Sint Annaparochie, 27 september 2013

Nieuw Bildts woordenboek

De tweede editie van het 'Bildts Woordeboek' komt 15 november uit. Westhoeker Sytse Buwalda heeft samen met de Fryske Akademy vijftien jaar aan het lexicon gewerkt.

In 1996 verscheen deel één, dat inmiddels al jaren is uitverkocht. Dit tweede deel zou aanvankelijk in 2010 verschijnen. Volgens Buwalda zorgden "technische obstakels" voor de vertraging.

Deel twee bevat 22.000 woorden; 3000 meer dan de vorige. Het kost € 34,50 en is te bestellen bij Buwalda zelf.

Bron: Leeuwarder Courant

Westhoek, 27 september 2013

Westhoekschool

Westhoekschool verkocht

De voormalige basisschool in Westhoek is verkocht. De gemeente het Bildt heeft het gebouw, met een stuk grond van 25 are groot, voor € 138.000 verkocht. De vraagprijs was € 195.000.

Het gebouw verkeert in slechte staat en zal grondig opgeknapt moeten worden. De omgevingsvergunning eist bovendien dat het pand naar moderne maatstaven geďsoleerd wordt.

Vorig jaar ketste de koop van de school nog af. Een tienkoppig gezin uit Overijssel wilde toen € 150.000 betalen.

Bron: Leeuwarder Courant

Haarlem, 23 september 2013

Sannemaj Betten

Sint Jabuurster Sannemaj wint Poetry Slam Haarlem

Sannemaj Betten (18) uit Sint Jacobiparochie heeft donderdag de eerste plaats behaald bij Poetry Slam Haarlem. Daarnaast won ze ook de publieksprijs.

Poetry slam is een wedstrijd waarbij de ‘slammers’ op een podium de strijd met elkaar aangaan. Zowel de inhoud van de gedichten als de voordracht is belangrijk.

Door te winnen heeft Sannemaj zich gekwalificeerd voor de NK Poetry Slam 2013 te Utrecht.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 21 september 2013

Speelpark is klaar

Aan de Neeltje Jansstraat in Sint Jacobiparochie is een nieuw park met speeltuin aangelegd. Op die plek stonden eerst woningen van corporatie Wonen Noordwest Friesland. Die werden eind vorig jaar gesloopt, waarna de woningstichting de grond voor € 1 aan de gemeente overdroeg.

Het nieuwe parkje bestaat uit een vijver met daaromheen een wandelpad, fruitbomen en iepen. De corporatie doneerde speeltoestellen en bankjes. Naast het park zijn acht parkeervakken aangelegd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees ook het bericht bij Wonen Noordwest Friesland >>

Sint Anne, 20 september 2013

Jild foar beropskrêft Bilts

De gemeente it Bilt krijt mei yngong fan 2015 in beropskręft dy't de Biltse taal en kultuer fersterkje moat. De beropskrêft komt te wurkjen by in nij 'Bilts Kultuerynstitút' dy't de Biltse kulturele ynstellings mei-inoar oprjochtsje sille. De ried fan it Bilt hat tongersdei unanym ynstimd mei it foarstel foar in kultuerynstitút mei in betelle taalkonsulint. De ried wol sa de beskerming fan it Bilts goed regelje, foardat de gemeente mei Frjenstjerteradiel en Menameradiel opgiet yn de nije gemeente Westergo.

Foar de beropskręft is de kommende jierren 20.000 euro yn it jier beskikber. Ek is de gemeente It Bilt fan doel om de kommende jierren sels faker it Bilts te brűken yn de kommunikaasje mei de ynwenners. De gemeente wol ek besykje om de status fan it Bilts te ferheegjen troch de taal opnimme te litten yn it Hânfęst fan Regionale en Minderheidstalen fan de Ried fan Europa en de Unesco-atlas fan bedrige talen.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Froukje de Jong fan Stichting Ôns Bildt >>

Sint Jacobiparochie, 20 september 2013

Foto: LC

Sloepverhuurders boos op het Bildt

Het Bildt heeft het bedorven bij sloepverhuurders André Minkema en Dieuwke Kroese uit Snakkerburen. De gemeente wil een eigen elektrosloep in de vaart brengen, om de Noordelijke Elfstedenvaarroute te promoten. Minkema en Kroese proberen op hetzelfde water de kost te verdienen.

Donderdag protesteerden zij tegen deze vorm van concurrentie bij het gemeentehuis in Sint Annaparochie, waar de raad besloot de sloep toch te kopen. Wethouder Boukje Tol oogste nog wel kritiek, omdat zij al te voortvarend de boot van €24.000 had besteld.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 19 september 2013

Haast

Wirdumerdijk, drukste winkelstraat van de stad

Eindelijk weer eens snelwandelaars in het centrum. In recordtempo scheren Gejo (46) en haar oudste dochter Anneke (18) uit Sint Annaparochie langs de etalages op de Nieuwestad, de Wirdumerdijk en de Schrans. Zoef! Gejo helt iets voorover met haar fluorgroene windjack. De donkerrode paardenstaart van Anneke slingert heen en weer op het ritme. "We hebben haast", zegt Gejo verontschuldigend, "moeten over twintig minuten ergens zijn."

Maar ze lopen altijd zo rap, bekent Anneke en slaat de handen voor de mond. "Oei, nu snappen ze in Sint Annaparochie echt wel dat wij het zijn. We snellen iedereen voorbij." Ze weten niet beter. Zeker twee keer per week pezen Gejo en Anneke samen door het dorp en de omgeving. Met labrador Laura. Anneke: "Mensen vragen me ook wel eens of ik alstublieft wat langzamer kan lopen."

Bron: Leeuwarder Courant/Stadse fratsen
link Lees verder >>

Frjentsjer, 18 septimber 2013

Fúzjegemeente NoardwestFryslân

alde stedhus Frjentsjer, foto Dirk Jan 2012

De gemeenten Frjentsjerteradiel, Menameradiel, It Bilt en fjouwer doarpen fan Littenseradiel fusearje ta ien nije gemeente op uterlik 1 jannewaris 2018. Dat foarstel ha de kolleezjes woansdei dien.

De wurknamme foar de fúzjegemeente is Westergo. De ferskate gemeenterieden nimme yn oktober in beslút oer it útstel. Haadplak wurdt Frjentsjer, der wenje 47.000 ynwenners ferspraat oer 42 doarpen. De provinsje stimt yn mei de fúzje, al hie oansluting fan Harns de foarkar. Fan Littenseradiel giet it om de plakken Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum.

Harns docht net mei, mar de doar stiet iepen.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei Boargemaster Veenstra fan Frjentsjerteradiel >>

Franeker, 18 september 2013

Binnen vijf jaar fusie noordwest

Franekeradeel, Menaldumadeel en het Bildt zetten in op een fussie per 2017 en 2018. Dat hebben de drie gemeenten na overleg met de provincie Fryslân besloten.

Een fusiegemeente zonder Harlingen wijkt af van de oorspronkelijke visie van de provinsie. Gedeputeerde staten vinden dat een fusie van de drie past binnen het plaatje zoals de provinsie dat graag ziet, al was vier, met Harlingen, mooier geweest. De Provinsie steunt het voornemen van de drie gemeenten. Ook vindt de Provinsie het mooi dat de herindeling van onderop komt.

Over de fusiedata wordt nog onderhandeld. De drie gemeenteraden spraken zich eerder uit voor een fusie per 2016. Franeker wordt de hoofdplaats van de nieuwe gemeente.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 17 september 2013

Schrijfster wil met boek bijdragen aan instandhouding Bildtse dialect

In het Bildtse kinderboek ‘Lieke en de kestanjeboom’ maakt Lieke allerlei spannende avonturen met haar vriendje Jens mee. Het boek komt in oktober uit. Schrijfster Sonja Nauta wil met het boek bijdragen aan de instandhouding van de Bildtse taal. Illustratie: Doety Klijnstra De Bildtse Sonja Nauta wil bijdragen aan de instandhouding van het Bildtse dialect. In oktober komt haar nieuwe kinderboek ‘Lieke en de kestanjeboom’ uit. Het boek behandelt actuele thema’s, waaronder een scheiding en een verhuizing. De illustraties zijn van de hand van Doety Klijnstra.

De nu 36-jarige Sonja Nauta uit Sint Annaparochie is geboren en getogen op het Bildt. Als hobby schreef ze altijd al verhalen, maar toen ze zelf twee zonen kreeg kwam dat pas echt van de grond. “Toen ik mijn kinderen ging voorlezen, viel het mij op dat er steeds minder in het Bildts te lezen is. Ook scholen besteedden er destijds minimale aandacht aan. Dat vond ik jammer, want de taal is toch een belangrijk stuk van de Bildtse cultuur.” Dus pakte Sonja zelf de pen en schreef het boek ‘Hoi Sunterklaas’. “Ik heb daar veel positieve reacties op ontvangen. Ik heb zelfs exemplaren naar Brabant op moeten sturen. Zo zie je maar dat het Bildtse dialect ook buiten onze gemeente leeft.’ In oktober komt het langverwachte tweede kinderboek uit. In ‘Lieke en de kestanjeboom’ maakt hoofdpersoon Lieke de scheiding van haar ouders mee.

Bron: Dé Weekkrant.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 17 september 2013

Motorgroep mag niet bij ijsclub

Renze Hoekstra (links) en Koos van der Ploeg in het deels door de motorvrienden opgeknapte ijsclubgebouwtje. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN (gescand) De ijsdub St. Jabik stond een groep motorrijders toe het ijsclubgebouw in de zomermaanden als 'clubhuis' te gebruiken. Nu is er gedoe.

Van de gemeente het Bildt mogen de motorrijders het ijsclubgebouw niet gebruiken. De grond onder de ijsbaan is bestemd als 'cultuurgrond', laat de gemeente per brief weten. "Het gebruik door een motorclub heeft niets uit te staan met cultuurgrond."

Het eerste contact tussen de motorrijders en de schaatsers dateert van het voorjaar van 2012. De motorrijders waren dakloos sinds ze zich hadden afgesplitst van de Friese Harley Davidson-motorclub. In hun zoektocht naar een clubhuis kwamen ze bij het ijsclubbestuur. Voorzitter Koos van der Ploeg: "Jullie kunnen wel in ons gebouwtje', hebben we ze toen verteld."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Oudebildtzijl, 16 september 2013

Ouwe-Syl in Voetbal International

Enkele weken geleden is een fotograaf van Voetbal International op sportpark de Nije Anwas geweest. Hij wilde een niet alledaagse foto van het voetbalveld met daarop een gedeelte van Ouwe-Syl. Het plan was dat hij vanuit de meer dan 50 meter hoge windmolen, deze twee pagina’s vullende foto zou maken. Echter bij aankomst onder aan de hoge driewieker kreeg Rudy Leukfeldt het benauwd. Ik durf niet liet de gepensioneerde en fysiek iets minder sterke VI fotograaf weten.

Toen heeft Bertus Dijkstra de stoute klimschoenen aangetrokken om het plaatje (met camera van Leukfeldt) voor het meest gelezen sportblad van Nederland te schieten. Afgelopen week is de foto onder de rubriek ‘Nederland voetballand’ geplaatst.

Koop of kijk snel in de VoetbaI International van deze week en geniet van het Leukfeldt welke is geportretteerd door Bertus Dijkstra!

Bron: www.ouwe-syl.nl

Sint Annaparochie, 16 september 2013

Lichtmast van gerecycled plastic

Vanaf deze zomer staat aan de Burgemeester Vlaskampstraat in St.-Annaparochie een bijzondere lichtmast. De mast is gemaakt van gerecycled plastic. Deze lichtmast is gemaakt van het kunststof dat uit het huishoudelijk afval is gehaald. Afvalbedrijf Omrin is in 2009 met succes begonnen met het scheiden van kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval.

De lichtmast past bij het thema ‘hergebruik’ van de gemeente. In de Burgemeester Vlaskampstraat staan eveneens twee ondergrondse containers voor de inzameling van textiel en glas. Het textiel en glas worden ingezameld en opnieuw gebruikt.

Inmiddels wordt gemiddeld 30 kilogram kunststof per huishouding gescheiden. Daar worden weer nieuwe producten gemaakt. De lichtmast aan de Burgemeester Vlaskampstraat is hiervan een lichtend voorbeeld. Hiermee is de kringloop, van afval naar grondstof tot nieuw product rond. Op termijn verwacht Omrin dat meer producten worden gemaakt van gerecyclede kunststoffen.

Bron: Gemeente het Bildt

Gytsjerk, 14 september 2013

Gelukzoeker

Albert Ferwerda

Je hoort wel eens iemand achteloos een piano een mooie melodie ontfutselen of gedachteloos tokkelen op een gitaar of ontroerende klanken uit een viool strijken. Jaloersmakend is het, als je zelf niet muzikaal bent. Net zo jaloersmakend als iemand die alles van roofvogels weet, bijvoorbeeld.

Je ziet ze wel vliegen, roofvogels, meestal hoog en alleen en je denkt dat het een buizerd is, maar je weet het niet zeker, want het kan ook zomaar een kiekendief zijn, een havik of een valk. Ach, hoe overzichtelijk was het vroeger. Toen had je één roofvogel, de torenvalk. Stond er wat te bidden boven het veld dan was het een wikel.

Kom daar nu eens om. Nu moet je te rade gaan bij Albert Ferwerda met zijn omvangrijke kennis van al wat roofvogel is. Ik vraag hem waarom roofvogels, waarom geen oude auto's, grote pompoenen of verre reizen?

Bron: Franeker Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 13 september 2013

Nieuw plan voor Bildtse namen

De Werkgroep het Bildt zet zich er opnieuw voor in dat dorpsnamen op het Bildt officieel Bildts worden. Volgens de Werkgroep zijn Bildtse dorpsnamen een manier om de Bildtse taal en cultuur te beschermen en verstevigen.

En dat is nodig, vindt de collegepartij. Als het Bildt in de nabije toekomst opgaat in een grotere gemeente, kunnen die taal en cultuur nog wel eens in het gedrang komen.

Een vergelijkbaar voorstel werd in 2009 nog door de gemeenteraad afgeschoten.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 september 2013

Huizen op plek school

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland gaat 35 woningen bouwen op de huidige plek van csg Ulbe van Houten. De 'Ulbe' wordt gesloopt ten behoeve van de bouw van de Bildtse campus.

De gemeente Het Bildt praat met de corporatie over een grondruil. Het Bildt wil tweederde van de Dirk Janszstraat, waar woningen gesloopt worden voor de bouw van de campus, ruilen tegen tweederde van de Ulbelocatie.

Supermarkt Aldi wil ook verhuizen naar het oude Ulbe-terrein.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 12 september 2013

Het Bildt is geen eiland

Het Bildt volgens Christiaan Schotanus a Steringa, rond 1670 Historicus Kees Kuiken uit Haren verdedigt op 3 oktober om 15:00 uur in de Martinikerk te Franeker zijn proefschrift Het Bildt is geen eiland. Capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland.

Op donderdag 19 september 2013 vanaf 19:30 uur mag een keur van lokale Bildtse historici hem eerst aan de tand voelen op een al even historische locatie: de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. De opponenten hebben elk een hoofdstuk van het proefschrift gelezen.

'Van mijn hait kreeg ik halverwege de jaren 1960 een door S.J. Hoogland uitgetypte stamreeks van mijn familie, die al in 1527 in Het Bildt boerde en voor die tijd in de buurt van Leiden", zo begint de publiekssamenvatting. Deze samenvatting (pdf) staat inmiddels op bildtweb.nl.

Bron: Bildtweb.nl

Sint Annaparochie, 11 september 2013

Expositie ‘Het Bildt op syn Breedst’ in bibliotheek Sint Annaparochie

Een van de tentoongestelde werken van Sytse Keizer De expositie ‘Het Bildt op syn Breedst’ (dorpen, baaien , irpels en flas) van de Bildtker beeldend kunstenaar Sytse Keizer is nog tot en met 25 september te zien in de bibliotheek van Sint Annaparochie.

Na een eerste selectie, die specifiek gericht was op zijn woonplaats Oude Bildtzijl (Ouwe-Syl), toont Sytse Keizer tot en met 25 september zijn werk in de bibliotheek van St.-Annaparochie. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

De tentoonstelling is onderverdeeld in diverse categorieën. De zeven Bildtdorpen zijn geschilderd in de historische lijn, gebaseerd op de 20 ‘er en 30’er jaren van de vorige eeuw. Ook zijn er sfeerbeelden van Wad en Bildt. Naast twee portretten van Bilkerts is er tenslotte een wand met uitbeeldingen van het vlas en de toenmalige vlasfabriek.

Bron: Franeker Courant

Sneek, 10 september 2013

Judoka Jacob Boonstra pakt zilver op Special Olympics

Jacob Boonstra heeft zijn opponent in de houdgreep

Judoka Jacob Boonstra uit Sint Annaparochie heeft afgelopen weekeinde zilver gewonnen bij de eerste Friese editie van de Special Olympics Regionale Spelen. Dit evenement is een opmaak voor de nationale Special Olympics die op 14 en 15 juni 2014 in Sneek en Heerenveen worden gehouden.

Jacob Boonstra zat in een poule waarbij drie keer op de grond moest worden gejudood en één maal staand. In zijn eerste partij was Jacob duidelijk de bovenliggende partij. Met een prachtige techniek waarmee hij ippon scoorde won hij. In zijn tweede partij scoorde Jacob eerst een yuko en daarna met de houdgreep wederom ippon.

In zijn volgende partij mocht Jacob eindelijk een keer staand judoën. Hij ging zeer aanvallend van start en werd twee maal overgenomen. Hij verloor de partij met houdgreep. In zijn vierde partij was het weer een grond partij en op de grond is Jacob ijzersterk. Deze werd weer gewonnen met ippon. Na alle resultaten opgeteld te hebben legde Jacob Boonstra dus beslag op het zilver.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 9 september 2013

Promoveren in Franeker – en in St.-Anne?

Dr. Kees Kuiken

Historicus Kees Kuiken uit Haren verdedigt op 3 oktober om 15:00 uur in de Martinikerk te Franeker zijn proefschrift Het Bildt is geen eiland. Capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland.

Op donderdag 19 september 2013 vanaf 19:30 uur mag een keur van lokale Bildtse historici hem eerst aan de tand voelen op een al even historische locatie: de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. De opponenten hebben elk een hoofdstuk van het proefschrift gelezen. Een publiekssamenvatting staat vanaf 12 september aanstaande op bildtweb.nl.

Gastheer op 19 september is de commissie Open Deuren van de Van Harenskerk, voorzitter van de `disputatie`, zoals zo`n oefenpromotie vanouds heet, is prof. dr. Doeke Post, geboren en getogen Bilkert en oud-hoogleraar sociale geneeskunde te Groningen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Bron: bildtweb.nl

Sint Annaparochie, 9 september 2013

Motor-zaak "HD-Saloon" in St. Annaparochie gevestigd

HD-Saloon

Sinds kort is op Nij Toerenburg nummer 31 in St. Annaprochie de motor-zaak "HD-Saloon" van "Harley Exclusief" gevestigd. De eigenaar is Dirk Spek.

Harley Exclusief is er voor de motorrijdende klant die net iets meer wil: een stoere motor met een exclusieve look. Het is het adres waar het mogelijk is om een Harley-droom te realiseren. Harley Exclusief levert de meest exclusieve custom choppers van het legendarische Amerikaanse merk ‘Harley Davidson’.

Door samenwerking met internationale motorzaken maken zij het mogelijk om een uitgebreide selectie zeer exclusieve motorfietsen aan te bieden. Zij leveren geen standaard machines zoals die bij de gangbare handelaren staan, maar richten zich op de klant die net iets meer wil... Stoere Harley Davidsons met een exclusieve look.

Bron: HD-Saloon

Sint Annaparochie, 9 september 2013

Stunt- en Monster-Truck-Show komt naar Sint Annaparochie

Het Stunt Movie Production-team presenteert op dinsdag 17 september in Sint Annaparochie (parkeerterrein stichting De Waaie), aanvang 19:00 uur een live-show met rokende banden en spectaculaire crashes.

Motoren, quads, auto’s en de beroemde Monster-Trucks met hun enorme banden zijn één van de rekwisieten die Gino Winter en zijn stuntteam meebrengen. Daarmee maken ze met hun motoren lange en hoge sprongen, tonen spectaculaire stunts met auto’s zoals de multiple rollover en frontale crashes. Er wordt slalom gereden door Gino Winter en zijn zoon Peter. Ook rijden de auto’s met slechts twee wielen op de grond en worden er achtervolgingen uit films nagespeeld.

Aan het einde van de show komen de Monster-Trucks met hun gigantisch grote banden en verpletteren met hun tot 1200 pk de sloopauto’s alsof het speelgoedauto’s zijn.

Bron: Stunt Movie Production

Amsterdam, 3 september 2013

Schilderij Saskia van Uylenburgh in Nederland

Bron: Belfast Telegraph

Vandaag wordt in het Amsterdam Museum een bijzonder schilderij onthuld wat twee jaar lang te bewonderen zal zijn. Het kunstwerk, afkomstig van de National Gallery in Washington, is een portret van Saskia van Uylenburgh, Rembrandts eerste vrouw. Volgens kenners is het schilderij door de grote meester zelf geschilderd in de periode 1634-1640. Dit meesterwerk is in Europa voor het laatst tentoongesteld in 1894 in Parijs en wordt nu voor het eerst in Nederland getoond.

EenVandaag ging op pad met Froukje de Jong, die al vanaf haar veertiende jaar door Saskia van Uylenburgh gebiologeerd is. Zij kroop in de huid van Saskia, pluisde haar leven uit en schreef een boek over de vrouw van een van Nederlands beroemdste schilders. Daarnaast conservator Norbert Middelkoop over belang van dit schilderij voor de stad Amsterdam. En natuurlijk een zeer belangrijke vraag: is het nu werkelijk Saskia van Uylenburgh die op het schilderij staat afgebeeld?

Bron: EenVandaag
link Naar de uitzending >>

Sint Jacobiparochie, 3 september 2013

Vroeg de markt op met Friese ui

Tjerk Nagel toont vroeg geoogste uien op het land van Emile en Leo Vogels in Firdgum. FOTO GEA KUIKEN

Konaxx Onions uit Sint Jacobiparochie gaat de markt op met Friese ui: kleiner dan het gangbare bolgewas, wel mooier en harder.

De afgelopen jaren verkochten Tjerk Nagel en Wouter Ootjers jaarlijks 25 milioen kilo uien. Maar over de kwaliteit waren de eigenaren van Konaxx Onions uit Sint Jacobiparochie allerminst tevreden. Een deel van de uien was vies, had een doffe kleur en had minder weerstand. Na verloop waren ze slap en moeilijker te bewerken. "Wylst in moaie sipel goudgiel en hurd węze moat", aldus Nagel.

Het tweetal wijt de afnemende kwaliteit aan de huidige teeltmethode waarbij er meer oog is voor kwantiteit dan voor kwaliteit. Door extra kunstmest en de inzet van laatrijpe rassen, wisten akkerbouwers de opbrengst te verhogen van zo'n 55.000 kilo naar zo'n 80.000 kilo, soms wel 90.000 kilo per hectare.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Minnertsga, 2 september 2013

Laatste loodjes voor de wedstrijdduiven p.v. de Vliegende Post Minnertsga

Met nog twee vluchten te gaan is ook voor de duivenhouders van p.v. de Vliegende Post het vliegseizoen 2013 ten einde. Het was geen gemakkelijk jaar, gelet op het koude voorjaar.

Ook voor de wedstrijden voor duiven had dat gevolgen, met enkele aanpassingen van het vliegprogramma werden enkele vluchten geschrapt door het bestuur van het overkoepelend orgaan van alle Friese duivenliefhebbers, de afdeling Friesland ’96.

Bij p.v. De Vliegende Post werden afgelopen week 154 duiven ingekorfd voor een vlucht van 206 kilometer vanuit Hapert. De duiven werden zaterdagmiddag gelost om 13.15 uur met een Noordwestenwind. De eerste duif landde om 16.30.32 uur bij Louie Nagel in Dronrijp. Naast de eerste, was er ook een vierde plek voor hem. Cor Tolsma klokte om 16.44.29 zijn eerste duif op de verste afstand en werd tweede. Hielke Postuma uit Sint Jacobiparochie werd vierde.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Dronryp, 2 september 2013

Friesland Bank Cup in Dronryp prooi voor partuur Minnertsga

Chris Wassenaar leidt Minnertsga naar de zege. Foto Henk Bootsma

De tweede editie van de Friesland Bank Cup is zaterdag in Dronryp een prooi geworden voor de heren van Minnertsga. Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra versloegen in de finale het partuur van Bitgum , bestaande uit Johan van der Meulen, Cornelis Terpstra en Tjisse Steenstra.

In de finale stoomden de roodgele formatie van de nu 100-jarige kaatsvereniging Minnertsga door naar een 5-0 voorsprong, voordat Bitgum iets terug kon doen. Op 5-0 4-6 keerde Van der Meulen voor de kaats en pakte daarmee het enige bordje voor zijn partuur.

Vervolgens stelde Chris Wassenaar de overwinning plus de kransen en de cheques voor Minnertsga veilig, nadat hij Tjisse Steenstra tot een kwaadslag had gedwongen op 5-1 6-2.

Bron: Franeker Courant
link Dossier Chris Wassenaar >>

Sint Jabik, 2 september 2013

Jan de Vries en Hein Jaap Hilarides

`De fersyskrivers`, Bildts lietsysprogramma

Jan de Vries en Hein Jaap Hilarides bundele de krachten in `De fersyskrivers`. In dut lietsysprogramma speule se lietsys en fertelle derover. `t Programma is ombeurten serieus en grappig. `t Eerste optreden is 15 septimber om 15.30 in de Groate Kerk fan St.-Jabik met de c.m.v. Excelsior út Ouwe Syl.

De Fersyskrivers is `n Bildts lietsysprogramma dat Jan de Vries tegaar doet met Hein Jaap Hilarides. Sy speule groat`deels elk hun aigen repertoire, maar fulle nander ok an bij bepaalde nummers. En miskien fertelt Hein Jaap ok nag wel wat over syn boeken as ferhalen. `t Kin alle kanten út.

Bron: jandevries.org

Oudebildtzijl, 2 september 2013

Ouwesylster Streekproductenmarkt

Foto: bildtweb.nl

Zondag 1 september bezochten wederom honderden mensen de gezellige markt op de Keuningsstreek in Oudebildtzijl.

Er waren allerlei producten uit Ouwe-Syl, het Bildt en omstreken verkrijgbaar, van irpel tot ort, van zelfgemaakte theemuts tot actie voor Tibet, van kruidenboter tot geitenkaas, van honing tot hysop, van pompoen tot peperplant, van zelfgebreide sokjes tot hippe shirts, van droge worst tot sangria, peertjes op sap, courgette in 't zuur, heel veel leuke kado-artikelen en alles niet duur, handmassages, ponyrijden, een wandeling met Monnik Siardus (Sytse Keizer), dansjes voor het goede doel en een heus mini-museum, kortom..

Ouwe-Syl was weer groot in kleinschaligheid!

Bron: facebook

Oudebildtzijl, 2 september 2013

Jaro Hooghiemstra met zijn collectie FOTO HOOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN (gescand)

Jonge museumbaas (6) op Ouwesylster Merk

Het was zondagmiddag een en al trots op de streek in Oude Bildtzijl. Op de Ouwesylster Merk zat de jongste museumdirecteur van het dorp.

Waar de Sylsters zich op hun markt vooral inzetten voor het promoten van de streekproducten, steeg Jaro Hooghiemstra (6) er bovenuit. Hij etaleerde zijn museumpje met streekvondsten.

Het afbreken van een oude schuur achter in de tuin bracht hem op het idee. Want daar vond hij tal van oude scherven, pijpenkoppen en potjes. De afgelopen maanden mochten buurtgenoten zijn vondsten al komen aanschouwen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Pingjum, 1 september 2013

Taeke Triemstra voor derde keer op rij winnaar LC-klassement

Trio Van der Bos. FOTO: LC

Kaatsers Gert-Anne van der Bos (koning), Taeke Triemstra en Daniël Iseger wonnen zondag de laatste vrijeformatiepartij van het seizoen.

In Pingjum bleken Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong in een weinig boeiende finale amper tegenstand te kunnen bieden: 5-0 6-4. Een derde prijs was er voor het partuur van Pieter Bakker.

Taeke Triemstra won voor het derde jaar op rij het LC-puntenklassement. De voorinse uit Sint Jacobiparochie is in de laatste twee partijen (uitnodiging) van het seizoen niet meer in te halen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Dossier Taeke Triemstra >>

Berlikum, 30 augustus 2013

FOTO: 112 Fryslân, E. Tjallings

Auto in sloot door mist: bestuurder zwaargewond

Vrijdagochtend is een automobilist zwaargewond geraakt nadat hij in een sloot belandde. De 41-jarige man uit Minnertsga reed met zijn auto over Gernierswei richting Menaldum en miste bij de Koekoeksloane de bocht. De auto kwam met hoge snelheid tot stilstand tegen de slootwal en bleef boven de sloot hangen.

Brandweer en ambulance moesten er aan te pas komen om de man uit zijn auto te bevrijden. Na ruim 45 minuten kon de man uit zijn auto gehaald worden. Het Mobiel Medisch Team (MMT) kwam met de auto vanuit Groningen ter plaatse voor assistentie. Wegens de mist kon de traumaheli niet vliegen en werd gebruik gemaakt van de Audi. De man is met onbekende verwondingen met spoed naar het MCL gebracht

Bron: 112 Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 30 augustus 2013

Nieuwe startplaats Glazenstad/Blikvaartloop

Camping De Blikvaart

Zaterdag 14 september is de Glazenstad/Blikvaartloop vanaf de Camping De Blikvaart even buiten St.-Anne. De Glazenstadloop is vele jaren georganiseerd vanaf het kassencomplex in Beetgum/Berlikum maar veel lopers wilden graag een langere route lopen en de organisatie SV Friesland koos daarom voor een nieuwe startplaats waar ruimte genoeg is om te parkeren, een ruime en gezellige zaal waar de inschrijving kan plaatsvinden en er is ook kleed en doucheruimte beschikbaar.

Vanaf de camping De Blikvaart zijn er drie routes uitgezet van 5-10-16 km welke vvoor de 10 en 16 km ook door het kassengebied gaan en langs de Rie richting Menaldum en Beetgum. Ook verkeersluwe wegen waar alleen bestemmingsverkeer komt. Verkeersregelaars helpen de lopers veilig over te steken. De gemeenten Het Bildt en Menameradiel gaven toestemming om deze loop te organiseren.

Bron: bildtweb.nl
link Lees het hele bericht >>

Berltsum, 30 augustus 2013

Vrijwilligers gezocht voor de begeleiding van nieuwkomers

De Vrijwilligerscentrale Middelsee zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van nieuwkomers. Zij bieden ondersteuning aan nieuwkomers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die een woning toegewezen hebben gekregen op het Bildt.

Daarbij moet je denken aan helpen bij zaken als inschrijven bij de gemeente, het bekijken van een woning en helpen bij het inrichten, het aanvragen van gas water en licht, bij administratie, het aanvragen van een uitkering enz.

Eventueel kun je in een later stadium 'maatje' zijn, o.a. op het gebied van taal aanleren en inburgering.

Bron: persbericht Stichting Welzijn Middelsee, Vrijwilligerscentrale
link Voor aanmelden lees verder >>

Minnertsga, 29 augustus 2013

Vrouw (21) zwaar gewond bij ongeval

FOTO: 112 Fryslân, E. Tjallings

Een 21-jarige vrouw uit Utrecht is woensdagmiddag in Minnertsga zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een 71-jarige automobilist uit Duisburg.

De aanrijding vond plaats op de kruising Lange Dyk en Hearewei. De vrouw fietste samen met een andere fietster over de Hearewei in de richting van Firdgum.

De automobilist had slecht zicht op de kruising en zag ineens de fietsers van links komen. Remmen hielp niet meer en een botsing was het gevolg. De vrouw werd met ernstig hoofdletsel per traumahelikopter overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Bron: 112 Fryslân
link Lees ook het bericht en bekijk meer foto's op 112 Fryslân >>

Sint Annaparochie, 29 augustus 2013

H

Plaatsing nieuw kroningsdeksel

De gemeente het Bildt heeft een nieuw kroningsdeksel. Fabrikant Aquafix Milieu uit Mijdrecht leverde kosteloos een nieuwe.

Een anarchistische groepering stal het eerste deksel half juni - daags na plaatsing - uit de Jan Willem Frisostraat,in Sint Anne. In een anonieme brief schreven de anarchisten zich te stoien aan de "opdringerige monarchistische propaganda".

Om mogelijke dekseldieven niet op ideeën te brengen, wordt aan de plaatsing van het nieuwe deksel geen ruchtbaarheid gegeven.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 28 augustus 2013

Stoppelveld in brand bij Sint Jabik

FOTO LC

Langs de Oudebildtdijk bij Sint Jacobiparochie is woensdag een stoppelveld van ongeveer 3 hectare verbrand, nadat eerder een balenpers in brand vloog. Niemand raakte gewond.

Vanwege de droogte en de wind rukten naast de brandweer van het Bildt ook spuitgasten uit Harlingen, Menaam en Stiens uit. De brand was al snel onder controle doordat een boer met een eg de grond rondom de brandhaard van stoppels ontdeed.

Naar de brandoorzaak is het gissen: de balenpers was gloednieuw.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 27 augustus 2013

Open dag in drukke oogstweek

Akkerbouwer Teun de Jong bij een kist met korrels wintergraan. FOTO LC/WIETZE LANDMAN (gescand)

Voor het eerst organiseert de Nederlandse akkerbouw een landelijke open dag. In Friesland doen slechts twee bedrijven mee, uit het Bildt.

Waarom rijden ook 's avonds nog brede combines over de smalle plattelandswegen? En waar is een akkerbouwer in de wintermaanden eigenlijk mee doende?

Het zijn dit soort vragen die belangstellenden zaterdag kunnen stellen aan de boeren die meedoen aan de landelijke open dag van de akkerbouw. Het is voor eerst dat deze sector zich zo presenteert. Opmerkelijk want de glastuinbouw, de biologische landbouw en de melkveehouderij openen al vele iaren hun deuren voor het brede publiek.

Bron: Franeker Courant
link Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 26 augustus 2013

Je skriuwe gjin boek om bekend te wurden

Hein Jaap Hilarides ontspant zich bij zijn huis op Het Bildt. FOTO/NIELS WESTRA (gescand)

De meeste schrijvers, zeker de Friese, hebben een baan en doen hun creatieve arbeid vooral in hun vrije tijd. Maar wat doen ze in de vakantie? Doorschrijven of juist niet?

om te kunnen schrijven, werkt hij slechts een beperkt aantal uren in het onderwijs. Maar in feite komt Hein Jaap Hilarides alleen in de vakantie aan zijn boeken toe.

Gaf hij het afgelopen jaar nog twaalf uur Engelse les aan een middelbare school in Amsterdam, het komende schooljaar blijft daar maar zeven uur van over. Allemaal om meer tijd over te houden voor het schrijven. Maar omdat hij ook muzikant is en kort geleden bovendien voorzitter is geworden van It Skriuwersboun, komt hij lang niet altijd aan schrijven toe.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Leeuwarden, 24 augustus 2013

Snelheidsduivels moeten rijbewijs inleveren

De rijbewijzen van een 25-jarige motorrijder uit Sint Annaparochie en van een 46-jarige automobilist uit Leeuwarden zijn vrijdagavond ingevorderd.

De motorrijder reed op de Poptawei 140 km/u terwijl daar slechts tachtig is toegestaan. Bovendien droeg hij geen beschermende kleding maar een spijkerbroek en gympen. In Nederland is een motorpak niet wettelijk verplicht, maar het niet dragen is wel erg gevaarlijk bij hoge snelheden.

De automobilist klokte op de N32 bij Wirdum een snelheid van 133 km/u waar slechts zeventig is toegestaan. Hij werd betrapt met een lasergun.

Bron: Franeker Courant

Sint Annaparochie, 23 augustus 2013

Het Bildt wil elektrische sloep op Elfstedenroute

Het college van burgemeester en wethouders wil een elektrische sloep aanschaffen. Dit stelt zij de raad voor in de vergadering van 19 september 2013. Met de koop van deze sloep wil de gemeente elektrisch varen stimuleren, extra spinn-off van de Noordelijke Elfstedenvaarroute genereren en daarmee toerisme en recreatie in de regio bevorderen.

Deze doelen passen bij het gemeentelijk beleid over Recreatie en Toerisme en beleid over Duurzaamheid. Eerder besloot de gemeente een duurzame toeristische overstapplaats in Oudebildtzijl te willen.

De sloep komt in beheer bij twee Bildtse ondernemers, die gezamenlijk arrangementen opzetten. De ondernemers zullen zorgen voor de verhuur van de sloep. Er komt een website waarop staat hoe de sloep te reserveren. De kosten voor dit project bedragen € 24.000. De gemeente ontvangt een derde van de kosten terug in de vorm van subsidie uit het RIA project voor elektrisch varen.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 23 augustus 2013

Instituut moet 'Bildts aigene' bewaren

Met de gemeentelijke herindeling voor de deur wil het college van B en W op het Bildt de eigen Bildtse cultuur versterken. Daarvoor moet er onder meer een nieuw cultuurinstituut komen, dat de belangen van het zogeheten 'Bildts aigene' zal behartigen.

Dat schrijft het college in de nieuwe Kadernota Cultuur In ’t Spier foor ’t Bildts aigene, die op 19 september door de gemeenteraad besproken wordt. Naast een nieuw cultuurinstituut wil de gemeente ook meer aandacht voor de Bildtse taal en wil zij niet verder bezuinigingen op subsidies voor culturele instellingen en organisaties. Die mogen, als het aan het college ligt, tot aan 2018 - de looptijd van deze kadernota - blijven op het niveau van 2014.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Swarte Haan, 22 augustus 2013

Brúnfisk oanspield op It Bilt

Oanspielde fisk is nei alle gedachten brúnfisk. Foto: omrop Fryslân

Op 'e seedyk tusken De Westhoek en Swarte Haan is nei alle gedachten in brúnfisk oanspield. Twa froulju fytsten oer de seedyk oan de Waadkant en seagen it bist lizzen. Op grűn fan de foto dy't sy makke hawwe, tinkt in saakkundige fan de stichting SOS Dolfijn dat it in brúnfisk is, mar alhiel wis is er net. Der is neffens him ek in lytse kâns dat it in hiel jonge wytsnútdolfyn is. Om dat te beoardieljen, binne mear gegevens nedich.

Meldings fan oanspielde brúnfisken komme hűnderten kearen yn it jier foar, űnder oare fan de Waadeilannen. Dat in brúnfisk op It Bilt oanspielt, komt folle minder faak foar. Foar safier bűtsiker Leen Ferwerda it noch wit, wie de lęste kear yn 1998.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Vrouwenparochie, 17 augustus 2013

Eigenlijk ging het iets te snel in Froubuurt

Neem de tijd voor het samenvoegen van de twee dorpsscholen. Dat is volgens de ouders van de samenwerkingsschool SWS Froubuurt in Vrouwenparochie de belangrijkste les voor dorpen die aan de vooravond staan van zo’n scholenfusie. "Achteraf ging het allemaal te snel", vertelt Etie Kolthof, ouder van openbare school De Hanwizer. "Het was pas in juni definitief dat de scholen samen zouden gaan. Daardoor was er eigenlijk te weinig tijd voor een goede voorbereiding op de samenvoeging."

De scholen hadden bijvoorbeeld meer tijd moeten nemen voor de afstemming in lesmethoden. Kolthof: "Bij de meeste vakken gebruikt de nieuwe school de methode van De Barte. Dat was erg wennen voor de kinderen van de Hanwizer. We hadden beter eerst een jaar met die methode op de oude school kunnen werken. Dan was de stap veel minder groot geweest, omdat de meeste kinderen op de nieuwe school ook nog eens een nieuwe meester of juf kregen."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 16 augustus 2013

School Froubuurt moet het goede voorbeeld zijn

De tachtig leerlingen van de nieuwe samenwerkingsschool SWS Froubuurt in Vrouwenparochie beginnen dinsdag aan hun tweede jaar. Het Friesch Dagblad blikt in een tweeluik terug op het eerste jaar van de school, die een voorbeeld moet zijn voor veel andere dorpsscholen in de provincie.

"Ik denk dat iedereen tot nu toe erg positief is." Directeur Mindert Wouda vindt dat de overgang van cbs De Barte en obs De Hanwizer naar de nieuwe school relatief soepel is verlopen. "Eigenlijk was er één belangrijk punt dat het komende jaar echt beter moet. Dat gaat over de communicatie met de ouders. Zij willen vaker en regelmatiger met ons spreken over de invulling en organisatie van de nieuwe school."

Lees het hele interview in het Friesch Dagblad van 16 augustus 2013

Bron: Friesch Dagblad

Minnertsga, 15 augustus 2013

De 45-jarige agave van Jan Dijkstra uit Minnertsga is nog lang niet uitgebloeid. (gescand)

Bloeiende agave

De agave van ]an Dijkstra in Minnertsga staat in volle bloei.

Hij 'erfde' de plant van zijn moeder en de agave chrysanthus, zoals het bloeisel officieel heet, moet dan ook minstens wel 45 jaar in de familie zijn.

Trots zond hij een foto mee waarop de bejaarde plant in volle glorie te zien is.

 

Bron: Leeuwarder Courant, GehoordGezien

Sint Annaparochie, 15 augustus 2013

Gratis scootmobieltraining

Een scootmobiel is een geweldig hulpmiddel waardoor u, zonder afhankelijk te zijn van anderen, deel kunt nemen aan het verkeer. Het is echter van groot belang dat u weet welke verkeersregels er gelden voor een scootmobiel en dat u uw vervoermiddel goed beheerst. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan een gratis scootmobieltraining.

De training wordt gehouden op woensdagmiddag 4 september, van 13.30 uur tot 16.30 uur, in en rond het MFC Ons Huis te St.Annaparochie. Dit alles gebeurt in een gemoedelijke en ontspannen sfeer, maar wel door deskundige medewerkers van de Stichting Bevordering Verkeers-educatie. Het is géén examen.

Voor opgave belt u vóór 26 augustus naar de SWO, tel. 402778. Een mailtje sturen kan ook naar: h.dijkstra@swohetbildt.nl

Bron: Gemeente het Bildt

Swarte Haan, 15 augustus 2013

De kereven op 'e Westhoek

Projekt 'Kûnst op fekânsy'

Wegens groate belangstelling foor 't projekt 'Kûnst op fekânsy' fan Talea Jansma wort deuze kûnsttoer deur en op ’t Bildt met nag 1 sundeg felingd.

Op 1 septimber 2013 kin men fan 10 uur offens ôf ant 17.00 overdâg de skilderijen in kombinasy met Bildtse gedichten en skulpturen as ’n drie-eenhyd bekike op Swarte Haan. Spesjaal op deuze sundeg sil de kűnstneres/skryfster út aigen werk foorlese foor de bezite. 'Kűnst op fekânsy' sil om slúttingstiid feestlik ôfsloaten worre met de ânwezige besoekers.

Oud en jong is welkom en het frije inloop.

Bron: Persbericht

Minnertsga, 14 augustus 2013

Coop royaal voor scholen

De basisscholen in Minnertsga en Tzummarum hebben in het begin van het schooljaar een'suikeroompje'.

Supermarkt Coopcompact Wiersma stelt zich filantropisch op: bij aankoop van zuivelproducten krijgt de klant munten, die deze vervolgens kan schenken aan De Wizebeam of de Lytse Terp in Minnertsga of de Schalmei of de M.J. Tamsmaskoalle in Tzummarum.

De actie duurt van 19 augustus tot en met 14 september. Coop stelt € 200.000 beschikbaar voor 23 winkels in het land.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 augustus 2013

Froukje de Jong

`Bildtse Aardappelweken` gaan helemaal los in 2016/2018

Na het grote succes van 2012 is het bestuur al weer druk bezig met de voorbereidingen van de volgende editie van de Bildtse Aardappelweken: "Potatoes go wild".

Zo is tenminste de titel van de diverse activiteiten van de Aardappelweken die in het bidbook staan van Leeuwarden, kandidaat Europese Culturele Hoofdstad 2018. Mocht Leeuwarden op 6 september niet gekozen worden voor 2018, dan zullen de meeste projecten die in het bidbook vermeld staan worden uitgevoerd in 2016.

Het wordt dan een echte traditie om elke vier jaar los te gaan met kunst, aardappelen en Het Bildt, enthousiast ondersteund door bildtse akkerbouwers die voor de festiviteiten hun accomodatie`s oppoetsen en openstellen. In de 2016/2018-versie van het evenement wordt Malta het toverwoord.

link Lees het hele artikel >>
Bron: Bildtweb

Westhoek, 8 augustus 2013

Zicht op Westhoek

'Hier is de lucht nag fris', zegt Sip Stienstra. FOTO LC

Kerk in het midden, karakteristieke huizen eromheen, pluk witte schimmel ertegenaan en klaar. Laten we eerlijk zijn, zo zien haast alle Friese dorpen eruit.

Zo'n dorp is De Westhoek, een lintdorp op de Oudebildtdijk (Ouwe Dyk), dus niet; Het is trouwens ook geen echt dorp, want het plaatsnaambord is wit met blauwe letters en niet andersom, wat het een buurtschap maakt. Maar met zijn bijna driehonderd inwoners is het wel een stuk groter dan veel officiële dorpen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Franeker, 31 juli 2013

Hiemstra kaatskoning

Renze Pieter Hiemstra is uitgeroepen tot 'koning' van de belangrijkste wedstrijd in het kaatsen, de PC in Franeker. Hiemstra won woensdag de wedstrijd met zijn ploeggenoten Johan van der Meulen en Hylke Bruinsma. Uit het drietal koos de Permanente Commissie (PC) Hiemstra als koning, de grootste eer die een kaatser kan halen. Hij is een jaar lang in het bezit van de zilveren kaatsbal, de prijs die hoort bij het koningschap.

De kaatswedstrijd is één van de oudste sportevenementen van Nederland. De PC bestaat dit jaar 160 jaar en wordt ieder jaar op de 'fiifde woansdei' (vijfde woensdag) van juli gehouden op het kaatsveld van Franeker, het Sjűkelân. Vanwege de historie en tradities die gepaard gaan met de wedstrijd wordt de PC ook wel het Wimbledon van Friesland genoemd.

Bron: De Telegraaf

Franeker, 31 juli 2013

Partuur Van der Meulen wint PC

Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Hylke Bruinsma ha de 160e PC wűn   -   Foto: ANP

Het partuur van Johan van der Meulen, Renze Hiemstra en Hylke Bruinsma heeft woensdag de 160ste PC gewonnen.

In de finale werd het drietal Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra verslagen. Op de stand 5-2 en 6-2 sloeg Wassenaar de bal kwaad uit.

De finale leek aanvankelijk een ‘walk-over' te worden. Het superieur kaatsende partuur Van der Meulen nam een 5-0 voorsprong, maar liet de tegenstander terugkomen tot 5-2.

De overwinning was verdiend. Het partuur Van der Meulen kreeg over de hele kaatsdag in vier partijen slechts zeven eersten tegen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jabik, 30 july 2013

Ald sipelras komt werom

De âlde Fryske sipel komt werom, as it oan Tjerk Nagel fan Konaxx Onions fan Sint Jabik leit. De Fryske sipel is ferneamd om syn goede kwaliteit. Hy bliuwt lang goed. Troch űntwikkelings yn de lânbou is de opbringst sipels de bunder grűn sakke. Dat hie ek konsekwinsjes foar de kwaliteit.

Nagel is mei fiif Fryske tylders in projekt begűn om de bettere sipels werom te krijen. It lân dęr't dy op stean, wurdt minder bewurke, de sipels krije minder keunstmest en se wurde letter út de grűn helle.

Op it stuit stiet der 60 bunder Fryske sipels. Dat moat yn fiif jier tiid útgroeie nei 150 of mear.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Franeker, 29 juli 2013

Broederstrijd in eerste omloop PC

Foto: LC

Bauke (links op de foto) en Taeke Triemstra (rechts) treffen elkaar meteen in de eerste omloop van de PC, woensdag in Franeker. Dat wees de loting maandagavond uit.

De broers waren niet blij met de loting. De parturen van de beide Triemstra's (Taeke met Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger en Bauke met Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra) behoren beide tot de favorieten voor het winnen van de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar.

Van de sterkste parturen trok dat van Johan van der Meulen het gunstigste lot. Hij, Renze Hiemstra en Hylke Bruinsma treffen op de route die naar de finale leidt op papier allemaal zwakkere tegenstanders.

Bron: Leeuwarder Courant

Arum, 29 juli 2013

Renze Pieter Hiemstra (links) druipt af terwijl Alle-Jan Anema zondag in Arum graag even wil laten weten wie er deze dag het sterkste is. Foto Henk Bootsma

Trio Bauke Triemstra piekt op juiste moment

Het partuur van Bauke Triemstra, Alle-Jan Anema en Hendrik Kootstra behaalde zondag in Arum op de generale voor de PC een meer dan verdiende zege. In de finale bleef de formatie van Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Hijlke Bruinsma op twee spel staan.

Voorinse Alle-Jan Anema stelde op 5-4 en 6-2 de zege veilig door de bal voor de kaats te houden. Het was de tweede zege in een tijdsbestek van iets meer dan 25 uur. Drie dagen voor de 160ste PC een opsteker vanjewelste. Voor trio Bauke Triemstra was het der derde zege van het seizoen. Het is niet alleen de winst die tot de verbeelding spreekt maar ook de wijze waarop deze tot stand kwam.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 26 juli 2013

Brandje in zorgcentrum Het Bildt

Foto: 112 Fryslân/M. Stienstra

Vrijdagmiddag werd de brandweer opgeroepen voor een meting bij zorgcentrum Het Bildt nadat een bewoner onwel was geworden door een brandje eerder op de dag.

Bij het zorgcentrum was in de ochtend een brandje geweest in een keuken. De brandweer werd door het automatische brandalarm gewaarschuwd en heeft het brandje geblust. Het brandje had voor enige rookontwikkeling gezorgd door deze brand is er rook ontwikkeling geweest in het zorgcentrum.

In de middag waren er een of meerdere bewoners die onwel werden. De brandweer werd daarom opnieuw opgeroepen om metingen te verrichten. Naast het verrichten van metingen heeft de brandweer het gebouw geventileerd.

Bron: 112 Fryslân
link Lees het hele artikel en bekijk meer foto's >>

Easterein, 25 juli 2013

Sjoerd de Jong buigt maar breekt niet op Jong Feintepartij Easterein

Foto: Henk Bootsma

Sint-Annaparochie met de kaatsers Rein Hiemstra, Krijn Hiemstra en Sjoerd de Jong is woensdag in Easterein winnaar geworden van de negende editie van de Jong Feinte Partij. In de spannende finale werd nipt gewonnen van kaatsvereniging De Twa Doarpen-Dios uit Sexbierum-Pietersbierum.

Op 5-5 en 6-4 miste opslager Johannes van der Veen het perk. Het was pas zijn tweede misser. Sexbierum-Pietersbierum dat verder bestond uit voorinse Kees van der Schoot en achterinse Jelte Visser leek op voorhand tegen een dikke nederlaag aan te lopen.

Sint Annaparochie met Sjoerd de Jong als sterke man liep binnen het half uur uit naar een riante 5-1 voorsprong. De kaatsers uit Sexbierum maakten wel veel punten maar de eersten gingen naar Sint-Annaparochie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>
link Zie ook dossier Sjoerd de Jong >>

Terschelling, 23 juli 2013

Toerist vindt vliegtuigbom

Jan van Tuinen uit Sint Jacobiparochie vond zondag een vliegtuigbom op Terschelling.

De vakantieganger was met zijn vrouw aan het wandelen op de Noordvaarder en trof het explosief van l meter lang aan.

De marine ruimt deze week de bom op uit vermoedelijk de Tweede Wereldoorlog.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie 22 juli 2013

Barrièrespringers verdelen onderling de buit op CH Sint Anne

De overgebleven drie barričrespringers besloten uiteindelijk de buit onderling te verdelen. Foto Harriet van Dijk

Voor het Concours Hippique St. Annaparochie waren de omstandigheden zaterdag optimaal. Niet te warm, niet te koud. Toen echter het barrièrespringen in de middag van start ging, liepen de temperaturen plaatselijk snel omhoog.

Zowel Anne de Vries met Wendy, Petra van der Lei met Cool Pleasure als ook Johannes Pijnacker en Berlino E. overleefden vier rondes tijdens dit onderdeel bloedstollende barričrespringen in St. Annaparochie. De opponenten besloten daarop het prijzengeld onderling te verdelen.

Geluidstechnicus Delfsma zorgde voor ondersteunende muziek bij het springen en dit zorgde bij de deelnemende combinaties voor een behoorlijke portie concentratie.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 21 juli 2013

Teletekstnotering duif Klaas Buwalda als tiende op nationale vlucht uit Orange

Klaas Buwalda met zijn topduif

Het ‘prijzenfestival der teletekstvermeldingen’ dendert lekker door. Was het vorige week Bram Wassenaar die een sublieme prestatie neerzette, afgelopen weekend zette zijn clubmaat Klaas Buwalda uit Sint Jacobiparochie de “puntje eventjes op de i!”

Klaas werd tiende op nationaal Orange. Een Monstervlucht van maar liefst 1084 kilometer, die om Vrijdagmorgen vrij werden gelaten om 07.00 uur. Klaas komt uit een echte duivenfamilie, want ook zijn vader en broer houden zich bezig met deze vorm van vrijetijd besteding.

En niet zonder succes! Want net als klaas hebben ze eerdere teletekst plaatsingen behaald. Dat was in 2010 op de jonge duivenvlucht vanuit St.Quentin, zo werd vader en zoon Combinatie (Dirk en Willem Buwalda ) vierde op de teletext vlucht en Klaas Buwalda negende. Op het dezelfde nationaal-concours.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 16 juli 2013

Vier uur in trein en bus voor stempel

Behrooz Azimi reist van Eindhoven naar Sint Annaparochie voor een stempel. FOTO LC/INES JONKER (gescand)

Zijn reisdoel: het asielzoekerscentrum van Sint Annaparochie. "Ik moet een stempel halen", verklaart de geboren Afghaan in buslijn 72 richting Minnertsga, zijn laatste reistraject.

Zes maanden woonde hij in het centrum, vier maanden geleden kreeg hij de vurig gewenste verblijfsvergunning. Inmiddels vond hlj werk in een matrassenfabriek in Eindhoven. "Ik heb een contract", vertelt hij trots in het Engels, terwijl de Arriva-bus langs de aardappelvelden op het Bildt zoeft. Nu is het wachten op een huis.

Bron: Leeuwarder Courant, checkin/checkout
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 15 juli 2013

FOTO BILDTWEB

Open huis Beuckelaer

Bildtweb was gisteren even bij de Beuckelaer wezen kijken, ze hadden open huis van de nieuwbouw.

En de onthulling van een prachtig panorama: vanaf de kerktoren kijkend over St.-Anne naar de Oude Bildtdijk.

Hendrik Elings schilderde het.

 

Bron: Bildtweb, FaceBook

Minnertsga, 12 juli 2013

Sint Anne wint Jong Nederlân

Foto KNKB Media

Sint Anne mei de keatsers Rein Hiemstra, Krijn Hiemstra en Sjoerd de Jong, hat sneon yn Minnertsgea de Jong Nederlân partij, it Nederlânsk kampioenskip foar junioaren, wûn.

De finale wie folslein Biltsk. Tsjinstanner Sint Jabik, mei Bauke Triemstra, Enno Kingma en Rick Poortstra, kaam der lykwols net oan te pas. Sint Anne wűn mei 5-3 en 6-6.

It wie foar Sint Anne de tredde oerwinning op rige op de Jong Nederlân partij. Dat is gjin rekôr. Dat stiet mei fjouwer oerwinnings op rige op namme fan Berltsum. De lytse preemje wie foar Minnertsgea.

Bron: omrop Fryslân
link Voor wedstrijdverloop, zie www.knkb.nk >>
link Zie ook dossier Sjoerd de Jong >>

Oudebildtzijl, 12 juli 2013

Zwaargewond na val van ladder

Foto: E. Tjallings

Een man die in de Bakkerstraat van een ladder viel is vrijdagochtend met de traumaheli naar Groningen gebracht.

De man stond op een ladder bij een woning aan de Bakkerstraat toen hij door onbekende oorzaak van de ladder afviel. Twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook direct de traumaheli uit Groningen ingeschakeld.

De politie kwam eveneens met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Voor het landen en opstijgen van de traumaheli hielden zij het publiek op afstand. Het slachtoffer werd met ernstig letsel per traumaheli naar het UMC Groningen gevlogen.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Minnertsga, 12 juli 2013

Voor Bram Wassenaar, hier met zijn topduif, is een droom uitgekomen.

‘Duivenman’ Bram Wassenaar uit Minnertsga behaalt teletekst-notering

Bram Wassenaar is op de overnachtingsconcours Nationaal Cahors negende geworden. Daarmee behaalde hij een vermelding op teletekst in sector 4, welke de drie noordelijke provincies omvat. Volgens insiders gaat het hier om een prestatie waar menige duivenliefhebber al jaren van droomt.

Naast de prestigieuze vermelding op teletekst werd met zijn prestatie hij vijfde in Afdeling Friesland ’96 en tweede in N.U zone. Op de afgelopen overnachting-concours kwam Wassenaar zijn droom uit. Het werd een prachtige klassering met nog negen duiven op de uitslag.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 12 juli 2013

Ateliers open tijdens Slikwerk

Vijfentwintig kunstenaars op en om het Bildt zetten dit weekeinde hun deuren open voor het publiek. Toen wethouder Boukje Tol vorig jaar de atelierroute opende, roemde zij 'de grote rijkdom van het Bildt', daarmee doelend op de vele hier wonende en werkende creatieve geesten. Zij constateerde bovendien dat dankzij hun aanwezigheid het inspirerende landschap met zijn unieke ontstaansgeschiedenis, het letterlijke scheppingsverhaal, blijvend in beeld wordt gebracht.

Tijdens de Atelierroute kunnen bezoekers dit allemaal van dichtbij bekijken: het landschap, de geschiedenis en de kunst, In de Aerden Plaats is een overzichtsexpositie ingericht met werk van alle deelnemencle kunstenaars. Daar is ook een gratis folder met plattegrond verkriigbaar voor de adressen van hun ateliers en werkplaatsen.

Oudebildtzijl - Aerden Plaats: atelierroute, za/zo, 13-18 u

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 12 juli 2013

De houten zeewering van Zwarte Haan is tentoongesteld. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN (gescand)

Stompjes

De houten zeewering bij Zwarte Haan die vorig jaar zomer per abuis gesloopt werd, staat nu tentoongesteld in het nieuwe Kweldercentrum Noarderleech.

Vorig jaar sloopte een loonwerker een deel van de zeewering in opdracht van It Fryske Gea. Daar stopte hij mee toen omwonenden aan de bel trokken; de zeewering was volgens hen cultuurhistorisch erfgoed.

Het weggehaalde deel is nu te zien.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 10 juli 2013

Minnertsga is 100, maar ziet ‘It Noarderljocht’ niet terug

Kaatsvereniging Minnertsga staat de komende week op feestelijke wijze stil bij het honderdjarig bestaan. Er zijn acht dagen uitgetrokken om het eeuwfeest luister bij te zetten. De aftrap heeft zaterdag plaats met de Jong Nederland en de festiviteiten worden een week later afgesloten met de grote jubileumledenpartij. Op de avond ervoor zal in de feesttent de officiële receptie worden gehouden.

Het plan om ‘It Noarderljocht’ in het kader van het eeuwfeest weer toe te voegen aan de clubnaam gaat niet door. It Noarderljocht was de naam van de eerste kaatsvereniging van Minnertsga die zich in 1903 aansloot bij de Nederlandse Kaatsbond (NKB). In 1912 werd de vereniging geroyeerd door de NKB.

Bron: Friesch Dagblad

Sint Annaparochie, 10 juli 2013

Foto ingestuurd door G. van der Meulen

Dakbrand na reparatiewerkzaamheden

Rond kwart voor zes werden meerdere brandweerkorpsen gewaarschuwd door verontruste buurtbewoners nadat zij rook hadden waargenomen.

Zij zagen rookontwikkeling uit het dak komen bij een autobedrijf. Eerder op de dag was men daar werkzaam geweest met een reparatie aan de dakbedekking.

De brandweer heeft delen van de dakbeschoeiing weggehaald en het smeulende isolatiemateriaal geblust.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Minnertsga, 8 juli 2013

'Epke is nog steeds idool'

Justen Zuidema op zijn slaapkamer in Minnertsga waar de medailles aan de muur hangen. FOTO HENK JAN DIJKS (gescand)

Sinds donderdag maakt Justen Zuidema deel uit van het Nederlands Europees jeugdolympisch team. De turner uit Minnertsga is over ruim een week een van de kanshebbers op eremetaal bij de EYOF in Utrecht.

Op 7 augustus vorig iaar zat turner Justen Zuidema voor de buis gekluisterd. Hij zag Epke Zonderland op fabelachtige wijze in Londen olympisch goud winnen. Zonderland en hij kwamen en komen elkaar vaak tegen in de Heerenveense trainingshal. Zuidema streeft hetzelfde doel na als de sportman van het jaar 2012.

"Die zege van Epke heeft er wel voor gezorgd dat het besef er kwam dat het kan. Dat een Nederlander turngoud kan winnen en dat het dus voor mij ook moet kunnen." Justen Zuidema zegt het met een rust en zelfverzekerdheid die opvallend is voor een sporter van zijn leeftijd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Peins, 8 juli 2013

De winnaars in Peins, v.l.n.r. Enno Kingma, Rick Poortstra (koning) en Dylan Drent. Foto Lijkle Spijksma

Rick Poortstra koning in Peins

Rick Poortstra uit Sint Jacobiparochie is zondag bij de vrije formatiewedstrijd voor eerste klassers in Peins als koning uitgeroepen.

Samen met zijn maten Enno Kingma (Westhoek) en Dylan Drent (Harlingen) wisten zij in de finale met 5-2 6-6 van hun tegenstanders Johannes van der Veen (Pietersbierum), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Peter de Boer (Leeuwarden) te winnen.

De halve finale wist het later winnend partuur met 5-2 6-0 te winnen van Peter van Zuiden (Tjerkwerd), Tjerck Karsten (Bolsward) en Hillebrand Visser (Makkum).

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 5 juli 2013

Heerenveen klopt Minnertsga met 0-11

Foto: LC

SC Heerenveen haalde vrijdagavond ook in zijn tweede oefenduel de dubbele cijfers. Tegen derdeklasser Minnertsga werd het 0-11.

De (voorlopige) basisploeg van trainer Marco van Basten scoorde in de eerste helft vier keer, het beloftenteam van de nieuwe trainer Marco Roelofsen overtrof dat na rust met zeven voltreffers. Yanic Wildschut en proefspeler Stefan Savic scoorden elk twee keer.

De andere goals kwamen op naam van Marten de Roon, Pele van Anholt, Daniel Geissler, Bilal Basacikoglu, Menno Heerkes en Hakim Ziyech. Namens Minnertsga prikte Bauke Joostema de bal onfortuinlijk in eigen doel.

Bron: Leeuwarder Courant
Bekijk hier >> de samenvatting en hier >> een fotoimpressie.

Berlikum, 4 juli 2013

Met drank op de sloot in

Foto: Ate Atema, 112 Fryslân

Een 58-jarige automobiliste uit de gemeente Menaldumadeel raakte woensdagavond volledig uit de koers op de Kouweweg in Berlikum.

Bij het achteruit rijden belandde de vrouw met haar auto in een sloot. Ambulancepersoneel stelde vast dat de vrouw geen noemenswaardig letsel had opgelopen.

De politie stelde wel vast dat de vrouw met een alcoholpromillage van bijna 1,6 (685 ugl) het maximum met het drievoudige had overschreden. Haar rijbewijs mocht ze op het politiebureau achterlaten. Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: politie.nl
link Foto's bij 112 Fryslân >>

Sint Annaparochie, 4 juli 2013

Megakunstwerk van Hendrik Elings in zorgcentrum Sint Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt (Beuckelaer) in Sint Annaparochie, de locatie waar het kunstwerk komt.

In Zorgcentrum het Bildt (Beuckelaer) te Sint Annaparochie wordt zaterdag 13 juli een heel groot kunstwerk van de Bildste kunstenaar Hendrik Elings onthuld.

Het kunstwerk van zestien vierkante meter is speciaal gemaakt voor het zorgcentrum gemaakt. Hendrik Elings heeft een groots panorama van het Bildt geschilderd. Dit werk het grootste doek dat Elings tot dusver heeft vervaardigd.

De onthulling vindt plaats tijdens een open huis. Belangstellenden zijn op zaterdag 13 juli tussen 13.00 en 16.00 uur welkom in het zorgcentrum aan de Beuckelaerstraat 25 te Sint Annaparochie. Tijdens deze middag kan men de eerste fase van de nieuwbouw bezichtigen, informatie krijgen over de diensten van het zorgcentrum, een gezondheidstest laten doen en genieten van een hapje en drankje uit het eigen restaurant.

Bron: Franeker Courant

Sint Anne, 3 juli 2013

Eén organisatie voor het 'Bildts aigene' staat in de steigers

Stichting Ons Bildt, het Bildts Dokumin-tasysintrum en mogelijk andere instellingen zijn samen met de gemeente druk bezig om één organisatie op te zetten om de Bildtse taal en cultuur te borgen. De gemeente onderzoekt serieus of deze instelling een of meerdere betaalde krachten kan krijgen. De betrokken organisaties zijn nu nog niet klaar om samen te gaan, maar werken daar wel naar toe.

Als er tijdens de pas gehouden gespreksavonden over herindeling iets duidelijk is geworden, is het wel dat de inwoners zich grote zorgen maken om de toekomt van de Bildtse taal en cultuur. Zeker als het Bildt opgaat in een nieuwe grote gemeente.

Bron: De Bildtse Post
link Lees verder >>

Sint Jabik, 1 juli 2013

Sannemaj Betten in de prijzen

Sannemaj tijdens haar voordracht in de Melkweg.

De 23ste editie van Kunstbende in de Melkweg is zaterdag 29 juni op indrukwekkende wijze afgesloten. Tijdens de landelijke finale streden meer dan 100 acts om de prijzen in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film & Animatie, Muziek, Taal en Theater & Performance. Per categorie wees een vakjury de winnaars aan.

Sannemaj Betten uit Sint Jacobiparochie won de tweede prijs in de categorie Taal. De jury noemde haar "Het snoepje met het geweldadige verhaal. Een prachtige mix van proza en poëzie, een echt talent".

De winnaars gaan mee in een natraject, bestaande uit coaching, workshops en optredens op festivals tijdens de ‘Best of Tour’. Deze tour gaat langs verschillende grote festivals en evenementen waaronder de Uitmarkt in Amsterdam, Theaterfestival Boulevard, Altersonic, B*There, Breakfest en Crossing Border.

Bron: Kunstbende

 
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken