Sint Annaparochie, 30 september 2015

Leden tegen fusie CBO G2 en Fier

Foto: LC

De leden van de christelijke onderwijsvereniging CBO G2 hebben dinsdagavond tegen een bestuurlijke fusie met openbare onderwijsgroep Fier gestemd. In Ons Huis in St.- Annaparochie was een ruime meerderheid van 141 tegen het voorstel, waar een tweederde meerderheid van 171 nodig was. Slechts 112 leden stemden voor.

De uitslag is een fikse streep door de rekening van het bestuur van CBO G2. De onderwijsvereniging, waar zeven christelijke basisscholen van het Bildt en Leeuwarderadeel onder vallen, zag een fusie met Fier als noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. De vereniging heeft het steeds moeilijker, mede door de krimp in het gebied. Ook Fier is te klein om op langere termijn te overleven, en stond achter het plan.

Het stak een meerderheid van de leden dat alleen gestemd kon worden over al dan niet een bestuurlijke fusie. Het bestuur van CBO G2 besloot echter unaniem om de leden alleen een bestuurlijke fusie met Fier voor te leggen. Het bestuur van CBO G2 heeft de uitslag van de stemming geaccepteerd en beloofde nu met een nieuw voorstel te komen.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 29 septimber 2015

35 bedriuwen sjogge de keunst ôf by Smeding yn Sint-Anne

Bedriuwen op besite by Smeding   -   Foto: Omrop Fryslân

Sa'n 35 bedriuwen binne tiisdei op besite by Smeding Groenten en Fruit yn Sint-Anne. Se besykje dęr antwurd te krijen op de fraach hoe't je derfoar soargje kinne dat wurknimmers sa lang mooglik en fit oan it wurk bliuwe kinne. De AOW-leeftiid giet omheech en de beropsbefolking fergrizet.

De byienkomst is organisearre troch it Ministearje fan Sosjale Saken en Wurkgelegenheid, TNO en it Buro voor Fysieke Arbeid. By Smeding wurdt in soad fysyk wurk dien. Se binne al in skoft dwaande mei maatregels om de meiwurkers sűn te te hâlden.

Sa coache se minsken om harren hâlding te ferbetterjen by it wurk. Mar ek de libbensstyl fan meiwurkers. Dęrfoar wurde sportaktiviteiten stimulearre en organisearre. En yn de kantine is sűn iten te krijen. Fansels in soad griente en fruit. Smeding hat in foarbyldfunksje as it giet om duorsume ynsetberheid fan de wurknimmers

It ministearje stelt subsydzjes beskikber foar maatregels om om te gean mei in fergriizjende beropsbefolking. Smeding wol sjen oft se dęr ek gebrűk fan meitsje kinne en hoe.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch ek de fideo >>

Sint Annaparochie, 28 september 2015

Jolanda van der Goot

12,5 Jaar bezorging Sint Annaparochie

Op 1 januari 2003 trad Jolanda van der Goot in dienst als busbezorger voor de Leeuwarder Courant omgeving Sint Annaparochie. Een busbezorger bezorgt met auto de kranten bij abonnees in het buitengebied. Sindsdien heeft ze verschillende busroutes gereden en assisteert zij bij het depothouderschap in Sint Annaparochie.

Sinds 1 juli van dit jaar is zij alweer 12.5 jaar werkzaam voor de Leeuwarder Courant. Vrijdag 25 september hebben we haar hiervoor even in het zonnetje gezet!

Zelf had ze niet in de gaten dat ze alweer zolang betrokken is bij NDCmediagroep. En ze heeft zeker de intentie om nog even te blijven. Misschien dat ze de 25 jaar wel aantikt! Met veel plezier bezorgt ze nog steeds de kranten in de buitengebieden en helpt ze mee op het depot.

Bron: Krantine.nl

Sint Annaparochie, 25 september 2015

Man aangehouden voor bedreiging met mes

Een 61-jarige man uit St. Annaparochie is donderdagavond bij zijn woning aangehouden voor bedreiging. De man kreeg ruzie met een familielid, een 29-jarige man uit Leeuwarden.

Volgens getuigen ging de 61-jarige man met een mes in zijn handen achter de de andere man aan. Bij het betreden van de woning vonden gealarmeerde agenten het mes. Zij namen het in beslag.

De man werd aangehouden en is meegenomen voor verhoor. Het familielid deed aangifte van bedreiging. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht.

Bron: Politie.nl

Sint Annaparochie, 23 september 2015

Bildts college op pad voor de Bildtse Post

Boukje Tol, Colette Govaars (van achter), Gerrit Krol, Nel Haarsma, Gerard de Jong en Hillie Blaak vergaderen over de special. (foto: Evelyn Spyratou)

De Bildtse Post volgt altijd nauwgezet de Bildtse politiek. Het verhaal van de bestuurders en raadsleden wordt verteld en ze worden kritisch gevolgd. Voor één keer leek het ons leuk de rollen eens om te draaien. We vroegen het Bildtse college om voor ons op pad te gaan. Welke verhalen zouden zíj willen lezen? Welke thema’s zouden zíj uit willen zoeken en beschrijven? Ze gingen de uitdaging aan en, het moet gezegd, kweten zich zeer verdienstelijk van hun taak.

De Bildtse Post, opgericht in 1935, bestaat 80 jaar. Daar zullen we nog bescheiden aandacht aan besteden, maar in deze krant alvast iets speciaals: een bijlage vol interviews en persoonlijke verhalen van het Bildtse college van b. en w.

Toen de krant het college voorstelde om voor één keer de pen ter hand te nemen, reageerden ze allen enthousiast. Het duurde niet lang voordat ze met een lijst aan ideeën kwamen. Tijdens de zomer gingen ze er op uit, interviewden ze mensen of bogen ze zich over een persoonlijk verhaal.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 23 september 2015

Toekomst CBO G2 in handen van leden

Klik hier voor de video

De bestuurlijke toekomst van christelijke onderwijsvereniging CBO G2 ligt in handen van de leden. Volgende week dinsdag kunnen zij stemmen over het al dan niet bestuurlijk samengaan van de vereniging met de openbare onderwijsgroep Fier. Dit is volgens CBO G2 noodzakelijk om te overleven. Er staat wat op het spel, dat is duidelijk. De vereniging voor christelijkbasisonderwijs van het Bildt en Leeuwarderadeel liet speciaal een animatiefilmpje maken om de situatie uit te leggen.

Leden kunnen dinsdagavond in Ons Huis stemmen over het plan. CBO G2 en Fier zijn beide te klein om op lange termijn te overleven. In diverse dorpen – zoals op Ouwe- Syl en in Froubuurt – zijn de christelijke en openbare basisscholen al onder één dak gekomen. Bestuurlijk dient nu hetzelfde te gebeuren. Fier is daar al uit, maar omdat CBO G2 een vereniging is moeten de leden er mee instemmen. Wijzen zij de fusie af, dan wordt CBO G2 waarschijnlijk opgesplitst en ‘verdeeld’ over andere christelijke onderwijsgroepen in de regio.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

It Heidenskip/Spannenburg, 22 september 2015

Frans Temme

Frans Temme winnaar dagwedstrijd en gehuldigd als Bildts kampioen

Frans Temme is met vier wedstrijdpunten en 5.760 gram gevangen vis winnaar geworden van de dagtocht van HSV de Voorn en HSV de Deinende Dobber.

Temme werd tevens Bildts kampioen en ontving hiervoor de wisselbeker.

‘s Morgens was de eerste wedstrijd bij It Heidenskip. ‘s Middags volgde een wedstrijd aan het Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

Bij beide locaties werd weinig gevangen.

Bron: Franeker Courant
link Lees hier de hele uitslag >>

Hilversum, 21 september 2015

Arme gemeenten vangen meer asielzoekers op dan rijke

Gemeenten met inwoners met een laag inkomen vingen de afgelopen tien jaar meer dan drie keer zo veel mensen op als gemeenten met rijke inwoners, blijkt uit onderzoek van de NOS.

In Nederland waren er jaarlijks gemiddeld 25.283 bedden beschikbaar voor asielzoekers in opvanglocaties. De honderd armste gemeenten in Nederland namen bijna de helft voor hun rekening. De honderd rijkste gemeenten hadden gezamenlijk plaats voor slechts 3354 asielzoekers.

De meeste arme gemeenten die de NOS sprak zeggen asielzoekers niet op te vangen voor het geld. De gemeente Het Bildt in Noordwest-Friesland, een van de armste gemeenten van Nederland, vangt al jarenlang honderden asielzoekers op. "Het levert werkgelegenheid op. En iets meer geld uit het landelijke gemeentefonds. Maar veel belangrijker is het grote draagvlak onder de inwoners van Het Bildt”, aldus wethouder Boukje Tol.

Bron: NOS
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 21 september 2015

Taeke Triemstra kon gisteren bij de Oldehovepartij om meerdere redenen juichen. FOTO HENK JAN DIJKS

Triemstra: tobber weer topper

Vorig jaar verkeerde Taeke Triemstra tijdens zijn zware schouderblessure tussen hoop en vrees. Hij knokte zich terug. Op de Oldehovedag kwam gisteren de beloning. Na de PC-winst pakte hij de zege in het jaarklassement.

De finalisten van de Oldehovepartij, de traditionele reünie onder kaatsers, oud-kaatsers en kaatspubliek, waren dertigers. Voor Taeke Triemstra, de stilist uit Sint Jacobiparochie, een indicatie dat dat allemaal echte liefhebbers zijn. "Moai dochs dat dizze jonges sa lekker lang op it fjild stean en der fan genietsje. It kostet in soad frije tiid en it lichem moat meiwurkje, mar dan kin ik der fan genietsje om hjir te stean."

Aan het begin van het seizoen had hij nog twijfels, vooral bij de afdelingswedstrijd in Weidum. Hij zocht voorzichtig en met beleid naar de bevestiging dat het gewricht waaraan hij vorig jaar was geopereerd weer redelijk zou functioneren. "Ik wurd noait wer hielendal de âlde, mar kin my sa prima ręde."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>    link Zie ook het dossier TAEKE TRIEMSTRA >>

Zwarte Haan, 21 september 2015

Doorgeslagen flex

Ton Haarts

Vakbondsleider Ton Heerts van de FNV sprak zaterdag klare taal. De arbeidsverhoudingen in dit land zijn uit evenwicht. Heerts had het tijdens de Anita Andriesenlezing in Zwarte Haan over "een doorgeslagen flex". Over werkgevers die goedkope arbeid "blijkbaar belangrijker vinden dan goede arbeidsverhoudingen en tevreden werknemers".

Een brede linkse beweging, met regeringspartij PvdA, SP en GroenLinks moet een vuist maken tegen het neoliberale beleid van de laatste jaren. De vakbondsvoorzitter snijdt een gevoelig punt aan. Tijdens de crisis moesten veel vaste banen eraan geloven. Een deel van de arbeid is door werkgevers vervangen door goedkopere flexcontracten.

De voorbeelden zitten zelfs zo nu en dan naast het eigen bureau. uurloon van 17,50 euro bruto waar hun buurman in vaste dienst het dubbele verdient. Alles onder het mom: werk is werk en alles is beter dan thuiszitten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>    link Lees ook 'Fakbond FNV balt vuist' van Bert de Jong>>

Franeker, 20 september 2015

Waadhoeke populair bij peiling gemeentenaam

Bij een peiling over de drie voorgestelde gemeentenamen voor de fusiegemeente in de Noordwesthoek scoorde Waadhoeke zaterdag het best.

De peiling werd gehouden door de FNP in Franekeradeel tijdens de Agrarische Dagen.

Er kwamen 193 stemmen voor Waadhoeke, 112 voor Franeker en 97 voor Nij-Westergo.

Inwoners van de gemeenten het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel kunnen nog tot en met 30 september hun voorkeur uitspreken. Haalt een van de drie meer dan 50 procent, dan wordt dat de gemeentenaam.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 18 septimber 2015

Bilts verzet tegen nieuwe gemeentenaam-verkiezing

Ferset op it Bilt tsjin de ferkiezing foar in nije gemeentenamme. It Bilt giet aanst op yn de fúzjegemeente Noard-west Fryslân. Dat stekt by guon al.

Mar yn de trije foarstelde nije nammen, Franeker, Nij-Westergo of Waadhoeke, is ek gjin Bilts werom te finen. Reden om protest oan te tekenjen of sels hielendal mar net te stimmen.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Anne, 18 septimber 2015

Nije gemeentenamme wichtich foar ynwenners Noardwest-Fryslân

Foto: Omrop Fryslân

Sa'n 6.000 minsken hawwe yntusken harren stim útbrocht op in nije gemeentenamme foar de nije fúzjegemeente yn Noardwest-Fryslân. Dat is űngefear tsien persint fan de minsken dy't kieze meie. Yn de gemeente It Bildt is der protest tsjin de nije gemeentenammen. Guon sille sels hielendal net mear stimme. De minsken dy't wol stimme, hawwe benammen grutte muoite mei de namme 'Franeker'.

Ek by streekkrante De Bildtse Post fernimme se dat it stimmen foar in nije gemeentenamme wichtich is foar de minsken. Der wurdt in soad reagearre op harren Facebookside.

Boargemaster Fred Veenstra fan Frentsjerteradiel is yn it ramt fan de saneamde 'boargemasterswiksel' twa wiken boargemaster fan It Bildt. Veenstra hat in hiel oar lűd heard fan de minsken oer de nije gemeentenammen en tinkt net dat se harren oan 'e kant set fiele.

Bron: Omrop Fryslân
link Zie ook het dossier HERINDELING >>

Sint Annaparochie, 18 september 2015

Tips voor vluchtelingen op school

Foto: omrop Fryslân

Vluchtelingenkinderen hebben recht op onderwijs. Heel snel zelfs. Directeur Boudien Bakker van basisschool De Toverbal: "Dat wordt nog wat."

De wereld staat voor de deur. Het kabinet vraagt noodopvangplekken, en in Sneek en Balk wordt hard gewerkt aan de opzet van nieuwe asielzoekerscentra. Balk krijgt een centrum voor vijfhonderd mensen. Er wordt gerekend op ongeveer vijftig basisschoolkinderen en vijftig leerlingen voor het voortgezet onderwijs.

In Sneek gaat het om een asielzoekerscentrum voor zeshonderd mensen, onder wie zestig basisschoolleerlingen en zo’n veertig middelbare scholieren.

Volgens het verdrag voor de Rechten van het Kind moeten jonge vluchtelingen, zodra ze een status hebben, binnen drie dagen naar school.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Menaam, 17 september 2015

Burgemeestersruil: amper cultuurverschil

Na vrijdag is de burgemeestersruil tussen Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel alweer ten einde.

Tom van Mourik van Menameradiel mocht even aan Franekeradeel ruiken, Gerrit Krol van het Bildt stapte bij Menameradiel binnen en Fred Veenstra van Franekeradeel zwaaide de scepter in het Bildt. Alledrie maakten ze twee collegevergaderingen mee en merkten weinig cultuurverschil.

Ook leidde ieder één raadsvergadering die in alle gevallen in recordtijd afgelopen was. Die raadsagenda's bevatten dan ook amper zware punten. Toch was het trio volledig bevoegd om in andermans gemeente op te treden en voor zover Krol weet, was dat de eerste keer in Nederland.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 16 september 2015

Raad akkoord met aanzien Aldi

De Bildtse gemeenteraad is in meerderheid akkoord met hoe de nieuwe Aldi en omgeving eruit komt te zien. Donderdag namen ze het ’beeldkwaliteitsplan’ aan van de supermarkt die naar de Ulbelocatie verhuist. Toch was er ook kritiek.

Het beeldkwaliteitsplan moet de weg vrijmaken voor het uitein-delijke bestemmingsplan, om de verhuizing van de Aldi naar de Ulbelocatie mogelijk te maken. De supermarkt komt aan de Beuckelaerstraat te staan. De coalitie van CDA, Werkgroep het Bildt en PvdA is akkoord met het plan. ”It is in prachtich plan, en belangryk foar dizze gemeente,” zei Frans Hiemstra (PvdA) donderdag.

De oppositie was kritisch. Ben Bruinsma (Frije Bilkerts) noemde het plan ’te voorbarig’. ”De gemeente het te min deen om ’n betere lokasy te soeken.” De VVD was lange tijd voor het plan, maar een brief deed hun mening veranderen, zei Jaap de Haan. ”Het bewonerscomité heeft ons overtuigd. Ze weten waarover ze spreken,” aldus De Haan. De omwonenden vinden het plan voorbarig en in strijd met ”goede ruimtelijke ordening”. Met negen tegen vijf stemmen werd het plan aangenomen.

Bron: De Bildtse Post

Marsum, 15 september 2015

Hijlke Bruinsma verrast met koningschap

Hijlke Bruinsma

Hijlke Bruinsma, de 29-jarige voorinse uit Minnertsga, werd zondag misschien ook tot eigen verbazing koning van de op een na laatste hoofdklassenpartij van het kaatsseizoen 2015.

De immer verbaal aanwezige Bruinsma werd boven zijn maten Jelte-Pieter Dijkstra, best op dreef en achterinse Hendrik Kootstra tot koning verkozen.

Het zal Dijkstra en Kootstra waarschijnlijk worst zijn maar zij hadden gezien het verloop van de drie gespeelde partijen beslist meer recht op de koningsbokaal dan Bruinsma. Maar als zo vaak: de wegen van koningscommissies zijn vaak ondoorgrondelijk.

De finale tegen Tjisse Steesntra, Erik Haitsma en Hans Wassenaar was bepaald niet een partij die lang in het geheugen van de ruim opgekomen liefhebber zal blijven hangen.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 14 september 2015

Restauratie kerkorgel Oudebildtzijl

Het orgel van de Julianakerk in Oudebildtzijl is aan restauratie toe.

Een plan daarvoor ligt klaar; de uitvoering staat niet eerder gepland dan het najaar van 2017. Het gaat om een blaasbalgorgel dat nog met de hand gepompt moet worden. De balg is poreus en de pijpen zijn gedeukt.

De kerk maakt deel uit van het cultuurhistorisch centrum de Aerden Plaats dat voor de restauratie 35.000 euro nodig heeft. Een verkoop van boeken leverde afgelopen weekend 75 euro op. De bouwer van het orgel, Bakker en Timmenga, voert ook de restauratie uit.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 12 september 2015

Naeem & Marjan

Marjan helpt Naeem. 'Als je eenmaal emotioneel betrokken bent, laat het je niet meer los.' Leeuwarder Courant / sneon & snein

Vrijwilligers in het Bildt en Menameradiel maken vluchtelingen wegwijs in onze samenleving. Hoe hulp aan een medemens in nood, kan leiden tot wanhoop én diepe vriendschap.

Het eerste contact verloopt via whatsapp. Naeem Mansour, gevlucht voor de oorlog in Syrië, houdt zich schuil bij zijn vriend Hamsa in Groningen. Hij heeft een verblijfsvergunning op zak en een plek om te wonen, maar de 38-jarige Palestijn kan zich er niet toe zetten zijn toegewezen woning in Sint Annaparochie te betrekken zonder zijn vrouw en drie kinderen.

Het voelt er leeg zonder zijn gezin. Zoveel plek voor hem alleen.

Marjan van der Heide uit Leeuwarden (49), vrijwillig vluchtelingbegeleider bij stichting Welzijn Middelsee, heeft via Hamsa heel wat berichtjes verstuurd, voordat Naeem zich laat verleiden tot een ontmoeting. Half april zegt hij eindelijk toe en komt hij met Hamsa met de trein naar Leeuwarden. Ze drinken samen een kopje koffie in kringloopwinkel Estafette.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtdijk, 12 september 2015

HUIS VAN DE KUNST

Nee, haar woonkamer voldoet niet aan het clichébeeld van een kunstenaarsinterieur, meldt Bianca de Gier als we binnenstappen. Niet druk of rommelig, maar juist ruimtelijk en rustig. Weinig 'frutsels', veel natuurlijke kleuren. En maar één eigen schilderij aan de muur. De rest van haar werk blijft in het atelier, onderin de dijkwoning aan de Nieuwebildtdijk in Oude Bildtdijk. Wonen doen ze boven, aan de straatkant. Aan beide kanten is het uitzicht eindeloos.

"Ooit, op een kamertje in Den Haag, sliep ik wél tussen al mijn werk en mijn materialen. Dat had wel wat, en het werkt ook inspirerend. Maar aan de andere kant: de rust om me heen is heel lekker. Ik ben al zo druk in mijn hoofd, van allerlei rommeltjes in huis word ik maar onrustig. Ik ben heel blij met hoe we het nu hebben." De rust er is niet alleen in, maar ook om het huis. Ver buiten stad of dorp. Is dat niet té rustig voor iemand die opgroeide in de Randstad? "Als je me vroeger had gezegd dat ik hier terecht zou komen had ik gezegd: 'Nee, je bent gek!' Maar ik bleek toch een natuurmens."

Bron: Leeuwarder Courant/ Wonen & co
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 11 september 2015

Zij hebben een asielzoeker in huis

Foto: De Volkskrant

Zijn naam blijft beter ongezegd. Zelf noemen ze hem 'de asielzoeker', of vaker: 'de útfanhûzer' - dat is mooi Fries voor logé. Al is het de vraag of je iemand die al drie jaar bij je inwoont nog een logé kunt noemen. Hoe lang is tijdelijk?

'Al met al kan deze situatie niet tot in eeuwigheid door blijven gaan' - zo eindigt de e-mail die Willem Lautenbach schreef; het was al na elven en soms grijpt het hem dan naar de keel. 'We hebben een aantal keren overwogen om hem weg te sturen omdat we het bijna niet meer aankonden, maar telkens lukte het toch weer.'

De útfanhűzer heeft een kamer boven in het vrijstaande huis van Willem en Wietske. Op zijn bureautje liggen stapels paperassen, op zijn bed een bijbel in zijn eigen taal: houvast. Iemand vroeg of ze bij konden springen. Hier in het noordwesten wordt veel bijgesprongen: alleen al op hun eigen dorp zijn meer huizen met meer útfanhűzers, dat is een publiek geheim.

Bron: De Volkskrant
link Lees het hele artikel >>

Gorinchem, 11 september 2015

Crowdfunding voor witte beelden van Henk Rusman

Henk Rusman in zijn atelier met de beelden die nu in Gorinchem staan.

In Gorinchem zijn wijkbewoners zo enthousiast over drie beelden van Henk Rusman, dat ze een crowdfundingactie zijn begonnen om ze te houden.

Die drie beelden, constructies van wit gecoat staal, staan bij een appartementencomplex aan de Sprokkelenburg, in een buitenwijk. Henk Rusman, beeldhouwer te Oudebildtzijl, is vereerd. "Ze spreken de mensen kennelijk aan."

In principe zijn ze daar maar tijdelijk, in het kader van de kunstmanifestatie Symposion. Daarvoor werden uit alle provincies een aantal kunstenaars gekozen, vooral van het constructivistische slag. In totaal staan er zo’n vierhonderd werken, binnen en buiten. Maar als het aan de bewoners ligt, blijven deze drie van Rusman er permanent staan. Ze zijn bezig om het benodigde geld bij elkaar te brengen, via fondsenwerving, eigen bijdragen en crowdfunding.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Warten, 10 september 2015

Ongeluk op N31 na rijden onder invloed

De politie pakte dinsdagavond een 26-jarige man uit Het Bildt op na een ongeluk op de N31 bij Warten.

De verdachte had een slok te veel op, bleek bij de controle.

Hij kreeg een rijverbod van drie uur.

Bron: Leeuwarder Courant

Feanwâlden, 9 september 2015

Foto: LC

Kritiek Topografyske Wurkgroep op namen

De Topografyske Wurkgroep Fryslân (TWF) is kritisch over de drie naamsuggesties voor de nieuwe gemeente in Noordwest-Friesland.

Met name Nij Westergo valt slecht bij de werkgroep. "Hy foldocht net oan ien fan 'e staveringen fan 'e trije libbene talen."

Bij de keuzemogelijkheid Franeker gaat de naamcommissie voorbij aan de voorwaarden van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, aldus de werkgroep.

Het mildst is TWF over Waadhoeke. De werkgroep vraagt zich alleen af of de naam niet sterker zou worden als er ‘De' voor zou komen te staan.

Bron: Leeuwarder Courant

Groningen, 9 september 2015

Krant vangt bot bij ‘supermarktdeal’

De omstreden omstreden zorgflat zorgflat Van Harenshuus Harenshuus werd na een geheime geheime deal met de bezwaarmaker alsnog afgebouwd. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De Leeuwarder Courant heeft het hoger beroep verloren dat het bij de bestuursrechter had ingesteld over de geheime stukken rond de zorgflat in Sint Annaparochie.

De slepende kwestie rond de flat werd in 2013 opgelost met een geheime overeenkomst. Deze krant tracht die overeenkomst openbaar te krijgen. In het vonnis van 4 september jongstleden stelt de bestuursrechter dat de LC geen belanghebbende is. Dat is alleen iemand "wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken", staat er in het vonnis. "Dat eiser journalist is en zich tottaak heeft gesteld om de overheid kritisch te volgen, doet aan het vorenoverwogene niet af."

Jurist Arthur Maandag, die de LC bijstaat in de procedures, vindt het een mager vonnis. "Zo wordt het gemeenten wel heel makkelijk gemaakt van alles geheim te houden." In mei 2014 stuurde een andere bestuursrechter het Bildt nog terug naar de tekentafel, omdat zij het wob-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur, red.) ten onrechte te beperkt uitlegde. Destijds werd niet gesteld dat de LC niet belanghebbend zou zijn. Het bevreemdt Maandag dat die belanghebbendheid nu alsnog wordt gebruikt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Wommels, 9 september 2015

Waadhoeke, Franeker of Nij-Westergo

By de gearkomste binne de trije mooglike nije gemeentenammen presintearre   -   Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Het noordwesten van Friesland heet vanaf 2018 Waadhoeke, Franeker of Nij-Westergo.

De inwoners van de nieuwe gemeente, nu nog bestaand uit Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen uit Littenseradiel, mogen de komende tijd hun stem uitbrengen. Ze ontvangen deze week een stemkaart met een code om digitaal te stemmen of kunnen de stemkaart retourneren.

In de digitale wereld waren de drie uitverkorenen al vastgelegd. Er waren al twitteraccounts en ook de domeinen .nl en .frl zijn vastgelegd.

Wommels was gisteravond de plek waar de spanning in een bomvolle raadszaal werd opgevoerd door Bert Looper, directeur van Tresoar en onafhankelijk voorzitter van de naamgevingscommissie waarin vertegenwoordigers van dorpsbelangen, uit het toerisme, onderwijs en cultuur, handel en nijverheid en de agrarische sector.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 9 september 2015

Sint Annaparochie voetbalt binnenkort op kunstgrasveld

Het is eindelijk droog, het kunstgras kan uitgerold worden. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Zaterdag moet er al op gevoetbald worden, gisteren startte de aanleg van een kunstgrasveld op sportcomplex De Waaie in Sint Annaparochie.

De aanleg van het veld, waar de gemeente het Bildt 300.000 euro voor uittrok, is onderdeel van het masterplan van de stichting die het complex beheert. Dat plan omvat een kaatsmuur, een multifunctioneel veld, jeu-de-boulesbanen, een verspringbak en volleybalvelden.

Met de nieuwe voorzieningen hopen de huurders van het terrein, voetbalvereniging Sint Annaparochie, kaatsvereniging Drie Spul is Ut en het voortgezet onderwijs, diverse knelpunten op te lossen.

Door de slechte staat van de velden moesten voetbalwedstrijden en -trainingen afgelast worden. De kaatsmuur moet de daling van het ledental van de kaatsclub een halt toeroepen. De middelbare scholieren konden vaak vanaf mei al niet meer buiten sporten vanwege het noodzakelijk onderhoud aan de velden. Ook dat is nu verleden tijd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 7 september 2015

Boukje Tol bij de presentatie van het predicaat Fairtrade gemeente

Het Bildt meet Fairtrade-gevoel

Zijn inwoners van het Bildt veel bezig met het gedachtegoed rond Fairtrade en de Millenniumdoelen?

De gemeente laat dit onderzoeken mede om te beoordelen of er veel verandering is vergeleken met eenzelfde onderzoek in 2011.

Het Kenniscentrum Communicatie van de NHL voert het onderzoek uit tussen 28 september en 18 oktober en ondervraagt dan mensen op straat of belt aan. Ook bij bedrijven wordt de vraag neergelegd.

Het Bildt is een Fairtrade-gemeente en ondersteunt de Millenniumdoelen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 3 september 2015

Voortbestaan Theaterkemissy Sint-Annaparochie is onzeker

De Theaterkemissy van Sint-Annaparochie stopt er waarschijnlijk mee. Het dagelijks bestuur wil niet meer verder en wacht op aanmeldingen van nieuwe leden.

In 2007 werd de Theaterkemissy opgericht door Dick Nauta, Mariet Spiertz en Jos Pieters om toneel, theater, ballet en muziek te promoten in Sint-Annaparochie. Ook een speciale Culturele Agenda werd geďntroduceerd voor krant en internet. Maar het gebruik van de agenda en de opkomst bij optredens en voorstellingen viel erg tegen.

Daardoor werd er ook niet genoeg geld verdiend om de initiatieven te betalen. Toch hoopt het bestuur dat nieuwe leden zich aanmelden, zodat de culturele voorzieningen niet verdwijnen uit het dorp. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden tot 10 september.

Bron: Omrop Fryslân

Dronryp, 29 augustus 2015

Partoer Sint-Jabik wint FB Oranjewâld Cup yn Dronryp

Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Renze Pieter Hiemstra fan Sint-Jabik binne sneon de winners wurden fan de FB Oranjewâld Cup.

Yn Dronryp wűn it favorite trijetal de finale mei 5-2 en 6-6 fan Easterlittens, mei dęryn de bruorren Simon Zijlstra en Erwin Zijlstra en Pier Piersma.

It is de twadde kear dat Sint-Jabik de cup pakt, want yn 2012 wie der ek al winst.

De tredde prizen wiene foar Grou en Wytmarsum.

Bron: Omrop Fryslân
link Harkje ek nei Ferslachjouwer Hijlko Broersma die't praat mei Bauke Triemstra >>

Sint Annaparochie, 29 augustus 2015

Een fietser op het wad.

Even weg

Het was een week om van in de war te raken, de krant lezend. In en rond Friesland stond er veel niet op de plek waar het hoort. Zaken doken elders op dan waar je ze verwacht. De wereld in het klein?

Zo zagen wadlopers geen fata morgana, toen zij op het wad drie fietsers van Zwarte Haan naar Terschelling zagen oversteken. Baggerfietsen is voor de fijnproever, toegegeven, maar de wadfietsers bezworen dat het goed te doen is. Een paar maanden geleden togen fietsers ook al van Ternaard naar Ameland. Natuurclubs op hun achterste benen, ophef en dit kan zo maar niet. Regels moesten er komen. We durven het bijna niet te vragen: Richten die zes fietsers dan echt zoveel meer schade aan dan de aanhoudende stroom wadlopers? Het is moeilijk voor te stellen.

Bilkerts! Die willen nog wel eens een brief of een bezwaarschriftje in hun eigen Bildts naar de gemeente sturen. Want dat is toch het laatste instituut dat ze in hun taal kunnen aanschrijven. Maar een Bildts antwoord krijgen, ho maar. Uitgerekend een subsidieaanvraag van de Stichting Bildts Aigene werd in harteloos Hollands van repliek gediend. Opper-Bilkert Leendert Ferwerda is wel voor minder op de barricaden geklommen. Van het tenenkrommende antwoord van de wethouder – "het zit nog niet zo in ons systeem" – is hij vast niet gekalmeerd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 29 augustus 2015

Voor het laatst gezien in Friesland

Van Sicco Cuperus uit Leeuwarden is al langer dan een jaar taal noch teken vernomen. De 36-jarige opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee verscheen op 9 juni 2014 niet op zijn werk. Bij hem thuis stond de televisie nog aan en lag zijn mobieltje aan de lader. Een paar dagen later werd zijn auto gevonden bij een oude zuivelfabriek in Marrum. Tot op de dag van vandaag zijn er nauwelijks aanknopingspunten.

"We zitten nog altijd vol vragen", zei zijn vader Piet Cuperus een jaar na dato tegen tv-programma Vermist. "Sicco is geen moment uit onze gedachten. We blijven worstelen met de vraag: wat is er gebeurd? Is hij meegenomen? Is hij in het buitenland? Heeft hij zichzelf iets aangedaan?"

Sicco Cuperus is een van de 40.000 mensen die jaarlijks in Nederland vermist raken. Het merendeel ervan wordt vrij snel getraceerd. Ongeveer 25 van hen keren niet binnen een jaar terug of worden nooit meer gevonden. Vandaag op de Internationale Dag van de Vermisten wordt aandacht gevraagd voor de vermisten en hun naasten

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 28 augustus 2015

Gemeente kiest aannemer voor Bildtdijken

Gemeente kiest aannemer voor Bildtdijken

Het college wil de Bildtdijken voorzien van kleuren, snelheidsovergangen en parkeerplaatsen met uitstulpingen aan Noord- en Zuidzijde van de Bildtdijken. Deze maatregelen moeten de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het gebied vergroten.

Dit besluit is in het voorjaar genomen nadat er verschillende inspraakmomenten met inwoners waren geweest. De werkzaamheden beginnen in het najaar. De gemeente informeert bewoners van de Bildtdijken gedurende het traject regelmatig via de Bildtse Post en de gemeentelijke website. Op dit moment is de gemeente bezig met de aanbesteding, de keuze van de aannemer.

Op een aantal plaatsen zijn parkeer- en passeerstroken gepland. Direct aanwonenden zal gevraagd worden wat de beste plek is voor parkeer- en passeerstroken in de buurt van hun woning. Uitnodigingen aan direct betrokkenen volgen.

Bron: Gemeente het Bildt
link Lees het hele dossier VEILIGHEID BILDTDIJKEN >>

Sint Annaparochie, 27 augustus 2015

Bildts vertalen 'zit niet in systeem'

Burgers die in de Bildtse taal naar de gemeente het Bildt schrijven, krijgen in het Bildts antwoord, maar een reactie op een subsidie-aanvraag in het Bildts wordt in een raadsvoorstel in het Nederlands gedaan. Frije Bilkerts-fractievoorzitter Leendert Ferwerda toonde zich gisteravond verbolgen.

Een subsidieaanvraag van de Stichting Bildts Aigene had bij uitstek in het Bildts beantwoord moeten worden, vindt hij. Dat moet met alles wat de Bildtse taal en cultuur raakt, ook na 2018 als de gemeente opgaat in een groter geheel, aldus Ferwerda.

Wethouder Boukje Tol beloofde een vertaling. "Het zit nog niet zo in ons systeem", was haar verklaring.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 26 augustus 2015

Invulling schoolterrein Sint Anne 2017 klaar

De nieuwe Aldi in Sint Annaparochie wordt een keer zo groot als de huidige. De bouw kan in maart 2016 van start.

Deze planning wordt alleen gehaald als er geen mensen naar de Raad van State stappen. De Aldi, nu aan de Beuckelaerstraat, verhuist 200 meter verder in dezelfde straat naar het terrein waar nu nog de middelbare school Ulbe van Houten staat. Dit gebouw staat leeg omdat de leerlingen dit schooljaar verhuisd zijn naar de nieuwe campus.

In de richting van de Van Harenstraat komt een openbaar parkeerterrein. Hiermee moet een verbinding gelegd worden naar het centrumgebied van het dorp waar de supermarkt straks zo'n 80 meter vanaf komt te liggen.

De rest van het terrein wordt ingevuld met ruim dertig huurwoningen door de woningstichting Noordwest-Friesland. Dit worden rijtjes van maximaal vijf woningen aaneen. Begin 2017 begint de eerste fase en eind 2017 de tweede.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 26 augustus 2015

Nominaties gemeentenaam op 8 september onthuld

Meer dan 500 namen ingezonden

Op dinsdag 8 september maakt de herindelingscommissie de drie namen bekend waaruit de bevolking van het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel een keuze mag maken.

Dat gebeurt tijdens een vergadering van de commissie in Wommels (Littenseradiel). Bewoners uit het herindelingsgebied hebben meer dan 500 namen ingezonden voor de nieuwe gemeente. Een speciale naamgevingscommissie heeft daar drie kandidaat-namen uit geselecteerd.

De bevolking kan na 10 september via een stemkaart of gemeentezoektnaam.frl een stem uitbrengen. De inzending die meer dan vijftig procent van de stemmen krijgt, wint. Als het nodig is, volgt een tweede stemronde.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 26 augustus 2015

Wachten tot de deuren van de nieuwe school De Syl open gaan. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Herstart school De Syl na turbulent jaar

De Syl is de naam van de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl die met deze nieuwe naam een nieuwe start maakt.

De tweede samenwerkingsschool in de gemeente het Bildt maakte een minder soepele start dan de eerste in Vrouwenparochie. Wethouder Nel Haarsma van het Bildt sprak gisteren bij de opening van "in turbulint jier. Dat hat sear dien en der binne minsken teloarsteld."

De christelijke school De Korenaar en de openbare De Oprel vormen sinds het schooljaar 2014/2015 een samenwerkingsschool. Begin dit jaar trokken ze in het verbouwde pand van De Korenaar na een tijdelijk verblijf in De Oprel.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Zwarte Haan, 25 augustus 2015

Nelly de Jong

Hea!

By de Biltse motorműzen jildt mar ien ding; "der op út!" en dat bart dan ek.

Under lieding fan oprjochtster Bettie Drost fan Sint Anne makket de skootmobylploech eltse wike in moaie trip en hjoed sille se op nei de Seedyk.

En dęr stiet harren in grutte ferrassing te wachtsjen...

Bron: Omrop Fryslân
link Hjir de fideo >>

Oudebildtzijl, 25 augustus 2015

Otto Stroosma midden op het wad tussen Zwarte Haan en Terschelling FOTO ROBBERT RUTGRINK

Oudebildtzijl samen onder De Syl

Onder de nieuwe naam De Syl heeft de samenwerkingsschool in Oudebildtzijl dinsdagmiddag een nieuwe start gemaakt. De christelijke school De Korenaar en de openbare De Oprel vormen sinds het schooljaar 2014/2015 een samenwerkingsschool.

Begin dit jaar trokken ze in het verbouwde pand van De Korenaar na een tijdelijk verblijf in De Oprel. Daar werd toen geen ruchtbaarheid aan gegeven omdat de school net een conflict tussen ouders en team achter de rug had.

Aanleiding was het vertrek van een geliefde juf. De school moest toen noodgedwongen een dag dicht. Inmiddels is er een nieuwe directeur en zijn er nieuwe leerkrachten aangesteld.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 25 augustus 2015

Van links naar rechts: de dames Van der Veen, Cuperus, Talsma en Smids en de heren Cuperus, Smids, Van der Veen en Talsma. (Eigen foto)

Reünie voormalige lagere schoolmeesters Minnertsga

Een reünie op de televisie is meestal van oud-leerlingen, die bij elkaar in de klas hebben gezeten. Maar er is ook een reünie van mensen die vóór de klas stonden en wel in Minnertsga, aan de Christelijke Lagere School aldaar.

Zodoende zijn de leeftijden van de reünisten ook wat hoger geworden, en dat maakt de reünie enigszins uniek; ze zijn allemaal nog aardig gezond en nog steeds bij dezelfde vrouw.

Meester J. van der Veen, bijna 83 jaar, was hoofd van de christelijke school in Minnertsga van 1961 tot 1988, hij woont nu in Sint Annaparochie. Meester S. Smids, 80 jaar, had klas 5 onder zijn hoede van 1958 tot 1973, hij woont nu in Waskemeer. Meester A.P. Talsma, 72 jaar, stond voor klas 3 en ook wel klas 4 van 1966 tot 1975, hij woont in Ternaard.

link Lees het hele artikel >>
Bron: Leeuwarder Courant

Oosterend, 25 augustus 2015

Otto Stroosma midden op het wad tussen Zwarte Haan en Terschelling FOTO ROBBERT RUTGRINK

Trio fietst over het wad naar Terschelling

Drie avonturiers zijn zaterdag het wad overgestoken van Zwarte Haan naar de De Grië op Terschelling. Ze hadden voor de 18 kilometer vier uur nodig.

Geconfronteerd met een fietsoversteek van de vaste wal naar Ameland kwam Otto Stroosma uit Apeldoorn op het idee dat zoiets ook naar Terschelling viel te proberen. Onder wadlopers staat de tocht vanaf Zwarte Haan als doenbaar te boek, zij het lastiger dan die naar Ameland of Schiermonnikoog.

Een fietser moet vooral afrekenen met tijdverlies in de eerste baggerkilometers en met enkele slenken die zich alleen bij laag tij laten doorwaden. Stroosma vond een metgezel in de Leidse fietsenfabrikant Robbert Rutgrink, die zij zijn bedrijf Santos geschikte fietsen liet maken met vorken die breed genoeg waren voor de vereiste ballonbanden. Wadgids Rob Schmutzler uit Ried zette zijn terreinkennis in.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 25 augustus 2015

Boze moeder veroorzaakt verkeersgevaarlijke situatie

Bang dat ze haar tweeling kwijt zou raken, besloot een 35-jarige vrouw uit Menaam op zaterdag 17 augustus 2013 tot een bijzondere actie. Ze parkeerde haar auto tegenover haar woning in Sint Jacobiparochie, waar haar ex verbleef.

Een week eerder had hij haar meegedeeld te willen scheiden. Ze parkeerde haar Lancia in een parkeervak tegenover de toen nog gezamenlijk woning en gaf vol gas toen haar ex, geholpen door anderen, met tassen vol babyspullen naar buiten kwam. "Toen werd mijn moeder boos", vertelde haar dochter, die op de bijrijdersstoel zat, later tegen de politie. "Ik had het idee dat het een waarschuwingsactie was."

In de eerste versnelling, met veel kabaal schoot de vrouw over een groenstrook het troittoir op. Een vriend van de ex, die hielp bij het sjouwen, kon volgens getuigen net op tijd wegspringen over het tuinhek om vervolgens een koprol te maken en naar de voordeur te rennen. "Als ik dat niet had gedaan, had ze me geraakt", verklaarde hij later

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 24 augustus 2015

Twijfels bij effectiviteit mollentablet tegen muizen

Er zijn twijfels over de effectiviteit van Luxan Mollentabletten, die door middel van een vrijstelling zijn toegestaan voor de bestrijding van muizen in de akkerbouw.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is verheugd over de vrijstelling, maar er is ook kritiek op het middel. "Mollentabletten zijn effectief in afgesloten gangen", legt Klaas de Boer van George Pars Graanhandel, akkerbouwadviseur in het getroffen gebied in Friesland, uit. "Muizen maken juist veel gangen in een perceel. Dus het dodelijke gas van de tabletten ontsnapt. Daarom denk ik dat dit geen doeltreffende maatregel is voor het muizenprobleem." Datzelfde zegt een ongediertebestrijder in de Leeuwarder Courant.

Teun de Jong van de NAV zegt dat een fabrikant zijn middel niet zal aanbieden als het niet werkt. "Hij heeft een naam hoog te houden." De Jong geeft aan dat muizen maar weinig gas nodig hebben om eraan te bezwijken. Dat zou het tegenargument van de gangen tackelen.

Bron: De Boerderij
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 24 augustus 2015

Politie controleert wegen bij oogst

De politie en de gemeente het Bildt houden gezamenlijk in de gaten of de wegen wel schoon gehouden worden nu het oogsttijd is.

De gewassen worden van het land gehaald, waardoor er veel tractoren op de weg zijn. Agrariërs zijn verplicht maatregelen te nemen om de wegen schoon te houden of te waarschuwen voor slipgevaar. Overtreders worden aangesproken op hun gedrag. Bij herhaling volgen andere maatregelen.

De politie adviseert voorzichtig te rijden omdat lichte vervuiling al tot slippen kan leiden.

Bron: Leeuwarder Courant

Tjalleberd, 24 augustus 2015

FOTO ALEX DE HAAN

De Rúge Aalroker uit Sint Anna wint prijs voor het schoonste geheel

Zaterdag werd voor de 22ste keer het Fries Kampioenschap Palingroken gehouden in Tjalleberd.

Van de 59 deelnemers wist Eddy de Roos jr. het smakelijkste en gaarste palinkje te roken. Vorig jaar was hij ook al winnaar. De Skiere Iel, de wisselprijs, krijgt gewoon nog een jaar een plekje op de schoorsteenmantel in Feanwâlden.

De Rúge Aalroker uit Sint Annaparochie won de prijs voor het schoonste geheel.

Op de foto rangschikt Jeroen de Jonge uit Gersloot de palingen zorgvuldig voordat ze de rookton in gaan.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 21 augustus 2015

Stichting wil liever geld dan beroepskracht

De nieuwe Stichting Bildts Aigene, waarin Stichting Ons Bildt, Bildts Dokumintasysintrum, Kemmissy Meertalighyd en de Aerden Plaats samenwerken, wil zonder beroepskracht functioneren.

De gemeente het Bildt had wel geld voor een beroepskracht gereserveerd. Daarvan is deels gebruik gemaakt door een externe projectleider het samengaan van de vier stichtingen te laten begeleiden.

Nu die klaar is, wil de stichting het overgebleven geld, 11.000 euro, gebruiken voor vijf projecten. Het college is akkoord.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 21 augustus 2015

Walda Schildersbedrijf Minnertsga

Legalisatie uitbreiding schildersbedrijf

Burgemeester en wethouders van het Bildt willen de illegaal geplaatste uitbreiding van schildersbedrijf Walda aan de Stasjonsstrjitte in Minnertsga legaliseren.

Dat geldt ook voor het verplaatsen van een hekwerk. De bouwsels zijn op een stuk grond geplaatst dat de bestemming ‘groen’ heeft.

Het bedrijf heeft inmiddels aangetoond dat de veranderingen noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid van de spuitinrichting. Voor het functioneren van het bedrijf is de nieuwe situatie van groot belang.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 augustus 2015

Berber (10) waarschuwt voor gevaarlijke kruising

Groep 7 van het Fonnemint

Een prachtige tekening valt altijd meer op dan de verkeersborden die we al kennen. Berber van der Meer (10) maakte een prent van de gevaarlijkste kruising van St.-Annaparochie, de Beuckelaerstraat- Van Harenstraat. Haar ‘waarschuwing’ hangt sinds dinsdag tweemaal groot langs de weg.

"Het is een heel gevaarlijk kruispunt, want er rijden zoveel auto’s langs," vertelt Berber, leerling van ‘t Fonnemint. “Ook zijn er veel vrachtwagens. Soms moet je heel lang wachten voor je kunt oversteken.” Veilig Verkeer Nederland (VVN) vroeg kinderen van Friese scholen om de gevaarlijkste kruising in het dorp aan te geven. In St.-Anna stak de kruising Beuckelaerstraat-Van Harenstraat er met kop en schouders bovenuit. De tekening van Berber was de mooiste. Hij siert sinds gister de folders van VVN, en is tweemaal groot te zien op de kruising zelf.

Wethouder Nel Haarsma erkende dat er goed uitgekeken moet worden op de kruising. "’t Fonnemint en de Slotschool hawwe beide 200 learlingen, en mei de Campus komme der nochris 500 bij. Dat binne in hiele protte bern die’t hjir lânsfytse. It is noai dat ’t Fonnemint sa bovenop de ferkearsfeiligheid sit, mei oandacht foar it gefaar en spesjale ferkearsâlders." De onthulling van het bord stond in het teken van ‘De scholen zijn weer begonnen’, de jaarlijkse actie van Veilig Verkeer Nederland bij de start van het nieuwe schooljaar.

Bron: De Bildtse Post

Vrouwenparochie, 17 augustus 2015

V.l.n.r.: Erik Haitsma, Sjoerd de Jong en Jelle Attema

Trio Sjoerd de Jong wint in Vrouwenparochie

De eerste klasse vrije formatiewedstrijd in Vrouwenparochie is zondag gewonnen door het trio Jelle Attema (Idsegahuizum), Erik Haitsma (Wommels) en Sjoerd de Jong (Sint Annaparochie).

In de finale tegen Enno Kingma (Westhoek), Pieter Jan Plat (Leeuwarden) en Jouke Bosje (Leeuwarden) wonnen zij met 5-5 6-2.

In de halve finale kaatsten de latere winnaars Jelle Attema c.s. tegen Jelte Pieter Dijkstra (Heerenveen), Hendrik Jan van der Velde (Bolsward) en Evert Pieter Tolsma (Winsum) en brachten de eindstand op 5-4 6-0.

De premiewinnaars Enno Kingma c.s. versloegen in de andere halve finale op 5-5 6-6 het partuur Menno van Zwieten (Peins), Laas Pieter van Straten (Feinsum) en Pier Piersma (Easterlittens)

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 15 augustus 2015

'Meerwaarde Elfstedenroute toon je niet met een goodiebag'

De sluis bij Oude Leije

Sluizen die niet opengaan, achterblijvende belangstelling, slechte publiciteit: het gaat de Noordelijke Elfstedenvaarroute bepaald niet voor de wind. Burgemeester Van den Berg van Ferwerderadiel luidde vorige week de noodklok: doe iets aan de problemen en verbeter de promotie. Uytland, de groep recreatieondernemers in Noordwest- Fryslân, ondersteunt die oproep van harte. “Je moet blijven uitleggen waarom dit een uniek gebied is.”

Lútsen Kooistra, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, wilde de route wel eens ervaren: hij voerhem onlangs en schreef er afgelopen zaterdag over. Positief was hij allerminst: de aanlegsteigers lijken willekeurig en los van de oever te liggen, en het blijkt al moeilijk te zijn ergens een kopje koffie te kunnen drinken onderweg. Het Bildtse deel van de route, en vooral de Blikfaart noemde hij ’een saaie hel’, verwijzend naar de ’Hel van het Noorden’ tijdens de winterse Elfstedentocht.

De aanhoudende problemen met sluizen die niet open willen - waardoor een bootjestoerist soms tot wel vier uur ’vast ligt’ - en het uitblijven van volk deden burgemeester Wil van den Berg vorige week in de pen klimmen. “Aangezien deze vaarroute circa 28 miljoen heeft gekost, dringen wij er nogmaals op aan de bediening van de sluizen en het verhelpen van de storingen zodanig te laten regelen, dat een vlotte doorvaart en dus het gebruik van de route wordt bevorderd,” zo liet Van den Berg weten aan de Stuurgroep Elfstedenvaarroute. De Friese CDA-fractie drong begin deze zomer al op actie aan.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 15 augustus 2015

Water lekt weg uit vaart in Sint Annaparochie

Aan de Stadhoudersweg in Sint Anne wordt druk gezocht naar de oorzaak van een lek waardoor water uit de Noordervaart is gestroomd. Er is een dam opgeworpen om het weglekken te stoppen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De Noordervaart, een forse sloot in het hart van Sint Anne, blijkt lek. Tienduizenden liters water stroomden de afgelopen weken in het riool.

Omwonenden van de Noordervaart keken raar op toen de waterstand de afgelopen weken halveerde. Even was het zoeken naar de oorzaak; hemelwater was er immers genoeg gevallen. Op het gemeentehuis kreeg men een telefoontje van het Wetterskip. Hoofd afdeling Werken Rob Meenderink: "Die zagen wel erg veel water vanuit onze kant stromen."

Na het turen in een aantal controleputten werd het Meenderink snel duidelijk: er zat een lek in de sloot, vermoedelijk bij een duiker. "We zagen het water erg snel door die putten stromen. Als dat gebeurt als het niet regent, weet je dat er iets niet in de haak is. Er is nogal wat water het riool in gestroomd. Hoeveel precies weten we niet."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Tzummearum, 14 augustus 2015

Mingde gefoelens oer rêding oanleunwenningen Nij Bethanië

Nij Bethanië yn Tsjummearum   -   Foto: Google Street View

Mingde gefoelens by de gemeente Frjentsjerteradiel en doarpsbelang Tsjummearum oer de oername fan soarchsintrum Nij Bethanië. Tongersdei waard bekend dat soarchsintrum Het Bildt foar in part de soarchtaken oernimt fan Noorderbreedte.

De gemeente en doarpsbelang binne bliid dat bewenners fan de oanleunwenningen harren soarch behâlde, mar fine it spitich dat yntinsive ferpleechsoarch foar âlderen foarearst net levere wurde kin. Doarpsbelang is benaud foar de leefberens yn it doarp.

Nij Bethanië soe it sintrale plak fan it doarp wurde mei űnder oaren in plak foar de basisskoallen. De skeaklaim dy't de gemeente en de wenningstichting by Noorderbreedte yntsjinne hienen, wurdt ynlutsen. Yn ruil dęrfoar wurdt it atrium fan Nij Bethanië opknapt op kosten fan Noorderbreedte.

Bron: Omrop Fryslân
link Ferslachjouwer Roelof Lousma oer de situaasje fan Nij Bethanië >>

Tzummarum, 13 augustus 2015

Zorgcentrum het Bildt zet zorg Nij Bethanië voort

Nij Bethanië

Zorgcentrum het Bildt gaat de komende weken een zorgsteunpunt in Nij Bethanië inrichten. Het zorgcentrum in Tzummarum zou per 1 september sluiten. Wonen Noordwest Friesland heeft Het Bildt bereid gevonden de zaken voorlopig waar te nemen. Hiermee is op korte termijn geregeld dat huurders van Wonen Noordwest Friesland in dit complex die hulp nodig hebben dit ook kunnen krijgen.

In juni jl. werd duidelijk dat Noorderbreedte per 1 september stopt met zorgverlening in Nij Bethanië. Het nieuws sloeg in Tzummarum in als een bom. Wonen Noordwest Friesland is toen met instemming van Noorderbreedte en de gemeente Franekeradeel op zoek gegaan naar een opvolger. "Daarbij ging het om de mogelijkheden tot het leveren van zorgdiensten op de korte termijn aan de bewoners van de aanleunwoningen en het onderzoeken van de mogelijkheden voor uitgebreidere vormen van zorg op de langere termijn," zo laat de woningstichting weten.

Met Zorgcentrum het Bildt zullen de plannen nu verder worden uitgewerkt. Hiermee lijkt de continuďteit van de voorziening voorlopig gewaarborgd. De komende tijd worden er plannen gemaakt voor renovatie van een deel van het gebouw. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe entree. Hierbij kan het atrium dat als grote binnentuin aan de woningen verbonden is, gebruikt worden voor activiteiten en ondersteunende functies. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is het complex weer uit te bouwen tot een kleinschalige zorginstelling.

Bron: De Bildtse Post
link Lees ook het artikel in de LC (pdf) >>

Minnertsga, 13 augustus 2015

Chauffeurs G.G. de Vries Minnertsga halen diploma Vakbekwaam Chauffeur

De chauffeurs met hun diploma. V.l.n.r.: Eeltje Jan Borger, Harry Jonker, Gerrit Boomstra, Jan van Noord, Allard Strating en Jan de Groot. (Eigen foto

Zes chauffeurs van transportbedrijf G.G. de Vries uit Minnertsga hebben hun MBO-diploma of certificaat Vakbekwaam Chauffeur ontvangen uit handen van projectmanagers Geert Theeuwen en Kathelijn Sollie van ConAct BV en Helicon Opleidingen.

De geslaagden zijn: Harry Jonker (51) uit Harlingen, Gerrit Boomstra (57) uit Minnertsga, Jan van Noord (55) uit Sint Annaparochie, Jan de Groot (47) uit Harlingen, Allard Strating (44) uit Stiens en Eeltje Jan Borger (49) uit Ternaard. De overige negentien chauffeurs van het transportbedrijf volgden de opleiding niet.

Het opleidingstraject, dat startte in september 2012, werd afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid en taalexamens. Daarbij werd nagegaan of de kennis en kunde voldoende was voor het behalen van het door het ministerie van onderwijs landelijk erkende MBO diploma of certificaat.

De directie van transportbedrijf G.G. de Vries laat in een reactie weten “bijzonder trots te zijn op de chauffeurs met het behalen van hun diploma.”

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 11 augustus 2015

Scholen Sint-Annaparochie in opvallend nieuw gebouw

De twee scholen voor voortgezet onderwijs in Sint Annaparochie zitten met ingang van het nieuwe schooljaar in een opvallend nieuw schoolgebouw: Campus Middelsee.

Naast de twee scholen zit ook het bedrijfsleven in de campus, op een speciaal leerwerkplein. Doel is dat de leerlingen eenvoudiger werk vinden in de eigen omgeving en bedrijven er goede medewerkers aan overhouden. Campus Middelsee kost 8 miljoen en is daarmee een stevige investering voor anticipeer-gemeente Het Bildt. Het is bedoeld als wapen tegen de dreigende krimp in Noordwest-Friesland.

Bron: leerlingendaling.nl

Leeuwarden, 11 augustus 2015

Foto: provincie Fryslân

Jorritsma beëdigt fusieburgemeesters

Commissaris van de koning John Jorritsma heeft dinsdagmiddag burgemeesters Gerrit Krol (het Bildt), Fred Veenstra (Franekeradeel) en Tom van Mourik (Menameradiel) beëdigd tot waarnemer bij buren.

De eerste burgers van de fusiegemeenten wisselen vanaf 8 september bijna twee weken van gemeente. Ze willen zo inzicht krijgen in de verschillende culturen binnen de organisaties.

Krol neemt waar in Menameradiel, Van Mourik gaat naar Franekeradeel en Veenstra naar Het Bildt. Om te zorgen dat er geen juridische problemen zijn, heeft Jorritsma het drietal formeel benoemd.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Jabik, 8 augustus 2015

Sipelbedriuw Konaxx Onions út Sint-Jabik draait wer

Directeur Tjerk Nagel

Sipelbedriuw Konaxx Onions út Sint-Jabik is dwaande mei in nije start. Begjin jannewaris waard bekend dat it bedriuw troch de Russyske boykot op de ynfier fan grienten en fruit yn swiere finansjele problemen siet. Doe binne alle aktiviteiten fan it bedriuw stilset. Sa'n 60-70 prosint fan de ôfset gong nammentlik nei Ruslân ta.

Konaxx ferpakt en eksportearret sipels, woartels en biten. Nije wike rôlje de earste sipels by it bedriuw wer fan de bân. De direkteur tinkt dat it noch in skoft duorret foar't it bedriuw nei Ruslân eksportearret.

Foar 10 fan de 12 meiwurkers is der no wer wurk. De twa meiwurkers dy't gjin wurk mear hawwe by it sipelbedriuw, hawwe gjin dien krigen, mar binne yn goed oerlis mei it bedriuw fuortgien.

Bron: Omrop Fryslân
link Hjir it hiele berjocht mei fideo en lűdsopname fan petear mei Tjerk Nagel >>

Minnertsga, 8 augustus 2015

Foto: Ytzen Korfzaterdag 8 augustus 2015, 17:21 / 112 Fryslân

Fietsster zwaar gewond na aanrijding met graafmachine

Op de Hearewei is zaterdagmiddag een fietsster ernstig gewond geraakt na in aanrijding te zijn gekomen met een graafmachine.

De vrouw stond net voor de aanrijding even stil in de berm. Een graafmachine die in de richting van het dorp reed moest naar rechts uitwijken voor een auto die tegemoet kwam. De graafmachine kwam bij het uitwijken in de berm terecht en de bestuurder heeft waarschijnlijk de vrouw hierbij over het hoofd gezien, waarna deze geraakt werd en ten val kwam.

Ambulance, politie en de traumahelikopter uit Groningen kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De vrouw is per helikopter zwaar gewond overgebracht naar het UMC in Groningen. De verkeersongevallenanalyse(VOA) heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 5 augustus 2015

Bildtse kunst, cultuur en muziek op vijfde Rembrandtmarkt

Foto: De Bildtse Post / Evelyn Spyratou

Ook de vijfde editie van de Rembrandtmarkt, afgelopen zaterdag in St.-Annaparochie, stond in het teken van kunst, muziek en langs de ‘dissys’ struinen. Mede door het goede weer werd het opnieuw een aangename editie van de markt, die hard op weg is dé jaarlijkse viering van de Bildtse taal en cultuur te worden.

Kunstkenner Jan Zijlstra nuttigt even een broodje kaas, als hij er een Delfts blauw tegeltje van Rembrandt in een houten ‘frame’ voor zijn neus wordt gezet. "Een curieus ding, dit." Het blijkt een oud kaasplankje te zijn. Niet veel waard, wel erg leuk. Zo treffen de twee taxateurs in de tent op de Rembrandtmarkt het vaak.

Al zijn er in St.- Anna wel enkele bijzondere objecten uit de tassen tevoorschijn getoverd. "Vanochtend kwam iemand met een zeldzame Friese munt aanzetten, van rond 600 na Christus. Een behoorlijk gave munt nog, uit dit Westerzee-gebied. Die was best wat waard, maar de man wilde per sé niet weten hoeveel hij waard was. ’Dan weten anderen het straks ook. ’ Hij was toch niet van plan hem te verkopen"

Wieke Andringa haalt een kan uit de tas en zet hem Cor Venema voor. Hij draait het object rond in zijn handen en glimlacht. “Dan denk je onmiddellijk toch aan het woord kitsch. Ik hoop dat het voor u persoonlijke waarde heeft, want als kan hoort het tot categorie rommelmarkt.” De kan van begin 20e eeuw werd gebruikt om wijn uit te schenken.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Drachten, 5 augustus 2015

Motorrijder uit Sint Anna overleden na botsing

Foto: Klaas-Jan Mollema, 112 Fryslân

In Drachten is woensdag een 61-jarige motorrijder uit Sint Annaparochie overleden na een botsing met een bestelbus van DHL.

Zijn vrouw (54) zat achter op de motor. Zij raakte zwaargewond. Ze is "in zorgwekkende toestand" naar het UMCG gebracht, meldt de politie. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Het ongeval vond plaats op de Dopplerlaan, bij het industrieterrein. De motor kwam door een nog onbekende oorzaak in botsing met de bestelbus, bestuurd door een 37-jarige man uit Zwolle.

De politie doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De politie vermoedt dat hij geen voorrang verleende.

Bron: Leeuwarder Courant
link Meer foto's en video bij 112 Fryslân >>

Sint Annaparochie, 5 augustus 2015

Bildt zoekt buurtsportcoaches

Sportcentrum De Bildtse Slag is op zoek naar twee ‘buurtsportcoaches’. Ze moeten sportactiviteiten van het basisonderwijs en de wijken sportverenigingen verbinden.

Ze moeten zorgen voor een "gevarieerd aanbod van buitenschoolse sport- en bewegingsactiviteiten" op basisscholen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen.

Ook moeten ze "niet of minder actieve" Bilkerts in beweging krijgen.

De coaches worden tot augustus 2016 aan het werk gezet. Bij voldoende resultaat komt er een vervolg tot 2018.

Bron: Leeuwarder Courant

Kolmeersland, 3 augustus 2015

Petronella de Jong, Carolijn Brouwer en Annie Lush (vlnr) op weg naar de zege.

Profzeilsters genieten na zware tocht over wereldzeeën van ‘amazing’ race op Snitser Mar

Na hun zware tocht over de wereldzeeën waren Carolijn Brouwer en Annie Lush gisteren de sterksten in de Sneekweek. In de ‘gouden’ Yngling was Petronella de Jong uit Sint Jacobiparochie hun gids op de Snitser Mar.

Annie Lush kon er lang na afloop van de wedstrijd nóg niet over uit. "Amazing!", aldus de Britse profzeilster, die net als Carolijn Brouwer op de Zweedse vrouwenboot SCA met redelijk succes meedeed aan de in juni beëindigde Volvo Ocean Race. "Dit was een briljante dag. Het was erg lastig zeilen, maar tegelijkertijd zeer uitdagend. Ik heb echt genoten."

Lush is als zeilster heel wat gewend, maar keek gistermiddag haar ogen uit. "Ik was vergeten dat er zoveel verschillende boten bestonden. Ongelooflijk. En ze kwamen overal vandaan. Natuurlijk heel wat anders dan op de oceaan."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 3 augustus 2015

Ina Jelies aan het werk. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Rembrandtmarkt in Sint Annaparochie

Al weer voor de vijfde keer werd zaterdag in Sint Annaparochie een Rembrandtmarkt gehouden op de plek waar de schilder in 1634 zijn Saskia trouwde.

Rembrandt hield van bijzondere voorwerpen, snuisterijen en curiositeiten en dat werd zaterdag weerspiegeld in de aangeboden waar.

En natuurlijk werd er ook geschilderd. Op de foto is Ina Jelies aan het werk.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 1 augustus 2015

Na zomerstorm ligt 60 procent van wintertarwe plat

Regen en wind sloegen grote delen van de tarwevelden plat. FOTO MIRJAM BEKIUS

De zomerstorm van vorig weekeinde heeft de akkerbouw een flinke domper bezorgd. Naar schatting 60 procent van de wintertarwe is platgeslagen.

De harde wind en vooral de soms gemeenfelle stortregens van de afgelopen periode hebben bijna overal problemen veroorzaakt. Dit jaar verbouwen de Nederlandse boeren naar schatting 127.700 hectare wintertarwe, zo’n 4 procent meer dan een jaar eerder.

In Friesland staat dit jaar 9000 hectare wintertarwe. Het Bildt is goed voor minstens 4000 hectare. "Ik tink dat dęr wol 60 persint plat leit", schat Jochum Bekius.

De inwoner van Minnertsga, eigenaar van een loonbedrijf en een akkerbouwbedrijf, zaaide dit jaar zelf 25 hectare met wintertarwe in. Daarnaast verzorgt hij ook nog eens de 25 hectare van zijn buurvrouw. Overal rondom ziet hij de aren plat liggen. Niet alleen bij hem zelf, maar ook bij de grotere boeren op het Bildt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Franeker, 30 juli 2015

Taeke Triemstra: ‘Reint it? Ik ha de hiele dei net in drip field’

Taeke Triemstra (rechts) volgt in de halve finale een acrobatische actie van zijn broer Bauke. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Even gingen de gedachten van Taeke Tiemstra gisteren terug naar het "kloatejier" 2014. Tot hij de lachende mensen zag die hem wilden feliciteren en hij wist dat het heden hem toelachte.

Toen zijn maten Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger gisterochtend met Jacob Wassenaar in de koets stapten, en dus niet met hem, móest Triemstra wel terugdenken aan het jaar van zijn slepende schouderblessure. Hij liet de negatieve gedachten niet toe, schudde eens met zijn kop en richtte de blik naar voren. 2015 is immers 2014 niet.

De vijfde PC-overwinning kwam er dan toch nog voor de 32-jarige voorinse uit Sint Jacobiparochie. Taeke Triemstra had nog in het voorjaar zijn twijfels of het ooit zo ver zou komen, maar gisteren waren hij en zijn maten niet te stuiten. "Reint it?", grapte Triemstra kort na de strafexercitie in de finale tegen het partuur Jan Dirk de Groot. "Ik ha de hiele dei net in drip field."

De drie prijskaatsers waren gisteren gretig als in hun begintijd, nu alweer zo’n beetje zes jaar geleden. Dat is een onvoorstelbaar lange termijn voor drie individualisten die ervoor gekozen hebben samen een kaatspartuur te vormen. Alleen de legendarische combinatie Sake Saakstra Piet Jetze Faber kan wat dat betreft met hen wedijveren

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Lees het hele dossier TAEKE TRIEMSTRA >>

Franeker, 30 juli 2015

Astrid Kooistra

Astrid Kooistra (36) zorgde voor een novum

Voor het eerst in 162 edities van de PC had een vrouw het heft in handen. Scheidsrechter Astrid Kooistra (36) deed het prima en zorgde voor een novum.

Doornat stond de inwoonster van Minnertsga na afloop met een boeket in handen, dat ze had ontvangen van PC-voorzitter Johannes Westra. Dat ze door de fikse regenbuien in de finale amper nog een droge draad aan het lijf had deerde haar niet. Luchtig: "We binne net fan sűker." Ze was wel blij dat het er op zat. "Ik sliep fannacht bęst, want je binne wol op. Bist betiid op itfjild en in hiele dei stean en yn aksje węze ferget wol wat fan dy."

Last van plankenvrees had ze niet gehad, al keken zo’n achtduizend toeschouwers haar op de vingers. Maandag proefde ze van de PC-sfeer tijdens de lotingsceremonie en dinsdag was ze een van de gasten in het befaamde PC-café van Omrop Fryslân. Daar komen in aanloop naar de mooiste wedstrijd van het jaar altijd de sterkste verhalen ter tafel.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 29 juli 2015

Advertentie uit betere tijden (Facebook)

Hoveniersbedrijf Zuiderhof failliet

Hoveniersbedrijf Zuiderhof uit Minnertsga is op 28 juli 2015 in staat van faillissement gesteld door de Rechtbank van Noord-Nederland. Hoveniersbedrijf Zuiderhof is gevestigd aan de Vikarijbuorren 16 te Minnertsga. Hoveniersbedrijf Zuiderhof stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1090040.

De curator die is aangesteld door de rechtbank is mr. R. Bremer. Deze insolventie is op 29 juli 2015 voor het eerst gepubliceerd door het Centraal Insolventieregister.

Voor meer informatie over dit faillissement kunt u terecht bij Drimble Faillissementen. Daar zullen ook - wanneer deze beschikbaar komen - de documenten die betrekking hebben op dit faillissement beschikbaar komen. Tevens kan hier gereageerd worden op het faiillissement van Hoveniersbedrijf Zuiderhof.

Bron: Drimble Insolventienieuws

Oudebildtzijl, 25 juli 2015

Expositie tekeningen Peter Zondervan

Peter Zondervan heeft de afgelopen jaren duizenden tekeningen met behulp van de flip-over gemaakt. Op papier in de formaat van 65 x 95 cm. Met zwart oliepastelkrijt getekend.

Een selectie van zestig stuks exposeert hij momenteel in de Aerden Plaats, liggend op de vloer van de Julianakerk. Het werk heeft te maken met contrasten, bijvoorbeeld licht en donker, recht en gebogen, rond en vierkant. Om zo al die verschillen tot een geheel te brengen binnen het witte vlak van het papier. Meer info via www.peterzondervan.nl

De expositie van de tekeningen van Peter Zondervan is tot en met 15 augustus in de Julianakerk Aerden Plaats in Oude Bildtzijl te zien. Openingstijden zijn van 10.30 uur tot 16.30. Dinsdags gesloten.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 24 juli 2015

Foto: LC

Bewoners voor lege school Sint Annaparochie

Zolang de lege Ulbe van Houten-school in Sint Annaparochie niet gesloopt is, komt het pand in beheer bij CareX Fryslân.

Deze organisatie roept bewoners en ondernemers op zich te melden als ze een plekje in het gebouw willen.

Huisgenoten moeten douche, keuken en toilet delen. Ondernemers kunnen er een kantoor vestigen of atelier.

De leerlingen van Ulbe van Houten gaan na de zomervakantie op een andere plek naar school: in de nieuwe Campus Middelsee.

Leeuwarder Courant

Zwarte Haan, 22 juli 2015

Kunstenaar haalt gehavende Slikwerker op

Sokkel van de Slikwerker

Omdat er een maand lang niets gebeurde, heeft kunstenaar Frans Ram gisteren zelf zijn gehavende Slikwerker maar opgehaald op Zwarte Haan. Restauratie zal een week duren, al zijn de verzekeraar en de aannemer er nog niet uit.

Op 24 juni werd het iconische beeld van de sokkel gereden bij werkzaamheden aan de zeedijk. "Er is een maand niets gebeurd, ik heb zelf ook niets van de gemeente gehoord," aldus beeldhouwer Frans Ram. "Ik had er genoeg van, dus heb ik 'm gistermiddag zelf maar opgehaald." Met het beeld op de aanhanger reed hij direct door naar het gemeentehuis om de zaak te bespreken.

Het inladen viel overigens nog niet mee. "Het beeld lag als oud vuil op de grond bij een loods. Ik heb hem samen met een vriend opgehaald. Hij is in de zeventig en ik ben met 67 jaar ook niet meer de jongste. Twee ouwe lullen hebben de Slikwerker op een aanhanger gehesen! Het was fijn geweest als de aannemer of de gemeente een beetje hulp had aangeboden, door een kraantje te regelen bijvoorbeeld. Bij het uitladen bij mijn atelier viel ik en rolde ik over straat. Gelukkig fietsten twee toeristen langs die me overeind hielpen."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 22 juli 2015

Huizen op plek vervallen boerderij

Een vervallen boerderij aan de Stasjonsstrjitte in Minnertsga mag plaats maken voor woningen.

Burgemeester en wethouders van het Bildt stemmen in met het principeverzoek hiervoor. Het college ziet het als een kans om het aanzien van dit deel van het dorp te verbeteren.

Wel wordt onderkend dat er concurrentie kan ontstaan met het uitbreidingsplan Groot Hermana in het noordoosten van Minnertsga. Het voordeel van het opknappen van de Stasjonsstrjitte laten b. en w. zwaarder wegen.

Leeuwarder Courant

Minnertsga, 22 juli 2015

Veroorzaker ongeval met letsel viel in slaap

Gerechtsgebouw Leeuwarden

In tranen betuigde een Minnerstgaaster (47) gistermorgen spijt. Hij was in slaap gevallen achter het stuur en veroorzaakte een botsing. Het is "werkelijk een wonder", aldus officier van justitie Petra Hoekstra, dat de drie betrokkenen bij de aanrijding op 14 september, op de Tzummarumerweg tussen Tzummarum en Dongjum, er goed vanaf zijn gekomen. Hoewel geen sprake was van opzet, vond ze wel dat sprake was van schuld. Ze eiste, ter waarschuwing, een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur en ook een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van vier maanden bij een proeftijd van twee jaar.

De verdachte was, samen met zijn zoon, op weg terug naar huis. Ze waren dat weekend naar een vliegshow in Engeland geweest. Vanuit Amsterdam werden ze per touringcar heen en terug gebracht. Onderweg in de bus had de man twee nachten lang amper een oog dichtgedaan. Toen ze die zondag terugkeerden bij de auto, vroeg in de ochtend, waarschuwde zijn zoon nog dat het misschien beter was om een hotel op te zoeken, maar de man schatte in dat hij het best zou redden. Vervolgens ging zijn zoon slapen.

Toen ze bijna thuis waren dommelde de bestuurder toch in. Met 80 kilometer per uur, gleed de auto naar de verkeerde weghelft en knalde op een tegemoetkomende auto, bestuurd door een man (22) uit Franekeradeel. Vader en zoon schrokken wakker. "It earste wat ik seach wie it wite doek fan de airbag." De zoon en de bestuurder van de andere auto liepen verschillende verwondingen op. Beiden hadden knieletsel. Uitspraak 4 augustus.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 juli 2015

Sfeervol Concours Hippique in Sint Annaparochie

Op zaterdag 18 juli werd het 43e Concours Hippique in Sint Annaparochie verreden. Het veld lag er in optimale conditie bij tot grote vreugde van de ruiters.

Er werden bij de Dressuur in de Klasse B t/m ZZL keurige proeven gereden, met als dagwinnaar de jarige Kenna Bakker van de Morraruters in de Klasse L2 op haar paard Ginfonia. Op de eerste proef haalde ze 201 punten en op haar tweede proef scoorde ze 205 punten.

Winnaar in het eerste Z parcours werd Nikki Hoekstra (Trynwâlden) op haar paard Cantos Expected en in het tweede Z parcours ging Hans de Vries (it Bytling) op zijn paard Camee er met de 1e prijs van door. Hoogtepunt van de dag was de kür op muziek.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 16 juli 2015

Met erkenning kan niemand nog om het Bildts heen

Onderzoeksrapport over Bildtse taal gepresenteerd, 2 juli 2015

Om het Bildts te 'hoeden en noeden' wil de gemeente de taal laten erkennen onder het EU Handvest voor minderheidstalen. Zo'n erkenning kan veel opleveren: bescherming, monitoring van de taal en een sterkere structuur van organisaties die zich met de taal bezighouden. Tegelijkertijd verplicht het de gemeente zelf ook om meer aan het Bildts te doen.

Begin 1999 was het feest in het noordoosten van Portugal, in en rond het kleine stadje Mirando do Douro. Een kleine gemeenschap van zo'n 10.000 mensen spreekt er Mirandees, een in de 12e eeuw ontstane taal. In '99 werd de taal door het Portugees parlement officieel uitgeroepen tot tweede rijkstaal, zoals het Fries hier in Nederland.

Toch was het feest van korte duur, zo beschrijft de Portugese linguďst Cristina Martins. Het mocht dan de tweede rijkstaal geworden zijn, er werd nog minder voor gedaan dan voor het Bildts hier. De enige leraar moest zelf voor lesmateriaal zorgen. Binnen het reguliere onderwijs werd neergekeken op de kleine taal; volgens sommigen was er zelfs sprake van 'repressie' tegen de taal. Daarnaast schaamde een deel van de 'native speakers' zich voor de eigen taal, volgens Martins. Er waren geen lokale media die de taal gebruikten en instituten ter behoud van de taal vielen om door ruzie en geldgebrek: in 2004 was de erkenning slechts een dode letter.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 juli 2015

Op pad met de ‘Bildtse motermuzen’

De scootmobielers tijdens hun eerste tocht. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De eerste scootmobielclub van Friesland heeft haar eerste rit gemaakt. De leden trokken gistermiddag vanuit Sint Annaparochie op pad.

De club heeft nu vijftien leden, maar "ik weet aigenlik wel seker dat der geheid meer bij komme als men hoort en siet wat foor leuke, gesellige ritsys wij make".

"Is dit de Tour de France?" Een passerende automobilist op de Hollandse Straat steekt zijn hoofd uit het raam en bekijkt het schouwspel geanimeerd. "We gaan op skoalraisy", grapt Betty Drost, oprichtster van de ‘Bildtse Motermuzen’.

Ze straalt. "It gonsde al ’n heel skoft in mien hoofd om." Bij een scootmobieltraining ontmoette ze Hilda Dijkstra van Stichting Welzijn Ouderen (SWO), die hetzelfde idee had. Samen besloten ze om een scootmobielclub op te richten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Nij Altoenae, 15 juli 2015

BrouwerBouw, Sint Annaparochie

Timmerrecord

Jan Dijkstra uit Balk mag er dan bijna een halve eeuw op los getimmerd hebben, met zijn 48 dienstjaren haalt hij nog net niet de dienstperiode van Piet van Schepen uit Nij Altoenae.

De vrijdag waarop de zomervakantie begon, beëindigde hij een werkzame periode van 49 jaar bij bouwbedrijf BrouwerBouw in Sint Annaparochie.

Hij diende twee generaties Brouwer (Meint en Willem), kwam als zestienjarige knaap op de brommer binnen en vertrok ook op een speciaal ingevlogen brommer.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 14 juli 2015

Vrijspraak voor valse melding en maken bom

Een 66-jarige man uit Sint Annaparochie is dinsdag door de rechtbank vrijgesproken voor het doen van een valse bommelding en een poging tot het laten ontploffen van brandbare stof.

Het voorval speelde zich af op Valentijnsdag 2014 toen de Stannebuurster een verdacht pakketje bij zijn woning aantrof. Hij deed aangifte van een bom als gevolg waarvan 21 omwonenden hun huis moesten verlaten.

Na onderzoek ging de politie er vanuit dat de melder de bom zelf gemaakt had. De rechtbank acht dit niet bewezen. Er had beter onderzoek gedaan moeten worden naar het materiaal in het pakket. Ook het feit dat zijn DNA op onderdelen werd aangetroffen, is niet voldoende. De man maakte het pakket namelijk open om te kijken wat erin zat.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 14 juli 2015

Bijdrage voor trailerhelling Blikvaart

Het Iepen Mienskipsfűns Noardwest-Fryslân stelt 13.000 euro beschikbaar voor de komst van een trailerhelling ten zuiden van Sint Annaparochie aan de Blikvaart.

Het plan is afkomstig van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie. De Blikvaart ligt in de Elfstedenvaarroute. In dit noordelijk deel is nog geen trailerhelling aanwezig.

Het project omvat naast de aanleg het aanbrengen van bestrating, het maken van een parkeervoorziening en het plaatsen van een informatiebord.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 14 juli 2015

Fred Veenstra (binnen)kort burgemeester op het Bildt

Burgemeester Fred Veenstra

Burgemeester Fred Veenstra van Franeker is in september bijna twee weken waarnemend burgemeester op het Bildt. Drie burgemeesters van de Westergo-gemeenten ruilen van gemeente om elkaars organisaties beter te leren kennen. Drie burgemeesters van de fusiegemeenten Het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel wisselen in september 2015 bijna twee weken van gemeente.

De burgemeesters Gerrit Krol (Het Bildt), Fred Veenstra (Franekeradeel) en Tom van Mourik (Menameradiel) willen met de ruil inzicht krijgen in de verschillende culturen binnen de organisaties. Die informatie helpt bij het vormen van de gezamenlijke gemeente. Het is de bedoeling dat de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel op 1 januari 2018 fuseren tot een nieuwe gemeente.

Commissaris van de Koning John Jorritsma geeft toestemming voor de ruil. Hij benoemt het drietal formeel tot waarnemend burgemeester op hun tijdelijke post. Dat doet hij om juridische problemen te voorkomen. Commissaris Jorritsma heeft de ruil besproken met de betrokken gemeenteraden.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Jacobiparochie, 11 juli 2015

De geometrische grondvormen van Henk Rusman

Beeldend kunstenaar Henk Rusman heeft veel monumentale kunsttoepassingen in de openbare ruimte gerealiseerd. Tientallen monumentale beelden staan op bekende plekken in Noord-Nederland.

Basis voor zijn beelden zijn de geometrische grondvormen driehoek, vierkant en cirkel. Vaak toegepast in metaal en graniet.

GPTV bezocht de kunstenaar in zijn atelier aan de Nieuwe Bildtdijk.

Bron: GPTV

Sint Annaparochie, 11 juli 2015

Zorgcentrum het Bildt

Nieuwe vervoersdienst het Bildt op stapel

Inwoners van het Bildt kunnen straks gebruik maken van een nieuwe elektrische vervoersdienst. Vanuit Zorgcentrum het Bildt in Sint Annaparochie moet een personenbus gaan rijden die mensen voor korte ritten van deur tot deur brengt.

Het gaat om ouderen die boodschappen doen of familie bezoeken, maar ook kinderen die naar school of sportclub willen, mogen mee.

Leerlingen van ROC Friese Poort bouwen een reguliere bus om tot elektrisch exemplaar. De provincie draagt 35.000 euro bij.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 11 juli 2015

Interieur Groate Kerk

Culinaire hapjes in Groate Kerk

Restaurant De Zwarte Haan is vanmorgen het vertrekpunt van het Jabiksrűntsje Tsjerkepaad. Voor aanvang van de 15 kilometer lange wandeltocht is er een bezinningsmoment op de dijk.

In de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie is er ’s middags na afloop van de wandeling een culinair en cultureel programma. De organisatie daarvan is in handen de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Er worden hapjes en drankjes geserveerd uit verschillende landen, die op de route naar Santiago liggen. Hans de Jong vertelt over zijn pelgrimstocht naar Santiago.

Bron: Leeuwarder Courant

Oude Bildtzijl, 9 juli 2015

Open ateliers langs de waddenkust

Jaap van Dijk - Koehool

Het Bildtse landschap biedt onuitputtelijk inspiratie met het strakke lijnenspel, opvallend heldere licht, bloeiende akkers, wilde wolkenluchten, het buitendijkse land en de Waddenzee.

Door de jaren heen hebben veel kunstenaars zich op het Bildt gevestigd. Een bont gezelschap uit alle windstreken creëert een grote variatie aan kunst, in diverse stijlen, met allerhande materialen. Tijdens Atelierroute Slikwerk langs de Noordwest-Friese waddenkust laten zij dit aan publiek zien. Dit jaar voor de veertiende keer.

Oude Bildtzijl – Aerden Plaats: overzichtstentoonstelling bij open atelierroute, za en zo, 13-18 u, gratis toegang, www.slikwerk.nl

Bron: Leeuwarder Courant

Frentsjer, 8 juli 2015

Trije fúzjeboargemasters wikselje tydlik fan gemeente

De boargemasters fan de gemeenten It Bilt, Frjentsjerteradiel en Menameradiel wikselje yn septimber twa wiken lang fan hammer. De trije gemeenten fusearje begjin 2018 mei fjouwer doarpen út de gemeente Littenseradiel. Mei de boargemasterwiksel hoopje de gemeenten mear ynsjoch te krijen yn inoars organisaasjes.

Boargemaster Gerrit Krol fan It Bilt sit fan 8 oant en mei 20 septimber yn Menameradiel, boargemaster Tom van Mourik fan Menameradiel giet nei Frjentsjerteradiel en boargemaster Fred Veenstra fan Frjentsjerteradiel giet nei It Bilt.

Kommissaris fan de Kening John Jorritsma sil de trije boargemasters formeel beneame ta waarnimmend boargemaster op har tydlike wurkplak om sa juridyske problemen foar te kommen.

Bron: Omrop Fryslân

Oudebildtzijl, 8 juli 2015

Excuses MCL aan vrouw uit Oudebildtzijl

Ziekenhuis MCL betreurt dat een vrouw uit Oudebildtzijl onheus bejegend is door de afdeling radiologie.

Neeltje van den Brand meldde zich maandag telefonisch bij het ziekenhuis voor een borstonderzoek op verwijzing van haar huisarts. Ze kreeg te horen dat er een wachttijd was van zes weken. Ook Harlingen zou voorlopig geen uitkomst kunnen bieden. Op haar vraag naar andere ziekenhuizen kreeg ze te horen "dat ze dat zelf moest uitzoeken".

Toen vervolgens bleek dat zij meteen in De Sionsberg welkom was, belde Van den Brand opnieuw met het MCL. Of men haar niet op Dokkum had kunnen wijzen? Nee was het antwoord. "Wij verwijzen niet, dan verliezen wij klanten. Wij zijn een zakelijke instelling."

Van den Brand plaatste haar ervaring op Facebook en werd bedolven onder reacties. Het MCL bood Van den Brand gistermiddag excuses aan en zegt: "De informatie klopte niet eens. Wie belt voor een mammografie kan altijd uiterlijk drie dagen later komen."

Bron: Leeuwarder Courant

Oudemirdum, 8 juli 2015

Bildtse bunker aan de bosrand

Jan en Sonja van der Bij genieten volop van hun rinate plek op camping De Bosrand. FOTO NIELS DE VRIES

Zat Friezen vieren hun vakantie gewoon in eigen provincie. Wat bezielt ze? Vandaag aflevering één van een zomerserie: Jan en Sonja van der Bij uit Sint Annaparochie, over Gaasterland.

Het is het schrikbeeld van iedereen die een hekel heeft aan kamperen: met een toiletrol onder de oksel naar het wc-gebouw. Daar hebben de Van der Bijtjes uit Sint Annaparochie dus nooit last van. In de hoek van hun perceel – een grasveld van 150 vierkante groot, gekortwiekt door Jan zelf met zijn Husqvarnagrasmaaier – schittert hun privé sanitairgebouwtje in de julizon. ‘Home’, staat in witte letters op de deurmat van het kunststoffen hokje.

Aan de voortent van de Beyerland-caravan wappert een banier, als een piek die gezien moet worden. Veel van hun campingbuurtjes waagden al eens gokje. Is het de vlag van Terschelling? Die van Zuid-Afrika dan? Mis. Het is die van het Bildt. De vlag is vooral bedoeld als teken voor Sjouke, de campingeigenaar. "As de flag in top hangt, dan is de koningin thús", legt Jan uit, in het Bildts natuurlijk. De koningin, dat is zijn vrouw Sonja.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 7 juli 2015

Door de hoge temperaturen besloot de organisatie de tien kilometer op de slotdag, donderdag 2 juli, af te gelasten en de vijf kilometer als alternatief in te zetten. (Foto Jan Bonefaas)

Recordaantal deelnemers bij avondvierdaagse Sint Jacobiparochie

Een recordaantal van bijna tweehonderdvijftig deelnemers heeft afgelopen week meegedaan aan de avondvierdaagse in Sint Jacobiparochie.

Door de hoge temperaturen besloot de organisatie de tien kilometer op de slotdag, donderdag 2 juli, af te gelasten en de vijf kilometer als alternatief in te zetten. Dit mede op advies van de gemeente en de GGD. De kleuters liepen een route van drie kilometer door het dorp.

De finish was bij de Fijfskaar, waar de SOS band de deelnemers enthousiast onthaalde. Hier kregen de wandelaars na het stempelen een medaille of vaantje en een roos.

De routes die gelopen werden, waren de viermaal vijf, viermaal tien en eenmaal drie kilometer, Die laatste afstand was voor de kleuters

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 7 juli 2015

Betty Drost: Bilkert en brûgebouwer

Betty Drost

Hoewel Betty Drost-Kamstra (54) uit Sint Jacobiparochie zichzelf nog maar kort de ‘Brűgebouwer’ noemt, werkte ze hier eigenlijk haar hele leven al naartoe. Door levensverhalen van mensen op te schrijven, bij voorkeur in het Bildts en deze voor te dragen tijdens uitvaarten, wil ze haar droom en roeping waarmaken. “Ineens viel alles op z’n plek.”

Levensverhalen intrigeren Betty. Niet voor niets werkte ze jarenlang als activiteitenbegeleidster op de geriatrische afdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden en als geestelijk begeleider in een hospice in Harlingen. “Wanneer mensen in hun laatste levensfase zijn beland, komen de verhalen los. Je hoeft dan alleen maar te luisteren.” En dat deed ze. Ze luisterde, en als iemand overleed schreef ze de nabestaanden een korte, persoonlijke boodschap. Een herinnering aan een bijzonder moment dat haar was bijgebleven. Of een karaktereigenschap die de overledene typeerde.

Deze berichten leverden haar veel positieve reacties op. Mensen vertelden Betty dat ze met haar woorden de spijker precies op zijn kop sloeg. Maar kwam dit voort uit haar oog voor mensen of uit haar schrijftalent? Want hoewel levensverhalen haar erg interesseren, is schrijven ook al haar hele leven een passie. Ze besloot hier meer mee te doen, toen de chronische ontstekingsziekte MS haar het dagelijkse werken buiten de deur onmogelijk maakte.

Bron: sint-jacobiparochie.nl
link Lees het hele artikel >>

Harlingen, 6 juli 2015

Nieuwe zorgen om Triemstra, vreugde bij partuur De Groot

Taeke Triemstra (tweede van rechts) druipt geblesseerd af. Coach Peter Tolsma (rechts) en Gert-Anne van der Bos (links) en Daniël Iseger volgen. FOTO HENK JAN DIJKS

De buitentemperatuur ging van 40 naar 15 graden en de gevoelstemperatuur van Taeke Triemstra daalde tot onder het nulpunt. De topkaatser uit Sint Jacobiparochie heeft opnieuw last van zijn kwetsbare schouder.

Nog donkerder dan de donkere luchten die boven het terrein van KV Eendracht in Harlingen opdoemden, was gistermiddag de gemoedstoestand van Taeke Triemstra. De voorinse uit Sint Jacobiparochie leek het blessureleed achter zich te hebben gelaten, het inktzwarte rampjaar 2014 leek een boze droom waaruit de hoofdpersoon tot zijn opluchting was ontwaakt.

Leek, want bij een 2-1 achterstand in de finale vandeHarlinger vrijeformatiepartij tegen het winnende partuur van Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en de tot koning uitgeroepen Hans Wassenaar, stapte Triemstra van het veld. Peter Tolsma, de coach van Triemstra en zijn maten Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger, deed erg geheimzinnig over het wel en wee van de Sint Jabuurster. "Net mei de parse prate", zei de Reduzumer tegen de twee overblijvers. Gelukkig bezat Bauke Triemstra voldoende nuchterheid om de blessure van zijn broer niet als een raketgeleerde te verzwijgen. "Wer itselde skouder, ferfelend."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 6 juli 2015

Startpunt van Jabikspaad

De Groate Kerk op een oude ansichtkaart. BRON RELIWIKI

De Groate Kerk van Sint Jacobiparochie is zaterdag de pleisterplaats na het eerste Jabiksrûntsje van Tsjerkepaad.

Kleine pelgrimages zijn het, de Jabiksrűntjes die rond Tsjerkepaad worden georganiseerd. De naam verwijst naar het Jabikspaad, de pelgrimsroute die door de gelijknamige stichting in Friesland is uitgezet.

Zaterdag is de eerste van vier Jabiksrűntsjes. De spirituele wandeling van 15 kilometer begint om 10 uur bij Zwarte Haan. Om 16 uur kunnen de lopers terecht in de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie die als pleisterplaats dient. Er worden hapjes en drankjes aangeboden uit de verschillende landen die pelgrims passeren op weg naar Santiago de Compostela.

De Groate Kerk is dé plek als het gaat om het Jabikspaad. Sinds vier jaar is in het voorportaal van de kerk namelijk het Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob van het Nederlands Genootschap van SintJacob en de Stichting Jabikspaad Fryslân gevestigd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 6 juli 2015

De Groate Kerk op een oude ansichtkaart. BRON RELIWIKI

Rondjes skeeleren met Wit-Russen

Wit-Russische profschaatsers die in tropische hitte samen trainen met jonge 'riders' uit Noord-Friesland. In Sint Annaparochie kan dat gewoon.

Terwijl op de skeelerbaan geslalomd, gesprint en gesprongen wordt, heerst aan de kant een campingsfeer. Een horde ouders van de schaats- en skeelertalenten is neergestreken op banken en stoeltjes in het gras. Flesje drinken erbij. "Ja, it is hjir wol gesellich", zegt Johannes Veenstra – petje op tegen de hete zon – uit Feanwâlden. 'Alle wiken deselde koppen, no."

De ouders rijden hun kroost elk weekend naar wedstrijden in het land. In het winterseizoen op de schaats, in de zomer naar skeelertoernooien. Deze week is het een beetje anders. Ruim dertig talenten van Team Frysk - trainend in de Leeuwarder ijshal - zijn uitgenodigd voor een training op de baan van Sint Anne met zeven echte profschaatsers uit Wit-Rusland.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 5 juli 2015

Wolkbreuk boven Sint Anne

De Warmoesstraat in Sint Annaparochie stond zondagmiddag plotseling blank, na een wolkbreuk.

Het aangekondigde slechte weer zorgde er ineens voor dat de straat blank stond.

Nietsvermoedende klanten van de plaatselijke supermarkt keken dan ook vreemd op toen zij weer buiten stonden en zij zich door een enorme plas water moesten verplaatsen.

Het KNMI had voor zondagmiddag vanaf 13:00 uur een waarschuwing code geel voor gevaarlijk weer afgegeven. Ook in Surhuisterveen stonden de straten blank en in Munnekezijl brandde een boerderij uit door blikseminslag.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 3 juli 2015

Bildts kan als taal worden erkend

Het Bildts is een zelfstandige taal en kan voorgedragen worden voor erkenning onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

Die conclusie trekt taalonderzoeker Paulus van Sluis. Hij werkt voor Mercator, onderdeel van de Fryske Akademy. In opdracht van de gemeente het Bildt onderzocht de Fryske Akademy de status van het Bildts.

Dat erkenning aangevraagd kan worden, betekent niet dat die er ook komt. Uiteindelijk beslist de Nederlandse overheid over de voordracht. De zwaarte van erkenning verschilt ook.Het Fries valt onder deel drie en heeft daardoor een hogere bescherming dan bijvoorbeeld het Stellingwerfs dat onder deel twee valt.

Om bij minister Ronald Plasterk goed beslagen ten ijs te komen voor een aanvraag onder deel twee, is een wetenschappelijke publicatie van grote waarde. Van Sluis publiceert ditwetenschappelijke artikel binnen twee maanden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>       Omrop Fryslân Harkje nei Ali Bronger en űndersiker Paulus van Sluis (omrop Fryslân) >>

Oudebildtzijl, 3 juli 2015

Lezing over vondsten bij grafzerken het Bildt

Hendrik de Jong vertelt zaterdag in Oudebildtzijl over de grafzerkvondsten die hij deed in Sint Jabik en Froubuurt. De lezing maakt deel uit van een speciale dag, georganiseerd door de vier Archeologische Steunpunten langs de Friese Waddenkust over bodemvondsten. De Jong laat zijn publiek het eigene ervaren van de voormalige Middelzee.

In Wijnaldum kan kennis gemaakt worden met de Friese koningsschatten. Daar start om 13.30 uur een terpenkuier door het vroegere Westergo. In Hegebeintum geeft Evert Kramer een lezing en determineert bodemvondsten. Bij Firdgum wordt vlas bewerkt.

Oudebildtzijl – Aerden Plaats/Julianakerk: lezing, za, 14-15.30

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 3 juli 2015

Zoef

IJscoman Antonius Schlepers is een bekende verschijning in de gemeente het Bildt.

Met zijn wagentje Zoef voorziet hij passanten van verkoelend ijs.

En is het even rustig dan zoekt hij zelf de zon op.

Uiteraard met beschermend hoedje.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 2 juli 2015

Foto: gemeente het Bildt

Onderzoeksrapport over Bildtse taal gepresenteerd

Op donderdag 2 juli werd in het gemeentehuis het rapport “Seven perspectives on Bildts” gepresenteerd.

Het onderzoeksrapport, dat in opdracht van gemeente het Bildt is uitgebracht door kenniscentrum voor meertaligheid Mercator van de Fryske Akademy, schetst een visie op een Bildts taalbeleid in de aanloop naar 2018, wanneer de gemeente zal opgaan in de nieuwe gemeente Westergo.

Het Mercator-rapport plaatst de Bildtse taalstatus in Europees perspectief en verkent de kansen voor en de verwachte uitkomsten van erkenning van de Bildtse streektaal binnen het Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen. De taalstatus wordt vergeleken met zeven andere Europese minderheidstalen, waarvan sommige door het Handvest worden beschermd en andere niet.

Hiermee biedt het rapport handvaten om het effect van erkenning binnen het Handvest af te wegen tegen de alternatieven. Taalonderzoeker Paulus van Sluis schreef het rapport.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 1 juli 2015

’Grijpen jullie niet in, dan stopt ’t hier gewoon’

De deskundigen bekijken de winkelstraat

Als de ondernemers niet snel de handen ineen slaan, dan is het gebeurd met St.-Annaparochie als regionaal koopcentrum. Enkele retailexperts die het dorp hebben doorgelicht kwamen woensdag tot die onheilspellende conclusie. Een harde maar hoognodige: nog diezelfde avond werden plannen gemaakt om de schouders eronder te zetten.

”Toen we het dorp binnenreden vonden we het er veilig, schoon en vriendelijk uitzien.” Zo begon de presentatie van Urban Retail in Ons Huis, waar zo’n 50 ondernemers - veelal winkeliers - bijeen waren om hun bevindingen te horen. Het was tegelijkertijd de enige positieve indruk die St.-Anna had achtergelaten op de onderzoekers.

Er werden harde noten gekraakt over het winkelhart van het dorp:er is nú actie nodig, anders is het te laat. ”De leegstand domineert het straatbeeld, en dat baart zorgen,” zo vertelden ze. ”Lege hoeken, zoals waar TerStal zat, ’breken’ het beeld. Daarnaast is de samenhang tussen de ondernemers niet sterk. Het is van groot belang dat er eenheid is, en dat dat wordt uitgestraald. Jullie kracht is versnipperd. Het mooie idee dat ondernemers zelf in het bestuur plaatsnemen werkt niet meer. Als je een eenheid wilt worden moet je professionaliseren: haal een professionele kracht van buiten.” Om daar aan toe te voegen: ”Krijgen jullie dat niet voor elkaar, grijpen jullie niet in, dan stopt het hier gewoon.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 1 juli 2015

De Westhoeken is beste kanshebber

Welke gemeentenaam staat vanaf 2018 onder de dorpsnamen in Menameradiel, het Bildt, Franekeradeel en een deel van Littenseradiel? FOTOMONTAGE LC

Meer dan vierhonderd inzendingen kwamen er binnen op de oproep om een nieuwe naam voor de fusiegemeente Westergo te verzinnen. De stelling: De Westhoeken is een van de kanshebbers.

Ga er maar aan staan. Tien personen, die zitting hebben in de naamgevingscommissie van de fusiegemeenten Menameradiel, Franekeradeel, het Bildt en Littenseradiel, moeten een keus maken uit honderden suggesties voor een nieuwe naam voor de fusiegemeente. Bij de inzendingen zullen uiteraard namen zitten die meerdere keren ingediend zijn, maar dan nog blijft er een behoorlijke puzzel over.

De commissie is voorzien van drie deskundigen die letten op alle aardrijkskundige, taalkundige en wettelijke aspecten die aan een nieuwe gemeentenaam verbonden zijn. Uiteindelijk krijgen de inwoners van de betreffende gemeenten een selectie van drie namen voorgelegd, waaruit ze mogen kiezen. Daarvoor krijgen ze een unieke code toegewezen die via internet of een antwoordkaart gebruikt kan worden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 1 juli 2015

Week nodig voor herstel Slikwerker

Kunstenaar Frans Ram denkt zijn beschadigde beeld De Slikwerker binnen een week te kunnen herstellen.

Herplaatsing hangt echter ook af van de gemeente het Bildt die de sokkel moet herstellen. Juist de sokkel raakte zwaar beschadigd toen een trekker het beeld vorige week omverreed.

Dat gebeurde bij werkzaamheden aan de weg bij het buurtschap Zwarte Haan. Het beeld brak bij de voeten af. Ram moet lassen en daardoor het hele beeld opnieuw patineren.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 1 juli 2015

Bommelder ontkent betrokkenheid

De bommelding februari verleden jaar veroorzaakte veel consternatie. Foto: LC

Een man uit Sint Annaparochie (66) ontkende gisteren voor de rechtbank dat hij in februari 2014 een valse bommelding heeft gedaan, waardoor 21 omwonenden hun huis uit moesten.

Desondanks achtte de officier van justitie bewezen dat de bewoner van de Grietmansstraat een poging wilde doen om een bom te laten ontploffen en daarna valse aangifte deed. Hij eiste gevangenisstraf voor de duur van het voorarrest, een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar en 80 uur werkstraf.

Advocaat Hilde Terpstra pleitte voor vrijspraak wegens onvoldoende onderzoek door de politie en onvolledig bewijs. Volgens de advocaat is haar cliënt door de politie meteen als verdachte aangemerkt en is zijn aangifte wegens bedreiging nooit onderzocht waardoor de dader nog vrij rondloopt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>
 
archief 2015 (2e kwartaal)
archief 2015 (1e kwartaal)
archief 2014 (4e kwartaal)
archief 2014 (3e kwartaal)
archief 2014 (2e kwartaal)
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken