Marknesse, 30 juni 2014

Burgemeester redt man van verdrinkingsdood

De Zwolsevaart in Marknesse met links achter het bruglicht de woning van burgemeester Van der Werff. © Google Street View.

Burgemeester Aucke van der Werff (CDA) van de gemeente Noordoostpolder heeft afgelopen weekend het leven gered van een man die bij hem voor de deur in Marknesse in de Zwolse Vaart was gevallen.

Het ging om een man die zaterdagavond met zijn radiografisch bestuurbare boot aan het varen was in de vaart maar daarbij zelf verstrikt raakte in waterplanten. De man ging meermaals kopje onder, zo meldt Omroep Flevoland.

Burgemeester Van der Werff, door een buurvrouw geattendeerd op de drenkeling, bedacht zich niet en sprong in het water. Hij wist de onfortuinlijke modelboothobbyist met hulp van omstanders op de kant te krijgen. Ambulancehulpverleners behandelden de man ter plaatse.

Aucke van der Werff wil tegenover het AD niet reageren op zijn heldhaftige optreden. 'De burgemeester handelde als privépersoon. Hij heeft niet meer dan zijn burgerplicht gedaan,' zegt zijn woordvoerster.

Bron: AD.nl

Franeker, 28 juni 2014

De markante Groate Kerk van Sint Jacobiparochie.

Kerkenroute langs vijf historische Bildtse kerken

De vijf historische kerken op het Bildt zijn ook deze zomer weer op zaterdag voor het publiek geopend. Met uitzondering van de Bordenakerk in Vrouwenparochie vanwege een uitgebreide restauratie.

De Meinardskerk in Minnertsga die omstreeks 1200 is gebouwd en waarin 1505, volgens het opschrift op de ronde Bentheimer gevelsteen naast de ingang, de toren werd bijgebouwd is op zaterdag open van 14.00-1700 uur. Om de twee weken wordt het orgel om de twee weken bespeeld.

De Groate kerk van Sint Jacobiparochie (1843-1844) is in 2010 gerestaureerd en is al sinds jaren het begin van de pelgrimsroute van St. Jacobiparochie naar Santiago de Compostella in noord west Spanje. Dit jaar is er een expositie over het Jacopspad met als titel: Pelgrim, in gedachten onderweg. De kerk is op zaterdag open van 11.00-16.00 uur.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 27 juni 2014

Raadsbijeenkomst op bijzondere locatie

Donderdag 26 juni sloot de gemeenteraad van het Bildt het politieke jaar af op een ongebruikelijke locatie: de werkplaats van de gemeentelijke buitendienst in St.-Jacobiparochie.

Piet Jetze Faber, coördinator van de Dienst, vertelde de raadsleden het een en ander over het werk van “zijn mannen”. Maar ook over de samenwerking met Empatec, de sociale werkvoorziening die in de gemeente o.a. het groenonderhoud verzorgt.

Burgemeester Krol stond stil bij het politieke jaar: de vele besluiten die zijn genomen, de verkiezingen en de onderhandelingen over de nieuwe coalitie. Hij sprak de hoop en verwachting uit dat politieke tegenstellingen niet leiden tot afbreuk aan goede onderlinge verhoudingen tussen raadsleden.

De bijeenkomst eindigde met een (zeer) korte openbare raadsvergadering met slechts één hamerstuk: vaststelling van een gewijzigde verordening over naamgeving en nummering (adressen).

Bron: Gemeente het Bildt

Franeker, 26 juni 2014

Gebiedsteams van start in Westergogemeenten

Wethouders Twerda (r.), Dijkstra en Tol zijn bezig  met de tafel, die gemaakt is in de vorm van de nieuwe fusiegemeente.

Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel gaan werken met gebiedsteams, om inwoners te helpen met zorg, werk en inkomen. De wethouders van de drie gemeenten – die per 1 januari 2018 moeten fuseren in een ‘Westergo-gemeente’ – hebben maandag de samenwerkingsovereenkomst voor een pilot hierover getekend.

Per 1 januari 2015 draagt de overheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van zorg en welzijn over aan gemeenten. Ook worden minder financiële middelen beschikbaar gesteld. Door deze verschuiving komt er heel wat op de gemeente, maar vooral ook op haar inwoners af. De nieuw opgezette gebiedsteams moeten de problematiek opvangen en voor betere, directere lijnen zorgen.

Keukentafel - Maandag is de overstap gemaakt van plannen naar de uitvoering. De pilot start nu, en in het komende half jaar wordt gekneed, geroerd en ingrediënten toegevoegd totdat het gebiedsteam de juiste werkwijze gevonden heeft. Tijdens de bijeenkomst in Franeker stond daarom dan ook de ‘keukentafel’ centraal. De drie wethouders – Boukje Tol (het Bildt), Thiadrik Twerda (Franekeradeel) en Arend Dijkstra (Menameradiel) - hebben de tafel in elkaar gezet, de bestuurders van de deelnemende organisaties hebben het tafelkleed neergelegd en de medewerkers hebben de tafel gedekt. Symbolisch staat dit alles voor ‘samenwerken’.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 25 juni 2014

Freuleruiter De Vries eerste in Sint Annaparochie

De Freuleruiters hebben zaterdag diverse prijzen behaald bij de kringwedstrijd in Sint Annaparochie. Zo veroverde Inge de Vries een eerste plek in het eerste B-parcours cat. E.

Janneke Folkertsma werd derde op Wappie in de B-dressuur, cat. B in de tweede proef met 191 punten. Lianne van der Meer heeft hieraan meegedaan met haar pony Lady Chanel. Ze starten in de B-dressuur, categorie D.

In de eerste proef, die ook meetelde als selectieproef voor de Friese Kampioenschappen, kregen ze het puntenaantal van 208. Dit was goed voor de eerste prijs. De tweede proef bezorgde hen 198 punten, wat de vierde prijs opleverde. Bij de eerste proef stond er als commentaar van de jury: ‘een hele fijne proef, we hebben genoten!’

Bron: Balkster Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 24 juny 2014

Foto: Omrop Fryslân, Geale Groen

Fernijde AH Sint Anne iepene

Yn Sint Anne is tiisdeitejűn de fernijde Albert Heijn iepene. Neffens de eigener is de winkel troch de led-ferljochting de modernste AH fan Nederlân. Der is tsien jier oer praat mei de gemeente en de bou fan senioarewenten waard sels stillein, omdat de eigener fan de Albert Heyn benaud wie dat it kompleks de winkel op slot sette soe. Mar alle partijen kamen derút.

De frachtweinen fan de winkel wurde űnder dak laden en lost, sadat de omwenners der gjin lęst fan hawwe.

En sa koenen it senioarekompleks Van Harenshuus en de supermerk yn Sint Anne beide boud wurde.

Bron: Balkster Courant
link Harkje nei eigner Wassenaar >>

Sint Jacobiparochie, 24 juni 2014

Tarwepool Pars netto op 178,25 euro

George Pars Graanhandel BV in Sint Jacobiparochie heeft voor tarwe in de lange pool 2013 een afrekenprijs gerealiseerd van 194,15 euro per ton. De gemiddelde prijs geldt bij een hectolitergewicht (HL) van 72/73 en 15 procent vocht. Er gaan nog inname- en opslagkosten vanaf.

Met aftrek van innamekosten van 7 euro en opslagkosten van 8,90 euro blijft er een nettoprijs over van 178,25 euro, excl. btw. Grote klanten komen in aanmerking voor een bonus. ‘Wie 250 tot 500 ton levert krijgt een euro bonus, 500 tot 1000 ton brengt 1,50 euro op en boeren die meer dan 1000 ton tarwe leveren mogen 2 euro extra op hun rekening bijschrijven’, licht Jelte Pars toe.

De graanhandel noemt de kwaliteit van de gecollecteerde tarwe het afgelopen seizoen goed. Het HL was gemiddeld 77 en het DON was laag. Dit resulteerde in afzetmogelijkheden in voer- en in de maalindustrie. Pars: ‘Ik schat dat dit jaar zo’n 40 procent van onze tarwe de maalindustrie in ging.’

Bron: Boerenbusiness.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 juni 2014

Fietsen van kerk voor vluchtelingen

Het project Fietsen voor Vluchtelingen van de locatie Sint Annaparochie van de Heilige Jacobus de Meerdere Parochie is een succes. In een half jaar tijd zijn door de kerkgemeenschap twaalf fietsen aangeboden aan vluchtelingen met een verblijfstatus.

Het gaat om gebruikte en opgeknapte fietsen. En er is meer vraag naar goede fietsen, aldus de initiatiefnemers Bernard Wewerinke en Paulus Hettinga.

Alle fietsen zijn volgens hen goed terechtgekomen. Er is behoefte aan zeker nog zes fietsen meer.

Bron: Leeuwarder Courant

Bitgummole, 16 juny 2014

Peinzeradiel is in goede namme

Sint Annaparochie op it Bildt hat nea ynWestergoa lein. FOTO LC/WIETZE LANDMAN

Amper is yn De Friese Meren de slach om De Fryske Marren wûn, en no begjint yn Frjentsjer, Menaam en Stannebuurt it toulûken om de namme fan de takomstige noardwesthoekster megagemeente. De trije rieden hawwe der al oer gear west: de beide âldere gemeenten akkoarten mei Westergo, mar it jonge Bilt -amper fiif ieuwen op ’e wrâld- woe der neat fan witte.

Westergo? Minder hiene de trije b. en w.’s it net betinke kinnen. De namme strykt net mei ynternasjonale ferdraggen: Menameradielsters hawwe rjocht op in Frysktalige namme foar har fúzje-gemeente. Sűnt de jierren tachtich wurde ierdrykskundige nammen yn ús lân stadich mar wis űnthollânske (Menameradiel is dęr in treflik foarbyld fan). Yn dy tradysje past út noch yn gjin Westergo.

De namme is histoarysk derbytroch: ’t Bilt hat nea net yn Westergo lein. Mei dy namme hawwe Frjentsjeteradiel en Menameradiel ’t Bilt goed op ’e teannen wâde. En mei Westergoa hiene se dat likegoed dien. Mei Westergo wurdt in taalstriid útlokke lykas dy yn De Friese Meren. It Menamer VVD-riedslid warskôge der al foar. Wol de megarie yn 2018 wer fan Westergo(a) ôf, dan wurdt in oare namme rattekrűdjoer. (’De Fryske Marren’ kostet in 200.000 euro.)

Bron: Leeuwarder Courant (ynstjoerd stik)
link Lees het hele ingezonden stuk (pdf) >>

Wier, 15 juni 2014

Buitenboordmotordieven aangehouden

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee inwoners van Sint Annaparochie van 16 jaar aangehouden op verdenking van diefstal. Het duo werd betrapt toen ze op de Hegedyk in Wier een buitenboordmotor hadden gestolen.

Net na middernacht liet een bewoner van een woning aan de Hegedyk zijn hond uit. Hij hoorde een bootje wegvaren in de richting van de sluis in het Wiersterrak. De man liep naar de walkant en zag tot zijn verbazing dat zijn buitenboordmotor van zijn boot was gestolen. Hij pakte een fiets en ging naar de sluis. Daar kwamen net twee jongens aanvaren in een bootje. De twee riepen dat ze motor wel terug zouden brengen. Ze voeren naar de kant en de buitenboordmotor werd op een steiger gelegd. Daarop belde de eigenaar direct de politie.

Agenten hielden beide jongens aan. Het duo werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: Politie.nl

Sint Annaparochie, 13 juni 2014

Raad het Bildt wil alle molens keren

Met een raadsbreed gedragen motie heeft de gemeenteraad van het Bildt gisteravond duidelijk gemaakt geen nieuwe windmolens te willen. Daarmee werd een eerdere motie uit 2011 opnieuw bestendigd.

Om te voorkomen dat een hogere overheid plaatsing oplegt, onderzoekt de gemeente tevens of door aanscherping van geluidsnormen molens gekeerd kunnen worden. De gemeenten Rotterdam en Korendijk zijn hier ook mee bezig.

De motie wordt opgestuurd naar hogere overheden en omliggende gemeenten. Op het Bildt is veel onrust ontstaan over nieuwe plannen voor windmolens.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 12 juni 2014

Foto: Jitze Hooghiemstra

Wethouder geeft startsein voor bouw Middelsee Campus Sint Annaparochie

Wethouder Nel Haarsma heeft vandaag, donderdag 12 juni, het symbolische startsein gegeven voor de bouw van Campus Middelsee in Sint Annaparochie.

De campus is ontstaan uit samenwerking van de drie scholen: De Foorakker van Piter Jelles, de Ulbe van Houten en het Comenius (aanbod havo/vwo op Ulbe van Houten), de gemeente en de ondernemers van Het Bildt, Leeuwarden (voorheen Leeuwarderadeel), Menameradiel en Ferwerderadeel.

Voordat het aan het startsein toe was, gaf Oene Krist, projectleider van het Leerwerkplein, in het Bildts een korte uitleg in de kantine van De Foorakker over de logo’s van de beide projecten: de Campus en het LWP, of te wel het LeerWerkPlein.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 11 juni 2014

Foto: Leeuwarder Courant

Bouw campus Sint Annaparochie van start

De bouw van de campus Middelsee start donderdag. Dan wordt het bouwbord onthuld voor het project waarin alle middelbare scholen van Sint Annaparochie onderdak vinden. Voor zo'n zevenhonderd leerlingen wordt er vanaf het schooljaar 2015/1016 les gegeven in vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

CSG Ulbe van Houten, CSG Comenius en OSG Piter Jelles gaan samenwerken. De komst van een leerwerkplein moet de relatie tussen de school en het plaatselijke bedrijfsleven versterken.

De school kost 13,5 miljoen euro.

Bron: Leeuwarder Courant

Westhoek, 11 juni 2014

Actie voor veilige Oudebildtdijk

In de Westhoek is een eenmansactie gestart voor een veiliger Oudebildtdijk. Aanleiding is het ongeval op 10 mei waarbij een vijfjarig jongetje uit Leeuwarden omkwam.

De ‘Stichting tot Behoud dan wel Bevordering van de Kwaliteit van Woon- en Leefmilieu voor Mens en Dier in Westhoek’ denkt dat met simpele maatregelen het verkeer afgeremd kan worden. Een parkeerverbod en herstel van passeerstroken zou al helpen.

De gemeente het Bildt wil pas reageren als de toedracht van het ongeluk helder is.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 10 juni 2014

Minnertsga wint NK voor de zesde keer deze eeuw. Foto: Leeuwarder Courant

Tactiek van partuur Minnertsga betaalt zich uit

De kaatsafdeling Minnertsga heeft een tactiek: oudgediende Chris Wassenaar (41) benutten in partijen die er echt toe doen. Dat werkt prima. Zo ook op pinkstermaandag.

Voor de zesde keer deze eeuw ging de eindzege op het NK kaatsen, het eendaagse megakaatstoernooi in Franeker, naar Minnertsga. Ook in 2001, 2003, 2005, 2006 en 2011 was er winst. Zo’n afmattend toernooi is enigszins vergelijkbaar met een WK voetbal, al wordt dat over ruim een maand uitgesmeerd. Ook daar is het veelal een kwestie dat het land wint dat voor de finale nog het fitst is. In het kaatsland datKNKBheet moeten de grote tenoren zich eerst ontdoen vande zwakkere broeders, die niettemin lastige horzels kunnen zijn.

Minnertsga pakte het slim aan. Er was lering getrokken uit de wedstrijd op Hemelvaartsdag in Tzummarum toen Chris Wassenaar in de halve finale opgebrand was. De kaatsreus van weleer wordt een dagje ouder en moet zijn krachten doseren. Dus moest er vooral een beroep op hem worden gedaan in partijen die daar om vroegen. In de tweede, derde en vijfde ronde was Wassenaar, zogezegd, vrijgesteld van arbeid.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 10 juni 2014

Chris Wassenaar gaat Triemstra vervangen

Foto: Leeuwarder Courant

Er wordt een oude rot van stal gehaald. Chris Wassenaar, 41 jaar, is gevraagd als stand-in te fungeren van de geblesseerde Taeke Triemstra.

De stilist uit Sint Jacobiparochie is door een schouderblessure uitgeschakeld. Dat kan vier weken duren, maar in het meest ongunstige geval kan Triemstra tien weken uit de roulatie zijn. Zijn maten Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger hebben een probleem. Op 25 mei riepen ze voor de wedstrijd in Dongjum de hulp in van Jacob Wassenaar, de jongere broer van Chris. Bovendien een echte voorinse.

Nu gaat Jacob op vakantie en zo komen Van der Bos en Iseger uit bij de in 2008 gestopte Chris Wassenaar. Voor zondag, de formatiewedstrijd in Sint Jacobiparochie, heeft hij toegezegd mee te doen. "Dy twa binne fansels net de minste maten."

Bron: Leewarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 6 juni 2014

Bilkerts verenigen zich tegen komst megawindmolens

Ottoline van der Kreek bij de Windspin, een 170 meter hoge molen bij Lelystad. De foto laat goed zien hoe groot de molen daadwerkelijk is.

Op het Bildt zijn in korte tijd twee actiecomités opgericht tegen de komst van megawindmolens. ’Tegenwind Ouwe-Syl Nije-Syl’ en ’Bildtse Windmolens ZONde.’ zijn twee initiatieven van bewoners om te protesteren tegen de mogelijke plaatsing van molens. De laatste is tevens een nieuw zonneenergiecollectief. De Bildtse politiek maakt zich vooralsnog geen zorgen.

Bij de werkgroep Fryslân Foar de Wyn zijn de afgelopen tijd drie plannen ingediend voor nieuwe windmolenclusters op of nabij het Bildt: zeven molens langs de Hamerenweg, vijf rond de Koudeweg en acht ŕ tien ten oosten van Ouwe-Syl.

Het plan voor vijf megamolens bij de Koudeweg staat op de B-lijst, wat betekent dat het als ’minder kansrijk’ beschouwt. Toch willen de omwonenden niet lijdzaam afwachten wat er gaat gebeuren, vertelt een van de initiatiefnemers, Anno Huidekoper: ”Er moet verdiend worden, en we zullen ook meer duurzame energie moeten opwekken. Tegelijkertijd willen we allemaal het Bildt toch leefbaar houden? Het evenwicht tussen die twee uitgangspunten wordt met deze plannen volledig verstoord.” Huidekoper reisde dit weekend samen met Ottoline van der Kreek (zie foto) naar Flevoland om zelf te zien hoe groot de molens zijn, en hoeveel lawaai ze maken, en zijn daarvan geschrokken.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 7 juni 2014

Voor het eten de kerk in

De pannenkoekenboerderij, daar waren we al eens geweest. Op het pannenkoekenschip ook al. Maar de pannenkoekenkerk is nieuw voor het team van Hete Soep.

In Sint Annaparochie is het sinds juli 2013 iedere dag Sint Pannenkoek. Toen opende De Struverij - 'struuf' is Bildts voor pannenkoek - in de voormalige doopsgezinde kerk aan de Statenweg. Een klein half jaar later is de zaak al een begrip in de Noordwesthoek, lijkt het. "Ah, naar de pannenkoekenkerk?", vraagt een collega die hoort dat Hete Soep naar Sint Anne afreist.

Eenmaal gearriveerd begrijpen we ook meteen waarom: De Struverij is op z'n zachts gezegd een opvallend etablissament. Van de buitenkant zou je kunnen danken dat de kerk nog steeds een kerk is, tot je oog valt op manshoge, zwartwit gelakte hond die naast de ingang zit. Met zijn blije uitdrukking doet hij denken aan de 'gelukkige kat' die je bij Japanse en Chinese restaurants wel tegenkomt. Hij blijkt slechts een voorzichtige voorbode te zijn van wat er binnen allemaal staat.

Bron: Leewarder Courant
link Lees het hele artikel (jpg) >>

Sint Annaparochie, 6 juni 2014

Amanhă, amanhă

In Porto Alegre, de speelstad van het Nederlands elftal, verrijst een van de grote schermen.

Nog zes dagen, dan begint in Brazilië het wereldkampioenschap voetbal. Faber Audiovisuals uit Sint Annaparochie verzorgt in zeven speelsteden de megaschermen op pleinen, waarop fans de wedstrijden kunnen volgen. Het wordt verrekte krap.

In Porto Alegre, waar het Nederlands elftal het over een week opneemt tegen Spanje, moest hij nog een jas aan. In de zuidelijke stad, niet ver van de grens met Uruguay, was het niet warmer dan een graad of tien. Nu is hij in het tropische Recife, in het noordoosten, en staat bij Steven Embregts, projectleider van Faber Audiovisuals, het zweet op het voorhoofd. Dertig graden is het hier. En, o ja: hij begint hem een beetje te knijpen.

Hoe verschillend de omstandigheden in de speelsteden ook mogen zijn, er is één overeenkomst. Het Braziliaanse arbeidsethos. Embregts en zijn twintig collega’s van Faber (van Bilkerts tot Fransen en Australiërs) die al sinds zondag in het land van de samba zijn, hadden het liefst hun megaschermen al voor een groot deel opgebouwd. Ze zijn echter afhankelijk van lokale onderaannemers. En die hebben nog niet zoveel haast. "Amanhă, amanhă", luidt hun credo. Vrij vertaald: dat komt morgen wel.

Bron: Leewarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 6 juni 2014

Vanaf het schooljaar 2015-2016 krijgen de leerlingen daadwerkelijk les in de nieuwe Campus.

Aftrap bouw Campus Middelsee Sint Annaparochie

De aftrap voor de bouw van de Campus Middelsee in Sint Annaparochie vindt donderdag 12 juni plaats om 14.45 uur in De Foorakker in Sint Annaparochie.

Het voortraject van de Campus was eind 2013 al afgerond. In de schoolcampus bieden De Foorakker, school van OSG Piter Jelles, de Ulbe van Houten en CSG Comenius hun onderwijs straks aan.

Ook komt er een Leer-Werkplein in het gebouw, zodat leerlingen direct kennismaken met de praktijk van het bedrijfsleven. Er is een stichting opgezet, Stichting Leer-Werkplein, die de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de scholen realiseert.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 krijgen de leerlingen daadwerkelijk les in de nieuwe Campus.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 6 juni 2014

Mattanja Joy Bradley: hond mee op podium

Mattanja Joy Bradley stond vorige week donderdag op Oerrock in Ureterp. Met Opa, de Duitse staander korthaar. FOTO JILMER POSTMA

Waar singer-songwriter Mattanja Joy Bradley gaat, daar gaat haar hond Opa. Ook morgenavond bij Slikstones in de Julianakerk te Oudebildtzijl.

Mattanja Joy Bradley timmert al jaren aan deweg, maar dankzij televisieprogramma’s als De beste singer-songwriter van Nederland en De beste zangers van Nederland rijst haar ster snel. En altijd is Opa aan haar zijde, een Duitse staander korthaar van acht.

Je zou zeggen dat zo’n beest, met zijn scherpe gehoor, een hekel heeft aan die herrie op het podium. Maar Opa loopt daar heel relaxt rond.

Het is maar net wat een hond gewend is. Toen ik hem als pup kreeg, leek het me het leukste als ’ie mee kon naar optredens. Dus nam ik ’m mee naar een repetitie. Hij ging lekker luisteren, beetje spelen, totaal geen last. Hij heeft flaporen, weet je wel.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 5 juni 2014

Met je neus in de vlinderstruiken

De Vlindertuin van de Aerden Plaats in Oudebildtzijl gaat vrijdag officieel open. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Twee jaar wroeten in het Bildtse slik ging aan de openstelling vooraf. De laaggelegen tuin achter de Julianakerk ligt tussen de bebouwing en was een verzamelplek van afvalwater uit buurpanden en regenwater.

In oktober 2012 regende het zo erg dat werken aan de nieuwe tuin onmogelijk werd, weet Kirsten Zwijnenburg, coördinator van de Aerden Plaats die een archeologisch steunpunt en expositieruimte bevat. Inmiddels zijn die problemen door middel van drainage en andere afvoerwegen opgelost. De voormalige moestuin achter de kerk is nu een eldorado voor vlinders.

In 2010 onstonden de eerste ideeen voor de inrichting van de tuin bij het bestuur van de in 2009 opgerichte Aerden Plaats. Bestuurslid en kunstenares Janny Vellinga kwam op het idee lokale vlinders te lokken met kleurrijke bloemenweelde. Henk Pleiter, Arnica-kweker in Dwingeloo en ontwerper van natuurtuinen werd bij het project betrokken evenals Heere’s Huys uit Oudebildtzijl dat het theehuisje ontwierp.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 3 juni 2014

Scholieren van cbs de Slotschool maken foto’s van de rouwkapel in de Van Harenskerk. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

‘Liggen hier dooie mensen onder de vloer?’

Rijke stinkerds onder de kerkvloer. De kinderen uit groep 8 van cbs de Slotschool in Sint Annaparochie vinden het maar gek.

Ieuw!’, reageren de klasgenoten van Aron de Vries (12) op zijn opmerking over lijken onder de vloer. Gisteren ging de klas op ontdekkingstocht door de Van Harenskerk in hun dorp.

Hoewel ze op een christelijke school zitten, komen veel kinderen amper in de kerk. Vandaar dat de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) een lesprogramma ontwikkelde: Kerkennis.

"De botten van elf mensen en eendoodgeboren baby liggen hier onderde vloer van de rouwkapel", vertelt Jan Brouwer, beheerder van de kerk aan de kinderen. "Daar komt ook de uitdrukking ‘rijke stinkerds’ vandaan. Alleen de allerrijksten konden een graf in de kerk kopen. Maar de lichamen die hier werden begraven, begonnen na een tijdje te stinken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 3 juni 2014

Koninklijke onderscheiding voor Jetske Vellinga-Miedema uit Sint Jacobiparochie

Burgemeester Krol reikte de onderscheiding uit. (Eigen foto)

Jetske Vellinga-Miedema uit Sint Jacobiparochie heeft dinsdagmiddag 3 juni een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Krol.

Vellinga zou aanvankelijk de onderscheiding ontvangen tijdens de lintjesregen van 25 april. Zij kon er toen niet bij aanwezig zijn vanwege familieomstandigheden. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vellinga zet zich al jaren in op het gebied van zorg en welzijn en kerkelijk leven. Van 1994 tot en met 2012 was zij Vellinga betrokken bij De Zonnebloem. Zo verkocht ze loten, regelde fruitmanden en bracht deze bij de zieken in Sint Jacobiparochie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 2 juni 2014

Lopers op de Oudebildtdijk nabij Sint Jacobiparochie. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Onderduikster uit Sint Jacobiparochie overleden

Ruim vijf weken na de onthulling van een gedenksteen voor haar in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is de Joodse Yael Bourshtein overleden.

De gedenksteen is een initiatief van de familie Dijkstra, bij wie de Jodin in 1943 een half jaar ondergedoken zat. Daarna vertrok de twintigjarige naar Parijs om verzetswerk te doen voor de groep Joop Westerweel. Ze werd verrraden en zat vier maanden vast zonder iets prijs te geven. Daarmee redde de jonge vrouw het leven van velen.

Bij de onthulling van de steen op 17 april kon ze wegens gezondheidsredenen niet aanwezig zijn.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 2 juni 2014

'Gouden Sweep' opsteker voor Bildts

Engels, Frans, Russisch, ter wille van het iepenloftspul zijn in de loop der jaren teksten uit vele talen in het Fries vertaald. Het opmerkelijke van de De Gouden Sweep is dat het Fries de brontekst is en dat de vertaalster daar Bildts van heeft gemaakt. De omgekeerde wereld.

Voor Bildtkers is het het feest der herkenning, voor Friestaligen een aangename kennismaking. Of het ‘geef’ Bildts is, geen idee, maar vooral de verwensingen, bedreigingen en andere varianten van verbale agressie van boer Douwe Wallinga zijn van een onweerstaanbare smeuigheid.

De Gouden Sweep beschrijft een klassiek generatieconflict tussen een rechtlijnige vader en een dwarse zoon. Wat hen bindt en tegelijk scheidt is het harddraven en de daaraan verbonden hoofdprijs, de gouden zweep. Klassiek, in de omvang van de emoties neigend naar het melodrama.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 2 juni 2014

‘Sneek’ werpt schaduw vooruit

Lopers op de Oudebildtdijk nabij Sint Jacobiparochie. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

De Langstestraatloop trok vorig jaar slechts 70 deelnemers. Zaterdag waren het er 314. SV Friesland lift mee op het succes van de marathon van Sneek op 21 juni.

Een jaar geleden was de halve marathon de langste afstand in de Langstestraatloop van Nederland, met start in Sint Jacobiparochie.

Inhakend op de marathon van Sneek, die Mar-athon als naam heeft gekregen omdat om de Snitser Mar wordt gelopen, stonden er nu ook 30 en 35 kilometer op het programma.

Dat was een goede beslissing van organisator SV Friesland, want die afstanden trokken samen meer dan de helft van de deelnemers. "Dit is een prima wedstrijd om kilometers te maken", reageerde Martin Ketellapper, een van de topdeelnemers zaterdag in Sint Jacobiparochie

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Het Bildt, 31 mei 2014

Ook Bildtse horeca dingt mee naar titel ‘Gezelligste Terras van Nederland’

De verkiezingen voor het ‘Gezelligste Terras van Nederland zijn losgebarsten. Ook horeca in de regio dingt er aan mee.

Ook het Bildt doet er voor het eerst aan mee. Terrasgasten kunnen een horecagelegenheid nomineren door te stemmen voor de verkiezing het ‘Gezelligste Terras van de gemeente het Bildt’ via www.gezelligsteterras.nl.

De verkiezing vindt plaats tot en met 26 juli in iedere Nederlandse gemeente. De gemeentewinnaars uit de eerste ronde gaan door naar de finaleronde. Die vindt plaats van 15 augustus tot en met 10 september.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 31 mei 2014

Herinneringen aan ’t slik

Twee Bilkerts, de zwagers Hendrik Elings en Hein Jaap Hilarides, maakten samen een ‘mooi kykboek’ overwad, slik en zeedijk. Een samensmelten van beelden en gedichten. FOTO HENK BLEEKER

De twee mannen, zwagers, liepen al langer rond met het idee om samen een boek te maken. "’n Mooi kykboek", aldus Hendrik Elings. "Eerst spatte ’t alle kanten op, maar úteandlik hewwe wij ôns konsintreerd op dut klaine stikky lând." Het Bildt, het wad.

Ieder voor zich maakte een selectie uit zijn eigen werk. Elings koos schilderijen van het wad, het Bildt, slik en zeedijk. "Ik bin hier ’n paar jaar leden weer kommen te weunen en wou myn herinneringen ‘toetse’. Stimme, soa at je dat met ’n instrúmint doen."

Vroeger ging hij vaak met zijn ouders naar de zeedijk, even wandelen. "Die binne nou baide overleden." Hij zocht als een schilder naar herinneringen in het landschap.

Ook Hilarides maakte een selectie uit zijn gedichten. "’t Is ’n proses, der’t ik met doende bin: ’t stimmen fan ’t slik. Hoe geef ik form an ’t landskap." De titel van het boek is ook de titel van een van zijn gedichten: Stimd slik. "Meskien dat ik ’t mooi maak, maar ’t is niet fals."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 30 mei 2014

Laat de windturbines geen schaduw werpen over het Bildt.

Een aantal zeer verontruste Bilkerts heeft een werkgroep opgericht. Doel van deze werkgroep is het tegenhouden van het plaatsen van windturbines op het Bildt waaronder locatie de Koudeweg. De werkgroep is voorstander van duurzame energie zonder horizonvervuiling, geluids- of slagschaduw overlast.

Maatschap Jacobimolen is van plan vijf windturbines van elk 150 meter hoog te plaatsen op het Bildt. De windturbines zullen in rechte lijn geplaatst worden, evenwijdig aan de Oude Bildtdijk. De afstand tot de Oude Bildtdijk bedraagt minder dan 1000 meter. De afstand van de meest oostelijk windturbine tot de Statenweg en de noordgrens van St. Annaparochie bedraagt ongeveer 500 meter. De afstand van de meest westelijke windturbine tot de kadal bedraagt ongeveer 850 meter.

Door het windturbinepark zal de horizon er anders uit gaan zien. Daarnaast zal de stilte voorbij zijn. Niet alleen overdag maar met name ’s nachts wanneer er veel wind in de hogere luchtlagen is.

De initiatiefnemers willen laten blijken dat ze tegen een windturbinepark op het Bildt zijn. "Laat je stem horen op de voorlichtingsavonden en mail je mening over dit plan naar ons, zie hiervoor de pagina De initiatiefnemers op de website. We gaan iedereen in de buurt benaderen en op een handtekenlijst kan je kenbaar maken dat je tegen dit ingediende plan van vijf windturbines op het Bildt bent. De handtekenlijsten worden vervolgens aangeboden aan Fryslân foar de wyn.

Bron: Bidtweb.nl / bildtsewindmolenszonde.nl

Groningen, 30 mei 2014

Het Bildt moet WOB-verzoek overdoen

De gemeenteraad van Het Bildt moet beoordelen of een overeenkomst over het Van Haarenshuus in Sint Annaparochie geheim mag blijven.

Ook moet een WOB-verzoek van deze krant over die zaak opnieuw worden beoordeeld. De bestuursrechter in Groningen oordeelde woensdag dat de gemeente Het Bildt het verzoek ten onrechte "te beperkt uitlegde".

De Leeuwarder Courant wil met het WOB-verzoek afspraken boven tafel krijgen die Het Bildt in juni 2013 maakte met eigenaar Zorgpartners Friesland en bezwaarmaker Herman Wassenaar. Deze afspraken houdt de gemeente geheim, ter bescherming van "economische en financiële belangen’’ van de drie partijen.

Het Bildt wees het verzoek tot openbaar maken af, waarop deze krant naar de rechter stapte. Deze zegt nu dat de gemeente haar werk opnieuw moet doen. Van stukken die aan de uiteindelijke overeenkomst ten grondslag liggen, moet worden bepaald of ze openbaar mogen. Ook moet de raad bepalen of de geheimhouding mag worden opgeheven. Bovendien moet de gemeente alle proceskosten betalen.

Bron: Leeuwarder Courant

Burdaard, 30 mei 2014

‘Wij hawwe al in barbecue’

Van alle turbineplannen is die voor zeven molens van 185 meter aan de Hamerenweg op Het Bildt het kolossaalst, maar ook het wrakst onderbouwd.

De rij turbines tussen Bitgummole en Vrouwenparochie komt uit de koker van de Boazumers Peter Dijkstra en Bauke Bakker. Hun dorpsgenoten kennen het duo van een turbine die in 2000 op het land van Bakker werd geplant. Op papier was de mast 40 meter hoog, maar in het echt meer dan 45 meter. Littenseradiel liet het clandestiene gevaarte uiteindelijk acht jaar later met de zegen van de Raad van State afbreken.

Op de Hamerenweg heeft Dijkstra nu louter vijanden gemaakt met de manier waarop hij handtekeningen van boeren heeft verzameld voor zijn turbinevoorstel. Piet van der Plaats zette zijn krabbel op een schrijfblok, naar hij meende voor een subsidieverzoek van de firma Bakker-Dijkstra waar haast bij was. Maar onder zijn handtekening schreef Dijkstra later met de hand dat Van der Plaats zijn grond voor turbinebouw beschikbaar stelde.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 29 mei 2014

Vlindertuin Oudebildtzijl houdt open tuin met Pinksteren

Lokale vlinders lokken met een kleurrijke bloemenweelde. Vanuit die gedachte heeft bezoekerscentrum de Aerden Plaats haar tuin ingericht. Tijdens het Pinksterweekend is er een open tuin.

De ruim achthonderd vierkante meter grote tuin draagt als naam De Vlindertuin. De tuin is namelijk rijk gevuld met planten waar vlinders voor hun voortbestaan afhankelijk van zijn (waardplanten); pimpernel, wilde peen en knoopkruid bijvoorbeeld. Op informatieborden is te zien welke vlinders er leven op de Noord-Friese klei en ook in de Vlindertuin voorkomen.

Centraal in de tuin staan drie natuurmuren die samen een klein amfitheater vormen. Dat is een plek voor kleinschalige voorstellingen. Op de muren groeien veel kruidenrijke planten, vooral van inheemse oorsprong. Deze nectarrijke planten zijn een ‘feest’ voor vlinders, bijen en hommels.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 mei 2014

Klaske Roskam zoekt sponsors voor hulp aan mishandelde paarden en ezels

Klaske Roskam uit Sint Annaparochie gaat in september vijf maanden stage lopen in Zuid-Afrika bij de Highveld Horse Care Unit (HHCU). Dat is een non-profit organisatie die mishandelde paarden en ezels opvangt.

Die organisatie krijgt geen overheidsgelden. Roskam, die tijdens haar stage de HHCU gaat helpen om de educatie voor de lokale bevolking te verbeteren, is op zoek naar sponsoren.

Om de projecten beter te kunnen financieren wil de studente graag extra geld meenemen, zodat zij direct aan de slag kan gaan met het verlenen van medische hulp aan de dieren. Ook wil zij de workshops en clinics een financiële boost geven.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Dongjum, 26 mei 2014

Jacob Wassenaar valt in en wint

Jacob Wassenaar (l) en Daniel Iseger bejubelen de zege met Gert-Anne van der Bos (op de rug gezien). (Foto Henk Bootsma)

Aan de hand van een weer weergaloos opslaande Gert-Anne van der Bos liften Jacob Wassenaar en Daniël Iseger mee naar de zege op de vierde vrije formatiewedstrijd van het seizoen.

Het niet meedoen van Taeke Triemstra scheelt normaal een flinke slok op een borrel, maar daar was zondag in Dongjum niets van te bespeuren. Voorinse Jacob Wassenaar was een waardige vervanger van de aan zijn schouder gekwetste Sint Jabuurtster en maakte zijn paadje meer dan schoon.

Vaste maat Daniël Iseger scoort altijd minimaal een zeven of hoger en kon ook deze keer op bijna geen fout worden betrapt. Zie hier de ingrediënten voor een vlotte zege op de kaatspartij van Moed en Volharding. In de drie gespeelde partijen kreeg men maar vier bordjes tegen. De finale tegen Bauke Triemstra, Alle-Jan Anema en Hendrik Kootstra was een eenzijdige vertoning die na een spel reeds was beslist.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Harkema, 25 mei 2014

OBS de Opstap op weg naar Nederlandse Kampioenschappen schoolvoetbal

OBS de opstap mag trots zijn op: Rick, Marco, Martijn, Sil, Niek, Raymon, Hans en Finn

In navolging op de geweldige prestatie die de jongens van OBS de opstap al hebben neergezet in St Annaparochie tijdens de regionale AH voetbaldagen, mochten ze woensdag 14 mei de krachten meten met de overige winnaars van de voorrondes in Friesland. Ze mochten voetballen op de mooie voetbalvelden van hoofdklasser Harkemase Boys in het gelijknamige Harkema.

OBS de opstap was ingedeeld met teams uit Grijpskerk, Eastermar en Damwoude. In deze teams zaten goede voetballers uit de selecties van Heerenveen en Groningen maar 2014-05-14 16.24.03de voetballers van OBS de Opstap waren een team en uiteindelijk kom je daar verder mee. En dat is gebleken. Met twee klinkende overwinningen en een gelijkspel waren ze de terechte winnaar van de poulewedstrijden.

De nummers 1 en 2 van de poule moesten uiteindelijk de finale spelen maar zoals ook uit de poule wedstrijden naar voren kwam bleken de pupillen van de Opstap zowel fysiek als mentaal de meerdere.

Met een klinkende 2-1 overwinning op de basisschool uit Eastermar mogen de heren zich nu gaan opmaken voor de regiofinales in Steenwijk, zoals het nu lijkt op woensdag 21 mei. Gelukkig hebben de pupillen een paar rustige dagen voor de boeg (schoolreisje Grou) en staan ze weer fris aan de start.

Bron: www.sint-jacobiparochie.nl

Oudebildtzijl, 25 mei 2014

Ouwe-Syl ideale plek voor outdoor activiteiten

Outdoor buro Nieuwebildtdijk organiseert door heel Friesland evenementen en activiteiten waar beleving en plezier de boventoon voeren. Outdoor, indoor of een survival, er is op sportief gebied geen nee te koop. Zelfs Expeditie Robinson in eigen provincie behoort tot de mogelijkheden. Al langere tijd blijkt dat het gebied op en rond de Pyp op Ouwe-Syl zich bij uitstek leent voor een sportief feestje.

Afgelopen zaterdag was de muziekvereniging uit Menaam te gast op het pittoreske Ouwe-Syl. Bijna veertig muzikanten moesten verschillende fysiek pittige en/of behendigheidsspelletjes doorlopen. Met het fraaie weer is het sowieso goed vertoeven op de Pyp, maar de combinatie van beide elementen, maakt het dorp zeer geschikt als sportieve outdoor locatie.

Met een touw over de vaart manoeuvreren, of in een touw-net bij de Pyp op klauteren. Met de kano een parcours varen, waarbij het werken als team zeer belangrijk is. Samenwerken is het motto om tot goede prestaties te komen. Deelnemers en supporters genieten met volle teugen, waarmee het doel van deze middag is bereikt. En na alle inspanningen natuurlijk afsluiten met “Ete op syn Auke’s”.

Bron: ouwe-syl.nl

Sint Jacobiparochie, 24 mei 2014

VERLIEFD, VERHUISD, VERKNOCHT

Verhuizen wilden ze helemaal niet. Ze zouden wel gek zijn. In Edam woonden ze in een prachtig monumentaal pand van 350 jaar oud. Dolgelukkig waren ze in hun Noord-Hollandse stadje waar ze beiden geboren en getogen zijn. Niks aan de hand dus. Tot die ene advertentie in de Volkskrant verscheen. En nu wonen de 'echte kaaskoppen' op het Bildt tussen de Friezen.

hun boot op de Friese meren en de Wadden. Het stel komt al jaren in de provincie. "Wij waren al echte Fryslân-fan", vertelt Aad Besseling in de zomerse tuin over hoe ze toch zo op deze stek verzeild raakten.

Toen Aad de aankondiging van het huis in de krant zag, wilde hij direct kijken. Zijn vrouw Hanny en hun dochter Janneke waren niet direct enthousiast. "Wat moeten we daar nou?" Maar Aads nieuwsgierigheid was niet te stillen. Hij wilde een ‘schoolreisje maken’ over de Afsluitdijk.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel, deel 1 (pdf) >>
link Lees het hele artikel, deel 2 (pdf) >>

Sint Annaparochie, 23 mei 2014

Ook vijf megamolens rond Koudeweg gepland

Een impressie van waar de molens zouden komen te staan. Rechtsonder St.-Anna, boven de Oudebildtdijk. (illustratie: Bildtse Post)

Naast plannen voor zeven megawindturbines langs de Hamerenweg, is er bij Werkgroep Fryslân foar de Wyn ook een plan ingediend voor vijf megamolens rond de Koudeweg, ten westen van St.-Annaparochie. Het plan is ingediend door ‘Maatschap Parochimolen’, met G. en J. Rienks als initiatiefnemers en grondbezitters van waar de molens moeten komen te staan. Het stond niet in het overzicht dat Werkgroep Fryslân foar de Wyn vorige week presenteerde, maar staat nu wel op hun website.

De vijf turbines zouden 4500 kw moeten opbrengen. Molens in o.a. Harlingen, Franeker, Easterein en St.-Annaparochie zouden hierdoor worden opgeschaald, en dus op termijn verwijderd. Volgens de indieners van het plan is de “afstand tot woningen groot, en is de verwachting dat geluid en slagschaduw geen overlast kunnen veroorzaken”.

Omwonenden zouden kunnen participeren in het project, en zo bijvoorbeeld korting kunnen krijgen op geleverde groene stroom. Zij zullen ook bij de planvorming worden betrokken. “Er is geen reden abnormale weerstand te verwachten,” schrijven de initiatiefnemers. Opvallend is dat de maatschap “medewerking van de gemeente” verwacht: de gemeente heeft zich unaniem uitgesproken tegen meer windmolens op het Bildt.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 23 mei 2014

De gouden swipe op syn Bildts

In sęne út De gouden sweep. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

It falt him as begjinnend regisseur fan iepenloftspullen alle kearen swier om oan genôch spilers te kommen. Ferline jier, doe’t er mei Wylde Rixt fan ’t Oerd syn debút makke, is er op in stuit gewoan Sint Anne yn fytst en hat er minsken mei wa’t er wol earder wurke hie, frege: "Soest it leuk fine om mei te dwaan yn ús iepenloftspul?"

Fan’t jier wie it net oars. Froulju wie gjin probleem, acht manlju fine wie in poepetoer. "In wike foar de earste repetysje hie ik it noch net rűn. Dan kom je ien tsjin dy’t wolris meidien hat oan in fuotbalrevu of dy’t earne foarlęzen hat en sa komt it dan dochs wer goed."

Ferline jier die er Wylde Rixt fan ’t Oerd. Dat stik fan Simy Sevenster hie er oait sjoen yn Menaam. It hie safolle yndruk makke, dat er al hiel lang wist dat er it sels ek nochris regissearje woe. Ek De gouden swipe fan Abe Brouwer hie yn him in plakje krigen by de dingen dęr’t er oait nochris wat mei moast. "Ik bin gjin boekelęzer, mar dat fűn ik sa’n geweldich boek."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 22 mei 2014

Raad het Bildt bespreekt investering 50.000 euro voor herindeling

De gemeente het Bildt bespreekt in de raadsvergadering van 12 juni het voorstel om 50.000 euro ter beschikking te stellen voor het plan van aanpak ‘fusie Westergo fase 2'. Dat belooft nog een behoorlijk bespreekpunt te worden, denkt raadsgriffier Frans Meijerink. “Vanuit de Frije Bildtkers wordt er nogal wat tegenstand verwacht.”

Het geld is nodig om voorbereiding te treffen voor de herindeling. Daartoe is in oktober 2013 besloten door de raden van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel. De herindeling moet plaatsvinden samen met een deel van Littenseradiel en uiterlijk per 1 januari 2018 zijn voltooid.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 21 mei 2014

De Slotschool, Sint Annaparochie

CBS De Slotschool Sint Annaparochie wint Himmelwike bokaal

CBS De Slotschool uit Sint Annaparochie heeft de Himmelwike bokaal gewonnen. Wethouder Boukje Tol van de gemeente het Bildt reikte maandag 19 mei de prijs uit aan de leerlingen van de christelijke basisschool.

De leerlingen haalden in de gemeente het Bildt naar verhouding het meeste zwerfvuil op. Tijdens de Himmelwike leren kinderen hoe schadelijk zwerfafval is voor mens en omgeving en wat ze er zelf tegen kunnen doen.

Dit voorjaar hebben zes basisscholen en het dorpsbelang van Vrouwenparochie uit het Bildt meegedaan aan het Himmelwike project. Leerlingen gingen daarbij voorzien van een grijper en vuilniszak de straat op om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen.

De kinderen van De Slotschool haalden met 33 leerlingen in totaal 170 kilo zwerfafval op. Dat was naar verhouding het meeste van alle deelnemers.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 21 mei 2014

Kollumer Zoete Erwt: van bijna uitgestorven tot Friese supermarkten

Piet Hoekstra, uit St. Jacobiparochie gelegen in het Noordwest Friese Wadden-kustgebied, is al bijna 50 jaar boer. Pootgoed, uien, bieten, vlas. Een leven van hard werken en weinig tijd voor andere dingen. Dat vindt Hoekstra op zich niet erg, want z'n werk is zijn hobby. "Ik ben niet van de sport, ja een enkele keer naar Heerenveen is mooi zat." En hij mag in zijn spaarzame vrije tijd graag aan land­bouwmachines sleutelen. Maar er is één ding waar hij met liefde al zijn tijd insteekt: het telen van de bijna uitge­storven Kollumer Zoete Erwt.

Het is 2005 als de gemeente waar Hoekstra woont haar 500­jarig bestaan viert. Ter ere van die gebeurtenis worden alle 50 gewassen, die in die 500 jaar zijn verbouwd, opnieuw gezaaid. En zo raakt Hoekstra betrokken bij het Kenniscentrum Oude Gewassen in Friesland. Tijdens die viering brengt ene Jan van der Velde uit Kollum erwten mee die hij teelt in zijn achtertuin 'om ook eens te proberen'. Zo krijgt Hoekstra een zestal erwten in handen die hij begint te vermeerderen. 6 erwten werden er 600. En na enige tijd haalt Hoekstra 2 ton van een hectare.

"Vroeger werd dit sterke ras veel gegeten, maar het is langzaamaan verdrongen door de kapucijner die een veel hogere opbrengst per hectare oplevert. Dan is de keus snel gemaakt." Volgens Hoekstra is de smaak van 'zijn' erwt veel lekkerder, zoeter. Alleen heeft de erwt speciale aandacht nodig. Hij is gevoelig voor vocht en heeft dan de neiging om al in de peul te gaan kiemen.

Bron: www.agf.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 mei 2014

Moeder en dochter in finale schilwedstrijd

FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

85 Bezoekers van de Lammetsymet (lammetjesmarkt) waagden zich gisteren aan het open Bildtskampioenschap Bildstarschillen in Sint Annaparochie, onder anderen Annie Faber links) en Jannie Hommema (rechts). In totaal schilden ze 225 kilo bij elkaar.

In de finale barstte de strijdweer los tussen moeder Klaske en dochter Gerrie Kampen. Seniorwon met ruim 2700 gram in 268 seconden, Gerrie haalde 2560 gram en Joukje Poorte werd derde met 2520 gram.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 20 mei 2014

Man gewond na botsing met motor

Maandagavond is een 60-jarige man uit Sint Annaparochie gewond geraakt na een botsing met een motor.

Een 23-jarige motorrijder uit Berlikum reed over de Warmoesstraat toen hij door nog onbekende reden onderuit ging. Hierbij zou hij de scootmobiel van de 60-jarige man hebben geraakt welke gewond raakte.

De 60-jarige man is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeersongevallenanalyse van het de politie onderzoek het ongeval.

Bron: www.politie.nl

Sint Jacobiparochie, 20 mei 2014

IJs verkoop je niet in een vies jasje

Antonius Schlepers bij zijn ijskar. 'Toen ik hem voor het eerst zag, was ik er gelijk verliefd op'. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Liever reed hij nog altijd op zijn vrachtwagen. Maar die tijden zijn voorbij, en dus werd Antonius Schlepers (70) ijscoman. "Een noodoplossing."

Grijnzend schept Antonius Schlepers dikke bollen vanille-ijs in een knisperend hoorntje. Op het plein voor de Groate Kerk in Sint Jabik brandt de zon ongenadig. De koperen kogel heeft vrij spel op de hoofden en schouders vanpasserende fietsers, die bijna als vanzelf naar het olijke ijscowagentje van Schlepers worden getrokken. "Toen ik hem zag, was ik er gelijk verliefd op", zegt hij over zijn kar, die hij kocht van een venter die zijn ijsschep aan de wilgen had gehangen.

Veertig jaar lang was Schlepers internationaal chauffeur. Heel Europa reed hij door. De laatste jaren deed hij het nog als oproepkracht, maar op een dag bleef de telefoon stil. "Thuiszitten wou ik niet."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 14 mei 2014

Sliktones: podium waar echt geluisterd wordt

Vanaf links, met de klok mee: Mirjam van de Veen, Kirsten Zwijnenburg, Frits Verheij en Alan Laws. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Sliktones. Zo heet het nieuwe muziekpodium in misschien wel het kunstzinnigste dorp van Fryslân: Oudebildtzijl. Voor kwalitatief hoogstaande muziek.

De prachtig gerestaureerde Julianakerk in Oudebildtzijl zou zich deze zomer wel eens kunnen ontpoppen als onvervalst muziekpodium. Vier liefhebbers besloten deze winter om kwalitatief hoogstaande muziek naar Het Bildt te halen. Ze bedachten een naam voor hun podium, gelegen op de rand van land en wad: Sliktones.

De plek is sfeervol – een klein kerkje, witte muren, blauwe balken – maar het is vooral de akoestiek die Frits Verheij en Alan Laws, beiden muzikant, zo bekoorde. "Die is he-le-maal goed."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 14 mei 2014

Verkeersspiegel veilige nestplaats voor broedende houtduif

Ieder voorjaar zie je dat vogels op bijzondere wijze hun nestjes bouwen. Het is een klus van jewelste. Alle takjes worden één voor één na vele vluchten tot een nest gevormd. Ieder jaar zie je dat sommige toekomstige ouders een bijzondere plaats voor hun nest kiezen.

In het hart van Ouwe-Syl, heeft een houtduifechtpaar de toevlucht gezocht tussen de bevestigingsstangen aan de achterzijde van een verkeersspiegel. De duif heeft daarmee de perfecte locatie op veilige hoogte gevonden. Zo krijgt de verkeersspiegel op de Pyp dit voorjaarseizoen een bijzonder dubbelfunctie.

Bron: www.ouwe-syl.nl

Sint Annaparochie, 13 mei 2014

Demonstratie gisteren in Rotterdam tegen de dalai lama. FOTO ANP/REMKO DE WAAL

'Dalai lama schendt mensenrechten'

De dalai lama heeft twee gezichten, zegt Meindert Gorter uit Sint Annaparochie. "Hij heeft een Tibetaanse inquisitie ingesteld."

De leuzen tijdens demonstraties tégen de dalai lama, de Tibetaanse geestelijke die de afgelopen drie dagen op bezoek was in ons land, logen er niet om. ‘Stop met liegen’ was ook gisteren in Rotterdam te lezen op borden en een spandoek van onder anderen Tibetaanse boeddhisten. En: ‘Geef religieuze vrijheid’.

Een van de uitgesproken critici van de dalai lama is Meindert Gorter uit Sint Annaparochie. In zijngompa (Tibetaans voor tempel) aan de Nieuwebildtdijk heeft hij al jaren geregeld lama Kundeling Rinpoche te gast, leider van een klooster in Mysore, een van de Indiase ballingsorden van Tibetaanse boeddhisten.

Ook Kundeling verklaarde in het verleden diverse malen in deze krant dat er sprake is van geloofsvervolging door de dalai lama, die in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Kundeling zou zelfs op een dodenlijst staan. "Ja, van fanatieke aanhangers van de dalai lama", zegt Gorter.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 11 mei 2014

Foto: 112 Fryslân/Jacob Talsma

Kind overlijdt aan gevolgen aanrijding

Een 5-jarig jongetje uit Leeuwarden is vannacht overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanrijding. Het jongetje was zaterdagavond samen met andere kinderen buiten aan het spelen op de Oudebildtdijk in Sint Annaparochie. Plotseling werd hij aangereden door een 40-jarige automobilist uit Sint Jacobiparochie.

Het slachtoffertje is ernstig gewond met de traumaheli naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later in de nacht aan zijn verwondingen overleden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het tragische ongeval. De automobilist heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd. Volgens zijn verklaring stak het jongetje plotseling de weg over en kon hij een aanrijding niet meer voorkomen.

Bron: www.politie.nl
link zie ook het bericht op 112 Fryslân met foto's >>

Leeuwarden, 9 mei 2014

Oplichters

Asing Walthaus

Er zijn gisteravond 1479 mensen uit het Bildt bedrogen. Belazerd. Besodemieterd.

Op 19 maart namen 4422 Bilkerts de moeite naar een stemlokaal te gaan. Van hen hebben 1479 het vakje rood gemaakt van VVD of De Frije Bilkerts. Als ik op hen stem gaan zij hard voor mij aan het werk om het Bildt mooier, beter, wat al niet te maken. Zo hebben ze gedacht in die stemhokjes.

Logisch, zo’n stembiljet ziet er officieel uit en de partijnamenklinken als serieuze organisaties,met een lijst mensen die weten hoe het werkt en die Bismarcks ‘Politiek is de kunst van het mogelijke’ in het achterhoofd hebben.

Asing Walthaus

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 9 mei 2014

Bildtse coalitie: boycot ongepast

De volledige gemeenteraad na de installatie

De coalitiepartijen op het Bildt - CDA, PvdA en Werkgroep het Bildt - vinden de boycot door de VVD en de Frije Bilkerts niet erg democratisch.

Zes van de vijftien raadsleden in het Bildt schitterden gisteravond door afwezigheid bij de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

VVD (twee zetels) en verkiezingswinnaar de Frije Bilkerts (vier zetels) waren even niet in de stemming voor een feestje.

Beide partijen hebben het gevoel dat ze bij de collegeonderhandelingen bewust buiten spel gezet zijn en dat de zittende wethouders van CDA en Werkgroep het Bildt het eindresultaat van de collegeonderhandelingen al van te voren hadden bekokstoofd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 8 mei 2014

Misnoegen klinkt door in VVD-boycot raad het Bildt

Uit onvrede boycotten de fractie van de VVD en de Frije Bilkerts vanavond de gemeenteraad van het Bildt waar de nieuwe wethouders worden geďnstalleerd. Fractievoorzitter Jaap de Haan van de VVD geeft uitleg.

Loopt u door weg te blijven niet het risico om als slechte verliezer de boeken in te gaan?
"Ja, dat speelt mee. Je laat wellicht een loserachtige indruk na. Maar we konden na wat er is gebeurd niet domweg over gaan tot de orde van de dag.We wilden ons misnoegen laten blijken, een statement maken."

Waarom?
"Er zijn eerst hele duidelijke verwachtingen gewekt richting ons als VVD. Maar de hele opzet met een informateur bleek al gauw een van tevoren bedacht spel. En toen we hoorden waarom de VVD daar niet bij hoorde? Het CDA vond de PvdA socialer, zeker met die nieuwe sociale wetten op komst."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 7 mei 2014

Frije Bilkerts en VVD blijven weg bij presentatie akkoord

Frans van der Mossel

De vier raadsleden van Frije Bilkerts en de twee van de VVD zijn vanavond niet aanwezig bij de gemeenteraad op het Bildt waar het coalitieakkoord tussen Werkgroep het Bildt, CDA en PvdA wordt gepresenteerd. Beide partijen voelen zich buitenspel gezet bij de onderhandelingen.

"Dit is een schop voor de democratie”, aldus Frans van der Mossel van Frije Bilkerts. "Nu gebeurt er niets met de stemmen die op ons zijn uitgebracht.” Als enige partij op het Bildt is Frije Bilkerts tegen de komende herindeling in Noordwest-Fryslân. Nog altijd wil de partij een referendum, zodat burgers zich kunnen uitspreken over de vraag of er een fusie moet komen met Menameradiel en Franekeradeel. Met dat standpunt won de partij veel kiezers: in zetels ging ze van twee naar vier.

Van de Mossel hekelt ook de gebrekkige informatievoorziening over de totstandkoming van het akkoord. Zo kregen de raadsleden tijdens een geheel andere vergadering opeens te horen dat ze na afloop even zouden worden bijgepraat.

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 7 mei 2014

Burgemeester Gerrit Krol

Burgemeester Krol ondertekent brief tegen ‘Kinder-pardon’

Burgemeester Gerrit Krol van de gemeente het Bildt ondertekent de brief tegen het‘Kinder-pardon’ van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

De burgemeesters Van der Zwan (Heerenveen) en Van Berkum (Smallingerland) ondertekenden de brief ook.

Met de ondertekening geeft burgemeester Krol aan ook tegen het voornemen van de staatssecretaris te zijn om kinderen van asielzoekers uit te zetten die buiten het kinderpardon vallen. Kinderen van asielzoekers die het zogeheten ‘5-jaar criterium’ niet halen dreigen dan te worden uitgezet.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 7 mei 2014

Frije Bilkerts en VVD blijven weg bij beëdiging wethouders

Collegepartijen CDA, Werkgroep het Bildt en PvdA presenteren donderdagavond hun collegeakkoord. Ook worden de drie wethouders benoemd. Oppositiepartijen Frije Bilkerts en VVD zullen niet bij het feestje aanwezig zijn: ze zijn nog steeds verbolgen over hoe de formatie verlopen is en blijven thuis.

Dat hebben beide partijen aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Gerrit Krol, laten weten. De zes raadsleden blijven donderdag thuis: daardoor kunnen ze niet hun vertrouwen uitspreken in de nieuwe wethouders (een wethouder wordt per stemming beëdigd). Voor de benoeming maakt dat niet uit, maar het geeft wel het signaal af dat beide partijen geen vertrouwen in het college hebben.

De VVD voelt zich 'buitenspel' gezet, zo schrijft men in een open brief aan de raadsvoorzitter in deze krant. "Deze formatie was voor ons gevoel een van te voren afgesproken deal tussen de zittende wethouders met de steun van hun partijgenoten en partijen. Ook Frije Bilkerts laat verstek gaan. "Andere fraksys hewwe na de raadsferkiezing fia de (in)formateur kinber maakt Frije Bilkerts op foorhând út te slútten foor 'n koalisy.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Amsterdam, 5 mei 2014

Sannemaj Betten

Sannemaj Betten tweede bij Kunstbende

Net als vorig jaar is Sannemaj Betten (18) uit Sint Jacobiparochie zaterdag tweede geworden bij de finale van Kunstbende, in de Melkweg in Amsterdam.

Betten deed mee in de categorie taal, waarbij ze een zelfgeschreven verhaal moest voorlezen. Zij was de enige Friese winnaar die met een prijs naar huis ging. Die bestaat uit een uitgebreide coaching na de wedstrijd, deelname aan workshops en optredens op verschillende festivals, waaronder de Uitmarkt en Noorderzon in Groningen. Winnares werd dit keer Lotte Kok uit Overijssel. De jury bestond onder anderen uit schrijvers Philip Huff en Thomas Heerma van Voss.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 4 mei 2014

Sint Anna op tijd wakker

Gerrit Strikwerda, hier tussen Alex Jansen (links) en Martijn Zwaga, was belangrijk voor Sint Anna. FOTO HENK JAN DIJKS

Door een 4-0 overwinning op LSC is Sint Anna bijna veilig in 2K. De eindsprint lijkt het gewenste resultaat op te leveren.

Om nou te zeggen dat ineens alles lukt is overdreven, maar Sint Anna is hard op weg zich te handhaven in de tweede klasse.

De ploeg onderstreept dat met zeven punten uit drie wedstrijden en staat nu twee puntenbovende gevarenzone. Het al uitgespeelde LSC lijkt er zondag alleen in het eerste half uur zin in te hebben en stelt na het eerste doelpunt voor de thuisploeg enkel teleur. De 3-0 ruststand (twee keer aanvoerder Gerrit Strikwerda en één keer Frans Buurstra) leidt tot veel gejuich bij de toeschouwers langs de lijn.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 3 mei 2014

Tjerk Nagel: 'Underskat de Russen net, mar respekteer se.' FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Friezen tellen hun roebels

De Nederlandse export lijdt onder de Oekraďne-crisis. Wat merken Friese ondernemers? Directeur Tjerk Nagel van het Bildtse exportbedrijf Konaxx is nog allerminst ongerust. Hij reist al meer dan 25 jaar voor zaken naar Moskou en Sint Petersburg. Het land vormt de belangrijkste afnemer van Nederlandse uien; sinds 1 januari is er 42.751 ton uitgevoerd. "Normaal is it noait", sust de uienkoopman. "Der is altyd wol wat."

Tjerk Nagel van Konaxx doet veel zaken met een Oekraďner die in Rusland woont. Die man is natuurlijk heel erg bezorgd over zijn familie, weet de uien-exporteur. "Mar se hawwe dęr wol in hiel oar byld fan it konflikt.Om de Krim jouwe se net sa folle." Op de Europese tv oogt Vladimir Poetin bijna altijd nors, op de Russische zenders zie je een vriendelijke president, vaak met een kind op zijn knie. "De wierheid leit yn it midden."

De Russische trots is in de afgelopen kwart eeuwvrijwel gelijk op toegenomen met het levenspeil, zo bespeurde Nagel. In het immense land is de landbouw zich langzaam aan het ontwikkelen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 1 mei 2014

Deftige metamorfose in Sint-Annaparochie

FOTO PETER KARSTKAREL

Het zuidoostelijk kwart van Sint-Annaparochie is in een proces van vernieuwing. De wijk is in de jaren zestig mooi ruim en met veel groen aangelegd, maar er staan weinig opwindende rijen woningen. Een zijde van de Albertine Agnesstraat is op een opvallende manier vernieuwd.

In de wijk staan niet alleen woningen, maar ook wat stevige gebouwen, zoals verzorgingscentrum De Beuckelaer dat onlangs in enkele fasen is vernieuwd. Er stond een vleugelgebouw (met een opvallend ritme aan erkeruitbouwsels) dat er nogal bordpapierachtig uitzag. De nieuwbouw, met wat meer en ruimere appartementen en therapeutische voorzieningen, oogt met gemęleerd rode baksteen veel steviger. Het hoofdgebouw is een robuust rechthoekig element van vier lagen met enkele kantelingen van volumes en een vleugel in drie lagen. Het frisse complex is ontworpen door Haykens Jansma Kremer uit Groningen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Minnertsga, 1 mei 2014

Het nieuwe centrum dat gebouwd wordt door bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie en Technisch Bureau Zonderland uit Minnertsga.

Minnertsga kan dorpshuis bouwen

Na zeven jaar voorbereiding begint medio mei de bouw van het nieuwe dorpshuis van Minnertsga.

Het komt op de Sportfinne en wordt gecombineerd met de bestaande voetbalkantine met kleedboxen. Het multifunctionele centrum krijgt een nieuwe gymzaal, een grote foyer en een aantal vergaderruimtes.

"Wy wienen der wol oan ta, want it âlde doarpshűs De Boppeslach foldocht al lang net mear oan de easken’’, zegt Wim Dijkstra van de stichting die het centrum gaat beheren.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 30 april 2014

Hart voor Emma heeft met € 118.000 voldoende geld binnen

Stichting Hart voor Emma heeft al liefst € 118.000 ingezameld. Het bestuur roept op om geen acties meer te houden voor de zieke Emma, omdat men denkt genoeg te hebben voor een nieuw medisch traject.

Dat laat de stichting weten op haar website. De ouders van Emma Meijer zijn onlangs door oncologen geďnformeerd over een ander medisch traject. "Dit zal bestaan uit chemo, bestraling, een hoge dosis chemo met stamcelteruggave en daarna (hoge dosis) vitamine A kuur," zo laat men weten. Emma, die een zeldzame vorm van kinderkanker heeft (neuroblastoom), hoeft daarom voorlopig nog niet naar het Duitse Greifswald voor een behandeling.

Hart voor Emma heeft in korte tijd een enorm bedrag opgebracht. De actie kreeg van lokale tot landelijke media bekendheid. Het stichtingsbestuur en de ouders noemen de inzet van iedereen "hartverwarmend". "Wij hadden dit van te voren nooit kunnen voorspellen. Woorden schieten hiervoor tekort."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 30 april 2014

Vier Bilkerts Koninklijk onderscheiden

Op het gemeentehuis hebben vrijdagochtend drie Bilkerts een lintje gekregen. Ruurd Douma (77) uit Minnertsga, Klaske Kampen-Zoodsma (61) uit St.-Annaparochie en Bouwe Krol (63) uit St.-Annaparochie werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jetske Vellinga-Miedema (73) uit St.-Jacobiparochie krijgt haar lintje later uitgereikt.

De drie werden allen met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt. Daar sprak burgemeester Gerrit Krol lovende woorden over de decorandi, die het lintje, een oorkonde en bloemen kregen overhandigd. De hal van het gemeentehuis zat vol met familieleden en vrienden van de drie.

In verband met familieomstandigheden kon mevrouw Vellinga-Miedema vrijdag niet aanwezig zijn. Zij zal de onderscheiding op een later tijdstip ontvangen. De heer Ruurd Douma uit Minnertsga krijgt een Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn jarenlange activiteiten als mantelzorger voor diverse mensen uit het dorp Minnertsga. Klaske Kampen krijgt een onderscheiding voor haar jarenlange activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Bouwe Krol krijgt een Koninklijke Onderscheiding voor zijn verdiensten op sociaal maatschappelijk terrein.

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 26 april 2014

Illustratie: Gerrit Guldenhemel

Van Bildtse aardappel naar Portugese wijn

Als jongen in Vrouwenparochie won hij de ene na de andere kaatsprijs, nu sleept Sjerp Martin als 71-jarige hoge waarderingen binnen voor de wijn die hij produceert op zijn eigen Portugese Quinta de Religăes.

Sjerp Martin heeft het druk als hij met zijn vrouw voor enkele dagen terug is in Nederland. Tijdens het interview wordt hij gebeld door de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ooit studeerde. Bij de viering van het 400-jarig bestaan willen ze van zijn wijnen gebruikmaken. Over de levering daarvan moeten goede afspraken worden gemaakt.

Dan zijn er nog enkele medische en zakelijke afspraken en wil Martin beslist even op zijn geboortegrond kijken om aardappels te kopen. "Er gaat niets boven een Bildtse aardappel", zegt hij stellig.

Bij die aardappel ligt de kiem van zijn economische belangstelling. Op het gardeniersbedrijf van zijn vader praatte de jonge Sjerp aan tafel al volop mee over het bouwplan voor aardappelen en granen die op de 8 hectare land werden verbouwd. Ook waren er nog acht melkkoeien. "Het bedrijf was voor ons als kinderen te klein om mee verder te gaan. Zoals veel ouders in die tijd vonden mijn vader en moeder dat hun zoon naar de kweekschool moest."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel, deel 1 (jpg) >>
link Lees het hele artikel, deel 2 (jpg) >>

Sint Jacobiparochie, 26 april 2014

Taeke (links) en Bauke Triemstra in actie. FOTO’S NIELS DE VRIES

De Triemstra’s: broers met dezelfde passie

Taeke (31) en Bauke Triemstra (21) verdedigen morgen de kleuren van Sint Jacobiparochie op de afdelingspartij in Weidum, de traditionele opening van het kaatsseizoen. De broers zouden ook in de vrije formatie nog best eens samen in een partuur willen acteren. "Dan moat Bauke wol better wurde.”

Er is een foto die misschien wel alles zegt over de relatie tussen Bauke en Taeke Triemstra. Te zien is hoe de broers elkaar omhelzen na hun strijd in de eerste omloop van de PC, op 31 juli 2013. Taeke is de winnaar, Bauke de verliezer. Geen van beiden straalt.

De oudste van de twee mag dan hebben gewonnen, blij om de zege is Taeke Triemstra amper. De uitschakeling van zijn broertje doet een beetje pijn. "Ik ha twa dochters (Lieke van vier en Aniek van één) en Bauke is eins in bytsje myn soan”, verklaart hij met een knipoog.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Amsterdam, 24 april 2014

De leerlingen van 2 VMBO van csg Ulbe van Houten werden vandaag in de watten gelegd bij het Scheepvaartmuseum. (foto: Scheepvaartmuseum Amsterdam)

Leerlingen Ulbe miljoenste bezoekers Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam ontving vandaag, donderdag 24 april, de 1 miljoenste bezoeker sinds de heropening in oktober 2011. Het Scheepvaartmuseum onderging tussen 2007 en 2011 een grootse verbouwing en vernieuwing. Vóór de renovatie ontving het museum jaarlijks zo'n 180.000 bezoekers. De leerlingen van 2 VMBO klas op csg Ulbe van Houten uit St.-Annaparochie waren de gelukkigen.

De leerlingen kwamen voor het educatieve programma in de tentoonstelling Haven 24/7 en het VOC-schip Amsterdam en werden bij binnenkomst verrast door de medewerkers van Het Scheepvaartmuseum die hen warm onthaalden.

Uit handen van Klokhuis-presentatrice Nienke de la Rive Box, die voorheen als museumgids in het museum werkte, en Linda Mol, hoofd Presentatie en Educatie van Het Scheepvaartmuseum, ontvingen de leerlingen een kleine attentie.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 23 april 2014

foto omrop Fryslân

It Bilt frij-út yn ynfalsaak

De gemeente It Bildt hat ferline jier april goed hannele doe't amtners op it hiem fan in man yn Minnertsgea kamen. Reden dęrfoar wiene klachten dy't de gemeente krige fan buertbewenners oer stankoerlęst fan hűnen en hynders. De gemeente woe sjen oft de klachten wol of net terjochte wiene. De man woe net meiwurkje, węrnei't boargemaster Krol in machtiging ta binnentreden ôfjoech.

De bistehâlder gie dęrtsjin yn berop by de rjochtbank dy't him gelyk joech. De Ried van Steat hat woansdei bepaald dat de gemeente wol yn syn rjocht stie.

Omrop Fryslân

Oudebildtzijl, 22 april 2014

Sluiting dreigt voor dorpswinkel Oudebildtzijl

Als de klandizie niet groeit, heeft de buurtsuper in Oudebildtzijl, nog de enige winkel in het dorp, geen toekomst meer. Dat zeggen de ondernemers achter De Troefmarkt, Wijke de Vries en Matty Zijlstra.

De supermarkt trekt vergeleken met drie jaar geleden een kwart minder klanten. Hoewel de dorpswinkel extra service biedt zoals een postkantoor, stomerij en schoenmakersservice, lukt het de winkel niet om genoeg Oudebildtzijlsters ervan te weerhouden hun boodschappen te doen bij een van de drie grote supermarkten in St.-Annaparochie.

"Als er niets verandert, houden we het misschien nog een jaar vol, maar dan is het gebeurd”, zegt Matty Zijlstra. Het monumentale pand wordt gehuurd van de Stichting DBF tegen een commerciële huurprijs. Sponsoracties op touw zetten willen De Vries en Zijlstra niet. De Vries: ,,Wij hoeven geen bak met geld. Klanten, die hebben we nodig.”

Bron: Friesch Dagblad

Sint Jacobiparochie, 22 april 2014

Het eerste punt is binnen voor jubilaris Het Noorden

Wat is er mooier dan tijdens een jubileum terug te grijpen op een stukje historie? Op straat kaatsen met het café als achtergrond en met de Bildtse telling, zie hier de ingrediënten voor een gezellige kaatsnamiddag in Sint Jacobiparochie. Net als eertijds. Kaatsvereniging Het Noorden bestaat 125 jaar en dat willen ze weten ook.

Sint Jacobiparochie behoort tot de regio waar de kaatssport is ontstaan. Wijngaarden heette het dorp ooit, genoemd naar het gelijknamige Zuid-Hollandse dorp waar de dijkwerkers vandaan kwamen om het Bildt in te polderen. Zo’n vijfhonderd jaar geleden was dat. En ze brachten waarschijnlijk het kaatsspelletje mee, zo meent de Friese sporthistoricus Pieter Breuker.

Friesch Dagblad

Sint Jacobiparochie, 22 april 2014

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Wie dankt nou wie in Sint Jacobiparochie?

125 jaar geleden opgericht in het plaatselijke café en nog steeds een bloeiende kaatsclub.

‘Het Noorden’ uit Sint Jacobiparochie vierde zaterdag zijn verjaardag en de opening van het jubileumjaar ging gepaard met de onthulling van het kunstwerk dat Piet Grijpma voor deze speciale gelegenheid had ontworpen.

Op de foto geeft de kunstenaar zijn eigen beeld een hand.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 21 april 2014

Tekst en foto's van Johannes en Marijke Post

Ouwe-Sylsters op stap naar Omrin de Wierde

Op 11 april ging een groep Ouwe-Sylsters op uitnodiging van de gemeente Het Bildt naar Heerenveen. Om 13.00 uur stond een bus klaar van de firma Kooistra uit Franeker, deze bracht ons naar de afvalscheidingslocatie van Omrin.

Hier konden we alles met eigen ogen aanschouwen. We kregen allemaal een helm en mondkapje en zo gingen wij naar binnen. In de scheidingsfabriek zag je veel lopende banden met verschillende soorten afval wat gescheiden word door diverse separatoren, trommelzeven en bandmagneten. Metalen, plastic, papier en gft. Van het verzamelde kunststof worden palen, planken en lantaarnpalen gemaakt. Er staan al drie op het terrein van Omrin. Wat duidelijk is geworden dat het scheiden van afval zin heeft! Voor mens en milieu.

Ouwe-Syl.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 20 april 2014

Het zesde plainfeest weer groot succes

Het zesde plainfeest was weer een groot succes. Deze keer niet een keur van plaatselijke bands maar drie puike bands plus als afsluiter de Crazy Dicks, een paar DJ’s uit St.Annaparochie.

De avond begon met een super Bluesband, daarna de Jake Dogs uit St.Jacobiparochie, die kregen de stemming er al goed in. De tent was intussen al goed gevuld en de sfeer al la St.Jabik, feest dus. De derde en laatste band kwam uit Brabant, Kenneh was de naam. Deze band was vorige keer de openings act en maakten toen zoveel indruk, met hun Rohwen Heze covers, dat ze nu het feest mochten afmaken.

"We kunnen terug zien op een prachtig feest, zonder calamiteiten. Daarvoor een grote pluim naar het al weer 25 jarige bestuur van "Stichting JACPOP”, aldus Bertus.

Bron: www.sint-jacobiparochie.nl
link Meer foto's >>

Minnertsga, 18 april 2014

Groen licht voor bouw MFA

Alle seinen staan op groen voor de bouw van het MFA. Met dit goede nieuws kwam de stichting MFA op de algemene ledenvergadering van Pleatslik Belang Minnertsgea.

Bouwbedrijf Lont van Sint Annaparochie is de hoofdaannemer. Voor de binnenkant van het gebouw is technisch buro Zonderland uit eigen dorp de aannemer. Het ontwerp is van Zethoven.

De stichting MFA is opgetogen. Al 7 jaar wordt er hard gewerkt om de realisatie van een MFA op de sportfinne voor elkaar te krijgen. Dat er nu daadwerkelijk met de bouw begonnen kan worden is een mijlpaal is het hele traject. Binnenkort komt er een informatie-avond voor het hele dorp.

Minnertsga Dorpsberichten

Hilversum, 17 april 2014

Korenaar bezoekt Beeld & Geluid in Hilversum

Vrijdag 11 april was voor groep 7 en 8 een dag om naar uit te kijken. Eindelijk konden ze hun prijs verzilveren, ze werden in het najaar immers de winnaars van Mediamasters 2013!

Daarom werden alle leerlingen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Bij aankomst werden we al opgewacht door gidsen met een groot winnaarsbord.

De hele groep werd op de foto gezet door een professionele fotograaf en dit prachtige bord. Die overigens ook mee mocht naar Ouwesyl en ongetwijfeld een mooi plekje gaat krijgen.

Bron: www.ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 april 2014

Hillie Blaak

Hillie Blaak wordt de derde wethouder

CDA, Werkgroep het Bildt en PvdA praten met elkaar over deelname aan een coalitie met een duidelijke meerderheid in de raad.

Er is intensief gesproken over wat er allemaal op de gemeente afkomt in de komende raadsperiode, die op 1 januari 2018 eindigt met een gemeentelijke herindeling; dat maakt het een bijzondere periode. Gezien onder andere die belasting, maar ook de transities in het sociale domein en als gevolg van de verkiezingsuitslag hebben partijen gekozen voor uitbreiding van de wethoudersformatie met 0,4 fte, zo blijkt uit een brief van (in)formateur Lieuwe Miedema.

Naast de huidige, zittende wethouders Nel Haarsma en Boukje Tol, zal Hillie Blaak het college van B&W versterken. Over de inhoud van het coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling wordt op dit moment verder onderhandeld. Gehoopt wordt dat de nieuwe wethouders op 8 mei a.s. in de raadsvergadering geďnstalleerd kunnen worden. Dan zullen ook het coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling worden gepresenteerd.

Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 17 april 2014

Bildtse Slag breidt uit en wordt de enige sportlocatie in St.-Anna

Wethouder Hans Kaper opende in 2009 de Bildtse Slag na een grote verbouwing. (foto: Jan Bonefaas)

De Bildtse Slag wordt de enige sportlocatie in St.-Annaparochie. Het sportcomplex zal worden uitgebreid. Zowel het basis- als het voortgezet onderwijs zal er gaan sporten, net als alle binnensporten. De gymnastiekzalen aan de Beuckelaerstraat en aan de Dordtse Straat, bij 't Fonnemint, zullen worden afgebroken.

Het Bildtse college van b. en w. heeft de plannen vandaag bekend gemaakt. In de zomer van 2015 wordt de nieuwe onderwijscampus in St.-Anna in gebruik genomen. Daardoor moest er ook een nieuw plan voor de gymnastiekvoorziening komen. Er was eerst nog sprake van dat de campus zijn eigen gymlokaal zou krijgen, maar het college kiest er nu voor om alle sport op één locatie onder te brengen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 17 april 2014

Aandacht voor doodzieke Emma levert recordbedrag op

De Stichting Hart voor Emma is geroerd door de aandacht die het AD heeft gegeven aan de doodzieke 3-jarige Emma uit Sint Jacobiparochie. Na de verhalen over het meisje, dat lijdt aan neroblastoomkanker, werd in korte tijd een recordbedrag ingezameld. 'Geweldig!', reageert de Stichting aan het AD.

Ook mediamagnaat John de Mol kreeg lucht van het verhaal en besloot aandacht aan het onderwerp te besteden in het RTL4-programma Koffietijd. 'Een bus vol dorpsgenoten is in alle vroegte opgehaald om naar de studio te gaan. In de uitzending werd verteld over Emma, maar vooral over de saamhorigheid in zo'n kleine gemeenschap en wat je samen kunt bereiken', aldus een woordvoerder van de Stichting.

AD
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 april 2014

De laatste slacht op de Willem Barendsz

Mark Glotzbach op de Willem Barendsz

In 1963 voer Mark Glotzbach, toen 25, mee op de laatste walvisvaart van de Willem Barendsz. De foto’s van het avontuur exposeert hij vanaf vandaag.

"Ik had ontslag genomen bij de IJmuider Courant. In de kroeg ontmoette ik een paar walvisvaarders. Geschikte gozers, mooie verhalen. Het avontuur lonkte. Ik solliciteerde met succes. In november 1963 voeren we uit Amsterdam, eerst naar Curaçao voor olie endaarna naar Antarctica. Ik moest het overwerk bijhouden en de scheepskrant vullen."

"Met mijn Agfa Billy maakte ik foto’s. We vingen potvissen, gewone vinvissen en Noordse vinvissen. Het slachten bekeek ik nuchter; het waren grondstoffen. Maar het was natuurlijk een abattoir van jewelste."

> De expositie De laatste slacht is tot 30 mei te zien in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 16 april 2014

Een blik op de nieuwe invulling van het Ulbe-terrein (gescand)

Huurders stemmen in met sloop

Een meerderheid van de bewoners van de Kempenaerstraat in Sint Annaparochie stemt in met sloop. De Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft daarom positief geadviseerd aan de corporatie Wonen Noordwest Friesland.

De huurwoningen moeten plaatsmaken voor de nieuwe campus Middelsee en verdere invulling van het Ulbe van Houtenterrein.

Sloop betreft een deel van de straat en gaat om de huurwoningen van nummers 11 tot en met 31. Er komen nieuwe woningen voor terug.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 15 april 2014

Formatie nieuw Bildts college nog niet rond

De formatie van het nieuwe Bildtse college van b. en w. is nog niet rond. Formateur Lieuwe Miedema komt woensdag bij de Raderaad op het gemeentehuis met een tussenrapportage.

Miedema leidt de gesprekken tussen het CDA, Werkgroep het Bildt en de PvdA. Die drie partijen willen samen een nieuw college van burgemeester en wethouders vormen. "Woensdag bij de Raderaad presenteer ik een brief als tussenrapportage," aldus Miedema. "Maar dat is nog niet het definitieve verhaal of collegepresentatie, dat duurt nog even."

De verwachting is dat de partijen er wel uit komen. De PvdA zal een wethouder eisen in ruil voor deelname aan het college. Wethouder Haarsma (CDA) en Tol (WB) zouden hun baan behouden. De drie partijen hebben samen negen van de vijftien zetels.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 15 april 2014

Kinderen vanDeSlotschool mochten rondneuzen in de cabine van een vuilniswagen van Omrin, FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Op bezoek in de huisvuilwagen

Kinderen van De Slotschool in Sint Annaparochie kregen maandag de kans eens te zien hoe een huisvuilauto werkt. Dat gebeurde vanwege de jaarlijkse Himmelwike. Omrin organiseert deze opruimweken samen met scholen om zwerfafval tegen te gaan. In de gemeente het Bildt doen deze week zes scholen mee en Dorpsbelang van Vrouwenparochie. Wie aan het eind van de week het meest heeft ingezameld, krijgt een bokaal.

Scholen in Heerenveen, Leeuwarden, Littenseradiel, Ooststellingwerf en Menameradiel zijn al aan het werk geweest. Het Bildt en Opsterland doen dat deze week. Door een kijkje te nemen in de vuilniswagen leren de kinderen hoe het inzamelen in zijn werk gaat en ook hoe het werkt met de dodehoekspiegel.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 15 april 2014

Avontuur in Venetië

Rondom een jong oorlogsslachtoffer staan de namen van de zeven dwergen, die nu voor hem zorgen in plaats van voor Sneeuwitje.

Het wereldnieuws is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de Bildtse kunstenares Bianca de Gier, die onlangs een prestigieuze kunstprijs in Italië won.

Vanuit haar atelier aan de Nieuwebildtdijk kijkt Bianca de Gier uit over de akkers. Een mens kan bijna niet verder weg zijn van oorlogsgeweld en ellende. Toch duikt ze daar dagelijks in, op zoek naar beelden die haar interesseren en die ze kan verwerken in haar mixed media van knipsels, vloeipapier, viltstift en verf.

"Het begon met de Arabische Lente, in 2011. Ik ben beelden gaan zoeken bij persbureaus zoals Reuters." Op vloeipapier maakte ze overtrekken van opvallende gezichten of situaties. Ze voegde er tekst en kleur aan toe. Zestien kleinere werken combineerde ze tot een collage van 4x4. "De vier jaargetijden." Ze exposeerde ermee in De Straat, in het Fries Museum.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 13 april 2014

Soarchsintrum It Bildt yn Sint Anne   -   Foto: Omrop Fryslân, Jan Durk de Haan

Nieuwbouw Zorgcentrum Het Bildt geopend met ontbijt

In alle vroegte is vrijdag de nieuwbouw van Zorgcentrum Het Bildt gevierd. Bewoners en personeel kregen een smakelijk ontbijtje geserveerd door medewerkers van Smeding Groenten en Fruit uit Sint Annaparochie en leverancier Van Hoeckel.

Het personeel van de groenteboer was al om 5.30 uur in het Zorgcentrum het Bildt om het ontbijt voor te bereiden. Rond 6.30 uur schoof het personeel aan, om 8.15 uur konden de bewoners een vorkje prikken.

De tafels werden met vruchtensappen, verse salades van gemengd fruit, een gekookt eitje en afgebakken broodjes royaal gedekt.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 11 april 2014

Even geen zorgen, maar een openingsfeest in Zorgcentrum het Bildt

Sluiting van verzorgingshuizen is aan de orde van de dag in Nederland. In Sint Annaparochie is het Zorgcentrum het Bildt juist verbouwd. 2,5 jaar werd er gebouwd, gesloopt en gerenoveerd. Gisteren was de feestelijke heropening.

De standaardappartementen zijn een stuk groter dan in het oude De Beuckelaar, zoals de meeste mensen het verzorgingshuis nog noemen. En wie nog luxer wil: er zijn achttien appartementen met twee slaapkamers.

Dat laatste is te danken aan de vooruitziende blik van directeur Atje Tadema-Postma. Toen ze hoorde van de plannen dat patiënten met de zorgzwaartepakketten 2 en 3 niet meer in aanmerking komen voor intramurale zorg, besloot ze de al bestaande bouwplannen te wijzigen. "De appartementen zijn nu zo groot dat we ze ook gewoon kunnen verhuren.”

Bron: Friesch Dagblad

Sint Anne, 10 april 2014

Soarchsintrum It Bildt yn Sint Anne   -   Foto: Omrop Fryslân, Jan Durk de Haan

Soarchsintrum feestlik iepene

It ferboude soarchsintrum It Bildt yn Sint Anne is tongersdeitemiddei feestlik iepene troch deputearre Hans Konst. De hiele dei is der feest foar de bewenners. Dat begong moarns betiid al mei taart en muzyk. It ferboude soarchsintrum biedt plak oan 52 apparteminten. Dęrneist boude Wonen Noordwest Fryslân 15 nije oanleunwenten yn it nije gebou 't Noorderhoog.

De bou hat al mei al twa jier duorre en is yn trije fazen útfierd. Freed hâldt it soarchsintrum iepen dei foar belangstellenden.

Omrop Fryslân
link Harkje nei de reportaazjes >>

Sint Annaparochie, 9 april 2014

Gemeente: 14 koopzondagen per jaar in St.-Anna

Een grote meerderheid van de winkeliers in St.-Annaparochie voelt wel wat voor een koopzondag in het dorp. Uit een enquęte van ondernemersvereniging St.-Anna Vooruit blijkt dat 24 winkels een koopzondag in het dorp steunen. Acht zijn tegen, vier hadden geen mening. De gemeente wil veertien koopzondagen per jaar toestaan. De supermarkten mogen elke zondag open.

Daarmee heeft St.-Anna Vooruit een duidelijke uitspraak van de winkeliers in handen om een jaar durende proef met een koopzondag op te kunnen zetten. Het idee voor koopzondagen komt van AH/Wassenaar. De supermarkt wil vanaf juni, als de verbouwde winkel opengaat, elke zondag open - net zoals hun AH in Stiens. Ook de ondernemersvereniging is voor het idee.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 5 april 2014

Bommelder Sint Annaparochie vrij

De 64-jarige man die verdacht wordt van een valse bommelding in zijn woonplaats Sint Annaparochie is in maart vrijgelaten uit voorlopige hechtenis.

Hij mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Het Openbaar Ministerie is nog tegen deze beslissing in beroep gegaan, maar het gerechtshof oordeelde anders.

De man deed op 14 februari melding van een bom voor zijn deur in de Grietmanstraat. Alle zestien appartementen in zijn wooncomplex werden ontruimd. Het NFI (Nederlands Forensich Instituut) is nog bezig met sporenonderzoek op materiaal dat veilig is gesteld.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 4 april 2014

‘Gouden sweep’ in Sint Annaparochie

Voor de tweede achtereenvolgende maal regisseert Alfred Miedema een iepenloftspul op het Bildt. Op 30 en 31 mei speelt een groep amateurspelers een toneelbewerking van de roman De goude swipe van Abe Brouwer.

De tweetalige Bildts-Friese voorstelling wordt gespeeld onder de titel De gouden sweep. De beide uitvoeringen vinden plaats op Sportpark De Waaie in Sint Annaparochie.

Miedema, die van het iepenloftspul een jaarlijks spektakel wil maken, debuteerde vorig jaar met Wylde Rixt fan it Oerd.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 4 april 2014

Emma blijft vrolijk, ondanks haar diagnose © Stichting Hart Voor Emma.

Doodzieke Emma (3) zet Fries dorp in beweging

Voor de behandeling heeft haar familie heeft twee ton nodig. In Sint Jacobiparochie in Friesland wordt hard gewerkt om de 3-jarige Emma te helpen. De peuter heeft neuroblastoomkanker en voor haar behandeling is veel geld nodig. De stichting Hart Voor Emma probeert met man en macht twee ton bij elkaar te krijgen voor het kleine meisje. 'Raar dat je voor een eventuele kans op redding van een kind in dit land geld moet zoeken voor de behandeling,' vindt een dorpsgenoot.

Emma woont samen met haar vader Henk, moeder Greetje en broer Lars (5) in Sint Jacobiparochie. De kleine Emma staat bekend als een ondernemend meisje. Ondanks de neuroblastoomkanker (kinderkanker) lacht ze de hele dag naar alles en iedereen.

AD.nl
link Lees het hele artikel >>

Zwarte Haan, 2 april 2014

Burgemeester Gerrit Krol van het Bildt met de ’vicaris’ van het bisdom. FOTO SIMON BOSMA

Maria

De gemeente het Bildt meldde gisteren op de website dat burgemeester Gerrit Krol een ‘vicaris’ (gemeentesecretaris Ruud Goeman) van het noordelijke bisdom met ambtsketen en al heeft ontvangen, om te overleggen over de publicaties over Mariaverschijningen op het Bildt.

Er zou zijn gesproken over mogelijkheden om bedevaartgangers van dienst te zijn. De gemeente rept over routeborden en een informatiezuil naar de plekken bij Zwarte Haan en Nij Altoenae waar de Heilige Maagd in 2007 zou zijn gesignaleerd.

Bron: Leeuwarder Courant (gehoordgezien)

 
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken