Indonesia. "Agus kwam in 1992 vanuit Indonesië naar Nederland. Het lukte niet om werk te vinden en toen hoorden we dat deze plek te koop stond. Ik zei tegen Agus: 'Jij kan lekker koken, we beginnen een café restaurant'".

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Bitgum, 28 augustus 2016

De winners yn Bitgum - Foto: Henk Bootsma

Partoer Marten Bergsma-en-dy wint yn Bitgum

It partoer mei Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hat snein it haadklasse keatsen by de Van Aismadagen yn Bitgum wűn. Yn de finale wiene se mei 5-2 6-2 te sterk foar it partoer mei Peter van Zuiden, Erik Haitsma en Willem Heeringa.

Van Zuiden-en-dy hiene krekt foar de finale in tige swiere heale finale spile tsjin it partoer fan Jan Dirk de Groot en dat wie yn de finale te fernimmen. Se wiene gjin partij foar Bergsma-en-dy.

Hans Wassenaar hat mei de sneinswinst by de Van Aismadagen fan Bitgum opnij in klassiker wűn. Hy wűn, krekt as Renze Pieter Hiemstra, foarige moanne de PC ek al. Wassenaar waard nei ôfrin útroppen ta kening.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 26 augustus 2016

Digi-Taalhuis voor laaggeletterden

In navolging van andere regio’s in Friesland krijgen de bibliotheken in Noord-Friesland een Digi-Taalhuis. Het wordt gevestigd in de bibliotheek van Sint Annaparochie en start op 6 september.

In het DigiTaalhuis worden mensen geholpen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat gebeurt door vrijwilligers die begeleid worden door een professionele taalcoördinator.

Ze maken gebruik van computerprogramma’s, boeken met eenvoudig Nederlands of stimuleren de deelnemers tot zelfstudie.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 26 augustus 2016

Led-verlichting in dorpen op het Bildt

Tweehonderd lichtmasten in de gemeente het Bildt krijgen ledverlichting in plaats van de traditionele lampen.

De klus kost 62.705 euro en wordt uitgevoerd langs de doorgaande route door de dorpen.

De lampen met een hoog vermogen van 50 tot 70 Watt worden vervangen door led-verlichting van 18 tot 22 Watt. Daarmee verandert het licht van oranje naar wit.

Het levert een besparing in energieverbruik op van 12,5 procent. Buiten de bebouwde kom is de verlichting al aangepast.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 24 augustus 2016

Nieuwe directeur obs ’t Fonnemint St.-Anna

Per 1 augustus heeft obs ‘t Fonnemint een nieuwe directeur: Margriet Leeuw-Pijnakker. Ze volgt Boudien Bakker op, die vorig schooljaar afscheid nam. Ze maakt de overstap vanuit het voortgezet onderwijs om dichter bij het primaire proces te komen staan.

“Als directeur van een basisschool heb je nog meer contact met de leerlingen en de ouders/ verzorgers dan in het voortgezet onderwijs. Ik krijg direct feedback wat er nodig is om goed onderwijs te verzorgen endat geeft me energie,” aldus Margriet Leeuw.

Als onderdeel van onderwijsgroep Fier heeft ’t Fonnemint een “sterk merk” in handen met de pijlers zelfbewust, verwonderd en onderscheidend, vindt ze. “Wij leren de kinderen zichzelf te ontdekken en te vertrouwen op hun eigen kracht, o.a. door specifieke groepen Rots- en Watertrainingen aan te bieden.

Wij willen hen met een open blik naar de wereld laten kijken. Een wereld die steeds sneller verandert, maar ruimte blijft bieden voor de unieke talenten van onze leerlingen. ’t Fonnemint zet bovendien moderne media, zoals de iPad, in om optimaal maatwerk te kunnen geven.”

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 24 augustus 2016

Raad van State eist stuk op in zaak zorgcentrum

De gemeente het Bildt moet alsnog het besluit openbaar maken over de geheimhouding van een financiële deal met supermarkteigenaar Wassenaar in St.-Annaparochie. De Raad van State heeft dit besluit opgeëist, omdat het volgens de Raad onterecht geheim is verklaard.

De Raad kan zich voorstellen dat de gemeente de inhoud van de deal en de beraadslagingen daarbij geheim wil houden. Maar het besluit zelf is een openbaar stuk en dat kan niet geheim worden gehouden. Volgens de Raad heeft de gemeente hier juridisch geblunderd.

De zaak kwam aan het rollen door journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant. Hij wil alle informatie hebben over de deal tussen de gemeenteraad en Wassenaar. Daarbij heeft Wassenaar in ruil voor geld van de gemeente zijn langdurige verzet tegen de bouw van het zorgcentrum achter zijn winkel gestaakt. Of Fierant met de beslissing van de Raad van State iets opschiet, is zeer de vraag. Met de ingreep van de Raad wordt nu alleen een vormfout van de gemeente hersteld.

Daardoor krijgt de procedure over de geheimhouding volgens de Raad een eerlijker start. Maar de Raad kan uiteindelijk net als de gemeente beslissen dat de deal inderdaad geheim moet blijven.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 23 augustus 2016

Bildt moet geheim besluit openbaren

De gemeente het Bildt moet het geheime raadsbesluit uit 2013, waarin besloten wordt de veelbesproken ‘supermarktdeal’ omtrent zorgflat het Van Harenshuus geheim te houden, alsnog openbaren.

Dat heeft de Raad van State besloten naar aanleiding van een zitting vorige week. Op die zitting stond de geheimhouding van de stukken ter discussie, naar aanleiding van een wob-verzoek van deze krant.

De RvS zegt niet te kunnen oordelen of de geheimhouding noodzakelijk is, omdat het raadsbesluit met daarin de overwegingen ook onder de geheimhouding valt. De gemeente moet het raadsbesluit nu binnen twee weken overleggen aan de Raad van State.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 17 augustus 2016

Van harte gefeliciteerd, meneer Halma!

Burgemeester Krol op bezoek bij de 101-jarige Schelte Halma. (foto: Jan Bonefaas)

De heer Schelte Halma vierde maandag zijn 101e verjaardag. Halma is de oudste inwoner van het Bildt. Burgemeester Gerrit Krol kwam op bezoek in Beuckelaer, waar Halma nu drie jaar woont.

Schelte Halma werd op 15 augustus 1915 geboren aan de Nieuwebildtdijk, bij Stad Niks. Zijn vader overleed toen hij zeven jaar was, waardoor hij op zijn elfde al bij de boer begon te werken, omdat er brood op de plank moest komen. Halma werkte later bij het waterleidingbedrijf en verbouwde aardappelen en bieten op twee stukken land. Ook zat hij zestien jaar lang in de Bildtse raad voor de AR.

Na een huwelijk van 64 jaar overleed in 2006 zijn vrouw Liesbeth Miedema. Het paar kreeg drie zonen en een dochter. Halma heeft het prima naar zijn zin in Beuckelaer. Zijn mobiliteit is wat afgenomen, en hij heeft last van toenemende doofheid, maar verder is de Nijedykster prima bij de tijd. Hij vindt het jammer dat er, vanwege zijn eigen hoge leeftijd, vrijwel geen oude bekenden meer in leven zijn.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Aldtsjerk, 17 augustus 2016

Een volle boot in Alde Leie

Drukbezochte open dag Noordelijke Elfstedenvaarroute

De open dag van de Noordelijke Elfstedenvaarroute trok afgelopen zondag 14 augustus ruim 200 enthousiaste watersportliefhebbers. Met sloepen en pramen kon je gratis op- en afstappen in de dorpen Aldtsjerk, Burdaard, Bartlehiem, Feinsum, Froubuurt, Alde Leie, Sint Annaparochie en Berltsum.Smaakt naar meer Verschillende ondernemers en jachthavens organiseerden deze dag. Het doel van de open dag is om meer mensen deze route te laten beleven, die in de winter bij sterk ijs bekend staat als 'Hel van het Noorden.

Zomers is de Elfstedenroute tussen Franeker, Dokkum en Leeuwarden juist een oase van rust, natuur en ruimte. Met in de dorpen en steden verrassende (culturele) activiteiten. Vanwege de plezierige reacties van op- en afstappers is het de verwachting dat er in 2017 weer een opstapdag komt. Arrangementen Inmiddels bieden steeds meer ondernemers een vaartochtje of een sloep te huur aan. Alle arrangementen zijn binnenkort te vinden op een nieuwe website voor de route. Eerder in 2016 verscheen er al een eigen vaarkaart. De verdere ontwikkeling van de Noordelijke Elfstedenvaarroute is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en gemeenten die gezamenlijk werken onder de noemer 'Bestemming Noardwest'. Zowel de markt als de overheden dragen financieel hier aan bij.

Bron: RTV Kanaal 30

Sint Jacobiparochie, 16 augustus 2016

Pelgrimeren naar Friese waddenkust

Kunstenaar Henk Rusman met een maquette van de ‘entreepoort naar het Bildt’. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

In 2018 moet de Friese waddenkust niet het beginpunt zijn van het Jabikspaad, maar finishplaats van Europese pelgrims. De Stichting Santiago aan het Wad wil onder de noemer ‘Camino der Lage Landen’ met dit initiatief aansluiten bij Culturele Hoofdstad 2018. Het Jabikspaad is het Friese begin van de Camino, de eeuwenoude pelgrimsroute naar de Spaanse bedevaartsplaats Santiago de Compostela.

HetJabikspaad is zo’n 130 kilometer lang en voert via Sint Jacobiparochie naar Hasselt. Het Jabikspaad is in 2000 geopend en wordt door de Stichting Jabikspaad Fryslân beheerd. In Sint Jacobiparochie is in de Groate Kerk een Pelgrimsinformatiecentrum.

"Voor een jaar is niet alleen Santiago de Compostela de eindplaats, maar zijn Sint Jacobiparochie en Zwarte Haan het doel van de tocht", aldus Lammert de Hoop, woordvoerder van Santiago aan het Wad. De Camino is door de Europese Unie en Unesco erkend als werelderfgoed en als de eerste culturele route van Europa.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Burdaard, 13 augustus 2016

Het verzuim van Burdaard

Drie half afgebouwde casco’s op het terrein van recreatiepark Waterrijck Burdaard.

"It wurde hiele moaie fakânsjehúskes, hjir sa oan it wetter", belooft Symen Jansma. De oprichter van de kunststofkozijnenfabriek Jansma Burdaard staat met een elektrische schroefboormachine in de aanslag in een van de half afgebouwde casco’s van Waterrijck Burdaard. Rondom de bouwsels is het onkruid tot treurige hoogte opgeschoten.

In de weken voor de bouwvak kreeg de ondernemer in ruste assistentie van twee zzp’ers, maar nu staat hij er even alleen voor. "Fyn ik wol sa noflik", bekent Jansma glimlachend. Toen hij drie jaar geleden hoorde dat er een recreatiepark met 54 woningen achter de monumentale molen zou verrijzen, besloot hij er twee te kopen. Zo hoopte Jansma tenminste zijn eigen kozijnen te kunnen slijten.

Zover is het nog niet gekomen. Anderhalf jaar nadat burgemeester Wil van der Berg van Ferwerderadiel de eerste paal voor Waterrijck Burdaard sloeg, stortte het recreatieplan als een kaartenhuis ineen. Ontwikkelaar Chiel van der Werff uit Sint Annaparochie liet een verzameling lege bv’s achter, evenals een torenhoge schuld.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 12 augustus 2016

Hidde (10) en Rienk (7) Bakker uit Minnertsga

Broers dromen van loopbaan in motorcross

Veel jongens dromen ervan om profvoetballer te worden. Hidde (10) en Rienk (7) Bakker uit Minnertsga niet, zij hebben een andere hobby, motorcross! Allebei een stoere motor en een shirt met hun naam erop. Het begon allemaal een jaar of zes geleden.

Hidde vertelt: "Mijn vader had toen een kleine motor gekocht voor de handel. Ik was een jaar of vier, van mijn vader mocht ik proberen erop te rijden. In een stukje land ging ik rijden en ik vond het meteen geweldig. Veel leuker dan voetbal, daar vind ik niets aan."

Na dat eerste ritje ging het snel. Eerst was het alleen nog rondjes rijden in het land, vanaf het moment dat Hidde 6 was, kwam er af en toe een wedstrijd bij en nu rijden Hidde en inmiddels ook Rienk bijna ieder weekend één of twee wedstrijden bij de VTBM, de Vereniging Tot Bevordering van de Motorsport.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 augustus 2016

Kunst en kleur op de Bildtse klei

'Rembrandt' kijkt toe hoe een andere kunstenaar, Brenda van der Zee, aan het werk is. (foto: Jan Bonefaas)

De Van Harenskerk was precies op tijd klaar en schitterde als stralend middelpunt van deze zesde Bildtse Rembrandtmarkt. Rondom de kerk stonden ruim veertig kramen met vele soorten kunst, antiek, boeken en curiosa. Naar schatting tweeduizend mensen hebben genoten van het mooie aanbod en kochten, net als Rembrandt in zijn tijd, dat waar hun hart sneller van ging kloppen.

Rembrandt stapte ook rond op de markt, maakte grapjes met Nynke de Nar en poseerde voor Gerrit Dijkstra uit Marsum. Gerrit was met zijn familie in een bonte caravan neergestreken en verzorgde liveaction painting waar vooral kinderen graag aan meededen. Spetteren met verf met spectaculair resultaat.

Het was een vrolijke boel in de grote tent waar ook de deskundigen van ‘Is het Kunst of Kitsch’ hun plek hadden. Ongestoord beoordeelden Evert Kramer en Luitzen Haak de door bezoekers meegenomen voorwerpen. Er kwamen weer interessante dingen op tafel, met als klapper een 18e eeuwse Friese zilveren brandewijnkan.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 8 augustus 2016

Uitzonderlijk fiat lonkt voor 'entreepoort' Bildt

Kunstenaar Henk Rusman met een maquette van de ‘entreepoort naar het Bildt’. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Er gloort hoop voor het eerder afgewezen kunstwerk op de rotonde in de N383 bij Sint Annaparochie. De provincie kijkt er nog eens naar.

Kunstenaar Henk Rusman uit Oudebildtzijl bedacht in 2007 de ‘entreepoort naar het Bildt’, een 8 meter hoog stalen kunstwerk op de rotonde ten zuiden van het dorp in de Hemmemaweg. Dorpsbelang, ondernemersvereniging en gemeente schaarden zich achter het idee, maar omdat de rotonde in de provinciale weg N383 zit, moet de provincie ontheffing verlenen.

Na een verzoek hiertoe in 2012 gaf de provincie de aanvragers nul op het rekest. De rotonde bevindt zich in het buitengebied en in het open landschap past zo’n kunstwerk niet, zo luidde het oordeel. Bovendien zou de ‘entreepoort’ de aandacht vestigen op de weg en niet op de omgeving en het dorp Sint Annaparochie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 8 augustus 2016

Daniël Iseger en Taeke Triemstra

Taeke Triemstra: Top 10 aller tijden in zicht

Taeke Tiemstra uit Sint Jacobiparochie won de premie in Witmarsum en nadert daardoor de Top 10 met de allerbeste kaatsers aller tijden met rasse schreden.

Triemstra staat nu op 629 punten passeerde daarmee zondag nummer 11 Klaas Kuiken. Ook de nummer 10 is dus nu in zicht. Dat is Durk Talsma. Die verzamelde door de jaren heen 639 punten.

Gezien het feit, dat het seizoen 2016 nog niet is afgelopen čn omdat Triemstra van plan is ook volgend jaar te kaatsen, lijkt het een kwestie van tijd voor hij de Top 10 binnendendert.

Bron: Friesch Dagblad
link Zie ook dossier Taeke Triemstra >>

Sint Annaparochie, 8 augustus 2016

Buurtcomité naar Raad van State om verhuizing supermarkt

Inrichting terrein CSG Ulbe van Houten

Supermarkt Aldi komt op de oude plek te staan van CSG Ulbe van Houten. De buurt is het hier niet mee eens en stapt naar de Raad van State.

Het karakteristieke schoolgebouw in Sint Annaparochie werd dit jaar gesloopt omdat leerlingen nu op Campus Middelsee vertoeven, samen met leerlingen van andere scholengemeenschappen.

Het terrein aan De Beuckelaerstraat was in handen van leegstandsbeheerder Carex, maar er is een omgevingsvergunning afgegeven om er een supermarkt met parkeerruimte en ongeveer dertig woningen neer te zetten.

Belachelijk, zo noemt het buurtcomité de plannen. "Het levert niks op", zegt Wilco Sinnema, initiatiefnemer en lid van het buurtcomité.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Dronryp, 7 augustus 2016

Foto: Robin Kiestra / 112 Fryslân

Lichaam vermiste man gevonden in sloot

Zondagmiddag heeft een voorbijganger het levenloze lichaam van een man aangetroffen in een sloot langs de Puoldyk. De politie heeft direct de omgeving afgezet voor onderzoek.

Diverse afdelingen van de politie kwamen ter plaatse om de omgeving af te zetten en onderzoek te doen. In een slootje net buiten Dronryp werd de man met zijn fiets aangetroffen. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan of er sprake was een misdrijf.

Na onderzoek blijkt dat het gaat om een oudere man die zaterdag als vermist is opgegeven vanuit Sint Annaparochie. Uit het onderzoek ter plaatse is gebleken er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam wordt later vanavond overgedragen aan de familie van de man. Het onderzoek is afgerond.

Bron: 112 Fryslân
link Bekijk hier de video op 112 Fryslân >>

Franeker, 4 augustus 2016

Partuur Renze Pieter Hiemstra wint 163e PC

Renze Pieter Hiemstra, Hans Wassenaar en Jan-Dirk de Groot tijdens de finalepartij tegen trio Steenstra. FOTO’S SIMON BLEEKER

Een kwakkelseizoen is in een klap goedgemaakt. Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hadden nog geen formatiewedstrijd gewonnen, maar de winst op de 163ste PC overstijgt alles. Met Hans Wassenaar als terechte koning.

Wassenaar scoorde veruit de meeste punten, maar wilde zich weer niet de leider van het partuur noemen. "Sa moatst it net sjen. Renze hat it hjir al in kear (2013, red.) wűn en wit hoe’t hy it dwaan moat. Hy wie de lieder. Ik moat ‘motorje’, in soad dwaan en punten pakke. Mar Jan-Dirk hat yn dizze finale it ferskil makke fan hoe’t hy de bal oer joech. It is it spultsje sa’t Cornelis it altyd docht. Dat die Jan-Dirk no. Dat fyn ik knap en dęrtroch fielde ik dat de wedstriid ús kant op falle soe."

In de finale kwam het partuur van Jan-Dirk de Groot op een 4-1 voorsprong. Op 3-1 en 6-6 had Herman Sprik, bij wie de lange kaatsdag fysiek z’n tol begon te eisen, een ‘knapper’ in het perk. Wassenaar kon simpel retourneren. Met machtige bovenslagen stond Wassenaar aan de basis van een 5-2 voorsprong, maar de vechtlust van trio Steenstra was groot. Dat hadden ze eerder ook in de halve finale laten zien.

Ze knokten zich terug tot 5-4, ook omdat Steenstra de perkfunctie van Sprik had overgenomen. Bovenslagen van Hiemstra en Wassenaar zorgden voor 5-4 en 6-0. Een opslagbal van Wassenaar viel vervolgens net achter de achterlijn. Met twee onnavolgbare zitballen bracht Steenstra de spanning in het eerst helemaal terug. Om daarna de bal net buiten de lijnen te mikken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 4 augustus 2016

It dak fan it swimbad stiet op ynstoarten - Foto: Omrop Fryslân, Timo Jepkema

Swimbad Sint-Anne bliuwt noch moannen ticht

Swimbad de Bildtse Slag yn Sint-Anne giet nei alle gedachten pas wer yn novimber iepen. Dat hat de direkteur fan it bad, Jelte Dykstra, oan de brűkers meidield.

Ein juny drige it dak fan it swimbad yn te stoarten om't der in soad reinwetter op stie. De brânwacht hat doe in gat yn it dak makke om foar te kommen dat it nei űnderen kaam.

Ut űndersyk hat bliken dien dat de lizzers net goed mear wienen. Der moat in folslein nij dak op. Wa't foar de kosten opdraait is noch altyd net dúdlik. Swimbad de Bildtse Slag is sűnt dy tiid sletten.

Bron: Omrop Fryslân

Frentsjer, 1 augustus 2016

Bauke Triemstra - Foto: Argyf Henk Bootsma

Bruorren Triemstra moatte yn earste omloop al tsjininoar

De lotting op de 163e PC bringt de bruorren Triemstra yn de earste omloop tsjinelkoar. Bauke Triemstra luts nűmer 7. Syn âldere broer Taeke nűmer 8. Dat betsjut dat beide bruorren inoar lykas yn 2013 al yn de earste omloop treffe.

Yn de boppeste acht sitte ek Tjisse Steenstra-en-dy. Yn dat partoer is it noch net wis oft Cornelis Terpstra meidwaan sil. Hy hat lęst fan in blessuere.

De partoeren fan Johan van der Meulen en Jan Dirk de Groot binne it bęste út de lotting kaam. Sy sitte mei earste partoeren yn de űnderste acht fan de list.

Bron: Omrop Fryslân

Westhoek, 1 augustus 2016

De taal als boegbeeld van de eigen cultuur

Sytse Buwalda

Fryslân heeft een grote verscheidenheid aan streektalen en dialecten. Sommige dialecten zijn bijna uitgestorven en andere springlevend. Het Friesch Dagblad zoekt deze zomer uit hoe het met de streektalen en dialecten van Fryslân is gesteld. Vandaag: Bildts en Amelands.

Myn Bildt, dou bist ‘n keuninkryk, hangt aan de wand van Sytse Buwalda’s woning bij de Oude-Bildtdijk. Tussen deze dijk en Fryslân is in de zestiende eeuw de eerste Bildtpolder drooggelegd en bevolkt door dijkwerkers uit Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Zij namen hun taal mee, die zich in de Friese omgeving ontwikkelde tot het huidige Bildts.

"Die tekst hew ik op ‘n bôrd sette laten, doe’t ôns hait-en-die 25 jaar troud waren", vertelt Buwalda. "Sij binne baidegaar an de Ouwe-Dyk geboren. Ons hait waar taalkundige en sâg foor de oorlog al in, dat ‘t Bildts unyk waar en dat d’r heel wat deen worre most om die taal te behouwen". Vader Hotze Sytses Buwalda begon de taal te inventariseren en heeft de spelling en de grammatica vastgelegd en deels zelf ontworpen. ,,Foor de spelling het hij ‘t Frys as basis nommen." Dit werk resulteerde uiteindelijk in het Bildts woordenboek waarvan in 1996, twee jaar na zijn overlijden in 1994, de eerste druk verscheen.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 1 augustus 2016

Foto: Michel Stienstra / 112 Fryslân

Postbus in de sloot

De bestuurder van een bestelbus is maandagmiddag gewond geraakt toen hij een in een sloot belandde op de Jakesreed.

De bestuurder kwam met zijn postbus vanuit de richting van Berlikum, hij miste een bocht en schoot rechtdoor een sloot in.

De oorzaak van het eenzijdige ongeval is bij ons niet bekend, mogelijk is de bestuurder onwel geraakt. Diverse hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de bestuurder.

De brandweer heeft de bestuurder uit zijn voertuig geholpen. Hij is per ambulance naar het MCL gebracht.

Bron: 112 Fryslân
link Nog een paar foto's >>

Minnertsga, 30 juli 2016

Sluiting winkel treft meerdere dorpen

Sinds half juni zijn de deuren van de supermarkt in Minnertsga gesloten FOTO KLAAS WIERSMA

Financiële problemen hebben geleid tot de sluiting van supermarkt Coöp Compact Wiersma in Minnertsga. Het dorp mist de winkel, evenals omliggende dorpen als Tzummarum, Firdgum, Ried en Sint Jacobiparochie.

Zeventien jaar runde Klaas Wiersma de supermarkt. Op 18 juni gingen de deuren dicht. Persoonlijke omstandigheden liggen daaraan ten grondslag. Door die situatie kwam Wiersma in financiële problemen. Hij kon de winkelschappen steeds minder goed vullen en heeft er begrip voor dat zijn klanten daardoor hun heil ergens anders zochten. Uiteindelijk haalde groothandel Spar de winkel leeg.

Aan het dorp heef het niet gelegen, benadrukt Wiersma, die als vierde generatie de winkel bestierde. Hij had een grote vaste klantenkring die altijd trouw bij hem kocht. Daarvan kwam ook een groot deel uit Tzummarum, Firdgum, Ried en Sint Jacobiparochie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Marknesse, 26 juli 2016

De boat fan de boargemaster mei net yn de Zwolse Vaart lizze - Foto: Omroep Flevoland

Boargemaster Van der Werff ferliest saak: boat moat fuort

Boargemaster Aucke van der Werff fan de gemeente Noardeastpolder mei gjin plezierjacht yn it wetter by syn hûs yn Marknesse te lizzen hawwe.

Van der Werff, in Fries om utens út Skettens en earder eerste boarger op It Bilt, hat syn boat yn de Zwolse Vaart te lizzen. De provinsje Flevolân hie dat ferbean. Dęrop stapte Van der Werff nei de rjochter. Hy hat de saak lykwols ferlern, meldt Omroep Flevoland.

De provinsje Flevolân wol net dat minsken harren boat yn de Zwolse Vaart te lizzen hawwe. Foar de boargemaster wurdt gjin útsűndering makke.

Bron: Omrop Fryslân

Minnertsga, 25 juli 2016

Ingezonden: 'Zo raken bejaarden geďsoleerd'

Henny Euwen uit Minnertsga stuurde een ingezonden brief over de leefsituatie van bejaarden in Minnertsga. Hieronder de tekst.

Een leuk dorp, waar veel bejaarden wonen. De voorzieningen waren redelijk. Maar wat gebeurt er? De supermarkt en het postagentschap worden gesloten. Triest voor de eigenaar van de supermarkt, maar net zo erg voor de bejaarden die in Minnertsga wonen en die geen auto hebben.

Waar moeten ze nu naar toe voor de boodschappen. Wie zorgt ervoor dat de boodschappen worden thuisbezorgd. Het gevolg van de sluiting is dat de bejaarden, zoals de overheid wil, afhankelijk worden van hun kinderen, als die in de buurt wonen of van buren. Maar als dit niet mogelijk is hoe dan? De enige mogelijkheid is met een taxi van de WMO naar St. Anne.

Zo raken bejaarden geďsoleerd, weg met de sociale contacten, geen loopje meer naar de supermarkt, geen praatje meer in de supermarkt. Wat gaat er nu gebeuren. Moet Minnertsga het zonder supermarkt gaan doen zoals Jacobi en Tzummarum?

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 22 juli 2016

De achtkante bovenbouw van de poldermolen bij Zwarte Haan werd in1997 afgebroken en overgebracht naar De Blesse, waar de materialen werden hergebruikt voor de opbouw van korenmolen De Mars, hier afgebeeld op een archieffoto.

Molenaar wil herbouw van poldermolen bij Zwarte Haan

Molenaar Johannes Rozenga uit Westhoek wil de verloren gegane poldermolen bij Zwarte Haan herbouwen. Daar is 400.000 euro voor nodig.

Een klein hoopje staal en beton, overwoekerd door groen, is het enige dat rest van de poldermolen die in 1850 gebouwd werd. Het is de schroefafdrijving van het bouwwerk dat zowel kon in- als uitmalen.

Het is niet de enige molen die verdween. In totaal wist Rozenga de plekken van zeven verdwenen molens in de gemeente het Bildt te achterhalen. In 2018 zouden ze op een informatiebord terug te vinden moeten zijn.

Alleen in het geval van Zwarte Haan denkt Rozenga aan volledige herbouw. Onder de vlag van Streekbelang Oost- en Westhoek wordt daarvoor de Stichting Swarte Haan môln opgericht. Herbouw kan volgens Rozenga als werkproject gedaan worden, door werklozen in te zetten in het kader van de Participatiewet of door er een stageproject van te maken onder leiding van een molenbouwbedrijf.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 21 juli 2016

Bruinsma legt critici het zwijgen op

Hylke Bruinsma koning in Sexbierum (2012)

Winnen in eigen dorp kon gisteren niet tippen aan het gevoel van voldoening dat Hylke Bruinsma had op de heren hoofdklassenpartij vrije formatie in Minnertsga. Her en der werd er getwijfeld aan de tweede opslag van Bruinsma, maar in de finale samen met Johan van der Meulen en Alle Jan Anema legde hij hen met zes opslagtreffers voorlopig het zwijgen op. In die eindstrijd was het partuur Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra de tegenstander.

Twee formaties die tot de finale één ding gemeen hadden, een dodelijke en vooral succesvolle eerste opslag. Want zowel Van der Meulen als Steenstra waren zeer overtuigend. ,,Dit is in momint yn in partij dat je sizze kinne no is it dien", zo zei oud-topkaatser Johannes Brandsma. Dat moment was 3-2 en 6-6 in het voordeel van Van der Meulen. Steenstra sloeg de bal voor en Anema leek met twee bovenslagen het zelfde te denken als Brandsma en op 6-0 maakte Bruinsma het met een zitbal af. Toch was het nog 'net dien'. Steenstra nam de plek op 4-2 al over van Terpstra die een slecht zicht had door die ene hoge boom achter de boven. Het partuur Steenstra naderde nog tot 5-4, maar op 6-4 plaatste Bruinsma zijn eerste maar wel nuttige bovenslag.

Verdiend zou je kunnen zeggen en dat gold ook voor de partij in de halve finale tegen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Op 5-2 en 6-6 raakte de opslagbal van Van der Bos de lijn en toen was het over. Maar: ,,Se ha ús wol aardich holpen fansels. De opslach fan Daniël wie of bűten of boven, dat mei ek wolris skreaun wurde", zo zei Bruinsma na afloop. Hij refereerde daarmee aan commentaren over zijn tweede opslag. "Myn twadde opslach stie hjoed as in hűs, no moatte se ek mar ris posityf dęr oer węze."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Marknesse, 21 juli 2016

Burgemeester wil bootje niet kwijt: 'Het raakt mij'

Aucke van der Werff: ’Zo’n bootje is emotie.’ Foto: ANP

CDA-burgemeester Aucke van der Werff van de gemeente Noordoostpolder vindt dat hij zijn plezierbootje moet kunnen blijven afmeren in het water achter zijn huis in Marknesse, ondanks een verbod van de provincie. Van der Werff sleept de provincie daarom voor de rechter.

De burgemeester zegt dat hij bij de aankoop van zijn woning in 2010 een ontheffing had voor een ligplaats. „De boot mocht aangemeerd worden aan de steiger achter ons huis. Dat stond expliciet omschreven.”

Het water waar Van der Werff zijn bootje heeft liggen, de Zwolse Vaart, zou volgens de provincie de laatste jaren zijn veranderd in een dumpplek voor bootjes. Binnenvaartschepen zouden daar ook overlast van ondervinden. Daarop is het beleid vorig jaar gewijzigd . „Het einde van het liedje is dat de boot nu weg moet”, zegt een teleurgestelde Van der Werff in een interview met de website Binnenlands Bestuur.

Bron: Telegraaf
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 20 july 2016

"Motorriders moatte better foarútsjen"

'Motorriders soene better foarútsjen moatte' - Foto: SRfotografie

Motorriders moatte better foarút sjen en ferkearssitewaasjes better ynskatte om ûngelokken tenei foar te kommen.

Dat seit Johan Postema fan Sint Anne, dy't in rydskoalle foar motorriders hat. Hy reagearret dęrmei op de twa űngelokken mei motorriders, węrby't yn beide gefallen de motorriders űnder it ynheljen oanriden waarden troch in trekker dy't nei links gie.

Neffens Postema moatte motorriders foar it ynheljen sjen węrom't in trekker stadich riidt en oft der in ôfslach oan sit te kommen.

Der is in spesjale VRO-training, dęr't motorriders mear ynsjoch yn ferkearssitewaasjes by krije. Neffens Postema soene motorriders elk jier in opfriskursus folgje moatte.

Bron: Omrop Fryslân
 Harkje nei de reportaazje >>

Sint Annaparochie, 19 juli 2016

Meester Matthijs Elsma neemt na veertig jaar afscheid bij CBS De Slotschool

Samen met zijn vrouw Albertje gaat meester Elsma nu genieten van een welverdiend pensioen. (Foto's Aiselyn Kalsbeek)

Matthijs Elsma heeft afgelopen week na veertig jaar afscheid genomen als meester bij CBS de Slotschool in Sint Annaparochie. In totaal was hij bijna tweeënveeertig jaar werkzaam in het basisonderwijs.

Elsma begon op 1 februari 1976 bij CBS de Slotschool. Daar was hij de laatste jaren intern begeleider. Samen met zijn vrouw Albertje gaat hij nu genieten van een welverdiend pensioen.

De ochtend van zijn afscheid, waarop ook de vakantie begon voor de leerlingen en docenten, begon voor Elsma en zijn vrouw met een ontbijt, dat bij hen thuis bezorgd werd. Daarna kwam een vijftig jaar oude Mercedes met chauffeur voorrijden om hen op te halen en naar school te vervoeren.

De kinderen stonden al in de Brandsmalaan de auto op te wachten. Daarbij werd voor meester Elsma gezongen en lag er een rode loper klaar. Ook waren er erebogen en waren de kinderen en kleinkinderen van Elsma en zijn vrouw aanwezig om het feest mee te maken.

Daarnaast was er een toespraak en kreeg de vertrekkende meester een afscheidscadeau.

Bron: Franeker Courant

Vrouwenparochie, 18 juli 2016

Deelnemers CH Sint Annaparochie voelen zich snel thuis bij Stal de Hameren

De winnaars van de dressuur maakten na afloop te voet een ereonde. (Foto Facebook CH Sint Annaparochie)

De deelnemers aan het jaarlijkse gratis Concours Hippique Sint Annaparochie zijn zaterdag voor het eerst in actie gekomen op de nieuwe locatie bij Stal de Hameren in Vrouwenparochie.

Die stal beschikt over een Agterbergbodem, waarop ruiters kunnen uitkomen in de klasse BB tot en met ZZ-licht.

Bij het springen in de klasse BB gevolgd door de klasse B gingen Hester Holstein, Annica Laagland, Else Pierroten Arjanne Brinkhof er vandoor met de geldprijzen.

Vervolgens was het beurt aan het L-springen. Daarin won Sjoukje van der Werf met een foutloze ronde in het basisparcours en een zeer snelle foutloze barrage. Trienke Kooistra had in het tweede parcours de snelste tijd.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 juli 2016

Subsidie voor zonnedaken dorpen Bildt

Het project '7 Bildtse zonnedaken' krijgt 35.000 euro subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie.

Het project is een initiatief van Energiecoöperatie Bildtse Stroom. Die wil in alle zeven dorpskernen van de gemeente het Bildt een installatie van tweehonderd zonnepanelen plaatsen.

Het gaat om Sint Annaparochie, Sint-Jacobiparochie, Minnertsga, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie, Nij Altoenae en Oost- en Westhoek. Inwoners kunnen zonnepanelen uit deze projecten kopen en krijgen per paneel een korting van 12 euro op hun energierekening.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 14 juli 2016

Sint Jacobiparochie

Santiago aan het Wad?

Als het aan de Friezen ligt, dan is een Fries plaatsje als Sint-Jacobiparochie binnenkort ook het eindpunt van een veel gelopen pelgrimstocht.

Lammert de Hoop, van stichting Santiago aan het Wad en pelgrim Cor Middelkoop zijn te gast in de Radio 1 Sportzomer.

'Champing: camping in a church is in Engeland heel populair. Misschien kan dat in Nederland ook!'

Bron: NPO Radio 1
 Beluister hier de reportage >>

Sint Annaparochie, 13 juli 2016

Frans Hiemstra

'Hou genoeg betaalbare woningen'

De Bildtse PvdA heeft zorgen over het aantal betaalbare huurwoningen. De partij vraagt het college om met de woningstichting te gaan praten.

”Nieuwe plannen als de Campus en de verhuizing van de Aldi zijn mooi,” zei raadslid Frans Hiemstra donderdag, ”maar door de sloop van woningen aan de Dirk Janszstraat en de Kempenaerstraat leveren we wel dertig betaalbare huurwoningen in. Daarnaast hebben we te maken met statushouders die een woning moeten krijgen. De gemeente heeft sinds kort meer invloed op het huurbeleid. Ik verzoek het college dan ook om met Wonen Noordwest Friesland te overleggen, om het aantal betaalbare huurwoningen op een aanvaardbaar niveau te houden.”

Wethouder Nel Haarsma begreep Hiemstra’s zorgen, maar zei dat het huuraanbod nu juist op een aanvaardbaar niveau is. ”Wy hawwe mei de nije Woningwet mear ynfloed. Dat betsjut dat wij no mear stjoere kinne. De gemeente docht űndersyk nei krapte en wer’t op it Bilt krekt ferlet fan is, sadat wy goed yn űnderhanneling kinne mei de wenningbou. Der moatte ek net tefolle hierwennings węze, dan krijejo leechstân. Mar wij hawwe hjir seker each foar.”

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 13 juli 2016

Oude molen bij Westhoek, die lijkt op molen Zwarte Haan

Plan om molen Zwarte Haan te laten herrijzen

Johannes Rozenga wil bij Zwarte Haan de voormalige poldermolen in ere herstellen. De Westhoekster molenaar denkt € 400.000 nodig te hebben om de molen met een vlucht van 18 meter weer aan de Bildtse kust te laten draaien. Hij ziet kansen om jongeren praktijkstages te laten lopen om bij de bouw te helpen. Rozenga zoekt nu gelijkgestemden om hem te helpen.

Niets herinnert nog aan de poldermolen die 75 jaar stond te draaien bij Zwarte Haan, behalve de schroefaandrijving, die in het groen verstopt ligt. De molen werd in 1850 gebouwd, zo’n 200 meter ten noordwesten van ’t Blauwhuis.

De poldermolen die bij Zwarte Haan stond kon water zowel in- als uitmalen, en werd aangedreven door een motor. In 1925 werd hij onttakeld en in 1997 werd de achtkantige bovenbouw afgebroken en hergebruikt voor molen De Mars bij De Blesse. ”Der hawwe yn it ferline wol sân műnen oan de Seedyk stien. Dy binne yn de rin fan de jierren allegearôfbrutsen, meastentiids omdat se net mear nedich wiene. Mar sa’n âlde műne is sa bysűnder. Hoe moai soe it węze as it Bilt ien sa’n műne werom kriget?,” aldus Rozenga.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 12 juli 2016

2100 kilometer rijden voor Friesland voor Metakids

Charon Porretje uit Vrouwenparochie en Chera van Asperen uit Leeuwarden zijn maandagochtend gestart met de Park and Party Run. Dit doen zij voor Friesland voor Metakids. Park and Party is de naam waaronder honderdzestig barrels zich wagen aan een autorun van Putten naar Hongarije. Rond de zeventig deelnemers verschenen er toen aan de start. Voor de editie die maandag vanaf korfbalvereniging de Meeuwen in Putten startte, zijn de auto’s ouder dan het bouwjaar 1998 en hebben ze een maximale marktwaarde van duizend euro.

De heenreis van 2100 kilometer in vijf dagen vergt het een en ander van de deelnemers. "Zo min mogelijk snelweg en zo veel mogelijk slingerweggetjes binnendoor”, aldus de organisator in De Stentor. ,,In Slovenië komen ze een bergpas met een hellingspercentage van 18 procent tegen. Maar ik weet zeker dat ze de auto’s desnoods omhoog duwen. Deelnemers helpen elkaar daarbij, de saamhorigheid is zo fantastisch.”

Het is volgens Charon en Chera veel gekkigheid en lol tijdens de rit. De winnaar krijgt een beker en gratis inschrijving voor volgend jaar. "Wij willen tijdens deze rit aandacht vragen voor stofwisselingsziekte”, vertelt Charon. De dames hopen dat Metakids na de rit wat meer op de kaart gezet wordt. ,,Maar we willen ook geld inzamelen.” Zo hebben de dames spaarpotjes op de auto’s geplakt. ,,We hopen dat mensen daar geld in doen onderweg.”

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

De Koog, 10 juli 2016

Ruijslaan, De Koog

Man uit Oudebildtzijl gewond op Texel

Bij een verkeersongeval nabij De Koog zijn zaterdagavond twee fietsers gewond geraakt.

en 37-jarige man uit Oudebildtzijl (Friesland) reed op het fietspad naast de Ruijslaan richting De Koog. Op hetzelfde fietspad kwam een 30-jarige man uit De Koog uit tegenovergestelde richting aanrijden. Eén van beide mannen reed aan de verkeerde kant van de weg, wie van de twee was bij de politiewoordvoerster niet bekend.

Volgens de politie hadden beide fietsers geen licht aan de voorzijde. Hierdoor merkten ze elkaar niet of te laat op en een aanrijding volgde. De twee mannen raakten allebei gewond. De man uit Oudebildtzijl moest naar het ziekenhuis. Over de aard van het letsel is niets bekendgemaakt.

Bron: Texel-Plaza.nl

Sint Jacobiparochie, 9 juli 2016

Afscheidsfeest CBS De Koppel

Op donderdagmiddag 7 juli om 17.00 uur stond het feest gepland waarin er afscheid werd genomen van CBS De Koppel. Na een intensieve voorbereiding stond er een mooi programma op papier. Er kwamen maar liefst een 250 personen af op dit feest, de school had voor een echte tribune gezorgd zodat iedereen een prachtig plekje kon uitzoeken. Bij de ingang kregen we direct al een attentie van de jongste leerlingen en menigeen liet zich dit goed smaken. Het programma voor deze dag was door de leerlingen opgefleurd met allemaal mooie tekeningen.

We werden welkom geheten door Juf Joke Pars (wie heeft niet van haar les gehad?) die aangaf dat de school al 28 jaar op deze locatie zit. Vervolgens kwam onze wethoudster van onderwijs Nel Haarsma aan het woord. Zij gaf aan dat dit een afscheid was maar eigenlijk ook een nieuw begin met de samenwerkingsschool in het vooruitzicht, iets waar iedereen het roerend mee eens was.

Na deze toespraken werd het tijd voor het verteltheater ‘Gekke buren’ door de kinderen van De Koppel onder leiding van Baukje Fennema. Er was in dit theater een hoofdrol weggelegd voor de kinderen, maar ik wil juf Heleen en juf Magreet ook een groot compliment maken voor hun enthousiaste spel die dit mede tot een mooi spektakel maakten. Het verhaal werd door de kinderen uit alle groepen in vele facetten uitgebeeld, er kwamen allerhande dieren voorbij, watermannen en vrouwen een tafel met wijze heren en dames. Er werd zelfs een juf omgetoverd tot levende vogelverschrikker. Uiteindelijk werden de hoofdpersonen kattige Kaatje en grote Bram vrienden voor het leven en werd dit beklonken met het maken van hamersoep.

Bron: sint-jacobiparochie.nl
link Lees het hele artikel en nog een heleboel foto's >>

Sint Annaparochie, 9 juli 2016

Schaarste in groenteschap

IJsbergsla staat te verkommeren op nat land. FOTO ANP

In Oost-Brabant en Limburg liggen Nederlands' belangrijkste teeltgebieden voor vollegrondsgroente. Uitgerekend deze regio werd in juni getroffen door hoosbuien. "Er kwam vijf keer zoveel regen naar beneden als normaal. De machines konden het land niet op", zegt Paul Kingma van groentegroothandel Smeding in Sint Annaparochie. Complete oogsten gingen verloren.

Sindsdien werd de aanvoer krapper en krapper. Smeding praat zijn afnemers dagelijks bij. De groothandel bevoorraadt 40 eigen filialen,130 Emté-supermarkten, 400 Spar- en Attentwinkel en 15 Marqt-winkels. Ook andere formules hebben onvoldoende aanvoer, bevestigen Jumbo en Albert Heijn.

Voor sommige slasoorten, zoals rucola, kunnen inkopers uitwijken naar Italië. Maar voor broccoli, ijsbergsla, spinazie, paksoi, frisée en rabarber is dat niet of veel minder het geval. "Normaal zou je die uit Duitsland, België en Noord-Frankrijk halen, maar ook daar zijn grote problemen door de wateroverlast."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 9 juli 2016

Woning behouden door snelle inzet brandweer

Foto: 112 Fryslân

De brandweer van Menaam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag door een snel optreden een grote brand kunnen voorkomen. In een woning aan de Luinsterweg brak in de nacht een korte maar felle brand uit.

Rond één uur brak de brand in de woning uit en werden de hulpdiensten voor een woningbrand gealarmeerd. De politie en de brandweer van Menaam waren snel ter plaatse.

Na een verkenning heeft de brandweer gelijk een binnenaanval gedaan en de brand in de woning geblust. Door de blussing van de brand kwam er veel rook in de woning vrij. Met behulp van een overdrukventilator heeft men de rook uit de woning verdreven.

Bij de brand is verder niemand gewond geraakt.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 9 juli 2016

Haye Stellingwerf

BETRAPT

Het ging gisteravond over de begroting van de dienst SoZaWe, de gemeentelijke jaarrekening en perspectiefnota.

Tussen alle doorwrochte discussies vond Haye Stellingwerf, fractievoorzitter van coalitiepartij Werkgroep Het Bildt, de tijd om op zijn iPad even in te schakelen op Duitsland-Frankrijk, halve finale van het EK voetbal.

Het geluid vergat hij uit te zetten, waarop de kolkende publieksgeluiden vanuit het Stade Velodrôme zo de raadszaal in Sint Annaparochie instroomden.

Burgemeester Gerrit Krol reageerde: ‘Ik stel voor dat we zo samen gaan kijken…’

Bron: Leeuwarder Courant (GEHOORD & GEZIEN)

Sint Jacobiparochie, 6 juli 2016

Afdelingen richten PvdA Waadhoeke op

Foto: De Bildtse Post

De PvdA-afdelingen van het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel gaan verder als PvdA Waadhoeke. Zaterdag werden in Ons Huis de eigen lokale partijen opgeheven en de nieuwe partij opgericht.

Dit gebeurde in het bijzijn van PvdA-leider Diederik Samsom. PvdA Waadhoeke wil samen in een nieuwe partij, met D’66, Groen- Links en Werkgroep het Bildt, meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeente.

De samenvoeging van de drie lokale partijen is een logisch gevolg van de aanstaande herindeling. Toch zal de PvdA waarschijnlijk niet als PvdA op de lijst staan van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in november 2017.

Samen met D’66, GroenLinks en Werkgroep het Bildt uit de drie gemeenten die samengaan, wil men als één samenwerkende partij de nieuwe raad in, als een soort ’verenigd links’. ”Wy motte ’t tij kere,” zegt Laas Douma, bestuurslid van de Bildtse PvdA. ”De poalityk is soa feranderd de leste jaren. ’n Soad mînsen hewwe gyn bining meer met ’n klaine, lokale ôfdeling. Derom motte wy tegaar, as een blok, feerder. Der lęge ok ’n soad kânsen. Die motte wy pakke.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 6 juli 2016

’Geef Bildts officiële status bij herindeling’

Fryslân geeft haar zegen aan de nieuwe gemeente Waadhoeke. Volgens de provincie is het herindelingsbesluit in orde en is voldaan aan enkele voorwaarden, zoals inspraak. Wel benadrukt de provincie dat een officiële status voor het Bildts van groot belang is, zodat de taal geen negatieve gevolgen van de herindeling ondervindt.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten in hun herindelingsadvies aan minister Plasterk. De minister moet uiteindelijk de nieuwe Waadhoeke-gemeente goedkeuren. Maar Plasterk moet zich binnenkort ook buigen over een mogelijke taalstatus voor het Bildts, die door het Bildt is aangevraagd. Een taalstatus is niet los te zien van de herindeling, oordeelt de provincie.

"Voor meer dan 50% van de huidige inwoners van gemeente het Bildt is de Bildtse taal hun eerste taal: 6.000 van de 11.000 inwoners spreken en gebruiken immers dagelijks het Bildts. In de nieuwe gemeente Waadhoeke van 46.500 inwoners zullen de verhoudingen totaal anders zijn. Dit heeft ertoe geleid dat het Bildt een stevig onderbouwde aanvraag bij het Rijk heeft ingediend om het Bildts te erkennen onder Deel II van het Europees Handvest voor regionale talen of taken van minderheden," zo schrijven Gedeputeerde Staten.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 6 juli 2016

Fusie CDA-afdelingen Waadhoeke

Vooruitlopend op het samengaan van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel in 2018 fuseren de CDA-afdelingen van deze gemeenten alvast.

Er is een overgangsbestuur waar ook de afdeling Littenseradiel deel van uitmaakt, omdat enkele dorpen uit deze gemeente meegaan naar Waadhoeke.

Het CDA Waadhoeke gaat binnenkort breed werven voor kandidaat-gemeenteraadsleden. Fuseren van CDA-afdelingen is onlangs mogelijk gemaakt door een statutenwijziging van het landelijke CDA.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 6 juli 2016

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Koekjes met dadels en walnoten voor Suikerfeest

Als voorbereiding op het Suikerfeest, vandaag, schoof Samar Al-Kaisi uit Sint Annaparochie gisteren nog snel even een bakplaat traditionele koekjes in de oven van Echte Bakker Van der Kloet. Want als er vandaag bezoek langs komt moet er voldoende zijn om bij de thee aan te bieden.

De Irakese, die bij de bakkerij werkt, kwam in 2006 in het AZC van Sint Annaparochie wonen en kreeg na haar verblijfsvergunning een huis toegewezen.

Vanwege het eind van de Ramadan komt haar familie vandaag bij elkaar om onder andere koekjes met walnoten en dadels te eten.

Er zijn ook moslims die het Suikerfeest deze week op een andere dag vieren. Het tijdstip hangt af van het land waar ze vandaan komen.

Bron: Leeuwarder Courant

Harlingen, 6 juli 2016

Adviesgroep azc Harlingen brengt bezoek aan asielzoekerscentrum

De adviesgroep azc heeft op 5 juli een werkbezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie. De twintig aanwezige leden van de adviesgroep gingen in gesprek met medewerkers van het azc en kregen een rondleiding over het terrein.

De adviesgroep azc wilde graag een goed beeld krijgen van een bestaand asielzoekerscentrum. Tijdens het werkbezoek aan het azc in Sint Annaparochie werd de adviesgroep ontvangen door de adjunct locatiemanager Alinda Bootsma en woonbegeleider van het azc Mirjam Alosery. Een locatiemanager geeft leiding aan alle medewerkers die op een azc aanwezig zijn en is daarnaast verantwoordelijk voor de leefbaarheid op het azc. Een woonbegeleider is vooral gericht is op het begeleiden van de inwoners van het azc. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten en cursussen. De adviesgroep was onder de indruk van de locatie. Wat hen vooral opviel was de rust die het terrein uitstraalde.

Tijdens het bezoek werd er met elkaar gesproken over de dagelijkse activiteiten van de inwoners van het azc, de scholingsmogelijkheden en hoe het nu gaat tussen het azc en de dorpelingen. De locatiemanager gaf aan dat dit uitstekend gaat. Bootsma: “Het is een heel rustig azc. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor zowel de azc bewoners als de inwoners van het dorp. Het culturele evenement Haring en Hummus dat onlangs is georganiseerd is hier een goed voorbeeld van".

Bron: gemeente Harlingen

Sint Annaparochie, 6 juli 2016

FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Regen spelbreker op schoonmaakdag

Het was een uitgebreide Himmelwike gisteren in Sint Annaparochie. Dit keer niet voor de basisscholen, maar voor middelbare school Ulbe van Houten, die met honderd leerlingen op pad ging.

Maar niet voordat de scholieren uitleg kregen van bedrijven en instanties als Smeding Groenten en Fruit, Wonen Noordwest-Friesland, de politie, Omrin en It Fryske Gea.

Zij vertelden over het belang van een schone leefomgeving.

Vanwege de regen kon de jeugd amper de straat op en werd er geschuild bij de Hema in het dorp.

Bron: Leeuwarder Courant

Westhoek, 5 juli 2016

Bietpicknick: geen stress, gedoe en strenge regels

Dit festival werd gister voor de tweede keer gehouden. Eerlijk gezegd wist ik van het bestaan niet af. Tot ik een poosje geleden bij toeval de aankondiging zag. Na kort contact met één der organisatoren heb ik Bietpicknick enkele malen met alle plezier op Wadnieuws gepromoot.

In de aankondiging stond iets van: er wordt geen drank en voedsel verkocht, die moet zelf worden meegenomen in bijv. koelbox en picknickmand. Dan nog een kleedje om op te zitten en de kinderen mogen ook mee. Het is vooral een gemoedelijk en gezellig evenement.

Dit wilde ik met eigen ogen zien. Ze troffen het met het weer, was het de hele week koel en regenachtig, vandaag een vriendelijk zonnetje en redelijke temperatuur.

Na een toertje op mijn motor kwam ik aan bij de locatie. Bij Westhoek onderaan de dijk op het ‘hiem’ bij een agrarisch bedrijf oftewel boer. Het was aan het aantal geparkeerde auto’s bovenop de dijk te zien al lekker druk. Het was krap op de dijk en zelfs op de motor stond ik even in een mini-file. Een aparte gewaarwording mag ik zeggen. Een parkeerplekje gezocht en op naar het festivalterrein.

Bron: Wadnieuws.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 4 juli 2016

Al 1300 zwerfboeken zijn onderweg

Het kinderzwerfboekstation De Fijfskaar in Sint Jacobiparochie, negen maanden oud, heeft al 1300 kinderboeken de wereld over gestuurd.

Niet alleen scholieren uit het dorp zelf nemen ze mee, maar ook kinderen van elders die er komen voetballen of kaatsen.

Het idee achter het zwerfboekstation is dat kinderen gratis boeken kunnen meenemen, ze lezen en ze dan weer aan een ander doorgeven.

De dozen met kinderboeken zijn op allerlei plekken te vinden, tot in Dronryp en Sint Annaparochie toe.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Rastede/Minnrtsga, 4 juli 2016

Fanfare CMV Oranje Minnertsga pakt Europese titel bij Rasteder Musiktage

Carmen Wiersma en Emma Stoelinga tonen de kampioensvaandel (eigen foto)

De fanfare van CMV Oranje Minnertsga is dit weekend Europees kampioen geworden tijdens de Internationale Rasteder Musiktage in het Duitse Rastede.

Aan het jaarlijkse open Europees kampioenschap doen meer dan honderd muziekverenigingen mee met in totaal ruim 4.700 muzikanten. Oranje, onder leiding van dirigent Bienze IJlstra die de fanfare sinds twee jaar onder zijn hoede heeft, behaalde met 94,6 punten de meeste punten van alle muziekverenigingen. Daarnaast behaalde Bienze IJlstra de dirigentenprijs. Dat is een beloning van de jury voor de beste dirigent van het kampioenschap.

Oranje kwam uit in de hoogste en zwaarste categorie van het kampioenschap. De fanfare speelde de werken ‘The SunkenVillage’ en ‘Mastara alle sokadig’. De jury beoordeelde het optreden met cijfers tussen 9,5 en de tien.

Het is voor Oranje de derde keer kampioenstitel. Eerder wonnen zij in 2006 en 2011. De fanfare bereidt zich nu voor op het bondsconcours. Dat is in november in Drachten en betreft de provinciale wedstrijd voor blaasorkesten. Volgend jaar zomer hoopt de fanfare uit te komen op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 3 juli 2016

PvdA vervreemdt zich, zorg over populisme

Op de Bildtse klei, ver weg van de Haagse hectiek, is er de confrontatie. De Haagse werkelijkheid staat tegenover de echte werkelijkheid. Daartussen is een grote kloof. De PvdA is vervreemd geraakt van de achterban, luidt de Friese kritiek.

Voor partijleider Diederik Samsom is het een oorwassing. Maar op 2 juli is hij in Friesland, op de vruchtbare grond van het Bildt. Wijlen Anita Andriesen, jarenlang het Friese boegbeeld, zou trots zijn. Wat hij in Den Haag zo glad weet te vertellen, wil hij ook duidelijk maken aan de Friese partijgenoten "die er geen jota van begrijpen en het niet kunnen uitleggen". Samsom gebruikt beeldende taal voor de op 2 juli in Sint Annaparochie samengekomen PvdA’ers: "Je voert campagne in poëzie en regeert in proza."

"Mensen herkennen zich niet meer in de partij. Ze zijn verdrietig, ze zijn boos. Velen van ons maken zich veel zorgen over de verharding in de samenleving." Janny van der Molen, initiatiefnemer van de open brief, verwoordt de kern. Steeds opnieuw struikelt de kritische groep over het feit dat het niet lukt om de politieke waarden van de PvdA duidelijk te maken.

Bron: FRYSLAN 1
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 juli 2016

Leerlingen CSG Ulbe van Houten ruimen zwerfafval op

Honderd leerlingen uit het tweede jaar van de CSG Ulbe van Houten houden dinsdag 5 juli een schoonmaakactie houden in Sint Annaparochie en in het Noorderleech. Dat betreft een samenwerking vanuit het onderwijs, diverse organisaties en de gemeente het Bildt.

Voordat de leerlingen met opruimen beginnen krijgen zij vanaf 8.30 uur in de kantine van de CSG Ulbe van Houten uitleg waarom zij de openbare ruimte gaan schoonmaken en waarom dat belangrijk is. Daarbij geven organisaties uit Sint Annaparochie hun visie hierover. De opening wordt verricht door wethouder Haarsma van de gemeente het Bildt.

De leerlingen gaan naar het bedrijf Smeding Groenten en Fruit, het kantoor van Wonen Noordwest Friesland en het politiebureau. Deze organisaties hebben op hun eigen wijze allemaal te maken met het belang van een schone leefomgeving. De groep die gaat schoonmaken in het Noorderleech krijgt eerst uitleg van Omrin en It Fryske Gea. It Fryske Gea heeft in haar natuurgebied te maken met vogels die sterven doordat ze verstrikt zijn geraakt in plastic afval.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 2 juli 2016

Samsom stelt nog niet alle Friese leden gerust

PvdA-leider Diederik Samsom ging zaterdagmiddag in Sint Annaparochie in gesprek met ontevreden Friese leden van de partij. FOTO SASKIA VAN WESTHREENEN

PvdA-leider Diederik Samsom heeft de groep van dertig ongeruste Friese leden nog niet kunnen geruststellen. De partijleider ging zaterdagmiddag drie kwartier lang het gesprek met hen aan in Sint Annaparochie. Na de zomer komt er een vervolggesprek. De dertig schreven een brief in de Leeuwarder Courant waarin zij stelden dat de partij vervreemd is geraakt van de achterban. Ze maken zich zorgen en vinden dat het sociaal-democratische verhaal vanuit Den Haag niet duidelijk voor het voetlicht wordt gebracht. Druppel was de afgelopen maand het gedoe rondom het kinderpardon.

Woordvoerster en statenlid Hetty Janssen noemde het na afloop "goed" dat het tot een gesprek is gekomen. "Maar het vertrouwen win je uiteindelijk terug door mensen naar voren te schuiven, die de beginselen ook goed kunnen uitleggen". De dertig legden in het dorpshuis van Sint Anne uitgebreid hun zorgen op tafel. Ze benoemden de kloof tussen "de manier waarop de Haagse politiek zich manifesteert, en de mensen op straat". Janssen: "Maar die boodschap landde niet echt, vond ik".

Samsom beloofde zich de kritiek ter harte te nemen. In een latere openbare bijeenkomst zei hij dat de PvdA-leden ook best eens trots mogen zijn op wat er deze kabinetsperiode is bereikt. "Het is ons gelukt Nederland de bocht te laten nemen, zonder het creëeren van grotere verschillen in gelijkheid. Ik denk dat we dat gevoel, deze boodschap van ontluikend optimisme, beter kunnen terugvertalen." Met een kleine handreiking naar de zaal: "Terwijl ik hier sta, leer ik bij. Ook hoe je sommige zorgen misschien een beetje te lijf kan gaan. Geeft u mij de tijd om die brief van een antwoord te voorzien".

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het artikel in de krant van 4 juli (pdf) >>

Westhoek, 2 juli 2016

Openluchtfestival op de Bildtse klei

Bietpicknick is een eigentijds en jong openluchtfestival dat een podium biedt aan lokale talenten, of het nu gaat om muziek, beeldende kunst of taal. Doel is om iedereen met een voldaan gevoel en een lege picknickmand naar huis te zien gaan. Het festival is een tuin waar iedereen mag neerploffen (op een van de banken, op een eigen meegebracht picknickkleed, scootmobiel of in het gras). Bezoekers brengen hun eigen picknickmand mee, want er wordt geen drank of voedsel verkocht.

t. In de line up staan deze dag: DJ Smoothy, Chased, Seewolf, Hot & Toasty, dUnk en OBD Blues Project. Ook dit jaar zijn er weer allerlei activiteiten voor de kinderen. Het festival wordt uitgebreid met een expositie van meer dan honderd schilderijen, gemaakt door mensen uit de buurt.

Het festival is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Westhoek - Veld a/d Oudebildtdijk 1059: festival, zo 12-19 uur, gratis

Leeuwardewr Courant

Minnertsga, 1 juli 2016

"Voor ons geen stampwerk, maar focus op kleinpak"

Al dertig jaar richt het Friese uienpakstaton Holwerda en Zn uit Minnertsga actief in het leveren van uien aan de Nederlandse retail. "Ons gebouw leent zich niet voor het stampwerk. Wij zoeken het in de kleinpak", vertelt Sake Holwerda, die de derde generatie van het familiebedrijf vertegenwoordigt en drie jaar terug het bedrijf van zijn vader overnam.

"Samen met Konaxx vertegenwoordigen wij de Friese uienhandel. Er worden in Noordwest-Friesland en Groningen nog aardig wat uien geteeld en er is de laatste jaren ook wat uitbreiding", vertelt Sake. Hij heeft de uienverwerking op zijn bedrijf zoveel mogelijk geautomatiseerd. "Ik ben ook betrokken geweest bij een project van Hogeschool Leeuwarden om optisch te sorteren. We kwamen een heel eind, maar de ui blijft hier toch een lastig product voor."

Bron: agf.nl
link Lees het hele artikel >>
 
archief 2016 (2e kwartaal)
archief 2016 (1e kwartaal)
archief 2015 (4e kwartaal)
archief 2015 (3e kwartaal)
archief 2015 (2e kwartaal)
archief 2015 (1e kwartaal)
archief 2014 (4e kwartaal)
archief 2014 (3e kwartaal)
archief 2014 (2e kwartaal)
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken