Sint Annaparochie, 30 juni 2016

Knoflookstofje moet kastanjes redden

Herman Muller injecteert kastanjebomen met allicine. FOTO NIELS WESTRA

Zieke kastanjebomen op het Bildt zijn gisteren geïnjecteerd met allicine, een mogelijk antibiotisch middel tegen de kastanjebloedingsziekte.

Sinds 2004 breidt de kastanjebloedingsziekte zich in Nederland in rap tempo uit. Landelijk is ongeveer de helft van de kastanjebomen besmet. In de gemeente het Bildt is het probleem groter. Vrijwel alle tweehonderd kastanjebomen kampen met de ziekte.

In samenwerking met de Stichting Iepenwacht is de gemeente een proefproject begonnen. De geïnfecteerde bomen worden door Allicin Treecare uit Bedum geïnjecteerd met allicine. Deze natuurlijke stof komt onder meer vrij bij het persen van knoflook.

Volgens Ernst Schouten van Treecare heeft allicine een antibiotische werking op de besmettelijke bacterie die de boomziekte veroorzaakt. Door de ziekte ontstaan bloedingsplekken op de stam en worden de bladeren kleiner en lichter van kleur. Uiteindelijk laat de buitenzijde van de boom los en is kappen noodzakelijk. Schouten vertelt dat het Bildt de eerste gemeente is waar een onderzoek van deze omvang wordt uitgevoerd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 30 juni 2016

Provincie akkoord met herindeling

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 28 juni jl. een positieve zienswijze vastgesteld over de herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân.

Het College adviseert het kabinet in te stemmen met de herindeling. De herindeling gaat in per 1 januari 2018. Het betreft een herindeling op initiatief van de gemeenten zelf. Dit is passend in het provinciaal beleid voor een toekomstbestendig lokaal bestuur.

Het is een complex proces geweest met drie herindelingen in één procedure. In het herindelingsvoorstel worden de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel en Leeuwarderadeel opgeheven. Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel worden samengevoegd tot de gemeente Waadhoeke.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: "Met deze bijzondere en complexe herindeling hebben we de primeur. Ondanks de complexiteit brachten de gemeenten dit in goede samenwerking tot een goed resultaat, waarvoor mijn complimenten."

Bron: Huis aan Huis
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 juni 2016

Theatrale odyssee brengt dorp en azc samen

Een paar honderd Stannebuurtsters en bewoners van het azc gingen dit weekend samen op reis. Door aardappelvelden en langs typisch Bildtse plekken als een boerenplaats, vonden verschillende culturen elkaar in wat ons allen bindt: kunst, muziek, vermaak en eten. De theatrale wandeltocht ’Door de Kloof’, van Haring & Hummus, werd een triomftocht.

Maanden werkten ze eraan. ’Door de Kloof’ moest een project worden van én met Stannebuurtsters en bewoners van het azc. En dat werd het. Ondanks culturele verschillen, ondanks dat men elkaar niet altijd verstaat. Maar St.-Anna mag best wel eens wat trotser zijn op het feit dat het al sinds 2003 vluchtelingen opvangt, vonden Geartsje Postma en Janneke de Haan, de bedenkers. En dat dat hier goed gaat.

Hoog tijd dat te bekronen met een gezamenlijke viering van de kunsten en diversiteit. Om te laten zien dat we in de kern niet verschillen, en allemaal - Stannebuurtster of Syrische vluchteling - allemaal hetzelfde willen, hetzelfde zijn. De kloof uit de titel slaat op de afstand tussen het azc en het dorp. De organisatie van de theatrale wandeltocht raadde aan de auto te parkeren bij De Waaie, en van daaruit naar het azc te lopen voor de start van de tocht. Wellicht uit praktische overwegingen geboren, maar onbedoeld een goede zet, want die paar honderd meter lopen, over dat fietspad, doen je die kloof goed beseffen.

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 27 juny 2016

Paul Kingma, direkteur Ynkeap by Smeding groenten en fruit yn Sint-Anne - Foto: Omrop Fryslân, René Koster

Soargen oer oanfier griente troch minne waar

Oer de oanfier fan grienten foar supermerk en hoareka binne soargen. Troch it wiete waar en de swiere hagelbuien yn grutte parten fan Europa, is der in soad skea oan de gewaaksen. Sa binne der problemen mei oanfier fan grienten as spinaazje, slaad, brokkoly en blomkoal.

Om't der noch wol wat alternative oanfierkanalen binne, lizze de skappen noch net leech, mar konsekwinsje is wol dat de prizen rap oprinne.

By gruthannel Smeding Groenten en Fruit yn Sint-Anne is neffens direkteur ynkeap Paul Kingma dêrom wol sprake fan soarch, mar noch net fan panyk.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 27 juni 2016

Foto: Keunstwurk

Herstel kunstwerk 't Bosch in St.-Annaparochie

Gemeente het Bildt laat kunstwerk 't Bosch in St.-Annaparochie herstellen. Het kunstwerk aan de gelijknamige straat van beeldend kunstenaar Henk Rusman is beschadigd.

Plaatselijk Belang heeft de beschadiging van het kunstwerk onder de aandacht gebracht tijdens het periodiek overleg met de gemeente.

De totale kosten voor herstel bedragen ruim 2000 euro. Daarnaast wordt het kunstwerk ook gereinigd om de groene aanslag die in de loop van de tijd is ontstaan te verwijderen.

De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door de vervaardiger van het kunstobject zelf, Henk Rusman.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 26 juni 2016

Bildtse klei als podium voor vluchtelingen

Ontroerend was het ‘We shall overcome’ dat in de voormalige ‘pannenkoekenkerk’ klonk.

Asielzoekers en Bilkerts lieten dit weekeinde zien dat kunst kan verenigen en groepen dichter bij elkaar kan brengen. Het slotdeel van het vierluik over het community art project Haring & hummus.

De avondzon strijkt langs de aardappelplanten en bedekt het Bildtse landschap onder een adembenemende gouden waas. Een Syrische familie tuurt om zich heen. Aardappelen? Waar dan? Nee hoor, geen aardappel te bekennen. Een Bildtse voorbijganger, net als de Syriërs deelnemer aan de voorstelling De kloof van het project Haring & hummus, houdt even halt en wijst. Kijk! Hier, onder de grond! Daar groeien de aardappelen. Snapt u? Men knikt. Aha. En samen wandelen ze voort, over de Bildtse klei.

Samen met azc-bewoners en dorpelingen uit St. Anne stelden De Haan en Postma een theatrale wandeling van het azc naar het dorpscentrum samen, een tocht vol multiculturele verrassingen, performances, muziek en lekker eten. Het publiek werd op die manier dichter bij de realiteit van het leven als vluchteling in Nederland gebracht, en de vluchtelingen kwamen in contact met Bilkerts.

Bron: Finster op Fryslân
link Lees het hele artikel en bekijk de video >>

Berltsum, 27 juni 2016

Met het vrijbuiterspartuur Bauke Triemstra moet weer rekening worden gehouden

Bauke Triemstra, koning in Holwerd en in Berltsum. FOTO HENK JAN DIJKS

Anderhalve maand was het partuur Bauke Triemstra de grote afwezige op de hoofdklasse. Ze hadden het er zelf naar gemaakt, maar zijn weer helemaal terug.

Zaterdag wonnen Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra in Holwerd de vrije formatiewedstrijd. Gisteren pakten ze in het sfeervolle Berltsum na een onderhoudende finale tegen het partuur van Gert-Anne van der Bos de ‘dubbel’. Hoewel de PC nog vijf weken op zich laat wachten lijkt de mooiste wedstrijd van het seizoen een open strijd te worden.

Partuur Triemstra deed vorig jaar op de PC een greep naar de macht, maar sneuvelde uiteindelijk in de halve finale tegen trio Gert-Anne van der Bos. Dat had in Berltsum in zes jaar de zestigste formatiezege kunnen binnenhalen, maar stuitte in de finale op een tot op het bot gemotiveerde tegenstander. Triemstra, Drent en Scheepstra zijn vrijbuiters, maar mits in vorm voor iedereen een vervelende horzel.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>       link en hier het vervolg (pdf) >>

Sint Annaparochie, 26 juni 2016

Inwoners van Sint Annaparochie en bewoners van het azc spelen  samen theaterstukken om dichter bij elkaar te komen. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Dorp en azc komen bijeen

Dorpelingen en asielzoekers kwamen dit weekend in Sint Annaparochie nader tot elkaar. Samen bespeelden of bezochten ze de wandelvoorstelling Door de kloof.

Niet voor niets kreeg de theatervoorstelling van Janneke de Haan en Geartsje Postma die naam. De kloof tussen asielzoekers en bewoners van een dorp waarin een azc staat is vaak groot. Men weet van elkaars bestaan, maar zelden wordt er een woord gewisseld.

Met het project Haring en Hummes proberen De Haan en Postma daar verandering in te brengen. Daarom organiseerde het duo dit weekend theatrale wandeltochten voor vluchtelingen en dorpelingen.

Bron: Leeuwarder Courant

Berltsum, 26 juny 2016

Partoer fan Bauke Triemstra wint yn Berltsum fan Van der Bos

It winnende partoer - Foto: Omrop Fryslân, Geart van Tuinen

It partoer fan Bauke Triemstra hat snein yn Berltsum yn de haadklasse frije formaasje wûn fan it partoer fan Gert-Anne van der Bos. De manlju Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra wienen mei 5-4 en 6-2 te sterk foar Gert-Anne van der Bos, Daniël Iseger en Taeke Triemstra.

De lytse preemje wie foar it trio Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer. Bauke Triemstra waard ek útroppen ta kening fan de keatspartij.

Snein wie der ek it keatsen fan de froulju frije formaasje yn Doanjum. It partoer fan Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken wûn yn de finale mei 5-4 en 6-6 fan it partoer fan Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Wiljo Sijbrandij. It lêste trio hie oant no ta alle frije formaasjepartijen (fjouwer) wûn. De lytse preemje wie foar Kim Dijkstra, Imke van der Leest en Sjanet Wijnja.

Bron: Omrop Fryslân

Holwert, 25 juny 2016

Bauke Triemstra - Foto: Argyf Henk Bootsma

Bauke Triemstra kening op haadklassepartij Holwert

It partoer fan Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra is sneon de winner wurden fan de haadklassewedstriid keatsen yn Holwert. Se wiene yn de finale mei 5-4 en 6-0 te sterk foar Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar.

Bauke Triemstra waard útroppen ta kening yn Holwert. De lytse preemje wie foar it partoer fan Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra.

De finale soarge foar in primeur, want beide partoeren stiene dit seizoen noch net earder yn in finale fan in frije formaasjepartij.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Jabik, 25 juny 2016

Bouboeren sette de doar iepen foar it publyk

Bouboeren sette de doar iepen foar it publyk

Bouboeren sette sneon de doarren iepen foat it publyk. Yn it hiele lân is it de wike fan de ikkerbou. De boeren wolle konsuminten sa sjen litte hoe't produkten ferboud en ferwurke wurde. Ien fan de dielnimmende boeren is jirpelboer Gerlof Jensma yn Westhoek op It Bilt, dy't nei eigen sizzen 'hutspot' ferbout, want hy ferbout ek woartels en sipels.

Jensma hat de lêste dagen mazzel hân mei it waar, seit er. Yn de rest fan Nederlân gie it mâl, mar yn Fryslân foel it ta. Mar mocht der mear reinwetter komme, dan is hy der klear foar.

De besikers krije in rûnlieding oer it bedriuw en kinne dan ûnder oare Jensma syn trekker besjen, ien fan de aldergrutsten dy't yn Europa te keap binne. Ek krije alle besikers in lyts pûdsje jirpels mei.

Bron: Omrop Fryslân

Vrouwenparochie, 25 juni 2016

Concours Hippique Sint Annaparochie naar nieuwe locatie

Het gratis Concours Hippique Sint Annaparochie vindt dit jaar plaats op een nieuwe locatie. Zaterdag 16 juli is de 44ste editie bij Stal de Hameren in Vrouwenparochie.

Stal de Hameren beschikt over een Agterbergbodem. Daarop vindt het springen plaats. Ruiters kunnen uitkomen in de klasse BB tot en met ZZ-licht. Het programma begint om 9.00 uur.

Aan het einde van de middag geven enkele ruiters een kür op muziek. Bij genoeg deelname wordt ook het barrièrespringen uitgeschreven.

Bron: Franeker Courant

Sint Anne, 25 juny 2016

De beammen hawwe de kastanjebloedsykte - Foto: Omrop Fryslân, Ronnie Porte

It Bilt wol kastanjebeammesykte keare mei nij middel

De gemeente It Bilt begjint yn gearwurking mei de Stichting Iepenwacht Fryslân in proef tsjin de kastanjebloedsykte. Op it Bilt binne hast alle twahûndert kastanjebeammen oantaaste troch dizze sykte. Dy wurdt feroarsaake troch in baktearje. De beammen geane dea, omdat de sapstream ûnderbrutsen wurdt.

De proef begjint no tiisdei yn St. Anne. Kastanjebeammen dy't oantaaste binne, wurde ynjekteard mei it middel Allicine. Dat is in natuerlike stof dy't ûnder oare yn knyflôk sit.

Op it Bilt wurde mei elkoar 46 beammen testen op de wurking fan it middel. Dizze beammen binne sa'n 40 jier âld. It ûndersyk duorret twa groeiseizoenen.

Bron: Omrop Fryslân

Leeuwarden, 24 juni 2016

Malta en Friesland, aardappels en poëzie

Bezoekers uit Malta maakten met een praam een tochtje door het Bildt. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Met dichtles voor kinderen, een praamtocht over de Blikvaart en een poëzie-avond in Leeuwarden had een culturele delegatie van Malta een drukke dag gisteren.

Weinig zo aards als de aardappel, weinig zo verheven als de poëzie. En toch zijn het de aardappel en de poezie die Friesland en Malta met elkaar verbinden momenteel.

De aardappel doet dat al veel langer. Al vele decennia gaan in de herfst Friese pootaardappelen naar Malta, om in het voorjaar als consumptieaardappelen - Malta’s - de reis terug te maken. Toen in 2013 duidelijk werd dat Leeuwarden en de Maltese hoofdstad Valletta in 2018 beide culturele hoofdstad van Europa zouden worden, werd besloten om in de samenwerking de aardappel een centrale plaats te geven.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Froubuurt, 22 juni 2016

Midseumer Môlnkoier verdient vervolg

Zaterdag 18 juni is voor het eerst de Midseumer Môlnkoier georganiseerd. Vanaf de Vrouwbuurstermolen gingen meer dan driehonderd wandelaars op stap, voor de halve marathon of de 10 kilometer. Wandelen voor het goede doel, wandelen tussen het wuivende graan, wandelen langs diverse muzikale hoogstandjes en wandelen langs gebieden waar veel lopers het bestaan niet van wisten.

Een uur voor de start van de 21 kilometer lange wandeltocht, is de organisatie druk in touw om de laatste puntjes op de i te zetten. De organisatoren hebben twee goede doelen aan de Môlkoier gekoppeld. Van de opbrengst wordt een deel gebruikt voor het onderhoud van de mooie Vrouwbuurstermolen, terwijl de Aerden Plaats (Ouwe-Syl) geld tegemoet kan zien voor de restauratie van het orgel.

In de wetenschap dat wandeltochten hot zijn, was de combinatie snel gemaakt. En met succes. Meer dan 300 deelnemers hebben kunnen genieten van een mooie en vooral goed georganiseerde tocht, die dwars door het schilderachtige landschap van drie gemeenten loopt. En dat op het moment dat de natuur volop in bloei staat.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 22 juni 2016

Gemeentelijke luchtfoto (2014)

Huurappartementen in school Vrouwenparochie populair

In de voormalige basisschool aan de Waling Dijkstrastraat in Vrouwenparochie komen 7 sociale huurwoningen. Vier appartementen zijn nu klaar, waarvan drie al worden bewoond. De provincie Fryslân stelt voor de herbestemming een subsidie van € 25.000 beschikbaar. De projectontwikkelaar is Bijland Bouw B.V. in Stiens. De bouw van het complex is in augustus 2016 klaar.

De bouw van de appartementen sluit aan op een grote behoefte. Het dorp is erg blij met de appartementen. Zes van de zeven appartementen zijn al verhuurd, waarvan drie al worden bewoond. Voor het vierde appartement is de sleutel afgegeven.

Vrouwenparochie is het vierde project dat vanuit de Herbestemmingsregeling een bijdrage krijgt van de provincie Fryslân. Eerder werd al geld toegekend aan de projecten ‘voormalig gemeentehuis Witmarsum’, aan ‘kantoorpand Oostergoweg Leeuwarden’ en ‘basisschool De Westereen’.

Bron: Provincie Fryslân

Vrouwenparochie, 22 juni 2016

Kind zwaargewond na ongeval met tractor

Op een manege terrein aan de Vrouwbuurtstermolen is woensdagmiddag een kind ernstig gewond geraakt. Het kind raakte gewond nadat het onder een tractor met giertank terecht was gekomen.

De jongen raakte met zijn skelter onder de tractor terecht en liep hierbij dusdanige ernstige verwondingen op, waardoor het Mobiel Medisch Team (MMT) met de helikopter ter plaatse is gekomen om het personeel van twee ambulances te assisteren. De jongen is door de hulpverleners behandeld en vervolgens met de traumahelikopter naar het UMCG overgebracht.

De exacte toedracht van het ongeval werd door de verkeersongevallenanalyse van de politie onderzocht.

Bron: 112Fryslân
link Bekijk ook de foto's bij dit artikel >>

Sint Annaparochie, 22 juni 2016

Zonnedak voor Smeding Sint Annaparochie

Smeding Groenten en Fruit in Sint Annaparochie gaat voortaan zelf energie opwekken; nog deze maand wordt begonnen met de installatie van 1.868 zonnepanelen op het platte dak van de hoofdvestiging in het dorp.

