Sint Annaparochie, 30 december 2009

De Slotschool verkeersveilig

Feest op de Slotschool in Sint Annaparochie. De basisschool mag zich als eerste in gemeente Het Bildt verkeersveilig noemen. Het officiële predicaat wordt uitgedeeld aan scholen die druk zijn met verkeerseducatie.

Binnen de Slotschool is een speciale werkgroep opgezet voor onder andere de verkeersveiligheid rondom de school. Het Verkeersveiligheidslabel wordt volgende maand uitgereikt.

 

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN

St.-Annaparochie, 30 december 2009

't Rooie Dorp van oud naar nieuw

De restanten van de gesloopte woningen

In de aanzet tot de dorpsvisie van St.-Annaparochie staat dat de karakteristieke 'rode' woningen aan de Middelweg-west en het Negenmorgenspad, in de volksmond bekend als 't Rooie Dorp, moesten blijven staan. Omdat de oudste woningen niet voldeden aan de kwaliteitseisen werden zes blokken van twee door verhuurder Wonen Noordwest Friesland gesloopt. De meest oostelijke vijf blokken van twee in 'Delfts rode steen' zijn blijven staan.

In de vervangende nieuwbouw komt het oude beeld van 't Rooie Dorp sterk terug. In februari hoopt men met de opbouw van de 'fabrieksklare' woningen te beginnen. Na de bouwvak kunnen de eerdere bewoners die dat hebben aangegeven, terug naar hun 'ouwe plakky.'

Klik op de foto voor een impressie van het nieuwe Rooie Dorp

Bron: De Bildtse Post

Ljouwert, 30 december 2009

Klik voor groter plaatje

Plysje hâldt potleadfinter oan

In Ljouwerter (42) is tiisdei troch de plysje oanhâlden foar potleadfinten. De man soe al moannen aktyf west ha yn hiel Fryslân. De ôfrûne moannen hawwe fjirtjin minsken oanjefte dien en der kamen nochris tsientallen meldingen by de plysje binnen.

De man sette syn wite bestelbus of blauwe persoanenauto lâns de kant fan de dyk en liet dan syn spultsje sjen oan famkes of froulju dy't foarby kamen. Doe't er dit koartlyn yn Sint Anne die kaam de plysje him op it spoar.

Op it buro bekende de man al tiden warber te wêzen.

Bron: www.politie.nl

Oude Bildtzijl, 29 december 2009

Foto LC/Siep van Lingen

Vuurwerkverkoop begonnen

De vuurwerkverkoop is in Nederland begonnen. In De Stunthal aan het Leeuwarder Zuidvliet was het dinsdagmorgen niet heel druk, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Er kwamen vooral mensen bestellingen halen, zoals op de foto Grietje Plantinga uit Oude Bildtzijl met haar kinderen Kianne en Urwin.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 29 december 2009

foto Franeker Courant

Ulla Klomp vaak in tweede huis

Zeker eens in de zes weken komt de Duitse kunstenares Ulla Klomp uit Leverkusen voor een tijdje naar haar tweede huis op de Oudebildtdijk. De twee teckels gaan mee, evenals haar vogeltjes. En teken en schilderspullen zodat ze ook daar kan werken.

Ulla Klomp - die goed Nederlands spreekt - is niet de enige Duitse die zich op deze plek thuisvoelt. Dol is op het weidse uitzicht en de telkens veranderende luchten. Net als journaliste Linda Wardenbach over wie in deze krant ook al eens is geschreven. En het was indirect aan een Duitse kunstenaar te danken dat Ulla en Peter Klomp ook een huis aan de Oudebildtdijk kochten.

Bron: Franeker Courant
Lees verder >>

Harlingen, 28 december 2009

Minnertsgaaster aangehouden op verdenking van diefstal

De politie heeft zondagmiddag op de Westerzeedijk een 42-jarige inwoner van Minnertsga aangehouden op verdenking van diefstal. Een getuige zag dat de man stroomkabels van een bouwterrein aan de Havenweg wegnam. Via 1-1-2 werd direct de politie gewaarschuwd, waarbij een duidelijk signalement van de man werd gegeven.

Na een zoektocht zagen de agenten de 42-jarige fietsen op de Westerzeedijk. De man bleek nog in het bezit te zijn van de kabels. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor mocht de 42-jarige man het bureau weer verlaten.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 25 december 2009

foto Leeuwarder Courant

Sportieve Kerst!

Vanmorgen heb ik de Molenloop gelopen, een halve marathon georganiseerd door SV Friesland. Vanwege de sneeuwresten was het parcours enigzins aangepast en dat was nu verder goed te belopen. Na de start bij De Opslach vlak voor Vrouwenparochie liep het parcours naar Ouwe Leije, vandaar naar Oude Bildtzijl, naar Nieuwe Bildtdijk en zo weer terug.

Het was droog weer maar er stond een frisse stevige wind. De eerste 3 kilometer liep ik nog enigzins bij lopers in de buurt maar hierna was het een solo naar de finish. Ik heb de hele loop een vrij constant tempo kunnen lopen, jammer dat de laatste kilometers pal wind tegen waren.

Bron: Herman Geritz (Blog)
Voor de uitslag, klik hier >>

Nij Altoenae, 25 december 2009

Wat een begin van het Kerstfeest!

Nij Altoenae wordt op 1e Kerstdag 2009 gewekt door kerstmuziek van Blaast de Bazuin, het korps van Oude- en NieuweBildtdijk - Nij Altoenae. Een prachtige kerstmorgen. De sneeuwvlokken dwarrelen neer en de muziek klinkt door over de straten en over de velden.

De temperatuur was om het vriespunt. Traditiegetrouw was de garage van Leo en Cees prachtig omgebouwd een gezellige koek en zopie tent, waar de bijna verkleumde bandleden zich de warme chocolademelk heerlijk lieten smaken.

.... En daarna gaat de reis weer verder door de straten van (Bethlehem) Nij Altoenae ....'n geweldige bijdrage van Blaast de Bazuin aan een vredig Kerstfeest 2009.

Bron: www.nij-altoenae.nl
Veel meer foto's >>

Sint Annaparochie, 25 december 2009

Gunstig oordeel beschermde status Bildtdijken

foto Leeuwarder Courant

Ook het Bildt zou nu gunstig moeten oordelen over een aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht van de Bildtdijken. Dit adviseren burgemeester en wethouders aan de raad. Die wees deze status in 2004 nog af, omdat voor te veel beperkingen werd gevreesd.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft al tot de beschermde status besloten en vraagt daarover opnieuw advies van gemeente en provincie.

Het Bildt komt nu wel tot een gunstig oordeel, omdat de bescherming "aansluit bij het groeiend besef tot instandhouding van (Bildts) erfgoed." De Oude- en Nieuwebildtdijk zijn bovendien "een wezenlijk ondereel van de geschiedenis van het Bildt" en dragen in sterke mate bij tot "de ruimtelijke beleving van het Bildtse landschap", aldus het college.

Bron: Leeuwarder Courant

Froubuert, 25 desimber 2009

Molenloop Froubuert giet oan

Hurdrinklup SV Friesland hat besletten om de Molenloop mei start en finish yn Froubuert op twadde krystdei trochgean te litten. De Molenloop is in hurdrin-evenemint oer 5, 10 en 21 kilometer.

It parkoers moat wol oanpast wurde. Lâns de Leijsterfeart leit tefolle snie om drave te kinnen, mar it is de organisaasje slagge om in alternative rûte te betinken. De organisaasje freget dielnimmers wol om skuon nei in goed profyl mei te nimmen, want dat bliuwt wol nedich.

Bron: omrop Fryslân

Nij Altoenae, 24 december 2009

Vorst graag op kerstmorgen; dan klinkt de muziek zo ver

Vorst op kerstmorgen. Een paar graden of een heleboel, dat maakt basblazer Douwe Wijbenga van christelijke muziekvereniging Blaast de Bazuin niet uit. "Weet je wat het mooie van vorst is? Dan klinkt het zo mooi. Zo lekker helder en ver." De 57-jarige bouwvakker uit Sint Jacobiparochie staat op kerstmorgen om zeven uur in Nij Altoenae op straat kerstliedjes te spelen met het jeugdkorps. Hij doet dat al elf jaar.

In 1999 speelde het jeugdkorps voor het eerst de inwoners van Nij Altoenae wakker, op initiatief van toenmalig dirigent Piet Visser. Inmiddels weten ze niet beter. Ook andere Friese dorpen kennen de traditie. In Oudega (Sm.) bijvoorbeeld trakteert Looft den Heer de bewoners al jarenlang op een optreden in de vroege uurtjes van eerste kerstdag.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele artikel >>

Burdaard, 24 december 2009

Eerste en laatste witte kerst voor Monica en Alysha

De familie Dijkstra uit Burdaard probeert uit alle macht te voorkomen dat Alysha (links) en Monica uitgezet worden naar de Comoren. Foto LC/Catrinus van der Veen

De zesjarige Alysha zal ongetwijfeld de enige Friessprekende inwoner zijn van de eilandengroep Comoren. Tenminste wanneer de Immigratiedienst IND zijn zin krijgt en ze terug moet. Rennie van der Meulen en Aede Dijkstra uit Burdaard doen er alles aan dat te voorkomen.

Geen woord ontgaat haar. Hoewel ze nog maar zes is en ogenschijnlijk. aan de keukentafel zit te tekenen, malen haar hersentjes over wat ze in de woonkamer hoort. Dan, vanuit het niets, begint ze te schreeuwen en te rennen. Alysha is bang. Vooral omdat haar moeder Monica bang is. Zij probeert haar angst te verbergen, maar haar kind vangt elk signaal van haar moeder feiloos op.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 24 december 2009

Beide Bildtdijken toch beschermd dorpsgezicht

B en W van het Bildt stellen voor om de Oudebildtdijk en de Nieuwebildtdijk de status van beschermd dorpsgezicht te verlenen. In 2004 hield de gemeenteraad van het Bildt een dergelijke status nog tegen, uit vrees voor de beperkingen die dat met zich mee zou brengen. Volgens het college van B en W is dat dit keer niet nodig. De monumentale eigenschappen van de beide dijken - de manier waarop ze in het landschap liggen, en de typerende bouwvormen - zijn namelijk al genoeg beschermd in de gemeentelijke bestemmingsplannen. De raad kan het beschermd dorpsgezicht dus accepteren zonder vrees voor extra beperkingen.

De Bildtdijken spelen een belangrijke rol in het kenmerkende Bildtse landschap, dat in de zestiende eeuw is gevormd door de inpoldering van de Middelsee. Over de manier waarop het typisch Bildtse erfgoed het beste in ruimtelijke ontwikkeling een plaats kan krijgen, verschijnt over een paar weken een plan.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 24 december 2009

Illegaal vuurwerk in beslag genomen

Nitraatbommen

De politie heeft woensdag van twee inwoners van Haulerwijk van 16 en 14 jaar en van een 20-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie illegaal vuurwerk in beslag genomen. De 16-jarige inwoner van Haulerwijk bleek in het bezit te zijn een aantal strijkers, knalkorpers, vuurpijlen en zevenklappers.

Diezelfde middag werd ook een 20-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie gecontroleerd. Via overlastmeldingen kwam men de man op het spoor. Hij bleek in het bezit te zijn van een doosje nitraatbommen. Ook dit illegale vuurwerk werd in beslag genomen.

Het in beslag genomen vuurwerk wordt opgehaald door Domeinen Roerende Zaken, een agentschap van het ministerie van Financiën. Deze dienst zet het in beslag genomen vuurwerk onder water. Vervolgens wordt het vuurwerk verschredderd en na een afvalcentrale of cementfabriek gebracht om het daar te laten verbranden.

Bron: www.politie.nl

St.-Annaparochie, 23 december 2009

Leerlingen van csg Ulbe van Houten kwamen donderdag naar het café voor een proefles. Het uithangbord van Amstel Bier werd tijdelijk vervangen door 'Ulbe
Hier'. (foto: Jan Bonefaas)

Amstel Bier tijdelijk Ulbe Hier

De roep om nieuwbouw van de csg Ulbe van Houten is de laatste jaren alom in de regio gehoord. Plannen om ergens in St.-Annaparochie een nieuw gebouw neer te zetten konden in eerste instantie niet worden gerealiseerd. Om de nood te lenigen heeft de school nu haar toevlucht tot café 't Wapen fan 't Bildt gezocht.

Het Bildtse college van b. en w. heeft het plan gelanceerd om het nieuwe gebouw naast de Piter Jelles te situeren, zodat er een hoge mate van samenwerking tussen beide scholen kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van lokalen. De gemeenteraad staat achter een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het plan. Maar het is nog lang niet zover dat er gebouwd kan worden en ondertussen barst de Ulbe van Houten uit zijn voegen.

Bron: De Bildtse Post
Lees verder >>

Leeuwarden, 23 december 2009

Lege plekken in theaters door winterse weer

Theaters, maar ook andere instellingen zoals musea, ondervinden veel hinder van de winterse weersomstandigheden. Die weerhouden veel mensen van een gepland bezoek. In veel theaterzalen blijven plekken leeg. Een financiële tegenvaller voor theaters, maar ook voor een gezelschap als Tryater dat in de kerstvakantie op veel extra bezoekers mikt. Zondag werden beide voorstellingen van De Striid om de Sulveren Bal afgelast vanwege het barre weer.

Niet alleen De Striid om de Sulveren Bal, ook veel andere evenementen worden afgelast, waaronder veel kerstconcerten. Het Dichtersfestival, dat op 27 december in St Jacobiparochie zou plaatsvinden, gaat ook niet door. Vanwege de sneeuw en gladheid is het te gevaarlijk om aan de dijk te parkeren.

Bron: Friesch Dagblad

Leeuwarden, 23 december 2009

Geitenkaas toastjes met gerookte zalm

Foto: Leeuwarder Courant

Oorspronkelijk is geitenmelk natuurlijk bestemd voor de pasgeboren geitjes en niet voor de kaas. Alleen zullen daar de komende tijd niet veel van zijn. Een ramp dreigt voor de geitenkaasmakers. Geen melk, geen kaas en dan misschien ook wel geen goitekeesmusyk van de Bildtse band de Feetwarmers, maar dat is weer een ander verhaal.

Het maken van geitenkaas is nogal een kunst. Het voer van de geiten bepaalt in hoge mate de smaak van de kaas en daarbij komt nog dat de melkvetten in de geitenmelk vrij gevoelig zijn en dat er uiterst hygiënisch moet worden gewerkt. Anders krijg je geitenkaas die naar een oude bok smaakt. En voor oude bokken zijn maar weinig liefhebbers.

Bron: Klaas Kasma, Leeuwarder Courant
Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 22 desimber 2009

Nominaasje foar G0-4 Sport

De sportmoetingsplakken fan GO4-Sport binne nominearre foar in Richard Krajicek Award. GO-4 Sport is aktyf yn de gemeenten Ferwerderadiel, Ljouwerteradiel, Menameradiel en It Bilt. Go-4 Sport mei yn jannewaris stride om de Fryske titel èn de 1000 euro dy't dêrby heart. De provinsjale winner giet troch foar de lanlike haadpriis.

In sportmoetingsplak is bedoeld om de jeugd oan it sporten te krijen, mar is ek in plak dêr't se elkoar treffe.

Bron: Omrop Fryslân

Nij Altoenae, 21 december 2009

Sneeuwfoto's uit Nij Altoenae

Het winterweer in december 2009, met hevige sneeuwbuien, zorgt in Nij Altoenae voor saamhorigheid en prachtige plaatjes. Iedereen helpt elkaar om de straten weer enigszins begaanbaar te maken.

Ook voor de kinderen zorgt de sneeuw voor veel vertier. Sleetje rijden, sneeuwpoppen maken. De kinderen vermaken zich prima.

Met de kerstvakantie voor de deur zou het prachtig zijn, dat de kinderen zich nog dagen in de sneeuw kunnen uitleven. Het ziet er in ieder geval heel gezellig uit.

Bron: www.nij-altoenae.nl
Klik hier voor veel meer foto's >>

Zonnegroet

Ellen Floris: Het Wad

De dagen zijn kort, donker, koud en nat.... Wie is er niet aan toe aan een beetje ZON. Daar gaat wat aan gedaan worden. In de nacht van 21 december heet Jolanda Miedema de Zon weer welkom met haar beroemde Zonnegroet.

Onder de sterrenhemel helemaal in het Noorden van Nederland ligt de betoverende plek met de naam Oude Bildtzijl. Alom bekend maar daarbuiten "gelukkig" nog niet. Toch willen we niet iedereen dit best bewaarde geheim onthouden en zo nu en dan maken we ons bekend met een prachtig verschijnsel.

Rond 21 december bereikt de zon op het Noordelijk halfrond zijn laagste punt. Het is midwinter. Al duizenden jaren wordt op deze dag de winterwende gevierd. De duisternis is op zijn diepst en het licht keert weer terug.

Bron: www.ouwe-syl.nl
Lees het hele artikel >>

Nij Altoenae, 19 december 2009

Friesland, het Lapland van Nederland

Met haar kinderen in het Lapse wiegje reisde de Finse Ami Kokko van land naar land. Nu is ze neergestreken in Nij Altoenae. Foto LC/Niels Westra (gescand)

Ze is Fins, bracht een deel van haar jeugd door in Zweden, woonde en werkte in Parijs en heeft een passie voor Spanje. En ze woont aan de Oudebildtdijk in Nij Altoenae.

Ami Kokko-Zalcman (77) heeft heel wat kilometers afgelegd in haar leven. Dat doet ze nog steeds, want ze pendelt heen en weer tussen haar huizen in Friesland en Parijs. De ene helft van het jaar woont ze hier, de andere helft daar. Kiezen wil ze niet. "Ik ben een mens van vijf landen en vijf talen."

Ami werd geboren in Finland. Toen Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog haar land aanviel werd ze, net als veel andere Finse kinderen, naar een gezin in Zweden gestuurd. Ze was toen twaalf. Daar hoorde ze voor het eerst over Friesland. "Mijn pleeggezin woonde in Kvanum en veel andere plaatsnamen in de omgeving eindigden ook op 'um'. Dat is geen Zweedse uitgang."

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 19 december 2009

Kilometermaker Kooistra

Jan Kooistra vorige week zaterdag op Ameland, waar hij de microfoon hanteerde tijdens de Ameland Adventure Run. Foto LC/Hans Willems (gescand)

Met de Berenloop op Terschelling en de Ameland Adventure Run heeft sv Friesland twee grote en bijzondere loopevenementen in huis. Maar eigenlijk klopt het hart van deze vrijwilligersclub pur sang voor de eenvoudige dorpsloopjes waarvoor het reizende circus van Jan Kooistra week in week uit de provincie in trekt.

Elke zaterdagmorgen staat Jan Kooistra (63) uit Sint Jacobiparochie om zes uur op om grote ketels water te koken. Jan is geen verloskundige en er is ook niks mis met de watervoorziening in huize-Kooistra. Jan is de spin in het web van atletiekvereniging sv Friesland en is elke zaterdag op pad voor een loopevenement. Het goed doorgekookte water is nodig voor de grote gamellen met thee en bouillon waarmee de club zijn lopers aan de finish weer wat leven bijbrengt.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Aldebiltsyl, 18 desimber 2009

Ek sylboaten soene troch Aldebiltsyl farre moatte

Plan toeristen nei Aldebiltsyl

Aldebiltsyl is der hielendal klear foar om de toeristyske lokaasje te wurden fan It Bilt. Doarpsbelang presintearde juster it oanfalsplan om safolle mooglik toeristen nei de 'Poort fan it Bilt' te lûken.

Doel is om boatsjeminsken dy't de Noardlike âlvestêderûte farre ek troch it doarp gean te litten. Om se yn Aldebiltsyl fêst te hâlden moat der in jachthaven komme mei 8 trekkershutten om yn te sliepen. Ek moatte der mear kuier- en fytspaden komme.

De gemeente sil de plannen op helberhied beoardiele.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Sint Anne, 18 desimber 2009

Undersyk lûdshinder Sint Anne

It Bilt moat syn húswurk oerdwaan as it giet om de lûdshinder fan de Albert Heijn yn Sint Anne. De Rie fan Steat fynt dat de berekkenings fan de gemeente net goed binne. De eigner fan de supermerk striidt al skoften tsjin de komst fan in appartemintekompleks mei soarchwenten. Hy is benaud dat de frachtauto's syn winkel net mear befoarriede kinne om't dat tefolle leven jout.

Nei alle gedachten duorret dat ûndersyk in jier. Foar de bou sels hat dizze útspraak foarearst noch gjin gefolgen. Dochs oerlizze de bouwer en alle belutsen partijen op dit stuit as se fierder gean of de bou stillizze oant alle prosedueres oer binne.

Bron: Omrop Fryslân

Hilversum, 18 december 2009

De Grote Woonwens, aflevering 6: St Jacobiparochie

Gre heeft een brief geschreven voor Anneke. Anneke is een 57jarige, alleenstaande moeder uit St. Jacobiparochie met een zoon en wel 12 pleegkinderen. Al ruim 20 jaar is Anneke pleegmoeder. Gre past vaak op de pleegkinderen en vindt dat De Grote Woonwens hier eens flink zou moeten uitpakken.

Drie jaar geleden heeft Anneke haar oude woning verkocht en een boerderij gekocht, omdat er steeds meer pleegkinderen kwamen en er ruimte nodig was. Dit was financieel net mogelijk, maar er bleef weinig geld over om het huis op te knappen.

Voordat Anneke de boerderij kocht, diende deze als peuterspeelzaal, een biljart soos en een bibliotheek. Hierdoor zijn er veel verschillende en onpraktische ruimtes; bijvoorbeeld de badkamer, welke zeer gedateerde schooldouches heeft en de kinderen in de rij moeten staan om te kunnen douchen. (Uitzending: zondag 20 december 20.30 uur, RTL 8)

Bron: RTL Nederland
Lees het hele artikel >>

Den Haag, 17 december 2009

Plan Sint Anne om zorgcentrum vernietigd

Voor de tweede keer heeft de Raad van State het bestemmingplan Sint Annaparochie vernietigd, wat betreft het gedeelte van het omstreden zorgcentrum Van Harenshuus. Ook de instelling van beperkende maatregelen voor de supermarkt van Albert Heijn zijn voor een deel geschrapt, omdat het geluidsonderzoek niet deugde.

Deze uitspraken van de Raad van State zijn een belangrijke overwinning voor supermarkteigenaar Herman Wassenaar en twintig andere ondernemers in de buurt van het zorgcentrum in aanbouw. Zij strijden sinds 2005 tegen de bouw van de zorgflat bij hun achterdeur.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Dokkum/Sint Annaparochie, 17 december 2009

Raadsvergaderingen gaan niet door

De raadsvergaderingen van Dongeradeel en Het Bildt gaan vanavond niet door. De gemeentebesturen vinden het niet verantwoord om raadsleden en belangstellenden door het slechte weer naar de gemeentehuizen te laten komen.

Ook de raden van Ferwerderadiel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen vergaderen. Die vergaderingen gaan vooralsnog wel door. De raad van Dongeradeel is verschoven naar volgende week.

Bron: Leeuwarder Courant

Blantyre (Malavi), 15 december 2009

Krokodil vreet Nederlander bijna op

OK iedereen. Kappen maar met stoere vakantieverhalen vertellen. Van die ene keer op de zwarte piste in Zwitserland. En die vethoge rots in Italië. Of anders dan dat steile bergpad in de Ardennen. Deze toppen jullie toch nooit: "A Dutch national Martin Mulder (je weet wel, die van de Three Left Hands, KD), 26, has been terrible attacked by crocodiles in the Southern region lake district of Mangochi in Malawi." Kijk, daar versier je een chick mee aan de bar. Dan kun je zeggen dat je iets hebt meegemaakt wat het navertellen waard is. Fukking bizar natuurlijk. Wie overleeft er nou een aanval van prehistorische moordhagedissen à 500 kilogram per stuk?

Volgens de lokale politie werd Marten Mulder aangevallen toen hij met zijn hond een stukje besloot te zwemmen. De crocs sleepten hem maar liefst drie kilometer (!) mee voordat iemand ze met een stuk ijzer verjoeg. "Mulder sustained deep wounds in the buttocks, thighs and fingers." En nu niet allemaal gaan gillen dat het altijd die typisch KlunsHollanders zijn die in den vreemde de meest bizarre ongelukken overkomt.

UPDATE: Meer info over Marten's stoeipartijtje met de crocs hier. De patiënt maakt het redelijk. 20 hechtingen. Krokodil is door het leger doodgeschoten.

Bron: GeenStijl.nl

Hallum, 11 december 2009

Herinneringsbank Henk Hornstra op het Noarderleech

Foto: Theun Wiersma (gescand)

Op zaterdag 31 oktober is ter nagedachtenis aan Henk Hornstra, de voorzitter van It Fryske Gea die ruim twee jaar geleden overleed, door zijn vrouw Tineke Hornstra-Kuiper een bank onthuld. Deze onthulling vond onder grote belangstelling plaats op de uitzichtbunker in het natuurgebied het Noarderleech.

Het Noarderleech is onderdeel van het natuurgebied Noard-Fryslan Bûtendyks, één van de parels van It Fryske Gea. Dit gebied ten noorden van Oude Bildtzijl is het voorbeeld van hoe mensen in staat zijn de zee te bedwingen en land te veroveren. Opvallende elementen zijn de drinkdobben, de kwelders en de kwelderwerken. It Fryske Gea trachtte dit gebied al vanaf 1992 te verwerven en als natuurgebied te beschermen. Mede door de inzet van Henk Hornstra kon dit unieke natuurgebied in 1996 door It Fryske Gea worden overgenomen van het Noorderleegs Buitenveld CV.

Bron: It Fryske Gea, Winter 2009/2010
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 11 december 2009

Politie: hulde voor achtervolgers pinpasdieven

Met hoge snelheid achter dieven aan rijden is gevaarlijk, maar supermarkteigenaar Herman Wassenaar en zijn zoon Marc Simon uit Sint Annaparochie verdienen hulde. "Wij stellen altijd prijs op medewerking van burgers", zegt politiewoordvoerder Robert Rambonnet.

Volgens Rambonnet waren de vier Roemeense pinpasdieven waarschijnlijk ontkomen, als vader en zoon Wassenaar er niet achter aan gevlogen waren. Door hun kordate actie konden de verdachten van 21, 23, 38 en 39 jaar worden gearresteerd.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>
Omrop Fryslân Sjoch útstjoering Hjoed op Omrop Fryslân (op 05.48 min.) >>

St.-Annaparochie, 11 december 2009

Foto: gemeente het Bildt

Machinaal straten in de Burgemeester Vlaskampstraat

Bij de herstraatwerkzaamheden in de Burgemeester Vlaskampstraat is een straatmachine ingezet. Met de inzet van deze machine hoeven stratenmakers minder zwaar te tillen en wordt ook het repeterend effect van het straten voorkomen. Andere voordelen van het gebruik van deze machine zijn de goede kwaliteit en de hoge productie.

Nadat de zandbaan onder profiel is afgereid, wordt de straatmachine aan de achterzijde gevuld met de opgebroken steen uit de oorspronkelijke verharding. Vervolgens worden de stenen aan de zijkant handmatig op transportrollen naast elkaar gelegd. Een ingenieus systeem zorgt ervoor dat de stenen in het verlangde partoon (straatverband) komen te liggen. Daarna worden de stenen door een aandrukarm naar de afnametafel aan de voorzijde van de machine geschoven. Als de hoeveelheid stenen daarop groot genoeg is, worden ze door een hydraulische telescooparm met zuignappen opgepakt. In de zuignappen wordt bij het contact met de steen vacuüm getrokken, zodat de steen blijft "kleven". Met de hydraulische telescooparm worden daarna de stenen aansluitend tegen de aanwezige verharding aan gelegd.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 11 december 2009

Autowassen voor 'Warchild'

De leraren probeerden het nog te verkopen als een praktijkles natuurkunde. Inzichtelijk maken dat vuil zich met water en zeep veel beter van een metalen oppervlak laat verwijderen dan zonder. "Probeer maar even een half uurtje uit op meesters auto. Die is errug vuil".

Maar daar tuinden de leerlingen van 3 vwo van de Ulbe van Houtenschool in Sint Annaparochie natuurlijk helemaal niet in. Dokken moesten de leraren vanmiddag, voor de wasbeurt van hun vehikels. Het geld ging naar Warchild. De club waarvan klasgenote Marieke Zwart ambassadrice is voor Friesland.

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN

Sint Annaparochie, 10 december 2009

Albert Heijn, Sint Annaparochie

Winkeliers in achtervolging op Roemeense pindieven

Herman Wassenaar en zijn zoon Marc Simon hebben maandag op spectaculaire wijze vier Roemeense pinpasdieven te pakken gekregen.

De eigenaar van de Albert Heijn in Sint Annaparochie zette met zijn auto de achtervolging in. Er werden snelheden van 160 kilometer per uur bereikt, tot de Roemenen zich in Deinum klemreden. Vier politieauto's gingen het dorp in en pakten de dieven.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 10 desimber 2009

Foorakker start 8+ groep

De Foorakker krijt begjin takom jier in 8+ groep. Foto: Omrop Fryslân

De Foorakker yn Sint Anne en Underwiisgroep Fier begjinne yn jannewaris mei in 8+ groep foar de iepenbiere basisskoallen yn de Middelseegemeenten. Dy 8+ groep bestiet út bern fan de heechste groepen dy't goed leare kinne. Sy geane ien deidiel yn 'e wike nei de Foorakker foar oanpaste opdrachten en lesstof.

Yn it projekt wurdt gebrûk makke fan de ûnderfiningen mei de 8+ groep yn Ljouwert.

Yn Ljouwert hat iepenbiere skoallemienskip Piter Jelles al seis jier in 8+ groep yn oparbeidzjen mei it basisûnderwiis.

Bron: Omrop Fryslân

St.-Annaparochie, 10 december 2009

Politie houdt verdachten pinpasoplichting aan

De politie heeft maandag 7 december drie mannen en een vrouw uit Roemenie aangehouden op verdenking van oplichting met pinpassen. Op zaterdag 21 november werden bij supermarkten in Harlingen en Sint Annaparochie twee mensen het slachtoffer van deze oplichting. Bij het afrekenen zagen de verdachten kans de pincode af te kijken, waarna de slachtoffers buiten afgeleid werden en de pinpassen gestolen werden. Hierna werd geld gepind met de pas.

Maandag zagen medewerkers van dezelfde supermarkt in Sint Annaparochie personen weer proberen een pincode af te kijken bij klanten. Deze personen werden herkend als dezelfde personen die twee weken geleden klanten opgelicht hadden. Hierop belden de medewerkers de politie en volgden de verdachten in hun auto tot deze door de politie staande gehouden konden worden. De 21-, 38- en 39-jarige man en de 23-jarige vrouw werden overgebracht naar het bureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl

Sumar, 9 december 2009

Einde Aannemer Procee Sumar in zicht

Aannemersbedrijf Procee in Sumar vraagt dinsdag het faillissement aan. Dat schrijft de Leeuwarder Courant. Het bedrijf verkeert in acute geldnood en met het bankroet verliezen negentien mensen hun baan. Het personeelsbestand was in de afgelopen maanden al ingekort van ruim dertig tot een kleine twintig medewerkers. Dit kwam mede door terugval in orders.

Het bouwbedrijf maakte drie jaar geleden een doorstart vanuit het Bouwbedrijf Procee dat failliet was gegaan. Destijds werd begonnen met zes personeelsleden onder leiding van Chiel van der Werff uit Sint Annaparochie. Mogelijk zijn er wederom opties voor een doorstart aangezien er nog een aardige orderportefeuille aanwezig zou zijn.

Bron: WâldNet

Oude Bildtzijl, 9 december 2009

Foto: LC|Jan de Vries

Mijn naam is Jan de Vries

Jan de Vries, wie kent hem niet? Maar wil weten of de man met de alledaagse naam ook een doorsnee figuur is en zoekt hem op. Onze fotograaf Jan de Vries zet ze op de kiek. Deze week: Feetwarmer Jan de Vries uit Oude Bildtzijl.

Het succes over-rompelde 'm, grijnst zanger/liedschrijver Jan de Vries (48) uit Oude Bildtzijl. In september trad hij voor het eerst naar buiten met zijn eigen nummers. Stond hij met zijn gitaar op het podium bij het Tsjoch-festival in Drachten, raakte hij de luisteraars zo dat hij prompt de publieksprijs won.

Sindsdien gaat het hard met zijn solocarrière, is de muzikant ineens te zien en te horen op radio en televisie. En dat, haalt hij zijn schouders op, terwijl hij thuis net in een dikke verbouwing zit.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

St.-Annaparochie, 9 december 2009

Nieuw bestemmingsplan Buitengebied

Na een aantal jaren van zorgvuldige voorbereiding is het nieuwe bestemmingsplan gereed om als ontwerpbestemmingsplan verder in procedure te gaan.

In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied worden alle percelen in het buitengebied van de gemeente het Bildt voorzien van een nieuwe bestemming.

In veel gevallen zal deze bestemming overeenkomen met/aansluiten bij de bestemming zoals op dit moment is geregeld in het nu geldende bestemmingsplan. In andere gevallen zijn bestemmingen soms gewijzigd om aan te sluiten bij het huidige actuele gebruik.

Bron: gemeente het Bildt
Lees het hele artikel >>

Groningen, 8 december 2009

Anasse Bouamama weer wat beter

Het gaat op dit moment gelukkig weer beter met het 9-jarige jongetje Anasse Bouamama uit Sint Annaparochie dat tijdens Sint Maarten op de Statenweg ernstig gewond raakte. Hij ligt niet meer in coma en niet meer op de intensive care. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed. Anasse vindt het mooi om kaarten te ontvangen.

Een kaart kan gestuurd worden naar:
UMC Groningen
Kinderafd: 4de verdieping
t.a.v. Anasse Bouamama
Postbus 11120
9700 Groningen

Bron: bildtweb.nl

St.-Annaparochie, 7 december 2009

Noorder- en Zuidervaart worden gesaneerd

In het verleden is de waterbodem van een gedeelte van de Zuider- en Noordervaart door het centrum van St.-Annaparochie verontreinigd door activiteiten van de voormalige gasfabriek. De provincie Fryslân is het bevoegd gezag voor waterbodemverontreinigingen en wil op korte termijn deze verontreinigde waterbodem saneren.

De afgelopen jaren is uitvoerig overleg geweest tussen vertegenwoordigers van Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente het Bildt. Tevens is er uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de verontreiniging door een milieukundig adviesbureau. Inmiddels is het voorbereidingstraject afgerond, zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en is opdracht verstrekt aan aannemer Verhoeve milieu BV en aan milieuadviesbureau Oranjewoud BV. Voordat de werkzaamheden starten vindt op 15 december as. een voorlichtingsbijeenkomst plaats.

Bron: gemeente het Bildt
Lees het hele artikel >>

Oudebildtdijk, 7 december 2009

De Dolende Ridder

Leopold Wijdeveld yn syn teater. Foto: omrop Fryslân

Hast elke gemeente hat wol syn eigen teater. Sa ek de gemeente it Bilt. Dy hat nammentlik it lytste teater fan Fryslân. Keunstner en teaterdirekteur Leopold Wijdeveld organisearret tolve oant achttjin kear yn 't jier konserten op 'e Aldebiltdyk. Dêrfoar ferboude er syn hûsta in lyts teater mei fjirtich stuollen.

Nettsjinsteande dat it teater lyts is, is it wol profesjoneel. De filosofy fan Wijdeveld is dat der yn Nederlân net genôch omtinken is foar ‘lytse’ en minder bekende keunstfoarmen. Dy keunst biedt De Dolende Ridder in poadium. De K-rûte wie benijd nei de driuw fan Wijdeveld en folge him yn 'e oanrin nei in konsert fan sjongeres en luitspylster Eveline Juten.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Utstjoering mist, Omrop Fryslân (6.38) >>

Oude Bildtzijl, 7 december 2009

Afscheidsfeestje Sint is goed voor verwerking

In steeds meer plaatsen wordt Sinterklaas na 5 december officieel uitgezwaaid. Dit is overzichtelijker en beter voor het 'verwerkingsproces' van kinderen.

Ook in Oude Bildtzijl zwaaiden basisschoolkinderen maandagmorgen de goedheiligman uit. De Sint (met pet) werd op de foto gezet door LC-fotograaf Catrinus van der Veen.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 4 december 2009

De gesproken menukaart

Foto LC|Siep van Lingen (gescand)

"Komme jim foor 'n sleutel fan 't logement an'e overkant? Mot ik even metlope?" "Eh, nee, wy woenen hjir allinnich in hapke ite." "O, nou gesellig, hartstikke goed, plof mar ergens del. Kom ik soa bij jim."

En weg is Auke Kooistra. De keuken in? Om even later achter de toog op te duiken en daar zijn ploegje vaste klanten van een geestrijk natje te voorzien. Bildts, Fries, Nederlands, ze zijn hier in Oudebildtzijl van alle talen thuis. Engels, toen de hele hut laatst betrekkelijk accentloos met Maybe Winehouse meezong. Die Maybe zingt trouwens nóg beter dan de echte Winehouse, die weer beter drinkt. Een mens kan ook niet in alles de beste wezen.

Het Graauwe Paard. Het ziet er verkeerd gespeld uit, maar fout is hier goed. In Marssum heb je een gelijknamig paard, in een prachtig historisch pand. Daar schrijven ze 'grauwe', met één a. Volgens Kooistra is dat om verwarring te voorkomen...

Bron: Leeuwarder Courant, freed
Lees verder >>

St. Annaparochie, 4 december 2009

Meertens Instituut: 80 Dankerts

Het Meertens Instituut heeft sinds kort de Nederlandse Familienamenbank online. De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in Nederland. Alle 314.000 namen die in 2007 bij de Gemeentelijke Basisadministratie voor 16 miljoen mensen met de Nederlandse nationaliteit geregistreerd zijn, zijn opgenomen. Van de namen met vijf of meer naamdragers vindt u een verspreidingskaart. Daarnaast zijn ook de gegevens uit de volkstelling van 1947 opgenomen.

In 2007 waren er in Nederland 80 mensen met de naam Dankert geregistreerd. De Dankerts komen het meest voor in de gemeenten het Bildt en Leeuwarderadeel. In beide gemeenten komt de naam twaalf keer voor. Dat komt overeen met iets minder dan 0,12% van de bevolking. In de gemeente Groningen wonen 8 mensen met de naam Dankert. Uit het verspreidingspatroon kan afgeleid worden dat alle Dankerts in ons land tot dezelfde familie behoren en dus afstammen van Teunis Jacobs Dankert (geboren 2 oktober 1845 in St. Annaparochie en overleden 31 maart 1908 in Stiens) en Hendrikje Stroosma.

Uit de volkstelling van 1947 blijkt dat de naam Dankert vlak na de oorlog 52 keer voor kwam. In de afgelopen zestig jaar is de Dankert-familie dus met meer dan 50% uitgebreid. Vooral in het zuiden van het land komen de namen Danker, Dankers, Dankaart, Dankaert en Dankaarts relatief veelvuldig voor.

Bron: KNAW/Meertens Instituut

Sint Annaparochie, 3 december 2009

De grote kultuurprijs 2009 het Bildt voor Kirsten Zwijnenburg

Donderdagmiddag 3 december op een donkere, druilerige wintermiddag is een klein gezelschap opgewekte kunstminnaars en minnaressen verzameld in het gemeentehuis te Sint Annaparochie, een welvarend dorp niet ver van de waddenkust. Zo zien wij in het gemengde gezelschap het feestvarken zelf, haar echtgenoot, de begaafde beeldhouwer Hein Kocken en zijn altijd goed ogende, superslanke echtgenote Wietske, maar ook andere kunstenaars met peper en zout kleurige baarden en snorren, veelal uit het westen des lands afkomstig.

Na ellenlange zouteloze toespraken van de gemeentelijke Bobos overhandigt de wethouder een metersgrote King Size cheque waarvan een ieder vermoedt dat er een bedrag met zes nullen op zal staan gezien het formaat.
Een afkeurend Oooooooooh klinkt op als het bedrag op de cheque niet meer bedraagt dan een schamele 500 euro. Zelfs voor de zuinige Friezen een schijntje.
Ik neem nog even een foto van Kirsten. Ik waardeer haar zeer.

Bron: Fred van der Wal, vkblog
Lees het hele artikel >>

Harlingen, 3 december 2009

Bushalte Dattumadiel

Leuk, dat de Gemeente Kollumerland (c.a.) mij en nog een flinke club vergaderaars uitnodigde om een stukje mee te reizen met de 'Gouden Toekomstbus' van de VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten). De gemeenteclub maakt zich zorgen over de 'krimp' op het platteland. Minder mensen, minder werk, minder inkomen, minder mobiliteit. Daarom reist de gouden bus door het hele land.

Ook in Noordoost-Friesland bevindt zich een van de bushaltes: het innovatieve zorgcentrum Meckama State in het streekdorp Kollum. Op de zijkant van het voertuig staat de route door Nederland vermeld; het perifere Kollum ligt volgens de randstedelijke tekstschrijvers kennelijk in de ons in elk geval niet bekende gemeente 'Dattumadiel'. Dat roept bijgedachten op. Ook hier geldt weer: de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

De bus voerde ons door het vlakke lande en langs greiden en dorpen naar het Groninger Grootegast. De jongste wethouder van Nederland, Hilbrand Visser, lokte de passagiers uit hun tent, op zoek naar de beste ideeën van Noord- Nederland. Geanimeerde discussie, begeleid door bijna-valpartijen van de gespreksleider. Hij bracht het er goed af, ondanks de 'dood-of-de-gladiolen'-instelling van de buschauffeur. Het liep beter af dan in de Noordwestfriese gemeente Het Bildt. Daar viel de lokale burgemeester op schoot bij de wethouder tijdens een woeste manoeuvere langs de krappe dijkweggetjes.

Bron: Fryske Dagen, weblog van Gijs van Hesteren
Lees het hele artikel >>
Videobeelden: Gouden Toekomst in Het Bildt >>

Sint Annaparochie, 2 december 2009

Twee extra jubileum concerten Wiko's

De Wiko's, wie kent ze eigenlijk niet. In 1969 is het orkest opgericht door accordeonist en boer Kobus Algra uit Menaldum samen met Wytske Tjoelker en Simon Kromkamp. Het trio speelt op bruiloften, partijen en dorpsfeesten. De bezetting wisselde regelmatig. Met onder meer zangeres Hepie Hiemstra scoorde De Wiko's enkele hits, waaronder Op Het Perron, Neem Voor Mij Maar Een Ander en Ik Zal Geen Traan Meer Om Je Laten. Kobus Algra, die nog steeds deel uitmaakt van het orkest, schreef in de loop der jaren een flink aantal klassiekers zoals het Bûthúsbankje, Op het perron, Hoantsje op 'e toer, Ariba en Olé.

De concerten ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Wiko's in Ons Huis van 20, 21 en 22 november waren een groot succes. In een advertentie in De Bildtse Post kondigt het bekende dansorkest De Wiko's wegens enorme belangstelling twee extra concerten aan op 29 en 31 januari 2010. Tijdens het concert komen alle muzikanten en zangeressen, die in de loop der jaren deel hebben uitgemaakt van de Wiko's voor het voetlicht.

Bron: De Bildtse Post
Een impressie van de repetitie voor het jubileum concert >>

St.-Annaparochie, 2 december 2009

Bushokje voor asielzoekerscentrum geplaatst

Begin april hebben 3 bewoners van het AZC een verzoek om een bushokje bij het AZC aan wethouder Nel Haarsma overhandigd. De petitie bevatte 106 handtekening van AZC-bewoners. De wethouder heeft het ondertekende verzoek vervolgens persoonlijk bij de provincie ingediend. Op woensdag 2 december kon het hokje dan eindelijk worden geplaatst.

Samen met drie betrokken bewoners van het AZC stapte wethouder Nel Haarsma als eerste in de bus vanaf de nieuwe abri. De rit ging naar het gemeentehuis, waar deze opening onder het genot van een bakje koffie werd afgesloten.

De nieuwe abri onderscheidt zich overigens van de gebruikelijk toegepaste abri's. De oorzaak hiervan is de beperkt aanwezige ruimte naast de weg. De abri is minder diep dan anders en staat ook iets van de werkelijke instapplaats verwijderd. Ondanks deze aanpassingen, hebben de bewoners van het AZC nu toch een abri, die beschutting biedt, waardoor het wachten op de bus een stuk aangenamer wordt.

Bron: gemeente het Bildt

Vrouwenparochie, 2 december 2009

Bij fietscontrole 16 bekeuringen

De politie heeft dinsdagochtend een verlichtingscontrole gehouden op de Middelweg-oost. Daarbij werden 16 fietsers bekeurd vanwege het niet voeren van verlichting. De verlichting was niet in orde door lege batterijen of het niet inschakelen van de verlichting.

 

 

Bron: politie.nl

Stiens, 1 december 2009

Borden 'Zwerfafval niet ok' geplaatst

Op maandag 30 november jl. is het bord 'Zwerfafval niet oké' aan de Langebuorren in Stiens onthuld door de wethouders van Menaldumadeel, mevrouw Ineke Verdoner en Leeuwarderadeel, Froukje Haites. Met het plaatsen van het bord is het plusproject zwerfafval afgerond. Dit afvalproject hebben de gemeenten het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarderadeel gezamenlijk opgepakt. Acties zoals het huis- aan huis verspreiden van de 'folder zwerfafval', artikelen op de website en in de krant, de Himmeldei etc. waren onderdeel van dit project.

Per gemeente worden in totaal vier borden 'Zwerfafval niet oké' geplaatst op die locaties waar de gemeente nog niet als 'schoon' is gedefinieerd. Hierbij moet gedacht worden aan hangplekken, het dorpscentrum en carpoolplaatsen.

Bron: gemeente Leeuwarderadeel

Sint Annaparochie, 27 november 2009

De strijd om het gelijk in Sint Anne

De bouw van de zorgflat in Sint Annaparochie ligt stil door ruzie. Foto LC/Niels Westra (gescand)

Al anderhalfjaar ligt de bouw stil van het nieuwe zorgcentrum in Sint Annaparochie. Najaren procederen zijn zowel de voor- als tegenstanders nog steeds overtuigd van hun overwinning. De Raad van State hakt binnenkort de knoop door.

De gapende kloof tussen de voor- en tegenstanders van de zorgflat aan de Cingel in Sint Anne is niet meer te overbruggen. Burgemeester Aucke van der Werff van het Bildt hoopt november 2007 nog op een compromis over de bouw. Maar de opponenten zinnen vooral op sloop.

"Die flat hoort hier niet”, vindt bezwaarmaker Herman Wassenaar. "Een andere plek lijkt me de enige mogelijkheid." Tot een gesprek komt het niet.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Stiens, 27 november 2009

84 Procent komt op bij vaccinatie Mexicaanse Griep

Donderdag 26 november was Sportcentrum It Gryn te Stiens het decor van de vaccinaties tegen de Mexicaanse Griep. Kinderen samen met hun ouders uit de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en het Bildt kwamen naar Stiens voor een griepprik. De GGD heeft Sportcomplex It Gryn aangewezen als vaccinatielocatie voor deze drie gemeenten. Met een totaal opkomstpercentage van 84 procent is de GGD zeer tevreden.

Deze week is GGD Fryslân gestart met de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep voor kinderen van 6 maanden tot en met vier jaar. Daarnaast kregen huisgenoten van baby’s tot 6 maanden een oproep om zich te laten vaccineren. De vaccinatie voor deze groepen is belangrijk omdat bij 0 tot en met 4 jarigen een groter risico bestaat op complicaties door de Mexicaanse griep. Iedereen die voor de prik in aanmerking komt, heeft een uitnodiging gekregen voor vaccinatie.

De tweede vaccinatieronde staat gepland voor 17 december aanstaande.

Bron: gemeente het Bildt

St.-Annaparochie, 26 november 2009

Wethouder Haarsma gaat voor tweede termijn

Wethouder Nel Haarsma gaat bij de raadsverkiezingen op 3 maart 2010 voor een tweede termijn als wethouder van bet Bildt. Dat heeft ze besloten in overleg met bet bestuur van het CDA, haar partij.

De wethouder uit Minnertsga zal tevens opnieuw lijsttrekker van het CDA zijn. Haarsma volgde in 2006 Marten Thomas op als wethouder die kort na de verkiezingen overleed.

Ze heeft o.a. verkeer, bouw en onderwijs in haar portefeuille. Op de ledenvergadering van het CDA-op 30 november zal de partij het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst presenteren.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 26 november 2009

Truc met landkaart bij stelen pinpassen

Zakkenrollers gebruiken routekaarten om hun slachtoffers het zicht te ontnemen. Hiervoor waarschuwt de Friese politie. Afgelopen zaterdag werden mensen in Harlingen en Sint Annaparochie de dupe van deze tactiek.

Bij het afrekenen in de supermarkt kijken de zakkenrollers de pincode af. Ze staan niet in de rij achter de klant, maar voorbij de kassa waar ze rondhangen. Ze geven een signaal naar buiten en daar spreken hun kompanen het slachtoffer aan. Een van de daders doet ingewikkeld met een routekaart en schermt zo de tas van het 'slachtoffer' af. Ondertussen steelt zijn handlanger de pinpas uit de tas.

De Albert Heijn in Sint Annaparochie plakt folie op de ramen om te voorkomen dat er tekens naar buiten gegeven worden. Ook komen er meer camera's en stuurt de supermarkt mensen weg bij de kassa's. Gisteren waren er opnieuw personen met een Oost-Europees uiterlijk met routekaarten bezig.

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 26 november 2009

Ondernemers St.-Anna voor Aldi op Ulbe-terrein

De winkeliers en ondernemers van St.-Annaparochie zijn in meerderheid voor de verhuizing van de Aldi naar het Ulbe-terrein, als de csg Ulbe van Houten naar de Dirk Janszstraat verhuist.

Dit hebben de leden van ondernemersvereniging St.-Anna Vooruit maandagavond besloten tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering in Ons Huis. Onderwerp van gesprek was de 'kansenkaart', een inventarisatie van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) van de kansen voor de middenstand in het dorp. Belangrijkste onderdelen zijn de verhuizing van de Aldi naar het Ulbe-terrein en blijven uitgaan van één kernwinkelgebied, bij de Van Harenstraat.

Bron: De Bildtse Post
Lees verder >>

St.-Annaparochie, 26 november 2009

Piter Jelles wordt De Foorakker

'De Foorakker' is de nieuwe schoolnaam van de locatie van Piter Jelles in St.-Annaparochie. Wethouder Nel Haarsma, Wiebe Wieling (voorzitter College van Bestuur Piter Jelles) en een leerling van Piter Jelles St.-Anna hebben de nieuwe naam onthuld, waarna er ballonnen werden opgelaten.

Op de school stond de dag in het teken van de feestelijke onthulling van de nieuwe naam. Voor een deel van de eigen leerlingen werd er een basketbaltoernooi georganiseerd door de LO-docenten en de leerlingen LO2. De overige leerlingen hebben geholpen met het voorbereiden van de feestelijke onthulling.

De nieuwe naam past volgens de school in de nieuwe koers die Piter Jelles vaart naar aanleiding van de herpositionering. Een van de uitgangspunten van die nieuwe koers is dat de individuele scholen meer op de voorgrond treden en Piter Jelles als koepel meer naar de achtergrond verschuift. In de nieuwe huisstijl van Piter Jelles, die begin dit schooljaar werd geïntroduceerd, is dit zichtbaar. De scholen voeren hun eigen naam, zonder Piter Jelles ervoor. De school in St.-Anna had nog geen ‘eigen’ naam en heeft die nu wel.

Bron: Leeuwarder Courant/Bildtse Post

Sint Annaparochie, 26 november 2009

Cultuurprijs het Bildt voor Kirsten Zwijnenburg

Kunstenares Kirsten Zwijnenburg uit Oudebildtzijl krijgt de Bildtse-Kultuurpriis 2009. Dat heeft de jury van de prijs gisteren bekendgemaakt. Zwijnenburg krijgt de prijs als voorzitter van de Stichting Slikwerk. Die stichting organiseert sinds 2002 een à twee keer per jaar de Open Atelierroute Slikwerk.

Zwijnenburg heeft de groep kunstenaars bijeen gebracht, ervoor gezorgd dat er jaarlijks een gemeentelijke subsidie is en dat de route bekend werd bij het publiek. Door de belangstelling voor de kunstroute trekt het Bildt mensen van ver buiten de gemeentegrenzen, aldus de jury.

De prijs wordt op 3 december uitgereikt op het gemeentehuis in Sint Annaparochie.

Bron: Friesch Dagblad
Omrop Fryslân Omrop Fryslân: >> Jan Durk de Haan praat mei Kirsten >>

Leeuwarden, 25 november 2009

Mijn naam is Jan de Vries

Foto: LC/Jan de Vries

Jan de Vries, wie kent hem niet? Maar wil weten of de man met de alledaagse naam ook een doorsnee figuur is en zoekt hem op. Onze fotograaf Jan de Vries zet ze op de kiek. Deze week: schooldirecteur Jan de Vries, een man met een missie.

De directeur van de christelijke scholengemeenschap Ulbe van Houten in Sint Annaparochie kan het maar slecht hebben dat het noordelijke platteland wordt aangeduid als achtergebleven gebied. Een plek waar leerlingen een lager ambitieniveau zouden hebben dan in de rest van het land. Hij probeert de 535 leerlingen van 'De Ulbe' gedreven te maken. "Ze moeten op een plek terecht komen die bij hen past. Die hen niet is overkomen." Benutten van de gave past bij zijn overtuiging als vrijgemaakt gereformeerde.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Leeuwarden, 25 november 2009

Nieuwe brug Vrouwbuurtstermolen

Ten behoeve van de Noordelijke Elfstedenvaarroute is het nodig om de brug Vrouwbuurtstermolen in de gemeente Het Bildt op te hogen. De provincie wilde dit doen door de brug op te vijzelen. Helaas is dat niet mogelijk door de slechte fundering.

De brug moet nu in het geheel worden vervangen en er zal een tijdelijke noodweg worden aangelegd. In het ontwerp van de nieuwe brug is rekening gehouden met landschappelijke inpassing en vormgeving.

Naar verwachting kan begin 2010 met de uitvoeringgestart worden en zal de nieuwe brug eind 2010 gereed zijn. Op 14 december houdt de provincie een inloopavond voor bewoners.

Bron: provincie Fryslân, GS besluitenlijst 24 november 2009

St.-Annaparochie, 24 november 2009

Wethouder Haarsma slaat eerste paal nieuwbouw Grytmanshôf

Foto: Jan Bonefaas

Afgelopen vrijdag 20 november gaf wethouder Nel Haarsma het startsein voor een nieuwbouwproject aan de Grietmanshôf te St.-Annaparochie.

Om 11:00 uur precies sloeg Nel Haarsma de eerste paal voor in totaal 23 nieuwbouwwoningen aan de Grietmanshof te St.-Annaparochie.

Het nieuwbouwplan is gezamenlijk ontwikkeld door VDM woningen en Wonen Noordwest Friesland.

 

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 24 november 2009

Politie waarschuwt voor zakkenrollers

De politie waarschuwt voor zakkenrollers. Afgelopen zaterdag 21 november werden bij supermarkten in Harlingen en Sint Annaparochie twee mensen het slachtoffer van zakkenrollerij. Bij het afrekenen bij de kassa zagen de zakkenrollers kans om de pincode af te kijken. Eenmaal buiten werden de twee slachtoffers aangesproken. Een van de daders deed ingewikkeld met een routekaart en schermde de tas af. Zo kon de handlanger de pinpas uit de tas stelen, terwijl de slachtoffers dit niet konden zien. Hierna wordt in de buurt gepind met de gestolen pas. Deze methode komt de laatste periode veelvuldig voor in Nederland. In Fryslân deden tot nu toe zes mensen aangifte van deze vorm van zakkenrollerij.

De politie heeft de volgende adviezen voor u:
• scherm het intoetsen van uw pincode goed af met uw hand
• stuur mensen weg als die te dicht bij u staan als u pint
• let goed op uw tas en uw portemonnee
• programmeer het nummer om uw bankpas te blokkeren in uw mobiele telefoon
• als u ziet dat iemand iets steelt, of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen om de dader(s) te pakken!

Bron: www.politie.nl

St.-Annaparochie, 23 november 2009

Warmoesstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

In verband met werkzaamheden is de Warmoesstraat op maandag 30 november afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dit in verband met het vervangen van een aantal deksels van de inspectieputten van de riolering, en het gedeeltelijk herstraten van de kruising Warmoestraat–Hollandse straat.

Het verkeer zal worden omgeleid via de Nassaustraat en de Hartman Sannesstraat/Brandsmalaan.

Bron: gemeente het Bildt

Vrouwenparochie, 21 november 2009

Brand na vlam in de pan

De brandweer van Sint Annaparochie kreeg vrijdagmiddag om 14:41 melding van een woningbrand aan de J.P. van der Bildtstraat.

Het bleek te gaan om een keukenbrand, die veroorzaakt was nadat de vlam in de pan sloeg. Afzuigkap en omringende kastjes vatten daarna vlam. Met een hogedrukspuit was het vuur snel geblust, wel liep het hele huis rook en roetschade op. Er raakte niemand gewond, de bewoners wisten op tijd buiten te komen.

Bron: www.112fryslan.nl
Bekijk hier de foto's >>

Marssum, 21 november 2009

'Juttersmuseum en viersterrenrestaurant bij Zwarte Haan'

Het moet totaal anders met de planning van woningbouw in Fryslân. Momenteel worden er veel te veel huizen gebouwd. Tot 2013 zijn er niet meer dan 5600 nieuwe woningen nodig, terwijl er plannen liggen voor 5900 woningen. Het roer moet drastisch om. Dat zei directeur Rein Hagenaars van Wonen Noordwest Friesland gisteravond op de conferentie Landschapsontwikkeling in Nij Andringastate in Marssum.

Het opkalefateren van de Noordelijke Elfstedenroute voor de watersport noemt Hagenaars een goede zaak, maar er is veel meer nodig dan het aanleggen van een paar sluisjes en het verhogen van enkele bruggen. "Maak hier een soort Kalenberg-route van", was een van zijn voorstellen. Juist in een periode van crisis of krimp kunnen er fraaie landschappen worden ontwikkeld, meent hij.

In zijn dromen ziet hij voorts een juttersmuseum en viersterrenrestaurant bij Zwarte Haan, ziet hij landzeilwagens op de Bildtse klei surfen, een hotel op palen bij de Waddendijk en een nieuw brakwater-natuurlandschap achter de dijk. "Welkom in ons luilekkerlandschap."

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 november 2009

Hoeder van het Bildt

Leendert Ferwerda: 'Ik mot de rúmte hewwe om myn aigen mening te geven, 'n aigen inbring te hewwen.' Foto LC/Jan de Vries

Dat Leendert Ferwerda (66) botste met z'n fractiegenoten van de PvdA in de gemeenteraad van het Bildt kwam voor wie hem kent niet geheel als een verrassing. Ferwerda is nu eenmaal een onafhankelijke denker, rechtlijnig en recht voor z'n raap. Eigenlijk zijn op hem alle stereotiepen, die er van de Bilkert bestaan, van toepassing.

Het eerste bakje koffie is al op, het tweede dreigt op het aanrecht koud te worden en nog steeds staat Leendert Ferwerda. Dat komt van het onderwerp: het geloof. Of liever de houding van de gereformeerde kerk in Sint Annaparochie. Hij mocht er geen belijdenis doen, hij mocht er niet trouwen, hij mocht er z'n zoon niet laten dopen.

Terwijl hij dus uit een goed gereformeerd gezin kwam. Maar de jonge Leendert kon wel aardig keepen. Dat liet hij op zaterdag zien bij CVO, de zaterdagvoetbalclub van Vrouwenparochie/Oude Leije. Dat goede keepen viel de mannen van w St. Annaparochie ook op. Leendert zei ja en toen stond hij op de heilige zondag z'n doel schoon te houden.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 21 november 2009

Beemster Kaart 1617, Petrus Kaerius

Het Bildt geen voorbeeld voor De Beemster

De landaanwinning in het Het Bildt diende niet als voorbeeld voor de inpoldering van De Beemster. Volgens historicus Kees Kuiken uit Haren is dat de polder Mastenbroek in Overijssel geweest. Volgens Kuiken geeft een recent artikel in het blad Tijdschrift voor de Waterstaatgeschiedenis daar duidelijkheid over.

In enkele populair-historische boeken wordt Het Bildt als voorbeeld genoemd voor de inpoldering van De Beemster. Sommigen trekken daar de conclusie uit dat niet De Beemster, maar Het Bildt op de Werelderfgoedlijst moet komen. De Beemster kwam daar tien jaar geleden op te staan.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Leeuwarden, 19 november 2009

Saapke Miedema derde in 'Twatalich diktee'

Foto LC

Het tweetalig dictee in Stenden Hogeschool werd gisterenavond gewonnen door Pytsje de Graaf, met 12 punten (Fries). Op de tweede plaats in het Nederlands eindigde Bauke Nauta met 13 punten. Kitty van Dommelen (14 punten) en Jorine Ploegh volgden hem op de voet.

In het Fries waren Hedman Bylsma (Drachten, 17 punten) en Saapke Miedema uit Sint Annaparochie (18) tweede en derde prijswinnaars. Het eerste tweetalige dictee ‘Dik2' was georganiseerd Rotaryclub Nijhove Leeuwarden, met wethouder van cultuur Isabelle Diks en auteur Hylke Speerstra als lezers.

Het thema ‘De Elfstedentocht' werd ten volste benut met zinnen als ‘De iispommeranten yn Klûnhove, it earste senioareflat foar âld-alvestêderiders mei op syn minst fjouwer krúskes op har konto, soene mei it kleapsjogge harkboek foar de kreammen lâns.'

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 18 november 2009

'Elfstedenvaarroute biedt ’t Bildt groate kânsen'

Hans Kaper op de Maatsysbrûg die in het kader van het bevaarbaar maken van de elfstedenvaarroute verhoogd is

Al meer dan twintig jaar lag het plan in de kast. Zo af en toe kwam het weer boven, maar nooit kwam het tot uitvoering ervan, tot nu: de Elfstedenvaarroute. De aanleg van het miljoenenproject is in volle gang. Wethouder Hans Kaper van het Bildt denkt dat de route het Bildt grote kansen biedt. "De minsen binne onder de indruk dat 't nou écht gebeurt."

In 2012 moet de Elfstedenvaarroute gereed zijn. Met het bevaarbaar maken van de 'Hel van het Noorden' kunnen bootjestoeristen voortaan de hele route bevaren die de schaatsers ook afleggen. Het project kost een slordige 28 miljoen euro en wordt voor een groot deel bekostigd uit het Waddenfonds. In 2008 werd begonnen met de werkzaamheden. Vaarten moeten worden uitgediept en verbreed, bruggen verhoogd - zoals bij Froubuurtstermôln - en de 'inlaten' bij Wier en Alde Leije worden vervangen door sluizen. De sluizen zijn straks door de bootjesvaarders zelf te bedienen.

Bron: De Bildtse Post
Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 18 november 2009

De derde pluk

Dat we bij Sint Jacobiparochie tussen de Doyenné de Comice en de Elstars vertoeven, komt van de foto die vorige week in de krant stond. Een fruitteler in de Noordoostpolder keek wat mistroostig naar een mooie appel, die nog onverkocht, want niks waard, aan de boom hing.

Hier bij Sint Jacobiparochie, zo leert de telefoongids, zijn er nog drie fruittelers: Van der Gun, Van Alfen en De Groot. Herman van der Gun is te druk. Van Dirk de Groot weten we het niet, want eerst kwam Aart van Alfen en die neemt uitgebreid de tijd om de onwetende appelliefhebber helemaal bij te praten.

Bron: Bonne Stienstra, Leeuwarder Courant
>> bonne.stienstra@leeuwardercourant.nl
Lees verder >>

Zwarte Haan, 18 november 2009

Groen en grijs

Leeg en verlaten is het land langs de waddendijk bij Zwarte Haan. Slechts het simpele daglonershuis doorbreekt het groen en grijs van het noordwestelijke palet.

Bron: Leeuwarder Courant, foto: Jan de Vries (gescand)

Leeuwarden, 18 november 2009

Andriesen-priis voor ruimtelijke kwaliteit

De provincie Fryslân reikt vanaf volgend jaar een prijs uit aan een persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van de ruimte in Fryslân. Het college van Gedeputeerde Staten heeft deze nieuwe prijs vernoemd naar de vorig jaar overleden gedeputeerde Anita Andriesen. Gedeputeerde Hans Konst: ‘Anita Andriesen was voor veel mensen een groot inspirator en de drijvende kracht achter ons Streekplan ‘Om de kwaliteit van de romte’. Zij maakte zich sterk voor de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân.’

De prijs bestaat uit persoonlijke erkenning voor het werk en een publieksgerichte prijs. De prijsuitreiking moet het belang van goed opdrachtgeverschap en goede ontwerpen in beeld brengen en inwoners van Fryslân inspireren hier ook aan bij te dragen. De komende tijd wordt de organisatie van prijs verder uitgewerkt door ARKFryslân. De Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit wordt vanaf 2010 gedurende de looptijd van het Streekplan tweejaarlijks uitgereikt.

Bron: provincie Fryslân
Lees het hele artikel >>

Kilangala, 17 november 2009

De Three Left Hands op hulppost Trijnte Beimers

De Three Left Hands, zoals de Bildtse avonturiers Marten Mulder, Minne Bonnema en Henk Richter zich noemen, hebben een eigenaardige maar doeltreffende kijk op ontwikkelingswerk. In de hulppost van Tryntsje Beimers in Kilangala in Tanzania smeken oude vrouwtjes zelfs of het onhandige drietal niet nog wat langer wil blijven.

Dit is nieuw voor de heren. Hun, zoals zij het omschrijven, 'afwijkende attitude' wordt niet altijd door Afrikanen gewaardeerd. Regelmatig verzoekt een grommende en met speren uitgeruste menigte of ze alsjeblieft een dorp verderop willen gaan spelen. Maar in Kilangali, waar ook familieleden van Marten ooit aan de slag waren, wordt hun inzet zowaar gewaardeerd.

"Malawi heeft ook recht op een deel van ónze aanwezigheid", spreken ze de jammerende Tanzanianen toe. Morrend accepteren de bewoners het besluit. Uiteindelijk zijn er zelfs cadeautjes. Prachtige Afrikaanse "bimbo" bloesjes verpakt in een, hoe is het mogelijk, De Bildtse Post.

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN

St.-Annaparochie, 17 november 2009

Website Gemeente het Bildt scoort goed

Onze gemeentelijke website doet het goed in de landelijke ranglijsten. Regelmatig controleert het Ministerie van Binnenlandse Zaken de websites van alle gemeenten in ons land. Deze week zijn de resultaten gepubliceerd van het Jaaronderzoek 2009. Bij de gemeenten tot en met 25000 inwoners is de gemeente het Bildt gestegen van plaats 30 naar plaats nummer 16.

In de ranglijsten van Friese gemeenten zijn we gestegen van plaats 10 naar nummer 6. Een prachtig resultaat!

Het programma Overheid heeft Antwoord ©(onderdeel van stichting ICTU) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht welke overheidsorganisaties het beste scoren op het gebied van elektronische dienstverlening.

Bron: Gemeente het Bildt

Goutum, 17 november 2009

Dit is een andere situatie!

Gewonde bij kop/staart aanrijding

De politie heeft maandagavond een kop/staart aanrijding met letsel op de Hendrik Algraweg afgehandeld. Daarbij liep een 47-jarige inwoner van Sint Annaparochie, rugletsel op.

De bestuurder van een andere auto, een 30-jarige inwoner van Heerenveen, kwam met de schrik vrij. De gewonde man werd per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nl

Ljouwert, 15 novimber 2009

Leendert Ferwerda

It Bilt as ynspiraasje

Mei de dokumintêre It Riedsel makke Pieter Verhoeff in dichterlik portret fan multytalint Jannie Regnerus (38). Sy is berne op It Bilt en makket films, foto's, gedichten en boeken. Yn har wurk stean suver fanselssprekkende, lytse foarfallen en ferskynsels yn 'e natuer sintraal.

Pieter Verhoeff ûndersiket yn dizze film hoe't Regnerus sels nei de werklikheid sjocht en dat ferwurket yn har skriuwen en fotografy. Hij siket om punten fan herkenning dy't syn wize fan filmysk fertellen ynspirearje kinne. Boppedat ûndersiket er tegearre mei Jannie Regnerus hoe't har Biltske komôf in ynspiraasjeboarne foar har wêze kinne. Verhoeff filmet ûnder oare yn har atelier yn Amsterdam dêr't se wurket oan in nije roman en yn har húske by de Waadsee dêr't se de lêste haadstikken fan har roman skriuwt. Se praat mei har heit en mem en siket nei linker skuon by de wetterrâne del. Dy fotografearret se foar har eksposysje yn it Stedelijk Museum yn Amsterdam.

Omrop Fryslân Utsjoering op 15 novimber mist? Klik hjirre >>
Bron: Omrop Fryslân

Hoogeveen, 13 november 2009

Stannebuurster wint groeiprijs in crisistijd

Henk van Dijk in de showroom met zijn personeel. Foto: Leeuwarder Courant

Het Financieele Dagblad zet jaarlijks per provincie de snelst groeiende bedrijven in het zonnetje. Opvallende Friese winnaar deze editie: Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum en Bolsward.

Bij de middelgrote bedrijven (van €2 miljoen tot €30 miljoen) won Hamilton Bright uit Sneek voor de derde achtereenvolgende keer de Gouden FD Gazelle Award. De afgelopen drie jaar steeg de omzet met 69 procent tot circa €11,5 miljoen. Het bedrijf van Egon Diekstra en Claudio Missaglia leidt buitendienstmedewerkers op voor concerns met consumentenelektronica en verzorgingsproducten.

Winnaar bij de kleine bedrijven (tot €2 miljoen omzet) werd H. D. van Dijk Reinigingstechniek. Het bedrijf uit Sint Annaparochie realiseerde de afgelopen drie jaar een omzetgroei van 80 procent tot bijna €2 miljoen.

Bron: Leeuwarder Courant

Hoogeveen, 13 novimber 2009

Award foar H.D. van Dijk Reinigingstechniek

De priiswinners fan de trije noardlike provinsjes

Trije Fryske bedriuwen hawwe in ûnderskieding fan it Financieel Dagblad krigen, in Gazellen Award. Dy giet nei bedriuwen mei de grutste omsetgroei, yn dit gefal oer de jierren 2006-2008.

Yn de kategory lyts wûn H.D. van Dijk Reinigingstechniek út Sint Anne mei in omsetgroei fan 80 prosint. Hamilton Bright Holding yn Snits wûn yn de kategory middelgrut mei in groei fan 69 prosint. Yn de kategory grut wûn bougroep Dijkstra Draisma út Boalsert. Dy hie in omsetgroei fan 66 prosint.

De Awards waarden tongersdei, mei dy fan Grinslân en Drinte, útrikt yn Hoogeveen.

Bron: Omrop Fryslân
Verslag in het Financieele Dagblad >>

Minnertsga, 12 november 2009

Griepprik in Minnertsga vrolijke boel

Foto: NO_CREDIT

Tijdens de inenting tegen Mexicaanse griep is het het bij huisarts Buitendijk in het Friese Minnertsga een vrolijke bedoening. Doktersassistente Natasja de Vries had zich een Mexicaanse outfit laten aanmeten, compleet met sombrero. Daarmee wilde ze de patiënten, die een griepprik kwamen halen, een beetje opfleuren. "Het is altijd al zo'n serieuze bedoening. We maken de prik zo gewoon een stuk vrolijker."

Met name de jonge patiëntjes beleefden veel lol aan de capriolen van de doktersassistente. De 320 patiënten, die dinsdag de prik haalden, komen over drie weken terug. "Dan hebben we een groep Mexicaanse muzikanten bij de ingang staan", beloofde huisarts Buitendijk breed glimlachend.

Bron: Persbureau Noordoost/Alex J. de Haan
Lees het hele artikel >>

Holwerd, 12 november 2009

'Dag van de pootaardappel'

De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON (Agrarisch Friesland Oud en Nieuw) viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met een aantal maandelijkse activiteiten bij haar leden of bij gastbedrijven. In april is begonnen met een opendag op twee veehouderijbedrijven onder de rook van Sneek waarbij de ene ondernemer een meer historische bedrijfsvoering bezigde en de andere een moderne.

Afsluitend wordt op zaterdag 14 november a.s. in het noorden van Friesland een dag in het kader van de pootaardappelteelt gehouden waarbij een bedrijf met een min of meer historische bedrijfsvoering te bezichtigen is en een modern bedrijf. Centraal zal staan hoe de beide bedrijven hun eigen pootaardappelen poten, selecteren, oogsten, op het bedrijf opslaan en de volgende generatie poters export klaarmaken.

Zaterdag 14 november 2009 10.00 tot 12.00 uur open huis bij de pootgoedtelers:
Jan Schaaf, Nieuwebildtdijk 14, te Nieuwbildtzijl
Bote Terpstra, Miedwei 10, Marrum

Bron: AFRON

Leeuwarden, 12 november 2009

'Dit is niet de plek om tot bloei te komen'

Filmmaker Pieter Verhoeff maakte een portret van kunstenares Jannie Regnerus. Vanavond gaat 'It riedsel' in première op het Noordelijk Film Festival. Tegelijk is er een tentoonstelling van haar werk in het Fries Museum.

"Dy presiese manier fan observeren!" Filmmaker Pieter Verhoeff (Lemmer 1938) komt er steeds op terug, in zijn bewondering voor kunstenares-schrijfster Jannie Regnerus (Oudebildtzijl 1971). De manier waarop Regnerus naar de dingen kijkt, hoe ze haar observaties verwerkt, die moesten voor hem centraal staan in 'It riedsel', het filmportret dat hij over haar maakte. Vanavond is de première op het Noordelijk Film Festival, zondag is het nog eens te zien.

In 2006 had Verhoeff nog nooit van haar gehoord. Beiden namen ze deel aan 'Woordenstroom', een kunstproject rond de vaarweg van Lemmer naar Delfzijl. Zij vertelde dat haar grootvader sluiswachter in Lemmer was geweest en het contact was gelegd. Hij zag haar foto's ("hiele persoanlike, riedseleftige sfearfoto's"), las 'Het geluid van vallende sneeuw', het boek over Japan dat haar de Bob den Uyl Prijs opleverde, en fragmenten uit 'Ent', de roman waaraan ze nu werkt.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Anne, 11 november 2009

Dramatysk ûngelok Sint-Marten

De fiering fan Sint-Marten is yn Sint Anne op in dramatyske wize einige. In jonkje (9) rekke swier ferwûne doe't hy de dyk oer draafde.

Op de krusing fan de Statenweg en de Tulpappel waard hy troch in auto oanriden. Hy bedarre dêrnei op de oare helte fan de dyk en waard dêr troch in oare automobilist nochris oanriden. It jonkje is swier ferwûne nei it UMCG yn Grins ferfierd en wie net mear oansprekber. Syn broerke en noch in oar jonkje seagen wat der barde.

Ek oare bern yn de omjouwing ha ien en oar sjoen. Slachtofferhelp is der by roppen om de bern op te fangen.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Plysjewurdfierder Wouter de Vries oer it ... >>
Foto's op 112Fryslân.nl >>

St.-Annaparochie, 10 november 2009

Leendert Ferwerda

Frije Bilkerts verenigt zich

Afgelopen maandag heeft raadslid Leendert Ferwerda de Ferening fan Frije Bilkerts opgericht. Ferwerda heeft de vereniging in het leven geroepen om in maart 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen als volwaardige politieke partij mee te kunnen doen.

De Stannebuurtster zit sinds 2006 in de Bildtse gemeenteraad. Eind 2008 stapte hij na een conflict uit de PvdA en ging verder onder de naam Frije Bilkerts.

Bij notariële akte is maandag de vereniging opgericht. Leendert Ferwerda en Stjabuurtster Roel Nauta zijn de eerste twee kandidaat-raadsleden. De partij is nog op zoek naar andere kandidaten en sympathisanten. Het is de bedoeling dat de bestuursfuncties op korte termijn ingevuld worden.

Bron: De Bildtse Post

St.-Annaparochie, 10 november 2009

Kwartaalwinnaars Containerloterij in het zonnetje gezet

Foto: Omrin, Menno Koopmans

Op maandag 9 november feliciteerde wethouder Nel Haarsma van de gemeente het Bildt de kwartaalwinnaars van de Containerloterij. De familie de Jong uit St.-Annaparochie werd even in de bloemetjes gezet en kreeg een cheque ter waarde van 25 euro uitgereikt. De familie doet net als alle andere inwoners van de gemeente het Bildt mee aan de Containerloterij.

De Containerloterij is een initiatief van Omrin en de gemeente het Bildt. Gedurende een jaar wordt elk kwartaal een aantal willekeurige containers in de gemeente gecontroleerd. De inhoud van de container wordt door Omrin beoordeeld op hoe het afval is gescheiden. Zit bijvoorbeeld alle plasticafval in de juiste container, of is alle gft-afval wel in de groene bak terechtgekomen?

De familie de Jong dingt nu mee naar de hoofdprijs van 250 euro. Die zal worden uitgereikt in de zomer van 2010.

Bron: gemeente het Bildt

Leeuwarden, 9 november 2009

Dijk niet verbreed aan landzijde

Versterkingen van de Waddenzeedijk in Noord-Fryslân, moeten alleen aan zeezijde plaatsvinden, ten koste van de kwelders (begroeide buitendijkse gebieden) die daar liggen. Dat vinden Provinciale Staten. De waarschuwing van gedeputeerde Schokker dat dit voor enorme kosten kan zorgen, nemen ze voor lief.

Als er in een gebied buitendijks land is, dan moet dát als reserveringszone gelden voor eventuele dijkverbreding. Aan de landzijde hoeven de beperkingen die bij zo’n reserveringszone horen dan niet te gelden, redeneren de Staten.

Gedeputeerde Schokker waarschuwde voor de negatieve gevolgen van uitsluitend buitendijks reserveren van ruimte voor dijkverzwaring, tussen Zwarte Haan en de Bantpolder. "We nemen daarmee een heel groot financieel risico. De kwelders zijn natuurgebied. Dat moeten we bij bebouwing elders compenseren. Dat wordt heel duur."

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 8 november 2009

Met telefoon en fiets er vandoor

De politie onderzoekt de diefstal va een mobiele telefoon van een 35-jarige inwoner van Sint Annaparochie. De man fietste zondagochtend vroeg over de Leeuwerikstraat. Daar werd hij aangesproken door een negroïde man met verzoek om even te bellen.

De 35-jarige stopte en zette zijn fiets tegen een lantaarnpaal. Hij gaf zijn telefoon aan de negroïde man zodat die kan bellen. Voordat hij het in de gaten had, was de man er met zijn telefoon en zijn fiets vandoor.

De 35-jarige heeft nog geprobeerd om de dief te achterhalen, maar hij kon hem lopend niet bijhouden.

Bron: www.politie.nl

Earnewâld, 6 novimber 2009

Byld Anita Andriesen ûntbleate

Keunstner Hans Jouta mei it byld fan Anita Andriesen. Foto: Omrop Fryslân

Yn Earnewâld is freedtejûn in byld foar de ein ferline jier ferstoarne deputearre Anita Andriesen ûntbleate. It brûnzen byld is makke troch keunstner Hans Jouta. De deputearre sels is yn it byld te werkennen, mar ek in briedende ljip.

It byld is makke yn opdracht fan it Bûn fan Fryske Fûgelbeskermingswachten en stiet by it lânboumuseum. De ûntbleating waard dien troch Sytse Keizer, de man fan Andriesen.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Sytse Keizer oer it byld fan syn frou >>
Omrop Fryslân Sjoch reportaazje Omrop Fryslân >>
dossier Sjoch ek dossier Anita Andriesen >>

Minnertsga, 6 november 2009

Haan en 5 wyandotten krielhennen gestolen

Vermoedelijk donderdagavond laat zijn op de Lange Dyk 21 in Minnertsga een haan met 5 beige kleur wyandotten krielhennen gestolen. De eigenaar denkt dat het bekenden zijn geweest omdat de dader(s) het pad achterom kenden en ze de tuindeur open gebroken hebben. Vermoedelijk zijn er twee daders geweest.

Voor een goeie tip en het terug krijgen van de kippen heeft de eigenaar 50 euro beloning over.

 

Bron: marktplaats.nl

Oudebildtzijl, 5 november 2009

foto: Martijn Hol (gescand)

Dijkhuis in de leegte

Eric veenstra (46) is een geboren en getogen Leeuwarder. Toch wil hij nu niet meer 'dood worden gevonden' in zijn oude stad. Achttien jaar geleden fietste hij over de Oudebildtdijk, de ruim 14 kilometer lange dijk in het noordwestelijkste puntje van Friesland. Hij werd verliefd op de leilindes voor nummer 2 en op de Friese geeltjes waarmee het huis was gemetseld.

Een project van jaren volgde. Muren werden doorgebroken, andere verstevigd, er kwam een dakkapel in de zolder voor meer licht, veenstra verzette de deur naar de keuken en er kwamen openslaande tuindeuren.

Bron: De Volkskrant (28-10-2009)
Lees verder >>

Oude Bildtzijl, 4 november 2009

Herinneringsbank Henk Hornstra onthuld

foto: Jan Bonefaas (gescand)

Eline Keijzer (links) en Sylke Martine Kas bewonderen de herinneringsbank die opgedragen is aan hun pake, Henk Hornstra. De bank, die op de hunker in het Noarderleech staat, werd zaterdag temidden van familie en vrienden door Hornstra's vrouw Tineke onthuld.

De bank is een initiatief van It Fryske Gea, waar Hornstra van 1992 tot 2007 voorzitter was. Onder zijn voorzitterschap werd door de organisatie het Noard-Fryslan Bûtendyks aangekocht. In november 2007 overleed de oud-wethouder uit St.-Annaparochie.

Zaterdag werd ook het boek 'Van Keeg en Leeg' van drs. Meindert Schroor gepresenteerd, over de geschiedenis van het Noarderleech.

Bron: De Bildtse Post

Winsum, 3 november 2009

Goeie!

foto: Omrop Fryslân

Jan Kuipers uit Minnertsga wordt geïntervieuwd in het programma HEA! op Omrop Fryslân. Dat levert een boeiend gesprek op: "Se moasten it platbombardeare, de hele provînsje. En útgesonderd de gemeente 't Bilt. It bin' allegearre kriminelen, gjinien útgesonderd!"

Op het videofilmpje op 3 min. 30 seconden ziet u Jan Kuipers zelf aan het woord.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Besjoch it fideofragmint >>

Dokkum, 3 november 2009

'Geen kernafval in zoutkoepel'

Als de tweede kerncentrale Borssele er staat, mag het radioactieve afval niet opgeslagen worden in zoutkoepels in het Noorden. Onder meer de gemeenten Dongeradeel en het Bildt hebben hierover brieven gestuurd naar het ministerie van VROM.

'We willen op voorhand kenbaar maken dat wij tegen de opslag van kernafval in zoutkoepels zijn', schrijft het college van B en W van Dongeradeel in de brief aan minister Cramer (VROM). Directe aanleiding voor de brief is de milieu-effectrapportage die rond de bouw van de tweede kerncentrale Borssele loopt. 'In de startnotitie staat niet wat er met het kernafval zal gaan gebeuren. Wij zijn van mening dat dit aspect niet onbesproken kan blijven.'

Ook de gemeente het Bildt komt nog met een zienswijze van deze strekking. De provincie Fryslân laat in een reactie weten dat het niet in actie komt. "Dat hoeft ook niet. Het ministerie weet heel goed wat ons standpunt is. Wij zijn tegen deze vorm van opslag."

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 3 november 2009

Voorzitter Anneke Oomen van kegelclub ANO: 'Door vreugde en gezelligheid bleven we doorgaan, maar het gaat gewoon niet meer.' Foto LC/Niels Westra (gescand)

Dames in Vrouwenparochie uitgekegeld

De laatste kegel is gevallen in Vrouwenparochie. Na 41 jaar houdt kegelclub Alle Negen Om er mee op. De vreugde was er nog, maar het ging gewoon niet meer.

Ze was net uit Noord-Holland verhuisd en wilde het Fries machtig worden. Daarom ging Anneke Oomen in 1980 bij kegelclub Alle Negen Om (ANO) in Vrouwenparochie. „Als ik het niet verstond, vroeg ik ondertiteling. Dat vonden de anderen weer grappig." De gezelligheid, de vriendinnen, daar ging het dan ook om bij de kegelclub.

"Fanatisme was er niet bij. Tuurlijk juich je als je ze allemaal om hebt. Maar we hadden geen hooligans", vertelt ze lachend.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Leeuwarden, 2 november 2009

Foto LC/Wietze Landman (gescand)

Genieten van 'ontgiftend voetenbadje'

De eerste Gezond & Welnessbeurs in het WTC Expo te Leeuwarden trok vrijdag, zaterdag en zondag een kleine vijfduizend bezoekers. Bijna honderd specialisten op het gebied van gezonde voeding, lichaamsverzorging en ontspanning waren present. Op de foto beproeven Catharina en Thea Jansen uit Sint Annaparochie de 'ontgiftende voetenbadjes' van Lucia Werner.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Froubuorren, 3 novimber 2009

foto: Omrop Fryslân

Soad animo foar jirpelakademy

Goed tachtich jirpelboeren hawwe moandeitejûn yn Froubuorren de startbyienkomst bywenne fan de Fryske Poatjirpelakademy. Doel is dat jirpelboeren in tal kearen yn groepen byelkoar komme om kennis en ûnderfinings te dielen. Sadwaande kin de kwaliteit fan de jirpels ferbettere wurde.

De Fryske poatjirpelakademy is in inisjatyf fan de boeren sels, LTO Noord, de provinsje, banken en hannelers.

 

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Oude Bildtzijl, 31 oktober 2009

Mosterdzaadveld bij Oude Bildtzijl

De zon belicht een veld met mosterdzaad bij Oude Bildtzijl.

 

Bron: Leeuwarder Courant, foto: Niels Westra (gescand)

Leeuwarden, 31 oktober 2009

'Waddenzee mooier dan pootaardappelen'

Paarden op een dobbe in het overstroomde buitendijkse land maakten het Noarderleech wereldberoemd.

Zelden zal de strijd tussen landbouw en natuur heviger hebben gewoed dan in de bedijkingsplannen voor de Friese kust. De kwestie, die pas twintig jaar geleden definitief tot een einde kwam, wordt uitvoerig beschreven in het vandaag verschenen boek 'Van keeg en leeg'.

Een zware storm woedde op 18 september 1914 in het waddengebied. Het Noorderleegs Buitenveld stond binnen een uur onder water. Het vee verzamelde zich op de zomerdijken. De schapen trokken naar de middelste dobbe. Toen uiteindelijk de schade kon worden opgenomen, bleek dat slechts een schaap verdronken was. Een ander dier had een poot gebroken.

Al 25 jaar eerder, bijna tien jaar voor de aanleg van de eerste zomerkades, klaagden huurders van het buitendijkse land over het feit dat het 'leeg' zo snel onder water kwam te staan. Vee moest dan heel snel naar de zeedijk worden gedreven, waar de dieren massaal bijeenhokten. Ze hadden er amper ruimte.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Oude Bildtzijl, 31 oktober 2009

Herinneringsbank Henk Hornstra

Als herinnering en eerbetoon aan de twee jaar geleden overleden Henk Hornstra neemt It Fryske Gea vandaag op de uitzichtbunker in het Noarderleech een zitbank in gebruik.

Hornstra was van 1992 tot 2007 voorzitter van It Fryske Gea. Eerder al speelde hij een belangrijke rol in de discussies over de inrichting van het buitendijkse gebied. Van 1975 tot 1988 was hij voorzitter van het Streekcomité A, dat zich beijverde voor het behoud van de natuur in het Noarderleech.

 

Bron: Leeuwarder Courant

St.-Annaparochie, 30 oktober 2009

En weer wordt Nij Altoenae vergeten

Dit voorjaar ging het weer eens mis met de stemmerij voor het EU-parlement, nu opent de gemeente een 'klein-leed' formulier waaruit blijkt dat Nij Altoenae nog steeds niet bestaat in het gemeentehuis.

Alle dorpen en gehuchten van de vier Middelsee-gemeenten worden genoemd, behalve Nij Altoenae. Klein leed op bv. 't Putstik, of 't Kort-morn vallen onder Sint Annaparochie.

Bron: bildtweb.nl

Sint Annaparochie, 30 oktober 2009

Bildt op zoek naar geld voor campus

Het Bildt onderzoekt hoe de gemeente € 10 miljoen kan vinden voor het onderbrengen van beide middelbare scholen in Sint Annaparochie. Minimaal € 4 miljoen moet volgens burgemeester en wethouders uit subsidies en fondsen komen, terwijl de gemeente de resterende € 6 miljoen uit eigen middelen moet zien op te brengen.

De gemeenteraad gaf gisteravond toestemming voor het onderzoek naar de mogelijkheden van financiering. De openbare scholengemeenschap Piter Jelles en de christelijke Ulbe van Houtenschool moeten samen plaats krijgen op een campus aan de Dirks Janszstraat in het dorp.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 30 oktober 2009

Ingetogen drukkerij nu hofleverancier

Voor de plaquette 'hofleverancier' moeten ze bij Drukkerij Hoekstra in Sint Annaparochie nog een plaatsje zoeken. Want ingetogenheid kenmerkt het bedrijf. Vanmiddag is de oorkonde uitgereikt door burgemeester Aucke van der Werff van Het Bildt tijdens een bescheiden feestje.

Het is eigenlijk een eerbetoon aan zijn voorvaderen, zegt de directeur van de 150 jaar oude onderneming, Ynze Hoekstra. Goed ook voor de uitstraling van het bedrijf. Een drukkerij zonder poespas. "Gewoon er tegenaan gaan, niet de kantjes ervan aflopen en eerlijk blijven."

Namens een aantal ministeries zijn de boeken onderzocht, de financiële handel en wandel van Hoekstra nagegaan, zijn maatschappelijk gedrag tegen het licht gehouden, gekeken of hij problemen met justitie heeft gehad en of hij goed voor zijn personeel zorgt. Het bleek allemaal in orde.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2009

Man bedreigt jongeren met pistool

De politie heeft woensdagavond een 45-jarige man uit Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van bedreiging. De man had zonder aanleiding een groepje jongeren dat voor een supermarkt aan de Beuckelaerstraat stond, bedreigd met mogelijk een vuurwapen. De man was daarna vertrokken waarop de jongeren via 1-1-2 de politie alarmeerden

Ter plaatse werd gesproken met de groep. Op basis van het signalement van de man en looprichting werd een zoektocht en een onderzoek opgestart. De verdachte werd daarbij op zijn scooter gesignaleerd. Door de kentekengegevens werd het woonadres van de verdachte getraceerd en werd de man aangehouden voor bedreiging.

Zijn woning werd doorzocht waarbij een vuurwapen en een kleine hoeveelheid vermoedelijk cocaïne werd aangetroffen. Omdat hij mogelijk onder invloed van alcohol verkeerde werd op het politiebureau een ademanalyse afgenomen met als resultaat 660 ug/l. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd en hij werd voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl

Ljouwert, 28 oktober 2009

Wurkstraf brân Sint Anne

De rjochter hat in tredde fertochte fan de brân yn Sint Anne 100 oeren wurkstraf jûn. Hy wurdt ferantwurdlik hâlden foar it ynbrekken yn sportkompleks de Waaie, mar net foar de brânstifting.

Tsjin de twa oare fertochten binne earder sel- en wurkstraffen útdield. Yn juny dit jier baarnde it sportkompleks folslein út. It bliuwt ûndúdlik hoe't it fjoer krekt ûntstien is.

Bron: Omrop Fryslân

Leeuwarden, 28 oktober 2009

Centrum voor pelgrims in Sint Jacobiparochie

Sint Jacobiparochie krijgt een landelijk centrum voor pelgrims die de route naar Santiago de Compostela willen afleggen. Het pelgrimsoord komt in cultureel centrum de Groate Kerk. De kerk vormt het begin van het Jabikspaad, het begin van de pelgrimsroute naar Santiago.

Dit is bekendgemaakt door Wiep Koehoorn, voorzittter van de stichting Jabikspaad Fryslân, op de Friese Raad van Kerken. Wanneer het centrum geopend wordt, is nog niet duidelijk. Op dit moment wordt geld ingezameld voor de restauratie van de Groate Kerk. Bij de herstelwerkzaamheden zal in de kerk ook een pelgrimsportaal worden gemaakt, met een rust- en bezinningsruimte voor pelgrims.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Leeuwarden, 27 oktober 2009

Subsidie voor boeken in streektaal omhoog

Schrijvers die met subsidie een boek in het Bildts of het Stellingwerfs publiceren, krijgen voortaan hetzelfde bedrag als auteurs van een Friestalig boek. Gedeputeerde Staten hebben de subsidieverordening aangepast na vragen van de PvdA-fractie.

Schrijver Johan Veenstra beklaagde zich onlangs over het feit dat hij voor een boekuitgave in het Stellingwerfs maar 750 euro subsidie kon krijgen, terwijl voor een Friestalig boek tweeduizend euro beschikbaar is. Veenstra wees op de provinciale subsidieverordening, waarin staat dat het Stellingwerfs, Bildts en Fries gelijkgesteld zijn en dat auteurs dus hetzelfde subsidiebedrag moeten krijgen.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 26 oktober 2009

TV-klussers verbouwen pleeghuis

Anneke de Groot kan haar ogen niet geloven als ze ziet wat de klussers van het tv-programma De Grote Woonwens met haar huis in hartje Sint Jacobiparochie hebben gedaan. De Groot heeft twaalf pleegkinderen en liet haar woning in eerste instantie zelf verbouwen. Dat ging echter niet zo snel als gewenst.

Presentatrice Nicolette van Dam en haar tv-klussers schoten te hulp. In een week tijd installeer den zij onder meer een nieuwe keuken, twee badkamers en kreeg de woonkamer nieuwe meubels en parket. Tijdens de klus logeerden De Groot en de kinderen in twee huisjes op It Wiid in Earnewald. Over enkele weken is de reportage te zien op RTL4.

Bron: Leeuwarder Courant

Menaldum, 26 oktober 2009

Nieuwe reportagewagen voor Radio Eenhoorn

Dankzij de bijdragen van vier instanties kan Radio Eenhoorn de broodnodige nieuwe reportagebus aanschaffen. Uit eigen middelen heeft de omroep € 5000,- beschikbaar. Daarnaast is een bedrag van € 13.500,- ontvangen van respectievelijk het Coöperatiefonds Rabo Bank, het VSBfonds, het fonds Nij Bethanië en de Stichting Bildtse Belangen.

Bestuur en medewerkers zijn bijzonder ingenomen met deze bijdragen. Voor de uitzendingen op locatie zoals de live sportverslagen vormt de bus een belangrijke schakel. Daarnaast wordt iedere week een kerkdienst met behulp van de bus uitgezonden. Naar verwachting zal de bus in februari 2010 in gebruik worden genomen

Bron: radioeenhoorn.nl
Klik hier voor filmje oude reportagebus >>

St.-Annaparochie, 26 oktober 2009

Frie-Vit opent haar deuren op 6 november aan de van Harenstraat 124

v.l.n.r. Gerarda Zoodsma, Ageeth van dr Veen-Verhagen, Tineke van der Woude-Koning

Uniek concept, uniek pand. Frie-Vit opent haar deuren op 6 november aan de van Harenstraat 124 in Sint Annaparochie.Drie therapeuten, met veel ervaring hebben de handen ineen geslagen. Na drie intensieve jaren samenwerken is er het Frie-Vit concept ontwikkeld. Want het blijkt dat samenwerken een veel groter resultaat geeft. Nu is de dag aangebroken dat ze een eigen, uniek pand hebben. Waarin samenwerken nog effectiever is, de lijnen korter en duidelijker. Op een natuurlijke gezonde manier genezen kan. Daar zijn ze alle drie van overtuigd. De ervaring leert dat iemand met b.v. een burn-out in een tijdsbestek van 10 tot 12 weken weer op de rails staat, waar anders een half jaar tot een jaar voor nodig is. Het programma is intensief. Er wordt gekeken naar de gehele mens, lichaam en geest. Op alle niveaus wordt flink gewerkt: resultaat? Ja, fantastisch.

Onze prachtige praktijk bied alle facetten van zorg. Tevens hebben we contact met meer geneeswijzen, en we schromen niet u door te verwijzen naar huisarts of specialist. Ook passen de geneeswijzen die we hanteren goed naast reguliere zorg. We zijn goed opgeleide vrouwen, die weten wanneer er andere dingen moeten gebeuren.
Ons nieuwe pand is een warm onderkomen. Het oude pakhuis, wat ook ’t Pakhuus gaat heten, is geheel gerenoveerd en opnieuw opgebouwd en is van alle markten thuis. Ruim opgezette praktijk ruimte. Een grote zaal waar cursussen, workshops en lezingen worden gehouden. Tevens vind er ieder maand het Frie-Vit café plaats. Een inspirerende avond voor bewustwording en zelfontwikkeling.

Bron: www.bildtweb.nl

Sint Anne, 24 oktober 2009

Untslaggen boubedriuw Lont

By boubedriuw Lont ferdwine goed 20 banen. Dit komt om't it net goed giet yn de bousektor. Foar 2010 sjocht it der ek net goed út.

Om it bedriuw sûn te hâlden, wurde ôfrinnende kontrakten net ferlingd en krije in tal minsken dien. It giet benammen om minsken dy't wurkje yn de wenningbou, dêr is te min wurk foar har. By it bedriuw wurkje no noch 105 minsken. Moandei sil de direksje oerlizze hoe't it krekt ynfuld wurde sil.

Bron: radioeenhoorn.nl
Omrop Fryslân Direkteur Kees Jelsma >>
Omrop Fryslân Sjoch reportaazje Omrop Fryslân >>

Vrouwenparochie, 24 oktober 2009

Dit is een andere situatie!

Automobilist tegen loslopende koe gebotst

Bureau Verkeerongevalsanalyse van politie Fryslân onderzoekt de oorzaak van een aanrijding, die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond op de Stienzer Hegedyk. Daarbij raakte een 19-jarige inwoner van Oude Leije ernstig gewond. De automobilist is vermoedelijk met zijn auto tegen een loslopende koe gebotst, waarna hij de macht over het stuur verloor en vervolgens met zijn voertuig te water raakte.

Getuigen die een klap hoorden, belden direct via 1-1-2 de politie. Omdat het voertuig half onder water lag, werd de brandweer ingeschakeld om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Duikers hebben het water nog doorzocht om de mogelijkheid van meerdere slachtoffers uit te sluiten. De automobilist is met onbekend letsel overgebracht naar het UMCG. De koe overleefde de aanrijding niet.

Bron: www.politie.nl

Sint Anne, 23 oktober 2009

Emosjonele dei foar de Rosiers

Janny en Rendert Rosier yn Sint Anne

De âlders fan Martijn Rosier, dy't as sersjant twa jier ferlyn omkaam yn Uruzgan, hawwe freed blommen en in kearske pleatst by it tinkteken foar him yn it gemeentehûs fan It Bilt. Freedtejûn gean se nei Roermond om mei te dwaan oan in betinking by it earemonumint foar by fredesoperaasjes sneuvele soldaten

Dat wurdt dien, omdat it sneon de dei fan de Verenigde Naties is. Rendert en Janny Rosier binne noch in soad dwaande mei it ferlies fan Martijn.

Martijn Rosier ferstoar twa jier lyn by in ûntploffing fan in bermbom.

Bron: omrop Fryslân
Omrop Fryslân Ferslachjouwer Ronnie Porte praat mei de ... >>
Omrop Fryslân Besjoch de reportaazje >>

Sint Jacobiparochie, 22 oktober 2009

Asbest vrij bij schuurbrand in Sint Jacob

Bij akkerbouwbedrijf Rienks aan de Koudeweg in Sint Jacobiparochie is donderdagmorgen brand uitgebroken in een aardappelschuur. Hierbij is vermoedelijk asbest vrijgekomen. De schuur ging geheel verloren.

Brandweerlieden uit Sint Annaparochie en later ook Menaldum kwamen er aan te pas om het vuur te bestrijden. De brand ging met veel rook gepaard. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Omdat het regende is de asbest waarschijnlijk niet over een groot gebied verspreid. De deeltjes sloegen vrij snel neer. Donderdagmiddag wordt dit onderzocht.

Een heleboel foto's op www.nieuwsuitfriesland.nl >>
Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 22 oktober 2009

Loods uitgebrand in Friesland

Donderdagochtend is een grote loods volledig verwoest door een brand aan de Koudeweg.

De bewoners die rond 9.20 in de woning zaten die los van de loods staat, ontdekten de toen al uitslaande brand en hebben daarop de brandweer gewaarschuwd. Die al vrij snel opschaalde naar middelbrand. Toen de brandweer van Sint annaparochie en Menaldum ter plaatse kwamen was er al geen redden meer aan en werd besloten om de loods waar aardappelen in worden verwerkt gecontroleerd te laten uitbrandden. Omdat er asbest bij de brand vrij kwam, werd de Koudeweg van twee kanten voor toeschouwers afgesloten. Waar de asbest is neer gekomen en de hoeveelheid worden nog onderzocht.

Bron: 112Nederland.nl
Meer foto's >>

Leeuwarden, 22 oktober 2009

Jannie Regnerus exposeert in Fries Museum

Bubbles / 2003 / C-print on dibont / Courtesy: Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam

De tentoonstelling 'Ingredients for a poem' toont bijzondere films en foto's van veelzijdig kunstenaar Jannie Regnerus (1971). Regnerus is geboren in Het Bildt in Friesland. Ze is een echt multitalent. Ze maakt foto's en films en schrijft gedichten en boeken. In haar werk staan de bijna vanzelfsprekende, kleine voorvallen en verschijnselen in de natuur centraal. Door verre reizen en verblijven in onder meer Japan en Mongolië heeft Jannie Regnerus zich omgevormd tot wereldburger. Ook haar beeldtaal ontstijgt met gemak de nationale grenzen.

Op de foto 'Bubbles' staat Regnerus in een zwarte jurk in een meer tussen de bomen. Het water raakt tot boven haar knieën. Ze kijkt van ons afgewend naar het oplichtende midden van de foto. Achter haar drijven grote bubbels water, die uit de bomen lijken te vallen. Deels is dit een natuurverschijnsel dat optreedt na zware regenval. Aan deze scene zijn echter ook vrolijke bellenblaasbubbels toegevoegd. Zo manipuleert ze het beeld.

In de tentoonstelling in het Fries Museum zijn 10 foto's en enkele films te zien van donderdag 12 november tot en met zondag 6 december 2009.

Bron: Fries Museum

Sint Jabik, 22 oktober 2009

Brân yn loads Sint Jabik

Yn Sint Jabik is op dit stuit in útslaande brân yn in ierappelloads. De loads oan 'e Koudeweg stiet los fan it wenhûs dat derby heart.

Der binne gjin persoanen of fee by de brân belutsen. De korpsen fan Sint Anne en Menaam binne dwaande de brân te bestriden.

 

Bron: Omrop Fryslân

Nij Altoenae, 21 oktober 2009

Bildt dreigt katten te halen

Als Jacqueline Claus van Het Poezenparadijs in Nij Altoenae niet snel haar aantal katten terugbrengt tot tien, haalt de gemeente de dieren zelf weg. Over zes weken gaat Het Bildt over op het middel van dwang.

Bij een telling op 17 september bleek dat er 27 katten waren, 8 meer dan in juli. Dit terwijl in augustus was afgesproken dat het aantal door natuurlijk verloop zou afnemen tot 10.

De gemeente kiest nu voor bestuursdwang. Dit betekent dat Claus het aantal binnen een bepaalde periode moet terugbrengen tot tien. Claus laat weten dat ze bezwaar heeft aangetekend tegen de procedure.

Bron: Leeuwarder Courant

Drachten/Sint Anne, 21 oktober 2009

Fytsende famkes ferwûne

By twa ûngemakken yn Drachten en yn Sint Anne binne tiisdei twa fytsende famkes ferwûne rekke. Op de Buitenstevallaat yn Drachten waard in famke oanriden troch in automobilist. Se rekke ferwûne oan de holle en bruts in skonk. It slachtoffer is mei de ambulânse nei it sikehûs brocht.

De ferwûnings by it ûngemak yn Sint Anne lykje ta te fallen. In húsarts hat it slachtoffer behannele.

 

Bron: Omrop Fryslân

Leeuwarden, 20 oktober 2009

Man verbergt worsten in zijn scootmobiel

Een 55-jarige man uit Sint Annaparochie heeft een boete van € 180 gekregen wegens het stelen van vleeswaren uit de Aldi in zijn woonplaats. Medio augustus verstopte hij in zijn scootmobiel onder meer twee boerenhammen, een boerenmetworst en een leverworst. De totale waarde bedroeg € 8,82.

Het supermarktpersoneel betrapte de man bij de kassa. Terwijl hij andere boodschappen afrekende, stak er een worst achter zijn rug vandaan. Hij probeerde deze tussen zijn lichaam en de rugleuning van de scootmobiel te verbergen. Ook lag er een onbetaalde leverworst op de treeplank van het voertuig. Volgens de dief waren de vleeswaren waarschijnlijk uit de schappen gevallen en achter zijn rug beland. Een behulpzame vrouw had de leverworst, die op de grond was gevallen, op de treeplank gelegd. De man was naar eigen zeggen vergeten de worst op de kassaband te leggen.

Te onwaarschijnlijk allemaal, zo oordeelde officier van justitie Henk Mous. Politierechter Hendrikje van der Werff ging met hem mee, ook wat betreft de hoogte van de boete.

Bron: Leeuwarder Courant

St. Annaparochie, 20 oktober 2009

Meer foto's van 'Bewegen voor overleven'

        

Op Bildtweb zijn foto`s geplaatst van 'Bewegen voor overleven'. Deze foto's waren ook aangeboden aan de organisatie van bewegen voor overleven, maar die hebben ze nog steeds niet geplaatst. Vanaf nu te zien op bijgaande fotopagina. Veel kijkplezier toegewenst.

Klik hier voor de fotopagina >>
Bron: www.bildtweb.nl

Oosternijkerk, 20 oktober 2009

Deelnemer Thomas Pollema (19) uit Oude Leije had het naar zijn gevoel beter kunnen doen. Net als veel anderen vond hij de afwerking - het dichtploegen - het moeilijkst.	Foto Roelof Stroetinga

Andries Jensma Fries kampioen ploegen

Ploegen is een kunst. Natuurtalenten doen het in een keer goed, maar ervaring is vaak een voordeel. Op de 23ste provinciale ploegwedstrijd in Oosternijkerk streden achttien deelnemers om het Fries kampioenschap.

Ploegscharen glinsteren in het zonlicht, donkere klei rolt moeiteloos om in rechte stroken. Tenminste, dat is de bedoeling. Met groot geduld trekken de ploegers hun wentelploeg voort. Elke handeling wordt door collega's of kundige toeschouwers kritisch bekeken. "Hy giet te heech, blikstjinder", heet het als de omgeploegde klei bij een van de deelnemers wat al te ver naar boven komt.

Bron: Friesch Dagblad
Lees verder >>

Leeuwarden, 19 oktober 2009

Alcohol en verkeer

De politie heeft zondagavond en in de nacht van zondag op maandag op diverse plekken in de provincie bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol in het verkeer. Zo werden er onder andere in Wolvega 30 bestuurders gecontroleerd en in Veenklooster en omgeving 17 bestuurders.

Al deze controles resulteerden in een totaal van 20 processen-verbalen en rijverboden. In 5 gevallen was zoveel gedronken, dat ook het rijbewijs werd ingevorderd. Daarnaast negeerde één bestuurder een stopteken. Hij kon na een achtervolging worden aangehouden. Dat ging o.a. om de volgende gevallen (achtereenvolgens tijdstip en plaats controle, verdachte, uitslag ademanalyse en eventuele bijzonderheden):
¦ Zondagavond, 23.55 uur, Zuiderplein in Leeuwarden, een 28-jarige automobilist uit Sint Annaparochie, 690 ug/l.

Bron: www.politie.nl

's Graveland, 18 oktober 2009

Friese Waddenkust op twee na donkerste plek

Schiermonnikoog is de donkerste plek van Nederland! ’t Hoge Land in Groningen staat op nummer twee en de Friese Waddenkust op de derde plaats. Dit blijkt uit onderzoek van De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu, uitgevoerd door bureau Sotto le Stelle.

De donkerste plekken van Nederland zijn in kaart gebracht voor de viering van de vijfde De Nacht van de Nacht op 24 oktober a.s.. Die nacht zijn er honderden duistere activiteiten in Nederland om te genieten van de schoonheid van het donker.

 

Bron: Vroege Vogels, Vara

Leeuwarden, 17 oktober 2009

Niet-commerciële dienstverlening belangrijkste middel van bestaan in Sint Annaparochie.

Bosatlas van Fryslân staat bol van de informatie; van baanrecords op Thialf tot de leeftijd van Hepie en Hepie.

Volleybal is een typische Zuidwesthoeksport, in Nijefurd was in 1971 bijna iedereen gelovig, en met een ambulancepost in Wommels zouden een hoop problemen zijn opgelost. Het is heerlijk conclusies trekken met De Bosatlas van Fryslân op tafel. Nog een conclusie: er staat bijna niets níét in.

Belangrijkste middel van bestaan in Sint Annaparochie? Niet-commerciële dienstverlening. De lawaaiigste woonplek van Fryslân? Pal naast de Vliegbasis Leeuwarden. Vestigingsplaatsen van de brandweer van Skarsterlân? Joure, Langweer en Sint Nicolaasga. De beroemdste zoon van Oosterwolde? Volleybalcoach Joop Alberda.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Sint Annaparochie, 17 oktober 2009

Alsnog bouw van zorgflat Sint Anne

Na twee jaar juridisch touwtrekken wordt binnenkort alsnog begonnen met de bouw van de zorgflat Van Harenshuus in het centrum van Sint Annaparochie. Twintig lokale ondernemers hielden bij de gemeente Het Bildt de komst van het complex tegen uit zorg om overlast.

Noorderbreedte en Wonen Noordwest Friesland, de initiatiefnemers van de zorgflat, zeggen dat nu niets meer de komst van het Van Harenshuus in de weg staat. De rechtbank in Leeuwarden heeft geoordeeld dat de oorspronkelijke bouwvergunning van kracht blijft. In mei werd de hervatting van de bouw al aangekondigd, maar toen liepen nog juridische procedures. Volgens directeur vastgoed Douwe de Vries van Noorderbreedte, wordt met de zorgflat voorzien in de vraag naar seniorhuisvesting in het dorp. Het complex omvat 36 verpleeghuisplaatsen en Wonen Noordwest Friesland bouwt daarbij 16 aanleunwoningen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2009

Winkel drukker na oproep burgemeester

De Troefmarkt in Sint Jacobiparochie krijgt al twee weken elke dag nieuwe klanten binnen. De oproep van burgemeester Aucke van der Werff om de dorpswinkel te ondersteunen, heeft duidelijk effect.

Twee weken geleden schreef de burgemeester een brief aan de inwoners van het dorp. Hij riep hen op boodschappen te doen bij de plaatselijke supermarkt, omdat die anders met sluiting bedreigd zou worden.

Agaath Voorduin van de Troefmarkt is blij met de hulp van de burgemeester. Zij ziet dagelijks nieuwe gezichten. „En de meesten komen ook weer terug." Het gaat nog niet om tientallen mensen, maar het is wel een ommekeer.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Vrouwenparochie, 15 oktober 2009

Koe in gierkelder

Donderdagmiddag om twaalf uur werd de brandweer van Stiens opgeroepen voor een dier in de gierkelder aan de Sudhoekstermiddelweg. De koe was via een afgedekte opening aan de buitenkant van de stal in de gierkelder gevallen. Doordat de ruimte erg krap was kon de koe niet keren en is verder de gierkelder in gelopen.

Twee man van het brandweerkorps zijn met perslucht de kelder in gegaan en hebben de koe weer naar de uitgang geleid. Bij de uitgang werd de koe met een tractor uit het gat getild. De koe was erg geschrokken en stond behoorlijk te trillen op zijn poten. Nadat de brandweer zijn eigen personeel had schoon gespoten heeft de koe nog een wasbeurt gekregen en zagen ze er allemaal weer fris uit.

Bron: 112Fryslân
Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 15 oktober 2009

Het Bildt door campus financieel op slot

Het onder een dak brengen van de beide middelbare scholen in Sint Annaparochle is een project van enorme omvang voor Het Bildt. De gemeente moet er zelf € 6 miljoen in steken, wat betekent dat er daarna geen geld meer over is voor andere wensen. Alleen door bezuinigingen kan nieuw beleid dan nog mogelijk worden gemaakt.

Dit zei burgemeester Aucke Van der Werff gisteravond tegen de gemeenteraad. Tegelijkertijd moedigde hij de raadsleden aan voor de schoolcampus te stemmen. Het samenbrengen van Ulbe van Houten en Piter Jelles is volgens hem een diepte-investering in de jeugd. "Het zal een dapper besluit van de raad vergen, maar hiermee bewijzen we de gemeente de grootst mogelijke dienst."

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Leeuwarden, 15 oktober 2009

Bildtse jeugd drinkt meer alcohol

Het aantal Friese jongeren dat 'wel eens' alcohol heeft gedronken neemt af. Dat blijkt uit een vierjaarlijks onderzoek van GGD Fryslân onder bijna tienduizend jongeren. Jongens blijken vaker gedronken te hebben dan meisjes. Tijdens het vorige onderzoek in 2004 was er geen verschil tussen jongens en meisjes. Hoewel er sprake is van een daling, drinkt nog altijd meer dan de helft wel eens alcohol.

Als de onderzoekers kijken naar de gemeenten, dan scoren Dongeradeel, Harlingen en Kollumerland goed. Het Bildt, Boarnsterhim en Wûnseradiel hebben meer jongeren binnen de grenzen die alcohol drinken, aldus GGD Fryslân.

Bron: Friesch Dagblad

Froubuorren, 15 oktober 2009

Sauna Hotstones nominearre foar jonge ûndernimmerspriis

Sân fan de trettjin bedriuwen dy't nominearre binne foar de jonge ûndernimmerspriis fan it noarden fan dit jier komme út Fryslân. Under de sân sitte sauna Hotstones út Froubuorren, Appelscha-Outdoor en en it Balkster bedriuw Kickerkindermode. De sân Fryske bedriuwen moatte it opnimme tsjin trije ûndernimmers út Grinslân en trije út Drinte.

Op 29 oktober moatte alle ûndernimmers har presinteare oan de sjuery. Op 24 novimber wurdt de winner bekend makke.

Bron: omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 15 oktober 2009

Lichaam vermiste man gevonden

Het lichaam van de sinds 26 september vermiste 25-jarige inwoner van West-Terschelling is woensdagmiddag in de kwelders nabij Sint Annaparochie gevonden. Een wandelaar ontdekte het lichaam en waarschuwde de politie. Er wordt niet uitgegaan van een misdrijf.

De eerstejaars student van de zeevaartschool was in verwarde toestand het wad bij Oosterend opgelopen. Ondanks een uitgebreide zoektocht bleef hij onvindbaar.

Bron: www.politie.nl/Leeuwarder Courant

Oude Leije, 13 oktober 2009

Sluizen gaan barrières in Elfstedenvaarroute slechten

Oude Leije

De aanleg van twee sluizen in Alde Leie en Wier is een sleutelstuk in het bevaar maken van de Noordelijke Elfstedenvaarroute van Berlikum via Bartlehiem en Aldtsjerk naar Leeuwarden. Om de start van de volgende uitvoeringsfase van het project te markeren, is op dinsdag 13 oktober op feestelijke wijze in Alde Leie het startsein gegeven voor de werkzaamheden. Jaap Keizer, voorzitter van de stuurgroep, maakte bij deze gelegenheid bekend dat de aanbesteding van de twee sluizen is gegund aan de combinatie van Jansma Wegen en Milieu uit Drachten en Van den Herik uit Sliedrecht.

Keizer benadrukte het doel van het project nog eens: ‘We willen wat ’s winters de hel van het noorden is, ’s zomers de hemel op aarde maken. De vaarroute maakt, dat straks toeristen en inwoners de rust, ruimte en cultuur van Noord-Fryslân op een nieuwe manier kunnen ervaren.’ Hij verwacht dat als de route klaar is de werkgelegenheid in het toerisme met een derde zal groeien in deze regio. Dit najaar starten de bouw van de sluis in Alde Leie. In Wier start de bouw in april 2010. De sluizen zijn naar verwachting eind 2010 klaar. De route als geheel zal eind 2012 klaar zijn, als ook de vaarwegen verdiept en verbreed zijn.

Bron: provincie Fryslân
Lees het hele bericht >>

Leeuwarden, 12 oktober 2009

Bouwvergunning zorgcentrum doorstaat rechterlijke toets

De Raad van State oordeelde in oktober 2007 dat de aan Zorggroep Noorderbreedte en Wonen Noordwest Friesland verleende bouwvergunning voor de bouw van een zorgcentrum in Sint Annaparochie niet in stand kon blijven en droeg de gemeente Het Bildt op om een nieuwe beslissing te nemen. Het bouwplan voorziet in de bouw van een verpleeghuis met aanleunwoningen in het centrum van het dorp. De gemeente Het Bildt heeft vervolgens een nieuwe beslissing omtrent de bouwvergunning genomen, waarbij de bouwvergunning is gehandhaafd.

De meervoudige kamer van de sector bestuursrecht heeft geoordeeld dat de gemeente Het Bildt de verleende bouwvergunning terecht heeft gehandhaafd. Volgens de rechtbank past het bouwplan binnen het nieuwe bestemmingsplan "St. Annaparochie", dat ten behoeve van dit plan is opgesteld en inmiddels in werking is getreden. Ook voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Verder oordeelde de rechtbank dat er weliswaar te weinig parkeerplaatsen op het eigen terrein worden aangelegd, maar dat in de directe omgeving voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn.

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Sint Annaparochie, 12 oktober 2009

Alcohol in het verkeer

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag op diverse plekken in de provincie bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Dit resulteerde in zeven processen-verbaal en rijverboden. In drie gevallen was er zoveel gedronken, dat ook het rijbewijs werd ingevorderd. Dit ging o.a. om het volgende geval (achtereenvolgens tijdstip en plaats controle, verdachte, uitslag ademanalyse en eventuele bijzonderheden):

  • 01:30 uur, Stadhoudersweg in St. Annaparochie, 49-jarige vrouw uit Nij Altoenae, 635 ug/l

Voor rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs werd proces-verbaal opgemaakt.

Bron: www.politie.nl

Sint Jacobiparochie, 11 oktober 2009

Rondje door Sint Jabik

Bertus heeft even een rondje door het dorp gemaakt, dat was al weer een tijdje geleden. Als eerste even naar de watertoren gefietst, de enige nog werkende watertoren, wat zijn ze daar aan het doen? Het lijkt Bertud dat er een nieuwe daklaag op komt, maar zeker weten doet'ie dat niet. Mooi voor de mensen die het moeten doen dat er een dixie op gezet is, kun je op hoogniveau de druk verlagen.

Toen even naar de G v Saksenstraat gegaan. Daar zijn ze bezig de huizen te renoveren die in 1984 gebouwd zijn. De bovenverdieping, van houtskelet, was helemaal verrot en krijgt nu een extra isolatielaag en een stevige kunststof buitenkant. Ook de goten, eerst inpandig, zijn nu verplaatst. Door de dakpannen verder naar beneden te laten lopen kan de goot nu op normale hoogte aangebracht worden. Al met al een hele verbetering, denkt Bertus.

Binnenkort gaan ze de speeltuin in de G v Tuinenstraat oppimpen. Ook de Klaas de Vriesstraat zal straks een metamorfose ondergaan, Bertus is benieuwd hoe het er allemaal uit komt te zien. Dijkman en zijn zoon waren bezig rapen te oogsten voor hun koeien, zouden die tuintjes er blijven? Al met al komt er dus weer wat meer actie in ons mooie St. Jacob, Bertus houdt jullie op de hoogte.

Bron: www.sintjabik.nl

Vrouwenparochie, 11 oktober 2009

Aanrijding met tractor

De politie heeft zaterdagmiddag een verkeersongeval op de Waling Dykstrastraat afgehandeld. Een 31-jarige bestuurder uit Stiens was met zijn tractor tegen zijn voorligger aangereden. De tractorbestuurder kwam daardoor op de andere rijbaan terecht waarbij op dat moment een 29-jarige man uit Vrouwenparochie tegemoet kwam en frontaal tegen het landbouwvoertuig reed.

De 29-jarige automobilist is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nl

Sint Annaparochie, 10 oktober 2009

De teloorgang van een bouwproject

Ontwerp van het appartementencomplex, dat maar niet van de grond komt.

Een groot bouwproject aan de Van Harenstraat in Sint Annaparochie is afgeblazen. Het heeft de partijen verbitterd achtergelaten. "D'r is hier een spoor fan fernieling trokken", meent fietshandelaar Frans Poorte. "De risico's als gevolg van de economische crisis zijn door alle partijen onderschat", stelt Procee Planontwikkeling uit Sumar.

Na twee jaar plannen maken lijkt alles bij het oude gebleven in Sint Annaparochie. Het café Wapen fan 't Bildt van Piet van Kooten is niet gesloopt en gewoon in bedrijf, net als fietsenhandel Poorte. Ook het bibliotheekgebouw staat nog steeds te huur.

Maar onderhuids broeit het. Het mislukte bouwproject heeft een sfeer van wantrouwen en achterdocht gewekt. Poorte stelde Procee in gebreke, omdat het koopcontract niet werd nagekomen. De rechter gaf hem op 19 augustus gelijk. Er is wel steeds naar een oplossing gezocht, maar het risico bleef te groot, is het verweer van Chiel van der Werff van Procee Planontwikkeling, gevestigd in Sumar.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Annaparochie, 9 oktober 2009

Teun de Jong: 'Aardappel-Obama' nodig

Er is een 'Aardappel-Obama' nodig om de aardappelboeren te verenigen, stelt agrariër Teun de Jong van de Oudebildtdijk op de website van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Obama is in deze vergelijking "een bruggenbouwer" die in staat is iedereen op een lijn te krijgen, zo wordt De Jong geciteerd in De Bildtse Post. Alleen op die manier zal het de boeren lukken "sterker in de markt te staan", denkt hij.

De Jong is de nieuwe voorzitter van de NAV... ...Of hij nu zelf die 'aardappel-Obama' is blijft nog even in het midden, maar hij roept de telers wel op de krachten te bundelen. De Jong refereert aan de situatie van honderd jaar geleden, toen boeren ook het heft in eigen hand namen en zelf aan- en verkoopverenigingen oprichtten om gezamenlijk sterker te staan..

Bron: Leeuwarder Courant
GEHOORD EN GEZIEN

Leeuwarden, 9 oktober 2009

Brandstichting kantine Waaie niet bewezen

Voor brandstichting in sportcomplex De Waaie in Sint Annaparochie hoeft een negentienjarige inwoner van die plaats niet te zitten. De rechtbank heeft hem wel veroordeeld voor diefstal uit de kantine en diefstal en vernieling van twee vrachtwagens. Hij kreeg zestien maanden celstraf, waarvan acht voorwaardelijk.

Twee weken geleden vroeg de officier van justitie om twee jaar gevangenisstraf. Rechtbankvoorzitter Bert Dolle sprak de verdachte gisteren echter vrij van brandstichting. Er is geen bewijs dat de brand die het gebouw van de kaats- en voetbalclub in de as legde het rechtstreekse gevolg was van het feit dat de verdachte tijdens de inbraak een fles curry in de magnetron had laten ontploffen.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

St.-Annaparochie, 6 oktober 2009

Gemeentebegroting 2010 aangeboden

Burgemeester en wethouders hebben op 1 oktober jl. de gemeentebegroting 2010 aan de raad aangeboden. De raad zal deze begroting in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2009 behandelen en vaststellen.

B&W zijn somber gestemd over de financiele perspectieven: "De economische wereld om ons heen is sterk veranderd. Deze veranderingen zijn niet positief van aard. De kredietcrisis en de huidige recessie zijn nationaal voelbaar, op microniveau voor onze burgers en op macroniveau voor ons land en Europa. Bovendien heeft het geleid tot een verslechtering van de financiële positie van onze gemeente door onder andere de verlaging van de algemene uitkering en oplopende bijstandslasten."

Inmiddels is de begroting hier te downloaden en voor een ieder in te zien op het gemeentehuis. Tevens is de begroting op papier tegen een vergoeding te verkrijgen.

Bron: gemeente het Bildt

St.-Annaparochie, 5 oktober 2009

Appels voor wandelaars Bewegen voor Overleven

Foto: Geja Kuiken

Het Bildts college en een aantal medewerkers van de gemeente het Bildt deelden zaterdag 3 oktober Bildtse appels uit aan de lopers van de wandeltocht Bewegen voor Overleven. Het Bildtse college draagt de organisatie een warm hard toe en steunt het initiatief van harte door zichtbaar aanwezig te zijn.

De start van de wandeltochttocht was bij de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. Na Ouwe Syl verlieten de deelnemers de gemeente het Bildt en liepen ze door Leeuwarderadeel naar Leeuwarden. De wandeltocht Bewegen voor overleven is ongeveer 27 kilometer en eindigde bij Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Bron: Gemeente het Bildt
Lees het hele bericht >>

Sint Jacobiparochie, 3 oktober 2009

Klik op de foto voor een grotere afbeelding

Wandelaars tegen borstkanker op pad

Gesteund door een herfstige zuidwester gingen zaterdagmorgen bijna tweeduizend wandelaars op pad voor de vijfde wandeltocht tegen borstkanker. Het parcours van ruim 25 kilometer loopt van de Groate Kerk in Sint Jabik naar stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

'Bewegen voor overleven' brengt elk jaar meer mensen op de been. Het inleggeld wordt goeddeels besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. De ziekte treft ruim een op de tien vrouwen. Lichaamsbeweging zou de kans op borstkanker verkleinen.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees het verslag van Wiep Koehoorn >>
Voor veel meer foto's en video's >>

Minnertsga, 3 oktober 2009

Slotavond van de jeugdkaatsers

En de 'kampioen' is . . . . Hidde

Vrijdagavond 18 september 2009 was de slotavond voor de jeugd. Om 18:30 uur kon iedereen zich verzamelen bij jeugdhonk 't Alibi. Er werden 9 teams gemaakt. Elk team kwam onder leiding van een sterke teamleider. De teamleider had een begeleidende, coachende en vooral strategische taak.

De gehele avond in het jeugdhonk werd muzikaal omlijst door Rinco de Vries, hij verraste ons vaak met een grappige "tune". Ook gaat onze dank uit naar de stijlvolle barman en tevens teamleider Jelle Walda!

Het was een geslaagde afsluiting van het seizoen. Het afgelopen seizoen werd gekenmerkt door een grote deelname. Ieder jeugdlid heeft zich op zijn of haar niveau goed ontwikkeld. Hopelijk zet deze trend zich voor volgend jaar voort! Dus zegt het voort aan je vriendjes en vriendinnen: Kaatsen is een prachtsport!!

Bron: Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga
Lees het hele bericht plus foto's >>

Sint Annaparochie, 3 oktober 2009

Scholen Het Bildt straks onder een dak

De twee middelbare scholen in Het Bildt komen mogelijk samen onder een dak In Sint Annaparochie. De openbare scholengemeeenschap Piters Jelles en de christelijke Ulbe van Houten zouden samen in een gebouw aan de Dirk Janszstraat moeten worden gehuisvest. Het nieuwbouwplan kost €10 miljoen. Om nieuwbouw te kunnen plegen, moeten de 55 bejaardenwoningen op die plek gesloopt.

Met de Bildtse schoolcampus komt een eind aan het huisvestingsprobleem van Ulbe van Houten. De school is al jaren op zoek naar een nieuwe plek. Het huidige gebouw aan de Sint Huygenstraat is verouderd en te klein. De gemeente Het Bildt wil de school slopen en op die plek een wooncomplex voor bejaarden bouwen.

Bron: Leeuwarder Courant
Lees verder >>

Sint Jacobiparochie, 3 oktober 2009

Burgemeester: koop bij dorpswinkel Sint Jabik

Ga voor uw boodschappen niet naar de grote supermarkten, maar naar dorpswinkel de Troef-markt. Deze oproep doet burgemeester Aucke van der Werff van Het Bildt per brief aan de inwoners van Sint Jacobiparochie. Zo probeert hij de met sluiting bedreigde dorpswinkel aan de Kadal te redden.

"Mij bereiken de laatste tijd onheilspellende berichten over het voortbestaan van deze winkel", zo schrijft Van der Werff. De burgemeester neemt het op voor de winkel, omdat de gemeente als taak heeft de dorpen leefbaar te houden. De brief aan de inwoners van Sint Jabik volgt na een noodkreet van Hans en Agaath Voorduin van de Troefmarkt aan de gemeente. "Als het zo doorgaat, houdt het op", zegt Agaath Voorduin over de teruglopende klandizie.

Bron: Leeuwarder Courant

Easterwierrum, 2 oktober 2009

Muziekvereniging Ons Ideaal 100 jaar

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan komen morgen tientallen oud-leden van muziekvereniging Ons Ideaal naar Easterwierrum voor een reünie. Tegelijk worden er ruwweg 150 reünisten verwacht op een dorpsreünie.

Het korps en de drumband uit het buurdorp Weidum komen voor een muzikale rondgang door het dorp. Op de jubileumdag wordt ook een tentoonstelling over het dorp gehouden, wordt de urnenmuur bij de Ald Toer officieel in gebruik genomen en wordt er een jubileumboek gepresenteerd: 100 jier fanfarekorps 'Ons Ideaal' en doarp Easterwierrum, libje foar en mei elkoar.

Het jubileumboek is samengesteld door de zussen Sylvia, Ingrid en Jacqueline Stoelinga, die alle drie op waldhoorn spelen. Alleen Jacqueline speelt nog bij Ons Ideaal. Ingrid woont in Beetsterzwaag en Sylvia in Oudebildtzijl en speelt bij Oranje Minnertsga. In de honderd jaar is Sylvia de eerste en tot dusver enige vrouwelijke voorzitter van het korps geweest.

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Sint Jacobiparochie, 2 oktober 2009

Pelgrims sluiten zich toch aan bij wandelaars

De stichting Tsjerkepaad sluit zich morgen met haar pelgrimstocht over het eerste deel van het Jabikspaad alsnog aan bij de wandeltocht die de stichting Bewegen voor Overleven houdt om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker.

Dat meldt dominee Gerrit Groeneveld uit Jubbega van 'Tsjerkepaad'. Per ongeluk hadden beide stichtingen op hetzelfde moment een wandeltocht op touw gezet met vrijwel dezelfde starttijd. Bewegen voor Overleven heeft inmiddels ruim twee-, duizend aanmeldingen voor morgen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 1 oktober 2009

Wandelaars op Jabikspaad lopen elkaar in de weg

Op de route van het Jabikspaad vanaf Sint Jacobiparochie worden zaterdag twee concurrerende wandeltochten gehouden. De stichting Bewegen voor Overleven houdt voor de vijfde keer een wandeling naar Leeuwarden om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker. De stichting Tsjerkepaad nodigt kerkmensen en andere geïnteresseerden uit zaterdag mee te doen aan een pelgrimstocht. De tochten starten bijna tegelijk.

Dominee Gerrit Groeneveld uit Jubbega van 'Tsjerkepaad' hoorde twee weken geleden dat er zaterdag al een wandeltocht was gepland, maar zag geen reden zijn initiatief af te blazen. Als Groeneveld hoort dat Bewegen voor Overleven bijna tweeduizend deelnemers verwacht, schrikt hij. "Misschien moeten we toch maar even overleggen of we het laten doorgaan."

Bron: Leeuwarder Courant

 
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)