Sint Annaparochie, 29 september 2011

Ondertekening convenant Sociaal Team Middelsee Gemeenten

Op donderdag 29 september is in het gemeentehuis te St.-Annaparochie het convenant Sociaal Team Middelsee Gemeenten ondertekend. De hulpverlening aan burgers met meervoudige problematiek is vaak sterk versnipperd. Het betreft mensen die onder andere psychiatrische problemen hebben, schulden, geen werk, drank- of drugsverslaving of voor overlast zorgen in hun woonomgeving.

Het Sociaal Team Middelsee Gemeenten is een samenwerking tussen de verschillende hulpverleningspartijen, en is direct betrokken bij de burgers. Alle hulpverleners in het team beschikken direct over dezelfde informatie, zodat wordt voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken. Op die manier kan snel en doeltreffend hulp worden verleend waar nodig. De Middelseegemeenten voeren de regie over het Sociaal Team.

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 29 september 2011

Voorstel 'Wijze Mannen'

Nieuwe gemeentekaart Fryslân van tafel

De favoriete nieuwe gemeentekaart van Fryslân kan in de papierversnipperaar. De bestuurders van de Middelseegemeenten Menameradiel, Ferwerderadiel, het Bildt en Leeuwarderadeel voegen zich niet naar de voorkeursvariant van Gedeputeerde Staten. Zij houden vast aan onderlinge samenwerking, eventueel uitmondend in een gemeentelijke fusie.

Daarmee is de insteek van Gedeputeerde Staten om in Noordwest-Fryslân een nieuwe gemeente te vormen uit Harlingen, Franekeradeel, het Bildt en de westelijke delen van Menameradiel en Littenseradiel onmogelijk gemaakt, constateert burgemeester Fred Veenstra van Franekeradeel. Die gemeente staat evenals het bestuur van Harlingen wel achter de provinciale voorkeur.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 28 september 2011

Asielzoekersgezin ten einde raad

Aram Hassan (12) woont zijn hele leven al in Nederland. Toch dreigt hij binnenkort te moeten vertrekken naar Irak. Samen met vader Dana, moeder Suzan en zijn jongere broertje Mohammed. Het asielzoekersgezin is ten einde raad.

Vader Dana dreigde zich deze week in brand te streken, want hij is liever dood in Sint Annaparochie, dan levend naar Irak.

Woensdag stond het aangrijpende verhaal van dit gezin uit het a.z.c. in Sint Annaparochie in de Leeuwarder Courant.

Bron: Leeuwarder Courant

Menaam, 28 september 2011

Middelsee blijft zelfstandig

Gemeentehuis Menaam

De Middelseegemeenten Menameradiel, Ferwerderadiel, het Bildt en Leeuwarderadeel blijven zelfstandig. Om dat te kunnen blijven gaan ze wel nóg nauwer samenwerking. Mocht intensievere samenwerking onvoldoende rendement opleveren, dan zullen deze gemeenten alsnog samen opgaan in een nieuwe gemeente.

Dat hebben de colleges van de gemeenten vanochtend bekendgemaakt. Dat betekent dat de deur dicht gaat voor Leeuwarden, Dongeradeel, Dantumadiel, Harlingen en Franekeradeel. Die moeten op zoek naar andere partners dan de Commissie van Wijzen had geadviseerd. In haar scenario waren Leeuwarderadeel en de oostelijke delen van Menameradiel en Littenseradiel aan Leeuwarden gekoppeld. Het westen van die gemeenten zou met het Bildt aan Franekeradeel en Harlingen worden geplakt. Ferwerderadiel zou volgens de wijze mannen moeten samengaan met Dongeradeel en Dantumadiel.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Harlingen, 28 september 2011

kaartje Leeuwarder Courant

Harlingen: herindeling onontkoombaar

De gemeente Harlingen kan het best fuseren met Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel.

Dat vindt het college van burgemeester en wethouders van de havenstad. De gemeente volgt daarmee het advies van de zogeheten Commissie van Wijzen mannen dat op verzoek van de provincie Fryslân is opgesteld.

Alleen door te fuseren met andere gemeenten behoudt Harlingen voldoende bestuurskracht om in de nabije taken haar wettelijke taken, maar ook de extra taken door decentralisatie, adequaat uit te kunnen voeren.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 25 september 2011

Arie Bouma en Jelle Posthumus erelid v.v. St. Anna

Kantine De Waaie

Op de jaarvergadering van 21 september jl. zijn Jelle Posthumus en Arie Bouma benoemd tot ereleden van de vereniging.

Jelle Posthumus is al vanaf de jaren zeventig actief voor de club. Jelle is begonnen als jeugdtrainer bij onze club waarna hij in 1979 zowel in het bestuur als de jeugdcommissie zitting nam. Tot 1986 heeft hij deel uitgemaakt van de jeugdcommissie en als bestuurslid nam hij in 2000, na 21 seizoenen, afscheid. In die lange periode was hij van 1991-1998 secretaris. Verder was hij kantinevrijwilliger, consul, voorzitter van de technische commissie, seniorencoördinator en voorzitter van de jubileumcommissie 75-jarig bestaan.

Over Arie Bouma is de afgelopen tijd veel geschreven. Na veertig jaar achtereen bestuurslid te zijn geweest, waarvan 36 seizoenen penningmeester, heeft Arie op de jaarvergadering afscheid genomen als bestuurslid. De laatste seizoenen hield hij zich voornamelijk bezig met de sponsoring. Vanaf 1973 heeft hij zich altijd bezig gehouden met de sponsoring. Hij had derhalve een dubbelfunctie in het bestuur.

Bron: www.vvstanna.nl
link Lees het hele bericht >>

Ouwe-Syl, 24 september 2011

Schoolkinderen openen jubileumweekend CBS De Korenaar

Na lange voorbereidingen is vrijdagmorgen het feestweekend naar aanleiding van het 125 jarig bestaan van CBS De Korenaar van start gegaan. Het fraaie weer kwam als een geschenk uit de hemel.

Om 8.30 uur stond een beroepsfotograaf met de camera in de aanslag om diverse groepsfoto's van de schoolkinderen in oude kledij te maken. Met naast en achter hem veel amateurfotografen, over belangstelling niets te klagen.

Na de fotosessie was er naast het populaire springkussen veel vertier in de vorm van diverse oud Hollandse spellen. Iets wat perfect aansloot bij de Ot en Sien kledij van kinderen en schoolkader.

Bron: www.ouwe-syl.nl
link Lees het hele artikel + fotoverslag deel 1>>
link Fotoverslag reünie CBS De Korenaar deel 2 >>
link Fotoverslag reünie CBS De Korenaar deel 3 (tentdienst) >>

Jistrum, 24 september 2011

Drie boetes voor mobiel bellende bestuurster

Dit is een andere situatie!

Een telefoontje vanuit de auto is een vrouw uit Minnertsga (62) duur komen te staan.

Ze reed al bellend over de Rijksstraatweg in Jistrum, maar deed dat niet handsfree. Hierop werd ze naar de kant gedirigeerd. Ze kon zich vervolgens niet identificeren en gaf een valse naam op.

Eenmaal op het bureau bleek dat ze nog een boete van bijna €200 open had staan. Als borg is haar auto weggesleept. De vrouw kreeg uiteindelijk drie boetes: voor niet handsfree bellen, rijden zonder rijbewijs en het opgeven van een valse naam.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 24 september 2011

Centrum Sint Anne drie winkels armer

Van Harenstraat, Sint Annaparochie

Drie winkels ziin de afgelopen maanden vertrokken uit het centrum van Sint Annaparochie. "Het gaat nu hard", verzucht Wim Koopmans, voorzitter van Plaatselijk Belang en lid van ondernemersvereniging Sint Anna Vooruit.

Een paar weken geleden maakte woonwinkel Tjerk de Jager bekend de openingstijden te halveren en te verhuizen naar een locatie aan de rand van het dorp. In het kielzog volgde cadeauwinkel Jetty's Hoeky, die bekendmaakte de deuren op 22 oktober helemaal te sluiten.

En nu is daar Diva Lingerie, dat binnenkort de winkel aan de Warmoesstraat opdoekt. Maar niet vanwege de crisis, benadrukt eigenares Gerda Faber. "Mijn winkel loopt als een trein. Maar ik heb een kans gekregen die ik niet kan laten liggen." Wat voor kans dat precies is, wil Faber niet zeggen.

Koopmans vreest voor leegstand in het centrum. "Wat gaat er met die panden gebeuren? De huurders staan bepaald niet in de rij."

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwebildtzijl, 23 september 2011

10 jaar natuurontwikkeling Noarderleech

Tien jaar natuurontwikkeling op het Noarderleech. Het kwelderlandschap van Noard-Fryslân Bûtendyks behoort tot de één van de meest uitgestrekte van Europa.

De zilte graslanden, slikvelden, kwelderwerken en wadden vormen een eldorado voor planten en dieren. Het oppervlak aan vastelandskwelders in de Waddenzee is door inpolderingen sterk afgenomen.

Alleen in de Nederlandse Waddenzee bedroeg deze achteruitgang over de afgelopen 400 jaar meer dan 80% (tot 2500 ha in 1995). In Noard-Fryslân Bûtendyks liggen goede mogelijkheden voor kwelderherstel en het areaal weer uit te breiden. Daarom heeft It Fryske Gea tien jaar geleden een proefverkweldering uitgevoerd om de kwelders te vergroten. Er is toen in het deelgebied Noarderleech bij Nieuwebildtzijl een zomerpolder ‘ontpolderd’.

Bron: dé Weekkrant Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Bitgum, 22 septimber 2011

Foto: Franeker Courant

Startsein foar NW-tangint

Deputearre Poepjes joech tongersdeitemiddei yn Bitgum it startsein foar de wurksumheden oan it Noardwesttangint. Dat is de nije ferbiningsdyk tusken Marsum en Stiens. Dy moat Noardwest-Fryslân better berikber meitsje. Boppedat moat der minder ferkear troch de doarpen komme.

Yn de nije dyk komme ek trije autotunnels. It wurk moat yn novimber 2013 klear wêze. De oanlis fan de dyk kostet tsientallen miljoenen euro's.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei it lûdsfragmint >>

Bitgum, 22 septimber 2011

Foto: Aise van Beets

Auto nei botsing yn sleat

Bij in ûngelok op de krusing fan de Berltsumerdyk by Bitgum binne woansdei twa minsken ferwûne rekke. De bestjoerder (84) en syn frou (86) út Ljouwert rieden oer de provinsjale dyk.

In bestjoerster (21) út Froubuorren joech it echtpear gjin foarrang doe't se de N383 opried. De auto mei de Ljouwerters sloech oer de kop en bedarre yn in sleat. De brânwacht hat har út de auto helle. Se binne mei nek- en rêchklachten nei it sikehûs brocht.

Bron: omrop Fryslân
link Zie foto's op 112 Fryslân >>

Sint Jacobiparochie, 22 september 2011

Rijbewijs ingevorderd na snelheidsovertreding

De politie heeft donderdagmorgen rond 06.00 uur op de Zuiderweg het rijbewijs van een 56-jarige inwoner van Hallum ingevorderd.

Agenten zagen de man rijden en constateerden een snelheid van 138 kilometer per uur daar waar 80 kilometer per uur is toegestaan.

Tegen de man werd proces-verbaal opgemaakt. Tevens werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Bron: www.politie.nl

Vrouwenparochie, 20 september 2011

Sloop woningen Albertine Agnesstraat

Foto: Wonen Noordwest Friesland

In het Zuid-Oostelijke deel van St. Annaparochie worden 12 woningen aan de Albertine Agnesstraat vervangen door 10 levensloopwoningen voor senioren. Kenmerkend voor een levensloopwoning zijn de slaapkamer en badkamer op de begane grond.

In de Albertine Agnesstraat is vanwege de gewenste stedenbouwkundige maat en schaal bewust gekozen om de 2e slaap-/hobbykamer op de verdieping te plaatsen. De woningen zijn ontworpen door VNL-architecten in Grou. De kubistische vorm heeft een moderne en chique uitstraling. De nieuwe bebouwing zal de straat een impuls geven en het tot een plek maken waar men zowel nu als in de toekomst graag wil wonen.

Voordat de bouw van 10 levensloopbestendige woningen van start kan gaan moeten er aan de Albertine Agnesstraat in St. Annaparochie een aantal woningen worden gesloopt.

Bron: Wonen Noordwest Friesland
link Klik hier voor een impressie van de bestaande situatie en impressie en plattegronden van de nieuwe situatie. >>

Stiens, 20 september 2011

Discussie over Middelsee lijkt een taboe

Noord-Korea

Een debat over herindeling en de samenwerking in Middelseeverband is niet mogelijk in Leeuwarderadeel. Dat bleek gisteravond tijdens een openbare discussieavond in Stiens, georganiseerd door de PvdA, de VVD en de Ondernemingsvereniging Leeuwarderadeel. De coalitiepartijen CDA, FNP en GBL en het college van B en W meldden zich af. Volgens de organisatoren omdat er pas na de evaluatie van de Middelseesamenwerking met Ferwerderadiel, Menameradiel en het Bildt, in 2014, over de toekomst van de gemeente mag worden gepraat.

"Leeuwarderadeel is het Noord-Korea aan de Waddenzee", aldus Klaas Kielstra, fractievoorzitter van de VVD en net als Harm de Kroon van de PvdA pleitbezorger van een herindeling van Leeuwarderadeel met Leeuwarden. Burgemeester Ferd Crone van de hoofdstad schreef voor de zomer dat áls Leeuwarderadeel dat wil, het besluit snel moet vallen, omdat hij niet twee herindelingen vlak achter elkaar wil. In 2014 komt Boarnsterhim ook al deels bij Leeuwarden.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje op omrop Fryslân >>

Vrouwenparochie, 20 september 2011

Waling Dijkstrapark geopend

Foto: Jan Bonefaas

Begin september 2011 is het Waling Dijkstrapark in Vrouwenparochie geopend. Het voormalige springschans terrein is nu ingericht als multifunctioneel te gebruiken ruimte.

Het is parkachtig aangelegd met een uitzichtheuwel, een gebruiksterrein en een Jules de Boulesbaan. Ook zijn de contouren van een eerdere boerderij zijn zichtbaar gemaakt door een beuken hegje. Het terrein is bedoeld als ontmoetingsplaats. Buurtverenigingen en dergelijke kunnen er gebruik van maken.

Het is mogelijk geworden door veel vrijwilligers werk en bijdragen van o.a. Provincie en Gemeente en Wonen Noordwest Friesland.

Bron: Wonen Noordwest Friesland

Leeuwarden, 18 september 2011

Triemstra sluit kaatsseizoen in stijl af

foto: Leeuwarder Courant

De klassementswinnaar van 2011, Taeke Triemstra, sloot het kaatsseizoen in stijl af. Hij werd zondag tot koning uitgeroepen op de Leeuwarder Oldehovepartij. Triemstra won de uitnodigingswedstrijd met Martijn Olijnsma en de pas twintigjarige Thomas van Zuiden.

In de finale tegen Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Jouke Bosje kwamen ze wel op een 3-1 achterstand. Maar daarna ging Olijnsma beter opslaan en tikte Triemstra de ballen heerlijk over de bovenlijn. Op 5-3 en 6-2 miste de achttienjarige Van Zwieten, die zijn eerste succes op de hoofdklas haalde, het perk.

Bron: Leeuwarder Courant
Omrop Fryslân Geert van Tuinen yn petear mei Taeke Triemstra (omrop Fryslân) >>
link Lees het dossier Taeke Triemstra >>

St.-Annaparochie, 17 september 2011

Arie Bouma Lid in de Orde van Oranje Nassau

Foto: gemeente het Bildt

Op zaterdag 17 september is Arie Bouma (69) uit St.-Annaparochie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gerrit Krol gaf de heer Bouma de Koninklijke versierselen tijdens een bijzondere ledenvergadering van de vereniging.

De heer Bouma is sinds 1971 bestuurslid/penningmeester van de Voetbalvereniging St.-Annaparochie. Daarnaast vervulde hij diverse bestuurslidmaatschappen van maatschappelijke organisaties in zijn woonplaats. Hij viert op deze dag zijn veertigjarig jubileum als bestuurslid / penningmeester van de plaatselijke voetbalvereniging. Mede onder zijn leiding is de voetbalvereniging St.-Annaparochie uitgegroeid tot een bloeiende vereniging van bijna 400 leden.

Bron: gemeente het Bildt
link Lees het hele artikel >>

Nij Altoenae, 17 september 2011

Nij Altoenae heeft het dorpshuis uitgebreid

foto: www.nij-altoenae.nl

"Al zou er niets nodig zijn, eigenlijk moet je elke tien jaar een grote verbouwing in je dorpshuis houden. Want man, wat krijg je er een binding van", zegt voorzitter Adriaan Stap van dorpshuis De Utwyk in Nij Altoenae.

Toen zijn bestuur in 2000 een oud kleuterschooltje verruilde voor het nieuw gebouwde De Utwyk, kon het zich niet voorstellen dat het ooit te klein zou worden. "Maar het werd hier zo succesvol dat we in 2008 er al weer uitgroeiden. We hebben de boel dus moeten uitbreiden."

Gisteren vierde het dorp - inclusief omliggend gebied zevenhonderd inwoners - de afronding van die uitbreiding. Van 240 vierkante meter vloeroppervlak ging De Utwyk naar ruim driehonderd.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Amsterdam, 17 september 2011

De monoculturele illusie, volgens Hirsch Ballin

Hirsch Ballin

Wat is er in oud-minister Hirsch Ballin gevaren? Op het fameuze CDA-congres over het gedoogakkoord met de PVV („Doe dit ons land niet aan”) ging hij in politieke zin over de Rubicon. Als nieuw hoogleraar mensenrechten in Amsterdam deed hij vorige week een volgende stap. Hij verdedigde in zijn oratie een geheel andere koers dan hij als minister in de Kamer ooit behartigde. De vonken spatten er vanaf: een helder pleidooi voor een open en tolerante houding jegens immigratie. Hij citeerde ruim uit zijn familiegeschiedenis waarin heel wat is verhuisd, over grenzen en talen heen.

Zijn rede kwam neer op een herwaardering van het staatsburgerschap dat weer een toegankelijk recht moet worden. Vreemdelingen die volledig deel uitmaken van de samenleving, maar nog geen formele verblijfstitel hebben, hebben wat hem betreft een mensenrecht op de nationaliteit van het land waar ze deel van zijn gaan uitmaken. Ook feitelijk ingeburgerde vreemdelingen mogen niet van burgerrechten verstoken blijven, zegt Hirsch Ballin. En hij plaatst alles bovendien in cultureel, economisch en een persoonlijk perspectief, waardoor zijn oratie de juristerij ontstijgt. Immigranten leveren aan de samenleving waar ze hun tweede identiteit aan ontlenen vaak een grote bijdrage.

Daarmee snijdt hij één van de grote schandalen van de rechtsstaat aan. De eeuwig wachtende migrant die ingeburgerd raakt maar juridisch in quarantaine blijft en daardoor maatschappelijk niet kan slagen. Meestal komen zij in de publiciteit door hun kinderen. Denk aan de vrolijke scholiere Sahar Hbrahimgel uit St. Annaparochie, die na tien jaar Nederlands verblijf in maart met haar familie naar Afghanistan dreigde te worden uitgezet. Zij werd ten slotte van de boerka gered door een snelle publicitaire interventie en een bereidwillige minister Leers. Maar veel scheelde het niet.

Bron: nrc.nl
link Lees het hele artikel >> link Lees het dossier Sahar >>

Zwarte Haan, 15 september 2011

Foto Jan Weistra

Balorige paarden doden verzwakte eend

Een verzwakte zee-eend werd woensdagavond de onfortuinlijke speelbal van paarden in het buitendijkse land bij Zwarte Haan. De vrouwtjeseend kon niet meer vluchten, zag Jan Weistra uit Bitgummole die het tafereel vastlegde.

De paarden speelden ermee, namen het dier herhaalde keren in de mond en gooiden het in de lucht. Toen een van de paarden een hoef op de eend zette, was het spel over.

Zoiets komt niet vaak voor, aldus paardengedragswetenschapper Machteld van Dierendonck uit Stroe.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 15 september 2011

Flinke opbrengst rommelmarkt Het Noorden

Foto: Franeker Courant

Zo’n 45 vrijwilligers hebben vorige week hard gewerkt om de loods van de firma Bijlsma in St. Jabik om te bouwen voor de rommelmarkt van Kv Het Noorden. En niet zonder succes, want de verkoop van alle tweedehands spullen heeft een dikke 3200 euro opgebracht.

Er waren maar liefst 32 kramen nodig om alle spullen te 'etaleren' voor de kopers. Ook de Stichting Otjiruze die in Sint Jabik met een stand met informatie aanwezig was, is natuurlijk erg tevreden met de massale opkomst en krijgt uiteraard van de KV een mooi bedrag.

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 12 september 2011

Foto: Michel Stienstra

Aanrijding Hearewei Minnertsga

Maandagmiddag vond er rond 13:55 uur een aanrijding plaats op een kruispunt aan de Lang Dyk - Hearewei. Een Subaru, komende uit de richting van Sint Jacobiparochie gaf richting aan om rechts af te slaan, maar reed toch rechtdoor. Hierbij raakte deze een Mercedes in de flank geraakt. Deze belandde door de klap in een naastgelegen greppel.

Gealarmeerd ambulancepersoneel heeft de bijrijder van de Mercedes meegenomen voor contrôle naar het MCL. Beide auto's zijn geborgen door bergingsbedrijf Kettelapper uit Cornjum.

Bron: Scannernet.nl

Sint Annaparochie, 12 september 2011

Geen leges meer voor ID kaart

Vanaf 12 september verstrekt de gemeente het Bildt de identiteitskaart gratis aan inwoners van 14 jaar en ouder. Gemeenten mogen geen kosten meer in rekening brengen voor een ID-kaart. Dat heeft de Hoge Raad op vrijdag 9 september 2011 bepaald. Hiermee volgt de Hoge Raad een uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch van 7 oktober 2010.

Inwoners vanaf 14 jaar die tussen 26 augustus 2010 en 9 september 2011 hebben betaald voor hun identiteitskaart, krijgen van de gemeente hun geld terug. Inwoners van de gemeente die in de eerder genoemde periode een ID kaart hebben gekocht, ontvangen van de gemeente binnenkort een brief. U kunt op de bijgevoegde antwoordstrook uw banknummer invullen en deze vervolgens retourneren. U krijgt uw geld dan zo snel mogelijk teruggestort op uw rekening.

Voor spoedaanvragen en vermissing van een ID kaart worden nog wel leges geheven.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 12 september 2011

Preventieve controle

De politie heeft woensdagavond, in samenwerking met een medewerker van de afdeling Handhaving van de gemeente, een preventieve controle autodiefstal gehouden.

In 9 dorpen in de gemeenten Ferwerderadeel, Menaladumadeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt, werden ter voorkoming van diefstal en inbraak, 486 geparkeerde voertuigen gecontroleerd. Hiervan bleken 25 auto's niet afgesloten te zijn. De meeste eigenaren van deze voertuigen kregen een bezoek van de politie waarin zij hierop geattendeerd werden en advies kregen om diefstal en/of inbraak te voorkomen.

Daarnaast werden jongeren op hangplekken aangesproken en gewezen op de overlast die het achterlaten van allerlei rommel veroorzaakt. In een enkel geval moest direct opgeruimd worden.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 9 september 2011

Bewoners reageren adequaat op brand

foto: 112 Fryslân.nl

Donderdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in de Hotze Buwaldastraat.

In de woning was brand ontstaan toen een gordijn vlam vatte. De bewoonster van het huis heeft gelijk haar man gewaarschuwd. Deze was zeer snel ter plaatse, bedacht zich niet, heeft de deuren open gegooid, intussen de brandweer gebeld en het gordijn van de rails gescheurd en naar buiten gegooid. De vrouw des huize heeft de kinderen van bed gehaald, jassen van de kapstop gepakt en ze zijn naar buiten gegaan.

Toen de brandweer aankwam was de brand inmiddels door de bewoner geblust. De brandweer heeft nog een controle gedaan en constateerde dat alles in orde was.

Bron: 112 Fryslân.nl

Oudwoude, 7 september 2011

foto: 112 Fryslân.nl

Vrachtwagen kantelt: chauffeur gewond

Woensdagavond werden de hulpdiensten ingeroepen voor een gekantelde vrachtwagen op de Dellenswei bij Oudwoude. De chauffeur stuurde zijn combinatie de oprit van een boerenbedrijf op, toen er iets mis ging. De truck kantelde en de 27-jarige chauffeur uit Sint Annaparochie raakte daarbij gewond.

De brandweer van Kollum werd ook ingeschakeld en de man werd uiteindelijk met onder andere een forse hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd. De vrachtwagen wordt donderdag in de loop van de dag geborgen. De chauffeur vervoerde pulp, bedoeld om veevoer van te maken.

Bron: WâldNet

Harlingen, 5 september 2011

'Schade snoepfabriek tientallen miljoenen'

Foto: De Telegraaf/112freaky via Twitter

De schade aan de snoepjesfabriek Astra Faam in Harlingen loopt in de tientallen miljoenen euro's. Dat heeft directeur Jan Walstra maandag gezegd. De productiehal van het bedrijf brandde maandag af. Waarschijnlijk is de brand ontstaan bij een droogmachine.

De brand ontstond omstreeks half negen 's ochtends en veroorzaakte veel rook. 120 brandweermensen bestreden het vuur. Wegens de sterke rookontwikkeling adviseerde de politie de inwoners van alle omliggende dorpen tot aan Minnertsga om ramen en deuren te sluiten. Minnertsga ligt zo'n 15 kilometer van Harlingen. Hoe ver de rook precies kwam, kan de politie niet zeggen. "Waarschijnlijk tot Sexbierum”, aldus een politiewoordvoerder. Dat ligt 8 kilometer van Harlingen.

Bron: De Telegraaf
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 5 september 2011

Fietssnelweg Stiens - Sint Jacobiparochie

In de zomervakantie van 2012 gaat de provincie Fryslân het fietspad langs de N393 tussen Vrouwbuurtstermolen en Sint Jacobiparochie ombouwen tot een fietssnelweg.

Het fietspad langs de N393 wordt een zogenaamde fietssnelweg. Dit wil zeggen dat het fietspad wordt verbreed naar 3,5 meter en nieuw asfalt krijgt. Het gaat om het vrijliggend fietspad buiten de bebouwde kom. Daarnaast wordt de voorrangsituatie op de kruispunten aangepast zodat het fietsverkeer voorrang heeft. Om deze voorrangssituatie te verduidelijken, wordt daar waar het fietspad loopt op het kruispunt een rood verhoogd plateau aangelegd.

Het uiteindelijke doel van deze maatregelen is om het gebruik van de fiets te stimuleren en de verkeersveiligheid op het fietspad te verbeteren.

Bron: Provincie Fryslân
link Lees het hele bericht >>

Minnertsga, 4 september 2011

Wateroverlast verlinkt wietkwekerij

De politie heeft zondagmorgen aan de Meinardswei in Minnertsga een kwekerij met 1700 hennepplanten opgerold.

Er kwam een melding binnen dat er water uit de loods de straat opstroomde. Agenten braken de deur open en ontdekten toen de grote kwekerij die over drie ruimtes was verdeeld.

In de loods stond enkele centimeters water. Een lek geraakte waterbak was de oorzaak van de wateroverlast. Een afvalverwerker heeft alle wietplanten en apparatuur opgehaald om te vernietigen.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 3 september 2011

Natte voeten in Sint Anne

De nieuwe Bosatlas bevestigt menig vooroordeel. Ook in Friesland. Boven Sint Annaparochie regent het het meest. Boeren klagen er dus niet onterecht. De klimaatverandering is ingezet. Ons staat een klimaat te wachten, dat vergelijkbaar is met dat van Parijs. En de kans op een Elfstedentocht wordt alleen maar kleiner.

Wie niet van regen houdt, moet zeker niet in de buurt van Sint Annaparochie ziin. Daar valt jaarlijks meer dan 875 millimeter regen. En dat is toch een plus van zo'n 25 millimeter vergeleken bij het midden van Friesland. Rond Harlingen en in Gaasterland blijft de regenmeter jaarlijks onder de 8oo millimeter steken. Het slechte nieuws is dat het almaar natter wordt in Friesland. Vooral in de bouwhoek is er de laatste twintig jaar meer dan 25 millimeter bijgekomen.

Bron: Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 2 september 2011

Verwaarloosd stukje land omgetoverd in park

Ruurd Tadema, Jan van der Plas en Hessel Boersma van Dorpsbelang Vrouwenparochie in hun nieuwe park. Foto LC/SIEP VAN LINGEN (gescand)

Het stukje land aan het eind van het Moskepad in Vrouwenparochie ligt er niet langer verwaarloosd bij. Het is nu een park.

Secretaris Ruurd Tadema van Dorpsbelang: "Wy ha de âlde publyksberch fan de fierljepbaan wersteld." Vanaf de berg is het geboortehuis te zien van schrijver Waling Diikstra, de naamgever van het parkje.

"Dêr hast no ek in moai útsicht. En dy âlde buorkerij stie froeger op dit terrein. De kontoeren hawwe wy mei in boekehaach oanjûn."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Nij Altoenae, 1 septimber 2011

Omrop Fryslân freed yn Nij Altoenae

De ferslachjouwers fan Omrop Fryslân komme oars gauris yn de gruttere plakken fan Fryslân. Parsekonferinsjes yn Ljouwert, bedriuwsútwreidingen yn Drachten, sympoasia op It Hearrenfean. Mar simmerdeis krije de lytsere doarpen rom baan, diskear moarns tusken 6'en en 9'en. Alle wurkdagen binne wy te gast by in belangrike (of yn elts gefal in goed ynformearre) doarpsbewenner. Hy of sy nimt ús nei it moarnsbrochje oan de keukentafel mei op in rûngong troch it doarp, op syk nei it nijs. En alle dagen komme wy ek by ien fan de bedriuwen yn it doarp.

Freedtemoarn komt de ferslachjower fân Omrop Fryslân op besite yn Nij Altoenae bij de foarsitter fan doarpsbelang Klaas Dijkstra en de foarsitter fan it doarpshûs "De Utwyk", Adriaan Stap.

Bron: omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 25 augustus 2011

Sterpony Cappie is onverslaanbaar

Foto LC

Pony Cappie stond vermagerd in een veldje toen Thea Tacoma uit Sint Annaparochie zich over hem ontfermde. Nu wint de pony alles wat er te winnen valt.

Met 'bewegingen om van te watertanden' en ‘zilveren manen tot op de grond' won pony Cappie afgelopen weekeinde voor de tweede maal op rij het NK Welsh pony's.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de wedstrijd dat het een pony lukt om die titel te prolongeren.

(Meer hierover in de Leeuwarder Courant van vandaag)

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 26 augustus 2011

Arriva-treinstel genoemd naar Gerrit Krol

Benieuwd wanneer de eerste Marga Waanders of Bearn Bilker trein over het netwerk van Arriva rijdt. De naam van Gerrit Krol, ook oud-wethouder van Leeuwarden en nu burgemeester, prijkt al op een Arriva-treinstel.

Voor de Bildtse eerste burger naast zijn schoenen gaat lopen, Gerrit Krol is ook de naam van een Gronings dichter, schrijver en wetenschapper.

 

Bron: Leeuwarder Courant gehoordgezien

Oudebildtzijl, 25 augustus 2011

Zaterdag huldiging Magriet Koelmans

Margriet Koelmans wordt geïnterviewd door Geert van Tuinen

Margriet Koelmans, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra zijn winnaar geworden van de 35e Frouljus PC. Ze wonnen de finale van Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Gérieke de Groot. Fenna Zeinstra werd uitgeroepen tot koningin van de partij.

Na dit seizoen stopt Magriet als Hoofdklasse kaatster. Het winnen van de Froulju PC is dan ook een prachtige bekroning op haar kaatscarrière!

Zaterdag 27 augustus om 20.00 uur zal Magriet gehuldigd worden op het kaatsveld en wordt ze opgehaald met koets en paarden. Iedereen is van harte welkom om dit mee te vieren.

Bron: www.ouwe-syl.nl

Sint Annaparochie, 25 augustus 2011

Sluting lytse skoallen driget

Allinnich sluting fan lytse skoallen kin foarkomme dat de Underwiisgroep Fier yn Menameradiel, Ferwerderadiel, Ljouwerteradiel en It Bilt noch fierder yn problemen komt. De koepel fan iepenbiere skoallen hat it ôfrûne jier in tekoart fan goed 7 ton oprûn, 7 kear safolle as ferwachte.

Dat kin noch oansuvere wurde út de reserves, mar op de langere termyn wurde de lytse skoallen te djoer. Yn de fjouwer gemeenten binne 8 lytse skoallen.

De underwiisgroep hopet troch fúzjes mei kristlike skoallen it ûnderwiis yn lytsere doarpen effistjinter te meitsjen.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Direkteur Albert Helder fan ûnderwiisgroep Fier >>

Sint Annaparochie, 25 augustus 2011

Prachtige foto-reportage van Bildtbeat 2011

Net als vorig jaar is door Elsa Datema een foto-reportage gemaakt van het BildtBeat Muziekfestival in Sint Annaparochie. Het ziet er weer heel mooi uit.

Het Bildtbeat-festival werd voor de vijfde keer georganiseerd, dit jaar met optredens van Vänner, Fokke Miedema, Bacon and Bones, Mr. Knowhow, Justerjûn, Sundelay, Stanton, Disagreement en Challenger.

De organisatie van dit festival is door Bacon and Bones overgedragen aan het Nederlands Muziekforum. Iedere derde zaterdagmiddag in augustus vindt het BildtBeat Muziekfestival plaats op het gemeentehuisplein te St. Annaparochie. BildtBeat is een gratis toegankelijk, non-commercieel festival met non-stop livemuziek van gerenommeerde bands voor een breed publiek.

Bron: liz_fotografie
link Klik hier voor de foto's >>

Weidum, 25 augustus 2011

Trio Margriet Koelmans maakt favoriet zijn waar

Het partuur van Margriet Koelmans (Oude Bildtzijl), Leonie van der Graaf (Berlikum) en Fenna Zeinstra heeft de 35e editie van de Frouljus-PC in Weidum op haar naam geschreven.

In de finale werd met 5-3 en 6-4 gewonnen van Lisette Wagenaar (Sint Annaparochtie), Imke van der Leest (Dronrijp) en Gérieke de Groot. De derde prijs was voor Marije Hiemstra, Mariska Hoogland en Wiljo Sijbrandij.

Fenna Zeinstra werd uitgeroepen tot koningin van de partij.

Bron: Franeker Courant
link KNKBTV: Reactie Fenna en Margriet na de PC overwinning >>

Sint Jacobiparochie, 23 augustus 2011

Erwt met gebruiksaanwijzing gered

Boeren Piet Hoekstra en Jaap de Jong met hun zoete erwten. Foto LC/NIELS WESTRA (gescand)

De Kollumer Zoete Erwt is van de ondergang gered. De zoete is familie van de grauwe erwt en zo ziet hij er ook uit.

Piet Hoekstra (62) kreeg vijf jaar geleden zes erwten in handen en zette daar met kameraad Jaap de Jong (46) een bloeiende teelt mee op. Hoekstra is trots dat hij daarvoor nu het Waddengoud-keurmerk krijgt.

Oude gewassen telen is zijn hobby. Toen Het Bildt in 2005 vijfhonderd jaar bestond, teelde hij bij de viering een veldje gewassen uit vroeger tijden. Kollumer Jan van der Velde van het kenniscentrum voor Friese Gewassen vroeg hem of hij interesse had in de zoete erwt. Hoekstra zag de uitdaging wel zitten.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Sint Annaparochie, 23 augustus 2011

Libiërs in Friesland blij, maar ongerust

Vijf jonge Libiërs die in Friesland wonen volgen het nieuws uit hun vaderland op de voet.

Ze wonen in het asielzoekerscentrum van Sint Annaparochie. De televisie staat al dagenlang aan in caravan nummer 23. Zodra ze wakker zijn, kijken ze onafgebroken naar CNN en Aziatische zenders, om de strijd te volgen die in Tripoli woedt.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 22 augustus 2011

Nieuwe weekmarkt in Sint Annaparochie

De ondernemersvereniging en plaatselijk belang Sint Anna-parochie hebben samen met de Stichting Marktbeheer te Drachten het initiatief genomen om de weekmarkt op de donderdagmiddag nieuw leven in te blazen. Op dit moment wordt er een standplaats ingenomen door een visboer en een bakker en dat zou wel wat meer kunnen, zo is de opvatting. Omdat er voor de Van Harenskerk te weinig ruimte is om meer standplaatshouders een plek aan te bieden, is in overleg met de gemeente besloten om bij wijze van proef het parkeerterrein voor het gemeentehuis hiervoor aan te wijzen.

De nieuwkomers onder de standplaatshouders zullen voor het eerst tijdens de braderie op 8 september a.s. aanwezig zijn en vanaf donderdagmiddag 15 september a.s. wordt de weekmarkt op het parkeerterrein voor het gemeentehuis gehouden. Dat betekent dat omwonenden, personeel en publiek op die middag geen gebruik kunnen maken van het parkeerterrein voor het gemeentehuis. Wel kan aan de oostzijde (naast) het gemeentehuis geparkeerd worden. Het gemeentebestuur hoopt samen met de ondernemersvereniging en plaatselijk belang dat de opzet van de nieuwe weekmarkt ertoe leidt dat meer winkelend publiek zijn weg naar Sint Annaparochie zal vinden.

Bron: www.bildtweb.nl

Menaam, 20 augustus 2011

Politiek Café op Radio Eenhoorn

Met ingang van 1 september begint bij Radio Eenhoorn het nieuwe seizoen. Dat betekent een aantal aanpassingen in de programmering met nieuwe programma's als Politiek Café, Wist u dat...? en Lekker Wekker.

Iedere tweede dinsdag van de maand van 20:00 - 21:30 uur is er het Politiek Café, live vanuit een lokatie in één van de drie gemeenten Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel. Iedere keer zijn er drie gasten, afkomstig uit het bedrijfsleven, de politiek of sociale instellingen. Publiek is uiteraard van harte welkom en krijgt de ruimte om mee te discussiëren. De uitzendingen gaan over zaken in de betreffende gemeente.

De aftrap vindt op 13 september plaats in 'De Doelen' te Franeker, op 11 oktober gevolgd door 'Ons Huis' te Sint Annaparochie en op 8 november de 'Black Horse' te Menaam. Elk kwartaal wordt dus een gemeente bezocht.

Bron: Radio Eenhoorn

Minnertsga, 20 augustus 2011

Minnertsgaaster beroofd

De politie is op zoekt naar getuigen van een beroving die vrijdagmiddag plaatsvond op een schelpenpad ten zuiden van de Hearewei. De man liep daar met zijn rollater toen om 15.00 uur twee scooters van achteren naderden. Toen deze hem hadden gepasseerd, stopten beide bromfietsen. Op één van de scooters zaten twee personen terwijl op de andere scooter, vermoedelijk rood/zwart van kleur, één persoon zat. De passagier stapte van de bromfiets en liep naar het slachtoffer toe waarna deze en onder bedreiging van mogelijk een vuurwapen geld eiste. Nadat het slachtoffer geld aan de mannen had gegeven, gingen zijn belagers er vandoor.

De politie wil graag in contact komen met getuigen of mensen die anderszins informatie hebben. De mannen op de scooters zijn vermoedelijk in de leeftijd van 30 á 40 jaar. Getuigen kunnen de politie bellen via telefoonnummer 0900-8844. Wanneer u anoniem wenst te blijven, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Bron: www.politie.nl

Zwarte Haan, 19 augustus 2011

Texelse rundvlees eten op Zwarte Haan

Jacob en Loes Jensma

Streekproducten van Texel, zoals het Texelse lamsvlees, genieten veel bekendheid. Nu is daar een nieuw streekproduct bij: het Texelse rundvlees dat met Waddengoud keurmerk is bekroond. De runderen worden bij Boerderij Hoogvliet van de familie Hin in De Waal gehouden, krijgen voer afkomstig uit natuurgebied Waal en Burg op Texel en Aad van Heerwaarden van Slachtbedrijf Texel in Oudeschild slacht en portioneert ze voor boerderij Hoogvliet die het vlees zelf verkoopt.

Niet alleen horeca op Texel heeft interesse getoond in dit nieuwe streekproduct. Eigenaar en chef-kok Jacob Jensma van restaurant Zwarte Haan in Sint Jacobiparochie is voornemens om als eerste buiten Texel het rundvlees op de kaart te zetten. "Tijdens de presentatie in mei van de eerste Waddengoud-restaurants op Texel kwamen we in contact met Kees en Trinet Hin. De beleving en passie van deze mensen rondom hun eigen producten spreekt ons enorm aan. Je weet waar het vlees vandaan komt en dat het met liefde is voortgebracht. Graag hebben wij het Texelse rundvlees als eerste restaurant op de vaste wal op de menukaart staan", zegt Jensma.

Bron: NoordTOPICS
link Lees het hele artikel >>

Nieuwe Bildtzijl, 19 augustus 2011

Even een 'bakky' tussen de 'eerappels'

FOTO DVHN/KEES VAN DE VEEN (gescand)

Bakje koffie, gevulde koek. Jasper Tjepkema en zoon Hilbrand uit Nieuwe Bildtzijl puffen even uit van het aardappelrooien' "Geniete", zegt junior. Normaal werkt hij bij wafelbakkerij Helwa, maar nu helpt de Bilkert "hait met de eerappels".

De percelen met bintles en agria stonden er vorige week nog niet zo florissant voor, "mar 't water is met de noordewyn ferdwenen".

De gebroeders Tjepkema ziin hun akkerbouwbedriif aan het aÍbouwen. Ze hebben nog maar een paar hectare. "Pake wurdt hondert", legt de'kleinzoon uit. "Hij fint 't nag soa prachtig, die eerappels."

Bron: Leeuwarder Courant

Ouwe-Syl, 17 augustus 2011

Agrarisch Ouwe-Syl wacht topdrukte

Eindelijk denken velen, er kan geoogst worden. Eindelijk, volgens Freerk v/d Schaar valt het allemaal best mee. De granen komen weliswaar later van het land dan verwacht, maar de aardappels zijn eerder dan vorig jaar, aldus de boer die met een éénrijder rooit. De opbrengst lijkt na een dag rooien goed, terwijl de aardappels ook goed rooibaar zijn. Als Marten Miedema tijd heeft gaan we ook graan dorsen, al is het vochtgehalte op dit moment nog aan de hoge kant. Dus als dat nog een dagje duurt, is dat geen ramp voor v/d Schaar. Intussen is de hele familie in touw met aardappelrooien.

Bij maatschap Polstra wordt er gerooid en gedorst op hetzelfde moment. Het graan heeft weliswaar nog niet het ideale vochtgehalte, maar er moet gedorst worden, aldus de jongste Henk Polstra. Met een vierrijder op het land hoeft het schuurpersoneel nooit stil te staan tijdens het aardappel rooien. We hebben weinig last van modder, het enige waar we enigszins last van hebben is zo nu en dan een rottige aardappel. En, die worden door twee man bij de band er nagenoeg allemaal uitgevist. Ook Polstra lijkt een tevreden man als we het over de opbrengst hebben. Als alles naar wens verloopt, kunnen de Polstra’s over drie weken alle aardappels ingeschuurd hebben.

Bron: www.ouwe-syl.nl

Sint Jacobiparochie, 17 augustus 2011

Bildtse Oogstdagen in teken van het Waddengebied

Piet Hoekstra oogst hier zijn grauwe erwten

Zaterdag en zondag 27 en 28 augustus vinden de Bildtse Oogstdagen plaats bij Machinefabriek Meijer in Sint Jacobiparochie. De eerste dag staat voor een groot deel in teken van het aangrenzende gebied van Het Bildt: het Waddengebied. Om 13.30 uur krijgt de Kollumer Zoete Erwt die telers Piet Hoekstra uit Sint Jacobiparochie en Jaap de Jong uit Oosterbierum verbouwen, de officiële status toegekend als landelijk erkend streekproduct uit het Waddengebied. Uit handen van Oud-Tweedekamerlid en de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Waddengroep Harm Evert Waalkens krijgen zij hiervoor het Waddengoud uitgereikt.

Ook is er een foto-expositie te bezichtigen van uitsluitend Waddengoud gecertificeerde fotografie, een proeverij van de Kollumer Zoete Erwt verzorgt door Waddengoud-restaurant De Zwarte Haan uit Sint Jacobiparochie en een markt met diverse waddenproducten.

Bron: Persbericht
link Lees verder >>

Gorredijk, 16 augustus 2011

Veel succes voor de Molenwieken

Prijsuitreiking FK Gorredijk 2011

Op donderdagavond begonnen de Friese Kampioenschappen te Gorredijk. Het viertal van de Molenwieken en de dressuurruiters van het verenigingskampioenschap kwamen op donderdag aan de start. Op vrijdag was het de beurt aan de individuele dressuur- en springruiters van de club. Vanwege de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken en de voorspellingen had de organisatie het individuele B en L1 dressuur afgelast en ook het B springen werd helaas afgelast. Hierdoor konden vele combinaties niet aan de start komen. Al met al hebben de Molenwieken een mooi kampioenschap gehad en veel prijzen gewonnen.

Het viertal van de Molenwieken bestaande uit Willemijn Laverman met Vincent R, Marte de Jager met De Mensinghe’s Tim, Rianne de Groot met Olly en Gelbrich Jensma met Subliem’s Daisy, en op reserve stonden dit maal Sanne Smit en Anna Smit. Ze werden met maarliefst 165 en 166 punten wat overeenkomt met 66.2% Fries kampioen in de klasse Z. Met deze score staken ze ver boven de andere viertallen uit en mogen ze Friesland vertegenwoordigen op het Nederlands Kampioenschap te Kootwijk.

Bron: www.molenruiters.nl
link Lees het hele artikel >>

Schettens, 16 augustus 2011

Kaatssters Minnertsga winnen in Schettens

Winst voor Minnertsga, v.l.n.r.: Jildou van Dijk, Lusanne Klaver, Nieke Wateler en coach René van Dijk. Foto: Lijkle Spijksma

De 9e editie van de revanche Ald Meiers Partij is gewonnen door Jildou van Dijk, Lusanne Klaver, Nieke Wateler uit Minnertsga. 18 Parturen streden om de titel.

Uiteindelijk waren het Dronrijp, Minnertsga en Sint Annaparochie die overbleven om de vlaai(en) te verdelen. Minnertsga ging met een staand nummer de finale in en kreeg als tegenstander Sint Annaparochie (Ilse Lijzenga, Esther Wagenaar en Lilijan Kingma), dat Dronrijp versloeg in de halve finale.

Sint Annaparochie behaalde in de finale twee snelle eersten. De cruciale stand van 0-2 en 6-6 kwam aan de telegraaf. Lusanne Klaver van het partuur van Minnertsga zorgde er met een goede bovenslag voor aansluiting van haar partuur. Uiteindelijk wist Minnertsga het te winnen.

Bron: Franeker Courant

Minnertsga, 8 augustus 2011

Lintje voor Joostema uit Minnertsga

Johannes Joostema (54) uit Minnertsga heeft dinsdag een koninklijke onderscheiding ontvangen en is door burgemeester Krol benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd in besloten kring uitgereikt wegens ziekte van betrokkene. De heer Joostema was 30 jaar vrijwilliger voor de voetbalvereniging en kaatsverenging in Minnertsga. Hij vervulde in die periode verschillende functies. Zo is hij lid geweest van het hoofdbestuur van de V.V. Minnertsga, verder was hij voorzitter van de jeugdcommissie en clubscheidsrechter en ook was hij lid van de kantinecommissie.

Voor de kaatsverenging combineerde hij jaren de functie van penningmester en secretaris en was hij veel op de velden te vinden als clubscheidsrechter voor de K.N.K.B. Ook voor de jeugdcommissie van de kaatsverenging zette hij zich in als voorzitter en penningmeester. Joostema was verder actief in het kerkelijk werk in zijn dorp als diaken en secretaris van de PKN gemeente Minnertsga. En ook was Joostema penningmeester van de Stichting Grut Hermana, die zich bezig houdt met evenementen voor amateurkunst.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 8 augustus 2011

BildtBeat viert eerste lustrum

Op zaterdagmiddag 20 augustus vindt de 5e editie van het gratis toegankelijke Bildtse Muziekfestival "BildtBeat" plaats. Met gemiddeld over de afgelopen jaren een bezoekersaantal van zo'n 1000 personen per festival-editie, is BildtBeat een volwassen muzikaal evenement geworden dat absoluut een bewezen meerwaarde heeft voor muzikanten en publiek. BildtBeat biedt gerenommeerde bands een podium om zich te presenteren voor een breed publiek. Het festival wordt o.a. mogelijk gemaakt met steun van diverse ondernemers, de provincie Fryslân, de gemeente Het Bildt en stichting Bildtse Belangen.

De volgende bands zullen zich presenteren tijdens de 5e editie van BildtBeat op 20 augustus.a.s.: Vänner; Jan Kuipers Alma; Bacon and Bones; Sundelay; Mr. Knowhow; Justerjûn; Disagreement; Stanton en Challenger.

Er zal wederom een dubbel podium zijn op het plein voor het gemeentehuis te St. Annaparochie, zodat de muziek non-stop doorgaat. De aanvang is 14.30 uur en het muziekfestival eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis.

Bron: Nederlands Muziekforum

Amsterdam, 8 augustus 2011

Jonge journalist naar De Bildtse Post

Vijftien uitgevers gaan, verdeeld over een periode van twee jaar, gebruik maken van de stimuleringsregeling jonge journalisten nieuwsbladpers. In mei wees het Stimuleringsfonds voor de Pers een subsidie toe aan de NNP en de NVJ voor de uitvoering van deze regeling. De daartoe ingestelde Toewijzingscommissie heeft inmiddels besloten in het eerste jaar acht redacties van betaalde nieuwsbladen een jonge journalist toe te wijzen en in het tweede jaar zeven.

Deze journalisten, die recent moeten zijn afgestudeerd aan een journalistieke of vergelijkbare HBO-opleiding, krijgen een arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar. Voorwaarde is dat zij boven de sterkte worden aangesteld.

Voor de periode mei 2011-mei 2012 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: Eendrachtbode/Westbrabander, Brabants Centrum, Baarnsche Courant, Texelse Courant, Het Urkerland, Harlinger Courant, De Bildtse Post, De Bunschoter.

Bron: NVJ

Vrouwenparochie, 8 augustus 2011

Sjoerd Galema met de Greencircle liksteen met algen

GMP+ erkenning voor algenproduct van Kelstein

Het bedrijf Kelstein Greencircle in het Friese Hallum heeft een GMP+ erkenning gekregen. De algen die het bedrijf produceert kunnen in veevoerproducten verwerkt worden. Het bedrijf maakt een liksteen voor melkkoeien met een hoge concentratie aan gemakkelijk opneembare vitamnien en mineralen. De likstenen worden verkocht door Delta Voeders in Vrouwenparochie.

Kelstein combineert een melkveebedrijf, mestvergisting en de kweek van algen. Voor de algenkweek wordt het digestaat dat resteert na vergisting benut en de CO2 en warmte van de wkk die het geproduceerde biogas omzet in elektriciteit.

Bron: AgriHolland/Veldpost


Frentsjer, 7 augustus 2011

De keatsoanmerker

Partoer Minnertsgea wint

It jongespartoer fan Minnertsgea mei Marten Pieter Bergman, Roan-Hein Joostema en Sieb Driessen is snein winner wurden fan de ôfdielingspartij yn Frjentsjer. Yn de finale wiene se mei 5-2 en 6-6 te sterk foar Seisbierrum mei Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot. De lytse preemje gie nei Tsjummearum.

De ôfdielingspartij yn Frjentsjer wurdt sjoen as de generale foar de Freule, dé keatspartij foar jonges.

 

Bron: omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 6 augustus 2011

Drukke Rembrandtmarkt krijgt vervolg

Jaap van Dijk de zevenjarige Arinda Bosma. Foto Hoge Noorden/Maartje Roos

Louter tevreden gezichten waren er zaterdagmiddag na de eerste Bildtse Rembrandtmarkt in Sint Annaparochie. "Boven verwachting, helemaal super. Het was heel, heel druk", sprak Sietske Boterhoek namens de organiserende winkeliersvereniging kort na afloop van de markt.

De markt was gegroepeerd rond de Van Harenskerk, de plaats waar Rembrandt in 1634 trouwde met Saskia van Uylenburg. Het succes van deze eerste markt betekent dat er volgend jaar zeker een vervolg komt.

Op de foto tekent Jaap van Dijk de zevenjarige Arinda Bosma. Foto Hoge Noorden/Maartje Roos.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 6 augustus 2011

Beeldend kunstenaar R.A. Schaft exposeert

Ron Schaft aan het werk

Van 1 september tot en met 1 oktober houdt beeldend kunstenaar Ron Schaft een expositie van zijn 50 grafische unica-werken en 15 zink-etsen in zijn woning/atelier en expositieruimte onder de naam "Galerie Rons wereld", Burgemeester Vlaskampstraat 74 9076 EW te St.-Annaparochie. Dagelijks van 12 t.m.17 uur (op afspraak). Het thema van de tentoonstelling luidt 'Maître graveur et créateur 'pres de Dieu'.

Wie het affiche (A-4 formaat) in de maand augustus bij de heer Schaft afhaalt en deze tot en met 1 oktober leesbaar in zijn raam c.q. etalage hangt maakt kans op een ingelijste grafische unica als poitillagetechniek, in het formaat van 31 x 41 cm, met de titel: 'Schaduw' van zijn hand ter waarde van € 1200. Een van de geplaatste affiches zal in aanmerking komen voor de 'Schaduw' en op 1 oktober zal Ron Schaft het kunstwerk persoonlijk komen overhandigen.

Bron: persbericht

Sint Annaparochie, 5 augustus 2011

Foto's open huis Atelier Elbow

Foto open huis Atelier Elbow

Ellen Floris en Bowe Roodbergen hebben aan de Nieuwebildtdijk 220 een schuur en een dijkhuisje omgebouwd tot een smaakvolle, ruime en lichte galerie. Zondagmiddag 7 augustus openen zij de deuren van hun atelier. Zij exposeren hier hun eigen werk.

Met haar waddenfoto's laat Ellen Floris het wad zien in al zijn facetten - van sfeervol en lieflijk tot onstuimig en angstaanjagend. Nieuw voor haar is de samenwerking met dichter Chris Boon. Dit resulteerde in de expositie ‘Dichter bij het wad' in het Natuurcentrum Ameland (tot april 2012) en een serie luxe uitgevoerde kaarten met foto en gedicht.

Van Bowe Roodbergen is er divers werk te zien: zwart/wit foto's, zwarte doosjes, snijsels, lichtobjecten en, zijn meest recente werk: een serie grafiet- en fotocollages. De kunst van het weglaten, minimalisme, herhaling, ritme, perfectie en puurheid zijn begrippen die in al zijn werk terugkomen.

Bron: www.elbowworks.nl


Holwerd, 4 augustus 2011

Foto: Leeuwarder Courant

Friese kwelders vrij van paraffine

De kwelders tussen Nieuwebildtzijl en Holwerd zijn verlost van paraffine. Vier kuub paraffine spoelde vorige week aan op de kwelders.

Rijkswaterstaat vermoedt dat het spul afkomstig is van een tanker met olie of chemicaliën aan boord.

Als duidelijk is wie precies verantwoordelijk is voor de lozing, wil de rijksdienst de kosten voor het opruimen verhalen.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 3 augustus 2011

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger winnen de 158ste PC

Het winnende partuur: Gert-Anne van der Bos, Daniël Iseger en Taeke Triemstra. Foto: Leeuwarder Courant

Partuur Van der Bos wint PC, Daniël Iseger wordt koning.

Voor Van der Bos en Iseger was het de derde zege op rij. In 2009 was Folkert van der Wei nog hun voorinse. In de finale walsten de winnaars over Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra heen: 5-1 6-4.

Van der Bos was twee maal op rij koning. De Permanente Commissie (PC) koos uit het drietal echter Iseger als koning, de grootste eer die een kaatser kan halen. De Huizumer bezit een jaar lang de zilveren kaatsbal.

Bron: Leeuwarder Courant
link Bekijk het fotoalbum van de LC >>

Franeker, 3 augustus 2011

Rutmer van der Meer. Foto: LC/Wietze Landman

Rutmer van der Meer neemt afscheid

Rutmer van der Meer heeft afscheid genomen van de kaatsvelden. De tweevoudig winnaar van de belangrijkste kaatswedstrijd (2002 en 2005) verloor met zijn partuur woensdag in de tweede omloop van de PC. Trio Michiel Scheepvaart was met 4-5 en 6-6 te sterk.

Het was meteen de laatste wedstrijd voor Van der Meer. De opslager uit Sint Jacobiparochie nam met een staande ovatie afscheid van het publiek op het Sjûkelân.

Bron: Leeuwarder Courant

Vrouwenparochie, 2 augustus 2011

Middag in het teken van Waling Dijkstra

Waling Dykstra

Op 14 augustus 1821 is in Vrouwenparochie de bekende dichter-schrijver Waling Dijkstra geboren. Zijn geboortehuis staat er nog. Daarom wordt er in de Bordenakerk te Vrouwenparochie een middag gehouden die in het teken staat van Waling Dijkstra.

Er vindt een kleine expositie plaats over het werk en het leven van Waling Dijkstra. Verder zal er werk van Waling Dijkstra voorgedragen worden door Aldert Cuperus. De Friese zangeres Grytsje Kingma zal een aantal liederen zingen (o.a natuurlijk het welbekende Simmermoarn) en er is de mogelijk tot samenzang.

Tijdens de gehele kerk open periode exposeert Géke Terpstra uit Minnertsga in de Bordenakerk. Géke schildert, vooral dieren en zij maakt schalen en dieren van keramiek. Tot en met 27 augustus is de Bordenakerk op zaterdagmiddag geopend van 13.30 uut tot 16.30 uur (met uitzondering van 20 augustus).

Bron: persbericht


Leeuwarden, 2 augustus 2011

St. Anne een van de natste plaatsen

Zomer in het voorjaar en herfst in de zomer. Juli 2011 was nat, somber en koel. In Fryslân was het de koudste juli sinds 2000. In Schettens kwam Klaas Ybema toen tot een gemiddelde etmaaltemperatuur van 15,1. In de afgelopen maand was het daar een halve graad warmer.

De julimaand was ook uitzonderlijk nat. Met name tijdens het weekend van 23/24 juli viel er veel regen. Een van de natste plaatsen was St. Annaparochie met 155 mm. Ook de Waddeneilanden waren erg nat met op Ameland 149 mm en in Formerum op Terschelling 143 mm. Daarmee verschilde het waddengebied nauwelijks van het vasteland. In Leeuwarden viel 146 mm, in Wommels 140,9 mm, in Schettens 128,2, in Kollum 99,8 mm en in Hiaure 130 mm.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Arum, 1 augustus 2011

Trio Gert-Anne van der Bos lijkt klaar voor de PC

Foto Franeker Courant, Henk Bootsma

Het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger behaalde dit weekeind de dubbel en dat is met de aanstaande PC geen gek resultaat.

Na de winst in Sexbierum sprak de zege in Arum toch meer tot de verbeelding. De finale tegen Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma stond op een hoog niveau en werd met banddikte gewonnen door trio Van der Bos.

De wedstrijd in Arum was pas tegen half zeven afgelopen. Te laat volgens de hedendaagse maatstaven. Het was een gevolg van een experiment dat kaatsvereniging Willem Westra uit Arum had doorgevoerd. Voorafgaand aan de heren finale werd nu voorrang gegeven aan de damesfinale die op het voetbalveld werd gehouden. Het hield wel in dat het partuur van Gert-Anne van der Bos met een wachttijd van twee uren werd opgezadeld.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 31 juli 2011

Man aangehouden voor mishandeling en inbraak

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 19-jarig inwoner van Sint Jacobiparochie aangehouden op verdenking van mishandeling en een inbraak. Surveillerende agenten kregen een melding dat op de Geert Veenhuizenstraat een Griekse man was mishandeld. Na het horen van getuigen werd duidelijk dat dit was gedaan door de 19-jarige.

Niet veel later kregen agenten een melding dat in het dorp was ingebroken in een snackbar. Ook hier was de 19-jarige bij gezien. De man werd getraceerd door de agenten en vervolgens aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl

Franeker, 29 juli 2011

Laatste PC èn partij van Rutmer van der Meer

De dertiende PC van Rutmer van der Meer zal op 3 augustus zijn laatste optreden zijn op deze belangrijkste partij van het jaar. Ook is het zijn laatste partij want na de PC stopt hij met kaatsen.

Als de voortekenen niet bedriegen zal hij het dit jaar moeten doen met een bijrol. Dat is wel eens anders geweest, jarenlang gold hij als opslager bij Chris Wassenaar op voorhand tot de grootste kanshebbers. Toch heeft hij met de gebroeders Wassenaar slechts een keer de PC gewonnen, dat gebeurde in 2005 en 'de grutte' werd koning.

Bij de eerste PC-winst behoorde de uit Warga afkomstige opslager niet tot de favorieten. Toch werd het in 2002 zijn eerste zege met Cornelis Terpstra als koning en Jacob Wassenaar als derde maat.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Holwerd, 28 juli 2011

Paraffine aangespoeld op Friese kwelders

Er is een lading paraffine aangespoeld aan de kwelders van Nieuwebildtzijl tot en met Holwert. Het gebied waar paraffine is aangespoeld strekt zich uit over ongeveer 20 kilometer.

Afgelopen maandag ontdekten inspecteurs van Rijkswaterstaat dat ongeveer 5 kuub paraffine is aangespoeld in dit natuurgebied. Het gaat hier om paraffine dat waarschijnlijk afkomstig is van een boorplatform(s) en/of olietanker(s). Op de Waddeneilanden is tot nu toe geen paraffine aangetroffen. Rijkswaterstaat heeft monsters genomen die inmiddels zijn geanalyseerd.

Rijkswaterstaat start donderdag met de schoonmaakwerkzaamheden die naar verwachting een week gaan duren. Deze werkzaamheden worden met de hand uitgevoerd om zo de natuur zoveel mogelijk te ontzien.

Bron: gemeente het Bildt

Minnertsga, 27 juli 2011

Samen op stamppotreis en met de taxi achter de bus aan

Al 55 jaar zijn ze vriendinnen: Rienkje, Janny, Tine, Afke, Hillie, Gerry en Lotje. Allemaal brachten ze hun jeugd in Suwâld door. "We zijn er allemaal nog en dat is bijzonder."

Ze hebben hun vriendinnentijd gerekend sinds het trouwen van Janny. "En ik ben nu 55 jaar getrouwd. Ik zei na mijn trouwen: kom allemaal maar naar Minnertsga en sinds die tijd spreken we jaarlijks af."

Ja, dat weten ze nog wel die eerste keer naar Janny. Want vanuit Suwâld ging toen nog geen bus. Dus vanaf De Westereen met de bus naar Leeuwarden en vanaf daar weer met de bus richting Janny in Minnertsga. Tine: "Nou, toen reed de bus net weg. Hebben we een taxi aangehouden die achter de bus aanreed en toen konden we weer op de bus stappen."

Bron: Friesch Dagblad

link Lees het hele artikel >>

Heerenveen, 27 juli 2011

GVVP Het Bildt

De gemeente Het Bildt wilde haar verkeers- en vervoersbeleid voor de komende jaren vastleggen in een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). De vraagstelling aan Oranjewoud richtte zich op zowel de inhoudelijke als procesmatige ondersteuning bij de totstandkoming van een door de gemeenteraad vastgesteld GVVP.

Het GVVP is opgebouwd uit drie delen; een beleidskader, een uitvoeringsplan en een inspraaknota/-logboek. Met name het proces rondom het uitvoeringsplan is uniek, omdat burgers en bedrijfsleven daarin actief mee konden denken en -werken. Daarmee gingen wij verder dan de reguliere inspraak. De sterke inbreng van belanghebbenden leidde tot oplossingen die goed aansloten op de lokale context.

Resultaat was een uitvoeringsplan met voorstellen die maatschappelijk haalbaar, implementeerbaar en realistisch waren.

Bron: www.oranjewoud.nl

Harlingen, 26 juli 2011

Werkloosheidscijfers het Bildt

De gemeente het Bildt telde eind juni 315 niet werkende werkzoekenden. Daarmee was het aantal ten opzichte van mei gestegen met 0,3 procent, maar vergeleken met vorig jaar juni is er echter sprake van een daling van 4 procent.

In Friesland ligt het percentage werkzoekenden op 6,9 procent, landelijk op 5,8 procent. Daarmee is het verschil tussen het Friese en het landelijke niveau 1,1 procentpunt.

Bron: Franeker Courant


Sint Annaparochie, 26 juli 2011

Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Man aangehouden voor bedreiging

De politie heeft dinsdagochtend een 62-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van bedreiging.

De man had vorige week per telefoon ernstige bedreigingen geuit richting een medewerkster van de sociale dienst in Franeker. Namens de gemeente werd aangifte gedaan omdat fysiek en/of verbaal geweld richting medewerkers niet wordt getolereerd.

De officier van justitie gaf toestemming om de 62-jarige man buiten heterdaad aan te houden. Dit gebeurde dinsdagochtend. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 26 juli 2011

Tweede editie creatieve week het Bildt

Er komt volgend jaar een nieuwe editie van Wadkunst, een creatieve vakantieweek op het Bildt. Dat meldt een woordvoerster van de organisatie.

Wadkunst werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en was volgens de organisatie een succes. Van 18 tot en met 22 juli konden de deelnemers meedoen aan cursussen beeldende kunst, fotografie, muziek of expressie.

Bron: Friesch Dagblad


Oudebildtzijl, 26 juli 2011

Foto LC/WIETZE LANDMAN (gescand)

Kunstsupermarkt tijdens Slikwerkroute

Kunst tegen een klein prijsje: een buitenkans. Dit weekeinde werd atelier Arthouse van kunstenares Bianca de Gier in Oudebildtzijl omgetoverd tot kunstsupermarkt.

Bezoekers konden, eventueel wandelend achter een echt winkelwagentie, sneupen tussen de betaalbare abstracte en figuratieve schilderijen die cursisten van De Gier maakten.

Het evenement vond plaats tiidens het Slikwerkweekeinde, de jaarliikse kunstroute die op Het Bildt wordt gehouden.

Bron: Leeuwarder Courant

Nij Altoenae, 25 juli 2011

Seumerkoier met 'n ander 2011

'n Seumeravenkoier stond op de agenda voor 23 juli. Het is een Herstkoier geworden. De wandeltocht was ieder jaar genieten van 't prachtige Bildtse land. Dit jaar waren de omstandigheden bepaald niet ideaal. Harde wind en striemende regen. Het kon niet veel slechter.

De stemming zat er desondanks goed in. In het natuurparkje Hemmemastate in Berltsum is het nieuwe Nij Altoenese volkslied ten gehore gebracht. Gelukkig was er in Wier een warm bakje koffie de familie Van de Brink. Daarna vol speed richting St. Jacob en via de OBD weer naar Nij Altoenae. Een prestatie voor de deelnemers!

De tocht zal nog lang in herinnering blijven. Gelukkig was er na een lekkere douche een warm onthaal bij de familie Stornebrink. Iedere deelnemer kreeg een origineel aandenken van de voorzitter Joca uitgereikt. Een hapje en een drankje zorgden ervoor, dat iedereen de regen snel vergeten was.

Bron: www.nij-altoenae.nl

Bekijk hier >> de foto's in het fotoalbum.

Den Hoorn, 25 juli 2011

Bodemverzilting mogelijk opgelost

Zilt proefbedrijf

Voor de kwekers die op zoek zijn naar de zilte pieper, een aardappelras dat gedijt in zoute grond, wordt donderdag een spannende dag. Dan moet op een proefbedrijf op Texel blijken of een doorbraak is bereikt in het aanpakken van het wereldwijde probleem van verzilting van landbouwgrond door klimaatverandering.

Vorig jaar hadden onderzoekers op Texel een zouttolerant aardappelras ontdekt. Nu, een jaar later, hebben de aardappelkwekers Biemond uit Eenrum en Fobek uit Sint Annaparochie 26 nieuwe rassen ontwikkeld en gekweekt op Texel met als doel de zouttolerantie sterk te verbeteren. Uit een eerste test door dr. Arjen de Vos en Marc van Rijsselberghe van Zilt Proefbedrijf in Den Hoorn lijkt één van deze rassen veelbelovend.

Bron: www.deondernemer.nl

link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 23 juli 2011

St.-Anna 1 verliest met 0-6 van Telstar

Foto door Gerda Rienstra

Op donderdag 21 juli jl. speelde St.-Anna 1 op sportcomplex De Waaie een oefenwedstrijd tegen profclub Telstar.

De eerstedivisionist won met 0-6 van de Bildtkers die overigens goed tegenspel boden en derhalve het aantal tegendoelpunten beperkt wisten te houden.

Klik hier >> voor het beeldverslag van deze wedstrijd, gemaakt door door Dick de Haan.

Bron: www.vvstanne.nl


Dronryp, 22 juli 2011

Thuiskomen in katholiek Dronryp

Christusportret, Monique Wijffels

Monique Wijffels (52) exposeert op dit moment in de katholieke Maria Geboortekerk in Dronryp. Het brengt haar weer terug bij alle herinneringen van vroeger, in de kerk van haar jeugd. Monique Wijffels is een Rypster. Hikke en tein, ze woonde er tot haar achttiende, toen de kunstenares naar Leeuwarden vertrok. De plaats waar ze nu ook nog woont.

In het kader van Tsjerkepaad werd ze gevraagd om te exposeren in de Maria Geboortekerk aan de Dûbelestreek in Dronryp. Daar hangen nu 22 werken van haar hand. "Ik heb olieverf, acryl en pastel(krijt) gebruikt. Het zijn schilderijen en pasteltekeningen die ik in de loop der jaren heb gemaakt. Sommige zijn al uit 1993, andere werken heb ik dit jaar nog geschilderd."

Monique’s partner, Sytse Keizer, is geschilderd als pelgrim. ,,Het mooie is dat mensen hem op de foto willen zetten bij het schilderij.’’ Vanaf volgende week gaat ze weer samen met hem een stuk lopen van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, die voor diverse werken ook een inspiratiebron is geweest.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 22 juli 2011

Vertrouwd gezicht voor duizenden

Het gebouw is leeg en het linoleum moet in de was tiidens de laatste werkdag van Piet de vries, dertig iaar conciërge op De Foorakker in Sint Annaparochie. FOTO LC/niels westra (gescand)

Hij zal moeten afkicken. Piept die wc-deur nog? Is het koffiezetapparaat wel uit? Ook al is er geen docent of leerling meer op school, tijdens zijn laatste werkdag heeft Piet de Vries (64) oog voor van alles en nog wat. Macht der gewoonte, na dertig jaar als conciërge op De Foorakker in Sint Annaparochie.

Aan het eind van een schooljaar nemen veel mensen definitief afscheid van het onderwijs. Directeuren, 'onderwijsondersteunend personeel' en leerkrachten worden uitgezwaaid, vaak na een dienstverband van vele jaren.

Piet de Vries kreeg een speciaal afscheid van zijn leerlingen, die hem in de laatste week voor de vakantie verrasten in een feestelijk aangeklede kantine. Ze wilden 'hun' Piet, zo werd hij altijd aangesproken, niet stilletjes laten vertrekken.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Oudebildtzijl, 22 juli 2011

Foto: 112 Fryslân, René van der Heide

Felle autobrand

Vrijdagmiddag om 15:15 werd er een autobrand gemeld op de Monnikebildtdijk.

De brandweer van Hallum heeft de brand geblust met ondersteuning van de tankautospuit van Ferwert. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting bij de motor.

De auto brandde geheel uit en is afgevoerd door berger Ketellapper.

Bron: 112 Fryslân, René van der Heide

link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 21 juli 2011

Grauwe kiekendieven dood in het nest

Twee jongen van een grauwe kiekendief zijn woensdag dood aangetroffen in het nest op een graanperceel bij Sint Annaparochie. Ben Koks van de werkgroep Grauwe Kiekendief zou de drie weken oude kuikens ringen, maar hij kwam tevergeefs. Waarschiinlijk waren ze al drie dagen dood.

De onderzoeker denkt dat de kuikens ziek ziin geweest. Voedselgebrek was niet aan de orde, tegen de regen moeten ze wel bestand zijn geweest en ook predatie wordt uigesloten. Om het nest was een kooi gezet die roofdieren moest tegenhouden.

Dit broedgeval was bijzonder. Grauwe kiekendieven brachten binnendijks in Friesland al heel lang geen jongen groot. Koks vindt de dood van de kuikens sneu, maar voor de nabije toekomst is hij optimistisch: "Dit broedgeval is toch het begin van het herstel van de populatie aan de Friese kust."

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Jacobiparochie, 21 juli 2011

Maïs heeft te lijden van het koude weer in de zomer

De groei van maïs loopt op dit moment achter vergeleken met de groei in de afgelopen jaren. "Het is aan de koele kant voor dit subtropische gewas", zegt Berend Terluin van Pars Graanhandel uit Sint Jacobiparochie. "Er is nu wél genoeg vocht na het droge voorjaar."

Bij veel percelen zijn nog duidelijk de gevolgen van de natte herfst te zien. "De structuur tekent heel erg in het gewas. Veel land is bij de oogst kapot gereden. Boeren die de grond net voor de vorst hebben geploegd, hebben geprofiteerd van de winter. De vorst heeft veel van deze ingereden grond weer los gevroren. Percelen waar dit niet op tijd is gebeurd, zijn nog steeds niet optimaal."

Maïs gezaaid rond 15 tot 20 april staat er volgens Terluin goed bij. Door de droogte heeft het gewas dat later is gezaaid een achterstand opgelopen. Deze planten hebben niet op tijd een voldoende diep wortelstelsel kunnen maken.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 21 juli 2011

CBS De Korenaar ontvangt verkeersveiligheidslabel

Christelijke basisschool De Korenaar heeft het verkeersveiligheidslabel voor scholen verdiend. Vandaag overhandigde wethouder Nel Haarsma van gemeente het Bildt het bijbehorende bord aan de school.

Na de uitreiking stond de koffie klaar en konden alle aanwezigen een gebakje nuttigen. Ook was er gelegenheid in de lokalen het voor dit project uitgevoerde werk van de kinderen te bezichtigen. Verder stond de ochtend in het teken van een verkeersparcours en er werd een modeshow in dit thema georganiseerd.

De Korenaar heeft het afgelopen jaar in samenwerking met het ROF (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) verschillende projecten afgerond en een verkeers educatieplan opgesteld om zo tegemoet te komen aan de landelijke criteria voor het behalen van dit label.

Bron: www.ouwe-syl.nl


St.-Annaparochie, 20 juli 2011

Bildtdijken toch monumentale status?

Momenteel wordt een nieuw bestemmingsplan voor de Bildtdijken voorbereid. Daartoe zijn in 2010 uitgangspunten vastgesteld. Nadien is de Wabo in werking getreden. Deze Wet biedt meer mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen. De vraag is op welke manier sturing gegeven kan blijven worden op de ruimtelijke kwaliteit. Eén van de mogelijkheden is het aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht; het gaat dan om de bebouwing op of direct gelegen aan de dijken. Het gebied ertussen valt onder het bestemmingsplan buitengebied.

Het college constateert dat er samenhang is met het voornemen van het Ministerie van OC&W om de Bildtdijken en een deel van het aangelegen buitengebied een monumentale status te geven. De gemeenteraad heeft OC&W geadviseerd om daarvan af te zien, maar het zou kunnen dat dit advies niet wordt gevolgd. Als dit het geval is dan wordt de ruimtelijke kwaliteit geregeld via die aanwijzing. In het andere geval moet de gemeente zelf de vraag beantwoorden of en zo ja op welke manier dat geregeld gaat worden.

Het college besluit om voor dit moment nog geen besluit te nemen op het voorliggende advies, maar eerst overleg aan te gaan met Provincie en OC&W over de stand van zaken omtrent de monumentale status.

Bron: Besluitenlijst B&W

Sint Annaparochie, 20 juli 2011

Concours Hippique Sint Anne afgelast

Janneke Wassenaar, lid van de Molenruiters, schreef vorig jaar de MZ-competitie op haar naam.

Het concours in St. Annaparochie gaat komend weekend niet door. Het terrein aan de Hemmemaweg is te nat. Omdat ook de vooruitzichten slecht zijn, is maandagavond besloten het concours van de agenda te halen. De veertigste editie vindt nu plaats op 28 en 29 juli 2012.

"We hebben maandag het terrein geïnspecteerd en vooral de plaatsen waar de eerste springring en het parkeerterrein komen, zijn erg nat en kunnen niks meer hebben," laat Kinke Hoogterp van de Concourscommissie CH St. Anne weten.

Bron: Franeker Courant

link Lees het hele artikel >>

Berltsum, 18 juli 2011

Eigenwijs

Met de woorden "Ich bin ein Berliner" uitte John F. Kennedy in 1963 de betrokkenheid van de Verenigde Staten met West-Duitsland. Gevleugeld zijn ze de geschiedenis in gegaan. Als ik buiten de provinciegrenzen, en misschien is die grens al te ver weg, roep "Ich bin ein Berltsumer", oogst ik hooguit een wazige blik. Ik snap heus dat ik geen Kennedy ben, maar ik snap onze gemeente ook niet. Wie bedenkt zoiets.

En stiekem ben ik dan wel blij dat mijn wortels in het Bildt liggen, in buurdorp St. Anne wel te verstaan. Alhoewel, mijn hele leven heb ik bestreden dat St. Annebuurtsters eigenwijs zijn. Maar nu twijfel ik daar ernstig aan. Immers, overal in het Bildt word je weggewuifd met ‘Ant Kikes’, in St. Anne prijkt er ‘Tot ziens’ op de plaatsnaamborden. Wie bedenkt zoiets.

Bron: www.berlikum.com

Leeuwarden, 18 juli 2011

Foto LC

Van der Meer in beroep tegen schorsing

Kaatser Rutmer van der Meer gaat in beroep tegen een schorsing van twee wedstrijden die de kaatsbond hem heeft opgelegd.

De opslager uit Sint Jacobiparochie vecht de blauwe kaart aan die hij onlangs in Ternaard kreeg. Van der Meer zou daar de scheidsrechter verbaal onheus hebben bejegend. Hij ontkent dit.

Bron: Leeuwarder Courant


Oudebildtzijl, 18 juli 2011

Foto LC/JAN DE VRIES (gescand)

Pypskoft op De Pyp

Het eerste Pypskoftfestival speelde zich dit weekeinde af op en rond De Pyp in Oudebildtzijl. Ondanks het slechte weer was het druk in het dorp. Op de Pyp, middenin het dorp, was er zondag de hele dag door livemuziek te horen, onder meer van de Bildtse zanger Jan de Vries (foto).

Bildtse kunstenaars exposeerden hun werk in de Aerden Plaats en er traden her en der koren, trekzakduo's en dichters op. Het gratis toegankelijke festival vond plaats in het kader van De Resi 2018, een van de projecten van Fryslân 2018.

Bron: Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 18 juli 2011

Trio Jan Dirk de Groot verrast met zege op Rengersdag

Jan Dirk de Groot rent met gebalde vuisten af op zijn maten Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma na de misser van Gert-Anne van der Bos die hen de zege oplevert. (Foto: Henk Bootsma)

Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma zijn zondag op een nat en miezerig Sonnenborgh winnaar geworden van de Rengerspartij, één van de vier kaatsklassiekers die al sedert 1919 op het programma staat.

In de finale, die veel te lijden had van het vele hemelwater, werd de formatie van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger op waarde geklopt. Op 5-3 en 6-2 miste opslager Gert-Anne van der Bos voor de tiende maal het perk. Dat was ook het grote manco van de op voorhand favoriet formatie.

Trio Van der Bos bezondigde zich aan te veel persoonlijke fouten, dit in tegenstelling tot het winnende partuur dat het foutenpercentage tot een minimum wist te beperken. De opslag, anders een van de sterke troeven van Van der Bos c.s., moest het nu afleggen tegen de oerdegelijk opslaande Jan Dirk de Groot met slechts één misser.

Bron: Franeker Courant

link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 17 juli 2011

Folkertsma presenteert nieuwe motor

Sint-Jacobiparochie: Folkertsma presenteert nieuwe motor. Foto: Franker Courant

Racingteam Bertus Folkertsma heeft onlangs de nieuwe BMW-motor gepresenteerd waarmee het team gaat strijden voor de punten voor het Open Nederlands Kampioenschap. De presentatie van de motorfietsen vond plaats onder toeziend oog van ruim veertig sponsoren bij de firma Meijer Plaatbewerking en MSE Forks in St. Jacobiparochie.

Na de onthulling van de BMW in de nieuwe kleurstelling luisterde het Northside Freestyle stuntteam de presentatie op. De heren hadden er zin in en vermaakten de aanwezigen met de meest bizarre stunts. Met verhitte motoren en rokende achterbanden werd het optreden afgesloten. De gasten kregen verder nog een rondleiding door het bedrijf van de firma Meijer plaatbewerking en MSE Forks.

Foto: sportpicture.nl (Jannes Westra)

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 16 juli 2011

Oorlogsgraven van het Gemenebest Sint Jacobiparochie

Foto's:Anneke Moerenhout

Op de gemeentelijke begraafplaats in Sint Jacobiparochie, gemeente Het Bildt, liggen negen oorlogsgraven van het Gemenebest. Paul en Anneke Moerenhout hebben deze graven op de website oorlogsmusea.nl geplaatst.

Er zijn drie graven van onbekende slachtoffers. Er is een Pools slachtoffer, Kpl. Piotr Bednarski.
Er zijn vier graven van de op 27-12-1941 omgekomen:
Sergeant (W.Op./Air Gnr.) Eric Fieldsent, 1056135, RAF 77 Sqdn., 21 jaar
Pilot Officer (Pilot) Charles Acton Chaplin Havelock, 64916, RAF 77 Sqdn.,25 jaar
Flight Sergeant (Pilot) Donald Eric Ozment, R/61122, RCAF (RAF 77 Sqdn.), 20 jaar
Sergeant (Obs.) Ronald Shuttleworth, 958722, RAF 77 Sqdn., 21 jaar
En het graf van de op 20-07-1942 omgekomen: Flight Sergeant (Air Gnr.) William Mcintgre McLachlin, R/53905, RCAF (158 Sqdn. RAF), 20 jaar

Bron: www.oorlogsmusea.nl

St.-Annaparochie, 14 juli 2011

Tijdelijk jeugdhonk Froubuurt krijgt subsidie

De Kyfhueck, foto: doarpswurk.nl

Het tijdelijk jeugdhonk in Froubuurt krijgt van de gemeente het Bildt een subsidie van € 4500. Het onderkomen is gevestigd in het Honnegat, een onderdeel van dorpshuis De Kyfhueck in het dorp.

Dit jeugdhonk past in het beleid van de gemeente. De gemeente wil graag dat jongeren in jeugdhonken verblijven in plaats van in een caravan ergens op een erf of in een weiland. In Froubuurt komen de jongeren graag samen in het dorpshuis. De daarvoor bestemde ruimte zal nu door de jongeren geschikt worden gemaakt om in te kunnen vertoeven.

Het huidige onderkomen van de jongeren is tijdelijk. Het dorp is inmiddels bezig met een haalbaarheidsonderzoek van een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC). In dit nieuwe MFC zou een permanente ruimte voor de jongeren moeten komen.

Bron: gemeente het Bildt

Sneek, 13 juli 2011

Piet Visser

Piet Visser nieuwe dirigent Harmonie Sneek

Piet Visser (1964) uit Nij Altoenae wordt vanaf 1 september de nieuwe dirigent van de cmv Harmonie Sneek. Visser volgt Jouke Hoekstra uit Bolsward op die zes jaar voor de fanfare stond.

Visser is docent aan muziekschool Het Bildt in Sint Annaparochie en onder meer dirigent van de brassband Apollo uit Grou. De Sneker fanfare heeft 45 leden.

 

Bron: Friesch Dagblad


Aldebiltsyl, 11 july 2011

Noardewyn en Simmer yn Fryslân Live út Aldebiltsyl

Pypskoft, Aldebiltsyl (gescand)

Aldebiltsyl docht mei oan de kulturele reis rjochting 2018. Dêrom stiet dat plak op freed 15 july sintraal yn de live simmerprogramma's fan Omrop Fryslân. Freedtemiddei fan 13:00 oant 16:00 oere, presintearje Willem de Vries en Douwe Heeringa Noardewyn Live fan it gesellige terras fan kafee lt Graauwe Paard yn Aldebiltsyl ôf.

We dûke oan de hân fan anekdoates yn de skiednis fan it Biltske doarp. Keunstner Kirsten Zwijnenburg fertelt oer de keunstrûte, oer hoe't de natuer har ynspirearret en sy lit ús har favorite muzyk hearre. Fierders fansels wer de Simmertinkflink en live muzyk fan ûnder oaren The Mudbirds en de band Skraal, de lêste kandidaat yn de striid om de Omrop Fryslân Simmerhit. Sy spylje it nûmer 'Sinnebril' yn Noardevvyn llve en yn Simmer yn Fryslân Live.

Regisseur Tjerk Kooistra makket, tegearre mei de ynwenners fan Aldebiltsyl en omkriten it programma 'Pypskoft'. Hy fertelt dêroer yn it televyzjeprogramma Simmer yn Fryslân Live en dêryn binne ek bylden fan 'Pypskoft'te sjen. Douwe Heeringa praat mei Sytse Keizer, dy’t fertelt oer in hystoarysk ferhaal fan Aldebiltsyl. En Miranda Werkman hat in petear mei in famylje dy't net út Ouwe-Syl wei te slaan is.

Bron: omrop Frylân

Finkum, 12 juli 2011

Gewonde bij aanrijding

Foto 112 Fryslân, René van der Heide

De politie heeft maandag rond 17.00 uur geassisteerd bij de afhandeling van een aanrijding op Bredyk.

Een 58-jarige inwoner van Oudebildtzijl reed hier met zijn fiets komende uit de richting van Stiens en reed in de richting van Hallum. Bij de afslag naar Finkum wilde de 52-jarige linksaf slaan en stak zijn hand uit. Op dat moment haalde een 17-jarige inwoner uit Ferwert hem in met zijn scooter. Een aanrijding was niet meer te voorkomen en de twee botsten op elkaar. De 58-jarige raakte gewond en werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De 17-jarige werd gewond overgebracht naar de huisartsenpost. De politie stelt nog een nader onderzoek in naar de toedracht van de aanrijding.

Bron: www.politie.nl

link Meer foto's en video op 112 Fryslân >>

Minnertsgea, 11 july 2011

Fanfare Minnertsgea wint EK

Fanfare Oranje út Minnertsgea is it ôfrûne wykein Europeesk kampioen wurden by de iepen EK foar blaas en showbands. Yn it Dútske plak Rastede bleau de fanfare út Minnertsgea 30 oare bands foar. Mei mar leafst 97 fan de maksimaal te heljen 100 punten mocht de Fryske fanfare it kampioensfindel meinimme.

De Rasteder Muziktage lûke elk jier tsientallen muzykferienings en bands út hiel Europa. Ut Fryslân diene der dit wykein 15 ferienings mei.

Bron: omrop Frylân
Omrop Fryslân Alma Muller fan Oranje >>

Oudebildtzijl, 11 juli 2011

Nieuwe aanmeerkaden in Oudebildtzijl

De gemeente Het Bildt laat in Oudebildtzijl nieuwe aanmeerplaatsen aanleggen. Dit gebeurt door de oude aanmeerkaden voor het vroegere goederenvervoer nieuw in te richten. De aanmeerplaatsen zijn nodig omdat de Noordelijke Elfstedenvaarroute vlak langs Oudebildtzijl loopt. De gemeente heeft subsidie aangevraagd bij de Proivincie via Plattelânsprojekten.

Het gaat om ongeveer 310 meter aanlegkaden in het oude centrum van het dorp. De open vaarverbinding op de Noordelijke Elstedenvaarroute zorgt ervoor dat Oudebildtzijl zich ook kan ontwikkelen tot een toeristische overstapplaats. Zo wordt het aantrekkelijker voor de toerist om via deze vaarroute langs Oudebildtzijl te varen. Vanuit het dorp is de waddenkust en het natuurgebied het Noorderleech goed te bereiken.

Bron: gemeente het Bildt

link Lees het hele artikel >>

St. Annaparochie, 10 juli 2011

Partuur Wagenaar wint St. Anne

Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Gérieke de Groot zijn zondag de winnaars geworden van de dames hoofdklasse vrije formatiepartij in St. Annaparochie.

In een spannende finale versloegen zij het partuur van Maaike Osinga, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken met 5-4 en 6-4. Verder was er nog een derde prijs voor het partuur Margriet Koelmans, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra. Zij verloegen in de strijd om de derde prijs het partuur van Joukje Kuperus, Renske Terwisscha van Scheltinga en Margriet Bakker.

Lisette Wagenaar werd met algemene stem gekroond tot koningin van deze druk bezochte dames hoofdklasse partij

Bron: www.knkb.nl

Sint Jacobiparochie, 9 juli 2011

Foto 112 Fryslân, Johan Kiestra

Container brand bij een school

Vanmorgen rond 07:52 uur moest de brandweer van Sint Annaparochie uitrukken voor een container brand aan de Oosteinde.

De brandweer die snel ter plaatse was, zag dat de brandende container tegen een school gebouw aan stond. En hebben de brand snel geblust waardoor ze erger konden voorkomen, na ongeveer een half uurtje zijn ze weer terug gekeerd naar de kazerne.

Bron: 112 Fryslân

link Meer foto's van Johan Kiestra op 112 Fryslân >>

St. Annaparochie, 8 juli 2011

Leerlingen verdiepen zich in subculturen

Derdeklassers van De Foorakker, school van OSG Piter Jelles in St. Annaparochie, hebben vrijdag hun examenpresentaties gehouden. De leerlingen hebben in kleine groepjes een presentatie gegeven over een subcultuur waar zij affiniteit mee hebben.

Bij deze presentaties gebruikten de leerlingen verschillende kunstdisciplines, zoals muziek, mode, dans, film en theater. Het project werd Project Catwalk genoemd omdat de subculturen werden gepresenteerd op een catwalk in de school.

Subculturen die aan de orde kwamen waren onder meer Gothics, Hippies, Punkers, Hiphoppers, Metalheads en Gabbers. De leerlingen uit klas 3A en 3B hebben 8 weken gewerkt aan de presentaties.

Bron: Franeker Courant

Menaam, 7 juli 2011

Concours Hippique St. Annaparochie

Op zaterdag en zondag 23 en 24 juli 2011 wordt door de concourscommissie voor de 40e keer het Concours Hippique St. Annaparochie georganiseerd. Het concours wordt gehouden op het terrein van Recreatiebedrijf de Blikvaart aan de Hemmemaweg te St. Annaparochie.

Om 8 uur in de ochtend zal er dressuur worden gereden, ook zal er een spring wedstrijd zijn met barriérespringen van 6 hindernissen en Kür op muziek. Wegens het jubileum zal er ook een marathon show worden gehouden en western rijden. Ook is de wedstrijden voor pony’s. De entree is gratis.

Bron: www.eenhoornsport.nl


Sint Annaparochie, 7 juli 2011

Autocross Sint Annaparochie 2011

Op YouTube is een groot aantal filmpjes te vinden van de autocross, die op 3 juli 2011 op het terrein van de familie Werkhoven heeft plaatsgevonden.

      

Bron: YouTube.com

link Nog meer filmjes >>

Sint Annaparochie, 7 juli 2011

Bildtse Rembrandtmarkt

Rembrandt hield van mooie dingen. In de Gouden Eeuw was hij vaak te vinden op veilingen en markten, zoekend naar bijzondere voorwerpen, exotische snuisterijen, curiositeiten, prenten en geschriften. Hij ging er aan failliet maar zijn Kunst Caemer groeide uit tot een ware schatkamer.

Rembrandt hield ook van Saskia. In 1634 trouwde hij haar in het Bildtse dorp St.-Annaparochie. De plek waar destijds het huwelijk werd voltrokken, de huidige Van Harenskerk, dient deze zomer als sfeervol decor voor een Bildtse Rembrandtmarkt.

Zaterdag 6 augustus van 11 tot 17 uur gaan we snuffelend langs kraampjes met kunst, antiek, curiosa, boeken en allerlei ander fraais, gewoon, omdat we daar zo van houden. Tevens zijn er demonstraties, ondermeer van een lijstenmaker. En heeft u nou zo’n voorwerp waarvan u denkt "is het kunst of …?", op 6 augustus kan men het ter plekke door een deskundige op waarde laten taxeren!

Bron: www.stannavooruit.nl


Sint Anne, 7 july 2011

Wetteroerlêst Ons Huis St Anne

De fochtopnimmer makket oeroeren yn Ons Huis. Foto omrop Fryslân

It bestjoer fan multyfunksjoneel sintrum Ons Huis yn Sint Anne besiket in oplossing te finen foar wetteroerlêst. It gebou waard yn 2007 iepene en sûnt dy tiid is de kelder al ferskate kearen fol wetter rûn.

Begjin ferline wike barde dat foar it lêst, by in flinke stoartbui. Gefolch is dat de muzykskoalle dy't yn de kelder sit skea hat oan syn ynstruminten. Ons Huis sjocht no mei de oannimmer en de gemeente nei de oarsaak fan de lekkerij.

Men hopet dan ek in oplossing te finen.

Bron: omrop Fryslân

Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Stiens, 7 juli 2011

Deze herfst een besluit nodig over NW-Fryslân

Als Leeuwarderadeel nog een kans wil maken op fusie met Leeuwarden, dan moeten de eerste stappen daarvoor nog deze zomer worden gezet. Dat schrijft burgemeester Joop Boertjens in een analyse die hij voor zijn gemeenteraad en het college van Gedeputeerde Staten heeft geschreven. Onlangs zorgde een brief van burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden, met dezelfde strekking, nog voor irritatie in Stiens.

Boertjens stelt vast dat zowel Leeuwarderadeel als het Bildt nog altijd inzetten op verdere samenwerking met Menameradiel en Ferwerderadiel in het zogenaamde Middelseeverband. Maar waar in Stiens en Sint Annaparochie gevraagd wordt om ‘een stip aan de horizon’ - een richtdatum voor een daadwerkelijke fusie - houden de andere twee gemeenten de boot af.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Amsterdam, 6 juli 2011

Verbod op gezichtssluiers is breuk met traditie

De islamitische sluier (hijab) is in Nederland inzet geworden van een politieke strijd om de nationale identiteit, net als in andere West-Europese landen. Een wettelijk verbod zou echter een breuk inhouden met een Nederlandse historische traditie, stelt sociologe Doutje Lettinga.

Lettinga, die opgroeide in Oudebildtzijl, promoveerde maandag aan de VU te Amsterdam op de hijab. Uit de integratienota van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) blijkt dat het kabinet gezichtssluiers wil verbieden om gemeenschappelijke normen en waarden te beschermen.

Lettinga maakte een Europese vergelijking van het debat over hoofddoeken en andere vormen van sluiering en analyseerde het politieke debat en beleid in Nederland, Frankrijk en Duitsland over dertig jaar.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 4 juli 2011

10 jaar Slikwerk, een mooi samenspel van kunst en landschap

Tijdens het Slikwerk-weekend is hier in de Aerden Plaats de overzichtstentoonstelling te zien

In 2001 werd een nieuw fietsroute-netwerk gerealiseerd in het noordwesten van Friesland. Aanhakend ontwikkelde de plaatselijke vereniging van recreatieondernemers in samenwerking met beeldend kunstenaars een atelierroute in gemeente het Bildt, aan de Friese Waddenkust. De naam 'Slikwerk' verwijst naar de slikwerkers die destijds het Bildt al scheppende hebben drooggelegd, in relatie tot de huidige bewoners van dat nieuwe land, moderne scheppers; de kunstenaars.

De Slikwerkroute sloeg aan. Fietsen over de Oude- en Nieuwebildtdijk, door dorpjes en gehuchten, regelmatig afstappen om her en der een huis binnen te gaan, kennismaken met de kunstenaars en het werk bezichtigen in hun atelier en/of galerie. Het werk dat vaak direct geïnspireerd is door de weidse omgeving daarbuiten. Een landschap dat al fietsend en kunstkijkend meer en meer tot de verbeelding spreekt en waar de beeldende kwaliteiten steeds duidelijker in het oog springen. Het is een belevenis die een blijvende indruk achterlaat.

Het succes van de eerste editie deed de organisatoren besluiten om dit evenement jaarlijks te herhalen. Dus ook in 2011 kan men weer de Slikwerkroute volgen langs dertig beeldend kunstenaars, in het weekend van 23 en 24 juli.

Bron: www.cultuurnet.nl


Leeuwarden 3 juli 2011

Inschrijving 'Bewegen voor Overleven' geopend

De vijfde editie van 'Bewegen voor Overleven' op zaterdag 1 oktober 2011 is een avondloop. De wandeltocht gaat dit jaar andersom en start 's middags. Dus ruim 25 kilometer van Leeuwarden naar St. Jacobiparochie. De start is om 16.00 uur vanuit de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Langs de route is weer veel te doen.

Theater, muziek, cultuur, typetjes, bands, koren en korpsen hebben zich al weer aangemeld om alle deelnemers tijdens de wandeltocht te vermaken. De laatste 10 kilometer over de Oudebildtdijk zal grotendeels in de schemer en in het donker worden gelopen. De bedoeling is om hier zoveel mogelijk fakkels, vuurpotten en andere lichtbronnen te plaatsen voor een sfeervol einde van de tocht.

Bron: Nieuwsbrief 'Bewegen voor Overleven'
link Alle informatie op www.bewegenvooroverleven.nl >>

Oudebildtzijl, 3 juli 2011

Foto Monique Dijkstra

Volop creativiteit in optocht Ouwe-Syl

Vrijdagochtend mochten na vele weken hard werken de feestwagens het daglicht eindelijk aanschouwen. Dit jaar stond het dorpsfeest in het teken van "De Camping". Elf feestwagens, een aantal fietsers en pony 's en natuurlijk de straatversiering vertaalden dit thema op de meest fraaie en originele manieren.

Voor de drie juryleden de moeilijke opgaaf de winnaars aan te wijzen. Na lang beraad maakte de voorzitster in een overvolle feesttent de volgende winnaars bekend, maar niet voordat alle aanwezigen het campinglied "tsjoe tsjoe wa" hadden meegedanst en gejoeld.

Bron: www.ouwe-syl.nl

link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 2 juli 2011

Sjoerd Willem Kerlien laat zich kaal scheren voor het goede doel. Foto Romke van der Wal (gescand)

Kaal voor goed doel

Sjoerd Willem Kerlien uit Sint Annaparochie loopt sinds deze week met een kaal hoofd. Hij liet zich op zijn school Comenius in Leeuwarden scheren meteen nadat hij zijn havo-diploma in ontvangst had genomen.

Hij koppelde daar wel een collecte aan vast voor KWF Kankerbestrijding. Ouders en leerlingen beloonden de actie gul: € 404,43.

 

Bron: Leeuwarder Courant (gehoord/gezien)

 
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)