Jaarlijks moet de installatie zo’n 450.000 kWh opleveren, een kwart van het totale electriciteitsverbruik.

In 2017 zal Smeding de overige 75 procent duurzaam inkopen door te kiezen voor windenergie uit eigen land.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 21 juny 2016

Swimbad Sint-Anne bliuwt noch moannen ticht

It swimbad De Bildtse Slag yn Sint-Anne sil noch moannen ticht bliuwe. Dat seit direkteur Jelte Dijkstra fan it sportkompleks. Der is noch hieltyd ynstoartingsgefaar yn en rûn it swimbad. Fysioterapy Impuls moast dêrom harren saak tiisdei ûntromje.

Moandeitemiddei drige in part fan it dak fan it swimbad nei ûnderen te kommen. Op dat stuit wienen trije minsken oan it swimmen. Nei it ûntromjen fan it gebou seage de brânwacht in gat yn it dak sadat it wetter fuortkomme koe.

In spesjaal krisis-team is tiisdei oan de gong om alle telefoantsjes te beäntwurdzjen. In soad minsken belje nei it swimbad om't se wite wolle hoe't de flagge derby hinget. Swimlessen foar bern sille sa folle mooglik yn swimbaden yn 'e buert jûn wurde. Brûkers fan de sporthal kinne wol gewoan terjochte yn it gebou. It restaurant fan De Bildtse Slag is net tagonklik.

Bron: Omrop Fryslân
 Sjoch hjir de reportaazje >>

Sint Annaparochie, 20 juni 2016

Sportcentrum in Sint Anne ontruimd vanwege regenval

Het sportcentrum De Bildtse Slag in Sint Annaparochie is maandagmiddag ontruimd. Dit omdat het dak van het sportcentrum het vele regenwater niet aan kon. De brandweer was aanwezig om het overtollige water van het dak te halen. Een handjevol mensen was aanwezig.

De Hartman Sannesstraat werd deels afgezet door de politie. In het dak is boven het zwembadgedeelte een gat gemaakt, waardoor het water weg kon komen en de druk werd verminderd. Het water liep in het bassin, dat vervuild is en gezuiverd zal moeten worden.

Het pand wordt maandagavond geïnspecteerd, meldt gemeente Het Bildt. Dan wordt wellicht ook weer een deel van het centrum vrijgegeven. Het zwembadgedeelte blijft de komende dagen nog dicht.

De dreiging dat het dak het zou begeven, kwam aan het licht toen een badjuf aan zwemles wilde beginnen met een aantal kinderen. Zij hoorde het dak kraken, zag het doorbuigen en sloeg alarm.

Bron: Leeuwarder Courant

Omrop Fryslân Besjoch ek de fideo op Omrop Fryslân >>      link Meer foto's op 112Fryslân >>


Sint Annaparochie, 20 juni 2016

Voorafgaand aan de voorstelling volgden de kinderen een workshop. (Eigen foto)

Kinderen OBS De Toverbal schitteren in circus

De kinderen van OBS De Toverbal uit Sint Annaparochie hebben vrijdagavond een circusvoorstelling gegeven op school. Ook kregen zij een circusvoorstelling te zien van Huub Cooijmans, van wie zij het ‘vak’ leerden.

Voorafgaand aan de voorstelling hadden de kinderen een workshop gevolgd op donderdagavond. Op vrijdag werd er verder geoefend door de kinderen. ’s Avonds schitterden de kinderen voor de ogen van hun ouders in het circus.

Bij de voorstelling was er onder andere hulp van diverse vrijwilligers van de Rotary De Oldehove.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 20 juni 2016

Het partuur Tuinenga loopt nu vier uit vier. (Foto Henk Hempenius)

Ilse Tuinenga koninging bij vrije formatiepartij KV Het Noorden

Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Wiljo Sybrandy zijn bij KV Het Noorden in Sint Jacobiparochie winnaar geworden van de traditionele vrije formatiepartij voor dames hoofdklasse tijdens Sint Jaasmet.

Zij lopen nu vier uit vier bij de vrije formatiepartijen. Na overleg werd Tuinenga uitgeroepen tot koningin van de wedstrijd.

De tweede plaats in Sint Jabik was voor Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken. Derde werden Nicole Hempenius, Simona Kootstra en Marrit Zeinstra.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 20 juni 2016

Zoektocht naar opvolger Iseger bezig. 'De top lit noch neat sjen'

Met opslager Gert-Anne van der Bos in de hoofdrol pakte het meest succesvolle kaatspartuur ooit de derde seizoenszege en de 59ste in totaal. Van der Bos overschreed de grens van 400 punten in het klassement aller tijden. Maar wie wordt volgend seizoen zijn achterinse?

Dat is een vraag die naarmate het seizoen vordert actueler wordt. Daniël Iseger is op dit moment nog de beste achterinse, zoals hij gisteren in Sint Jacobiparochie weer eens liet zien. Maar na dit seizoen stopt de Leeuwarder toch echt.

"We witte it noch net", zei Taeke Triemstra, nadat hij na drie jaar weer eens in eigen dorp won. "It is net sa dat der ien mei kop en skouders boppeút stekt. As wy it foar as nei de PC bekendmeitsje, dat witte wy ek noch net. De oaren moatte mar sjen litte wat se kinne en dan besykje wy de bêste der by te heljen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 19 juni 2016

Trio Gert Anne van der Bos sterksten in Sint Jacobiparochie

Iseger, Van der Bos en Triemstra: 59 kear súksesfol - Foto: Omrop Fryslân/Henk Bootsma

Het Koningstrio Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger was zondag op de vrije formatie partij bij KV Het Noorden met afstand de besten.

Na de winst in Dongjum en Sint Annaparochie was het voor dit koningstrio alweer de derde seizoenzege. In totaal sloegen zij zich in deze samenstelling al 59 keer in de kransen. Een record.

Trio Van der Meulen liet in de finale een paar kansjes op een beter resultaat liggen door twee keer als eerste op de zes te komen, maar die niet wisten te verzilveren naar een eerst. Via 0-2, 1-3 en 2-4, kwam het einde op 5-2 en 6-4 toen Triemstra eenvoudig een kleine kaats passeerde.

Zowel in het perk, maar ook aan de opslag was trio Van der Bos veruit de bovenliggende partij. De opslager uit Mantgum vuurde als vanouds weer een groot aantal onverwerkbare ballen richting perk en werd dan ook verdiend tot koning gekroond.

Bron: Omroep LEO
link Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 18 juni 2016

Sportpark De Waaie vast onderkomen asielzoekers

Het AZC in Sint Annaparochie heeft afgelopen week een overeenkomst gesloten met sportpark de Waaie in het dorp.

De bewoners van het asielzoekerscentrum worden daarmee aangemerkt als vaste gebruiker van de sportfaciliteiten.

Van beide kanten is het vastleggen van deze afspraak bedoeld om de sociale cohesie en leefbaarheid in Sint Annaparochie te bevorderen.

De Waaie heeft net een nieuw kunstgrasveld en kreeg een beachvolleybalveld, kaatsmuur, verspringbak en jeu de boules-banen.

Bron: Leeuwarder Courant

Elburg, 18 juni 2016

Puik resultaat Oranje op freestyle concours

De drumfanfare van c.m.v Oranje Minnertsga heeft een uitstekend resultaat behaald op het freestyle concours dat zaterdag 18 juni plaatsvond in Elburg. Oranje behaalde er met show en streetparade 84,22 punten: goed voor een eerste prijs.

De band legde er een show op de mat, die qua elementen meer vrijheid geniet dan bij een traditioneel concours. Ontzettend leuk, maar ook wel een beetje spannend. Want het was de eerste keer voor Oranje dat men deelneemt aan zo’n concours.

In totaal namen zeven bands deel aan de wedstrijd, afkomstig uit heel Nederland. Het resultaat van Oranje is des te knapper, aangezien de voorbereidingstijd kort was. In slechts vijf weken tijd is de show ingestudeerd. Het is de bedoeling dat delen van de show ook mee worden genomen voor de performance op het WMC in 2017.

Bron: wadnieuws.nl
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 18 juni 2016

'Westhoek Búttendyks 2018'

Oudebildtdijk nr. 1222

Wij, kommissy WHB2018, te weten Bote Draaisma, Sybe Krol, Bauky Luinstra, Jacob Wagenaar en Brenda v.d. Zee binne fan plan, om in 't jaar dat de gemeente 't Bildt offisjeel opdeeld wort in 'Waadhoeke', 'n evenemint te organiseren. Doel hierfan is de kulturele belangen fan de dorpen St.-Jabik, Oast- en Westhoek Ouwedyk te ferenigen onder de naam ‘Westhoek Búttendyks 2018.‘

De hele Ouwedyk, fooral de Westhoek, is met syn rike history fan Waddensee, Fisserij, Statenhoofd, Golf van Onrust, en de Poerdersramp de geskidenis in gaan as Bildts beskermd gebied, ok staat de Ouwedyk bekind as langste dyk fan Nederland. Dut het ôns inspireerd tot ‘t organiseren fan dut kulturele evenemint, wat plak fine sil in de Westhoek bij de Wadden op 6, 7, 8 en 9 septimber 2018.

Wij wille hiermet ôns mooie stikky Bildt dúdlik op de kaart sette, tegelyk met ‘Leeuwarden Kulturele hoofdstad 2018’. As kommissy binne wij achter de skermen nou al drok doende met alle foorberaidings omtrint dut spektakel. Ok Dorps- en Streekbelang en feul Ferenings en Stichtings dinke met ôns met.

Bron: sint-jacobiparochie.nl
link Bekyk hier 't foorlopig programma >>

Sint-Anne, 18 juny 2016

Sint Anne fiert feest foar de reade duvels

Sint Anne kleurde sneontemiddei in bytsje swart, giel, read. Yn de Kuperusstrjitte wappere by hast alle huzen de Belgyske flagge fanwege de fuotbalwedstriid België Ierlân. Ludo Mombaerts is Belch en ynwenner fan Sint Anne. Syn buorlju juichten sneon mei him foar de reade duvels. En ek al ferlear België de earste wedstriid op it EK, Mombaerts wie fol betrouwen.

Dat betrouwen wie terjochte, want België wûn yn Bordeaux oertsjûgjend mei 3-0 fan Ierlân tanksij goals fan Lukaku (twa kear) en Axel Witsel.

De teloarstellende earste wedstriid - 2-0 ferlies fan Italië - is dêrmei fuortpoetst. De reade duvels ha yn de lêste groepswedstriid tsjin Sweden genôch oan in lykspul om troch te gean nei de achtste finales. Mombaerts kin sadwaande noch faker mei alle buorlju it Belgyske nasjonale team oanmoedigje.

Bron: omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 18 juni 2016

Haring en hummus: nader tot vluchtelingen

Rennie Steensma en Taleb Al Omer in gesprek op de brainstormavond. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Inwoners van Sint Annaparochie en de vluchtelingen van het azc daar dichter bij elkaar brengen. Dat is het doel van Haring & Hummus van Janneke de Haan en Geertje Postma.

Wat krijg je als je een typisch Hollandse haring en Arabische hummus, kikkererwtenpasta, met elkaar mengt? Een heerlijk mengsel, zo ondervonden De Haan en Postma. Een toepasselijke naam dus, voor hun project waar ze eind 2014 mee begonnen.

Haring & Hummus is onderdeel van De Reis, een van de projecten van Culturele Hoofdstad 2018. Mede dankzij een bijdrage uit het VSBfonds en het Iepen Mienskipsfûns van de provincie kunnen ze dit voorjaar door met deeltwee van hunproject: een theatrale wandeling in het dorp in het weekend van 24 juni, getiteld Door de kloof. Tijdens twee ‘brainstormsessies’ bedenken de deelnemers hoe de wandeling eruit moet zien.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint-Anne, 17 juny 2016

It koar oefenet yn Sint-Anne - Foto: Omrop Fryslân, Ronnie Porte

Kulturele kuiertocht Sint-Annebuorsters en asylsikers

In kulturele kuiertocht fan it azc nei it sintrum fan Sint-Anne moat ynwenners en asylsikers neier ta inoar bringe.

Der docht in koar oan mei fan doarpsbewenners en asylsikers, en der binne teaterstikje te sjen. De hurde realiteit fan flechtlingen kriget ek in plak yn de útfiering.

It koar hat positive effekten en dêrom moat it bestean bliuwe. Dat fine se yn it doarp. Der binne al kontakten tusken minsken út it doarp en it azc bûten it koar om. De organisaasje sil besykje subsydzje te krijen. It evenemint is op 24, 25 en 26 juny.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 17 juni 2016

Klaske Wijbenga-Reitsma met een gast in B&B De Jacobshoeve

Nieuw raadslid voor CDA het Bildt

Klaske Wijbenga-Reitsma uit Sint Jacobiparochie komt in de gemeenteraad van het Bildt voor het CDA. Als haar geloofsbrieven worden goedgekeurd, wordt ze op 7 juli beëdigd.

Wijbenga wordt de opvolger van Cees Zijlstra, die tussentijds de raad verlaat. Zijlstra vertegenwoordige ruim tien jaar zijn partij in de raad.

Hij heeft besloten afscheid te nemen omdat zijn gehoor minder wordt. Het hindert hem in het volgen van discussies, vooral in de Raderaad, die in de hal van het gemeentehuis gehouden wordt.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 17 juni 2016

Het Bildt vervangt gymmateriaal

De gemeente het Bildt steekt bijna 72.000 euro in de vervanging en het onderhoud van gymmateriaal. Uit de jaarlijkse controle van gymtoestellen is gebleken dat dit nodig is.

Er is alvast vooruit gekeken naar 2018. Alle materiaal dat voor die tijd aan vervanging toe is, wordt nu meegenomen. De grootste kostenposten zitten in de gymzalen van Oudebildtzijl en Sint Jacobiparochie.

In Sint Annaparochie gaat het hoofdzakelijk om volleybalattributen. De controle is uitgevoerd door het bedrijf Janssen & Fritsen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 16 juni 2016

Natgeregend, maar wél een Koninklijke high-five

Enkele honderden Bilkerts stonden maandag langs de weg, in de 'uitzwaaivakken' en in de Campus Middelsee om koning Willem-Alexander en koningin Máxima te begroeten. Het koningspaar had tijdens het bezoek aan het Bildt – ondanks dat het vooraf nadrukkelijk een werkbezoek genoemd werd – toch oog voor de belangstellenden. Ze luisterden, lieten zich informeren, en deelden high-fives en handjes uit.

"Buiten lijkt het wel herfst, maar laten we er met z’n allen een prachtige dag van maken," zei commissaris van de koning John Jorritsma toen hij de koning en koningin ontving in de hal van de nieuwe Campus. Binnen was het weliswaar droog, maar buiten hadden veel mensen er een nat pak voor over om een glimp van het koninklijk echtpaar op te vangen. In allerijl regelden twee medewerkers van de Rijksvoorlichtingsdienst twee paraplu’s – nieuw, nog in plastic – om het koninklijk bezoek droog te houden. Het welkom voor Willem-Alexander en Máxima in St.-Annaparochie was hartelijk en, ondanks de regen, warm.

Toen de koninklijke Audio met kenteken AA-86 rond half tien het plein voor het gemeentehuis opreed steeg een luid gejuich op. Niet in het minst door de kinderen van obs ‘t Fonnemint, die getooid met papieren kroontjes – met daarop een Bildts en Fries vlaggetje – hun keeltjes schor zongen. Tien minuten wachten op zulk hoog bezoek duurt een eeuwigheid, maar de beloning – handjes en high-fives van de koning – maakte alles goed. Op het bordes voor het gemeentehuis, onder het schoongepoetste gemeentewapen en de Bildtse vlag in top, ontvingen de burgemeesters van de vier gemeenten van Noordwest- Fryslân en Jorritsma het koninklijk paar. De koning in een onopvallend, statelijk pak. Máxima met een taupe gekleurde hoed op en een oranje oorbloesem in.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Het Bildt, 16 juni 2016

Kerkenpad op het Bildt

De Groate kerk van Sint Jacobiparochie.

De vijf historische kerken op het Bildt zijn ook deze zomer weer op zaterdag voor het publiek geopend.

De Meinardskerk van Minnertsga die in circa 1200 is gebouwd en waar in 1505, volgens het opschrift op de rode Bentheimer gevelsteen naast de ingang, de toren werd bijgebouwd.

De Groate kerk van Sint Jacobiparochie is in 2010 schitterend gerestaureerd en is al sinds jaren het begin van de pelgrimsroute van St.-Jacobiparochie naar Santiago de Compostella.

De Van Harenskerk in Sint Annaparochie is in 1682 gebouwd als vervanger van de kerk waar Rembrandt van Rijn op 22 juni 1634 zijn Saskia Uylenburgh huwde.

De Kerk van Vrouwenparochie, die sinds enkele jaren Bordenakerk heet, is in 1670 gebouwd en heeft net als de van Harenskerk van St.-Annaparochie nauwe banden gehad met de Bildtse grietman Willem van Haren.

De Julianakerk van Oude-Bildtzijl. Deze wel heel bijzondere kerk op het Bildt werd in 1830 gebouwd en is vanaf de weg niet als kerk te herkennen, tenminste als men het torentje wegdenkt dat in 1909 op de voormalige kosterwoning is gebouwd.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 16 juni 2016

Lisette Wagenaar kan door een afgescheurde kruisband het sporten voorlopig vergeten.

Rasoptimist, zelfs bij tegenslag

Lisette Wagenaar (24) scheurde vorige maand haar voorste kruisband af. De kaatsster uit Sint Annaparochie moet het seizoen overslaan. Voetballen, haar andere passie, kan ze voorlopig ook vergeten. Mentaal is ze gelukkig sterk.

Het is dat Lisette Wagenaar de neiging heeft om alles van de positieve kant te bekijken, om altijd optimistisch te blijven, om zo veel mogelijk te lachen in het leven. Anders was de succesvolle kaatsster uit Sint Annaparochie, vorig jaar nummer vijfin het eindklassement, nu wel bij de pakken gaan neerzitten. Daar is in principe alle reden toe.

Het zit zo. Met het eerste vrouwenteam van Sint Annaparochie voetbalde ze vorige maand in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen SPW, in Stadskanaal. Het was een wedstrijd waarin feitelijk niets meer op het spel stond. Wagenaars team was drie weken eerder al kampioen geworden in de tweede klasse D.

 

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 15 juni 2016

OM: Minnertsgaster verplicht opnemen

De 43-jarige man uit Minnertsga die het afgelopen jaar steeds weer in de fout ging, moet behandeld worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit vindt officier van justitie Henk Supèr. Hij acht alle feiten waar de 43-jarige van wordt verdacht bewezen, maar hiervoor verdient de man volgens het OM geen straf omdat hij volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar is. De verplichte opname in het psychiatrisch ziekenhuis duurt wat de officier betreft een jaar.

De aan alcohol verslaafde verdachte ging het afgelopen jaar keer op keer in de fout. Op 14 april vorig jaar gaf hij de eigenaar van de supermarkt een kopstoot. Een paar weken later dreigde hij diens winkel "af te fikken". Op 19 mei trok hij een medewerker van GGZ-instelling het Jelgerhuis in Leeuwarden aan haar haren.

Op 20 december trok hij de verlichting uit de dorpskerstboom van Minnertsga. Op 4 februari ging het helemaal mis,toen hij de supermarktbaas bedreigde. Vervolgens sloeg hij de twee agenten die hem wilden inrekenen. Volgens advocaat Gerald Pots is het beter hem ambulant te behandelen. Uitspraak over twee weken.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 juni 2016

Koningspaar charmeert bij uitvoerig streekbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Campus Middelsee, geflankeerd door burgemeester Gerrit Krol van het Bildt. FOTO ANP/KOEN VAN WEEL

Het streekbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima gisteren aan Noordwest-Friesland brachten, leverde mooie persoonlijke momenten op.

De dertienjarige Anke Torensma uit Oudebildtzijl kan in de hal van Campus Middelsee in Sint Annaparochie amper geloven dat ze net het koninlijk paar te woord gestaan heeft. "Het leek net of er een televisie stond, maar ze waren het echt."

"Tine Dijkstra-Ploegstra (90) zit alleen maar ingespannen te kijken als Máxima dan toch echt bij haar aan tafel schuift voor het diner in het atrium van zorgcentrum Nij Bethanië. "In eare dat hja der binne, mar wol spannend", had ze van tevoren gezegd. De fleurige bloemstukken vindt ze prachtig. "Mar it is hjir altyd netsjes, hear."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>       link Foto´sreportage in de Franeker Courant >>

Sint-Anne, 13 juny 2016

'Still' út de reportaazje fan Omrop Fryslân

Besite Willem-Alexander en Máxima is wer foarby

De besite fan it keninklik pear oan Noardwest-Fryslân is foarby. Om sawat kertier foar fjouweren stapten Willem-Alexander en Máxima foar it stedhûs fan yn Harns yn de auto. Yn Harns hawwe se op wurkbesite west by skipswerf Thecla Bodewes. Dêrnei binne se by de werf op it Steatejacht stapt, dat harren nei it stedhûs yn it sintrum fan Harns brocht.

Earder moandeitemiddei wie it keninklik pear yn Frjentsjer. Dêr besochten se it planetarium fan Eise Eisinga en it keatsfjild Sjûkelân.

Kening Willem-Alexander sei yn in reaksje dat er it in yndrukwekkende besite fûn.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch de reportaazje op Omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 13 juni 2016

Streekbezoek koninklijk paar ten einde

Foto: LC

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagmorgen in Sint Annaparochie begonnen aan hun streekbezoek aan de noordwesthoek van Friesland.

In zes uur tijd worden in vier gemeenten acht programmaonderdelen afgewerkt, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de leefbaarheid van de regio.

Na de aankomst rond half tien (video) op het gemeentehuis in Sint Annaparochie, bezoeken ze daar vervolgens de schoolcampus en gaan dan door naar de tomatenkwekerij van Empatec in Wier. Hier had burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel het koningspaar op bezoek. Kandidaat-werknemers leren en ervaren hier hoe het is om in de glastuinbouw aan de slag te gaan, met het oog op regulier werk.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>       link Bekijk de 360 graden-foto gemaakt op de schoolcampus. >>

Sint Annaparochie, 13 juni 2016

Koningspaar bezoekt Friesland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagmorgen in St Annaparochie begonnen aan hun streekbezoek aan de noordwesthoek van Friesland. In zes uur tijd worden in vier gemeenten acht programmaonderdelen afgewerkt, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de leefbaarheid van de regio.

Bij het gemeentehuis werd het koningspaar onder meer opgewacht door commissaris van de koning John Jorritsma en burgemeester Gerrit Krol van de tienduizend inwoners tellende gemeente Het Bildt, waarvan St Annaparochie de hoofdkern is.

Honderden Friezen hadden zich voor het gemeentehuis verzameld om het koninklijk bezoek te verwelkomen. Van het gemeentehuis gaat het gezelschap verder naar de vorig jaar geopende campus Middelsee, waar niet alleen voortgezet onderwijs wordt geboden aan leerlingen uit de eigen gemeente maar ook uit het omliggende Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel.

Bron: BLAUW BLOED
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 juni 2016

Willem Alexander en Máxima op streekbezoek in NoordWest Friesland

Het Koninklijk paar bij aankomst op campus Middelsee

Koning Willem Alexander en koningin Máxima waren maandag in Fryslân voor een bezoek aan de Noordwesthoek. Zij bezochten o.a. Sint Annaparochie, Wier, Franeker en Harlingen. ‘s Morgens werden zij op het gemeentehuis van Het Bildt ontvangen door burgemeester Krol, Commissaris van de Koning John Jorritsma en de kamerheer van Zijne Majesteit de Koning, dhr. Douma.

Na een bezoek aan de Campus Middelsee vertrok het gezelschap naar Wier. Daar bezocht het Koninklijk Paar de duurzame tomatenkwekerij ‘It Wiid’. Hier werken en leren kandidaat-werknemers in het kader van de Participatiewet. ‘It Wiid’ is onderdeel van Empatec dat met meerdere gemeentes samenwerkt om mensen toe te leiden naar een betaalde baan.

In Franeker bezochten Willem Alexander en Máxima het Eise Eisinga Planetarium, waar zij werden rondgeleid door directeur Adrie Warmenhoven.

Vervolgens ging het per koets naar het Sjûkelân, waar de kaatswedstrijd de ‘Kleine PC voor basisscholen’ werd gehouden. Dit jeugdkampioenschap van Fryslân moet basisschoolkinderen enthousiasmeren voor deze typisch Friese sport.

Bron: GPTV
link Lees het hele artikel en bekijk de reportage >>

Sint Annaparochie, 13 juni 2016

Wapen ontworpen door de Ried foar Heraldyk

Waadhoeke maakt zelf wapen en vlag

De vier gemeenten die per 1 januari 2018 fuseren tot Waadhoeke, maken zelf een voorstel voor een nieuwe vlag en gemeentewapen. Er wordt een werkgroep ingesteld met uit iedere gemeente een raadslid en burgemeester Tom van Mourik van Menameradiel als voorzitter.

Update: Er komen geen raadsleden in de commissie voor nieuw wapen en nieuwe vlag voor de fusiegemeente Waadhoeke. Zaterdag stond dit in de krant, maar dit is teruggenomen.

Als reden wordt aangevoerd dat raadsleden een controlerende en besluitvormende rol hebben. Dan kunnen ze niet bij de voorbereiding betrokken zijn over iets waarover ze daarna een besluit moeten nemen.

Bron: Omrop Fryslân

Minnertsga, 12 juni 2016

Foto: Hvnieuws.nl

Inzet Traumahelikopter Minnertsga

Zondagmiddag werd de lifeliner opgeroepen voor een ingezet aan de Hearewei te Minnertsga.

Hier is een fietser onwel geworden en hard ten val gekomen op de weg.

De patiënt is na stabilisatie door het ambulance personeel en arts van de traumahelikopter overgebracht naar het UMCG in Groningen.

 

Bron: HvNieuws

Stiens, 10 juni 2016

Foto: De Vries Media

Motorriders ferwûne by botsing mei auto by Stiens

Op de krusing fan de Noordwesttangent en de Stienzer Hegedyk by Stiens binne tongersdei oan de ein fan de middei twa minsken ferwûne rekke.

In 27-jierrige motorrider út Stiens en syn 57-jierrige passazjiere út Sint-Jabik botsten tsjin de auto fan in 19-jierrige bestjoerder út Aldebiltsyl. Dy soe de dyk opride en seach de motorrider oer de holle.

De motorrider en syn passazjiere rekken ferwûne en binne mei de ambulânse nei it sikehûs brocht. De automobilist kaam mei de skrik frij.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 9 juni 2016

St.-Anna klaar voor koninklijk bezoek

De aula van Campus Middelsee (still uit video van Omrop Fryslân)

Maandagochtend brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een werkbezoek aan Campus Middelsee. De voorbereidingen voor het bezoek zijn al in volle gang. Burgemeester Gerrit Krol denkt dat het een mooi én leerzaam bezoek zal worden, dat bovendien goed is voor de gemeente.

"Een paar weken geleden werden we door provincie Fryslân verrast met het nieuws," zegt burgemeester Krol. ”Wij zijn hartstikke blij dat het koninklijk paar belangstelling heeft voor Campus Middelsee. Ze komen niet voor niets, en vinden het een interessante plek. Voor het Bildt heeft het promotionele waarde.”

Op het gemeentehuis zijn twee ambtenaren al weken voltijds bezig met het bezoek. ”Er moet echt heel wat gebeuren, dit is een hele operatie,” aldus Krol. Een groot deel van het werk, zoals de strenge beveiliging, wordt hen echter uit handen genomen door de organisatie rond het Koninklijk huis zelf.

De gemeente heeft geen grote ingrepen aan het straatbeeld hoeven doen. "Nee. Wel hebben we het Bildtse wapen boven de ingang van het gemeentehuis schoongemaakt, dat ziet er weer prachtig uit. Bij hun aankomst zal ook de Bildtse vlag in top hangen. Maar verder hebben we niets gedaan. Werkzaamheden aan het parkje achter het gemeentehuis waren gewoon gepland, en hebben niet met het koninklijk bezoek te maken zoals sommigen schijnen te denken,” aldus Krol. ”Wel hebben we de ondernemers in de Van Harenstraat gevraagd om gepast uiting te geven aan hun vreugde en tevredenheid."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 8 juni 2016

Eerste Midseumer Môlnkoier door het ‘prachtigste plakky’ van Friesland

Het bestuur van Stichting Buitendijkse Monumentenloop. (Foto Suwarda Vis)

Wandelaars kunen zaterdag, 18 juni meedoen aan de allereerste versie van de Midseumer Môlnkoier. Een wandeltocht door het ‘prachtigste plakky’ van Friesland, het Bildt. De deelnemers hebben de keuze uit een korte afstand van 10 kilometer en een lange afstand van 21 kilometer.

"De tocht doet wat denken aan de Slachtemarathon, het zal een tocht worden van niet alleen wandelen maar onderweg ook cultuur en kunst. En dat door het Bildt waar rond die tijd de natuur op zijn mooist is", vertelt Arjen Hoogland van de Stichting Buitendijkse Molenloop. De tocht begint en eindigt bij de Vrouwbuurtstermolen in Vrouwenparochie.

Zowel de lange afstand, als de korte versie voeren de wandelaar door de Bildtse natuur over paden en door het land. De lange afstand heeft als extra dat de deelnemers ook het wad op gaan. Het buitendijks land bij het Noorderleeg is in de route opgenomen. "De tocht voert langs een aantal monumenten, langs molens en watermolens via de oude zeedijk naar archeologisch steunpunt de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. Bij de Aerden Plaats is een prachtige vlindertuin. Onderweg is er livemuziek van onder andere een shantykoor, een korps en verschillende muzikanten en theater", aldus Hoogland.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Tzummarum, 8 juni 2016

Van spookhuis tot krimpvoorbeeld

Gerben van der Mei, Gerard van Keulen en Atje Tadema in het atrium van Nij Bethanië. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Het wordt een feest, maandag als koning Willem Alexander en koningin Máxima Nij Bethanië bezoeken, maar er wordt niets verbloemd. Het paar mag best zien dat het gebouw hard aan een opknapbeurt toe is.

Precies een jaar geleden zaten betrokkenen van verzorgingshuis Nij Bethanië met de handen in het haar. Zorginstelling Noorderbreedte "trok de stekker derút", blikt bestuurder Atje Tadema van stichting Zorgcentrum het Bildt terug. In april 2015 maakte zorginstelling Noorderbreedte bekend met de verpleeghuiszorg in Tzummarum te stoppen, in juni volgde de mededeling dat het huis per 1 september helemaal zou sluiten.

Dat het nooit zo ver kwam, is te danken aan Zorgcentrum het Bildt, woningstichting Noordwest Friesland en Dorpsbelang. En niet te vergeten de vrijwilligers, stellen Tadema, Gerard van Keulen van Noordwest-Friesland en Gerben van der Mei van Dorpsbelang. "Dat hat sa wichtich west." Op het moment dat alles in een negatieve spiraal zat, sprongen zij erin en zorgden ervoor dat die spiraal omgedraaid werd. "Sy ha it draaiende hâlden."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden/Sint Jacobiparochie, 7 juni 2016

Foto: 112Fryslân

Beslag gelegd op crimineel vermogen in henneponderzoek

De politie heeft vandaag vier verdachten aangehouden op verdenking van hennepteelt, -handel en/of witwassen. Het gaat om twee mannen van 33 en 48 jaar uit Leeuwarden en een man van 36 jaar uit de gemeente Het Bildt. Tevens werd er een vrouw van 68 jaar woonachtig in Leeuwarden aangehouden. Er is op tien locaties een zoeking gedaan. Dat heeft geleid tot het aantreffen van een hennepkwekerij, een hennepdrogerij en het in beslag nemen van geld, een vuurwapen, administratie, computerapparatuur en waardevolle goederen.

Bij de zoekingen is op een locatie een hennepkwekerij aangetroffen. Dit was aan de Harmen Sytstrawei in Leeuwarden. Hier werden 200 hennepplanten gekweekt. Verder werd er ruim zes kilo gedroogde hennep aangetroffen. In deze kwekerij was de 68-jarige vrouw aanwezig. Verder werd er een ruimte aangetroffen voor het drogen van de henneptoppen Dit was aan de KL de Vriesstraat in Sint Jacobiparochie. Deze hennepdrogerij was op het moment van de zoeking niet in gebruik. In Sint Jacobiparochie is verder nog een 36-jarige inwoner van de gemeente Het Bildt aangehouden.

Bron: politie.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 7 juny 2016

Willem-Alexander en Máxima op speeddate yn Sint-Anne

Foto: Omrop Fryslân/ANP

Kening Willem-Alexander en keninginne Máxima binne oer in wike op besite yn Noardwest-Fryslân. Sy sille dêr sjen hoe't it libben is yn in streek dy't troch krimp bedrige wurdt.

It keninklik pear giet ûnder oare del op skoalle Campus Middelsee yn Sint-Anne. Dêr hawwe se in 'learwurkplein' dêr't learlingen no alfêst yn de kunde komme mei ûndernimmers. Dat giet fia in speeddate.

It keninklik pear lûkt dêr in oere foar út. Willem-Alexander en Máxima dogge sels ek mei. Sy hawwe der nocht yn, seit manager learwurkplein Oene Krist.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch ek de fideo >>

Dronryp, 6 juni 2016

Daverende stunt trio Kingma

Het winnende partuur in Dronryp - Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

Wie gisteren in Dronryp had gewed op het partuur van Enno Kingma (21), Pieter Jan Plat (27) en Jouke Bosje (24) zou spekkoper zijn geweest. Noem het maar gerust eendaverende stunt: een eersteklastrio dat bewust rankingpunten inleverde, in de eerste klas moest beginnen en gisteren voor het eerst dit seizoen op hoofdklasseniveau mocht meedoen.

"We waren eigenlijk al blij dat we hier mee mochten doen en dan winnen we ook nog", zei Enno Kingma. Het ongeloof viel op zijn gezicht te lezen.

Plat en Bosje, die zaterdag in Niawier al de premie haalde, kozen bewust later voor het kaatsen. Ze zijn ook fanatieke voetballers in het eerste van Sint Annaparochie, dat kampioen werd in de derde klasse. Bosje is doelman en Plat een gevreesd schutter. De spits knalde er dit seizoen dertig in.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 4 juni 2016

JANTIEN DE BOER

Dood en poep

We staan bij de vijver achter het gemeentehuis in Sint Annaparochie en de sfeer is ijzig. "Ik praat niet met jou", zegt eendenliefhebber Andries Swart tegen een buurtbewoner in een blauw overhemd.

Oei.

We kijken naar dertien woerden en twee eendendames die aan de overkant rondlummelen, en naar de hoge betonnen vijverrand. De afgelopen weken dreven er elf dode eendenkuikens in het groene water omdat ze eenmaal in de vijver niet meer de kant op kunnen, vertelt dierenvriendin Martina Reinsma.

De buurtbewoner trekt een smalle mond. "Niks van waar", zegt hij. "De kuikens zijn verdronken door de woerden." Jonge eenden gaan nu eenmaal dood. "En trouwens, in de natuur komen ze ook niet allemaal op de wal." "Eet je vlees?", vraagt hij aan Martina. Nee, dat doet ze niet. Tevreden vouwt de man zijn armen over elkaar. Dat dacht hij al.

Tegen mij: "Hebt u eigenlijk wel verstand van eenden?"

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 3 juni 2016

Arjen Dijkstra 1931- 2016

'Iwig ine' voor dichter en meester

Elke verjaardag kreeg Filip Dijkstra een kaart van zijn vader. Steevast stond er een gedicht op. In het Bildts. Kale taal. Raak tot in de essentie.

Onlangs vond Filip zijn laatste kaart. "Met jim feerd're ferjarigen gyn gedicht meer...", had zijn vader geschreven. Dit was de laatste: Over en út. Hij schreef: "'k waai in 'e rook richting 't is weest. ’k bin aansens maar meer ’n bitsy as. ’n andinken an die’k wezend waar. ’n beeld dat stoar’gan ferblaike sil, waziger wort, skemerig slyt... De tiid tikt deur, doch ik hew hier iwig ine." Arjen Dijkstra legde in een voetnoot nog wel even uit wat ‘ine’ is. Buitenspel staan. "'t Blyft ’n skoalmeester", zegt Filip daar glimlachend over.

Arjen Dijkstra was inderdaad schoolmeester. De Bilkert was bekend op zijn geboortegrond als Meester Dykstra. Hij werd in 1931 in Sint Annaparochie geboren. Zoon van Flip – een arbeider die in het slik werkte bij Swarte Haan – en Jannigje, een vlijtige huisvrouw met werkhuizen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 3 juni 2016

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Herstel boerderij Minnertsga in zicht

Er gloort een nieuwe bestemming voor de vervallen boerderij aan de Stasjonsstrjitte in Minnertsga.

Makelaar Harry Kaspers is in vergaande onderhandelingen met een partij die het pand wil herstellen voor een zorgbestemming. Hij hoopt dat alle instanties meewerken. "At der gjin keaper komt, soe it binnen twa moannen ek wolris plat lizze kinne."

De boerderij stamt uit1875 en staat sinds enkele jaren leeg tussen de bebouwing van Minnertsga. "It doarp is der ea omhinne boud.

Voor de kop-hals-rompboerderij met een gapend gat in het dak wordt 135.000 euro gevraagd.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 2 juni 2016

Gebruikt wc-papier in asfaltweg

Bij de foto: Wethouder Hillie Blaak. Foto: Jan Bonefaas

Sint Annaparochie heeft een wereldprimeur: een asfaltweg op basis van toiletpapier uit het riool. De proefweg ligt op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als de proef slaagt, willen de aannemers Jansma en Roelofs vaker met cellulose als grondstof werken. Na de zomer staat een tweede proef in de planning: de fietssnelweg tussen Stiens en Leeuwarden.

Het wc-papier is gewonnen uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Wetterskip in Leeuwarden. Het Wetterskip wil vaker proberen stoffen uit afvalwater terug te winnen en te gelde te maken. Jaarlijks spoelen Nederlanders ongeveer 180.000 ton toiletpapier door. Als alle asfaltboeren zouden omschakelen, hebben ze jaarlijks 20.000 ton cellulose nodig.

De wegenbouwers gebruiken het als 'afdruipremmer'. Een afdruipremmer voorkomt het afdruipen van bitumen en steenslag.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 2 juny 2016

Faber Audiovisuals yn Sint-Anne wint wer in priis

Faber Audiovisuals fan Sint-Anne hat wer in priis wûn. Dizze kear is it de Nationale Business Succes Award yn de kategory audiofisuele apparatuer. Koartlyn wûn it bedriuw ek al de Dutch Live Entertainment Production Award.

Faber fersoarget lûd en byld by grutte konserten, beurzen en eveneminten en is yn koarte tiid hiel hurd groeid. Nei it winnen fan dizze priis makket Faber kâns op de grutste telefyzje-ûndernimmerspriis fan Nederlân. De Business Succes Award hat in eigen wykliks telefyzjeprogramma op RTL7. Dêr sil Faber meikoarten yn te sjen wêze.

"Het is bijzonder mooi te zien dat verschillende vakjury's herkennen dat de werkwijze en het daaruit voortvloeiende succes voor ons bedrijf best bijzonder zijn. In relatief korte tijd is het bedrijf enorm gegroeid. Dat is een teamprestatie waar we erg trots op zijn. Dat dit niet alleen wordt beloond met het vertrouwen dat grote prestigieuze klanten in ons stellen, maar ook nog eens met verschillende awards, is een fantastische waardering voor al onze medewerkers. Het continue streven naar 100% klanttevredenheid, het leveren van de beste kwaliteit en het werken met de nieuwste technologieën zit bij ons allemaal in het bloed. Ik hoop nog heel lang fantastische dingen te kunnen realiseren met dit geweldige team", sa seit CEO Cees Jan Faber.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 1 juni 2016

Bij de foto: Wethouder Hillie Blaak. Foto: Jan Bonefaas

Waterspeelweide geopend

Plaatselijk Belang St.-Annaparochie heeft afgelopen donderdag een nieuwe waterspeelweide officieel geopend. Vanuit het dorp is er aangedrongen op meer speelplaatsen. Bij de renovatie van de dierenweide was het plan om een speelterrein ernaast aan te leggen; helaas kon dat toen niet gerealiseerd worden doordat de vijver te diep was.

Plaatselijk Belang heeft een nieuw plan ontwikkeld dat vorige herfst gereed kwam. De opening werd verricht door wethouder Hillie Blaak (rechtsboven) en leefbaarheidscoördinator Nicole de Bruin van Wonen Noordwest Friesland, samen met Anne van der Meer en Laas Douma van Plaatselijk Belang.

Na het doorknippen van een feestelijk lint liepen de dames over de waterbrug. Daarna maakten de aanwezige kinderen er volop gebruik van, en ook de stapstenen zijn een groot succes. Voor de kinderen was er gratis ijs en zelftaplimonade.

 

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 1 juni 2016

Groen licht voor nieuwe Aldi St.-Anna

Bij de foto: De sloop van de Ulbe is inmiddels in volle gang. (foto: Jan Bonefaas)

De Bildtse raad heeft het bestemmingsplan voor de bouw van de nieuwe Aldi goedgekeurd. Bezwaren van omwonenden werden terzijde geschoven, omdat een groot deel van de raad de oude Ulbelocatie als enige mogelijkheid ziet, en ze de supermarkt niet kwijt willen raken. Bewoners sluiten een rechtsgang niet uit.

Terwijl de schoolgebouwen nagenoeg geheel tegen de vlakte liggen, hakte de Bildtse raad donderdag de knoop door: de Aldi kan wat hen betreft verhuizen. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van de supermarkt. Zij vrezen (geluids-)overlast en vinden dat de supermarkt te dicht op hun huizen staat. Ook het feit dat de gemeente het kernwinkelgebied uit elkaar trekt - er zit een behoorlijke afstand tussen de winkelkern en de nieuwe Aldi, iets waar de provincie ook voor gewaarschuwd heeft - stuit op weerstand.

De meeste partijen waren echter blij met het nieuwe bestemmingsplan. ”Wij hewwe ’t ok overwogen, dat de súppermet in ’n weungebied of an de rând fan ’t kernwinkelgebied komt,” zei Rikus Bruinsma (CDA). ”Maar ik dink dat elkeneen de Aldi behouwe wil. Elke Bilkert mot blij weze met deuze súppermet."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oosterwolde, 30 mei 2016

Iris Sijtsma en haar paard Eyecatcher zaterdag tijdens de Z1-dressuur van het CH in Oosterwolde. FOTO RENS HOOYENGA

Amazone knokt terug met oogappel

De ambitieuze amazone Iris Sijtsma uit Sint Jacobiparochie laat tijdens haar comeback met haar paard Eyecatcher niets aan het toeval over. "Ik doe alles om aan de top te komen."

Tijdens het verregende concours hippique in Oosterwolde startte de twintigjarige Iris Sijtsma haar derde Z1 wedstrijd met Eyecatcher. De gevoelige afstammeling van Gribaldi leek zich niet te storen aan de natte ondergrond. Er was zaterdag een behoorlijke hoosbui gevallen en het terrein had moeite om al het water te verwerken. Gisteren werd de wedstrijd zelfs afgelast.

Daar waar andere ruiters het zaterdagmiddag voor gezien hielden, bleef Sijtsma koel. "Ik heb Eyecather in de trailer gezet en even op de website Buitenradar gekeken. Rond vier uur zou het beter worden. Dat moment wilde ik even afwachten."

En inderdaad, de organisatie liet rond de klok van kwart over vier weten dat de ruiters het inrijdveld weer mochten betreden. Sijtsma reed twee keurige proeven die werden beloondmet 221 en 212 punten. Goed voor drie winstpunten en een tweede en vierde prijs.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 25 mei 2016

Opnieuw dode eendjes in 'horrorvijver'

Bij de foto: Een moedereend ziet haar jongen hulpeloos in een hoekje drijven. Ze konden niet bij de kant opkomen en hebben het leven moeten laten.

Bij de vijver in het plantsoen achter het gemeentehuis in St.-Anna zijn vorige week zeker zes eendenkuikens doodgegaan. Omwonenden dringen opnieuw bij de gemeente aan op maatregelen om het leed voortaan te voorkomen. ”Het is een oneerlijke strijd.”

Sinds de opening van het nieuwe plantsoen in 2009 is het elk voorjaar raak: dode ’pikys’ in het parkje. De randen van de grijze ’vijverbakken’ zijn veel te hoog voor de pasgeboren diertjes om bij op te komen. Een groep omwonenden - die spreekt van een ’horrorvijver’ - vraagt de gemeente al jaren om maatregelen.

De loopplanken worden door de kuikentjes niet ’begrepen’, zegt Martina Heinsma, die samen met Andries Swart weer aan de bel trekt. "De randen zijn gewoon veel te hoog. We waren erbij vorige week dinsdag. De moedereend probeerde uit alle macht haar kroost op het droge te krijgen, maar verdrietig genoeg lukte dit haar niet. Ze begrijpt maar niet waarom de kleintjes haar niet volgen. De kuikentjes blijven heen en weer zwemmen, totdat ze zo vermoeid raken dat ze verdrinken."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 25 mei 2016

Open Kampioenschap Bildtstarschillen 2016

Foto: Jan Bonefaas

Liefst negentig deelnemers telde het Open Kampioenschap Bildtstarschillen gisteren op de Lammetsymet in St.-Annaparochie. De jaarlijkse traditie, georganiseerd door de Bildtse Aardappelweken, kende dit jaar een nieuwe winnaar.

Annie Pasma schilde 2294 gram Bildtstar bijeen in 268 seconden (het aantal jaren dat er aardappels verbouwd worden op het Bildt, toen de traditie in 2008 begon). Ze eindigde daarmee voor Marjan Wybenga (2180 gram) en Hilda Wiersma (2031 gram).

’s Ochtends werd het Bildtstarschillen afgetrapt door bestuursleden van de Bildtse Aardappelweken en van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (zie foto). Beide organisaties tekenden daarna een overeenkomst dat het project ’Potatoes Go Wild’ deel zal uitmaken van het officiële programma in 2018. In totaal werd ruim 200 kg Bildtstar geschild.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 25 mei 2016

Zerken onder vloer Van Harenskerk in ere hersteld

Foto: De Bildtse Post

Bij de restauratie van de Van Harenskerk in St.-Annaparochie is onder de houten vloer een dertigtal grafzerken tevoorschijn gekomen uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw. Na overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, welstandscommissie Hûs & Hiem en de gemeente het Bildt heeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken besloten de zerken in het zicht te brengen en opnieuw als vloer te gaan gebruiken.

Dat er zich onder de houten vloer van de Van Harenskerk een groot aantal grafzerken bevond, was al langer bekend. Er zijn handgeschreven aantekeningen bewaard gebleven van geschiedschrijver Hartman Sannes van de restauratie in 1940, toen de vloer ook open lag. Sannes publiceerde de grafschriften in 1952 in de reeks ’Grafschriften tussen Flie en Lauwers’, deel II. Niet bekend was hoe de zerkenvloer er nu, ruim 75 jaar later, bij lag.

Na de restauratie van alle banken langs de muren van de kerk was het herstel van de houten vloer in het midden, tussen de vier zuilen die het dak dragen, het laatste wat er nog moest gebeuren. ”Toen de planken verwijderd waren, kwamen de zerken voor het eerst sinds driekwart eeuw weer in het licht”, vertelt directeur Gerhard Bakker. "Het was voor ons een grote verrassing hoe goed de zerken bewaard zijn gebleven."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 24 maaie 2016

'Still' út fideo omrop Fryslân

Ierappelskile yn 268 sekonden

Wa is de beste ierappelskiler fan Nederlân? Op 'e de jiermerk, de Lammetsymet, yn Sint-Anne koene je tiisdei meidwaan oan it kampioenskip Bildtstarskile.

Mei de tinskiler paraat kamen sa'n 100 ierappeliters ôf op it jierlikse evenemint. Har doel... safolle mooglik Bildtstars skile binnen 268 sekonden.

Winner dut jier wie Annie Pasma. Annie skylde 2294 gram ierappels yn dy 268 seconden.

 

Bron: Omrop Fryslân
 Sjoch de fideo op Omrop Fryslân >>

Sint Annaparochie, 23 mei 2016

Foto: LC

Mogelijk laatste vierdaagse voor Sint Jacobiparochie

Er wordt nog een week gelopen, van 31 mei tot en met 3 juni, maar het kon wel eens de laatste Avondvierdaagse zijn voor Sint Annaparochie.

Volgens vertrekkend bestuurslid Boukje Dijkstra zijn er te weinig verkeersregelaars en te weinig bestuursleden. Dit jaar krijgen de wandelaars dan ook de noodkreet mee dat er versterking moet komen.

Het tekort aan verkeersregelaars, die een cursus gevolgd moeten hebben, wordt opgelost door zo weinig mogelijk gevaarlijke kruispunten in de routes op te nemen.

Bron: Leeuwarder Courant

Balk, 23 mei 2016

Wandelen om de band te verstevigen

Wandelen is voor deze dames ook een manier om hun familieband te verstevigen. Foto Modou Bojang

In Wijckel komt de redactie van de Balkster Courant vier dames uit Minnertsga en Easterein tegen die meedoen met de Gaasterland Wandeltocht. Ze zijn op weg naar Sloten. De dames lopen 25 kilometer, ook als voorbereiding voor de Slachte.

'Ja, wij willen wel op de foto,' roepen ze luid. Vele kilometers later, met de finish in zicht, melden de dames zich weer. Nu tussen Balk en Harich waar een ambachtelijke ijsbereider staat en waar een boot lonkt voor een tochtje over de Luts.

De dames willen echter nog wel wat kwijt. ‘We liepen zo en dachten toen dat we wel een hele bijzondere combinatie zijn. Twee zussen, twee memmen, twee dochters en twee nichtjes,’ legt Wiepkje Jilderts uit. Haar dochter Fenna knikt. Zuster Akke Veldman wijst op haar dochter Jitske Veldman. ‘Natuurlijk oefenen we voor de Slachtemarathon. Maar dit is zoveel meer. Zo’n wandeling versterkt de familieband enorm.

Bron: Balkster Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 22 maaie 2016

It partoer Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger - Foto: Omrop Fryslân, Geert van Tuinen

Partoer Van der Bos wint yn Sint-Anne

De frije formaasjepartij yn Sint-Anne is snein wûn troch Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger.

Se fersloegen Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong yn de finale mei 5-4 en 6-6. It is de earste oerwinning dit seizoen foar it partoer fan Van der Bos.

De lytse preemje gie nei Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Gert-Anne van der Bos waard útroppen ta kening.

Bron: omrop Fryslân

Noordoost Friesland, 19 mei 2016

Oppervlakkige contacten maken ouderen ook eenzaam

Ruim een derde van de Friese 65-plussers is matig tot zeer ernstig eenzaam. De gemeente het Bildt telt met 50% de meeste eenzame senioren, Opsterland en Heerenveen scoren met 30% fors onder het Friese gemiddelde van 39%, aldus de Gezondheidsmonitor van de GGD (2012).

Nu de overheid burgers vraagt om zelf zorgtaken op zich te nemen, waar nodig met steun vanuit het eigen netwerk, is eenzaamheid een belangrijk onderwerp in maatschappelijke discussies geworden. Want hoe zit het met mensen die geen netwerk hebben om op terug te vallen? Eenzaamheid kan een negatief effect op de gezondheid hebben, waardoor de zorgvraag kan stijgen.

Niet het aantal contacten maar de kwaliteit ervan. Eenzaam betekent ‘niet verbonden met anderen’, door gemis (sociaal) of teleurstelling (emotioneel). Eenzaamheid wordt niet veroorzaakt door te weinig contacten, maar door het gebrek aan de gewenste kwaliteit ervan. Een derde van alle leden van het Fries burgerpanel geeft aan dat ze bij niemand terecht kunnen of met niemand kunnen praten over zaken die belangrijk voor hen zijn.

Bron: RTV Noordoost-Friesland
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 19 mei 2016

Foto: Hessel de Walle's Blog

Zerkenvloer Van Harenskerk hersteld

De zerken onder de houten vloer van de Van Harenskerk worden in ere hersteld.

Bij de restauratie van de kerk in Sint Annaparochie kwamen dik dertig grafzerken tevoorschijn. Zij stammen uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw.

Na overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente het Bildt heeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken besloten de zerken in het zicht te brengen en opnieuw als vloer te gaan gebruiken.

Het maakt het opknapwerk aan de kerk 35.000 euro duurder.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 mei 2016

Aerden Plaats in één nacht leeggeroofd

Still uit uitzending van GPTV

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken bij de Aerden Plaats op Oudebildtzijl. Naast de inhoud van de kassa en enkele waardevolle kunstwerken werden ook veel archeologische vondsten meegenomen. Van grote waarde in cultuur-historische zin, maar op de markt geen stuiver waard. Het maakt de inbraak des te wranger voor de Aerden Plaats. 'Het archeologisch steunpunt bestaat nu niet meer.'

Schilderijen van Ber Stekelenburg en Mark Glotzbach, een kostbaar sieraad van Lucie de Blécourt, een tv en dvd-speler en de kassa van de inhoud. De schade van de inbraak bij de Aerden Plaats loopt in de duizenden euro’s Maar de inbrekers namen ook veel mee uit de vitrines van het centrum. Roestige spijkers, een deurklink, een oude vaas en potscherven: ze namen het allemaal mee. Verkoopwaarde nul, historische waarde onbetaalbaar.

"Het ergste is dat er allerlei vondsten zijn meegenomen die door de eigenaren aan ons in bruikleen zijn toevertrouwd," sipt Kirsten Zwijnenburg van de Aerden Plaats. "We hebben nog niet iedereen op de hoogte kunnen stellen van de inbraak."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 18 mei 2016

Bewoners keren zich tegen plan campers op Zwarte Haan

Restaurateur Jacob Jensma wil op Zwarte Haan van het lege recreatieterrein een kampeervoorziening maken voor twintig campers. Hij heeft daarvoor een vergunning ingediend bij de gemeente. De bewoners van Zwarte Haan zijn niet blij met de plannen: zij vrezen dat het straks gedaan is met de rust.

Het recreatieterrein wordt al jaren gebruikt door ’wildkampeerders’. De plek wordt her en der op internet ook aangeprezen als mooie locatie om gratis in het wild te kamperen. Jacob Jensma van restaurant De Zwarte Haan werkte enige jaren aan een plan om het terrein een commerciële invulling te geven.

Dat plan ligt er nu: Jensma wil de grond van de gemeente pachten en twintig camperplekken realiseren. Dat bezwaar komt er zeer waarschijnlijk van de ’buren’ van Jensma. Bewoners van Zwarte Haan zijn niet blij met de plannen. ”Wij vinden het ontoelaatbaar om deze plek, die gekenmerkt wordt door kleinschaligheid en rust, te transformeren in een commercieel en voor deze plek grootschalige toeristische trekpleister,” zo schrijft omwonende Hans Hylkema in een ingezonden brief in deze krant.

Omwonenden lichtten woensdagavond hun bezwaren ook mondeling toe. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het plan, zo liet wethouder Nel Haarsma woensdagavond weten tijdens de Raderaad. De vergunningsaanvraag zal ter inzage komen te liggen, zodat er bezwaar gemaakt kan worden. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een beslissing nemen over het plan.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 18 mei 2016

Lege vitrines door inbraak Aerden Plaats

Still út Hjoed fan 18 maaie, omrop Fryslân

Alle archeologische vondsten uit het Bildt die tentoongesteld stonden in bezoekerscentrum de Aerden Plaats in Oudebildtzijl, zijn voor het pinksterweekend gestolen.

"Een rotstreek", zo betitelt Kirsten Zwijnenburg, coördinator bij de Aerden Plaats, de inbraak. Net nu het fiets- en wandelseizoen losbarst en veel passanten even neerstrijken in de tuin zijn de vitrines leeg. In de expositieruimte gapen twee gaten waar moderne schilderijen hingen.

De daders gristen de kassa leeg en het donatiebakje voor het orgelfonds, namen apparatuur als de cdspeler, een laptop en een versterker mee, en naast de twee schilderijen ook een collier van de kunstenaarsexpositie. Maar het ergste is dat alle archeologische vondsten weg zijn, aldus Zwijnenburg. De Aerden Plaats noemt zich Archeologisch Steunpunt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>       Tros Sjoch ek Hjoed op omrop Fryslân (07.15 min)>>

Sint Annaparochie, 17 mei 2016

CBS De Slotschool in Sint Annaparochie wint Himmelwike bokaal

Op donderdag 12 mei heeft wethouder Boukje Tol van de gemeente het Bildt de Himmelwike bokaal uitgereikt aan de leerlingen van groep zeven en acht van christelijke basisschool De Slotschool in Sint Annaparochie.

Voor de vierde keer op rij haalden zij in de gemeente het Bildt naar verhouding het meeste zwerfvuil op. Tijdens de Himmelwike leren kinderen hoe schadelijk zwerfafval is voor mens en omgeving en wat ze er zelf tegen kunnen doen.

Dit voorjaar hebben vijf basisscholen en het dorpsbelang van Froubuurt uit het Bildt meegedaan aan het Himmelwike project. Hierbij gingen de leerlingen, voorzien van een grijper en vuilniszak, de straat op om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen. De kinderen van basisschool De Slotschool hebben met 25 leerlingen maar liefst 140 kilo zwerfafval opgehaald, naar verhouding het meeste van alle deelnemers.

Bron: Gemeente het Bildt

Franeker, 17 mei 2016

Hendrik Kootstra grote man bij winnaar Minnertsga

De Bondswinnaars (foto: KNKB)

Aan de hand van een uitblinkende Hendrik Kootstra is kaatsvereniging Minnertsga vandaag in Franeker winnaar geworden van de 113e editie van de bond voor senioren. Met zijn maten Marten Bergsma en Hijlke Bruinsma legden zij voor de derde achtereenvolgende keer beslag op de titel. Is dat uniek? Nee. In de jaren 1897, 1898 en 1899 was Jan Reitsma sr. met Pingjum de beste.

In 1931,1932 en 1933 was het Eendracht uit Harlingen dat de lakens uitdeelde. Drie jaar daarna was het Sint Jacobiparochie dat met de Pim Mulier bal naar huis ging. Bijzonder was wel dat dat geschiedde met dezelfde kaatsers: Klaas Kuiken, Dooitzen de bildt en Sjouke Helfrich.

De finale tegen Grou (Dirjan Bouma, Alle Jan Anema en Martijn Olijnsma) had weinig om het lijf. Het werd dan wel viermaal zes gelijk, maar Grou gaf nooit de indruk ook maar een schijn van een kans op de overwinning te hebben. Daarvoor was het partuur vooral op de zes veel te onzeker. Gescoord werd er zeker, maar wel telkens in het begin van de partij.

Pas in de halve finale tegen Het Noorden uit Sint Jacobiparochie was het alle hens aan dek. Nu was dat ook wat overdreven. Want dat Minnertsga uiteindelijk met 5-3 en 6-4 naar de warme kleedkamer kon, lag voor een groot gedeelte aan de Sintjabuurtsters. Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Renze P. Hiemstra vielen na een voordelige 3-1 voorsprong weer in dezelfde fout die hen eerder in Weidum en Tzummarum ook al de kop had gekost. Zowel Triemstra, alsmede Hiemstra hielpen Minnertsga meer dan een hand door maar liefst veertien keer het perk te missen. De jongste Triemstra mikte er tien uit en kreeg bovendien vier bovenslagen om de oren.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 12 mei 2016

Ondertekening samenwerking met ‘Leeuwarden 2018' bij kampioenschap bildtstarschillen

De Stichting Bildtse Aardappelweken (BAW) houdt dinsdag 24 mei in samenwerking met de commissie Lammetsymet in het open Bildts kampioenschap bildtstarschillen in Sint Annaparochie.

Het startsein is om 10.30 bij de stand voor de winkel van Boterhoek Bloemen in Sint Annaparochie. De openingsstrijd gaat tussen vertegenwoordigers van de directie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (John Bonnema, Oeds Westerhof en Jelle Burggraaf) en tussen drie bestuursleden van de Stichting BAW.

Na het openingsduel wordt de voorlopige overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat de activiteiten van de Bildtse Aardappelweken 2018 ‘Potatoes go wild’ een onderdeel zijn van het officiële programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 12 mei 2016

Plan voor twintig camperplekken Zwarte Haan

Jacob Jensma van restaurant Zwarte Haan heeft bij de gemeente het Bildt een plan ingediend voor twintig camperplekken op het recreatieterrein bij zijn bedrijf.

Het terrein, waar nu al enkele campers worden gedoogd, is eigendom van de gemeente die graag meer recreatieve ontwikkelingen in Zwarte Haan wil. Jensma wil de grond pachten.

Omwonenden hebben moeite met de ontwikkeling, maakten ze woensdag duidelijk op de Raderaad. Zij zien liever dat het hele gebied bestraat wordt om er parkeerplekken aan te leggen.

Daarmee zou het toenemend bezoek aan Zwarte Haan naar deze plek gedirigeerd kunnen worden zodat ze niet meer langs de huizen rijden.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 12 mei 2016

Bodemdaling door zout trekt naar het Bildt

Onverwacht worden grondeigenaren in de gemeente het Bildt geconfronteerd met bodemdaling als gevolg van zoutwinning door Frisia in Harlingen.

De bestuurscommissie gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen lichtte dit gisteren toe op de Raderaad van het Bildt. Eind vorig jaar lichttenze het college al in over nieuwe inzichten door nieuwe kaarten. Daaruit bleek dat de bodemdaling zich niet alleen uitstrekt tot Franekeradeel en Harlingen maar ook voor een klein stukje het Bildt in trekt.

Het gaat om de grens bij de gemeente Franekeradeel tussen Ried en Minnertsga. Daar moeten ook maatregelen worden genomen om te zorgen dat de grond niet te nat wordt door bodemdaling. Het betreft tien tot vijftien grondeigenaren en pachters die in juni en juli van dit jaar benaderd worden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Purmerend, 10 mei 2016

Jan de Vries vandaag vandaag de dag op zijn 'racertje'

Unieke titel in hol van de leeuw

Eens per week blikt de LC terug op een opvallend sportmoment. Vandaag deel 35: gisteren 45 jaar geleden won motorcoureur Jan de Vries uit Oudebildtdijk zijn eerste WK-race op weg naar de wereldtitel in de 50cc-klasse.

Eigenlijk, zegt de nu 72-jarige Jan de Vries, werd de basis voor zijn eerste wereldtitel (en de eerste ooit voor een Nederlandse motorcoureur) gelegd in september van 1970. "Ik won op het circuit van Monza de slotrace van het seizoen. Dat gaf ons team veel vertrouwen. We besloten om in de winter hard door te werken."

Sleutelen aan de machine - "Mijn Kreidler-racertje, ik heb hem nog steeds" - kon in een verwarmde werkplaats, maar rijden moest natuurlijk buiten. "We trainden veel op Zandvoort, maar een sessie duurde nooit langer dan twee rondjes. Dan had ik het in mijn hemdje en dunne overall hartstikke koud gekregen en kon ik mijn handen nauwelijks meer bewegen. Dan ging ik de Mercedesbus in om op te warmen; die draaide stationair. Het was afzien, maar we kregen loon naar werken."

De coureur uit Oudebildtdijk (al 44 jaar woonachtig in Purmerend) vertelt dat hij deel uitmaakte van een geweldig team, dat geformeerd was door zijn werkgever, Kreidlerimporteur Van Veen.

"Met vier man bouwden we drie racertjes en iedereen had zijn eigen specialiteit. Ik was goed in het tunen van de motor. Die Kreidler was een bromfiets met twee 'pk', maar ik reed met twintig paardenkrachten rond. Het mocht van de baas wel wat kosten. Ik was een rijdend reclameobject. Mede door onze successen werden er echt gigantisch veel Kreidlers verkocht."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 10 mei 2016

Geen circus in Sint Annaparochie

De geplande circusvoorstellingen in Sint Annaparochie gaan niet door.

Volgens Ed Glas van Circus Barani is gebleken dat de gemeente ’t Bildt naast een vergunning voor het circus ook een vergunning heeft afgegeven voor een kermis in dezelfde periode. De kermis zou op het zelfde terrein plaatsvinden.

Ed zegt: Afgezien van omvang (het terrein is simpelweg te klein voor beide evenementen) is dit ook financieel niet mogelijk.

Aangezien aan het geven van voorstellingen ook een prijskaartje hangt (vervoer, de vergunning (zuur genoeg zijn dat meestal de grootste kosten), herstel terreinen, etc.) heeft het circus besloten af te zien van het geven van voorstellingen in St. Annaparochie omdat de concurrentie met de kermis dit helaas niet toelaat.

Bron: Friesland Actueel

Swarte Haan, 9 maaie 2016

Sa wie it Noarderljocht te sjen by Swarte Haan - Foto: Anton Kappers

Noarderljocht ôfrûne nacht te sjen by Swarte Haan

Oan de Fryske Waadkust wie sneintenacht it noarderljocht te sjen. Op guon mominten koe it poalljocht sels mei it bleate each waarnommen wurde.

Dat je it noarderljocht fotografysk fêstlizze kinne bart wolris faker, mar mei it bleate each is it net faak te sjen, seker net yn maaie.

Anton Kappers makke yn de nacht fan snein op moandei byldmateriaal by Swarte Haan op It Bilt.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch hjir de fideo >>

Sint Annaparochie, 9 mei 2016

Sint Anna terug in de tweede klasse

Sint Annaparochie is gisteren voor eigen publiek kampioen geworden in de derde klasse A en keert na een jaartje terug in de tweede klasse. De titel werd veilig gesteld na de 6-0 overwinning op Geel Wit.

Na afloop stroomde het veld vol met ruim vijfhonderd toeschouwers. Nog mooier werd de huldiging op de platte kar door het dorp. "Dit is puur genieten", zei Sint Annaparochie-trainer Arnold Haanstra.

"Geel Wit was kansloos. We hebben er een galavoorstelling van gemaakt. Dit geeft zoveel voldoening. Sint Anna is klaar voor de tweede klasse. De spelers hebben dit seizoen veel ervaring opgedaan. Behalve Timo Bijma blijft het team bij elkaar."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees ook het wedstrijdverslag op vvstanna.nl >>

Westhoek, 7 mei 2016

FOTO TWITTER/@POLMIDDELSEE

Twee paar laasjes onbeheerd aangetroffen

Achter de Zeedijk in de Westhoek zijn zaterdag rond 12.00 uur twee paar laarsjes gevonden.

De eigenaren waren nergens te bekennen.

De politie heeft gekeken of er kinderen vastzaten in het slik, maar dit bleek niet het geval.

Op social media heeft de politie een oproep gedaan om de eigenaren te achterhalen.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsgea, 4 mei 2016

Majoor Rein Faber út Minnertsgea yn Bynt

Majoor Rein Faber

Yn de 'ien-op-ien' ôflevering fan Bynt op 4 maaie hie presintator Roelof Jousma in wiidweidig petear mei Rein Faber út Minnrtgea.

Majoor Rein Faber is 44 jier en hij is plakferfangend bataljonskommandant fan it rezjemint ynfantery Johan Willem Friso, ek wol it Friese Bataljon neamd yn Havelte.

Hij is op dut stuit foar in koart ferlof thús yn Minnertsgea bij syn frou Djoke en syn beide dochterkes Jits en Mette.

Yn it petear sjocht er werom op syn sawn misjes nei nei it bûtenlân, werfan twa kear nei Screbrenica en twa kear nei Oeroezgan en syn mater die't derbij sneuvele binne.

Bron: Leeuwarder Courant
 Harkje nei de útsjoering >>

Sint Annaparochie, 3 mei 2016

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken regio

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen maandag 13 juni een streekbezoek aan de Noordwesthoek. Tijdens het bezoek staan de ambities van de Streekagenda centraal, waarin provincie, gemeenten en waterschap samenwerken met inwoners en bedrijven aan een sterke regio. Speciale aandacht is er voor de leefbaarheid, vanwege een dalend bevolkingsaantal. Om die reden worden kader diverse plaatsen in de gemeenten het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen bezocht.

Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan: de Campus Middelsee in Sint Annaparochie, de duurzame tomatenkwekerij It Wiid in Wier, wooncomplex Nij Bethanië in Tzummarum en het koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker.

Ook wordt op It Sjûkelân een kaatswedstrijd bijgewoond van de Kleine PC voor basisscholen. Dit jeugdkampioenschap van Friesland moet basisschoolkinderen enthousiasmeren voor de kaatssport.

In Harlingen krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding over de scheepswerf van Thecla Bodewes Harlingen Shipyards, dat zich richt op scheepsbouw voor de gespecialiseerde maritieme sector.

Bron: Franeker Courant
link Lees ook het bericht bij gemeente het Bildt >>

Sint Annaparochie, 2 mei 2016

Snelle terugkeer dichtbij

Pieter Jan Plat en Jan-Dirk Faber vieren de zege van Sint Annaparochie. FOTO SIMON BLEEKER

In de titelstrijd met Udiros kwam Sint Annaparochie gisteren op matchpoint door de onderlinge topper te winnen.

Zes weken geleden brak Jouke Bosje een middenhandsbeentje in de warming-up voor de wedstrijd van Sint Annaparochie tegen Harlingen. Een nachtmerrie voor elke keeper, want er valt geen hulpstuk te bedenken om de kwetsuur te omzeilen.

Wekenlang stond Bosje dus aan de kant en, toeval of niet, ineens begonnen de Bilkerts te prutsen. De koploper kreeg klop van Harlingen, Franeker en Friesland en de comfortabele voorsprong op de ranglijst slonk snel. Al bleek ook Udiros niet foutloos in die periode.

Tegen FFS keerde Bosje terug onder de lat en prompt hield Sint Annaparochie de nul en won. Ook tegen Udiros bewees de 24-jarige sluitpost zijn waarde voor de ploeg. Zo voorkwam hij al in de vierde minuut een vroege openingsgoal van Udiros, dat furieus van start ging in de kraker tussen de nummers één en twee, door met een katachtige reflex een inzet van dichtbij naast te werken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 30 april 2016

Klaas-Enne Bartlema voor één dag treinmachinist

Klaas-Enne Bartlema

Klaas-Enne Bartlema uit Sint-Annaparochie en Leendert Bouwmeester uit Maassluis zijn twee winnaars van de Droombaan-wedstrijd van CNV Vakmensen. Zij worden vandaag voor één dag treinmachinist.

Het idee achter de Droombaan-wedstrijd is dat werknemers in de toekomst steeds vaker van functie zullen wisselen. De baan voor het leven bestaat niet meer. Werknemers zullen zich voortdurend moeten blijven scholen (of zelfs omscholen) om van waarde te blijven op de arbeidsmarkt. Dat biedt ook kansen om iets heel anders te gaan doen.

De locatie van de Droombaan-dag is het NS-Leercentrum in Amersfoort, waar de twee in een simulator stappen. Voor beiden is het een kennismaking met een heel andere wereld.

Klaas-Enne Bartlema is in het dagelijks leven hovenier bij Oosterhof Holman Groen. Zijn hele zolder staat volgebouwd met miniatuurtreinen. Leendert Bouwmeester is buschauffeur bij de RET. Het lijkt hem heerlijk om eens in de cabine van een trein te staan.

Bron: Schiedams Nieuws

Minnertsga, 28 april 2016

Weg door dorpskom wordt vernieuwd

De N393 in Minnertsga en de ruimte eromheen gaat op de schop. De provincie en de gemeente het Bildt zijn dit overeengekomen.

Het provinciebestuur legt 200.000 euro in, de gemeente 150.000, vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. De weg krijgt een nieuwe inrichting. Ook de stoepen, het groen en de openbare ruimte worden vernieuwd.

Door samen op te trekken kan er volgens Poepjes meer met de beschikbare budgetten worden gedaan. Eerder was al groot onderhoud gepland aan de weg.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 27 april 2016

Boek het Bildt definitief gesloten

Donderdag 21 april 2016 gaat de geschiedenisboeken in als de dag dat de Bildtse gemeenteraad definitief besloot de eigen gemeente op te heffen. Met het aannemen van het herindelingsadvies – tien stemmen voor, vier tegen – verruilde de raad 511 jaar Bildtse autonomie voor een nieuw bestaan in de gemeente Waadhoeke, die over anderhalf jaar van start gaat. Het werd voor zowel voor- als tegenstanders van de herindeling een emotionele avond.

Alle fracties waren donderdag doordrongen van het gewicht van het besluit dat zou worden genomen. "Dit is het belangrijkste besluit in de historie van gemeente het Bildt," zei burgemeester Gerrit Krol, zonder overdrijven. De raad besloot definitief dat gemeente het Bildt per 1 januari 2018 wordt opgeheven en opgaat in Waadhoeke. Het is nu aan de provincie en het parlement om de herindeling te bezegelen; een formaliteit.

De herindeling is al jaren in de maak. De standpunten van de partijen zijn ook al jaren duidelijk: Werkgroep het Bildt, CDA, VVD en PvdA zijn voor fusie, Frije Bilkerts tegen. Een verrassing was het dus zeker niet. Wellicht dat er daarom nauwelijks publieke belangstelling was. Toch werd het een avond vol symboliek en historische importantie.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>      link Lees het dossier ´Herindeling´ >>

Sint Annaparochie/Westhoek, 27 april 2016

Sytse Buwalda

Bilkerts starten BildtTaal

Twee inwoners van de gemeente het Bildt, Sytse Buwalda uit Westhoek en Leendert Ferwerda uit Sint Annaparochie, hebben BildtTaal opgezet.

Met het initiatief willen ze het schrijven in de Bildtse taal bevorderen. Bij het duo kunnen teksten ingeleverd worden die door hen op goed Bildts worden nagekeken of vertaald worden in het Bildts.

De twee willen zo bijdragen aan het behoud en de versterking van de Bildtse taal, cultuur en geschiedenis. Contact is mogelijk via email: BildtTaal@gmail.com.

Bron: Leeuwarder Courant

Zwarte Haan, 27 april 2016

Afbeelding: streetview

Verrotte steiger wordt vervangen

De in slechte staat verkerende aanlegsteiger voor boten in Zwarte Haan wordt vervangen. Een raadslid meldde de slechte staat eind 2015.

Uit onderzoek is gebleken dat de houten steiger onder de waterlijn verrot is. Het deel waarop gelopen wordt, is ook niet meer in takt.

Renovatie pakt waarschijnlijk duurder uit dan nieuwbouw. Daarom wil het college 7945,12 euro uittrekken voor nieuwbouw.

Bouwbedrijf Van der Meer voert het werk uit. De Marrekrite wil het eigendom en onderhoud wel overnemen .

Bron: Leeuwarder Courant

Echtpaar Zonderland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dinsdag 26 april ontving het echtpaar Nico Zonderland en Joke Zonderland-Hibma uit Minnertsga een Koninklijke Onderscheiding. Zij kregen uit handen van burgemeester Gerrit Krol de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Nico Zonderland (64) was van 1993-2015 voorzitter van het Overkoepelend Orgaan(OO) het Bildt. Het OO ontwikkelde dorpsvisies, richtte een dorpenfonds op ter financiering van leefbaarheidsprojecten en voerde intensief overleg met de gemeente.

Joke Zonderland-Hibma (64) is sinds 1988 vrijwilligster bij Kaatsvereniging Minnertsga. Mevrouw is lid van de kantinecommissie en verantwoordelijk voor de bestellingen, daarnaast draait ze ook bardiensten. Wanneer er activiteiten voor de club zijn dan betrekt decorandus speciaal mensen uit het dorp hierbij die juist een steuntje in de rug nodig hebben, of die buiten de boot dreigen te vallen.

Bron: Gemeente het Bildt
link Lees het hele bericht >>

Zwarte Haan, 26 april 2016

Elastocoast: elegante oplossing steviger dijk

Bij Zwarte Haan wordt de nieuwe laag op de dijk gestort. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Bij echt dijkwerkersweer, een koude, stevige bries, is gisterochtend bij Zwarte Haan de verbetering van de Waddenzeedijk over een lengte van 13 kilometer van start gegaan.

Bij de menginstallatie van aannemer Heijmans, onlangs opgebouwd aan de voet van de dijk, gaven Bé de Winter, dagelijks bestuurder van It Wetterskip, en Roeland Hillen, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat, het startsein door het eerste Elastocoast aan de voet van de dijk aan te brengen.

Dit Elastocoast wordt voor het eerst op zo grote schaal toegepast. De 60 centimeter dikke laag die aangebracht wordt, is een mengsel van gedroogde steenslag en twee componenten bindmiddel. Na het mengen moet de laag binnen 25 minuten aangebracht worden, anders hardt het materiaal al uit. Eenmaal aangebracht is het twee keer zo sterk als asfalt. En door de open structuur remt het de golven.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>       Sjoch ek nei de reportaazje op 'Hjoed' (op 7.00 min)>>

Sint Annaparochie, 26 april 2016

Bildtse taal leren via EduBildts

Elf cursisten krijgen vanavond als laatsten hun diploma Bildts van Henk Kas. Na 37 jaar stopt hij. EduBildts en nieuwe docenten volgen hem op.

Anderhalf jaar is er gewerkt aan de voortzetting van de cursus Bildts voor Bildtstaligen, vertelt Janny Bouma van de Stichting Ons Bildt. Bouma volgde in 1994 de cursus voor Bildtstaligen en volgt Kas nu op als cursusleider, samen met Cees Zijlstra uit Oudebildtzijl. Anna Leijstra van Nij Altoenae geeft de lessen voor niet-Bildtstaligen.

Daarnaast zijn bij Kas thuis vijftien filmpjes opgenomen waarin hij met Femke Keizer via de vraag-antwoordmethode van alles over het Bildts schrijven uitlegt. De fimpjes maken deel uit van de cursus EduBildts: achttien lessen via internet. Wie één tot twee uur per week oefent, kan in een half jaar de cursus afronden, schat Bouma.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 25 april 2016

Hilariteit bij bundelpresentatie Graaf van Medwert in DDR Studio

Graaf van Medwert reikte nieuwe dichtbundel uit. © Foto: Henk Aartsma

Afgelopen zondag reikte RTV NOF presentator Mark Spijkers-Graaf van Medwert zijn nieuwe dichtbundel Moeilijk woord|Narcist uit aan burgemeester Krol in de DDR Studio van Leopold Weideveld in St. Jacobiparochie. Ruim zestig mensen waren op dit evenement afgekomen. Zij zagen hoe burgemeester Krol meeging in de sfeer en de humor van de poëzie van de voormalig DongeraDichter.

Op verzoek van burgemeester Krol en tot hilariteit van het publiek, droeg Spijkers het satirische gedicht voor over de fout van God, die de vrouw beter uit de hersens van de man had kunnen maken dan uit zijn rib. Ook de andere gedichten van de voormalige stadsdichter van Dokkum, waaronder een Fries gedicht zonder dat het echt Fries werd, werden met veel gelach en applaus ontvangen. Dat alles in het decor van de foto’s van Alie van der Velde, die ook de foto’s in de bundel heeft gemaakt.

Na de uitreiking van de bundel was het de beurt aan de bluesband Backdoor Men, die met opzwepende nummers blijk gaven van hun muzikaal talent. In de bijzondere sfeer die Wijdeveld weet te creëren en die doet verlangen naar de jaren zestig en zeventig bleven de mensen lang napraten en lachen, onder het genot van diverse culinaire hoogstandjes.

Bron: RTV NOFriesland

Hasselt, 25 april 2016

TIP ontvangt deelnemers fietspelgrimage St. Jacobiparochie

Een 44-tal deelnemers aan de driedaagse fietspelgrimage St. Jacobiparochie-Hasselt-Uithuizen-St. Jacobiparochie is zaterdag door het TIP-team ontvangen in de raadzaal van het Oude Stadhuis.

Het weer was heel wat beter dan vorig jaar, toen de groep van 44 pelgrims in Hasselt aankwam. Te hopen is dat ze zaterdag ook droog zijn aangekomen in Uithuizen. De voorspellingen waren niet gunstig. Met een drankje en een hapje zijn ze door de TIP'ers gastvrij ontvangen in de raadzaal van het Oude Stadhuis. Als leeftocht voor onderweg kregen ze allemaal een zakje met van die beroemde koekjes van ‘De Linde’ mee in de fietstas. Zo zaten ze gebakken weer in het zadel als ridders op hun stalen ros.

Een korte rit nog buiten de Enkpoort via de Sportlaan op weg naar de sporthal ‘de Prinsenhof’. Daar werden ze onthaald op een koninklijke maaltijd met prinsheerlijke hapjes verzorgd door de plaatselijke Herder in Hasselt. "Ik zorg er altijd voor dat mijn gasten Kontento zijn over het eten", zo vertelde de uitbater André. "Koud weer op komst, dat vraagt om een warm welkom."

En gevraagd naar de mening van de pelgrims op wielen zat dat wel snor. Het ijs was direct gebroken bij de finish van deze dag. Na een goede nachtrust op Hasseltse bodem gingen ze zaterdag welgemutst en met regenjassen aan op weg naar het hoge Noorden. Het jaarlijks weerkerend evenement wisselt elk jaar van startplaats. De planning is volgend jaar te starten in Hasselt.

Bron: De Stadskoerier

Minnertsga, 25 april 2016

Kinderkoor Minnertsga krijgt operales in Amsterdam

De kinderen van kinderkoor Minnertsga mochten afgelopen zaterdag even schitteren bij het Nationale Opera en Ballet in Amsterdam.

Operazangeres Esther Linssen gaf hen daar een workshop over de Kleine Zeemeermin. Ze mochten er acteren, zingen, regisseren en volop fantaseren. Pianist Jorrit van den Ham begeleidde hen op vleugel. Hij speelde muziekfragmenten uit beroemde opera’s.

De kinderen dansten als waternimfen en gebruikten hun lichaam als percussie-instrument. In groepjes van twee schreven ze hun eigen operatekst die bij het volle maanlicht, op een beamer, werd gezongen.

Toen de zangeres met een diepe, warme stem een Tsjechisch lied zong, luisterde de groep als betoverd.

Bron: Franeker Courant
link Nog enkele foto's >>        link Zie ook de Facebookpagina van het kinderkoor Minnertsga. >>

Vrouwbuurtstermolen, 25 april 2016

De Midseumer Môlnkoier op 18 juni

Op 18 juni 2016 dit jaar vindt De Midseumer Môlnkoier plaats. Een tocht van 10 of 21 kilometer die u dwars door de dorpen en de natuur over de Polderdijk en het waddengebied leidt. Langs cultureel erfgoed en historische monumenten is het een tocht langs en door de mooiste plekken in deze regio. Op diverse plekken langs de route wordt u vergezeld door muziek van bijvoorbeeld het Korps, een Shantykoor en verschillende muzikanten.

Een wandeltocht vanuit Vrouwbuurtstermolen, door drie kustgemeenten van Friesland. Dit gebied is een inspiratiebron voor kunstenaars en een vakantie-, fiets- of wandelbestemming voor vele toeristen en bezoekers.

Zo beschikt het over prachtige natuur, weidse landschappen, idyllische dorpjes met ieder een eigen cultuur en heeft het talrijke historische monumenten. Molens, kerken, sluizen en natuurlijk het werelderfgoed, het waddengebied en de polderdijken die het land al eeuwen beschermen tegen het water.

Bron: website
link Meer informatie en opgeven >>

Leeuwarden, 25 april 2016

Plan voor sluisbediening in 'Hel van het Noorden'

Een gezelschap van Friezen en Brabanders is per boot onderweg van Bartlehiem naar Berltsum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Met vaste bediening op de sluizen kan het noordelijk deel vande elfstedenroute aantrekkelijker worden voor de watersporter.

"Gjin slússtress mear. Gemeenten, pak dat op', zegt regiomarketeer Douwe Gerlof Heeringa. Hij heeft de gemeenten in overweging gegeven om hiervoor mensen van de sociale werkvoorziening in te schakelen.

Met sluiswachters zal de situatie van vorig jaar, toen er bij herhaling klachten was over haperingen, zich niet herhalen. Passanten moesten bij een storing soms lang wachten op een oplossing. Bovendien ontstond het beeld dat de sluizen nogal gauw dienst weigeren.

Dat ligt meestal aan de toeristen zelf, zegt Auke Kooistra van Het Graauwe Paard in Oudebildtzijl. Als die de sluis niet conform de instructies bedienen, gaat het mis. Ze moeten op knoppen drukken, op groen licht wachten en niet voortijdig de sluis in- of uitvaren.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 24 april 2016

Jeugd haalt geld op voor 50-jarige VV Ouwe Syl bij sponsor survivalloop

Voor de ongeveer zestig jeugdleden van VV Ouwe Syl stond er vrijdag op weg naar het 50-jarig jubileum van de voetbalclub uit Oudebildtzijl een sponsor survivalloop op het programma.

Wat de opbrengst is, kon de organisatie nog niet zeggen. "Maar dat het een behoorlijk bedrag is, is wel zeker. Tijdens de slotdag op 11 juni wordt onder andere bekend gemaakt wie de prijswinnaars zijn van de meest volbrachte rondes en wie het hoogste ronde bedrag bij elkaar heeft gelopen, gekropen en geklommen."

De survivalloop om geld op te halen voor de club vond plaats op en rondom sportpark De Nije Anwas. Outdoor Buro van Nijedijkster Dennis Bornebroek had daarvoor stelde een aantal survivalattributen beschikbaar gesteld.

Na het eerste startschot van Henk Toering, de man die vanaf de oprichting lid is van Ouwe Syl, holden de E- en D-pupillen, de C- en een paar B-junioren als hazen weg. Enkele minuten later werden zij gevolgd door de grote groep F-pupillen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 22 april 2016

Zeven raden akkoord met herindeling

Zeven gemeenteraden hebben gisteravond tegelijk ingestemd met de herindeling in het noordwesten van Friesland. De gemeentekaart gaat ingrijpend op de schop.

De colleges stelden eerder al de herindeling vast. Nu ook de raden groen licht geven, is het de beurt aan de provincie en uiteindelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Raadsleden in Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel stemden gisteravond in met de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke en daarmee met de opheffing van de bestaande gemeenten.

Alleen op het Bildt waren de stemmen niet unaniem. De vierkoppige fractie Frije Bilkerts stemde tegen. De partij vindt dat de eigen inwoners niet voldoende gehoord zijn over de fusie. De VVD-fractie dreigde verdeeld te stemmen omdat Harlingen buiten de herindeling valt. Na beraad werd toch voorgestemd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het dossier ´Herindeling´ >>

Sint-Anne, 21 april 2016

'Stichting Bildts Aigene is doende om ’t Bildt op de kaart te setten'

Stichting Bildts Aigene is doende om 't Bildt op de kaart te setten. Sij doen dut o.a. deur aktiviteiten te organiseren. ‘t Eerste groate projekt is Boerke op ’t Bildt en dut fynt plak op 14 en 15 maai fan 13.00 ant 18.00 uur op de plaats fan Alco de Jong en Jacqueline Wijbenga an de Nijedyk nummer 252 onder St.-Anne.

Se wille hier de ferskillen sien late tussen ’t boerebedriif fan froeger en ’t moderne bedriif fan nou. Sij late ’n drone sien maar fertelle ok hoe’t men dut werk froeger deed. Der komme mînsen te fertellen over de mesines en de landbou soa’t die waar en nou is. Der staan ok ferskillende mesines útstald. Ok komme d’r ferhalefertellers die’t fertelle over hoe’t ’t de erbaaiers fergong doe destiids en wêrom die nou aigenlik niet feul meer noadig binne.

Der is al ’n hele waslist met aktiviteiten en derbij wort fansels ok foor ’n happy en dranky sorgd.

De toegang is frij dus jim souwen gerust baide dagen komme kinne, mochten jim ’t de eerste dâg nag niet allegaar besien hè of nag ’s na ’n mooi ferhaal lústere wille of na de mesyk.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 21 april 2016

Miss Teen of Friesland Linda Groeneveld vanavond te zien bij Jan Rijdt rond

Wens 17-jarige Linda Groeneveld gaat in vervulling dankzij Qbuzz en Jan Rijdt Rond. (Foto Jan Rijdt Rond

De kersverse Miss Teen of Friesland 2016 Linda Groeneveld (17) uit Sint Annaparochie is vanavond te zien bij het KRO/NCRV-programma Jan Rijdt Rond.

Daarin gaat haar wens in vervulling om een bus te besturen. Qbuzz regelde dat zij op een verkeerseducatieterrein een stukje mocht rijden.

Groeneveld liet eerder in de finale van de verkiezing zonder blikken of blozen weten later buschauffeur te willen worden. Die opmerking ging heel Nederland rond via de diverse (social) media.

Op weg naar de verkiezing volgde het TV-programma de missen ook al. De uitzending is om 19.55 uur en is te zien op NPO 3.

Bron: Franeker Courant
Tros Beijk de aflevering op 'uitzending gemist', op 9.30 min. >>

Sint Annaparochie, 20 april 2016

Vrouwen St.-Anna schrijven historie

Vrouwen 1 is afgelopen weekend kampioen van de 2e klas geworden.

De titel is een unieke prestatie in de geschiedenis van VV St.-Anne. Niet eerder speelde een team zo hoog.

De dames behoren tot de top van Friesland. VV St.-Anne heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in het meisjes- en damesvoetbal en dat betaalt zich nu uit.

Met 100 meisjes/dames groeit het damesvoetbal nog steeds en de club zet erop in dat dit de komende vijf jaar nog meer gaat groeien.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 20 april 2016

Regiohistoricus in de ban van zijn Billând

Sytse Keizer met een kloostermop uit de tijd van de monniken. FOTO CATRINUS VAN DER VEEEN

Zijn geboortegrond heeft hem in de macht. Niet zelden zit Sytse Keizer uit Oudebildtzijl ’s morgens in alle vroegte achter zijn computer om de historie van zijn ‘Billând’ te doorgronden.

Sytse Keizer uit Oudebildtzijl noemt zich regiohistoricus. Als amateur heeft hij zich gespecialiseerd in de historie van het Bildt voordat "de monnikedyk in 1505 ophoogd worde om ’t inpolderde Bildt beter te beskermen". Daarover houdt hij een website bij. En de Bilkert heeft een weblog, waarop hij zich Sytse Sylster noemt. Daar schrijft hij niet alleen over zijn historische hobby, maar ook over zijn werk als beeldend kunstenaar en dichter. Ook publiceert hij in de Bildtse Post.

Keizer, geboren en getogen aan de ‘Ouwe-Dyk’, had altijd al wat met geschiedenis. Maar zijn school- en loopbaan bracht hem ergens anders. Via de LTS en MTS belandde hij op de HTS in Leeuwarden. Elke dag op het fietsje heen en weer van de Ouwe-Dyk naar Leeuwarden. Weg- en waterbouwkunde werd zijn afstudeerrichting. Hij haalde vervolgens zijn kandidaats aan de Technische Universiteit in Delft, woonde in Den Haag en ging naast zijn studie aan de slag als stadsontwikkelaar en invalleraar aan het ito (individueel technisch onderwijs).

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 20 april 2016

De ziel van het Bildt in tekst en muziek

Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings voor een schilderij van Elings. Als ‘Bildtse kwartiermakers’ brengen ze in Franeker de voorstelling Stimd slik. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Hendrik Elings schildert, Hein Jaap Hilarides dicht erbij, en hij zingt zijn liedjes. Van dit simpele gegeven maken beide Bilkerts in de Koornbeurs in Franeker een echte multimediaperformance.

Je weet hoe het gaat, zegt Hendik Elings in zijn atelier, een oude boerderij langs de Oude Bildtdijk, waar hij de lage Bildtse luchten op doek schildert, maar dan kleuriger, mysterieuzer. Twee jaar geleden bracht hij met Hein Jaap Hilarides het boek Stimd slikuit- Gestemd slik -met minimalistische portretten van het Wad, de polder, de kwelders. Met bijbehorende gedichten van Hilarides, al even landschappelijk.

Je weet hoe het gaat: twee weken ligt het boek vol in de aandacht, en dan wordt het weer verdrongen door nieuwe boeken, nieuwe evenementen, nieuwe happenings. Maar Stimd slik liet Elings en Hilarides niet los; ze gingen ermee op pad. In kleine restaurants kon je Elings zien schilderen terwijl Hilarides erbij voordroeg en musiceerde. "’t Waar klainskalig" , zegt Elings. "’t Waar ‘n soort fan amuse tussen de gerechten deur".

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 20 april 2016

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Sloop school roept jeugdsentiment op

Het karakteristieke schoolgebouw van CSG Ulbe van Houten aan de Steven Huygenstraat in Sint Annaparochie valt ten prooi aan de slopershamer.

Het 61 jaar oude gebouw, waaraaan generaties leerlingen hun eigen herinneringen hebben, stond dit schooljaar al leeg en werd beheerd door de antikraak-instelling Carex Fryslân.

Het moet plaats maken voor de Aldi, die verhuist van de Beuckelaerstraat naar dit terrein en voor de bouw van zo’n dertig huurwoningen door corporatie Noordwest-Friesland.

Ook komt er een parkeerplaats voor de supermarktklanten.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 april 2016

Kuifje in Sint Annaparochie

Bertus Waaijer en Siegfried Kramer tussen hun Kuifje-astronauten. FOTO NIELS WESTRA

De rood-witte raket staat nog in stukken achterin in de schuur, Kuifje, zijn hond Bobbie en kapitein Haddock zijn al opgebouwd. Er zit grint in hun oranje laarzen, anders vallen ze om.

Kuifje, zijn hond Bobbie, kapitein Haddock, een roodwitte raket - striplezers herkennen meteen de verwijzing naar Mannen op de maan, het Kuifje-album uit 1954. "Ik heb helemaal niet iets bijzonders met Kuifje", zegt Siegfried Kramer uit Sint Annaparochie, bouwer en bedenker van deze poppen en raket.

"Ik verzamel wel strips, maar alleen als ze een Citroën-gehalte hebben. Je kunt zo een album van Robbedoes en Kwabbernoot tegenkomen waarin de hoofdpersoon in een oude Citroën rondrijdt, of een Blake en Mortimer. Die koop ik dan, de rest hoef ik niet."

De Citroëns, daar gaat het hier om. Kramer en Bertus Waaijer uit Menaam zijn liefhebbers. De eerste rijdt in een BX Diesel naar zijn werk bij het Fries MuseuminLeeuwarden, de ander is gepensioneerd en rijdt in een Citroën Picasso, en bij mooi weer in een ‘lelijke eend’.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 18 april 2016

De nieuwe winkel van Intallatiekoopjes in Menaam. (Eigen foto)

Jarige Installatiekoopjes opent winkel in Menaam

Installatiekoopjes uit Sint Jacobiparochie viert zaterdag haar vijfjarig bestaan. Gelijktijdig wordt de nieuwe winkel in Menaam feestelijk geopend. De opening van de tweede winkel wordt gevierd met openingsacties. Ook zijn er vanaf 10.00 uur diverse activiteiten voor kinderen. Zo is er een oud-Hollandse poffertjeskraam, zijn er spelletjes en is er een springkussen.

Installatiekoopjes opende 23 april 2011 aan het Westeinde 26 in Sint Jacobiparochie haar deuren. In vijf jaar tijd groeide het bedrijf uit tot een adres voor particulieren en voor bedrijven met alles op het gebied van installatiemateriaal en installatiewerk. Vanuit de winkel zijn in de afgelopen vijf jaar meer dan tienduizend zonnepanelen verkocht. Ook is de winkel dit jaar genomineerd voor de Bildtse Ondernemersprijs.

De winkel barstte echter uit haar voegen. In Menaam is winkelruimte gevonden aan de Greatebuorren 39. Vanuit daar worden de activiteiten uitgebreid en komen er naast installatiematerialen ook meer sanitair- en bouwmarktgerelateerde producten bij.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 15 april 2016

Burgemeester Krol neemt bundel Graaf van Medwert in ontvangst

Mark Spijkers alias Graaf van Medwert

Op zondagmiddag 24 april neemt burgemeester Krol van Gemeente Het Bildt het eerste exemplaar van de nieuwe dichtbundel van Mark Spijkers, die optreedt onder de naam Graaf van Medwert, in ontvangst in Studio D.D.R. aan de Oudebildtdijk 780.

De bundelpresentatie in Studio D.D.R. is in het kader van de activiteiten 25 jaar Leopold Wijdeveld in Het Bildt. De Graaf van Medwert heeft ook zijn roots in Het Bildt, niet alleen groeide de voormalige stadsdichter van Dokkum deels op in Het Bildt, ook begon zijn eerste theatertournee in het theater van Leopold Wijdeveld. Spijkers: "Het wijdse en eigenwijze van Het Bildt heeft mij zeker gevormd, ik ben dan ook vereerd dat ik in Studio D.D.R. mijn bundel uit mag reiken aan burgemeester Krol."

In de dichtbundel, met de illustere titel Moeilijk woord|Narcist, mêleren gedichten met foto's van fotograaf Alie van der Velde. Enkele foto's zullen in de expositieruimte van de studio worden geëxposeerd. De Graaf van Medwert toont weer een expansioneel pallet van vormen en thema's, zodat zijn poëzie nimmer een trucje wordt. Het gaat van humoristische puntdichten langs niet eenduidige melancholische beschouwingen en kritische statements naar absurdistische beschrijvingen.

Na de bundelpresentatie, die om 14.00 uur begint, treedt de vermaarde bluesband Backdoor Men op. De expositie van de foto's van Alie van der Velde is al vanaf 12.00 uur te bezichtigen. Ook dan zal er al livemuziek zijn. De entree en een kopje koffie of thee zijn gratis.

Bron: Persbericht

Sint Annaparochie, 14 april 2016

Op Friese Grond: pareltjes in Sint Annaparochie

In de rubriek 'Op Friese Grond' beschrijf ik, op basis van eigen ervaringen, voor mij de mooiste voetbalplekjes van de provincie Friesland. Iedereen heeft wel een bepaalde herinnering bij een bepaalde club, maar meestal is het de accommodatie of een gebeurtenis aldaar die mensen het meeste bijblijft. Vandaag aandacht voor Sint Annaparochie, de zondagsclub uit het gelijknamige dorp Sint Annaparochie. Over een parel van een voetballer en een parel van een verhaal.

Toegegeven, ik ben er niet heel vaak geweest. Mijn bezoekjes aan het 4000-inwoners tellende Sint Annaparochie (in het Fries: Sint Anne) zijn op één hand te tellen. Sint Annaparochie ligt nu niet echt om de hoek en vanuit mijn omgeving in zuidwest Friesland ben je vaak nog eerder in Amsterdam dan in de kop van Friesland. Sportpark De Waaie is gelegen midden in het dorp en is voor een groot deel omringt met huizen en bomen. Zoals het hoort midden in een dorp. Er liggen niet alleen voetbalvelden, ook de kaatsclub is er gevestigd met een paar echte kaatsveldjes. Mijn eerste bezoekje aan Sint Anna dateert uit 2009, mijn tweede uit 2012. In die drie jaren veranderde er veel bij de club.

Bron: tweenul.nl

Sint-Anne, 14 april 2016

Dichter en skriver Arjen Dijkstra (84) sturven

Arjen Dijkstra

In syn weunplak St.-Anne is maandeg 11 april de Bildtse dichter en skriver Arjen Dijkstra sturven.

'Hier wutteld weze aarde thús'. Dut gedicht fan Dijkstra siert sont forig jaar ’t Bildts Dokumintasysintrum in de bibletheek fan syn geboortedorp. ’t Is ’n ’tipise Dijkstra’: kaal, wars fan wollighyd, ’n hele wereld werombrocht tot de essînsy. Dijkstra kreeg diepe gefoelens - gek fan liefde, deurdrongen fan spyt of mankely - soa presys en tot in de kern op pepier, dat hij ferwoordde wat anderen krekt soa foelden maar sels niet ferwoordde konnen. Dijkstra waar sels bij de onthulling anwezig. ’t Waar ’n eerbetoan fan de bibletheek an ’t werk fan een fan de groatste Bildtse dichters. Hij waar d’r in al syn beskaidenhyd wakker wiis met.

Arjen Hendrik Dijkstra worde geboren op 30 oktober 1931 in St.-Anne. Hij kwam út ’n erbaaiersgesin, syn hait werkte in ’t slik bij Swarte Haan. Dijkstra deed de mulo in Luwt en koas foor ’n karrière in ’t onderwiis: hij worde leraar Dúts in St.-Anne. In 1957 troude hij met Tjerkje de Jager. Se kregen ’n seun, Filip. Dijkstra begon met dichten naar anlaiding fan ’n dichtwedstriid útskreven deur Albert Tilma. Hij won prompt de eerste priis. ’n Hele andere, maar niet minder besondere priis die’t-y won waar ’t sulverne geloazy op de Freule in Wommels in 1948: Dijkstra waar syn hele leven ’n groat sportliefhewwer. Dijkstra’s bekindste werk is de bundel ’Om soa maar te sêgen’, útgeven in 1992 deur Stichting Ons Bildt. "Dut is dichtkûnst fan ’n hoog nivo,” skreef Gerryt Dirks de Jong in de inlaiding fan de bundel. ”Soms wort met maar ’n paar woorden ’n heel stik fan ’t leven bloatlaid. In de gedichten komt ’n ripe levenserfaring na foren, en faak en feul speult derbij ’t gefoel ’n belangrike rôl."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 april 2016

Busdroom Miss Teen of Friesland Linda Groeneveld in vervulling

De 17-jarige Linda Groeneveld rijdt vandaag voor opnames van Jan Rijdt Rond mee met Arriva. “Ik hoop zelf ook een stukje te mogen rijden.” (Foto HoogMedia)

"Buschauffeur", was het antwoord dat Miss Teen of Friesland Linda Groeneveld tijdens de finale van de verkiezing gaf op de vraag wat zij wil worden. Vandaag komt haar droom uit.

De 17-jarige inwoonster van Sint Annaparochie is vanwege haar eerlijke en nuchtere antwoord door het KRO/NCRV-programma Jan Rijdt Rond, dat de deelneemsters volgde bij de verkiezing, uitgenodigd om bij vervoersbedrijf Arriva een dag mee te rijden met een bus. “Ik weet nog niet of ik zelf ook een stukje mag rijden. Ik hoop het wel, ondanks dat ik nog geen rijbewijs heb. Ik heb er in elk geval superveel zin in.”

Bij de verkiezing wist iedereen meteen wie Groeneveld was toen zij zei buschauffeur te willen worden. “Ik wil dat ook echt. Ik denk ook dat ik mede door mijn antwoord heb gewonnen”, zegt Groeneveld, die zich in eerste instantie voor de grap opgaf voor de verkiezing Miss Teen of Friesland 2016.

"Ik stond al ingeschreven bij Orionmodels in Leeuwarden, maar had nog geen opdrachten gedaan. Ik kreeg namelijk heel vaak te horen dat ik wel modellenwerk kon doen. Ook vanwege mijn lengte. Ik ben 1,79 meter. Dat is een mooie lengte als model. Ik was al een aantal keren naar een casting in Amsterdam geweest. Maar dat leverde niets op. Daar ben ik met Orionmodels in contact gekomen."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 13 april 2016

'Thús bij Klaas Oosterbaan.'

Klaas Oosterbaan

At ik 't hiem oploop na de foordeur sien ik 't latsy met de naam drekt al hangen en weet ik dat ik hier goed bin, dut is de man fan de irpelbakslatsys ( dut had' ok 'n mooi woord foor 't scrabblen weest).

Klaas Oosterbaan doe’t de deur open en fraagt: "Hest ’t al sien". Fansels, je kinne ’t niet misse en dat is ok de reden werom at ik hier bin. Klaas het ’n fersameling latsys fan irpelbakkys wer’t de namen fan boeren op drukt en forft binne en ik fraag him hoe’t dut idee ontstaan is.

Hij fertelt dat synhait, Doeke Oosterbaan, dêr al met begonnen waar rond 1960. Doeke Oosterbaan is ok bekind deur ’t skriven fan ’t boek “van Afsluitdijk tot Lauwers”. Klaas het de fersamelhobby fan syn hait overnommen en fersamelt nou al ’n jaar of feertig latsys.

De leste tien jaar wat fanatiker, omdat hij tot ’t insicht kwam dat de bakkysferdwenen in houtkachels en op de brandstapel omdat se niet meer brúktworre deur de boeren. Maar ok omdat hij nou minder omhannen het en derdeur meer tiidâns bestede kin.

Bron: Franeker Courant
link Lees 't hele artikel >>

Vrouwenparochie, 12 april 2016

Jaap de Jong (De Friese Spil) en Henk Huibers (Batouwe Boomkwekerijen) bezegelen met een handdruk de overdracht

Batouwe Boomkwekerijen zet activiteiten van FrieseSpil voort

Boomkwekerij FrieseSpil in Vrouwenparochie zet per 1 juli de activiteiten voort onder de paraplu van Batouwe Boomkwekerijen. Jaap de Jong van FrieseSpil krijgt bij Batouwe een rol als adviseur voor het specialistische sortiment. De Jong overwoog op termijn zijn bedrijf te beëindigen.

De samenwerking met Batouwe zorgt ervoor dat het sortiment van het Friese bedrijf behouden blijft. Dit doet Batouwe in samenwerking met boomkwekerij Michel Krimp, die zorg zal dragen voor een gedeelte van de opkweek. Boomkwekerij Krimp is een jonge onderneming die gespecialiseerd is in het zaaien en opkweken van bomen en onderstammen.

FrieseSpil heeft zich gespecialiseerd in de opkweek en vermeerdering van een exclusief sortiment spillen en plantgoed voor de laanboomkwekerij. De Batouwe Boomkwekerijen is het vermeerderingsbedrijf van Willem en Henk Huibers uit Dodewaard.

Bron: AgriHolland nieuws

Den Haag, 12 april 2016

Kamer verwerpt motie: Bildtdijken blijven beschermd gebied

De Oude- en Nieuwebildtdijk, en het landbouwgebied daartussen, blijven beschermd dorpsgezicht. De Tweede Kamer verwierp vandaag een motie om het besluit van Minister Schulz van Haegen terug te draaien.

Tweede Kamer-leden Hayke Veldman (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) dienden vorige week een motie in om de aanwijzing tot beschermd gebied terug te draaien. Ze vrezen, net de Nederlandse Akkerbouw Vereniging, dat de agrariërs langs de dijken in hun bedrijfsvoering zullen worden beperkt. De motie werd vanmiddag door de meerderheid verworpen.

De minister had al eerder aangegeven dat ondernemers in het gebied geen nadelen zullen ondervinden van de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht. De Bildtse raad was lang tegen het besluit, maar besloot vorig jaar het verzet te staken. De Nederlandse Akkerbouw Vereniging heeft al aangegeven het besluit bij de Raad van State te zullen aanvechten.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 12 april 2016

Werkzaamheden Bildtdijken van start

Op 15 april wordt gestart met de aanpassingen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk om de veiligheid op deze wegen te vergroten. Er wordt begonnen met het aanleggen van de parkeer-en passeerstroken. Daarbij zal vanuit de Westhoek in oostelijke richting worden gewerkt.

Na overleg met de bewoners, die vlak bij hen woning een parkeer-of passeerstrook krijgen, is een aanvraag om watervergunning bij het Wetterskip Fryslân ingediend. Deze vergunning is inmiddels verleend, waarmee de plaatsen van de stroken definitief zijn geworden. De betreffende bewoners zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

De bewoners krijgen voordat met de werkzaamheden bij hun woning wordt begonnen een informatiebrief in de bus.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint-Anne, 11 april 2016

Arjen Lont

Nije earekonsul foar Israel komt út Sint-Anne

In grutte ferantwurdlikheid foar Arjen Lont fan Sint-Anne: hy wurdt de nije Honorair Consul fan Israel foar Noard-Nederlân. Lont set him al jierren yn foar Israel, ek is er faak yn it lân te finen. Sa wie er bot belutsen by de restauraasje fan de Montefioremûne yn Jeruzalem. It is de bedoeling dat Lont him ynset foar de Israelyske belangen yn de noardlike provinsjes.

Allinnich de noardlike provinsjes en it uterste suden fan Nederlân hawwe in Honorair Consul. Woansdei wurdt de Fries offisjeel beneamd. Hjir binne ek ambassadeur Haim Divon en opperrabbyn Binyomin Jacobs by oanwêzich.

Lont is tige wiis mei syn beneaming: 'Ik vind het een eer en een voorrecht om mij actief in te zetten voor een verbetering van de verstandhouding tussen Israël en Nederland, met name in de regio. Dit kan voor beide landen een positieve bijdrage zijn.'

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch hjir it petear mei Arjen Lont yn 'Bynt' fan 12 april 2016 >>

Leeuwarden, 11 april 2016

Het touw dat niet beklommen werd

Het legertje soldaten van Grutte Pier, ‘De Arumer Zwarte Hoop’, traint voor de voorstelling over de Friese vrijheidsstrijden in het survivalpark in de Groene Ster bij Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

Grutte Pier wordt tot leven gewekt in een voorstelling van Dirk Bruinsma en PeerGroup. Zijn leger werd vrijdagavond gedrild. Cultuurredacteur Kirsten van Santen ging mee. Deel een: touwklimmen.

Een zee van touwen hangt tussen de bomen van het survivalbos, even buiten Leeuwarden. We zijn net ingedeeld in vier groepen – vier niveaus dus. Per abuis ben ik in de hoogste groep beland en daarom sta ik hier, omringd door breedgeschouderde mannen in strakke sporttenues waaronder de spieren pulseren. Zij aanschouwen de touwen en zien mogelijkheden, lol, uitdagingen. Ik, in mijn ruimvallende jack, zie de touwen zachtjes wiegen in de avondwind: obstakels en afgangen.

Voor Alco de Jong van de Nieuwebildtdijk, nota bene een nazaat van Grutte Pier, viel deze eerste training niet mee. De Jong traint voor een triathlon, is een sportief mens. Maar de touwen nekten hem. "Alles tintelt", zegt hij, wijzend op zijn onderarmen. Maar zoals het een afstammeling van Pier Gerlofs Donia betaamt, geeft hij niet op. Over twee weken komt hij weer.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 11 april 2016

Corine Visser, een van de 27 deelnemers aan de Leeuwarderbosloop, leverde in buurthuis ’t Rengerspark een bolletje oranje wol in.

Opbrengst Bosloop voor Internationale Schakelklas

Deelnemers aan de Leeuwarderbosloop konden zaterdagochtend met bolletjes wol en ander handwerkmateriaal hun startbewijs betalen.

De donatie was voor de Internationale Schakelklas in Sint Annaparochie, waar onderwijs gegeven wordt aan tieners die de Nederlandse taal niet of amper beheersen.

Corine Visser, een van de 27 deelnemers aan de loop, leverde in buurthuis ‘t Rengerspark een bolletje oranje wol in, waarna ze een rondje bos deed.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 8 april 2016

De familie Snijder-Boersma werd bij hen thuis verrast met de hoofdprijs. (Eigen foto)

Familie Snijder-Boersma wint Kip Caravan Poiesz Lente Puzzelkwis

De familie Snijder-Boersma uit Sint Annaparochie is winnaar geworden van een Kip Caravan bij de Poiesz Lente Puzzelkwis.

In de puzzel met allerlei vragen over de lente in het noorden van Nederland was de supermarktketen op zoek naar de kenner van het Noorden.

Daarmee kon niet alleen als hoofdprijs de Kip Caravan gewonnen worden, maar ook een Batavus fiets.

De caravan is donderdag overhandigd door commercieel manager Richard Poiesz en Gerlof Hemeltjen, bedrijfsleider van de Poiesz in Sint Annaparochie.

 

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 8 april 2016

Uitslag referendum associatieovereenkomst

Woensdag 6 april konden kiezers stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. De voorlopige uitslagen van stembureaus uit de gemeente het Bildt zijn bekend.

In de gemeente het Bildt zijn 7974 kiezers opgeroepen om hun stem uit te brengen. Daarvan brachten 2556 oftewel 32,05% van de kiezers daadwerkelijk hun stem uit.

Volgens de voorlopige uitslag waren er 942 stemmen (36,85%) vóór en 1588 stemmen (62,13%) tegen het associatieverdrag met Oekraïne.

Er werden 16 blanco stemmen uitgebracht en er waren 10 ongeldige stemmen.

Bron: Gemeente het Bildt

Vrouwenparochie, 7 april 2016

Foto: streetview

Sauna Hotstones krijgt uitstel van betalingen

Sauna Hotstones uit Vrouwenparochie is op 5 april 2016 in staat van insolventie gesteld door de Rechtbank van Noord-Nederland.

Sauna Hotstones is gevestigd aan de Waling Dykstrastraat 51 te Vrouwenparochie. Sauna Hotstones stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53142934.

De bewindvoerder die is aangesteld door de rechtbank is A.T. Bosma.

Deze insolventie is op 6 april 2016 voor het eerst gepubliceerd door het Centraal Insolventieregister.

Bron: Drimble Insolventienieuws

Den Haag, 7 april 2016

Schultz handhaaft status Bildtdijken

Minister Mélanie Schultz Van Haegen is niet van plan de aanwijzing van de Bildtdijken tot beschermd dorpsgezicht te heroverwegen.

VVD’er Hayke Veldman riep haar daar gisteravond toe op, tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij diende samen met SGP’er Roelof Bisschop een motie in.

Op 12 april volgt stemming in de Tweede Kamer.

De aanwijzing leidt tot een hoop zorgen in het gebied. Vooral de boeren zijn ertegen. Ze zijn bang dat ze worden beknot in hun bedrijfsvoering.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Lees het dossier ´Status Bildtdijken´ >>

Drachten, 7 april 2016

© Martin Bierman| Miss Beauty

Fries model geeft briljant antwoord tijdens missverkiezing

De Friese Linda Groeneveld uit St. Annaparochie deed zondag tijdens de Miss Teen Friesland-verkiezing een uitspraak die haar geen windeieren heeft gelegd. De 17-jarige schone had bij de jury direct een streepje voor toen ze eerlijk antwoord gaf op de vraag wat haar grootste wens was. "Buschauffeur worden", zei ze nuchter. Aan het eind van de dag ging ze er met de hoofdprijs vandoor.

Linda, die ook studeert voor administratief medewerkster, wist van tevoren niet wat voor vragen ze tijdens de verkiezing zou krijgen. Haar antwoord dat ze graag buschauffeur wil worden, was allesbehalve ingestudeerd.

De knappe Friezin werd tijdens de aanloop naar de verkiezing gevolgd door het kro-ncrv-programma Jan Rijdt Rond. Haar uitspraak over haar grote wens kon dan ook door hele Nederland worden aanschouwd. Direct na de uitzending kreeg ze tientallen reacties op haar beroepskeuze.

Linda is verbaasd over alle aandacht: "Ik vind buschauffeur gewoon een mooi beroep. Daar is toch niks mis mee, of raars aan?"

Bron: Algemeen Dagblad (ad.nl)
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 april 2016

Rennie Steensma leidt stichting Bildts Aigene

Rennie Steensma werd onlangs aangesteld als de eerste coördinator van de nieuwe stichting Bildts Aigene. In haar eerste interview, op haar eerste werkdag, blikt ze vooruit en deelt ze haar visie over hoe het Bildt en Bildts aigene het beste beschermd en uitgebouwd kan worden.

Ze kijkt wat rond op haar nieuwe werkplek. Rennie Steensma begint vandaag, 1 april, als coördinator van stichting Bildts Aigene. De stichting houdt kantoor in de bibliotheek van St.-Annaparochie. ”Ik bin ansteld foor tien uur per week,” zegt Steensma. ”Ik wil hier drie overdagen anwezig weze. Met de deur open; elkeneen mot d’r hier inlope kinne."

Een dag eerder nam ze nog afscheid van de patatfabriek in Oosterbierum, waar ze vijf jaar als receptioniste werkte. ”Der binne wel wat tranen floeid, ja. Ik hew der met och soafeul nocht werkt.” Toch brandt ze om te beginnen in de functie die niet alleen voor haar, maar voor heel het Bildt nieuw is.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Den Haach, 6 april 2016

VVD wol Biltdiken net as beskerme doarpsgesicht

Biltdiken mei status beskerme doarpsgesicht

It oanwizen fan de Biltdiken as beskerme doarpsgesicht moat weromdraaid wurde. Dat freget de VVD yn de Twadde Keamer, yn in moasje dêr't takom wike tiisdei oer stimd wurdt.

Neffens de VVD hawwe benammen boeren grutte soargen oer it oanwizen fan de beskerme status, omdat se tinke dat útwreiding fan har bedriuw dêrtroch lestiger wurdt. Earder hat de VVD yn de Twadde Keamer dêr ek al skriftlike fragen oer steld. Doe binne gemeente en provinsje opnij yn oerlis gongen. De VVD fynt dat it stânpunt fan de gemeenteried swier wage moat.

De ried wie tsjin de oanwizing. Yn de nije omjouwingswet, dêr't de beskerming fan steds- en doarpsgesichten in ûnderdiel fan wurdt, is oerlis en partisipaasje just in wichtich útgongspunt, sa seit de VVD.

Bron: Omrop Fryslân
link Harkje nei it petear mei Aukje de Vries (ûnderste link op 37.00 min.) >>

Sint Annaparochie, 6 april 2016

Wonen Noordwest scoort goed bij visitatie

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland heeft bij de vierjaarlijkse visitatie cijfers tussen de 7,3 en 8,6 gescoord.

Dat blijkt uit het rapport van de visitatiecommissie. Die heeft complimenten voor het nieuwbouwbeleid, het voorraadbeleid en de bedrijfsvoering en financiën.

Wat de krimp betreft, geeft Wonen Noordwest Friesland in samenwerking met Franekeradeel een goed voorbeeld met de aanpak van verpauperde particuliere woningen. Dit beleid verdient navolging in andere gemeenten.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Drachten, 5 april 2016

Linda Groeneveld (rechts en Anke de Jong. FOTO MJFOTOGRAFIEHV

Knapperds

Anke de Jong (19) uit Jonkerslân werd zondag tijdens een zinderende finale in het Fries Congrescentrum in Drachten gekroond tot ‘Miss Beauty of Friesland’.

In een bikinironde, galaronde en voorstelronde troefde Anke 28 andere Friese schoonheden af; een vijfkoppige jury vond haar de beste en de mooiste.

De titel 'Miss Teen of Friesland', voor de leeftijdscategorie 15 tot en met 19 jaar, ging naar Linda Groeneveld (17, rechts op de foto) uit Sint Annaparochie.

Beide dames mogen nu meedoen aan de ‘Miss Beauty of the Netherlands’-verkiezing in september 2016.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 5 april 2016

Jagers Wildbeheereenheid gaan reeën tellen

De jagers van de lokale Wildbeheereenheid (WBE) Tusken Waed en Stêd gaan vrijdag en zaterdag op pad om de in hun gebied aanwezige reeën te tellen. Het tellen is een terugkerende jaarlijkse activiteit en vind altijd rondom deze periode plaats.

Het tellen geeft volgens de WBE een goed beeld van de ontwikkeling en de conditie van de populatie. “April is daarvoor een prima periode, omdat in deze periode de sprongen (groepen) – met de bokken en de geiten – nog redelijk bij elkaar zijn en de natuur een handje helpt doordat wat groeit en bloeit dan nog op het punt staat te beginnen”, aldus de jagersvereniging.

Om het tellen te vergemakkelijken is het gebied van de WBE opgedeeld in elf sectoren. De telling wordt door vrijwilligers, binnen de genoemde periode op drie momenten gedaan en geeft daarna een goed beeld van het geheel.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 april 2016

Kaatskoning Jelle van Sipke-Froukjes komt tot leven in musical

Het verhaal van Nynke van Hichtum over kaatskoning Jelle van Sipke-Froukjes komt 25, 27 en 28 mei tot leven op sportveld De Waaie in Sint Annaparochie.

Een groep toneelspelers van Alfred Miedema speelt dan het openluchtspel ‘Koaning op sokken’. Die is gebaseerd op de musical met dezelfde naam van Rients Gratama, waarmee in 1997 het 100-jarig bestaan van de KNKB is gevierd.

Kaarten zijn vanaf 1 mei te koop bij Expert Meijer in Sint Annaparochie. Meer informatie via Alfred Miedema: 06-16445467.

Bron: Franeker Courant

Alde Leie, 2 april 2016

De gemeentegrens ligt in het midden: woningen in Leeuwarderadeel, bijgebouwen in het Bildt. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Gemeentegrens blijft liggen in achtertuin

Bewoners van de Arjen Roelswei in Alde Leie blijven wonen in twee gemeenten: Leeuwarderadeel en het Bildt.

De herindeling in 2018 (Leeuwarderadeel wordt onderdeel van Leeuwarden) wordt niet aangegrepen om een - beloofde - grenscorrectie door te voeren.

Burgemeester Joop Boertjens heeft op een bewonersbijeenkomst excuses gemaakt voor de vergeetachtigheid.

De gemeenteraad heeft een - te laat ingediend - bezwaarschrift niet alsnog gehonoreerd uit vrees voor vertraging bij de herindeling.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 1 april 2016

Het Bildt in 2018 even Santiago aan het Wad

Naast het al lopende project Potatoes go Wild zijn er in de gemeente het Bildt nog zeker vijf initiatieven voor culturele evenementen onder de vlag van Culturele Hoofdstad 2018.

De initatiefnemers presenteerden hun plannen deze week op het gemeentehuis. Een van de ideeën is de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella in 2018 om te keren. Niet lopen vanaf de startplaatsen in Zwarte Haan of Sint Jacobiparochie richting Spanje, maar de andere kant uit, richting het Wad.

Bezoekerscentrum De Aerden Plaats uit Oudebildtzijl wil een sokkelproject langs de Oude- en Nieuwebildtdijk opzetten. Twaalf permanente sokkels moeten er langs de zeedijk komen, waarop elk jaar andere kunstwerken worden geplaatst. Daarlangs moet een route komen.

Het dorp Westhoek gaat Westhoek Búttendyks opzetten. Omdat in 2018 de gemeente het Bildt niet meer bestaat, wordt dit aangegrepen om uit te pakken met het Bildts Aigene en herinneringen aan het Bildt. Het jaarlijkse cultureel festival Pypskoft in Oudebildtzijl wordt in 2018 uitgebreid tot Pypskoft XL. De aanwezige muziekverenigingen boden bij de presentaties gelijk aan om de diverse evenementen met muziek op te luisteren.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 1 april 2016

Groen licht voor 45 projecten in 2018

Spanning op de gezichten van de culturele mienskip tijdens de bijeenkomst in Neushoorn. Het project Potatoes go Wild van Froukje de Jong (links) en Loet Hin (naast haar) viel in de prijzen. FOTO NIELS WESTRA

Bij een bijeenkomst in popcentrum Neushoorn in Leeuwarden is bepaald welke projecten in ieder geval doorgaan, in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Vijfenveertig projecten gaan in ieder geval door, als Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad is. Samen gaan ze 23 miljoen euro kosten. Daarmee is 80 procent van het beschikbare programmabudget, 26,5 miljoen euro, verdeeld. Het totale budget is zo’n 61 miljoen euro.

In Neushoorn moesten de indieners van de projecten iets vinden van elkaars plannen. Dat had tot pijnlijke taferelen kunnen leiden, maar, zegt directeur Lieven Bertels: "We hebben als culturele mienskip eerlijk gepraat en elkaar recht in de ogen gekeken. Je moet elkaar vertrouwen geven in de uitvoering. Er is geen handleiding voor zo’n culturele hoofdstad."

Bij de foto: Opluchting op de gezichten van de culturele mienskip tijdens de bijeenkomst in Neushoorn. Het project Potatoes go Wild van Froukje de Jong (links) en Loet Hin (naast haar) viel in de prijzen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>
 
archief 2016 (1e kwartaal)
archief 2015 (4e kwartaal)
archief 2015 (3e kwartaal)
archief 2015 (2e kwartaal)
archief 2015 (1e kwartaal)
archief 2014 (4e kwartaal)
archief 2014 (3e kwartaal)
archief 2014 (2e kwartaal)
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken