Leeuwarden, 30 september 2014

Gedeputeerde Jannewietske de Vries en burgemeester Gerrit Krol bij de presentatie van de poëtische piepers. foto Anna H Span

Poëtische piepers naar Malta

De Stichting De Bildtse Aardappelweken (BAW) heeft zeven gedichten in de eerste container pootaardappelenvanuit Leeuwarden richting Malta verscheept.

Dit is de eerste zichtbare activiteit van de samenwerking tussen de beide Culturele Hoofdsteden van Europa in 2018. De aardappelen werden geleverd door aardappelcoöperatie Agrico.

De activiteit is bedacht en wordt uitgevoerd door Stichting De Bildtse Aardappelweken (BAW) in het kader van het grootste project Potatoes go Wild. Voor deze aardappel/poëzie uitwisseling is samengewerkt met literair tijdschrift De Moanne en aardappelcoöperatie Agrico. Het bedrijf heeft speciale jutezakken laten bedrukken, waaraan een Bildtstalig en in het Engels vertaald gedicht van Hein Jaap Hilarides is bevestigd.

Bron: de Stentor
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtdijk, 29 september 2014

Oudebildtdijk klaagt over afvalproef

De kratten voor drankkartons zijn niet handig, geeft Omrin toe. Op de Oudebildtdijk waaien de pakken soms over de weg FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Om de zoveel dinsdagen is het raak. Drankkartons waaien over de Oudebildtdijk in de gemeente het Bildt. Enkele omwonenden zijn niet blij met de afvalproef van de gemeente en afvalverwerker Omrin.

Sinds oktober 2013 loopt een proef in Oudebildtzijl waarbij bewoners gevraagd wordt melk-, vruchtensap en frisdrankpakken plat te vouwen, in een krat te bewaren en eens per drie weken aan de weg te zetten. Het moet, naast het scheiden van glas, papier en textiel, zo veel afval schelen dat de grijze container met restafval sindsdien niet eens per twee weken maar eens per drie ŕ vier weken wordt geleegd.

Daar ligt een van de pijnpunten, stellen René Dongelmans en Feikje Baarda. In huis springt hun zoon rond. Hun tweede kind is op komst. Met zijn drieën redden ze het, ondanks het apart inzamelen, niet om vier weken lang met één grijze container te doen. Laat staan als er straks luiers bijkomen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 29 september 2014

Skeelervereniging Slikrollers sluit seizoen af met lichtjesavond

Skeelervereniging Slikrollers uit Sint Annaparochie heeft zaterdagavond 27 september het seizoen afgesloten met een lichtjesavond.

Van 19.00 tot 20.30 uur konden leden en niet-leden op de klanken van muziek en onder het genot van ‘koek en zopie’ hun rondjes draaien op de skeelerbaan. Er kwamen ruim honderd skeeleraars en belangstellenden op af.

Begeleid door vele tientallen flakkerende lichtjes vonden de skeeleraars na zonsondergang hun weg. Knapperend vuur zette de baan in een mooie gloed en hield de toeschouwers lekker warm.

Tegen het einde van de avond werden de prijzen uitgereikt van het eindklassement van de clubwedstrijden voor de jeugd. Het klassement was opgemaakt over twee wedstrijden (in juni en september), waarbij duidelijk was te zien dat de jeugdige skeeleraars van de Slikrollers dit seizoen flinke progressie hadden geboekt.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 28 september 2014

Harry Wiersma en Simone Smid winnen Blikvaartloop

Voor de tiende keer is zaterdag de Glazenstad-Blikvaartloop gelopen.

Start en finish lagen voor de 133 deelnemers in Sint Annaparochie. Onderweg had SV Friesland twee verzorgingsposten geregeld en de lopers op de 16 kilometer kregen een paar kilometer voor het einde nog een extra beker water aangereikt.

Douwe-Jan Krol uit Mantgum won de wedstrijd over 6 kilometer. Folkert Visser (Burgum) finishte als tweede in 24.51 en Simon Visbeek uit Leeuwarden werd derde.

De 12 kilometer werd een prooi voor Koos Jelmer de Vries (Leeuwarden), Herman Regnerus (Groningen) en Albert van der Ziel (Berltsum). Het trio ging gebroederlijk in 44.33 samen over de finishstreep.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 19 september 2014

Topkaatsen in verval of in tijdelijke dip?

Teun de Jong

In het na morgen voorbije kaatsseizoen liet de attractiviteit in de top nogal te wensen over. De publieke belangstelling is teruggelopen. De optimist: "Keatsen is yn de basis sterk." De pessimist: "Der binne gjin foaroanmannen, it is gaos." Staat de toekomst van het kaatsen op het spel?

Teun de Jong, voorzitter kaatsvereniging Drie Spul is ut in Sint Annaparochie vindt de vraag nogal tendentieus. "Elke sport heeft ups en downs. Aanwas op het hoogste niveau is nu even een wisseling van de wacht, maar in de jeugdcategorieën is het niet zo slecht. Je moet het natuurlijk niet vergelijken met voetbal. Dat is mondiaal, kaatsen regionaal. We moeten niet vervallen in somberheid."

"Het glas is half vol of half leeg. Bij mij is het altijd half vol. In sommige media zie je vaak dat negatieve punten overbelichtworden. Wel plaats ik vraagtekens bij de amusementswaarde op hoofdklassepartijen. Ik denk dat je de huidige kaatsbal wel eens mag gaan onderzoeken. De bond heeft zich vertild aan het rankingsysteem en luistert te weinig naar de achterban. Het bondsapparaat is wat aan de amateuristische kant, maar er zit wel een directeur die een goeie inzet toont."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 19 september 2014

SBS6 is druk aan het filmen geweest. (Eigen foto)

Eethus De Kaai in nieuw programma SBS6

Eethus De Kaai is 8 november te zien in een nieuw programma van SBS6. Dat programma gaat over 'bruisend horeca'.

Voor het tv-programma maakt SBS6 vandaag opnames tussen 11.30 en 14.00 uur. Het item dat wordt uitgezonden duurt twee minuten en wordt die dag om 16.30 uur uitgezonden.

De Kaai werd in 2013 gekozen tot beste cafetaria van Fryslân. Bij de Nederlandse verkiezing eindigde het bedrijf op de 55ste plaats. Ook dit jaar doet De Kaai weer mee aan de top honderd verkiezing.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 19 september 2014

Sprankje hoop voor projecten Bildt

Er is een sprankje hoop voor de projecten die de gemeente het Bildt in 2015 niet kan financieren. Onlangs werd bekend dat er geen geld is voor het multifunctioneel centrum in Vrouwenparochie, een kunstgrasveld voor VV Sint Annaparochie en verkeersmaatregelen op de Bildtdijken.

Burgemeester Gerrit Krol maakte gisteren in de gemeenteraad duidelijk dat er op ict-gebied mogelijk geld vrij komt. Het Bildt gaat daarvoor samenwerken met Leeuwarden en moet 800.000 euro investeren. Dat geld wil de gemeente betalen uit de frictiegelden die ze krijgt voor de fusie met Menameradiel en Franekeradeel in 2018.

De hoop is dat de provincie dit geld voor wil financieren. Dan hoeft het Bildt dit niet uit de eigen boeken te halen en komt er ruimte vrij voor de projecten.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 17 september 2014

Geen openheid over afspraken Van Harenshuus

Gemeente het Bildt is niet van plan openheid van zaken te geven over de afspraken die het met supermarkt Albert Heijn Wassenaar heeft gemaakt omtrent het Van Harenshuus. De bestuursrechter oordeelde in mei dat de raad zich opnieuw moet buigen over een verzoek van de Leeuwarder Courant om de afspraken openbaar te maken. Dat doet men formeel op 9 oktober, al staat al vast dat opnieuw besloten wordt om de afspraken niet openbaar te maken.

In juni 2013 bereikten de partijen een akkoord met de supermarkt. Wassenaar staakte daarop na zeven jaar procedures de strijd tegen het Van Harenshuus. De gemeenteraad bekrachtigde de afspraken – waaronder de hoogte van een schadevergoeding - achter gesloten deuren en besloot tot geheimhouding.

Een verzoek van journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant om openheid van zaken te geven werd afgewezen. De LC stapte daarop naar de bestuursrechter. Die oordeelde dit jaar dat de gemeenteraad opnieuw moet kijken naar het wel op niet geheim houden van de afspraken met Wassenaar.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 september 2014

Bilkerts zamelen ruim 18.000 kilo textiel in

Bilkerts blijken uitstekende textieldonateurs. Volgens inzamelaar Humana leverden inwoners van gemeente het Bildt in de eerste helft van dit jaar liefst 18.383 kilogram aan textiel in bij de daarvoor bedoelde containers.

Het gaat niet alleen om kleding, maar ook om badlakens, gordijnen en vaatdoeken. Humana verkoopt de ingeleverde spullen aan afnemers in binnen- en buitenland. Zo belanden de Bildtse kledingstukken bijvoorbeeld in Malawi, Zambia of Angola.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 17 september 2014

Azc's vol, COA zoekt opvang

Foto: omrop Fryslân

In de drie Friese asielzoekerscentra zijn alle bedden gevuld. Er kunnen amper nieuwe vluchtelingen bij. Het COA zoekt daarom, ook in Friesland, extra opvangplekken.

Inmiddels vragen gemiddeld zeshonderd mensen per week asiel aan. "Het is alle hens aan dek", zegt woordvoerder Alet Bouwmeester van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Waar het kan proberen we een bed bij te plaatsen, maar het moet niet ten koste van de veiligheid gaan."

Friesland telt nog drie asielzoekerscentra. Eerder dit jaar werden al uitbreidingsplannen aangekondigd voor die in Burgum en Drachten. In beide zal plek komen voor zeshonderd bewoners. Ook het centrum in Sint Annaparochie wordt aangepakt. Het COA is onlangs begonnen de caravans waarin de asielzoekers wonen in fases te vervangen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 16 september 2014

Foto: Het Bildt / Facebook

Konst: 'Heb de moed om panden te slopen'

Overheden moeten de moed hebben om te slopen. Gedeputeerde Hans Konst zei dit gisteren op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Oudebildtzijl.

Als herbestemmming van een pand niet lukt, moet je doorpakken en niet voortzieken, aldus Konst. Anders dreigt verpaupering of een noodlijdend bestaan.

Doordat er in de afgelopen periode, voorafgaande aan de krimp, zo veel is gebouwd, staat er in heel Nederland nu een gebied leeg dat zo groot is als de provincie Utrecht. Nederland is daarmee nummer één in Europa, schetste Bram Verhave van buro Stek, dat visies op stedenbouw en ruimtelijke inrichting maakt.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Chaumont, 14 september 2014

Friezen thús yn Frankryk: Stien Bruinsma

Stien Bruinsma. Foto: omrop Fryslân

Stien Bruinsma is trucker en rydt fan moandei o/m freed mei har opfallende wein troch benammen it noarden fan Frankryk. Se hat in Amerikaanse truck, fan it merk Peterbilt. "Peter sa hyt myn soan en ik kom fan It Bilt". We treffe Stien jűns op it parkearplak by La Halte du Viaduct by Chaumont, krekt boppe Dijon. Op it parkearterrein is de truck fan Stien net te missen. Wat in joekel! Oan belangstelling hat Stien dan faaks ek net te klaaien. "De Frânsen freegje meast wol oft se even sjen meie, mar soms lűkt ien sa de doar iepen om binnen te sjen".

Stien Bruinsma wurdt dit jier 62 jier. Se hat altyd op It Bilt wenne, mei Piet Tulner en harren trije bern. Piet en Stien kamen altyd al in soad yn Frankryk. Piet as reiddekker en Stien gong dan mei. Tegearre kochten se meubeltsjes op dy't se op It Bilt ferkochten. Dy handel waard hieltyd grutter, dus it ferfier moast ek grutter. Beide dienen se oan parasjutespringen. Op syn 26ste krige Piet in slim űngelok wertroch hy arbeidsűngeskikt waard. In grutte klap. Stien waard fan doe ôf kostwinner. It transportbedriuw groeide troch en op in gegeven momint hie se seis minsken yn tsjinst. Doe't it minder gong yn de transportwrâld hat se alle frachtweinen ferkocht en de minsken űntslein. Yn Frankryk kin se foar harsels noch wurk fine. Boppedat is it waar hjir meastal better as yn Fryslân. Dęrom dat se hjir seis jier lyn in hűs kocht hat. Sűnt dy tiid wikselje Piet en Stien it Frânske en Fryske libben mei elkoar ôf.

Bron: Omrop Fryslân
Spiler wurdt ladenTexel, 13 september 2014

Broer Siderius kweker van zilte 'Marc'

Marc van Rijselberghe met een kilo Miss Mignonnes die onder de merknaam ’Marc’ de markt op gaan. FOTO ALBERT VERMEULEN

Op Texel liet ondernemer Marc van Rijsselberghe (inderdaad, de vader van Olympisch windsurfkampioen Dorian) gisteren trots een schaal met partjes Miss Mignonne rondgaan. Een delicaat hapje in een fijne schil, lichtzoet en romig van smaak. Pers, wetenschappers, handelaren en culinair volk lieten het zich goed smaken.

Jarenlang werkte hij er naar toe. Binnenkort ligt de bijzondere aardappel onder zijn eigen naam ‘Marc’ op de borden van enkele topkoks en waarschijnlijk ook op die van La Place, de restaurantformule van V&D.

Burgers kunnen de ‘Marc’ nog niet in de supermarkt vinden. Er zijn er nog te weinig (60.000 kilo). Volgend jaar gaat de teelt van consumptieaardappelen serieus los. Boeren langs de waddenkust in Friesland, Noord-Holland en Groningen pakken de teelt op.

De enige die er tot nu toe onbeperkt van kan eten, is Broer Siderius van Sint Annaparochie, de Bildtse kweker van het aardappeltje. Aanvankelijk herkende hij de potentie niet. Roelie, zijn vrouw: "Het was net een zoon die niet goed kon leren maar later prachtig tot bloei kwam."

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 12 september 2014

Nood is hoog bij groeiende vv St.-Anna

Voetbalvereniging St.-Annaparochie zit in de knel: er is te weinig veldruimte voor alle teams, en de vereniging groeit alleen maar. Een kunstgrasveld is de oplossing, maar zonder steun van de gemeente is dat niet te realiseren. En het Bildtse college zegt er geen geld voor te hebben. De gemeenteraad lijkt alsnog voorzichtig op zoek te gaan naar extra middelen om de wens van vv St.-Anna in vervulling te laten gaan.

“Forig jaar hadden wy ’n heel min seisoen. Wij hewwe d’r geregeld útlaid, mosten wedstriden ôflasse omdat d’r niet speuld worre kon. Deur ’t feule water waar ’t feld in te minne staat. ’t Is de Bildtse klaai: ’t water kin niet wegkomme,” vertelt Ronald Riemersma. De voorzitter van de voetbalclub sprak vorige week in bij de RadeRaad. Hij probeert de raadsleden alsnog te overtuigen van het belang van een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging.

Een kunstgrasveld is met € 380.000 een dure aangelegenheid. De voetbalvereniging vraagt de gemeente om een bijdrage van € 260.000. Men zal in ieder geval voor € 30.000 zelf werkzaamheden verrichten, en wil maximaal € 90.000 lenen. Burgemeester en wethouders hebben de club gezegd het idee op zich te steunen, maar dat er de komende jaren simpelweg geen geld voor is. In 2010 was er wel steun bij de aanschaf van een lichtinstallatie. Daardoor kunnen teams wel tot later op de avond wedstrijden spelen. Maar als het veld niet te bespelen is, heb je daar nog niets aan.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 11 september 2014

Zelf orgel Julianakerk Oudebildtzijl bespelen op Nationale Orgeldag

Het orgel van de Julianakerk, een rijksmonument, in Oudebildtzijl is zaterdag 13 september te bespelen tijdens de Nationale Monumentendag.

Dat kan van 14.00 tot 17.00 uur. Tegelijkertijd is het die dag namelijk Nationale Orgeldag.

Het orgel, een ‘Bakker & Timmenga’ uit 1896, is nog geheel in originele staat en moet met de hand worden ‘aangepompt’. Het orgel heeft echter een opknapbeurt nodig. Daarom worden er zaterdag ook tweedehands boeken en cd’s verkocht. De opbrengst komt geheel ten goede aan het orgelfonds.

Tijdens de orgeldag vertelt Jan Boerma ook over de wetenswaardigheden van het orgel.

Bron: Franeker Courant

Leeuwarden, 10 september 2014

Oefening met explosieven op de Vliehors

Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 september worden er op de Vliehors Range op Vlieland explosieven afgeworpen door F16 jachtvliegtuigen. Deze vliegtuigen zijn afkomstig vanaf Vliegbasis Leeuwarden. De vluchten vinden plaats in de middag en avond.

De Vliehors Range bevindt zich op het meest westelijke deel van Vlieland en bestrijkt een gebied van ongeveer 17 vierkante kilometer. Op het terrein zijn verschillende doelen opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en raketdoelen. Tijdens oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van rode vlaggen.

Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidhinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range. Mocht vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden de training niet voltooid kunnen worden in bovenstaande periode, dan wordt uitgeweken naar de week van 22 september tot en met 26 september.

Bron: www.hetbildt.nl

Oudebildtzijl, 8 september 2014

'Ouwesylster Markt is een blijvertje'

Oudebildtzijl vatte vorig jaar een plan op om een terugkerende activiteit te bedenken dat leuk is voor de Ouwesylsters zelf en ook aantrekkelijk is voor de recreant en toerist. Dat werd de Ouwesylster Markt. Die vond dit jaar voor het het eerst plaats in augustus. Zondag 7 september was de tweede editie. Daarbij werd duidelijk dat de markt een blijvertje is.

Dit jaar valt de markt op de eerste zondagen tot en met oktober. Als locatie is gekozen voor de Keuningsstreek, gezellig langs het water met veel ruimte voor iedereen.

Het aanbod is divers, maar wel streekgebonden. Er waren ditmaal stands met zelfgemaakte artikelen als: breiwerk, keramiek, sieraden, zelfgeschreven boekjes, diverse soorten jam, siroop, chutney en andere ingemaakte groentes. Ook was er allerlei geoogst groente en fruit verkrijgbaar. Ook biologische geroente als pompoenen, courgettes en aardappelen.

Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 september 2014

Albert Heijn Sint Annaparochie tijdelijk dicht door brand

De Albert Heijn in Sint Annaparochie is donderdag tussen 10 en 5 uur gesloten geweest na een brandje bij de hoofdschakelaar.

Alle apparatuur viel uit. De winkel heropende tien weken geleden na een ingrijpende verbouwing. Omdat de nieuwe installaties met koolstofdioxide werken, moest de stroomtoevoer doorgaan. Er werd van de buren geleend tot er aggregaten arriveerden, vertelt Hetty Wassenaar van de supermarkt. Vrijdag draait de winkel ook nog op deze aggregaten.

Er zijn geen producten verloren gegaan, aldus Wassenaar. Wel heeft de zaak een dag omzet gemist.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 4 september 2014

Foto: Bildtse Post

Nieuwe inrichting voor bibliotheek St.-Anna

De bibliotheek in St.-Annaparochie heeft een nieuwe inrichting gekregen. De nieuwe indeling vloeit voort uit een nieuw, landelijk concept dat op den duur in alle bibliotheken zal worden doorgevoerd. De bieb als boekhandel, dat is kortweg het idee. Het Bildts Dokumintasysintrum heeft ook een nieuwe plek gekregen.

Ronde tafels met boekentips, uitgestald per categorie, zoals nieuw, thrillers, en aanraders van leden van de bibliotheek. De bibliotheek in St.-Annaparochie heeft deze zomer een nieuwe indeling gekregen. Wat direct opvalt is dat het ruimtelijker is.

"De bibletheek fâlt sont kort onder Bibliotheek Noord Fryslân, niet meer Noordwest," vertelt medewerker Ali Bronger. "’t Nije konsept wort ‘t ‘winkelkonsept’ noemd. ’t Likent krekt ’n boekhannel, alleen binne de boeken niet te koop maar te lien.” De herinrichting is door medewerkers en vrijwilligers gedaan, en heeft de bibliotheek zelf niets gekost. “D’r is gyn geld in ’t bibletheekwezen, maar d’r mosten al anpassings daan worre. Wy hadden soamaar ’n ploechy mînsen bijnander. In ’n week waar ’t klaar, ’t het ôns niks kost. Alleen de nije belettering mot nog anbrocht worre."

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 4 september 2014

Gerrit Breteler maakt speciaal café De Oosthoek lied

Café De Oosthoek bestaat dit jaar 125 jaar. We vieren dat op 14 september met u en met taalvirtuoos Wim Daniëls. Hij weet u als geen ander te boeien.

Of het nu gaat over de komma, krimp of dialecten, zoals Het Bildts. Hij doet dat op een cabarateske manier met humor: op een bijna Bildtse manier!

Gerrit Breteler & Clara Rullmann wisselen Wim Daniëls af met hun optredens. Speciaal voor het 125 jarige jubileum heeft Gerrit Breteler het unieke café de Oosthoek lied gemaakt! De premičre van dat lied wilt u toch niet missen?!

De taal, muziek en muzikale teksten zullen rijkelijk over u heen vloeien. En als u dat wilt, kunt u ook actief mee doen.

Bron: beleeffriesland.nl
link Meer informatie >>

Sint Annaparochie, 2 september 2014

Foto: 112 Fryslân

Vier honden dood bij brand

Bij een woningbrand aan de Altoenaestraat in Sint Annaparochie zijn gisteravond vier honden omgekomen. De bewoners konden tijdig het huis verlaten, maar slaagden er niet meer in hun dieren te redden.

De brand ontstond in de vaatwasser, vermoedelijk door kortsluiting. De honden hebben waarschijnlijk te veel rook binnen gekregen.

Nadat de brandweer het vuur snel had geblust, is nog vergeefs geprobeerd twee honden te redden door ze zuurstof toe te dienen.

Bron: Leeuwarder Courant

Dronrijp, 31 augustus 2014

Minnertsga wint FB Oranjewâld Cup

Minnertsga won de cup met de grote oren (Foto Henk Hempenius

Minnertsga (Chris Wassenaar, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra) is zaterdag in Dronryp winnaar geworden van de derde editie van de FB Oranjewâld Cup voorheen Friesland Bank Cup.

In de finale werd kaatsvereniging Wetterlân uit Grou (Martijn Olijnsma, Alle Jan Anema en Nolke Bergstra) naar het tweede geld terug verwezen. Op 5-3 en 6-2 besliste Hendrik Kootstra de strijd met een mooie zitbal. Kleine premies waren er voor Easterlittens (Simon Zijlstra, Erwin Zijlstra en Pier Piersma) en Bitgum (Johan van der Meulen, Tjisse Steenstra en Kor Zittema).

De wedstrijd in Dronryp was het slotstuk van een competitie die over het gehele kaatsseizoen was uitgesmeerd. Gedurende het gehele kaatsseizoen zijn er op diverse plaatsen voorrondes gehouden. Deze derde editie begon aan het begin van het seizoen met 30 afdelingen bij de heren en 22 bij de dames. Uiteindelijk plaatsten zich zowel bij de dames als bij de heren 4 afdelingen voor de halve finales. Minnertsga had in aanloop naar de finale de handen meer dan vol aan OKK uit Bitgum.

link Lees het hele artikel >>
Franeker Courant

Sint Annaparochie, 29 augustus 2014

Het Bildt rekent in 2018 op klein overschot

De gemeente het Bildt slaagt er metenkele boekhoudkundige maatregelenin om in 2018 20.000 euro over te houden op de begroting. In 2015 is het overschot 60.000 euro.

Dit betekent voor 2015 wel dat voor enkele plannen geen dekking is. Ze worden uitgesteld of alsnog opgenomen als de financiën gunstiger uitvallen.

Het gaat om een multifunctioneel centrum voor Vrouwenparochie, verkeersmaatregelen op de Bildtdijken, een kunstgrasveld voor VV Sint Annaparochie en uitvoering van de onderwijsvisie.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 28 augustus 2014

‘Soa thús as mooglik’ in nieuwe woonvorm

Theetijd in de gemeenschapsruimte van De Parrebeam. Staande Simon Theo met links van hem Gea Oevering. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Simon Theo en Gea Oevering runnen sinds kort in Sint Annaparochie de eerste Noorderbreedte State. Zelfstandig wonen en toch als het nodig is zorg bij de hand hebben.

De formule Noorderbreedte State wordt de komende jaren uitgerold over Friesland. De Parrebeam in Sint Annaparochie heeft de primeur. Waar tot voor enkele jaren een kippenloods stond achter de fraaie woonboerderij van Simon Theo en Gea Oevering (beiden 49), is een prachtig appartementencomplex gebouwd voor tien vaste en drie tijdelijke bewoners.

Drie uur. Theetijd in De Parrebeam. Gea Oevering schenkt in terwijl personeelsleden keuvelen met de bewoners van het eerste uur. Eerder op de middag waren er potentiele huurders op visite, dus er is genoeg te bespreken. Een half jaar draait het wooncentrum nu, en vijf van de tien appartementen zijn bezet. Morgen is de officiële opening.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Ouwe-Syl, 23 augustus 2014

Foute plattegrondborden op Ouwe-Syl geplaatst

Foto: www/ouwe-syl.nl

Begin vorige week zijn aan de toegangswegen naar Ouwe-Syl twee plattegrondborden geplaatst. In het kader van het Gemeentelijk Verkeers & Vervoers Plan (GVVP), was dit een al meer dan vijf jaar oude wens van dorpsbelang die in vervulling is gegaan. De informatieborden bevatten helaas verre van correcte informatie.

De plattegrondborden brengen de straten in beeld, vertellen waar de agrariërs zijn gehuisvest en waar instellingen en dergelijke zetelen. Het geeft het dorp, zeker voor onbekende bezoekers, een toegevoegde waarde. Wanneer wordt ingezoomd op de borden, komen echter pijnlijke fouten en een gebrek aan actualiteit aan het licht.

Voorzitter van dorpsbelang Ouwe-Syl e.o. Eppie v/d Veer betreurt het, dat bij het realiseren en plaatsen van de borden de nodige miskleunen zijn gemaakt. Het is logisch dat statische borden als deze, na plaatsing niet 100% actueel kunnen blijven, maar wijzigingen die vooraf zijn besproken met de verantwoordelijke gemeente Het Bildt, zouden toch op zijn minst correct zichtbaar moeten zijn.

www.ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 22 augustus 2014

Inline-skate clinic op cbs De Slotschool Sint Annaparochie

Foto: Franeker Courant

De KPN Junior Schaatsclub, de skeelervereniging Slikrollers en een professionele instructeur geven maandag 25 augustus een inline-skate clinic aan de leerlingen van cbs De Slotschool in Sint Annaparochie.

De clinic vindt plaats op de skatebaan van skeelervereniging Slikrollers aan de Hartman Sannesstraat in Sint Annaparochie. De clinics beginnen om en worden gegeven door Dick Nap. Na afloop ontvangen de kinderen een skatebewijs.

De KNSB organiseert al een aantal jaren samen met verenigingen clinics inline-skaten via de KPN Junior Schaatsclub. Er worden dit jaar zo’n dertig clinics georganiseerd om basisschoolleerlingen en jeugdleden van verenigingen kennis te laten maken met het inline-skaten.

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 21 augustus 2014

Bietenopslagplaats Minnertsga blijft openbaar

De bietenopslagplaats aan de Hoarnestreek in Minnertsga wordt niet verkocht aan maatschap Van der Schaar.

Een eerdere afspraak om de grond voor een symbolisch bedrag van 1 euro te verkopen, trekt de gemeente het Bildt in. Dit vanwege bezwaren van agrariërs die hebben meebetaald aan het opslagterrein en er nog gebruik van maken. Ook LTO Noord heeft hierop gewezen.

Van der Schaaf wilde het perceel wel in eigendom omdat er ook vuil wordt gestort en in drugs wordt gehandeld.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 20 augustus 2014

Foto: Franeker Courant

Eerste palen Campus Middelsee Sint Annaparochie aangebracht

De bouw van de Campus Middelsee in Sint Annaparochie is vandaag van start gegaan. Dat gebeurde door BAM Utiliteitsbouw met het aanbrengen van de eerste mortelschroefpalen.

De symbolisch start van de bouw werd voor de zomervakantie al gegeven door Nel Haarsma, wethouder van de gemeente Het Bildt. Zij onthulde het projectbord.

Dat startsein werd feestelijk gevierd met medewerkers van de scholen, enkele leerlingen, ondernemers en andere genodigden. Morgen staan bij de feitelijke start van de bouw daarom geen extra activiteiten meer op het programma.

In Campus Middelsee wordt onderwijs geboden aan leerlingen in het vmbo en in de onderbouw havo en vwo. CSG Ulbe van Houten, CSG Comenius en De Foorakker (OSG Piter Jelles), worden samen gehuisvest in het gebouw. Daarnaast wordt er een innovatief leerwerkplein gehuisvest.

In het schooljaar 2015/2016 krijgen de leerlingen daadwerkelijk les in de Campus.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 13 augustus 2014

Brand door blikseminslag in dak woning Sint Annaparochie

Na een langdurige periode van droogte heeft vooral Noordwest Friesland nu te kampen met hevige onweersbuien, vooral in de avond en nacht. Het aantal blikseminslagen is opvallend hoog.

Het onweer trok ook over de Nieuwebildtdijk ter hoogte van Sint Annaparochie. De bliksem sloeg daar onder meer in het dak van een woning. Het isolatiemateriaal onder de dakpannen vatte daarop vlam.

Brandweerlieden waren een half uur bezig met de dakbrand, die van binnenuit en buitenaf geblust werd. Niemand raakte gewond, de woning kwam er met rook- en waterschade niet ongeschonden vanaf.

Leeuwarder Courant
link Lees het artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 13 augustus 2014

Het azc in Sint Annaparochie wordt vernieuwd

Foto: Leeuwarder Courant

Het COA heeft behoefte aan extra opvang vanwege de hoge instroom van asielzoekers, onder meer vanuit Eritrea, Syrië en Irak. Volgens Bouwmeester vragen zo’n 600 mensen per week asiel aan in Nederland. "Voor de korte termijn ze we bezig met noodoplossingen, zoals tijdelijke paviljoens bij de azc’s in Luttelgeest en Dronten."

Het asielzoekerscentrum in Drachten breidt uit. Verouderde gebouwen worden vervangen, waardoor er plek komt voor 600 bewoners. Voor het azc in Burgum heeft het COA eerder al uitbreidingsplannen gepresenteerd. Hier groeit het aantal bewoners - uitgeprocedeerde gezinnen - van 450 naar 600. Het complex met nieuwe stenen huizen zou nog vijftien jaar als azc dienst moeten doen.

Het azc in Sint Annaparochie, met 400 bewoners, wordt ook aangepakt. Het COA gaat de caravans waarin de asielzoekers wonen in fases vervangen. Bouwmeester hoopt dat hiermee nog dit jaar een aanvang kan worden gemaakt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 13 augustus 2014

Kleinschalige woongemeenschap De Parrebeam opent deuren

De Parrebeam beschikt over tien appartementen voor permanent wonen en drie appartementen voor tijdelijke opvang en een gemeenschappelijke huiskamer.

Noorderbreedte State De Parrebeam opent vrijdag 29 augustus haar deuren in Sint Annaparochie.

Het betreft een kleinschalige woongemeenschap voor mensen die nog graag zelfstandig willen blijven wonen, maar toch een beetje (meer) zorg nodig hebben of zich wat eenzaam voelen of hun mantelzorgers willen ontlasten. De Parrebeam beschikt over tien appartementen voor permanent wonen en drie appartementen voor tijdelijke opvang en een gemeenschappelijke huiskamer.

Ook is er een grote recreatieruimte voor de dagopvang en evt voor het organiseren van een feestje, themamiddagen/avonden, vergadering of andere evenementen en groepsactiviteiten. Ook andere dorpsbewoners en buitenstaanders kunnen hieraan deelnemen of deze ruimte huren.

Franeker Courant

Nij Altoenae, 10 augustus 2014

Nij Altoenae

Twee Polen aangehouden na melding geluidsoverlast

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee Polen van 21 en 22 jaar aangehouden. Agenten waren naar het dorp gekomen omdat in één woningen nog al wat geluidsoverlast werd veroorzaakt. In de woning bleken tien Polen te bivakkeren en met hen werd afgesproken dat ze zich rustig zouden houden.

Later die nacht kwam wederom een melding van geluidsoverlast binnen. Ook werd aangegeven dat in de woning werd gevochten. Toen de agenten arriveerden zagen ze dat een ruit van één van deuren was vernield. Ook werd in de woning één van de Polen door zijn landgenoten onder controle gehouden. De agenten probeerden nog met hen in gesprek te gaan, maar de groep keerde zich tegen hen. Twee mannen wilden de agenten aanvallen en ook gooiden ze met bierflesjes in de richting van hen. Een 21-jarige Pool werd vervolgens aangehouden. De ander sloeg op de vlucht en verstopte zich in een maďsveld. Een politiehond dat de man echter snel gevonden en ook hij kon worden aangehouden. De twee werden overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: politie.nl

Oudebildtzijl, 9 augustus 2014

Netty Way had gelukkig haar camera in de aanslag en maakte bijgevoegde foto

Engelse 'narrowboat' The Puzzler doet Ouwe-Syl aan

Afgelopen woensdagmiddag viel het oog bij enkele dorpelingen op een wel heel bijzondere boot die richting Ouwe-Syl voer. De dik 2 meter brede en ongeveer 12 meter lange narrowboat is speciaal gebouwd voor de smalle Engelse kanalen. Sinds een jaar of negen is The Puzzler in bezit van een ouder echtpaar uit Norfolk. Ze kochten het karakteristiek Engels vaartuig als casco en hebben deze helemaal naar eigen wensen afgebouwd en ingericht.

Nadat de pensionering werd de eigen woning verhuurd en werd de narrowboat het nieuwe huis van het Engelse paar. Na twee jaar door de kanalen van Engeland en drie jaar varen door Ierland, is de boot kort geleden met een trailer naar het Europese vaste land gebracht. En dan is het toch bijzonder dat er schijnbaar ‘Nothing above Ouwe-Syl’ gaat. De toeristen met de kleurrijke boot zijn na een heerlijke nacht op Het Bildt verder Europa ingetrokken.

Bron: ouwe-syl.nl

Oudebildtzijl, 7 augustus 2014

Zomerse streekproductenmarkt in Oude Bildtzijl

Foto: www.ouwe-syl.nl

Streekproducten, dat is waar het om draait op de zomerse streekproductenmarkt in het Friese dorp Oude Bildtzijl. De verscheidenheid van het aanbod was op de eerste zondag van augustus nog wat beperkt. Toch was de organisatie was tevreden over het aanbod, vooral ook over de grote hoeveelheid belangstellenden en de gezellige sfeer.

De streekproductenmarkt wordt dit jaar vijf keer gehouden. Alle zomermaanden en ook in september en oktober staat de eerste zondag in het teken van streekproducten. Kraamhouders uit de streek, Het Bildt, kunnen zich daarvoor aanmelden met hun eigen streekproduct. Doordat veel producten seizoensgebonden zijn, heeft niet iedere streekproductenproducent elke maand een kraam. Vaste aanwezige is de verkoper van Bildtse honing. “Die doet elke maand goede zaken”, weet Miedema. Ook deze prachtige zondag in augustus hoeft de honingverkoper weinig van zijn meegebrachte waar mee terug te nemen.

Bron: markt-visie.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 7 augustus 2014

Taeke Triemstra in betere tijden

Wellicht operatie Taeke Triemstra

Taeke Triemstra moet mogelijk toch een operatie ondergaan aan zijn schouder. De voorinse uit Sint Jacobiparochie laat op 5 september een mri-scan maken. "As bliken docht dat der wat stikken is, wol ik sa gau mooglik in operaasje. Dan bin ik miskien takom seizoen wer fit", zei hij in Wommels.

Triemstra, die last heeft van een zogeheten PSI-schouder, viel vorige week tijdens de PC na twee wedstrijden uit omdat hij weer last kreeg van zijn schouder. Hij zag vervolgens hoe zijn maten Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger met invaller Jacob Wassenaar de 161ste PC wonnen. "De dagen nei de PC hie ik in soad pine’’, zei Triemstra.

Zijn broer Bouke is door de strafcommissie drie wedstrijden geschorst. Hij mist de wedstrijden in Menaam, Kimswerd en Bitgum.

Leeuwarder Courant

Minnertsga, 2 augustus 2014

Een van de vier combines van de firma Bekius in actie. Op de achtergrond de kerktorens van Minnertsga. FOTO’S MIRJAM BEKIUS

Graanoogst dit jaar uitzonderlijk vroeg

In het hele land is de graanoogst in volle gang. Als het weer goed blijft, kan de oogst volgende week al helemaal binnen zijn. Uitzonderlijk vroeg.

Ik ha it nea earder sa betiid meimakke", zegt Jochum Bekius uit Minnertsga, akkerbouwer en eigenaar van een loonbedrijf. Normaal hoeven hij en zijn zoon Doeke pas begin augustus vol aan de bak. Dit jaar konden de vier combines met dank aan het droge weer al tien dagen geleden de akkers op. "Wy ha de helte der al ôf."

Ervaren combinechauffeurs zoals hij en Doeke pakken 15 hectare op een dag. Zodra de ochtendnevel is opgetrokken, gaan ze aan de slag. Pas als de avondnevel komt opzetten, keren ze huiswaarts.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 23 juli 2014

45km auto te water: Geen letsel

Foto: 112 Fryslân, Jacob Talsma

Op de W. Binnemaleane raakte woensdagmiddag rond kwart voor vijf een 45km auto te water.

De hulpdiensten rukten massaal uit, vanwege de vakantietijd en de daarbij horende verminderde personele bezetting werden naast de duikers van Leeuwarden de brandweerkorpsen van Marsum, Menaldum, Franeker en het oppervlakte reddingsteam uit Harlingen gealarmeerd.

De brandweer heeft de sloot doorzocht om er zeker van te zijn dat er zich niet meer mensen in het water bevonden. De bestuurder is door ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen in de ambulance. Een boer had ondertussen met zijn tractor de brommobiel al uit de ondiepe sloot getrokken.

Bron: 112 Fryslân
link Hier meer foto's >>

Sint Annaparochie, 21 juli 2014

Kenna Bakker reed met Cacique een bijna foutloze proef. FOTO SANDRA BERKENPAS

Kenna Bakker knap op herhaling in Sint Annaparochie

Dressuuramazone Kenna Bakker uit Koudum flikte zaterdag in Sint Annaparochie hetzelfde kunstje als vorig jaar: ze won de kür op muziek.

Ze had deze keer twee ijzers in het vuur. Met haar eigen Binck startte ze in het ZZ-licht en met Cacique, het paard van haar zusje, nam ze deel aan het Z1/Z2.

In beide rubrieken bleef Bakker haar concurrentie een indrukwekkende tien procent voor. Ze scoorde met haar achtjarige ruin Binck 69,75 procent en met de zevenjarige en met Cacique reed ze een score bijeen van liefst 70,125.

Eerder op de dag reed de 23-jarige amazone met beide paarden ook een gewone dressuurproef, goed voor tweemaal een tweede prijs.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtdijk, 17 juli 2014

'Bezoek komt er nooit meer vandaan'

Foto: LC

Ja, zegt Bowe Roodbergen peinzend. "Wat hangt er allemaal op ons toilet… Van alles. Prenten in passe-partouts, ansichtkaarten, kerstlampjes, een lange sliert met foto’s van alle beesten die we gehad hebben, allemaal katten en één hond, gekke bidprentjes die we hebben ingelijst, aan het plafond hangen allemaal engeltjes."

"Sowieso veel relikitsch. Ik ben helemaal niks van huis uit, maar Ellen is daar wel mee opgegroeid. Er hangen tekeningen van Ellen en foto’s van mij tussen. Een beeldje van drie aapjes. Als ik sta te plassen, kijk ik tegen een hele brede lijst aan met een kleine uitsparing, waarin een fotootje van een vriend van me zit."

Bowe Roodbergen en Ellen Floris zitten in Sint Annaparochie, met hun Atelier Elbow. Het toilet waar we het over hebben (links) is in hun woning. "Als we bezoek hebben komt dat er nooit meer vandaan."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 16 juli 2014

Nieuw onderzoek naar Aldi en woningen op Ulbe-terrein

De gemeente gaat de ontwikkeling van de locatie waar nu nog csg Ulbe van Houten staat uitgebreider onderzoeken. Er komt een compleet haalbaarheidsonderzoek dat alle aspecten van het plan – de vestiging van de Aldi en woningbouw – tegen het licht houdt. Het nieuwe onderzoek komt op verzoek van omwonenden.

In december 2013 presenteerden gemeente en Wonen Noordwest Friesland het plan al aan de bewoners. Naast de vestiging van de Aldi op het terrein, zouden er ook 32 woningen gebouwd moeten worden. Enkele woningen aan de Kempenaerstraat zullen worden afgebroken. De Aldi zou zo’n 1200 m2 nodig hebben voor de winkel en parkeerplaatsen. Wonen Noordwest Friesland wil 32 woningen bouwen langs de Van Loonstraat en Steven Huygenstraat. De omwonenden hebben de gemeente daarna gevraagd om een volledig haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Zij vinden dat het plan beter onderbouwd moet worden.

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtdijk, 12 juli 2014

Domweg gelukkig aan de dijk

Auke Kooistra Foto: De Telegraaf

In het uiterste noorden van Friesland ligt de langste straat van Nederland: de Oudebildtdijk.

Meer dan twaalf kilometer dijk, bebouwd met kleine arbeiderswoningen die aan weerszijden worden geflankeerd door uitgestrekte aardappelvelden.

's Nachts schijnt het licht van de vuurtorens van Ameland en Terschelling op de huisjes waarin een keur van kunstenaars oude verhalenvertellers, vaklui, handelsmensen en nieuwelingen woont. Zij zijn de Ouwedyksters.

Geen huis op de dijk is hetzelfde. Alle voordeuren zijn gericht op het binnenland. Daarachter zit vaak een wirwar aan kamertjes, die allemaal op verschilklende hoogtes zijn gebouwd. "Dat is omdat ze op een dijk gebouwd zijn. Het is elke keer weer: trapje op, trapje af. Op een gegeven moment was ik blij dat ik vlak kon wonen", aldus voormalige dijkbewoner Auke Kooistra, nu eigenaar van eetcafé Het Graauwe Paard in Oudebildtzijl.

Bron: De Telegraaf
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Zwarte Haan, 7 juli 2014

Nachteschijn

FOTO JAAP RUURD FEITSMA

Lichtende nachtwolken zijn zeldzaam. Ze staan ook wel bekend als Noctilucent, een Latijns woord dat zoiets betekent als ‘nachteschijn’. Jaap Ruurd Feitsma maakte er foto’s van toen hij onlangs ’s nachts met een vriend van Leeuwarden naar Zwarte Haan reed.

Lichtende nachtwolken zijn ijle wolkachtige verschijningen in de bovenste laag van de atmosfeer op wel 75 tot 85 kilometer hoogte, terwijl een ‘gewone’ wolk zich hooguit op 20 kilometer boven de aarde bevindt. Doordat de lichtende nachtwolken zo hoog zitten heeft het tafereel wel wat weg van het Noorderlicht.

Er gaan veel zomers voorbij zonder dat de nachtwolken te zien zijn, weet Feitsma. Ze waren in 1988 en 1997 te zien in Nederland, tijdens twee juninachten in 2005, een keertje in 2013 en meest recentelijk in de nacht van 3 op 4 juli 2014.

Leeuwarder Courant
link Klik hier voor grotere afbeelding >>

Sint Jacobiparochie, 10 juli 2014

Tien jaar werk in België voor Bildts metaalbedrijf

Het Belgische spoorbedrijf rust 800 overwegen uit met nieuwe spoorboominstallaties. Meijer Plaatbewerking heeft er tien jaar werk van.f

Het metaalbedrijf aan de Oude Bildtdijk net buiten Sint Jacobiparochie mag de kolommen en de contragewichten maken. Er zijn 2200 stuks nodig, 220 per jaar.

Niet eerder scoorde Meijer een order met zo’n lange looptijd, zegt verkoper Jan Douma. Moeilijk uitvoerbaar is het werk niet, zegt hij, maar het moet wel secuur gebeuren.

Jaarlijks zal de Belgische opdracht 400.000 euro omzet naar Het Bildt brengen, een leuke bodem onder de totale bedrijfsomzet. Die is dit jaar ongeveer 14 miljoen euro groot. De meeste inkomsten worden binnen Nederland gegenereerd.

Meijer was met drie concurrenten in de race, vertelt Douma. "We hebben het niet op prijs gewonnen, want we waren niet de goedkoopste." Kwaliteit leveren en direct vanaf het begin meedenken, zijn volgens hem doorslaggevend geweest.

Het bedrijf is extra blij met de order omdat het lastige jaren achter de rug heeft, net als de meeste branchegenoten. Jarenlang was er verlies. Vorig jaar was Meijer weer winstgevend. Momenteel werken er 80 vaste en 20 tijdelijke krachten.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 8 juli 2014

Postcode Loterij zet Sint Annaparochie en Harlingen in de bloemen

De Postcode Loterij zet Harlingen en Sint Annaparochie in de bloemen. Daar is namelijk de 'bloemprijs' gevallen van de mei trekking.

De bloemprijs viel in Sint Annaparochie op wijkcode 9076. In totaal wonnen de inwoners van het dorp samen 1025 bosjes rozen.

In Harlingen krijgt iedereen die meespeelde met wijkcode 8862 een bosje rozen. In totaal worden in Harlingen 1660 bosjes rozen uitgereikt.

De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs binnenkort kunnen ophalen. Dat kan in Harlingen bij Bloemkunstenaar Anton Roos en in Sint Anna Parochie bij Boterhoek bloemen en interieur.

Bron: Franeker Courant

Vrouwenparochie, 7 juli 2014

Windmolenplan Hamerenweg van de baan

Het plan om zeven megawindturbines bij de Hamerenweg bij Vrouwenparochie te plaatsen is van de baan. De initiatiefnemers hebben het plan zelf ingetrokken, na grote weerstand van omwonenden en dorpsbelang.

De indieners vinden het jammer, maar concluderen dat er geen draagvlak is voor de plaatsing van de molens. "At gjinien it wol, dan hâldt it ek foar ús op. Wij wolle gjin ellende," aldus indiener Peter Dijkstra uit Boazum.

Dorpsbelang Vrouwenparochie reageert verheugd op het nieuws. Volgens de vereniging waren de bewoners nooit enthousiast over de plannen. "Draagvlak bereik je niet met luchtkastelen, gefundeerd op opportunisme'.

Meer hierover woensdag in de Bildtse Post.

Bron: De Bildtse Post

Oudebildtzijl, 7 juli 2014

Dit is niet de auto!

Oproep getuigen beschadigde auto's Monnikebildtdijk

Op donderdag 3 juli zijn de auto van een leerkracht van OBS De Oprel en een auto van een leerkracht van CBS De Korenaar op identieke wijze bekrast en beschadigd. De auto's stonden geparkeerd in de onderdijk van de Monnikebildtdijk te Oude Bildtzijl, ter hoogte vanCBS De Korenaar (auto's stonden niet naast elkaar geparkeerd).

Onbekend wie het gedaan heeft en bij de bewoners aan de Monnikebildtdijk is gevraagd of ze wat gezien hebben... tot nu toe geen reactie.

Oproep aan een ieder die wat gezien of gehoord heeft dit te melden bij de politie, zodat de schade op de daders verhaald kan worden. Beide leerkrachten hebben aangifte gedaan.

Ouwe-syl.nl

Sint Annaparochie, 7 juli 2014

't Fonnemint sluit schooljaar kleurrijk af

Basisschool ‘t Fonnemint uit sint annaparochie heeft vrijdag 3 juli het schooljaar feestelijk afgesloten.

‘s Ochtends zag het er al kleurrijk uit op het schoolplein. Het thema was oranje, maar veel kinderen hadden ook rood, wit en blauw toegevoegd.

De ochtend begon met een fleurige optocht door het dorp. De toeters, slingers, gekleurde pruiken, geschminkte gezichten, geschreeuw en gelach van de groep 1 tot en met 8 waren van ver te horen en te zien. Het rondje door de Beuckelaar maakte het feest compleet.

Aan het eind van de ochtend waren de traditionele pannenkoeken geregeld.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 5 juli 2014

Foto: 112 Fryslân, Jacob Talsma

Automobilist van de weg na vermoedelijke onwelwording

Een oudere man is vrijdagavond rond 20:45 uur op de Hemmemaweg van de weg geraakt.

De man reed met zijn auto op de Hemmemaweg toen hij door een vermoedelijke onwelwording op het kruispunt met De Wissel naar links afboog. De bestuurder reed door de berm, raakte een boompje en kwam uiteindelijk in een (droge) sloot tot stilstand.

De man is door het ambulancepersoneel onderzocht en overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 4 juli 2014

Succesvolle maatschappelijke stage over "schoon"

Afgelopen week hielden tweedejaars leerlingen van CSG Ulbe van Houten uit St.-Annaparochie hun MAS week (Maatschappelijke stage). Het thema dit jaar was: “Schoon”.

Gestart werd er bij groente-en fruitverwerker Smeding in St.-Annaparochie. Dit bedrijf heeft op verschillende terreinen in het productie- en transportproces volop aandacht voor duurzaamheid. De leerlingen kregen een presentatie met uitgebreide rondleiding door het bedrijf.

Het onderwerp “schoon” werd ook vanuit de gemeente belicht. Wethouder Boukje Tol vertelde over de rol van de gemeente bij het opruimen van afval. Vervolgens gingen groepen van 15 leerlingen de bermen langs de fietspaden rond St.-Annaparochie schoonmaken. Met hulp van de provincie en afvalverwerker Omrin, werden blikjes, flesjes, chipszakken, verpakkingen en snoepwikkels opgeruimd. Het afval is door Omrin afgevoerd.

Bron: gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 juli 2014

Foto: 112 Fryslân, E. Brandsma

Man op scootmobiel raakt te water

Een oudere man is dinsdagmiddag rond 16:00 uur met zijn scootmobiel te water geraakt aan het Bosch nabij de Netarisappel.

De man reed in zijn scootmobiel over een schelpenpaadje toen hij in een bocht te water raakte. Hierop werden de hulpdiensten gealarmeerd, maar uiteindelijk kwamen alleen de brandweer uit Sint Annaparochie, de politie en een ambulance ter plaatse.

De bestuurder van de scootmobiel werd vlot weer op de kant geholpen en raakte niet gewond. De man is door de hulpdiensten naar huis gebracht. Ook zijn scootmobiel liep weinig schade op.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>
 
archief 2014 (2e kwartaal)
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken